Page 1

ROSE-MARIE ERIKSSON

Matematisk læring grundlægges i børnenes leg, når de opdager og skaber mønstre, spiller spil, løser problemer, bevæger sig ude i naturen og bygger huler, igloer eller sandslotte. Bogen indeholder en lang række konkrete aktiviteter og idéer – de fleste af dem er nogle, man kan igangsætte ude i naturen.

Leg med tal og former

Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståelse gennem leg.

Bogen rummer, ud over en kort teoretisk introduktion, følgende temaer: • Dyrene omkring os • Matematik på gåturen • En dag i parken • På matematikeventyr i skoven • Mad og matematik • En dag på stranden • Alle steder og i al slags vejr • En stund med problemløsning.

læring i dagtilbud Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-års-området. Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med. I serien er blandt andet udkommet: Farvekodesystemet – et konkret redskab til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagpleje, vuggestue og børnehave (af Dorthe Filtenborg Sørensen), Inklusion når det lykkes – fortællinger fra dagpleje, vuggestue og børnehave om det gode børneliv for alle (af Bo Clausen og Karen Sørensen), Liv og læring i vuggestuen – målrettet pædagogisk praksis med 0-3-årige børn (af Stig Broström, Hanne Herring og Susanne Nellemann Nielsen) og Nu skal vi lege i børnehaven (af Gabriella Fromholt). ISBN 978-87-7281-686-9

Varenr. 7187

9 788772 816869

Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen


Rose-Marie Eriksson

Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen

Oversat af Anna Garde


Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 © 2012 Dafolo Forlag og forfatteren © 2010 Epago/Gleerups Utbildning AB Forlagsredaktører: Sophie Ellgaard Soneff og Mette Johnsen Elbeck Oversat af Anna Garde efter Matteskatten – Matematik i förskolan Seriedesign: sisterbrandt designstue Fotos: Rose-Marie Eriksson Illustration side 35: Adina Eriksson Øvrige illustrationer: Alexander Katourgi Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO 14001. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag 541-816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk

Varenr. 7187 ISBN 978-87-7281-686-9


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Læreplaner, den vigtige matematik og den værdifulde leg . . . . . . . . . . . . 10 Forældre og matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Matematikudvikling i hjemmet og i børnehaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Forslag til arbejdsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Blæs på matematikken for en stund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Inddel i grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rim og remser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dyrene omkring os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Min dyrehistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Hvilke dyr bor i skoven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Besøg dyrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dyreudstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fiskedam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Matematik på gåturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Opdag geometriske former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mønsterdetektiverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sure, sagde ræven om rønnebærrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

En dag i parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Opdag med flere sanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandsynligt i parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træer i parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flyvekonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At samle kastanjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gynge højere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 43 44 45 46 47


På matematikeventyr i skoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Find den længste og den korteste pind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Troldelegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Forhindringsløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Studere småkryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Æsker med forskellige rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Find former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Finder du farven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Nu skal vi på skattejagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Aktivitetskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Måle, måle, måle... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Koglekunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Mønstre i naturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Mad og matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Find ingredienser i skovens spisekammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blåbærtærte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bærsmoothie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemmelavet syltetøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bage snobrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 64 65 66 67

En dag på stranden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Hinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Larven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bygge sandslotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ram plet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ringe i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Vandleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Rækker af mønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Alle steder og i al slags vejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Regnmåleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vandpytter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Hvad er tungest? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Hvad er tid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 At måle tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85


Bådebyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Musenes fødselsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Lige så mange som dine fingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sortere farver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Efterårsguirlander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Bulleri buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 En sten så stor som en knyttet hånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Skyfigurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sæbebobler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Mønsterdannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 En salat af frugter, tal, former eller lyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Alle, som… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Blomster og blade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Skabe former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kaste terning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Så et frø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

En stund med problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Hvor mange håndsbredder er en stol? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Gætteleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ens eller forskellige? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tællehistorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Åben problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Litteratur til inspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112


Legen hensætter barnet i den rette sindsstemning til at lære svære ting. Børn slapper af under legen – og koncentrerer sig. De gentager gerne visse fakta eller procedurer igen og igen, hvis gentagelsen er en del af legen. Børn kaster sig ind i legens verden på en måde, de aldrig ville kunne gøre, hvis det gjaldt om at fylde sider i arbejdshefter. Rigtigt udvalgte lege og spil kan hjælpe børn med at lære stort set alt det, de behøver, for at klare elementær matematik. Peggy Kaye

6


Indledning Mange voksne har en opfattelse af, at matematik er det samme som tal og forskellige regnearter. Måske er det derfor, at nogle mener, at matematik er noget, som hører hjemme i skolen, og som børnehavebørn ikke behøver at beskæftige sig med. Regning er ganske vist en del af matematiktimen, men dertil hører også områder som farve, form, mønstre, tid, størrelse, vægt, klassificering, problemløsning, rumfornemmelse og sammenligninger. Det meste rundt om os rummer islæt af matematik, men den grundlæggende matematiske læring handler ikke så meget om at tælle eller skrive tal. I stedet handler det om at skabe basis for matematisk forståelse. Den grundlægges i børnenes leg, når børn opdager og skaber mønstre, spiller spil, løser problemer, bevæger sig ude i naturen og bygger huler, igloer eller sandslotte. De fleste af bogens aktiviteter kan gennemføres hvor som helst, men de passer særlig godt i et udendørs miljø. Børn lærer af legen og ved hjælp af alle sanser, og for at kunne relatere til det abstrakte i matematikken skal de have adgang til konkret materiale, rigtige ting, som de kan se på og røre ved. Den variation, som det udendørs miljø byder på, er uforlignelig, når man tænker på, at der er store områder at bevæge sig på, og at der er så mange forskellige genstande, som man kan ønske sig – og helt gratis. At vi hele tiden er omgivet af matematik, betyder ikke, at børnene selv opdager den. Der kræves tværtimod en bevidsthed hos os pædagoger, så vi selv kan se og tage hverdagsmatematikken i brug. Det er først, når vi gør det, at vi kan

7


synliggøre den for børnene. Når vi informerer forældre og andre omsorgspersoner om, hvordan børnehaven arbejder med grundlæggende matematik, bør vi desuden kunne komme med tips til, hvad de kan gøre for at støtte deres barns matematikudvikling. I Leg med tal og former kan børn og pædagoger sammen møde mange matematiske områder på en legende, sjov og meningsfuld måde. Ved at slå matematik sammen med leg, læring, drama, teknik, biologi, socialt samspil, sprogudvikling, udendørsophold, frisk luft og bevægelse dækker Leg med tal og former de fleste af børnehavens vigtigste områder. Det er håbet, at denne kombinerede arbejdsmetode kan inspirere til et matematikarbejde, som føles meningsfuldt for både børn og pædagoger.

8


ROSE-MARIE ERIKSSON

Matematisk læring grundlægges i børnenes leg, når de opdager og skaber mønstre, spiller spil, løser problemer, bevæger sig ude i naturen og bygger huler, igloer eller sandslotte. Bogen indeholder en lang række konkrete aktiviteter og idéer – de fleste af dem er nogle, man kan igangsætte ude i naturen.

Leg med tal og former

Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståelse gennem leg.

Bogen rummer, ud over en kort teoretisk introduktion, følgende temaer: • Dyrene omkring os • Matematik på gåturen • En dag i parken • På matematikeventyr i skoven • Mad og matematik • En dag på stranden • Alle steder og i al slags vejr • En stund med problemløsning.

læring i dagtilbud Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-års-området. Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med. I serien er blandt andet udkommet: Farvekodesystemet – et konkret redskab til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagpleje, vuggestue og børnehave (af Dorthe Filtenborg Sørensen), Inklusion når det lykkes – fortællinger fra dagpleje, vuggestue og børnehave om det gode børneliv for alle (af Bo Clausen og Karen Sørensen), Liv og læring i vuggestuen – målrettet pædagogisk praksis med 0-3-årige børn (af Stig Broström, Hanne Herring og Susanne Nellemann Nielsen) og Nu skal vi lege i børnehaven (af Gabriella Fromholt). ISBN 978-87-7281-686-9

Varenr. 7187

9 788772 816869

Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen

Profile for Dafolo Forlag

Leg med tal og former  

Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståe...

Leg med tal og former  

Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståe...