Page 1

AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Súil Eile

Ó chlé: Sinéad Ní Argáin, Sorcha Ní Bhrúdair, Róisín Ní Chinnéide agus Lonnóg Nic Fhlannchadha a bhain amach daichead a dó grád A eatarthu, i Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2013.

NUACHTLITIR SCOILE CHOLÁISTE AN PHIARSAIGH

EAGRÁN NA NOLLAG 2013


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

Eagarfhocal

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

“SÚIL EILE”

Tá deireadh na bliana ag druidim linn agus tá an scoil seo ar an saol le daichead bliain. Is mó dalta a d’fhág rian a gcos sa scoil le linn an tréimhse sin ach is léir ón nuachtlitir seo gur ag dul i dtreise atá gaisce na foirne agus gaisce na ndaltaí. Istigh anseo gheobhaidh tú blaiseadh den obair atá, idir mhúinteoirí agus daltaí tar éis a chur díobh, le roinnt míonna anuas. Guímíd gach rath oraibh don Nollaig agus bliain nua faoi mhaise daoibh. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháíl leis an Máistir Ó Súilleabháin (Eolaíocht) agus leis an Máistir Ó Céilleachair a thug cabhair dúinn leis an saothar seo. Beir bua.

EAGRÁN NA NOLLAG 2013

FOIREANN NA NUACHTLITREACH

Foireann na nuachtlitreach.

Jordan de Paor Daithí de Róiste Ruth Hodder

Scéim na Scol

Ruadhán Mac Gearailt

Is seisiún comhairle é seo a bhíonn eagraithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Eagráitear an chuairt seo i gcomhairle le múinteoir gairmthreorach na scoile. I mbliana d’eagraigh comheagraí na scéime, Claire Ní Mhuirthile, mar is dual di, seisiún sa scoil againne ar an Luan an 7 Deireadh Fomhair 2013. Ba iad na cainteoiri a bhí ar an bpainéal ná Nuala de Búrca, Ionad na Gaeilge Labhartha, Kenneth Ó Nialláin B.I.S. Córas Faisnéise Gnó (Mac Léinn Bl. II) iarscoláire na scoile seo, agus Caoimhe Ní Chiaráin Eolaíocht Bitheacha, iarscoláire na scoile seo (Mac Léinn Bl. II). Pléadh saol na hOllscoile idir acadúil, Ghaelach agus shóisialta agus freagraíodh aon cheisteanna a bhí ag daltaí na hArdteistiméireachta a d’fhreastail ar an seisiún. De réir dealraimh chuaigh an seisiún i bhfeidhm ar an lucht freastail agus b’fhiú go mór an ócáid seo a eagrú.

Lusaí Ní Cheallaigh Daithí Ó Caoimh Ioiart Ciarán Ó Cearnaigh Eoin Ó Céilleachair Daithí Ó Floinn Micheál Ó hAilín Fionn Ó hAodha Adam Ó hÉafaigh Eoin Ó Laocha Colin Ó Meachair

Cuairt ar Pharlaimint na hEorpa

Malachy Ó Riain Liam Purdy Niamh Damery

COLÁISTE AN PHIARSAIGH, GLEANN MAGHAIR, CORCAIGH.

AONAD DE CHUID NA hIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

“SÚIL EILE 2013”

Daltaí an cúigiú bliain ag baint taitnimh as an turas go dtí Strasburg um Shamhain agus iad buailte futhu sa pharlaimint.

2


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Tráthchlár Imeachtaí Eischuraclaime 2013 - 2014

Gníomh

Aois/ Bliain

Áit

Am Múinteoir

Dé Luain

Iománaíocht

Fé 16 Sinsir

Scoil na nÓg Crosaire Buck Leary

3.35

An Máistir Ó Colmáin

Cispheil na gCailiní

Fé 16 Fé 19

Halla Ghleann Maghair Uachtarach

4–6

Iníon Ní Leader Iníon Ní Chionnaith

Peil

Fé 16 Sinsir

Scoil na nÓg Crosaire Buck Leary

3.35

An Máistir Ó Laighin

Peil Iománaíocht

Fé 14 Fé 14

Scoil na nÓg Crosaire Buck Leary

3.35

An Máistir Ó Coigligh

Peil na gCailíní Camógaíocht

Bl. 2- Bl6

Scoil na nÓg Crosaire Buck Leary

3.35

Iníon Ní Bhroin (Cluichí)

Cór

Gach Aois

S. 10

1.05

Iníon Ní Bhroin (Ceol)

Ranganna Ceoil Traidisiúnta

Bl.1 – Bl 6

S. 20

1.05

Iníon Ní Bhroin (Ceol) Michelle Foy

Lúthchleasaíocht

Gach Aois

An Grúpa Traidisiúnta

Gach Aois

Seomra Ceoil

1.05

Iníon Ní Bhroin (Ceol)

Cispheil na mBuachaillí

Fé 16 Fé 19

Halla Ghleann Maghair Uachtarach

4–5

Iníon Leader Iníon de Bláca

Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Bl. 2- Bl6

Leabharlann

3.35

An Máistir Ó Colmáin – Cathy Darcy

Dé hAoine

Giotár

Bl. 1 – Bl. 6

S. 20

1.05

Iníon Ní Bhroin (Ceol)

Le Socrú

Gaisce

Bl 4 Bl 5

1.051.35

Iníon Ní Laocha Iníon Ní Chonchubhair Iníon Ní Cheabhrúil

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Iníon Ní Cheabhrúil

3


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Ceannairí agus Leas-Cheannairí 2013 — 2014

RANG

MÚINTEOIR RANGA

CEANNAIRE

LEAS - CHEANNAIRE

AODÁN

Iníon Ní Laocha

Clíonadh Ní Thuairisc

Niamh Nic Lochlainn

BARRA

An Máistir Ó Súilleabháin

Cian Ó Doinnlé

Ally Nic Cárthaigh

CLÁR

Iníon de Bláca

Pádraig Ó Treasaigh

Ava Ní Loingsigh

ÁINE

Iníon Ní Chonaill

Hamish Mac Phaidín

Clár Ní Mhaoláin

BRÓNA

An Máistir Ó Coigligh

Fianna Ní Mhurchú

Jamie Mac Domhnaill

CIARÁN

Iníon Ní Chonchubhair

Emily de hÍde

Adrian Ó Ceocháin

AOILEANN

Iníon Ní Chearbhúil

Dónal Ó hEireamhóin

Laura Ní Dhonnabháin

BREANDÁN

Iníon Ní Loingsigh

Éabha de Londrus

Eoin Ó Deasúnaigh Ó Dúghaill

CONALL

An Máistir Ó Súilleabháin

Máire-Jo Nic Liam

Seán Ó Muirí

AILBHE

Iníon Ní Scollaí

Oisín Mac Aonais

Aodán Ó Conghaile

BÉIBHINN

An Máistir Ó Laighin

Liam Purdy

Ethan Tripp

CATHAL

Iníon Ní Sheaghdha

Liam Ó Dálaigh

Lonnóg Nic Fhlannchadha

AISLING

An Máistir Ó Colmáin

Breandán Mac Cárthaigh

Oscar Ó Brolacháin

BREIFNE

Iníon de Buitléir

Aaron Ó Gráda

Kia Nic Seoirse

CLÍONA

Iníon Ní Fhearaíl

Brugha Mac Giolla Phádraig

Seosamh Mac Innéirí

DEIRDRE

Iníon Ní Ríordáin

Cathal Ó Catháin

Seán Ó Néill

ABÁN

Iníon Ní Ruáin

Séamus Ó Baoill

Niamh Ní Dhálaigh

BRÉANANN

Iníon Ní Mhathúna

Meadhbh Ní Laoire Nic Giolla Phádraig

Aaron Ó Mathúna

EILÍS

Iníon Ní Argáin

Éanna Ó Gairmle

Alison Ní Ríordáin

4


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

An Chéad Bhliain 2013 — 2014

Rang Aodán: Ar chúl, ó chlé: Abernethy Sinéad , de Barra Eabhan , Mac Iomhair Seán , Mac Uaid Fergus , Ní Chonghaile Clodagh ,Ní Dhuinneacha Síofra , Ní hAodha Alsún , Ní hAodha Cáit , Ní hAodha Seána , Ní Laighin Cáit, I lár: Ní Mhathghamhna Ríon, Ó Néill Tomás D. , Ní Ríogáin Tara , Ó Maoláin Ó Catháin Séamus , Ní Thuama Ellie , Nic Cana Fiona, Ó Cionnaolaidh Alan , Nic Cárthaigh Caroláine, Pléimeann Liam , Nic Lochlainn Niamh, Chun tosaigh: Ó Laoi Ciarán, Ní Mhurchú Elaine, Ó Cearbhúil Aindriú , Ní Thuairisc Clíonadh, Tripp Ivan, Nic an Rí Áine, Ó Coinnealáin Cathal, Nic Cárthaigh Shaughna, Ó Foghlú Tomás, Ó Sionnaigh Conchúr.

Comhairle na Mac Léinn

Rás Sealaíochta an Dara Bliain An Lá Spóirt 2013

2013 Daltaí Sóisearacha Clíonadh Ní Thuairisc Ally Ní Chárthaigh Fianna Ní Mhurchú Adrian Ó Ceocháin Dónal Ó hEireamhóin

Éabha de Róiste An Chéad Áit

Gael Breathnach An Chéad Áit

Cian Ó hÉafaigh An Chéad Áit

Conchúr Ó Fearghail An Chéad Áit

Éabha de Londrus Daltaí Sínsearacha Ethan Tripp Lonnóg Nic Fhlannchadha Breandán Mac Cárthaigh Brugha Mac Giolla Phádraig Niamh Ní Dhálaigh Alison Ní Ríordáin

Keelan Ó Laoi 3ú háit

Caoilinn Ní hAodha 3ú háit

Fianna Ní Mhuchú 3ú háit

Seán Mac Coitir 3ú háit

5

Meadhbh Ní Laoghaire Ní Giolla Phádraig


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

An Chéad Bhliain 2013 — 2014

Rang Barra: Ar chúl, ó chlé: Lauren Whitford, Emma de Baróid, Eamonn de Róiste, Ladina Jeisy, Aoife Ní hAonghusa, Ruby Uilmit Ní hÁinle, Áine Ní Churtáin Ní Charlaigh, Róisín Ní Drisceoil, Áine Lovisetto. I Lár: Aisling Ní Thóibín, Alsún Ní Thailliúr, Alsún Ní Thuama, Leah Ní Thuama, Ally Nic Cárthaigh, Myn Nic Ghiolla Phádraig, Déarbhla Nic Risteard, Shannon Nic Uaid, Tomás Ó Briain, Codi Ó Ceallaigh Mac Muiris. Chun Tosaigh: Austin Ó Coileáin, Cian Ó Doinnle, Caoimhín Ó Finn, Darragh Ó Góilín, Darragh Ó Laoire, Alex Ó Muirí, Cian Ó Muirí, Aaron Chandler, Ronán Mac Cana. Líne láir: Deiseal: Gearóid Ó Cearúil. Tuathal: Christian Ó Murchú.

Rang Clár: Ar chúl, ó chlé: Margot Le Lu, Ellen Ní Argáin, Ciara Ní Chaomhánach, Emily Ní Choileáin, Cáit Ní Chorcráin, Caitríona Ní Chorra, Áine Ní Chuimín, Rebecca Ní Drisceoil, Áine Ní Lonsigh, Ava Ní Loinsigh. I lár:: Séonaid Ní Mhaolalaidh, Laoise Ní Mhurchú, Leah Ní Mhurchú, Clár Ní hIcí, Tamzyn Nic Óda, Aoife Nic Roibeard, Oisín Ó Briain, Seán Ó Cionnaith, Darragh Ó Cróinín. Chun tosaigh: Oisín Ó Duinneacha, Shane Ó hAilín, Cathal Ó Leannacháin, Seosamh Ó Lonargáin, EoinÓ Mhathúna, Séamus Ó Muirgheasáin, Tomás W. Ó Néill, Eimhín Ó Rothláin, Pádraig Ó Treasaigh, Jake Waterman. Líne láir: Deiseal Méabh Nic Dhonncha

6


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Turas go dtí Strasburg linne, óige na hEorpa a fheiceáil amach anseo sa chóras. Labhair daltaí éagsúla ina dteanga dúchais féin agus cé go raibh mórán Éireann teangacha á labhairt tháinig an teicneolaíocht i gcabhair orainn. Bhí cluasáin ar fáil agus sa tslí seo bhí aistriúchán ar fáil dúinn ar an toirt. Ar deireadh, bhí dreas díospóireachta againn agus cé go raibh an-iarracht go deo déanta againne níor thugamar an sway linn faraor.

Ar an séú lá déag de mhí Mheán Fómhair chuaigh grúpa daltaí ón scoil seo ar thuras scoile. Bhuaigh an scoil an duais i mbliana. Chuir daltaí isteach ar chomórtas chun leathanach do shuíomh idirlín a dhearadh do Pharlaimint na hEorpa. An duais a bronnadh orthu ná trí lá a chaitheamh thall i Strasbourg chun cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa. Bhuaileamar le chéile sa scoil agus tar éis don rolla a bheith glaoite thugamar faoin ardchathair mar bhíomar ag eitilt ó aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhíomar ag cabaireacht agus ag gáire agus ag éisteacht le ceol agus bhí gach duine ag súil leis an eitilt. Shroicheamar an t-aerfort ar a ceathair a chlog ar maidin agus rinneamar an seiceáil isteach láithreach. Níorbh fhada a thóg sé orainn eitilt soir go dtí Frankfurt na Gearmáine. Deirimse leat go raibh tuirse orainn, ach bhí orainn turas dhá uair an chloig eile a chur dínn áfach sara shroicheamar Weindenberg i gceanntar na Baváire. D’itheamar greim bídh i mbialann sa chathair sin. Ina dhiaidh sin thugamar cuairt ar Chaisleán Weidenburg. Neosfaidh mé an fhírinne duit, bhí sé an suimiúil go deo. Ar aghaidh linn ansin gan a thuilleadh moille go dtí gur shroicheamar ár sprioc i gcathair Strasbourg agus sheiceáileamar isteach sa bhrú. Chuamar timpeall na cathrach ar chamchuairt an óiche sin agus bhí na radharcanna go gleoite ar fad. Thugamar faoi deara go raibh a lán de na foirgnimh an-nua aimseartha agus fíochmhar ard. Bhíodar mór groí.

Pé scéal é, b’fhiú go mór é mar rinne mé féin ar aon nós cairdeas leis na daltaí ón Spáinn agus ón tSualainn. Mhúin mé cúpla abairt Gaelainne dóibh agus bhí cúpla abairt Spáinníse sa bhreis agam féin ambaiste ag deireadh an lae. De réir dealraimh rinne ana chuid eile de mo chomhleacaithe amhlaidh. D’fhágamar slán lena chéile ar aon nós an tráthnóna sin. Chuamar ag babhláil an óiche sin. Bhí an-chraic againn caithfidh me a rá. Chaitheamar an lá deireanach ag siopadóireacht i Strasbourg. Fuaireamar seans leis cuairt a thabhairt ar “The Park”. Is páirc siamsaíochta a bhí ann agus rinneamar iarracht dul ar gach marcaíocht a bhí ar ár gcumas. Chun na fírinne a insint nár éirigh le roinnt daoine, ní neosfaimid anseo cé hiad, dul ar chuid de na marcaíochtaí dhá uair agus duine amháin a chuaigh in airde ar cheann amháin trí huaire. Bhuel sin é an scéal a chualasa ar aon nós. Bí cinnte de gur éirigh linn mórán acu a thriall sara mbuaileamar bóthar. D’fhilleamar ar Éirinn an óiche sin agus deirimse leat go raibh tuirse orainn ach níl aon amhras ach go raibh a lán foghlamtha ag gach duine

Maidin lá arna mhárach bhíomar éirithe go moch agus ag súil go mór leis an gcuairt ar Pharlaimint na hEorpa i Strasbourg. Nuair a shroicheamar an áit bhí isteach is amach le fiche sé scoil eile ann ó áiteanna éagsúla ar fud na hEorpa. Bhí ar bheirt againn caint a thabhairt uainn chun eolas a thabhairt do gach scoil eile a bhí bailithe ann faoin ár dtír féin agus faoin saghas scoile a bhí againn. Chuir baill foirne na parlaiminte ar ár súile dúinn ansin cad a bhí i gceist leis an bparlaimint. Mhínigh siad dúinne faoin gcóras parlaiminte. Bhí teachtaí parlaiminte ar fáil dúinn chun ár gceisteanna a fhreagairt. D’fhoghlaíomar ana chuid faoin bparlaimint ón méid seo. Bhí seisiún ceistiúcháin agus freagraí againn ansin leis na scoileanna eile. Chuireamar go léir in iúil dá chéile cad é an todhchaí a bheadh ag an Aontas Eorpach dar linn, ár dtuairimí féin faoin bparlaimint agus na nithe gur mhaith

Úna Ní Shúilleabháin ag baint taitnimh as Euroscola 2013

7


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

Lá Spóirt 2013 Rás 100 Méadar Bl. 3

AR CUAIRT

Ó chlé: Úna Ní Shúilleabháín, Brian Crowley agus Fay Langley

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Amanathar an lae a tugadh an cuireadh do Bhrian Crowley, Feisire de Pharlaimint na hEorpa teacht ar cuairt chun na scoile chun labhairt le daltaí tháinig sé chugainn. Bhailigh thart ar nócha dalta isteach i seomra 12/13 agus labhair Brian leo faoin obair a rinne sé sa pharlaimint thall i Strasbourg na Fraince. Chaith sé isteach is amach le caoga noiméad ag labhairt agus ansin bhí seans ag daltaí é a cheistiú maidir leis an ábhar ar labhair sé faoi. Léiríodh an méid sin suime sa chuid seo den chuairt go raibh ar Brian breis ama a chur lena chuairt. Rinne sé amhlaidh cé go raibh sé fíochmhar broidiúil an lá sin. D’fhreagair sé mórán Éireann ceisteanna faoin dualgas a bhí air agus é ina fheisire agus ba léir gur bhain gach duine an-tairbhe as an gcuairt seo ar aon nós.

Ón mbarr: An chéad áit: Conchúir Ó hÓgáin, an dara háit, Dónal Ó Lonargáin, an tríú háit, Seán Ó Muirí.

Cibearbhulaíocht Le formhór dhá mhí anuas anois tá dianfheachtas ar siúl sa scoil chun a chur ar ár súile dúinn cad is bulaíocht ann agus conas déileáíl leis. Tá idir mhúinteoirí agus daltaí páirteach sa bhfeachtas. Tá suirbhéanna déanta ag ranganna, tá plé oscailte déanta sna ranganna agus tá an-chuid póstaeir curtha in airde agus mar chuid den fheachtas céanna tháinig garda áitiúil ar cuairt chugainn. Eagraíodh an chuairt an-suimiúil seo sa scoil, tá mí ó shin anois ann. Tháinig an Garda Noel Fitzgerald chun cainte le daltaí an Teastais Shóisearaigh maidir leis an gcibearbhulaíocht. Tá mórán Éireann eolais ag an ngarda céanna faoin gcibearbhulaíocht agus tá oiliúint faoi leith faighte aige ar conas tabhairt faoin bhfadhb seo agus conas an t-eolas úd a roinnt

Ó Chlé: Laura Ní hOistéir, Dionne Ní Chearúil, Noel Fitzgerald, Clodagh Ní hÉadain, Aislinn Ní Chonchubhair.

le daoine óga ach go háirithe. Labhair sé ar feadh leath uair an chloig nó mar sín faoin bhfadhb seo, an chibearbhulaíocht. Mhínigh sé cad a bhí i gceist leis agus ansin léirigh sé straitéis éifeachtach do na daltaí ar conas déileáíl leis an bhfadhb. Nuair a bhí a chuid cainte curtha de aige d’fhreagair sé ceisteanna a bhí ag daltaí. Tríd is tríd ba mhór an chabhair an chuairt seo agus tá formhór an eolais a tugadh ag an ócáid le fáil sa nuachtlitir seo.

8


9

An Léimt Fhada

An Léimt Ard

Rás 400m

Rás 100m

Cailíní

1.Leah Ní Thuama

2.Emily Trindle

3.Cristín Ní Fhloinn

Buachaillí

1.Conchúr Ó Luineachain

2.Cameryn Ó Ceallaigh Mac Muiris 2.Colm Ó Dubhgaill

3.Seán De Nógla

1.Leah Ní Thuama

2.Áine Ní Lionsigh

3.Emma de Banróid

Buachaillí

1.Jake Waterman

2.Evan Rowlands

3.Seán Ó Cionnaith 1.antonia De Buitléir

2.Roisín Ní Dhonnabháin 2.Ella Ní Mhuiríosa

1.Gael Breathnach

2.Emily De hÍde

1.Roibéard Mac Giollabháin 1.Eoin Ó Laocha 2.Cillian Mac Scollóige 3.Ben Ó Tuama

1.Cameryn Ó

2.Cian Ó hEafaigh

3.Conchúr Ó Fearghaid

3.Rosa Breathnach

Buachaillí

3.Seán Ó Fiannachta

2.Daithí Ó Floinn

Buachaillí

3.Dionne Ní Cearbháil Buachaillí

3.Eva De Roiste

1.Meadbh Damery

Cailíní

Cailíní

1.Cillian Ó Loinsigh/ Cian Mac Canna

Buachaillí

3.Meabh Ní Dhuinnshéibhe

2.Róisín Ní Chinnéide

Cailíní

Cailíní

3.Cian Ó Mathúna

1.Conor Manrí

Buachaillí

3.Clodagh Ní hAodán

2.Antonia de Buitléir

Cailíní

Cailíní

2.Alex Ó Drisceoil 3.Colin Ó Meachair

2.Alex Ó Muirí

1.Cian Ó Muirí

3.Jake Waterman

Buachaillí 1.Ross Ó Caomhánach

Buachaillí

3.Ian Mac Eanraic

2.Seosamh Mac Innéire

1.Alex Ó Conchubair

Buachaillí

3.Faye Langley

2.Éirne Ní Dheasmhúnaigh

1.Aimee Ní Fhaoláin

Cailíní

3.Seosamh Mac Innéiri

2.Aaron Ó Gráda

1.Cillian Histon

Buachaillí

3.Meadbh Ní Charthaigh

2.Sorcha Ní Chionnaith

1.Éirne + Roisín Ní Dhonnchú

Cailíní

3.Liam Ó Lonergáin

2.Alex Ó Conchubhair

1.Séamus Ó Cearúill

Buachaillí

3.Rachel Ní Chéilleachair

3.Ella Ní Mhuiríosa

3.Lauren Whitford

1.Faye Langley 2.Sorcha Ní Chionnaith

1.Sorcha Ní Bhrúdair

1.Niamh Nic Lochlainn

Cailíní

3.Ian Mac Eanraic

2.Liam Ó Lonergáin

1.Alex Ó Conchubhair

Buachaillí

3.Faye Langley

2.Rachel Ní Chéilleachair

1.Éirne Ní Dheasmhúnaigh

Bliain 5 Cailíní

2.Leah Ní Thuama

Cailíní

3.Shane Ó Drisceoil

2.Liam Purdy

1.Ciarán Ó Cearnaigh

Buachaillí

3.Lucy Ní Cheallaigh

2.Aisling Ní Mhathúna

Cailíní

3.Seán Ó Muirí

3.Evan Rowlands

Buachaillí

3.Aisling Ní Dhálaigh

2.Dónal Ó Lonargáin

Buachaillí 1.Conchúir Ó hÓgáin

Buachaillí

3.Áine Ní Lionsigh

Bliain 4 Cailíní

1.Róisín Ní Dhonnabháin 1.Meadbh Damery 2.Meabh Ní Mhaoláin

2.Jake Waterman

3.Annaliese Ní Mhurchú

2.Aine Ní Chuimín

Bliain 3 Cailíní

1.Cian Ó Muirí

1.Clár Ní Mhaoláin

2.Edel Ní Lonargáin

1.Leah Ní Thuama

Bliain 2 Cailíní

Bliain 1 Cailíní

Torthaí: Lá Spóirt 2013

3.Aaron Ó Mathúna

2.Shane Ó Conchuir

1.Lucás Ó Muiríosa

Buachaillí

3.Alison Ní Riordáin

2.Aoife Ní Einn

1.Ellen Ní Drisceoil

Cailíní

3.Lucás Ó Muiríosa/Seán Mac Aonais

2.Daithí Mac Daibhí

1.Shane O' Conchúir

Buachailli

3.Ellen Ní Dhrisceoil Alison Ní Riordáin

2.Anna Ní Chárthaigh

1.Rachel Ní Chaoimh

Cailíní

3.Lucás Ó Muiríosa

2.Niall Mac Con Coille

1.Seamus Ó Cearrúill

Buachaillí

3.Niamh Ní Choitir

2.Brianne Nic Pharthaláin

1.Ellen Ní Fhloinn

Cailíní

3.Lucás Ó Muiríosa

2.Niall Mac Con Coille

1.Seamus Ó Cearúill

Buachaillí

3.Niamh Ní Dhálaigh

2.Áine Ní Chearnaigh

1.Ellen Ní Fhloinn

Bliain 6 Cailíní

AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Comhairle Faoin gCibearbhulaíocht Tarlaíonn a leithéid nuair a bhaineann an bulaí úsáid as an idirlíon chun bulaíocht a dhéanamh. Tá an cineál seo bulaíochta ag éirí níos coitianta de réir mar atá an teicneolaíocht ag forbairt agus ag fás. Baintear úsáid as an téarma ‘cibearbhulaíocht’ nuair a dhéantar bulaíocht ar dhuine óg trí theicneolaíochtaí digiteacha leithéid an fóin soghluaiste, trína náiriú, trí bhagairtí agus trí chiapadh.

• • •

Athraigh do shonraí teagmhála. Roghnaigh ainm úsáideoir nua, pasfhocal, seoladh ríomhphost nó uimhir. Má tá na teachtaireachtaí tromchúiseach agus bagrach ba cheart dul go dtí na Gardaí. Chun cuidiú leis na Gardaí, ba cheart duit cuntas a choinneáil ar am agus ar dhátaí na dteachtaireachtaí.

Tá dhá shaghas cibearbhulaíochta ann : Cén fáth a ndéanann daoine bulaíocht? Ionsaí díreach ina gcuirtear teachtaireachtaí go díreach chuig an ógánach agus ionsaí trí ionadaí ina mbaintear úsáid as duine nó daoine eile chun cibearbhulaíocht a dhéanamh ar an íospartach.

Tá go leor tosca i gceist leis na cúiseanna a ndéanann daoine bulaíocht. Bíonn tosca sa bhaile, ar scoil agus sa phobal i gcoitinne bainteach le hiompar ionsaitheach. Ar na tosca baile a d’fhéadfadh a bheith mar chúis tá, easpa ceana agus cúraim, an iomarca saoirse, cruálacht, tuismitheoirí foréigneacha agus ar na tosca scoile a d’fhéadfadh a bheith i gceist tá pionós ródhian, náireach agus maslach agus easpa feitheoireachta.

Samplaí d’iompar cibearbhulaíochta: Teachtaireachtaí ionsaitheacha nó magadh ar Facebook, Twitter, Youtube agus araile.

• • •

Tionchar na bulaíochta Briseadh isteach ar do chuntas ar líne Scaipeadh cúlchainte ar líne Tráchtanna, físeáin nó íomhánna maslacha ar líne

Seo cuid de na tionchair a d’fhéadfadh bulaíocht a chur ar mhic léinn : •

Strus

Laghdú cumais díriú isteach ar obair scoile

Easpa spreagthachta agus fuinnimh

Obair scoile lag

Imní

Easpa goile nó ag ithe go leor

Dúlagar

Fadhbanna codlata

Fadhbanna boilg agus putóige

Chun cibearbhulaíocht a sheachaint:

• • • • •

Na tabhair do phasfhocal d’aon duine riamh ná chóiche. Logáil amach as do ríomhphost nó as Facebook i gcónaí. Bíodh sé de nós agat logáil amach go háirithe nuair a bhíonn tú ag úsáid ríomhaire poiblí. Bí béasach le daoine eile ar Facebook. Smaoinigh ar cad atá á rá agat ar eagla go ngortódh tú nó go náireodh tú duine eile. Roghnaigh do chairde ar Facebook go rí-chúramach. Tá sé tábhachtach go smaoineofá ar cé a bhfuil tú ag iarradh do chuid eolais a roinnt leis nó léithe.

Chun déileáil le cibearbhulaíocht: .

• • • •

Céard is féidir a dhéanamh faoin bhulaíocht

Mura bhfaigheann an bullaí aon fhreagra, seans maith go n-éireoidh sé/sí bréan den scéal agus go stopfaidh siad. Ná freagair aon duine atá ag déanamh na cibearbhulaíochta ort. Ba cheart do ghuthán nó do ríomhaire a mhúchadh. Cuir do sholáthraí seirbhís idirlín ar an eolas. B’fhéidir go mbeadh siad in ann stop a chur le cuid de na teachtaireachtaí ar líne nó de na glaochanna agus teachtaireachtaí ar an bhfón.

Má tá bulaíocht á dhéanamh ort ba cheart duit é a insint do thuismitheoir, do mhúinteoir nó do chara a bhfuil muinín agat astu. Nuair a insíonn tú do dhuine éigin faoin bhulaíocht ba cheart duit a insint cé atá á dhéanamh, cé chomh minic agus atá sé ag tarlú, cé eile a bhfuil fhios acu faoina bhfuil ag tarlú.

10


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

Banc Scoile

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Duaisbhronnadh 2013

Lesley Ann Ní Uilcín: Cispheileadóir na Bliana 2012/13 Ó chle, ar chúl: Ciarán Ó Murchú, Jennifer Montague, Colm Cooper, Ciarán Ó Cearnaigh, Shauna Ní Chróinín, Lonnóg Nic Fhlannchadha, Sinéad Ní Argáin. Chun tosaigh: Róisín Ní Chinnéide, Meadhb Damery.

Ar an Máirt an cúigiú lá déag de mhí Mhéan Fómhair tháinig Colm Cooper (AIB), Ciarán Ó Murchú(AIB), iar-dhalta Choláiste an Phiarsaigh agus Jennifer Montague (AIB) chun na scoile chun caint faoi chomórtas atá á reachtáil acu le haghaidh AIB, Banc Aontas Éireann. Is é an comórtas atá i gceist ná “Build a Bank”. Roghnófar seisear dalta agus glacfaidh siad páirt sa chomórtas ar son na scoile. Beidh ar gach dalta ón gceathrú bliain a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh, curriculum vitae comhlánaithe a sheoladh chuig Banc Aontas Éireann a luaithe agus is féidir. Déanfar na hiarratais a mheas agus ansin bunaithe ar an meastóireacht seo cuirfear agallamh ar na hiarraitheoirí a róghnófar. Má bhíonn iarratas sásúil cuirfear agallamh ar an iarrathóir úd. Beidh na hagallaimh á stiúradh ag ball fóirne de chuid Banc Aontas Éireann. Roghnófar seisear dalta ón idirbhliain sa phróiseas seo chun an banc scoile a reachtáil. Beidh freagrachtaí éagsúla á ndáileadh orthu agus is é an sprioc a bheidh acu ná an craobh réigíunach a shroichint agus a bhuachaint.

An Lá Spóirt 2013/2014: Lucás Ó Muiríosa, Lúchleasaí an Lae.

Déanfaidh Banc Aontas Éireann meastóireacht leanúnach ar iarrachtái na foirne a bheidh ag feidhmiú sna scoileanna agus róghnófar an buaitheoir bunaithe ar fheabhas a chuid oibre i rith na bliana. Bronnfar duais, Samsung Tablet, ar an seisear a thabharfaidh an chraobh leo ag deireadh na bliana. Ní nach ionadh beidh sár iarracht de dhíth orthu chun an sprioc úd a bhaint amach. Caithfidh an séisear a roghnófar freastal ar chúrsaí inseirbhíse a bheidh á gcur ar fáíl ag Banc Aontas Éireann. Ina theannta san beidh orthu gach aon ní a bhaineann le reachtáil an bhainc a fhoghlaim agus chuige sin eagrófar gach aon ghné den tionscadal ar bhonn foirmeálta. Caithfear cuntais a oscailt agus custaiméirí a earcú. Is faoin bhfoireann a roghnófar sna scoileanna an gnó ar fad a chuir i gcrích agus mar sin leanfaidh an obair ar feadh na bliana. Beifear ag súil le tacaíocht ó dhaltaí na scoile gan amhras mar dá mhéid tacaíochta a gheobhaidh siad is ea is fearr a éireoidh leo sa chomórtas. Guímíd gach rath ar an tionscadal seo. Mar a deir an seanfhocal, is i ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

11

Hannah Ní Chiaráin: Scoth Theastas Sóisearach 2012


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

Sorcha Ní Bhrúdair Scothscoláire Bliain 3 2013

SÚIL EILE : EAGRÁN NA NOLLAG 2013

Scothscoláire Bliain 4 2013: Na daltaí eile a bhí ainmnithe: Ó chlé: Seán Mac Gearailt, Julie Ní hAilín, Deirdre Cottrell, Lucy Ní hAilín.

Gillian Nic Gearailt Scothscoláire Bliain 6 2013

Meadhbh Ní Laoire Nic Giolla Phádraig Scothscoláire Bliain 5 2013

Eimear Ní Bhrúdair Scothscoláire Bliain 2 2013

Breandán Mac Cárthaigh Scothscoláire Bliain 4 2013

Niall Ó Cnoic Scothscoláire Bliain 1 2013

Lúchleasaí na Bliana: Éirne Ní Dheasmhúnaigh, Conchúr Ó Fearghail

12

Feis Maitiú: Eimear Ní Bhrúdair, Amy Ní Argáin

NUACHT SCOILE NA NOLLAG 2013  
NUACHT SCOILE NA NOLLAG 2013  

Nuacht Scoile Choláiste an Phiarsaigh um Nollaig 2013.

Advertisement