Coxga

Santiago de Compostela, ES

Coxga é o acrónimo de Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia (Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia), que foi creado no ano 2007.

https://www.coxga.es