Ons Huis - Mei, Juni, Juli, Augustus 2021

Page 1

viermaandelijks: mei, juni, juli, augustus 2021 zeventiende jaargang nr. 63 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

1


inhoud

Voorwoord

3

Ons Huis

4

Coververhaal: Mia

10

Kalender

12

Over armoede

16

Nieuws

21

Tips

21

Varia

22

Colofon

24

2


voorwoord “Welk bedrag wordt er in deze moeilijke tijden door onze Overheid echt besteed aan de zwaksten in onze samenleving? “ ER GEBEUREN RARE DINGEN RONDOM MIJ...

ER GEBEUREN MOOIE DINGEN RONDOM MIJ

Ruimtevaart Jullie hebben het ongetwijfeld ook gehoord, gezien of gelezen. In de maand juli hebben een waanzinnig rijke Brit en een nog waanzinniger rijke Amerikaan met hun eigen ruimtetuig een poging gedaan om de ruimte te verkennen. Hiermee willen zij het ruimtetoerisme op gang brengen. De eerste raakte 90 km, de andere 100 km de hoogte in, dit is zo ongeveer de afstand van Gent naar Mol! De kostprijs en het brandstofverbruik willen we niet weten. Er is al een wachtlijst van 600 mensen die € 250.000,00 willen betalen voor een vlucht van 100 km in de ruimte. De vlucht duurt 10 minuten. Rare dingen toch ....

Bezoek aan de zoo Op dinsdag 1 juni 2021 waren wij met Ons Huis uitgenodigd door het Netwerk tegen Armoede voor een ontmoetingsdag in de Zoo van Antwerpen. Met een tiental bezoekers en vrijwilligers en voorzien van een lunchpakket met sandwiches en beleg stonden we om 09.00 u op het perron. Om 10.00 u werden we onthaald en werd ons het programma voorgesteld. Wandelend door de zoo werd ons gevraagd na te denken over aandachtspunten rond participatie, het jaarthema van 17 oktober 2021 – Dag tegen Armoede. Onderweg spraken wij vele zusterorganisaties aan over hun intenties, plannen, ideeën rond het thema. Op verschillende plaatsen mochten wij kennis maken met de medewerkers van het Netwerk en konden wij vernemen met welke onderwerpen en taken zij werkzaam waren. Over de middag hadden we samen de lunch in het park van de zoo. Tegen 16.00 u waren we klaar met onze opdracht en konden we onze voorstellen aanbrengen bij de medewerkers van het NTA. Met al onze ideeën maken zij een document op dat aan de Overheid zou overgemaakt worden. Aangenaam, boeiend en leerrijke dag. Mooi dingen toch …

Hongerstaking Op 23 mei begonnen 400 mensen ‘zonder papieren’ aan een hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en in de gebouwen van de Brusselse universiteiten. Op 22 juli besloten zij hun actie voorlopig op te schorten. Enkele hongerstakers verkeerden in kritieke toestand en de Overheid beloofde een soepele en menselijke houding bij de behandeling van hun dossier. In een ‘beschaafd’ en ‘welvarend’ land kunnen mensen naar levensgevaar gedreven worden omdat men ‘de regels’ wil toepassen. Wandeling in het Prinsenpark Regels zijn er om mensen te helpen, mensen zijn er niet Na maandenlange opsluiting moesten we dringend de omwille van de regels! Rare dingen toch ... natuur in. Op donderdag 24 juni was iedereen van Ons Huis uitgenodigd op een mooie wandeling in het Prinsenpark. Financiën Het werd een rustige tocht, voor de ene van de groep iets te Op 22 juli 2019 schrijft De Tijd: “Het begrotingstekort voor rustig maar voor de andere best goed zo. We liepen toch 2019 loopt op tot bijna 7 miljard euro. Daarmee is het tekort ongeveer 6 km door de prachtige natuur en onder een liefst 3,8 miljard groter dan aanvankelijk begroot”. Op 11 eerder zeldzaam stralend zonnetje voor deze zomer. Bij februari 2021 schrijft De Standaard: “ Voor 2020 landt het aankomst had Petra gezorgd voor een drankje en tekort op 43.8 miljard euro (9.8 percent van het Bruto versnaperingetjes. Iedereen was het erover eens: voor Binnenlands Product), voor 2021 op 33.3 miljard (7 procent).” herhaling vatbaar maar een beetje aangepast aan elk zijn Dit zijn bedragen die voor een gewone mens niet meer te wensen, wat langer, wat korter enz. De plannen werden vatten zijn en roepen toch enkele vragen op: Vanwaar komt meteen gesmeed. Hou de Nieuwsflits in het oog, je leest er al dat geld? Wie is precies de geldschieter? Wanneer moeten de uitnodiging voor de volgende wandelingen. Zorg dat je die schulden terugbetaald worden? Door wie moeten die erbij bent, want jawel de afwezigen hadden ongelijk. Laat je terugbetaald worden? Rare dingen toch ... wensen ook horen en we proberen er rekening mee te Welk bedrag wordt er in deze moeilijke tijden door onze houden. Mooie dingen toch …! Overheid echt besteed aan de zwaksten in onze Noteer zeker al in je agenda: 17 oktober: Werelddag van samenleving? Verzet tegen Armoede en Uitsluiting.

3


ons huis DE 6 CRITERIA VOOR VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen(en de mensen in armoede)tot stand zijn gekomen. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigingen zich We gingen op 24 juni wandelen in het Prinsenpark. Het was een zeer aangename namiddag. Voor sommigen te ver, voor anderen te kort. Daarom beslisten we om een volgende keer op te splitsen in 2 groepen. En natuurlijk is het gewoon fijn elkaar te zien in de frisse buitenlucht met een drankje en een hapje. Verder vergaderden we nog met de Kring en met de vrijwilligers. Onderhand kijken we wel heel erg terug uit naar fysieke vergaderingen. Zoom vergadering waren een goede tijdelijke oplossing maar menselijk contact is zoveel warmer en waardevoller. De hobbyclub kon niet samen komen omdat ze met teveel deelnemers zijn. Maar Monique en Grit bleven niet bij de pakken zitten en deelden take-away knutselpakketten uit. Op 1 juni spoorden we naar de Zoo in Antwerpen voor de ontmoetingsdag van het Netwerk tegen armoede. We dachten samen na over maatschappelijke participatie. Het thema van 17 oktober voor dit jaar. We genoten natuurlijk ook van de mooie werkplek en de dieren die dag.

2. Armen het woord geven Dit voorjaar vulden we samen met Actie MIN en MIN Mol de vragenlijst LAB 2 in van de Decenniumdoelen. LAB staat voor Lokaal Armoedebeleid. Door de vragenlijst willen ze een zicht krijgen op het armoedebeleid in de verschillende gemeenten in Vlaanderen. De eerste resultaten zijn binnen en zullen kortelings gepubliceerd worden. Zelf zullen wij deze resultaten bespreken op het dagelijks bestuur armoedebeleid en daar ook verder opvolgen. De Kringleden gaven ook hun ideeën en bedenkingen bij de Sinterklaasactie. Deze bedenkingen werden meegenomen in het overleg met Actie MIN, MIN Mol en het lokaal bestuur. In de toekomst zal elk gezin zich slechts bij 1 organisatie kunnen inschrijven voor Sinterklaas.

4


ons huis

“Ja ook mensen in armoede liggen wakker van het klimaat en van de energietransitie. Hierbij mag niemand achterblijven..“

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie Ook dit jaar helaas geen fakkeltocht op 17 oktober. Toch willen we burgers en politici bewust maken van het thema armoede. Hier denken we over na tijdens het kunstproject met dichter Tom Driesen. Wat een boeiend traject!

4. Werken aan maatschappelijke structuren Marc woonde de afgelopen periode verschillende overlegmomenten bij over het afvalbeleid binnen de gemeente Mol. Hij vertegenwoordigde hierbij de stem van mensen in armoede. Klimaatstem van MIA. Van wie? Van Mensen In Armoede. Ja ook mensen in armoede liggen wakker van het klimaat en van de energietransitie. Hierbij mag niemand achterblijven. Samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en SPAAK denken we mee na over deze thema’s. De vraag is: Hoe krijgen we alle gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie in veilige en energiezuinige woningen? Met onze antwoorden stappen we eind dit jaar naar de lokale en federale overheden.

5. Dialoog en vorming Petra had een gesprek met Stefanie van Al-Arm om de werking van Ons Huis uit te leggen en ook de manier waarop wij aan structureel werk doen. Griet van Coillie kwam samen met haar college het vredeslicht brengen naar Ons Huis en maakten zo ook kennis met de werking. Meer over dit bezoek, lees je verder in dit krantje. Petra had op 14 juni een gesprek met de medewerkers van AVANSA (het vroegere VormingPlus Kempen) over armoede. Ze willen de komende periode meer inzetten op dit thema.

6. Armen blijven zoeken We mochten afgelopen periode ook weer een nieuwe bezoeker verwelkomen. Welkom Conny!

5


ons huis

HET VREDESLICHT NAAR ʻONS HUISʼ IN MOL ‘Vrede aan alle mensen van goede wil!’ Deze boodschap door engelen gezongen, zo vertelt het kerstverhaal, bereikte als eersten de herders. Zij leefden in die tijd hoofdzakelijk buiten en als thuislozen telden ze niet echt mee in de samenleving. In het evangelie staan zij symbool voor de oogappels van God. Jezus heeft laten zien en voelen dat Gods liefde allereerst naar hen uitgaat. Hartverwarmend was het dan ook om het Licht, dat uitgerekend op de plek werd ontstoken waar herders deze boodschap vernamen, nu te mogen brengen naar een plaats in ónze buurt waar het hart van de medewerkers bijzonder klopt voor mensen in armoede. ‘Ons Huis’ aan de Bressersdijk 4 in Mol wil een tweede thuis zijn voor mensen, die elk apart in onze samenleving kwetsbaar zijn, maar die juist door samen te komen en samen te werken een eigen netwerk weten uit te bouwen, waardoor zij gaandeweg meer hun eigen kracht ervaren. Het huis ademt vrede en hartelijkheid. Wat onmiddellijk opvalt is de grote ovalen tafel. Daaraan gebeurt er veel, tenminste in niet-coronatijden. Daar komt ‘de Kring’ bijeen. “Dat is mijn parlement,” vertelt onze gastvrouw Petra,

6

terwijl ze ons een kopje koffie inschenkt. “Zij zijn ervaringsdeskundigen en kunnen beter dan ik inschatten waar de moeilijkheden zitten en hoe we een probleem het best kunnen aanpakken. Petra is als enige betaalde kracht al bijna negen jaar de coördinator en direct verantwoordelijke voor de werking van Ons Huis. Op haar manier is ook zij ‘ervaringsdeskundige’, want ondertussen werkt ze al bijna 20 jaar mee in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Eerst in Turnhout, nu in Mol. Ons Huis is de drijvende kracht achter de jaarlijkse fakkeltochten in Mol en de actie van de witte lakens die voor de coronacrisis de aandacht vestigden op de rechten van mensen in armoede. Natuurlijk doen ze dit samen met diensten van de gemeente en met andere organisaties, want de problematiek van armoede heeft vele facetten, waardoor je nooit op een eiland kan werken. Evenzeer is het belangrijk de eigenheid van de werking te bewaken. Voor het lenigen van directe materiële nood van mensen, is er enkel het Winkeltje op woensdagvoormiddag, waar zeer betaalbare tweedehandskleding en speelgoed te


ons huis vinden is voor mensen met een vrijetijdspas uit Mol, Dessel, Retie en Balen. Voor noden zoals voeding of huisraad wordt doorverwezen naar andere organisaties. ‘Ons Huis’ is evenmin een inloophuis, zoals het CAW er één heeft. Je moet je eerst lid maken als teken dat je werkelijk interesse hebt om minstens één keer per week deel te nemen aan de activiteiten. Zo zijn er kooklessen, is er een hobby- en naaiatelier, zijn er taalcursussen Nederlands, Frans en Engels, alsook computercursussen. Door het bijspijkeren van hun kennis, kunnen mensen meer hun mannetje staan in de samenleving. Want, geef toe, je moet tegenwoordig, nu loketten waar iemand je te woord staat schaars worden, meer en meer zelf je zaken zien te regelen. Daarom organiseert Ons Huis ook regelmatig informatiemomenten waarop een spreker aan de ‘bezoekers’ (een 60-tal) belangrijke zaken komt uitleggen. Want zelfs als je voor een probleem naar de hulpverlening stapt, dien je goed te weten welke je rechten en je plichten zijn. En met de harde verkooptechnieken die sommige bedrijven tegenwoordig hanteren, moet je als klant steeds weerbaarder zijn.

“Wie een stevig netwerk heeft, is zich niet altijd bewust van de schat die hij daarmee bezit. Juist mensen in armoede moeten zo’n vangnet vaak missen. “ Wie een stevig netwerk heeft, is zich niet altijd bewust van de schat die hij daarmee bezit. Juist mensen in armoede moeten zo’n vangnet vaak missen. In Ons Huis leren mensen elkaar kennen en ontstaan er vriendschappen, die een belangrijke steun betekenen voor het dagelijks leven. Door mee te draaien in een werkgroep of atelier ontdekt iemand ook zijn eigen talenten. Vaak hebben mensen door armoede niet de gelegenheid gehad om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Wanneer dit zoals hier dan toch kan, geeft dat een boost voor je zelfbeeld. Zo gebeurt het dat mensen eerst bezoeker waren en gaandeweg doorgegroeid zijn tot één van de (ongeveer 25) vrijwilligers. Voor vier van hen is er zelfs de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid op te nemen in de Raad van Bestuur. Deze personen hebben bij uitstek de juiste voelsprieten om mensen op het spoor te komen die in hun actuele situatie baat kunnen hebben bij de werking van Ons Huis. Mond aan mondreclame werkt op die manier immers veel efficiënter dan welke mooie folder ook.

Een eigen speerpunt in de werking van Ons Huis is het proberen om iets structureels te kunnen veranderen. Dit kan maar door samen te werken met diverse diensten, zoals scholen, CLB, dienst samenlevingsopbouw van de gemeente, ministeries, de Provincie, … Niet voor niets is Ons Huis erkend als ‘een vereniging waar armen het woord nemen.’ Terecht mogen hun leden fier zijn op wat er door wisselwerking en dialoog intussen al is bereikt. Om enkele voorbeelden te noemen: korting in de provinciale domeinen, hulpmiddelen voor het onderwijs, de komst van een ‘rap-op-stap-kantoor’, vrijetijdscheques, die het voor mensen in armoede mogelijk maken deel te nemen aan sport- en culturele evenementen, … Juist door zelf volwaardig te participeren, gaan mensen in armoede beter begrijpen hoe processen in de samenleving werken, hoe politiek werkt en hoe veranderingen tijd nodig hebben. Op hun beurt kunnen ze met die ervaring weer anderen vooruit helpen. Proficiat! Griet Van Coillie

7


ons huis

KUNSTPROJECT MET KUNSTENAAR TOM DRIESEN “Ik ben blij dat ik heb deelgenomen aan het project met kunstenaar Tom. Het is echt speciaal om al deze voorbereidingen te doen voor een hele bijzondere editie van een wandeling. In plaats van een fakkeltocht hebben we al heel veel leuke dingen bedacht en gemaakt. Gelukkig hebben we wel een kunstenaar die met concrete ideeën komt. Het was tof om eindelijk nog eens te kunnen afspreken in Ons Huis met andere bezoekers en te lachen, babbelen en natuurlijk ook hard werken om ons werk klaar te krijgen. Tom is grappig en leuk om mee te werken. Zelfs Lien 13 jaar en Yulissa 11 jaar vonden het superleuk om mee te doen. We hebben veel gewandeld, gesproken, geschreven en bedacht voor onze foto zoektocht wandeling.“ Joanna

8


ons huis

“Zonder echt goed te weten wat me te wachten stond, schreef ik me in voor het 4-daagse kunstproject. Vanaf de eerste dag viel het 100% mee. We leerden Tom kennen, de vroegere stadsdichter van Turnhout. Een toffe jonge gast met veel humor. We hebben een wandeling in Mol in elkaar gestoken met een 8-tal stopplaatsen waar iets te beleven valt. We hebben met alles rekening gehouden, zodat de wandeling voor iedereen toegankelijk is. Voor ‘s middags mochten we altijd een super lekker broodje kiezen en er waren altijd koffie en koekjes zoveel je wou. We zijn goed gesoigneerd door Petra. We hebben veel gelachen, maar soms ging het er ook doodsernstig aan toe. Hopelijk wordt ons project een succes en valt het in de smaak bij vele mensen. We deden in elk geval, met een enthousiaste groep heel erg ons best. Veel dank nog aan Tom die alles in goede banen heeft geleid en de moeilijkste dingen heeft gerealiseerd. Het was een super leuke ervaring na vele maanden thuis zitten.” Karin

9


coververhaal

MIA Mia Stijven is één van de ‘anciens’ bij Ons Huis. Al tientallen jaren komt ze over de vloer, eerst als bezoeker, dan als vrijwilliger. Wat niet iedereen weet, is dat Mia degene is die Gust vele jaren geleden mee heeft genomen naar Ons Huis en hem overtuigde om voorzitter te worden.

gezinsbezoeken. Dikwijls waren er mensen die zeiden: ik zit er al lang in. Maar lang! En dan vroeg ik: was je als kind ook al arm? Sommigen wel, sommigen niet. Als ik dan naar huis reed, dan dacht ik: wat is dat nu voor die mens, lang? Tijd is iets raars.”

We gaan met Mia in gesprek over een leven gevuld met Ons Huis. We ontmoeten Mia in Geel, in het huis dat ze deelt met Gust. Het is gevuld met lavendel, veel foto’s van de kinderen en kleinkinderen en een verrassende verzameling zandlopers.

“Daarom ben ik zandlopers beginnen verzamelen. Toen de mensen van Ons Huis wisten dat ik die verzamelde, hebben ze er ook heel veel gegeven, soms met hun laatste centjes. De zandlopers komen van overal: deze komt uit Japan, dit is er eentje van op een schip en deze komt uit Marokko. En deze is er eentje met een geschiedenis: die kreeg ik van Ali Tjong, de vroegere voorzitster van Ons Huis. Zij was een Nederlandse, een protestantse, en die zandloper komt van een dominee die hem gebruikte bij zijn preek.”

Dag Mia. Het eerste wat opvalt als je hier binnenkomt zijn de vele zandlopers. Waar komen die vandaan? “Tijd heeft me altijd gefascineerd. Als kind zat ik ooit voor de klok bij mijn grootmoeder, met zo’n slinger. Dan telde ik wanneer de klok sloeg. Je wordt zo geboren, je bent jong, je wordt volwassen en dan is het je oude dag. Je denkt, ik kan me daar wel tegen weren. Maar tijd staat niet stil. Nooit hé. Tijd is maar een zucht. En je kan dat niet vatten.” “In de eerste jaren bij Ons Huis deed ik vaak

10

Hoe ben je bij Ons Huis terechtgekomen? “Op een moment in 1988, kwam Lea, een vrijwilligster bij Ons Huis, mij opzoeken. “Ik kom eens praten over de vierde wereld,” zei ze heel zacht. Ik zei: och madammeke, de derde is nog niet gered en jij begint al over de vierde.” (lacht)


coververhaal

“Maar ik had het echt moeilijk in die periode. Ik was thuis vertrokken en zat alleen met drie kinderen. Uit noodzaak, zeg maar. Op dat moment waren de kinderen net begonnen met hun studies. We moesten enorme inspanningen leveren om rond te komen. Het ontbijt aten we aan de appelsienenkist. En de rest? Dat moesten we dan maar afwachten.” “Het was echt een sprong in het duister. Het was uit pure wanhoop. Misschien moet je daar ook jong voor zijn. Moest ik het nu doen, ik zou het niet meer durven. Later is gebleken dat er toch iets scheelde met mijn man. Maar ik had drie brave kinderen zonder extra problemen, die graag studeerden. Ze hebben hun studies allemaal gelukkig goed gehaald.”

Hoe had Lea jou gevonden?

Op een moment ben je dan vrijwilliger geworden bij Ons Huis. “De toenmalige voorzitster Ali kwam naar me toe en zei: “ik heb een gezin en ik denk wel dat jij daar binnengeraakt.” Ik ben er naartoe gegaan, en dat was toch wel een schok.

Hoe bedoel je? “Die vrouw zat daarbinnen met karbonkels van ogen te kijken. Ze zei: ik wil zijn wie ik ben. Ik, als nieuwe vrijwilliger, vroeg dan: en wat wil je dan zijn? Zo zijn we aan de praat geraakt. Ze had het heel moeilijk. Ze zei dikwijls: dat ken ik niet, dat weet ik niet. Door haar te steunen en wel het gevoel te geven dat ze heel veel kent, is ze uiteindelijk lesgever geworden in de groep van de computerlessen. De bezoekers van Ons Huis worden dikwijls ook onderling vrienden en zo vergroot hun leefwereld. We hebben nog altijd een heel speciale band.”

“Dat heb ik nooit geweten. Iemand moet ooit gezegd hebben: die mevrouw zit moeilijk. Want nu leg ik het allemaal wel uit, maar in die tijd was dat niet zo. Op zo’n moment… Je zit erin en je doet door. Lea zei me: ik kom nu wel naar jou, maar eigenlijk zou het goed zijn als jij ook eens naar Ons Huis komt. En zo ben ik erin gerold. Een jaar nadat ik thuis was vertrokken, zat ik al bij Ons Huis. Ik voelde me direct thuis in die groep.”

Wat heb je tijdens die periode geleerd? “Ik ontdekte snel dat, als je in financiële nood zit, je niets te ‘rutetuten’ hebt. Een oude kennis kwam me ooit opzoeken en zei: och Mia, ’t is toch erg. Dan zei ik: je moet met mij geen compassie hebben. En als iemand zei: kom, we gaan in Mol eens iets drinken, dan zei ik nee, ik kan niet... Ik bedacht allerlei uitvluchten die geen geld zouden kosten. Want als je met iemand meegaat, dan wil je zelf ook eens iets betalen. Ja, ik vond dat oorlog.”

“Tijd heeft me altijd gefascineerd. Maar tijd staat niet stil. Nooit hé. Tijd is maar een zucht. En je kan dat niet vatten.”

11


SEPTEMBER ma

6

di

7

OKTOBER wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

ma

di

4

5

wo

6

FR

13

14

15

16

21

22

17

18

19

11

12

13

28

29

za

zo

1

2

3

8

9

10

14

15

16

17

22

23

24

29

30

31

ENG

23 24

25

26

18

19

20

FR

27

7

vr

FR

ENG

20

do

21 FR

30

26

25

27

ENG

28 ENG

LEGENDE Naailes 1

Engelse les ENG

van 10.30-13.30 h

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren

Christine

0495 20 36 83

Van 17.00-19.00 h of op

Denise

Ria

0496 06 99 89

afspraak

maandag elke 14 dagen

François

donderdag elke 14 dagen

Vrijwilligersvergadering

van 13.30-15.30 h

start 19 uur 014 58 77 71

0498 81 19 80 0475 59 55 99

Open werkgroep en de kring

Naailes 2

Franse les FR

woensdag van 9.30-12 h

maandag elke 14 dagen

donderdag elke 14 dagen

Petra

van 13.30-16.30 h

van 13.30-15.30 h

Christine

0495 20 36 83

Denise

Ria

0496 06 99 89

0498 81 19 80

12

014 32 04 83 0473 85 48 12

014 58 77 71


kalender 17/10 28/10 11/11 23/12

Dag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting toneel Hulsen Feestdag: wapenstilstand Kerstpakketten

NOVEMBER

DECEMBER

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

ENG herfstvakantie

8

9

10

11

12

13

6

14

7

8

9 FR

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

ENG

ENG

22

23

24

25

16

26

27 28

20

21

22

23

27

28

29

30

FR

29

30

kerstvakantie

Computerles

Hobbyclub

Koken

dinsdag van 13.30-16.30 h

maandag elke 14 dagen

van 18-20 h

Winkeltje: kleding+speelgoed

vrijdag van 18.30-21.30h

van 13-15.30 h

1e donderdag

woensdag van 9.30-12h

Rob

Mia

0487 51 74 13

014 58 04 20 0494 16 02 82

Grit

Creo vrijdag van 13-16h Karin

014 58 07 98

2e en 3e dinsdag Carla

0499 22 02 18

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

0485 36 18 32

13


coververhaal

“Je moet jezelf kwetsbaar kunnen opstellen. Niet zo van: ik ben vrijwilliger en ik zal het hier eens uitleggen. Dat werkt niet. Je komt in zo’n onbekende wereld terecht waar je niet in bent opgegroeid, je kent die gevoeligheden in het begin niet.”

En nu volg jij zelfs les bij haar! “Ja. Ik was vroeger vrijwilliger bij de computerlessen. Tijdens de les zat ik vanachter de Libelle te lezen. Tot ze dat doorkreeg. Zou je niet meedoen?, vroeg ze. Ik zei: van alle uilen die hier zitten, ik ben de oudste en de grootste. Hoe, heb je dan geen computer? Ik zei: jawel, maar het enige wat ik ermee kan is afkuisen! Ik ben toen ook met computerlessen gestart.”

Je bent één van de ‘anciens’ bij Ons Huis, je bent er al heel lang actief. Is er veel veranderd sinds de beginperiode? “Toen ik begon waren de bezoekers vooral mensen die al generaties lang in armoede zaten. Nu komen eigenlijk alle armen naar Ons Huis. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een beetje arm zijn in hun ontwikkeling. Die het niet goed kunnen uitleggen, of net omgekeerd, het soms té fel uitleggen. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen in onze samenleving.”

Heb je een gouden tip voor vrijwilligers? “Je moet jezelf kwetsbaar kunnen opstellen. Niet zo van: ik ben vrijwilliger en ik zal het hier eens uitleggen. Dat werkt niet. Je komt in zo’n onbekende wereld terecht waar je niet in bent opgegroeid, je kent die gevoeligheden in het begin niet. Je moet laten voelen dat je echt tussen de mensen staat. Niet erboven, niet eronder, niet erachter, maar er tussenin.”

14

“Toen ik in scholen ging spreken voor de Sinterklaasactie, zei ik altijd dat het belangrijk is je in de plaats van anderen te stellen. Dat heb ik van thuis ook meegekregen. Je hebt niet te kiezen. Je kiest niet wanneer of waar je geboren wordt, wie je vader en moeder is. Misschien zou je, als jij in die schoenen stond, hetzelfde doen of zeggen.”

Je geheime wapen is humor. “Je moet met alle miserie nog eens kunnen lachen. Als ik binnenkom, roep ik soms: daar is Mie Moeial weer! En ik houd ook de goeie moppen van de kalender bij. Als we daar met een triestig gezicht gaan zitten, of alleen maar vergaderpraat doen... Zo werkt dat niet.”


coververhaal

Jij hebt Gust, tien jaar lang de voorzitter van Ons Huis, binnengehaald. “Ik denk dat hij voelde: ofwel is het Mia mét Ons Huis, ofwel is het zonder Mia, en zonder Ons Huis. Gust heeft ervoor gezorgd dat we mee aan de raad voor onderwijs konden aanschuiven, en bij de minister. We nemen nu deel aan platformen zoals Netwerk Tegen Armoede.”

Jullie huis is gevuld met lavendel. Het lijkt hier wel de Provence in Frankrijk. “Wij gaan doodgraag naar de Provence. Maar als we op vakantie gaan, dan heb ik het er moeilijk mee om dat te vertellen aan de mensen van Ons Huis. Dan leg ik uit waar de Provence ligt, over de lavendel die er groeit… Maar tegelijk denk ik dan bij mezelf: moet ik dat nu eigenlijk wel zeggen? Het is zo onbereikbaar voor hen. Al heb ik met de jaren ondervonden dat de mensen dat wél willen dat je dat vertelt.” “Ik zou willen dat de mensen van Ons Huis eens konden zeggen: we pakken onze valiezen vrijdag, we gaan een weekend ontspannen en komen dan terug. Dat ze ook eens kunnen ervaren wat dat is. Of een heel grote tent te zetten met tentjes errond, en met z’n allen te gaan kamperen. Dat ze eens helemaal uit hun situatie worden getrokken. Daar droom ik van.”

“Stel dat Ons Huis zou ophouden te bestaan. Dan maak ik een ander! Dan ga ik desnoods de straat af. Ik zou gaan bedelen en doen tot we weer een onderkomen hebben en opnieuw kunnen beginnen. Ik meen dat hé. En ik zou dat wel kleir krijgen ook, denk ik.”

Stel dat Ons Huis morgen zou stoppen met te bestaan, wat zou je dan doen? “Dan maak ik een ander! Dan ga ik desnoods de straat af. Ik zou gaan bedelen en doen tot we weer een onderkomen hebben en opnieuw kunnen beginnen. Ik meen dat hé. En ik zou dat wel kleir krijgen ook, denk ik.” (lacht)

15


over armoede

ZEVENTIEN GEZINNEN IN ARMOEDE, VIJF JAAR LATER Kansarmoede volgens Kind en Gezin In 2019 groeide 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen op in een kansarm gezin. We weten dit dankzij gezinsondersteuners en verpleegkundigen van Kind en Gezin die kort na de geboorte de leefsituatie van de gezinnen registreren. Ze kijken naar zes levensdomeinen: tewerkstelling, inkomen, huisvesting, opleidingsniveau, gezondheid en stimulatieniveau van het kind. Scoort een gezin onvoldoende op minstens drie van deze domeinen, dan is het kansarm. De kansarmoede-index van Kind en Gezin is een waardevol instrument. Het is de enige bron van informatie om de levensomstandigheden van gezinnen met jonge kinderen gedetailleerd in kaart te brengen.

Momentopname Elk jaar maakt Kind en Gezin de nieuwe lokale kansarmoedecijfers bekend. Vooral beleidsmakers kijken uit naar deze cijfers: doet mijn gemeente het goed of slecht? De goede leerlingen sturen meteen een persbericht uit, de slechte houden zich stil.

16

Maar eigenlijk zeggen deze cijfers bijzonder weinig over het gevoerde beleid. De inspanningen van gezinnen of hulpverleners kunnen er niet uit worden afgelezen. Iemand is kansarm op het moment van meting of is het niet. Hoe het met de gezinnen nadien vergaat, verdwijnt uit beeld.

Meer dynamisch beeld Een recent onderzoek van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaat in op de beperkingen van deze kansarmoede-index. Vijf jaar nadat werd vastgesteld dat ze in kansarmoede leefden, werden zeventien gezinnen uit vier Vlaamse steden uitgebreid bevraagd naar hun levensomstandigheden, hun levensverhaal en welke rol de lokale hulp- en dienstverlening daarbij heeft gespeeld. Op vijf jaar tijd kan er veel gebeuren. Sterker nog, de COVID19 pandemie leert dat we ons in enkele maanden tijd al in een ‘nieuw normaal’ kunnen bevinden. In vergelijking daarmee lijkt vijf jaar een eeuwigheid waarin alles kan veranderen. Maar voor veel mensen die leven in kansarmoede is dat niet het geval.


over armoede Hardnekkig probleem De hardnekkigheid van armoede wordt snel duidelijk wanneer we de levensloop in kaart brengen van gezinnen na de geboorte van hun kind. Slechts één gezin slaagde erin om aan de armoede te ontsnappen. In dit gezin startten beide ouders in een voltijdse functie. Het gezinsinkomen en hun spaarboekje groeiden. Ze zegden de sociale huurwoning vaarwel en kochten een eigen woning. De grote meerderheid kon niet ontsnappen aan het leven in kansarmoede: dertien van de zeventien gezinnen hebben na vijf jaar nog steeds een gezinsinkomen onder de armoedegrens, ook al wordt er in alle gezinnen gewerkt. De drie overige gezinnen hebben een inkomen dat op of net boven de armoedegrens ligt. Zij behoren tot een kwetsbare groep in de lage middenklasse.

“Ondanks alle beleidsretoriek is ‘werk, werk, werk’ onvoldoende om de armoede te bestrijden.” Toch geen stilstand Hoewel er weinig verandering was in de levensstandaard van gezinnen wil dat niet zeggen dat de tijd helemaal stilstond. Bij sommige gezinnen was er een opmerkelijke verbetering van de situatie merkbaar. Zo zag bijvoorbeeld een alleenstaande moeder amper verandering op vlak van werk, inkomen of woonsituatie. Wel overwon ze haar drugsverslaving en geeft ze aan vandaag sterker in haar schoenen te staan. Dat verhoogt haar kansen om ook uit de armoede te geraken.

de kansen op de arbeidsmarkt sterk samen met de gezondheid en het opleidingsniveau van de ouders. Het vinden van een vaste job die én voldoende loon oplevert én flexibel genoeg is om het evenwicht tussen gezin en werk te vinden, is voor deze gezinnen geen haalbare kaart.

Lokale hefbomen Hoe kan je dat tij keren? Hoewel de regionale en federale overheden de belangrijkste hefbomen in handen hebben om armoede te bestrijden, zijn er ook op het lokale niveau beleidsmaatregelen mogelijk. We geven enkele voorbeelden. Hoewel kinderopvang in belangrijke mate een bovenlokale aangelegenheid is, kunnen lokale besturen de geografische spreiding monitoren, investeren in de toegankelijkheid van deze diensten en een lokaal loket kinderopvang opzetten om vraag en aanbod te matchen. Hoewel het onderwijsbeleid veelal op Vlaams niveau wordt geregeld, kan het lokaal niveau ingrijpen om de schoolkosten te verlagen en samenwerking tussen scholen en welzijnsdiensten faciliteren. Hoewel het verhogen van het wettelijk minimumloon een federale bevoegdheid is, kunnen allerlei premies en tussenkomsten, aanvullende steun door het OCMW of huursubsidies het verschil maken voor kansarme gezinnen. Sommige gemeenten stellen premies ter beschikking zoals een geboortepremie. Hoewel de wooncrisis vooral bovenlokaal bestreden moeten worden, kan de strijd tegen huisjesmelkerij en leegstand lokaal gevoerd worden, kan crisishuisvesting voorzien worden en kan men ook lokaal een woonbeleid en een toewijzingsbeleid voor sociaal wonen formuleren.

Werk is onvoldoende Het vinden van werk biedt voor de meeste van de bevraagde gezinnen geen uitweg uit hun kwetsbare positie. Alle gezinnen hebben minstens één inkomen uit arbeid. Acht daarvan zijn koppels die kunnen terugvallen op twee arbeidsinkomens. Toch komt slechts de helft van deze tweeverdieners boven de armoedegrens uit. Ondanks alle beleidsretoriek is ‘werk, werk, werk’ onvoldoende om armoede te bestrijden.

“Het detecteren van specifieke noden is één zaak. Het inzetten van de relevante diensten, is een andere.”

In de meeste gezinnen biedt het gezinsinkomen onvoldoende financiële ademruimte. Bovendien hangen

17


over armoede Problemen en oplossingen

Verwarring troef aan de grote tafel

Gezinnen in kansarmoede ervaren uitsluiting op meerdere domeinen die onderling samenhangen. Een alleenstaande moeder met een vraag naar kinderopvang kan nood hebben aan ondersteuning op vlak van zorg en opvoeding, maar daarnaast ook hulp willen bij het zoeken naar een job of vrijetijdsbesteding.

Om doorverwijzing mogelijk te maken, moeten lokale actoren een goed zicht hebben op alle diensten en initiatieven in hun gemeente. Dat is vaak een probleem. We stelden vast dat er vaak verwarring is over welke initiatieven, samenwerkingen en netwerken er bestaan en wie al die initiatieven op elkaar afstemt. Want structurele armoedebestrijding impliceert dat alle betrokken lokale actoren rond de tafel zitten om een gedragen visie uit te werken.

Het detecteren van deze specifieke noden is één zaak. Het inzetten van de relevante diensten om hier een antwoord op te bieden, is een andere. Voor elke nood kan een andere dienst of organisatie betrokken worden. In het voorbeeld van de alleenstaande moeder kan het gaan om een lokaal loket kinderopvang, kinderopvanginitiatieven, een lokale opvoedingswinkel, het Huis van het Kind, specifieke vrije tijdsverenigingen of de VDAB.

Deze tafel is groot: het gaat om gemeentediensten die een rol spelen, maar ook armoedeverenigingen, tewerkstellingsactoren, scholen, brugfiguren, Kind en Gezin, kinderopvanginitiatieven, buurt- en opbouwwerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren.

Overweldigend welzijnslandschap

Netwerken in overvloed

We stelden in dit onderzoek vast: hoe complexer het traject van een gezin, hoe meer deuren er zijn waarop een gezin kan aankloppen voor ondersteuning. Bovendien is het welzijnsaanbod de laatste decennia gegroeid en zijn er meer diensten waarop een gezin beroep kan doen voor materiële of immateriële steun.

Het afstemmen en integreren van het aanbod van verschillende lokale partners is essentieel om hiaten op te vullen en mogelijke overlap tussen organisaties te vermijden. Uit onze analyse in de vier gemeenten blijkt dat er nog winst te boeken valt op vlak van netwerkvorming en samenwerking op lokaal niveau.

Dit maakt het welzijnslandschap vaak overweldigend. Lokale diensten en voorzieningen moeten dan als een kompas fungeren om gezinnen te helpen navigeren in dit landschap.

Waar aankloppen? Ze doen dat ook. In Boom bijvoorbeeld kan je met verschillende vragen terecht op één plek: de ruilwinkel Boempetat! is ook het Huis van het Kind en een Lokaal Loket Kinderopvang. Ouders stellen ook in deze ruilwinkel allerlei vragen. Een medewerker vertelt: “Ik moet veel brieven uitleggen. Vooral over studietoelagen, kinderbijslag en allerlei aanvragen. Het OCMW bereikt een bepaalde groep cliënten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog een grote groep mensen zijn bij wie het water aan de lippen staat. Een ouder vertelde me dat hij bij gebrek aan geld zijn provinciebelasting niet zou betalen. We zochten samen een oplossing. Want als je dat drie keer op rij niet betaalt, dan heb je een deurwaarder aan je deur.”

18

“Op vlak van netwerkvorming op lokaal niveau valt er nog winst te boeken.” Een concreet voorbeeld vinden we in Hasselt. In 2014 bracht het lokaal netwerk kinderarmoedebestrijding meer dan zeventig lokale actoren samen. In diezelfde periode schoten nog twee andere netwerken uit de startblokken: een netwerk rond het Huis van het Kind en een interne beleidsgroep kinderarmoedebestrijding in de schoot van het OCMW en de Stad Hasselt. In 2018 werden het eerste en derde netwerk stopgezet: door te veel overlap was hun meerwaarde beperkt. Dat creëerde ruimte voor nieuwe netwerken: eerst werd een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie opgericht, vervolgens een netwerk rond jeugdwelzijnsbeleid en een netwerk rond gelijke kansen.


over armoede Netwerken in overvloed. Op papier zouden deze netwerken prioritair inzetten op armoedebestrijding. Toch verdween op het terrein deze prioriteit naar de achtergrond. Die vaststelling bevestigt de sleutelrol van het lokale bestuur: zij moet coördineren en erover waken dat duurzame armoedebestrijding de inzet blijft.

Projectsubsidies als oplossing? Projectsubsidies zorgen vaak voor een impuls om acties op te zetten. Dit zien we vandaag ook door de verschillende coronasubsidies die lokale besturen ontvangen, bijvoorbeeld voor voedselhulp, verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon, voor een noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media, een consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, armoedebestrijding en kinderopvang.

“De inzet van de middelen hangt af van de prioriteiten, de bereidwilligheid en de beschikbare budgetten van het lokale bestuur.” Toch stellen we vast dat projectsubsidies niet altijd gebruikt (kunnen) worden om armoede duurzaam te bestrijden. De inzet van de middelen hangt af van de prioriteiten, de bereidwilligheid en de beschikbare budgetten van het lokale bestuur. Een lokale actor getuigt: “Er gaan vandaag te weinig middelen uit naar armoede, om een armoedeplan waar te maken. Een groot deel van het budget gaat nu bijvoorbeeld naar het verdelen van computers, wat zeker nodig is in deze tijden van corona. Maar om structureel te werken, kan je beter personeel aannemen en zorgen dat er opvolging is van initiatieven.”

Beperkte sla(a)gkracht? Het armoedebeleid strekt zich vandaag uit over verschillende beleidsniveaus: zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden hebben bevoegdheden en verantwoordelijkheden die sterk onderling afhankelijk zijn. Het Vlaams en federaal beleidsniveau blijven de belangrijkste sleutels in handen hebben om armoede

structureel te bestrijden, onder andere via maatregelen in de sociale zekerheid, het tewerkstellings- en het woonbeleid. Structurele armoedebestrijding betekent ook dat de laagste inkomens duurzaam verhoogd moeten worden om de levensomstandigheden van de gezinnen op de lange termijn te verbeteren. Lokale besturen krijgen steeds meer bevoegdheden, maar niet altijd de middelen om op dit vlak maatregelen te nemen. Een lokale actor vat het samen: “Er wordt veel verwacht van lokale besturen. Maar ik denk wel dat er te weinig budgetten zijn om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Er moet veel bovenlokaal gebeuren, vooraleer je lokaal aan de slag kunt. Er gebeuren hier veel zaken, maar dat zijn vaak pleisters op de wonden. Je kunt niet structureel bijdragen aan een gigantische wijziging binnen een gezin dat geconfronteerd wordt met kinderarmoede. We helpen ze wel, maar altijd met kleine dingen. Als er bovenlokaal niets beweegt, dan blijven we water naar de zee dragen.”

Flankerende initiatieven Belangrijk is om dan in te zetten op zowel flankerende als structurele maatregelen op vlak van werk, huisvesting, kinderopvang. En mensen die in armoede leven, moeten elkaar kunnen ontmoeten op plaatsen waar hun materiële en immateriële zorgen aan bod komen. Een voorbeeld daarvan vinden we bij de Moazoart vzw in Lokeren. Met een sociaal restaurant en het reisbureau ‘Rap op Stap’, biedt deze vereniging een materieel aanbod. Verder groeide ze uit tot een ontmoetingsplek waar ook belangenbehartiging en hulpverlening aan bod komen.

Strijd zichtbaar maken De strijd die gezinnen moeten voeren om de eigen maatschappelijk kwetsbare positie te verbeteren, blijft vaak te weinig zichtbaar. Maar ook de strijd die gemeenten voeren om hen daarbij te helpen, blijft vandaag nog te sterk in de schaduw staan.

“Er moet veel bovenlokaal gebeuren, vooraleer je lokaal aan de slag kunt.” Bron : Sociaal.net

19


over armoede

Mijne heren,

‘Ik ben blijven telefoneren, ik ben blijven wachten en ik heb uiteindelijk een vriendelijke mevrouw aan de lijn gekregen.’

Ik heb vernomen dat mijn onafhankelijke ziekenkas fuseert met een andere ziekenkas. Het nieuwe spel gaat Helan heten. En die naam zou onder meer gedrevenheid uitdrukken. Wellicht zal die gedrevenheid ervoor zorgen dat Helan binnenkort de strijd wint met de andere ziekenkassen om een plaats te krijgen in het Guinness Book of Records. Geen enkele firma hield en houdt zijn burelen tijdens en na de coronacrisis langer gesloten dan de Belgische ziekenkassen. Terwijl uw bediendes al lang smoutebollen kunnen eten op kermissen en pinten pakken op terrassen, blijven de meeste van uw kantoren nog steeds potdicht gesloten. Sommigen beweren dat het mogelijk zou zijn om na het maken van een afspraak een gesprek te hebben met een van uw ondergeschikten, maar dat zijn optimisten die de telefoon nog niet ter hand hebben genomen om een afspraak te maken. Want ook inzake telefonische hulpverlening maakt u kans om een eervolle vermelding in het Guinness Book of Records te krijgen. Het zal – wat dat betreft – een spannende eindspurt worden tussen uw diensten en die van Proximus, maar vooral de manier waarop u regelmatig na een kwartier wachttijd de verbinding botweg verbreekt maakt u tot grote kanshebber.

Hoe dan ook, ik heb doorgebeten. Ik ben blijven telefoneren, ik ben blijven wachten en ik heb uiteindelijk een vriendelijke mevrouw aan de lijn gekregen. Ik heb haar uitgelegd dat mijn papierwinkel na een uithuiszetting een puinhoop is, dat er daarom een deurwaarder van een ziekenhuis (dat ten onrechte beweert dat ik geen ziekenkas zou hebben) dreigt langs te komen en dat mijn apotheker mij geen medicamenten meer kan leveren tenzij ik de volle pot betaal (waar ik de middelen niet voor heb). De vriendelijke mevrouw heeft mij laten uitspreken en heeft mij dan gezegd dat ik mijn problemen best in een videomeeting met de regiomanager bespreek. Bij dezen vraag ik u beleefd of u mij, ten einde aan de videomeeting deel te nemen, een computer en een internetabonnement kan bezorgen. Ik meen dat ik daar recht op heb. Om dat recht te bewijzen stuur ik u bijgaand de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In artikel 21 staat dat eenieder het recht heeft om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. Uitkijkend naar de ontvangst van mijn computer en het bijbehorende internetabonnement groet ik u met de meeste Hoogachting,

‘Geen enkele firma hield zijn burelen tijdens de coronacrisis langer gesloten dan de Belgische ziekenkassen.’

20

Freddy De Meester, Bij een aantal van uw dienst ook gekend als ‘Dikke Freddy’


nieuws / tips AFSPRAKEN ADVIESPUNT HUURDERSBOND MOGELIJK VANAF 6 SEPTEMBER Vanaf maandag 6 september kan je voor juridisch huuradvies opnieuw terecht bij het adviespunt van de huurdersbond. Dit kan enkel op maandagnamiddag en op afspraak, telefonisch op het nummer 014 33 16 00 of via email naar 2400@gemeentemol.be. Je vindt het adviespunt op welzijnssite Ten Hove, gebouw Werkwinkel / Sociaal huis, Jakob Smitslaan 24. Bij het adviespunt van de huurdersbond kan je als private of sociale huurder terecht voor juridisch huuradvies. Ze wijzen je op je rechten en plichten en helpen bij het oplossen van je huurvraag.

Op afspraak Je kan enkel op afspraak terecht bij het adviespunt op maandagnamiddag vanaf 13 uur. Je maakt je afspraak telefonisch op het nummer 014 33 16 00 of via e-mail naar 2400@gemeentemol.be. Werd je doorverwezen, breng dan zeker je doorverwijsbrief mee naar je afspraak. Zonder doorverwijzing betaal je 20 euro lidgeld per jaar.

PMD sorteren doe je z ! METALEN

PLASTIC

VERPAKKINGEN

VERPAKKINGEN

Flessen

DRANKKARTONS

Drank- en conservenblikken

Flacons

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

NIEUW

Spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica

Schaaltjes, vlootjes en bakjes

Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen (bv. een laag plastic folie en een laag aluminiumfolie) die niet van elkaar kunnen gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, … Verpakkingen met kindveilige sluiting Verpakkingen met minstens een van de volgende pictogrammen

Potjes en tubes Bakjes en schaaltjes

Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconenkits Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Deksels, doppen en kroonkurken

Folies en zakjes

Piepschuim Andere voorwerpen

Meer info: Huurdersbond, 014 44 26 76, hhh@skynet.be, https://huurdersplatform.be/hb/

Regels voor een goede recyclage Flessen of andere verpakkingen goed leeggieten of –schrapen.

OPGELET ! Duw plastic flessen plat, zet de dop erop.

Verwijder de plastic folie van schaaltjes en gooi ze los van elkaar in de zak.

Steek de verpakkingen niet in elkaar en stop ze niet samen in een dichtgeknoopte zak.

Niets vastmaken aan de buitenkant.

Nog sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

BERICHT VAN FRANÇOIS VAN BAELEN (SEB) Beste vrienden van Ons Huis Na het verbod tot samenkomst omwille van Covid en na maanden van herstel, voel ik me nu weer sterk en fit genoeg om de SEB-werking weer op te starten. Hiernaast vinden jullie de data waarop ik ter beschikking zal zijn in Ons Huis. Uiteraard kan via Petra de vraag gesteld worden aan mij om dringende zaken te bespreken op afspraak. Beste groeten en hopelijk kan de hele werking van Ons Huis weer volledig opgestart worden. Van Baelen François

Planning SEB Ons Huis 2021 • • • •

Sept 7 en 21 Okt 5 en 26 Nov 9 en 23 Dec 7 en 21

Telkens van 17 tot 19 uur of op afspraak

21


varia MOPPEN EN GRAPPEN Vakantieraadsels 1. Wat is geen saus: • béarnaise, • marseillaise • of ravigotte?

4. Wat is juist gespeld: • persé, • per se • of perse?

2. Waarom staan flamingo’s vaak op één been? • Om niet af te koelen, • tegen bijtende visjes • of om het andere been te sparen?

5. Hoeveel poten heeft een kreeft? • 6, • 8 • of 10?

3. Welk fruit is vernoemd naar een vogel? • Durian, • kiwi • of Pink Lady?

6. Welk woord is geen werkwoord? • Zeven, • achten, • negen, • tien?

7. Wat bevriest sneller: • warm water • of koud water? 8. Hoeveel hamburgers verkoopt Mc Donalds per seconde? • 25, • 50, • 75 • of 100 9. Wat voor soort vlo zit meestal op honden? • Hondenvlooien, • kattenvlooien • of mensenvlooien? 10 Hoeveel liter melk produceert een koe gemiddeld per jaar? • 800, • 8000 • of 80.000 liter?

MOOIE GEDACHTEN

10. 8000 liter melk Kattenvlooien; 90 % van alle vlooien op huisdieren zijn kattenvlooien

9.

75 stuks!

8.

Warm water; bij koud water ontstaat al snel een ijslaag om het water heen, waardoor de rest moeilijk bevriest.

7.

Tien; de anderen zijn allen telwoorden en vervoegingen van een werkwoord.

6.

10 poten

5.

Per se

4.

De kiwi is vernoemd naar een vogel uit Nieuw-Zeeland

3.

Om niet af te koelen; minder poot in het water betekent minder warmteverlies

2.

Marseillaise; dat is het Franse volkslied

1.

Oplossingen: 22


varia

WIST JE DATJES •

Iedereen met een verhoogde tegemoetkoming (zie klever ziekenfonds) heeft sinds februari recht op sociaal tarief gas en elektriciteit. De meeste mensen zullen bericht gekregen hebben van hun leverancier dat dit in orde is. Heb je nog geen bericht gekregen en staat er niets vermeld op je factuur? Neem dan zeker contact op met Petra

Mensen met sociaal tarief voor gas en elektriciteit hebben recht bij de aankoop van een energiezuinige ijskast of wasmachine op een kortingsbon van 150 euro. Is je toestel verouderd? Wacht niet te lang! Voorlopig loopt je recht op sociaal tarief omdat je verhoogde tegemoetkoming hebt tot eind 2021.

OVERLIJDENS Op 18/05/2021 namen we afscheid van Ida Denblinden. Moeder van Sven en schoonmoeder van Niki.

BEDANKJES • •

Bedankt aan de Lions Mol-Geel voor de mooie chèque! Bedankt aan de ladies circle voor de chèque. Lea en Petra kozen reeds een mooie tuinset uit. In september wordt deze geleverd.

23


WILT U EEN GIFT DOEN? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet: nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

COLOFON Petra, Marc, Miek,

Redactie

Nicky, Marie Jeanne, Griet, Mia, Joanna en Karine

Drukkerij Papier Letter

xod Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro Arno Pro

Oplage 200 stuks Vormgeving Chloë Janssens Interview Isabelle Vanhoutte & Fotografie Charlotte Struyf voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 of 0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

Welzijnsschakels samen sterkt

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.