Leg så hjernerne banker

Page 1

til at lege selv, er der flere faktorer i det

pædagogiske arbejde med børn, der taler for også at

lave organiseret leg og bevægelse. Med denne bog i hånden

sikrer man, at alle børn får rørt sig, og at børn og voksne får nogle unikke og gode oplevelser sammen.

Bogen beskriver i alt 80 lege, der tilsammen giver mange muligheder for at rammer og inddelt i kategorierne:

Fange- og løbelege | Samarbejdslege | Gemme- og orienteringslege

Remser og sanglege | Fantasi, drama og dans | Kamp- og styrkelege Lege med rekvisitter | Massage og afspænding

Ud over legebeskrivelserne indeholder bogen en teoretisk del om blandt andet sanse-

motoriske grundbegreber samt beskrivelser af, hvordan man med fordel kan inddrage leg og bevægelse i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Bogen henvender sig primært til personale i børnehaver, men kan sagtens anvendes af gymnastikinstruktører og andre, der arbejder med leg og bevægelse for børn i alderen tre til seks år. Mange af bogens lege vil ligeledes kunne bruges til børn i indskolingen, ligesom flere lege kan bruges sammen med

Leg så hjernerne banker

sammensætte et alsidigt legeprogram. Legene er tilpasset børnehavens fysiske

KATRINE ANDERSEN OG BALDER BRØNDSTED

Selvom børn er gode

børn under tre år.

Gudrun Gjesing, special­ ergoterapeut i børn, medlem af DGI’s kompetencegruppe for børnegymnastik

KATRINE ANDERSEN er cand.scient. i idræt og uddannet folke­skolelærer. Arbejder som lærer og bevægelseskonsulent i DGI Storkøbenhavns Bevægelseskorps. Afholder kurser for lærere og pædagoger i idræt, leg og bevægelse. BALDER BRØNDSTED er cand.scient. i idræt med speciale i idræt og vilde børn i børnehaven. Har flere års ansættelse i M-husets idrætsvuggestue bag sig. Medlem af DGI Storkøbenhavns Bevægelseskorps og selvstændig med Legefabrikken som bevægelseskonsulent, underviser, projektleder m.m. ISBN 978-87-7281-286-1

Varenr. kf7994

9 788772 812861

Legebog for børnehavebørn

”Denne kyndige bog oser af bevægeglæde og legelyst til styrkelse af børns legekompetence, kropsduelighed og livs­ duelighed. Her banker både hjerter og hjerner.”

KATRINE ANDERSEN OG BALDER BRØNDSTED

er rigtig »Når jeg land n, så hårdt på jorde e min kan jeg mærk de i hjerne helt ne fødderne.«

Leg så hjernerne banker Legebog for børnehavebørn


Leg hjernerne_indmad.indd 14

15/06/10 08.17


Katrine Andersen og Balder Brøndsted

Leg så hjernerne banker

Legebog for børnehavebørn

Leg hjernerne_indmad.indd 1

15/06/10 08.17


Katrine Andersen og Balder Brøndsted Leg så hjernerne banker – legebog for børnehavebørn

1. udgave, 5. oplag, 2014 © 2009 Dafolo Forlag og forfatterne Omslag: Sisterbrandt Designstue Forlagsredaktion: Sophie Ellgaard Soneff og Merete Harding Illustrationer: Mai Brøndsted Fotos: Andrea Have Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn

Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO 14001. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 541-816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax. 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk

Varenr. kf7994 ISBN 978-87-7281-286-1


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sådan læses bogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Del 1: Legebeskrivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sværhedsgrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aktivitetsniveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Del 2: Leg og bevægelse i børnehaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Del 1: Legebeskrivelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fange- og løbelege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vende brikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Politi og røvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Suppen simrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Grøftekælling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bjergmandens ærter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Boldkast fra tørklæde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Stopleg til musik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Motorvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Frugtsalat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Haletagfat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hvad er klokken, hr. Løve?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ståtrold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Haj og guldfisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kispus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hospitalsleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Krammetagfat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Haj og livredder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Samarbejdslege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Hansen til Jensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Musen og elefanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Goddag-leg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Spejl-leg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Børnerullemåtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Vaskemaskine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Leg hjernerne_indmad.indd 3

15/06/10 08.17


Katten efter musen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tyren i Det Røde Hav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Augustin og Josefin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Slange, fang din hale! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Gemme- og orienteringslege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Finde guld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Vasketøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Billedlotteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Poste breve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ebbeskjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sild i tønde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Remser og sanglege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vippe, vippe, vippe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hoved, skulder, mave, mås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Børnene hopper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Lille Hasse Hare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Æbler og pærer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Troldebukser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mester Jacob som kredsdans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rumpegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Høj som et hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Goddaw bette far. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ente, Bente, Fedteklente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Fantasi, drama og dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Tælletrold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Dyr i tryllepose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Gør som Bamsefar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Batman, hvad har du i dit slag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Vicevært. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Danserundkreds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fantasirejse til cirkus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Fantasirejse til junglen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kaptajnens skib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Her kommer vi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kamp- og styrkelege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Sneboldkamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kamp om kluden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Klappe hænder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Leg hjernerne_indmad.indd 4

15/06/10 08.17


Fægtekamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Klappe baglår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Brydekamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Grænseleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Farvedyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Lege med rekvisitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Aviser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Balloner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bolde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Faldskærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Klude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kridt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Sorte sække. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Sugerør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Tæppefliser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Ærteposer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Basestopleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Forhindringsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Massage og afspænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Afspændingsmosaik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Sansemassage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Bilvask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Vejrmassage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Boldmassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Vasketunnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Del 2: Leg og bevægelse i børnehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Leg og motorisk udvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Leg og bevægelse i børnehavens hverdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Leg og bevægelse som redskab i det pædagogiske arbejde . . . . . . . . . . . . 161

Efterskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Skabeloner til billedlotteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Om forfatterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Legeregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Leg hjernerne_indmad.indd 5

15/06/10 08.17


Leg hjernerne_indmad.indd 6

15/06/10 08.17


Forord Leg så hjernerne banker er skrevet for at give børnehavepædagoger og andre, som arbejder med børn i alderen tre til seks år, en praktisk og let anvendelig håndbog i at organisere bevægelseslege med børn. I bogen har vi samlet et bredt udvalg af lege. Målet med legene er først og fremmest at give børn og voksne gode legeoplevelser sammen. Derudover kan legene anvendes mere målrettet som lærings- og træningsredskaber, da de udfordrer børnene på mange forskellige måder, blandt andet fysisk, motorisk, kognitivt og socialt. Baggrunden for bogen er blandt andet flere års arbejde i Bevægelseskorpset, et projekt startet mellem Københavns Kommune og DGI-Storkøbenhavn. Målet med Bevægelseskorpset er at inspirere personale i daginstitutioner til at indføre mere bevægelse i børnenes hverdag, primært gennem leg. Siden 2006 har korpset, som består af både pædagoger og idrætsinstruktører, besøgt en lang række institutioner for at organisere bevægelseslege med børn og personale. Her har vi mødt mange legeglade børn og voksne. Vi oplever, at der er stor lyst til at lave bevægelseslege ude i institutionerne, men mange savner inspiration og vejledning til, hvordan de skal gribe det an. Vi håber, at denne bog vil være en hjælp til dette arbejde, samt at endnu flere vil blive inspireret til at anvende bevægelseslege i det daglige pædagogiske arbejde. For alle dem, som allerede arbejder med bevægelseslege, håber vi, at bogen kan være kilde til ny inspiration. Bogens primære målgruppe er børnehavepersonale, men legene kan sagtens anvendes af eksempelvis gymnastik- og idrætsinstruktører, som arbejder med børn i alderen tre til seks år. Mange af bogens lege vil ligeledes kunne bruges i indskolingen, og enkelte også til børn under tre år. I arbejdet med at skrive bogen har vi gjort flittigt brug af en række sparringspartnere. Først og fremmest en stor tak til vores kollegaer fra Bevægelseskorpset for godt samarbejde, uundværlig kritik og opbakning i forbindelse med bogens tilblivelse. Tak til de børnehaver, der har hjulpet os med at afprøve legebeskrivelserne i bogen. En særlig tak til børn og voksne i Børnehaven Hylet for, at I har villet lege med os. Stor tak til Andrea og Mai for deres flotte fotos og illustrationer, og til Anna for at vi måtte bruge hendes gamle børnetegning. Endelig en tak til de børn og voksne, som har leget med Bevægelseskorpset gennem de sidste tre år. De mange gode oplevelser med jer har givet os lyst og inspiration til at skrive denne bog. Katrine Andersen og Balder Brøndsted Maj 2009

Forord Leg hjernerne_indmad.indd 7

7 15/06/10 08.17


Leg hjernerne_indmad.indd 8

15/06/10 08.17


Indledning Leg så hjernerne banker! Efter en vild fangeleg kommer Alfred på fire år forpustet hen til Julie fra Bevægelseskorpset. „Når jeg løber rigtig stærkt, så banker det her!”, siger han og holder hånden for hjertet. „Ved du, hvad det er, der banker?”, spørger Julie. „Det er hjernen”, svarer Alfred hurtigt. „Nej, hjernen, den sidder her,” forklarer Julie og holder hånden på hovedet. „Hvad er det, der sidder her?”, spørger hun og peger på hjertet. „Hjernen”, siger Alfred lige så skråsikkert som før. Julie forklarer ham, at det er hjertet, der sidder i brystet og banker. Alfred bliver stående og kigger på, at Julie pakker sine ting sammen. Han giver sig til at hoppe på stedet foran Julie. Pludselig stopper han op og siger: „Når jeg lander rigtig hårdt på jorden, så kan jeg mærke min hjerne helt nede i fødderne!” Historien giver en meget levende beskrivelse af et barns oplevelse af sin egen krop under fysisk aktivitet. Man fornemmer tydeligt, hvordan både puls, åndedræt, sanser, tanker og følelser arbejder på højtryk i den lille dreng. Det er pudsigt, at drengen bytter om på hjerte og hjerne. Vi er vant til, at man dyrker motion for hjertets skyld, men leg og fysisk aktivitet har betydning for hele barnets udvikling. Børn har fra fødslen en naturlig lyst til og behov for at bevæge sig og være fysisk aktive. En vigtig opgave for daginstitutionerne, hvor mange børn tilbringer en stor del af deres hverdag, er derfor at sikre børnene rum og mulighed for fysisk udfoldelse. Børn er generelt rigtig gode til at bruge deres krop og lege selv. Det er vigtigt for os at slå fast, at den form for leg og bevægelse, som denne bog lægger op til, skal betragtes som et supplement og ikke et alternativ til børnenes frie, fysiske leg. I det pædagogiske arbejde med børn er der dog flere faktorer, som taler for også at lave organiseret leg og bevægelse med børnene: For det første er der tale om fællesaktiviteter, hvor alle børnene er med. Derved sikrer man, at også de mere stillesiddende børn får rørt sig. For det andet kan fælleslegene være med til, at børnene oplever en glæde ved fysisk aktivitet, som vil kunne give dem lyst til at fortsætte med at være aktive og bevæge sig, også når de bliver ældre. Historien om Alfred er et godt eksempel på dette. Denne bog er en praktisk og let anvendelig håndbog i leg og bevægelse med de tre- til seksårige. Intentionen har været at beskrive legene, så man uden større forberedelse eller forkundskaber kan gå i gang. Det har været vores mål at præsentere et bredt udvalg af

Indledning Leg hjernerne_indmad.indd 9

9 15/06/10 08.17


lege med mange variationsmuligheder for dermed at give læseren mulighed for at sammensætte alsidige legeprogrammer med mange forskellige former for leg og bevægelse. Vi har blandt andet brugt vores erfaringer fra Bevægelseskorpset til at udvælge lege, som kan fungere inden for børnehavens fysiske rammer. Samtlige af bogens 80 lege er afprøvet mange forskellige steder, med mange forskellige børnegrupper og i mange forskellige sammenhænge. Legebeskrivelserne er derfor tilpasset de reelle forhold, som kendetegner børnehaver i dag. Som antydet i historien om Alfred er der mange perspektiver og læringsmuligheder i det at lave leg og bevægelse med børn. Fysisk udfoldelse påvirker barnet på mange måder – sansemotorisk, socialt, kognitivt, fysiologisk m.m. Det har været vigtigt for os at få disse lærings- og udviklingsaspekter med i bogen; dog på en sådan måde, at det ikke fjerner fokus fra det vigtigste – nemlig selve legen og de gode oplevelser, den kan føre med sig. God fornøjelse!

10 Leg hjernerne_indmad.indd 10

Leg så hjernerne banker – Legebog for børnehavebørn

15/06/10 08.17


Sådan læses bogen Bogen består af to dele: Første del indeholder beskrivelser af bogens 80 lege, og anden del rummer tre tekstafsnit, der fra forskellige vinkler omhandler emnet leg og bevægelse i børnehaven.

Del 1: Legebeskrivelser Legebeskrivelserne er inddelt i otte kategorier: 1. Fange- og løbelege 5. Fantasi, drama og dans 2. Samarbejdslege 6. Kamp- og styrkelege 3. Gemme- og orienteringslege 7. Lege med rekvisitter 4. Remser og sanglege 8. Afspænding og massage. Som indledning til hver af de otte kategorier er der en række generelle kommentarer omkring den pågældende type af lege. Inden for den enkelte kategori er legene inddelt, så de letteste lege kommer først. Bortset fra kategorien ”Lege med rekvisitter” beskrives samtlige lege ud fra følgende skabelon:

Legens navn Kort intro Antal:

Sværhedsgrad:

Aktivitetsniveau: 1 2 3 4

Fysiske rammer Rekvisitter Beskrivelse Variationsmuligheder Kommentarer

Antal Her angives det antal børn, som legen efter vores erfaringer fungerer bedst med i børnehavesammenhæng. Som udgangspunkt kan legene gennemføres med én voksen. Antal voksne er derfor kun nævnt de steder, hvor der kræves mere end én voksen.

Sådan læses bogen Leg hjernerne_indmad.indd 11

11 15/06/10 08.17


Sværhedsgrad Legene er inddelt i tre sværhedsgrader: Let: Kan leges med alle børnehavebørn. Middel: Kan leges med de fleste børnehavebørn, men kræver øvelse. Svær: Egner sig bedst til de ældste børn, da reglerne er komplicerede. Aktivitetsniveau Legenes aktivitetsniveau er markeret på en skala fra 1-4: 1 = Lavt aktivitetsniveau: Massage og afspændingsaktiviteter. 2 = Moderat aktivitetsniveau: Eksempelvis sanglege, bevægelsesremser og fantasilege. 3 = Højt aktivitetsniveau: Eksempelvis løbelege. 4 = Meget højt aktivitets- og intensitetsniveau: Eksempelvis kamplege og vilde fangelege. Fysiske rammer Her beskrives eventuelle krav til de fysiske omgivelser; hvor meget plads der kræves, om der skal være en bestemt type underlag osv. Rekvisitter Til nogle af legene skal der anvendes rekvisitter (se eventuelt ”Legerekvisitter” s. 156). Beskrivelse Beskrivelse af legen i dens grundform, det vil sige den enkleste version af legen. Variationsmuligheder Langt de fleste af legebeskrivelserne indeholder forslag til variationer, justeringer og idéer til videreudvikling af legene. Kommentarer Her nævnes særlige kvaliteter ved legen, for eksempel lærings- og træningsmuligheder. Desuden kommenteres, hvis der er særlige forhold, som den voksne skal være opmærksom på.

12 Leg hjernerne_indmad.indd 12

Leg så hjernerne banker – Legebog for børnehavebørn

15/06/10 08.17


Del 2: Leg og bevægelse i børnehaven Bogens anden del indeholder følgende kapitler: Leg og motorisk udvikling Kapitlet omhandler de vigtigste sansemotoriske grundbegreber samt eksempler på, hvordan leg og fysisk aktivitet stimulerer børns sansemotoriske udvikling. Leg og bevægelse i børnehavens hverdag Kapitlet giver inspiration til, hvordan man kommer i gang med at lave leg og bevægelse i institutionen. Leg og bevægelse som redskab i det pædagogiske arbejde Kapitlet giver inspiration til, hvordan man kan inddrage bevægelseslege i det pædagogiske arbejde og i de pædagogiske læreplaner. De tre kapitler er tænkt som inspiration. Ønskes en større viden inden for emnerne, henviser vi til litteraturlisten bagest i bogen. Her gives også forslag til musik, hjemmesidelinks og nyttige adresser på firmaer og butikker, som sælger legeudstyr. Bagest i bogen findes desuden en ordliste med en forklaring på udvalgte rekvisitnavne og legebegreber.

Sådan læses bogen Leg hjernerne_indmad.indd 13

13 15/06/10 08.17


til at lege selv, er der flere faktorer i det

pædagogiske arbejde med børn, der taler for også at

lave organiseret leg og bevægelse. Med denne bog i hånden

sikrer man, at alle børn får rørt sig, og at børn og voksne får nogle unikke og gode oplevelser sammen.

Bogen beskriver i alt 80 lege, der tilsammen giver mange muligheder for at rammer og inddelt i kategorierne:

Fange- og løbelege | Samarbejdslege | Gemme- og orienteringslege

Remser og sanglege | Fantasi, drama og dans | Kamp- og styrkelege Lege med rekvisitter | Massage og afspænding

Ud over legebeskrivelserne indeholder bogen en teoretisk del om blandt andet sanse-

motoriske grundbegreber samt beskrivelser af, hvordan man med fordel kan inddrage leg og bevægelse i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Bogen henvender sig primært til personale i børnehaver, men kan sagtens anvendes af gymnastikinstruktører og andre, der arbejder med leg og bevægelse for børn i alderen tre til seks år. Mange af bogens lege vil ligeledes kunne bruges til børn i indskolingen, ligesom flere lege kan bruges sammen med

Leg så hjernerne banker

sammensætte et alsidigt legeprogram. Legene er tilpasset børnehavens fysiske

KATRINE ANDERSEN OG BALDER BRØNDSTED

Selvom børn er gode

børn under tre år.

Gudrun Gjesing, special­ ergoterapeut i børn, medlem af DGI’s kompetencegruppe for børnegymnastik

KATRINE ANDERSEN er cand.scient. i idræt og uddannet folke­skolelærer. Arbejder som lærer og bevægelseskonsulent i DGI Storkøbenhavns Bevægelseskorps. Afholder kurser for lærere og pædagoger i idræt, leg og bevægelse. BALDER BRØNDSTED er cand.scient. i idræt med speciale i idræt og vilde børn i børnehaven. Har flere års ansættelse i M-husets idrætsvuggestue bag sig. Medlem af DGI Storkøbenhavns Bevægelseskorps og selvstændig med Legefabrikken som bevægelseskonsulent, underviser, projektleder m.m. ISBN 978-87-7281-286-1

Varenr. kf7994

9 788772 812861

Legebog for børnehavebørn

”Denne kyndige bog oser af bevægeglæde og legelyst til styrkelse af børns legekompetence, kropsduelighed og livs­ duelighed. Her banker både hjerter og hjerner.”

KATRINE ANDERSEN OG BALDER BRØNDSTED

er rigtig »Når jeg land n, så hårdt på jorde e min kan jeg mærk de i hjerne helt ne fødderne.«

Leg så hjernerne banker Legebog for børnehavebørn


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.