__MAIN_TEXT__

Page 1

UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

I det 21. århundredes skole er det essentielt at arbejde med kritisk tænkning, metakognition og læringsstrategier, dvs. at eleverne lærer i dybden og ”lærer at lære”. Dybdelæring i skolen beskriver, hvad dybdelæring er, og hvordan man kan arbejde med dybdelæringsstrategier for at øge elevers kompetencer og læringsudbytte.

Bogens primære målgruppe er lærere, pædagoger, studerende og konsulenter i grundskolen.

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pædagogik ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Gamlem har en doktorgrad i uddannelsesvidenskab, hvor hun har forsket i respons som støtte for læring.

SIV MÅSEIDVÅG GAMLEM WENKE MORK ROGNE

DYBDELÆRING I SKOLEN

DYBDELÆRING I SKOLEN

I bogen karakteriseres dybdelæring som læring, hvor: • eleverne kan knytte nye idéer til allerede kendte begreber og principper. • eleverne kan organisere egen viden. • eleverne ser efter mønstre og underliggende principper. • eleverne kan reflektere over egen læringsproces.

UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

Hvordan kan dyb læring bidrage til, at elever opnår den viden og de almene kompetencer, der kan ruste dem til at fungere i samfundet og give dem et grundlag for at lære hele livet igennem?

UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

Wenke Mork Rogne er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Rogne har en doktorgrad i uddannelsesvidenskab, hvor hun har forsket i unge elevers læsning af multiple, delvist modstridende tekster. ISBN 978-87-7160-388-0 ISBN 978-87-7160-388-0

Varenr. 7623

9 788771 603880

OVERSAT AF KÅRE DAG JENSEN


SIV MÅSEIDVÅG GAMLEM WENKE MORK ROGNE

DYBDELÆRING I SKOLEN

Oversat af Kåre Dag Jensen


Siv Måseidvåg Gamlem og Wenke Mork Rogne Dybdelæring i skolen 1. udgave, 1. oplag, 2017 © 2016 Pedlex og forfatterne © 2017 Dafolo A/S og forfatterne Oversat af Kåre Dag Jensen efter Dybdelæring i skolen. Denne oversættelse er udgivet efter aftale med Pedlex samt støttet af NORLA. Forlagsredaktion: Elisa Nadire Caeli Omslagsdesign: sisterbrandt Ikon på forside og titelblad: Designed by Freepik Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk - www.dafolo-tools.dk Serie: Undervisning og læring i praksis Varenr. 7623 ISBN 978-87-7160-388-0


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

DEL 1. Om dybdelæring og kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Kapitel 1. Om dybdelæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Kapitel 2. Grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer . . . . . . . . . . . . . 12 Kapitel 3. Almene kompetencer i fremtidens skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DEL 2. Eksempler på arbejde med dybdelæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kapitel 4. Dybdelæring gennem samarbejdslæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kapitel 5. Dybdelæring gennem arbejde med selvregulering og læringsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kapitel 6. Dybdelæring gennem arbejde med kritisk tænkning . . . . . . . . . . . . . . 33 Kapitel 7. Dybdelæring gennem metakognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55


Forord Skolen skal skabe grundlag for livslang læring. Derfor er det vigtigt, at elever lærer at arbejde med indhold og arbejdsformer, som lægger vægt på dybdelæring og kompetencer. Elever har brug for færdigheder i at orientere sig i informationssamfundet. Dette indebærer at kunne sammenkæde information fra flere kilder, de finder på internettet, finder i bøger eller får fra andre personer. At bruge forskellig information kræver også kompetence i kildekritik og i indsamling og sammenkædning af information. Her er tale om en overordnet kompetence, som omfatter dybdelæring ved brug af dybdestrategier. I ny forskning fremhæves værdien af at mestre forskellige kompetencer. Når elever lærer noget i dybden, reflekterer over egen læring og anvender læringsstrategier, fremmer det deres læring og giver dem et grundlag for at lære hele livet. Det, man lærer og yder i én sammenhæng, kan lettere overføres til en anden kontekst, hvis man har dybdekompetence og forståelse for det, man gør. I Den danske kvalitetsramme for livslang læring (Undervisningsministeriet 2010) defineres kompetencer som evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst, og ansvar og selvstændighed fremhæves som centrale begreber. Af kvalifikationsrammens otte niveauer fremgår det, at kompetencer blandt andet indebærer at kunne løse opgaver og møde udfordringer i forskellige sammenhænge. Dette inkluderer både kognitive, praktiske, sociale og emotionelle sider ved elevernes læring. Vi håber, denne bog kan give øget viden om, hvad dybdelæring er, og hvordan arbejdet med dybdelæring og kompetencer kan være med til at skabe en bedre læring, styrket viden og udvikling af færdigheder hos eleverne i skolen. Siv Måseidvåg Gamlem og Wenke Mork Rogne Volda 2015

På hjemmesiden www.dafolo.dk/dybdelæring kan du finde nogle af bogens redskaber i digital form til download og brug i din egen undervisningspraksis.

5


UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

I det 21. århundredes skole er det essentielt at arbejde med kritisk tænkning, metakognition og læringsstrategier, dvs. at eleverne lærer i dybden og ”lærer at lære”. Dybdelæring i skolen beskriver, hvad dybdelæring er, og hvordan man kan arbejde med dybdelæringsstrategier for at øge elevers kompetencer og læringsudbytte.

Bogens primære målgruppe er lærere, pædagoger, studerende og konsulenter i grundskolen.

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pædagogik ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Gamlem har en doktorgrad i uddannelsesvidenskab, hvor hun har forsket i respons som støtte for læring.

SIV MÅSEIDVÅG GAMLEM WENKE MORK ROGNE

DYBDELÆRING I SKOLEN

DYBDELÆRING I SKOLEN

I bogen karakteriseres dybdelæring som læring, hvor: • eleverne kan knytte nye idéer til allerede kendte begreber og principper. • eleverne kan organisere egen viden. • eleverne ser efter mønstre og underliggende principper. • eleverne kan reflektere over egen læringsproces.

UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

Hvordan kan dyb læring bidrage til, at elever opnår den viden og de almene kompetencer, der kan ruste dem til at fungere i samfundet og give dem et grundlag for at lære hele livet igennem?

UNDERVISNING OG LÆRING I PRAKSIS

Wenke Mork Rogne er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Rogne har en doktorgrad i uddannelsesvidenskab, hvor hun har forsket i unge elevers læsning af multiple, delvist modstridende tekster. ISBN 978-87-7160-388-0 ISBN 978-87-7160-388-0

Varenr. 7623

9 788771 603880

OVERSAT AF KÅRE DAG JENSEN

Profile for Dafolo Forlag

Dybdelæring i skolen  

Dybdelæring i skolen definerer, hvad dybdelæring er, og hvordan man kan arbejde med dybdestrategier for at øge elevers kompetencer og læring...

Dybdelæring i skolen  

Dybdelæring i skolen definerer, hvad dybdelæring er, og hvordan man kan arbejde med dybdestrategier for at øge elevers kompetencer og læring...