småSTAD 2020 2

Page 1

småstad NUMMER NUMERO • 2 / 2020

Shopping & evenemang i Ekenäs centrum • Shoppailua & tapahtumia Tammisaaren keskustassa

Coronan resulterade i

INVESTERINGAR OCH NYTÄNK Koronaepidemia johti

SIDORNA • SIVUT 4–7

En amerikan i Ekenäs Amerikkalainen Tammisaaressa

Julhjälp också i år Jouluapua tänäkin vuonna

Vintermat Talviruokaa

SIDAN • SIVU 12

SIDAN 24 • SIVU 26

SIDAN • SIVU 18

CARL DE MUMMA

INVESTOINTEIHIN JA INNOVAATIOIHIN2 / 2020

småstad

3

VISIT RASEBORG

E

kenäs Centrumförening grundades i slutet av 2007. För­ eningen har som syfte att stärka stadens centrum som ett attraktivt handelscentrum; präglat av mångfald, tillgänglig­ het, kvalitet och service – mitt i Svenskfinland. Genom håll­ bar och långsiktig utveckling av stadskärnan jobbar vi till­ sammans med våra medlemmar och samarbetspartner för att skapa ett levande centrum. Föreningen har i dagsläget runt åttio medlemmar. Föreningens arbete att öka trivseln i staden och skapa en levande stadskärna syns bland annat genom evenemang som föreningen ordnar. Det är populära tillställningar där folk trivs, där man kan umgås och vistas ute tillsammans. Under året arrangerar föreningen sex till åtta evenemang. Till de största evenemangen hör Påskmarknaden, Cityloppis, Skör­ demarknad, Julgatans öppning och Ekenäs Gammaldags Julmarknad. Utöver evenemang har Ekenäs Centrumfören­ ing även hand om Ekenäs torg som ordnas onsdagar och lördagar samt kvällstorgen. För verksamheten har föreningen två deltidsanställda; torgövervakaren och verksamhetsledaren. Om du har frågor gällande föreningen kan du vara i kontakt med vår verk­ samhetsledare (040 7169 585). Utöver torg­övervakaren och verksamhetsledaren jobbar också styrelsen mycket för att få allt att gå ihop. Vi hoppas Du skall trivas i Ekenäs!

T

ammisaaren Ydinkeskustayhdistys perustettiin vuoden 2007 l­opulla. Yhdistyksen toiminta pyrkii vahvistamaan kaupun­ gin keskustaa houkuttelevana kaupan keskuksena, jota leimaa monimuotoisuus, saavutettavuus, laatu ja palvelu – keskellä ruotsinkielistä Suomea. Me työskentelemme pitkällä ja kestä­ vällä tähtäimellä kehittääksemme kaupungin keskustasta entistä elävämmän yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yhdistyksellä on noin 80 jäsentä. Yhdistyksen tekemä työ kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi ja elävän keskustan luomiseksi näkyy muun muassa niissä tapah­ tumissa jotka yhdistys järjestää. Tapahtumat ovat suosittuja, niis­ sä viihdytään, tavataan tuttuja ja seurustellaan ulkosalla. Vuoden aikana yhdistys järjestää kuudesta kahdeksaan tapahtumaa. Suu­ rimmat tapahtumat ovat Pääsiäismarkkinat, Citykirppis, Sadon­ korjuumarkkinat, Joulukadun avajaiset ja Tammisaaren Van­ hanajan Joulumarkkinat. Eri tapahtumien lisäksi Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys huolehtii Tammisaaren torin (keskiviik­ koisin ja lauantaisin) sekä iltatorin järjestelyistä. Toiminnan pyörittämistä varten yhdistyksellä on kaksi osa-­ aikaista työntekijää; torivalvoja ja toiminnanjohtaja. Jos sinulla on yhdistystä koskevia kysymyksiä voit kääntyä toiminnan­johtajan puoleen. Hänet tavoittaa numerosta 040 ­­ 716 9585. Torivalvojan ja toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksen hallitus tekee paljon töi­ tä pitääkseen pyörät pyörimässä. Toivomme, että viihdyt Tammisaaressa!

God jul och gott nytt år 2021! Styrelsen

Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta 2021! Hallitus

småstad ANSVARIG UTGIVARE • VASTAAVA JULKAISIJA

STYRELSEN • HALLITUS

Ekenäs Centrumförening r.f. Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys ry.

Pia Stenroos, ordförande • puheenjohtaja Susanna Widlund, vice ordförande • varapuheenjohtaja Ann-Marie Johansson, kassör • rahastonhoitaja Anna Taube-Mattsson, medlem • jäsen Carina Sontag, medlem • jäsen Gunilla Damén, medlem • jäsen

ADRESS • OSOITE

Långgatan 13, 10600 Ekenäs Pitkäkatu 13, 10600 Tammisaari TELEFON • PUHELIN 040 716 9585 E-POST • SÄHKÖPOSTI

ekenascentrum@raseborg.fi

WEBB • NETTI www.ekenascentrum.fi UPPLAGA • LEVIKKI 24 050

SPRIDNING Raseborg, Hangö, Ingå JAKELU Raasepori, Hanko, Inkoo UTGIVNINGSTAKT 2 nr/år JULKAISUTIHEYS 2 nro/v. REDAKTÖR • TOIMITTAJA

Mia Berg-Lundqvist

ÖVERSÄTTNING • KÄÄNNÖKSET

Bubi Asplund

LAYOUT & OMBRYTNING • ULKOASU & TAITTO

Mikael Rehn/Leo Graphics

DISTRIBUTION • JAKELU Etelä-Uusimaa


Coronan resulterade i INVESTERINGAR OCH NYTÄNK MIA BERG-LUNDQVIST

Pandemin har inte bara medfört elände, utan också gett tid för eftertanke och en chans till nya kreativa lösningar. Nöden är uppfinningarnas moder, heter det ju.

J

ag hade inte haft semester på nitton år då coronan slog till. Jag tänkte först att det här är min chans till lite ledighet, berättar Kim Holmberg, bagare och ägare till café Carl de Mumma. Den 17.3 samlade han personalen och meddelade om förestående permitteringar. Läget såg hopplöst ut. Försäljningen hade störtdykt med nästan sjuttio procent inom loppet av två veckor. Man var tvungen att tillfälligt stänga ned verksamheten för säk­ ra företagets likviditet. BIL FRÅN TYSKLAND Men efter en vecka av gårdsarbeten hemma i Tenala, började Holmberg frenetisk tän­ ka ut lösningar för hur man kunde öppna upp verksamheten. Det var då idén om en café- och bageribil uppstod. Han hittade ett bra bilalternativ i Tyskland och kontak­ tade säljaren via mejl. Den tilltänkta bilen uppfyllde alla krav, men det fanns en liten hake. Det tyska bilföretaget vägrade sända bilen till Finland innan hela köpesumman var betald.

Tina Nykänen-Lindqvist tror att beställningarna över nätet kommer att öka i takt med att coronafallen blir allt fler. Tina Nykänen-Lindqvist uskoo, että verkon kautta tapahtuvat tilaukset tulevat lisääntymään kun koronatapaukset lisääntyvät. M B-L

4

• småstad

2/ 2020


BollaBiln blev en stor succé och gav tidvis upphov till långa köer. Här Kim Holmberg med dottern Erin Holmberg. Pulla-Autosta tuli suuri menestys ja ajoittain jonot olivat pitkiä. Kuvassa Kim Holmberg tyttärensä Erin Holmbergin kanssa.

CARL DE MUMMA

– Jag var tvungen att fråga mig själv om det här var en risk värd att ta. Det handlade trots allt om dryga 30 000 euro. Så tänkte jag att friskt vågat, hälf­ ten vunnet, berättar han. Allt gick i en rasande takt. Sex dagar efter att beslutet om att köpa bilen var fattat, var den på plats på Ekenäs torg och alla tillstånd i skick. BOLLABILN EN KUNDSUCCÉ BollaBiln blev en omedelbar succé. Som bäst hade man en kö på trettio meter. Första dagen sålde man 320 örfilar, då man under en normal lördag tidigare sålt kring 100. – BollaBiln blev vår chans att snabbt få igång verksamheten. Det blev en mindre försäljning jämfört med fjolåret, men vi stannade ändå på hyfsade siffror under coronavåren. Holmberg tror att en del av succén med BollaBiln handlade om folks läng­ tan efter normalitet under en exceptio­ nell tid. Och BollaBiln, den kommer vi att få se igen under olika evenemang, nästa gång vid julgatans öppning. NÄTBUTIK STÖDER JULHANDELN På den digitala fronten har man tagit stora kliv framåt i Finland under pande­ min. Näthandeln och andra nätbasera­ de tjänster har hjälp till att hålla hjulen rullande. För Pia Stenroos, som driver butiken Toppen, blev det här den extra knuff hon behövde för att förverkliga planerna om en nätbutik. – I början av pandemin satsade vi kan­ ske mera på hemkörningstjänster. Folk kunde ringa in sina beställningar och betala inköpen med faktura, berättar hon. Under sommaren, då mycket återgick till det normala, fattade Stenroos beslu­ tet att starta en näthandel. Eftersom det

–  När allt litet stannade av under våren fanns det tid att fundera på nya lösningar, vilka slags investeringar som måste göras för att utveckla verksam­ heten, säger Max Forsman, vd för La­ vendel Services Oy. Ekenäs är följande logiska steg från Hangö och det kändes därför som ett naturligt val att expandera till grannsta­ den. TID ATT FÖRVERKLIGA PROJEKT – Därtill är ju Ekenäs en hyggligt stor Även i Sonjas Delikatess resulterade stad med ett tillräckligt kundunderlag coronavåren till förverkligandet av en och ett trivsamt centrum, säger Fors­ näthandel. man. – Min första reaktion på pandemin var Han upplever att de fått ett varmt att nu får vi tid över att förverkliga pro­ mottagande, men att de ännu måste ar­ jekt som vi länge spunnit på, men inte beta med att få kunderna att hitta dem. hunnit åtgärda, säger Sonja Widlund, – Alla är heller inte så insatta i vad ett som driver delikatessbutiken tillsam­ tvätteri kan prestera, vilka olika typer av tjänster vi kan erbjuda, säger han. mans med sin mor Susanna Widlund. Men så blev det inte. Högsäsongen inleddes två månader i förväg, tack vare LÄKEMEDEL ÖVER NÄTET alla fritidsboende som anlände tidigare När pandemin nådde Finland var det än vanligt till sina stugor. Damerna be­ några intensiva veckor för apoteken, då rättar att de var riktigt tvungna att skär­ folk hamstrade bland annat värkmedicin. – Vi hade under en längre tid funde­ pa till sig för att få i gång nätbutiken, som varit öppen sedan juli. rat över hur vi kan betjäna kunderna på – Eftersom vi satsar på unika produk­ andra sätt än det traditionella över disk. ter, är det här också ett sätt att betjäna Coronan snabbade upp den här proces­ de turister som besöker vår butik och sen, säger Tina Nykänen-Lindqvist, blir förtjusta i någon vara, säger Susan­ provisor vid Nya Apoteket. Man har rätt nyligen tagit i bruk en na Widlund. Hittills har man inte sålt särskilt mobilapplikation som heter Treet, som mycket via nätet, men liksom Toppen, används av hela Avainapteekit-ked­ har man siktet ställt på julhandeln. jan. Via appen får man en skyddad – Av besöksstatistiken kan jag se att förbindelse till apoteket och kan bestäl­ det som intresserar är marmelader, sylter la såväl receptlagda som receptfria pro­ och safter. Det är produkter som är lät­ dukter. I mobilapplikationen fyller man ta att skicka iväg, eftersom de har lång också i vilket apoteks tjänster man öns­ hållbarhet, säger Sonja. kar nyttja. De köpta varorna kan sedan endera avhämtas från apoteket eller från ÖPPNADE NYTT läkemedelsautomaten, som ligger vägg i Hangötvätteriet Lavendel Services Oy vägg med apoteket, men med egen in­ beslöt att vidga verksamheten med att gång. öppna en filial i Ekenäs under sommaren. fanns en risk för en andra coronavåg under hösten, ville hon inte riskera att julhandeln skulle gå i stöpet. Målsätt­ ningen är att nätbutiken ska vara klar att tas i bruk i slutet av november. Hon ser satsningen på nätbutiken som ett kom­ plement i serviceutbudet, något som hon har nytta av också efter att pandemin passerat.

småstad

2 / 2020

5


Tammisaaren toimi­pisteessä työskentelevä ­ Monika ­Kevin-Haapalahti ja ­Lavendel Servicesin toimitus­johtaja Max Forsman sanovat, että yritys on otettu hyvin vastaan Tammisaaressa. ➜ Monika Kevin-Haapalahti, som betjänar i Ekenäs, och Max Forsman, vd för Lavendel Services, tycker att de blivit varmt mottagna i Ekenäs. ➜

M B-L

Johan Forssell, vd för West-Drivers, berättar att man haft all teoriundervisning på nätet sedan våren. West-Driversin toimitusjohtaja Johan Forssell sanoo, että autokoulun teoriaopetus on keväästä lähtien hoidettu verkon kautta.

– Systemet med Treet är fortfarande ganska nytt och i en testfas för såväl personal som kunder. Men jag tror att det blir mera efterfrågat nu då coronafallen åter ser ut att stiga. TEORI ÖVER NÄTET På trafikskolan West-Drivers har man helt övergått till distansundervisning sedan våren beträffande teoridelen. Nätalternativet fanns redan innan coronan, men använ­ des tidigare endast av ett fåtal personer. Att man nu valt att helt övergå till nätbaserad undervisning, var ett be­ slut som företagets vd Johan Forssell fattade. – Så länge risken för smitta finns, ska risken elimine­ ras. Vi är lyckligt lottade i den bemärkelsen att vi kan fortsätta verksamheten med hjälp av digitala hjälpme­ del, säger han. Till en början ryggade en del av eleverna litet inför nätundervisningen, men ganska fort har alla vant sig. Fördelen är den flexibilitet den erbjuder. Eleven är inte bunden till ett exakt klockslag då hen kan logga in och utföra sina uppgifter. – Nackdelen är att den naturliga diskussion som upp­ står i ett klassrum faller bort. Det kräver också en viss självdisciplin, säger Forsell. Han tror trots allt att de nätbaserade lösningarna kommer att ha sin naturliga plats också efter pandemin, att coronan snarast bara fungerat som en katalysator för den digitala utvecklingen. 6

• småstad

2/ 2020

M B-L

Susanna och Sonja Widlund driver tillsammans Sonjas delikatess. För deras del inleddes högsäsongen två månader tidigare än vanligt på våren. Sonja ja Susanna Widlund omistavat yhdessä Sonjan herkun. Kaupan huippusesonki alkoi tänä vuonna kaksi kuukautta aikaisemiin kuin normaalisti.


Koronaepidemia johti INVESTOINTEIHIN JA INNOVAATIOIHIN TEKSTI JA KUVAT MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Koronaepidemia ei ole aiheuttanut pelkkää surkeutta, se on myös antanut harkintaaikaa ja luonut mahdollisuuden rakentavien ratkaisujen keksimiselle.

– En ollut pitänyt lomaa yhdeksään­ toista vuoteen koronan iskiessä. Ensin ajattelin, että nyt minulla on mahdolli­ suus pitää vähän vapaata, Kim Holmberg sanoo. Hän on leipuri ja kahvila Carl de Mumman omistaja. Maaliskuun 17:sta päivänä hän kokosi yhteen koko henkilökuntansa ja ilmoitti tulevista lomautuksista. Tilanne näytti toivottomalta. Myynti oli pudonnut lä­ hes 70 prosenttia kahden viikon aikana. Taatakseen maksuvalmiuden hänen oli pakko sulkea yritys väliakaisesti.

AUTO SAKSASTA Tehtyään viikon vimmatusti puutar­ hatöitä kotona Tenholassa, Holmberg ryhtyi mitettimään ratkaisuja toimin­ nan uudelleen käynnistämiseksi. Silloin ajatus kahvila- ja leipomoautosta syntyi. Saksasta löytyi sopiva auto ja hän otti sähköpostitse yhteyttä myyjään. Auto täytti kaikki vaatimukset, mutta asiassa oli pieni mutka. Saksalainen autokaup­ pias ei suostunut lähettämään autoa Suo­ meen ennen kuin koko kauppahinta oli maksettu.

småstad

2 / 2020

7


8

Pia Stenroos toivoo saavansa verkkokaupan käyntiin marraskuussa sopivasti joulumyynnin edistämiseksi. Pia Stenroos hoppas på att hennes näthandel ska vara igång lagom till julhandeln.

småstad

Koronakeväänä myyntimme laski edel­ lisvuoteen verrattuna, mutta myyntimme oli kuitenkin ihan hyvä. Holmberg uskoo, että Pulla-auton menestys osaksi johtuu ihmisten kai­ puusta normaaliin poikkeuksellisina ai­ koina. Pulla-auton palveluista pääsemme jatkossakin nauttimaan erilaisten tapah­ tumien yhteydessä, esimerkiksi jouluka­ dun avajaisissa.

2 / 2020

Tavoitteena on, että verkkokauppa olisi marraskuun lopulla käyttövalmis. Hän näkee verkkokaupan palvelutarjonnan täydentäjänä. Siitä hänelle on hyötyä myös pandemian kaikottua.

AIKAA PROJEKTEILLE Koronakevät antoi alkusysäyksen verk­ kokaupalle myös Sonjan herkussa. – Ensimmäinen reaktioni koronapan­ demian iskiessä oli, että nyt voimme VERKKOKAUPPA TUKEE toteuttaa projekteja joita olemme suun­ – Kysyin itseltäni onko tämä riskin ot­ JOULUMYYNTIÄ nitelleet pitkään, mutta joille ei ole löyty­ tamisen arvoinen asia. Kauppahinta oli Koronaepidemian aikana digitaalisella nyt aikaa, Sonja Widlund kertoo. kuitenkin varsin iso, reilut 30 000 euroa. rintamalla on menty paljon eteenpäin Hän omistaa erilaisia herkkuja myy­ Ajattelin, että rohkea rokan syö, Holm­ Suomessa. Verkkokauppa ja erilaiset vän liikkeen yhdessä äitinsä Susanna berg kertoo. verkossa olevat palvelut ovat auttaneet Widlundin kanssa. Sen jälkeen kaikki sujui pikavauhtia. yrittäjiä pitämään pyörät pyörimässä. Ajatus ei kuitenkaan toteutunut. Kuusi päivää päätöksestä, auto seisoi Esimerkiksi Toppen kaupan omistajalle Huippusesonki aikaistui parilla kuukau­ Tammisaaren torilla ja kaikki luvat olivat Pia Stenroosille koronaepidemia antoi della, koska mökkiläiset saapuivat aikai­ kunnossa. alkusysäyksen verkkokaupan perustami­ semmin kesämökeilleen. Naiset kertovat, että he joutivat terävöittämään itseään selle. PULLA-AUTOSTA TULI MENESTYS –  Koronan alkuaikoina panostimme saadakseen verkkokaupan käyntiin. Se Pulla-autosta (ruotsiksi BollaBiln) tuli aika paljon kotiinkuljetuksiin. Ihmiset on ollut auki heinäkuusta lähtien. välittömästi menestys. Parhaimmillaan soittivat meille tilauksensa ja maksoivat – Koska olemme erikoistuneet ainut­ jonoa oli jopa 30 metriä. Ensimmäisenä ostokset laskulla, Stenroos kertoo. laatuisiin tuotteisiin, tämä antaa meille päivänä myytiin 320 korvapuustia. Nor­ Kesällä asioden pitkälti palatessa mahdollisuuden palvella niitä turisteja maalina lauantaina Holmberg myy noin normaaliin, Stenroos päätti avata verk­ jotka ovat käynneet kaupassamme ja sata korvapuustia. kokaupan. Koska ilmassa leijui toisen ihastuneet johonkin tuotteeseen, Susan­ –  Pulla-auto antoi meille mahdolli­ korona-aallon uhka, hän ei halunnut na Widlund sanoo. suuden saada toiminta nopeasti käyntiin. riskeerata joulumyynnin menettämistä.


2 / 2020

Tähän mennessä Sonjan herkku ei ole myynnyt kovinkaan paljon verkko­ kaupan kautta. Tähtäin on, kuten Top­ penissa, joulumyynnissä. AVASI LIIKKEEN Hankolainen pesulayritys Lavendel Ser­ vices Oy päätti kesällä laajentaa ja avasi haaraliikkeen Tammisaaressa. – Kaiken pysähdyttyä keväällä meillä oli aikaa miettiä uusia ratkaisuja ja min­ kälaisia investointeja meidän tulee tehdä kehittääksemme toimintaamme, Max Forsman sanoo. Hän on Lavendel Services Oy:n toi­ mitusjohtaja. Hangosta seuraava looginen askel on Tammisaari ja siksi tuntui luonnolliselta valinnalta laajentaa naapurikaupunkiin. – Tammisaari on kaiken lisäksi sopi­ van kokoinen kaupunki jossa on suu­ rehko asiakaskunta ja mukava keskusta, Forsman sanoo. Hän sanoo, että yritys on otettu mu­ kavasti vastaan kaupungissa, mutta vielä riittää tekemistä jotta asiakkaat löytävät liikkeseen. – Kaikki eivät myöskään tiedä mitä pesulassa voidaan tehdä ja minkälaisia palveluja meiltä saa, hän sanoo.

småstad LÄÄKKEITÄ VERKOSTA Apteekeilla oli muutama kiireinen viikko kun koronapandemia iski Suomeen. Ih­ miset hamstrasivat muun muassa särky­ lääkkeitä. –  Olimme pitkään miettineet millä muulla tavalla kuin tiskin yli voisimme palvella asiakkaitamme. Korona nopeut­ ti tätä prosessia, Tina Nykänen-Lindqvist sanoo. Hän toimii Tammisaaren Uuden ap­ teekin proviisorina. Apteekki on äskettäin ottanut käyt­ töön applikaation jonka nimi on Treet. Sitä käyttää koko Avainapteekki-ketju. Applikaation avulla apteekista voi suo­ jatusti tilata niin reseptilääkkeitä kuin muitkain tuotteita. Applikaatiossa ilmoi­ tetaan myös minkä apteekin palveluita haluaa käyttää. Ostetut tavarat voi sitten noutaa joko apteekista tai lääkeautomaa­ tista joka sijaitsee aivan apteekin vieressä. Automaattiin on oma sisäänkäynti. – Treet on edelleen ikään kuin koe­ käytössä niin asiakkaille kuin henkilö­ kunnallekin. Uskon, että kysyntä kasvaa koska koronatapausten määrä näyttää nousevan jälleen.

9

TEORIAA VERKON KAUTTA Autokoulu West-Drivers on siirtänyt teoriaopetuksen verkkoon. Mahdolli­ suus etäopetukseen oli jo ennen korona­ epidemiaa, mutta varsin harva hyödynsi sitä. Yrityksen toimitusjohtaja Johan Forssell päätti, että teoriaopetus siirre­ tään verkkoon. – Niin kauan kuin tartuntariski on ole­ massa, riskiä on pienennettävä. Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että voimme toimia digitaalisesti, Forssell sa­ noo. Ensin osa oppilaista karsasti hiukan etäopetusta, mutta aika nopeasti kaikki ovat tottuneet siihen. Yksi eduista jon­ ka verkossa tapahtuva opetus tarjoaa on joustavuus. Oppilas ei ole sidottu kellon­ aikoihin vaan hän voi kirjautua sisään ja tehdä tehtävät silloin kun hänelle sopii – Haittapuolena näen pois putoavan keskustelun luokkahuoneessa. Tämä vaatii myös tiettyä itsekuria, Forssell sa­ noo. Hän uskoo, että verkkoon perustuvat ratkaisut pysyvät ainakin osittain käytös­ sä myös pandemian jälkeen. Koronaepi­ demia on itse asissa toiminut digitaalis­ ten ratkaisujen kehitykseen.


10

• småstad

2/ 2020


småstad

2 / 2020

11


12

småstad

Sean har börjat cykla och sortera Sean aloitti pyöräilyn ja lajittelun

2 / 2020


småstad Plättar på torsdag, det är prima, tycker Sean som flyttade till Ekenäs från Midwest för snart två år sedan. Han tycker att det varit lätt att anpassa sig livet i småstaden Ekenäs.

H

ans första Finlandsbesök råkade sammanfalla med firandet av Finlands 100 års jubileum. Det svenska kungaparet var på besök i den finska huvudstaden och myllret, människorna och feststämningen som låg i luf­ ten gav ett första inbjudande intryck. – Jag hade flugit från USA till Stockholm. Därifrån tog min flickvän, J­osephine Grönqvist, och jag fär­ jan till Helsingfors. Den finländska skärgården gjorde också den ett stort intryck. Jag hade aldrig sett något liknande, säger Sean Fite.

Sean Fite har snart bott två år i Ekenäs och stortrivs. Han gillar arkitekturen och närheten till havet. Sean Fite viihtyy hyvin Tammisaaressa jossa hän on asunut kaksi vuotta. Hän pitää kaupungin arkkitehtuurista ja meren läehsiyydestä.

13

Han är uppvuxen i Midwest i delstaten Indiana, i ett jordbrukssamhälle cirka en och en halv timmes körväg från miljonstaden Chicago. – Platsen där jag växte upp är faktiskt ännu mindre än Ekenäs. Där är gud, religion och sport viktiga saker, berättar han. SMÅSTADENS FÖRDELAR Som vuxen började han arbetade inom armén och bod­ de då en tid i Texas. Tack vare sitt arbete inom det mi­ litära hamnade han på Nato-uppdrag till Estland i två omgångar. Det var i samband med de utlandskommen­ deringarna som han träffade Ekenästjejen Josephine via dejtingappen Tinder. Det ena ledde till det andra och efter en tid stod det klart att ett distansförhållande inte var tillräckligt. De ville bo tillsammans på samma kon­ tinent och i samma land. – Jag visste från början att Josephine ville ha Fin­ land som sin bas. Hon står nära sig familj och gillar sitt arbete. Det var okej för min del. Vi gillar båda att resa och hoppas på att i framtiden kunna tillbringa en månad per år på resande fot, säger Sean. I mars blir det två år sedan han flyttade till Ekenäs, en omställning har tycker att har gått bra. – Folk har verkligen bjudit på sig själva för att få mig att känna mig välkommen. Jag antar att det är en av småstadens fördelar, att jag snabbt kunnat anpassa mig och lära känna folk, säger han. ➜

MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Torstain räiskäleet ovat loistava asia. Sitä mieltä on Sean joka parisen vuotta sitten muutti Midwestista Tammisaareen. Hänen mielestään on ollut varsin helppoa mukautua elämään pikkukaupunki Tammisaaressa.

S

ean vieraili Suomessa ensimmäisen kerran maan sa­ tavuotisjuhlallisuuksien aikaan. Ruotsin kuninkaalli­ set vierailivat Suomen pääkaupungissa ja kuhina, ihmi­ set ja ilmassa leijuva juhlatunnelma loivat mukavan ensi vaikutelman. – Olin lentänyt USA:sta Tukholmaan. Tulimme siel­ tä tyttöystäväni Josephine Grönqvistin kanssa laivalla Helsinkiin. Suomalainen saaristo teki minuun suuren vaikutuksen. En ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa, Sean Fite sanoo. Sean on varttunut Midwestissä, Indianan osavaltios­ sa, pienessä maanviljely-yhteiskunnassa puolen tunnin ajomatkan päässä miljoonakaupunki Chicagosta.

M B-L

– Paikka jossa vartuin on itse asiassa vielä pienempi kuin Tammisaari. Siellä jumala, uskonto ja urheilu ovat tärkeitä asioita, hän kertoo. PIKKUKAUPUNGIN EDUT Aikuisiässä Sean työskenteli armeijassa ja asui jonkin aikaa Texasissa. Työtehtävät toivat hänet kaksi kertaa Nato-komennukselle Viroon. Näiden komennusten aikana hän tutustui kiitos deittisivusto Tinderin tam­ misaarelaistyttöön Josephineen. Jonkin ajan kuluttua pariskunta huomasi kuitenkin ettei etäsuhde toimi. He halusivat asua yhdessä samalla mantereella, samassa maassa. – Tiesin alusta alkaen, että Josephine haluaa pitää Suomen elämänsä perustana. Perhe on hänelle tärkeä ja hän pitää työstään. Tämä sopi minulle. Pidämme mo­ lemmat matkustamisesta ja toivomme, että voisimme tulevaisuudessa joka vuosi matkustaa kuukauden ajan, Sean sanoo. Maaliskussa tulee kaksi vuotta siitä kun Sean muut­ ti Tammisaareen. Hänen mielestään elämänmuutos on sujunut mainiosti. – Ihmiset ovat todellakin tehneet kaikkensa jotta minä tuntisin itseni tervetulleeksi. Uskon, että tämä on yksi pikkukaupungin eduista. Olen sopeutunut nopeas­ ti ja olen saanut uusia ystäviä. ➜


ÄNDRAD VÄRLDSSYN Vad har varit största kulturchocken? – Det är nog hur mörkt det är på vin­ tern och hur ljusa somrarna är. I övrigt är ju årstiderna rätt lika som i Midwest. Andra stora skillnader är att människor är inte lika religiösa här. De som är tro­ ende håller det ganska långt som en pri­ vatsak, funderar han. Sean kommer från en familj där man alltid talat mycket och med hög röst. Han berättar att han tränar på att tala mera dämpat, så där som man gör i Fin­ land. Han säger sig också ha fått en litet annan världssyn under tiden i Finland. På ett generellt plan upplever han det finländska samhället som tryggt, libe­ ralt och progressivt. – Jag har varit tvungen att läsa in mig på ämnen som exempelvis feminism för att bättre kunna ta del av vissa diskus­ sioner. Mitt sätt att betrakta världen har förändrats – mot det bättre, tycker jag. Hans vardag ser också på ett konkret plan annorlunda ut än hemma i USA. Han har fått avvänja sig från 24/7-kul­ turen, att service inte finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Han sorterar

MUUTTUNUT MAAILMANKATSOMUS Mikä on ollut suurin kulttuurishokki? – Talven pimeys ja valoisat kesät, hän vastaa empimättä. Muuten vuodenajat ovat aika samanlaiset kuin Midwestis­ sa. Toinen suuri eroavaisuus on, etteivät ihmiset ole yhtä uskonnollisia täällä. Us­ kovaiset täällä pitävät uskontonsa aika pitkälle yksityisasianaan. Sean tulee perheestä jossa on aina pu­ huttu paljon ja kovalla äänellä. Hän sa­ noo harjoittelevansa tosissaan puhumaan hiljempaa niin kuin Suomessa tehdään. Yleisellä tasolla hän näkee suomalaisen yhteiskunnan turvallisena, liberaalina ja edistyksellisenä. – Olen joutunut perehtymään esimer­ kiksi feminismiin pystyäkseni paremmin osallistumaan tietyihin keskusteluihin. Maailmankatsomukseni on muuttunut, parempaan suuntaan sanoisin. Hänen arkensa on kovasti erilainen kuin se oli USA:ssa. Hänen on ollut pak­ ko vieroittautua 24/7-kulttuurista jossa kaikki palvelut ovat saatavilla vuorokau­ den ympäri. Hän lajittelee jätteensä ja on jälleen aloittanut pyöräilyn. – Kotona en pyöräillyt ikinä sen jäl­ keen kun sain käyttööni auton täytettyä­ ni 16 vuotta. 14

• småstad

2/ 2020

sitt avfall mera samvetsgrant och han har börjat cykla igen. – Hemma cyklade jag aldrig efter det att jag fyllt sexton och fick tillgång till bil, ler han. GILLAR ATT FISKA En annan sak som gjorde intryck på Sean i början var det faktum att så många fin­ ländare verkade ha sommarstugor. Han hade fått höra att hans flickväns pappa hade en stuga på en holme. – Jag förställde mig en jättestor ö. Den visade sig vara ganska mycket mindre i verkligheten än i mina tankar, men den är väldigt fin trots det, skrattar han. Han gillar att bo med havet bakom knuten, att utan större besvär kunna åka ut och fiska. På fritiden går han också gärna på gym eller vandrar i friluftsområdena i Västerby. Svenska har han lärt sig så att han klarar sig i vardagen. Han studerade svenska i ett halvt års tid på Lärkkulla för att få grunderna.

– Jag förstår språket bra och skrivan­ det går också rätt bra, men jag behöver mera träning i att prata svenska. Sean arbetar på Ekenäsföretaget Tofag Ab och han säger att just möj­ ­ ligheten att få vara ute i arbetslivet ger ­y pperliga tillfällen att få använda svens­ ka i praktiken. TORSDAGSPLÄTTAR Sista frågan, har du någon favoriträtt i Finland? –  Absolut, min flickväns mammas laxpaj. Den är bäst. Sedan får det gärna vara blåbärspaj med glass till efterrätt. Mina kolleger har också lärt sig att på tors­dagar ska vi luncha ute, också om vi är långt borta från någon matplats, för då serveras det plättar ler han stort. Hur det går med ärtsoppan innan plättarna omnämner han inget om ...

VEM • KUKA Sean Fite, 28 år/v. ▪▪▪ BOR I Ekenäs, hemma från Indiana i USA ASUU Tammisaaressa, kotoisin Indianasta Yhdysvalloista ▪▪▪ FAMILJ Flickvännen Josephine PERHE Tyttöystävä Josephine ▪▪▪ HOBBYER Vandra i naturen, fiska, gå på gym, resa HARRASTUKSET Luonnossa liikkuminen, kalastus, kuntosali, matkustaminen

PITÄÄ KALASTUKSESTA Toinen asia joka teki vaikutuksen Sea­ niin oli se, että niin monella suomalai­ sella on kesämökki. Hän oli kuullut, että tyttöystävän isällä on mökki saaressa. – Kuvittelin, että saari on valtavan iso. Saari osoittautui kuitenkin huomattavas­ ti pienemmäksi kuin olin kuvitellut. Saa­ ri on kuitenkin erittäin hieno, hän sanoo. Hän pitää meren lähellä asumisesta ja siitä ettei kalastusreisulle lähteminen vaadi suuria järjestelyjä. Vapaa-aikanaan hän käy mielellään kuntosalilla tai käve­ lemässä Västerbyn ulkoilualueella. Sean on oppinut ruotsin kieltä sen verran, että hän pärjää arjessa. Oppiakseen alkeet hän opiskeli ruotsin kieltä Lärkkullassa puolen vuoden ajan. – Ymmärän kieltä hyvin ja kirjoittami­ nen sujuu aika hyvin. Tarvitsen kuiten­ kin lisää harjoitusta puhumisessa. Sean työskentelee tammisaarelaisen yrityksen Tofagin palveluksessa. Hän

sanoo, että työelämässä hän saa loistavia tilaisuuksia oppia käytännön ruotsia. TORSTAINA RÄISKÄLEITÄ Viimeinen kysymys, mikä on suomalainen suosikkiateriasi? –  Ehdottomasti tyttöystäväni äidin laittama lohipiirakka. Se on paras. Jäl­ kiruokana syön mielelläni mustikkapii­ rakkaa ja jäätelöä. Työtoverini ovat opet­ taneet, että torstaisin syödään lounasta ulkona ja silloin lounaspaikoissa tarjoil­ laan räiskäleitä, hän sanoo hymyillen. Hän ei lainkaan mainitse miten räis­ käleitä edeltävän hernerokan käy…


småstad

2 / 2020

15


Pepparkaksdekorering för barn och unga L

ördagen den 28.11, som också råkar vara lillajul, håller Centrumföreningen officiell öppning av julgatan. Barn och ungdomar som gillar att dekorera pep­ parkakor, har då chans att leva ut sin kre­ ativa sida i Centrumföreningens lokaler på Långgatan 13 mellan kl.10-14. Det krävs i år en förhandsanmälan på grund av den pågående coronapandemin. Med hjälp av förhandsbokningar förhin­ drar man köbildning och att många per­ soner samlas på ett ställe. Man kommer att ta in två till tre personer åt gången. Om det är flera barn från en och samma familj, kan det förstås vara flera. Ledare för work shopen är Anita Sandholm. Centrumföreningen har färdigt pep­ parkakor och glasyrer som de bjuder på. Däremot får deltagarna gärna ta med egna förkläden eller ha på okänsliga klä­

der. Deltagandet är avgiftsfritt. Dekore­ ringsprogrammet är en del av Levande stadskärna-projektet, som fortgår under hela det här året. Anmälningar tas emot ända fram till dagen innan, det vill säga den 27.11.

Du kommer väl ihåg att avboka om du plötsligt blir sjuk eller får förhinder. Välkomna med! Förhandsanmälan kan göras till ­Ekenäs Centrumförening, e-post: ekenascentrum@raseborg.fi

Piparkakkujen koristelua lapsille ja nuorille

L

auantaina 28.11. eli pikkujouluna Ydinkeskustayhdistys järjestää jouluka­ dun viralliset avajaiset. Lapset ja nuoret jotka pitävät piparkakkujen koristelus­ ta saavat silloin hyödyntää luovuuttaan Ydinkeskustayhdistyksen tiloissa osoit­ teessa Pitkäkatu 13 kello 10-14 välisenä aikana. Koronapandemiasta johtuen tilaisuu­ ten on ilmoittauduttava etukäteen. Anita Sandholm toimii tilaisuuden vetäjänä. Koska osallistujat ilmoittautuvat etukä­ teen vältetään jonojen syntymistä eikä liian monta ihmistä kokoonnu samaan paikkaan samaan aikaan. Tilaisuuteen otetaan ainoastaan kaksi tai kolme hen­ kilöä samanaikaisesti. Jos samasta per­ heestä tulee useampia lapsia, he voivat tietenkin osallistua samanaikaisesti. Ydinkeskustayhdistys tarjoaa piparka­ kut ja kuorrutuksen. Osallistujat saavat mielellään ottaa omat esiliinat tilasiuu­ teen. Osallistuminen ei maksa mitään.

16

• småstad

2/ 2020

Kom och dekorera pepparkakor under julgatans öppning. Tule koristelemaan piparkakkuja joulukadun avajaisten aikaan.

Ennakkoilmoittautumiset Tam­ Koristelutilaisuus on osa ”Elävä kaupun­ gin keskusta”-projektia. Projekti jatkuu misaaren Ydinkeskustayhdistykseen, koko vuoden. sähköpostitse: ekenascentrum@raseborg.fi Ilmoittautumisia otetaan vastaan 27.11. asti. Muistathan perua osaanotto­ si jos sairastut pikaisesti tai saat jonkun muun esteen. Tervetuloa mukaan!


småstad

2 / 2020

17


TEXT OCH BILDER / TEKSTI JA KUVAT: MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS: BUBI ASPLUND

Vintermat

Talviruokaa Matlagning har varit CAMILLA VON BONSDORFFS stora passion sedan hon var gammal nog att själv börja röra om i grytorna. För tre år sedan, då familjen bodde i Berlin, startade hon bloggen Rakt på smak med Camilla. Samma år blev det ytterligare en matblogg i Krubb­ skrubben, som publiceras i tidningen Västra Nyland. I dag är hon och familjen tillbaka i Karis i Finland, men bloggandet fortsätter. ­Camilla säger sig inte ha någon klar favorit­rätt, men håller Julia Childs ­klassiska kokbok som en pålitlig ledstjärna. Den bästa måltiden är hon övertygad om att hon ännu inte ätit. Här bjuder hon SmåStads-läsarna på vinterrecept. Ruoanlaitto on ollut CAMILLA VON BONSDORFFIN intohimo siitä lähtien kun hän oli tarpeeksi vanha itse pataa hämmentämään. Asuessaan perheensä kanssa kolme vuotta sitten Berliinissä, hän aloitti blogin Rakt på smak med ­Camilla (vapaasti kännettynä Suoraan makuun Camillan kanssa). Samana vuonna hän aloitti ruokablogi Krubb­ skrubbenin (vapaasti käännettynä Ruokakomero) Västra Nyland lehdessä. Nyt hän on asettunut perheineen jälleen Karjaalle, mutta bloggaaminen jatkuu. Camillalla ei ole varsinaista suosikkiateriaa, mutta hänen mieles­ tään Julia Childin klassinen keittokirja on hyvä johtotähti. Hän on vakuuttunut siitä, ettei hän ole vielä syönyt parasta ateriaa. Camilla tarjoaa SmåStad lehden lukijoille muutaman talvireseptin.

raktpasmak.blogspot.com blogg.vastranyland.fi/krubbskrubben

18

• småstad

2/ 2020

Hjortgryta

Peuraa padassa

Ingredienser för sex portioner

Ainekset kuudelle hengelle

800 g hjortkött 1 morot 2 schalottenlökar 2 msk smör 1 msk olja 1 msk vetemjöl 1 st lagerblad 1 tsk torkad timjan 2 dl rödvin 2 dl viltfond 1 brk créme fraiche 1 nypa cayennepeppar 4 st torkade enbär 1 bit rotselleri 2 st nejlikor hackad persilja salt och peppar

800 g peuranlihaa 1 porkkana 2 salottisipulia 2 rkl voita 1 rkl öljyä 1 rkl vehnäjauhoa 1 kpl laakerinlehti 1 tl kuivattua timjamia 2 dl punaviiniä 2 dl riistafondia 1 prk créme fraiche 1 hyppysellinen cayennepippuria 4 kpl kuivattua katajanmarjaa 1 pala juuriselleriä 2 kpl neilikkaa pilkottua persiljaa suolaa ja pippuria

1. Skala morot, selleri och lök och hacka den i mindre bitar. 2. Putsa hjortköttet från senor och skär det i mindre bitar. 3. Värm smör och olja i en gryta, bryn löken och rotsakerna. Rör om och lyft grönsakerna från grytan på en tallrik. 4. Bryn köttet ordentligt i grytan, salta och peppra och pudra köttet med vetemjö­ let. Sätt tillbaka grönsakerna i grytan, tillsätt även lagerblad, nejlika, enbär och timjan. Rör om och häll på rödvinet och viltfonden. 5. Rör om och sätt ett lock på grytan varefter du sätter in den i ugnen på 180 grader. Låt stå i ugnen i ca 1,5 timme. 6. Plocka bort lagerblad, nejlikor och enbä­ ren från grytan när du tar den ur ugnen, tillsätt créme fraiche och smaka av med salt, peppar och cayennepeppar. 7. Servera till potatismos, gröna bönor och ett glas gott rödvin.

1. Kuori porkkana, selleri ja sipuli ja pilko ne. 2. Leikkaa säikeet peuranlihasta ja pilko se pienempiin paloihin. 3. Lämmitä voi ja öljy padassa, ruskista sipuli ja juurekset. Sekoita ja nosta vihannekset pois padasta. 4. Ruskista liha kunnolla padassa, laita ­suolaa ja pippuria lihaan ja sirottele päälle vehnäjauhoja. Laita vihannekset takaisin pataan, lisää myös laakerin­ lehti, neilikka, katajanmarjat ja timjami. Sekoita ja kaada punaviini ja riistafondi pataan. 5. Sekoita ja laita kansi päälle ja laita se ­uuniin 180 asteen uuniin. Anna olla uunissa noin 1,5 tuntia. 6. Ota pois laakerinlehti, neilikat ja katajan­ marjat, lisää créme fraiche ja mausta suolalla, pippurilla ja cayennepippurilla. 7. Tarjoile perunamuusin, vihreiden papu­ jen ja punaviinilasillisen kera.


LÄMMITTÄVÄ PATA KYLMIIN SUNNUNTAIHIN

EN VÄRMANDE GRYTA FÖR KALLA VINTER SÖNDAGAR

Rödbetsrisotto för fyra EN RIKTIG FÄRGKLICK PÅ TALLRIKEN 2 st rödbetor 2 st schalottenlökar 2 klyftor vitlök 2 msk smör 1 msk olivolja 3 dl risottoris 1 krm torkad rosmarin 2 dl vitt vin 6 dl grönsaksbuljong 2 dl riven parmesanost 100 gr Chevré Salt Peppar Några kvistar färsk rosmarin Koka rödbetorna med skalet på i lättsaltat vatten i ca 45 minuter eller tills de är mjuka. Spara kok­ vattnet som bas för buljongen, och tillsätt buljongtärningarna i det. Riv rödbetorna på rivjärnet. Hacka löken och låt det stekas

Punajuuririsotto neljälle hengelle i oljan i någon minut, tills löken mjuknat. Tillsätt riset och vit­ löken och låt det fräsa med någon minut. Häll på vinet och rör om, låt riset absorbera vinet. Tillsätt torkad rosmarin och rör om. Sänk värmen. Häll på lite buljong i taget och rör om riset, låt sjuda och när all vätska nästan torkat in fyller du på med mera, rör om och låt sjuda. Så här håller du på tills riset är al dente. Glöm inte att röra om! En risotto kan man inte lämna ensam utan den skall ­röras om och hållas under upp­ sikt under hela processen. Riv parmesanosten och rör ner den tillsammans med rivna röd­ betorna när riset är nästan klart. Smaka av med salt och peppar. Lägg upp risotton på tallrikar och smula över chevré­ost och lite mer riven rödbeta om du vill. Toppa av det hela med en kvist färsk rosmarin.

VÄRILÄISKÄ LAUTASELLA 2 kpl punajuurta 2 kpl salottisipulia 2 valkosipulia viipaleina 2 rkl voita 1 rkl oliiviöljyä 3 dl risottoriisiä 1 mm kuivattua rosmariinia 2 dl valkoviiniä 6 dl lihalientä 2 dl raastettua parmesan­ juustoa 100 gr Chevré juustoa Suolaa Pippuria Muutama oksa tuoretta ros­ mariinia Keitä kuorimattomat punajuu­ ret vähäsuolaisessa vedessä noin 45 minuuttia tai kunnes ne ovat pehmeitä. Säästä keitto­ vesi lihaliemen perustaksi ja lisää siihen lihaliemikuutiot.

Raasta punajuuret riivinraudalla. Pilko sipulit ja paista ne muutama minuutti öljyssä kunnes pehme­ nevät. Lisää riisi ja valkosipuli ja anna seoksen hautua muutama minuutti. Kaada viini seokseen ja sekoita. Anna viinin imeytyä riisiin. Lisää kuivattu rosmariini ja sekoita. Laske lämpötila. Kaada kerralla hiukan lientä ja sekoita riisiä ja kun liemi on lä­ hestulkoon haihtunut kaada lisää lientä, sekoita ja anna hautua. Tee näin kunnes riisi on al dente. Muista sekoittaa! Risottoa ei voi jättää yksikseen vaan sitä on sekoitettava ja valvottava koko prosessin ajan. Kun riisi on lähes valmista sekoita siihen raastettu parmesanjuusto ja raastetut punajuuret. Mausta suolalla ja pippurilla. Aseta risotto lautasille ja murenna päälle chevréjuustoa ja hiukan enemmän raastettua punajuurta. Koristele annos rosmariinioksalla.

småstad

2 / 2020

19


Asiatisk kycklingsoppa med ägg och nudlar INGREDIENSER för 4-6 personer 2 gula lökar 6 cm färsk ingefära 4 vitlöksklyftor 125 ml sojasås 1 hel kyckling 8 st stjärnanis 1 kopp torkad blandsvamp 200 g rökt sidfläsk 1 purjolök 1 bunt färsk koriander 500 g nudlar 6 ägg klyftor av lime stark chilisås 1. Halvera löken, men lämna skalet på. Lägg löken med snittsidan ner i en stor kastrull som även rymmer den hela kycklingen. Rosta löken i kastrullen på svag värme i ca 15 minuter. Snittytan skall bli nästan svart.

2. Skär sidfläsket i stora tärningar och tillsätt det till löken. 3. Slå ingefärabiten och vitlöksklyftorna med en kötthammare så smaken kommer ut ordentligt ur dem och tillsätt även dem till löken och fläsket. (Ingefäran och vitlöken behöver du inte heller skala, alla ingredienser i fonden ska endast kokas och senare silas bort. Fonden får sin fina, mörkbruna färg delvis från sojasåsen, men den mesta färgen kommer från den rostade löken och skalet.) 4. Tillsätt sedan sojasåsen och 2,5 l vatten, salta lätt. 5. Tillsätt stjärnanis, svampar och kycklingen i fonden. 6. Låt allt koka upp och skruva sedan ner värmen tills fonden sjuder. 7. Låt allting koka i ca 90 minuter. 8. Efter 90 minuter plockar du upp kycklingen från fonden.

Låt den svalna lite och plocka den sedan i bitar. Ta bort skinnet och benen och spara köttet. 9. Sila fonden och spara den. Lägg tillbaka kycklingköttet i fonden. Skär purjolöken (endast den vita delen) i ringar och tillsätt den i fonden. 10. Koka nudlarna enligt förpackningens anvisning. 11. Hacka koriandern grovt och ställ den i en skål på bordet. 12. Klyfta 3 limefrukter och ställ dem också på bordet. 13. Stek 6 st ägg och lägg ett ägg i botten på varje serveringsskål. 14. Tillsätt en ordentlig mängd med nudlar och fyll sedan skålen med soppan. 15. Strö över koriander och pressa över lite lime, häll därefter på din favorit chilisås. 16. Ät med sked och gaffel eller pinnar.

EN SOPPA SOM VÄRMER OCH GER STYRKA VID FÖRKYLNING

ENKEL OCH SNABB EFTERRÄTT HELPPO JA NOPEA JÄLKIRUOKA

Tiramisu ostkaka INGREDIENSER 2,5 dl starkt kaffe

Botten 150 g Digestive-kex 60 g smält smör

Fyllning

Stekta äppel med kanel och konjak 4 st fasta äppel 3 msk socker 3 msk kanel 3 msk konjak smör Skala och klyfta äpplena. Stek dem i en stek­ panna med lite smör, tillsätt kanel och socker och låt stekas i några minuter. Häll på konjaken och rör om. Servera de varma äpplena med en riktigt god vaniljglass.

Kanelilla ja konjakilla maustetut paistetut omenat 4 kiinteää omenaa 3 rkl sokeria 3 rkl kanelia 3 rkl konjakkia voita Kuori ja lohko omenat. Paista omenanlohkot voissa. Lisää kaneli ja sokeri ja paista muutama minuutti. Kaada päälle konjakki ja sekoita. Tarjoile omenat oikein hyvän vaniljajäätelön kera. 2/ 2020 20 • småstad

300 g färskost 300 g mascarpone 180 g florsocker 1 tsk vaniljextrakt 2 dl vispgrädde 2 msk gelatinpulver ½ paket Savoiardi kex

Tiramisu juustokakku AINEKSET 2,5 dl vahvaa kahvia

Pohja 150 g digestivekeksejä 60 g voisulaa

Täyte 300 g tuorejuustoa 300 g mascarponea 180 g pölysokeria 1 tl vaniljauutetta 2 dl kermavaahtoa 2 rkl liivatejauhetta 0,5 pkt Savoiardi keksejä

1. Börja med att koka en kopp starkt kaffe. 2. Smält smöret i en kastrull eller i mikron. 3. Kör Digestive-kexen till smulor i en mat­ beredare eller krossa dem för hand med hjälp av en brödkavel. 4. Blanda ner det smälta smöret med kex­ smulorna och rör om. Tryck ner blandningen i en springform som du klätt med bakplåts­ papper. Gör ytan jämn och fin. Placera däref­ ter kakformen i kylskåpet för ca 30 minuter 5. Blanda färskosten och mascarponen i en skål och vispa tills de är välblandade. 6. Tillsätt sedan florsockret och vanilj­ extraktet. Rör om. 7. Vispa grädden till mjuka toppar. 8. Ta 3 msk av kaffet och rör ner gelatinpulvret, låt det svälla i ca 5 minuter. Därefter smälter du det i mikron under 30 sek. Låt svalna lite.

1. Aloita keittämällä kupillinen vahvaa kahvia. 2. Sulata voi kattilassa tai mikrossa. 3. Murskaa digestivekeksit monitoimikoneessa tai käsin kaulinta apuna käyttäen. 4. Sekoita voisula keksimuruihin. Paina sekoitus leivinpaperilla peitetylle irtopohjavuoalle. Tasoita pinta. Aseta kakkuvuoka puoleksi tunniksi jääkaappiin. 5. Sekoita tuorejuusto ja mascarpone kulhossa ja vatkaa kunnes se on hyvin sekoitettu. 6. Lisää pölysokeri ja vaniljauute. Sekoita. 7. Vatkaa kerma. 8. Ota 3 rkl kahvia, sekoita liivatejauhe ja anna sen paisua 5 minuuttia. Sulata sen jälkeen mikrossa noin 30 sekuntia. Anna viilentyä hetki.


Aasialainen kanakeitto kananmunan ja nuudelin kera AINEKSET 4-6 henkilölle 2 keltaista sipulia 6 cm tuoretta inkivääriä 4 valkosipulin kynttä 125 ml soijakastiketta 1 kokonainen kana 8 kpl tähtianista 1 kupillinen kuivattuja sekasieniä 200 gr savustettua kylkisilavaa 1 purjosipuli 1 nippu tuoretta korianteria 500 g nuudeleita 6 kananmunaa lime lohkoja vahvaa chilikastiketta

KEITTO JOKA LÄMMITTÄÄ JA ANTAA VOIMIA VILUSTUNEELLE

1. Puolita sipulit, mutta älä kuori niitä. Laita sipulit leikkuupinta alaspäin isoon kattilaan johon mahtuu myös kokonainen kana. Paahda sipulit matalalla

lämmöllä noin vartti, että leikkuupinnasta tulee lähes musta. 2. Leikkaa silava isoiksi kuutioiksi ja laita se sipulin kanssa kattilaan. 3. Saadaksesi maun irtoamaan inkivääripalasta ja valkosipulinkynsistä hakkaa niitä lihanuijalla. Laita ne sen jälkeen kattilaan. 4. Lisää soijakastike ja 2,5 litraa vettä, suolaa kevyesti. 5. Lisää tähtianis, sienet ja kana fondiin. 6. Anna kiehahtaa ja laske lämpötila niin että fondi hautuu. 7. Anna kaiken kiehua 1,5 tuntia. 8. Puolentoista tunnin jälkeen nostat kanan fondista. Anna sen viiletä hiukan ja paloittele. Ota nahka ja luut pois ja ota liha talteen. 9. Siivilöi fondi ja liemi talteen. Laita kananliha takaisin

fondiin. Leikkaa purjosipuli (ainoastaan valkoinen osa) renkaiksi ja laita se fondiin. 10. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan. 11. Hienonna korianteri ja laita se kulhoon. 12. Lohkota kolme limeä ja laita ne kulhoon. 13. Paista kuusi kananmunaa ja laita yksi muna jokaiseen tarjoilukulhoon. 14. Lisää reilusti nuudeleita ja täytä sen jälkeen kulho keitolla. 15. Sirottele päälle korianteria ja purista hiukan limemehua keittoon. Lisää sen jälkeen chilikastiketta. 16. Syö lusikan ja haarukan tai puikkojen kanssa.

CAMILLA VON BONSDORFF

9. Blanda ner vispgrädden i ostbland­ ningen och vispa tills allt är blandat till en homogen massa. 10. Ta en msk av fyllningen och blanda ut det i gelatinkaffet, häll det därefter direkt i ostblandningen, vispa. 11. Ta fram kakformen från kylen och häll på ⅓ av fyllningen på kexbot­ ten. Därefter tar du några Savoiardi kex, doppar dem snabbt i kaffet och vänder dem en gång. Placera dem i kakformen på ostblandningen. Häll på ⅓ av osfyllningen igen och gör ytan jämn. 12. Den sista ⅓ av fyllningen sätter du i en tylla och dekorerar toppen av kakan med toppar.

13. Nu är kakan klar för att sättas i kylen. I kylskåpet får kakan stå tills nästa dag. 14. Innan servering är det dags att pudra kakaopulver över kakan. 15. Nu är den äntligen klar för att ätas!

9. Sekoita kermavaahto juustoseokseen ja vatkaa kunnes kaikki on sekoittunut hyväksi massaksi. 10. Ota ruokalusikallinen seosta ja sekoita se liivatekahviin ja kaada se heti juustoseokseen. Vatkaa. 11. Ota kakkuvuoka jääkaapista ja kaada kolmasosa täytteestä keksipohjan päälle. Tämän jälkeen otat muutaman Savoiardi keksin, kastat ne pikaisesti kahvissa ja käännät ne kerran. Aseta keskit juustoseoksen päälle kakkuvuokaan. Kaada kolmasosa juustotäytteestä ja tee pinnasta sileä. 12. Laita viimeinen kolmannes täytteestä pursottimeen ja koristele kakku. 13. Nyt kakun voi laittaa jääkaappiin jossa se saa olla seuraavaan päivään. 14. Ennen tarjoilua sirottele kaakaojauhetta kakun päälle. 15. Nyt kakku on vihdoin valmis syötäväksi.

EN OSLAGBAR KOMBINATION

VOITTAMATON YHDISTELMÄ

småstad

2 / 2020

21


MELLES HÄLSOSHOP • www.melleshalsoshop.fi

PARFYMERI & BEAUTY SALON ARLETTE • www.arlette.fi

Rosenserien Jojoba...35,50 e

VESI Flaska Pullo

Toalettväska Toalettilaukku

Saltlykta Suolalyhty...4,00 e

28,85 e

ENGLISH TEA SHOP Ceylon cinnamon

3,80 e

Manuka Kfactor 16 500g...52,00 e Norska ullsulor Norjalaiset villapohjalliset...10,00 e Madara Hudvårdspaket Ihonhoitopaketti...18,70 e

NURME Ladies shaving soap bar

59 e

TANGLE TEEZER For hair & beards

21 e

Ruskovilla Babytossor Vauvan tossut...24 e

10,25 e

BENJAMISSIMO Vegansk choklad Veg. suklaa

3,20 e

KENZO For women Doft Tuoksu

Destination Ekologiskt kaffe Luomu kahvi...4,90 e Lapin Maria Glöggkoncentrat Glögitiiviste...5,60 e

62 e

HUGO BOSS For men Doft Tuoksu

59 e

KEUNE Schampoo Sampoo eller/tai Conditioner

7e

BROMANS OPTIK • www.bromans.fi

EVA'S TYG

TAMMI JEWELLERY

Bricka Tarjotin...48 e Glöggmugg Glögimuki st./kpl 9,50 e

AURORAS Halsband Kaulakoru

Skedar Lusikat 4 st./kpl...12 e

690 e

FENIX Halssmycke Kaulakoru

Te Tee...5,80 e

195 e

Servetter Lautasliinoja...4 e

AURORAS Armband Rannekoru

Ljus Kynttilä...14,50 e

EKENÄS FÖRSTA APOTEK |  T:SAAREN 1. APTEEKKI • www.ekenas1apotek.com

490 e

CARL DE MUMMA BAGERI & CAFE • www.carldemumma.com

VASSBUKSKRYDDA KILOHAILIMAUSTE

Adventkaffe Adventtikahvia

50 g .... 7,50 e 100 g ...... 14 e 500 g ...... 38 e 1000 g .... 70 e

3,90 e

100 g krydda räcker till cirka 10 kg fisk 100 g maustetta riittää suunnilleen 10 kg kalan maustamiseen.

AaBee / FOTOFABRIKEN • www.fotofabriken.fi

TOPPEN • www.toppenshop.fi

LJUSHÅLLARE KYNTTILÄNJALKA HAND MADE Magnet Magnetti Visste du att i Fotofabriken kan man också få sin söndriga telefon eller padda servad? Tiesitkö, että Fotofabrikenissa voi myös huoltaa puhelimen tai padin? 22

• småstad

2/ 2020

Välkommen | Tervetuloa!

1,50 e

METALLBRICKA METALLITARJOTIN Liten, svart Pieni, musta

5e

KRONLJUS KRUUNUKYNTTILÄ Stearin Steariini Många färger Monella värillä

1,40 e st./kpl SAMMETSTOMTE SAMETTITONTTU Grön Vihreä 6,10 Liten röd Pieni punainen 4,40

e

e


EKENÄS BILDEL |  MARINBODEN • www.bildel.fi

SONJAS DELIKATESS • www.sonjanherkku.fi

HOLEBROOK

Mössa Pipo

39 e Tröja Neule

95 e

Nalle

12 e Halsduk Kaulaliina

62 e

POPANA • www.popana.fi • webbshop: butik.popana.fi

DJUHÖRNAN | ELÄINKULMA Fiskmat Kalaruoka 170 g

Tule puodille rakentamaan kanssamme herkkukori joko lahjaksi ystävälle tai itselle. Kom till vår bod så bygger vi tillsammans en delikatesskorg som gåva till din vän eller till dig själv.

7,50 e

CRUSHGRIND Salt-/pepparkvarn Suola-/pippurimylly

Piss Off

16,50 e Koalahuvud Koalapää

Gris Possu

16 e

11,90 e

HOUSEDOCTOR Mugg Muki 5,90 e Assiett Asetti 9,90 e

49,50 e BÜLOW Lakrids från alk.

8,50 e Kattleksak Kissanlelu

4,90 e

Gnagargodis Jyrsiänherkku

3,95 e

Fågelgodis Linnunherkku

17,50 e

67 e

VANVERRE Skärbräda Leikkuulauta

2,90 e

NYA APOTEKET| UUSI APTEEKKI • www.ekenasapotek.fi DEVISOL 20 µg Sugtabletter Imeskelytabletit 200 st./kpl

Bädd Peti

11 e

H. ROOS URAFFÄR KELLOLIIKE • Långgatan Pitkäkatu 17

APTEEKKARIN C+ Sinkki Brustabletter Poretabletit 20 st./kpl 6,70 e

LEIJONA Damur, vit rem Dykarur, herr

89 e

429 e

Damur, med stenar

289 e

CASIO G-Shock

159 e

#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu småstad

2 / 2020

23


Julhjälpen Raseborg

MIA BERG-LUNDQVIST BILDER: PETER LUNDQVIST

M B-L

”HJÄLP OSS ATT HJÄLPA” 24

• småstad

2/ 2020


har ett standardformulär som de behö­ vande får fylla i vid sin första kontakt hämtat julstämning och lite med organisationen. Någon officiell dokumentation över hushållets inkom­ hopp till utsatta barnfamiljer ster efterfrågas inte. För att skydda de ansökandes integritet, är det en liten och ensamstående åldringar i grupp om endast tre personer som går regionen. Behovet är extra stort i igenom ansökningarna. Utöver Holm­ berg finns där också Marina Hjort och år på grund av coronan. Janina Fagerström. I år har man också valt att inte sätta ut särskilt mycket fakta om familjerna i inläggen på social media där donatorer efterlyses. Ingen ska be­ MIA BERG-LUNDQVIST höva riskera att bli igenkänd. – Jag tycker inte att det är rätt att pri­ set för att få hjälp ska vara att folk får ”gotta” sig i någons olycka, säger Holm­ et hann redan se dystert ut då Jul­ berg. hjälpen Raseborgs grundare medde­ lade att hon inte orkar dra verksamheten JÄMLIK BEHANDLING längre. Solveig Holmberg, som varit Bland önskemålen som inkommer finns engagerad i Julhjälpen från första året, allt från basvaror och hygienartiklar till kläder och leksaker. För att alla barn ska tänkte genast att så får det inte bli. – Då Julhjälpen såg ut att gå i stöpet bli jämlikt behandlade, har man i år satt blev jag riktigt ledsen. Jag vet från tidi­ som riktlinje att julpaketen ska uppgå till gare år att behovet av den här extra hjäl­ ett värde om cirka tjugo euro. – För tonåringar kan det hända att vi pen är stort i Raseborg, så jag tänkte att blir tvungna att höja summan litet, säger jag måste göra något, säger hon. När beslutet väl var fattat hann hon Janina Fagerström. De hjälpbehövande får kryssa för om knappt blinka innan Julhjälpens nya de är villiga att ta emot begagnade saker Facebook-sida var klar. Glädjande nog eller om endast nya varor accepteras. anmälde sig många frivilliga som ville –  De allra flesta har tackat ja till be­ vara med och organisera verksamheten. I dag är man ett gäng om cirka tjugo gagnade saker. Några har avböjt på personer, som ska hjälpa till att ta emot grund av att de tillhör en riskgrupp och donationer och paketera alla julklappar­ vi är mitt uppe i en pandemi, så det har man förståelse för, säger Holmberg. na innan det är dags för utdelning.

Julhjälpen har i fem års tid

D

INTEGRITETSSKYDD I år då coronan kommit att lägga en mörk skugga över många människors vardag med permitteringar, uppsägning­ ar och även mentala problem, är hjälpbe­ hovet större än någonsin. – Men tyvärr har vi inte resurser att hjälpa alla behövande, säger Holmberg och beklagar att hushåll med fullvuxna, där barnen inte längre bor hemma, ty­ värr faller utanför deras målgrupp. Julhjälpen riktar primärt sina insat­ ser till barnfamiljer och åldringar. Man

Det är bråda tider för julhjälpen. Fr.v. Janina Fagerström, Marina Hjort och Solveig Holmberg.

FÖRVÄNTNINGAR OCH STRESS Varför ville ni ställa upp med frivillig­ arbete för Julhjälpen? – För egen del har julen alltid varit en högt prioriterad helg. Den är viktigare än de andra högtiderna. Då vill jag ha hela familjen samlad och ha trevligt till­ sammans. Därför känns det här som en fin grej att ställa upp på, säger Marina Hjort. Janina Fagerström konstaterar att julen tyvärr inte är en mysig högtid för alla, utan en helg som för med sig myck­ et förväntningar och stress i vissa livssi­ tuationer. – Jag har själv varit i den situationen att jag behövt hjälp. Därför känns det fint om man ens lite kan bidra till att minska på julstressen, säger hon. Holmberg inflikar att hon som en­ samstående mamma nog fått känna på

hur julen vissa år grävt djupa hål i fick­ orna. – Därför vet jag också av egen erfaren­ het att Julhjälpen behövs. Med alla extra händer vi nu fått, fixar vi nog det här, säger hon. SYNS PÅ STAN Tyvärr har ansökningsdatumet för att anhålla om Julhjälpens tjänster redan passerat för denna jul. Men om du vill vara med och donera saker till Julhjälpen finns det ännu tid. På Facebook-­sidan Jul Hjälp Raseborg 2020 hittar man inlägg som berättar om vilka saker som efterfrågas. Man kan kommentera direkt under inläggen vad man vill donera, eller också kan man privat lägga ett medde­ lande via Messenger eller via mejl. Man kan också nå Julhjälpen per telefon. – Vi kommer också att vara synliga på stan under torgdagar och liknande, be­ rättar Holmberg. – Alla har ju inte tillgång till internet, påminner Fagerström. Ekenäsföretaget MN-Textil har sponsorerat västar med Julhjälpen-text, så att de är lätta att känna igen. Man kan donera saker ända fram till 30.11. I år har man tre insamlings­ platser; Matkahuoltos gamla lokaler i Ekenäs tågstation, Fontana i Karis och Företagarhuset i Tenala. Öppettiderna hittar man på Julhjälpens sidor i social media. – Vi behöver er hjälp för att kunna hjälpa, så hjälp oss att hjälpa, påminner Holmberg.

Julhjälpen Raseborg • Hittas på Instagram och på Facebook på Jul Hjälp Raseborg 2020 • Nås också per telefon på: 044 9564553 • E-post: julhjalp2020@gmail.com • Uppsamlingsplatser för donationer: Tågstationen i Ekenäs, Fontana i Karis (Lokföraregatan 9) och Företagarhuset i Tenala (Sockenvägen 18).

småstad

2 / 2020

25


Jouluapu (ruotsiksi Julhjälpen) on viiden vuoden ajan tuonut joulutunnelmaa ja toivoa lapsiperheille ja vanhuksille alueellamme. Koronasta johtuen tarve on nyt entistä suurempi.

MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

H

etken näytti jo erittäin synkältä, kun Raaseporin Jouluavun perustaja il­ moitti ettei hän enää jaksa johtaa toi­ mintaa. Ensimmäisestä vuodesta toimin­ nassa mukana ollut Solveig Holmberg päätti välittömästä tehdä asialle jotakin. – Tulin oikein surulliseksi kun näyt­ ti siltä, että Jouluapu menee mönkään. Tiesin aiempien vuosien kokemuksesta, että tälle ylimääräiselle avulle on suuri tarve Raaseporissa, joten päätin ryhtyä toimeen, hän sanoo. Kun päätös oli tehty ei mennyt pit­ kään kun Jouluavun uusi Facebooksivu jo oli toiminnassa. Ilahduttavan monta ihmistä ilmoittautui mukaan toimintaan. Tällä hetkellä Jouluavulla on parisen­ kymmentä vapaaehtoista jotka ottavat vastaan lahjoituksia ja paketoivat joulu­ lahjat ennen niiden jakamista. INTIMITEETTISUOJA Tänä vuonna koronan aiheuttamien lo­ mautusten, irtisanomisten ja mielenter­ veysongelmien takia avun tarve on suu­ rempi kuin koskaan. –  Valitettavasti voimavaramme eivät riitä auttamaan kaikkia avun tarvitsijoita, Holmberg sanoo ja toteaa, että taloudet josta lapset ovat muuttaneet pois putoa­ vat autettavien ryhmästä. Jouluapu kohdistetaan ensisijaisesti lapsiperheille ja vanhuksille. Jouluavulla on vakiokaavake jonka perheet täyttävät otettuaan ensimmäisen kerran yhteyttä organisaatioon. Mitään kirjallista doku­ mentaatiota perheen tuloista ei kysytä. Taatakseen perheiden intimiteettisuojan hakemukset käsitellään kolmen henkilön ydinryhmän toimesta. Ryhmään kuuluu Solveig Holm­ bergin lisäksi Marina Hjort ja Janina Fagerström. Täksi vuodeksi on myös päätetty, ettei avustusta saavista perheis­ tä kerrota kovinkaan yksityiskohtaisesta sosiaalisessa mediassa. Kenenkään ei tarvitse pelätä, että hänet tunnistettaisiin postauksissa.

26

• småstad

2/ 2020

Jouluavun toimeen­ panjiat ovat iloisia siitä, että niin moni haluaa antaa joulu­iloa. Vasemmalta Solveig Holmberg, Janina Fagerström ja Marina Hjort.

Raaseporin

”AUTTAKAA MEIT – Mielestäni ei ole kenenkään edun –  Teini-ikäisten kohdalla joudumme mukaista, että joku voi mässäillä sillä luultavasti hiukan nostamaan summaa, että jollain toisella menee huonommin, Janina Fagerström sanoo. sanoo Holmberg. Apua tarvitsevat saavat rastittaa ha­ luavatko he ainostaan uusia tavaroita vai TASAPUOLINEN KOHTELU käykö heille myös käytetyt tavarat. – Suurimmalle osalle käytetyt tavarat Avuntarvitsijat toivovat saavansa esi­ merksi perustarvikkeita ja hygieniatar­ käyvät hyvin. Jotkut haluavat ainoastaan vikkeita sekä vaatteita ja leluja. Saavut­ uusia tavaroita koska he kuuluvat riski­ taakseen mahdollisiman tasapuolisen ryhmään ja koska olemme keskellä pan­ kohtelun kaikille, periaatteena on että demiaa ymmärrämme tämän, Holmberg lahjan arvo saa olla enintään 20 euroa. sanoo.


Raaseporin Jouluapu • Löytyy Instagramista ja Facebookista, Jul Hjälp Raseborg 2020-nimellä • Puhelin: 044-9564553 • Sähköposti: julhjalp2020@gmail.com • Lahjoitusten keräyspisteet: Matkahuollon vanhat tilat Tammisaaren rautatieasemalla, Fontana Karjaalla ja Yrittäjätalo Tenholassa

M B-L

Jouluapu

TÄ AUTTAMAAN” ODOTUKSIA JA STRESSIÄ Miksi halusitte ryhtyä vapaaehtoistyöhön Jouluavun puitteissa? – Itselleni joulu on aina ollut tärkeä pyhä. Se on muita juhlia tärkeämpi. Jou­ luna haluan perheeni koolle viettämään mukavaa aikaa. Siitä syystä tämä tuntuu tärkeältä, Marina Hjort sanoo. Janina Fagerström toteaa, ettei joulu valitettavasti ole kaikille mukava juhla, se aiheuttaa monelle suuria odotuksia ja stressiä tietyissä elämän tilanteissa.

– Olen itse ollut siinä tilanteessa, että olen tarvinnut apua. Siksi tuntuu hyvältä jos voin olla mukana vähentämässä jon­ kun stressiä, hän sanoo. Yksinhuoltajaäitinä Holmberg on ko­ kenut kuinka joulu joskus on aiheuttanut melkoisen loven taskuihin. – Tiedän siis kokemuksesta, että Jou­ luapu tulee tarpeeseen. Koska meitä on näin monta auttamassa, saamme hom­ man toimimaan, hän toteaa.

NÄKYVÄT KAUPUNGILLA Takaraja avun hakemiselle on valitet­ tavasti jo mennyt tämän joulun osalta. Mutta tavaroiden lahjoittaminen Joulua­ vulle onnistuu vielä. Facobooksivulla ”Jul Hjälp Raseborg 2020” kerrotaan minkä­ laista tavaraa vielä tarvitaan. Sivulla voi vastata minkälaista tavaraa haluaa lah­ joittaa. Jouluavun vapaaehtoiset tavoittaa myös puhelimitse. – Meidät löytää kaupungilta esimer­ kiksi toripäivinä, Holmberg kertoo. – Kaikillahan ei ole internettiä, Fager­ ström muistuttaa. Tammisaarelaisyritys MN-Textil on lahjoittanut Jouluavulle liivit joista va­ paaehtoistyöntekijät tunnistaa helposti. Tavaraa voi lahjoittaa 30.11. asti. Tänä vuonna Jouluavulla on kolme keräyspistettä: Matkahuollon vanhat ­ ­tilat Tammisaaren rautatieasemalla, Fon­ tana Karjaalla ja Yrittäjätalo Tenholassa. Auki­ oloajat löytyvät Jouluavun sivuilta sosiaalisessa mediassa. – Tarvitsemme apuanne voidaksemme auttaa, Holmberg muistuttaa.

småstad

2 / 2020

27


Hälsa och hantverk på agendan Här kommer några datum att pricka in i kalendern för våren, Må bra-dagen den 14.2 och Hantverkarmässan den 6–7.3. Båda äger rum i Sigurd Snåre-salen. Må bra-dagen råkar i näs­ ta år sammanfalla med vändagen, så kanske det här är ett bra tillfälle att ta med vännen på en liten hälsoutflykt. Om du är företagare inom dessa branscher är detta ett yp­ perligt tillfälle att göra dina tjänster och produkter kända för en litet bredare publik. Om du vill delta som utställare i Må bra-dagen, ska du senast den 4.1.2021 anmäla dig till Cen­ trumföreningen. Deadline för anmälan att delta som utstäl­ lare vid Hantverkarmässan är 25.1.2021. Anmälningarna kan göras per e-post (ekenascentrum@raseborg.fi) eller per telefon (040 716 9585). Evenemangen arrangeras med coronaförbehåll.

VAD Må bra-dagen TIDPUNKT 14.2 kl. 10–16, gratis inträde VAR Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6-8, Ekenäs ARRANGÖR Ekenäs Centrumförening rf

VAD Hantverkarmässan TIDPUNKT 6–7.3 kl. 10–16, gratis inträde VAR Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6-8, Ekenäs ARRANGÖR Ekenäs Centrumförening rf

28

• småstad

2/ 2020


småstad

2 / 2020

29


Centrumföreningens medlemsföretag Ydinkeskustayhdistyksen jäsenyhdistykset CAFÉ & RESTAURANGER • KAHVILAT & RAVINTOLAT Albatros Restaurant • Ravintola Bistro, bar & garden Höijers Bar & Restaurant Santa Fé Café Gamla stan Café Schjerfbeck Cafferie Ab Oy Carl de Mumma Ab Motel Marine Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery & Kitchen Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Restaurang 5 Knivar Klubben Restaurant GH Fyren YLP!

HÄLSA & VÄLMÅENDE • TERVEYS & HYVINVOINTI Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki Davini Skönhetssalong • Kauneussalonki Gym1 Fitness Center Hälsohänder Livsstilskällan Melles Hälsoshop Naturalife Nya Apoteket • Tammisaaren Uusi apteekki Parfymerie & Beauty Salon Arlette Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia RK-Fysio Salong Roxxy Trainium Ab Oy

Popana Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

KONTOR, HOBBY & HANTVERK Design West/Raseborgs möbelvård EKM Service Euronics Ekenäs / Tammisaari Kontoristen Spruthuset K & K hantverk Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

KULTUR & TURISM • KULTTUURI & MATKAILU Ekcamp Oy EKTA museum/museo Hotel Seafront Hotelli Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo SKOTT rf Sammanslutningen för Kultur och Teater i Tenala

ANDRA SPECIALAFFÄRER • MUUT ERIKOISLIIKKEET Ekenäs Bildel  Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Däckmarket / Rengasmarket Tammisaari Ekenäs Trävaruhus / Tammisaaren Puutavaratalo Lavendel Pesula – Tvätteri S-Market Ekenäs / Tammisaari Sonjas delikatess / Sonjan herkku

MODE, INREDNING & TJÄNSTER MUOTI, SISUSTUS & PALVELUT

ÖVRIGA FÖRETAG • MUUT YRITYKSET

AaBee / Fotofabriken Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Canny Eklås Ab / Tammilukko Oy Eva’s Tyg Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo Kompaniet Lema Moda M Broman Marinboden MN-textil Ab Oy Petra Geust Textil inredning

Azets Raseborg Ekenäs Sparbank / Tammisaaren Säästöpankki Hinaus Raasepori Huoneistokeskus Lokaltapiola/Lähitapiola Nordea Bank Ekenäs Pankki Tammisaari OP Andelsbanken Raseborg / Osuuspankki Raasepori Raseborgs Energi Ab / Raaseporin Energia Oy Rodallido Siivous Oy Sandras Ecoclean SB-hem/SP-koti TomTori West-Drivers

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU 30

• småstad

2/ 2020

Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin


EKENÄS CENTRUMFÖRENINGS PRESENTKORT • TAMMISAAREN YDINKESKUSTAYHDISTYKSEN LAHJAKORTTI

BÄSTA PRESENTIDÉN! PARAS LAHJAIDEA! Presentkort kan köpas här: Lahjakortteja myyvät: • HENNAS, Ystadsgatan / Ystadinkatu 12 • SONJAN HERKKU • SONJAS DELIKATESS, Gustav Wasas gata  / Kustaa Vaasan katu 2 D • WILD SHOE, Kungsgatan / Kuninkaank. 14 Endast kortbetalning • Ainoastaan korttimaksu Minimiengångsköp • Minimikertaostos 10 e

Undvik köer – nu kan du även köpa presentkortet på nätet https://ekenascentrum.mycashflow.fi/ Betala räkningen och vi skickar dig presentkortet. Vi kan också skicka faktura till företag och föreningar. Presentkortet är giltigt i ett (1) år från inköpsdatum. Vältä jonot – lahjakortin voit ostaa myös netistä https://ekenascentrum.mycashflow.fi/ Kun lasku on maksettu, lähetämme kortin asiakkaalle. Yrityksille ja yhdistyksille myös laskulla. Lahjakortti on voimassa yhden (1) vuoden ostopäivästä.

Här kan du handla med presentkort • Täällä voit ostaa lahjakortilla: AaBee / Fotofabriken Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki Bar & Restaurant Santa Fé Bistro bar & garden Höijers Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Cafferie Ab Oy Canny Design West/Raseborgs möbelvård Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Bildel Eklås EKM Service Euronics Ekenäs/Tammisaari Eva’s Tyg Gym1 Fitness Center Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo Kompaniet Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo Lema Moda Livsstilskällan

M Broman Marinboden MN-Textil Melles Hälsoshop Naturalife Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery&Kitchen Parfymerie & Beauty Salon Arlette Petra Geust Textil inredning Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Popana Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia Restaurant GH Fyren Salong Roxxy Sonjas delikatess/Sonjan herkku Toppen Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin

småstad

2 / 2020

31


Jultorg ersätter julmarknad

Joulutori Joulumarkkinoiden tilalle

D

T

TRYGGA AVSTÅND Jultorgen är litet större torgtillställningar än vanligt. Man kom­ mer att ha flera försäljare, som sprids över ett större område för att säkra trygga säkerhetsavstånd för kunderna. – Det är troligt att hela torget kommer att behövas, vilket betyder att parkeringarna får ge vika under december, säger Susanna Widlund, viceordförande i Centrumföreningen.

TURVAVÄLIT Joulutorit ovat normaalia torimyyntiä hiukan suuremmat. Pai­ kalla on useampia myyjiä jotka sijoitetaan suuremmalle aluelle jotta asiakkaille taataan turvavälit. – Luultavaa on, että joulutorit tarvitsevat koko Raatihuo­ neentorin alueen, joten autojen pysäköinti siirtyy mualle joulu­ kuun ajaksi, Susanne Widlund sanoo. Hän on Ydinkeskustayhdistyksen varapuheenjohtaja.

et blir tyvärr ingen gammaldags julmarknad i Ekenäs det här året. Anledningen är icke oväntat den pågående pan­ demin. – Andra städer som brukar arrangera julmarknader i sam­ ma storleksklass har även de inhiberat sina marknader. Det kändes som det ansvarsfulla att göra. Vi tar hellre de säkra framom det osäkra, motiverar Pia Stenroos, ordförande för Ekenäs Centrumföreningen, beslutet. Istället för den sedvanliga julmarknaden kommer man att satsa på litet större jultorg under hela december. Man kommer också att skapa en liten julby i skvären invid Spruthuset. Där planerar man bland annat att ska finnas popup-affärer i Cen­ trumföreningens små bodar. Julbyn öppnar i samband med julgatans officiella öppning, det vill säga lördagen den 28.11.

Jultorgen är följande datum: 28.11, 5.12, 12.12 & 19.12 kl. 7–14

32

• småstad

2/ 2020

änä vuonna ei Tammisaressa valitettavasti järjestetä vanhan­ ajan joulumarkkinoita. Syy on tietysti coronapandemian. – Muut saman suuruisia joulumarkkinoita järjestävät kau­ pungit ovat myös peruneet markkinansa. Tämä tuntui vas­ tuulliselta teolta. Pelaamme mieluummin varman päälle, Pia Stenroos perustelee päätöstä. Hän on Tammisaaren Ydinkes­ kustayhdistyksen puheenjohtaja. Perinteisten joulumarkkinoiden sijaan, Tammisaaressa jär­ jestetään tavallista isommat joulutorit koko joulukuun ajan. Ruiskuhuoneen viereen perustetaan pieni joulukylä. Siihen suunnitellaan muun muassa pieniä pop up-liikkeitä Ydinkes­ kustayhdistyksen puodeissa. Joulukylä avataan joulukadun vi­ rallisten avajaisten yhteydessä lauantaina 28.11.

Joulutorit järjestetään seuraavina pävinä: 28.11., 5.12., 12.12. ja 19.12. kello 7–14.


Tulossa terveyttä ja käsitöitä T

ässä tulee muutama päivämäärä merkattavaksi kevään kalenteriin. Voi hyvin päivä 14.2. ja Kä­ sityömessut 6–7.3. Kummatkin tapahtumat järjes­ tetään Sigurd Snåresalissa. Ensi vuonna Voi hyvin päivä osuu ystävänpäivälle, joten nyt on ehkä syytä ottaa ystävä mukaan pienelle terveysretkelle. Jos työskentelet näillä aloilla nämä tapahtumat tarjoavat oivan tilaisuuden markkinoida palvelujasi ja tuotteitasi. Jos haluat osallistua Voi hyvin päi­ vään näytteilleasettajana sinun tulee ilmoittautua Ydinkeskustayhdistykselle viimeistään 4.1.2021. Viimeinen ilmoittautumispäivä käsityöläismessulle on 25.1.2021. Ilmoittautumiset sähköpostitse (ekenascentrum@raseborg.fi) tai puhelimitse (040-716 9585). Tilaisuudet järjestetään mikäli koronatilanne sallii.

MITÄ Voi hyvin päivä AJANKOHTA 14.2. kello 10–16, ilmainen sisäänpääsy MISSÄ Sigurd Snåre sali, Raaseporintie 6-8, Tammisaari JÄRJESTÄJÄ Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys

MITÄ Käistyöläismessut AJANKOHTA 6–7.3. kello 10–16, ilmainen sisäänpääsy MISSÄ Sigurd Snåre sali, Raaseporintie 6-8, Tammisaari JÄRJESTÄJÄ Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys

HÖRNAN

DJUR

ELÄIN KULMA

småstad

2 / 2020

33


Lunacare erbjuder följande tjänster

Lunacare tarjoaa seuraavia palveluita

• Hemvård/Hemtjänst • Hemsjukvård • Momsfria socialvårdstjänster med serviceavtal • Vård i livets slutskede • Tjänster för veteraner och krigsinvalider

• Kotihoito/Kotipalvelu • Kotisairaanhoito • Arvolisäverottomia sosiaalihuoltopalveluja palvelusopimuksella • Hoito elämän loppuvaiheessa • Palvelut veteraaneille ja sotainvalideille

ANNIKA LUSTIG Sjukskötare/Sairaanhoitaja 045 896 9230, annika@lunacare.fi

34

• småstad

2/ 2020

MARIKA ENBERG Sjukskötare YH/Sairaanhoitaja AMK 045 896 9231, marika@lunacare.fi

lunacare.fi


Följ oss Seuraa meitä

Nu på ny adress Kungsgatan 7

ARKADEN

Nyt uusi osoite

Kuninkaankatu 7

045-209 1217  butik.popana.fi

småstad

2 / 2020

35


HÄR FINNS VI! TÄÄLLÄ OLLAAN! 18 15

9

28

12

8

13

10 7 23

11 5

26 14 1 6 3

19 17 21

25 20 24 29 27 2

16 22

24 Seaside Lifestyle

10 Ekenäs Nya Apotek

16 Lavendel • annons / ilmoitus s. 11 17 Leksaksafär Toppen

11 Eva's Tyg • annons / ilmoitus s. 10

18 Loppis Trollet • annons / ilmoitus s. 32

26 Sonjan Herkku • Sonjas Delikatess

9 Galant Fishing •annons / ilmoitus s. 17

19 Melles • annons / ilmoitus s. 17

4 Azets • annons / ilmoitus s. 34

12 GH Fyren • annons / ilmoitus s. 15

20 Parfymerie Arlette

5 Bromans • annons / ilmoitus s. 17

13 Höijers • annons / ilmoitus s. 11

6 Carl de Mumma • annons / ilmoitus s. 11

14 Hinaus Raasepori

1 Aabee Fotofabriken

Annons / ilmoitus s. 29

2 Aktia fastighetsförmedling Annons / ilmoitus s. 9

3 Apoteket vid Rådhustorget Annons / ilmoitus s. 32

7 Debora • annons / ilmoitus s. 28 8 Djurhörnan • annons / ilmoitus s. 33

9 Ekenäs Bildel • annons / ilmoitus s. 17

4

Annons / ilmoitus s. 35

Annons / ilmoitus s. 17

15 KSF Media • annons / ilmoitus s. 32

Annons / ilmoitus s. 10

Annons / ilmoitus s. 10

21 Popana • annons / ilmoitus s. 35 22 Raseborgs Möbelvård Annons / ilmoitus s. 11

23 Restaurang Harold's Annons / ilmoitus s. 33

Annons / ilmoitus s. 10

25 Soft • annons / ilmoitus s. 32 Annons / ilmoitus s. 10

27 Uraffär Roos • annons / ilmoitus s. 10 28 Westdrivers • annons / ilmoitus s. 11 29 Wibox bageri • annons / ilmoitus s. 35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.