Skriv på mange måder. Et differentieret materiale til skriftlig fremstilling (3.-4. klasse). Elevhæf

Page 1


Laura Emtoft Sofia Esmann

Skriv på mange måder e t f æ h e s v s a e l l k . E 3 .- 4

Laura Emtoft og Sofia Esmann Skriv på mange måder Elevhæfte, 3.-4. klasse 1. udgave, 1. oplag, 2019 © 2019 Dafolo A/S og forfatterne Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktion: Tatjana Novovic Fougt Grafisk produktion: Jypa, Frederikshavn

Skriv på mange måder

Svanemærket tryksag 5041 0826

Engangsmaterialer er undervisningshæfter, der er udfærdiget med henblik på skriftlig besvarelse i selve publikationen. De er ikke omfattet af kopi­ eringsaftalerne med skolerne og må derfor ikke kopieres til undervisning.

Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk www.dafolo-online.dk Varenr. 7749 ISBN 978-87-7160-538-9

1


Indhold Før du går i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Genrestjerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Genreboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Efterlysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Genrestjerne – efterlysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Genreboks – efterlysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Læs og find genretræk i efterlysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Genreopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hvad har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Vejrudsigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genrestjerne – vejrudsigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreboks – vejrudsigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læs og find genretræk i vejrudsigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 22 24 24 25 37

Vandrehistorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genrestjerne – vandrehistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreboks – vandrehistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læs og find genretræk i vandrehistorierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 39 40 41 42 53

Fabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genrestjerne – fabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreboks – fabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læs og find genretræk i fablerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genreopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 55 56 56 58 70

Indbydelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Genrestjerne – indbydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Genreboks – indbydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Læs og find genretræk i indbydelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Genreopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Hvad har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89


Før du går i gang Du skal i denne bog læse og skrive en efterlysning, en vejrudsigt, en vandrehistorie, en fabel og en indbydelse. Der er opgaver i fem forskellige farver Sammen med din dansklærer finder du ud af, hvilke opgaver du skal løse. Der kan vælges mellem farverne fra gang til gang, eller du kan holde den samme farve. Det taler du med din lærer om. Når du har lavet opgaverne, vurderer du din tekst sammen med din lærer. Der er nogle helt bestemte ting, der skal være overholdt. Det kan eksempelvis være: ✔ Om besvarelsen er dækkende i forhold til opgaveformuleringen for den valgte opgave – svarer du på opgaven? ✔ Genrebevidsthed i forhold til opgavekrav – skriver du i den genre, som opgaven kræver? ✔ Om sproget er forståeligt, klart og varieret – skriver du, så andre kan læse og forstå det? ✔ Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning – skriver du uden fejl i retskrivning og tegnsætning? ✔ Indholdets fylde – skriver du en tekst med et godt indhold? ✔ Disponeringen i forhold til indhold og genre – skriver du dit indhold i teksten i en bestemt rækkefølge? ✔ Orden og layout – er din opsætning velvalgt, gennemført og korrekt? Ved hver opgave står der præcist, hvilke ting du skal opfylde, for at opgaven er rigtig besvaret. I denne bog arbejder du med et vigtigt begreb. Det er begrebet genre. Genre er et fransk ord, der betyder ”slags”. En efterlysning, en vejrudsigt, en vandrehistorie, en fabel og en invitation er forskellige genrer. Der er noget helt særligt ved dem, og det skal du lære i denne bog. I begyndelsen af hvert kapitel er der en oversigt over, hvilken genre (en efterlysning, en vejrudsigt, en vandrehistorie, en fabel og en indbydelse) du skal arbejde med.Du skal arbejde med, hvor og hvornår genren bruges og hvad der er særligt ved den. Derudover skal du læse og skrive eksempler på genren.

Skriv på mange måder

3


Genrestjerne

Alle tekster er meget forskellige fra hinanden. Derfor skal man bruge en stjerne til at se og huske på forskellen mellem genrerne. De enkelte ben i stjernen oplyser om afsender, modtager, emne, sprog og situation.

Genreboks

Boksen fortæller endnu mere om teksten, end stjernen gør. Boksen fortæller f.eks. noget om titel, synsvinkel, særligt sprog med mere. Rigtig god fornøjelse med at blive dygtigere til at læse og skrive.

4

Skriv på mange måder


Efterlysningen Efterlysningen Af og til sender politiet en efterlysning ud til borgerne i Danmark. Efterlysningen er ligesom f.eks. en vejrudsigt en informerende tekst. Når politiet efterlyser en person, så informerer de om personen. Når de informerer, så får man oplysninger om, hvem det er, hvordan personen ser ud, og hvornår personen sidst er set. I løbet af en dag møder du mange forskellige informerende tekster. Det kan være, når du læser om eller ser udsendelser, der kommer med oplysninger om forskellige emner, f.eks. brand, kø på motorvejen osv. Vi skal i dette kapitel se nærmere på tekster, der informerer om et bestemt fænomen – og det er efterlysningen.

HJÆLP Har du set Musse?

19, Birkerød Sidst set: 3. januar 20 og har grønne l hunkat, meget kælen Musse er en 4 år gamme øjne. 2243 2234 Kon tak t: Mie Nielsen,

DUSØR 5.000,-

Mål • Du skal lære, hvordan en efterlysning er skrevet, og du skal selv læse og skrive en efterlysning. • Du skal vide, hvilke genretræk en efterlysning har, og finde dem i en tekst. • Du skal kunne skrive en efterlysning, hvor du bruger genretrækkene.

Skriv på mange måder

5


Genrestjerne – efterlysning Du skal kigge på genrestjernen.

Emne

S prog

g er

at io

end er

Situ

Afs

n

Modta

Afsender Der er en afsender af en efterlysning. En afsender kan f.eks. være politiet, der efterlyser en person, der er blevet væk, eller politiet efterlyser bestemte personer som vidner til en forbrydelse. Det kan også være almindelige mennesker, der efterlyser deres kat eller noget andet, der er blevet væk.

Modtager Modtageren af en efterlysning er alle mennesker. Ofte vil politiet sende efterlysningen ud til alle mennesker i Danmark. De vil måske vide, hvor personen sidst er set. Hvis politiet efterlyser en person i København, så er københavnerne mere opmærksomme på efterlysningen end personer i Esbjerg, fordi personen er blevet væk i deres by – København.

Emnet Der er et emne for informationen. Emnet i efterlysninger drejer sig altid om noget, som på en eller anden måde er blevet væk. Det forsvundne kan være alt fra dyr og ting til mennesker. Der er et særligt sprog og en bestemt struktur i efterlysninger. En efterlysning er en informerende tekst, der har en struktur, hvor genstanden eller personen også er illustreret med et billede eller tegning.

6

Skriv på mange måder


Sprog I efterlysninger er der mange beskrivende udtryk. De forklares i genreboksen.

Situationen Situationen i efterlysningen er, at nogen eller noget er væk, og nogen leder eller søger efter det.

Genreboks – efterlysning

1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Skriv på mange måder

7


Læs og find genretræk i efterlysningen

Efterlysning: sin bopæl i Ballerup. En 18-årig mand er forsvundet fra Politiet efterlyser manden. er gået fra sin er den 18-årige Holger Berggren, der Københavns Vestegns Politi efterlys ge en kammerat. bopæl i Ballerup. Holger skulle besø med S-tog fra på Valby Station, efter at han ankom Han er sidst set i går klokken 14.22 Ballerup Station klokken 13.50. almindelig af mand på 18 år, 182 centimeter høj og Han beskrives som en alderssvarende cowboybukser, er iført en sort hue, sort læderjakke, bygning. Han har kort mørkt hår og bringer en armygrøn rygsæk. sorte handsker og grå sko. Han med n på 4386 1448. enhavns Vestegns Politi, Vagtcentrale Oplysninger i sagen kan gives til Køb

8

Skriv på mange måder


Genreopgaver For at løse opgaverne skal du bruge både genrestjernen og genreboksen.

1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Genreopgave Læs efterlysningen igen og kig på genreboksen. Hvem efterlyses?

Sæt streg under alle de ord, der viser, at det er en efterlysning. Sæt ring om de ord, der beskriver tøjet. Sæt ring om de ord, der beskriver hans udseende. Forklar til en makker, hvorfor den efterlyste ikke er kommet frem til kammeraten? Skriv stikord.

Skriv på mange måder

9


Forklar til en makker, hvorfor oplysningerne i efterlysningen ikke passer med billedet? Hvilke forskelle er der og hvorfor? Skriv stikord.

1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Genreopgave Læs efterlysningen igen og kig på genreboksen.

1. Forklar til en makker, hvordan du kan se, at det er en efterlysning. Skriv svaret.

2. Find fem ord, der viser, at det er en efterlysning. Forklar til en makker, hvorfor du mener det. Skriv de fem ord.

10

Skriv på mange måder


3. Find ord, som særligt politiet bruger – du kan strege dem under i efterlysningen – og du kan skrive dem på linjerne.

4. Hvorfor tror du, at der både er tekst og billede i efterlysningen? Forklar det til en makker, og skriv stikord til svaret.

5. Forklar til en makker, hvorfor den efterlyste ikke er kommet frem til kammeraten. Skriv svaret i stikord.

6. Hvorfor stemmer oplysningerne i efterlysningen ikke overens med billedet? Hvilke forskelle er der og hvorfor? Skriv svaret.

Skriv på mange måder

11


1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Genreopgave Læs efterlysningen igen og kig på genreboksen.

1. Hvad er målet med efterlysningen? Hvordan ser man det i teksten?

2. Hvorfor er der både tekst og billede i efterlysningen?

3. Skriv, hvilke ord der er brugt, som viser, at det er en efterlysning. Du skal bruge genreboksen.

12

Skriv på mange måder


4. I efterlysningen er der nogle ord, som særligt politiet bruger. Find dem og forklar dem til en makker. Skriv dem derefter på linjerne.

5. Skriv, hvad du ikke helt forstår i efterlysningen. Spørg derefter andre i din klasse eller din lærer.

6. Hvorfor tror du, at den efterlyste er gået fra sit hjem?

7. Hvorfor stemmer oplysningerne i efterlysningen ikke overens med billedet? Hvilke forskelle er der og hvorfor?

Skriv på mange måder

13


1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Genreopgave Læs efterlysningen igen og kig på genreboksen. 1. Skriv, hvordan du kan se, at det er en efterlysning. Brug punkterne i genreboksen. Du skal i dit svar give eksempler på de sproglige træk.

14

Skriv på mange måder


1. Overskrift − Efterlysning. 2. Tegning eller foto, der viser den eller det efterlyste. 3. Tid og stedsangivelse: Hvornår og hvor blev genstanden eller personen sidst set. 4. Beskrivende udtryk a. Adjektiver (generelle) (Personen er høj og slank) b. Substantiver – f.eks. særlige ord, som politiet bruger – et eksempel: Personen er gået fra sin bopæl i stedet for hjem, hus eller lejlighed.

Genreopgave Læs efterlysningen og kig på genreboksen. 1. Skriv, hvordan du kan se, at dette er en efterlysning. Brug punkterne i genreboksen. Du skal i dit svar give eksempler på de sproglige træk.

2. Skriv efterlysningen om, så du erstatter så mange ord som muligt med synonymer – uden at indholdet går tabt. Skriv teksten.

Skriv på mange måder

15


Skriv en efterlysning Jeres idrætslærer er forsvundet. I skal nu skrive en efterlysning. Inden I går i gang, skal I tale om, hvad man kan skrive.

Klasseopgave: Tal med din sidekammerat: 1. Kig på din dansklærer og beskriv ham eller hendes ydre kendetegn. 2. Sammenlign derefter din dansklærer med din idrætslærer. Hvordan ser din idrætslærer ud? 3. Kig på din dansklærer igen. Hvordan tror du, han eller hun har det? Hvordan er hans eller hendes sindstilstand? 4. Sammenlign derefter din dansklærer med din idrætslærer. Hvordan havde din idrætslærer det, sidst I havde idræt? 5. Hvor er din idrætslærer sidst blevet set? 6. Hvem skal have informationen, hvis du har set noget?

Fællesopgave for lilla og blå: 1. Skriv en efterlysning af din idrætslærer. 2. Du kan bruge den struktur, som er skrevet her og udfylde den. 3. Tænk på sidste gang, du så din idrætslærer, og skriv følgende ned: a. Hvad havde personen på af tøj? Beskriv det hele.. b. Hvilken hår- og øjenfarve har personen? c. Hvilken højde og bygning har personen? d. Hvorfor mon personen er blevet væk?

16

Skriv på mange måder


Genreopgave Krav til opgaven • Skriv en efterlysning. • Brug genreboksen. • Udfyld skemaet. Overskrift

Efterlysning

Foto eller tegning

Beskrivelse

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser

.

Idrætslæreren hedder Hun/han er

. af bygning.

Idrætslæreren har

tøj på.

Hvis du har hørt eller set noget, så kan du

.

Skriv på mange måder

17


Genreopgave Krav til opgaven • Skriv en efterlysning. • Brug genreboksen. • Udfyld skemaet. Overskrift

Efterlysning

Foto eller tegning

Beskrivelse

politi efterlyser

Svar på: Hvor er idrætslæreren sidst set? Hvordan ser idrætslæreren ud – og hvad har han/hun på af tøj? Hvor kan man ringe til, hvis man har yderligere oplysninger?

.

18

Skriv på mange måder


Genreopgave Krav til opgaven • Skriv en efterlysning. • Brug genreboksen. • Brug evt. de forslag til ordvalg, som står beskrevet nedenfor: bopæl, yderligere oplysninger, uden kontakt, medbringer, nærmeste pårørende. Overskrift

Efterlysning

Foto eller tegning

Beskrivelse

Skriv på mange måder

19


Genreopgave Krav til opgaven • Skriv en efterlysning i dit hæfte eller i et dokument. • Din efterlysning skal indeholde punkterne i genreboksen. • Efterlysningen skal indeholde en præcis beskrivelse af din idrætslærer og hvornår din idrætslærer sidst er set. • Du skal layoute den, så den ligner en efterlysning, som politiet kunne have sendt ud.

Genreopgave Krav til opgaven • Skriv en efterlysning i dit hæfte eller i et dokument. • Din efterlysning skal indeholde punkterne i genreboksen og en illustration. • Efterlysningen skal indeholde en præcis beskrivelse af din idrætslærer, og hvornår din idrætslærer sidst er set. Den skal også indeholde mulige grunde til lærerens forsvinden. • Du skal layoute den, så den ligner en efterlysning, som den kunne se ud i en avis eller på et opslag. • Du skal skrive så der er overensstemmelse mellem den illustration, du laver, og den tekst, du skriver.

20

Skriv på mange måder


Hvad har jeg lært? Målet i dette kapitel var, at du skulle lære, hvad en efterlysning er. 1. Giv eksempler på, hvad en efterlysning kan indeholde. 1. 2. 3. 2. Giv eksempler på en efterlysning, du har set for nylig – og som ikke findes i denne bog. 1. 2. 3. 3. Forklar til din sidekammerat eller makker, hvad en efterlysning er, og hvad der kendetegner den.

4. Giv eksempler på, hvordan sproget bruges, og forklar hvorfor sproget er, som det er. 1. 2. 3. 5. Forklar, hvorfor der ikke altid er overensstemmelse mellem illustration og tekst i en efterlysning.

6. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, hvor godt kan du så forklare, hvad en efterlysning er?

0

Skriv på mange måder

1

2

3

4

5

21Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.