Advertisement
The user logo

Coxga

Santiago de Compostela, Spain

https://www.coxga.es

Coxga é o acrónimo de Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia (Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia), que foi creado no ano 2007.

Publications

Xoiaría Galega


June 4, 2020

Alento 7


April 27, 2015

Alento 6


August 15, 2014

Alento 5


February 10, 2014

Alento 4


December 16, 2013

Alento 3


August 1, 2013

Alento 2


April 19, 2013

Alento 1


December 2, 2012