Page 1

April 2012

Til 11.500 bedrifter i Østfold

9. årgang

NHO-direktør Espen Nøklebye Evensen:

– Østfoldinger er ikke sultne nok

10

Vondt i ryggen?

Elektrisk hev / senk med 5 års garanti Følg oss på Facebook!

Pris ex mva. Fritt levert og montert i Oslo, Østfold, Akershus. Resten av landet mot frakttillegg.

Kr. 4.900,-

Tlf. 69 33 90 40 www.kontorkonsult.no


Innhold

april 2012 9. årgang

Utgiver: Glomma Media AS Madam Arnesens vei 43 1710 SARPSBORG Tlf: 69 35 40 90 Faks: 69 14 90 71 Redaktør: Per-Kr. Aasen Salg: Henning Meyer-Woll Tlf: 469 70 794 Grethe Mykløy Tlf: 479 31 550 Redaksjon og grafisk produksjon: Glomma Media AS Trykk: Møklegaards Trykkeri AS

3

Er dette arbeidsdagen din?

Officer

4

Sparer 100 millioner på redusert fravær

NAV

5

Tar seg av stort og smått

Scandinavian Shipping

6

Fikk prestisjeoppdrag

Jotne

8

Satser på pris og tilgjengelighet

To-Jo

9

Arbeidsplassvurderinger

Frisk

10

NHO: Østfoldinger er ikke sultne nok

12

Sikkerhet i Østfold

13

Gjør rent til våren

14

Satser friskt på nye produkter

Delta

15

Lunsj levert på døren

Rent a Chef

16

Glass har blitt trendy

Bøckmann Glassolutions

18

Møter kundene med humor

Maske Marked

20

Næringsnytt

23

Ledende truck-leverandør i Østfold

24

Verdens turoperatører til Østfold

26

Gladtjukken 2012

28

Næringsguiden

30

Alt til hagen

Bravida

Toyota

Hagemaskiner AS

Opplag: 11.500 eks. Distribusjon: Posten Norge Kommunikasjon til alle registrerte virksomheter i Østfold redaksjonen@naringsliv.no

Gratis frokostmøte om elektronisk faktura I samarbeid med Næringsliv i Østfold gir SendRegning deg det du trenger å vite for å kunne være leverandør til statlig virksomhet også etter 1. juli 2012. Mer informasjon på side 28

Gladtjukken 2012 Salgssjef Henning Meyer-Woll (51) har innledet prosjektet “Gladtjukken 2012” med mål om å sette fokus på bedriftshelse ved selv å komme i bedre form. Næringsliv i Østfold følger reisen gjennom hele 2012. Les andre del på side 26–27


Næringsliv i Østfold

Er dette arbeidsdagen din? Kjenner du igjen situasjonen på bildet? Da forstår vi at du kan ha en stressende hverdag. Mange tar i dag med seg både bærbar pc, iPad og telefon når de skal ut av kontoret. Men ved å velge smarte løsninger fra Officer kan du slippe mye stress og spare penger samtidig. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen Det finnes tjenester som gjør at dine enheter snakker sammen og kan operere mot samme server eller på nettet, både samtidig og uavhengig av hverandre. Det beste av alt er at du ikke trenger å vite hvordan dette fungerer. Du får bare oppleve gleden av at det virker slik du ønsker. Du kan gjerne ha en fast pc på jobben, en iPad med deg på kundebesøk og en smarttelefon i lomma. Men du slipper å drasse med deg alt hver gang du skal på kundebesøk eller ut på en jobb. Hvor smart er det ikke å kunne sende og motta mail fra telefonen eller iPad-en? Og det er da mye enklere å hente fram og lese et dokument på telefonen, i stedet for å måtte logge deg på pc-en. Økt tilgjengelighet – Vi tar gjerne et besøk hos kunden for å se på hvilke tjenester som kan være aktuelle og mest praktiske for den enkelte bedrift. Dette koster ingenting, og vi garanterer at du blir fornøyd og mindre stresset hvis du velger en av våre løsninger, sier daglig leder Lars Erik Sikkeland hos Officer i Sarpsborg og Fredrikstad. Han har levert disse tjenestene til mange store og små bedrifter i Østfold allerede. Han har til gode å høre klager i etterkant. – Nei, de rapportene vi får tyder på tilfredshet med både teknikken og økonomien. Det handler om å gjøre hverdagen effektiv samtidig som kostnadene ofte går ned. Ikke minst øker tilgjengeligheten for brukerne, sier Sikkeland. Øker sikkerheten Ved å jobbe mot samme base fra de ulike maskinene øker sikkerheten betydelig. Hvis du i dag oppbevarer sensitive dokumenter eller andre viktige elementer på en av maskinene og den skulle bli stjålet, kan du opp-

Kjenner du deg igjen på dette bildet? Daglig leder Lars-Erik Sikkeland i Officer Østfold vil gjerne gi deg råd om hvordan du kan få en mindre stressende arbeidsdag.

I neste nummer av Næringsliv i Østfold forteller en av Officers kunder om hvordan gode råd om kommunikasjonsløsninger sparer dem for både tid og penger.

leve det som svært dramatisk for driften av din virksomhet. – Nettopp sikkerheten er en av de store fordelene ved ikke å oppbevare viktige elementer lokalt på bare én maskin. Ved å velge våre løsninger har du tilgang til det du trenger fra en hvilken som helst enhet. Det gjør at du aldri mister dokumentene eller vitale opplysninger. Alt du trenger Officer forhandler i utgangspunktet både pc-er, mobiler og leserbrett som iPad, men det er ikke noe primært mål å selge deg flest mulig enheter, hvis det viser seg at du ikke trenger det. – Vi er mer opptatt av mulighetene og behovet den enkelte har. Bruker du våre tjenester skal det oppfattes som enkelt, nyttig

og kostnadsbesparende. Kan du operere det meste fra en iPad, hvorfor skal du da ha en bærbar pc i tillegg, spør Sikkeland.

Officer Østfold Strandgt. 5, Sarpsborg Tlf 479 33 800 www.officer.no

3


Næringsliv i Østfold

Telefon: 815 81 001 nav.arbeidslivssenter.ostfold@nav.no

– Graderte sykmeldinger i Østfold står nå for 23,3 prosent av alle sykmeldinger. Det er bedre enn landsgjennomsnittet, sier en fornøyd avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen ved NAV Arbeidslivssenter i Østfold.

Laveste sykefravær siden årtusenskiftet – Østfoldbedriftene sparer mer enn 100 millioner i kvartalet

Bedriftene i Østfold sparer mer enn 100 millioner kroner i kvartalet hvis sykefraværet holder seg på nivå med siste kvartal 2011. Tallene får fram smilet hos både næringslivsledere og avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen hos NAV Arbeidslivssenter i Østfold. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen Tallene baserer seg på en rapport fra Sintef som viser at en sykmeldt medarbeider koster arbeidsgiveren 13 000 kroner per uke. Fraværsstatistikken viser at det i fjerde kvartal 2011 var 50 000 flere dagsverk på jobb bare i Østfold. Innsparingen på 100 millioner per kvartal er derfor forsiktig estimert. I tillegg sparer staten like mye i samme tidsrom, alt i forhold til tilsvarende kvartal 2010. Trenden er brutt – Dette er gode tall for virksomhetene, for staten og ikke minst for den enkelte som har sluppet å gå hjemme unødvendig, men heller fått meningsfulle arbeidsdager. Det viser at det nytter å jobbe aktivt med å holde fraværet nede. Ikke minst viser det at det nye regelverket for oppfølging av

4

sykmeldte, som ble iverksatt høsten 2011, i stor grad virker. Trenden brytes helt tydelig med det nye regelverket, sier Clementsen til Næringsliv i Østfold. Han tør likevel ikke ta det for gitt at den positive utviklingen fortsetter uten videre. Berømmer partene – Nei, ingenting kommer av seg selv. Vi er nødt til å holde fokus på fraværsreduksjon og tiltak for å gjøre det enklere for virksomhetene å beholde ansatte på jobb, framfor å sykmelde dem. Hvis hele kroppen er syk, skal selvfølgelig folk være sykmeldte, men hvis bare en del av kroppen er syk, er det viktig å finne fram til oppgaver som er tilpasset den enkelte. På den måten øker vi nærværet i bedriftene, sier Clementsen. Han ønsker å berømme partene i arbeids-

livet, de sykmeldende legene og NAV-ansatte for den innsatsen de har gjort for å få ned fraværet. Fortsatt hardt arbeid – Virksomhetene i Østfold tar oppfølging og tilretteleggingsplikt på alvor, mens arbeidstakerne i større grad tar ansvar for egen situasjon. Når vi i tillegg ser at fastlegene er stadig mer motiverte for å bruke gradert sykmelding, og de lokale NAV-kontorene gjennomfører langt flere dialogmøter enn før, må det bli gode resultater. Det er grunn til å gratulere alle med innsatsen, men ikke å hvile på suksessen. Det må minst like hardt arbeid til for å opprettholde trenden. Men vi er på god vei, sier Per Ivar Clementsen.


Næringsliv i Østfold

Tar seg av stort og smått – Scandinavian Shipping satser stort på stykkgods, partigods og full load-transporter til og fra Europa og Kina. Vi håndterer alle typer gods, alt fra små esker til store partier, sier salgssjef Magnus Raab. Scandinavian Shipping & Logistics, som er representert i Moss, Drammen, Larvik, Kristiansand og Bergen, håndterer samlet 150 000 TEU’s i året. Tekst og foto: Terje Hansteen – Med vår tilstedeværelse i havnene, tilbyr vi løsninger for omlasting og mellomlagring uten fordyrende mellomtransport til eksterne logistikkterminaler. Ved våre havneterminaler tilbyr ved et bredt spekter av logistikktjenester. Østen Scandinavian Shipping & Logistics har drevet sjøtransport fra Østen i en årrekke. Vi kan nå tilby våre kunder en totalløsning som ivaretar kundens ordre helt fra leverandør i Østen til endelig destinasjon i Norge. Dette innebærer lavere logistikk-kostnader, lavere distribusjonskostnader og mindre lagerbehov hos mottaker. Europa SSL er også spesialister på frakt av stykkgods og pakker i hele Europa. Via våre logistikksentraler og faste samarbeidspartnere kan vi hente og levere gods hvor som helst. Gjennom vårt nære samarbeid med rederiene kan SSL tilby ukentlig fraktservice mellom terminaler og sentrale europeiske havner. Herfra er det strake veien til dine kunder og markeder. Hos SSL får du en komplett og profesjonell service. Scandinavian Shipping & Logistics tilbyr effektive og konkurransedyktige løsninger for sjøtransport i samarbeid med rederier, agentnettverk og transportører. Vi ordner alt, og du får én kontaktperson å forholde deg til, avslutter Magnus Raab.

Magnus Raab og Jarle Johansen i Scandinavian Shipping & Logistics i Moss er store på godstrafikk fra Europa og Østen.

Jens Ole Olsen tar seg av de tunge løftene hos Scandinavian Shipping & Logistics i Moss.

Scandinavian Shipping & Logistics AS Strandgata 10, Moss, P.O. Box 274, 1502 Moss Tlf: 69 20 97 00

5


Næringsliv i Østfold

– Vi vant på pris, erfaringen vi har med slike oppdrag og en veldig rask omstillingsevne. Beliggenheten på Værste på Kråkerøy betydde nok også en del, sier administrerende direktør i Jotne Mekaniske Verksteder, Roger Cielicki.

Jotne fikk prestisje Tekst og foto: Terje Hansteen

Jotne Mekaniske Verksteder leverte nylig et stort offshoreoppdrag ut fra FMV området på Værste i Fredrikstad. Oppdraget var et ”fast track” oppdrag med en leveringstid på under tre måneder. Et stort og viktig prestisjeoppdrag for Jotne, understreker administrerende direktør Roger Cielicki.

6

– Vi konkurrerte med mange andre, og vant på pris og erfaringen vi har med slike oppdrag. Jotne Mekaniske Verksteder har også en veldig rask omstillingsfaktor, noe som også bidrar til at vi får slike oppdrag. Jotne eier dessuten et område på Værste på Kråkerøy hvor vi kan produsere større ting. Kontrakten ble inngått 18. november i fjor, og sluttkundene er Statoil, Eni og Technip, sier Cielicki. Fast track fabrikasjonen starter samtidig med designen og tegningen av produktet. Strømforsyning Det er kabelleggingsutstyr Jotne har produsert på Værste. Utstyret plasseres på et

fartøy hvor en stor kabeltrommel sørger for at kabelen spoles av fra fartøyet. En trekkmaskin på 100 tonn drar kabelen ut og trekker den ned i havet. Kabelen sørger for strømforsyning til satellitter på havbunnen. Det er på feltene Goliat, Yme og Vigdis at kablene blir lagt. Foreløpig har utstyret blitt fraktet til Fredrikshavn og blir installert på fartøyet der, som så går videre til Frankrike for videre mobilisering der. – Vi er også blitt nominert til å levere resten av utstyret til dette prosjektet. Nå etterleverer vi en del utstyr til Frankrike, det betyr at en del trailere drar nedover, sier Cielicki.


Næringsliv i Østfold

Kabelleggingsutstyret skal brukes på feltene Goliat, Yme og Vigdis.

sjeoppdrag Mange sysselsatt – For Jotne Mekaniske Verksteder har dette prosjektet sysselsatt tretti mann fra midten av november og fram til nå. Totalt har prosjektet produsert 25 000 arbeidstimer. Og vi har nesten bare brukt firmaer fra Østfold som underleverandører, forteller Cielicki. Variert produksjon Jotne Mekaniske Verksteder (JMV) er et ledende mekanisk verksted med leveranse av mekanisk utstyr, stålkonstruksjoner, renseanlegg, varmevekslere, prosesspakker med mer til olje/gassindustrien og til tradisjonell landbasert industri. JMV er en ak-

tiv samarbeidspartner helt fra ide til ferdig produkt og har avdelinger i Fredrikstad og Halden, med blant annet store fasiliteter på Kråkerøy. Produktene varierer fra trykkbeholdere, varmevekslere og prosesspakker til lyddempingsutstyr, vannrenseanlegg og annet mekanisk utstyr, som benyttes innenfor både offshore- såvel som landbasert industri. Bredt kundegrunnlag Jotne Gruppen har kunder innen alle industrisegmenter med hovedvekt på tradisjonell landbasert industri, bygningsindustrien, olje/gassindustrien, forsvarsindustrien og transportsektoren. Kompetansen omfat-

ter prosjektledelse og prosjektadministrasjon, konsept- og detaljengineering samt byggeadministrasjon og oppfølging. Jotne Gruppen er også blant verdens fremste på avanserte dataløsninger for håndtering av produktdata.

Jotne Mekaniske Verksteder AS Industriveien 5-11 1614 Fredrikstad Tlf. 69 38 52 00 www.jotne.no

7


Næringsliv i Østfold

Satser på pris og tilgjengelighet To–Jo Buss AS på Ørebekk i Fredrikstad satser stort på salg og utleie av nye minibusser. De selger minibusser og påbygg over hele landet og har styrke i tilgjengelighet, pris, kunnskap og kvalitet. De leverer også 8-seter personbil som kan kjøres på vanlig førerkort. Tekst og foto: Terje Hansteen

Cato Johansen og Tom Øvestad hos To-Jo Buss AS på Ørebekk i Fredrikstad.

Firmaturer, events, bryllup, utdrikningslag og band som skal ut på tur, er eksempler på kunder vi har på utleie. Noen av dem kommer hele veien fra Oslo. Pris og tilgjengelighet er avgjørende for at de kommer. – Vi mener at vi er svært prisgunstige sammenlignet med andre, med tanke på at det er helt nye busser vi tilbyr. Dessuten er vi alltid tilgjengelig fordi alle ansatte bor i nærområdet. Det har flere ganger hendt at vi har levert ut minibuss på kvelden og i helgene. Det er snakk om både korttids – og langtidsleie. Det hender for eksempel at familier leier buss til ferien sin, forteller Cato Johansen hos To-Jo Buss som er ansvarlig for utleie.

avdeling for serviceinnredning/verktøyinnredning . De kan nå levere verktøyinnredning til alle typer varebiler. De har lang erfaring med denne type arbeid fra tidligere. – Her stiller vi sterkt på pris og kvalitet, understreker Kristian Johansen som er ansvarlig for denne delen i ToJo AS. – Vi kan levere standard løsninger, vi har også mulighet til å tilpasse innredning helt etter kundens ønske og behov. Kundene våre er alle typer håndverkere og rullende serviceverksteder. To-Jo AS er godkjent påbygger verksted av Statens Vegvesen, og er også sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.

Tilrettelagt utleiebusser To-Jo Buss AS har fire 16-seters minibusser pluss en stor personbil med plass til åtte passasjerer. Sistnevnte kan kjøres med vanlig førerkort. Minibussene er tilrettelagt for å frakte rullestoler.

Alkolås To-Jo har nå blitt forhandler av Dräger alkolås, som er markedsledende på dette produktet. De kan levere dette til alle typer biler til en veldig gunstig pris.

Satser stort på GUNSTIG kvalitetsinnredning To-Jo AS har nå startet en

Dekk To-Jo tilbyr også nye dekk, dekkskift og dekkhotell.

Pancoveien 30 1624 Gressvik Telefon: 69 36 49 90 www.to-jo.no

8


Næringsliv i Østfold

Gi bedriften et

– Å regulere skjermhøyden ved en dataarbeidsplass kan være alt som skal til for å forebygge plager, sier Peter Sund, daglig leder i Frisk Bedriftshelsetjeneste.

FORFRISKENDE

Frisk tar arbeidsplassvurderinger løft!

– Arbeidsgiver plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til arbeidsmiljøloven. Arbeidsrelaterte muskel- skjelettplager er et stort helseproblem og en av de største enkeltårVelg oss som totalleverandør til har helse, miljø og sikkerhet!som er sakene til fravær i arbeidslivet. Frisk Bedriftshelsetjeneste flere fysioterapeuter godkjent av NAV til å ta arbeidsplassvurderinger, sier daglig leder Peter Sund. Tekst og foto: Terje Hansteen Arbeidsplassvurdering dreier seg om å kartlegge arbeidsplassen, gi råd og veiledning for å forebygge muskel- og skjelettplager hos de ansatte. Dette kan også gjelde de som har blitt sykemeldt, for å vurdere om det er faktorer på arbeid som påvirker den ansattes helse. Arbeidsplassvurdering kan utføres i alle typer virksomheter.

nomføres må vi ofte foreta en funksjonsundersøkelse for å kartlegge arbeidstakers helse. Erfaringsmessig ser vi at selv enkle tiltak på stedet kan gjøre en stor forskjell. Under arbeidsplassvurderingen blir det i tillegg informert om årsakssammenhenger for belastningsplager relatert til arbeidsoppgaven, sier Sund, som legger til at det ikke alltid hjelper å kjøpe inn flotte ergonomiske produkter. Ofte er det like viktig med en bevisstgjøring av egen arbeidsutførelse. –

Samarbeid er lønnsomt og gir resultater

NAV kan dekke kostnadene – Dersom bedriften ikke er tilknyttet Økt arbeidsnærvær noen bedriftshelsetjeneste, kan bedriften få rekvirert arbeidsplassvurderingen av NAV. Øke bevisstheten – ØktFrisk lønnsomhet Bedriftshelsetjeneste AS Bedrifter som har signert IA-avtale har i – Når man først har begynt å kjenne plaTelefon: 69 33 66 11 tillegg muligheter til å søke om tilretteleg- gene, det kan være musearm, vond skulder, – E-post: Økt trivsel post@frisk.as gingstilskudd. Enkelte arbeidsgivere velger eller plager i nakkemuskulatur på grunn av www.frisk.as i tillegg et foredrag innen ergonomi utført statisk belastning, er det allerede litt sent. av en av våre fysioterapeuter. Her kan Frisk En arbeidsplassvurdering kan bidra til å Bedriftshelsetjeneste bidra med unik faglig forebygge uønsket sykefravær og økonokompetanse og veiledning til bedriften, sier misk tap for bedriften. For å forebygge plaFRISK BEDRIFTSHELSETJENESTE AS Følg oss på: Sund. ger er det hele tiden viktig å være bevisst Telefon: 69 på 33 ergonomi. 66 11 Ansatte som er bevisste på å E-post: post@frisk.as Enkle tiltak ta pauser, er som regel heller ikke plaget, www.frisk.as – Før en arbeidsplassvurderingHjemmeside: gjen- konkluderer Peter Sund. www.facebook.com/friskklinikken

frisk

9


Næringsliv i Østfold

– Østfoldinger er – Jeg tror ikke vi i Østfold er sultne nok. Kanskje bør vi bli flinkere til å utfordre hverandre på å bli bedre. Østfold må også bli flinkere til å framsnakke fylket sitt og de positive tingene som skjer her, og øke bevisstheten om fylket. Og være stolte av bedrifter som er verdensledende. Tekst og foto: Terje Hansteen

10


Næringsliv i Østfold

er ikke sultne nok Regiondirektør i NHO Østfold, Espen Nøklebye Evensen, legger ikke skjul på at Østfold fylke sliter med å få til nyetableringer, på linje med resten av fylkene rundt Oslofjorden og Innlandet. – Vi i Østfold deler den store utfordringen hele Østlandet har med at det rikspolitiske fokuset er på nordområdene og den oljerelaterte veksten på Vestlandet. I mellom-

– Vi i Østfold deler den store utfordringen hele Østlandet har med at det rikspolitiske fokuset er på nordområdene og oljerelatert vekst på Vestlandet, sier NHO Østfolds regiondirektør, Espen Nøklebye Evensen.

tiden stopper Østlandet opp, sier Evensen. Men han minner samtidig om at alt ikke er helsvart i Østfold. Tross alt. Solskinnshistorier – Treforedling har en lang historie i Østfold og denne bransjen er fortsatt stor. Men de man ofte glemmer er byggebransjen og næringsmiddelindustrien, som begge er større enn mange er klar over. Østfold er dessuten ikke bare et industrifylke, vi er også et av de viktigste spiskammersene i hele landet og vi klarer å foredle produktene på en god industriell måte, sier Evensen. – Se for eksempel på Askim Frukt - og Bærpresseri. I fjor klarte de å bli gasellebedrift på enkle produkter, da betyr det at de har gjort ting riktig. De har valgt distribusjonskanaler som de klarer å bære, og de er opptatt av design. Resultatet er delikate produkter som treffer markedet. Jøtul i Fredrikstad er et annet eksempel på en bedrift som også har gjort mye riktig, og som har fått merket for god design. – Et annet eksempel er Mørstad Konditori i Mysen. En person startet dette konditoriet for noen år siden, og drømmen var å få til en stabil bedrift og kunne ha en lærling. Dette er et godt eksempel på en bedrift med sunne verdier. Biodieselprodusenten Union på Øra har nå åpenbart klart å snu seg fort og finne helt andre markeder og en annen tilnærming til anlegget sitt. Det er virkelig verdt å ta av seg hatten for det de har klart. Mange fordeler – Er det mulig å trekke fram noen fordeler ved å etablere virksomhet i Østfold? – Det er kort avstand til Oslo, og det er mye lavere arbeidskostnader og arealkostnader enn i Oslo. Her kan man drive stabilt og med billigere arbeidskraft. Og det er det største fortrinnet vi har. Beliggenheten er også unik, og det finnes potensialer som ikke har blitt tatt ut. Middelmådigheten har identifisert Østfold i statistikken, men det er det jo ingen grunn til i nasjonal sammenheng, poengterer Evensen. – Hvordan ligger det an med venture – og såkornkapital i Østfold? – Mye av den begrensende faktoren er finansieringen. Det er få næringsfond her, og vi har ikke den kapitaltilgangen som andre fylker har. Men flere bedrifter har klart å vokse uten statlige virkemidler, og det er et sunt tegn. Man kommer lett mellom to sto-

ler i Østfold, vi er ikke nok urbane og heller ikke nok ute på landet. Vi er heller ikke flinke nok til å ta med idéene dit hvor investorene er. Jeg tror rett og slett vi ikke er sultne nok. Se på Rogaland. Det er ikke bare oljen som går bra i Rogaland, det er også så mye annet jærbuene er dyktige på. – I bloggen din har du trukket fram Rakkestad kommune som forbilledlig når det gjelder nyetableringer? – Rakkestad er en spennende kommune som har fått til en positiv vekst i antall bedrifter, mer enn andre kommuner i Østfold. Næringslivet i Rakkestad slipper kanskje også å få eiendomsskatt. Trengs lokomotiver Regiondirektøren peker på at Østfold har få store næringslivsaktører, og at det trengs flere lokomotiver som er forutsetningen for vekst. – Mer enn halvparten av medlemmene i NHO Østfold har færre enn ti ansatte. Mange jobber i småsektorer og forblir små. De mangler kanskje ambisjoner om å bli større, men samtidig er det mange som er lykkelige som små. Vi har også en utfordring med å tiltrekke oss nok kompetent arbeidskraft i Østfold. Man kan ikke se arbeidsplassene isolert fra omgivelsene, derfor engasjerer NHO seg i utviklingen av gode og sunne bystrukturer og i å få til levekår som tiltrekker seg folk som vil bruke kompetansen sin i Østfold, sier Evensen. Rikspolitisk uinteressant Aksen ut av Oslo som Østfold utgjør får ufortjent lite oppmerksomhet, mener Evensen. Østfold er rikspolitisk uinteressant og det er liten politisk prestisje i å vinne østfoldbenken. – Bodø mister jagerflyene, men får Luftforsvarets øverste ledelse som plaster på såret. Mens Østfold som har få statlige arbeidsplasser, mister det lille vi har. Her må politikerne på banen. Diskusjonen om E18 vil vise om staten tar på alvor veinettet i Østfold. – Hva spår du om framtida for næringslivet i Østfold? – Vi kommer til å få økt pendling til Oslo og utfordringen blir å løse infrastrukturen. Det har vi alle forutsetninger for å klare. Om fem år vet vi i hvilken retning det går, da kan vi begynne å posisjonere oss, sier Evensen avslutningsvis.

11


Næringsliv i Østfold

Store på sikkerhet i Østfold Bravida Fire & Security i Fredrikstad kommer framover til å satse hardt på brannvarslingssystemer av ulike typer. De har sertifiseringer av de fleste anlegg, pluss eget brannvarslingssystem. Tekst og foto: Terje Hansteen – Vi har også et eget adgangskontrollsystem som heter Bravida Integra som brukes av mange av de store aktørene i Østfold. På sikkerhetsmarkedet har vi 30 prosent andel, forteller Arild Hansen, Filialsjef Sikkerhet i Bravida Fire & Security. Bravida Bravida Fire & Security driver også med strukturert kabling, det vil si datakabling av ulike typer og fiber. Bør ikke drøye Mange bygg har ikke oppdaterte brannvarslingssystemer. Huseierne sitter ofte på gjerdet og venter helt til noen påpeker at man må investere i et brannvarslingssystem, erfarer Hansen som understreker hvor viktig det er å gå gjennom anleggene sine. Det inkluderer rømningsveiene. – Dette må man rett og slett bli flinkere på. Det er helt klart en del kostnader forbundet med å installere et brannvarslingssystem, og derfor drøyer man gjerne. Men det kan vise seg fatalt og bli veldig dyrt å drøye hvis uhellet først er ute, sier Hansen. Bravida Fire & Security har nå et stort prosjekt gående hos Unger i Fredrikstad. Her har huseieren skjønt verdien av å ha et skikkelig brannvarslingssystem, påpeker Hansen. Viktig anbudsrunde Bravida Fire & Security er nå med på anbudsrunden til det nye sykehuset i Østfold når det gjelder sikkerhet og elektro. – En slik jobb vil bety veldig mye for Bravida, for arbeidsplassene våre og med tanke på ettermarkedet. Det er snakk om to års produksjon for oss. Får vi denne kontrakten, vil det bety et veldig spennende og strategisk viktig prosjekt for oss. Kontrakten vil bli like stor som den vi hadde for det nye fengslet i Halden, sier Hansen. Stor avdeling i Fredrikstad Bravidas avdeling i Fredrikstad er en flerfaglig avdeling som driver med rør, elektro, ventilasjon, sikkerhet, lås og beslag. Avdelingen er en av de største i konsernet, og omsetter for vel 100 millioner kroner i året. I alt er de 95 ansstte på huset. Konsernet har omlag 8000 ansatte med kontorene i Danmark, Sverige og Finland.

12

Filialsjef Sikkerhet Arild Hansen og kundeansvarlig Robert Karlsen i Bravida Avd. Fredrikstad sørger for sikkerheten i mange forretningsbygg i Østfold.

Bravida Norge AS Postboks 1420 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Wilbergjordet 1 Fredrikstad Telefon: 69 35 94 00 Fax: 69 39 00 76 www.systemhuset.com


Næringsliv i Østfold

Det er viktig for omdømmet å holde det rent og ryddig både i og utenfor virksomheten. Førsteinntrykket er viktig også her.

Gjør rent til våren! Våren er her for lengst, og snøen som falt i fjor har smeltet og avdekket støv, skitt og søppel. Nå er det på tide å rydde, feie og pynte utendørsarealene.

Best på tetningsløsninger for avanserte applikasjoner • UTVIKLING • PRODUKSJON • TESTING

Det er lite som er så trist å se som ustelte utemiljøer. Heldigvis er de fleste flinke og påpasselige både av helsemessige og estetiske grunner. – Det er ingen grunn til å slurve med dette. I dag finnes alle mulige hjelpemidler til salgs og i tillegg er det en rekke aktører som utfører jobben for bedriftene, hvis det er ønskelig. Stat og kommune har store arealer som hvert år skal klippes og stelles. Ikke alle kommuner er like flinke, og ofte går det private næringsliv foran som gode eksempler. Også her finnes det gode og effektive maskiner på markedet, og firmaet Hagemaskiner i Skjeberg selger hvert år en rekke større gressklippere for store områder. Maskinene klipper pent, og velger man en bioklippmaskin slipper man de svære haugene med gammelt gress som ligger og gulner i sola.

SEAL ENGINEERING AS Produksjonsveien 12 | N-1618 Fredrikstad Tlf. +47 69 38 17 70 | Fax +47 69 38 17 71 info@sealengineering.no

www.sealengineering.no

13


Næringsliv i Østfold

Satser friskt på nye produkter Reklameavdelingen ved Deltagruppen i Sarpsborg går nye veier. Printing på lerret, gravering på ulike materialer, dekorering av postkasser og tapet er nye satsningsområder. Et nytt demorom er nå åpent for alle, som skal vise at reklameavdelingen ikke bare satser på tradisjonell bildekor.

–Vi tenker helt nytt i disse dager, og vi tenker nisjer. Nå satser vi på printing på lerret, printing av motiver i nærområdet og vi har fått til et samarbeid med Høvik Komponenter på dekorerte postkasser. Vi tar også fram igjen dekorering av tapet, og det betyr at folk kan designe tapetet selv og la oss gjøre resten av jobben. Taktile skilt er vi også i gang med. Dette er skilt som inneholder informasjon som er lesbar for blinde eller svaksynte, som punktskrift, relieffskrift og/eller tydelige symboler, forteller Tore Bråthen, leder Delta Reklame. Sammen med kollega Cathrine Skeie, som er designer, driver han denne avdelingen i Deltagruppen. Mange ulike kunder Delta Reklame er størst på bildekor og fasadeskilt. I tillegg driver de med vindusdekorering, design og brosjyrer. De største kundene er Brennes Auto, Dahles Auto,

14

Stamsaas – gruppen, Toyota, Brand Factory og ElectroVakuum. I alt er det snakk om rundt 350 kunder med stort og smått, blant dem er mange privatpersoner. – For det meste jobber vi mot kommersielle aktører, mye dreier seg om bilforretninger. Vi har kontrakter også utenfor Sarpsborg, for eksempel Drammen Renholdsverk og Industri Lambertseter, sier Bråthen. – Hvordan skaffer dere dere nye kunder? – Vi annonserer våre tjenester i nærmiljøet, ellers via nettsider og jungeltelegrafen. Deltagruppen har et godt ord på seg i Sarpsborg. Jeg har selv vært i skiltbransjen i over tretti år i Halden, har jobbet med store kunder og har en stor kontaktflate. Noen av kundene har jeg tatt med meg fra Halden. Populær avdeling – Som Arbeidsmarkedsbedrift er hovedsaken vår er å få folk ut i jobb. Reklameavdelingen er en veldig populær arbeidsplass/

treningsplass, og det er alltid mange som vil hit. Akkurat nå har vi fire personer inne. Ved behov kan vi ta inn flere folk, forteller Bråthen som understreker viktigheten av å ligge i forkant. – Det er veldig viktig å holde seg oppdatert på utstyret man har, og der er vi flinke. Det er også viktig for deltakerne våre å vite at vi er oppdatert. Vi konkurrerer jo på linje med alle andre, sier Bråthen.

Deltagruppen AS v/ Tore Bråthen Tlf.: 06981 www.deltagruppen.no


Næringsliv i Østfold

Rent a Chef leverer på døra

Høres lunsj levert på døra fristende ut? Eller har du behov for en kokk som kommer hjem til deg og lager mat, serverer og rydder etter gjestene? Da bør du vurdere Rent a Chef. De garanterer topp kvalitet og fornøyde gjester.

Rent a Chef Rent a Chef AS Oven Leir og Konferansesenter Kontor: Konditorveien 14, 1619 Fredrikstad

Tlf: 413 59 656 / 975 79 118 www.rentachef.as

Tekst og foto: Terje Hansteen Conny Östling startet Rent a Chef høsten 2010 og opplever nå en voldsom etterspørsel etter tjenestene de tilbyr. Noen markedsføring av konseptet hans har så langt ikke vært nødvendig, forteller han. For jungeltelegrafen har vært svært aktiv. Det sa pang! - Etter at vi hadde levert tapas til noen 40-årslag, levert mat til noen julebord og begynt å levere lunsj til prosjektet for det nye sykehuset i Østfold, sa det bare pang. Hittil er vår største lunsjkunde dette prosjektet. Andre viktige kunder er Apotek 1, Stabburet, Cowi, Norges Farmaceutiske Forening og AART as. Vi tenker kvalitet framfor kvantitet, og det har også ført til at vi har fått så mange kunder. Så langt leverer vi lunsj til firmaer her i Østfold, men konseptet skal snart videreføres til Oslo og Trondheim, forteller en entusiastisk Östling Ulike tjenester Det er ikke bare lunsj Rent a Chef kan hjelpe til med. Östling og hans kollega, begge utdannet kokker, kan også komme hjem til privatpersoner og til firmaer for å lage mat. I tillegg til at de lager maten, serverer de den og rydder opp. Målet er å gi en virkelig restaurantopplevelse hjemme med god personlig service. De holder dessuten matkurs for interesserte, bartendertjenester og konsulenttjenester innenfor områdene lagerstyring, svinnkontroll, kostnadsstyring, effektivisering, service og mersalg. Östling for-

teller at firmaet også kommer til å starte med matkasse-levering via nettet i første kvartal 2012 (middagen.no). Sistnevnte tilbud er til privatpersoner, her vil kunden få råvarer samt matoppskrifter. Tilbudet vil gå til kunder i Østfold, Oslo, Akershus og Drammen. I tillegg til alt dette, holder de også på med å ta over en restaurant på Lillehammer. Allsidig erfaring Östling har lang og allsidig erfaring i restaurantbransjen både som kokk,servitør og bartender. Allerede som 18-åring ble han barsjef på First Hotel i Sverige og nominert til Årets bartender i 2006 i Sverige. Han har også jobbet i Østerrike på Hotel Salzburgerhof samt på The Spa Hotel i Tunbridge Wells i Kent i England, der han var vinansvarlig. I Karasjok jobbet han som restaurantsjef på Rica, deretter som restaurantsjef i Grimstad. Han har også vært Food and Beverage Manager ved Hotel City i Fredrikstad, og vært ansatt som restaurantsjef ved Jacob Aall og Bighorn i samme by. I tillegg har han jobbet som kokk i forbindelse med nobelmiddagen. Men det er Rent a Chef som er høydepunktet i karrieren. - Rent a Chef har gått over all forventning. Dette er det beste jeg noensinne har gjort, sier den svenske gründeren som egentlig startet Rent a Chef som en hobby. I dag har det blitt en fulltidsjobb og vel så det.

15


Næringsliv i Østfold

Glass har blitt trendy

Mange har fått øynene opp for hvilke muligheter glass gir og løsninger med glass blir stadig mer populært. Glass i gulv og trapper, glass over kjøkkenbenk, glass i rekkverk, helglass dører og vegger, samt bordplater i spesielle fasonger. Alt dette og mer til kan Bøckmann Glassolutions tilby. Tekst og foto: terje Hansteen – Mange håndverkere blir overrasket når de kommer til oss og ser hvilke muligheter de har med glass. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke løsninger man kan lage med glass, sier salgssjef Kikki Warvik hos Bøckmann Glassolutions på Øra i Fredrikstad. Det meste finnes i glass Noen steder kan det være ukurante mål eller møblering, andre steder er det skråtak som krever skråskjæring av glass. Da kommer fagfolkene fra Bøckmann og yter kyn-

16

dig hjelp. Det finnes alltid en god løsning med glass. – Vi leverer forskjellige helglassløsninger. Vi kan hengsle glassdører rett i vegg, skreddersy dusjløsninger eller lage glassløsninger til å ha over kjøkkenbenken i stedet for tradisjonelle fliser. Glass med malte baksider leverer vi mye av, i tillegg til ekstra klart glass som gir mer riktig fargegjengivelse. Til rekkverk kan man bolte fast glass i etasjeskiller, alternativt montere glass mellom stendere, enten nye stendere i stål eller eksisterende trestendere, forteller Warvik.

Bord-/benkeplater av glass, speil, alle typer glasshyller, glassplater foran peis, og til med varmeovner av glass er nå å få tak i. Bøckmann leverer også baldakintak i glass, som er fint over inngangspartiet eller trappetrinn og gulv i glass. De kan levere digitaltrykk på glass, og sandblåsing av glass. Mange muligheter – Glass skaper åpne og lyse løsninger. Man har fortsatt en fysisk sperre, men man slipper den visuelle sperren, i tillegg til at glass tar liten plass. Det er lekkert med en


Næringsliv i Østfold

Salgssjef Kikki Warvik i Glass Interiør og plassjef Bjørnar Olsen i Glassmester hos Bøckmann Glassolutions merker at langt flere velger glass når de tenker interiørløsninger.

dør i helglass eller til og med en hel vegg. Folk er opptatt av interiørdesign og vi ser nå at glass blir stadig mer populært, fordi man ser hvilke muligheter som finnes med glass - og de vil ha mer luft. Og glass er helt ideelt for å få den fine åpne romfølelsen. Glass over kjøkkenbenken i stedet for fliser har blitt veldig populært, kanskje også fordi det er lettere å holde rent. Og helglassvegg med integrert skyvedør mellom soverom og bad er det nå mange som vil ha, sier Warvik hos Bøckmann Glassolutions. Vanlig glassmestervirksomhet Bøckmann Glassolutions har flere store kunder i sin portefølje, slik som NCC, AFGruppen, Veidekke, Selmer og Sørlie Prosjektinnredninger bare for å nevne noen. Rørleggere og byggmestere er også hyppige kunder som enten monterer selv eller som

lar Bøckmann ta jobben. – I tillegg til interiørløsninger, driver vi også vanlig glassmestervirksomhet. Vi tar alt av glassmesterjobber, enten det er skadet glass eller montering av nye vindusglass. Vi har døgnkontinuerlig beredskap og rykker ut for å sikre eller skifte knuste glass på stedet, tilføyer plassjef Bjørnar Olsen. Kan feire 50 år Det som i dag er Bøckmann Glassolutions Saint Gobain, startet i 1962 i Gamlebyen i Fredrikstad. Den gang var det snakk om produksjon av bildeglass og kitting av glass. Etter hvert ble det bygd fabrikk på Sellebakk, og i 1987 flyttet de til Øra Industripark. Tidlig på 90-tallet ble Bøckmann kjøpt opp av det franske konsernet Saint Gobain. Montèrgruppen, Brødrene Dahl, Optimera, Glava og Gyproc hører til samme konsern.

I dag har Saint Gobain 200 000 ansatte over hele verden. Bøckmann Glassolutions har rundt 200 ansatte og er en av Skandinavias største glassprodusenter med avdelinger flere steder i Norge. Hovedkontoret holder til i Fredrikstad.

Habornveien 50 Postboks 1435 1602 Fredrikstad Tlf 48 11 88 00 www.glassolutions.no

17


Næringsliv i Østfold

Møter kundene med h – Kundene trives godt hos oss. Det er tilbakemeldingene vi får. Og det er kanskje fordi vi møter dem med humor og god service, sier butikkleder Per-Arne Råkil hos Maske Gruppen AS på Råbekken i Fredrikstad. Tekst og foto: Terje Hansteen 94 prosent av kundene er avtalekunder, alt fra enkeltpersonforetak til store bedrifter. Kontorrekvisita, renholdsprodukter og tørkeprodukter er de viktigste produktene til Maske Gruppen. Og kaffe som de selger veldig mye av. Faste kunder Maske Gruppen har butikker i Fredrikstad, Sandefjord, Ålesund, Bergen, Stavanger, Molde, Trondheim, Namsos og Bodø. Omsetningen i Fredrikstad ligger på 10 millioner kroner i året, et resultat Råkil og hans

Trondheim som har eksistert i 155 år. I Fredrikstad var starten Jan Andersen Papir engros som ble etablert i 1961. I 1988 ble firmaet fusjonert med flere papirgrossister og navnet ble S-Gruppen. Et samarbeid med bedriften Julius Maske ble også inngått. En fusjon mellom Julius Maske og S-Gruppen skjedde i 2006. Selskapet har i dag cirka 330 ansatte, 13 salgskontorer og 40.000 kunder i bedriftsmarkedet. Samlet omsetning er cirka 900 millioner kroner, og markedsandelen er på rundt ti prosent i Norge.

tre medarbeidere sier seg veldig fornøyd med. Det er mange konkurrenter i omegnen, men Maske Gruppen har sine faste og trofaste kunder. Noen kommer også helt fra Oslo. -Mye av kundegrunnlaget vårt er i Fredrikstad, og kanskje mest på Rolvsøy, hvor det er mange bedrifter. Det er lett atkomst hit, og det er en klar fordel for oss. Men vi burde nok ha vært mer synlig, sier Råkil. Lang historie Maske Gruppen er en familiebedrift fra

Besøk vår butikk! Den ligger bak Stabburets Fabrikk på Råbekken.

tılBud tıl hjeM og kontor

NB: Tilbudene er eks mva og gjelder kun Maske Marked ut april 2012.

!

i B så 2G Og g 3 o 16

ET YH N

Inkl. en rull film

laminering

wrapmaster

Disp.m/film wrapmaster 30cm m/logo Inkludert en rull med film. 1441041

Åpn.tid: Man – Fredag: 08-16

125,-

pris per stk.

Maske Marked Fredrikstad:

varmlamineringsmaskin leitz ı-lam easy a4. alt du trenger å vite er av og på! Gir flotte resultat. 2508095 pris per stk.

552,-

Minnebrikke

lagringsenhet kingston 8gB usB 2.0 2511501

Adresse: stabburveien 24, 1617 fredrikstad. Telefon: 69 30 37 84 Åpningstider: Mandag – fredag: 08–16 lørdag lukket.

Maske gruppen as – ordretelefon 02120 – faks 800 80 088 – www.Maske.no Bergen ı Bodø ı fredrıkstad ı Molde ı naMsos ı sandane ı sandefjord ı stavanger ı troMsø ı trondheıM ı vınterBro ı Ålesund

18

pris per stk.

65,-


Næringsliv i Østfold

humor og god service Birgitta Sandbæk og butikkleder Per-Arne Råkil hos Maske Gruppen selger alt fra kontorrekvisita til kaffe. (Lise Harnes og Inger Kjønigsen var ikke til stede da bildet ble tatt.)

19


Næringsnytt fra hele Østfold

Med rett til å drepe - skadedyr Proff Service AS flyttet i januar inn i de tidligere postkontorene i Tuneveien 1 i Sarpsborg. Proff Service er dermed det eneste skadedyrselskapet som er etablert med kontor i Østfold. Daglig leder Petter Gundersen har 30 års erfaring i skadedyrbransjen og drev Aktiv Skadedyrkontroll AS i Østfold fra 1992 til 2006. Da han i 2006 solgte selskapet til ISS hadde de 3 500 faste kunder og utførte 15 000 servicebesøk pr. år. Mange tusen østfoldinger har fått hjelp av Aktiv til å forebygge og bekjempe skadedyr! Nå har Gundersen fått med seg Erlan Andreassen, datteren Nathalie Gundersen og hennes samboer Ole Martin Nakkim i Proff Service AS, som kan tilby uforpliktende råd, befaringer og tilbud til alle som har spørs-

Avdelingsleder håndverkstjenester Erlan Andreassen og avdelingsleder skadedyrservice Ole Martin Nakkim foran kontorene i Tuneveien 1, Sarpsborg.

mål om skadedyr, radon eller sopp, hjemme eller på arbeidsplassen. Tømrermester Erlan Andreassen har fra nyttår flyttet sin virksomhet i Byggeplanleggeren inn i Proff Service AS. Det

betyr at de nå også tilbyr byggetegninger, byggesøknader, restaurering av bygg, og oppføring av nye bygg og tilbygg. Se også annonse på baksiden av dette bladet og www.proff-service.no.

Seal-Jet Norge AS endrer navn til Seal Engineering AS

De siste årene har bedriften i økende grad dreid aktiviteten over mot mer komplekse oppdrag der utvikling, produksjon og testing av kundetilpassede tetningsløsninger er det sentrale. Samtidig er det blitt gjort store investeringer i produksjonsutstyr, lokaler og kompetanse. I sum betyr dette at virk-

20

somheten har endret seg ganske kraftig de siste årene. - Vi har alltid satset på service, kvalitet, problemløsing og korte leveringstider og vi har beholdt fokuset på tetninger hele veien. Dette skal vi fortsette med, samtidig som vi skal vi utvikle vårt konsept videre. Et av hovedtrekkene i vår hverdag

er stadig økende kompleksitet i løsninger og kundens utstyr. Vår videre satsning og utvikling krever en annen tilnærming, og vi foretar derfor en navnendring for å signalisere dette, forteller daglig leder i Seal Engineering AS, Pål Christian Næss.


Årets gründerkvinne Siri Damslet Skøien leder Sarpsborgbedriften Comlight AS og ble 8. mars kåret til årets kvinnelige gründer i Norge. Prisen var på 1 million kroner og ble delt ut av Innovasjon Norge og NHD. Næringsog handelsminister, Trond Giske, sto for selve overrekkelsen. Innovasjon Norge

og NHD kårer Årets gründerkvinne for å løfte frem gode rollemodeller som kan inspirere flere kvinner til å bli gründere. Siri Damslet Skøien fikk gründerprisen for å ha utviklet et produkt som kan spare samfunnet for millioner av kroner. I flere

år har hun stått på for å lage en smartere styring av gatelys, det vil si styring av hvert enkelt gatelyspunkt, i stedet for hele strekninger samlet. Teknologien gjør det mulig å slukke lys når det ikke er trafikk, og dermed spare samfunnet for store summer.

Peterson Packaging redder papirfabrikk Etter konkursen i Peterson Paper Moss har det vært arbeidet intenst med å finne løsninger for at færrest mulig skal berøres. Det har ført til at Peterson Packaging, som blant annet har en fabrikk i Sarpsborg, kjøper papirfabrikken i Ranheim i Trondheim. Overtakelsen skjer med øyeblikkelig virkning, og fabrikken inngår heretter som en del av Peterson Packaging AS, melder Peterson-konsernet i en pressemelding. Det har vært vesentlig for Peterson Packaging AS å videreføre driften i Ranheim, fordi de er avhengige av papirleveranser derfra.

Politihøyskolen til Rygge?

HMS-kurs HMS Grunnkurs, 40 timer

Kurset gjennomføres over 4 undervisningsdager med hjemmeoppgave tilknyttet egen bransje. Sted: Fredrikstad Dato: 14.05-15.05.12 og 05.06-06.06.12 Pris: 7.900,-

HMS-kurs for ledere, 7 timer

– Når Rygge flystasjon skal ribbes for aktivitet og arbeidsplasser, bør det kompenseres. Kanskje kan den nye Politihøyskolen bygges her? Det er Inger-Lise Skartlien (Ap), ordføreren i Rygge, som kommer med denne «flyveideen». Og hun får umiddelbar støtte av stortingsrepresentant og partifelle Svein Roald Hansen, melder Moss Avis. – Vi er kjent med at det skal bygges en ny politihøyskole, og at man er på leting etter ny tomt til et slikt formål. Jeg deler ordførerens oppfatning av Rygge flystasjons område som et godt alternativ, og jeg foreslår at vi så snart som mulig lanserer dette som en mulighet overfor Justisdepartementet, sier Svein Roald Hansen, som er én av Aps fire representanter på Stortingets østfoldbenk.

Øverste leder i bedriften - samt mellomledere og andre som ønsker en innføring i HMS-arbeid. Sted: Fredrikstad Dato: 23.05.12 Pris: 4200,HMS-kursene holdes av Frisk Bedriftshelsetjeneste og tilfredsstiller krav til opplæring av verneombud, førstelinjeledere og medlemmer av AMU i forhold til Arbeidsmiljøloven. For påmelding og informasjon, send e-post til bht@frisk.as eller kontakt Peter Sund på tlf 920 48 430.

21


Næringsliv i Østfold

Toyota – ledende truckleverandør i Østfold Toyota er Østfolds ledende innenfor salg og utleie av både gaffeltrucker og interntrucker. I et svingende marked noterte de seg for et svært godt år i 2011. Toyota Material Handling Norway har tilhold på Kjølberg Industriområde utenfor Fredrikstad og er ledende innenfor salg, service og utleie av trucker i fylket vårt. Østfold-avdelingen disponerer en bygningsmasse på omlag 1000 kvadratmeter, som består av moderne verkstedlokaler og kontorer samt klasserom for vår truckførerskole. – Vi har 9 serviceteknikere fordelt på til sammen seks servicepunkter rundt om i fylket. Vår avdeling dekker hele fylket med salg, service, utleie, reservedeler og truckførerkurs, forteller regionsjef Evert Valla. Avdelingen hans har cirka 300 trucker av ulik størrelse utleid til bedrifter i Østfold til enhver tid. Det genererer behov for service og vedlikehold. I tillegg kommer vedlikehold av cirka 60 maskiner som er korttidsutleid på alt fra én dag til tre år, samt alle kunder som eier eller leaser sine maskiner selv. Leie - Vi leier ut trucker på både kort- og langtidskontrakter. Stadig flere velger å leie «all inclusive», det vil si at alt av vedlikehold og service er inkludert i leieprisen, noe som gir forutsigbarhet og trygghet i driften, sier Valla. – Våre teknikere får beskjed elektronisk når det er tid for service på en bestemt maskin. Dermed slipper kunden å passe på dette selv, sier servicesjef Vidar Solgaard. Brukte trucker Vi har til enhver tid et godt utvalg av brukte trucker for salg. Sjekk ut på brukttruck.no Godkjent og sertifisert Toyota Material Handling er sertifisert og godkjent kontrollør og serviceleverandør. Dette betyr trygghet for alle som leier eller kjøper sine trucker her. De 9 teknikerne tar reparasjon og service på alle truckmerker og gir faste forhåndspriser på både service og reparasjoner.

– Vi kan tilby alt fra jekketraller til trucker med 8,5 tonns løftekapasitet. På forespørsel kan vi også levere større maskiner. Vi har et komplett utvalg av kvalitetstrucker, sier servicesjef Vidar Solgaard og regionsjef Evert Valla ved Toyota Material Handling Norway i Fredrikstad.

Toyota SAS – system for aktiv stabilitet SAS-systemet overvåker kontinuerlig gaffeltruckdriften og korrigerer automatisk når det merker faktorer som kan føre til en ustabil truck eller last. Systemets funksjoner samarbeider for å holde både truckfører og gods i sikker bevegelse og dermed sørge for at produktiviteten er på topp. Dette unike, patenterte og dynamiske system består av 10 sensorer, 3 aktuatorer og elektronisk kontrollenhet.

SAS-systemet vil effektivisere totaløkonomien på to primærområder: Førerkostnader og skadekostnader. Disse to feltene kan til sammen stå for omlag 70 prosent av totalkostnader i truckens levetid. Toyota SASsystem gir umiddelbare besparelser både for beskyttelse av dine truckførere og ditt firmas økonomiske bunnlinje.

Toyota Material Handling Norway AS Strykerveien 24, 1650 Sellebakk Telefon : 69 34 57 33 Telefaks : 69 34 50 95

23


Næringsliv i Østfold

Verdens turoperatører Kortreist og velsmakende, lokal mat, spennende utflukter og flott natur. Det er oppskriften når Østfold i disse dager gjør seg lekker for reiselivsarrangører fra hele verden.

Det dreier seg om “Norwegian Travel Workshop” (NTW) i Sarpsborg og Fredrikstad fra 23. til 26. april, det som er blitt omtalt som “reiselivets svar på OL”. Det er Innovasjon Norge som har arrangementet, men det er paraplyorganisasjonen Østfold reiseliv som står for det lokale arrangementet. Og de 350 utenlandske tilreisende – som skal kjøpe “pakker” og turer, forhåpentlig til Østfold – har mye å se fram til, skal vi tro arrangørene. Møteplassen arrangeres og deles mellom Sarpsborg og Fredrikstad, men hele Østfold er involvert – og deltar. Dermed er ikke dette noe Nedre Glomma-arrangement, men noe som skal komme hele fylket til gode. Kortreist, god og lokal mat – Det vi håper skal stå igjen i minnene hos dem som har vært her, er en Østfold-taller-

ken. Og den skal også være tilgjengelig for turister og tilreisende etterpå, sier de to matentusiastene som koordinerer det spiselige – Bård Greni Karlsen og Kurt Øraas. – Og hva ligger på en Østfold-tallerken? – God, lokal mat du ikke får andre steder. Vi snakker om hvalerreker, pepperlaks fra Engelsviken, gjørs, Liveche-kylling fra Trøgstad, elgburger og grønnsaker fra Grøde, som er et samarbeid mellom 55 lokale grønnsaksprodusenter. Dette er en del av samarbeidet om regional matkultur, og her ligger Østfold langt framme. Dette er vårt fortrinn, og det skal vi benytte oss av. Lokal, kortreist mat gir identitet, og det er også en måte å ta vare på nærmiljøet på. NTW er en unik måte å få vist fram Østfold på. Men det er viktig at det lokale særpreget består – også etter at arrangementet er over, sier de to.

Skal skape vekst – Når 350 kjøpere av norsk reiseliv - som er de ypperste til å generere enda fler besøkende – i disse dager ser, føler og opplever Østfold, så er det en ypperlig mulighet til å vise hva vi har å by på. NTW gjør dem kjent med Østfold og fylkets unikhet. Erfaringer fra tidligere Norwegian Travel Workshops tilsier at arrangørstedet opplever oppgang i besøkstallene og vekst i økonomien etterpå, men det som er viktig at er at man fortsetter jobben med å få folk til å komme. Strengt tatt kan du si at jobben begynner når gjestene har reist - målet er jo å få dem til å komme igjen. Derfor er det viktig at alle viser seg som gode Østfoldverter, både før, under og etter NTW, sier næringsrådgiver Trine Moe Stokstad i Østfold fylkeskommune.

Åpningsseremoni og påfølgende velkomstfest arrangeres på Quality Hotel & Resort og Inspiria Science Senter i Sarpsborg, mens Kongstenhallen og Rica City i Fredrikstad blir vertskap for arbeidsseminarer og underholdningsshow.

24


Næringsliv i Østfold

er på reise-OL i Østfold Viser fram Østfold Et gammelt ordspråk tilsier at “det nytter ikke å komme med utflukter”, men i dette tilfellet gjør det nok akkurat det, og det er utfluktene som skal bergta de tilreisende reisearrangørene og få dem til å anbefale Østfold som reisemål for kommende turister. Dette er hva som skal sjarmere turarrangørene i senk, og som også skal være salgbare produktpakker i ettertid - og som reiselivsnæringen selv omtaler som “lavfjellsturisme”: •

Viking i Borg – Borgarsyssel museum i Sarpsborg

Barokk-fest på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg

Rebus og teambyggingsarrangementer i Gamlebyen i Fredrikstad

Guidet skjærgårdstur til Ytre Hvaler nasjonalpark

Fredriksten festning i Halden

Roald Amundsens fødested i Borge

Hummersafari med blåskjellsuppe på Smaugstangen

Seiling på Hankø

Rudskogen motorsenter i Rakkestad

Munch-rundtur i samarbeid med Vestfold

Kilde: www.ostfold-f.kommune.no

25


Prosjekt «Gladtjukken 2012»

Hvorfor gjør vi dette? En sykmeldt medarbeider koster i snitt 13 000 kroner per uke, ifølge en undersøkelse fra Sintef. Her er det mulig å redusere både personlige plager og store kostnader for næringslivet samtidig. •

Prosjektets mål er å følge salgs- og markedssjef Henning Meyer-Wolls kamp mot for mange kilo, dårlig kondis og en generelt forfallen kropp.

I Østfold er det daglig 8.000 personer som er sykmeldt med ulike diagnoser. En av de viktigste årsakene er overvekt som blant annet ofte fører til hjerte-/karsykdommer og diabetes.

Vi vil med dette prosjektet vise at med god oppfølging fra bedrifthelsetjenesten er det mulig å gjøre noe med egen situasjon, og vise veien til bedre helse og et bedre liv. Næringsliv i Østfold vil i hele 2012 følge utviklingen og skrive om den i hver utgave.

Hvis du lurer på hvordan du kommer i gang med et prosjekt for bedre helse på arbeidsplassen din, kan du ringe Frisk Bedriftshelsetjeneste på tlf 69 33 66 11. Du kan også lese mer om hvordan din bedrift kan dra nytte av bedriftshelsetjenesten på www. frisk.as.

– Det går den rette – Henning har hatt en positiv utvikling siden vi startet prosjektet hans. Det sier fysioterapeut Ove Ellila hos Frisk Bedriftshelsetjeneste. Han har fulgt Henning Meyer-Woll tett de siste Man kan si mye positivt om personlig trener og faglig oppfølging av helsepersonell, men uten motivasjon og egeninnsats er det vanskelig å gå ned i vekt. Det har også Henning innsett og har lagt om livsstilen betydelig. Ikke bare trener han regelmessig, men han har også kuttet ut mye av den feteste maten i hverdagen. På jobb tar han nå heller litt salat og slangeagurk på brødskiva, enn tre lag ost og majones. Positiv spiral - Han var jo ikke akkurat topptrent da han kom til oss for et par måneder siden, og det var på høy tid for Henning å gjøre noe. Jeg husker han fortalte om trappene på jobben, og at han måtte ta seg en pust i bakken før han kunne gå inn døra. Nå har han tatt tak i sin egen situasjon og har hatt en fin utvikling siden starten på prosjektet. Så langt har han tatt av rundt 8 kilo, og det betrakter vi som en sunn nedgang på disse ukene. Den reduserte vekten gjør dessuten at han orker å trene enda litt mer, noe som igjen vil få fart på forbrenningen av fettet. Det er om å gjøre å komme inn i den positive

Treningstøy og en runde i lysløypa var ikke dagligdags for Henning Meyer-Woll tidligere. Men nå stikker han ut helt frivillig.

NAV i Østfold roser prosjekt «Gladtjukken»:

– Det er viktig å ta ansvar for egen helse

– Det er tøft å stå fram på denne måten, men det er viktig å ta ansvar for egen helse og egen situasjon. Det sier avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen ved NAV Arbeidslivssenter i Østfold. Han håper prosjektet vil få flere til å ta tak eventuelle utfordringer. Næringsliv i Østfold og Henning MeyerWoll er nå inne i den tredje måneden med Prosjekt Gladtjukken. Så langt har resultatene vært gode, og Henning selv kjenner

forbedringen på kroppen. – Inkluderende Arbeidsliv handler i utgangspunktet om at arbeidsgiverne skal bli bedre til å tilrettelegge. Men også om at den enkelte tar ansvar for egen helse. Det ser det ut til at denne personen har gjort, og jeg håper flere vil la seg inspirere. Vi vet at det fins mange som sliter med både overvekt og skrantende helse, men det er mye man kan gjøre på egen hånd for å bedre situasjonen.

Lovverket er jo også endret, slik at den enkelte har større plikt til å ta ansvar for egen situasjon. NAV-direktøren tror Henning selv vil oppleve vektreduksjonen som positiv på både kort og lang sikt. – Han vil kunne jobbe mer, belaste helsevesenet mindre og sannsynligvis leve lengre. Uansett er det alltid bedre å være i aktivitet og i jobb, sier Clementsen.


Prosjekt «Gladtjukken 2012»

tte veien

Gladtjukken sponses av:

spiralen, sier Ove Ellila. Han understreker viktigheten av å holde seg i form, uansett om man er overvektig eller ikke. - Man kan godt være i god form selv om man veier 100 kilo, men også være i for dårlig form med normalvekt. Trening og kosthold Ved Frisk Bedriftshelsetjeneste får Henning ikke bare hjelp til trening, men også nøye oppfølging når det gjelder kosthold. Det er ingen hemmelighet at 51-åringen er glad i det som smaker godt, og han er lite lysten på å gi slipp på den «hobbyen». - Jeg legger nok om litt på det daglige inntaket av mat, men jeg har egentlig sansen for å kunne kose seg, men i stedet trene og mosjonere litt ekstra for ikke å legge på seg. Jeg håper iallfall jeg skal kunne få til det etter hvert. Men akkurat nå er det bare om å gjøre å gå ytterligere ned i vekt, sier Henning.

Henning Meyer-W

oll

14. februar 2012

Dette er «Gladtjukken 2012» Blogg Gladtjukken, Henning Meyer-Woll, har egen blogg på våre nettsider. Der kan du følge ham fra uke til uke, og lese hans personlige betraktninger underveis.

Lønnsom investering - Å investere litt i egen helse er en god investering. Livskvaliteten blir mye bedre når man er i form, og det er nesten aldri for sent å komme i gang med trening. Mange arbeidsgivere burde også tenke på dette. Ved å åpne for trening får de medarbeidere med større kapasitet og mer energi. Det er rett og slett lønnsomt, sier Ove Ellila.

Følg Gladtjukken på www.naringsliv.no

Henning Meyer-Woll (51) jobber som salgssjef, kjører mye bil og beveger seg altfor lite. I tillegg er han i overkant glad i både å tilberede og spise god mat. Dette har ført ham opp i en matchvekt på 131 kilo, noe som også betyr svært dårlig kondisjon. Næringsliv i Østfold vil gjennom flere reportasjer følge Hennings treningsopplegg og hans utvikling hos Frisk Bedriftshelsetjeneste i Dikeveien på Rolvsøy gjennom hele 2012. Frisk BHT har skapt en unik setting for bedriftshelsetjeneste midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Fleksibilitet, helhetlig tankegang og tett oppfølging er noe av det som møter deg. I tillegg til lovpålagte HMS-tjenester har de også tilbud om en rekke andre forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende tiltak.

Fremdrift Tabellen under viser utviklingen i prosjektet. Som vi ser har Henning gått ned mer enn 6 kilo på tre uker. 15. januar 2012

7. mars 2012

Vekt

131,00 kg

124,65 kg

Høyde

179,5 cm

179,5 cm

35,1

34,3

81,05

81,9

Fettprosent Muskelmasse Oksygenopptak

25 g

Fakta om Gladtjukken Navn: Alder: Yrke: Kondisjon:

Henning Meyer-Woll 51 Salgssjef Svært dårlig


NB! un

du k r ø b e t t De

12!

li 20 u j . 1 r ø ne f

Magasinet Næringsliv i Østfold og SendRegning har gleden av å invitere deg og din virksomhet til:

Frokostmøte om elektronisk faktura I samarbeid med Magasinet Næringsliv i Østfold gir SendRegning deg det du trenger å vite for å kunne være leverandør til statlig virksomhet også etter 1. juli 2012. For alle avtaler som inngås etter denne datoen vil nemlig statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk Handelsfornat (EHF). Vil du fortsatt levere til statlige virksomheter, eller har planer om å gjøre det, er det helt avgjørende å få med seg denne informasjonen.

Sted: Dato: Tid: Pris:

Quality Resort Sarpsborg Fredag 11. mai 2012 08.30 – 11.00 Gratis!

Agenda 08.30

Frokost fra hotellets rikholdige frokostbord

09.00

Velkommen Salgssjef i SendRegning, Espen P. Gjester

09.05

Prosjektleder i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), Olav Aastad Kristiansen, vil forklare hva elektronisk fakturering er og hvorfor vi må ha det EHF er formatet for sending av elektroniske fakturaer og PEPPOL er infrastrukturen for å sende og motta - begge deler er utarbeidet av DIFI. Jfr. Stortingsmelding nr. 36 (“Det gode innkjøp”) og rundskriv P-11/2011 fra FAD datert 25. oktober 2011.

09.30

Hva er et aksesspunkt og hvordan vil det fungere? DIFI har bestemt at EHF-fakturaer skal sendes via et nettverk av aksesspunkter. Daglig leder og gründer av SendRegning, Steinar O. Cook, forteller hvordan dette vil fungere i praksis.

10.00

LIVE-demonstrasjon av utsendelse og mottak av en EHF-faktura ved hjelp av et aksesspunkt.

10.15

Spørsmål og svar.

10.30

Etter slutt er foredragsholderne og nøkkelpersonell i SendRegning tilgjengelige for spørsmål.

Seminaret er gratis. Det er begrenset med plasser, så vær rask med påmelding! Meld dere på med firmanavn, navn og antall til: Epost: Telefon: Mobiltelefon:

seminar@naringsliv.no 69 35 40 90 913 25 979 eller 916 20 304

SendRegning har 10 kompetente og entusiastiske ansatte som holder til i lyse, hyggelige lokaler i Grorud Næringspark i Oslo. Fakturatjenesten er utviklet av Balder Programvare AS og ble lansert i 2003. Siden da har vi hatt jevn vekst, og hver dag oppdager nye brukere tjenestene våre. Selskapet ble kåret til Gasellebedrift av Dun&Bradstreet og Dagens Næringsliv i 2006 og 2007. Den norske Dataforening har tidligere nominert SendRegning til Rosingprisen for brukervennlighet. Frokostmøtet arrangeres som et samarbeid mellom Næringsliv i Østfold og SendRegning

www.sendregning.no

www.naringsliv.no


Tlf: 69 16 99 00

Næringsguiden

Postboks 283 Nabbetorpveien 89 1601 Fredrikstad Tlf: 69 35 87 77

Canon Business Center Østfold Postboks 345 Arrangementer, 1601 Fredrikstad kurs og 49 konferanser Tlf: 69 36 50 Quality Resort Sarpsborg Jobbfrukt Bjørnstadveien 20 Sarpsborg Postboks - 69 12173 59 72 Fredrikstad1713 - 69 35 10 70 Grålum Halden - 69 481508 Tlf: 17 60 10 00 Moss - 69 26 90 01

Media 90

ft ad, im

Media

www.tunesenter.no

Kontor og rekvisita

du ere

g

Rådmann Siras vei 1 1712 Grålum Tlf. 69 11 97 10

Selskaper, bryllup, minnestunder, kurs/møter, catering, overnatting

Sundløkkaveien 75 Ring oss Torp for tilbud! 1659 tlf. 69 14 50 01 Tlf: 69 39 81 00 www.tuneheimen.no

Bygg og anlegg

Konica Minolta Business Solutions Norway AS Hundskinnveien 100 1711 Sarpsborg fjellet Glomma Media, tlf. 22 69 94 35 44 40 90 Tlf: 98

Habornveien 50 Postboks 1435 1602 Fredrikstad ør Næringssenter Tlf 48 11 88 00 www.glassolutions.no

Denne plassen er ledig

Industri

Jotne Mekaniske Verksteder AS Halden / Fredrikstad Tlf: 69 38 52 00 jmv@jotne.com www.jotne.com

Idékompaniet Skjbergveien 25 1739 Borgenhaugen Tlf: 928 93 020 Tuneveien 2 www.idekompaniet.no 1710 Sarpsborg Tlf: 69 51 36 60

Glomma Media AS Grafisk produksjon Grafisk produksjon Madam Arnesensvei 43 1710 Sarpsborg nser Regnskaps- og Tlf: 69 35 40 90 revisjonstjenester deland

Postboks 283 Møklegaards Trykkeri Nabbetorpveien Postboks 28389 Tuneveien 2 Fredrikstad 1601 Nabbetorpveien 89 1710Madam Sarpsborg Tlf:Arnesensvei 69 35 87 7743 1601 1710 Sarpsborg Tlf: 69 51 36 60Fredrikstad Tlf:35 69 40 35 87 Tlf. 69 9077

Madam Arnesensvei 43 1710 Sarpsborg Tlf. 69 35 40 90

NOF Oslogata 4 1610 Fredrikastad Tlf: 69 30 00 10 Epost:post@nof-as.no

Tele og IT

www.abcregnskap.net

Regnskapsog revisjonstjenester

Skjebergveien 25 1739 Borgenhaugen Tlf: 928 93 020

Axepta Axepta DikeveienDikeveien 50 50 1662 Rolvsøy 1662 Rolvsøy Tlf: 69 33 Tlf:91 69 00 33 91 00

www.idekompaniet.no Rail Weld Nordic AS Storgata 86 TN Media 1870 Ørje www.tnmedia.no Telefon: 90 18 37 62 www.tnfoto.no www.rwn.no

Ønsker du Kontor og rekvisita å annonsere her?

Kontakt Glomma Media Tlf. 69 40 90 Reklame og35 profilering Glomma Media AS Madam Arnesensvei 43 1710 Sarpsborg Best Pris AS Tlf: 69 35Tlf.: 4069 90 22 80 90 www.best-pris.no

Stedet

Strandgt. 5, Sarpsborg Tlf 479 33 800 www.officer.no

RevisorgruppenØstfold Østfold DA Revisorgruppen DA Hundskinnveien 98 Hundskinnveien 98 1711 1711Sarpsborg Sarpsborg Tlf:Tlf: 696913 88 13 98 98 88 www.revisorgruppen.no

www.revisorgruppen.no

Øko Drift AS Dikeveien 32 Rådgivere og Rolvsøy Øko Drift1661 AS Tlf:32 69 36 03 80 Dikeveien konsulenter 1661 Rolvsøy 69 36 03 80

Rådgivere konsulenter

Rådgivere og konsulenter

Ramstad Grillen Tlf. 69 35 40 90

og

Frisk Bedriftshelsetjeneste AS

Næringssenter Tlf. 69 33 66 11

Sarpsborg Pizza Ramstadkrysset informasjonsavdelingen.no og Thai-food v/ E18 1850 Mysen Madam Arnesensvei 43 Tlf: 69 89 30 36 1710 Sarpsborg Tlf: 69 16 99 00 Stm Kolstadsvei 1 - 3 Sarpsborg Pizza og Thai Food 1710 Sarpsborg Madam Arnesens vei 43 Telefon: 69 88 88 00 Media 1710 Sarpsborg Tlf: 69 16 99 00

Næringsliv i Ø

blir distribuert til 10.0

Transport rifter i hele fylket og e og logistikk

effektive kanalen for å andre næringsdrivend

Transp

Nettbu

Telefon: 69 88 88 00 Sikkerhet

Madam Arnesensvei 43 Mat 1710 Sarpsborg

Relacom AS Distrikt Østlandet Markveien 3A 1738 Borgenhaugen Tlf. 02121 www.relacom.no

Sikkerhet

1712 Grålum Tlf. 69 11 97 10 Gressløs Byggservice Tlf.: 69 87 88 89 For oppføring i guiden, kontakt: Glomma tlf. 69 35 StmMedia, Kolstadsvei 1 -40 3 90 www.tunesenter.no Mat og drikke epost: kenneth@gresslos.no 1710 Sarpsborg

Reklame og profilering

april 2012

informasjonsavdelingen.no

Markedsføring

www.glommamedia.no

æringsGuiden Kontakt Glomma Media RådmannTlf. Siras69 vei35 1 40 90

Regnskaps- og revisjonstjenester

Madam Arnesensvei 43 1710 Sarpsborg Tlf. 69 35 40 90

Tlf: 69 35 40 90

Stabburveien 16 1617 Fredrikstad Tlf: 69 33 91 60 Rådmann Siras vei 1 1712 Grålum www.lasgruppen.no Postboks 1113 Tlf. 69 111113 97 10 Postboks 1705 Sarpsborg 1705 Sarpsborg Tlf.07505 07505 www.tunesenter.no Tlf: www.infotjenester.no

www.infotjenester.no

Kontakt: Tuneve Postbok Glomma Media AS Borg Havn 1703 Sa Tlf: 69 35 40 90 Øravn. 27 Tlf: 69 1630 Gml Fredrikstad Epost: epost@glommamedia

Stabburveien 16 Tlf 69 35 89 00 1617 Fredrikstad www.borg-havn.no Tlf: 69 33 91 60

www.naring

www.lasgruppen.no

Transport og logistikk

Nettbuss Østfold AS Moss TuneveienReklame 31 Havn og profilering L Postboks 403 Strandgt. 10 1629 1703 Sarpsborg 1531 MossMedia AS Glomma Tlf Tlf: 69 13Tlf 77 Madam Arnesensvei 43 6900 20 87 00 1710 Sarpsborg www.moss-havn.no Tlf: 69 35 40 90

Denne plassen er ledig

Kontakt Glomma Media Tlf. 69 35 40 90 Lilleborggt. 1 1629 Gml. Fredrikstad Lilleborggt. 1 Tlf. 69 35 89 30

Denne 1629 Gml. Fredrikstad Tlf: 69 35 89 30 Kontor og rekvisita plassen er og forespørsel via www.naringsliv. Ta kontakt for oppføring i guiden. Ring oss på tlf: 69 35Regnskaps40 90,ledig eller send Canon Business Madam Arnesensvei 43 revisjonstjenester Center Østfold

www.abcregnskap.net

Madam Arnesensvei 43 1710 Sarpsborg Tlf. 69 35 40 90

informasjonsavdelingen.no

Axepta 345 DikeveienPostboks 50

1710 Sarpsborg Tlf. 69 35 40 90

no

Kontakt Glomma Media

informasjonsavdelingen.no


Næringsliv i Østfold

Alt til hagen Hagemaskiner AS i Skjeberg selger og leier ut det meste til hagen. Enten man trenger mosefjernere, jordfresere, vedkløyvere, hengere, båthengere eller glessklippere, så finner man det hos Hagemaskiner. Tekst og foto: Terje Hansteen De holder til lett synlig like ved E6, på riksvei 110 mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Her har de holdt det gående helt siden 1989, og har blitt en godt etablert butikk. Hagemaskiner er store på utleie, sier daglig leder Ulrik Olseng. – Hos oss kan man leie alt fra jordfresere til vedkløyvere. Nytt av året er en vedkløyver på 27 tonn. Vi har også flere båthengere i størrelsen 10 til 25 fot til leie. Vi er mye ute og server kundene, leverer og henter. Blant proffkundene våre er blant andre kommuner, anleggsgartnere og kirkeetaten. Viktig verksted Serviceverkstedet er den største delen av driften hos Hagemaskiner. Det betyr mye for kundene at de kan få utført service, reparasjoner og vedlikehold på produktene de kjøper, sier Olseng. – Det genererer en god del i omsetning for oss, men det viktigste er tryggheten folk har ved for eksempel at garantireparasjoner kan tas hos oss. Det er gull verdt. Verkstedet gir oss også større mulighet til å ta brukte maskiner i innbytte når folk kjøper nytt, sier Olseng. Selger også på finn.no Hagemaskiner selger også sine produkter på finn.no. De har også en egen avdeling i nærheten av Tomb Jordbruksskole i Råde. Hagemaskiner omsatte i fjor for 9 millioner. I alt er det fire årsverk i bedriften.

Hagemaskiner AS Oldtidsveien 287 1747 Skjeberg Tlf. 69 16 82 88 Avd. Råde: 95 88 45 70 www.hagemaskiner-as.no

30


Næringsliv i Østfold

MB 448 T - Bensindrevet gressklipper Klippebredde 46 cm Hastighet 3,5 km/t Nominell effekt 2,3 kW/3,2 PS Oppsamlervolum 60 l

4.790,3.990,GE 150 – Elektrisk kompostkvern GE 150 er en meget effektsterk kompostkvern med patentert kløverbladåpning til bearbeiding av forgrenet kvistmateriale. Tar grener opp til 35 mm tykkelse.

MB 545 V - Bensindrevet gressklipper Klippebredde 43 cm Hastighet 2,4-5,2 km/t Nominell effekt 2,4 kW/3,3 hk Oppsamlervolum 60 l

2.990,-

5.990,-

RE 128 Plus - Kaldtvannsvasker Arbeidstrykk 10-135 bar, effekt 2,3 kW, 9 meter høytrykksslange. Maks. vanngjennomstrømming 500 l/t, Vekt 20 kg, maks. arbeidstrykk 150 bar, min. vanngjennomstrømming 420 l/t.

31


Næringsliv i Østfold, april 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you