Skolekatalog 21/22

Page 1

S Æ LLYT R Dafolo Skole 21/22 → dafoloforlag.dk


SAMMEN BLIVER Til dig, der arbejder for en endnu bedre skole Velkommen til Dafolos skolekatalog, hvor vi præsenterer dig for vores mange spændende nyheder. Det er viden til dig, der lever og arbejder for en endnu bedre skole. Som du kan se, er vi hos Dafolo stærkt optaget af at få omsat forskningsbaseret viden til praksis. For os bliver teori nemlig først rigtig interessant, når det bliver til konkrete handlinger helt ude i læringsfællesskabet og tæt på eleverne. Sammen med lærere over hele landet er Dafolos pædagogiske konsulenter og forfattere med til at udvikle, inspirere og forbedre den pædagogiske praksis. I fællesskab dækker vi de fleste pædagogiske og didaktiske metoder, og det er vi ret stolte af. Det betyder nemlig, at vi sammen med vores forfattere hele tiden bliver bedre og bedre til at ramme præcis alle de ønsker og behov, som opstår i skolen. Vi håber, at kataloget her vil inspirere dig til at dykke ned i vores mange nye fagbøger – og måske se helt nye muligheder for udvikling og læring for din skole. Rigtig god fornøjelse!

Mette Boye Forlagsdirektør


VI DYGTIGERE Co-teaching, fravær eller professionelle læringsfællesskaber

Vores konsulenter holder sig opdateret om de seneste tendenser inden for pædagogik og læring, og uanset emne er vores fokus altid på, hvordan vi sammen ska-

Vores team af konsulenter tilbyder kompetenceudvikling

ber de bedst mulige betingelser for alle elevers læring

gennem oplæg, observationer og sparring, læringsdage

og trivsel.

og pædagogiske dage. Indholdet tager udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og ønsker til faglig vinkel.

Kontakt os for en uforpligtende snak om pædagogisk kompetenceudvikling.

Vi har mange års erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af såvel korte som lange forløb for kommuner og skoler. Ofte kan vi endda tilbyde supplerende litteratur og materialer udgivet på vores eget forlag.

Anne Sophie

Christian

Lene

Louise Vibech

Engsig

Søndermand Bro

Zacharias

Frederiksen

Pædagogisk

Pædagogisk

Pædagogisk

Pædagogisk

konsulent

konsulent

konsulent

konsulent

+45 41 39 45 12

+45 41 39 45 23

+45 41 39 45 35

+45 41 39 45 15

ase@dafolo.dk

csb@dafolo.dk

lz@dafolo.dk

lvf@dafolo.dk


Bliv helt klar til co-teaching

KLAR TIL CO-TEACHING Jonas Holch Jensen

kr. 199,ekskl. moms.

Der er typisk masser af spørgsmål at stille, når man vil implementere co-teaching på en skole. Forfatteren Jonas Holch Jensen har flere års erfaring med at benytte co-teaching i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, både som lærer, faglig vejleder og læringskonsulent og han peger i bogen Klar til co-teaching både på de benspænd, som hans erfaring viser volder de største udfordringer, og giver samtidig konkrete redskaber til at tackle udfordringerne i et co-teaching-partnerskab. Klar til co-teaching er til dig, der sammen med dine kolleger ønsker inspiration og eksempler på, hvordan I strukturerer jeres samarbejde, afklarer jeres styrker og værdier og bliver skarpe på de nødvendige rammer for vellykket co-teaching.

LEDELSE AF CO-TEACHING Wendy Murawski og Lisa Dieker

kr. 268,ekskl. moms. Mange lærere og skoler arbejder allerede med co-teaching og gør sig erfaringer. Men hvad er skolelederens rolle i implementeringen af coteaching, og hvordan kan skolelederen understøtte co-teaching? Det giver Ledelse af co-teaching dig konkrete og erfaringsbaserede bud på.


De seks co-tea

ching-tilgange

KORT OM CO-TEACHING Marilyn Friend

kr. 199,ekskl. moms. Kort om co-teaching er udviklet til at understøtte de didaktiske samtaler om co-teaching med henblik på videreudvikling af jeres praksis. Kortene kan eksempelvis bruges ved opstarten af et co-teachingsamarbejde, til planlægning af undervisning eller til dialog på et team- eller personalemøde. Den tilhørende plakat giver et samlet overblik over de seks coDU FÅR:

teaching-tilgange.

Design og illustrati

oner af Pernille

Mühlbach. Plakaten

må ikke kopieres.

© Dafolo A/S

• 2 sæt refleksionskort • 1 plakat til ophængning

To voksne i klassen – hvorfor og hvordan? Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode. Formålet er at forbedre kvaliteten af tolærerordninger, holdtimer og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen samt styrke de inkluderende læringsfællesskaber.

Dafolos konsulenter tilbyder bl.a.: • Indføring i international forskning, teori og begreber om co-teaching. • Observation og sparring i

Lad os hjælpe jer med at komme godt i gang med co-teaching. Vi støtter jer i at skabe mest mulig kvalitet i jeres co-teaching, tolærerordning eller flerfaglige undervisning. Vi arbejder praksisnært og med masser af konkrete eksempler.

aktionslæringsforløb helt tæt på praksis. • Ledelsessparring i forhold til implementering af co-teaching i praksis – både med fokus på lærerpædagogsamarbejder og i forhold til inddragelse af vejledere i klasserummet. • Skræddersyede kursusforløb kommunalt eller lokalt på skoler. • Oplæg og konferencer om co-teaching.

Louise Vibech Frederiksen Pædagogisk konsulent +45 41 39 45 15 lvf@dafolo.dk


Sådan hjælper du ordblinde elever

ORDBLINDE ELEVER – METODER, REDSKABER, ØVELSER Rikke Bundgaard

kr. 199,ekskl. moms. Har du brug for en håndsrækning til, hvordan du skal undervise ordblinde elever? Mangler du konkrete idéer og metoder til din praksis? Denne bog giver viden om, hvad du konkret gør, når du har en elev med ordblindhed. Du får forslag til redskaber og øvelser til undervisningen i fx stavning, læseforståelse og brugen af it-hjælpemidler. Bogen henvender sig til dansk- og støttelærere i 0.-10. klasse, men mange af værktøjerne har lige så stor relevans i andre fag.

PRAKTISK HÅNDBOG TIL LÆREREN


Naturfagsundervisning – hvem bestemmer? Invitation til en kritisk dialog om naturfag blandt studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler samt ikke mindst naturfagslærere og pædagoger i praksis.

NATURFAG I ET SPÆNDINGSFELT – KRITISKE PERSPEKTIVER PÅ AKTUELLE TENDENSER Steffen Elmose (red.)

kr. 199,ekskl. moms.

Naturfag i førskole og grundskole nyder stor interesse

Men hvad betyder det for naturfagene? Og hvor er

og bevågenhed fra både politisk hold, erhvervsliv

den kritiske refleksion i forhold til, i hvilken retning

og fonde. Det kommer blandt andet til udtryk i

naturfagene og den naturfagsdidaktiske forskning

rundhåndede bevillinger til forskning og udvikling,

skal bevæge sig? Med antologien leverer forfatterne

som medfører, at alle involverede – fra ministerier og

et vigtigt bidrag til den naturfagsdidaktiske diskurs i

forvaltninger til forskere, undervisere og praktikere i

Danmark.

skoler og daginstitutioner – lægger sig i selen for at leve op til de krav, som typisk følger med.


TEMA UDESKOLE

Flyt undervisningen udenfor Traditionelt foregår undervisning i et klasselokale, men udeskole bryder med denne tankegang og flytter dele af undervisningen ud i nærmiljøet. Gennem bevægelse, krop og sanser får eleverne personlige og konkrete erfaringer i arbejdet med fagenes mål og indhold.

UDESKOLE I TEORI OG PRAKSIS Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald (red.)

kr. 256,ekskl. moms.

Udeskole i teori og praksis præsenterer en teoretisk begrundelse for udeskoleundervisning og introducerer en udeskoledidaktik, der kan bruges i alle skolens fag og i specialpædagogikken. Til bogen følger en række læringsforløb til de forskellige fag, som gratis kan downloades, printes og bruges direkte i undervisningen.


SÆT DANSK I BEVÆGELSE Bettina Lerche og Sanne L. Mürer

kr. 319,ekskl. moms. Denne bog giver dig konkrete værktøjer og læringslege, der sætter danskundervisningen i bevægelse og ud i naturen. Bogen indeholder 34 sjove udeaktiviteter og 6 udeskoledage med hvert sit danskfaglige fokus. Når du tager afsæt i bogen, vil eleverne opleve bevægelse og leg som bærende elementer til at opnå større faglighed.

SÆT MATEMATIK I BEVÆGELSE Bettina Lerche

kr. 399,ekskl. moms.

Med denne bog i hånden bliver det let at praktisere en undervisningsform, hvor leg og bevægelse er medvirkende elementer til, at eleverne opnår en større faglighed. Den giver dig konkrete værktøjer, lege og udeaktiviteter, så du kan komme i gang allerede i morgen.

Sæt matematik i bevægelse indeholder et overflødighedshorn af forskelligartede aktiviteter. […] Jeg vil gerne opfordre til at tage bogen og ikke mindst dens budskab til jer. Undersøgelser peger klart på, at udeskole kan understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel. Måske vigtigst af alt er de i højere grad motiveret for skolearbejdet, når de undervises ude.” Ole Haubo Christensen i Folkeskolen


Socialpsykologi i øjenhøjde: Ansvar, Mod og Empati Serien Menneskekender er en række minibøger, der

Mod, Ansvar og Empati. Bøgerne er skrevet til teenagere

forklarer socialpsykologi i øjenhøjde. De viser, hvordan vi

og de voksne, der omgiver dem. Bøgerne anbefales til

kan ændre nogle af de uheldige mønstre, som let kan

brug i udskolingen og kan både købes i et sæt med alle

opstå mellem mennesker, ved at tilvælge værdier som

tre bøger, eller de enkelte titler kan købes i klassesæt.

FORFATTER ANETTE PREHN

Anette Prehn er sociolog og en af Danmarks mest anerkendte formidlere af forskning i øjenhøjde med børn og unge. Hun er forfatter til flere bøger om hjernens spilleregler og deres betydning for socialt samspil og mental sundhed. Hun står blandt andet bag Hjernesmart Pædagogik, bestsellerserien Hjernevenner og er aktuel med teenageserien Menneskekender. Hun er desuden foredragsholder og underviser og skriver sange, der styrker børn og unges eksistentielle vejgreb.


ANSVAR Anette Prehn

kr. 35,-

pr. stk. v/ køb af min. 30 stk. ekskl. moms. Mennesker kan let blive ramt af lemmingeeffekten - eller følge med strømmen af frygt for at få gruppen imod sig. Men vi kan heldigvis ændre denne menneskelige tilbøjelighed og øve os på at tage ansvar. Denne bog viser hvordan. Bogen understreger, at mennesker har brug for mennesker. Til at gribe ind og hjælpe, når vi ser uretfærdighed omkring os. Og til at stå op for hinanden, når der er behov for det.

MOD Anette Prehn

kr. 35,-

pr. stk. v/ køb af min. 30 stk.

ekskl. moms. MOD handler om, hvordan vi mennesker nogle gange kan gøre ting (eller undlade at gøre ting), selv om vi inderst inde mærker, at det er forkert. I situationen mangler vi modet til at sige fra og stå op for det, vi tror på. Bogen her viser, hvor vigtigt det er, at vi som mennesker øver os i at finde modet frem i mange af livets situationer. Det er ikke nemt. Men den gode nyhed er, at hver gang vi handler modigt, bliver vi lidt bedre til det. Det kan faktisk blive en vane.

EMPATI Anette Prehn

kr. 35,-

pr. stk. v/ køb af min. 30 stk.

ekskl. moms.

I overraskende mange sammenhænge kan vi komme til at glemme vores medfølelse med andre. Ikke af ond vilje, men fordi vi for eksempel har travlt og er optaget af noget andet. Evnen til empati er dog vigtig for mennesker, og bogen her hjælper dig til at opdage, når du er ved at glemme den. Den giver dig også nogle bud på, hvordan din empati-evne kan trænes.

NYHED


Bliv venner med din hjerne Serien Hjernevenner består af syv minibøger om hjernens spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og læses fra 10 år og opefter. De fås som klassesæt og anbefales brugt i undervisningen på alle klassetrin. Hjernevenner-seriens minibøger anbefales hver især af kapaciteter som hjerneforsker Troels W. Kjær, professor Per Schultz Jørgensen og familievejleder Lola Jensen.

STIERNE I HJERNEN handler om din fantastiske, form-

bare hjerne. Hjernen forandrer sig, alt efter hvordan du bruger den: hvad du gør, tænker og føler. De forbindelser i hjernen, som du bruger tit, bliver kraftigere, ligesom stier i skoven du går på ofte. De forbindelser i hjernen, du bruger sjældent, gror til. Bogen giver dig også inspiration til at tackle ”fremtidståge”, det vil sige situationer, hvor du ingen som helst sti kan se foran dig og helt naturligt gribes af utryghed.

HJERNEVENNER ANETTE PREHN

er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk

SERIEN ”hjerneveNNer” er en række små bøger om hjernens spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra 10 år og opefter. Dette er seriens første bog.

Serien sælges samlet for ”En god og lærerig bog”

”Kan varmt anbefales.”

Sofie Ulrich-Hansen, 12 år

1 280,-

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge, professor

ekskl. moms

ociolog, prisvindende l en række bøger om andt andet har hun ernesmart-bøger. Hun unst at forklare svær dnær måde, så den let menneskers hverdag.

ække små bøger om l børn og unge. Dette

”De videnskabelige oplysninger er korrekte helt ned i detaljerede mekanismer.” Maiken Nedergaard, professor, hjerneforsker ISBN 978-87-7160-682-9 ISBN 978-87-7160-682-9

9 788771 606829

ISBN 978-87-7160-679-9

9 788771 606799

GIV HJERNEN PLADS TIL UDVIKLING

handler om,

Anette hvordan Prehn du kan bruge ”Midlertidighedens sprog” til at få

din hjerne med på at lære nyt eller ændre ting i dit liv. Ved hjælp af små, enkle ord som ”endnu”, ”for tiden” eller ”i disse dage” viser du din hjerne, at den er på vej, og at det er helt OK. Mange mennesker låser sig selv eller deres omgivelser fast ved at tale sådan her: “Jeg duer ikke til”, “du er altid sådan”, eller “det bliver aldrig bedre”. Bogen her giver dig inspiration til, hvordan du går mere let og hjernesmart til tingene. Bogen lærer dig også, at det tager tid at lære noget nyt, og at det er både naturligt og godt at begå fejl undervejs.

Sov dig til en bedre hjerne

ANETTE PREHN

er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk

SERIEN ”hjerneveNNer” er en række små bøger om

hjernens spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra 10 år og opefter. Dette er seriens femte bog.

5

”Jeg er begejstret for Anette Prehns små, skønne bøger om hjernens finurligheder og muligheder.” ISBN 978-87-7160-683-6 Lola Jensen, familievejleder

Hjernevenner

Varenr. 7825

eller nervøs. Den kaldes for amygdala, og den spiller flere vigtige roller. Den er blandt andet en alarm, en sporhund og en pirat – og det kan jo lyde ret skræmmende. Når amygdala ryger til vejrs, får du svært ved at tænke klart, regulere dine følelser og finde gode løsninger. Når du kender til amygdala, kan du til gengæld berolige den og få større mod, glæde og overskud i hverdagen. Bogen her lærer dig, hvordan du gør amygdala til din ven i hverdagen i stedet for at lade dig styre af dens reaktion.

stierne i hjernen ANETTE PREHN

er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk

SERIEN ”hjerneveNNer”er en række små bøger om

hjernens spilleregler, som er skrevet til børn og unge. Dette er seriens anden bog.

Ulrik Blirup, far

ISBN 978-87-7160-679-9

Varenr. 7821

dler om, hvad der sker n du kan skabe nogle e glæde og overskud din hjerne hårdt på at k og nye forbindelser dag. Derfor kan man askemaskine. I bogen t at få sovet, og hvad askinen, før den har n til, hvordan du øver takke dig for.

”En bog, der flytter bjerge!”

BLIV VEN MED hjernens AMYGDALA handler om en Anettedel Prehn af din hjerne, der aktiveres, når du bliver vred, bange

ISBN 978-87-7160-683-6

2

“Sjældent har man set så gode fagbøger til børn, især ikke om hjernens funktioner.”

Bjarne W. Andresen, pædagogen.dk

Hjernevenner

“Et rigtig godt redskab til at styrke børns robusthed.” ISBN 978-87-7160-680-5 Per Schultz Jørgensen, professor

ISBN 978-87-7160-680-5

9 788771 606805

Varenr. 7822

TAG NYE BILLEDER MED HJERNEN handler om, hvordan

du Prehn kan bruge din hjerne til at se en situation fra nye vinkler. Anette Det kaldes også ”reframing”, som betyder at finde nye perspektiver og forstå situationen på andre måder. I denne bog lærer du at tage nye billeder med hjernen gennem en enkel metode kaldet ”De fem fingre”. Ved at bruge den kan du i situationer, som virker svære, få mere overskud og finde nye, gode måder at handle på. Bogen lærer dig også, at det kræver øvelse at tage nye billeder, for hjernen vil ofte gerne bare beholde det billede, som du havde af situationen i første omgang. Men når du først har lært det, er du godt på vej til at være klædt på til livet.

GIV HJERNEN PLADS TIL UDVIKLING

ANETTE PREHN er sociolog, prisvindende for-

midler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk

SERIEN ”hjernevenner” er en række små bøger om hjernens spilleregler, som er skrevet til børn og unge. Dette er seriens sjette bog. ”Jeg elsker den måde at se tingene på.”

6 Hjernevenner

Ida Magaard, 11 år

”Skrevet i et herligt, forståeligt sprog.”

”En spændende beretning om hjernens plasticitet”

Kjeld Fredens, hjerneforsker og ISBNforfatter 978-87-7160-721-5 ISBN 978-87-7160-721-5

Nina Storgaard, mor til tre

9 788771 606836 Varenr. 7849

9 788771 607215

Anette Prehn

handler om, hvordan du kan bruge dit sprog, dine tanker og din krop på gode måder i udfordrende situationer. På den måde gør du din hjerne til din hjælper, når du for eksempel skal holde oplæg i skolen eller til eksamen. Når du kender til, hvordan hjernen fungerer, kan du dæmpe nervøsitet, usikkerhed og panik ved at bruge lommelygten i din hjerne og ”lyse” det op, som styrker din indre ro og din koncentration. Bogen her inviterer dig til at gøre det til en vane at vælge et hjælpsomt fokus – i stedet for at spænde ben for dig selv i situationen.

Bliv ven med hjernens amygdala

er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk er en række små bøger om hjernens spilleregler, som er skrevet til børn og unge. Dette er seriens tredje bog.

3

Anette Prehn

gør hjernen til en medspiLLer

”Sjældent har man set så gode fagbøger til børn, især ikke om hjernens funktioner.”

Bjarne W. Andresen, pædagogen.dk ISBN 978-87-7160-681-2

”Anette Prehn er en fantastisk Hjernevenner og menneskeklog formidler.” Louise Klinge, ph.d., skoleforsker og forfatter

Varenr. 7823

ISBN 978-87-7160-681-2

Hjernevenner

9 788771 606812

DIN KREATIVE HJERNE handler om, hvordan du hjælper

hjerne med at tænke skævt og få nye idéer. Mange tror, Anette din Prehn

at kreativitet enten er noget, der kommer af sig selv, eller at kun nogle mennesker er “født kreative”. Men kreativitet kan faktisk trænes op – ligesom en muskel. I bogen her lærer du, hvad der hjælper dig med at være kreativ, og hvad der kan forhindre dig i det. Du får syv helt konkrete tips til at lege nye idéer frem og få glæde af det, din hjerne faktisk kan. Når du kan arbejde kreativt og tænke anderledes, er der i øvrigt altid noget at grine af i livet. Det gør det hele meget sjovere!

Tag nye biLLeder med hjernen ANETTE PREHN

er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag. Se mere: www.hjernesmart.dk

Anette Prehn

Din kreative hjerne

SERIEN ”hjernevenner” er en række små bøger om hjernens spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra 10 år og opefter. Dette er seriens syvende bog. ”En hyldest til den krøllede hjerne og en nyttig guide til at lade kreativiteten flyde frit.” Claus Meyer, mad-entreprenør

7Hjernevenner

”Dejlig bog. Den bliver vi kreative undervisere glade for!” Camilla Christensen, kunst- og designlærer

Varenr. 7850

”Fuld af gode ideer til at tænke bedre og blive mere kreativ” Tallulah Hanley, 14 år ISBN 978-87-7160-722-2

ISBN 978-87-7160-722-2

Hjernevenner

9 788771 607222

HJERNESMART PÆDAGOGIK Anette Prehn

kr. 280,ekskl. moms. Hjernesmart Pædagogik omsætter på letforståelig vis hjerneforskning til praktisk pædagogik. Bogen giver en indføring i hjernens spilleregler for alle, der indgår i relationer med børn og unge i hverdagen, og den præsenterer samtidig en række konkrete værktøjer, sange og lege til at stimulere børns læring, empati, indre ro og selvkontrol og derved styrke deres hjerner.


Skab gode miljøer for børn og unge Strategisk pædagogisk ledelse henvender sig til alle, der arbejder professionelt med at udvikle miljøer for børn og unge, som giver dem bedre muligheder for at være med – med til at udvikle sig, lære noget, trives og danne sig som selvstændige personligheder og deltagere i samfundslivet. Bogen er skrevet til dig, der gerne vil tage ansvar for at sætte retning, skabe sammenhæng og koordinere arbejdet, så det får størst mulig værdi for de børn og unge, det handler om.

Majgaard har skrevet en lille perle af en ledelsesbog, som alle ledere, der arbejder inden for feltet af børn og unge, burde læse.” Sune Weile, teamleder i Børne- og Undervisningsministeriet

Klaus Majgaard er ph.d., selvstændig ledelsesrådgiver og ekstern lektor på CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Han har arbejdet med offentlig styring og ledelse i over 20 år og har gennem årene beskæftiget sig med børn- og ungeområdet fra forskellige vinkler og positioner. Han er forfatter til flere ledelsesbøger og aktuel med bogen Strategisk pædagogisk ledelse.

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDELSE Klaus Majgaard

kr. 240,ekskl. moms.


Ret blikket mod adfærd og trivsel Selvom de fleste elever trives i skolen og har gode relationer, er der også elever, der befinder sig i udsatte positioner både fagligt, socialt og følelsesmæssigt. Du får her bud på, hvordan du kan hjælpe disse elever i læringsfællesskabet.

UDFORDRENDE ADFÆRD I INDSKOLINGEN Heidi Honig Spring

kr. 238,ekskl. moms. Med bogens mange konkrete værktøjer får du udvidet dine handlemuligheder i forhold til elever med udfordrende adfærd. Du får viden, tilgange og ideer til at forebygge, analysere og iværksætte indsatser, der skaber positiv udvikling og forandring i indskolingen.

konkrete værktøjer til, ældste elever.

trivselsarbejde, og når o og mistrivsel. De kan tende undervisning og efleksive kompetencer.

edere og pædagogiske

SPOT PÅ TRIVSEL I

Spot på trivsel i skolens ældste klasser

ktiviteter sætter denne s afstemte spilleregler. at kende, at være gode s, enige og uenige. En erer og forholder sig til nsangst, ensomhed, at ier m.v.

HEIDI HONIG SPRING

HEIDI HONIG SPRING

e ud af, hvordan de får r en del af et trygt og mistrivsel, ensomhed, g ringe læringsudbytte.

SKOLENS ÆLDSTE KLASSER Heidi Honig Spring

flere bøger om adfærd, er blandt andet mede stemmer – tavse og og Udsat – læreren og

et sig inden for systespecialpædagogik og ulent, faglig leder for å en skole. Heidi er nu ssionshøjskole.

ISBN 978-87-7160-742-0 ISBN 978-87-7160-742-0

INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE S SK ABER

Spot på trivsel i skolens ældste klasser

kr. 224,ekskl. moms.

Cases og opgaver til at styrke relationer og fællesskab

Heidi Honig Spring er uddannet lærer og videreuddannet inden for systemisk ledelse og konsultation. Hun er master i specialpædagogik og har tidligere arbejdet som lærer, AKT- og inklusionskonsulent, faglig leder for pædagogik og læring og som didaktisk leder på en skole. Heidi er i dag ansat i Videreuddannelse

9 788771 607420

Spot på trivsel i skolens ældste klasser giver dig viden, ideer og konkrete værktøjer til, hvordan du kan styrke relationerne og fællesskabet blandt skolens ældste elever. Værktøjerne kan f.eks. bruges i det forebyggende trivselsarbejde, og når læringsmiljøet skal forandres.

på Københavns Professionshøjskole. Hun er forfatter til flere titler om læring, trivsel og inkluderende læringsfællesskaber, og aktuel med bogen Udfordrende adfærd i indskolingen.


Nyt i Relationsprofessionsserien Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er derfor kvalificeringen af det relationelle arbejde. Seriens udgivelser henvender sig til alle relationsprofessionelle i den pædagogiske verden.

SE ELEVEN INDEFRA Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad

kr. 208,ekskl. moms. Se eleven indefra hjælper os til at opfatte børns adfærd som kommunikation og til at forstå det, barnet fortæller gennem adfærden. Det står lysende klart for læseren, at børns grundlæggende behov er kontakt og samhørighed – det er aldrig konflikt og aggression. Den viden hjælper os til at bevare sympatien – også for de børn, der udfordrer allermest. Som lærer har man brug for at skabe tryg tilknytning til de børn, der udviser hjælpeløshed, har en omklamrende, afvisende, fjendtlig og ulydig adfærd. Altså dér, hvor det er allersværest at optræde professionelt. For det er også dér, behovet er allerstørst.

ANNE LINDER

an være med til at løfte æssigt begrænsede iver der zoomet ind på il. Bogen sluttes af med perspektiv er grobund for

nivers, der på fornem vis ra synlig læring. n vil gøre sig ekstra relationer åbner op for agogiske stjernestunder

karpt. Hun formår dermed g brugbar indføring i forord af Frans Ørsted

daelle, ysioe med. ISBN

PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE

g hvordan vi kan udvikle ode relationer ikke er et

PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE 2. udgave

Stjernestunder i det relationelle univers

RELATIONSPROFESSIONSSERIEN

pædagogiske arbejde. etydningsfuld for or støttes af en fælles

PROFESSIONEL

PÆDAGOGISK

RELATIONSKOMPETENCE

ENGAGEMENT OG

(2. UDGAVE)

RELATIONEL MUSIKALITET

Anne Linder

Anne Linder og Jørgen

Anne Linder er cand.pæd.psyk., forfatter og stifter af og centerchef for Dansk Center for ICDP. Hun har gennem en årrække arbejdet med og publiceret artikler og bøger inden for pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik. Hun underviser, træner og superviserer andre i professionelt relationsarbejde – både i Danmark og de øvrige nordiske lande.

kr. 300,-

Anne er blandt andet forfatter til Glædens pædagogik (Dafolo 2006), Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde (Dafolo 2013) og redaktør af antologien Livsduelighedens pædagogik – faglige pointer til den relationsprofessionelle (Dafolo 2015).

ekskl. moms.

Lyhne

kr. 300,ekskl. moms.

978-87-7234-050-0

ISBN 978-87-7234-050-0

9 788772 340500

Denne bog handler om, hvad relationskompetence

I denne bog løftes forståelsen af det relationelle op på

egentlig er, og hvordan vi kan udvikle et fagsprog om

et helt nyt niveau med et skarpt blik på betydningen

denne kompetence. Den peger samtidig på, at gode

af pædagogisk engagement og atmosfære. Bogen

relationer ikke er et mål i sig selv, men målet er at

trækker en parallel mellem det relationelle samspil og

skabe robuste og livsduelige børn.

oplevelsen af det musikalske samspil.


TEMA FRAVÆR

Sæt fokus på skolefravær

– vi hjælper jer på vej

Anne Sophie Engsig Pædagogisk konsulent

Vi ved, at fravær har betydning for både bar-

+45 41 39 45 12

nets faglige udvikling og trivsel, og forskning

ase@dafolo.dk

viser også, at et for højt skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for barnets videre livsbane. Der er derfor al mulig grund til at gøre en fælles indsats for at nedbringe fraværet.

Dafolos konsulenter tilbyder bl.a.: • Praksisnære observationer og sparring i fællesskaber med generelt højt fravær. • Praksisnære bidrag i forhold til afdækning og det videre arbejde med konkrete fraværsproblematikker, hvor både skole, hjem og barn inddrages. • Ledelsessparring i forhold til at omsætte strategi til praksis. • Sparring på kommunalt plan i udarbejdelse af fraværsstrategi med udgangspunkt i nyeste forskning og på baggrund af erfaring fra andre kommuner. • Oplæg og konferencer om fravær. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med skolens fraværende børn.


Hjælp dine elever tilbage på rette spor Skolefravær og skolevægring er en betydelig udfordring i de fleste danske skoler. Forældre og skoler står ofte magtesløse i forhold til at tackle de elever, der ikke har lyst til eller kan gå i skole. Men alle 200 skoledage tæller, og fravær medfører både mistet læring og manglende fællesskab.

FOREBYG SKOLEFRAVÆR Mette Nors

kr. 319,ekskl. moms. Forebyg fravær giver dig konkrete værktøjer til at kortlægge og håndtere de udfordringer, som ligger til grund for skolefravær – og hjælper dig med at få eleverne tilbage på rette spor.

Endelig en bog med værktøjer, som kan være en vigtig hjælp til at afdække, hvorfor eleven har fravær – og værktøjer til, hvordan man kan komme videre.” Hanne Marie Vesløv, skolekonsulent i Varde Kommune

SKOLENS FRAVÆRENDE BØRN

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær og skolevægring.

Line Berthelsen m.fl.

Det er ingen enkel sag at hjælpe børn, som ikke kan gå i skole, for der er tale om komplekse og dynamiske problematikker, som er indlejret i og flettet ind i børns hverdagsliv, skoleliv, familieliv og ikke mindst børnenes indre liv. Årsagerne til fraværet ligger sjældent udelukkende hos børnene (eller familien), og selv hvis de gør, ligger løsningerne aldrig kun hos børnene. At få barnet tilbage er nødt til at være et samarbejde med skolen, og skolen er nødt til at yde en særlig indsats, som den naturligvis skal være klædt på til. Denne bog tilbyder en fyldig beskrivelse af de mange forskellige problemstillinger, der kan være på spil, når man står i den situation, at et barn i en kortere eller længere periode ikke kan gå i skole. Det er bogens mål, at de professionelle tidligt opdager elever, som udviser tegn på, at skolen er et svært sted at være. Med større viden og bevidsthed kan vi øge muligheden for, at flere elever lykkes i skolen.

Trude Havik

kr. 248,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

”I et komplekst mylder af dilemmaer, manglende viden og indsigter er denne bog kærkommen. Ud over at levere baggrundsviden om skolefravær kommer forfatteren omkring såvel de individuelle indsatser som de kontekstuelle indsatser, der findes i form af forebyggende tiltag i skolen og intervenerende tiltag, når problemet er eskaleret. Bogen giver dermed både viden og anledning til refleksion hos den professionelle læser.” – Fra bogens danske introduktion af Tine Basse Fisker, ph.d. og psykoterapeut

sse Fisker, Marie Falck ødstrup Hørlyck, Daniel Janni Niclasen, Nanna Thastum.

SKOLEFRAVÆR

kr. 264,-

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk-metodisk håndbog, der giver viden om forskellige typer fravær, forebyggelse, tidlig identificering samt målrettet intervention og intensive, fokuserede tiltag. Den henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, inklusionsvejledere, AKT-team og PPR-psykologer.

vejledere, AKT-team og

MAI JUUL ANDERSEN, LINE BERTHELSEN, TINE BASSE FISKER, MARIE FALCK HANSEN, HELLE RABØL HANSEN, TRUDE HAVIK, GITTE LAI HØJMOSE, RANI BØDSTRUP HØRLYCK, DANIEL BACH JOHNSEN, LISBETH LENCHLER-HÜBERTZ, JOHANNE JEPPESEN LOMHOLT, JANNI NICLASEN, NANNA PAARUP, GRY RAVN RØNNE, MARLENE STOKHOLM, SIGNE SØRENSEN OG MIKAEL THASTUM

INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE S SK ABER

Skolefravær ISBN 978-87-7160-882-3

ISBN 978-87-7160-853-3

TRUDE HAVIK

Skolefravær

ndet resultaterne fra en vær og beskriver, hvad . Bogen behandler endpraksis, angst og nød-

SKOLENS FRAVÆRENDE BØRN ÅRSAGER OG INDSATSER

TRUDE HAVIK

kellige perspektiver på og team spiller en vigtig e skal forholde sig, når hold og trivsel. De giver tion og intensive, foku-

SKOLENS FRAVÆRENDE BØRN

manglende fællesskab. il at forstå årsagerne til at de fraværende børn re i livet.

UNDERVISNING OG LÆRING

At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring

ISBN 978-87-7160-882-3

ISBN 978-87-7160-853-3

Varenr. 8009

9 788771 608533

9 788771 608823

Bogen er en håndsrækning til at forstå årsagerne

I denne bog giver fraværsforsker Trude Havik en fyldig

til fravær i skolen og strukturere indsatserne for at

beskrivelse af de mange forskellige problemstillinger,

nedbringe fraværet. Målet er, at de fraværende børn

der kan være på spil, når man står i den situation, at et

atter skal blive en del af skolens fællesskaber – og

barn i en kortere eller længere periode ikke kan gå

dermed lykkes bedre i livet.

i skole.


Ledelse, når det er bedst Du finder altid et stort udvalg af spændende ledelseslitteratur på dafoloforlag.dk.

SAMMEN OM LÆRING — LEARNING PIPELINE I ET LEDELSESPERSPEKTIV Kim Martin Nielsen

kr. 240,ekskl. moms.

Alle ledelsesniveauer skal kunne noget forskelligt for at lykkes sammen. Selvom man er sammen om læring, er der grundlæggende forskellige krav alt afhængigt af, om du sidder som direktør, chef, skoleleder eller afdelingsleder med tæt berøring med elevernes læring og trivsel. Det er dét, der ligger i begrebet learning pipeline – en logik, der hjælper til at udvikle et fælles sprog og mindset for, hvad der skal til for at lykkes i de enkelte ledelsesroller og dermed også i den samlede organisation.

MELLEMLEDELSE I SKOLE OG DAGTILBUD

Den ydmyge leder er opmærksom på, hvad der motiverer medarbejderne, og hvad de har brug for, og nedtoner sin egen person og rolle. Det er en ny form for ledelsesintegritet, der står i kontrast til den traditionelle leder, der går forrest og dirigerer og dikterer. Med en ydmyg tilgang til ledelse forlades den traditionelle hierarkiske ledelseskultur, hvor ledere styrer og overvåger medarbejderne, og der gives i stedet plads til medarbejdernes ressourcer og til det at træffe beslutninger ud fra en analytisk og inddragende tilgang. Ydmyghed i ledelse kan altså medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gider være, og hvor de oplever, at de trives og udfordres fagligt. Denne antologi tilbyder forskellige perspektiver på ydmyghed i ledelse og inspiration til mulige handletiltag. Bogen henvender sig til ledere i den offentlige og den private sektor, ledere på enten diplomuddannelsen i ledelse, den offentlige lederuddannelse eller på masteruddannelse. Desuden vil bogen kunne anvendes på mellemlange eller lange videregående uddannelser, der beskæftiger sig med ledelse.

Bogens bidragydere er Dion Rüsselbæk Hansen, Ole Fogh Kirkeby, Karsten Mellon (red.), Gitte Miller Balslev, Henry Mintzberg, Lotte Elleberg Møller, Eva Pallesen, Sverre Raffnsøe, Edgar H. Schein, Annette Peter Klausen A. Schein,Bengtsson, Dorthe Staunæs, Cæcilie Orloff Søemod, Lea Meier Thode og Karl Tomm. Sverri Hammer, Poula Helth, Karsten Mellon (red.) er ph.d., ledelsesforsker, forfatter og foredragsJames Høpner, Mette Kristensen, holderLund samt cand.mag. i pædagogik, master i organisationspsykologi (MPO) og diplom Mellon i ledelse. Han står bag udgivelserne Den kritiske Helle Bruun Madsen, Karsten (Red.), leder (2017) og Den modige leder (2018), der kan ses som forløbere Lejf Moos og Mai-Britt Herløv Petersen til denne bog. ISBN 978-87-7160-884-7

ISBN 978-87-7160-678-2

ISBN 978-87-7160-884-7

9 788771 608847

DEN YDMYGE LEDER samarbejder om løsningerne.

Relationel kapacitet defineres som evnen til at håndtere komplekse og dynamiske udfordringer, når og hvor behovet opstår. I denne bog præsenteres konkrete tilgange til, hvordan relationel kapacitet kan hjælpe til at fremme samarbejdet mellem ledere og professionelle og derved opbygge sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – til gavn for borgerne. Med fokus på udfordringer omkring børn og ungeCarsten får lederenFolke i denne Møller er forfatter med bog en række arbejdsprocesser og modeller til det debut konkrete med: i 1998 og uddannet påarbejde Gyldendal

journalist fra DJH og Ritzaus Bureau. > Sammenhængende ledelse (relationel ledelse) Bestred i over ti år lederstillinger på TV 2, > Sammenhængende indsatser (relationel koordinering) hvor han bl.a. var digital udviklingschef > Sammenhængende løsninger (relationel samskabelse). og i mange år chef for tv2.dk. Har siden 2011 fokuseret på sit forfatterskab, som rummer både afledelsesbøger og børne- og Målgruppen er ledere og professionelle, der samarbejder på tværs ungdomsbøger. organisatoriske skel om at løse komplekse udfordringer for børn og unge. Bogen er skrevet af Carsten Hornstrup og Jacob Storch, der gennem

Dion Rüsselbæk Hansen, Ole Fogh Kirkeby, en årrække har arbejdet med og forsket i at udvikle sammenhængende Henry Mintzberg, Lotte Elleberg Møller, ledelse, indsatser og løsninger i offentlige organisationer gennem deres virksomhed Joint Raffnsøe, Action Analytics. Eva Pallesen, Sverre Edgar H. Schein, Peter A. Schein, Dorthe Staunæs, Cæcilie Orloff Søemod, Lea Meier Thode og Karl Tomm

9 788771 606782

Mange organisationer har indsamlet så store mængder data, at ingen længere er i stand til at overskue dem – og dermed finde ud af, hvad disse data faktisk kan og skal bruges til.

SAM MEN HÆN GEN DE

Denne bog skærper dit blik for, hvilke data du faktisk har brug for, og hvordan du træffer de rigtige valg på et kvalificeret og velvalgt fundament af mange forskellige typer af data; fra de rå tal i regnearket til de data, som ligger i dine refleksioner og erfaringer som leder. Samtidig lærer du at bruge data til at inspirere din organisation, træne dine medarbejdere og skabe øget dataforståelse, så fagligheden kan gå hånd i hånd med brugen af data. Forfatterne kaster samtidig en redningskrans ud og giver dig meget konkrete eksempler, øvelser og idéer til, hvordan du kan bruge data bedre i din hverdag.

LEDELSE,

Undervejs i bogen deler en rækkeINDSATSER dygtige ledere i erhvervslivet, den offentlige sektor og sportens verden deres bedste erfaringer OG LØSNINGER med brugen af data i en konkret kontekst; fra skolelederen over den tidligere landsholdsmålmand og til direktøren for 150 butikker. Relationel kapacitet i praksis i arbejdet med børn og unge

Varenr. 8073

Frans Hammer og Carsten Folke Møller

SVØM SIKKERT I ET HAV AF DATA EN PRAKTISK HÅNDBOG TIL AT FÅ MERE UD AF DATA

Eva Berneke, CEO for KMD ”Som direktør for et it-selskab er det naturligvis svært ikke at holde af en bog, som handler om data. Men herudover er det CARSTEN HORNSTRUP anbefalelsesværdigt, at Svøm sikkert i et hav af data har en yderst & JACOB STORCH tilgængelig og pædagogisk tilgang til emnet, som her ikke bliver præget af de sædvanlige buzzwords og mange tekniske begreber. En god bog for beslutningstageren, der gerne vil i gang med bruge og høste fordelene af data som en del af arbejdet.” ISBN 978-87-7160-723-9

ISBN 978-87-7234-007-4

ISBN 978-87-7160-678-2

Varenr. 8037

Svøm sikkert i et hav af data har som mål at gøre dig som leder bedre til at forstå og bruge data.

SVØM SIKKERT I ET HAV AF DATA

samt studerende på

sson, Sverri Hammer, uun Madsen, Karsten

– Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet

At være ydmyg som leder kan lyde, som om man skal underlægge sig nogen eller noget og gøre sig underdanig. Men, som denne antologi viser, hænger ledelse og ydmyghed sammen, og ydmyghed er langt fra det samme som ydmygelse. Ydmyghed bør nemlig gå hånd i hånd med det at være en stærk og succesfuld leder, der kan udvise beslutsomhed og håndtere de mangfoldige ledelsesopgaver.

Frans Hammer er Advisory Director i KMD og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympiske Komité, medlem af Børnerådet. Har som konsulent arbejdet med digital udvikling for en række store organisationer. Tidligere landstræner for det italienske Komplekse velfærdsudfordringer kræver ofte løsninger, der går på tværs kvindelandshold i håndbold og af organisatoriske skel. Men mange års silotænkning og fagbureaukrati cheftræner for håndboldligaholdet har gjort det tværgående samarbejde til en stor udfordring i mange komi HC Midtjylland. Uddannet lærer, muner. Samtidig viser undersøgelser, at borgerne med de største udforKarsten Mellon (red.) master i læreprocesser og ledelse samt dringer ofte også er dem, der er mest afhængige af,bestyrelsesuddannet at de professionelle fra INSEAD.

Ledelse med mening DEN YDMYGE LEDER

er på hver sin måde gives ikke en færdig er de enkelte kapitler , der lægger op til at at kapitlerne vil give gsmål, som også kan

MELLEMLEDELSE I SKOLE OG DAGTILBUD

kke altid en tydelig en antyder, befinder sig til. Mellemlederen daglige praksis og er gørelser opad til den ellemrummet mellem av oppefra og behov

i sine medarbejdere, deres perspektiver, ytringer, indsigter og bidrag til organisationens drift og udvikling. Ydmyghed om egen praksis skaber de bedste forudsætninger for, at hele organisationens samlede kapacitet kommer i spil på bedste vis i relation til de opgaver, organisationen har. Ydmyghed skaber plads til andre, og det er en meget væsentlig del af ledelse at kunne det.”

CARSTEN HORNSTRUP & JACOB STORCH SAMMENHÆNGENDE LEDELSE, INDSATSER OG LØSNINGER

”Ydmyghed i ledelse er vigtigt, fordi mange medarbejdere reelt er klogere end

Ledelse med deresmening leder. En leder skal derfor ikke være interessant i sig selv, men interesseret

dimension, som i det ledelsesforskere som ilbud og skoler.

ISBN 978-87-7160-723-9

Varenr. 7851

Med forord af Jonathan Løw

9 788771 607239

MELLEMLEDELSE I SKOLE

DEN YDMYGE LEDER

SAMMENHÆNGENDE

SVØM SIKKERT I ET HAV

OG DAGTILBUD

Karsten Mellon (red.)

LEDELSE, INDSATSER

AF DATA

OG LØSNINGER

Frans Hammer og Carsten

Carsten Hornstrup og

Folke Møller

Karsten Mellon (red.)

Jacob Storch

kr. 256,-

kr. 256,-

kr. 260,-

kr. 256,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Leif Westmark, partner, Citis ”En bog med mange rigtig gode eksempler, som er dejligt inspir som kan trække datainspireret på jorden, fordi praktikerens pe dominerer i bogen. Forfatterne mig til at bruge mine ressource finde de rigtige spørgsmål og d dem på de rigtige steder og tids inden jeg beslutter, hvilke data brug for. Det åbner mulighed fo data til at træffe bedre beslutnin skabe bedre resultater og højer organisationen.”

Nanna Lohmann, skole- og uddannelseschef, Svendborg Kommune ”Bogen er let at læse, velskreve er befriende, at hierarkiet i de f typer af data er opløst. Jeg vil t frem, når jeg skal mindes om, a mellem data og mavefornemme sidde lige i øjet – og lade mig i af eksemplerne, hvor modet er naturlig del i arbejdet med data

Peter Bredsdorff-Larsen, che Bjerringbro-Silkeborg ”I jagten på de bedste resultate dag for mig en mulighed for at og forbedre holdets og de indiv præstationer. I den forbindelse det helt afgørende, at vi unders forberedelser og evalueringer m Data tilvejebringer indsigt, pers fakta, som anvendes til at bidra den enkelte spiller og holdet so er bevidste om de individuelle bidrag og udvikling af holdets k succesfaktorer. Denne bog und det daglige fokus med at bruge ikke mindst at finde balancen m hårde data og lederens erfaring mavefornemmelse.”


Lige til at tage med i lommen Med serien Ledelse ligetil får du en række bøger i lommeformat, hvor aktuelle ledelsesudfordringer behandles kort og konkret. Serien består indtil videre af fire bøger.

PEJLEMÆRKER — EN GUIDE TIL DET PERSONLIGE LEDERSKAB Henrik Stockfleth Olsen

kr. 180,ekskl. moms. Denne bog handler om, hvordan man som skoleleder kan arbejde med det personlige lederskab. Bogen giver en konkret vejledning til, hvordan man finder frem til en personlig, meningsfuld ramme for ledelsesopgaven i en tid med store forventninger fra højre og venstre til, hvad skolen og dermed ledelse og medarbejdere sammen skal kunne udrette.

LEDELSE AF DIGITAL FORANDRING Søren Hornskov & Sarah Grams Davy

kr. 180,-

ekskl. moms. Digitale redskaber er blevet en fast og uundgåelig del af de danske folkeskoler. Samtidig er skolens organisation under forandring, og digitaliseringen udfordrer skolen som et fysisk mødested. Denne bog handler om, hvordan digitalisering ændrer skoleledernes måde at tænke skolen på og deres praksis over for skolens faglige fællesskaber. Den tilbyder konkrete handlemuligheder for, hvordan man som skoleleder navigerer i digitale forandringsprocesser, og hvordan den digitale skole kan se ud.


Hvilken præstation! På små 200 sider lykkes det Peter Ulholm at give et fyldestgørende og nuanceret oprids af de sidste 25 års danske skoleudvikling. Endvidere kommer Ulholm elegant afsted med at give sit bud på en fremtidig og lykkelig udvikling af skolen i Danmark.” Knud Nordentoft, Partner, cphfacilitation fra anmeldelse i PLENUM November 2021

Peter Ulholm er direktør i LearnLab, der tilbyder digitale ressourcer til dybere læring. Han har arbejdet med uddannelse i mange år og er en central aktør i skoleledelse og -udvikling i både ind- og udland.

Skoleudvikling i Danmark Vi har i dansk skoleudvikling set mange reformer og udviklingstiltag gennem de seneste 25 år – kulminerende med folkeskolereformen i 2013. Stort set lige siden har man debatteret effekterne af reformen: Hvad lykkedes, og i særdeleshed hvad lykkedes ikke, og hvilke mulige justeringer skal foretages som konsekvens heraf? På baggrund af interviews med en række centrale aktører i de sidste 25 års danske skoleudvikling og international forskning giver denne bog et bud på, hvad vi skal gøre for at lykkes med skoleudvikling i Danmark – og hvad vi absolut ikke skal gøre.

SKOLEN I UDVIKLING Peter Ulholm

kr. 159,ekskl. moms.


Veje til skoleudvikling

SKOLEUDVIKLING Lise Tingleff Nielsen

kr. 249,ekskl. moms.

At lykkes med skoleudvikling handler i høj grad om at kunne forstå og agere i forhold til praksis. Denne bog handler om skoleudvikling, og hvordan man med udgangspunkt i praksis kan skabe en skole, hvor det er selvfølgeligt løbende at justere og forbedre undervisningen og skolehverdagen, så alle elever på bedst mulig vis kan trives, lære og udvikle sig. Bogen præsenterer en indsigt i arbejdet med skoleudvikling, som gør det muligt at forstå, hvorfor skoleudviklingsprocesser nogle gange lykkes, og andre gange kan være uhyre vanskelige. Samtidig bidrager den med aktuel viden om, hvordan man rent faktisk kan forstå disse udfordringer og ikke mindst handle i forhold til dem.

Lise Tingleff Nielsen er chef for grundskoleområdet på EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, og har gennem mange år beskæftiget sig med skolens policy og praksis, herunder skoleudvikling, skoleledelse samt læreres kompetenceudvikling og teamsamarbejde. Foto: Kamilla Bryndum


Når et rum er bære- og væredygtigt, bliver det læredygtigt BÆRE- OG VÆREDYGTIGE RUM I SKOLEN Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup

kr. 239,ekskl. moms. Gennem konkrete eksempler og fortællinger fra praksis introducerer Bære- og væredygtige rum i skolen begreber, rammer og modeller, som pædagogisk personale kan arbejde med for at understøtte læring og trivsel for børnene i skolen.

Det er en velkommen, nødvendig og velskrevet bog, som jeg har været glad for at læse. En bog, der på en inspirerende måde hele tiden veksler mellem det praktiske, erfarede og sete, og det teoretiske, modelmæssige, begrebsmæssige og diskuterende.” Steen Hildebrandt i bogens forord

NEST PROGRAMMET I

esskabet profiterer af

st på Steinhardt Uni-

st, og de første Nest

res Nest programmet

osofien, systemstruk-

ne – alt sammen i et

Stine Clasen og Katrine Tranum Thomsen (red.)

DANMARK

Nest metoder – inspiration til inkluderende fællesskaber er en beskrivelse af metoder, der anvendes i Nest programmets indskolingsklasser, hvor børn med og uden autisme undervises sammen. Metoderne er bygget op omkring fire kategorier, som

NEST PROGRAMMET I DANMARK En tredje vej til inkluderende fællesskaber

refererer til områder, hvor børn med autisme typisk har brug for støtte:

Stine Clasen og Katrine •

Socialt samspil

Kontakt og kommunikation

Selvregulering

NEST METODER Nest metoder

n Nest klasse forstås

Nest programmet i Danmark

med autisme og børn

ædagogiske metoder i

NEST METODER

Stine Clasen og Katrine

Inspiration til inkluderende fællesskaber

Tranum Thomsen (red.)

Tranum Thomsen (red.) •

Overblik og struktur.

I Nest klasser er metoderne en del af den fælles pædagogiske tilgang i klassen, og i bogen præsenteres i alt 22 metoder, der i større eller mindre grad er en naturlig del af en Nest klasse. Igennem metoderne tydeliggøres det, hvordan pædagogikken i Nest

kan se ud i praksis på baggrund af det fundament, de værdier og den viden, som

handler om at inklu-

t i høj grad og måske

miljøer for alle børn.

ud på en tredje vej at

miljøer for børn med

ellige aktører og hen-

nde betydning for, at

med og uden autisme

kr. 236,-

kr. 300,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

programmet bygger på. Metoderne er bud på, hvad der kan bidrage til at understøtte et læringsrum, hvor alle oplever sig som hørende til. Nest pædagogikken handler om at have et særligt fokus på etableringen af et stabilt, roligt og fordybende fagligt og socialt fællesskab. Det gælder både for eleverne og de professionelle, som må lære og aflære en række pædagogiske rutiner og tilegne sig nye samarbejdsformer. Bogen introducerer de enkelte metoder, giver en uddybende argumentation for formålet med den enkelte metode og kommer med konkrete eksempler på, hvordan metoden kan se ud i en Nest klasse. Metoderne formidles til inspiration for andre, der ønsker at arbejde mod en mere inkluderende pædagogik – både i og uden for Nest.

le på skoler samt til

elsen mellem de cen-

Nest programmet (ASD Nest Support Project) er oversat fra en amerikansk kon-

ngskraften og dermed

tekst og udviklet på New York University, NYU Steinhardt School for Culture, Education, and Human Development og er en del af Steinhardt’s Metropolitan Center for Research on Equity and the Transformation of Schools.

m på, så må vi underPPR i Aarhus Kommune har med støtte fra Egmont Fonden hentet programmet fra USA, oversat det til en dansk kontekst og sammen med modelskolen Katrine-

olo.dk/nest

bjergskolen implementeret Nest klasser i Aarhus Kommune. Bogen er skrevet af en gruppe medarbejdere fra PPR i Aarhus: Dorthe Møller Andersen, Eva Bartram, Anita Boelsmand, Stine Clasen (red.), Anna Crawford Kromann, Camilla Tan Høegh

ISBN 978-87-7160-716-1

og Katrine Tranum Thomsen (red.).

9 788771 607161

ISBN 978-87-7160-852-6

Stine Clasen og Katrine Tranum Thomsen (red.)

ISBN 978-87-7160-852-6

ISBN 978-87-7160-716-1

Varenr. 7989

9 788771 608526

Nest programmet i Danmark fremmer en

Nest metoder introducerer de metoder, der anvendes i

inklusionsdiskurs, hvor det ikke bare handler om at

Nest programmets indskolingsklasser, hvor børn med

inkludere børn med særlige behov i almenmiljøer, men

og uden autisme undervises sammen. Bogen giver

hvor det i høj grad og måske i særlig grad handler om

en uddybende argumentation for formålet med den

at etablere inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

enkelte metode og kommer med konkrete eksempler på, hvordan metoden kan se ud i en Nest klasse.


Lær at lede mennesker i forandring

Henrik Dresbøll er forfatter, foredragsholder og direktør i rådgiverbureauet WElearn, der bygger adfærdsforandringer. Han er uddannet cand.mag. i Kognitiv Semiotik fra Aarhus Universitet og medstifter af et af Danmarks første adfærdsbureauer. Gennem mere end 18 år har han arbejdet med kommunikation, forandring og adfærd for internationale brands, organisationer, styrelser og ministerier. Han en er en populær foredragsholder og sidder i flere bestyrelser.

En praktisk, men teoretisk velfunderet, energifyldt og meningsgivende bog, som jeg kan anbefale alle travle ledere. Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen

NU I 3. OPLAG

FÅ DET TIL AT SKE Henrik Dresbøll

kr. 248,ekskl. moms. Når organisationer vil forandre noget, skal de også forandre nogen. Det er Henrik Dresbølls budskab i bogen Få det til at ske – fra intention til handling. Bogen er en effektiv trin-for-trin-guide til at lede mennesker i forandring – også i skolen. Du får indsigt i, hvad der ligger til grund for, at mennesker reagerer og handler, som de gør. Og du får konkrete redskaber til at bryde de ønskede forandringer ned i konkret adfærd og mikrohandlinger, der sikrer maksimal effekt og får den ønskede forandring til at ske.


Skole uden skældud Skældud har en negativ betydning for børns liv, fordi skældud påvirker deres relationer til kammeraterne og de voksne i skolen, deres deltagelse i undervisningen og ikke mindst deres livsmod og livsglæde. Interviews med børn og unge viser, at lærere og pædagogers skældud gør børnene utrygge, vrede og demotiverede for undervisningen, giver koncentrationsvanskeligheder, og at barnet får det dårligt med sig selv. Men hvad kan du som lærer og pædagog gribe til, hvis klasserummet

FORFATTERNE: Erik Sigsgaard er lærer og børne- og institutionsforsker. Han har i næsten 50 år undersøgt børns oplevelser af skældud. Mette Thor Jørgensen læste Eriks bog, Skældud, da hun læste til lærer, og har i 17 år undersøgt, hvordan det er muligt at være lærer helt uden at skælde ud.

er præget af konflikter eller kaos?

Louise Klinge har siden 2007 undersøgt, hvad skæld-

Bogen præsenterer en række værktøjer og tilgange til,

lærer og siden som børne- og skoleforsker.

ud gør ved børn og voksne – først ved at arbejde som

hvordan det i højere grad bliver muligt at bedrive undervisning, som er præget af anerkendende rammesætning og venlighed – til gavn for både børn og voksne.

NU I 4. OPLAG

SKOLE UDEN SKÆLDUD Louise Klinge, Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensen

kr. 119,-

ekskl. moms.


Skab gode rammer for leg 10 tanker om leg præsenterer dig for legens handlinger, stemninger og deltagelsesformer, og du får skærpet dit blik for at genkende legens mange udtryk. Bogen hjælper dig med at ska­be de bedste betingelser for et legende liv. Tankerne kan både bruges som inspiration ved planlægning af legeaktiviteter, og de kan fungere som udgangspunkt for at forstå den leg, der allerede findes i børns og voksnes liv.

10 TANKER OM LEG Helle Marie Skovbjerg

kr. 239,ekskl. moms.

10 tanker om leg giver alle pædagoger, lærere, museumsformidlere og forældre et argument for, at man gerne må bruge god tid på leg, der ikke har andet formål end at være netop ’leg’. Tak for det.” Bodil Christensen i Folkeskolen

Helle Marie Skovbjerg er professor i leg og er optaget af forbindelserne mellem leg og læring. Med 10 tanker om leg bidrager hun til, at leg placeres som et stærkt selvstændigt forskningsfelt, der udvikler vores grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være menneske.


En håndsrækning til dig, der søger viden og konkrete værktøjer Den gode-serien tager udgangspunkt i at omsætte forskning til praksis og tilbyder viden og konkrete værktøjer til en række forskellige temaer. Til bøgerne i serien hører en række digitale redskaber, der kan downloades og printes til direkte brug i undervisningen.

DE GODE KOMPETENCER I DET 21. ÅRHUNDREDE Lene Skovbo Heckmann, Mette Ploug Meineche og Birgit Schøn

kr. 224,ekskl. moms. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studerende, ledere, vejledere, teamkoordinatorer og andre, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan man kan arbejde med det 21. århundredes kompetencer i skolen – i praksis.

DET GODE PLF Lene Skovbo Heckmann og Thomas Nybo

kr. 224,ekskl. moms. Denne bog omhandler det gode PLF, som ikke blot er en bestemt teamstruktur eller en metode, men nærmere en tænkning eller en kultur. Samlet set er bogen en hjælp til ledere, vejledere, teamkoordinatorer, lærere, pædagoger og andre, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med det gode PLF i skolen.


FORFATTER LENE SKOVBO HECKMANN

Lene Skovbo Heckmann er uddannet lærer og Master i Ledelse og Organisationspsykologi. Hun har arbejdet som lærer i flere år, men er i dag konsulent og indehaver af Kompetencehuset Heckmann. Lene er en meget anvendt foredragsholder og forfatter til Den gode-serien.


Et godt teamsamarbejde skaber læring og trivsel – for både elever og lærere Det er en særdeles god bog: yderst anvendelig og med talrige praktiske elementer.” Ole Fournais i Uddannelsesbladet

TIP TOP TEAM

Denne håndbog i teamsamarbejde hjælper jer på

Lisbet Hauge Jensen

vej ved at præsentere en omfattende værktøjskasse

kr. 399,ekskl. moms.

af øvelser, refleksioner og metoder til udviklingen og vedligeholdelsen af et tip top teamsamarbejde, der i sidste ende er med til at øge både elevernes og teammedlemmernes egen læring og trivsel.

KOLLEGIAL VEJLEDNING SOM SAMARBEJDE Ole Løw

kr. 204,ekskl. moms. Kollegial vejledning som samarbejde beskriver en særlig form for samarbejde og en særlig form for samtale, nemlig en struktureret samtale mellem kollegaer. Bogen bidrager med viden og inspiration til sammen at praktisere kollegial vejledning.


Undervisning er læringens ramme Serien Undervisning og læring tematiserer forskellige dimensioner af og sammenhængen mellem undervisning og læring. Gennem et analytisk perspektiv sætter serien fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer.

DIALOGISK UNDERVISNING Marie Neergaard

kr. 249,ekskl. moms. Denne bog handler om dialogisk undervisning – om de historiske rødder, de teoretiske grundlag og om metoder til praksis. Bogen inspirerer til at udvikle en demokratisk, inddragende og aktiverende tilgang til undervisningen, hvor alle elevers stemmer værdsættes og sættes i og på spil.

on, der udvikler feednen af feedback og af kellige måder at forstå n den kan praktiseres kellige sider af undern arbejdet med feed-

professionshøjskoler e universitetsuddan-

FEEEDBACK-

FEEDBACKKOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

Vurdering fremkalder hos mange tanker om eksamen, prøver og test. Denne bog handler om formativ vurdering, der ikke har til formål at dokumentere og kontrollere elevernes læringsresultater, men som derimod har til hensigt at fremme elevernes læring. De formative vurderinger foregår løbende gennem fx dialoger, observationer og opsummeringer og skal indsamle information om elevernes læring, så både elever og lærere på nært hold kan følge med i elevernes progression. Desuden inviteres eleven gennem formative vurderinger til at anlægge et metablik på egen læring, mens læreren får informationer om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter elevens videre læring.

Preben Olund Kirkegaard

I ET DIDAKTISK PERSPEKTIV

og Niels Bech Lukassen (red.)

Fælles om læring er en metodebog, der både tilbyder en dybere forståelse af selve vurderingsbegrebet i form af baggrundsviden og en teoretisk indføring i begrebet samt 25 hurtige, enkle og effektive vurderingsværktøjer og -strategier til direkte brug i undervisningen. Værktøjerne kan bruges på tværs af fag og er inddelt i fem kategorier med forskellige kendetegn og styrker.

FÆLLES OM LÆRING

ridende forventninger iklende og understøten stigende opmærkkation om feedback. men er et underbelyst shøjskolerne.

FEEDBACKKOMMUNIKATION I ET DIDAKTISK PERSPEKTIV

munikation, undervisog lignende videregånne diskussion er på

FÆLLES OM LÆRING

Marie Neergaard

FORMATIV VURDERING I TEORI OG PRAKSIS

Bogen henvender sig til lærere, skoleledere og lærerstuderende, som ønsker viden om, hvordan man kan skabe en stærk evalueringskultur, hvor elevens læring står i centrum.

kr. 260,-

kr. 236,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Marie Neergaard er cand.mag. i sprogpsykologi og har arbejdet som lærer i otte år. Hun har igennem en årrække arbejdet selvstændigt som foredragsholder og undervisningskonsulent med opgaver både i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Desuden har hun fungeret som freelance instruktør for cooperativelearning.dk. Marie Neergaard er aktuelt adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring.

amlem, Preben Olund ergaard, Wenke Mork

FÆLLES OM LÆRING

På bogens hjemmeside kan du hente værktøjer til brug i arbejdet med formativ vurdering. Besøg hjemmesiden på www.dafolo.dk/ undervisning.

PREBEN OLUND KIRKEGAARD OG NIELS BECH LUKASSEN (RED.) ISBN 978-87-7160-644-7

MARIE NEERGAARD ISBN 978-87-7160-553-2

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING

ISBN 978-87-7160-553-2

ISBN 978-87-7160-644-7

Varenr. 7759 9 788771 606447

9 788771 605532

30/11/2020 12.06

I Feedbackkommunikation undersøges forskellige

Fælles om læring er en metodebog, der både tilbyder

måder at forstå god kommunikation på i relation til

en dybere forståelse af selve vurderingsbegrebet i form

feedback, og hvordan det kan praktiseres som en

af baggrundsviden og en teoretisk indføring i begrebet

professionsdidaktisk tilgang og relateres til forskellige

samt 25 hurtige, enkle og effektive vurderingsværktøjer

sider af undervisningen.

og -strategier til direkte brug i undervisningen.


Faglig ledelse i skolen Serien Faglig ledelse i skolen består af en række korte og praksisnære bøger, der går tæt på den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen – nemlig faglig ledelse. Til bøgerne i serien hører redskaber og modeller til print samt videomateriale, der demonstrerer metoderne.

FAGLIG LEDELSE GENNEM LÆRINGSÅBNE SAMTALER Malene Ringvad

kr. 184,ekskl. moms.

Faglig ledelse er den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen – selvom det ofte er den disciplin, der kommer sidst i en travl hverdag, hvor alt for mange driftsopgaver trækker lederne væk fra undervisningen. Denne bog fokuserer på aktørernes praksisteorier som det grundlæggende ledelsesværktøj, der søger ind til det faglige rationale bag professionelle handlinger. Her introduceres til læringsåbne samtaler som en ramme for nysgerrige og respektfulde undersøgelser af praksisteorier, og der gives en række eksempler til inspiration og drøftelse i ledelsesteamet.

FAGLIG LEDELSE AF PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER Malene Ringvad, Henrik Fenger Lynggaard og Frank Jensen

kr. 224,ekskl. moms.

Malene Ringvad er cand.mag. og Master of Public Management. Hun har en baggrund som lektor og souschef på N. Zahles Seminarium. Hun arbejder med at oversætte forskningsviden om ledelse og undervisning til gode praksisnære

Denne bog giver bud på, hvordan ledere meget speci-

fremgangsmåder i skolens hverdag på

fikt kan befordre og facilitere de professionelle samar-

baggrund af mange års erfaring med

bejdsfora på skolen. Udviklingen af et fælles læringssyn

at uddanne lærere og ledere i skolen.

og nogle fælles praksisteorier er grundlæggende forud-

Malene er forfatter til serien om faglig

sætninger for samarbejdet i et professionelt læringsfæl-

ledelse i skolen, og desuden Observation

lesskab, og målet er at opbygge professionelle lærings-

af undervisning og elevers læring.

fællesskaber overalt på skolen, hvor der kan arbejdes

Håndbog til ledere og vejledere. I dag er

selvstændigt – herunder at ledelsen selv arbejder som

hun selvstændig skolelederkonsulent og

professionelt læringsfællesskab.

indehaver af Ringvad – ledelse og læring.


3 webinarer om faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber Bliv klogere på din faglige ledelsesopgave Forskningen peger på, at den allermest effektive måde, lederne kan arbejde med at udvikle skolens kultur og fremme elevernes læring, er gennem løbende kvalificering af samarbejdet i de professionelle læringsfællesskaber. Gennem 3 webinarer med Malene Ringvad bliver du klogere på din faglige ledelsesopgave, og hvad der skal til for at skabe en blivende forandring. Vi udbyder den populære webinarrække igen til foråret – hold øje med datoerne på www.dafolo.dk/arrangementer

Styrk elevernes læring gennem professionelle læringsfællesskaber - vi hjælper jer på vej Arbejdet i det professionelle læringsfællesskab bygger på et ønske om at påvirke og forbedre undervisningen for at opfylde elevernes behov og øge læring og trivsel. Samarbejdet er karakteriseret ved at være systematisk, vedvarende og struktureret, og forskning viser, at ledernes måde at lede og facilitere de professionelle læringsfællesskaber har betydelig effekt helt ud til undervisningen og elevernes læring.

Dafolos konsulenter tilbyder bl.a.: • Praksisnære observationer og sparring ude i de enkelte teams. • Praksisnære, konkrete materialer, der kan benyttes i det daglige arbejde. • Ledelsessparring i forhold til implementering i den enkelte organisation. • Sparring og udvikling på kommunalt plan. • Oplæg og konferencer om professionelle læringsfællesskaber.

Lene Zacharias

Christian Søndermand Bro

Pædagogisk konsulent

Pædagogisk konsulent

+45 41 39 45 35

+45 41 39 45 23

lz@dafolo.dk

csb@dafolo.dk


Teknologi og digitalisering LÆRER UNDER DESIGNPROCESSER — DIGITAL FABRIKATION OG DESIGNPROCESSER I FABLAB Steen Lembcke og Charlotte Agerby Schultz (red.)

kr. 248ekskl. moms.

Hvordan tilrettelægger vi som undervisere et læringsmiljø, hvor konstruktion med digitale teknologier sættes i spil, så eleverne bevæger sig fra at være passive konsumenter af teknologi til at kunne anvende den kreativt, kritisk og problemløsende? Og hvordan gør vi det, samtidig med at vi gennemfører en undervisning, der har fokus på opnåelse af faglige mål? Det gives der konkrete eksempler på i antologien Lærer under designprocesser.

EN DESIGNTILGANG TIL TEKNOLOGIFORSTÅELSE Ole Sejer Iversen, Christian Dindler og Rachel Charlotte Smith

kr. 236,ekskl. moms.

Hvordan danner og uddanner vi børn og unge til at leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret samtid? En designtilgang til teknologiforståelse besvarer dette spørgsmål ved at give en faglig indsigt i digitalt design og digital myndiggørelse. Bogens hovedargument er, at alle elever gennem uddannelse skal have mulighed for at medskabe den fremtid, der opstår gennem design af digitale teknologier.


Læs bogen, og bliv klogere på, hvilke krav det nuværende og fremtidige uddannelsesområde vil blive stillet over for. Kenneth Hansen i Folkeskolen

Camilla Mehlsen er cand. mag., ekspert i medieadfærd og digital literacy. Hun er indehaver af research- og medievirksomheden Mehlsen Media og digital medieekspert hos Børns Vilkår. Medlem af TechDK Kommissionen, foredragsholder og forfatter til en lang række bøger og artikler om teknologiens indflydelse på relationer, uddannelse og samfund, bl.a. Homo futura.

HOMO FUTURA — 7 KOMPETENCER TIL EN BEDRE FREMTID Camilla Mehlsen

kr. 212,ekskl. moms. I Homo futura giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, just-in-timelæring og platformsøkonomi dominerer. Bogen giver dig brugbar indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, så du bliver klædt på til at hjælpe den digitale generation med kompetencer for livet.


Stil skarpt på literacy og læring i skolen LITERACYDIDAKTIK – ELEVER I LITERACYVANSKELIGHEDER Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

kr. 319,ekskl. moms.

Literacydidaktik – elever i literacyvanskeligheder viser, hvordan et fokus på literacyvanskeligheder kan bidrage til en literacydidaktik til gavn for alle elever – også elever i egentlige literacyvanskeligheder.

En helt nødvendig bog, så er det sagt. Literacy er et emne, vi bør være bedre til at takle, og denne bog giver et godt løft. Snyd ikke dig selv, skolen og dine elever – læs denne bog.” Kai Pedersen i Specialpædagogisk månedsblad

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R

L L I

L I T E R A C Y

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso

Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

L L I

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. ”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige sociale verden. Dettei er en bog, På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du findeog yderligere inspiration der inspirerer på hver eneste side med teori og form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm. ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323

Varenr. 7609

R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG

L I

TE INGSMÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

I

F O K U S

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R

L L I

L Æ R I N G

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

I I serien F OerKtidligere U S udkommet: L I T E R A C Y

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Varenr. 7473

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.” Stig Broström, professor mso

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

L I T E R A C Y

O G

O G

”Bogen er døråbner i dobbelt forstand. For nogle åbner den til et ukendt landskab, og for de, der kender landskabet, åbner der sig pludselig helt nye døre, hvor man igen og igen siger til sig selv: Hold da op, det er da en ny teoretisk pointe, eller man siger: Godt fundet på! Super kreativ pædagogisk vinkel. Bogen vil helt sikkert give den legende literacypædagogik mere vind i sejlene.” Stig Broström, professor mso

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R Æ

I INDSKOLINGEN

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L Æ R I N G

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisning og didaktik på mellemtrinnet, dvs. på 3.- 6. klassetrin. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres til gavn for alle elever. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og kommunikative processer i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af teksttyper i forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, når de deltager i læringsfællesskaber, og forhåbentlig udvikler de større self-efficacy. Det vil denne bog meget gerne bidrage til. Bogen er den tredje i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse og Literacy og læringsmål i indskolingen.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læse-skrivevanskeligheder.

CYDIDAKT R A ENE I K AG

RACY OG TE INGSMÅL R Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

I

F O K U S

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Dorte er fagansvarlig for Danskvejlederuddannelsen. Hun er uddannet cand. pæd. i didaktik med sær lig henblik på dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

PÅ MELLEMTRINNET

F O K U S

R ACY OG TE INGS MÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323

Varenr. 7609

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Dette er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisning og didaktik på mellemtrinnet, dvs. på 3.- 6. klassetrin. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres til gavn for alle elever. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive ”En betydningsfuld bog, der kommer omkring og menings- og betydningsskabende i deres læring. næsten deltagelse alle dele afogundervisningen. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem kommunikativeDer er et godt samspil mellem teoretiske input og manprocesser i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af teksttyper i ge praksiseksempler. Bogen er velskrevet med forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, når de deltager i læringsfælmange afsnitsinddelinger, skemaopsætninger lesskaber, og forhåbentlig udvikler de større self-efficacy. Det vil denne bog meget gerne og illustrationer, der erbidrage med tiltil. at give et godt overblik.” Dansk Biblioteks Center Bogen er den tredje i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse og Literacy og læringsmål i indskolingen. På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.)

ISBN 978-87-7160-590-7

9 788771 605907

Varenr. 7782

Æ

I INDSKOLINGEN

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

RACYMOG i dagtilbud, Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy ogTElæring INGS ÅL ÆR grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i

Varenr. 7473

rien er tidligere udkommet

O G

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

afgrænse og udfolde literacybegrebet. RACYMOG S ÅLdet talte og skrevne TE INGvia Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både ÆR sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

L I T E R A C Y

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

selv: Hold da op, det er da en ny teoretisk pointe, eller man siger: Godt fundet på! Super kreativ pædagogisk vinkel. Bogen vil helt sikkert give Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, den legende literacypædagogik mere vind i sejgrundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb lene.” Stig Broström, professor mso og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse,

L Æ R I N G

I serien er tidligere udkommet: ”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i

Mere i samme serie

L Æ R I N G

I

F O K U S

CYDIDAKT R A ENE I K AG

PÅ MELLEMTRINNET

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læse-skrivevanskeligheder.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

CYDIDAKT R A ENE I K AG

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Dorte er fagansvarlig for Danskvejlederuddannelsen. Hun er uddannet cand. pæd. i didaktik med sær lig henblik på dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

PÅ MELLEMTRINNET I UDSKOLINGEN

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Varenr. 7473

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323

Varenr. 7609

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning m.m.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.) ISBN 978-87-7160-744-4

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-590-7

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323 Varenr. 7609

O G

form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske ”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fansproglige processer og være aktivt involveret i disse. tastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i med at der lægges vægt på at forstå elevernes såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. personlige og sociale verden. Dette er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige prakR. Kledal, læsekonsulent På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæringsiseksempler.” kan du finde Nina yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

n Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

L I T E R A C Y

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er L I T E ogR erA C Y O G L Æ R I N G I F O K U S oprindelig læreruddannet herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og bog tale-/hørespecialDenne introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i udskolærer. Kirsten er forfatter en lingen, dvs. på 7.-10.tilklassetrin. Der gives forskellige bud på en literacydidaktik til gavn for alle elever. række bøger og artikler om skriftsprog og I bogens kapitler deler forskere og praktikere deres bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her læseskrivevanskeligheder. er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og betydningsog kommunikative processer i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en Dorte skabende Østergren-Olsen er mangfoldighed af teksttyper i forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, lektor på videreuddannelsen og hvor deres kritiske refleksioner og kreativitet udfordres. Det vil denne bog meget gerne bidrage til, ligevidenmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. er uddannet som denHun ønsker at bidrage til en sprogbaseret didaktik i alle skolens fag. cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Bogen og har er undervist mange den fjerde i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse, år somLiteracy dansklærer i folkeskolen.i indskolingen og Literacydidaktik i fagene på mellemtrinnet. Alle bøger, hvor og læringsmål Dorte er lærebogsforfatter og didaktikken er i fokus. har bidraget til flere fagbøger.

LITE IF

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Varenr. 7473

O G

L I T E R A C Y

LITE IF

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på ”Bogen er døråbner i dobbelt forstand. For nogtværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i dereslandskab, læring. og for de, le åbner den til et ukendt Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere udfordre elevernes der og kender landskabet, åbnerlæring der sig pludselig og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner. helt nye døre, hvor man igen og igen siger til sig

L I T E R A C Y

LITE IF

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

L L I

L L I

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

K U S

L L I

F O K U S

L L I

I

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L L I

L Æ R I N G

Æ

L L I

O G

RACY OG ÅL TE INFGSMO R

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

I

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

L I T E R A C Y

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE I UDSKOLINGEN

F O K U S

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE PÅ MELLEMTRINNET

I

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE PÅ MELLEMTRINNET

L Æ R I N G

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

O G

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

a R. Kledal, læsekonsulent

L I T E R A C Y

L Æ R I N G

Stig Broström, professor mso

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

eracy og læringsmål i indskoliner en fantastisk bog. Jeg er vild d den måde, forfatterne har taget ndt andet læringsmål fra Fælles Mål gjort dem dannelsesværdige, samg med at der lægges vægt på at tå elevernes personlige og sociale den. Det er en bog, der inspirerer hver eneste side med teori og ikke dst konkrete og let håndgribelige ksiseksempler.”

O G

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

en Eefsen, lektor i dansk ved Professhøjskolen UCC

I serien er tidligere udkommet: ”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

L I T E R A C Y

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

mlet set giver Literacy og læringsi indskolingen et inspirerende dynak billede af, hvordan man kan forstå acy i indskolingen i disse år på en de, der gør en klogere på de fleste i skolen, samtidig med at der bliver ttet an til de spændinger, der er i nuværende målforståelse.”

Varenr. 7782

9 788771 605907

ISBN 978-87-7160-744-4

9 788771 607444 Varenr. 7865

LITERACY OG

LITERACYDIDAKTIK

LITERACYDIDAKTIK

LÆRINGSMÅL I

I FAGENE PÅ

I FAGENE

INDSKOLINGEN

MELLEMTRINNET

I UDSKOLINGEN

Kirsten Friis og Dorte

Kirsten Friis og Dorte

Kirsten Friis og Dorte

Østergren-Olsen (red.)

Østergren-Olsen (red.)

Østergren-Olsen (red.)

kr. 319,-

kr. 319,-

kr. 319,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Kirsten Friis er f gogisk konsule Videncenter for oprindelig lærer herudover udda cialpædagogik, didaktik og ta lærer. Kirsten er række bøger og artikler om læse-skrivevanskeligheder.

Dorte Østergre tor på videreu Københavns P skole. Dorte e for Danskvejl sen. Hun er u pæd. i didakt henblik på dan dervist mange år som dans skolen. Dorte er lærebogsfo bidraget til flere fagbøger.


De populære elevhæfter til mellemtrinnet er opdateret! PUNKTUM, KOMMA, STREG Inge Benn Thomsen

kr. 58,ekskl. moms. Punktum, komma, streg er et engangshæfte med opgaver i de grundlæggende regler i tegnsætning. Hæftet er udviklet til elever på mellemtrinnet, dvs. 3. – 6. klasse. Eleverne har tegnsætningsreglerne på hæftets flapper, så de er synlige, når de skal løse opgaverne.


med denne indsats. Men hvad er skolelederens rolle i implementeringen af coteaching, og hvordan kan skolelederen understøtte co-teachingindsatsen? Det giver denne bog af to internationalt anerkendte forskere konkrete og erfaringsbaserede bud på.

Få et samlet overblik over vores udvalgte titler til skoleområdet

Denne bog bidrager dels med en kort gennemgang af konceptet, dels med praksiseksempler fra en dansk skolekontekst, hvor co-teaching bliver anvendt til at forbedre elevernes læringsmuligheder og lærernes didaktiske værktøjskasse. Bogen er til dig og dine kolleger, der ønsker inspiration og eksempler på, hvordan I strukturerer jeres samarbejde, afklarer jeres styrker og jeres værdier, tackler deprivatisering og generelt bliver skarpe på de nødvendige rammer for vellykket co-teaching.

Jonas Holch Jensen

Co-teaching er et struktureret samarbejde om undervisning mellem to lærere. To-lærer-ordninger har længe været et udbredt pædagogisk redskab, men i co-teaching er det ikke nok blot at være to fagprofessionelle til stede i klassen. Det er centralt, at de to co-teaching-makkere samarbejder om både at forberede, udføre og evaluere undervisningen – og det er centralt, at skolen afsætter tid og ressourcer til arbejdet.

Udeundervisning med ANETTE 100 læringsmål PREHN er sociolog og en af Danmarks

konsulenter i kommunal sammenhæng, der ønsker et dybere indblik i lederens rolle i implementering af co-teaching. Bogen er skrevet af Wendy Murawski og Lisa Dieker, der begge har en bred erfaring fra praksisfeltet samt flere forskningsprojekter og udgivelser bag sig. Med dansk forord af Mai-Britt Herløv Petersen, der som tidligere skoleleder har flere års erfaring med implementering af co-teaching.

Varenummer 8069

ISBN 978-87-7160-515-0

9 788771

ISBN 978-87-7160-865-6 ISBN 978-87-7160-865-6

ISBN 978-87-7160-368-2

Praksisguide Bettina Lerche Varenr. 7625

9 788771 608656

Mod greb mig fra start til slut. Den vækker mit videbegær gennem forskningsformidlingen og mit hjerte gennem de personlige eksempler. – Michael Heiselberg Flarup, skoleleder

Nærmest alle unge ville have glæde af at læse Mod – og også de voksne. Minibogen rummer gode eksempler og er skrevet i et klart forståeligt sprog. Der er gode vendinger og ord, man kan bruge for selv at blive mere modig. – Lærke Nielsen, 18 år

Praksisguide Bettina Lerche og Sanne Mürer Varenr.L. 8064

9 788771 603682

Det eneste, jeg kunne ønske mig, var endnu flere sider til at belyse dette vigtige emne. – Simon Hammer Mortensen, 16 år

8080 Omslag.indd 1

LEDELSE AF

CO-TEACHING

CO-TEACHING

ISBN: 9788771605150

ISBN: 9788772340173

kr. 199,-

kr. 268,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Evnen til empati er dog vigtig for mennesker, og bogen her hjælper dig til at opdage, når du er ved at glemme den. Den giver dig også nogle bud på, hvordan din empati-evne kan trænes.

Anette Prehn

Anette Prehn

SERIEN “MENNESKEKENDER” er en række minibøger, der forklarer socialpsykologi i øjenhøjde. De viser, hvordan vi kan ændre nogle af de uheldige mønstre, som let kan opstå mellem mennesker, ved at tilvælge værdier som Empati, Mod og Ansvar. Bøgerne er skrevet til teenagere og de voksne, der omgiver dem. De fås som klassesæt og anbefales brugt i udskolingsklasser, som tilmed får adgang til refleksionsspørgsmål, dilemmaer og eksperimenter online. ANETTE PREHN er sociolog og en af Danmarks mest anerkendte formidlere af forskning i øjenhøjde med børn og unge. Hun står blandt andet bag bestsellerserien Hjernevenner”. Se mere på www.hjernesmart.dk, eller følg Anette Prehn og #hjernesmart på Instagram eller Facebook.

Jeg vil klart anbefale minibogen Empati. Den vil helt sikkert kunne hjælpe elever i skolen med at forstå egne og andres følelser. – Sebastian Julius Thernøe, 13 år

Bogen har givet mig mere gåpåmod i forhold til at sige fra og sige min mening. –Nanna Møller Nielsen, 15 år

ISBN 978-87-7160-979-0

Menneskekender

Jeg synes, at alle kunne have gavn af at læse denne bog. Den kan virkelig sætte folk i tænkeboksen og få folk til at se livet fra et andet perspektiv. – Aya Sif Feraren, 15 år Bogen henvender sig til teenagere og deres ledere, lærere, trænere, ISBN 978-87-7160-981-3 forældre … blandt andre. Anbefales!Menneskekender – Edle Sørensen, udskolingslærer

Menneskekender

Varenr. 8063

SÆT MATEMATIK I

SÆT DANSK I

MOD

ANSVAR

EMPATI

BEVÆGELSE

BEVÆGELSE

ISBN: 9788771609820

ISBN: 9788771609790

ISBN: 9788771609813

ISBN: 9788771608656

ISBN: 9788771603682

kr. 399,-

kr. 319,-

kr. 35,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

******

TIL

Anette Prehn

Anette

gør Bliv ven hjernen Sov dig til en i ed ne m stier nenhjernens til enTa bedre alamedspiLLhger hjer 3 HaJmERyNg4EdNDin jneyre GIV TIL kreativebiLLederne PLAD6 S INGhjerne med hjern UDVIKL en hn

Anette Pre

Anette Prehn

Hjernesmart pædagogik

ehn

Denne bog er til alle, der arbejder med den strategiske udvikling af læringsmiljøer for børn og unge.

te Pr

Anet

Anette Prehn

Stimulér børns læring, empati, indre ro og selvkontrol

Anette

Prehn

I dette arbejde vil man uvægerligt skulle finde vej gennem organisatoriske landskaber, hvor der er mange forskellige forventninger

og værdier på spil. Strategisk pædagogisk ledelse er at bane vej Anettefor fælles handling i sådanne spændingsfelter. Preh n

Bogen er først og fremmest en arbejds- og øvebog. Den opdeler strategisk pædagogisk ledelse i fem praksisfelter: • • • •

Hjernevenner

ner

Hjerneven

2

Prehn

Ledelse udad – at sætte pejlemærker for den værdi, vi skal skabe for børn og unge. Ledelse opad – at udvikle sit mandat blandt områdets interessenter. Ledelse nedad – at skabe brugbare betingelser for en faglig og pædagogisk praksis. Ledelse til siden – at bygge bro mellem fag, organisationer og sektorer. Ledelse indad – at tage vare på sine egne ressourcer og udvikle sin praksis hele livet.

Hjernev

enner

Alle fem praksisfelter udfoldes gennem cases, greb og hverdagsøvelser. Hensigten er at inspirere læseren til udvikling gennem hverdagseksperimenter og refleksion.

r enne

ev

Hjern

rager i dén grad til at styrke og ers samspil med børn.” pædagogisk leder i Gentofte

1

ISBN 978-87-7160-177-0

7

r om

bøge

5

HJERNESMART

Lola Jense

ISBN

9

nner erneve

Hjernevenner

Hj

Hjerne

ISBN 978-87-7234-015-9

venn

er Varenr. 8078

Læsevejledning ”Bogen styrker læserens mentalisering ved at flytte fokus fra børns adfærd til deres indre tilstand. Det hjælper os til at opfatte adfærd som kommunikation, så vi bliver bedre til at opfange det, barnet fortæller gennem adfærden. Det står lysende klart ved læsningen, at børns grundlæggende behov er kontakt og samhørighed – det er aldrig konflikt og aggression. Den viden hjælper med til, at vi kan bevare sympatien også for de børn, der udfordrer allermest. Så læreren også kan skabe tryg tilknytning i forhold til de børn, der udviser hjælpeløshed, har en omklamrende, afvisende, fjendtlig og ulydig adfærd. Altså dér, hvor det er allersværest at optræde professionelt. Men også dér, hvor behovet er allerstørst.

Klaus Majgaard

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDELSE

Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad skriver, så ingen er i tvivl – ‘det, som uregulerede børn har allermest brug for, er regulerede voksne”. Skolens krav, forventninger og strukturer skal være tilpasset børns utrolige forskellighed, bl.a. deres varierende temperamenter.” Louise Klinge

Spændingsfelter, greb og hverdagsøvelser

SE ELEVEN INDEFRA

Kapitel 1 Ledelse udad

Kapitel 2 Ledelse opad

Kapitel 3 Ledelse nedad

Kapitel 4 Ledelse til siden Kapitel 5 Ledelse indad

Hvert kapitel er opbygget efter samme struktur: • Spændingsfeltet – forståelser og tilgange • Cases – fortællinger fra spændingsfeltet • Greb – handlemuligheder i spændingsfeltet • Hverdagsøvelser – på feltarbejde i egen praksis

Relationsarbejde og mentalisering i indskolingen og på mellemtrinnet

Kapitlerne kan både læses i rækkefølge og hver for sig. God fornøjelse! Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det relationelle arbejde. Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses­ mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda­ gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio­ og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

ISBN 978-87-7234-015-9

9 788772 340159

IDA BRANDTZÆG, STIG TORSTEINSON OG GURO ØIESTAD

Denne bog beskæftiger sig med strategisk pædagogisk ledelse gennem fem kapitler:

SE ELEVEN INDEFRA

EN BEDRE i din hjer ne, når HJERNE gode du sov søv handler i hverda nvaner, som er, og hvo om, hva rda handler om, hvordan rense gen. Når du giver dig stø n du kan skad der sker du kan bruge dit sprog, dine ud og sover, rre be tanker og din krop påog gode på den sortere i dag arbejder glæde og ove nogle måder i udfordrende situationer. din På den måde gør du måde ogsdin gøre dig ens indtryk hjerne hår rskud å kald hjerne til din hjælper, når du dt på for eksempel skal holdeher e og nye oplæg at lærer søvnen for klar til en i skolen eller til eksamen. Når forb du kender der ske du, hvorfor hjernens opvny dag. Derfor indelser fungerer, kan du dæmpe nervøsitet, til, hvordan hjernen r, det kan ask hvis du er usikkerhed og vaspanik om en ket fær ved at bruge lommelygten stoppe så vigtigt emaskine. I man handler i din hjerne og ”lyse”dig dig. Du bogen at få sov ge LA r opvask ban GDA det , op, i som får at styrker din indre ro og din r vred også insp emaskinen et, og hva koncentration. Bogen herfå nok søv rnens AMY du blive spiller flere , før den d n. Det iration inviterer dig til at gøre det til MED hje eres, når den G NYet vil din en vane atTA til, hvo vælge hjælpsomt BLIV VEN hjerne, der aktiv gdala, og en sporhund og hjerne rdan du har E BILL fokus – i stedet for at spænde for amy takke m, gben fordu digkaselv i situationen. EDER ANETT dig for. øver del af din Den kaldes andet en alar Det n bru e. Når amy ge øs. ME end dt E ka din mm regu D HJER PREHN eller nerv r. Den er blan spek ldes også hjerne form ret skræ ke klart, idlerNE er soc rolle tiver til kender ”re kan jo lyde rt ved at tæn iolog, atnen vigtige er læ sociolog, hjer hand se ogNforf prisvindende atte og det svæ rer du og prisvind r. Når du større forstå framing lerr til formidler og forfatterme sitlere ”, so senspil få omen en pirat – til vejrs, får du gode løsninge end uatio at tagbøger situa skre tiltod række en række , hv gler m r den og n .fraBlandt tione vet ord bøger e e ny om r dig, e hjernens spilleregler.sitBlandt tydulæ dala ryge følelser og finde gæld berolige n på debepop e bil me ny andan om ldet har er andet her lære for uatio ka leder stre gen r an Hjernee vin ”De hun Bogen den et skrevet de populære dre må atrefin kleet har hun ne lere dine la, kan du til goHjernesmart-bø me dagen. en i sted de må r, sokan lige de nysma ger. n d hje sær rt-br. forsfem Hunfinvide m vir mgda skud i hver mestrer den særlige gre”. på en i hverdag amy rnenel der. kun de forklare I destnnate per- øger. Hun kertås, , for til ke øvels Se me kunst kes ogd enk svæhus ognn forklare ge de og over gdala til din ven tis , glæ du e at atr at handre:svær e bo jord re, få Ve www.h gør viden på en enkel og at ebru emnæ svær g beho le på tag fantas mod jordnær ordan du gav rgør amy s reaktion. måde, jernme enr må e nyså den de, ge hv let . n lde din esm lse re Bo kan i forstås, deme rdan de e bil huskes og gøre gavn ov dk ke så den let den de omgai menneskers om nneen n ka efter hvo ske l leder, gen lærer art.ers ku styre af indende er billedIEN hverdag. forbin dig ng. Me t SER ndler sig, alt Se mere: www.hjernesm duvæhjælper lade e, so for hje dig og d og fin n du irs hverdag. om, hvordan art.dk om sti uolog, prisv er om handler ”hj er. De at r N haan n es soci re HJERNE de nå m føl ern hjer så, er NE bøg dre lig du br KREATIVE tror,dt rnen DIN r nen nye, ke Mange klæ du ha eve HN at de du før og ER ere, s spil vil en ræk med hun skævt og få nye idéer. på t at tænke vdnn st ha leregle tter tildin hjerne et har e er” eroften E I HJ rnen forr, tænker r kraftig rnen, ation til ANETTE PRE liveiens e ge kræver af sig selv, eller ertilser somafersitua t. fjer r læ dt and enten og forfa rne rtr,de er noget, der kommer r. Hun ke ba de bog STIERNhjerne. Hjead du gøer tit, blive delser i hje inspir or du formidler skretioneræk ler. Blan er en række små små at kreativitet art-bøge svæ Men kreativitet re bøg r er spilleregler, . t, er du vet ”En bøger bin også “født kreative”. hjernens r, hv s let tilgæ om s spillereg re Hjernesm ug er om i før n: hv mennesker godt tilnbør bare som er skrevet ngelig at kunatnogle AN børn De for er dig uatione t gribe hjernen steung forklare ulæ I bogentilher og du br og er de på ve n og muskel. Dette Søren ETTunge.søvn let er op e. Dette seriens de pop om – ligesom , kanstfaktisk tredje en ativ lille den brug n, som r på ofte. gen giv sige sit naturlig bog. trænes j til at PRieretogNgodeinform ogmidle Berg,Eassoc skrevet søvnv r lige kun lt måde, så rne Bo aner.” bog om vil Se dig med at være kreativ, dendlesær nærdu, ssor, r og EHprofe i hje n du gå r til. få lærer der. hjælper er og he hvad det G han hverdag mes ”De viden til latog jord forfat sosøvnm ve LINtrer cioedicin specialist oplysninge enke Du får syv helt konkretehjernens neskers og” nt, gro ståge”, foran dig skabe dig i det. ”Sjældent i sko ter til log,skpri UDVIKde spren n på lige i men har man set r spille tid ”Man godeskr videns hvad der kan forhindre ditnliv. fagbøger detaljereder korrekte se det, dinsåhjerne sjælde svind Maike evet til børn, lærer især en ede reg gøre igaveller og få glæde afikke DS TIL så mege en ting e meka helt ned frem om hjernens me ger kle ”frem sti kan indigh og idéer en de nye funktioner.” ler ræ rtid i es PLA n lege dre t at isv Sofie Nedergaar nismer.” . Blaaf at læsekk andertips til po dle tås,rhusk om lst tænke Antvo Bjarne strer og W. Andresen, for k n” e bø deISBN r æn art.d , pr ”Mi pædagogen.dk kreativt for tide nd, 13t år den!” - eforsd, professor, ERNEN bru hjern fors at tac som he ge logkan den pulære Hjerskov du kan stås, Det en bøgeelle nnesm ISBN 978-87-7160-681-2 omarbejde ”, ”for vej, og atfaktisk kan. Når 87-7 ande ger om978ker 160hudnu særlig .hjer Om forfatteren socioatræ af i livet. kkeee:nyt GIV HJn du kan huske gørpå bøger altid noget at grineww r”en lær rne 682-9 www en t er på ingen hed. ha små es har enke e kuns smart t n er w.hjer mer s derenledes, er der i øvrigt Varenr. r er række desom yg e. Dette EHN meterd tilpåen ISBN hun978-8 ord hvorda gø an at den 7824 l og ”Anette Prehn er en nesm ogISBN er., Hu v elle , børnmeget re og ungsjovere! af utr fantastisk jordn t at forkla -bøger. øg er” enk rne 978-87-7160-681-2 7-716 E PR fat små, ndtle art-b gavn hjerne e til”det 0-682 tilhele rr sig Huern og menneskeklog formidler.”art.dk evegselNN svæ r ikk -9 din hje ”hj afler. Blar dusm re svæ i menn afær Bogen er skrevet Klaus som ern og for må Majgaard, rer låse ANETTdin skrevet lpreg dueer kla ske SERIKlinge, Louise let dler hjæ ph.d., IEN r vid eskers de, så de nereg for : “Je ler, som re”. Bogen Hjernet SER e”revise EN prisvindend me eph.d., ledelsesrådgiver at nne skoleforsker spseilledaglæ formi Ved og lektor andeher bed n let 9 ved og hvekstern nge ,ssåspill ”h Varenr. ab til7823 788771 hjerne og forfatter nsdis sociolog, ns Se er såd rig erd let Ma . . de je pu nen redsk . PREHN ku ka rne 9 re ald ”i 788771 bog ANETTE ag ag. og ” -5 tale rn omCBS, Institut po t OK e 606829 må 606812 n er en går me ns sp bøger hje athjer thed. erd for Ledelse, Politik Filosofi. er “Et rigtig godt Se me and bliv 0-680 en række robus til se tns ved et deer nhelsærlig dnærerke illereg evenn 7-716 sor t jor og forfatter er du rs hv “de serie e børns detsåtag t at styrkISBN fas 978-8 formidler rie andet sen, profes at set skrev det hun de elser rdan ldentogs es r ” arbejdet med offentlig styringre:og harå,man , elle l og z Jørgen Haner har isærgod er giv sjetteharler , so Blandt ns til, hvo “Sjæ spilleregler. Per Schult enked sådi an” menn m er er en ræ til børn, hjernens gt og .” ger urli -5 er dig mestrom bog. Hun vn piration fagbønat t-bøger. lærgode på en kkeog har gennem årene 7-7160-680 ledelseskr i over funktioner k er alti evet 20 år ehjernens re ga ogen.d ISBN 978-8 skrevet de populære Hjernesmarforklare svær dig ins ene. Bogen er viden“du romom pædag til bø små bø ikke gebåd og gø giver det Andresen, kunst at beskæftiget sig med børnog ungeområdet rn ger til ting , og at å bøBjarne W. og og un skesherart.dk mestrer den særlige g elsk let så”Jeden smart nyt e sm forstås s, hu er den ge. De om fra forskellige vinkler og positioner. en05enkel og jordnær måde, at se ting hjerne e noget rækk 6068 rnesm dende viden måde 71 på forstå . kan tte bog. hverdag.ene på.” lær er en 9 7887 kan www.hje prisvin om ”En gøre gavn i menneskers Ida Magaard ” undervejsså de første tid at er spæ iolog, , 11 år bøger kan forstås, huskes og mere: er om hje ndende beg eNNåmfejler skrevet,er seriensEHN erder soc hun flytt en række at smart.dk ev ber Læs mere på www.klaus-majgaard.dk rne Kjeld har mere: www.hjerne etning , er til rn ns Fred tte ”Skrev n !” ens, plastic 7822 andet Se .bog fatt ”hje regler, soefter. DeAN ETTE PR ”En ISB Varenr hjer itet er. Hu for far ndt bjerge p,Bla Nforfa fors et i et her Vare 978 neforske ” nr. 7849 -87 .” og er. tter art-bøg svær k Bliru Nina tåeligt om ligt, spille og op SERIEN lesler -71 r og egl mid Storgaa spr 60llerUlri r, forefa rnesm ens år -9 721 klare og.” anb enner” er en række små bøger rske rd, og -5 ns spi ulære Hje60-679 ISBN nefo hjern fra 10 at for såSERIEN rne varmt hjer den let ”hjernev som er skrevet, så de kan forstås mor til tre 978-87or hjefess pop 978-87e-71kunst es ”Kan W. Kjær, pro 7160-72 ls e, brug N rlig r måde, hjernens evet de ISBsæ rdag. spilleregler, syvende bog. Troe 1-5 næ og overlæg skr 79- 9 rs hve jord0-6 god og opefter. Dette er seriens r den ” ”En nneske bruges fra 10 år bog 12 år mestre en enkel978og 9 788 -87-716 at tænke ”Fuld af gode ideer til n i me N lærerig ansen, på 771 hjerne og en nyttig kreativ” ISBe gav 607215 bedre og blive mere viden ”En hyldest til den krøllede Ulrich-H flyde frit.” Sofie og gør Tallulah Hanley, 14 år guide til at lade kreativiteten 99 kes .dk 67 mad-entreprenør om 2-2 Meyer, hus 60 er Claus ISBN 978-87-7160-72 esmart stås, 8771 å bøg kan for www.hjern 9 78 kke sm forstås og ræ re: kreative vi bliver en 2 . ”Dejlig bog. Den Se me ISBN 978-87-7160-722te bog er” er t, så de kan undervisere glade for!” s fem og designlærer eveNN skreveer Camilla Christensen, kunstserien ”hjern som er SERIENns spilleregler,opefter. Dette ns små, skønner.” 87-7160-683-6 1 9 788771 607222 nr. 782 978Vare te Preh mulighede hjerne fra 10 år og ISBN Varenr. 7850 for Anetgheder og jstret 683-6 bruges er bege ens finurlifamilievejleder 87-7160”Jeg hjern n,

på Jagoo.dk 12-tal i AKT-bladet

”Vanskeligt stof gjort tilgængeligt for enhver. Fuld af praksisnære værktøjer. Læs den!” Inger Marie Kristensen, skoleleder, Sct. Jacobi Skole

pr. stk. v/ køb af min. 30 stk.

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDELSE

oredragsholFredens har en med til en ussisk). Desen læreplan 30.000 stude-

KLAR TIL

EMPATI handler om, hvordan vi mennesker i overraskende mange sammenhænge kan komme til at glemme vores medfølelse med andre. Ikke af ond vilje, men fordi vi for eksempel har travlt eller er optaget af noget andet.

Klaus Majgaard

sange og øvelser fra bogen

Hjernesmart pædagogik

mspil med børn i alderen 3 til med.

Anette Prehn

ner” i hjernen med masser af seren til at bygge bro til egne

15/01/2021 09.39

Varenr. 8061

SOV DIG

ik, som på letforståelig vis omn giver en indføring i hjernens og unge i hverdagen, og den sange og lege til at stimulere ed styrke deres hjerner.

Jeg føler nærmest, at forfatteren har set hele mit liv og her forklarer et af mine store problemer: Ansvar! – Asmus Holm, 13 år

ISBN 978-87-7160-982-0

”Venter spændt på en treer i Hjernesmart-serien” på Folkeskolen.dk

giske erfaring og de metoder, med fordel vide om børns (og hverdagssituationer, der nogle

Jeg er topbegejstret! Bogen inspirerer unge mennesker til at tage ansvar for andre. – Brit Glud, pædagog og inklusionsvejleder

9 788772 340173

Varenr. 8080

RELATIONSPROFESSIONSSERIEN

e

ISBN 978-87-7234-017-3

Perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst

605150

ANETTE PREHN er sociolog og en af Danmarks dygtigste formidlere af forskning i øjenhøjde med børn og unge. Hun står blandt andet bag bestsellerserien “Hjernevenner”. Se mere på www.hjernesmart.dk, hvor du også finder refleksionsspørgsmål til bogen. Find Anette Prehn og #hjernesmart på Instagram og Facebook.

dygtigste formidlere af forskning i øjenhøjde med børn og unge. Hun står blandt andet bag bestsellerserien “Hjernevenner”. Se mere på www.hjernesmart.dk, hvor du også finder refleksionsspørgsmål til bogen. Find Anette Prehn og #hjernesmart på Instagram og Facebook.

På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/sætdanskibevægelse kan du finde en lang række danskfaglige læringsmaterialer til brug i bogens aktiviteter.

Dataindsamling og målformulering for skolens arbejde med co-teaching.

teaching på deres skoler og skoleafdelinger. Den kan ligeledes anvendes af

SERIEN “MENNESKEKENDER” er en række minibøger, der forklarer socialpsykologi i øjenhøjde. De viser, hvordan vi kan ændre nogle af de uheldige mønstre, som let kan opstå mellem mennesker, ved at tilvælge værdier som Ansvar. Bøgerne er skrevet til teenagere og de voksne, der omgiver dem. De fås som klassesæt og anbefales brugt i udskolingsklasser.

Sæt dansk i bevægelse

Fagligt fokuserede lege og udeaktiviteter målrettet undervisning i 0.-6. klasse

e, pædagoger og andre undervisere, ning. Bogen er målrettet u udskifter bogens faglige fokus ag og til alle elever, der kan lide at

Retningslinjer og gode råd i forbindelse med skemalægning Værktøjer og sikring af tid til planlægning for alle involverede Observation af og feedback på lærernes arbejde med co-teaching

LEDELSE AF CO-TEACHING Lær at lede co-teachingdansen: Ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

ISBN 978-87-7160-567-9

Varenr. 7768

9 788771 605679

978-

606836 788771

HJERNEVENNER

STRATEGISK

SE ELEVEN INDEFRA

PÆDAGOGIK

(SÆT MED 7 MINIBØGER)

PÆDAGOGISK LEDELSE

ISBN: 9788771605679

ISBN: 9788771601770

ISBN: 9788771607512

ISBN: 9788772340159

kr. 280,-

kr. 280,-

kr. 240,-

kr. 208,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

r. 7825

Varen

RELATIONSPROFESSIONSSERIEN

Sæt matematik i bevægelse

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studerende og andre undervisere, som søger inspiration til understøttende undervisning uden for klasserummet – for eksempel i skolegården, idrætssalen, nærmiljøet eller naturen. Sæt dansk i bevægelse er primært rettet mod undervisere i 0.-2. klasse i dansk, men udskifter du bogens læringsmål med dine egne, kan den nemt anvendes i alle fag og til alle elever, der kan lide at lege, mens de lærer.

Hvad co-teaching er og ikke er (det essentielle spørgsmål) Udviklingen af en lokal kultur, der støtter indsatsen med co-teaching

• • •

Anette Prehn

SERIEN “MENNESKEKENDER” er en række minibøger, der forklarer socialpsykologi i øjenhøjde. De viser, hvordan vi kan ændre nogle af de uheldige mønstre, som let kan opstå mellem mennesker, ved at tilvælge værdier som Mod. Bøgerne er skrevet til teenagere og de voksne, der omgiver dem. De fås som klassesæt og anbefales brugt i udskolingsklasser.

Denne bog giver dig konkrete værktøjer og læringslege, så du kan komme i gang i morgen. Når du tager afsæt i bogen, vil eleverne opleve bevægelse og leg som bærende elementer til at opnå større faglighed.

• •

Bogen understreger, at mennesker har brug for mennesker. Til at gribe ind og hjælpe, når vi ser uretfærdighed omkring os. Og til at stå op for hinanden, når der er behov for det.

Foto: Red Star Photo

amt et indeks med mere end 100 k over, hvilken leg du skal anvende

og tjeklister, som kan understøtte det konkrete arbejde med implementering af co-teaching samt forberedelse, gennemførelse og evaluering af denne.

ANSVAR handler om, hvordan mennesker kan komme til at tage en tilskuerrolle, når nogen har brug for hjælp – eller flyde med strømmen af frygt for at få gruppen imod sig. Heldigvis kan vi ændre denne menneskelige tilbøjelighed og øve os på at tage ansvar. Denne bog viser hvordan.

Bogen her viser, hvor vigtigt det er, at vi øver os i at finde modet frem i mange af livets situationer. Det er ikke nemt. Men den gode nyhed er, at hver gang vi handler modigt, bliver vi lidt bedre til det. Det kan faktisk blive en vane. Denne bog viser, hvordan du kan tage de første skridt.

Sæt dansk i bevægelse

Sæt matematik i bevægelse

ere en undervisningsform, hvor leg everne opnår en større faglighed. tiviteter, så du kan komme i gang

Alle børn kan lege, men ikke alle børn kan sidde stille og lytte længe. Hvis din undervisning understøttes af leg og bevægelse, vil børn elske at lære. Børnene træner deres faglige kompetencer, og skolen opleves som sjov og succesfuld. Udfordringen kan imidlertid bestå i at kombinere leg med specifikke læringsmål, så fagligt fokus fastholdes og udvikles. Det er det, Sæt dansk i bevægelse kan!

gennemgås. I den forbindelse byder bogen på værdifulde skemaer, oversigter

Wendy Murawski og Lisa Dieker

Bogen er primært rettet mod skoleledere, som ønsker at arbejde med co-

Se alle titler på dafoloforlag.dk

dde stille og lytte opmærksomt ved at kombinere leg og r – det er det, Sæt matematik i

Dafolorolle i kapitler understreges vigtigheden af skolelederens

implementeringen af co-teaching, og stort set alle aspekter af, hvad lederen skal holde sig for øje for at kunne lede succesrige co-teachingsamarbejder,

I Ledelse af co-teaching får du som skoleleder indblik i væsentlige emner som disse:

Jonas Holch Jensen har flere års erfaring med at benytte coteaching i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, både som lærer, faglig vejleder og som læringskonsulent. I sin nuværende stilling arbejder Jonas både med at facilitere co-teaching på et organisatorisk niveau, samtidigt med at han er co-teaching-makker i en række folkeskoleklasser.

MOD handler om, hvordan vi mennesker nogle gange kan gøre ting (eller undlade at gøre ting), selv om vi inderst inde mærker, at det er forkert. I situationen mangler vi modet til at sige fra og stå op for det, vi tror på.

Jonas Holch Jensen Gennem 10

LEDELSE AF CO-TEACHING

Mange lærere og skoler arbejder allerede med co-teaching og gør sig erfaringer


RELATIONSPROFESSIONSSERIEN

Stjernestunder i det relationelle univers

og stiller skarpt. Hun formår dermed relevant og brugbar indføring i ra bogens forord af Frans Ørsted

Bogen er skrevet af både praktikere og forskere, hvilket giver flere forskellige perspektiver på fravær i et helhedsorienteret perspektiv, hvor både forvaltning, skole og team spiller en vigtig rolle. Forfatterne giver blandt andet bud på, hvordan den enkelte skole skal forholde sig, når eleverne viser tegn på angst, kedsomhed eller manglende tilhørsforhold og trivsel. De giver også indsigt i typer af fravær og forebyggelse samt målrettet intervention og intensive, fokuserede tiltag.

Anne Linder er cand.pæd.psyk., forfatter og stifter af og centerchef for Dansk Center for ICDP. Hun har gennem en årrække arbejdet med og publiceret artikler og bøger inden for pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik. Hun underviser, træner og superviserer andre i professionelt relationsarbejde – både i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Skolens fraværende børn – årsager og indsatser præsenterer blandt andet resultaterne fra en ny undersøgelse af karakteristika ved børn med bekymrende skolefravær og beskriver, hvad man kan gøre for at identificere disse børn, og hvor man skal sætte ind. Bogen behandler endvidere emner som mobning, skolevægring, behandlingsprogrammer i praksis, angst og nødvendigheden af at arbejde struktureret på tværs af faggrupper.

Anne er blandt andet forfatter til Glædens pædagogik (Dafolo 2006), Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde (Dafolo 2013) og redaktør af antologien Livsduelighedens pædagogik – faglige pointer til den relationsprofessionelle (Dafolo 2015).

ÅRSAGER OG INDSATSER

Denne bog tilbyder en fyldig beskrivelse af de mange forskellige problemstillinger, der kan være på spil, når man står i den situation, at et barn i en kortere eller længere periode ikke kan gå i skole. Det er bogens mål, at de professionelle tidligt opdager elever, som udviser tegn på, at skolen er et svært sted at være. Med større viden og bevidsthed kan vi øge muligheden for, at flere elever lykkes i skolen.

MAI JUUL ANDERSEN, LINE BERTHELSEN, TINE BASSE FISKER, MARIE FALCK HANSEN, HELLE RABØL HANSEN, TRUDE HAVIK, GITTE LAI HØJMOSE, RANI BØDSTRUP HØRLYCK, DANIEL BACH JOHNSEN, LISBETH LENCHLER-HÜBERTZ, JOHANNE JEPPESEN LOMHOLT, JANNI NICLASEN, NANNA PAARUP, GRY RAVN RØNNE, MARLENE STOKHOLM, SIGNE SØRENSEN OG MIKAEL THASTUM

Mette Nors

elle i den pædaå professionelle, ældrecenter, fysioæde af at læse med. ISBN

INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE S SK ABER

Skolefravær At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring

ISBN 978-87-7160-882-3 ISBN 978-87-7160-853-3

978-87-7234-050-0

TRUDE HAVIK

”I et komplekst mylder af dilemmaer, manglende viden og indsigter er denne bog kærkommen. Ud over at levere baggrundsviden om skolefravær kommer forfatteren omkring såvel de individuelle indsatser som de kontekstuelle indsatser, der findes i form af forebyggende tiltag i skolen og intervenerende tiltag, når problemet er eskaleret. Bogen giver dermed både viden og anledning til refleksion hos den professionelle læser.” – Fra bogens danske introduktion af Tine Basse Fisker, ph.d. og psykoterapeut

Bogens forfattere er: Mai Juul Andersen, Line Berthelsen, Tine Basse Fisker, Marie Falck Hansen, Helle Rabøl Hansen, Trude Havik, Gitte Lai Højmose, Rani Bødstrup Hørlyck, Daniel Bach Johnsen, Lisbeth Lenchler-Hübertz, Johanne Jeppesen Lomholt, Janni Niclasen, Nanna Paarup, Gry Ravn Rønne, Marlene Stokholm, Signe Sørensen og Mikael Thastum.

Forebyg skolefravær

n

Det er ingen enkel sag at hjælpe børn, som ikke kan gå i skole, for der er tale om komplekse og dynamiske problematikker, som er indlejret i og flettet ind i børns hverdagsliv, skoleliv, familieliv og ikke mindst børnenes indre liv. Årsagerne til fraværet ligger sjældent udelukkende hos børnene (eller familien), og selv hvis de gør, ligger løsningerne aldrig kun hos børnene. At få barnet tilbage er nødt til at være et samarbejde med skolen, og skolen er nødt til at yde en særlig indsats, som den naturligvis skal være klædt på til.

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk-metodisk håndbog, der giver viden om forskellige typer fravær, forebyggelse, tidlig identificering samt målrettet intervention og intensive, fokuserede tiltag. Den henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, inklusionsvejledere, AKT-team og PPR-psykologer.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, inklusionsvejledere, AKT-team og PPR-psykologer.

ning for alisme er og følelsesakke ja til at esskab.

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær og skolevægring.

Skolefravær

ogis teoriunivers, der på fornem vis og pointer fra synlig læring. en i hånden vil gøre sig ekstra fordi gode relationer åbner op for er de pædagogiske stjernestunder

2. udgave

SKOLENS FRAVÆRENDE BØRN

TRUDE HAVIK

gogikken kan være med til at løfte le og tidsmæssigt begrænsede apitlerne bliver der zoomet ind på ode samspil. Bogen sluttes af med i et større perspektiv er grobund for

PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE

gentlig er, og hvordan vi kan udvikle dig på, at gode relationer ikke er et e børn.

Alle 200 skoledage tæller, og fravær medfører både mistet læring og manglende fællesskab. Skolens fraværende børn – årsager og indsatser er en håndsrækning til at forstå årsagerne til og strukturere indsatserne for at nedbringe fraværet i skolen. Målet er, at de fraværende børn atter skal blive en del af skolens fællesskaber – og dermed lykkes bedre i livet.

PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE

SKOLENS FRAVÆRENDE BØRN

ANNE LINDER

ntral i det pædagogiske arbejde. der er så betydningsfuld for giske sektor støttes af en fælles

UNDERVISNING OG LÆRING

ISBN 978-87-7234-050-0

ISBN 978-87-7160-882-3

ISBN 978-87-7160-853-3 En metodebog med konkrete værktøjer til en systematisk kortlægning af skolefravær og praksisnære redskaber til at få eleverne tilbage på rette spor.

Varenr. 7990

9 788772 340500

Forebyg fravær_omslag.indd 1

PÆDAGOGISK

FOREBYG

SKOLENS FRAVÆRENDE

SKOLEFRAVÆR

RELATIONSKOMPETENCE

ENGAGEMENT (...)

SKOLEFRAVÆR

BØRN

ISBN: 9788771608823

ISBN: 9788772340500

ISBN: 9788771605747

ISBN: 9788772340210

ISBN: 9788771608533

kr. 300,-

kr. 300,-

kr. 319,-

kr. 264,-

kr. 248,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Heidi Honig Spring

Bogens mange værktøjer og øvelser kan bruges i det forebyggende trivselsarbejde, og når læringsmiljøet skal forandres på grund af for eksempel mobning, uro og mistrivsel. De kan også bruges i forbindelse med ny klassedannelse, i den understøttende undervisning og som led i arbejdet med elevernes alsidige udvikling og sociale og refleksive kompetencer. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, ressourcepersoner, vejledere og pædagogiske ledere i skolens ældste klasser.

ressourcepersoner, vejledere PPR.

Hovedbudskabet i denne bog er, at hvert ledelsesniveau skal kunne noget forskelligt for at lykkes sammen. Selvom man er sammen om læring, er der grundlæggende forskellige krav alt afhængigt af, om du sidder som direktør, chef, skoleleder eller afdelingsleder med tæt berøring med elevernes læring og trivsel. Det er dét, der ligger i begrebet Learning Pipeline – en logik, der hjælper til at udvikle et fælles sprog og mindset for, hvad der skal til for at lykkes i de enkelte ledelsesroller og dermed også i den samlede organisation. Med et mere nuanceret og fælles sprog for, hvordan opgaverne og forventningerne til det specifikke niveau differentierer sig, får den samlede ledelseskæde lettere ved både at dele ansvaret rigtigt mellem aktørerne og ”spille hinanden gode”. Ud fra teori og praksiserfaringer fra en række danske kommuner, der har arbejdet med at introducere en Leadership Pipeline-tankegang i form af fælles ledelsesgrundlag, beskriver denne bog, hvordan man på forvaltnings- og skoleledelsesniveau kan definere forventningerne til de enkelte roller i ledelseskæden. Bogens kapitler beskriver de forskellige ledelsesroller og gennemgår det særlige ved den enkelte funktion i ledelseskæden, og hvilke ledelsesdiscipliner rollen især kalder på. Der præsenteres redskaber, som vil være nyttige for at lykkes med rollen, og illustrative case-fortællinger, der belyser de udfordringer, som skal håndteres på det pågældende ledelsesniveau.

Heidi Honig Spring er forfatter og medforfatter til flere bøger om adfærd, læring, trivsel og inkluderende fællesskaber. Hun er blandt andet medforfatter til AKTion – trivsel i udskolingen, Stille stemmer – tavse og indadvendte børn i den inkluderende folkeskole og Udsat – læreren og skolen som beskyttelsesfaktor.

INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE S SK ABER

Udfordrende adfærd i indskolingen

Spot på trivsel i skolens ældste klasser

Kim Martin Nielsen er partner i konsulentvirksomheden Lead samt cand.mag. i pædagogik og Master of Management Development og har mange års erfaring med ledelsesudvikling og -undervisning.

Se mere på www.heidispring.dk

Veje til positive forandringer

ISBN 978-87-7160-742-0

Cases og opgaver til at styrke relationer og fællesskab

ISBN 978-87-7160-742-0

9 788771 607420

Varenr. 7863

9 788772 340340 >

Mellemlederen befinder sig i en kompleks position og har ikke altid en tydelig plads i autoritets- og beslutningshierarkiet. Som betegnelsen antyder, befinder mellemlederen sig mellem positioner, som han/hun skal forholde sig til. Mellemlederen har kontakten til og administrationen af medarbejderne i den daglige praksis og er samtidig leverandør af kvalitetsmålinger og diverse driftsredegørelser opad til den øverste ledelse. Med andre ord skal mellemlederen agere i mellemrummet mellem faglighed og driftsledelse og står i et særligt pres mellem krav oppefra og behov nedefra.

SAMMEN OM LÆRING

Mellemledelse i skole og dagtilbud præsenterer ni kapitler, der på hver sin måde har rettet et særligt fokus på det at være mellemleder. Der gives ikke en færdig opskrift på, hvad mellemledelse er og bør være. I stedet tilbyder de enkelte kapitler en variation af forskellige positioner og perspektiver på emnet, der lægger op til at revidere og udvikle fænomenet mellemledelse. Det er håbet, at kapitlerne vil give dig som mellemleder inspiration til at reflektere over nye spørgsmål, som også kan diskuteres med din ledelsesgruppe og dine medarbejdere. Bogen retter sig mod mellemledere i folkeskole og dagtilbud samt studerende på

uddannelser,ider sig med ledelse. Learning Pipeline etbeskæftiger ledelsesperspektiv

Bogen er skrevet af Gitte Miller Balslev, Annette Klausen Bengtsson, Sverri Hammer, Poula Helth, James Høpner, Mette Lund Kristensen, Helle Bruun Madsen, Karsten Mellon (Red.), Lejf Moos og Mai-Britt Herløv Petersen.

Varenr. 7743

Kim Martin Nielsen

ISBN 978-87-7160-531-0

ISBN 978-87-7160-678-2

ISBN 978-87-7160-884-7

Varenr. 8011

Dion Rüsselbæk Hansen, Ole Fogh Kirkeby, Henry Mintzberg, Lotte Elleberg Møller, Eva Pallesen, Sverre Raffnsøe, Edgar H. Schein, Peter A. Schein, Dorthe Staunæs, Cæcilie Orloff Søemod, Lea Meier Thode og Karl Tomm

ISBN 978-87-7160-678-2

Varenr. 8037

9 788771 608847

9 788771 606782

16/12/2020 11.12

SAMMEN OM LÆRING

MELLEMLEDELSE I

DEN YDMYGE LEDER

ADFÆRD I (...)

SKOLENS ÆLDSTE (...)

ISBN: 9788771605310

SKOLE OG DAGTILBUD

ISBN: 9788771606782

ISBN: 9788772340340

ISBN: 9788771607420

kr. 238,-

kr. 224,-

kr. 240,-

kr. 256,-

kr. 256,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Forfatterne kaster samtidig en redningskrans ud og giver dig meget konkrete eksempler, øvelser og idéer til, hvordan du kan bruge data bedre i din hverdag. LEDELSE,

INDSATSER Undervejs i bogen deler en række dygtige ledere i erhvervslivet, den offentlige sektor og sportens deres bedste erfaringer er cand.mag., ekspert i OGverden LØSNINGER med brugen af data i en konkretmedieadfærd kontekst; og fradigital skolelederen literacy. Hunover er indehaver af den tidligere landsholdsmålmandresearchog til direktøren for 150 butikker. og medievirksomheden Mehlsen Media og Relationel kapacitet journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk i praksis i arbejdet Universitet. Tilknyttet Børns Vilkår som digital mediemed børn og unge ekspert og medlem af TechDK Kommissionen. Eva Berneke, Hun CEOerfor KMD foredragsholder og forfatter til en lang række ”Som direktør for et it-selskab er det naturligvis svært ikke at bøgerdata. og artikler om teknologiens indflydelse på relatioholde af en bog, som handler om Men herudover er det CARSTEN HORNSTRUP anbefalelsesværdigt, at Svøm sikkert i et hav af og data har enblandt yderstandet Teknologiens ner, uddannelse samfund, & JACOB STORCH tilgængelig og pædagogisk tilgang til emnet, som her ikke testpiloter og Hvordan bliver vi bliver digitalt dannede? præget af de sædvanlige buzzwords og mange tekniske begreber. En god bog for beslutningstageren, der gerne vil i gang med bruge og høste fordelene af data som en del af arbejdet.” ISBN 978-87-7160-723-9

ISBN 978-87-7234-007-4

ISBN 978-87-7160-723-9

Varenr. 7851

SVØM SIKKERT I ET HAV AF DATA

hvordan du kan arbejde med vedholdenhed hos unge i alle aldre – fra grund-

EN PRAKTISK HÅNDBOG TIL AT FÅ MERE UD AF DATA

Et centralt spørgsmål er: Hvilken verden vil vi skabe sammen, og hvilke kompetencer har vi brug for i vores stræben efter at løse tidens største udfordringer, få meningsfulde liv og lære nyt? Bogen giver dig brugbar indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, så du bliver klædt på til at hjælpe den digitale generation med kompetencer for livet. De 7 K’er giver dig en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med til at påvirke udviklingen – for dig selv, for unge generationer og for kloden.

Med forord af Jonathan Løw

9 788771 607239

Nanna Lohmann, skolebørn til unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. skole- og uddannelseschef, Svendborg Kommune Bogen henvender sig til undervisere og skoleledere på alle alderstrin og ”Bogen er let at læse, velskrevet, og det uddannelsestyper, der gerne vil vide mere om vedholdenhedens betydning er befriende, at hierarkiet i de forskellige for læring. typer af data er opløst. Jeg vil tage bogen Bogen kan desuden læses af alle med interesse for ”det gode liv”. frem, når jeg skal mindes om, at balancen mellem data og mavefornemmelse skaler skrevet af Allan Kortnum, Peter Arnborg Videsen og Kasper Ploug Bogen sidde lige i øjet – og lade mig inspirere Jepsen, der alle er blandt initiativtagerne til at arbejde med mindsetbaseret af eksemplerne, hvor modet er en helt undervisning i en dansk sammenhæng. naturlig del i arbejdet med data.” Peter Bredsdorff-Larsen, cheftræner, Bjerringbro-Silkeborg ”I jagten på de bedste resultater er hver dag for mig en mulighed for at udvikle og forbedre holdets og de individuelle præstationer. I den forbindelse er det helt afgørende, at vi understøtter forberedelser og evalueringer med data. Data tilvejebringer indsigt, perspektiver og fakta, som anvendes til at bidrage til, at den enkelte spiller og holdet som helhed er bevidste om de individuelle unikke bidrag og udvikling af holdets kritiske succesfaktorer. Denne bog understøtter det daglige fokus med at bruge data og ikke mindst at finde balancen mellem hårde data og lederens erfaring og mavefornemmelse.” Varenr. 7783

ISBN 978-87-7160-591-4 ISBN 978-87-7160-591-4

”Camilla Mehlsen skriver konkret indsigtsfuldt Børn ogogunges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, socialt problemstillinger. og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende unom nogle af tidens allervigtigste der læreruddannelsen og den praktiserende lærer i efteruddannelsessammenhæng opøver Hverken naivt optimistisk eller dystopisk kritisk, men kompetencer inden for eksempelvis fagdidaktik og klasseledelse, men i høj grad er overladt sådan at man som læser bliver klogere og får en til sigved selvdet.” i forhold til at udvikle sin relationskompetence. Det kan skyldes, at det relationelvoldsom trang til at gøre noget le kan virke for diffust eller for personligt at tale om, og kan man egentlig professionalisere – Jeppe Bundsgaard, professor mso

VEDHOLDENHED I SKOLEN

sig selv? Louise Klinge har i forbindelse med sin ph.d. observeret i time efter time og interviewet

elever og lærere,er og hun har selv undervist i årevis. På baggrund heraf har hun fundet ”Kæft en spændende bog! både Den danske ungdom karakteristika vedmod og betingelser for læreres relationskompetence. Ved hjælp af begreber, en mangefacetteret størrelse, og det kræver at som eksemplifi ceres i en række forsøge at botanisere og beskrive, hvad ungdommen er, hjertevarmende og tåkrummende eksempler fra praksis, her en(…) mulighed for,har at man som studerende, lærer, lærerteam eller skoleledelse kan og hvad der ruster unge tilgives fremtiden. Camilla forholde sig professionelt til relationelle aspekter af undervisningen. skrevet en bog, der gør klogere.” I bogen beskrives relationskompetencens kendetegn indgående helt ned på interakti– Olav Hesseldahl, stifter af Ungdomsbureauet

Viljen starter, onsniveau med fokus på slutter elementer som afstemmere, omsorgsetiske handlinger og elevernår lysten nes psykologiske behov. Derudover beskrives de ydre og indre betingelser, der må være

opfyldt, for atder man som lærer kan agere relationskompetent. ”Homo futura er et must-read for alle, er engageret ALLAN KORTNUM, I bogens sidste kapitel kastes et kritisk blik på skolen som sådan og på læreruddanneli undervisning.” PETER ARNBORG VIDESEN sen. Afsættet er den præmis, at det er af afgørende betydning for børns skolegang og frem– Linda Petersen, gymnasielektor OG KASPER PLOUG JEPSEN tid, at lærere agerer relationskompetent, og skolen og uddannelsen må understøtte dette. For relationskompetencen kan udvikles. Har man som lærer ingen interesse heri, og har man ikke børnene på sinde, har skolen en helt anden opgave, nemlig at sortere i de lærere, “I Homo futura viser Camilla Mehlsen, at fremtidens vi teknologiske, udsætter voresmen børn for. digitale kompetencer ikke er Den handling er altid situeret og må afhænge af et professionelt skøn i menneskelige. (…) Læs den før dinprofessionelle robot!” den konkreteprofessor situation,mso og bogen – Mikkel Flyverbom, og tilbyder derfor både viden, øvelser, refleksionsspørgsmål og praksiseksempler fra andre læreres praksis, som kan understøtte arbejdet med at kvalifimedlem af Dataetisk Råd cere din relationskompetence, sådan at din intention om, at enhver af dine elever skal trives og lære noget, realiseres i videst mulige omfang.

LÆRERENS RELATIONSKOMPETENCE

Denne bog skærper dit blik for, hvilke data du faktisk har brug for, og hvordan du træffer de rigtige valg på et kvalificeret og velvalgt fundament af mange forskellige typer af data; fra de rå tal i regnearket til de data, som ligger i dine refleksioner og erfaringer som leder. Samtidig lærer du at bruge data til at inspirere din organisation, træne dine medarbejdere og skabe øget dataforståelse, så fagligheden kan gå hånd i hånd med brugen af data.

Leif Westmark, partner, Citisense I en tid, hvor smartphones, streamingtjenester og andre medier kæmper om ”En bog med mange rigtig gode, praktiske eksempler, som er dejligt inspirerende, og din opmærksomhed, bliver vedholdenhed af mange set som det 21. århundsom kan trække datainspireret ledelse ned redes vigtigste ressource. Især i de seneste år er forskningen i emnet steget på jorden, fordi praktikerens perspektiv dominerer i bogen. Forfatterne markant. vil have mig til at bruge mine ressourcer på at Men hvad vil det sige at være vedholdende? Hvordan kan vi konkret arbejde finde de rigtige spørgsmål og derefter stille dem på de rigtige steder og tidspunkter, med vedholdenhed? Og er det virkelig en fordel at opøve sin evne til fordyinden jeg beslutter, hvilke data belse, jeg harnår nu telefonen brummer i lommen, og det kun lige tager to sekunder brug for. Det åbner mulighed for at bruge at tjekke? data til at træffe bedre beslutninger og skabe bedre resultater og højere trivsel i Denne bog vil gennem konkrete eksempler give inspiration og værktøjer til, organisationen.”

LOUISE KLINGE

SAM MEN HÆN GEN DE

Frans Hammer og

I denne bog giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, Carsten Folke Møller hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, justin-time-læring og platformsøkonomi dominerer. Hun præsenterer 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske:

ISBN: 9788771608847

VEDHOLDENHED I SKOLEN

Mange organisationer har indsamlet så store mængder data, at ingen længere er i stand til at overskue dem – og dermed finde ud af, hvad disse data faktisk kan og skal bruges til.

SVØM SIKKERT I ET HAV AF DATA

CARSTEN HORNSTRUP & JACOB STORCH SAMMENHÆNGENDE LEDELSE, INDSATSER OG LØSNINGER

Svøm sikkert i et hav af data har som mål at gøre dig som leder bedre til at forstå og bruge data.

F O TO: A LO N A V IB E

SPOT PÅ TRIVSEL I

ge får lederen i denne Folke Møller er forfatter med et konkreteCarsten arbejde med: debut på Gyldendal i 1998 og uddannet journalist fra DJH og Ritzaus Bureau. ) Bestred i over ti år lederstillinger på TV 2, dinering) hvor han bl.a. var digital udviklingschef skabelse). og i mange år chef for tv2.dk. Har siden 2011 fokuseret på sit forfatterskab, som arbejder pårummer tværs af både ledelsesbøger og børne- og dringer forungdomsbøger. børn og unge.

Storch, der gennem kle sammenhængende sationer gennem deres

Den ydmyge leder er opmærksom på, hvad der motiverer medarbejderne, og hvad de har brug for, og nedtoner sin egen person og rolle. Det er en ny form for ledelsesintegritet, der står i kontrast til den traditionelle leder, der går forrest og dirigerer og dikterer. Med en ydmyg tilgang til ledelse forlades den traditionelle hierarkiske ledelseskultur, hvor ledere styrer og overvåger medarbejderne, og der gives i stedet plads til medarbejdernes ressourcer og til det at træffe beslutninger ud fra en analytisk og inddragende tilgang. Ydmyghed i ledelse kan altså medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gider være, og hvor de oplever, at de trives og udfordres fagligt.

Karsten Mellon (red.)

DEN YDMYGE LEDER

UDFORDRENDE

Frans Hammer er Advisory Director i KMD og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympiske Komité, medlem af Børnerådet. Har som konsulent arbejdet med digital udvikling for en række store organisationer. ninger, derTidligere går på tværs landstræner for det italienske ning og fagbureaukrati kvindelandshold i håndbold og udfordring cheftræner i mange komfor håndboldligaholdet e med de største udfori HC Midtjylland. Uddannet lærer, master i læreprocesser og ledelse samt af, at de professionelle bestyrelsesuddannet fra INSEAD.

vordan relationel kapaciledere og professionelle ndsatser og løsninger –

MELLEMLEDELSE I SKOLE OG DAGTILBUD

Ledelse med mening

bidragydere er Dion Rüsselbæk Hansen, Ole Fogh Kirkeby, Karsten Mellon (red.), Gitte MillerBogens Balslev, Henry Mintzberg, Lotte Elleberg Møller, Eva Pallesen, Sverre Raffnsøe, Edgar H. Schein, Annette Klausen Bengtsson, Peter A. Schein, Dorthe Staunæs, Cæcilie Orloff Søemod, Lea Meier Thode og Karl Tomm. Sverri Hammer, Poula Helth, Karsten Mellon (red.) er ph.d., ledelsesforsker, forfatter og foredragsJames Høpner, Metteholder Lund Kristensen, samt cand.mag. i pædagogik, master i organisationspsykologi og diplom i ledelse. Han står bag udgivelserne Den kritiske Helle Bruun Madsen,(MPO) Karsten Mellon (Red.), leder (2017) og Den modige leder (2018), der kan ses som forløbere Lejf Moos og Mai-Britt Herløv Petersen til denne bog.

7743 Omslag.indd 1

håndtere komplekse og pstår.

– Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet

At være ydmyg som leder kan lyde, som om man skal underlægge sig nogen eller noget og gøre sig underdanig. Men, som denne antologi viser, hænger ledelse og ydmyghed sammen, og ydmyghed er langt fra det samme som ydmygelse. Ydmyghed bør nemlig gå hånd i hånd med det at være en stærk og succesfuld leder, der kan udvise beslutsomhed og håndtere de mangfoldige ledelsesopgaver.

ISBN 978-87-7160-884-7

ISBN 978-87-7160-531-0

9 788771 605310

i sine medarbejdere, deres perspektiver, ytringer, indsigter og bidrag til organisationens drift og udvikling. Ydmyghed om egen praksis skaber de bedste forudsætninger for, at hele organisationens samlede kapacitet kommer i spil på bedste vis i relation til de opgaver, organisationen har. Ydmyghed skaber plads til andre, og det er en meget væsentlig del af ledelse at kunne det.”

Denne antologi tilbyder forskellige perspektiver på ydmyghed i ledelse og inspiration til mulige handletiltag. Bogen henvender sig til ledere i den offentlige og den private sektor, ledere på enten diplomuddannelsen i ledelse, den offentlige lederuddannelse eller på masteruddannelse. Desuden vil bogen kunne anvendes på mellemlange eller lange videregående uddannelser, der beskæftiger sig med ledelse.

INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE SK ABER Bogen henvender sig til ledere inden for Sskole, forvaltning og børn og ungeområdet og konsulenter, der arbejder med ledelse og skoleudvikling.

Heidi er uddannet lærer og har videreuddannet sig inden for systemisk ledelse og konsultation. Hun er master i specialpædagogik og har arbejdet som lærer, AKT-og inklusionskonsulent, faglig leder for pædagogik og læring og som didaktisk leder på en skole. Heidi er nu ansat i Videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

ISBN 978-87-7234-034-0

Ledelse med deres mening leder. En leder skal derfor ikke være interessant i sig selv, men interesseret

Mellemledelse er en særlig organisatorisk og ledelsesmæssig dimension, som i det seneste årti synes at have fået øget opmærksomhed hos såvel ledelsesforskere som den kommunale praksis – hos politikere, forvaltninger og i dagtilbud og skoler.

DEN YDMYGE LEDER

r du udvidet dine handler til at forebygge, analysere v udvikling og forandring i

Spot på trivsel i skolens ældste klasser

Gennem en variation af konkrete opgaver, processer, øvelser og aktiviteter sætter denne bog spot på blandt andet udvikling af et vi-fællesskab med fælles afstemte spilleregler. Der sættes fokus på gode relationer, motivation, at lære hinanden at kende, at være gode samarbejdspartnere i gruppearbejde og at være forskellige og ens, enige og uenige. En række virkelighedsnære cases sætter rammen for, at eleverne diskuterer og forholder sig til genkendelige problematikker om venskaber, gruppepres, præstationsangst, ensomhed, at føle sig anderledes, mobning, kropsidealer, adfærd på sociale medier m.v.

”Ydmyghed i ledelse er vigtigt, fordi mange medarbejdere reelt er klogere end

Ledelse med mening MELLEMLEDELSE I SKOLE OG DAGTILBUD

Spot på trivsel i skolens ældste klasser giver dig viden, ideer og konkrete værktøjer til, hvordan du kan styrke relationerne og fællesskabet blandt skolens ældste elever.

HEIDI HONIG SPRING

Folkeskolen gennemgår i disse år radikale forandringer og står over for krav og forventninger fra både politisk hold og fra det brede samfund, der udfordrer de gængse måder at arbejde på. Udviklingen kalder på en afklaring af, hvordan de mange aktører i og omkring skolen spiller sammen – og hvordan aktørerne er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne skabe de bedste resultater. Et led i denne afklaring er at præcisere, hvilke særlige kompetencer, roller og ansvar der gør sig gældende på de enkelte ledelsesniveauer omkring skolen.

SAMMEN OM LÆRING

I skolens ældste klasser er tendensen, at eleverne selv må selv finde ud af, hvordan de får og vedligeholder sociale og faglige relationer, og hvordan de bliver en del af et trygt og positivt vi-fællesskab. Det kan have negative konsekvenser i form af mistrivsel, ensomhed, skolevægring og et læringsmiljø præget af uro, ringe tilhørsforhold og ringe læringsudbytte.

HEIDI HONIG SPRING

dig en nuanceret forståelse af nkelte elevs individuelle udet, klassens kultur, relationer marbejde er i fokus, såvel det ssionelle, som samarbejdet g hele forældregruppen.

9 788771 608823

02/03/2021 10.34

PROFESSIONEL

Udfordrende adfærd i indskolingen

at udfordrende elevadfærd e selv oplever, at konflikter og rt at lære, trives og være. je til positive forandringer udfordrende adfærd og skabe er, lærere og pædagoger.

Varenr. 8009

9 788771 608533

LOUISE KLINGE

LÆRERENS RELATIONSKOMPETENCE KENDETEGN, BETINGELSER OG PERSPEKTIVER

“Et stærkt bud for undervisere, de, der skal beslutte, Louise og alle os, der gerne vil være med til at præge ogKlinge har bred erfaring som underviser i forskellige skolekontekster og for elever i alle aldre og med forskellige forudsætninger. Hun er udpåvirke gennem den levende debat i et demokratisk dannet cand.mag. i dansk og filosofi og forsvarede i 2016 sin ph.d. om læresamfund.” res relationskompetencer. Hun fungerer nu som selvstændig skolekonsulent. – Stine Bosse, bestyrelsesmedlem og Læs mere på www.louiseklinge.dk. formand for TechDK Kommissionen ISBN 978-87-7160-077-3

9 788771 605914

VARENR. 8065

9 788771 601190

Varenr. 7424

HomoFutura_OMSLAG_143x210_R13-8_F100_M.indd All Pages

22/04/2020 12.52

SAMMENHÆNGENDE

SVØM SIKKERT I ET

HOMO FUTURA

VEDHOLDENHED I

LÆRERENS RELATIONS-

LEDELSE (...)

HAV AF DATA

ISBN: 9788771609837

SKOLEN

KOMPETENCE

ISBN: 9788772340074

ISBN: 9788771607239

ISBN: 9788771605914

ISBN: 9788771600773

kr. 260,-

kr. 256,-

kr. 212,-

kr. 223,-

kr. 336,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.


De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysiske rammer og rummets didaktik. I bære- og væredygtige rum oplever børn og voksne, at der er overensstemmelse mellem aktivitet og rammer. Disse rum er harmoniske i indretningen, tydeligt kodede, understøttende i de visuelle identiteter og opryddelige. En bevidst indretning kan være med til at etablere fællesskabende rum, der giver mulighed for fordybelse og tryghed for børnene.

aturfag i et ændingsfelt Bogen giver viden om, hvad man konkret gør, når man har en elev med ordblindhed, og du får forslag til redskaber og øvelser til undervisning i fx stavning, læseforståelse eller brugen af it-hjælpemidler.

refererer til områder, hvor børn med autisme typisk har brug for støtte: •

Socialt samspil

Kontakt og kommunikation

Selvregulering

Overblik og struktur.

versity i New York tilpasset tilgangen til en dansk kontekst, og de første Nest

I Nest klasser er metoderne en del af den fælles pædagogiske tilgang i klassen, og i

og de forskellige niveauer, der er en del af det, nemlig filosofien, systemstruk-

bogen præsenteres i alt 22 metoder, der i større eller mindre grad er en naturlig del af

turerne, samarbejdsstrukturerne og klasserumsstrategierne – alt sammen i et

en Nest klasse. Igennem metoderne tydeliggøres det, hvordan pædagogikken i Nest

dansk perspektiv.

et læringsrum, hvor alle oplever sig som hørende til. Nest pædagogikken handler om

dere børn med særlige behov i almenmiljøer, men hvor det i høj grad og måske i særlig grad handler om at etablere inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

socialt fællesskab. Det gælder både for eleverne og de professionelle, som må lære

Nest klasser og Nest skoler ses nemlig som et konkret bud på en tredje vej at

sigtsmæssige strategier i og omkring klassen har afgørende betydning for, at Nest klassen bliver den trygge rede, i hvilken børn både med og uden autisme

Forfatterne har gennem 20 år arbejdet sammen om kompetenceudvikling i skolen. Sammen holder de oplæg om skolerelevante emner og afvikler desuden temadage og konferencer for skoler. I nyere tid er forfatterne blevet stadig mere optaget af de fysiske rammers betydning og potentialer i forhold til læring, som også danner grundlaget for denne bog.

den kan se ud i en Nest klasse. Metoderne formidles til inspiration for andre, der ønsker

skal lære og udvikle sig i.

at arbejde mod en mere inkluderende pædagogik – både i og uden for Nest. Bogen henvender sig til ledelse og pædagogisk personale på skoler samt til INKLUDERENDE L ÆRINGSFÆLLE SK ABERer oversat fra en amerikansk konNest programmet (ASD Nest SupportSProject)

PPR-personale og forvaltninger, idet det netop er samskabelsen mellem de cen-

tekst og udviklet på New York University, NYU Steinhardt School for Culture, Educa-

trale og decentrale led, der er med til at sikre sammenhængskraften og dermed bæredygtigheden over tid.

tion, and Human Development og er en del af Steinhardt’s Metropolitan Center for

Bære- og væredygtige rum i skolen

Hvis børn ikke lærer på den måde, som vi underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer.

PPR i Aarhus Kommune har med støtte fra Egmont Fonden hentet programmet fra USA, oversat det til en dansk kontekst og sammen med modelskolen Katrine-

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/nest

bjergskolen implementeret Nest klasser i Aarhus Kommune. Bogen er skrevet af

Dafolo

en gruppe medarbejdere fra PPR i Aarhus: Dorthe Møller Andersen, Eva Bartram, Stine Clasen og Katrine Tranum Thomsen (red.)

Anita Boelsmand, Stine Clasen (red.), Anna Crawford Kromann, Camilla Tan Høegh

Varenummer 8069

ISBN 978-87-7160-515-0

og Katrine Tranum Thomsen (red.).

En bog om rummets didaktik

ISBN 978-87-7234-035-7

ISBN 978-87-7160-852-6

ISBN 978-87-7160-716-1

ISBN 978-87-7160-852-6

ISBN 978-87-7160-716-1

605150

Varenr. 7989

9 788772 340357

Varenr. 7846

9 788771 608526

9 788771 607161

22/12/2020 13.51

ORDBLINDE ELEVER

BÆRE- OG VÆRE-

NEST METODER

NEST PROGRAMMET I

SPÆNDINGSFELT

METODER, REDSKAB ...

DYGTIGE RUM (...)

ISBN: 9788771608526

DANMARK

ISBN: 9788772341262

ISBN: 9788772341552

ISBN: 9788772340357

kr. 199,-

kr. 199,-

kr. 239,-

kr. 300,-

kr. 236,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Helle Marie Skovbjerg

ISBN: 9788771607161

Helle Marie Skovbjerg

LISBET HAUGE JENSEN

eLeVer Og LÆrere Om SkÆLdud

i leg og design ved Designskolen Kolding.

Dafolo

udviklingen af en god PLF-kultur på egen skole, herunder hvordan man bedst muligt etablerer en god PLF-mødekultur. Undervejs gives mange eksempler på redskaber, der kan understøtte arbejdet.

Samlet set er bogen en håndsrækning til ledere, vejledere, teamkoordinatorer, lærere,

pædagoger og andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med det gode PLF i skolen.

Bogens redskaber findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra de kan

indehaver af Kompetencehuset Heckmann.

downloades, redigeres og printes.

Leg

Roller og kompetencer Mål og evaluering

skole, med fokus på læring og ledelse.

Det faciliterende teammøde

Thomas Nybo har arbejdet som lærer i flere år. I dag er han konsulent

ISBN 978-87-7160-975-2

ISBN 978-87-7160-802-1

ISBN 978-87-7160-975-2

ISBN 978-87-7160-802-1

9 788771 609752

Varenr. 7896

KRONEN Planlægning, organisering og koordinering

• Kollegiale læringssamtaler

RK

TØ J

SK

AS S

Roller og kompetencer

Implementering Forventningsafstemning

Mål og evaluering

Faciliterende mødeledelse

Det faciliterende teammøde

Teamets trivsel og relationer

SA

MA

RB

E

9 788771 608021

07/08/20 13.05

SKOLE UDEN SKÆLDUD

10 TANKER OM LEG

DE GODE

DET GODE PLF

TIP TOP TEAM

ISBN: 9788771609264

ISBN: 9788771608588

KOMPETENCER I (...)

ISBN: 9788771608021

ISBN: 9788771605228

ISBN: 9788771609752

relationer. Ole har senest skrevet

ialog, anerkendelse & narrativer

Hvorfor går børn i skole? (2020).

orkshops, vejledning & sparring.

kr. 399,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Traditionelt foregår undervisning i et klasselokale. Udeskole bryder med denne tankegang, da dele af undervisningen flyttes ud i nærmiljøet, så eleverne lærer i en dynamisk vekselvirkning mellem undervisning ude og inde. Gennem bevægelse, krop og sanser får eleverne personlige og konkrete erfaringer i arbejdet med fagenes mål og indhold. Udeskole i teori og praksis præsenterer en teoretisk begrundelse for udeskoleundervisning og introducerer en udeskoledidaktik, der kan bruges i alle skolens fag og i specialpædagogikken. Bogens første del er en teoretisk redegørelse for udeskoleundervisningens grundlag, og denne del afsluttes med en didaktisk model, der kan bruges til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i udeskole. I anden del får læseren konkrete bud på, hvordan udeskole kan gennemføres i praksis. Gennem casebeskrivelser af undervisning gennemført i samarbejde med danske folkeskoler beskrives udeskoleundervisning i udvalgte skolefag. Tredje del er ligeledes casebeskrivelser af praksis, men denne del har fokus på elever med særlige undervisningsbehov. Fjerde og sidste del inddrager andre aspekter af udeskoleundervisning som bevægelse i skolen, sproglig udvikling, inddragelse af eksterne samarbejdspartnere (åben skole) og motivation. Udeskole i teori og praksis henvender sig primært til lærer- og pædagogstuderende samt undervisere på professionshøjskolerne. Men lærere, pædagoger og alle andre, der enten allerede praktiserer udeskole eller måtte have interesse i at arbejde med udeskole, kan sagtens læse med.

I Danmark har vi en lang tradition for dialog i skolen. Det er et uomgængeligt princip, at eleverne kan komme til orde i undervisningen, og at de kan udveksle forståelser og meninger både med klassekammerater og med skolens voksne. Dialogbegrebet i skolen trænger dog til en nytænkning og reaktualisering. Undervisningen er på mange skoler stadig præget af lange skoledage med lærerdomineret undervisning, og samtidig befinder vi os i en tid, hvor vores kommunikationsformer har ændret sig radikalt, og en stadig større del af vores interaktioner foregår ansigtsløst gennem digitale medier.

U DE SKOLE

Med Dialogisk undervisning – Traditioner, teorier og metoder til praksis er tanken at inspirere til en inddragende og aktiverende tilgang til undervisningen, hvor alle elevers stemmer værdsættes og sættes i og på spil. Bogen ser på historien og teorien bag den dialogiske undervisning og præsenterer en række forslag til konkrete pædagogiske og didaktiske tiltag og metoder, der giver en dybere forståelse af begrebet dialogisk undervisning og udvider lærerens repertoire i undervisningen. Alt sammen med tanke på at opbygge en undervisning, der styrker elevernes tænkning og læringsprocesser, opbygger bæredygtige kommunikationsformer og relationer og danner eleverne til en tilværelse i et demokratisk samfund i det 21. århundrede.

DIALOGISK UNDERVISNING

Denne antologi tager fat på en drøftelse af feedbackkommunikation, undervisning og professionalisering på professionshøjskolerne og lignende videregående uddannelser. Der er to begrundelser for, hvorfor denne diskussion er på sin plads. For det første står uddannelsessystemet over for modstridende forventninger til, hvad de skal gøre for at øge mulighederne for en udviklende og understøttende uddannelseskultur. For det andet har der været en stigende opmærksomhed rettet mod forskning i feedback og kommunikation om feedback. Feedback er et kernebegreb i enhver god undervisning, men er et underbelyst fænomen i relation til professionsdidaktik på professionshøjskolerne.

TRADITIONER, TEORIER OG METODER TIL PRAKSIS

Antologien introducerer begrebet feedbackkommunikation, der udvikler feedbackbegrebet ved også at lægge vægt på kommunikationen af feedback og af god undervisning. I løbet af seks bidrag undersøges forskellige måder at forstå god kommunikation på i relation til feedback, og hvordan den kan praktiseres som en professionsdidaktisk tilgang og relateres til forskellige sider af undervisningen. På baggrund af dette gives et bud på, hvordan arbejdet med feedback kan udvikles og struktureres.

Bogen henvender sig til undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt til studerende på læreruddannelser.

Ole Løw ”Bogen er et konkret anker for undervisere, der søger inspiration til at gennemføre udeskole på en reflekteret og underviserfaglig forsvarlig måde. Bogen vil derfor være til gavn for både undervisere og elever, hvis læring med ét får tilført flere innovative og på mange måder langt mere naturlige dimensioner, end den traditionelle katederundervisning typisk magter.”

Kollegial vejledning som samarbejde

Antologien er rettet mod undervisere og studerende på professionshøjskoler samt bachelor- og kandidatstuderende på pædagogiske universitetsuddannelser.

Marie Neergaard er cand.mag. i sprogpsykologi og lektor på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring, hvor hun underviser i almen pædagogik og didaktik. Hendes interesser inkluderer forskning i dialogisk pædagogik og undervisning, læringsprocesser, vurdering og feedback. Hun er forfatter og medforfatter til flere bøger og artikler om disse emner.

ISBN 978-87-7234-019-7

UNDERVISNING OG LÆRING

ISBN 978-87-7160-760-4

Varenr. 8081

9 788772 340197

Omslag_Udeskole_2. oplag.indd 1

Fælles om læring er en metodebog, der både tilbyder en dybere forståelse af selve vurderingsbegrebet i form af baggrundsviden og en teoretisk indføring i begrebet samt 25 hurtige, enkle og effektive vurderingsværktøjer og -strategier til direkte brug i undervisningen. Værktøjerne kan bruges på tværs af fag og er inddelt i fem kategorier med forskellige kendetegn og styrker.

FÆLLES OM LÆRING FORMATIV VURDERING I TEORI OG PRAKSIS

Bogen henvender sig til lærere, skoleledere og lærerstuderende, som ønsker viden om, hvordan man kan skabe en stærk evalueringskultur, hvor elevens læring står i centrum. Marie Neergaard er cand.mag. i sprogpsykologi og har arbejdet som lærer i otte år. Hun har igennem en årrække arbejdet selvstændigt som foredragsholder og undervisningskonsulent med opgaver både i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Desuden har hun fungeret som freelance instruktør for cooperativelearning.dk. Marie Neergaard er aktuelt adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring.

Varenr. 7875

03/02/2021 12.48

ISBN 978-87-7160-644-7

UNDERVISNING OG LÆRING

Varenr. 7789

Varenr. 7759 9 788771 606447

7789_omslag.indd 1

MARIE NEERGAARD ISBN 978-87-7160-553-2

UNDERVISNING OG LÆRING

ISBN 978-87-7160-553-2

ISBN 978-87-7160-644-7

9 788771 607604

7875_omslag.indd All Pages

PREBEN OLUND KIRKEGAARD OG NIELS BECH LUKASSEN (RED.)

MARIE NEERGAARD

Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald (red.)

ISBN 978-87-7234-029-6

9 788772 340296

I ET DIDAKTISK PERSPEKTIV

På bogens hjemmeside kan du hente værktøjer til brug i arbejdet med formativ vurdering. Besøg hjemmesiden på www.dafolo.dk/ undervisning.

På www.dafoloforlag.dk finder du en række læremidler til de forskellige fag, som kan bruges direkte i undervisningen.

Grundholdninger, metoder og redskaber ISBN 978-87-7234-029-6

Vurdering fremkalder hos mange tanker om eksamen, prøver og test. Denne bog handler om formativ vurdering, der ikke har til formål at dokumentere og kontrollere elevernes læringsresultater, men som derimod har til hensigt at fremme elevernes læring. De formative vurderinger foregår løbende gennem fx dialoger, observationer og opsummeringer og skal indsamle information om elevernes læring, så både elever og lærere på nært hold kan følge med i elevernes progression. Desuden inviteres eleven gennem formative vurderinger til at anlægge et metablik på egen læring, mens læreren får informationer om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter elevens videre læring.

Bogens bidragydere er: Thomas R. S. Albrechtsen, Siv Gamlem, Preben Olund Kirkegaard (red.), Niels Bech Lukassen (red.), Marie Neergaard, Wenke Mork Rogne og Kim-Daniel Vattøy.

i teori og praksis

– Theresa Schilhab, ph.d., dr.pæd., lektor, DPU, Aarhus Universitet

FEEDBACKKOMMUNIKATION

FÆLLES OM LÆRING

g undervisningsformer samt om

kr. 224,-

ekskl. moms.

FEEDBACKKOMMUNIKATION I ET DIDAKTISK PERSPEKTIV

ge interesse samler sig især om

kr. 224,-

ekskl. moms.

DIALOGISK UNDERVISNING

ændende fra folkeskolen, work-

agogiske diplomuddannelser og

kr. 239,-

ekskl. moms.

Udeskole i teori og praksis

gisk psykologi. Ole har en omfat-

KOL L EG I A L V E J L E DN I NG SOM S A M A R B E J DE

eret psykolog med klinisk efter-

kr. 119,-

9 788771 605532

25.06.2021 08.15

Kollegiale læringssamtaler

RODEN

Samarbejdsaftale Teamdefinition Teamorganisering Teamsammensætning Teamledelse

EN TI L D E GO D E TE A M T

Refleksion og vidensdeling

• eleverne • undervisning • daglidagsopgaver

RODEN

Teamerfaringer Forskningen Teamkultur Tidens trends Ledelsens rolle

i Kompetencehuset Heckmann, hvor han afholder kurser og faciliterer udviklingsforløb på skoler over hele landet.

UDVIKLING

DRIFT

Refleksion og videndeling

• Eleverne • Undervisning • Dagligdagsopgaver

Æ

Dafolo

UDVIKLING

KRONEN Planlægning, organisering og koordinering

større procesforløb kommunalt eller lokalt, for eksempel på den enkelte

Birgit Schøn er uddannet lærer og har siden 2009 arbejdet som

Varenr. 8044

DRIFT

Hvordan kan vi lære sammen?

indehaver af Kompetencehuset Heckmann, som hovedsagelig laver

konsulent. Hun arbejder i dag som selvstændig konsulent.

– Bogen er fremragende skrevet, og jeg er vild med kombi’en af praksis, viden, erfaring og teori gennem årtier. Denne bog er en guldgrube til alle, der har mod og vilje til at udfordre sig selv – som professionel, forælder eller bare som én, der synes børn og unge er det dyrebareste, vi har. Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder, Søndervangskolen.

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun

Hvad skal vi lære?

Hvad skal eleverne lære?

V

Varenr. 7995 ISBN 978-87-7160-926-4

Bogens første del præsenterer kort de primære fordele og grundlæggende kendetegn

ved et godt PLF, hvorefter bogen kommer ind på, hvordan man kan arbejde med

– Det bedste ved Skole uden Skældud er, at man som læser ikke møder den løftede pegefinger eller de formanende ord – det er faktisk en bog helt Mette Ploug Meineche er uddannet lærer og har siden 2010 arbejdet som uden skældud. En bog, der taler direkte ind i både konsulent. Hun arbejder i dag hos Kompetencehuset Heckmann. elevernes og de voksnes trivsel, og som kan anbefales til alle, der gerne vil styrke sit pædagogiske lederskab og være med til at fremme de sunde og trygge undervisningsmiljøer. Jannie Moon Lindskov, Direktør, Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Louise Klinge Erik Sigsgaard Mette Thor Jørgensen

TOP TEAM TIP

STAMMEN

Bogen er skrevet af Helle Marie Skovbjerg, som er professor

Sagt Om SKOLE UDEN SKÆLDUD

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun

I PLF er fokus på, at de professionelle lærer af og med hinanden og udvikler praksis sammen – med elevernes læring og trivsel som det endelige mål.

STAMMEN

Hvad enten du er pædagog, lærer, forælder, museums­ formidler eller aktiv i en forening, kan du bruge bogen til at skabe gode rammer for leg i hverdagen.

kanklart. arbejde med det 21. århundredes kompetencer i skolen – i praksis. skingerheden – og så kan jeg ikke man tænke Men nu, hvor jeg ikke skælder ud, har jeg ikke den susen Bogens mange værktøjer findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra i hovedet. Hver gang, du skælder ud med skinger de kan downloades, redigeres og printes. stemme, trækker du på overskuddet. Lærer.

er en bestemt teamstruktur eller en metode, men nærmere en tænkning eller en kultur.

Det gode PLF

Du bliver desuden klogere på, hvorfor det kræver åbenhed og ikke mindst mod at gå ind i legen. Både som barn og voksen.

Bogen er en håndsrækning til lærere, pædagoger, studerende, ledere, vejledere,

teamkoordinatorer – Når jeg skælder ud, får jeg en susen i hovedet – af og andre, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan

LENE SKOVBO HECKMANN OG THOMAS NYBO

Det gode PLF

Teamsamarbejdet i skolen har fået fornyet fokus med begrebet ”professionelle

læringsfællesskaber”, forkortet PLF. Denne bog omhandler det gode PLF, som ikke blot

Teamerfaringer Forskningen Teamkultur Tidens trends Ledelsens rolle

E

Det giver denne bogs 10 TANKER OM LEG nogle klare bud på. Du præsenteres blandt andet for legens handlinger, stemninger og deltagelsesformer, og du får skærpet dit blik for at genkende legens mange udtryk – også dem, der nogle gange kolliderer med omgivelserne.

LENE SKOVBO HECKMANN, METTE PLOUG MEINECHE OG BIRGIT SCHØN

De gode kompetencer i det 21. århundrede

Lene Skovbo Heckmann og Thomas Nybo

Hvad er legen egentlig, og hvordan udfolder den sig?

10 TANKER OM

– Når Robert bliver sur, for eksempel en torsdag, så er det jo 1. og 2. time, og så tænker jeg bare: Begrebet ”Det 21 århundredes kompetencer” refererer til en bred palet af viden, ’Hjælp, mand, jeg har haft ham i 2færdigheder, timer, og jegtilgange har og karaktertræk, der inden for uddannelsesområdet regnes som allerede stress på!’ Det er derfor, afgørende jeg ikke kan for lide, at få succes i det moderne samfund og skabe gode liv med hele mennesker. at det er så lang tid, vi har skole, for nogle Denne boggange sætter fokus på de kompetencer, som elever – sandsynligvis – får brug for sker der nogle ting, der er rigtig dårlige, ogiså at mestre et samfund, der forandrer og udvikler sig med stadig stigende hastighed. I bliver man ved med at tænke på dem. sidst de gode kompetencer til fire kompetencer, som kaldes ”de fire K’er”, bogenTil indkredses siger man bare til alle: ’Gå!’ Og nårnemlig jeg så kommer kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. hjem, sover jeg bare. Pige i 5. klasse.

De gode kompetencer i det 21. århundrede

S kol e u d e n Skældud

– Man får det så dårligt, at man overvejer at løbe hjem. Dreng i 3. klasse.

JD

10 TANKER OM

10 tanker om leg

ed Barnet

gå for at skabe bæredygtige, vedvarende, pædagogiske miljøer for børn med

let med den enkelte metode og kommer med konkrete eksempler på, hvordan meto-

NATURFAG I ET

Skole uden Skældud – hvorfor og hvordan

g bog, som man bliver um for alle, der har med

Louise Klinge · Erik Sigsgaard · Mette Thor Jørgensen

– kommende og nuværende ikke mindst de beslutningsatterne skabe en bevægelse

En tredje vej til inkluderende fællesskaber

og uden særlige behov, og hvor samarbejde mellem forskellige aktører og henBogen introducerer de enkelte metoder, giver en uddybende argumentation for formå-

Rikke Bundgaard

Dafolo

Vær hjælpsom

NEST PROGRAMMET I DANMARK

Research on Equity and the Transformation of Schools.

Kritiske perspektiver på aktuelle tendenser

ns, læreres og pædagogers orskningsresultater, børnencere dit syn på skældud. g sige i stedet for at skælde

Stine Clasen og Katrine Tranum Thomsen (red.)

Bogen fremmer en inklusionsdiskurs, hvor det ikke bare handler om at inklu-

at have et særligt fokus på etableringen af et stabilt, roligt og fordybende fagligt og

8094 Omslag.indd 1

sinctore nonseque et aut et ra doluptur? n prisen er høj – ikke kun for r med. Skældud har nemlig på deres relationer til hinanden ervisningen. Og skældud går

som en autismevenlig rede, hvor der anvendes specialpædagogiske metoder i

klasser eksisterer nu på dansk jord. I denne bog introduceres Nest programmet

og aflære en række pædagogiske rutiner og tilegne sig nye samarbejdsformer.

Varenr. 8094

ved. mange og essiOg non re pelærere por molupnpellant behøverquos det være sådan? maio. Occum børne- og skoleforskere licienis dolor moloremperi tvoluptae er vigtigt,conserfere og hvordandebist,

Nest er betegnelsen for en pædagogisk praksis, hvor børn med autisme og børn fra almenområdet er en del af samme klassefællesskab. En Nest klasse forstås

Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup er oprindeligt uddannede folkeskolelærere. Efterfølgende har de begge kvalificeret sig inden for en række områder, herunder den systemiske tilgang og med fokus på emner som ledelse, kreativitet, mediering og nærvær.

Metoder Redskaber Øvelser

9 788771

r kunipsa bange.” Dreng, 7. klasse ellab volores sam fuginem nobis molupta tquam, t am non cusam rero dolokældud været et emne, sequam re pa andae enienti ave store konsekvenser liquia eriasit ibusant, corem, quatemp elitasin pa non s modit labor sus.

NEST METODER

hele klassen, og erfaringerne viser, at alle børn i klassefællesskabet profiterer af Inspiration til inkluderende fællesskaber denne tilgang. Aarhus Kommune har i samarbejde med folkene bag Nest på Steinhardt Uni-

programmet bygger på. Metoderne er bud på, hvad der kan bidrage til at understøtte

Bogen er inspireret af Center for Væredygtigheds principper for menneskelig trivsel og kobles yderligere sammen med en pædagogisk grundet bæredygtighedstanke.

Bogen henvender sig primært til dansk- og støttelærere gennem hele skoleforløbet. Mange af de værktøjer, der præsenteres, vil dog have lige så stor relevans i andre fag. Særligt kapitlerne om it-kompenserende værktøjer, strategisk læsning og huskeliste til lærere med ordblinde elever henvender sig til lærere i alle fag.

autisme undervises sammen. Metoderne er bygget op omkring fire kategorier, som

kan se ud i praksis på baggrund af det fundament, de værdier og den viden, som

Gennem konkrete eksempler og fortællinger fra praksis introducerer forfatterne begreber, rammer og modeller, som pædagogisk personale kan arbejde med for at understøtte læring og trivsel for børnene i skolen.

Har du brug for en håndsrækning til, hvordan du skal undervise ordblinde elever? Mangler du konkrete idéer og metoder til din praksis? Så er denne bog noget for dig.

der, der anvendes i Nest programmets indskolingsklasser, hvor børn med og uden

Nest programmet i Danmark

Steffen Elmose (red.)

STINE CLASEN OG CHRISTINA BALUNA HOSTRUP

Nest metoder – inspiration til inkluderende fællesskaber er en beskrivelse af meto-

Nest metoder

I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen.

Bære- og væredygtige rum i skolen

”Det er en velkommen, nødvendig og velskrevet bog, som jeg har været glad for at læse. En bog, der på en inspirerende måde hele tiden veksler mellem det praktiske, erfarede og sete, og det teoretiske, modelmæssige, begrebsmæssige og diskuterende.” – Steen Hildebrandt i bogens forord

30/11/2020 12.06

KOLLEGIAL

UDESKOLE I TEORI OG

DIALOGISK

FEEDBACK-

FÆLLES OM LÆRING

VEJLEDNING SOM (...)

PRAKSIS

UNDERVISNING

KOMMUNIKATION

ISBN: 9788771605532

ISBN: 9788772340296

ISBN: 9788772340197

ISBN: 9788771607604

ISBN: 9788771606447

kr. 204,-

kr. 256,-

kr. 249,-

kr. 260,-

kr. 236,-

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

ekskl. moms.

Implementering Forventningsafstemning Faciliterende mødeledelse Teamets trivsel og relationer

Samarbejdsaftale Teamdefinition Teamorganisering Teamsammensætning Teamledelse


Kender du også det at mødes til næste status, hvor halvdelen ikke har fået gjort det, vi aftalte, og den anden halvdel har gjort noget helt andet?

sko en udv k ng

ISBN 978-87-7234-012-8

Faglig ledelse er derfor den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen – selvom det ofte er den disciplin, der kommer sidst i en travl hverdag, hvor alt for mange driftsopgaver trækker lederne væk fra undervisningen. Denne bog er den første i en serie med korte og praksisnære udgivelser om faglig ledelse i skolen, og den fokuserer på aktørernes praksisteorier som det grundlæggende ledelsesværktøj, der søger ind til det faglige rationale bag professionelle handlinger. Her introduceres til læringsåbne samtaler som en ramme for nysgerrige og respektfulde undersøgelser af praksisteorier, og der gives en række eksempler til inspiration og drøftelse i ledelsesteamet.

Til serien hører hjemmesiden www.dafolo.dk/fagligledelse

N FA

LEDE

Faglig ledelse

G E LS

gennem læringsåbne samtaler

ISBN 978-87-7160-922-6

L Æ R I N G

I

F O K U S

L L I

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

SBN 978877 608922

kr. 224,-

kr. 184,-

kr. 159,-

kr. 239,-

kr. 248,-

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

O G

L Æ R I N G

I

F O KI serien U S er tidligere udkommet:

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

I

F OIK U S serien er tidligere udkommet:

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Kirsten Friis er faglig og pædaKirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Vigogisk konsulent i Nationalt ViID dencenter for Læsning. Hun er dencenter for Læsning. Hun er ACYD AKTIK NE K U S O G L Æ R I N G I F O K U S L I ogT erE R A C Y O G L Æ R I N G I RFAGEO oprindelig læreruddannet oprindelig læreruddannetLogI erT E R A C Y herudover uddannet MA i speherudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens cialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallæDidaktik og tale-/hørespecialDenne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i udskoDenne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen rer. KirstenDenne er forfatter til en lærer. Kirsten erlingen, forfatter til på en 7.-10. klassetrin. Der gives forskellige bud på en literacydidaktik til gavn for alle elever. bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisning og didaktik dvs. række bøger og artikler om skriftsprog og række bøger og artikler om skriftsprog og i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens på mellemtrinnet, dvs. på 3.- 6. klassetrin. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan I bogens kapitler deler forskere og praktikere deres bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her læse-skrivevanskeligheder. læseskrivevanskeligheder. literacy kan forstås og praktiseres til gavn for alle elever. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring. ”En betydningsfuld bog, der kommer omkring ”Bogen er døråbner i dobbelt forstand. For nogog menings- og betydningsskabende i deres læring. tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og betydningsnæsten alle dele af undervisningen. Der er et le åbner den til et ukendt landskab, og for de, Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og kommunikative skabende og er kommunikative processer i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere der og udfordre elevernesåbner læring Dorte Østergren-Olsen er lektor Dorte Østergren-Olsen godt samspil mellem teoretiske input og mankender landskabet, der sig pludselig processer i ogog på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af teksttyper i mangfoldighed på videreuddannelsen vilektor på videreuddannelsen og af teksttyper i forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner. ge praksiseksempler. Bogen er velskrevet med helt nye døre, hvor man igen og igen siger til sig forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, når de deltager i læringsfældensmedarbejder i Forskningsvidenmedarbejder i Forskningshvor deres kritiske refleksioner og kreativitet udfordres. Det vil denne bog meget gerne bidrage til, ligemange afsnitsinddelinger, skemaopsætninger selv: Hold da op, det er da en ny teoretisk poinlesskaber, ogProfessiforhåbentlig udvikler de større self-efficacy. Det vil denne bog meget gerneder bidrage til. til at give et godt enheden, Københavns enheden, UCC. Hun uddannet somerden ønsker at bidrage til en sprogbaseret didaktik i alle skolens fag. og illustrationer, er med te, eller man siger: Godt fundet på! Super kreativ onshøjskole. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. overblik.” Dansk Biblioteks Center vinkel. Bogen vil helt sikkert give Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy ogpædagogisk læring i dagtilbud, cand.pæd. Bogen i didaktik særlig i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse og dansk og har undervist er med den tredje den legende literacypædagogik mere vind i sejBogen ermange den fjerde i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb henblik på dansk ogog har i mange i indskolingen. år som dansklærer i folkeskolen. Literacy læringsmål Stig forsøge Broström, Literacy og læringsmål i indskolingen og Literacydidaktik i fagene på mellemtrinnet. Alle bøger, hvor og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serienlene.” vil derfor at professor indkredse,mso år undervist som dansklærer i Dorte er lærebogsforfatter og didaktikken er i fokus. afgrænse og udfolde literacybegrebet. folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har har bidraget til flere fagbøger. RACYMOG bidraget til flere fagbøger. RACYMOG Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring S ÅL TE INi Gdagtilbud, GS ÅL Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – bådeTEvia RIN det talte og skrevne Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, ÆR grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. DerÆ kan være få eller mange grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske afgrænse og udfolde literacybegrebet. sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refl eksion og det at nyde æstetiske såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. ”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fan”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fandet meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret itastisk disse. bog. Jeg er vild med den måde, forfattertastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfattersproglige processer og være aktivt involveret i disse. ne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles ne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen,Mål pædagoger, lærere, sprog- og og gjort dem dannelsesværdige, samtidig Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger andre interesserede med atogder lægges vægt på ati forstå elevernes med at der lægges vægt på at forstå elevernes læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. personlige og sociale verden. Dette er en bog, På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere i personlige og socialeinspiration verden. Dette er en bog, såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. der inspirerer på hver eneste side med teori og form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm. der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige prakikke mindst konkrete og let håndgribelige prakNina R.inspiration Kledal, læsekonsulent siseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan siseksempler.” du finde yderligere i På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm. form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning m.m. I

F O K U S

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

LITE

Varenr. 7473

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.” Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R

L L I

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

L L I

- ELEVER I LITERACYVANSKELIGHEDER

I INDSKOLINGEN

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

I serien er tidligere udkommet:

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Varenr. 7473

”Bogen er døråbner i dobbelt forstand. For nogle åbner den til et ukendt landskab, og for de, der kender landskabet, åbner der sig pludselig helt nye døre, hvor man igen og igen siger til sig selv: Hold da op, det er da en ny teoretisk pointe, eller man siger: Godt fundet på! Super kreativ pædagogisk vinkel. Bogen vil helt sikkert give den legende literacypædagogik mere vind i sejlene.” Stig Broström, professor mso

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet RACY OG TE IN GS MÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R Æ

I INDSKOLINGEN

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisning og didaktik på mellemtrinnet, dvs. på 3.- 6. klassetrin. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres til gavn for alle elever. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og kommunikative processer i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af teksttyper i forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, når de deltager i læringsfællesskaber, og forhåbentlig udvikler de større self-efficacy. Det vil denne bog meget gerne bidrage til. Bogen er den tredje i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse og Literacy og læringsmål i indskolingen.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

PÅ MELLEMTRINNET

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læse-skrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Dorte er fagansvarlig for Danskvejlederuddannelsen. Hun er uddannet cand. pæd. i didaktik med sær lig henblik på dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323

Varenr. 7609

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Dette er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.” Nina R. Kledal, læsekonsulent

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

T INGSMÅL R

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.)

ISBN 978-87-7160-590-7

9 788771 605907

Varenr. 7782

Æ

I INDSKOLINGEN “Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.”

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

Nina R. Kledal, læsekonsulent

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

I serien er tidligere udkommet

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

Stig Broström, professor mso

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

L I T E R A C Y

CY OG ERA Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

RACY OG TE INGSMÅL R Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

CYDIDAKT R A ENE I K AG

LITE IF

L Æ R I N G

Æ

LITE IF

O G

RACY OG

ÅL U S TE INOGSMK F R

L L I

CYDIDAKTI RA

L I T E R A C Y

I

L L I

F O K U S

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L L I

I

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

L L I

L Æ R I N G

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

L L I

O G

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolefritidsordninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. Bogen er den første i serien Literacy og læring i fokus.

L

L I T E R A C Y

L Æ R I N G

Stig Broström, professor mso

LI

O G

L L I

”Alle kapitler leverer kreative og spændende teori- og praksisformer, der åbner muligheder for, at børn kan lege, eksperimentere og målrettet tilegne sig alsidige literacykompetencer. (…) Samlet set formår bogen på én gang at bidrage med medrivende læsning for både de pædagoger og lærere, for hvem early literacy-pædagogik er ukendt land (eller nok bare er tavs viden), og samtidig også for den mere trænede early literacy-praktiker.”

L I T E R A C Y

PÅ MELLEMTRINNET

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE I UDSKOLINGEN

O G

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

L I T E R A C Y

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læse-skrivevanskeligheder.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

CYDIDAKT R A ENE I K AG

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Dorte er fagansvarlig for Danskvejlederuddannelsen. Hun er uddannet cand. pæd. i didaktik med sær lig henblik på dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

PÅ MELLEMTRINNET I UDSKOLINGEN

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Dorte er fagansvarlig for Danskvejlederuddannelsen. Hun er uddannet cand. pæd. i didaktik med sær lig henblik på dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-175-6

ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Varenr. 7473

ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

Varenr. 7473

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323

Varenr. 7609

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

ISBN 978-87-7160-744-4

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 607611

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.)

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (Red.)

ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-761-1

ISBN 978-87-7160-744-4

ISBN 978-87-7160-590-7

9 788771 603323 Varenr. 7609

Varenr. 7782

9 788771 605907

9 788771 607444 Varenr. 7865

L TERACYD DAKT K –

L TERACY OG

L TERACYD DAKT K

L TERACYD DAKT K

PUNKTUM KOMMA

ELEVER

LÆR NGSMÅL

FAGENE

FAGENE UDSKOL NGEN

STREG

SBN 978877 6076

SBN 978877 603323

SBN 978877 605907

SBN 978877 607444

SBN 978877234 804

kr. 319,-

kr. 319,-

kr. 319,-

kr. 319,-

kr. 58,-

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

gode liv i en digitaliseret samtid? En designtilgang til teknologiforståelse besvarer dette spørgsmål ved at give en faglig indsigt i digitalt design og

LÆRER UNDER DESIGNPROCESSER

digital myndiggørelse. Bogens hovedargument er, at alle elever gennem

LÆRER UNDER DESIGNPROCESSER

uddannelse skal klædes på til at engagere sig nysgerrigt, kritisk og konstruktivt i digital teknologi og dennes betydning for vores samfund. Bogens første del handler om, hvordan vi kan tale meningsfuldt om Digital fabrikation og designprocesser i FabLab

digital teknologi i undervisningen, og beskriver den udfordring, som elever, lærere og uddannelsesinstitutioner står over for. Anden og tredje del fokuserer på henholdsvis at sætte elever i stand til selv at designe digitale

STEEN LEMBCKE OG

artefakter (digitalt design)CHARLOTTE og at give elever en SCHULTZ forståelse for de digitale AGERBY (RED.) artefakter, som andre har designet (digital myndiggørelse). Gennem

EN DESIGNTILGANG TIL TEKNO

Hvordan danner og uddanner vi børn og unge til at leve meningsfulde og

OLdk-projektet enten som skoleledere eller undervisord på, hvad de har lært dningen af designtilgangen derved helt tæt på undernologi.

EN

DESIGNTILGANG TIL TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Ole Sejer Iversen Christian Dindler Rachel Charlotte Smith

designprocessen kan eleverne lære at arbejde med komplekse problemer og konstruere med digital teknologi ud fra egne intentioner og under hensyntagen til de mennesker, der skal bruge teknologien. Gennem analyser af teknologier, som andre har designet, klædes eleverne på til at forstå,

nden del tager et metaperog den tredje ser fremad på orgendagens skole.

tvetydighed, nemlig at man man arbejder med designer. Derfor bidrager bogens adfærd hos lærer og elever, d udfordrer den gældende

hvordan teknologi bruges, hvilken intentionalitet den indeholder, og hvilken betydning den har for individer, fællesskaber og samfund. En designtilgang til teknologiforståelse bidrager således med en forståelse af digitalt design og digital myndiggørelse og sigter mod at skabe et solidt

Pe emærker

fundament, på hvilket teknologiforståelsesfagligheden i undervisningen kan opbygges og kvalificeres.

Lede se a dg a o and ng

ISBN 978-87-7160-505-1

ISBN 978-87-7160-516-7 ISBN 978-87-7160-505-1

9 788771 605051

I 2011 var han medstifter af et af D marks første adfærdsbureauer og i dag direktør for rådgiverburea WElearn A/S, der bygger adfærdsf andringer med varig værdi. Han gennem mere end 18 år arbejdet m kommunikation, forandring og færd for internationale brands, orga sationer, styrelser og ministerier. H riks vision er at bruge indsigt i adfæ til at skabe store resultater genn små handlinger.

Tidligere har Henrik udgivet en b om fiaskoer, han er en populær fo dragsholder, sidder i flere bestyrel – og så er Henrik en afholdsmand, tager sin egen medicin.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i læsningens didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læse-skrivevanskeligheder.

9 788771 601756

ngsmiljø, hvor konstruktion e bevæger sig fra at være ende den kreativt, kritisk og med at vi gennemfører en mål? Det gives der konkrete esser.

Henrik Dresbøll er forfatter, foredragsholder og dir tør. Han er uddannet cand.mag. i Ko nitiv Semiotik fra Aarhus Universi

Henrik Dresbøll

SBN 978877 609226

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE PÅ MELLEMTRINNET

L I T E R A C Y

links til videre læsning mm.

Dafolo 9 788771 608922

SBN 9788772340 28

L I T E R A C Y

Foto: André Andersen

ISBN 978-87-7160-892-2

Lise Tingleff Nielsen

FÅ DET T L AT SKE

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

F O K U S

folo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i

ling

SBN 978877 607673

LITERACYDIDAKTIK I FAGENE PÅ MELLEMTRINNET

I

dagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og e, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i pædagogisk praksis som specialtilbud.

TIL

hand

SKOLEUDV KL NG

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L Æ R I N G

us stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, mbitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, og udfolde literacybegrebet.

e kommunikative processer – både via det talte og skrevne rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange ekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i mer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske ser og være aktivt involveret i disse.

SKOLEUDVIKLING EN PRAKSISBASERET TILGANGGå igen

• 46 adfærdsgreb til at gøre forandringen indlysende, attraktiv, let og givende at gøre.

SBN 9788772340524

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

G

literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skolees med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god rn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, eres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. g læring i fokus.

• 13 værktøjer til at praktisere adfærdsledelse

Mikrohandling

SKOLEN UDV KL NG

9 788771 603323

lip, links m.m.

Gå hurtigt

• 12 forhindringer for forandringer, du let lærer at overvinde

GENNEM

Varenr. 7609

ddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og RACYMOG interesserede i talepædagoger og TE andre GS ÅL RIN s som specialtilbud.Æ

• 8 cases med inspiration

Varenr. 8018

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

mmunikative processer – både via det talte t mod formidling til andre. Der kan være visuelle billeder og film kan inddrages og ng og udvikling, refleksion og det at nyde I serien er tidligere udkommet ktivt involveret i disse.

Maksima l effekt

• 1 samlet system til at få forandring til at ske

FAGL G LEDELSE

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

ne i serien vil Nina derforR.forsøge indkredse, Kledal,atlæsekonsulent begrebet.

Gå bredt

PROFESS ONELLE

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, same titler er Literacy læringsmål i dagtilbud tidigogmed at der lægges vægt på at eracydidaktikforstå i fagene på mellemtrinnet og elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete y og læring i dagtilbud, grundskoleog og let håndgribelige orskningsforankret literacybegreb og praksiseksempler.”

FÅ DET TIL AT SKE

Omslag 170x240_DAM.indd 1

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

llige dimensioner re- ved ProfesSøreni literacybegrebet Eefsen, lektor og i dansk og ideer fra sionshøjskolen pædagogisk praksis, UCC som kan det der er fokus på, at eleverne er aktive og vt. ”Literacy og læringsmål i indskolinngsskabendegen og kommunikative processer er en fantastisk bog. Jeg er vild gheder. Sidstnævnte gruppe har imidlertid med den måde, forfatterne har taget tilladserer deres læring og literacy. Det øn-

tion

FAGL G LEDELSE AF

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

den nuværende målforståelse.”

Du får:

ISBN 978-87-7160-922-6

K

LITERACYDIDAKTIK - ELEVER I LITERACYVANSKELIGHEDER

setUgiver I “Samlet F O K S Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en

L

Om forfatteren FRA

inten

9 788771 609226

Varenr. 8021

28/10/2020 09.31

N G

i NG → Gå småt

Hvis du vil have forandringerne til at ske og bygge varig værdi, skal du kombinere indsigt i ændring af individuel adfærd med organisationens forventninger til gevinstrealisering. Bogen guider dig til, hvordan du skal gøre netop dét samlet i fire enkle skridt: gå småt, gå bredt, gå hurtigt, gå igen.

Bogen henvender sig til alle dem, der arbejder med forandringer i såvel offentlige som private organisationer. I mange år har vi fokuseret på forandringerne. Nu er tiden kommet til at fokusere på forudsætningen for, at forandringen lykkes – nemlig ændringer i adfærden. Adfærdsledelse er et effektivt værktøj for forandringslederen, projektlederen og den, der bare leder efter en vej til at skabe varige adfærdsforandringer i sit liv.

Malene Ringvad er selvstændig skolelederkonsulent og supervisor på skoler og uddannelser, og hun er indehaver af konsulentfirmaet Ringvad – ledelse og læring, se mere på www.ringvad.com

9 788772 340128

til elever i literacyvanskeligheder. Hvad vil der gør en klogere på de fleste som at være imåde, læse- og skrivevanskelighedi skolen, samtidig Bogen giverfag et bud på dette, og pegermed på, at der bliver knyttet til de spændinger, der er i teracydidaktik til gavn an for alle elever – også

U DV I

Malene Ringvad

LI IS G KO LE

N LI IS G KO LE

af professionelle læringsfællesskaber

LITE IF

r – 14 år i efterskolen og 21 år i folkediplom i offentlig ledelse og uddannet

Faglig ledelse

Faglig ledelse har mange navne i skolen, blandt andet pædagogisk ledelse, elevcentreret ledelse, læringsledelse og undervisningsledelse – fælles for dem er, at de retter ledelsesblikket mod kerneydelsen. Faglig ledelse i skolen er i dag et højaktuelt anliggende, for aldrig har der været så meget pres på underviserne for at løfte elevernes læringsudbytte og på samme tid skabe læringsmiljøer, der inkluderer alle elever. Og aldrig vi haft så meget tilgængelig forskning i skoleledelse, der temmelig enslydende påviser, at lederne får størst indflydelse på elevernes læring og trivsel gennem et struktureret og målrettet arbejde med undervisernes didaktiske refleksion og videndeling om, hvad der virker i undervisningen.

Henrik Dresbøll

er Nykirke Skole og har 15 års lederog mindre skole. Han er læreruddanannelse i ledelse.

G E LS

Respondent fra undersøgelse af adfærdsforandringer i organisationer

Bliv adfærdsleder og få det til at ske

Kender du det at gå fra et godt møde med vigtig ny viden og klare actions? Kender du også det at mødes til næste status, hvor halvdelen ikke har fået gjort det, vi aftalte, og den anden halvdel har gjort noget helt andet? Et sted på vejen fra intention til handling går det galt. Med denne bog i hånden kommer du fra intention til handling. Bogen giver dig en indføring i, hvordan du kan blive adfærdsleder i din organisation og lære at bruge mikrohandlinger til at opnå maksimal effekt i dine forandringsprojekter.

Faglig ledelse gennem læringsåbne samtaler

edelse

ulent og supervisor på skoler og udmaet Ringvad – ledelse og læring, se

Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber

re udgivelser om faglig ledelse i skolen, befordre og facilitere de professionelle gssyn og nogle fælles praksisteorier er ssionelt læringsfællesskab, og målet er skolen, hvor der kan arbejdes selvstænt læringsfællesskab.

FA

LEDE

Malene Ringvad

ciplin i skolen – selvom det ofte er den r mange driftsopgaver trækker lederne

Malene Ringvad, Henrik Fenger Lynggaard & Frank Jensen

r aldrig har der været så meget pres på samme tid skabe læringsmiljøer, der inelig forskning i skoleledelse, der påviser, sel gennem et struktureret og målrettet ne og videndeling om, hvad der virker i

Malene Ringvad Henrik Fenger Lynggaard Frank Jensen

FÅ DET TIL AT SKE

SKO L E

t mle En sa e til guid rdsadfæelse led

Varenr. 7728

9 788771 605167

LÆRER UNDER

EN DES GNT LGANG T L

PEJLEMÆRKER

LEDELSE AF D G TAL

LÆRERAFTALERNE 202

DES GNPROCESSER

TEKNOLOG FORSTÅELSE

SBN 9788772340364

FORANDR NG

SBN 978877234 422

SBN 978877 60505

SBN 978877 605 67

kr. 248,-

kr. 236,-

kr. 180,-

kr. 180,-

kr. 399,-

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

eksk moms

SBN 978877234 804

.?


Få styr på nyeste lovgivning Læreraftalerne 2021 indeholder alle de nye overenskomster og aftaler på folkeskoleområdet, og den er således et uundværligt værktøj for skoleledere, tillidsrepræsentanter, skole- og personaleforvaltninger, lærerkredse og andre, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold på folkeskoleområdet og ved specialundervisning for voksne i kommunerne.

Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viborgade 11 2100 København Ø CVR: 61 96 66 17 +45 96 20 66 66 forlag@dafolo.dk dafoloforlag.dk

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

LL