Toekomst Van De Stad

Page 1

Dit is een commerciële uitgave van Contentway bij deze krant

TOEKOMST VAN DE STAD

december 2023

ANNEKE ADEMA

Balanceren kun je van (elkaar) leren: de Singaporese strategie voor een leefbare stad

02

ANNEMARIE VAN DOORN

Invloed klimaatverandering op bebouwing vraagt om nieuw antwoord

06

MARCO WENZKOWSKI & MARTINA HUIJSMANS Groeiende bevolking en mobiliteitswensen combineren met duurzaamheidseiesen

Webinar Bedrijfsvoertuigen opladen in regio’s met netcongestie Woensdag 13 december 11:00 - 11:45u. Aanmelden: joulz.nl/webinar

08


02

TOEKOMST VAN DE STAD

Campagne Manager Luna Dirks

VOORWOORD

Managing Director Jonathan Andersson Graphic Design Kiloe van Benthem Tekst Hugo Schrameyer, Leendert van der Ent, Michel de Ruyter Coverfoto AdobeStock Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad 2023 Drukkerij RODI Rotatiedruk Wij maken online en print campagnes met waarde­volle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doel­ groepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats. Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samen­werking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen. Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie. Uitgegeven door Contentway B.V. Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam Telefoon +31 20 808 82 00 Website contentway.nl Email info@contentway.nl redactie@contentway.nl

Balanceren kun je van (elkaar) leren: de Singaporese strategie voor een leefbare stad

Lees meer op contentway.nl

Volg ons op social media op /contentwaynl

Vraag eenieder die naar Singapore afreist, inclusief ikzelf, wat hen als eerste opvalt: het weelderige groen langs de weg, in de architectuur en in de parken. Als u op doorreis bent en ook zojuist in nabije steden als Bangkok, Jakarta en Kuala Lumpur deelgenomen heeft aan het verkeer voelt het contrast met Singapore des te groter aan. De planners van Singapore moeten in de doorontwikkeling van de stad continu leefbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie behouden. Een ware balanceer act, waarbij economie, maatschappij en veiligheid concurreren en veel gerealiseerd moet worden op een oppervlakte de helft van de provincie Utrecht voor haar 5,5 miljoen inwoners.

G

roen-behoud, bereikbaarheid en publieke ruimtes voor recreatie en ontmoeting worden als belangrijke voorwaarden gezien voor een leefbare stad. Al sinds het eerste masterplan in de jaren 60 wordt dit in evenwicht gehouden met de snelle verstedelijking, industrialisatie en economische groei die Singapore doormaakte. In true Singapore fashion is ook stedelijke inrichting een kwestie van lange termijn visie, integraal beleid en strakke implementatie met de overheid aan het roer. Maar net als Nederland hikt ook de Singaporese woningmarkt tegen limieten, en met een vergrijzende maar groeiende bevolking, minder multigenerationele en meer 1-2 persoon huishoudens veranderen de behoeftes. Daarnaast zijn er grote import afhankelijkheden op het gebied van voedsel, energie en water waar Singapore zelf in wil voorzien, en deelt het de dreigingen van een stijgende zeespiegel met de rest van de wereld. Al met al een plek waar verschillende stedelijke uitdagingen sneller, geconcentreerder en wellicht eerder dan in onze steden samenkomen. Singapore stelt zich dan ook internationaal op als proeftuin om stedelijke innovaties te testen en tentoon

te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van autonome voertuigen, verticale landbouw, en groene en duurzame architectuur. Kansen om van Singapore te leren, maar ook om Nederlandse expertise in te brengen. Aan de tekentafel durft Singapore tijdig kostbare aanpassingen door te voeren, zoals de verplaatsing van de haven en decentralisatie van haar financiële centrum om woonwerkverkeer te verkorten, en innovatieve projecten voor landaanwinning (wederom kansen voor Nederlands bedrijfsleven), om daar later profijt van te hebben. De aanpassingen doet Smart Nation Singapore data-gedreven, onder andere door beweging en omgeving gebruikersdata van inwoners te verzamelen middels camera’s, apps en OV chipkaarten, het ontmoedigen van privé autobezit door beperkte en dure vergunningen en een sluitend metro en bus systeem aangevuld met deelmobiliteit. De perceptie van privacy net zoals de wet- en regelgeving zijn dan ook anders in Singapore. Men bewondert de Nederlandse aanpak op het gebied van mobiliteit en stedelijke inrichting, en hoe er publiek en privaat

Anneke Adema, Ambassador of the Netherlands to Singapore and Brunei

samengewerkt wordt aan complexe vraagstukken met vele stakeholders. Een voordeel van het Nederlandse poldermodel en de werkwijze die daarbij komt kijken. Als kleine, dichtbevolkte maar vooruitstrevende landen worstelen Nederland en Singapore met dezelfde vragen, en kunnen we samenwerken aan oplossingen. De Ambassade organiseert evenementen die bijvoorbeeld overheden helpen om van elkaars aanpak en ervaringen te leren, maar ook om concrete partnerschappen tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op te zetten. Volgend jaar brengen we Singaporese en Nederlandse ecosystemen samen op het gebied van klimaat adaptatie, water en digitalisering. Onderwerpen waar we elkaar in het bijzonder kunnen vinden.

Tekst: Anneke Adema

felyx – Partner Content

Deelscooters blijken serieuze aanvulling op mobiliteitsoplossingen

Stedelijke gebieden staan voor almaar grotere uitdaging om het mobiliteitsnetwerk op niveau te houden. De bevolking groeit, economische activiteiten nemen toe, in de slipstream daarvan krijgen we te maken met meer verkeersbewegingen, terwijl ook de wens tot verduurzaming op de agenda staat. Felyx, aanbieder van elektrische deelscooters, kan niet alle problemen wegnemen, maar de mobiliteitsvraagstukken wel voor een deel oplossen.

W

ie in de grote en middelgrote steden van Nederland komt, heeft ze vast wel zien staan: de deelscooters van felyx in de donkergroene kleur. Waar de aanbieder van elektrische deelscooters op aanstuurt, is het bieden van een actieve bijdrage aan de stad van de toekomst. En dan specifiek met het aanbieden van een duurzamere,

veilige, handige en toegankelijke manier van vervoer. Daan Becker, CEO van felyx, benadrukt dat een kwart van alle deelscooterritten een autorit vervangt. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Movares. “Dat komt neer op 4,5 miljoen vervangende autoritten in 2022. Ik wil niet zeggen dat autobezit niet meer aan de orde is, maar wat wel opvalt, is dat 23 procent

van deelscootergebruikers hun auto/ motorvoertuigbezit heeft verminderd.” Doordat felyx actief stuurt op langere ritten met hun deelscooter zorgen ze ervoor dat dit aandeel blijft groeien over tijd. De inzet van felyx resulteert daarmee in een duidelijk bijdrage aan mobiliteitsverbetering. Deze vorm van deeleconomie zorgt er immers voor dat er minder voertuigen nodig zijn voor dezelfde mobiliteitsvraag. Bovendien leidt het gebruik van elektrische deelscooters tot het voorkomen van CO2-uitstoot: uit onderzoek van CE Delft was dit twee jaar geleden gemiddeld 86 procent in Rotterdam. Het gebruik van deelscooters leidt bovendien tot minder files en in feite ook minder parkeerdruk. “Op een parkeervak voor auto’s kunnen tot wel zes deelscooters geparkeerd worden.

felyx De missie van felyx is om actief bij te dragen aan de vormgeving van de steden van de toekomst door het aanbieden van een duurzamere, veilige, handige en toegankelijke manier van vervoer. In veel grote steden staat er altijd wel een felyx-deelscooter klaar voor zowel zakelijke als particuliere trips. www.felyx.com/nl

Met gemiddeld 1.46 persoon op een deelscooter versus 1.39 in een privéauto los je al een gedeelte van het knellende mobiliteitsvraagstuk op” In de ontwikkeling van felyx sturen Becker en zijn team aan op verdere harmonisatie met het aanbod van deelscooters en de moderne stadsomgeving. Felyx is als aanvulling op openbaar vervoer, met een soepele overstap van trein- of busreis, een serieus alternatief voor de auto.

Daan Becker, CEO, felyx


Geodan – Partner Content

contentway.nl

03

Het Tijdperk van Digital Twin: Transformeren van Steden en Mobilitiet

In gesprek met Henk Scholten - Hoogleraar Ruimtelijke Informatica

Digital Twin ondergrond - door Geodan (onderdeel van Sogelink)

In de afgelopen decennia heeft technologische vooruitgang een ongekende impact gehad op de manier waarop we leven, werken en ons verplaatsen. De digitalisering heeft nieuwe mogelijkheden geopend om de wereld om ons heen te begrijpen en te beïnvloeden. Nu staat de opkomst van Digital Twin op het punt een revolutie te ontketenen die de toekomst van steden en mobiliteit zal transformeren.

O

m inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van Digital Twin, spraken we met Henk Scholten, hoogleraar en oprichter van Geodan (onderdeel van Sogelink), een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van Geo-IT met diepgaande kennis van Digital Twin en de impact ervan op steden en mobiliteit. “Stel je voor dat een stad een levend organisme is, dat ademt en verandert met de tijd. Een Digital Twin is als de ziel van die stad. Een virtuele replica die in realtime wordt bijgewerkt en alle aspecten van de stad weerspiegelt: gebouwen, infrastructuur, energienetwerken, vervoerssystemen en zelfs het gedrag van de inwoners”, aldus Henk. Deze krachtige metafoor illustreert hoe een Digital Twin een volledig beeld kan geven van een stad en haar mobiliteitssystemen. Maar wat maakt het zo waardevol voor de toekomst?

menteerd. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar minimaliseert ook de impact op de leefomgeving en het dagelijks leven van de inwoners. Denk bijvoorbeeld ook aan het actuele voorbeeld van de plaatsing van windmolens. De eventuele geluidsoverlast voor een wijk of stad kan eerst worden getest en vervolgens met de besluitvormers worden gedeeld. Hierdoor creëer je nog meer inzichten voor een snellere en effectievere besluitvorming. ” De immense potentie van Digital Twin wordt steeds duidelijker. Het stelt steden in staat om de toekomst te plannen en

“Een Digital Twin biedt een unieke mogelijkheid om scenario’s te modelleren en te simuleren”, vat Henk samen. “Stadsplanners kunnen veranderingen in de infrastructuur, zoals nieuwe wegen of de integratie van duurzaam openbaar vervoer, eerst testen in een virtuele omgeving voordat ze in de echte wereld worden geïmpleDigital Twin Lekdijk - door Geodan (onderdeel van Sogelink)

Geodan www.geodan.nl

te beheren op basis van nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Het verbetert de besluitvorming en maakt het mogelijk om complexe problemen effectief aan te pakken. Een uitstekend voorbeeld van het succes van Digital Twin is het recente project van Geodan (onderdeel van Sogelink) dat bekroond is met de prestigieuze juryprijs op de BIM World-conferentie. Het project omvatte het gebruik van Digital Twin voor dijkversterking. “Door nauwkeurige modellering van de dijk en het gebruik van realtime gegevens kon het team verschillende scenario’s testen en de meest effectieve en efficiënte oplossing identificeren”, vertelt Henk. “Dit leidde niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een versterking van de dijken, wat essentieel is voor de bescherming van gemeenschappen tegen overstromingen.”

In het tijdperk van Digital Twin hebben steden de mogelijkheid om slimme, veerkrachtige en duurzame samenlevingen te creëren. Het biedt een holistisch beeld van de stad en haar complexe systemen, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen en uitdagingen doeltreffend kunnen worden aangepakt. Henk: “Als we vooruitkijken, zullen we getuige zijn van de omarming van Digital Twin in steden over de hele wereld. De toegevoegde waarde ervan voor de toekomst van steden en mobiliteit is enorm. Het is een krachtige tool die ons in staat stelt om onze steden te transformeren, onze mobiliteit te verbeteren en een duurzame en veilige toekomst voor ons allen te bouwen.” Meer weten? https://www.geodan.nl/ex­ pertisegebieden/slimme-samenleving/


04

Groenblauwe fundament is uitgangspunt voor stadsinrichting VERDIEPING

In een stadsomgeving is het zoeken naar een evenwicht. Enerzijds bestaat er een ingeboren behoefte van mensen om in contact te staan met de natuur. En anderzijds leidt bebouwing logischerwijs tot belasting voor diezelfde natuurlijke omgeving. Harold Hofstra (ChristenUnie), gedeputeerde in de provincie Flevoland en provinciaal ambassadeur van de landelijke Agenda Natuurinclusief, ziet echter een nieuwe balans ontstaan.

Fietsmerk Roetz-Bikes zet volledig in op circulariteit in de stad

Als duurzame fietsfabrikant richt Roetz zich op het ontwerpen van fietsen als een circulair product. Door het hergebruiken van materialen willen ze bijdragen aan een wereld zonder afval. Bovendien hanteren ze een Impact First-beleid, met de intentie om minimaal 30% van de winst terug te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tekst: Hugo Schrameyer

H

ofstra gaat de natuur als portefeuillehouder van dit ontwerp na aan het hart. Hij maakt daarbij een bruggetje naar de Floriade die vorig jaar in Almere werd gehouden. Growing Green Cities was daarbij één van de leidende thema’s, waarbij onweerlegbaar werd gesteld dat natuur onmisbaar is voor het menselijk bestaan op aarde, terwijl uitbreiding van bebouwing daarmee op gespannen voet staat. “Vroeger werd vooral gesproken over concurrentie tussen natuur en de stad. Vandaag is er veel meer het besef dat het groenblauwe fundament het uitgangspunt vormt voor een geslaagde stadsinrichting. Natuur en water kunnen ook te midden van hoogbouw tot hun recht komen, je ziet nu ook dat de natuur de

Vroeger ontwierpen we een Vinex-wijk, en o ja, er moesten ook nog een paar bomen of een stuk groen bij

R

oetz heeft vorig jaar hun Life e-bike als paradepaardje gelanceerd en daarmee in 2023 gelijk een prijs van de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) en de German Design Award in de wacht gesleept. Het is een elektrische fiets voor mensen die niet alleen midden in het leven staan, maar ook nooit stil willen staan. Maar ze maken nog veel meer fietsen.

Duurzame investering

Harold Hofstra, Gedeputeerde in de provincie Flevoland, ChristenUnie

stad in komt met het aanleggen van daktuinen en groene, begroeide gevels. Ook met het vergroenen van parkeerplaatsen of schoolpleinen bijvoorbeeld valt veel te doen.” Wat Hofstra daarbij aantekent, is dat provinciale besturen mede verantwoordelijkheid dragen om dat proces in de juiste banen te leiden. Bij aanbesteding of inschrijving op bouwprojecten zijn immers randvoorwaarden te formuleren die vergroening als oogmerk hebben. Begin volgend jaar staat de nieuwe provinciale omgevingsagenda op het programma, waarin invulling

wordt gegeven aan de toekomst van Flevoland. “Ik zie de rol van provincies duidelijk veranderen, waarbij er meer zorg wordt besteed aan de invulling van de omgeving. Het oude denken nam het economisch perspectief als primair uitgangspunt, terwijl er nu duidelijk een bewustwording op gang is gekomen om groen en water een prominente plek te geven. Vroeger ontwierpen we een Vinex-wijk, en o ja, er moesten ook nog een paar bomen of een stuk groen bij. Nu nemen we het groenblauwe fundament als uitgangspunt en kijken we hoe wonen en werken daarbinnen een rol kunnen krijgen.”

Materialen hergebruiken

Met een gigantische hoeveelheid afgedankte fietsen in Nederland is er nog genoeg werk aan de winkel. Daar zitten genoeg materialen tussen die nog hergebruikt kunnen worden. Met die gedachte is Roetz in 2011 dan ook opgericht. Een Roetz fiets is uitermate geschikt voor drukke levens, kan tijd besparen, bevordert de gezondheid en vermindert stress. De toekomst van de stad is daarnaast zowel qua uitstoot als ruimte gebaat bij een groenere mobiliteit. Ter Hoeven: “De fiets verdient meer ruimte in de stad ten opzichte van de auto. Dat hoeft niet per se met een verbreding van de fietspaden, maar kan ook door eenmeer overzichtelijke integratie met het autoverkeer.” Tekst: Michel de Ruyter Foto: Roetz-Bikes

Solarix wil de energietransitie mooier maken Solarix ontwerpt en levert mooie zonnepanelen voor toepassingen in de gebouwde omgeving. Zij zien een stad van de toekomst waarin alle gevels energie opwekken als onderdeel van totale energieconcepten. Met een unieke kleurtechnologie, designcollectie en bijbehorend montagesysteem bieden zij een solar oplossing waarmee architecten op gevels vrij kunnen vormgeven. “Onze kinderen zullen ons gaan vragen: Waarom maakten jullie ooit gevels van iets anders dan zonnepanelen?” zegt Marloes van Heteren, CEO & co-founder Solarix. ‘Wij willen aanzienlijke impact maken op de wereldwijde energietransitie, door de CO2-uitstoot van de bouw te reduceren door lokaal hernieuwbare energie op te wekken. Met 1m2 aan zonnegevel kan er 3000 kg CO2 uitstoot voorkomen worden in zijn levensduur” Voor opdrachtgevers is de businesscase makkelijk uit te leggen, zeker met de huidige energieprijzen én de problemen van het energienet. Deze zonnegevels gaan namelijk geld opleveren en wekken daarnaast op andere momenten van de dag en het jaar energie op, zodat je netcongestie voorkomt. Solarix kan inmiddels een aantal mooie voorbeeldprojecten presenteren, zoals het hoofdkantoor van DSM, Kuijpers en Adyen, het duurzaam bedrijfsverzamelgebouw Pharos in Hoofddorp, maar ook een villa in Amersfoort en een basisschool in Amsterdam. “In combinatie met de steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid kan Solarix een groot en heel goed onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw.”, aldus opdrachtgever Gyula Ory van Schröder Capital. Solarix gelooft hierbij dat mooi ontworpen zonnepanelen ervoor zullen zorgen dat steden sneller toekomstbestendig zullen worden. Want of het nou gaat om daken, of om gevels: schoonheid willen we allemaal.

“In feite hebben we een duale missie”, zegt Tiemen ter Hoeven, CEO van Roetz. “Circulaire fietsen maken is een deel daarvan, het andere deel betreft sociaal en inclusief ondernemen. Alle fietsen worden geassembleerd door onze makers, mensen met een in de arbeidsmarkt kwetsbare positie. In onze Fair Factory in Amsterdam-Noord krijgen grondstoffen en mensen een nieuwe kans.” Je kunt bij hun fietsen bovendien kiezen voor een servicemodel met een vast bedrag per maand, waarbij alle mogelijke zorgen uit handen worden genomen. Hun (elektrische) designfietsen zijn een duurzame investering én een kosteneffectieve oplossing, ook voor bedrijven.

Hoeveel energie kan jouw gebouw opwekken? Raak geinspireerd door de mogelijkheden van solar design zonnepanelen op solarix-solar.com

ADVERTENTIE


contentway.nl

Reboxd – Partner Content

05

Reboxd wil schrijnend woningtekort nieuwe impuls geven met duurzame flexhuisvesting Het politieke landschap in Nederland is flink door elkaar geschud, maar waar van links tot rechts consensus over bestaat: er bestaat een fors woningtekort dat dringend een oplossing behoeft. Dat gemis aan voldoende beschikbare woningen heeft verschillende oorzaken, waaronder de Nederlandse focus op traditioneel bouwen. Reboxd lost dat anders op met duurzame flexhuisvesting.

S

oms wil het gebeuren dat een combinatie van uiteenlopende omstandigheden zich manifesteert als katalysator voor nieuwe kansen. En dat hebben we op dit moment eigenlijk bij de hand, constateert Arie van der Neut, architect bij Reboxd, leverancier van circulaire flexwoningen. Hij somt op: “We hebben een woningcrisis, een stikstofcrisis, er is weinig ruimte in Nederland, we bouwen te duur, het vergunningenstelsel verloopt traag, terwijl de regelgeving tegelijkertijd toestaat om tijdelijke huisvesting voor kortere periodes te realiseren. Ten opzichte van vijf jaar terug zijn de bouwkosten met 88 procent gestegen. Dat zit in duurdere manuren, maar ook in gestegen materiaalprijzen. Al die omstandigheden bij elkaar opgeteld, maakt dat het nu tijd wordt voor een radicaal andere aanpak. Het is een soort perfecte storm voor een nieuwe kans.”

‘Met de snelheid waarmee we projecten kunnen realiseren, kunnen we de woningbouwcrisis de goede kant op krijgen’ Voor die nieuwe kans gaan we naar het buitenland. Naar Scandinavië om precies te zijn. De regio staat bekend om zijn uitgebreide kilometers bosbouw. Daar komt een enorm volume hout uit vrij. En wat daarmee op grote schaal gebeurt, is dat er tijdelijke huisvesting van wordt geproduceerd voor scholen, kantoren of opvang bijvoorbeeld. Al decennialang gebeurt dat op deze wijze, waardoor er veel units financieel zijn afgeschreven en permanent in opslag staan. En dan gaat het niet om enkele aantallen, maar om tienduizenden units. Dat deze afgeschreven units op depots staan opgeslagen, is zonde van het materiaal, maar in feite ook een nieuwe kans, vinden de oprichters van Reboxd, die als afnemer nu op de lijst staat om vele van deze units in Nederland een tweede leven te bezorgen. Van der Neut: “Het bouwen

van een woning kost in Nederland veel tijd. Er komen allerlei afzonderlijke specialisten naar de bouwplek die hun eigen bijdrage leveren. Deze units die wij opnieuw in roulatie brengen, zijn gemiddeld tien tot vijftien jaar oud en van voldoende kwaliteit om ze te herintroduceren. Wat wij doen, is het fabrieksmatig moderniseren van deze units zodat ze geschikt zijn voor nieuw gebruik. Dat doen we niet op de plek van bestemming, maar op een geconditioneerde productielocatie. Dit leidt tot een aanzienlijke versnelling van het bouwproces, waardoor je al binnen enkele weken toegang kunt krijgen tot een nieuw onderkomen.” Het is ondertussen niet alleen bij een oriëntatie op kansen gebleven, er zijn daadwerkelijk projecten van de grond gekomen. Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden de eerste flexwoningen gerealiseerd in het Zeeuwse Yerseke, waar 102 vluchtelingen een warm onderdak werd geboden. Ook andere gemeenten en woningcorporaties hebben nu hun interesse laten zien, terwijl Reboxd één van de geselecteerden uit een tender van het Rijksvastgoedbedrijf is om dit jaar 2.000 flexwoningen te produceren. Deze 164 woningen voor RVB zijn nu volop in productie. “De eisen die gesteld worden aan flexwoningen zijn min of meer van hetzelfde niveau als de eisen aan bestaande bouw. Het grote verschil is de modulaire bouw. De basis bestaat uit een unit van drie bij tien meter waarin ook een badkamer en een keuken in zijn ondergebracht. Wat je in aanvulling kunt doen, is het koppelen van verschillende units, waardoor je behalve een eenvoudige studio ook een grotere woning met verschillende slaapkamers kunt realiseren”, vertelt Van der Neut. De doelgroep voor de flexwoningen bestaat onder meer uit studenten, statushouders en starters die bij een woningbouwvereniging aan de beurt zijn voor een betaalbaar onderkomen. “Nederland heeft een schrikbarend tekort aan sociale huurwoningen. Juist met de snelheid waarmee we projecten kunnen realiseren, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren om dit knellend probleem de goede kant op te krijgen.”

Grote aantallen modulen worden per schip naar Nederland vervoerd om hier omgebouwd te worden naar comfortabele woningen.

Arie van der Neut, Architect & urban designer

Arie van der Neut is architect en conceptontwikkelaar bij Reboxd. Arie heeft verschillende architectenbureaus geleid en al ruim 20 jaar ervaring met het ontwerpen van modulaire gebouwen. Hij geeft regelmatig lezingen over modulaire bouw, recent nog in Parijs. Verder is Arie verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de leeren ontwikkelplek OBA Next Lab in Amsterdam.

Het bouwproces in Nederland wordt voor een belangrijk deel gefrustreerd door de stikstofcrisis. Daar hebben flexwoningen van Reboxd geen last van. Ten eerste zijn de woningen gemaakt van hout, wat erop neerkomt dat er CO2 wordt opgeslagen. Bovendien spelen zich op de bouwlocatie amper werkzaamheden af met zware machinerie. Om de units aan elkaar te koppelen, volstaat bij wijze van spreken de inzet van een schroefboormachine. “Een fundament waarop we de units kunnen plaatsen, is het enige wat nodig is. De impact van ons proces op de omgeving is minimaal.”

Reboxd Reboxd bestaat uit een enthousiast Nederlands-Engels team met jarenlange internationale ervaring in de bouwen vastgoedwereld. De aanbieder van flexgebouwen wil snelheid maken in het oplossen van de huisvestingscrisis, omdat tenslotte iedereen recht heeft op een veilig en comfortabel onderkomen. Reboxd wil garant staan voor een verantwoord design, duidelijke afspraken en een succesvolle levering binnen tijd en budget. Het bedrijf heeft een voorlopige B Corp status, die in 2024 permanent wordt als alles volgens plan verloopt. www.reboxd.co


06

e-Driver Solutions – Partner Content

Alliantie Stop Verkeersongevallen wil jaarlijks 10.000 verkeersongevallen voorkomen

De afgelopen jaren waren er niet zoveel verkeersongevallen als nu. Die conclusie kan getrokken worden uit de laatste kerncijfers LIS van VeiligheidNL. Als reactie op deze alarmerende cijfers hebben meerdere maatschappelijk betrokken organisaties de Alliantie Stop Verkeersongevallen opgericht. Hun doel: jaarlijks 10.000 verkeersongevallen voorkomen. Collin Bell, medeoprichter en directeur van Verkeersveiligheid Groep Nederland, vertelt er meer over.

ANNEMARIE VAN DOORN

Invloed klimaatverandering op bebouwing vraagt om nieuw antwoord PROFIEL INTERVIEW

Je hoeft maar naar buiten te kijken om te realiseren dat de klimaatverandering zich fors laat gelden. Volgens het KNMI krijgen we te maken met lange hitteperiodes in de zomer en natte en stormachtige omstandigheden in de winter. Prangende vraag in die context is ook: hoe bereiden we de gebouwde omgeving daarop voor? Tekst: Hugo Schrameyer

D

GBC is de afkorting voor Dutch Green Building Council. Het is deze maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. De urgentie daartoe mag absoluut niet onderschat worden, benadrukt Annemarie van Doorn, algemeen directeur van DGBC. Eén van de meest steekhoudende bewijzen daartoe werd al geleverd begin jaren negentig, toen de Limburgse dorpen Borgharen en Itteren door de volgelopen Maas werden overstroomd. “Er bestaat steekhoudend bewijs dat klimaatverandering ook tot problemen in woon- en werkomgevingen leidt. Het is natuurlijk onmogelijk om dorpen als Bergharen en Itteren te verplaatsen, maar je kunt wel constructieve werkzaamheden uitvoeren om woningen te beschermen tegen wateroverlast. Hetzelfde geldt voor periodes met aanhoudende hitte: ook dan zijn er maatregelen te nemen om mensen in de gebouwde omgeving tegen hittestress te beschermen.”

Als je sociale duurzaamheid laat liggen dan weet je in ieder geval zeker dat je een flink risico loopt op reputatieschade De constatering dat klimaatverandering impact heeft op de gebouwde omgeving is een deel van de aanpak. Er moest namelijk ook geconstateerd worden

dat het ontbrak aan een standaard methodiek om de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk te maken. Vragen als hoe groot de kans is op hittestress bij een specifiek gebouw, of de kans op verzakking bij droogte, wateroverlast of zelfs overstroming zijn lastig te beantwoorden. Met de nieuwe standaardmethodiek ‘framework for climate adaptive buildings’ van DGBC is daar verandering in gekomen. DGBC werkt voor deze eenduidige methodiek in een brede alliantie samen met financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden zodat er meer tastbaar bewijs komt voor fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau. “Uiteenlopende betrokken partijen hebben behoefte om meer grip te krijgen op die risico’s. Voor de financiële sector geldt dat er afnemende interesse ontstaat om te investeren in gebouwde gebieden met een hoog risico. Omgevingen die ook in de toekomst blijvend rendement opleveren, zijn logischerwijs financieel aantrekkelijker. Verder geldt dat groene en klimaatadaptieve wijken aantoonbaar een gezondere leefomgeving bieden. Op zich leidt dat dan weer tot beperktere gezondheidrisico’s. Zo zijn er allerlei partijen die meer grip willen op bewijs voor fysieke klimaatrisico’s. Ook dat is een basis om eigen beleid op uit te voeren.” Behalve de ontwikkeling van deze standaardmethodiek tekent zich ook een andere actualiteit af, waarbij er vooral aandacht is voor sociale duurzaamheid met thema’s als eerlijke energietransitie en gezonde en groene wijken. In juni van dit

jaar is de Alliantie Sociale Duurzaamheid opgericht, die nu al meer dan twintig leden telt en bestaat uit een groep beleggers, bouwers en ontwikkelaars. De vraag die daarbij centraal staat, is hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het meer sociaal en gezond maken van de gebouwde omgeving. De uitdaging bij dit thema heeft dus niet zozeer van doen met financieel, maar wel met maatschappelijk rendement. Je zou misschien verwachten: gezonde en klimaatbestendige wijken leveren meer winst op, maar dat is bij dit vraagstuk veel minder een issue. “Je ziet op Europees niveau dat er allerlei initiatieven worden gestimuleerd om tot een meer gezonde en klimaatbestendige leefomgeving te komen. Tegelijkertijd zie ik ook in onze achterban dat er veel bereidheid bestaat om initiatieven te nemen die niet direct in de eigen portemonnee terug te vertalen zijn”, aldus Van Doorn. Zulke initiatieven kennen natuurlijk wel een positief effect op het eigen imago. “Als je sociale duurzaamheid laat liggen en geen acht slaat op het thema klimaatverandering, dan weet je in ieder geval zeker dat je een flink risico loopt op reputatieschade.” Gebouwen en infrastructuur zijn bijzonder gevoelig voor klimaatverandering, niet in de laatste plaats door hoge initiële kosten en structurele karakter: je pakt een huis of snelweg niet even op om die te verplaatsen. De kwetsbaarheid heeft van doen met ontwerp (geringe bescherming tegen langdurige hitte) of locatie (in overstromingsgevoelige gebieden bijvoorbeeld). Factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld stijging van de zeespiegel, extreme neerslag en overstromingen, extreem lag en hoge temperaturen, zware sneeuwval of sterke wind.

Collin Bell, Medeoprichter en directeur, Verkeersveiligheid Groep Nederland

B

ell: “We beseften dat de overheidsdoelstelling van de helft minder verkeersongevallen in 2030 op deze manier onhaalbaar is. Het idee achter de Alliantie Stop Verkeersongevallen is om met zoveel mogelijk organisaties en werkgevers de krachten te bundelen, zodat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.” Een grote groep organisaties heeft zich al aangesloten, waaronder Athlon en Allianz.

Online trainingsplatform

Nieuw aan de werkwijze is dat werkgevers niet alleen hun medewerkers ondersteunen bij het voorkomen van verkeersongevallen, maar ook kwetsbare weggebruikers als schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers. Hiervoor zet de alliantie e-Driver in: een online trainingsplatform dat verkeersdeelnemers stimuleert om veiliger te rijden. Elke zes weken volgen medewerkers een korte interactieve training. Collin Bell: “Veilig rijgedrag blijft daardoor ‘top of mind’. De positieve effecten op de schadelast zijn gevalideerd. Bijkomend voordeel is dat veilig rijden ook zorgt voor minder verbruik en CO2-uitstoot.”

Gratis voor risicogroepen

Voor iedere medewerker die e-Driver krijgt aangeboden, kunnen twintig verkeersdeelnemers uit de risicogroepen jaarlijks kosteloos een training volgen. Deze groepen komen ook steeds vaker in de ongevalstatistieken voor. “De trainingsmethodiek draagt er aantoonbaar aan bij dat weggebruikers verkeersrisico’s eerder herkennen”, licht Bell toe. “Maar belangrijker is dat zij ook handvatten krijgen aangereikt om ongevallen te voorkomen.”

Best practices

Samen optrekken biedt de deelnemende organisaties bovendien zicht op de beste aanpak voor verkeersveiligheid. Bell: ‘We kunnen onderling vergelijken welk beleid of aanpak tot de minste verkeersongevallen leidt.’ Deze waardevolle inzichten stelt de alliantie beschikbaar aan alle werkgevers in Nederland.

Aansluiten bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen

Organisaties die zich aansluiten bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen laten zien dat ze verkeersveiligheid belangrijk vinden en werk maken van hun maatschappelijke betrokkenheid. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via www.stopverkeersongevallen.nl.


contentway.nl

Kameleon Solar – Partner Content

07 7

Visueel aantrekkelijk zonnepaneel brengt nieuwe duurzaamheidstimulans

Voor het leveren van bijdrage aan de energietransitie is verdere popularisering van zonnepanelen cruciaal. Tegelijkertijd moet je ook erkennen: het blijven veelal minder fraaie objecten die de esthetische kwaliteiten van een gebouw ontsieren. De Nederlandse fabrikant Kameleon Solar heeft dat beeld radicaal veranderd door zich te specialiseren in gekleurde en op maat gemaakte varianten.

D

e populariteit van zonnepanelen is allang niet meer toebedeeld aan de eerste duurzaamheidspioniers. Toch bestaat er nog een duidelijke hobbel voor verdere uitrol. En die heeft aan de zijde van de bestaande gebouwde omgeving vooral te maken met het gebrek aan visuele aantrekkelijkheid. Kevin Verpaalen, CEO van Kameleon Solar: “Onze missie is om zonnepanelen zo te ontwerpen dat ze volledig zijn te integreren met de

Kevin Verpaalen, CEO, Kameleon Solar

visuele kracht van een gebouw. Wat wij constateren, is dat veel gebouwen waar esthetiek een belangrijke rol speelt huiverig staan tegenover toepassing van deze duurzaamheidsoplossing. Onze panelen daarentegen zijn volledig op kleur en maat te produceren.”

Het rendement van deze panelen ligt weliswaar lager ten opzichte van traditionele modellen, licht Verpaalen verder toe, maar door hun visuele aantrekkelijkheid kennen deze varianten meer toepassingen. “Onze missie is meer gericht op het vergroten van het toegepaste volume dan op het verhogen van opbrengst per afzonderlijk paneel.” Veel traditionele zonnepanelen vinden hun weg naar het schuine of platte dak. Kameleon Solar daarentegen richt zich met name op gevels van gebouwen. Een

belangrijke kwaliteit van deze oplossing is dat de panelen ook zelf dienst doen als gevelbekleding. “Eigenlijk is het merkwaardig dat je bij de traditionele toepassingen het zonnepaneel aanbrengt bovenop de bestaande gebouwafdichting. Ons alternatief daarentegen maakt zelf deel uit van de bestaande schil.”

Ticon-gebouw

Kameleon Solar - Soltech

Prachtig voorbeeld daarvan staat in het Noorse Drammen, waarbij de gevel van het monumentale Ticon-gebouw nu vrijwel volledig is opgetrokken uit zonnepanelen. Het hoge energieverbruik van dit jaren 60-gebouw is nu omgebogen tot een positieve energieopbrengst. Verpaalen tot slot: “Zonnepanelen op daken zijn vooral gericht op maximale opbrengst als de zon hoog aan de hemel staat. Onze panelen op gevels kennen niet zozeer een piekbelasting, maar profiteren gedurende de hele dag van zonopbrengst. Juist aan de randen van de dag, ’s morgens en ’s avonds, kun je daar optimaal van profiteren zonder de netcongestie in Nederland verder onder druk te zetten.”

Kameleon Solar Kameleon Solar is in 2015 opgericht met als doel zonnepanelen op maat te produceren zodat deze producten toegankelijker zouden worden voor een brede markt. De producent moest echter al snel ontdekken dat alleen maatwerk niet voldoende was om aan de wensen van de markt te voldoen. De nieuwe impuls die de markt nodig had, was de introductie van mooie, gekleurde en op maat gemaakte zonnepanelen voor projecten waar esthetiek een cruciale rol speelt. www.kameleonsolar.com Milence – Partner Content

De weg vooruit: Fossielvrij vervoer in Europa Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van een netwerk van publieke laadoplossingen voor zware voertuigen in Nederland, en hoe positioneert Milence zich om deze uitdagingen aan te gaan?

De overgang naar elektrificatie kent nog een aantal uitdagingen, maar deze kunnen overwonnen worden met de juiste strategieën en beleid. Een van de belangrijkste uitdagingen is het toekomstbestendig maken van de elektriciteitsnetten om de toenemende vraag naar elektrische voertuigen te ondersteunen. Dit, samen met de complexiteit van het delen van gegevens tussen verschillende systemen en het zorgen voor volledige interoperabiliteit, zijn belangrijke elementen in dit nieuwe ecosysteem dat ontworpen moet worden. De uitbreiding

van het aantal parkeerplaatsen met zowel rustplaatsen als oplaadfaciliteiten en de implementatie van het Megawatt Charging System (MCS) zullen het opladen van elektrische voertuigen versnellen.

Hoe draagt het streven naar duurzaamheid bij aan de visie van Milence om de transportmogelijkheden voor zware voertuigen te verbeteren? Welke innovaties of technologische ontwikkelingen spelen hierbij een cruciale rol? Milence zet zich in voor een fossielvrije toekomst in de zware transportsector. Met onze EV-laadoplossingen willen we de sector een nieuwe vorm geven, de CO2-uitstoot verminderen en duurzaam transport initiëren. We investeren in milieuvriende-

lijke oplossingen en benaderingen bij elke stap van onze reis. Dit betekent dat we goed kijken naar hoe we onze vestigingen op een duurzame manier bouwen, wat voor soort energie we gebruiken en hoe efficiënt we die gebruiken. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in de sector van de zware voertuigen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, is een belangrijk aspect van onze duurzame visie. Op technologisch vlak loopt Milence voorop in de ontwikkeling en werken we samen met belangrijke partners om de ontwikkeling van het MCS (Megawatt Charger System) te versnellen en een snellere marktintroductie mogelijk te maken. We hebben een prototype ontwikkeld en zullen beginnen testen met als doel een laadcapaciteit van 1000A te bereiken met behulp van ISO15118-20 communicatie. Met deze mijlpaal wordt het prototype de snelste laadoplossing op de markt.

Met de toenemende vraag naar duurzame transportoplossingen, hoe ziet u de evolutie van publieke laadinfrastructuur voor zware voertuigen in de komende vijf jaar? En welke rol speelt Milence in het leiden van deze veranderingen in de sector? Uit gegevens blijkt dat de adoptie van elektrische vrachtwagens escaleert, gedre-

Milence www.milence.com

ven door de vooruitgang in batterijtechnologie, regelgevende stimulansen en een toenemend bewustzijn van de milieu-impact van traditionele verbrandingsmotoren. Tegen 2040 hebben de meeste OEM’s zich geëngageerd om enkel nog elektrische trucks te verkopen of om het merendeel van hun vloot elektrisch te hebben. Bij Milence willen we tegen 2027 minstens 1.700 laadpunten installeren in heel Europa, dus we lopen voor op de markt en de vrachtwagens hebben de infrastructuur. Natuurlijk heeft de markt veel meer nodig en is er behoefte aan samenwerking, want geen enkel bedrijf kan het alleen. Original Equipment Manufacturers (OEM’s) moeten hun krachten bundelen met Charge Point Operators (CPO’s), netwerkbeheerders en overheidsinstanties. Deze samenwerking is essentieel om een heel nieuw ecosysteem te ontwikkelen dat een succesvolle overgang mogelijk maakt.

Anja van Niersen, CEO, Milence


08

Apeldoorn en Delft staan voor uitdaging in stedelijke transformatie UITDAGINGEN

Steden staan voor de duale opdracht om de groeiende bevolking en bijkomende mobiliteitswensen te combineren met de huidige duurzaam­ heidseisen. Apeldoorn en Delft zijn twee voorbeelden van steden die dat evenwicht op een moderne en afgewogen wijze weten in te vullen. Tekst: Hugo Schrameyer

E

erst naar Apeldoorn. De groei naar minimaal 180.000 inwoners in 2040 leidt tot de eis om de binnenstad efficiënter in te richten. Met een nadruk op duurzaamheid en bereikbaarheid ontwikkelt de binnenstad zich tot een groen Stadspark. Het is wel zo: aangezien de ruimte beperkt is, krijgen voetgangers en fietsers de komende jaren steeds meer ruimte in de binnenstad. Wethouder Marco Wenzkowski, verantwoordelijk voor

mobiliteit, innovatie en toerisme, vertelt daarbij dat doorgaand autoverkeer wordt teruggedrongen. “Automobilisten worden gestimuleerd om aan de rand van de binnenstad te parkeren in parkeergarages.” Andere opvallende ontwikkeling is het streven naar een zero-emissiezone voor stadslogistiek in de binnenstad vanaf 2025. Deze zone wordt gefaseerd ingevoerd tot 2030, waarmee Apeldoorn de uitstoot van schadelijke gassen wil verminderen en geluidsoverlast wil beperken. Daarnaast worden mobiliteitshubs geïntroduceerd als knooppunten waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en duurzaam opgeladen kunnen worden. Dit sluit aan bij het bredere streven naar duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Marco Wenzkowski, Wethouder Mobiliteit, Innovatie en Toerisme

Delft staat eveneens voor de uitdaging van binnenstedelijke transformatie. De stad benadrukt het belang slim ruimtegebrek

waardoor de fiets een aantrekkelijk alternatief wordt voor autoverplaatsingen.”

Apeldoorn en Delft beseffen dat er een noodzaak bestaat om mobiliteitsplanning te integreren in bredere stedelijke ontwikkelingsstrategieën. en het echt slim combineren van functies in een compacte omgeving, waarbij Delft zich wil richten op duurzame alternatieven, zoals fietsen, wandelen en openbaar vervoer. Met andere woorden: net als in Apeldoorn wordt ingezet op het verkleinen van de impact door autoverkeer. De stad heeft ambitieuze plannen om de hele binnenstad in 2025 emissievrij te maken. Het gemeente bestuur hanteert de visie dat de toekomst van mobiliteit niet alleen draait om het verplaatsen van A naar B, maar ook om het creëren van levendige, ontmoetingsgerichte openbare ruimtes. Martina Huijsmans, wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit, licht daarbij toe dat deze ambities zich vertalen in concrete maatregelen. “Een belangrijke daarin is het verminderen van de rol van auto’s in gebiedsontwikkelingen en stadsontwerpen. Een duidelijke focus ligt op het stimuleren van fietsen en wandelen en het versterken van het fietsnetwerk,

In beide steden, zowel in Apeldoorn als in Delft, is er een duidelijke erkenning van de noodzaak om mobiliteitsplanning te integreren in bredere stedelijke ontwikkelingsstrategieën. Het gaat niet alleen om het verplaatsen van mensen, maar ook om het creëren van gezonde, leefbare stedelijke omgevingen. Het streven naar duurzame mobiliteit, emissievrije zones en het bevorderen van actieve vervoerswijzen maken deel uit van een gecoördineerde inspanning om stedelijke gebieden aantrekkelijker, groener en duurzamer te maken.

Martina Huijsmans, Wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit

Greenberg Traurig – Partner Content

Greenberg Traurig juridisch specialist in duurzaam vastgoed Het internationale advocatenkantoor Greenberg Traurig, gevestigd in het opvallende en uiterst duurzame gebouw Valley aan de Zuidas in Amsterdam, heeft een full-service vastgoedteam. De specialisten van GT bieden complete transactieondersteuning en zijn regelmatig betrokken bij de meest vooraanstaande vastgoedtransacties.

I

n het vastgoed, als grootste asset class ter wereld en verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2uitstoot, is verduurzaming een steeds belangrijker thema. Alexander van Hövell, shareholder bij GT, gaat in op de huidige marktomstandigheden: “Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en toegenomen onzekerheid is de dynamiek in de vastgoedmarkt veranderd en zien we bij veel marktpartijen een afwachtende houding. Door gedaalde waarderingen en een recessie in het vooruitzicht is er sprake van een negatiever sentiment bij investeerders.’’ Toch is hij niet pessimistisch.

Verduurzaming noodzakelijk

Alexander van Hövell, Shareholder, Greenberg Traurig

De vraag is: betekent dit dat de verduurzaming van kantoorgebouwen evenredig wordt afgeremd door de recente marktontwikkelingen? Bij GT denken ze van niet, verklaart hij. “De opgave om bestaand vastgoed te verduurzamen is enorm.’’ Recent onderzoek wees uit

De opgave om bestaand vastgoed te verduurzamen is enorm

dat beleggers maar beperkt bereid zijn om financieel rendement in te leveren in ruil voor milieu- en sociale impact. Toch kunnen partijen niet stil blijven zitten, stelt Van Hövell: “Beleggers worden aangezet tot verduurzaming door regelgeving, de toenemende onmogelijkheid om vastgoed met een ontoereikend energielabel te financieren en door de overheid opgelegde verhuurbeperkingen. Die ontwikkelingen worden niet beïnvloed door marktomstandigheden.’’

Huurder aan zet: ESG als ‘licence to play’ Hij vertelt dat ze in hun praktijk zien dat grote stappen op het gebied van verduurzaming van kantoorgebouwen worden gezet als de huurder/gebruiker

Greenberg Traurig De 47 kantoren van Greenberg Traurig verspreid over 3 continenten zijn netto koolstofneutraal wat betreft het wereldwijde energieverbruik en worden voor 100% voorzien van hernieuwbare energie. Wereldwijd werken meer dan 2.650 advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten bij GT, waarvan er meer dan 700 zijn gericht op de vastgoedsector. www.gtlaw.com

daarbij nauw betrokken is of het initiatief neemt. “Jaarverslagen van ondernemingen lopen over van ambities op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). Deze ontwikkeling wordt versterkt door de gestegen energieprijzen en de wens om de carbon footprint te verlagen’’, zegt hij. Het aanbod van kantoorruimte op goede locaties die voldoet aan hoge ESG-eisen is schaars. Voor de verwezenlijking van die ESG-ambities is dus meer nodig. Ook in de huidige markt zijn die ambities te realiseren en is daarvoor een passende business case te maken, met als onderligger een langjarig huurcontract. De wensen van de huurder komen daarbij tot uiting in de huurprijs. Bovendien is voor een goed product voldoende kapitaal en financiering beschikbaar. “Onze verwachting is dat het belang van ESG in de komende 5 jaar alleen maar zal toenemen, ook door de toenemende druk van huurders/ gebruikers”, zegt hij tot besluit.


Intratone – Partner Content

contentway.nl

09 9

Toekomstgerichte draadloze toegangscontrole van Intratone: Efficiënt, duurzaam en vooruitstrevend

In appartementencomplexen, ouderenwoningen en zorginstellingen is het voor bewoners en beheerders prettig om de controle te houden over wie er binnenkomt. Woningcorporaties en beheerders die ook nog een onderhoudsarme en duurzame oplossing voor communicatie- en toegangscontrole willen, komen al snel bij Intratone uit. Gebruik van het GSM-netwerk maakt de systemen draadloos – en daarmee onderscheidend. Het draadloze systeem zorgt daarnaast voor besparing op materiaal, arbeid en kosten. Daarbovenop komt nog het gemak.

N

ederland heeft vanouds niet zo’n sterke traditie in het gebruik van intercom- en toegangscontrolesystemen als de ons omringende landen. Dat kan veranderen als er de komende jaren flink gebouwd gaat worden. De vergrijzing én de voortschreidende techniek voegen namelijk nieuwe argumenten toe om in appartementencomplexen veiligheid en comfort voor bewoners en beheerders te laten samengaan.

wat onwenning zijn, blijken in de praktijk al snel positief. Vooral de mogelijkheid om de deur op afstand te openen wordt gewaardeerd. Zo is het mogelijk om vanuit de supermarkt de deur naar de centrale hal te openen voor de pakkertbezorger. Of iemand die slecht ter been is, kan zelf de deur openen zonder te hoeven opstaan. Dat draagt er zelfs aan bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.”

Eigen telefoon

In de technologie van Intratone is de eigen mobiele telefoon van bewoners een belangrijk item. De GSM-module pakt het GSM-netwerk op en staat in verbinding met de intercom. Zo kan de GSM-module verbinding maken met de mobiele telefoons van de bewoners. De deurbelsignalen komen op die centrale module binnen. Deze belt vervolgens de telefoon van de bewoner. De verbinding heeft een hoge bandbreedte, waardoor een haarscherp beeld op het telefoonscherm verschijnt. Via een app is de telefoon geïntegreerd in het systeem. Op hun telefoon zien zij wie er voor de deur staat en of ze de deur willen openen of niet – waar ze op dat moment ook zijn. Ook voor de meeste ouderen is het gebruik van de mobiele telefoon inmiddels volledig ingeburgerd. Marketing Manager Benelux Jasper Nijland: “Gebruikers die in het begin nog

Intratone www.intratone.nl

Intratone intercom- en toegangscontrolesystemen dragen er zelfs toe bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen Gegarandeerd veilig

Veiligheid is de eerste vereiste bij toegangscontrole. Op zichzelf is een intercomsysteem al veilig, want de bewoner heeft de controle over het openen van de deur. Bovendien registreert het centrale systeem in het complex (anoniem en niet openbaar!) wanneer het openging. Voor de toegangscontrole worden badges, ‘druppels’, uitgegeven. Entree- en vertrektijden worden geregistreerd. Alle registratie voldoet overigens aan de strenge AVG privacywetgeving. De badges zijn

voorzien van Intratone’s gepatenteerde Stop Copy technologie – onderdeel van een portfolio van in totaal zo’n veertig patenten. Nijland: “De meeste sleutels kun je laten kopiëren; onze badges zijn niet los te koop. Als iemand er een verliest, kan die onmiddellijk worden geblokkeerd. Als een badge eventueel zou worden gehackt en de software gekopieerd, komt er meteen een melding op het systeem. Ook dan wordt de unieke code van die badge meteen geblokkeerd.”

Kostenbesparend

Corporaties en beheerders die het systeem aanschaffen, beginnen meteen met besparen. De installatie van een draadloos systeem zonder binnenposten vindt namelijk zeer eenvoudig en snel plaats. Het installeren gebeurt door één van de 75 vaste installateurs waarmee Intratone in de Benelux samenwerkt. Het is vooral een kwestie van de centrale module aansluiten en de telefoonnummers van de bewoners invoeren. “Het systeem is veelal binnen vier uur operationeel”, zegt Nijland, “voor traditionele systemen is dat eerder acht tot twaalf uur. De bekabeling en installatie van kastjes in elk appartement maken het veel tijdrovender.” Dat geldt voor elk appartement in wooncomplexen van tien tot duizend woningen. Niet alleen in aanschaf en aanleg, maar ook in Total Cost of Ownership (TCO) springen de intercom- en toegenscontrolesystemen van Intratone er gunstig uit. Het beheer vindt op afstand plaats. Het gaat daarbij voornamelijk om het bijhouden van de website voor de beheerder en de centrale module. Als er geen kastjes in de appartementen hangen, hoeven ze ook niet onderhouden te worden.

Duurzaamheid in cijfers:

36.000 kilometer minder koperdraad. Inmiddels zijn in Engeland, Frankrijk Duitsland en de Benelux ruim 1,8 miljoen deuren aangesloten op een Intratone intercomsysteem. In totaal bespaart dat 36.000 kilometer koperdraad met 900 ton aan plastic omhulsel. Omdat voor het systeem geen apart kastje met een telefoonhoorn nodig is, bespaart dit nog eens 900 ton plastic. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te monteren, produceren en aan te wenden als grondstof.

Zorginstellingen:

Badges ook voor personeel en mantelzorgers. Voor zorginstellingen – een belangrijke klantengroep voor Intratone – is het handig dat er ook badges voor (service)personeel en mantelzorgers kunnen worden uitgegeven. Per badge kan de toegang worden gereguleerd. Als de schoonmaak op dinsdagochtend gebeurt, zal de badge alleen op dat dagdeel werken.

Stemmen via informatiebord

Een heel nuttige extra is het infor­ matiescherm in de hal dat op het systeem kan worden aangesloten. De beheerder kan hiermee surveys on­ der bewoners uitvoeren, die met hun badge uit twee antwoorden kunnen kiezen. Moet het vuilnis op maandag of woensdag worden opgehaald? Heeft u last van lekkage? Heeft u de kat van mevrouw X op nummer Y recent gezien


10

Normering noodzakelijk voor behalen energiedoelstellingen ACTUEEL

Nederland moet aan de bak om de doelstelling van 1,5 miljoen verduurzaamde huizen in 2030 waar te maken. Een flinke uitdaging, omdat het niet slechts een kwestie is van de cv-ketel vervangen door bijvoorbeeld een waterpomp. Duurzame lage temperatuurbronnen kunnen een oude tochtige woning namelijk niet voldoende verwarmen, dus kunnen alleen goed geïsoleerde huizen van het gas af. Om te voorkomen dat huiseigenaren te laat met isoleren beginnen, moet vanaf een bepaald, slim gekozen moment een isolatienorm voor woningen gaan gelden. Dat zegt Lot van Hooijdonk, ze is energiewethouder in Utrecht en voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

D

e gebouwde omgeving is niet de grootste CO2-uitstoter, maar wel de ingewikkeldste sector in deze energietransitie, zegt Van Hooijdonk. “Je hebt te maken met ongelofelijk veel belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Huiseigenaren, investeerders, aannemers, dus veel om rekening mee te houden. Het is daardoor een constante zoektocht naar de beste manier om huizen op een verantwoorde manier van het gas te halen.” Veel woningen zijn nog niet klaar voor het moment dat ze worden losgekoppeld van de aardgasvoorziening. Dat moet

veranderen, want het is niet de bedoeling dat woningeigenaren pas aan de slag gaan als hun buurt al bijna van het gas af gaat. In plaats daarvan moeten woningen ‘spijtvrij’ worden geïsoleerd. Dat wil zeggen: ruim op tijd met isoleren beginnen, zodat geen grote aanpassingen meer nodig zijn als de installateur al voor de deur staat met het alternatief voor aardgas.

vastgelegd dat in 2026 wordt bekeken of het een verplichte norm wordt, maar dat zou eigenlijk nu al overwogen moeten worden, vindt van Hooijdonk. “Juist omdat dit zo complex is en zoveel partijen betrokken zijn, vinden wij dat je aan normering zou moeten doen. Als je de norm vanaf een slim moment laat gelden, is daar veel winst mee behalen.” Het rondmaken van de aankoop van een huis is zo’n natuurlijk en slim moment waar Van Hooijdonk op doelt. “Het is een transactie waarbij mensen hun financiën op een rij zetten en rationaliseren. Nu energielasten heel zwaarwegend zijn,

De Standaard voor woningisolatie is voor eigenaren een belangrijk handvat. Deze norm komt voort uit het Klimaatakkoord en geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. In het akkoord is

vinden wij trouwens dat die ook mee moeten wegen in de woningwaarde en de hypotheek. Vlak nadat je een huis koopt is het vaak ook nog leeg, wat het heel logisch en praktisch maakt om te zorgen dat alles klaar is als je erin trekt. Dus ook de isolatie. Als iedereen zo’n moment kiest om ermee aan de slag te gaan, komen de meeste woningen uiteindelijk vanzelf aan de beurt.” Zeker nu burgers geconfronteerd worden met torenhoge energierekeningen, is het invoeren van een normering voor bestaande bouw een verstandig plan, stelt Van Hooijdonk. “Het draagt namelijk bij aan het verlagen van de energiekosten. Door te normeren, zorg je dat de energiecomponent mee gaat wegen bij het bepalen van de woningwaarde. Op basis daarvan kan de financiële sector ook de hypotheek financieren. Op dat vlak is het dus ook lonend voor eigenaren om dit te gaan doen, net als voor beleggers. De woningvoorraad wordt hier namelijk beter van, dus hun geld gaat naar een duidelijk beter product. Daarom vinden wij normeren een goed plan.”

Allianz – Partner Content

Allianz: “De veranderende zakelijke mobiliteitsmarkt heeft behoefte aan stabiliteit” In rap tempo verandert de wereld van zakelijke mobiliteit. Dat geldt ook voor wagenparken van bedrijven. Het moet flexibeler en duurzamer om te bouwen aan mobiliteit die future proof is. Verzekeraar Allianz begrijpt dat en biedt de juiste verzekeringsoplossingen op maat voor toekomstbestendige wagenparken. “Wij zijn één van de grootste verzekeraars ter wereld en kennen een enorm stabiele basis.”

E

r bestaat een duidelijke regelgeving die voorschrijft dat een wagen in ieder geval gedekt moet zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Dus dat is het onderliggende fundament, maar daar bovenop kent de verzekeringsnemer een brede variëteit aan mogelijkheden voor zijn wagenpark. Herbert-Jan van Dijk, Sales Specialist Fleet bij Allianz, vertelt dat een brede waaier aan factoren van invloed is op de keuze voor de juiste wagenparkverzekering. “Al deze elementen

die van invloed zijn, nemen we mee in het advies, waarbij zekerheid en continuïteit blijvend de basis vormen. We kijken naar het type onderneming, samenstelling van de vloot, huidige en ideale inrichting, schadelast uit het verleden en een verwachting naar de toekomst. Wellicht past een hoger eigen risico gecombineerd met een lagere premie beter bij een organisatie als deze meer denkt te kunnen sturen op preventie. Bij andere bedrijven speelt die behoefte niet en wordt er een hogere premie geaccepteerd.” Allianz treedt in deze context vooral op als partner van de verzekerde om het bedrijf te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. “Hoe groter de vloot, hoe voorspelbaarder de schadelast. Dat betekent ook dat we tegen de ondernemer kunnen zeggen: ‘Dit is de schadelast die je kunt verwachten’. Dan is het verstandig om een eerste deel voor eigen rekening te nemen, al het meerdere wordt door een verzekering afgedekt. Daarbij kun je

Wij zetten in op klantondersteuning voor de lange termijn

wetgevingen, waarbij ze bovendien sterk onder invloed staan onder veranderende marktomstandigheden. “Als ze ergens behoefte aan hebben, is het stabiliteit. En die stabiliteit leveren wij.”

bovendien rekening houden met schades door een veranderende markt, denk aan de invloed van elektrificatie van een wagenpark en veranderende wet- en regelgeving.” Allianz staat in de markt te boek als betrouwbare verzekeraar met een consistente klantbenadering. “Wij zetten in op een langdurig partnership. Wil je als onderneming een jaartje pionieren, dan moet je niet bij ons zijn. Wij zetten in op klantondersteuning voor de lange termijn”, aldus Van Dijk, die daarbij ook een bruggetje maakt naar leasemaatschappijen. Deze maatschappijen worden overduidelijk getroffen door telkens veranderende fiscale

Herbert-Jan van Dijk, Sales Specialist Fleet, Allianz

Allianz Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 122 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 159.000 medewerkers. Het doel daarbij is om de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. Allianz helpt klanten de juiste keuzes te maken en moedigt iedereen aan om met een goede voorbereiding je ambities te realiseren. Nederland valt samen met België en Luxemburg onder Allianz Benelux N.V. Door onze krachten te bundelen kan de verzekeraar zijn klanten en de adviseurs met wie we samenwerken optimaal van dienst zijn, met betere verzekeringen én betere prijzen. www.allianz.nl


P2 – Partner Content

contentway.nl

11

Gedragsverandering houdt Brainport Eindhoven duurzaam mobiel

Binnen de brainportregio Eindhoven reizen dagelijks zo’n 350.000 forensen, bij voorkeur met de auto. Door de groei van de hightechsector worden dat er de komende jaren alleen nog maar meer. Om te voorkomen dat alles vastloopt, werken 21 gemeentes samen met bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en reizigers in het ‘Programma Brainport Bereikbaar’. Iwan Arts en Paul Veelenturf van verandermanagementbureau P2 ontwikkelen samen met alle partijen een nieuw, duurzaam mobiliteitssysteem.

D

e mobiliteitsopgave rond Eindhoven is een megapuzzel met complex veel stakeholders en verschillende belangen. Het gaat niet alleen over verkeer en vervoer, maar ook over stedelijke ontwikkeling, klimaatverandering en natuurbehoud. Voor programmamanagers Veelenturf en Arts is het niet de eerste keer dat ze zo’n complex programma leiden. De rolverdeling is helder: Arts is de verbinder, Veelenturf geeft gas. Toen ze in april 2021 aan de opdracht begonnen, waren de lopende maatregelen vanuit de 21 verantwoordelijke gemeentes versnipperd. Ze zetten een uitvoeringsprogramma op waarin alle partijen intensief samenwerken. Arts: “We hebben verbinding aangebracht op alle niveaus. Door de losse initiatieven op het gebied van strategie, marketing en uitvoering samen te brengen in één programma, versterken ze elkaar en ontstaat er samenhang in de puzzel.”

Twee vliegen in een klap

De brainportregio wil een verschuiving van automobiliteit naar meer duurzame vervoersvormen zoals fietsen, OV, lopen of deelmobiliteit. Daarmee wil de opdrachtgever twee vliegen in één klap slaan: de bereikbaarheid verbeteren (minder files, een minder vol OV) en

P2 www.p2.nl

de CO2-uitstoot reduceren. Om dat te bereiken kiest P2 voor een aanpak die staat voor gebiedsgericht werken, een publiekprivate samenwerking en een meerjarig duurzaam programma. In essentie richt P2 zich op gedragsverandering bij de reiziger, in plaats van de klassieke manier van het aanleggen van meer infrastructuur. “Infragerichte ontsluiting kost miljarden en duurt jaren”, zegt Veelenturf. “Onze aanpak gericht op gedragsverandering kost 20 miljoen in drie jaar. Het neerzetten van nieuwe stedelijke mobiliteit hoeft niet duur te zijn.”

Gebiedsgerichte aanpak

Maar Nederlanders blijvend uit hun auto krijgen, is geen makkelijke opgave. In eerdere opdrachten ondervonden Veelenturf en Arts dat het realiseren van een mobiliteitstransitie het beste werkt door gebiedsgericht aan gedragsverandering te werken. Gebiedsgericht betekent hier op beperkte schaal, dus op een bedrijventerrein of campus en in plaats van in een hele provincie, legt Arts uit. “Overheden, werkgevers, scholen en aanbieders van vervoerdiensten hebben elkaar nodig. De overheid schept de kaders, de gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van een fijn fietspad. Werkgevers kunnen

werktijdspreiding en fietsgebruik stimuleren door de arbeidsvoorwaarden te veranderen. Vervoerders en aanbieders van reisapps spelen daar gericht op in.”

Minder en bewuster reizen

Veelenturf ontwikkelde voor P2 een aanpak waarmee je in een aantal stappen de mobiliteitsdruk in een gebied structureel kunt verminderen door het reis- en werkgedrag te veranderen. Om te zorgen dat mensen minder en bewuster reizen voor hun werk, onderwijs, gezondheid of events, kun je bijvoorbeeld aan drie knoppen draaien. “Mijden, spreiden en duurzamer reizen. Je wil mensen laten nadenken over thuiswerken of reizen, over welk moment ze reizen en over welk vervoermiddel ze dan nemen. Dat doe je met een mix van verleiden en afdwingen.” Blijvende gedragsverandering vraagt om langdurige aandacht vanuit het mobiliteitsprogramma. “Met één bewustwordingscampagne ben je er nog niet. Je moet draagvlak voor het programma opbouwen en jaren vasthouden.”

Dingen durven uitproberen

Het is ook gewoon een kwestie van doen, zegt Arts. “Je moet het lef hebben om markgericht te experimenteren met wat wel en niet werkt. In Eindhoven testen we nu allerlei innovatieve producten en diensten. Een mix van pop-up hubs met gratis deelfietsen op strategische plekken als de lokale Jumbo of OV-haltes, kant en klare carpoolapps voor werkgevers, werkgevers die e-bikes met challenges voor gebruikers aanbieden en een liftzuil waar lifters hun bestemming op kunnen invoeren als alternatief voor het kartonnen bordje. Sommige maatregelen werken, andere niet.” Dingen durven uitproberen is inherent aan een transitie, vindt Veelenturf. “Als je aan een nieuw systeem werkt, heb je nog geen helder beeld van waar je over vijf jaar staat. Wij mensen willen graag zoveel mogelijk zekerheid voordat we wat gaan doen, maar in deze tijden vol verandering werkt dat niet. Wij managen onzekerheden door kansen te zoeken. Zo bouw je stap voor stap een nieuw, duurzaam systeem.”

Paul Veelenturf, Programmamanager

Iwan Arts, Programmamanager


Isoleer nu de vloer met TONZON en bespaar flink op de energierekening Lagere energiekosten en een warm huis? TONZON zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde (Rc-waarde van 5,0 m2K/W of hoger). De beste keuze voor het milieu en jezelf. Met TONZON Vloerisolatie bespaar je effectief energie en creëer je een aangenamere temperatuur in huis. Veel begane grondvloeren in Nederland zijn niet voorzien van (goede) vloerisolatie. De koude vloer genereert een gevoel van optrekkende kou waardoor je gauw de thermostaat hoger zet. Een andere techniek met een beter effect TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens is gebaseerd op andere natuurkundige principes en isoleert effectiever dan andere vloerisolaties. Door de Thermoskussens wordt de vloer sneller warm en houdt de vloer de warmte langer vast. De vloer wordt zelfs warmer dan de luchtlaag vlak boven de vloer. Met het vierkamer Thermoskussen bereik je Rc > 7 m2K/W. Bij niet geïsoleerde vloeren met vloerverwarming kan de besparing zelfs oplopen tot 18 m3 gas/m2. Dubbele aanpak De meeste begane grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De dubbele aanpak van de kruipruimte is de perfecte maatregel om mee te beginnen. TONZON Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte stopt de verdamping van vocht uit de bodem. Dit betekent minder vocht in de woning en een optimale werking van de Thermoskussens. Een warmere vloer en een drogere kruipruimte. Vul dat aan met het optimaliseren van de warmteafgifte van je cv-installatie.

Meest mens- en milieuvriendelijke vloerisolatie TONZON Vloerisolatie is geheel opvouwbaar zodat het zelfs door het allerkleinste kruipruimteluik past, daardoor heb je geen vrachtwagen nodig voor transport. Met een minimaal gebruik van grondstof en energie, bereik je een maximaal effect. Volgens Milieu Centraal wordt de energie om isolatiemateriaal te maken, tijdens de levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend. Woningisolatie is dus goed voor het klimaat. Bij de Thermoskussens van TONZON bedraagt deze factor maar liefst 6.500. Zo gering is de CO2 uitstoot van deze uitvinding. Het isolatiemateriaal bevat geen stof, vezels of giftige gassen waardoor je thuis kan blijven tijdens de montage.

TONZON Vloerisolatie is zelf eenvoudig te monteren maar laat je het liever over aan professionals? Neem dan contact op met TONZON voor een vrijblijvende offerte. Laat je het installeren kijk dan op de website van de overheid (www.rvo.nl) wat je moet doen om in aanmerking te komen voor de subsidie voor woningisolatie. Je kan nu ook in aanmerking komen voor de subsidie met 1 maatregel.

Wil je meer informatie over vloerisolatie? Scan dan de QR-code

Optimaliseer de cv-installatie en isoleer de boiler Verbeter direct de warmteafgifte van jouw cv met de radiatorfolie (die onzichtbaar zijn werk doet), de vensterbankfolie en de verbeterde leidingisolatie van TONZON. Ook boilers en close-in boilers pak je in met TONZON folie. Kijk op onze website voor meer informatie.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.