småSTAD 2019 1

Page 1

småstad NUMMER NUMERO • 1 / 2019

Shopping & evenemang i Ekenäs centrum • Shoppailua & tapahtumia Tammisaaren keskustassa

Simon Store

VIKTIGT MED ATTRAKTIVA BOENDEN HOUKUTTELEVA ASUINYMPÄRISTÖ ON TÄRKEÄ SIDAN 24 • SIVU 26

NYA PLANER FÖR PREDIUM PREDIUMIN UUDET SUUNNITELMAT SIDAN • SIVU 16

Ville Vuorelma

”Gästhamnen har mycket att erbjuda Vierasvenesatama tarjoaa monenlaista palvelua” SID 12 • SIVU 14

#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu SIDAN • SIVU 30

Bellas midsommarmeny Bellan juhannusmenu

Aalto-staden Ekenäs Tammisaari on Aalto-kaupunki

”Raseborg Finlands Toscana Raasepori Suomen Toscana”

MITTUPPSLAGET • KESKIAUKEAMA

SID 34 • SIVU 36

SID 4 • SIVU 61 / 2019

småstad

3

FOTOFABRIKEN

E

kenäs Centrumförening grundades i slutet av 2007. För­ eningen har som syfte att stärka stadens centrum som ett attraktivt handelscentrum, präglat av mångfald, tillgänglig­ het, kvalitet och service – mitt i Svenskfinland. Genom håll­ bar och långsiktig utveckling av stadskärnan jobbar vi till­ sammans med våra medlemmar och samarbetspartner för att skapa ett levande centrum. Föreningen har i dagsläget runt åttio medlemmar. Föreningens arbete att öka trivseln i staden och skapa en levande stadskärna syns bland annat genom evenemang som föreningen ordnar. Det är populära tillställningar där folk trivs, där man kan umgås och vistas ute tillsammans. Under året arrangerar föreningen sex till åtta evenemang. Till de största evenemangen hör Påskmarknaden, Cityloppis, Skör­ demarknad, Julgatans öppning och Ekenäs Gammaldags Julmarknad. Utöver evenemang har Ekenäs Centrumfören­ ing även hand om Ekenäs torg som ordnas onsdagar och lördagar, samt kvällstorgen. För verksamheten har föreningen två deltidsanställda; torgövervakaren och verksamhetsledaren. Om du har frågor gällande föreningen kan du vara i kontakt med vår verksam­ hetsledare Pia Helle (040 7169 585). Utöver torgövervaka­ ren och verksamhetsledaren jobbar också styrelsen mycket för att få allt att gå ihop. Vi hoppas Du skall trivas i Ekenäs!

T

Soliga hälsningar, Styrelsen

Aurinkoisin terveisin, Hallitus

ammisaaren Keskustayhdistys perustettiin vuoden 2007 l­opulla. Yhdistyksen toiminta pyrkii vahvistamaan kaupun­ gin keskustaa houkuttelevana kaupan keskuksena, jota leimaa monimuotoisuus, saavutettavuus, laatu ja palvelu – keskellä ruotsinkielistä Suomea. Me työskentelemme pitkällä ja kestä­ vällä tähtäimellä kehittääksemme kaupungin keskustasta entistä elävämmän yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yhdistyksellä on noin 80 jäsentä. Yhdistyksen tekemä työ kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi ja elävän keskustan luomiseksi näkyy muun muassa niissä tapah­ tumissa jotka yhdistys järjestää. Tapahtumat ovat suosittuja, niis­ sä viihdytään, tavataan tuttuja ja seurustellaan ulkosalla. Vuoden aikana yhdistys järjestää kuudesta kahdeksaan tapahtumaa. Suu­ rimmat tapahtumat ovat Pääsiäismarkkinat, Citykirppis, Sadon­ korjuumarkkinat, Joulukadun avajaiset ja Tammisaaren Van­ hanajan Joulumarkkinat. Eri tapahtumien lisäksi Tammisaaren Keskustayhdistys huolehtii Tammisaaren torin (keskiviikkoisin ja lauantaisin) sekä iltatorin järjestelyistä. Toiminnan pyörittämistä varten yhdistyksellä on kaksi osa-­ aikaista työntekijää; torivalvoja ja toiminnanjohtaja. Jos sinulla on yhdistystä koskevia kysymyksiä voit kääntyä toiminnan­ johtajamme Pia Helteen puoleen. Hänet tavoittaa numerosta ­­040 716 9585. Torivalvojan ja toiminnanjohtajan lisäksi yhdis­ tyksen hallitus tekee paljon töitä pitääkseen pyörät pyörimässä. Toivomme, että viihdyt Tammisaaressa!

småstad ANSVARIG UTGIVARE • VASTAAVA JULKAISIJA

STYRELSEN • HALLITUS

Ekenäs Centrumförening r.f. Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys ry.

Pia Stenroos, ordförande • puheenjohtaja Gry Werner, vice ordförande • varapuheenjohtaja Ann-Marie Johansson, kassör • rahastonhoitaja Tom Rönnblad, medlem • jäsen Marielle Relander, medlem • jäsen Susanna Widlund, medlem • jäsen

ADRESS • OSOITE

Kungsgatan 2, 10600 Ekenäs Kuninkaankatu 2, 10600 Tammisaari TELEFON • PUHELIN 040 716 9585 E-POST • SÄHKÖPOSTI

ekenascentrum@raseborg.fi WEBB • NETTI www.ekenascentrum.fi UPPLAGA • LEVIKKI 24 050

SPRIDNING Raseborg, Hangö, Ingå JAKELU Raasepori, Hanko, Inkoo UTGIVNINGSTAKT 2 nr/år JULKAISUTIHEYS 2 nro/v. REDAKTÖR • TOIMITTAJA

Mia Berg-Lundqvist

ÖVERSÄTTNING • KÄÄNNÖKSET

Bubi Asplund

LAYOUT & OMBRYTNING • ULKOASU & TAITTO

Mikael Rehn/Leo Graphics

DISTRIBUTION • JAKELU Etelä-Uusimaa


MIA BERG-LUNDQVIST

Måltidsturismen kan hämta många nya besökare till Raseborg, inhemska som utländska. Ofta handlar det om ganska enkla saker; att smaka, uppleva och bo.

D

et gynnsamma mikroklimatet gör att man kan odla lite udda saker här, så­ dant som inte skulle lyckas på annat håll i Finland. – Raseborg är Finlands Toscana, säger Bitte Westerlund, tidigare kommuni­ katör för Slow Food Västnyland och nu på heltid sysselsatt med boken Smaka på Västnyland. Hon konstaterar att det redan nu od­ las en hel del litet speciella produkter; såsom wasabi och vindruvor på Tall­ backa i Bromarv. Mary Kuusisto, för­ fattare och trädgårdsodlare, har för sin del specialiserat sig på ovanliga ätbara växter. Hon tycker det är viktigt att vi breddar vår odlingsrepertoar om vi ska satsa på när- och egenodlad mat. – Det handlar om att få det utländska att bli lokalt, säger Kuusisto. Kuusisto omnämner djungelgurkan som ett exempel på en litet ovanlig, lätt­ odlad grönsak. Den är en vild form av gurka från Sydamerika som är både god och dekorativ. – Sätter man några djungelgurkor på en sallad får man genast intrycket att den är god, försäkrar Kuusisto.

”SMARTFISK” Andra naturliga nischer för Raseborg tangerar fisken och viltet. Det finns mycket sutare, id, björkna och braxen i våra vatten, så kallad ”skräpfisk”. – Men jag vill gärna kalla det för ”smartfisk”. Jag skulle hoppas på att nå­ gon skulle vilja specialisera sig på de här fiskarna. I dagsläget är det svårt att få braxen serverad på en restaurang, säger Westerlund. Hon tror också att det bara är en tids­ fråga innan vi mera på allvar kommer att utnyttja skogens skafferi; ta till vara bär, svampar och ätliga växter, men också viltet. – Det ligger ju lite i tidens anda, då många söker alternativ till nötköttet.

4

• småstad

1 / 2019

”Raseborg är

FINLANDS

En stor del av upplevelseturismen Och det finns ju gott om vilt i våra sko­ handlar om ganska enkla saker; själv­ gar, speciellt hjort, säger Westerlund. plock av olika slag, fisketurer, möjlig­het MÅLTIDSTURISTEN till inkvartering på landet. – För vissa utländska turister är det Slow Food Västnyland, med Bitte Wester­lund som ansvarig redaktör, har intressant att bara få komma ut på lan­ nyligen utkommit med boken Smaka på det och se hur människor bor och odlar, Västnyland. I den talas det om måltids­ inflikar Kuusisto. turisten och vilken tillväxtpotential det här finns. Siffror som 122 miljoner ÄGGEN FUNDAMENTET matresenärer bara i Europa lyfts fram. Ett resultat av de många lokalproducen­ I korthet handlar det om att få smaka, terna som finns i området är att Ekenäs uppleva och bo. har en egen rekoring. Rekomodellen går Westerlund omnämner traditionen i korthet ut på att producenten säljer di­ med fiskkalas, något som fick sin bör­ rekt till konsumenten utan mellanhänder. jan på Skåldö då all strömming gick till I stället för att producenter kör runt till minkmat. Strömmingskalaset blev ett alla kunder, träffas man på en parke­ sätt att lyfta fram olika sätt att tillreda ringsplats under en halvtimme. strömmingen. I dag finns det flera olika – Allt är förbeställt, det är inte torg­ fiskkalas runt om i regionen. försäljning, betonar Westerlund. – Men de är alltid slutsålda månader Den absolut populäraste varan är i förväg. Varför inte arrangera lite fler äggen. En gång hade man ingen ägg­ och göra en turistgrej av det? frågar sig producent under en månad och hela Westerlund. verksamheten höll då på att gå i stöpet.


M-B L

Unik kryddblandning Apoteket vid Rådhustorget är vida känd för sin kryddblandning för kryddfisk. Vassbuks­ kryddan postas till yrkesfiskare runt om i hela Finland. Det finns här fina, gamla anor att falla tillbaka på. Under en tid var hela sju kvinnor fullt sysselsatta med att lägga in kryddfisk och de hade yrkestiteln ”vassbukskrydderskor”.

Ainutlaatuinen maustesekoitus Raatihuoneentorin apteekki on tunnettu maustekalalle tarkoitetusta maustesekoituksestaan. Kilohailimaustetta postitetaan ammattikalastajille ympäri maan. Tässä nojataan hienoihin, vanhoin perinteisiin. Aikoinaan seitsemän naista tekivät maustekalaa, heidän ammattinimikkeensä oli ”kilohailimaustajattaret”.

TOSCANA” PETER LUNDQVIST

Mer exotiska varor som syrsor, som man numera får från exempelvis Villa Mangs i Mjölbolsta eller ramslök, som bland annat Westerlund själv odlat, får ett uppsving då sommargästerna anländer. – Något som just nu blivit väldigt ”in” är Laura Lundströms Queen Kom­ bucha-dryck, som ju är en Ekenäspro­ dukt, berättar Westerlund.

Bitte Westerlund och Mary Kuusisto har ett gemensamt intresse för närodlad mat.

Sonja Widlund vill erbjuda ett unikt sortiment, sådant som inte finns i supermarketarna.

Bitte Westerlundille ja Mary Kuusistolle lähituotettu ruoka on yhteinen harrastus.

Sonja Widlund haluaa että valikoima on ainutlaatuinen, tuotteita joita ei myydä supermarketeissa.

SPÄNNANDE NYHETER Det finns många möjligheter att äta lo­ kalt i Västnyland. I Ekenäs finns åtmins­ tone två spännande tillskott på markna­ den. Här kan omnämnas butiken Sonjas Delikatess, som satsar på mathantverk och produkter utan tillsatsämnen. Man har inte uteslutande lokala producenter, men en stor del av sortimentet har lokal­ förankring. – En nyhet jag väntar på är Nick Victorzons restaurang YLP!, som utlo­ var en ultralokal meny, säger Wester­ lund. M-B L

småstad

1 / 2019

5


småstad

6

1 / 2019

”Raasepori on

SUOMEN TOSCANA” A

lueen suotuisa mikroilmasto mah­ dollista hiukan epätavallisten kasvien kasvattamisen, sellaisten kasvien jotka eivät kasva mualla Suomessa. –  Raasepori on Suomen Toscana, ­Bitte Westerlund sanoo. Hän on aiemmin toiminut kommu­ nikaattorina Slow Food Västnylandissa. Tätä nykyä hän puhailee kirjan ”Smaka på Västnyland” (Maista läntistä Uutta­ maata) kanssa.

Ruokailuun liittyvä matkailu voi tuoda paljon, niin kotimaisia kuin ulkomaisia, kävijöitä Raaseporiin. Usein kyseessä voi olla yksinkertaiset asiat, kuten maistaminen, kokemukset ja asuminen.

MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Bitte Westerlund ostaa mielellään kalaa Mikael Lindqvistiltä Tammisaaren torilla. Bitte Westerlund handlar gärna fisk av Mikael Lindqvist på torget i Ekenäs.

PETER LUNDQVIST

M-B L

M-B L


1 / 2019

Hän toteaa, että täälläpäin viljellään jo nyt jonkin verran erikoisia tuottei­ ta, kuten wasabia ja viinirypäleitä Tall­ backassa Bromarvissa. Mary Kuusisto, kirjailija ja puutarhaviljelijä, on puoles­ taan erikoistunut epätavallisiin syötäviin kasveihin. Hänen mielestään on tärkeää, että laajennamme viljelyvalikoimaamme mikäli haluamme panostaa lähi- ja itse viljeltyyn ruokaan. – Nyt meidän pitää tehdä ulkomaises­ ta paikallista, Kuusisto sanoo. Kuusisto mainitsee viidakkokurkun yhtenä esimerkkinä hiukan epätavalli­ semmasta, helposti viljeltävästä vihan­ neksesta. Se on kurkun villi lajike joka kasvaa Etelä-Amerikassa. Se on sekä hyvä että koristeellinen. – Jos salaattiin laittaa muutaman vii­ dakkokurkun siitä saa heti mielikuvan että se on hyvänmakuinen, Kuusisto ­vakuuttaa.

småstad nävä, pasuri ja lahna ovat tavallisia niin sanottuja ”roskakaloja” vesistöissämme. –  Haluaisin pikemminkin kutsua ­niitä ”fiksukaloiksi”. Toivoisin, että joku erikoistuisi näihin kaloihin. Nykyään on lähes mahdotonta saada esimerkiksi ­säynävää ravintolassa, Westerlund sanoo. Hän uskooo myös, että on vain ajan kysymys koska opimme käyttämään ­hyväksi metsän ruokakomeroa; opimme ottamaan talteen marjat, sienet ja syötä­ vät kasvit. Sama koskee myös riistaa. – Tämä on kaiken lisäksi ajan hengen mukaista, moni etsii vaihtoehtoja nau­ dan lihalle. Ja metsissämme on paljon riistaa, erityisesti peuraa, hän sanoo.

RUOKAILUMATKAILU Slow Food Västnyland on juuri julkais­ sut kirjan jossa käsitellään makuja länti­ seltä Uudeltamaalta. Kirjan ruotsinkie­ linen nimi on ”Smaka på Västnyland”. Kirjassa puhutaan ruokailumatkailusta ­ ”FIKSUKALA” ja sen suuresta potentiaalista alueella. Myös kala ja riista ovat Raaseporille ­Euroopan 122 miljoonaa ruokamatkaili­ luontaisia markkinarakoja. Suutari, säy­ jaa mainitaan kirjassa. Lyhyesti sanottu­ na on kyse maistamisesta, kokemisesta ja asumisesta. Westerlund mainistee kalajuhlaperin­ teen joka sai alkunsa Skåldössä kun kaik­ Laura Lundströmin Tammiki silakka meni minkin ruuaksi. Silakka­ saaressa valmistettu kombucha on juhla nosti esiin erilaisia tapoja valmistaa saavuttanut suuren paikallisen suosion. silakkaa. Nykyään erilaisia kalajuhlia jär­ Laura Lundströms Ekenästillverkade jestetään eri puolilla seutua. kombucha har blivit en lokal succé. – Ne ovat aina loppuunmyytyjä jo kuu­  kausia ennen tapahtuman järjestämis­ tä. Miksi näitä ei voisi järjestää useam­ min ja tehdä niistä matkailutapahtumia, W ­ esterlund kysyy. Ylva Rancken-Lutz myy valmistaSuuri osa elämysmatkailusta koostuu miaan Joy Choko-konvehteja Tammiyksinkertaisista asioista; itsepoimintaa, saaren rekoringissä. kalaretkiä, majoitusta maaseudulla. –  Joillekin ulkomaalaisille matkai­ Ylva Rancken-Lutz säljer av sina egna JoY lijoille on mielekästä tulla maalle ja Choko-praliner via Rekoringen i Ekenäs. 

7

nähdä miten ihmiset asuvat ja viljelevät, ­Kuusisto lisää. KANANMUNAT PERUSTANA Koska tällä seudulla on niin monta paikallista tuottajaa on Tammisaaren syntynyt rekorinki. Rekoringissä tuot­ tajat myyvät tuotteitaan ilman välikäsiä suoraan kuluttajille. Tuottajat tulevat jollekin pysäköintipaikalle tapaamaan kuluttajia, he eivät ajele ympäri pitäjää asiakkaiden luokse. –  Asiakkaat ovat tilanneet tuotteet etukäteen, kyse ei ole torimyynnistä, Westerlund painottaa. Ylivoimaisesti suosituin tuote on ­kananmunat. Yhdessä vaiheessa ringissä ei ollut kuukauteen yhtään munantuot­ tajaa mikä lähes lopetti koko toimin­ nan. Eksoottisimpien tuotteiden kuten esimerkiksi Villa Mangsista Meltolasta tulevien sirkkojen kysyntä kasvaa taas kesällä kun kesävieraat saapuvat. – Yksi erittäin suosittu tuote juuri nyt on Laura Lundströmin Queen Kom­ bucha-juoma. Se on tammisaarelainen tuote, Westerlund sanoo. JÄNNITTÄVIÄ UUTISIA Läntisellä Uudellamaalla on tarjolla monta mahdollisuutta syödä paikallis­ ta ruokaa. Tammisaaresta löytyy kaksi jännittävää uutta yrittäjää näille markki­ noille. Tässä yhteydessä voidaan mainita Sonjan Herkku joka panostaa artesaani­ ruokaan ja lisäaineettomiin tuotteisiin. Kaikki myytävät tuoteet eivät ole lähi­ tuotettuja mutta suurella osalla valikoi­ masta on paikalliset juuret. – Uutuus jota todella odotan on Nick Victorzonin ravintola YLP! joka lupaa ultra­paikallisen menyyn, Westerlund ­sanoo.


”Till kvällstorget kommer man inte bara för att handla” F

örsta tisdagen efter skolavslutningen drar kvällstorget i Ekenäs i gång. För­ säljarna och utbudet skiljer sig litet från morgontorgen – och tempot är ett annat. – Till kvällstorget kommer man inte bara för att handla, utan också för att umgås, förklarar Tom Rönnblad som ansvarat för arrangemangen i snart sex år. Produkterna och försäljarna är heller inte exakt desamma som under morgon­ torgen. Utöver ett ganska digert utbud av bär och grönsaker, finns det bland an­ nat kläder, antikviteter och loppisgrejer. – De italienska osthandlarna har ock­ så varit något av ett standardinslag, in­ flikar Rönnblad. Kvällstorgets försäljare, som turne­ rar mellan de olika kvällstorgen i regio­

Då sjunker genast antalet försäljare, som under soliga dagar kan uppgå till cirka trettio. Program brukar också höra till kvälls­torgets repertoar, något man även i år strävar till att kunna erbjuda. FÖRENINGSPROGRAM VÄLKOMMET – Kvällstorget är ett bra tillfälle för Det är nu sex år sedan kvällstorget i Eke­ föreningar att komma och visa upp sin näs flyttade till området nere i Stallörs­ verksamhet, konstaterar Rönnblad och parken. Det är en ypperlig plats för än­ berättar att bland annat kampsport­ damålet, äkta torganda i havsmiljö. skolan RasBudo Center deltog med ett – Här finns allt samlat på en liten yta; reaktionsspel under fjolåret, något som försäljningsstånden, simstranden, den blev en stor publiksuccé. populära Lejonparken och terrasserna. Kvällstorget har alltid sommarpre­ Det är helt perfekt, förutsatt att det är miär första tisdagen efter att sommar­ fint väder, tillägger Rönnblad. lovet tagit vid, vilket i år blir den 4.6. Tyvärr är platsen ganska utsatt för Sista kvällstorget är den 6.8. vädrets makter vid regn och hård blåst. nen, är till dryga hälften desamma från ­säsong till säsong. De utgör en välbe­ kant stomme som besökarna lärt kän­ na genom åren och som de gärna byter några ord med då de gör sina uppköp.

Kvällstorg i Stallörsparken Tisdagar kl 15-19 den 4.6, 11.6, 18.6, 25.6, 2.7, 9.7, 16.7, 23.7, 30.7, 6.8.

Iltatori Stallörenin puistossa Tiistaisin kello 15-19 seuraavina päivinä: 4.6, 11.6, 18.6, 25.6, 2.7, 9.7, 16.7, 23.7, 30.7, 6.8.

TOM RÖNNBLAD

”Iltatorille ei tulla pelkästään ostoksille” T

ammisaaren iltatori avaa ensimmäisen kerran koulun päättäjäisten jälkeisenä tiistaina. Aamutoriin verrattuna myyjät ja tarjonta eroaa jonkin verran toisistaan – tahtikin on erilainen. – Iltatorille ei tulla pelkästään ostok­ sille sinne tullaan myös seurustelemaan, iltatoritoiminnasta kohta kuusi vuotta vastannut Tom Rönnblad toteaa. Myytävät tuotteet ja myyjät eivät myöskään ole aivan samoja kuin aamuto­ rilla. Iltatorilla myydään paitsi marjoja ja vihanneksia myös muun muassa vaattei­ ta, antikviteettejä sekä kirpputoritavaraa. –  Italialaiset juustokauppiaat ovat myös kuuluneet vakiomyyjiin, Rönnblad sanoo. Noin puolet alueen iltatoreja kiertä­ vät kauppiaat ovat samoja joka kesä. He

8

• småstad

1 / 2019

muodostavat asiakkaille tutun rungon sina päivinä iltatorilla saattaa olla kolmi­ joiden kanssa mielellään vaihtavat kuu­ senkymmentä myyjää. Ohjelmanumerot kuuluvat myös ilta­ lumisia. torille. Tulevanakin kesänä pyritään jär­ YHDISTYSTEN jestämään erilaista ohjelmaa. OHJELMANUMEROT TERVETULLEITA – Iltatori on esimerkiksi erilaisille yh­ Iltatori muutti kuusi vuotta sitten ny­ distyksille oiva tilaisuus esitellä toimin­ kyiselle paikalleen Stallörenin puistoon. taansa, sanoo Rönnblad ja toteaa, että Paikka on iltatorille otollinen, aitoa tori­ viime vuonna muun muassa budolajeihin erikoistunut RasBudo osallistui reaktio­ tunnelmaa merellisessä ympäristössä. – Täältä kaikki löytyy pieneltä alueelta; pelillä iltatorilla. Siitä tuli jymymenestys. Iltatori aloittaa joka vuosi ensim­ myyntikojut, uimaranta, suosittu Leijo­ napuisto sekä terassit. Tämä on täydelli­ mäisenä tiistaina koulun päättäjäisten nen paikka, kunhan sää on hyvä, Rönn­ jälkeen. Tänä vuonna iltatori avaa en­ blad sanoo. simmäistä kertaa 4.6. Viimeinen iltatori Valitettavan usein tuuli ja sade hait­ järjestetään 6.8. taavat kaupankäyntiä. Huonolla säällä myyjien määrä vähenee heti. Aurinkoi­


Vard./Ark. 10-17 Ons/Ke 9-17 Lö/La. 10-14 Kungsgatan 11, 10600 Ekenäs | www.melleshalsoshop.fi

OmpeluStudio

Yksilölliset juhlavaatteet naisille Korjausompelua

SyStudio

Unika festkläder för damer Reparationssömnad

Ninka Photography Ystadinkatu 12, Tammisaari Ystadsgatan 12, Ekenäs 0503583024 hennas@msn.com

Puvut ja asusteet -arkeen ja juhlaan Kostymer och accessoarer -för vardag och fest

småstad

1 / 2019

9


Ekologiska kosmetologbehandlingar, fotvård, massage, kraniosakralterapi, muskel- och ledkorrigering, reiki m.m. Tidsbokning & Presentkort vard. 10-14 eller via naturalife.fi Kungsg. 6, Ekenäs

Tfn 044 262 1000

www.naturalife.fi

också herrkläder myös miesten vaatteita

Ny större butik på gågatan Uusi suurempi liike kävelykadulla

www.seasidelifestyle.fi 050 568 6935 Kuninkaank. 7, Tsaaren kävelykatu- Kungsg.7 ,Ekenäs gågata, Pedestrian street in Ekenäs

10

• småstad

1 / 2019


Din urspecialist H.Roos Uraffär 019 241 1136 Långgatan 17, 10600 Ekenäs vard. 9.15-17.00 lö. 9.15-13.00

Eddi 044 097 2800

Nette 044 057 2800

Basti 044 087 2800

småstad

1 / 2019

11


småstad

12

1 / 2019

MIA BERG-LUNDQVIST

GÄSTHAMNEN ett vardagsrum för alla årstider

PETER LUNDQVIST

Det finns totalt åtta gästbåtshamnar inom Raseborgsområdet: • Ekenäs Gästhamn • Bromarv skärgårdshamn • Sommaröstrand • Jussarö gästhamn • Sandnäsudd – Sandis • Predium hamn • Kopparö gästhamn • Gumnäs brygga i Pojo.

Majoriteten av båtgästerna är inhemska par eller barnfamiljer. Av de utländska båttursiterna dominerar svenskarna klart, på andra plats kommer tyskarna.

Övernattningsstatistik från Ekenäs gästhamn

Investeringar på infrastrukturen

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018

satsningarna som görs ska

3180 besökare 2934 ” 3017 ” 2831 ”

Cirka 5 % är utländska gäster

skulle ge flera båtturister. Men bidra till att området kan var en samlingsplats med aktiviteter under hela året för såväl lokalbor som turister.


småstad

1 / 2019

R

aseborg har ganska många hamnar, både i inre och yttre skärgården. Se­ naste året har det gått aningen bättre för de yttre hamnarna. Ekenäs ligger ju litet vid sidan av huvudfarleden, säger Ville Vuorelma, turistchef i Raseborg. Ekenäs två starka trumfkort är de många evenemangen och serviceutbudet. Slit och släng-eran är förbi och numera handlar det om att handla miljövänligt och klimatsmart. Här kan Ekenäs stolt­ sera med företagare som fixar till gamla saker och på så vis förlänger varornas livscykel. Här finns allt från skomakare och sömmerskor till urmakare och lås­ smeder. – Det här är fantastiska företag som alla finns inom en liten radie, man kan promenera från butik till butik, säger Vuorelma och tillägger att butiksutbu­ det också i övrigt långt är inriktat på produkter av kvalitet. Hållbara lösningar är det Raseborg nu vill satsa på i allt som görs. Det kan handla om ekonomisk, social eller kul­ turell hållbarhet, men framför allt eko­ logisk hållbarhet.

Till de förstnämnda hör klarare skylt­ ning, något det inkommit respons om från båtfolket. Det måste bli tydligare var det finns lediga båtplatser, var man betalar hamnavgift och annan basinfor­ mation. – Ett trevligt tillskott för denna som­ mar är bland annat restaurang Fyren. Restaurangverksamhet över lag piggar ju upp strandlinjen, funderar Vuorelma. Under sommaren kommer turist­ byrån att ha en pop up-tjänst i Naturum. Personal finns på plats för att informe­ ra besökarna om vad som står till buds, men också för att utföra en undersök­ ning bland besökarna om vad de söker; finns det något som saknas? Vad är vik­ tigt för den här kundgruppen?

BESTÄLLNING PÅ BASTU Utvecklandet av området kring gäst­ hamnen får trots allt inte begränsa sig till båtgästerna och sommarsäsongen. Vuorelma ser det inte som orealistiskt att på sikt göra området till ett vardagsrum med aktiviteter under hela året. – Vi ligger nära både Helsingfors och Åbo, så det borde inte vara omöjligt. TURISTINFO I HAMNEN Han omnämner pilktävlingar, finska För att Ekenäs gästhamn ska locka till mästerskap i vaksimning och skridsko­ sig flera båtturister krävs investeringar i banor som exempel på vinterevenemang. infrastrukturen; både mindre och större. En stor allmän bastu skulle också ligga i tidens anda. – Det finns det en stor efterfrågan på. Om någon vill bygga en sådan bastu i Ekenäs, ring mig! uppmanar Vuorelma. Ville Vuorelma vill gärna utveckla Han önskar att också lokalbefolk­ gästmanen till ett vardagsrum med ningen skulle aktivt delta med idéer aktiviteter under hela året. och önskemål om hur området kunde utvecklas. Han vill att de ska känna sig delaktiga i utvecklingen.

Rose

room

kristallivalohoito - örtterapi

NY BUTIK / VÅRDRUM Rådhustorget 8b - Ekenäs Raatihuoneentori 8b - Tammisaari roseroom.fi 050 3040898

13

– Vi kommer också att engagera före­ tagarna i den här diskussionen. Det är ju i sista hand de som förverkligar idéerna. DEL AV BÅTRUTTEN Det har redan registrerats över tusen evenemang i Raseborgs evenemangs­ kalender som lanserades i fjol. Vuorelma betonar att det ska vara enkelt att ordna tillställningar av olika slag. – Den som behöver råd om hur man ska gå tillväga med olika tillstånd och annat praktiskt är välkommen att kon­ takta staden. Vi hjälper gärna till, hälsar han. Även om gästhamnen borde utveck­ las har området redan nu mycket att erbjuda båtfolket; guidningar av olika slag, promenad i idylliska Gamla stan, paddling, en tur med Sunnan et cetera. Friluftsområdet i Västerby når man lätt med cykel. Varför inte prova på att sova i ett vindskydd och laga mat utomhus? Det finns mycket spännande inom räck­ håll. En nisch som däremot gärna fick växa till sig är utbudet av kortare båt­ färder. Många vill testa på hur det är att åka ut på havet, men saknar tillgång till båt. Det kunde handla om en sväng till exempelvis Dagmarsparken eller något annat närbeläget utflyktsmål. En annan viktig aspekt är att få i gång ett bra samarbete mellan olika hamnar längs med hela kusten, ett arbe­ te som redan påbörjats. – För båtfolket handlar resan sällan om enskilda hamnar, utan om en rutt. Det gäller att se till att man finns med på den rutten, avrundar turistchefen.


14

småstad

1 / 2019

VIERASVENESATAMA on kaikkien vuodenaikojen olohuone MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

R

aaseporilla om aika monta satamaa, niin sisä- kuin ulkosaaristossa. Viime vuosina ulkosaaristossa sijaitsevat sata­ mat ovat olleet suositumpia, Raaseporin matkailupäällikkö Ville Vuorelma sanoo. Tammisaaren kaksi valttikorttia ovat monet tapahtumat sekä palvelutarjonta. Kertakäyttömentaliteetti on ollutta ja mennyttä, nykyään otetaan ympäristöys­ tävällisyys ja ilmastokysymykset huo­ mioon. Tammisaari voi ylpeillä yrittäjillä jotka korjaavat vanhoja tavaroita ja siten pidentävät niiden elinkaarta. Täältä löy­ tyy niin suutareita kuin räätäleitä, kello­ seppiä ja lukkoseppiä. – Täällä on aivan fantastisia liikkeitä vieri vieressä, Vuorelma sanoo ja toteaa, että Tammisaaren liikkeissä suuntaudu­ taan pääasiassa laatutuotteisiin. Raaseporissa halutaan nyt kaikessa panostaa kestävään kehitykseen. Se voi koskea niin taloudellista, sosiaalista kuin kulttuuriiin liittyvää kehitystä, mutta koskee erityisesti ekologisesti kestävää kehitystä.

vät myös mitä matkailijat etsivät tai mitä kaupungista puuttuu. Kyselyllä selvite­ tään myös mikä tälle asiakaskunnalle on tärkeätä.

SAUNALLE TARVETTA Satama-alueen kehittäminen ei silti saa keskittyä vain venematkailuun tai ke­ säsesonkiin. Vuorelman mielestä ei ole lainkaan epärealistista ajatella aluetta tu­ levaisuudessa eräänlaisena olohuoneena jossa olisi toimintaa vuoden ympäri. –  Tammisaari sijaitsee Helsingin ja Turun lähellä, joten sen ei pitäisi olla mahdotonta. Esimerkkeinä talvitapahtumista hän mainitsee pilkkikisat, avantouinnin mes­ taruuskilpailut sekä luistinradan. Suuri yleinen sauna olisi myös ajan hengen mukainen. – Saunalle riittää kysyntää. Jos joku haluaa rakentaa sellaisen saunan soitta­ koon minulle! Vuorelman toivomuslistallaan on myös paikallisten asukkaiden aktiivisuus. Hän toivoo, että he kertoisivat ideoistaan MATKAILUINFO SATAMASSA ja toivomuksistaan. Hän haluaa, että pai­ Tammisaaren vierasvenesatama tarvitsee kallisväestö osallistuu kehitystyöhön. investointeja infrastruktuuriinsa jotta se –  Aiomme myös ottaa yhdistykset houkuttelisi enemmän veneilijöitä. Sata­ ­ mukaan tähän keskusteluun. Loppu­ maan tulee tehdä niin suurempia kuin peleissä yhdistykset usein toteuttavat ideat. pienempiäkin investointeja. Pienempiin investointeihin kuuluu esimerkiksi sel­ VENEREITIN VARRELLA keämpi ilmoitustaulu josta selviää missä Jo nyt Raaseporin tapahtumakalente­ on vapaita paikkoja, mihin satamamaksu riin on rekisteröity yli tuhat tapahtumaa. maksetaan ja muuta perustietoa. Vuorelma alleviiva, että tapahtumien – Uusi ravintola Fyren on mukava lisä ­järjestämisen tulee olla helppoa. tulevan kesän palvelutarjontaan. Ravin­ – Jos joku tarvitsee neuvoja miten esi­ tolatoiminta piristää muutenkin ranta­ merkiksi erilaisia lupia haetaan kannat­ viiva, Vuorelma miettii. taa ottaa yhteyttä kaupunkiin. Autamme Kesällä Matkailutoimistolla on mielellämme. pop-up-palvelu Naturumissa. Siellä Vaikkakin vierasvenesatamassa on henkilökunta kertoo matkailijoille mitä parannettavaa, tarjoaa alue jo nyt varsin kaupungissa on tarjolla, mutta he kysy­ monenlaista palvelua; erilaisia opastettu­

Ville Vuorelma haluaa kehittää vierasvenesatamasta olohuoneen jossa on ympärivuotiset toiminnat.

Infrastruktuuriin investoiminen toisi enemmän veneturisteja. Panostusten on kuitenkin oltava sellaisia, että ne tekevät alueesta ympärivuotisen kohtauspaikan eri toimintoineen niin paikallisille kuin matkailijoille.

ja retkiä, kävelyretkiä Vanhassa kaupun­ gissa, melontaa, retkiä Sunnan-laivalla ja niin edelleen. Västerbyyn vapaa-ajan alueelle pääsee helposti polkupyörällä. Yöpymistä esimerkiksi tuulensuojassa ja ruuan valmistamista ulkosalla voi myös kokeilla. Lähietäisyydeltä löytyy kaikkea mielenkiintoista. Lyhyempien veneretkien perään on kyselty. Moni haluaa lähteä retkelle ­merelle, mutta vene puuttuu. Kyseessä voisi olla esimerkiksi retki Dagmarin puistoon tai johonkin toiseen lähistöllä sijaitsevaan retkikohteeseen. Toinen tavoite on hyvän yhteistyön luominen rannikkoalueen eri satamien kanssa. Se työ on jo aloitettu. – Veneilijät hakevat harvoin vain yhtä satamaa, he etsivät sopivaa reittiä. Sillä reitillä on hyvä olla, matkailupäällikkö toteaa.


småstad

1 / 2019

15

PETER LUNDQVIST

Yöpymistilasto Tammisaaren vierasvenesatamasta v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Raaseporin alueella on yhteensä kahdeksan vierasvenesatamaa:

3180 kävijää 2934 ” 3017 ” 2831 ”

Noin 5 prosenttia vieraista ovat ulkomaalaisia.

• Tammisaaren vierasvenesatama • Bromarv • Sommaröstrand • Jussarö • Sandnäsudd • Predium • Kopparö • Gumnäs, Pohjassa

Valtaosa venematkailijoista ovat suomalaisia parikuntia tai lapsiperheitä. Ruotsalaiset venematkailijat ovat enemmistössä, toisena tulevat saksalaiset venekunnat.

Tammisaaressa on monta yritystä jotka korjaavat vanhoja esineitä I Ekenäs finns gott om företag som kan fixa till gamla saker

M-B L

M-B L

PLACE 2 GO

Eric Roos korjaa kelloa Kellosepänliike H. Roosissa.

Tammilukon Kim Oja korjaa vanhaa lukkoa.

Ompeluateljee HENNASista saa mitta­ tilaustyönä tehtyjä juhlapukuja.

Här Eric Roos som reparerar en klocka i Uraffär H. Roos.

Kim Oja vid Eklås reparerar här ett gammalt lås.

Vid SyStudio HENNAS kan man bland annat få måttbeställda festkläder.


Nya planer för Predium D

et är bråda tider i Prediums gästhamn. Båtsäsongen har precis korkats och solen gassar från klarblå himmel. Fredrik Kevin, ägare och vd sedan 1992, har många bollar i luften just nu. Företaget Premarin Oy Ab, som driver verksamheten i Predium, har ett miljölov som löper ut vid årsskiftet. Miljölovet kräver vissa ombyggnader i hamnområdet. I samband med det överväger Fredrik Kevin att bygga om restaurangen och butiken till en mer enhetlig och funktionell helhet. –  Området är under planering just nu. Men innan dess ser vi fram emot en förhoppningsvis bra säsong. Vi har bland annat motionsloppet Ladies Run på agendan, något vi började med i fjol. Det är något som också båtturisterna kan delta i det, säger Kevin. Han började sommarjobba vid Predi­ um 1988. Mycket har hunnit ändra på dryga trettio år. Båtarna har blivit större, vilket sätter sina krav på infrastrukturen, och kunderna vill ha service av olika slag i större utsträckning än innan. – Men vi har alla bekvämligheter som behövs; strandbastu och duschar, möj­

M-B L

Fredrik Kevin ser fram emot en livlig sommarsäsong. Fredrik Kevin odottaa vilkasta kesäsesonkia.

lighet att tömma septiktanken, restau­ verksamheten. I fråga om sevärdheter kan de marknadsföra närheten till Irma­ rang och butik, summerar Kevin. bunkern i Harparskog och Frontmuseet i Lappvik. Cyklar finns till uthyrning så NÄRHET TILL FRONTMUSEET Predium är mera en förbindelsehamn än att man kan röra sig behändigt i områ­ en renodlad gästhamn. Också här har det. Hittar båtgästerna er lätt? det skett en trendförändring. Många – En liten grej som talar emot oss är som tidigare hade sin båt i Helsingfors­ regionen, väljer nu att ha den förtöjd vid den officiella märkningen av farleden Predium. Man har båten närmare skär­ in. Om man kör enligt sjökortet ser det gården och förkortar restiden. På så sätt jobbigt ut. Kevin berättar att det de själva märkt kan man disponera sin lediga tid på ett ut en egen inofficiell rutt, som gör det annat sätt. Trots att gästbåtsplatserna i dagsläget enkelt att köra in i hamnen. – För på riktigt är det hur enkelt som inte är flera än dryga tjugo till antalet, betonar Kevin att de är en viktig del av helst, hälsar Kevin.

Prediumin uudet suunnitelmat P

rediumin vierasvenesatamassa pitää kiirettä. Venekausi on vasta avattu ja aurinko porottaa pilveettömältä taivaalta. Fredrik Kevinillä riittää tekemistä. Ke­ vin on omistanut sataman vuodesta 1992. Premarin Oy Ab on yritys joka pyö­ rittää toimintaa Prediumissa. Yrityksellä on ympäristölupa joka umpeutuu vuo­ den vaihteessa. Ympäristölupa edellyt­ tää tiettyjä muutoksia satama-alueella ja ­siihen liittyen Fredrik Kevinillä on suun­ nitelma tehdä ravintolasta ja kaupasta yhtenäinen ja toimivampi yksikkö. – Aluetta suunnitellaan juuri nyt. M ­ utta ennen muutostöitä toivomme, että kau­ desta tulee hyvä. Meidän ohjelmassa on muun muassa liikuntatapahtuma Ladies run, tapahtuma jonka aloitimme jo viime vuonna. Se on tapahtuma johon myös ve­ neilijät voivat osallistua, Kevin sanoo.

16

• småstad

1 / 2019

Hän aloitti Prediumilla kesätöissä vuonna 1988. Alueella ja toiminnassa on tapahtunut paljon kolmenkymme­ nen vuoden aikana. Veneet ovat isompia mikä asettaa omia vaatimuksiaan infra­ struktuurille. Asiakkaat haluavat ny­ kyään enemmän palveluja. – Meiltä löytyy kyllä kaikki tarvitta­ vat mukavuudet, rantasauna ja suihkut, mahdollisuus sakokaivon tyhjentämiseen, ravintola ja kauppa, Kevin ynnää.

hentää matka-aikaa. Tällä tavoin vapaa-­ aikansa voi käyttää toisella tavalla. Kevin sanoo, että vaikka Prediumis­ sa ei ole kuin parisenkymmentä vieras­ venepaikkaa, sekin toiminta on hyvin tär­ keää. Satamasta ei ole kovin pitkä matka nähtävyyksille. Irma-bunkkeri Harpar­ skogissa ja Rintamamuseo L ­ appohjassa ovat lähellä vierasvenesatamaa. Prediu­ missa voi vuokrata polkupyörän ja liik­ kua sillä lähiympäristössä. Löytävätkö veneturistit tänne? LYHYT MATKA RINTAMAMUSEOON –  On olemassa yksi pieni ongelma. Predium on enemmänkin yhdyssatama Tänne tuleva virallinen väylä näyttää vai­ kuin tavanomainen vierasvenesatama. kealta jos seuraa merikorttia. Täälläkin on tapahtunut tredimuutos. Kevin kertoo, että sataman henki­ Monet ihmiset jotka aiemmin säilyttivät lökunta on itse merkinnyt epävirallisen veneitään Helsingissa haluavat nykyään reitin jota pitkin tänne on helppo tulla. ankkuroida veneensä Prediumiin. Vene – Oikeasti tänne on ihan helppo tulla, on näin lähempänä saaristoa ja se ly­ Fredrik Kevin sanoo.


småstad

1 / 2019

17


18

• småstad

1 / 2019


Fiber ger dig det snabbaste nätet och de bästa tv-upplevelserna!

Vi bygger fibernät ända fram till hemmen och semester­ bostäderna både i tätorten och på landsbygden i Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå, så länge det finns tillräckligt intresse bland invånarna. Kontrollera tillgängligheten och beställ anslutning eller anmäl ditt intresse på www.karistelefon.fi

Kuidulla nopein netti ja parhaat tv-elämykset!

Rakennamme kuituverkkoa perille koteihin ja loma­ asuntoihin saakka niin taajamissa kuin haja­asutus­ alueillakin Raaseporissa, Hangossa, Inkoossa ja Siuntiossa, kunhan asukkaiden kiinnostus on riittävää. Tarkista saatavuus ja tilaa liittymä tai ilmoita kiinnostuksestasi www.karjaanpuhelin.fi. Dalgatan 7, Karis 019 278 480

@karistelefon karistelefon.fi

småstad

1 / 2019

19


Bella Aléns midsommarmeny Mitt namn är egentligen I­ sabella Alén, men jag är mera känd som Bella. Att bloggen skulle heta något med mitt namn var en självklarhet då jag för cirka tio år sedan startade den. Jag visste från början att det ­skulle bli en massa bloggande ­­om var­dagen och familjen, därav Villa Alén. Jag har bloggat sedan sommaren 2010. Under dessa år har inläggen blivit mera receptbaserade och till allas lycka har bilderna blivit avsevärt bättre. Tack vare bloggen har jag fått vara med om en massa kul, bl.a. jobbat som matskribent för en dagstidning sedan 2014.

1

RÄKTÅRTA

Botten: 200 g mjukt svartbröd eller kavring 75 g smält smör

Fyllning: 4 gelatinblad 400 g skalade räkor 400 g Philadelphiaost 2 dl crème fraîche 1 dl majonnäs 1 rödlök finhackad dill saft av en citron salt och peppar

Garnering: räkor, dill, citronskivor

2 Mixa kavringen till smulor och blanda sedan ner det smälta smöret. Tryck ut i en form med löstagbart botten. Lägg gelatinbladen i blöt ca 5 minuter. Rör Philadelphiaost, crème fraîche och majonnäs till en slät röra. Smält gelatinet i citronsaften. Rör ner gelatinblandningen i Phila­ delphia-röran. Smaka av med salt och peppar. Hacka räkorna i mindre bitar, spara några till garnering. Vänd till sist ner den finhackade rödlöken, dillen och räkorna. Låt stelna i kylen i ca 6 timmar. Garnera precis innan.

1

Nimeni on oikeasti Isabella Alén, mutta minut tunnetaan parhaiten Bellana. Kun kymmenisen vuotta sitten aloitin bloggaamisen en hetkeäkään epäröinnyt etteikö blogin nimeksi tulisi jotakin jossa on nimeni. Alusta alkaen tiesin, että blogissani tulen kertomaan arkipäivästä ja perheestäni, siksi blogin nim on Villa Alén. Ajan myötä blogeistani on tullut reseptipainoitteisia ja kaikkien onneksi kuvat ovat nyt parempia kuin ennen. Olen bloggamisen ansiosta saanut kokea monta mukavaa asiaa, sain esimerkiksi vuonna 2014 ryhtyä erään päivä­ lehden ruokatoimittajaksi. Bellaochvillaalen.blogspot.com/

3 dl mjöl 125 g smör 2 msk kallt vatten Blanda samman till en deg. Dela i tolv delar och tryck ut degen i en muffinsplåt. Ställ kallt medan du blandar fyllningen.

Fyllning: 100 g riven Västerbottenost (eller annan god smakrik gräddost) 2 ägg 2 dl grädde 1 msk citronsaft salt och peppar Blanda samman. Häll blandningen i pajskalen. Grädda i 200 grader i cirka 15 minuter.

Smått och gott f Pientä purtavaa

Bellaochvillaalen.blogspot.com/

Bella Alénin juhannusmeny

SMÅ OSTPAJER

Pajdeg:

1

3

2 2

KATKARAPUTORTTU

Pohja: 200 g pehmeää mustaleipää tai korppua 75 g sulaa voita

Täyte: 4 liivatelehteä 400 g kuorittuja katkarapuja 400 g Philadelphiajuustoa 2 dl créme fraichea 1 dl majoneesia 1 punasipuli hienonnettua tilliä 1 sitruunan mehu suolaa ja pippuria

Koristamiseen katkarapuja, tilliä ja sitruunan viipaleita

Murenna leipä ja sekoita voi siihen. Pursota vuokaan jossa irroitettava pohja. Laita liivatelehdet likoon viideksi minuutiksi. Sekoita Philadelphiajuusto, créme fraiche ja majoneesi sileäksi tahnaksi. Sulata liivate sitruunamehuun. Sekoita liivatesekoitus Philadelphiatahnaan. Maista, lisää suolaa ja pippuria. Pienennä osa katkaravuista, säästä osa koristeeksi. Sekoita mukaan hienonnettu punasipuli, tilli ja katkaravut. Anna jähmettyä jääkaapsissa noin kuusi tuntia. Koristele juuri ennen tarjoilua.

PIENET JUUSTOPIIRAKAT

Taikina: 3 dl jauhoja 125g g voita 2 rkl kylmää vettä Sekoita taikinaksi. Jaa kahteentoista osaan ja pursota taikina muffinsipellille. Laita kylmään täytteen teon ajaksi.

Täyte: 100 g västerbottenjuustoa (tai muuta maukasta kermajuustoa) 2 munaa 1 rkl sitruunamehua suolaa ja pippuria Sekoita ainekset. Kaada sekoitus piirakkakuoriin. Paista 200 asteessa uunissa noin 15 minuuttia.


3

4

PERSIKA- OCH HALLOUMISALLAD

krispig grön sallad grillad halloumi grillad färsk persika grovhackade pistaschnötter

En sallad på persika och halloumi, så himla gott när salt möter sött.

5

150 g smör 300 g Digestive kex 1 burk färdigt kokt kondenserad mjölk – karamelliserad mjölk 2 dl grädde 1½ l jordgubbar, blåbär och körsbär Smält smöret. Krossa Digestive-­ kexen. Häll i smöret och blanda.

GETOST- OCH PÄRONBITAR

en stor smördegsplatta ½ ägg 2 msk crème fraîche päron bredbar getost honung Tina smördegsplattan enligt förpackningen. Blanda ägg och crème fraîche.

SOMMARTÅRTA PÅ BURK

Skär en ca 1 cm bred ram på smördegsplattan, men inte så det går ­igenom. Häll äggblandningen på smör­degen, innanför ramen. Skär ­päron i tunna skivor och lägg på. Klicka på getost. Pensla ramen med ägg. Grädda i 200 grader i ca 12-15 minuter. Ringla över honung innan servering.

för midsommar a juhannukseksi

4

6

Tryck ut blandningen på botten av en form med löstagbara kanter. Ställ i kylen en timme. Vispa grädden. Lossa kanten från botten och lägg upp det på ett fat. Bred på kolakrämen, sedan grädden och till sist bären.

ALÉNS STUDENTTÅRTA Fyllning:

Tårtan heter på bloggen Aléns studenttårta, men kan lika bra avnjutas under midsommar.

2 dl vispgrädde 400 g Philadelphia-ost 1½ dl socker ½ tsk vaniljsocker 2 gelatinblad rivet skal av en ½ citron

Botten: 10 st färska dadlar 1 dl havregryn 1 dl kokosflingor 2 msk kakao 2 msk rumsvarmt smör

Garnering: färska bär

5

6 BILDER/KUVAT: BELLA ALÉN

6

PERSIKKAHALLOUMISALAATTI 4

Rapeaa vihersalaattia grillattua halloumia Persikka- ja halloumisalaatti on grillattua tuoretta persikkaa niin hyvää kun makea ja suolainen karkeasti heinonnettuja kohtaavat. pistaasi­pähkinöitä

5

VUOHENJUUSTO– JA PÄÄRYNÄPALAT

iso voitaikinalevy puolikas kananmuna 2 rkl créme fraichea päärynää levitettävää vuohenjuustoa hunajaa Sulata voitaikinalevy ohjeen mukaan. Sekoita kananmuna ja créme fraiche. Leikkaa noin sentin paksuinen reuna voitaikinale-

vylle, ei kuitenkaan niin syvään, että se menee läpi. Leikkaa päärynä ohueiksi viipaleiksi ja laita ne taikinan päälle. Laita vuohenjuustonokarieta päärynäviipaleitten päälle. Voitele reunus kananmunalla. Paista 200 asteessa uunissa 12-15 minuuttia. Kaada päälle hunajaa ennen tarjoilua.

ALÉNIN YLIOPPILASTORTTU

Blogissa tortun nimi on Alénin yli- Täyte: oppilastorttu, mutta sitä voi syödä 2 dl kuohukermaa 400 g Philadelphiajuustoa milloin tahansa kesän aikana. 1,5 dl sokeria puoli teelusikallista vanilja­sokeria Pohja: 2 liivatelehteä 10 tuoretta taatelia puolikkaan sitruunan raastettua 1 dl kauraryynejä kuorta 1 dl kookoshiutaleita 2 rkl kaakaota Koristus: 2 rkl huoneenlämpöistä voita tuoreita marjoja

3

KESÄTORTTUA PURKISSA

150 g voita 300 g Digestive keksejä 1 purkki valmiiksi keitettyä kondensoitua maitoa – karamellisoitu maito 2 dl kermaa 1,5 l mansikoita, mustikoita ja kirsikoita

Sulata voi. Hienonna Digestive keksit. Kaada voi kulhoon ja sekoita. Pursota sekoitus kulhoon jossa irroitettava pohja. Laita tunniksi jääkaappiin. Vatkaa kerma. Irroita reuna pohjasta ja laita se lautaselle. Levitä kolatahna ja kerma sekä lopuksi marjat pohjan päälle.


Centrumföreningens medlemsföretag Ydinkeskustayhdistyksen jäsenyhdistykset CAFÉ & RESTAURANGER • KAHVILAT & RAVINTOLAT Albatros Restaurant • Ravintola Bistro, bar & garden Höijers Bar & Restaurant Santa Fé Café Gamla stan Cafferie Ab Oy Carl de Mumma Ab Gatuköket Ekenäs Motel Marine Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery&Kitchen Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Restaurant GH Fyren

HÄLSA & VÄLMÅENDE • TERVEYS & HYVINVOINTI

Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

KONTOR, HOBBY & HANTVERK Design West/Raseborgs möbelvård EKM Service Euronics Ekenäs/Tammisaari Gulahuset Lagercrantz Jewellery Spruthuset K & K hantverk Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki

W. Werner Ab Oy

Davini Skönhetssalong • Kauneussalonki Frisör Monika Gym1 Fitness Center Hälsohänder KnutPunkt Livsstilskällan Melles Hälsoshop Naturalife Nya Apoteket • Tammisaaren Uusi apteekki Parfymerie & Beauty Salon Arlette Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia RK-Fysio Roseroom Salong Roxxy Strenght-Nutrition

KULTUR & TURISM • KULTTUURI & MATKAILU

MODE, INREDNING & TJÄNSTER MUOTI, SISUSTUS & PALVELUT Bimbo Blomsteraffär • Kukkakauppa Lyckliga Lotta Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Eklås Ab/Tammilukko Oy Flora & Fauna Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo Kompaniet Lema Moda M Broman Marinboden MN-textil Ab Oy Petra Geust Textil inredning Popana Seaside Lifestyle Oy

Ekcamp Oy Ekenäs Naturum/Tammisaaren Luontokeskus EKTA museum/museo Event3s Hotel Seafront Hotelli Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo SKOTT rf Sammanslutningen för Kultur och Teater i Tenala

ANDRA SPECIALAFFÄRER • MUUT ERIKOISLIIKKEET Azets Bokföringsbyrå/Kirjanpitotoimisto Ekenäs Bildel Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Däckmarket/Rengasmarket Tammisaari Ekenäs Trävaruhus/Tammisaaren Puutavaratalo F:ma Magnus Lassander Place2go Robovent S-Market Ekenäs/Tammisaari Sandras Ecoclean Sonjas delikatess/Sonjan herkku TomTori

ÖVRIGA FÖRETAG • MUUT YRITYKSET Aktia Bank Abp Oyj Ekenäs energi Ab/Tammisaaren Energia Oy Ekenäs Sparbank/Tammisaaren Säästöpankki Lokaltapiola/Lähitapiola Nordea Bank Ekenäs Pankki Tammisaari OP Andelsbanken Raseborg/Osuuspankki Raasepori SB-hem/SP-koti SKV Fastighetsförmedling Raseborg /Kiinteistönvälitys Raasepori

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU 22

• småstad

1 / 2019

Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin


EKENÄS CENTRUMFÖRENINGS PRESENTKORT • TAMMISAAREN YDINKESKUSTAYHDISTYKSEN LAHJAKORTIT

BÄSTA PRESENTIDÉN! PARAS LAHJAIDEA! Presentkort kan köpas här: Lahjakortit myyvät: • HENNAS, Ystadsgatan/Ystadinkatu 12 (kontant betalning & bankkort • käteinen & pankkikortti) • MELLES HÄLSOSHOP, Kungsgatan/Kuninkaank. 11 (kontant betalning • käteinen) • MARINBODEN, Kungsgatan/Kuninkaank. 10 (kontant betalning • käteinen)

Minimiengångsköp • Minimikertaostos 10 e

Här kan du handla med presentkort • Täällä voit käyttää lahjakorttisi: Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki Bar & Restaurant Santa Fé Bimbo Bistro bar & garden Höijers Blomsteraffär • Kukkakauppa Lyckliga Lotta Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Cafferie Ab Oy Design West/Raseborgs möbelvård Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Bildel EKM Service Euronics Ekenäs/Tammisaari Flora & Fauna Gym1 Fitness Center Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo KnutPunkt Kompaniet Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo Lema Moda M Broman

Marinboden Melles Hälsoshop Naturalife Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery&Kitchen Parfymerie & Beauty Salon Arlette Petra Geust Textil inredning Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Popana Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia Restaurant GH Fyren RK-Fysio Roseroom Salong Roxxy Seaside Lifestyle Oy Sonjas delikatess/Sonjan herkku Strenght-Nutrition Toppen Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja Toppen Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin

småstad

1 / 2019

23


småstad

24

1 / 2019

Attraktiva boendealternativ

HJÄLPER INFLYTTNING M-B L

MIA BERG-LUNDQVIST

A

tt äga sitt boende har länge varit nor­ men i Finland. Men allt färre väljer att bygga ett egnahemshus, och det kom­ mer att bli vanligare att man väljer att bo på hyra under hela livet. – I till exempel Tyskland och Holland är det inte alls ovanligt att man inte äger sin bostad, säger Simon Store, stadspla­ neringsarkitekt vid Raseborgs stad. Orsakerna till denna nationella trendsvängning är flera; dels har vi en rörlig arbetsmarknad som kan vara en bromsande faktor för att förbinda sig till ett stort huslån, dels ändrar värderingar med tiden. Alla vill inte använda sin le­ diga tid till att påta i trädgården eller till att fixa på huset. Man prioriterar kan­ ske upplevelser och resor, saker som inte binder en till bostaden. Husen som byggs i dag går mot det mindre hållet och antalet en- och tvårummare har nästan fördubblats un­ der de senaste tio åren. Singelhushållens antal har ökat och folk bor allt längre hemma på ålders höst. Prisnivån på­ verkar givetvis också valet av storlek på bostaden. För kommunen gäller det att hålla sig à jour med trenderna och ha ett varierande utbud bland boendeformerna.

– Det ska finnas tomter av olika stor­ lek och läge, men det ska också finnas attraktivt, urbant boende med olika ägandeformer nära servicen och kollek­ tivtrafiken, säger Store.

BARNFAMILJER NATURLIG MÅLGRUPP Raseborg har många trumfkort som tor­ de locka inflyttare; man är inte alltför långt ifrån huvudstaden, man har varie­ rande boendemiljöer med allt från skär­ gårds- och lantliv till mer urbant leverne. I fråga om livskvalitet har man också mycket att erbjuda, speciellt för barnfa­ miljer. Vi har en bra situation beträffande småbarnspedagogiken och bildningen i stort med korta avstånd och relativt små grupper, bättre än i många andra kom­ muner. Vi har också satsat på nybyggna­ tion av daghem. Här skulle det gälla att bättre få fram budskapet. Store lyfter också fram de mångsidi­ ga hobbymöjligheterna och friluftslivet. Raseborg har bland annat satsat på att bygga nya cykel- och vandringsleder för att locka till ett aktivt uteliv. Här kan motionsleden från Ramsholmen mot Ekåsens område omnämnas som ett exempel, likaså den planerade cykelrut­ ten från Karis till Fiskars på den gamla banvallen. – De här kommer att betjäna såväl lokalbefolkningen som besökare, säger Store.

EFTERFRÅGAN PÅ HISSHUS Det finns i dag en stor efterfrågan inom Raseborg på attraktiva lägenheter i hiss­ hus. Detta förklaras delvis av demografin där andelen plus sjuttiofem år fyllda är rätt stor. – Men det är inte bara i den ålderska­ tegorin som behovet finns, utan också bland unga som kanske inte har möjlig­ het eller viljan att köpa ett egnahemshus, inflikar Store. Då det är frågan om hyresbostäder räcker det inte att hänvisa till hur många lediga hyreslägenheter det finns. Kvalite­ ten och läget är också av betydelse. Här önskar Store ett bättre utbud för att locka speciellt unga inflyttare. Invånarantalet i Raseborg uppvisar en negativ trend, vilket har att göra med att mortaliteten överstiger nativiteten. Det föds helt enkelt för få barn. Om man tittar till in- och utflyttningssiffror har strömmen varit ganska konstant un­ der flera år. –  Det flyttar årligen cirka tusen människor bort från Raseborg och un­ EXPERIMENT MED SAMÄGD TOMT gefär lika många flyttar till kommunen, För att locka till inflyttning behövs att­ raktiva boendealternativ. Just nu pågår konstaterar Store.


småstad

1 / 2019

Ekenäs har mycket att erbjuda inflyttare – speciellt barnfamiljer borde vara en naturlig målgrupp. Att hålla koll på trender och erbjuda attraktiva boendealternativ är livsviktigt för att stå sig i konkurrensen.

Om några år kommer tomterna vid Båssa­stranden att bli till­gängliga, berättar Simon Store, stadsplanerings­ arkitekt vid Raseborgs stad.

planeringsarbetet kring Båssa-­ stranden, där det kommer att finnas havsnära tom­ ter. Tomterna blir tillgängliga inom några år när stadsplanen är godkänd och kom­ munaltekniken byggd. I planen har man bland annat experimenterat med fristå­ ende egnahemshus, men där tomten är i bolagsform. Fyra till fem hus finns på samma tomt och delar på skötseln, såsom gräsklippning och snöplogning. Detta för att svara på efterfrågan på kollektiva lösningar. Trots att man delar tomt, kan man fortfarande avgränsa eget område från grannens. Det handlar primärt om att man kan sköta vissa saker gemensamt, förklarar Store. Aktuellt just nu är bland annat vå­ ningshus som planerats på området längs Genvägen mellan Lidl och K-Market. Det finns också strötomter inne i cent­ rum där nya våningshus planeras. Vi försöker att planera in bostäder i alla priskategorier också i centrum. Dä­ remot planeras inte några höghustomter utanför stadskärnan. Det är citylösning­ ar som gäller på den fronten, säger Store.

Tomtutbudet i Raseborg kan du bekanta dig med här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/bygga/tomtborsen/

25

åldersgrupper. För unga kan det handla om att man ännu inte är mogen för sitt första fastighetsköp eller att man inte har säkerheterna i skick för ett lån. Men ock­ så många äldre väljer bort ägandet som boendealternativ. – Det är inte ovanligt att äldre par som sålt sitt egnahemshus väljer att bo på hyra. Man vill njuta av tillvaron, Semester är inte längre kanske resa lite mera. Då vill man inte binda upp sina pengar på nytt, förklarar synonymt med vedhuggning, Karjalainen. gräsklippning eller målning Himmelroos berättar att det varit rätt många icke ortsbor som kontaktat av husfasaden. Allt fler vill honom denna vår just i fråga om hyres­ lägenheter. bara njuta av tillvaron på sin – Det är personer som fått arbete i lediga tid. Ekenäs och behöver bostad. Men vi har också haft ett uppsving av unga par som vill köpa sitt första hus. De är ofta väl­ ritidsboenden är fortfarande en viktig digt ekonomiskt medvetna, vilket jag ser nisch för de lokala fastighetsmäklarna. som positivt. Men här har skett en förändring under de senaste åren. Allt fler föredrar ett lätt­ VÄNLIG BETJÄNING skött, urbant boende i lägenhet framom Vad ser ni att är Ekenäs trumfkort? den klassiska rödmålande stugan med – Det är naturen, skärgården och en vita knutar ute på landsbygden. Det här speciell atmosfär. Att det dessutom inte kan både Sebastian Karjalainen, fastig­ är mer än en dryg timmes körväg in till hetsförmedlare vid Sb-Hem och Roland Helsingfors är också en fördel, säger Himmelroos, försäljningsrepresentant Himmelroos. vid Skv, bekräfta. Karjalainen vill för sin del lyfta fram En stor del av den här kundgruppen butikerna som ger ett stort mervärde för är par som inom några år ska gå i pen­ trivseln. sion. – Många har ett ganska unikt utbud – Det är oftast en tvårummare man och man får vänlig betjäning. Vi ska söker, någonstans centralt där man kan värdesätta att de orkar kämpa på. Vi ser dricka morgonkaffet på balkongen inn­ ju vart trenden går, att allt fler hamnar an man beger sig ut på stan på lördags­ stänga på grund av näthandeln. Vi ska morgonen, säger Karjalainen. vara nöjda så länge butikerna är öppna. Då yngre par söker fritidsbostäder är det fortfarande en stuga vid vattnet som står högst i kurs. Men det ska helst finnas bilväg hela vägen fram och huset ska ha nära på alla bekvämligheter som ett vanligt egnahemshus. Priset på öar ute skärgården har därför sjunkit något under senare år. Om man saknar tidi­ gare skärgårdserfarenhet, känns det för bökigt att behöva ta sig ut med båt.

Efterfrågan på bekväma sommarboenden

F

POPULÄRT ATT HYRA Andra trendförändringar på bostads­ marknaden är att efterfrågan på hyres­ lägenheter ökat markant, och det i alla Roland Himmelroos och Sebastian Karjalainen framhåller naturen, närheten till vattnet och småstadens speciella atmosfär som Ekenäs trumfkort.

M-B L


småstad

26

1 / 2019

Houkuttelevat asumisen eri muodot

TUOVAT UUSIA ASUKKAITA O

man kodin omistaminen on jo kauan ollut normi Suomessa. Yhä harvem­ min ihmiset haluavat itse rakentaa ta­ lonsa ja vuokralla asuminen on entistä suositumpaa. –  Esimerksiksi Saksassa tai Hollan­ nissa ei ole lainkaan harvinaista, että ko­ tiaan ei omista itse, Simon Store sanoo. Store on Raaseporin kaupunkisuun­ nitteluarkkitehti. Tähän valtakunnalliseen trendimuu­ toksen on useita syitä; meillä on nykyään erittäin liikkuvat työmarkkinat jotka osaltaan saattavat jarruttaa ihmisten halua sitoutua suuriin talolainoihin, toi­ saalta ihmisten arvomaailma muuttuu. Kaikki eivät halua viettää vapaa-aikaansa puutarhassa näperrellen tai taloaan kor­ jaillen. Ihmiset asettavat ehkä matkuste­ lun tai kokemusten hankkimisen etusi­ jalle, he arvostavat asioita jotka eivät sido heitä asuntoonsa. Nykyään rakennetaan pienempiä taloja ja yksiöiden ja kaksioiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksin asu­ vien määrä on lisääntynyt ja monet asu­

Mukavista kesäasunnoista on kova kysyntä Lomaa ei enää välttämättä yhdistetä halonhakkuuseen, ruohonleikkaamiseen tai talon julkisivun maalaamiseen. Yhä useampi haluaa vain nauttia vapaa-ajastaan.

vat vanhempiensa luona yhä pidempään. Ostohalukkuuteen vaikuttaa luonnolli­ sesti myös hintataso. Kunnalle on erittäin tärkeätä seurata trendejä ja myös pystyä tarjoamaan erilaisia asumisvaihtoehtoja. – Kunnan tulee tarjta erikokoisia tont­ teja jotka sijaitsevat erilaisilla asuinalueil­ la. Urbaania asumista eri omistuspohjalla on myös oltava tarjolla lähellä palveluita ja joukkoliikennettä. HISSITALOISTA KOVA KYSYNTÄ Raaseporissa on tätä nykyä suuri kysyn­ tä kiinnostavista taloista joissa on hissi. Tämä selittyy pitkälti kaupungin ikära­ kenteesta jossa yli 75-vuotiaiden osuus on varsin suuri. – Tarve ei kuitenkaan koske vain sitä ikäryhmää, se koskee myös nuorempia jotka eivät voi tai halua ostaa omakotita­ loa, Store sanoo. Store lisää, että nykyään ei riitä, että kertoo kuinka monta vapaata vuok­ ra-asuntoa kaupungista löytyy. Laadul­ la ja sijainnilla on suuri merkitys. Hän toivoo, että parempi tarjonta houkuttelisi kaupunkiin erityisesti nuoria asukkaita.

V

apaa-ajan asunnot ovat yhä tärkeä markkinarako paikallisille kiinteistön­ välittäjille. Viime vuosina ala on kuitenkin muuttunut. Yhä useampi valitsee helppo­ hoitoisen kaupunkiasumisen, maaseudul­ la sijaitsevan punaisen tuvan sijaan. Tämän vahvistavat kiinteistövälittäjä Sebastian Karjalainen, Sp-Koti sekä myyntiedustaja Roland Himmelroos, Skv. Suuri osa asiakaskunnasta muodos­ tuu pariskunnista jotka jäävät eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua. – Usein etsitään kaksiota keskustassa, jonka parvekkeella juodaan aamukahvit ennen lähtöä kaupungille, Karjalainen sanoo. Nuoremmat pariskunnat hakevat yhä kesäasunnoksi veden äräellä sijaitsevaa

Kaupungin asukasluku osoittaa nega­ tiivista trendiä. Se taas johtuu siitä, että kuolleisuus on Raaseporissa syntyvyyttä suurempaa. –  Raaseporista muuttaa vuosittain noin tuhat henkeä ja suurinpiirtein yhtä monta muuttaa kaupunkiin, hän sanoo. LAPSIPERHEET LUONNOLLINEN KOHDERYHMÄ Raaseporilla on monta valttikorttia joi­ den luulisi houkuttelevan ihmisiä muut­ tamaan kaupunkiin; sijainti varsin lä­ hellä pääkaupunkiseutua ja täältä löytyy vaihtelevia asumismuotoja, saaristo- ja maaseutuasumisesta urbaaniin kaupun­ kielämään. Mitä tuleee elämänlaatuun Raaseporilla on paljon tarjottavaa. – Meillä on erittäin hyvä tilanne kos­ kien pienten ja vähän isompien lasten pedagogiikkaa, välimatkat ovat lyhyitä ja ryhmät suhteellisen pieniä. Tätä meidän tulisi markkinoida paremmin. Store mainitsee myös erinomaiset ja monipuoliset harrastus- ja ulkoilumah­ dollisuudet. Raaseporissa on rakennet­ tu paljon pyöräteitä sekä vaelluspolkuja.

mökkiä. Talon pihaan on kuitenkin ol­ tava autotie sekä mieluiten samat muka­ vuudet kuin kaupunkiasunnossakin. Tä­ män takia saarten hinnat saaristossa ovat laskeneet jonkin verran viime vuosien aikana. Jos ei omaa saaristokokemusta, veneellä saareen matkustaminen tuntuu turhan työläältä. ASUNNON VUOKRAAMINEN SUOSITTUA Toinen trendimuutos asuntomarkkinoil­ la on se, että vuokra-asuntojen kysyntä on lisääntynyt huomattavasti. Tämä kos­ kee kaikkia ikäryhmiä. Nuorten kohdalla kyse voi olla siitä, että ei vielä olla oikein valmiita ensimmäiseen asunnonostoon tai siitä, että vakuudet eivät lainan ottoa varten ole kunnossa. Myös monet van­


småstad

1 / 2019

27

Tässä yhteydessä voi mainita Ramshol­ menista Tammiharjun alueelle kulkevan kuntopolun. Samaan kategoriaan kuuluu Karjaan ja Fiskarin välillä ratavallilla kul­ keva pyörätie. – Nämä tulevat palvelemaan niin pai­ kallisia asukkaita kuin matkailijoitakin, Simon Store toteaa.

M-B L

Tammisaarella on paljon tarjottavaa mahdollisille uusille asukkaille – erityisesti lapsiperheiden luulisi olevan luonnollinen kohderyhmä.Trendeistä perillä pysyminen

Muutaman vuoden kuluttua Båssarannan tontit ovat saatavilla, Raaseporin kaupunki­ suunnitteluarkkitehti Simon Store sanoo.

ja houkuttelevien asumisvaihtoehtojen tarjoaminen on elintärkeää mikäli haluaa pysyä kilpailussa mukana.

MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Tässä voit tutustua Raaseporin tonttitarjontaan: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/bygga/tomtborsen/

hemmat ihmiset valitsevat mieluummin vuokra-asunnon. – Ei ole ollenkaan epätavallista, että talonsa myynyt vanhempi pariskunta valitsee vuokra-asunnon. He haluavat nauttia elämästään ja ehkäpä matkustaa hieman enemmän. He eivät tämän vuok­ si halua sitoa rahojaan asuntoon, Karja­ lainen selvittää. Himmelroos kertoo, että aika moni toispaikkakuntalainen on ottanut hä­ neen yhteyttä juuri vuokra-asunnon hankkimista varten. – Tässä on kyse ihmisistä jotka ovat saaneet työpaikan Tammisaaresta ja tar­ vitsevat asunnon. Toki meihin on ottanut yhteyttä moni nuori pariskuntakin, aiko­ muksenaan hankkia ensiasuntonsa. He ovat usein hyvin taloudellisesti valveutu­ neita, mikä on mielestäni positiivista.

TONTTI YHTEISOMISTUKSESSA Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi tarvitaan puoleensavetäviä asumisvaih­ toehtoja. Tällä hetkellä Båssarannan suunnittelutyö on käynnissä. Sinne tu­ lee tontteja merenrannan läheisyyteen. Tontit ovat valmiita muutaman vuoden kuluessa kunhan asemakaava on hyväk­ sytty ja kunnallistekniikka rakennettu. Asemakaavassa on myös kokeilu jossa erilliset omakotitalot rakennetaan yh­ teisille yhtiöitetyille tonteille. Jokaiselle tontille tulee neljä tai viisi taloa joiden asukkaat yhteisvoimin vastaavat tonttien hoidosta, kuten ruohonleikkuusta ja lu­ menluonnista. Tämä kokeilu toteutetaan koska kollektiivisille ratkaisuille on ky­ syntää. – Vaikka tontti jaetaan muiden kanssa, oman tontin voi rajata. Ensisijaisesti täs­ sä on kyse tiettyjen toimintojen hoitami­ sesta yhdessä, Store selvittää. Tällä hetkellä Oikotien varteen Lid­ lin ja K-Marketin välimaastoon suun­ nitellaan kerrostaloja. Myös kaupungin keskustasta löytyy tontteja joille suunni­ tellaan kerrostaloja. –  Pyrimme suunnittelemaan keskus­ taan eri hintaluokkien asuntoja. Sen sijaan kaupungin ydinkeskustan ulko­ puolelle ei suunnitella kerrostalotontteja. Sillä rintamalla toteutetaan cityratkaisu­ ja, Store sanoo.

YSTÄVÄLLINEN PALVELU Mikä on mielestänne Tammisaaren valtti? – Luonto, saaristo ja kaupungin eri­ tyinen ilmapiiri. Se, että täältä on vain tunnin ajomatka Helsinkiin on myös etu, Himmelroos sanoo. Karjalainen haluaa nostaa esiin kau­ pungissa olevat liikkeet jotka antavat viihtyisyydelle lisäarvoa. – Monessa liikkeessä on varsin laaja valikoima ja niissä saa ystävällistä pal­ velua. Meidän tulee arvostaa sitä, että kauppiaat jaksavat yrittää. Trendihän on sellainen, että nettimyynnin lisääntyessä yhä useamman puodinpitäjän on pakko sulkea ovensa. Mielestäni meidän tulee olla tyytyväisiä niin kauan kuin liikkeet Roland Himmelroos ja Sebastian Karjalainen näkevät Tammisaaren valtteina luonnon, veden pysyvät auki.

M-B L

läheisyyden ja pikkukaupungin erikoisen ilmapiirin.


#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu

28

• småstad

1 / 2019


KULTUR FÖR ALLA! KULTTUURIA KAIKILLE! Husets program – Talon ohjelma www.karelia.huset.fi

småstad

1 / 2019

29


PARFYMERI & BEAUTY SALON ARLETTE LÖWENGRIP Body lotion…………………………………………………………………………………… 19,00 E Shower gel……………………………………………………………………………………… 15,00 E

SONJAN HERKKU/DELIKATESS • www.sonjanherkku.fi Sonjas vaniljkex • Sonjan vaniljakeksi ……………………………………… 6,85 E Chokladpraliner • suklaakonvehdit, st./kpl……………………………… 1,60 E

Hairspray…………………………………………………………………………………………… 9,50 E

KAFFA ROASTERY, kaffe • kahvi…………………………………………………… 8,90 E

Deodorant……………………………………………………………………………………… 13,00 E

TANNISEN CHILINEN, Tomaattisoosi………………………………………… 7,90 E

Sminkväska • meikkilaukku……………………………………………………… 10,90 E

TANNISEN CHILINEN, Siipisoosi hedelmäisen pehmeä……… 10,90 E

#köpiekenäs #ostatammisaaresta BROMANS OPTIK • www.bromans.fi OLIVIA BURTON Klockor • kelloja

Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu

109–169 E

KOSTYMAFFÄR / PUKULIIKE MANCAVE

MARINBODEN • www.bildel.fi

Herrskjorta • miesten paita……………………………………………………… 59,00 E Läderskor• kengät, nahkaa……………………………………………………… 135,00 E

HOLEBROOK, bomullskjol • puuvillahame…………………………… 82,00 E

Läderbälte • nahkavyö………………………………………………………………… 59,00 E

HOLEBROOK, bomullströja • puuvillaneule…………………………… 99,00 E

Emaljerade espressomuggar maloidut espressomukit, 2 st./kpl…………………………………………… 25,00 E

VICTORIA, skor • kengät……………………………………………………………… 49,00 E

Korthållare av återvunnet läder korttikotelo, kierrätettyä nahkaa…………………………………………… 39,00 E

Sjöstjärna • meritähti…………………………………………………………………… 5,50 E


MELLES HÄLSOSHOP • www.melleshalsoshop.fi QUEEN KOMBUCHA, 330 ml………………………………………………………… 4,20 E

SEASIDE LIFESTYLE • www.seasidelifestyle.fi PART TWO, ljusblå linnetunika • vaaleansininen pellavatunika

99,95 E

COCONOMI, kokosvatten • kookosvettä 1l……………………………… 4,50 E

PART TWO, mönstrad bomullstunika • kuvioitu puuvillatunika

OLE HYVÄ, tvättmedel • pyykinpesuaine 1200ml………………… 14,60 E

Espadrillos hand made from Spain – useita värejä • finns i flera färger.

OLE HYVÄ, tvättättika • pyykkietikka 600ml …………………………… 8,50 E LOELLE, ros och argan tvål • ruusu ja argaani saippu 75g …… 6,00 E

POPANA • butik.popana.fi / kauppa.popana.fi MAROCKANSK KERAMIK I OLIKA FÄRGER. MAROCKOLAISTA KERAMIIKKAA ERISSÄ VÄRISSÄ.

12,90 – 49,00 E

NATURALIFE • www.naturalife.fi PHYT’S AQUA 100 %, naturlig vårdserie • luonnonmukainen hoitosarja Fluid Hydratant 24h, lätt fuktlotion • kevyt kosteusvoide……… 59,00 E Creme Hydratant 24h Fuktkräm för torr hud • kosteuttava voide kuivalle iholle ……… 56,00 E Elixir Hydratant 24h Fuktgivande serum • kosteuttava tehoseerumi ……………………… 74,00 E Masque Hydra Instant Fuktgivande mask • kosteuttava naamio…………………………………… 36,00 E

69,95 E 26,00 E På hyllan: LE PERE PELLETIERE, bykättika • pyykkietikka (ekologinen huuhteluaine, useita tuoksuja) 14,50 E

HÄLSOHÄNDER • www.halsohander.fi MARIA ÅKERBERG’S Papayapeeling, en enzympeeling för ansiktet……………………… 22,50 E Body Scrub, kroppspeeling med korn från aprikoskärnor och Jojobaolja…………………………………………………… 17,00 E

TOPPEN bokhandel – inredning – leksaker Med VILDA gester!………………………………………………………………………… 36,50 E Bok • kirja, Flickan på udden……………………………………………………… 28,00 E Filt • huopa, fleece……………………………………………………………………… 19,90 E Ljushållare • kynttilänpidike………………………………………………………… 4,00 E Fyrlykta • majakkalyhty……………………………………………………………… 19,25 E


32

• småstad

1 / 2019


Sommarkollektionen Kesämallisto

Pelargonia EKENÄS Kungsgatan 8 TAMMISAARI Kuninkaankatu 8 tel/puh. 040 652 6166 Må-Fre/Ma-Pe 10–17, Lö/La 10–14 pentik.com

småstad

1 / 2019

33


PETER LUNDQVIST

Ekenäs en

ALVAR AALTO-STAD

PETER LUNDQVIST

MIA BERG-LUNDQVIST

D

et som gör Ekenäs litet speciellt är att här finns två byggnader av ­Alvar Aalto; Ekenäs Sparbank och Villa Skep­ pet, säger Jennifer Dahlbäck, verksam­ hetsledare vid Christine och Göran Schildts stiftelse. Raseborgs stadsstyrelse fattade i fjol beslut om att gå med i nätverket för Aalto-städer, Alvar Aalto Cities. En ­bidragande orsak till detta var att Vil­ la Skeppet, som varit Christine och Göran Schildts hem, ska genomgå en renovering och därefter öppnas upp för allmänheten. Det var tack vare vänskapen mellan Alvar Aalto och Göran Schildt som Vil­ la Skeppet byggdes i just Ekenäs. Paret Schildt hade förlorat sitt hem i Öster­ 34

• småstad

1 / 2019

sundom (1968). Därefter tillbringade de största tiden på sitt älskade Leros i Grekland. ”Jag ska bygga ett så fint hus till dig att du flyttar tillbaka till Fin­ land”, lovade Aalto sin vän. Göran Schildt, som var författare, ville inte bo i den myllrande storstaden. Han behövde lugn och ro och ville ha naturen nära. Aalto som just blivit klar med ritningarna för Sparbankshuset, kom genast att tänka på Ekenäs. –  Tomten mellan Snäcksundsvägen och Östra strandgatan var perfekt. Man har utsikt över Södra viken och natur­ sköna Ramsholmen, och ändå är man bara en ett stenkast från centrum, kon­ staterar Dahlbäck.

ETT HUS FÖR REPRESENTATION Villa Skeppet ägs i dag av Christine och Göran Schildts stiftelse. Just nu pågår en byggnadshistorisk utredning av vad som förändrats i huset genom åren och på hösten förväntas renoveringsfasen ta vid. – Det har inte gjorts några stora för­ ändringar genom åren, det är väldigt autentiskt. Vi vill förstås gärna bevara de ursprungliga materialen, säger Dahl­ bäck. Villa Skeppets mest kännetecknande drag är att det förenar Schildts två stora passioner; segling och Medelhavskultur. Seglingen återspeglas i vardagsrummets segelliknande tak som sammanbinder byggandens två delar. Andra karakteris­


Alvar Aaltos hjärta ömmade varmt för Ekenäs; han gillade småskaligheten och att staden stod emot alla snabba förändringar. Det var en av orsakerna till att han ville rita hus just hit.

Villa Skeppet byggdes under 1969-70 och ska genomgå en renovering innan huset öppnas upp för allmänheten. Vuosina 1969-70 rakennettu Villa Skeppet restauroidaan ja avataan sen jälkeen yleisölle.

KRISTIAN RUNEBERG

tiska Aalto-signum är hans förkärlek till trappor, som han ansåg vara en konkret mötesplats mellan vår kropp och jorden. Den plana tomten till trots, lyckades Aalto rymma in flera olika trappavsatser i huset. Enligt Aaltos syn skulle kök och matsal gärna vara förenade, så att husets värdinna kunde vara en central person vid bjudningar och inte vara degraderad till en osynlig tjänarinna. Tack vare att Göran Schildt och Alvar Aalto kände varandra väl och umgicks privat har man spekulerat om Aalto i högre grad än vanligt utgått ifrån beställarens individuella behov och livs­ stil. Villa Skeppet har bland annat sagts vara inriktad på representation, mera än på alldagligt leverne. Renoveringen av Villa Skeppet för­ väntas vara slutförd sommaren 2020. Därefter blir det möjligt att förhands­ boka guidade turer av huset. – Vi gjorde några testguidningar un­ der förra sommaren och de sålde slut på en vecka. Det tyder på att det finns ett intresse för huset, säger Dahlbäck. Som kuriosa kan omnämnas att ersättningen Aalto ville ha för husrit­ ­ ningarna var två Borsalinohattar.

PETER LUNDQVIST

Vardagsrummets segelliknande drag är ett av husets mest karakteristiska drag. På öppna spisen ser man lågor som också de formgetts av Alvar Aalto. Talon erityispiirre on olohuoneen purjeenomaisuus. Avotakan päällä näkyy tulenlieskoja jotka myös ovat Alvar Aallon muotoilemat.

Jennifer Dahlbäck ser fram emot att i framtiden få öppna upp Villa Skeppet för allmänheten. Jennifer Dahlbäck odottaa innokkaana Villa Skeppetin avaamista yleisölle.

småstad

1 / 2019

35


Tammisaari on

ALVAR AALTO KAUPUNKI MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

PETER LUNDQVIST

36

• småstad

1 / 2019


Tammisaari oli Alvar Aallon

Alvar Aalto on piirtänyt Säästöpankkitalon joka sijaitsee osoitteessa Asematie 6. Säästö­pankin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1967.

sydäntä lähellä; hän piti vaatimattomasta kaupungista joka vastusti kaikkia nopeita

Alvar Alto har också gjort ritningarna till Sparbankshuset på Stationsvägen 6. Byggnadsarbetena inleddes där år 1967.

uudistuksia. Tämä oli yksi syy että, hän halusi piirtää taloja juuri tänne.

T

ammisaaren tekee erityiseksi se, että täällä on kaksi rakennusta jotka A ­ lvar Aalto on piirtänyt. Aalto on piirtänyt Tammisaaren Säästöpankin rakennuk­ sen sekä Villa Skeppetin, sanoo Jennifer Dahlbäck. Hän työskentelee toiminnan­ johtajana Christine ja Göran ­Schildtin säätiössä. Viime vuonna Raaseporin kaupunki päätti mennä mukaan Aalto kaupunkien verkostoon. Verkoston nimi on A ­ lvar Aalto cities. Osasyy tähän oli Villa Skep­ pet, Christine ja Göran Schildtin koti, joka kunnostetaan ja sitten avataan ylei­ sölle. Alvar Aallon ja Göran Schildtin ystävyys johti siihen, että Villa Skep­ ­ pet rakennettiin juuri Tammisaareen. ­Schildtin pariskunta oli menettänyt ta­ lonsa Östersundomissa vuonna 1968. Sen jälkeen pariskunta vietti suurimman osan ajastaan rakastamallaan Leroksen saarella Kreikassa. ”Minä rakennan si­ nulle niin hienon talon, että muutat ta­ kaisin Suomeen, Aalto lupasi ystävälleen. Kirjailija Göran Schildt ei halunut asua meluisassa suurkaupungissa. Hän

EDUSTAVA TALO Nykyään Christine ja Göran Schildtin säätiö omistaa Villa Skeppetin. Juuri nyt talossa tutkitaan sen rakennushistoriaa, mitä talossa on vuosien varrella muutettu. Remontin kaavaillaan alkavan syksyllä. – Talossa ei ole tehty suuria muutok­ sia, se on hyvinkin autenttinen. Haluam­ me luonnollisesti säilyttää alkuperäiset ­materiaalit. Villa Skeppetin luonteenomaisimpia piirteitä on se, että siinä yhdistyvät G ­ öran Schildtin kaksi intohimoa; purjehdus ja Välimeren kulttuuri. Purjehdus näkyy erityisesti olohuoneen purjeenomaisessa katossa joka yhdistää rakennuksen kaksi

eri osaa. Toinen Aallon tunnusmerkki on hänen suuri ihastuksensa rappuihin jotka hän näki ihmiskehon ja maan konkreet­ tisena kohtauspaikkana. Aallon mielestä keittiön ja ruokasalin pystyi hyvin yhdis­ tämään niin, että talon emäntä olisi kut­ sujen keskeinen henkilö eikä alennettu näkymätön palvelijatar. Koska Göran Schildt ja Alvar Aalto tunsivat toisensa erinomaisen hyvin ja tapasivat usein, on spekuloitu, että ­Aalto oli tavallista enemmän ottanut huo­ mioon tilaajan henkilökohtaiset tarpeet ja elämäntyylin. Villa Skeppet on enem­ mänkin sanottu suuntautuvan edusta­ vuuteen kuin arkielämiseen. Villa Skeppetin kunnostuksen on arvioitu olevan valmis kesällä 2020. ­ Tämän jälkeen on mahdollista varata ­ opastettuja esittelyjä talossa. –  Teimme muutaman koe-esittelyn viime kesänä ja ne myytiin loppuun viikossa. Kaikki viittaa siihen, että talo kiinnostaa ihmisiä, sanoo Dahlbäck. Erikoisuutena mainittakoon, että maksuna piirrustuksista Aalto halusi kaksi Borsalinohattua.

HÖRNAN

DJUR

kaipasi rauhaa ja hiljaisuutta sekä luon­ non läheisyyttä. Aalto joka juuri oli saa­ nut Säästöpankkirakennuksen valmiiksi ajatteli välittömästi Tammisaarta. –  Snäcksundintien ja Itäisen ranta­ kadun tontti oli täydellinen. Siitä näkyy Södra viken ja luonnonkaunis Rams­ holmen ja silti ollaan ainoastaan kiven­ heiton päässä kaupungin keskustasta, ­toteaa Dahlbäck.

ELÄIN KULMA

småstad

1 / 2019

37


Lunacare erbjuder följande tjänster • Hemvård/Hemtjänst Följeslagare till läkare, väntjänst, bad m.m. (berättigar till hushållsavdrag)

• Hemsjukvård Labbprov, sårvård, borttag. av fästingar mm. • Personliga assistenter • Vård i livets slutskede • Tjänster för veteraner och krigsinvalider

Lunacare tarjoaa seuraavia palveluita • Kotihoito/Kotipalvelu Lääkäriin saattaminen, ystäväpalvelu, kylpy y.m. (oikeuttaa kotitalousvähen.)

• Kotisairaanhoito Laboratoriokokeet, haavojen hoito, punkkien poisto y.m. • Henkilökohtaiset avustajat • Hoito elämän loppuvaiheessa • Palvelut veteraaneille ja sotainvalideille ANNIKA LUSTIG Sjukskötare Sairaanhoitaja 045 896 9230 annika@lunacare.fi

www.lunacare.fi

MARIKA ENBERG Sjukskötare YH Sairaanhoitaja AMK 045 896 9231 marika@lunacare.fiEVENEMANG

TAPAHTUMAT

2019

25.5 Ekenäsdagen • Tammisaaripäivä 6.7 Cityloppis 17.8

City outlet

28.9 Skördefest • Sadonkorjuujuhlat 29.9

MEGA-loppis • kirppis

1.11 Halloween 30.11

Julgatans öppning • Joulukadun avajaiset

14–15.12 Julmarknad • Joulumarkkinat

www.ekenascentrum.fi visitraseborg.com/aktiviteter raseborg.place2go.fi visitraseborg.com/aktiviteetit raasepori.place2go.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.