Ons Huis - September, Oktober, November, December 2021

Page 1

viermaandelijks: september, oktober, november, december 2021 zeventiende jaargang nr. 64

Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

1


inhoud

Voorwoord

3

Ons Huis

4

Coververhaal: Manuela

10

Kalender

12

Over armoede

18

Nieuws

21

Varia

22

Colofon

24

2


voorwoord “In het overleg met onze lokale overheid zal Ons Huis erover waken dat de stem van onze bezoekers te horen is in de beleidsplannen die zullen opgemaakt worden.” MOOIE VOORUITZICHTEN …!!! Zo ver zijn we dan, het oude jaar zit erop, maar geen nood het nieuwe is al gestart. Het voorbije jaar of zelfs de voorbije twee jaren zullen in ons geheugen blijven hangen voor de rest van ons leven. En dit niet alleen bij ons in België maar wereldwijd. Want zowat in alle landen heeft men dezelfde ervaringen meegemaakt: leven met een pandemie. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel wat de belevenissen van vorig jaar hebben achtergelaten. Laat ons het positieve niet vergeten. Er was veel solidariteit en zorg voor mekaar. De pandemie bracht ook mentaal welzijn onder de aandacht. Men durfde er meer en beter over spreken. Er gaat gewerkt worden aan hulp die betaalbaar en toegankelijker is. De deur van Ons Huis mocht het hele jaar maar op een kiertje geopend blijven. Daardoor voelden velen van ons hoe belangrijk een open deur van Ons Huis wel is. Er werden pogingen ondernomen om mekaar ‘anders’ te ontmoeten. Inspanningen werden gedaan om met heel wat van onze mensen digitaal via zoom in contact te komen. En dat bleek verrassend goed te lukken. Langs die weg konden enkele Kringvergaderingen met onze bezoekers en Open Werkgroepen voor een ruimere groep toch doorgaan. Het voorbije jaar heeft Ons Huis een aantal wandelingen georganiseerd voor onze bezoekers en de vrijwilligers. De massa was daar nog niet op af gekomen en het was ook een beetje zoeken naar de juiste formule: wanneer: voormiddag of namiddag; welke dag van de week: ook niet gemakkelijk vast te leggen; welke afstand: wat is doenbaar enz. Maar wie erbij was heeft er met volle teugen van genoten: geen risico want in open lucht, in een gezonde omgeving; veel vitamine D, noodzakelijk voor de algemene fitheid, veel beweging zo nodig in deze tijden van opsluiting; aangenaam gezelschap met een warme babbel en ter afsluiting een hapje en een drankje. Iedereen was het er over eens: voor herhaling vatbaar en dus … hou de wandelschoenen maar klaar!

Hoe zijn de verwachtingen voor 2022? Goed zou ik denken. De meerderheid van ons is reeds meermaals gevaccineerd en dus goed beschermd tegen mogelijk virusaanvallen. Van dokters die het kunnen weten, verneem ik dat de varianten van het virus steeds zwakker en zwakker zijn waardoor de ongemakken geleidelijk aan zullen verminderen en verdwijnen. We hebben dus goede vooruitzichten om onze activiteiten terug te hernemen zodra de omstandigheden het ons toelaten. Onze vrijwilligers zijn er alvast helemaal klaar voor. Met een aantal van hen werden reeds voorbereidende afspraken gemaakt om terug van start te gaan. De kooklessen, naailessen, hobbyclub, taallessen enz. alles is in gereedheid gebracht om te kunnen starten. Ook met de plaatselijke overheid had Ons Huis samen met andere hulporganisaties overleg over de aanpak in 2022. Want ongetwijfeld zullen ook in het nieuwe jaar onze bezoekers tal van ervaringen onder weg tegenkomen waarvoor hulp en ondersteuning nodig, ja onontbeerlijk zal zijn. In dit overleg met onze lokale overheid zal Ons Huis erover waken dat vooral de stem van onze bezoekers te horen is in de beleidsplannen die zullen opgemaakt worden. De Kringvergadering zal de voorstellen bespreken die in het beleidsplan zullen opgenomen worden. Er is dus werk aan de winkel om dit kanaal van inspraak goed te gebruiken. Inspraak, planning maar ook de opvolging over de werkelijke uitvoering zal regelmatig terugkeren op de agenda van 2022. We hebben veel hoop en geloof dat we van de 365 nieuwe dagen van 2022 iets moois kunnen maken. Vandaag durven we dromen over een wereld waarin met dezelfde inzet als tijdens de pandemie wordt gestreden tegen het onrecht dat onze samenleving ongelijk verdeelt. Samen met iedereen die Ons Huis een warm hart toedraagt, samen met jou, beste lezer, gaan we er voor. Een jaar vol optimisme, veerkracht en hoop, besmet met solidariteit. Dat is mijn wens voor 2022! Marc

3


ons huis

DE 6 CRITERIA VOOR VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen(en de mensen in armoede)tot stand zijn gekomen. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigen zich We gingen nogmaals wandelen in het Prinsenpark op 26 augustus. Er werden hapjes en drankjes voorzien. Het was een fijn ontmoeten. Op woensdag 29 september gingen we voor een derde keer naar het Prinsenpark wandelen. We waren wel met een beperktere groep, maar de regen hield ons niet tegen. Op 26 oktober trokken we met een delegatie van Ons Huis naar het Oud Gasthuis in Herentals voor de pensioenviering van Denise van de Fakkel.

4

Op 28 oktober trokken een 25-tal bezoekers van Ons Huis naar Hulsen voor het toneel “De kat in de kelder”. Iedereen genoot met volle teugen! Op 2 december kwam de Sint langs in Ons Huis. Hij bracht geschenkbonnen van Dreamland en lekkere pepernoten voor de brave kinderen van Ons Huis. Op 23 december mochten alle actieve bezoekers van Ons Huis een kerstpakket komen ophalen voor hun gezin. Met behulp van verschillende sponsors konden we dit mogelijk maken.


ons huis

“We gingen nog eens wandelen in het Prinsenpark. Hapjes en drankjes werden voorzien. Wat een fijn ontmoeten!”

2. Armen het woord geven Op 30 juni ontvingen Ronny en Petra twee dames van Lions Atomique. We vertelden over de werking van Ons Huis en kregen een mooie cheque. Hiermee kochten we een tuintafel, tuinstoelen en een zitbank aan voor op het terras in Ons Huis. Hopelijk worden deze snel geleverd! We vergaderden samen met Leen van SAAMO, het vroegere Samenlevingsopbouw, en de Fakkel uit Herentals over klimaat. We dachten samen na over het belang van een goede woning in het klimaatdebat.

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie Als we gevraagd worden voor een good practice voor het gemeenteblad? Dan doen we dat! Bedankt Ronny!

5


ons huis 5. Dialoog en vorming Op de Open Werkgroep van september kwam Lien van LIGO langs om kennis te maken en om samen met de bezoekers het covid save ticket aan te vragen en te installeren op de smartphone. Lien is bij LIGO de educatief medewerker armoede. Zij werkt samen met verschillende armoedeorganisaties. Naar aanleiding van de Sinterklaasactie op de Rozenbergschool kwamen in oktober twaalf eerstejaars klassen op bezoek in Ons Huis. Mia, Lea en Petra stonden hen te woord. De studenten van VSPW in Mol Achterbos kwamen langs in Ons Huis. Ze maakten kennis met het thema armoede en de werking van Ons Huis.

4. Werken aan maatschappelijke structuren We vergaderden op 13 september met SPAAK Groot in Herentals. Op de agenda stond de klimaatstem van MIA, de acties van 17 oktober en we maakten kennis met Nathalie die in de plaats van Denise coördinator wordt van de Fakkel in Herentals. Op 16 september zakten verschillende bezoekers van Ons Huis af naar Campus Blairon in Turnhout. Ze brachten er getuigenissen en gingen in dialoog met klimaatspecialisten. Dit kadert in het project de klimaatstem van Mia. Op 27 september ontvingen Carla en Petra de partners van het Netwerk Vrijetijd in Ons Huis. Carla en Petra gaven een rondleiding in Ons Huis en legden de werking uit. Op 16 november vergaderden we met SPAAK Groot in Turnhout. We maakten kennis met de nieuwe coördinator van het Netwerk Tegen Armoede, Heidi Degerickx. Heidi stelde de nieuwe stafmedewerkers van het Netwerk Tegen Armoede voor. Wij stelden onze werking voor en de thema’s waar wij mee bezig zijn. Op 25 november kwamen we voor dit jaar een laatste keer met de spaakverenigingen samen voor het project de klimaatstem van MIA. We bogen ons samen over de klimaatplannen van Mol, Geel, Herentals en Turnhout. Marc en Petra namen op 7 december deel aan het online overleg Dagelijks Bestuur Armoedebeleid. We spraken daar af om een traject op te starten waar mensen in armoede inspraak hebben in de beleidsplannen armoede voor de komende 3 jaar.

6

Negen studenten van de opleiding maatschappelijk werk van Thomas More kwamen kennis maken met Ons Huis. Sven en Marina stonden hen te woord. De studenten werkten nadien een vorming uit over erfrecht. Door corona is deze vorming niet kunnen doorgaan. Er werd wel een filmpje opgenomen en zal binnenkort aan onze bezoekers getoond worden. Ook een kleine brochure staken de studenten in elkaar. Dit schooljaar werken we samen met vier leerlingen van de Rozenbergschool voor hun GIP, dit is hetzelfde als een eindwerk. Ze kwamen langs om kennis te maken met Ons Huis en om een interview te doen met Petra. Op de Open Werkgroep van november kwam Lien van LIGO een tweede keer langs voor het installeren van het covid save ticket op de smartphone.

6. Armen blijven zoeken Op 30 september hadden Mia en Petra een kennismakingsgesprek met een nieuwe bezoekster. Welkom Elly!


ons huis

VEEL HULP GEHAD We zullen het nog dikwijls zeggen en evenveel keren schrijven: Corona doorkruiste erg veel goede bedoelingen. Zonder corona zou er geen ‘lockdown’ geweest zijn in het aanbieden van allerlei activiteiten aan mensen die het moeilijk hebben. Zonder corona zou er zowel in 2020 als in 2021 een 17 oktober-fakkeltocht door Mol getrokken zijn. De 4 Kempense armoedeverenigingen waar armen het woord nemen namen elk een ander initiatief om, de werelddag van verzet tegen armoede onder de aandacht te brengen.

“Een armoedevereniging kan NIKS alleen. Armoedebestrijding heeft hulp en ondersteuning van buitenaf nodig. Ons Huis heeft die ondersteuning effectief gekregen.” Ons Huis organiseerde een interactieve wandeling (Doolhof) en zette de deuren van ‘de Bresserdijk’ wijd open. Het openzetten van die deuren zou, zonder corona, al in 2020 gebeurd zijn. Maar zoals dikwijls, ook hier, ‘beter laat dan nooit’. Iedereen was welkom om een kijkje te komen nemen naar de ‘verbouwingsvernieuwingen’ waardoor Ons Huis alle aangeboden activiteiten in een leuke locatie kan laten plaatsvinden. Het werd er op die zondag 17 oktober een erg leuke bedoening. Veel bezoekers die Ons Huis een warm hart toedragen, veel geïnteresseerden in het uitdagende werk van armoedebestrijding. Voorzitter, Marc De Muynck, legde het omkaderingsmuziekje even het zwijgen op om zelf iets te kunnen zeggen. Marc onderstreepte de rol van zijn voorganger in het ‘verbouwingsverhaal’. In dit artikeltje wil ‘die voorganger’ een en ander verduidelijken.

Een armoedevereniging kan NIKS alleen. Armoedebestrijding heeft hulp en ondersteuning van buitenaf nodig. Ons Huis heeft die ondersteuning effectief gekregen: niet alleen bij de recente ‘grotere’ verbouwing, maar al 25 jaar lang. Het Bresserdijkverhaal begint in 1997 toen schepen Hubert Celen het gemeentebestuur overtuigde om een huis ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. De living oogde vreselijk donker en nodigde niet uit tot leuke gesprekken: Ons Huis bezoekers haalden de laatste stukjes behangpapier (en er waren helaas meerdere lagen) van de muur. En een goedwillende schilder–behanger fleurde de living op. We kregen toen een gezellige living die we tot een tweede ‘thuis’ zouden uitbouwen. Het huis had een zolder en een kelder: de laatste vol water en de zolder zonder ‘bevloering’. Met hulp van de gemeente werd de zolder voorzien van spaanderplaten en voormalig schepen Maria Luyckx zorgde ervoor dat je de waterstandmeter in de kelder kon opnemen zonder laarzen. Het huis had een garage die lange tijd dienst deed als opslagplaats voor ‘van alles en nog wat’. Een onoverzichtelijke boel. Die boel werd opgeruimd en die garage werd omgetoverd tot kledingwinkeltje. Het kledingwinkeltje verhuisde van het achterste deel in het huis naar de straatkant en het

7


ons huis achterste deel van het huis werd omgetoverd tot keuken mèt eetplaats. Leren koken met weinig geld werd een heuse uitdaging alsook leren een leuke tafel te dekken. Welzijnszorg steunde Ons Huis in dit opbouwend initiatief en de gemeente bleef niet achterwege (toenmalig burgemeester Paul Rotthier moest niet overtuigd worden: hij was het meteen eens). Toen het winkeltje verdween uit de achterbouw kon er werk gemaakt worden van een fatsoenlijke W.C. ruimte. De oude badkamer moest plaats ruimen! Het winkeltje floreerde. Het floreerde heel sterk: Vele Mollenaars vonden de weg naar de Bresserdijk om hun nog bruikbare kleren ter beschikking te stellen aan mensen die het moeilijk hebben. Mooi, heel mooi, maar … Waar stockeren? Via donaties van meerdere service clubs hadden we een beetje financiële reserve en kochten we een blokhut. Ondervoorzitter Jef, de man met de gouden werkhanden, klaarde de klus. De winkeldames beschikten over ruimte om kleren allerhande op te bergen. Mensen die het moeilijk hebben, moeten een steuntje krijgen om op een behoorlijke betaalbare manier te kunnen eten en zich behoorlijk te kunnen kleden. Maar ook mentale steun, psychologische hulp mag geen exclusiviteit zijn voor mensen die het kunnen betalen.(De coronacrisis is er zelfs in gelukt om de huidige regering te overtuigen van deze noodzaak.) Samen met CAW De Kempen en OCMW Mol en Balen konden we op de eerste verdieping van Ons Huis gratis psychologische hulp aanbieden. Een ruim lokaal werd ingericht om mensen in gesprek te laten treden met een opgeleide psychologe. Geen koude kantoorruimte wel in een luchtige kamer afgesloten van omstaanders en bezoekers. Privacy is – voor iedereen – een mensenrecht.

8

Huizen worden ouder en zijn na een aantal jaren aan herstelling toe. Dit was ook het geval op nummer 4 van de Bresserdijk. Maar er was nog meer … Ons Huis bulkte van activiteiten en de ruimte was beperkt. De hobbyclub barstte uit haar voegen, de thema’s van de open werkgroepen trokken erg veel geïnteresseerde bezoekers: de leuke living werd te klein. De winkelruimte begon alweer te klein te worden. We beschikten over veel materiaal dat niet kon getoond worden aan winkelbezoekers. Speelgoed en babymaterieel was beschikbaar, maar stond ergens ongezien opgeborgen! Er moest iets gebeuren … maar wat? En hoe? Het vorige gemeentebestuur (met Wim Caeyers als OCMW - voorzitter en schepenen van armoedebestrijding Hubert Celen en Tomas Sergooris) zette de deur open voor een verbouwingsinitiatief. De opvolgende schepenen van armoede Lief Heurckmans en de schepen sociaal beleid Wendy Soeffers waren overtuigd van de noodzakelijke aanpassing Architect Frederic Wattecamps was onze steun bij het uitdenken van mogelijkheden.


ons huis

Het dak van de achterbouw werd vernieuwd, glazen koepels brachten licht in de al te donkere ruimte. De garage naast het winkeltje kwam te koop alsook het huis op de Rozenberg dat met de binnenkoer grenst aan de binnenkoer van Ons Huis. Een niet te versmaden opportuniteit. We konden het huis met garage op de Rozenberg huren. Het nieuw gehuurde maar aftandse huis werd verbouwd en opgefrist en er kwam een speelgoedwinkeltje. Kinderbedjes, buggy’s, kinderstoelen, … alles kreeg een plaats. De garage palende aan de winkelruimte werd omgetoverd in bijkomende winkelruimte met pashokje. Twee aan mekaar palende garages maken nu de dienst uit van de nieuwe winkelruimte. Het binnenkoertje van Bresserdijk 4 werd verruimd met de binnenkoer van Rozenberg 78.

Ongelooflijk spijtig dat deze nieuwe mogelijkheden gedurende bijna twee jaar in de coronadiepvries moesten gestopt worden. Je zou er opstandig van worden. Maar mensen die het moeilijk hebben, hebben meestal geleerd om met dergelijke externe elementen te leven. Het komt nog wel goed. De nieuw ruimte zal – na corona – optimaal benut worden. Mensen die het moeilijk hebben zijn er welkom. Levenslang leren is een uitdaging voor iedereen. Hooggeschoolden weten dat maar al te best. Ons Huis reikt de hand aan wie wil bijleren. Met deze tekst had ik niet de bedoeling om de geschiedenis van Ons Huis te schetsen. Wel wil ik hiermee duidelijk aangeven dat een armoedevereniging naast actieve vrijwilligers ook nood heeft aan externe hulp. Alleen kan je weinig … met hulp kan er veel meer. SAMEN tegen armoede! Gust

De gezellige livingruimte kan uitgebreid worden met de keukenruimte: bij te veel bezoekers in de living kan de drieslagdeur open gezet worden. En dan was er nog het storend element van doorgang van de hal naar de keuken. Wie in de keuken moest zijn, moest noodgedwongen passeren langs de living wat op zich niet zo erg was maar wel storend indien aldaar juist een activiteit plaats vond. En ook dat probleem werd opgelost. Op de verdieping hebben we nu, het bureel van coördinator Petra, de gespreksruimte voor de psychologe en een bijkomend kleine gespreksruimte/archief

9


coververhaal

MANUELA WOLTERS INTERVIEW ONS HUIS • 28 DECEMBER 2021 • ANNEMIE Ik wou dat de computerklas bleef bestaan, omdat ik er zelf zoveel aan gehad had. Dus zei ik dat ik graag wou proberen les te geven, op mijn eigen manier.

Wow Manuela, ik zie hier zoveel mooie decoratie. Ja, dit is mijn hobbykamer. Ik knutsel aan deze tafel en die grote kast zit vol materiaal. Ik ben grootgebracht in dit huis. Het is te zeggen: van toen ik een jaar of vier was. Ik ben geboren in Duitsland, mijn moeder was van daar, mijn vader was een Nederlander. Ik weet niet waarom ze naar België kwamen maar ik weet wel dat mijn moeder weg wou uit Duitsland. Nadat mijn oudste zus verongelukt was en ze in datzelfde jaar ook haar ouders verloor. We waren met vijf. Ilse, Inge en Roland waren met de fiets onderweg naar de kerk, voor de voorbereiding van hun communie. Er was heel veel mist. Een chauffeur zag hen te laat, hij reed Ilse aan ze belandde tegen een boom. Inge was zo in shock dat ze gaan lopen is. Het heeft twee dagen geduurd voor ze haar terugvonden, verstopt in een korenveld.

10

Heel begrijpelijk dat je moeder een nieuwe start wou maken. Kon jij hier snel wennen? Ik was nog klein he. En de taal was geen probleem. Mijn moeder bleef wel Duits spreken. Ik ging graag naar school. Maar rekenen was heel moeilijk. Daarom hebben ze me naar De Regenboog in Dessel gestuurd. Mijn jongste zus Conny – eigenlijk heet ze Cornelia – ging mee. Elke morgen samen de bus op.

Ik heb daar in De Regenboog de allermooiste tijd gehad. Maar toen moest ik naar het middelbaar. Ik ben in Balen beland. Op mijn eentje, en ik moest het allemaal zelf uitzoeken want ik had geen ondersteuning van mijn ouders.


coververhaal

Maar je was amper dertien?

En dat heb je gedaan?

Er was hier veel ruzie thuis toen. Mijn vader is ook een tijdje weg geweest. Dus daar stond ik op die nieuwe school. Ik wist zelfs niet of ik naar beroeps één of twee moest. De directie stelde geen vragen toen ik mij alleen kwam inschrijven. Maar plots stond Marina daar, ze nam me mee naar tweede beroeps en zei dat ik nog altijd kon dubbelen als het niet lukte. Zij werd mijn enige vriendin. Het was een verschrikkelijk jaar. Geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, Frans, ik snapte er allemaal niks van. Op De Regenboog was dat allemaal anders. Daar was ik het best in naaien en koken, dat deed ik ook het liefst.

Mijn jongste zus mocht bij de drumband De Wezeltjes. Maar niet alleen. Dus moest ik mee. Daar ontmoette ik mijn man. Ik was veertien en hij was acht jaar ouder. Ik had hem al vaker gezien bij ons in de straat. Hij werkte voor de gemeente en haalde de vuilzakken op. Met een Mexicaanse hoed op zijn hoofd. In 1979 werd ons eerste kind geboren, Timmy. Een paar jaar later volgde Sissy, dan Alexander, Tommy, Dennis en Robby.

In de godsdienstles in Balen vroeg de juffrouw wat we zoal deden na school. Iedereen deed zijn verhaal en dan was ik aan de beurt. Bij ons staat er een grote mand met strijk gereed, en als ik daar mee klaar ben is het aardappels rooien of de gazon maaien. Toen we met de klas op skireis gingen kon ik niet mee, daar was geen geld voor. Marina is hier een paar keer komen vragen of ik mee naar de cinema mocht. Amai … Toen ze aan de godsdienstjuffrouw vertelde dat mijn vader zo agressief was, stelde die voor om eens met mijn ouders te komen praten.

Was je toen wel gelukkig? In het begin was ik verliefd. En ik was blij met de kinderen. Maar mijn man begon te drinken. Na het werk zat hij op café. Dus stond ik er eigenlijk weer alleen voor. Na onze Robby heb ik een heel zware depressie gehad. Een paar van onze kinderen zijn ook heel ziek geweest door astma en hersenvliesontstekingen. Ik had nooit met geld leren omgaan en kende niks van papieren. We raakten in schuldbemiddeling.

Laat het uit, zei ik, het kot gaat te klein zijn … Goh Manuela, dat was echt geen fijne jeugd. Ik zou nog uren kunnen vertellen. Mijn zus Inge is hier vertrokken en is nooit teruggekomen. En ook ik trok het niet meer. De enige uitweg die ik zag was in verwachting raken en trouwen.

De enige uitweg die ik zag was in verwachting raken en trouwen.

11


Onder voorbehoud van de coronacijfers

JANUARI ma

di

FEBRUARI wo

do

vr

za

zo

1

2

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

11

12

13

18

19

20

24 25

26

27

ENG kerstvakantie

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10 FR

kerstvakantie

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

FR

17

18

19

ENG

20 21

22

23

21

22

23

FR

ENG

24

25

26

17

27 28

29

30

28

FR krokusvakantie

31

LEGENDE Naailes 1 maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren Van 17.00-19.00 h of op afspraak François 0475 59 55 99

Engelse les ENG donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 2

Franse les FR

maandag elke 14 dagen van 13.30-16.30 h Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

12

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Open werkgroep en de kring woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12


kalender 12/01 16/02 16/03

Open Werkgroep: Uitgesteld! Open Werkgroep: Phising (Lien LIGO) Open Werkgroep: Huis van het Kind

MAART ma

APRIL

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

8

9

10

krokusvakantie

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

ENG paasvakantie

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

FR paasvakantie

21

22

23

24 25

26

27

18

19

20

29

30

31

25

26

27

Computerles

Hobbyclub

Koken

dinsdag van 14-17 h vrijdag van 19-22 h Rob 0487 51 74 13

maandag elke 14 dagen

van 18-20 h 1e donderdag Yolanda 2e dinsdag Lea 3e dinsdag Carla Yolanda 0494 29 76 64 Lea 0474 59 06 76 Carla 0499 22 02 18

van 13-15.30 h Mia

014 58 04 20 0494 16 02 82

vrijdag van 13-16h Karin 0485 36 18 32

23

24

28

29

30

31

FR

FR

Creo

22

ENG

ENG

28

21

Grit

014 58 07 98

Winkeltje: kleding+speelgoed woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

13


coververhaal

“Mia zei dat ik ook aan mezelf mocht denken. Dat ik ook rechten heb. Ik heb mijn draai heel goed gevonden in Ons Huis.”

In de computerklas kregen we les van Carine. Toen die vertrok vonden ze geen vervanging. Dat was spijtig. Ik vroeg aan Gust of ik het misschien mocht doen. Ik was nog een basispakket computereducatie gaan volgen in Geel. Ik wou dat de computerklas bleef bestaan, omdat ik er zelf zoveel aan gehad had. Dus zei ik dat ik graag wou proberen les te geven, op mijn eigen manier. Gust zei dat ik een engel was. En zo heb ik dat jarenlang gedaan. Er was wel altijd iemand van Ons Huis bij, als verantwoordelijke voor de sleutel en zo.

Doe je thuis veel op je laptop? En toen kwam Ons Huis op je pad? Op een gegeven moment stond hier iemand voor de deur van de Vierde Wereld Werking. Zo heette Ons Huis toen. Dat er een vriendin van mij van vroeger gezegd had dat we hulp nodig hadden. En dat ik gerust eens mocht langskomen als ik dat wou. Ik vond dat een grote stap. Maar op een dag, toen de kinderen naar school waren, ben ik toch gaan aanbellen. Ali deed de deur open. Ik leerde Mia kennen. Ze zei dat we ons apart konden zetten en dat ik alles aan haar mocht vertellen. Dat deed zo’n deugd. Ik heb heel veel steun van haar gehad en nog altijd. Bij Ons Huis moedigden ze mij aan om te blijven komen. Ik voelde me schuldig, alsof ik mijn kinderen in de steek liet. Ik wou niet dat de mensen dachten dat ik een slechte moeder was. Maar Mia zei dat ik ook aan mezelf mocht denken. Dat ik ook rechten heb. Ik heb mijn draai heel goed gevonden in Ons Huis.

Mia werd als een tweede moeder voor mij. Welke activiteiten vind je het leukst? Ik heb al met alles meegedaan: de kookclub, de hobbyclub en de computerklas. Op een keer vroeg Mia wat we het liefst zouden doen als we er de middelen voor hadden. Voor mij was dat nog bijleren met koken. Zo zijn we begonnen, met vijf of zes. In Rozenberg, waar twee juffen ons les kwamen geven, ook om het bestek juist te leggen en zo. We maakten eten en daarna aten we het samen op aan onze chique tafel. Plezant.

14

Muziek spelen! En de playlists maken voor mijn radioprogramma. Ik ben zot van de jaren zestig en zeventig. Allez, van nog veel meer. Zolang het maar geen boenke boenke is. House moeten ze aan mij niet vragen.

Ik draai elke maandag op Radio Gompel, van twee tot vier.


coververhaal

Tof! Heb je ook een dj-naam? Gewoon, dj Manuela. Maar vroeger bij Radio Wezel was ik dj Pussycat. (lacht)

Je bent een tijdje weggebleven uit Ons Huis, hoe kwam dat? In 2016 kwam onze Alex hier aan met onze Tommy. Die was door zijn benen gezakt op zijn werk. We zijn met hem naar spoed gereden. Ik zag direct dat er iets niet juist was, want zijn mond hing scheef aan één kant. Over naar Leuven. Daar zagen ze dat hij aneurysma’s in zijn hoofd had. Blaasjes op de hersenen die konden springen. Hij zou niet oud worden ... Ze hebben hem geopereerd maar dat was delicaat. Ze raakten een adertje en hij kon niet meer spreken. We hebben hem hier terug in huis gepakt. Hij woonde in deze kamer. Dat was niet altijd gemakkelijk. Hij zat vol onmacht en frustratie, je zou voor minder. En ik was overbezorgd. In juni 2020 was hij bij Alex op bezoek, die zorgde ongelooflijk voor zijn jongere broer. Tommy begon over te geven. Het ging helemaal fout. De MUG is gekomen.

Hij is gestorven in het ziekenhuis. Ik mocht er eerst niet bij door corona, maar dan kennen ze Manuela nog niet … Daarna was het hier een overrompeling in huis. Ik heb niet deftig kunnen rouwen. Ik merk dat ik nu niet goed meer tegen drukte kan. En ik had te veel verdriet. Daarom ben ik een hele tijd weggebleven bij Ons Huis. Corona stak er sowieso een stokje voor. Maar Mia bleef me contacteren. Ze vroeg om terug te komen als ik me wat beter voelde. Daar ben ik haar heel dankbaar voor. En ik ben teruggegaan. Maar iets in een grote groep meedoen lukt me nog niet.

Zo jammer dat je een zoon moest afgeven. En je ging ook nog door een scheiding. Maar je vond wel opnieuw het geluk. Nu ben ik gelukkig. Met mijn nieuwe partner Gerard. Het is een schat van een mens. We hebben een mobilhome en we zijn al een paar keer naar Spanje geweest. Ook de kleinkinderen en onze hondjes geven me veel vreugde.

15


ons huis Sinterklaas feest Op 2 december kwam Sinterklaas langs in Ons Huis. De kinderen werden nog al verwend met een mooi geschenk van Dreamland en een mooie zak snoep. Mijn kleinkinderen waren enorm blij . Merci Sinterklaas!

Sinterklaas

—Marie Jeanne

Sinterklaas..... verwachtingen..... vreugde..... Zowel bij kinderen als bij ouders.... Wat de grote mensen-sinterklaas betreft: die heeft vele gezichten. En het hoeft ook niet 6 december te zijn hoor! Soms komt men hem of haar tegen in een heel andere outfit! Neem nu iemand die je vriendelijk aanspreekt = je hele dag is goed! Je hebt problemen (soms maar kleine). Bijvoorbeeld iemand krijgt je apparaat, zoals je computer weer aan de praat. Heerlijk! Op een gewone dag word je uitgenodigd door vrienden zomaar en dan krijg je er nog een heel lekkere soep en frietjes bovenop! Een lieve buurvrouw die naar je vragen en zorgen luistert! En ga zomaar door.

Opendeur op 17 oktober was er een opendeurdag. Het was geslaagd. Ons Huis stond in de kijker. Er is veel volk geweest. Dat was de bedoeling. Het winkeltje stond in de krant. Hoe leuk was dat! Hopelijk vinden de mensen de weg naar Ons Huis. —Marie Jeanne

16

Nogal wat mensen betekenen sinterklaas of sinterklaasvrouw voor iemand. We moeten er gewoon wat meer op letten, vind ik. In mijn kindertijd (al lang geleden) kwam het duo aan huis waarop we met toch wat schrik zaten te wachten en de snoepjes zomaar langs de deur binnenvlogen! Zalige tijd, maar die ging te snel voorbij, omdat ik op een keer vond dat de Sint dezelfde schoenen droeg als onze pa… en de zwarte Piet had borsten??? Hoe kon dat nu? Ineens was mijn sprookje weg! Spijtig vond ik dat wel. De volgende doortocht van het heilige duo mocht ik met ons ma helpen om pakjes te maken voor de broers en zus die jonger waren. Dat had ook wel iets hoor! 'k Zou zeggen: geniet alle dagen van de sint en sinteressen! —Mia


ons huis Herdenking Op zaterdag 6 november was er een herdenkingsviering van de afgelopen twee jaar. Een trieste balans om zoveel dierbaren te moeten verliezen. Het was zo mooi gedaan. Voor de vrijwilligers een dikke pluim! —Marie Jeanne

“Het was uniek om zo een toneelstuk te zien. De sfeer zat er ook goed in onder de mensen. Alles wel coronaproof uiteraard. Echt een aanrader!”

Woordwa(a)r in Permeke Antwerpen Het was een super grappig toneelstuk met echte onderwerpen die dagelijks onder de mensen aanwezig zijn. De strijd was echt goed gevonden en aangepast op de situatie. Tom deed dat ook heel goed en we hebben echt genoten om ernaar te kijken. Het was uniek om zo een toneelstuk te zien. De sfeer zat er ook goed in onder de mensen. Alles wel coronaproof uiteraard. Echt een aanrader! Als ze ooit nog eens zouden optreden. Ik koop direct een kaartje voor hun optreden.

“Er werden mooie teksten voorgelezen met passende muziek erbij.”

Herdenkingsviering Op 6 november zijn we met enkele mensen naar de herdenkingsviering geweest. Voor mij was het een speciaal moment. Voor anderen ook wel om ze niet te vergeten. We staan dan ook even stil bij de persoon die er niet meer is . Er werden mooie teksten voorgelezen met passende muziek erbij. De aula was mooi aangekleed met bloemen en kaarsen die voor de overledenen werden aangemaakt. Het was stil en hier en daar wordt er bij de mensen een traan weggeveegd. Na de viering kwamen we bij van de emoties en het diepe verdriet in een zaal met een lekkere tas koffie en versgebakken cake. Alle personen die dit voor ons in elkaar hebben gestoken, wil ik heel hard bedanken . —dikke knuffel van Manuela

Toneel Hulsen op 28 oktober konden we ons gezellig laten gaan. Het is elk jaar opnieuw weer een dag waar ik naar uitkijk Het was een hele fijne avond Dikke pluim voor de makers van het toneel

—Joanna —Marie Jeanne

17


over armoede VLAAMS KLIMAATPLAN IS STAP VOORUIT, MAAR OOK GEMISTE KANS IN STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING EN ENERGIEARMOEDE De Vlaamse Regering heeft op de valreep een klimaatakkoord gesloten. “Wat daarin staat over de huurmarkt, is een stap vooruit. Maar tegelijk is het klimaatplan een gemiste kans omdat te weinig ambitie aan de dag gelegd wordt. Voor de koopmarkt hopen we dat er een volwaardig noodkoopfonds komt”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Wat mobiliteit betreft, slaat het klimaatplan de bal volledig mis. Er is nauwelijks sprake van openbaar vervoer. Concreet moeten huurappartementen tegen 2030 energielabel D halen en vrijstaande woningen label E. Dat betekent dat zeer slechte woningen gerenoveerd worden tot slechte woningen. Voor het Vlaams Netwerk tegen Armoede had dat een stuk strenger gemogen. Woningen met label D kun je bezwaarlijk als energiezuinig beschouwen. Ze hebben vaak nog geen dubbele beglazing (wat wel vereist wordt voor een conformiteitsattest), geen geïsoleerde leidingen of geen hoogrendementsverwarmingsketel. De energiekosten blijven daardoor relatief hoog. Woningen met label E zijn al helemaal geen kwaliteitsvolle woningen. Heidi Degerickx: “We hopen dat hier op termijn ambitieuzere doelstellingen komen. Dat dit gepaard gaat met een ondersteuningsmechanisme voor verhuurders, via renteloze leningen, is een goede zaak. Anders dreigen velen van hen de private huurmarkt te verlaten. Dat zou de Vlaamse wooncrisis alleen nog maar verscherpen en de woonsituatie van de bewoners van die woningen nog slechter maken.” Met zo’n ondersteuningsmechanisme kunnen de energienormen voor de private huurmarkt wel nog een stuk strenger worden. Dat is nodig in de strijd tegen de klimaatopwarming én in de strijd tegen energiearmoede. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede heeft ook vragen bij hoe dit gaat gecontroleerd worden. Hopelijk beperkt de controle zich niet tot nieuwe huurcontracten, want dan zal de renovatiegolf te traag verlopen. Mensen die in een woning met energielabel E of F leven, zitten in een bijzonder precaire situatie. Daar moet snel aan verholpen worden. Voor de koopmarkt blijft de ambitie ook beperkt tot energielabel D. Naar schatting 80.000 Vlaamse noodkopers leven vandaag in een woning van slechte kwaliteit. Zij

18

kochten die woning aan, vaak om te ontsnappen aan de al te krappe huurmarkt, maar houden te weinig budget over voor renovatie. In Gent ondersteunen Samenlevingsopbouw en Sivi vzw, één van de 57 verenigingen van het Vlaams Netwerk tegen Armoede, noodkopers om energiezuinige renovaties te realiseren via het project Gent Knapt Op met steun van Stad Gent. Bedoeling is om tot een woning te komen die voldoet aan de vereisten van de Vlaamse wooncode. Energielabel D geeft die garantie niet. Ook hier vindt het Netwerk dat de ambitie hoger kan. Vlaanderen legt in haar projectoproep voor noodkopers trouwens zelf de lat hoger. Ook daar worden renteloze leningen verstrekt voor renovaties die een woning laten voldoen aan de Vlaamse wooncode. De hamvraag blijft: waarom de lat zo laag leggen in het Vlaamse klimaatplan voor het energiezuinig maken van woningen?

“Naar schatting 80.000 Vlaamse noodkopers leven vandaag in een woning van slechte kwaliteit.” Nog beter, dan louter renteloze leningen, zou zijn om te evolueren naar een rollend noodkoopfonds naar Gents voorbeeld voor eigenaars in armoede. Dat fonds werkt niet met terug te betalen renteloze leningen. Voor veel noodkopers blijven die leningen een grote drempel of mogelijks zelfs onmogelijk (vb. eigenaars in een gerechtelijke schuldsanering). In Gent Knapt Op is de steun tot 30.000 euro geen lening, maar een premie die enkel moet terugbetaald worden wanneer de woning wordt verkocht. Met die terugbetalingen wordt het rollend fonds gefinancierd om weer nieuwe noodkopers te ondersteunen. Een andere optie is dat het fonds de investeringen voorfinanciert en dat eigenaars die terugbetalen met de besparing op hun energiefactuur. Dat de Vlaamse Regering de kwaliteit op de private huur- en koopmarkt stapsgewijs wil verbeteren, kunnen we begrijpen. De ambitie moet wel hoger liggen dan in dit klimaatplan, met een duidelijk tijdspad en ondersteuning om tot woningen te komen met minimaal energielabel C en op termijn B en A. Ook op de sociale huurmarkt is er nog altijd een inhaalbeweging nodig wat betreft energiezuinige renovaties. Ook daar valt nog veel sociale én klimaatwinst te boeken.


over armoede Het Vlaams Netwerk tegen Armoede is zeer verontrust over het mobiliteitsluik in dit klimaatplan. Er komen geen investeringen in een uitgebreider aanbod, terwijl de laatste jaren al veel lijnen geschrapt zijn. Vervoersarmoede is een groot probleem voor mensen met een laag inkomen, zeker in de buitengebieden. Openbaar vervoer is de enige manier om hen uit hun sociaal isolement te halen en hen de kans te geven om zich te verplaatsen naar een job, een opleiding, het ziekenhuis, familie of vrienden. De aankoop van een wagen is voor hen totaal onbereikbaar, laat staan een elektrische. Wat mobiliteit betreft, worden mensen in armoede simpelweg over het hoofd gezien.

Bron: NTA

VANAF 1 JANUARI 2022 TWEE JAAR UITSLUITING VAN AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERING VOOR WIE LIDGELD ZIEKENFONDS NIET BETAALT

“Het is een onrechtvaar‐ dige maatregel die voor zwarte sneeuw kan zorgen in kwetsbare gezinnen, met zware gezondheidsproblemen en schrijnende toestan‐ den tot gevolg.”

Vanaf 1 januari 2022 zorgt een wijzi‐ ging binnen de wetgeving van de mutualiteiten ervoor dat leden maar liefst 2 jaar lang kunnen worden geschorst in 2022 en 2023 voor een recht op aanvullende verzekering, zoals een tand- of hospitalisatieverze‐ kering. Dat gebeurt als ze sinds 2019 geen aanvullende bijdrage (lidgeld) hebben betaald voor de voorbije 24 en 36 maanden. De impact is gigantisch. “De maatregel treft het hele gezin, ook kinderen ten laste. Tandzorg, een beugel, (dag)opname in het zieken‐ huis en voor- en nazorg, een specialist raadplegen, een bril … voor deze zorgen zal enkel nog wettelijke minimum terugbetaald worden door hun huidige ziekenfonds. Het is een onrechtvaardige maatregel die voor zwarte sneeuw kan zorgen in kwets‐ bare gezinnen, met zware gezond‐ heidsproblemen en schrijnende toestanden tot gevolg”, aldus Heidi Degerickx, algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

“Mensen betalen hun lidgeld voor de mutualiteit niet uit onwil, maar gewoonweg door een gebrek aan geld. Ze stellen zorg uit en behelpen zich zonder naar de dokter of de tandarts te gaan. Ondertussen gebruiken ze het weinige geld dat ze hebben voor onmiddellijke basisbehoeften, zoals eten, water, verwarming, wonen en schoolkosten voor de kinderen,” zo stelt Heidi Degerickx. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede is geschrokken en verbolgen over deze contraproductieve en onrechtvaardige maatregel die maar één doel heeft: straf de armen. Bovendien zal de maatregel ook veel geld kosten aan de samenleving. OCMW’s zullen massaal dossiers moeten openen en tussenkomen om al dan niet zelf de facturen te betalen. Zo krijgen we een tweesporensamenleving: enerzijds een universele aanvullende verzekering

19


over armoede

tegen ziekte voor de meerderheid van de bevolking, anderzijds een afglijden naar het strikte wettelijke minimum in de ziekteverzekering voor de armste bevolkingslaag. Voor die kwetsbaren wordt gezondheidszorg veel minder toegankelijk en zijn broodnodige aanvullende verzekeringen of tussenkomsten, zoals een betaalbare tand- of hospitalisatieverzekering, niet meer mogelijk. Mensen kunnen nog lid blijven van hun ziekenfonds, maar zullen dus twee jaar lang geen aanvullende tussenkomsten meer kunnen krijgen. Ze vallen terug op de wettelijke minimum tussenkomst, zoals bij de Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering. En net daar knelt het schoentje. We weten allang dat tandzorg bijvoorbeeld bijna onbetaalbaar is geworden voor veel mensen. Een ander probleem is dat steeds meer spe-

“Mensen kunnen nog lid blijven van hun ziekenfonds, maar zullen dus twee jaar lang geen aanvullende tussenkomsten meer kunnen krijgen.” 20

cialisten niet meer geconventioneerd zijn, wat de zorg opnieuw duurder maakt door minder terugbetaling. Dit alles maakt dat zorg veel minder toegankelijk is en een pak duurder voor de meest kwetsbare mensen. Ze zullen hun zorg nog meer uitstellen en daar gaan wij allemaal aan mee betalen. De wachttijd van twee jaar wordt dus niet alleen “straftijd” voor de wanbetalers maar evenzeer “betaaltijd” voor de samenleving. “Ik ben met mijn gezin al een aantal jaar aangesloten bij de Hulpkas omdat wij op een bepaald moment de middelen niet hadden om lidgeld te betalen bij de mutualiteit. Wij zijn nu nog steeds bij de Hulpkas aangesloten. Concreet wil dat zeggen dat ik bijvoorbeeld wel tussenkomst krijg voor de tandartskosten voor mijn zoontje, maar niet voor de logopedie. Ik betaal daar nu 28,5 euro per week voor,” aldus Cindy Van Geldorp, ervaringsdeskundige van het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Mensen in een financieel kwetsbare positie hebben het sowieso al moeilijk. Ze leven nu al gemiddeld 17 jaar langer in ziekte dan de middenklasse doorheen hun levensloop. De coronacrisis heeft hun overlevingsstrijd nog meer op

scherp gesteld. Ze stellen gezondheidszorg uit omdat ze bang zijn voor besmetting of allerlei hoge kosten. Ook door de zorg voor coronapatiënten wordt reguliere zorg nu noodgedwongen uitgesteld door zorgverleners. “Als deze wetgeving niet wordt tegengehouden, kijken mensen in armoede die hun ledenbijdrage niet hebben betaald, aan tegen torenhoge facturen. De wijziging in de wetgeving getuigt van een totaal gebrek aan solidariteit met de meest kwetsbaren. Schroef de wijziging terug of stel ze op zijn minst 1 jaar uit zodat er constructieve oplossingen kunnen komen om iedereen aan boord te houden van onze wereldvermaarde ziekteverzekering”, aldus het Vlaams Netwerk tegen Armoede. De wijziging in de wetgeving van de mutualiteiten is al in 2019 gestemd, een beslissing van de vorige federale regering. Ze zou normaal gezien van kracht worden op 1 januari 2021. Ze is door de huidige regering al eens 1 jaar uitgesteld. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede vraagt om de wijziging van de wet fundamenteel tegen te houden en bij te sturen. Het armoedenetwerk vraagt om de huidige regeling te behouden: mensen die achter-


nieuws AANVRAAG NIEUWE PIN-/PUK-CODE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART EN VREEMDELINGENKAART Sinds 1 oktober hoef je voor bepaalde dienstverleningen van onze bevolkingsdienst geen afspraak meer te maken. Het gaat dan over korte, eenvoudige verrichtingen zoals een nieuwe PIN- of PUK-code van je identiteitskaart of vreemdelingenkaart aanvragen, een uittreksel uit het strafregister opvragen of je handtekening laten wettigen. Voor deze zogeheten vijfminuutverrichtingen kom je tijdens de openingsu‐ ren gewoon langs bij de onthaal- en informatiebalie van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Een volledig overzicht van de baliedienstverlening vind je op www.gemeentemol.be /onthaal-en-informatiebalie-getouw.

stallen hebben, kunnen zich in regel stellen met de mutualiteit binnen de 24 maanden en daarna op korte tijd terug gebruikmaken van de ziekteverzekering. “Het is cynisch dat we te midden van een gezondheidscrisis de toegang tot de gezondheidszorg versmallen en broodnodige aanvullende verzekeringen ontzeggen aan de meest kwetsbaren door een extra wachttijd van twee jaar. Zij zullen nu verplicht worden om twee jaar aanvullende lidgelden te betalen maar tegelijk géén toegang krijgen tot de aanvullende dekking van de ziekteverzekering. Na twee jaar coronacrisis volgt voor hen dus nog veel meer zwarte sneeuw in 2022 en 2023”, aldus Degerickx. “Laten we ons gezond verstand gebruiken: hou de invoering van deze nieuwe wetgeving tegen en draai ze terug. Ze is contraproductief voor de hele samenleving.”

Bron: NTA

De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat gemeentediensten voortaan op afspraak werken. Voor de meeste dienstverlening is dat een groot voordeel, want onze collega’s kunnen zich nu grondig voorbereiden. Langs de andere kant bieden we ook dienstverlening aan die geen voorbereiding vraagt. Voor deze korte en eenvoudige verrichtingen hoef je vanaf nu dus geen afspraak meer te maken.

Absolute meerwaarde De eerste reacties op deze nieuwe manier van werken zijn heel positief. Onze inwoners vinden het een absolute meerwaarde dat ze voor korte vragen zonder afspraak bij ons terechtkunnen. Ook inwoners die uit gewoonte een afspraak maakten, maar dan aan de balie vernemen dat we hen meteen kunnen helpen, zijn blij met deze ‘meevaller’.

Aanbod aanpassen waar nodig In deze eerste opstartfase is het aanbod vijfminuutverrichtingen nog beperkt. We evalueren de werking regelmatig. Als blijkt dat een bepaalde dienstverlening toch te complex is om snel aan de balie af te handelen, halen we de dienstverlening uit het aanbod. Andersom geldt dit ook: als we merken dat je voor bepaalde verrichtingen eenvoudig aan de balie terechtkan, passen we onze communicatie aan zodat je hiervoor geen afspraak meer moet maken. Je kan altijd terecht op onze website en in de online afsprakenmodule voor de laatste, correcte stand van zaken.

Eerste stap in uitrol nieuwe dienstverleningsconcept Als gemeentebestuur investeren we fors in onze dienstverlening. We willen de balieversnippering in onze gebouwen stoppen door in de toekomst te werken met twee centrale baliepleinen: in ’t Getouw en op welzijnssite Ten Hove. Elk balieplein zal beschikken over een snelloket met vijfminuutverrichtingen, enkele themabalies en diensten die op afspraak werken. Het verschuiven van de eerste vijfminuutverrichtingen naar de onthaal- en informatiebalie van ‘t Getouw vormt een belangrijke eerste stap in de uitrol van dit nieuwe dienstverleningsconcept.

Meer info: • Onthaal- en informatiebalie ’t Getouw, 014 33 07 11, 2400@gemeentemol.be • Bevolkingsdienst, 014 33 07 16, bevolking@gemeentemol.be

21


varia MOPPEN EN GRAPPEN Bij de dokter Dokter, ik heb mijnheer Debel aan de telefoon. Hij zegt dat zijn vrouw een blindedarmontsteking heeft. De dokter schudde het hoofd: - Dat kan niet. Hij is vorig jaar operatief verwijderd. Hebt u al eens iemand ontmoet met een tweede appendix? - Hebt u al eens iemand ontmoet met een tweede vrouw? antwoordde de verpleegster.

In de klas Een nieuwe onderwijzeres wil de klas psychologisch benaderen. Ze vraagt aan de kinderen: "Iedereen die denkt dat hij dom is ... staat op." Na enkele seconden staat kleine Jo op. De juffrouw zegt: "Denk je dat je dom bent, Jo?" Jo: "Neen juffrouw, maar ik vond het niet fijn u alleen te zien staan."

Mooi Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. "Waarom doe je dat, mama?", vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken natuurlijk zegt moeder en even later begint ze de crème af te vegen met een doekje. Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: " 't helpt niet he ? "

MOOIE GEDACHTEN ik ben blij omdat ik er ben ik ben blij met wie ik ben ik ben blij met de dingen die ik ken ik ben blij met de vrienden die ik heb ik ben blij het is niet nep ik ben blij met alles om me heen ik ben blij ik ben niet alleen ik ben blij dat het soms tegen zit want op dat moment denk ik : ik ben blij, ook dit gaat weer voorbij

22


varia

BEDANKJES Bedankt aan zwembad Den Uyt voor de schenking van de verloren voorwerpen. Hier kunnen wij vele mensen mee blij maken. Bedankt aan de vele geïnteresseerden die op onze wandeling en opendeurdag aanwezig waren. Bedankt aan de Ladies Circle voor de mooie voorstelling Sterrelicht en appeltaart in schouwburg Rex. Wij hebben er erg van genoten! Bedankt aan toneel Hulsen voor de uitnodiging van hun voorstelling. Bedankt aan Tom Driesen voor de fijne samenwerking en om ons op de gastenlijst te zetten van Wordwa(a)r in bibliotheek Permeke in Antwerpen. Wat een ervaring!! Bedankt aan de leerlingen en leerkrachten van Rozenberg S.O. en Sint-Lutgardisinstituut. Dankzij jullie inzet konden wij onze kinderen een fijne Sinterklaas bieden. Bedankt aan al onze sponsors voor de kerstpakketten: Rotary, Lions Mol - Geel, Ladies Circle, Butterfly en Diogenes. Met behulp van jullie steun kunnen wij onze gezinnen toch wat kerstgevoel geven!

Op donderdag 23 december reed ik weer hoopvol naar Ons Huis. Het was weer de dag van het Kerstpakket,joepie!!! Ik werd er met een glimlach en een babbeltje onthaald door Petra,Mia en Lea. Buiten het goed gevulde kerstpakket en een heuse feestmaaltijd voor mij en Karin kreeg ik ook nog 2 mooie beautypakketten voor zowel man als vrouw. Tevens ontdekte ik in het pakket een heel knappe zelfgemaakte kerstkaart van ons huis gemaakt door Marina. Zo een goedgevuld pakket is in deze moeilijke tijd van corona en crisis een welgekomen geschenk. Ik wil dan ook in mij en Karin haar naam iedereen super bedanken die hieraan meegewerkt heeft en dit toch weer prachtig voor mekaar heeft gekregen. Voor iedereen de beste wensen voor 2022 en hopelijk kunnen de activiteiten snel terug opstarten want het gemis van Ons Huis is groot!!! Groetjes aan alle bezoekers en tevens een dikke dankuwel aan alle vrijwilligers. —Danny.

Bedankt aan Marina voor de prachtige kerstkaarten!! Bedankt aan Wannes en Vik Boënne - Delfosse voor de opbrengst van jullie zelfgebakken koekjes!

23


WILT U EEN GIFT DOEN? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

COLOFON Petra, Marc, Gust,

Redactie

Nicky, Mia, Marie Jeanne, Manuela Drukkerij

xod Drukkerij, Balen

Papier

Cyclus Print

Letter

Tisa Sans Pro Arno Pro 200 stuks

Oplage

Chloë Janssens

Vormgeving

Annemie Willems

Interview

& Fotografie Caroline Poucke, Petra en Karlijne Geudens voor Henri Lejeune.com Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 of 0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.