Aars Trim Motion 30 år - jubilæumshæfte

Page 1

www.aarstrim.dk

JUBILÆUM

30 ÅR NOVEMBER 2019

AARS TRIM MOTION 1989-2019

30 ÅR

MED FÆLLESSKAB, TRIVSEL OG VELVÆRE

LÆS OM

AARS TRIM MOTIONS HISTORIE side 4

INDLÆG

TILLYKKE MED JUBILÆET side 10

INDLÆG

ET LIV MED LØB side 11

LÆS OM

AARS TRIM MOTION 30 ÅR EFTER side 12


kl

M

30

A og ars u Sa bb D k Tr lø mt en p ett an im sa b, s ud s il å a e ju der Mo Hi mm om bre dsj t sk bil me tio gl sto en en de æle ild æu d f n b r æ ri m e l de er me kil ken og e k ss jre ev s Je d l f u - s so d a e ds riv b kri 30 tif m gh te el m nd til ka ill be ft e v ka re tri be ig ns er års t i kl d åb 3 u e d v ju no 0 n f g se t t h t no bb e er, år or ive l il m et s øjd æn bil ve op gle en nne at t e kt æ m ef tæ r f og Je lev af s h ju læs te lle æ ve otio ort pun so um be b i m e r e s g l k d i n ge i r l . s l e to læ re v ls ig es væ , h lap kte et år. 198 m t e il g er. nu rie um n f r m e r e 9 e n o fo r p å væ o ta ed nte er og ind . M un å s g g rsø g sav r e n u k d n r ha t d en hø is n ig er o otio er kul ive g m e en g n is de de jd , so go Aa ve il Ju bre ed sige e d d og his dy ær ren m pu m år rs bid tla el in ta op e s . br tor rke dl nkt bes le ud og Tri rag nd en dlæ k t ve em e in ie t t af g il a ud vik je m M et er å r g l r s r m sa e . vi lin g g o øk Fon av og lle er m af e , kl t s in g – læd ion ono de ise ops de t r n n g er en er m øn mis Hi i A ætn ha s r m k i a i g ny k n i m rs g bid an og g ti es . er B el ra t l g. sp a ill la y o le nd g r æ t f yk nd øl ke fo en en ge m ra de klu ed t bb de en 3 s 0

A

ÆU

BIL

JU ÅR

JUBILÆUM

30 ÅR

Bevægelse og fysisk aktivitet er ikke bare godt for helbredet. Det har også gavnlig effekt på hjernefunktion og indlæring.

SIDE

2


JUBILÆUM

30 ÅR

---

KIMBRER FEST LØBET 4 sept 2019

---

---

DELTAGERE 1133

ET AF DE STØRSTE LØB I VESTHIMMERLAND

---

TRÆNINGSTIDSPUNKTER TIRSDAGE KL. 19.00 FRA KLUBHUSET I SOMMERHALVÅRET AARS SVØMMEHAL I VINTERHALVÅRET

SØNDAGE KL. 10.00 FRA KLUBHUSET HELE ÅRET RUNDT

SIDE

3


JUBILÆUM

30 ÅR

AARS TRIM MOTIONS HISTORIE Det hele startede med et rygestop… ... KIRSTEN OVERGAARD MUNK

1

Kimbrerfestløbet appellerer til alle aldersgrupper samt motionister og eliteløbere på forskellige niveauer. Skoler, foreninger og virksomheder har gjort det til en fast tradition at deltage i løbet.

Thomas Vejlby som var Aars Trim Motions første formand, har beskrevet klubbens opståen i anledningen af klubbens 5 års jubilæum i ”Løberen” Oktober 1994/5. årgang nr. 3 (Klubblad for Aars Trim Motion); ”Den 26. november 1989 så en ny klub dagens lys i Aars. Da blev Aars Trim Motion stiftet. ” ”Da vi blev til en klub, skete det en søndag formiddag i et af Vestermarksskolens lokaler. Vi var 15 personer tilstede, der havde den opgave at vedtage vores vedtægter, samt at få valgt en bestyrelse. ” ”Efter etableringen af klubben løb vi en tur – som vi plejede – og som vi stadig gør hver søndag i vinterhalvåret. Men hvad var egentlig gået forud for dannelsen af vores klub? Egentlig begyndte det hele tilbage i 1984, hvor jeg holdt op med at ryge! For at komme rastløsheden til livs startede jeg med løbe. I løbet af kort tid blev jeg bidt af det, og jeg besluttede mig til at involvere flere i det at løbe, for det er altså noget af det bedste man kan gøre for at styrke sig selv! Med udgangspunkt i min arbejdsplads – Handelsskolen i Aars – og de sportskammerater jeg kendte, så begyndte vi tilbage i 1985 at mødes

ude på Blærestien, hvor den krydses af Svenstrupvej. Herefter løb vi en tur på ca. 4 km. Vi kaldte vores lille sammenslutning af motionsløbere for Speedy Gonzales, for det var et dejligt popnummer fra 60érne, som jeg holdt meget af, og vi havde mange dejlige løbeture med mange afslappede mennesker, der pludselig fandt ud af, at man sagtens kunne bevæge sig uden at det gjorde ondt. Om vinteren mødtes vi ved Vestermarksskolens parkeringsplads. Efter at have løbet en tur gik vi ind i skolens gymnastiksal, hvor vi ofte spillede indendørs-hockey i op til 2 timer. Det er nogle af de sjoveste timer, jeg har været med til.

SIDE

4


JUBILÆUM

30 ÅR

4

Glæden ved at løbe sammen med andre giver både energi og gode kammeratskaber.

2

Kimbrerfestløbet har flere distancer, så hele familien udfordres. I 2019 kom 1 Mile distancen på programmet og havde deltagelse af 85 personer.

3

Kimbrerfestløbet samler Vesthimmerlands løbere på brostenene i Aars bymidte.

SIDE

5


JUBILÆUM

30 ÅR

§2 Klubbens grundlag var allerede dengang, at alle skulle kunne være med! I vores vedtægter står der i § 2 ”Aars Trim Motion har til formål at fremme menneskelig trivsel gennem dyrkelse af fysiske aktiviteter som f.eks. motionsløb” Måske har det været medvirkende til at flere og flere blev interesserede i at komme og være med. Det viste sig gennem de følgende år at mange gerne ville løbe, men samtidig gik det op for mig, at min oprindelige ide med blot at mødes ikke var nok. Mange syntes, at det var for privat en forening, og det var jo også rigtigt. Derfor blev det nødvendigt at stifte en ”rigtig” klub” ”Vores klub voksede i løbet af de første år. Først var der ca. 50 medlemmer, så var der 90, så var der pludselig 120, og nu er vi ca. 150 medlemmer” (i 1994 ved klubbens 5 års jubilæum red.)

Bestyrelsen anno 1989 Formand: Thomas Vejlby Næstformand: John Jørgensen Kasserer: Knud Simonsen Sekretær: Aase Nielsen Bestyrelsesmedlem: Britta Svendsen

AARS TRIM MOTION har til formål at fremme menneskelig trivsel gennem dyrkelse af fysiske aktiviteter som f.eks. motionsløb.

Aktive medlemmer i 30 år Britta Svendsen og John Jørgensen, som var begge med fra klubbens start og er 30 år efter stadig aktive medlemmer. De kan berette om, hvordan medlemmerne dengang tog til mange forskellige løb rundt om i landet. Ord som ”hyggeklub” og ”familieagtig” lyder, men også ord som ”konkurrere mod og med hinanden. ” John Jørgensen har samtlige numre af Aars Trim Motions klubblad ”Løberen”, som inden internettet og hjemmesiders indtog, var et yndet kommunikations forum for klubbens medlemmer. Dykker man ned i ”Løberen, ” så dykker man ned i et skatkammer af små fortællinger og historier om motionsløb, cykelløb, små interne konkurrencer, drillende bemærkninger, bageopskrifter og anden nyttig viden.

SIDE

6

Aars Trim Motion udgjorde et fællesskab med fysisk aktivitet som fællesnævner. Hele familien var således ofte med til forskellige løb rundt om i landet og så hyggede man sig bagefter med kaffe og kage. Man kan læse i klubbladet ”Løberen”, som eksisterede i papirform fra 1990 – 2007, om det ”velkendte kaffeorgie” som antyder, at man i klubben ikke kun tænkte på resultater, præmier og pokaler, der var absolut plads til hyggen. Under samtalen med Britta og John om Aars Trim Motions historie, blev det også til en undren over hvordan de egentlig nåede alt det dengang; job, bestyrelsesarbejde, familie, løbetræning og turene rundt til løb - hvor man i dag oplever, at de unge familier ikke har tid, de har så travlt.


JUBILÆUM

30 ÅR

VEJEN

fra et mødested til klubhus

Vejen gik fra Blærestien, hvor Svenstrupvej krydser, til under halvtaget ved Vestermarksskolen og til at dele klubhus med Aars Tennisklub. Indtil man den 25. april 1998 kunne byde på indvielse af et nymalet og renoveret klubhub. Her havde løberne foruden lokale til hygge og ophold, mulighed for bad og omklædningsfaciliteter. Aars Tennisklub havde bygget nyt og større, herved blev klubhuset til Aars Trim Motions.

Klubben var fra start en motionsklub, som bredte sig fra motionsløb, hockeyspil henover motionscykling. Klubben skulle være for alle og dette afspejler klubbens kontingent, som indtil den dag i dag, bliver holdt på et beskedent niveau.

Derfor syntes man, at der manglede noget og idéen til løbet opstod. St. Binderup Orienteringsklub arrangerede og løbet havde i 1982 ca. 100 deltagere. I 1990 var Kimbrerfestløbet vokset til ca. 523 deltagere.

Motionstriatlon og Kimbrerfestløb

Løbets størrelse er vokset yderligere gennem tiden og på trods af at mange løb har mærket en tilbagegang, har Kimbrerfestløbet formået at holde fast i løberne, og har de sidste år haft et deltagerantal på 11-1200 løbere. Mange fra Aars og omegn deltager i løbet som en fast tradition. Områdets uddannelsesinstitutioner, foreninger og firmaer er flittige deltagere, som kappes indbyrdes om pokalerne for største hold. Kimbrerfestløbet betyder en indtægtskilde for klubben, som bruges på klubbens medlemmer, f.eks. i form af tilskud til klubtøj. Til gengæld forventer klubben medlemmernes hjælp ved Kimbrerfestløbet.

Klubbens aktiviteter Cykling, svømning, rulleskøjteløb, motionstriatlon, cykelløb, skiture, marathon rejser til udlandet og foredragsaktivitet er blot nogle af de aktiviteter, som har udspillet sig i klubbens 30 årige historie.

I 1990 er Bjarne Jensen initiativtager til en motionstriatlon, her skulle deltagerne ud på 1/10 ironman, som består af 350 meter svømning, 18 km cykling og 4,2 km løb. Der var flot opbakning til initiativet og ca. 108 deltagere meldte sig. 1990 var også det år hvor Kimbrerfestløbet blev en del af Aars Trim Motions aktiviteter. St. Binderup Orienteringsklub henvendte sig og inviterede Aars Trim Motion til at blive medarrangør af løbet. Det forlyder, at Kimbrerfestløbet opstod i 1982 som en optakt til Kimbrerfesten, da der dette år ikke var dyrskue pga. mund- og klovsyge i Danmark.

SIDE

7


JUBILÆUM

30 ÅR

Løbet har snart 40 års jubilæum og Aars Trim Motion er nu eneste arrangør, eftersom orienteringsklubben trak sig i 2017 pga. manglende ressourcer i klubben.

Boulevardcykelløbet I 1995 fik man en ny aktivitet i klubben; Boulevardcykelløbet. Her forsøgte Aars Trim Motions sig som cykelløbsarrangør, forsøget gik rigtig godt og løbet tegnede ca. 125 deltagere. Mens det går godt for cyklingen begynder det at gå mindre godt for motionstriatlonen. Her kunne årets arrangement i 1996 kun mønstre 20 deltagere. Dette udløste et forsøg med en duatlon året efter. Resultatet var 32 deltagere og dette var ikke helt nok til, at arrangementet var rentabelt. Efter en evaluering flyttes arrangementet i 1998 fra september til juni måned, i håb om bedre vejr. Vejret er altid en faktor, man som arrangør af motionsløb kalkulerer med, men ingen kontrol har med. Vejret var ikke skyld i at stævnet aflyses i 1998, her var det svigtende tilmeldinger som gav duatlonen dødsstødet.

Sportmasterløb Fra 2007 til 2018 arrangerer Aars Trim Motion i samarbejde med Sportmaster Aars: Sportmasterløbet. Løbet blev afholdt om foråret i april/maj måned og var bl.a. kendt for Sportmaster Aars’ flotte og mange sponsorpræmier og ikke mindst den berygtede stigning på Stenildhøjvej, som kunne tage pusten fra enhver løber i topform. Faktisk eksisterede ”Sportmasterløb” i hele Danmark før år 2007, da man fra Sportmaster Danmark droppede løbet, fortsatte man i Aars med at samarbejde med butikken om et Sportmasterløb. En tak fra Aars Trim Motion til Sportmaster Aars skal lyde for et godt samarbejde gennem årene.

Aars Trim Motions ”skilsmisse” Efter man i en årrække havde haft både en løbe- og cykelafdeling i Aars Trim Motion, måtte klubben i 2017 ud i en ”skilsmisse”. Manglen på et interesse-fællesskab voksede sig for stor, og resulterede i at klubben i 2017 skiltes i to selvstændige klubber; Cykelklubben CK Aars og Aars

SIDE

8

Trim Motion, men stadig med fælles klubhus på Sports Allé.

Nyt motionsløb Trim Løbet blev i 2019 arrangeret af Aars Trim Motion i samarbejde med Sport24 Aars, som sponsorerede flotte gevinster til vinderne, samt flotte lodtrækningspræmier. I et forsøg på at trække hele familien til løb – kastede Aars Trim Motion sig ud i at arrangere Trim Løb. I skarp konkurrence med golf i Gatten, motorcykeltræf i Aars og karneval i Aalborg meldte 72 løbere sig til det allerførste Trim Løb. One mile distancen blev indført i håb om at børn og forældre ville tage en lørdag formiddag med sved på panden. Der blev uddelt flotte medaljer til børnene og Aars Trim Motion har planlagt at Trim Løbet skal være en tilbagevendende begivenhed hvert år i uge 20.


JUBILÆUM

30 ÅR

marathon juni

Göteborg halv

1998

Skagen lø

bet 1996

Aalborg Marathon 1992

Ny klubdragt Hyggetur til Louns 2018

Indvielse af ny

t klubhus 25

i 1991 sstafetten Viborg jun

Danmark

SIDE

9

. april 1998


JUBILÆUM

30 ÅR

TILLYKKE MED

Jubilæet

I

anledning af Aars Trim og motionsklub 30 års jubilæum, sender jeg lige et par linjer til jubilæumsavisen. Jeg blev medlem af klubben da løb, og motion i det hele taget altid har betydet meget for mig. Det, at dyrke motion er altid lettest, når der er flere som skal afsted på løbeturene. De første mange år deltog jeg stort set i alt det programlagte i klubben. Vi havde et godt kammeratskab og var samtidig gode til det sociale samvær. De aktive medlemmer var gode til at holde tingene adskilt. Var der sat mål for et løb, var det det, som havde fokus. Gutterne var bla. John Jørgensen, Jakob Hansen, Leif Haag og Allan Sørensen m.fl. Jeg var med i Hamburg 3 gange, hvor vi var nogle stykker fra Aars Trim, som skulle løbe Marathon. Tre helt fantastiske oplevelser. Vi var i topform alle mand og gennem de mange træningskilometer op til Maraton dagen, fik vi amatørløbere mange gode oplysninger om, hvordan forberedelserne skulle angribes til et sådant Maratonløb. Det var bla. hvor mange kilometer vi skulle have i benene og liter vand som skulle hældes indenbords i ugen op til løbet og hvad der var klogt at spise aftenen før løbet. En viden, som er så nødvendig før og under forberedelserne til et marathon løb. Det første Marathon jeg deltog i, var Aalborg Marathon. Det var uden nogle konkrete informationer omkring løb. Det var jo kun en 42 km løbetur, så det var jo bare noget som skulle overstås. Dette løb resulterede for det første i, at jeg gik helt kold efter 30 km. Dernæst blev skoene for små og klemte tæerne voldsomt. Det resulterede i, at der smuttede to negle på højre fod og tre på venstre fod, og på vejen hjem fra Aalborg, måtte jeg ud i vejgrøften og ofre mig... Efter sådan en Marathon oplevelse er det utroligt, at man begiver sig i gang med flere af samme slags. Men det skyldes især, at klubbens medlemmer altid har været meget informative. Noget jeg har nydt stor glæde af og

hvilket er en nødvendighed for nye utrænede medlemmer. Dette er med til at give klubben en god omtale og få flere til at deltage i det fælles klubliv. Jeg har ikke deltaget det i klubben, som jeg gerne ville. Det skyldes bla. helbredet. Igennem min deltagelse i motionen var det, at jeg fandt ud af, at jeg var syg. Jeg måtte standse op flere gange på mine løbeture. Ca. et minuts pause, så kunne jeg løbe igen og det blev hyppigere med disse pauser, det fik mig så til at gå til læge og det var så tidligt i forløbet, at blodprøverne ikke oplyste noget om leukæmi, først to mdr. senere hvor jeg igen søgte læge kunne blodprøverne fortælle om misforholdet mellem de hvide og røde blodlegemer. I dag er der godt styr på leukæmien og jeg er godt i gang med at motionere igen. Desværre er jeg blevet ramt af hjerteflimmer, som blev sat på plads i 2018 og nu er vendt tilbage igen. Det giver lidt udfordringer, som jeg skal tage mig af og forholde mig til i det daglige. Jeg synes generelt, at klubben har udviklet sig flot. De skiftende bestyrelser har gjort en forskel. De har taget initiativer til mange forskellige opgaver og fælles sociale engagementer. Jeg vil ønske klubben tillykke med jubilæet og ønsker samtidig, at klubben må danne ramme omkring mange medlemmer i årene frem over.

SIDE

10


JUBILÆUM

30 ÅR

ET LIV MED LØB Tidligere formand for klubben Jakob Lyby Hansen inspirerer - alder ingen hindring

H

vorfor løber jeg og hvorfor bliver jeg ved selv om jeg efterhånden har nået en moden alder. Ja hvorfor – tror egentlig det stammer helt tilbage fra min fodboldtid, hvor vi startede sæsonen op med lidt længere løb – det bekom mig vel. Også soldatertiden spiller ind, idet vi havde ”fut” idræt/ løb. Vi sluttede ofte dagen af med løb og jo hurtigere man var i mål, jo før havde man fri. Jeg kom med i Aars Trim Motion i 1990 på grund af min gode kollega Thomas Vejlby, (desværre afdød) som inviterede mig i klubben. Frem til i dag er det blevet til mange kilometer og timer sammen med dejlige løbevenner. Her i sommer har jeg løbet over 50.000 km – det er mange. Så kom der gang i løbeskoene – først 10 km, så halvmarathon og mit første maraton i 1992 i Aalborg, hvor vi var mange fra Aars Trim Motion, der debuterede på denne distance. Det er blevet til 35 marathonløb, et ukendt antal halvmarathon og en masse andre løb. Jeg har løbet marathon i Hamborg, Berlin, New York, Hawaii, København, Cuba, den kinesiske mur og en del danske. Hvad er så den største oplevelse ?, det er svært at svare på, og dog, New York i 2001 halvanden måned efter attentatet på skyskraberne. Jeg glemmer aldrig, da jeg løb ind på 1. Avenue, hvor et kæmpe brøl fra folkemængden blæste en omkuld og hårene strittede ud fra hele kroppen. Løbet var meget følelsesladet på baggrund af attentatet. Dog har mange andre løb også været kæmpe oplevelser, hvor jeg har mødt en masse dejlige mennesker, som jeg heldigvis stadig møder her og der. Hvorfor bliver jeg ved med at løbe selv om jeg har nået en moden alder. Det er der flere grunde til. Det giver mig velvære, og socialt samvær, jeg føler mig frisk og så er der stadig konkurrencemomentet. Mange løber alene, se bare på Boulevarden, så hvorfor i klub. Det har givet mig mange gode venner, som jeg har haft i mange år. Man presser hinanden lidt og giver hinanden noget røg. Så jeg håber, at jeg kan slide mange flere løbesko op. Stort tillykke med jubilæet til Aars Trim Motion og med ønsket om mange flere år for klubben.

VESTHIMMERLANDS CUPPEN 2011: John Jørgensen, Jakob Lyby Hansen og Gert Kristensen til Gedeskægsløbet i Gedsted. Efter løbene samledes man ofte til sandwich og en hyggelig snak.. ...

Jakob Lyby Hansen rundede 50.000 km i år i sin registrerede løbekarriere, hvilket svarer til en tur rundt om jorden og lidt til

SIDE

11


JUBILÆUM

30 ÅR

AARS TRIM MOTION 30 ÅR SENERE.

KIRSTEN OVERGAARD MUNK

Spørger man klubbens medlemmer i dag, så er det - foruden Kimbrerfestløbet og tirsdagstræningen - de tre årlige ture ud af huset, som er nerven i klubben. De tre årlige ture ud af huset eller ”hyggeture”, som de også kaldes, er ture til f.eks. Louns, Nibe og området omkring Rebild. Her er der altid stor opbakning fra klubbens medlemmer. Som regel deltager 20-30 medlemmer på disse ture. Der startes med fælleskørsel fra klubhuset, derefter en løbetur som et medlem eller to har markeret og til slut grilles der pølser eller spises medbragte sandwich fra Klemmen. Det er det sociale fællesskab som er i højsæde på disse ture. Der kommer som regel også en munter bemærkning om dengang, da ruten pludselig blev længere end forventet, da markeringen måske var en smule mangelfuld – eller kunne det skyldes, at løberne havde snakket for meget, i stedet for at holde øje med markeringen?

30 år senere er det stadig klubbens formål at fremme menneskelig trivsel ved at dyrke fysisk aktivitet, om end klubben er blevet mere ”ensidig” og det primært er løb, som er i fokus. Plads til alle Nogle vil hævde, at man skal kunne løbe for at løbe i Aars Trim Motion, men der er faktisk løbere på mange forskellige niveauer. Det handler ikke kun om at gennemføre flest marathons eller løbe konkurrencer. De fleste kommer i klubben for at få sig rørt, samtidig med at man får en snak med andre med samme interesse – løb. Kigger man på klubmedlemmernes sammensætning, så spænder den vidt. Motionsløb kan samle mennesker på tværs af erhvervsgrupper – klubbens medlemmer tæller alt fra en tidligere borgmester, henover pædagoger, lærere og kontoransatte til fabriksarbejderen. SIDE

12

I klubben har man løbetøjet på og ingen kan se titler eller status, der er en fælles ”uniform” og i år har klubben ydet tilskud til nyt lækkert løbetøj til medlemmerne. Aars Trim Motion har i vinterhalvåret en aftale med Aars Svømmehal om at benytte bassinet efter aftenens løbetur. Det nyder løberne godt af, her nydes en tur i saunaen efter svømmeturen. Klubmesterskab og julefrokost i november. Traditionen tro er der hvert år klubmesterskab hvor klubbens hurtigløbere kåres. Her er mottoet; ”det vigtigste er at være med, ikke at komme først. ” Efter mesterskabet samles man i tennisklubbens lokaler, som bedre kan rumme klubbens medlemmer til julefrokost. Der kåres årets fidus, den løber, som i årets løb har bidraget med bl.a. godt humør og engagement. Derudover er der lodtrækningspræmier, så alle, selv dem der løber knap så hurtigt, kan få oplevelsen af at vinde.


JUBILÆUM

30 ÅR

Juleafslutning i svømmehallen er også en fast tradition i klubben. Efter årets sidste svømmetur samles medlemmerne til lidt mundgodt – æbleskiver og gløgg - og ønsker hinanden glædelig jul. Alt dette får man for et beskedent beløb på 150,- om året.

AARS TRIM MOTIONS BESTYRELSE 2019 FORMAND

SEKRETÆR

Søren Dahl Pedersen formand@aarstrim.dk

Kirsten Overgaard Munk sekretaer@aarstrim.dk

NÆSTFORMAND

MATERIELFORVALTER

Tonie Larsen naestformand@aarstrim.dk

Klaus Jørgen Holk Pedersen materielforvalter@aarstrim.dk

KASSERER

KLUBHUS ADRESSE: SPORTS ALLÉ 4, 9600 AARS HJEMMESIDE: WWW.AARSTRIM.DK FIND OS PÅ FACEBOOK – AARS TRIM MOTION

Claus Nissen kasserer@aarstrim.dk

SIDE

13


JUBILÆUM

30 ÅR

Lige meget hvor langsomt du løber, er du stadig hurtigere end den der ligger på sofaen...

Facts & Fun 2019

Aars Trim Motion 30 år Udgivet i november 2019 i anledning af Aars Trim Motion jubilæum med støtte fra Jutlander Fonden Himmerland. © Aars Trim Motion og artikelforfatterne Tilrettelæggelse: Kirsten O. Munk Sats og lay-out: Charlotte Pedersen, cign

Brittas hindbærsnitter - 16

500 g hvedemel 300 g margarine 100 g sukker 1 tsk. bagepulver 1 æg

Tryk: Datho print, Aars Foto: Jacob Outzen, Carl Olsen, Kirsten O. Munk m.fl. Kildemateriale: Scrapbøger Aalborg Stiftstidende Aars Avis

stk.

Hindbærmarmelade Hvid glasur + krymmel

180 grader i 12 minutter

Klubben har ca. 50 medlemmer i alderen 18-50 år, flest kvinder. Nu 30 år senere har klubben 64 medlemmer i alderen 11-75 år, 23 kvinder – 41 mænd

Ny investering i telt, så man undgik vådt hjemmebag, et banner med logo og en førstehjælpskasse

Deltagerantallet slog rekord, 754 løbere havde meldt sig til årets Kimbrerfestløb – 100 forhåndstilmeldte blev dog væk pga. øsregn.

FORDELING

REKORD

SIDE

14

2002

Første kvindelige marathonløbere i klubben. Inger Olsen og Ella Madsen gennemfører deres første marathon

INVESTERING

1996

Ved klubbens start i 1989 lød kontingentet på: børn og unge u. 18 år: 25,-, voksne: 75,-, Familie: 175,- Nu 30 år efter : børn og unge u. 18 år: 25,-, voksne: 150,-

1992

MARATHON

1991

KONTINGENT

1990

1989

Dejen æltes sammen og udrul les i 4 stykker. Lægges sammen med hindbæ rmarmelade. Hvid glassur og krymmel kom mes ovenpå.

Forsvundne mandler... og så var der dengang til julefrokosten, der var ris á la mande med mandler, som aldrig blev fundet.

PIST VÆK...


JUBILÆUM

30 ÅR

LØB Da klubben var i sin spæde begyndelse, tog man ofte på tur sammen, for at deltage i løb rundt om i det danske land eller i det store udland. Det gør man stadigvæk i Aars Trim Motion. Der er dog ikke det store kaffe- og kagebord som dengang, men der er som regel mulighed for fælles kørsel til løb i Aalborg, Aarhus, Odense eller København. Aars Trim Motion viser sine farver i både nord, syd, øst og vest. Nogle vover sig endda til det store udland for at løbe. Suset ved de helt store løb, er en oplevelse ud over det sædvanlige. Ligeledes er hyggen ved de små løb og kendte løbevenner noget der luner på en kølig sommerdag i Vesthimmerland.

Man behøver ikke at være i form for at dyrke motion. Man dyrker motion og så kommer man i form...

Aars Trim Motion kom på facebook og benyttes flittigt både til annoncering af arrangementer og billeder fra diverse løb.

Kimbrerfestløbet år 2011 blev et godt år, i forhold til antal gennemførte – hele 1425 løbere gennemførte løbet

KLUB 100

TILSLUTNING

SIDE

15

2019

Tidligere formand for Aars Trim Motion Mogens Pedersen løb sin marathon nr. 100

2012

SOCIAL MEDIA

Aars Trim Motion får en hjemmeside – www.aarstrim.dk lavet af Leif Segerstrøm

2011

2007

WWW

Hindbærsnitter Der tales om Britta Marks berømte hindbærsnitter, se opskriften side 14

2007

2003

UHM...

Jakob Lyby Hansen rundede 50.000 km løb i sin registrerede løbekarriere, hvilket svarer til en tur rundt om jorden og lidt til.

50.000 KM


OM T M Ø R D ID T L A HAR DU E? B Ø L T A D E M G N AT KOMME I GA SÅ ER CHANCEN

DER NU

F løbetræner

nnet DGI og DA

af en udda Undervisning

Intensiv

ax. 10 de Lille hold på m

Forbedring af

din kondition

Undervisning

i løbeteknik

Muskel- og ledt

Undervisning

Afslutni

a bunden, hvor t forløb helt fr

/løbe

ed at gå man starter m

ltagere, så alle

tilgodeses

og smidighed

ræning

ggelse i skadesforeby

førelse alje for gennem

løb og med ng med et 5 km

års forløb incl. et Pris for dette

ed tirsdag og

for at træne m

medlemsskab

søndag

kr. 350,-

nuar kl. 18.00 afholdes 15. ja ng di el m til t og øde om opstar 4, 9600 Aars Informationsm på Sports Allé le ka lo ub kl ns io ot M i Aars Trim

SPORTS ALLÉ 4, 9600 AARS · WWW.AARSTRIM.DK · FIND OS PÅ FACEBOOK – AARS TRIM MOTION

cign 26250110

r mulighed i alt, derudove er ug 10 i ag Hver onsd mmer. Motions medle med Aars Trim