__MAIN_TEXT__

Page 1

”Snakkepakkerne” i denne bog er spækket med sprogstimulerende aktiviteter for de cirka 3-8-årige børn i børnehave og indskoling.

Det overordnede tema er kroppen, som igennem bogens snakkepakker italesættes med remser, sange og sprogopgaver om vores sanser, følelser, tanker og kropsdele. Bogen er et bud på struktureret, tematisk sprogarbejde, der sigter mod at være både nemt at bruge for de voksne og inspirerende at deltage i for børnene. De færdige emnepakker er en praktisk håndsrækning til voksne, som gerne vil give børn sproglige udfordringer med særligt fokus på glæden ved at høre og bruge sproget i en kreativ, legende og dialogisk sammenhæng. Bag bogens remser, sange og sprogaktiviteter står forfatter og bevægelsespædagog Lotte Salling. Bogen er finurligt illustreret af Tom Kristensen. På www.snakkepakker.dk, som er hjemmeside for begge snakkepakkebøger, findes en lang række ekstra sprog- og tegneaktiviteter til gratis download. Der er lagt vægt på inspirerende illustrationer med en humoristisk streg og på at sætte barnets fantasi i spil.

ISBN 978-87-7160-266-1

Varenr. 7487

Omslaf_Flere snakkepakker.indd All Pages

9 788771 602661

Flere snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser

Bogen er en opfølgning til Snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter til hele året, der udkom i 2013. Den kan dog bruges uafhængigt af den første udgivelse, da den indeholder helt nye emner og opgaver.

Lotte Salling

Formålet er at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog og tænkning samt igennem dialog og varierede aktiviteter at fremme børnenes ordforråd og inter­ esse for skriftsproget. Et alsidigt fokus på både sprog, krop, natur og kulturelle udtryksformer gør desuden bogen oplagt til brug i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Flere

Lotte Salling

e k k a r n e S k k pa

sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser

Illustrationer af Tom Kristensen 02/03/16 09.41


Professionel_kapital_indmad.indd 24

01/03/16 08.28


Lotte Salling

Flere snakkepakker Sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser

Illustrationer af Tom Kristensen

Flere snakkepakker_indmad.indd 1

02/03/16 09.42


Lotte Salling Flere snakkepakker Sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser 1. udgave, 1. oplag, 2016 © 2016 Dafolo Forlag og forfatteren Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Illustrationer: Tom Kristensen Bogforslag: Bente Bruun Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige.

Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk Varenr. 7487 ISBN 978-87-7160-266-1

Flere snakkepakker_indmad.indd 2

02/03/16 09.42


Indhold Sådan bruges bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Snakkepakker Kropsdele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vokse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Hjerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vejrtrækning og lunger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Blod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Mave og tarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Skelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hænder og fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hjerne og tanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Fantasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Drømme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Glemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hemmeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Lykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Humør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Græde og le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Bange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Glad og sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Flov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Venlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Trøst og trøste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Elske og kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Flere snakkepakker_indmad.indd 3

02/03/16 09.42


Travl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larm og stilhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træt og frisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træne og øve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 116 120 124 128

Forslag til bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Alfabetisk oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Personerne bag bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Flere snakkepakker_indmad.indd 4

02/03/16 09.42


Sådan bruges bogen Flere snakkepakker – sproglige aktiviteter om krop og følelser er en opfølgning til bogen Snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter til hele året, der udkom i 2013. Bogen kan dog bruges uafhængigt af den første udgivelse, da den indeholder helt nye emner og opgaver. I den nye bog er kroppen det overordnede tema, der italesættes med remser, sange og sprogopgaver om vores sanser, følelser, tanker og kropsdele. På www.snakkepakker.dk, som er hjemmeside for begge bøger, findes en lang række ekstra sprog- og tegneaktiviteter til gratis download. Der er lagt vægt på inspirerende illustrationer med en humoristisk streg og på at sætte barnets fantasi i spil.

Remser og sange Alle bogens snakkepakker indeholder både en remse og en sang (enkelte steder to remser eller sange), og efter hver snakkepakke er der forslag til spørgsmål og aktiviteter, som giver mulighed for at gå endnu mere i dybden med hvert enkelt emne. Snakkeremserne læses langsomt og rytmisk og laves med eller uden fagterne, der er skrevet i kursiv. Disse er kun forslag og kan selvfølgelig ændres efter behov (for eksempel kan fagterne være nogle helt andre, hvis man benytter tegn-til-tale-fagter). Ved hver sang er nævnt en egnet melodi. Når I arbejder med et bestemt emne, kan I samtidig gå ind på bogens tilhørende hjemmeside for at finde opgaver til det videre arbejde. De downloadede opgaveark har hver en kort forklarende tekst, som læses op, hvorefter børnene udfører opgaven med hjælp fra den voksne. Opgaverne varierer, men har til formål at stimulere børnene i deres sprog og skriftsprog, fantasi og finmotorik. Det kan være en hjælp for den voksne at have læst remsen igennem og have afprøvet fagterne inden oplæsning. Fagter og mimik har stor betydning for børns evne til at huske ord og deres motivation for at snakke og synge med. Der er ord, som børnene kan have brug for at få forklaret og eksemplificeret, før hele teksten kan forstås. Snak derfor gerne om udvalgte fokusord, før historien læses. Man kan også vælge at vente med nogle af ordene og uddybe betydningen af dem efter oplæsningen.

Flere snakke pak ker 5 Flere snakkepakker_indmad.indd 5

02/03/16 09.42


Hvis ikke I kender eller kan huske de melodier, som foreslås til bogens sange, kan I finde hjælp på nettet. Skriv sangens titel og stikordet ”melodi” på Google, eller søg efter titlen på YouTube. Biblioteket har også sangbøger og cd’er med alle de foreslåede melodier. Som alternativ kan I selv opfinde simple melodier til remserne.

Kreative og fysiske aktiviteter Alle snakkepakker indeholder forslag til kreative og fysiske aktiviteter, hvor børnene kan være med til at give ordet et visuelt, sprogligt og/eller kropsligt udtryk. De fleste aktiviteter har fokus på processen, legen og oplevelsen og er lette at gå til. De kræver kun materialer, som de fleste har liggende i forvejen, eller noget, som let kan skaffes. I de downloadede kreative tegneopgaver styrkes børnene i deres finmotorik, når de skal holde på de forskellige tegneredskaber. Når de udfordres i at tegne, færdiggøre illustrationer, legeskrive fokusord, farvelægge bogstaver osv., hjælpes børnenes skriftlige færdigheder på vej. Jo tidligere børnene møder skriftsproget, jo tidligere vil de selv begynde at læse og skrive. Det er derfor afgørende, at børnene så ofte som muligt møder skriftsproget i forbindelse med talesproget.

Snakkepakker – for hvem? Bogen henvender sig primært til børn i børnehave- og indskolingsalderen, hvor opgaver, spørgsmål og samtaler kan reguleres i sværhedsgrad. Spørgsmål og sprogaktiviteter, der eventuelt er for svære for de yngste børnegrupper, kan vælges fra. Her kan I nøjes med at læse remser, synge sange, tale om illustrationer og farvelægge tegninger fra bogens hjemmeside. Sammen med de lidt større børn er der mulighed for at gå mere i dybden med krop, sanser og følelser, stille uddybende spørgsmål, søge videre på nettet, låne de foreslåede bøger til videre emnearbejde, temauger osv. Netop i forhold til kroppens opbygning er der et hav af billeder, illustrationer og vidensportaler at finde på nettet, der for eksempel handler om de indre organer, hjernens og hjertets opbygning, blodets funktion osv.

Oplagt til tematisk sprogarbejde Snakkepakkerne giver mulighed for at dykke ned i konkrete emner med både krop og sprog. De tilhørende kreative opgaver giver – med deres aktuelle og legende fokus – sansemotoriske udfordringer og øger børnenes nysgerrighed og motivation for afprøv-

6 Flere snakke pakker Flere snakkepakker_indmad.indd 6

02/03/16 09.42


ning og samtale omkring deres oplevelser. Suppler med andre bøger om emnet (se forslag sidst i bogen). Spørgsmålene skal ses som forslag, der kan udvides og ændres, alt efter behov og børnenes alder. Bogen er altså et bud på struktureret, tematisk sprogarbejde, der sigter mod at være både nemt at bruge for de voksne og inspirerende at deltage i for børnene. De færdige emnepakker er en praktisk håndsrækning til voksne, som gerne vil give børn sproglige udfordringer med særligt fokus på glæden ved at høre og bruge sproget i en kreativ, legende og dialogisk sammenhæng.

Læreplanstemaer og kompetenceområder Snakkepakkerne kan med fordel bruges i arbejdet med de pædagogiske læreplaner eller børnehaveklassens kompetenceområder, idet der ved hvert emne er mulighed for at arbejde både sprogligt, kropsligt, musikalsk og kreativt, arrangere udflugter i forbindelse med emnerne, søge viden på nettet, styrke fællesskabet i den legende tilgang med emnerne og desuden – i arbejdet med kroppen – at måle, veje, tælle med mere for at stimulere den matematiske opmærksomhed.

Sprogkasser I jeres arbejde med snakkepakkerne kan I eventuelt inddrage legetøjsfigurer og andre bøger eller andet, der passer til det aktuelle emne. Print illustrationer ud fra hjemmesiden, og kopier udvalgte remser og sange fra bogen. Læg det hele i en pose eller kasse, og I har nu en række sprogkasser, der er nemme at trække frem og bruge, også for kollegaerne, der får let adgang til et brugbart materiale.

Udvid med andre bøger om kroppen Bag i bogen er der forslag til velegnede og nyere bøger i relation til bogens emner. Bøgerne er udvalgt af en erfaren børnebogsbibliotekar og er de bedste bøger til aldersgruppen, ligesom det er billedbøger, der står på de fleste biblioteker. Bestil selv bøgerne på bibliotekets hjemmeside, eller kontakt i god tid børnebibliotekaren, som kan hjælpe med at finde bøger til kommende snakkepakke-emner. God snakkepakke-lyst!

Flere snakke pak ker 7 Flere snakkepakker_indmad.indd 7

02/03/16 09.42


”Snakkepakkerne” i denne bog er spækket med sprogstimulerende aktiviteter for de cirka 3-8-årige børn i børnehave og indskoling.

Det overordnede tema er kroppen, som igennem bogens snakkepakker italesættes med remser, sange og sprogopgaver om vores sanser, følelser, tanker og kropsdele. Bogen er et bud på struktureret, tematisk sprogarbejde, der sigter mod at være både nemt at bruge for de voksne og inspirerende at deltage i for børnene. De færdige emnepakker er en praktisk håndsrækning til voksne, som gerne vil give børn sproglige udfordringer med særligt fokus på glæden ved at høre og bruge sproget i en kreativ, legende og dialogisk sammenhæng. Bag bogens remser, sange og sprogaktiviteter står forfatter og bevægelsespædagog Lotte Salling. Bogen er finurligt illustreret af Tom Kristensen. På www.snakkepakker.dk, som er hjemmeside for begge snakkepakkebøger, findes en lang række ekstra sprog- og tegneaktiviteter til gratis download. Der er lagt vægt på inspirerende illustrationer med en humoristisk streg og på at sætte barnets fantasi i spil.

ISBN 978-87-7160-266-1

Varenr. 7487

Omslaf_Flere snakkepakker.indd All Pages

9 788771 602661

Flere snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser

Bogen er en opfølgning til Snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter til hele året, der udkom i 2013. Den kan dog bruges uafhængigt af den første udgivelse, da den indeholder helt nye emner og opgaver.

Lotte Salling

Formålet er at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog og tænkning samt igennem dialog og varierede aktiviteter at fremme børnenes ordforråd og inter­ esse for skriftsproget. Et alsidigt fokus på både sprog, krop, natur og kulturelle udtryksformer gør desuden bogen oplagt til brug i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Flere

Lotte Salling

e k k a r n e S k k pa

sprogudviklende aktiviteter om krop og følelser

Illustrationer af Tom Kristensen 02/03/16 09.41

Profile for Dafolo Forlag

Flere snakkepakker  

”Snakkepakkerne” i denne bog er spækket med sprogstimulerende aktiviteter for de cirka 3-8-årige børn i børnehave og indskoling. Det overord...

Flere snakkepakker  

”Snakkepakkerne” i denne bog er spækket med sprogstimulerende aktiviteter for de cirka 3-8-årige børn i børnehave og indskoling. Det overord...