Page 1


A Chairde,

Táimid go léir ag dréim le deireadh na scoil-bhliana arís agus séasúr na Nollag ag béal an dorais. Tá atmaisféar na Nollag timpeall na scoile gan amhras. Tá súil againn go mbainfidh sibh an-taitneamh as “Flúirse” an nuachtlitir scoile don téarma seo. Tá sár obair déanta ag an bhfoireann nuachtlitreach go léir. Go speisialta, ba mhaith linn go léir mór-bhuíochas a ghabháil leis an Máistir O Céilleachair as an gcabhair go léir a thug sé dúinn. Ba mhaith linn buíochas a ghabháíl leis na múinteoirí agus foireann na hoifige as a gcúnamh. Tá a lán eolais anseo istigh againn mar sin bain taitneamh as. Bí ag

%",

*%""% -

*%3 (*%""% -

!

!

"

!

! "

%

#

&

(

$

'

*

# ! ! !" ! $ % & ! '( ) ! ! * + "! , $' () ' ! ! ! $ % " & ( ! ) ! . ! " (

(

)

+

,

.

*

/

+

,

0

&

#

( 1

/ $'0 ' !

)

(

, .

$ %

!

( !

2

! ' " 1 $! ! ' ! . % " ' !% %

!" " # "&

"

$ %# '

"#()

*%++% ,(

"#()

- (. #(*% /% ,( +*0

%0

- (+%""%,! " ++*" - (1 ++*%#(%

* &( ""

% #(% % /(.%#(! " *!" %# ! /(% ,( ! % , ) ++*%&(!-" % %,( $3& 6

# 74 $ %

4( ( $

0

,

. /0 ' %)

2 %

4 0

55

1 %" 80

Oideachas Saoránach, Sóisial-

"%

% 2"


4

) ) ) ) )

8

0 '% $

9$ ) )4

%

, %$ $ ,

, ,

8; 4 8 ; $ ) , 8 8 % %) 4 ) %

$

4

8

8#

/

. $

).

8*

)

. $

4

$ ,

%

% %, ; )

%+/%-%, &% "//% /" $ ( %3 ! +! 356 /7 #(+18% #()+7 * * 9 *++8 ++0 - (*%++%#(! "8 "% - () ++*%&(! "8:. 0 * . /+1 8 +; % * % %8 .#*0 -( +-"8 % 3* * ) #%< (." / 3% ,(86 #(+17

:

,

).

8# : )

%

<


2

! #

$%

&

"&

(

"

( &

&

+

(

) .( ( 0 &

'

! !

) )

"

& (

! &

! !+

"

) )

'

" &

&

) * + ,) & $! $

!,

(

'

!

/

!

(.,% % $ 6 !" *%"" &+%"/% " ! $ *%3# %,.3 &% (-#(*%++%#(8 (- , % 3*%#(8 ()/( %#(/%#(8 (+)3) + ( +#% "%#( % /(.,% % @% ,%#( % " ,("1 *" &% ,#6"%-< (- % #( " %,.3 % $ (*%3 /(. $ *%3# 5( &%+. +* "% 3# +* $ () "/* - (%+/%-8 /(. 3$ /(* -%,.3 % -,(<

(

)

-

>1 ,( %" ! 3A ) ++*%&(! " B3/% %,.3 ,%* +,*C8 "- " - ( $ ("% ++ B".% /(*%",%#(%C %,.3 D%+* * (. /! " B )"%-C%3 % &5 3/%""% %,.3 &(- ,%++ % "" 3#% % ( +* < #( @% % ,1% &(- # ""*% ( +* 1 %"%$ ( %#. %,.3 >? !,% % 3+!" +""< > "/%#( , * %" $ 1 & * % ""* 3 % / ) % 3 " "% 3# +* 3* % ? % %,.3 % &(- % $ &." % ,#* <

'.

$ ,

#3

.% % >? ++*%$ % % %" 3# +/% 1 3 +%*/(%"/% 3% * %" /3%$ ( % ( &(-/ ) ! " % +*%/(&(! 6 "! ? ++ " % " #( 8 @% % < % /(@*% % ! ,. &( % /(*%$ % , +1 .% "" , 6 /* % <

$

$

" + $

.+ 1 $ $ + + ' ) & !(

" &

%3

! + $ (

)&

3 .% # +*

0

% 0

% : , 8; % , , , %

,5

,

, : %

8 * $ $ )

=

, %: ) 8

% % 8 %, , ,

,

%

, % $

8 $ %

%

0

%


Agallamh Le Múinteoir

* ,

$

$ 8 ; % )8 8

( ) % ) 0

,

, %

4

% ) 8 % ?) % ,

, $

(

%

;

4*

% $ 5 / 9. '

$ 4

5

$ $

%

,

4 , 4

9;

,

,

% )

%

4, $ ) 5 "&

8

,

8 ;%

,

(

$

) 4 : % , $ % ( " 4 4 @ A ! " 8

$

)

B ( %

,

$ 8

$

5

8

? $ 8; 3! ' 4 4

$

, 0

8/

*$

,

,

)5

$

>

,

/

,

=

+

gColáiste an Phiarsaigh? Is maith go deimhin, táim breá

% ) $ ,

)

8 ,

$

, ,

) ,

)

%

,

,

sásta sa scoil seo.

3. Cad é an banna ceoil is

%5 , 8

Séamus Ó Suilleabháin.

2. An maith leat a bheith ag obair i

$ $ 8 ,

,

)

1. Cad is ainm agus sloinne duit?

fearr leat?

8 %

)

Queen, gan aon dabht.

%8 4. Cén fáth gur roghnaigh tú an mhúinteoireacht? Tá roinnt cúiseanna ach is dócha gur chuaigh roinnt de na muinteoiri a bhí agam féin ar scoil, i bhfeidhm orm. % (

; ), 5. Cad é an t-ábhar is fearr leatsa a mhúineadh? An bhitheolaiocht, ach is breá liom a bheith ag múineadh na matamaitice freisin.

6. Cad é an scannán is fearr

E


*3

-3

4

G

#

; # .B # &# . / (D

&

4 4 " *

'

7 #(+18% #()+87+ 4 ( 4 5 4 (

#

;#

(

)

(

4( ) 8 #(+18 +! 7

D 4 4D

&#

#

,

; # .B # ;# . 1*

$

!

4 , 42 4# ,

% 4* E

4 ( 86 % 4

F

#

; # .B

# &# . / ;+#

;#

! "

+

4 % * 4 % 2 4 4 78 #(+18#(." / 3% ,(7*) 2 4 , " 4

"4C .

2 4

4

4/

(

4

4


*3

#

7 $ 4 4(

' &

( 4

#(+1 % #()+7 4 ; 4 4

4 4( 4#

F

* 4 ) ( 8 #(+1 +! 7 / 4/ 0 % 4 ( 4

7 #(+18% #()+7( ( * , 4 4 ) 4! * 2 4. @ 8 #(+18 +! 7 # 4" , 4 % * % "4 % 4 ( %4 4- " 0 4

B 4 $ 4 ( . 4(

% E 0 554

( # 86 (

4+ $ 4

H

% 4#

+ 4 $

)( %

-3

4

* 4. !G 4# % # 4! 7 #(+18#(." / 3% ,(7# 4- " 4( , *

4* % ; 4 4 %" 4 % 8 #(+18#(." / 3% ,(7 ( 4! H 4(

.

4

4 * ! "4 4 $ , 4*

4 $ * 4 + 4 " 4 , * % "8

4


6 3 "% " % (%+/%-

@@@8 5

%",%""% "% (

/* 3A$ 1 *%#(/%

8 %

J

/9

(." / 3% ,(86 #(+176 7( $ " ( 4#% % 4#% % @ , 4 % 4# ) , 4 4 % 4IG + 4 , % 4 % 4 4 ( % 4 ) , 4 ' ( 0 4& $ 4 ( , #(+176 K7 * 4( ( )4 4* 4 ( 4 % * , 4# ( 40 %

4 4 4!

)

,

(

4/

*

4 ( 4* )

4J 4# % 4( / 4 / $ 40 4 4+ ( 4 '

(

4 ( , 4/ ), 4 4#% % 4-" ) * ,

)4/ 4(

) 4 4

% 3A% 86 #(+176 7 4 4 , ( )4 $ % 3A % 86 #(+176 + 4 ( )4 4* ( 42 ( + 4 4 * )4*

)

4

( 4( $4# 4# 8

I

H , 4 * 4& " B 4- ' + 4* + 44 + 4( $ $ 4 4! 70 % 4 ( 0 4 ( 4 ( ) 4( ) 8 #()+86 4 * )4 4# 4! %


% "1 + (* +* ( "3 "% # +*

.%#(% ++-

% +-"-

% #

(

(

"

"

K

(

H 2$ %

!%

$

#

#

(

$

* '

2

+"

*%#(%

#

*

*

* (1 %" . "* * *%"%#( % 3(* +/) /1%#3 #(. ,*L $ %

J

% 1 %" .%

(

(* *%"%#( , " *% "% /) ,! *L

" @ #%+ %* +,* 3 @*% +*%/L

,

" ! / 3 @*% +*%/L (

'

$ 3$ 6 ,

/L

% &( & 6

*%#(/% "

#

8

+

* (

)

(%/%$ % A#* "% (

(

8

*%"" H * *% ( 6$ (%

J

* ! L

)

% $N

*

!"

2

8

! )

2$ %

8

* , +

M

%

" & % 3 @*% +*%/L $

(

% )

$

#

F * *% ( 6$ (%

0

)


Agallamh le hIníon Ní

( 5%

". * * 6

( *(

) +

& !( ( ( & 7 )

,

(

1.

* /(*%+

; 0

. :

)5 $ ,

%

,

8 ) $ , % 9 ( ) ), 8 % $ ,

%

; O%

P

) ),

%

, ) $ , 5 , , $ , 8

) ), 8 8 , 8 8 8

2.

,

3.

(

%

%

,

Cen fáth go raibh suim agat sa mhúinteoireacht? Is seans maith é chun an-chuid obair bhaile a thabhairt do dhaltaí agus saol dian a chruthú dóibh…..nílim ag

, $

Cad é an banna ceoil is fearr leat? Radiohead

$ 8

,

An maith leat a bheith ag obair sa scoil seo? Is breá liom an scoil seo,bainim an taitneamh as a bheith ag obair anseo, níl aon ní is fearr liom ná é.

,

,

Sheoighe

8

magadh, ná bí ag gáiríé fúm, i ndáirire.

# (& - +) 4.

leat muna mbeifeá ag múineadh?

! "

Cad é an post ba mhaith

# " #

Is e seo mo rogha phoist é...níl aon phost eile uaim, táim breá sásta sa phost seo..

$ %

5.

Cad é an t-árbhar is fearr leat? Fisic nó mata fheidhmeach—tá an dhá cheann ar fheabhas. Bainim an sásamh as iad a mhúineadh.


AGALLAMH LE MÚINTEOIR 0

H

'% $ )

$

8 0

4

: $

+ %

9: ; B %5

, $ )

%

$

4 % * 8;

'

8

$ % ' '% $

% ) )

H 8

,

8 %, % 4 ,

$ % $

$ %

4

(

%

- Ainm an mhúinteora :

, %

8( ,

8

,

4 $

$

, $

, ,

) 4

%

8

,

% $

,

.

(

% 88

- Na h-ábhair a mhúineann tú? #

%

- An t-ábhar is fearr leat? 0

$

$ ,

%

8

%

%

8

- Cad é an bia is fearr leat? ; - An saghas ceoil is fear leat? 8 ( 52 8 & !

- Cad a dhéanann tú tar éis scoile? ;,

% %

%

%

%

,

" & !(

) &( + )

&

&

( 9

%

+* , $

8

- Cad é rang is fearr leat? Q 8% % Q 8

%

8

- Cad is maith leat faoin scoil seo? .

, %

4 %

%

,

%

%

%

8

. )

- An maith leat spóirt? %

% 5

4

4

* + ,) + * , $-:/ +) $% ) $ & ;% (

,

% )

@ ?

( ) & ", $ ( & + : ( &

( ", $ ( :/ , ! ) $% " + + $6 & +

& (

8

& +

' ( (

+ & ' .

1

# (

! ( ( ($

+$ 8 ($% )+ (&8 &


NUACHTLITIR NOLLAIG 2010  

NUACHTSCOILE NOLLAIG 2010

Advertisement