The "Coláiste An Phairsaigh" user's logo

Coláiste An Phairsaigh

Iarbhunscoil lán-Ghaelach deonacha (non-fee paying), lae agus cónaithe (táille) do bhuachaillí agus cailíní is ea Coláiste an Phiarsaigh. Is í an Ghaeilge an teanga chaidrimh ag múinteoirí agus ag daltaí sa scoil agus taobh amuigh di, agus tá dualgas ar gach dalta Gaeilge a labhairt. Glacaimid le daltaí cónaithe agus lae-cónaithe (5/4 lá). Tá deontas ar fáil do dhaltaí cónaithe áirithe.

Publications