Page 1

LENE SKOVBO HECKMANN

andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkrete redskaber til, hvordan der kan arbejdes med det gode tankesæt i skolen. Den introducerer, hvad det gode tankesæt er, og giver tips til arbejdet med det i en form, hvor man som lærer eller pædagog kan lade sig inspirere og tilpasse til egen praksis efter behov.

I bogen bliver begreberne et fikseret tankesæt (fixed mindset) og et dynamisk tankesæt (growth mindset) præsenteret, men med en særdeles konkret og praksisnær vinkel

Det gode tankesæt er bygget op, så den kan læses i sin helhed fra start til slut, men den kan også bruges som en opslagsbog, hvor den med hvert sit selvstændige kapitel tager fat i disse temaer: •

Hvad kendetegner det gode tankesæt?

Det gode tankesæt i klassen

• • •

At lære at lære

Det gode tankesæt hos eleven

Det gode tankesæt hos læreren Bogens mange redskaber findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra de kan downloades, redigeres og printes. Til flere af redskaberne findes

konkrete eksempler fra praksis som en hjælp til, hvordan de kan anvendes. Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er

hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

ISBN 978-87-7160-389-7 ISBN 978-87-7160-389-7

Varenr. 7645

9 788771 603897

Det gode tankesæt

med gode redskaber til lærer og elever.

Lene Skovbo Heckmann

Det gode tankesæt er en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og

Det gode tankesæt


Lene Skovbo Heckmann

Det gode tankesĂŚt


Lene Skovbo Heckmann Det gode tankesæt 1. udgave, 1. oplag, 2016 © 2016 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Nathali Rønning Lassen Omslagsillustration: Søren Back Svendsen Illustrationer: Søren Back Svendsen Forlagsredaktør: Elisa Nadire Caeli Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO 14001. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk - www.dafolo.tools.dk Varenr. 7645 ISBN 978-87-7160-389-7


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kapitel 1 • Hvad kendetegner det gode tankesæt? . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 To tankesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Om ikke at kunne – endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Om at fokusere på proces og ikke på præstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Om at se fejl som justerbar læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kapitel 2 • At lære at lære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Selvregulering, læringsstrategier og metakognitive kompetencer . . . . . . . . . 22 Motivation for læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kapitel 3 • Det gode tankesæt i klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tip 1: Udfordr eleverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kløften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GPS-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tip 2: Tal om at begå fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantastiske fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tip 3: Hjælp eleverne med at udvikle læringsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . De tre T'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjælpecirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tjekliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tip 4: Træn eleverne i metakognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hvad-spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipsplakat til den gode læringsven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tip 5: Fokuser på proces og ikke på præstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brev til eleverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indsatsbarometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fartbøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 28 29 31 33 33 34 35 37 39 41 42 43 45 45 48 50


Kapitel 4 • Det gode tankesæt hos eleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Tip 1: Udfordr den enkelte elev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Hvordan kan jeg udfordre mig selv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tip 2: Tal om at begå fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Min fantastiske fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tip 3: Hjælp eleven med at udvikle læringsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Mine strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mine mål og strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tip 4: Træn eleven i metakognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Fredagstjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Jeg kan, Jeg kan, Jeg kan ikke - endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tip 5: Fokuser på proces og ikke på præstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Min progression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Min indsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kapitel 5 • Det gode tankesæt hos læreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træn sproget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tips til procesros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokuser på egen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse af egen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 68 68 70 70

Kapitel 6 • Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Om forfatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


Indledning Den allerførste PISA-undersøgelse, gennemført i 2000 og offentliggjort i 2001, medførte et såkaldt PISA-chok over, at danske børn ikke var lige så gode til at læse og regne som andre børn i de lande, vi normalt sammenligner os med. Dette satte gang i en debat om, hvordan man kunne sætte mere fokus på elevers læring i skolen, hvilket i dag har medført et øget krav til, at undervisningen i skolen er forskningsinformeret. Det er ikke længere nok at bygge den pædagogiske praksis på synsninger, antagelser og tro – den må bygge på et solidt kendskab til, hvad forskning viser, sandsynligvis vil have stor effekt på elevers læring, og samtidig må skolen forholde sig til egen praksis ved selv at indsamle data, som fortæller noget om dens effekt på elevernes læring. Denne bog omhandler det gode tankesæt. Med tankesæt menes det sæt holdninger, en person tænker ud fra. At tankesættet er godt, betyder, at det ifølge forskningen sandsynligvis har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte og -potentiale. I bogen er der blandt andet refereret til en af verdens førende forskere, Carol Dweck. Dweck skelner i sine undersøgelser mellem to tankesæt: et fikseret tankesæt (fixed mindset) og et dynamisk tankesæt (growth mindset), hvor det sidste har stor effekt på læringsudbyttet – ikke blot i skolen, men i hele livet. Bogen bygger således på forskning, men den har en særdeles konkret og praksisnær vinkel, hvor forskning og læringsteorier ikke bliver gennemgået i detaljer. Det gode tankesæt er bygget op, så den kan læses i sin helhed fra start til slut, men den kan også bruges som en opslagsbog. Første kapitel ser overordnet på, hvad der kendetegner det gode tankesæt, og her bliver Dwecks to former for tankesæt forklaret. Kapitel 2 fokuserer på at lære at lære, og her introduceres selvregulering og motivation som to vigtige parametre. I kapitel 3 og 4 gennemgås fem tips, som er anvendelig til at fremme det gode tankesæt: Kapitel 3 indeholder redskaber, som hovedsageligt er anvendelige på klasseniveau, hvor redskaberne i kapitel 4 er udarbejdet til elevniveau. Flere af redskaberne overlapper dog og kan således bruges på forskellig vis samt tilpasses kontekst 5


og behov. I kapitel 5 sættes fokus på, hvorledes der kan arbejdes med det gode tankesæt hos læreren, og slutteligt rundes der af i kapitel 6. Samlet set er bogen en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkrete redskaber til, hvordan der kan arbejdes med det gode tankesæt i skolen. Bogen er således ikke en direkte opskrift eller ”mirakelkur”. Den introducerer det gode tankesæt og giver tips til arbejdet med udviklingen af det, så læreren kan lade sig inspirere og tilpasse til egen praksis efter behov. Bogen igennem anvendes begrebet læreren om den professionelle, hvilket ikke skal læses bogstaveligt som kun værende henvendt til læreren, men til al pædagogisk personale i skolen. Det er endvidere et bevidst valg at gøre brug af begrebet vurdering frem for evaluering, da begrebet vurdering refererer til det engelske assessment for learning, som er blevet en global bølge, der tyder på bedre læringsresultater (læs eventuelt mere om dette i bogen ”Den gode vurderingspraksis” (2013b). I denne bog anskues læring ikke som noget, der foregår lineært. Læring foregår på mange måder og i mange tempi. Elever lytter, ser, prøver, koncentrerer sig, prøver igen, begår fejl, retter dem og prøver på ny. Læring er en konstruktion og ikke noget, man kan tvinge elever til. Læring kræver, at eleverne forstår og har medejerskab til det, der skal læres. De skal igennem en erkendelsesproces, hvor de kognitivt skal reflektere og konstruere deres viden samt trænes i selv at lære. Læring handler ikke kun om det, der kan måles og vejes, men om så vidt muligt at sikre, at alle elever trives og lærer mest muligt – hele livet! Bogens mange redskaber findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra de kan downloades, redigeres og printes. I bogen er disse redskaber markeret med , og deres formål og anvendelse beskrives kort. Til flere af redskaberne findes konkrete eksempler fra praksis som en hjælp til, hvordan de kan anvendes. God læselyst!

6


LENE SKOVBO HECKMANN

andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkrete redskaber til, hvordan der kan arbejdes med det gode tankesæt i skolen. Den introducerer, hvad det gode tankesæt er, og giver tips til arbejdet med det i en form, hvor man som lærer eller pædagog kan lade sig inspirere og tilpasse til egen praksis efter behov.

I bogen bliver begreberne et fikseret tankesæt (fixed mindset) og et dynamisk tankesæt (growth mindset) præsenteret, men med en særdeles konkret og praksisnær vinkel

Det gode tankesæt er bygget op, så den kan læses i sin helhed fra start til slut, men den kan også bruges som en opslagsbog, hvor den med hvert sit selvstændige kapitel tager fat i disse temaer: •

Hvad kendetegner det gode tankesæt?

Det gode tankesæt i klassen

• • •

At lære at lære

Det gode tankesæt hos eleven

Det gode tankesæt hos læreren Bogens mange redskaber findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra de kan downloades, redigeres og printes. Til flere af redskaberne findes

konkrete eksempler fra praksis som en hjælp til, hvordan de kan anvendes. Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er

hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

ISBN 978-87-7160-389-7 ISBN 978-87-7160-389-7

Varenr. 7645

9 788771 603897

Det gode tankesæt

med gode redskaber til lærer og elever.

Lene Skovbo Heckmann

Det gode tankesæt er en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og

Det gode tankesæt

Det gode tankesæt  

Det gode tankesæt er en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkr...

Det gode tankesæt  

Det gode tankesæt er en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkr...

Advertisement