Ons Huis - Januari, Februari, Maart, April 2021

Page 1

viermaandelijks: januari, februari, maart, april 2021 zeventiende jaargang nr. 62 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

1


inhoud

Voorwoord

3

Ons Huis

4

Coververhaal: Vicky

8

Nieuws

12

Nieuws van de bezoekers

17

Varia

18

Colofon

20

2


voorwoord “Gaan we proberen enkele nieuwe belevenissen en inzichten mee te nemen naar de toekomst.” OP DE DREMPEL VAN EEN NIEUWE WERELD ?! De voorbije maanden hebben we geleerd ‘anders’ te leven. Een klein virus dat we met het blote oog niet kunnen zien heeft ons eraan herinnerd hoe kwetsbaar we wel zijn. We moesten plots veel meer en grondiger ‘handen wassen’. ‘Handjes drukken’ is voortaan uit den boze, bovendien word aangeraden steeds ‘afstand te houden’, minstens anderhalve meter. Eerst niet dan wel werden we allen verplicht een ‘mondmasker’ te dragen, een zicht dat we ons iets meer dan een jaar geleden niet eens konden voorstellen.

We hebben ook moeten vaststellen dat de zwaksten in onze welvarende samenleving het bijzonder moeilijk hebben om deze crisisperiode menswaardig door te komen. Gelukkig hebben onze gemeenten bijzondere aandacht geschonken aan de minderbedeelden. Er zijn allerlei initiatieven genomen om hun noden toch enigszins op te vangen. We durven hopen dat deze waardevolle bekommernis volgehouden wordt en duurzaam en structureel zal verbeteren. Beetje bij beetje komt de vrijheid in zicht en zal het virus overwonnen worden. Zullen die nieuwe dingen blijven of gaan we na de pandemie terug van waar we gekomen waren? Willen we dat wel? Of gaan we proberen enkele nieuwe belevenissen en inzichten mee te nemen naar de toekomst.

Ongelooflijk toch hoe wij ons aangepast hebben aan deze nieuwe levenswijze. We zijn heel veel dingen al gewoon geraakt! Wat een veerkracht hebben we opgebracht. We hebben ook nieuwe ontdekkingen gedaan, en zijn ons leven anders gaan beleven. Alles gaat veel trager, stiller, de overvolle agenda’s werden leger, kleine dingen leerden we terug waarderen. We zien mogelijkheden die wij uit het oog Het zal aan ons zijn om te beslissen in welke wereld we verloren waren. willen leven. Gaan we stapje voor stapje nieuwe paden verkennen en mekaar hierbij ondersteunen? Gaan we onze Nog nooit is het ons zo duidelijk geworden hoe sterk we ontdekkingen en inzichten meenemen naar die nieuwe boven alles met mekaar verbonden zijn. Leeftijd, geslacht, samenleving? De vaststelling van onze grote vorming, rijkdom, ras zijn van geen tel voor het virus. verbondenheid kan een aanzet zijn om komaf te maken Iedereen loopt gevaar op besmetting. Het maakt ons met de grote ongelijkheid, economisch en sociaal. duidelijk dat ons eigen gedrag onmiddellijk invloed heeft op onze omgeving. Op elkaar. We zijn ons bewust geworden Zo kan covid 19 toch ook positieve gevolgen hebben en een van onze verbondenheid met alles en iedereen. keerpunt zijn. Dat is het grote doel van Ons Huis: samen met onze vrijwilligers, lokale overheden en andere De coronaperiode heeft onze omgeving grondig door elkaar organisaties nieuwe wegen durven inslaan, op weg naar een geschud: winkels dicht, cafés gesloten, restaurants op slot, beter leven voor allen. We zijn ervan overtuigd dat we sportactiviteiten verboden, film-, muziekof samen lessen kunnen trekken uit de covid-periode die ons theatervoorstelling afgelast. We zijn de natuur ingetrokken, zullen helpen een betere toekomst voor te bereiden. gingen veel meer wandelen en fietsen. We lezen weer en we Ja, dat kunnen wij! beseffen plots hoe belangrijk onze contacten zijn. We voelen dat we mekaar nodig hebben en dat elk van ons Uw voorzitter verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezondheid van Marc anderen. Het komt er op aan de negatieve effecten die we veroorzaken te beperken en de positieve effecten te vergroten. We kunnen écht bijdragen aan een betere levenskwaliteit van de mensen in onze omgeving.

3


ons huis

DE 6 CRITERIA VOOR VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen(en de mensen in armoede)tot stand zijn gekomen. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1.

Armen verenigen zich

Op 14 en 15 december werden de kerstpakketten uitgedeeld onder onze bezoekers. Ook dit jaar konden we weer rekenen op verschillende sponsors Op 14 april konden onze bezoekers een paaspakket ophalen in Ons Huis.

2.

Armen het woord geven

Binnen de VZW VECTAMUS legden we een traject af samen met Niels Stilman om te kijken waar we met de VZW naartoe willen. Wie willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat bieden we aan? Waar gaan we sponsors zoeken? Ook vergaderden we de afgelopen periode met het Dagelijks Bestuur armoedebeleid.

Kring en vrijwilligersvergaderingen deden we de afgelopen periode maandelijks online. Alleen zijn we het allen eens Op 15 maart vergaderde Petra met de Projectgroep Naar de over het feit dat niets zo fijn is als elkaar in het echt Molse Hei. Dit is het project van Outreacher Truus ontmoeten. Mentens. Zie ook puntje 6. Met SPAAK kwamen we in februari ook online samen. Heel erg knap dat heel wat mensen uit de verschillende verenigingen die nog nooit online vergaderden, ook de weg vonden in deze digitale overlegwereld.

3.

Werken aan maatschappelijke emancipatie

In samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie laten we vanuit SPAAK de komende maanden onze stem horen over het klimaat. Want ook mensen in armoede hebben daar hun visie en ideeën over. Deze worden besproken en later in een rapport gegoten. Wordt vervolgd dus!

De afgelopen periode was online vergaderen niet meer weg te denken in onze vereniging. En ja hoor iedereen kent 5. Dialoog en vorming ondertussen zoom. Petra had op 26 januari een gesprek met Evi Vissers van de mutualiteit De Voorzorg. De Voorzorg is hun 4. Werken aan maatschappelijke structuren dienstverlening een beetje aan het aanpassen . We Op 14 december volgde Petra de online stuurgroep van Laat bekeken samen wat we in de toekomst voor elkaar kunnen je tanden zien. Er zijn al heel wat stappen gezet in het betekenen. We spraken af dat wanneer het terug mag we project. Hopelijk worden ook snel de mensen in armoede Evi eens uitnodigen op een Open Werkgroep om hun zelf betrokken om hun ideeën en visie te delen. dienstverlening voor te stellen. Baldemore kreeg projectmiddelen om te werken aan het thema tandzorg. Mensen in armoede stellen vaak een Petra had een gesprek met 3 leerlingen van het Sint Jan bezoek aan de tandarts uit o.m.v. financiële maar ook Berghmanscollege over kinderarmoede. andere drempels. “Wij zijn drie leerlingen, uit 6 Humane Wetenschappen, van Op 14 januari ging Petra naar de Raad van Bestuur van SJB mol. Als opdracht van ons vak M³ (mens, maatschappij Vormingplus Kempen. Ondertussen hebben ze een nieuwe en methode) hebben wij de opdracht gekregen om een naam: AVANSA paper te schrijven over een maatschappelijk onderwerp.

4


ons huis

HOBBYCLUB DOET TAKE-AWAY Toen we vorig jaar in maart aan onze hobbyleden moesten meedelen dat er voorlopig geen lessen meer konden doorgaan, werd er door iedereen verdrietig gezucht. Al snel werd duidelijk dat we pas in september weer konden starten,althans dat hoopten wij,maar dat was dus ijdele hoop! Misschien tegen Kerstmis dan? Ook niet…

Wij hebben ervoor gekozen om ons te verdiepen in de kinderarmoede in Mol.”

6.

Armen blijven zoeken

Op 11 januari had Petra een verkennend gesprek met Truus Mentens en Tessa Verwimp. De 2 nieuwe outreachers van het OCMW. Outreachers zijn maatschappelijk assistenten die niet op hun bureau werken maar vooral buiten hun bureau te vinden zijn. Truus zal werken op Heidehuizen en Tessa zal vooral te vinden zijn in de scholen in Mol. Beiden zullen ze proberen om de brug te slaan naar het OCMW maar ook naar andere diensten. Hopelijk kunnen beide outreachers in de toekomst ook wat nieuwe mensen doorverwijzen naar onze vereniging. Afgelopen maanden maakten we een nieuwe flyer voor ons winkeltje . We deelden deze uit bij verschillende partners. Kind en Gezin verwees zo reeds heel wat kwetsbare gezinnen door. Dat is heel fijn samenwerken. Bedankt Joke en collega’s! Petra had een gesprek met Karen en Sien van het Inloopcentrum. We bekeken samen hoe we kunnen samen werken en doorverwijzen naar elkaars werking. Hopelijk kunnen we met een open werkgroep gauw eens op bezoek gaan. We hadden ook een kennismakingsgesprek met een nieuwe bezoekster. Welkom Gitte!

Monique en ik misten elkaar, want normaal gezien zaten we vooraf samen (met een glas wijn!) om ideetjes uit te werken en de nodige materialen bijeen te zoeken. We misten ook ons hobbyvolkje, we konden wel eens bellen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Samen beslisten we dan om alvast iets te bedenken voor Pasen van dit jaar, want tegen die tijd zou dat virusbeest toch wel verslagen zijn zeker? Maar nee, weer mis! Toen kreeg Monique een idee. Op restaurant gaan kon niet, maar eten gaan afhalen kon wel, het zogenaamde „take away”. Wel, als wij dat ook eens zouden doen, dacht ze. Geen eten natuurlijk, maar een meeneempakketje met een idee, een foto, het nodige materiaal en een werkbeschrijving. Dan ben ik begonnen met verzinnen, schetsen , knippen, plakken, weggooien en opnieuw beginnen tot de modelletjes klaar waren. Petra zorgde dat de mensen verwittigd werden en wanneer ze het pakket konden afhalen. Zij zette de foto’s en de nodige uitleg op papier. Nu konden we beginnen met de pakketten te maken. Dus Monique en ik naar Ons Huis om er met ontsmette handen en met mondmasker het nodige materiaal in zakjes te steken. Zo hadden onze mensen toch een Paasversiering: twee paashaasjes en enkele eierdopjes. Wij zijn blij dat we iets konden doen voor hen en aan de reacties te horen zijn zij ook heel tevreden. Dus voor herhaling vatbaar… Het volgende pakket is al klaar, een lenteversiering: moeder gans met kuiken. Voor een zomerpakket is Monique al iets aan het “uitproberen”, dat zeker ook in de smaak zal vallen. Hopend op een snel weerzien, veel knutselplezier! Grit.

5


ons huis KNUTSELPAKKETTEN Monique en Grit stelden knutselpakketten samen. Deze deelden we uit aan alle leden van de Hobbyclub.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER In maart was het de week van de vrijwilliger. Petra ging bij alle vrijwilligers langs met een versnapering van ’t Soete. De vrijwilligers waren allen erg blij met haar bezoekje en luisterend oor

6


ons huis

“Nog teveel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en het duurt nog steeds ettelijke jaren alvorens men aan de beurt komt. De noden zijn nog groot. Maar er zijn goede vooruitzichten.”

PASEN Voorgaande jaren kwamen we met Pasen samen in het Miloheem voor koffie met gebak. Dit jaar kon dit echter niet doorgaan. Toch wilden we onze bezoekers graag iets geven. Daarom een paaspakketje. Dit mochten ze op woensdag 14 april komen afhalen in Ons Huis.

HET LOKAAL WOONBELEID. Welzijnszorg is vorig jaar gestart met een campagne voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Daarom eisen ze van de Overheid meer sociale woningen, meer kwaliteitsvolle woningen en betaalbare huurwoningen op de private markt. Aansluitend bij deze campagne werd op de bijeenkomsten van het IOK over het Lokaal Woon Overleg hieraan bijzondere aandacht besteed in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de lokale besturen en armoedeorganisaties. Op deze vergaderingen werden de geplande en lopende projecten in het bijzonder voor de gemeente Mol uitgebreid toegelicht. Nog teveel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en het duurt nog steeds ettelijke jaren alvorens men aan de beurt komt. De noden zijn nog groot. Maar er zijn goede vooruitzichten. Renovatiewerken aan bestaande sociale woningen vorderen goed. Een aantal projecten voor heel wat nieuwe sociale woningen zijn goedgekeurd en kunnen uitgevoerd worden. En dus toch goede vooruitzichten. De vergaderingen van Lokaal Woon Overleg vinden een tweetal keer per jaar plaats, wat de opvolging en de realisatie in belangrijke mate zou moeten stimuleren. Hierover zullen we regelmatig verslag uitbrengen in Ons Krantje zodat jullie met ons de vooruitgang kunnen volgen.

Marc

7


coververhaal

VICKY 19/3/2021 In een gezellige, rustige straat in Wezel wonen Vicky en Fons, in een huisje dat ze zelf verbouwd hebben. Als we aanbellen aan de blauwe deur blaft Butske, een klein hondje uit het asiel, ons vrolijk welkom. Aan de keukentafel, met op het vuur achter zich een soeppot verse groentjes, vertelt Vicky over haar moeilijke jeugd, over de vele plaatsen waar ze allemaal gewoond heeft, en hoe ze uiteindelijk in Wezel en bij Ons Huis terechtkwam. En daar thuiskwam. Vandaag geeft Vicky kooklessen in Ons Huis om duimen en vingers bij af te likken.

heb ook last van mijn benen en kan niet goed meer rechtstaan, dat is lastig. Gelukkig heb ik heb een goede band met mijn dochters, Agnes en Marina, en mijn kleinkinderen. En een half jaar geleden ben ik zelfs overgrootmoeder geworden! Doua werd geboren op 27 september. We hebben haar door corona nog niet veel gezien, maar ze doet het goed. Nu zijn we met vier generaties vrouwen.’

Proficiat! Vertel eens over je jeugd? Hoe gaat het met je, Vicky? ‘Het afgelopen jaar was moeilijk, met corona. De eerste drie maanden ben ik binnen gebleven. Ik durfde niet buiten te komen. Maar dan merk je dat je begint te vervreemden. Je denkt wel aan mensen, maar hebt geen fut meer om ze eens op te bellen of ermee af te spreken. Beter niet afspreken, denk je dan. Dat was een lastige periode.’

Gaat het nu wat beter? ‘Ik durf ondertussen wel weer meer buitenkomen. Maar ik

8

‘Als kind had ik niets tekort. We woonden in een caravan in Genendijk bij Tessenderlo. Mijn vader was een ijzermarchant, mijn moeder leurde van deur tot deur. Ik was de oudste van vier kinderen. Twee van mijn broers hadden een zware beperking. Maar toen ik veertien jaar oud was stierf mijn vader. Toen begon de miserie.’ ‘Mijn moeder verhuisde met ons naar Overpelt, daar moest ik voor de eerste keer werken, in de supermarkt. Toen verhuisden we nog verschillende keren: naar Herentals,


coververhaal

Overpelt en terug naar Genendijk. Mijn moeder stuurde mij vaak uit om te gaan leuren. Dat vond ik niet zo erg, ik was graag onder de mensen. Maar het was vaak ook zwaar. Ooit stuurde mijn moeder mij en mijn broer midden in de winter met de fiets naar een autowrak, dat we met hamer en beitel moesten afbreken. Ik moest ook best vaak alleen voor mijn kleine broers en zusjes zorgen.’

Geloof is altijd een rode draad geweest in je leven.

Toen je achttien jaar was leerde je Fons kennen.

Je vocht altijd als een leeuw voor Marina.

‘Het was liefde op het eerste zicht. Hij was beroepsvrijwilliger bij het leger. We verhuisden al snel met mijn moeder naar een huis in Stelen, in Geel. In die periode werden Agnes en Marina geboren. Maar toen Marina drie jaar was werd ze zwaar ziek.’

‘Omdat Marina veel zorgen nodig had, maar wij daar niet steeds het geld voor hadden, ging ik er helemaal voor om te krijgen waar ik recht op had: ik onderhandelde met het OCMW voor aspireersondes, schreef een brief naar koningin Fabiola voor geld voor een stofvrije kamer.’

‘Als kind ging ik ook regelmatig op bedevaart, samen met de woonwagenbewoners. Vroeger stond het hier thuis ook vol met Mariabeeldjes. Maar enkele jaren geleden heb ik de Mariabeeldjes buitengegooid. De grote teleurstelling dat de tweede operatie van Marina is misgelopen en dat ze haar stem bijna volledig kwijtgeraakt is, was te groot.’

Wat was er dan? ‘Ze kon niet goed ademen en kreeg een buisje in haar luchtpijp. Een jaar lang moest ze ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ze heeft negentien dagen in coma gelegen. Fons ging haar ooit met de fiets ophalen in Leuven, maar diezelfde avond moest ze al terug opgenomen worden in het ziekenhuis. Het was heel zwaar.’ ‘Het samenleven met mijn moeder in Stelen ging ook niet goed. Hoewel we niets hadden, verhuisden Fons en ik met de kinderen naar Tessenderlo. Een vriend leerde me ‘schooien’: naar een klooster gaan en daar je miserie uitleggen. Ik vertelde over Marina, en dat we het niet breed hadden. Ik vertelde ons verhaal ook aan de pastoor van Tessenderlo. Ik zei dat ze maar moesten komen kijken, als ze me niet geloofden.’

“Mijn moeder stuurde mij vaak uit om te gaan leuren. Dat vond ik niet zo erg, ik was graag onder de mensen.”

9


coververhaal

“Op een dag, rond kerst, stond er opeens 500 kilo steenkool voor de deur, voor de verwarming. En een paar dagen later werd er feesttaart geleverd.”

Er is ooit iets wonderlijks gebeurd. ‘Toen op een moment een doktersrekening van het Leuvense ziekenhuis in onze bus viel, stond daarop dat Marina’s behandeling een miljoen Belgische Frank had gekost. Dat konden we niet betalen. We hebben die rekening ook nooit betaald. Vreemd genoeg kregen we geen herinneringsbrieven.’ ‘Op een dag, rond kerst, stond er opeens 500 kilo steenkool voor de deur, voor de verwarming. Een paar dagen later werd er feesttaart geleverd. Nog enkele dagen daarna kregen we een grote voorraad eten en drinken uit de supermarkt. We zijn er nooit achter gekomen wie dat allemaal heeft afgeleverd. Het zou kunnen dat het de pastoor was, samen met de directrice van het schooltje waar Agnes ging. Wie die ziekenhuisrekening betaalde, weten we nog altijd niet. Was het het OCMW? De koningin? De pastoor? De directrice? Dat is een groot vraagteken.’

Wanneer kwam je in Wezel terecht? ‘Uiteindelijk verhuisden we nog vier keer: terug naar Stelen, dan naar Eindhout, dan naar Dessel, en in 1989 kwamen we hier terecht. We kochten een echt krot, maar we konden het betalen. En beetje bij beetje hebben het zelf verbouwd. Het werk is nog niet af, de muren van de veranda gaan we bijvoorbeeld binnenkort bezetten.’

Hoe kwam je bij Ons Huis terecht? ‘Dat gebeurde via via. Lang geleden kochten we een klein televisietje in de tweedehandswinkel van Rita, en we hadden toen een beetje contact. Vele jaren later, toen dat winkeltje niet meer bestond, stond Rita hier aan de deur. Of Fons en ik geen zin hadden om naar Ons Huis te komen?’

10

Ja dus! ‘Klopt. Sindsdien zijn we trouwe bezoekers. Ik voelde me er thuis sinds de eerste stap die ik er binnen zette. Je staat er op gelijke voet met mensen, die ook geen weelde kennen. Die het net zoals ons, graag simpel houden.’ ‘In het begin kwam ik naar de Open Werkgroep. Daarna begon ik ook deel te nemen aan de Kring. Daar heb ik heel veel bijgeleerd, zoals advies rond elektriciteit, de uitleg van de deurwaarder, en nog veel meer.’

Dat klinkt interessant. ‘Ja, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik bij de overheid extra steun kon aanvragen, omdat ik zoveel mankeer. Daardoor kreeg ik een hogere uitkering.’


coververhaal

Sinds een paar jaar geef je ook kookles. Hoe komt dat? ‘Ik heb thuis altijd heel veel gekookt. Als er bij ons iemand jarig was, bakte ik altijd een lekkere cake met verschillende laagjes: biscuit en roomboter, muizenkorreltjes en slagroom. Ik kookte graag en kookte vanalles. Toen mijn dochter Agnes, die eerst kookles gaf, ermee stopte, heb ik die les overgenomen.’

En hoe vind je het? ‘De kookles geef ik echt graag. Maar ik begin te sukkelen met mijn benen, ik kan niet lang meer rechtstaan. Misschien moeten we het binnenkort maar zo doen: ik schuif aan tafel en mijn leerlingen roeren in de potten.’ (lacht)

Wat kook je het liefst? ‘Vooral dingen die niet gezond zijn. Maar daar vragen mijn studenten ook niet naar.’ (knipoogt)

Je bent ondertussen al even niet meer bij Ons Huis kunnen langsgaan.

“De kookles geef ik echt graag. Maar ik begin te sukkelen met mijn benen, ik kan niet lang meer rechtstaan. Misschien moeten we het binnenkort maar zo doen: ik schuif aan tafel en mijn leerlingen roeren in de potten.”

‘Dat is jammer. We vergaderen wel via de computer, maar dat vind ik niks. Als je met mensen wil praten, moet dat van man tot man. Hopelijk kunnen we snel weer teruggaan. Want Ons Huis was mijn houvast. Ik kwam er bijna alle weken: woensdag voor de Kring, de week erop voor de Open Werkgroep.’

We duimen mee dat Ons Huis de deuren snel terug kan openen. ‘Fons en ik zijn echt blij dat we in Ons Huis terecht zijn gekomen. Wanneer het terug mag, gaan we opnieuw!’

11


nieuws MAAK VANAF NU ONLINE AFSPRAAK VOOR BURGERZAKEN VIA NIEUW AFSPRAKENSYSTEEM Vanaf nu kan je online een afspraak maken voor de meeste dienstverleningen van onze bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst. Je hoeft hiervoor dus niet meer te bellen. Je boekt je afspraak via een online afsprakensysteem dat geïntegreerd werd in onze website. Selecteer de gewenste dienstverlening, het tijdstip dat jou het best past en geef een aantal persoonsgegevens door. Als je je gsm-nummer of e-mailadres invult, krijg je ook een bevestiging van de afspraak. Opgelet: door de coronamaatregelen vragen we nog altijd om zo veel mogelijk alleen naar de afspraak te komen.

Online afspraken voor bijna alle dienstverlening burgerzaken

Sinds de coronacrisis werken de gemeentediensten met baliedienstverlening uitsluitend op afspraak. Voor de meeste diensten moet je telefonisch een afspraak maken. Vanaf nu kan je ook online een afspraak maken met de medewerkers van de bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst.

Integratie gemeentelijke website

Meer info: onthaal- en informatiebalie 014 33 07 11 2400@gemeentemol.be

Als je ervoor kiest om online een afspraak te maken, krijg je in het nieuwe systeem een overzicht van alle dienstverlening waarvoor dit mogelijk is. Selecteer de gewenste dienstverlening, het tijdstip dat jou past en vul je persoonsgegevens in. Als je je gsm-nummer of e-mailadres invult, krijg je ook een bevestiging van de afspraak. Vind je in het overzicht niet wat je zoekt? Dan bel je met een medewerker van de juiste dienst en maak je telefonisch een afspraak.

Het online afsprakensysteem is volledig geïntegreerd in onze website. Rechts bovenaan op de startpagina van onze website vind je de knop ‘Maak afspraak’. Daarnaast staat er een rechtstreekse link naar het afsprakensysteem bij de contactgegevens en openingsuren van de bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst. Ten slotte vind je ook een knop bij elk product waarvoor je online een afspraak kan maken. De knop ‘Maak hier online je afspraak’ leidt je meteen naar het afsprakensysteem. Staat de knop er niet? Dan bel je naar de juiste dienst.

Aanvullend, digitaal aanbod Met het nieuwe afsprakenplatform zet het gemeentebestuur verder in op digitale dienstverlening. Onze bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst ontvangen dagelijks heel veel telefoons om afspraken te maken. Via het online systeem kunnen inwoners nu zelf een afspraak maken. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd om de afspraken voor te bereiden en mensen tijdens hun afspraak verder te helpen. Het afsprakensysteem vormt een aanvulling op onze dienstverlening, géén vervanging. Inwoners die liever bellen om een afspraak te maken, of geen computer of internet hebben, kunnen nog altijd bellen naar de diensten.

Uitbreiden naar andere baliediensten Na dit eerste project breiden we het online afsprakensysteem verder uit naar onze andere baliediensten. Zo zal ook onze dienst ruimtelijke ordening nog voor de zomer het afsprakensysteem invoeren.

12


nieuws

“Een deel van de mensen in armoede verkiezen cash omdat ze zo een grotere controle kunnen behouden over het beschikbare budget. Niet online bankieren is voor hen dus een bewuste keuze.”

KORTINGSBONNEN VOOR ENERGIEZUINIGE TOESTELLEN TE WEINIG BENUT

DE BANKKANTOREN STAAN OP VERDWIJNEN: EEN GROTE GROEP MENSEN BLIJFT HULPELOOS ACHTER

200.000 gezinnen in Vlaanderen hebben recht op een sociaal tarief voor hun gas en elektriciteit. Al die gezinnen hebben jaarlijks ook recht op twee kortingsbonnen van Fluvius, ter waarde van 150 euro, om een energiezuinig toestel te kopen. Toch blijkt uit een rapport van de Vlaamse Ombudsman dat amper 15.000 mensen zo’n bon aanvragen.

Banken verdwijnen in sneltempo uit het straatbeeld. Waarmee ze de telefoonhokjes en de schotelantennes achterna gaan. Maar wat doet dat met wie niet kan of wil online bankieren? ‘Dit is geen uitstervend probleem, zoals de banken ons willen doen geloven.’

Het onderzoek toont aan dat minder dan 10% van de rechthebbenden op de hoogte is van deze mogelijkheid en dat de procedure om de kortingsbonnen aan te vragen voor veel mensen te omslachtig en tijdrovend is. Uit cijfers van Fluvius blijkt dat in 2020 slechts de helft van de aangevraagde bonnen is gebruikt. Veel mensen kunnen het zich immers niet permitteren om te wachten op de bon om een toestel te kopen. Maar ook de winkels waarbij de bon gebruikt kan worden, spelen een rol. Niet alle elektrozaken aanvaarden de bon en sommigen willen de korting pas achteraf verrekenen. De bonnen zijn bovendien niet geldig in kringloopwinkels en in webshops. Ben je beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop? Vraag dan vóór de aankoop van het toestel je kortingsbon aan. Hoe vraag je een kortingsbon aan? De snelste en eenvoudigste manier is online via www.fluvius.be/ premies

Het Netwerk tegen Armoede maakt zich ook zorgen over de trend dat bankkantoren massaal verdwijnen en klanten gedwongen worden om digitaal te werken: “Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen niet onlinebankieren. Soms beschikken ze niet over internet of over een computer of smartphone. Een deel van de mensen in armoede doet de meeste betalingen met de bankkaart, maar andere verkiezen dan weer cash omdat ze zo een grotere controle kunnen behouden over het beschikbare budget. Het wekelijks budget dat iemand krijgt via de dienst budgetbeheer van het OCMW is ook vaak nog in cash, dan is het voor die persoon duidelijk hoeveel hij precies die week kan uitgeven.” Mensen in armoede worden niet als rendabele klanten beschouwd, wat zich soms uit in een minder goede dienstverlening: “Er wordt geen tijd voor hen genomen, ze krijgen het gevoel afgewimpeld te worden. En sommige worden zelfs verzocht van bank te veranderen of mogen enkel blijven op voorwaarde dat ze bijkomende producten zoals verzekeringen of pensioensparen nemen.”

Bron: NTA 13


nieuws

DUURZAAMHEID EN ARMOEDE, TWEE ZIJDEN VAN EENZELFDE URGENTIE Het thema van het 10de tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede werd niet toevallig gekozen. Het toont de expliciete wil van mensen in armoede en hun verenigingen om hun plaats in het debat over de toekomst op te eisen. De toekomst van de planeet, van henzelf en van hun kinderen. Want in tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn mensen in armoede wel degelijk bezig met deze cruciale vragen. Ze hebben het met luide stem gezegd, vanaf het begin van een diepgaand overleg van anderhalf jaar, binnen het Steunpunt tot bestrijding van armoede, met mensen in armoede en hun verenigingen en diverse andere actoren (sociale organisaties, milieuorganisaties, administraties…) We moeten dit duidelijk maken, want men beschouwt ons slechts als mensen die niets bijbrengen en die de samenleving veel geld kosten”. Het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 brengt vaststellingen, analyses en aanbevelingen met een duidelijke boodschap: De strijd tegen armoede heeft eenzelfde urgent karakter als het milieuvraagstuk, en veronderstelt structurele maatregelen. Klimaatbeleid en armoedebeleid gaan wel degelijk samen. Bron: Steunpunt tot bestrijding van armoede

Sommigen denken dat mensen in armoede zich niet interesseren voor de toekomst van onze planeet. Nochtans is hun impact op het milieu – of hun ‘ecologische voetafdruk’ - vaak kleiner dan die van de gemiddelde burger. Ze zijn al ‘avant la lettre’ bezig met bijvoorbeeld energie en waterbesparing en hergebruik van spullen. Tijdens het overleg stelden mensen in armoede vast dat ze vaak uit noodzaak of vanuit een ‘gedwongen’ keuze leven op een manier die hun voetafdruk laag houdt. De evoluties in klimaat en milieu leggen de bestaande sociale ongelijkheden eens te meer bloot. Mensen in armoede worden meer blootgesteld aan vervuiling, ze wonen en werken immers vaker op plekken met meer vervuiling, en zijn er – door een slechtere gezondheid - ook gevoeliger voor. Ze ondervinden vaak als eersten de gevolgen van milieu- en klimaatveranderingen, zonder over de hefbomen te beschikken om zich ertegen te beschermen. Tegelijk plukken ze niet of nauwelijks de vruchten van het beleid in functie van duurzaamheid. Henk Van Hootegem, coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede: “Eigenaars met een laag inkomen en zeker huurders kunnen bijvoorbeeld weinig gebruik maken van de premies voor energiebesparende

14

maatregelen. Of ze ondergaan zelfs negatieve gevolgen van dit beleid, zoals het geval is bij het weren van vervuilende auto’s in de steden in het kader van de lageemissiezones. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen deze ongelijkheden. En dat is in dit geval resoluut kiezen voor investeren in de duurzame bouw en renovatie van sociale woningen en een sterk openbaar vervoer”. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties vormen het kader voor het nationaal en internationaal beleid rond duurzaamheid. Ze zijn gebaseerd op de mensenrechten, die vastliggen in de verschillende mensenrechtenteksten. “De verschillende overheden van het land – maar ook elkeen die initiatieven voor meer duurzaamheid opzet – zouden systematisch armoedesituaties als toetssteen en vertrekpunt moeten gebruiken in de realisatie van rechten van iedereen. Dit kan bijvoorbeeld door bij de uitwerking van beleid of een initiatief telkens een ex ante evaluatie (dus op voorhand) te voorzien rond de mogelijke impact in armoedesituaties, en de maatregelen bij te sturen. Het betrekken van mensen in armoede – en de diverse stakeholders – daarbij is essentieel”.


nieuws

Niet alleen voor klimaatbeleid geldt een sense of urgency (zoals blijkt uit verschillende klimaatrapporten en de oproepen vanuit verschillende geledingen van de maatschappij), voor armoedebeleid geldt eenzelfde dringendheid. We stellen vast dat de doelstellingen die de voorbije jaren rond armoedebestrijding werden vooropgesteld, niet worden bereikt. In klimaatbeleid – en de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – moet het sociale luik meer aanwezig worden, om te garanderen dat ook mensen in armoede er beter van worden. Maar niemand achter laten wil ook zeggen dat armoedebestrijding centraal hoort te staan in het beleid naar duurzaamheid. Sociale en ecologische doelstellingen ontmoeten elkaar wel degelijk. De bouw en renovatie van duurzame woningen – voor eigenaars met een laag inkomen en voor sociale en private huurders – zorgen voor een betere gezondheid van de bewoners en voor veel mogelijkheden tot creatie van kwalitatieve jobs, én ook voor minder energieverbruik. Een beter openbaar vervoer zorgt voor een betere toegang tot basisdiensten én ook voor minder uitstoot van gassen. Een echte winwin-situatie voor de ganse samenleving

“In klimaatbeleid – en de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstel lingen – moet het sociale luik meer aanwezig worden, om te garanderen dat ook mensen in armoede er beter van worden.” Ons Huis denkt samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en SPAAK na over welke rol klimaat speelt in het leven van mensen in armoede. nadien bundelen we alles in aan rapport. Dit rapport dient als basis voor verdere dialoog met klimaatexperten en politici.

15


nieuws WAAROM ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN DE AANPAK VAN ARMOEDE ZO BELANGRIJK IS? Het Netwerk tegen Armoede betreurt de beslissing van minister Weyts in verband met de opleiding voor ervaringsdeskundige van De Link vzw. Het Netwerk licht in dit artikel toe waarom het inzetten van ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is. Het toont aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Het Armoededecreet formuleert de ambitieuze doelstelling om armoede in Vlaanderen “te voorkomen, verminderen en op te lossen” en legt zo ook de fundamenten voor structurele participatie van mensen in armoede aan het beleid. Om deze opdracht ten volle uit te kunnen voeren is het essentieel dat alle beleidsmakers hieraan hun steentje bijdragen.

“Als een rivier op bepaalde plaatsen te diep is om over te steken, betrek je best buurtbewoners om die plaatsen te bepalen en een gepaste oplossing te zoeken om de rivier over te steken.”

Laat mensen die een probleem ervaren zelf de oplossing mee uitdenken Als een iemand met een probleem niet kan bijdragen aan de oplossing, loop je het risico dat die persoon die oplossing niet als oplossing ziet of voelt. Het risico bestaat bovendien dat het niet alleen geen goede oplossing is voor het probleem, maar nog grotere moeilijkheden en problemen met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de dakloze die een nieuwe woning krijgt, waardoor zijn schuldeisers terug een deur hebben om bij aan te kloppen, of de alleenstaande mama die wel werk aangeboden krijgt maar geen oplossing heeft voor de opvang van haar kinderen … Goede oplossingen kunnen enkel door inspraak en participatie van de probleemdrager zelf.

Een beleid op basis van ervaringskennis van mensen in armoede De expertise van mensen in armoede is noodzakelijk om een effectief en structureel armoedebeleid vorm te geven. Het Netwerk tegen Armoede en De Link zetten ervaringskennis centraal in de aanpak van armoede en sociale uitsluiting. Vanuit het Netwerk doen we dit door mensen die in armoede leven samen te brengen. Om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen, investeren we sterk in een veilige plek en een stevige basiswerking met professionele omkadering. Mensen vinden terug een plek in de samenleving en krijgen het gevoel dat ze iets betekenen. De drempel is behoorlijk laag want we vertrekken vanuit hun eigen ervaringen. Vanuit De Link worden mensen in armoede, via een opleiding tot ervaringsdeskundige, klaargestoomd om mee te denken aan oplossingen. Ze krijgen de nodige handvaten en vaardigheden aangeleerd om te reflecteren, bemiddelen, als brugfiguur te fungeren … De opleiding biedt kansen tot een grote persoonlijke groei en levert een persoonlijke deskundigheid en professionaliteit. Daarnaast betekent de inzet van een ervaringsdeskundige voor een organisatie vaak een nieuw perspectief op benadering van en omgang met mensen in armoede. Zij zijn bij uitstek de missing link die organisaties en beleidsmakers kunnen helpen om bruggen te slaan naar mensen in armoede en hun leefwereld.

De expertise en kracht van mensen in armoede als gemeenschappelijk uitgangspunt De deskundigheid van mensen in armoede wordt, zoals opnieuw blijkt, ondergewaardeerd en komt voor de buitenwereld wat bevreemdend over. Dit is niet verwonderlijk wanneer een samenleving vaak beschuldigend kijkt naar mensen in armoede en vooral focust op individuele fouten en gebreken. Dat maakt het moeilijk om de kracht en de kennis te erkennen als waardevol en relevant in de strijd tegen armoede. De erkenning van ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede betekent dat ze op basis van hun ervaringen en inzichten erkend worden als een noodzakelijke partner in het bedenken van oplossingen voor de structurele uitsluiting die zij zelf (aan de lijve) ondervinden.

Bron: NTA 16


nieuws van de bezoekers Jammer genoeg hebben we afgelopen maanden afscheid moeten nemen van twee bezoekers, Jos en Maurice. We zullen hen misschien in de Engelse les en in de Kring.

WIE zou Maurice nu kunnen vergeten in Ons Huis? De oudste en meest trouwe bezoeker! Met zijn fiets, zijn kleine handtas was Maurice op de afspraak. Toen het met het ouder worden al wat moeilijker ging was een Kring zonder Maurice moeilijk denkbaar. Tijdens de pauze verdween hij dan naar ’t winkeltje om zijn problemen tesamen met ‘tante lea‘ op te lossen. Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten liet hij zich de koffie en de koekjes welgevallig smaken. Maurice verhuisde van de Rozenberg naar de grijze wijk om uiteindelijk in Ten Hove te belanden. Alhoewel hij ooit formeel stelde daar ‘nooit’ naar toe te willen gaan had hij het aldaar best naar zijn zin. Hij was er ‘thuis’ en wist er zich goed verzorgd. Het krantje van Ons Huis was zijn houvast en toen verplaatsingen met de fiets niet meer tot de mogelijkheden behoorden wist hij het zo te regelen dat hij naar de Bresserdijk gebracht en gehaald werd.

Lieve Jos, Ik zie je nog zitten met je blauwe WinT t-shirt aan tijdens mn sollicitatie bij PRISO. Daar waar ik m’n eerste stappen zette in de armoedebestrijding Rustig en nauw observerend Je leven was er eentje met vele ups-and-downs Maar als je mee mocht naar Brussel om te vergaderen was je in je nopjes. Toen ik van job wisselde, scheidde onze wegen. Heel even dan toch. Want toen je in Mol kwam wonen, klopte je aan bij Ons Huis. Je vond aansluiting bij de Engelse les en vergaderde regelmatig mee over verschillende thema’s Jos, Je was een man van weinig woorden Maar met een groot hart We gaan je missen in Ons Huis!

Petra

Maurice was Maurice... We zullen het nog regelmatig over hem hebben: Niet alleen de bezoekers van Ons Huis maar ook de vrijwilligers.

Mia Proficiat aan Vicky en Fons met de geboorte van hun achterkleindochter, Doua. Proficiat aan Yolanda en Patrick met hun huwelijk.

17


varia

MOOIE GEDACHTEN opnieuw alleen in mijn bubbel het weegt het weegt door een bubbel die me coronavrij houdt maar me meer dan ooit doet voelen dat warme nabijheid menselijke warmte me echt gezond houden staande in deze spanning wil ik nu niet breken ik wil zien dat de natuur open bloeit voelen dat ik graag gezien word ik wil liefhebben vandaag

BEDANKJES • •

• •

18

Bedankt aan de Ronde Tafel Mol voor de mooie cheque die we mochten ontvangen. Bedankt aan de Ladies Circle voor de chocolade eieren voor onze paaspakketten. Al onze gezinnen hebben weer een mooi pakketje in ontvangst mogen nemen.. Bedankt aan Lea voor de goede zorgen om de paaspakketten te organiseren. Bedankt aan de Voorzorg voor de nieuwe kinderbedjes. Hier kunnen we weer enkele jonge gezinnen heel blij mee maken.

zo wil ik in mijn bubbel de kracht vinden en het ongelofelijke vertrouwen alles komt goed

Leen Vermeire – Ispahan


varia MOPPEN EN GRAPPEN Huwelijk via sociale media Dochter: “Pap, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren kennen op een datingsite, we werden vrienden op Facebook, en we hebben al veel gekletst via What’s app. Hij heeft me aanzoek gedaan via Skype en we hebben erover gebeld via Viber. Geef jij ons je zegen over ons huwelijk?” Vader: ”Wauw fantastisch ,ik zou zeggen: Geef je ja-woord via Twitter, beleef je huwelijksnacht via de webcam, bestel kinderen via bol.com. En als je genoeg hebt van, je man: verkoop hem dan op 2dehands!” Wat is het toppunt van carrière maken? Eieren die advocaat willen worden. Een hond en een giraf gaan samen zwemmen. De giraf gaat het water in en roept naar de hond: 'Kom er maar in, het is niet diep, ik voel de grond!'

WIST JE DATJE •

• •

Wist je dat ons winkeltje tijdens de paasvakantie gesloten was? Maar de winkeldames hebben niet stil gezeten. De wintercollectie werd gewisseld met de zomercollectie. Een hele karwei. Bedankt aan alle winkeldames voor de extra inspanning. Ons Huis de komende 2 jaar terug voorzitter is van SPAAK? Het krantje geen 4 keer per jaar meer verschijnt maar 3 keer? Zo besparen we wat kosten.

19


WILT U EEN GIFT DOEN? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet: nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

COLOFON Redactie Petra, Marc, Miek, Nicky, Marie Jeanne, Griet en Mia

Drukkerij Papier Letter

xod Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro Arno Pro

Oplage 200 stuks Vormgeving Chloë Janssens Interview Isabelle Vanhoutte & Fotografie Charlotte Struyf voor Henri Lejeune.com, Tine en Petra

Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 of 0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

Welzijnsschakels samen sterkt

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.