småSTAD 2019 2

Page 1

småstad NUMMER NUMERO • 2 / 2019

Shopping & evenemang i Ekenäs centrum • Shoppailua & tapahtumia Tammisaaren keskustassa

Projekt ”Levande stadskärna”

UTSTÄLLNINGAR UNDER BAR HIMMEL Projekti ”Elävä kantakaupunki”

NÄYTTELYITÄ TAIVASALLA SIDAN 16 • SIVU 17

Satu Torstila

SKA GÖRA SAKER TILLSAMMANS

TEHDÄÄN ASIOITA YHDESSÄ SIDAN 26 • SIVU 28

#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu MITTUPPSLAGET • KESKIAUKEAMA SILJE WERNER

PIZZA – vihreä moderni tuote – en grön modern produkt

Utvecklingschef • Kehitysjohtaja

JENNIFER GAMMALS

Vintermat Talviruoka

SIDAN 4 • SIVU 6

SIDAN • SIVU 13

SIDAN • SIVU 202 / 2019

småstad

3

VISIT RASEBORG

E

T

kenäs Centrumförening grundades i slutet av 2007. För­ eningen har som syfte att stärka stadens centrum som ett attraktivt handelscentrum; präglat av mångfald, tillgänglig­ het, kvalitet och service – mitt i Svenskfinland. Genom håll­ bar och långsiktig utveckling av stadskärnan jobbar vi till­ sammans med våra medlemmar och samarbetspartner för att skapa ett levande centrum. Föreningen har i dagsläget runt åttio medlemmar. Föreningens arbete att öka trivseln i staden och skapa en levande stadskärna syns bland annat genom evenemang som föreningen ordnar. Det är populära tillställningar där folk trivs, där man kan umgås och vistas ute tillsammans. Under året arrangerar föreningen sex till åtta evenemang. Till de största evenemangen hör Påskmarknaden, Cityloppis, Skör­ demarknad, Julgatans öppning och Ekenäs Gammaldags Julmarknad. Utöver evenemang har Ekenäs Centrumfören­ ing även hand om Ekenäs torg som ordnas onsdagar och lördagar samt kvällstorgen. För verksamheten har föreningen två deltidsanställda; torgövervakaren och verksamhetsledaren. Om du har frågor gällande föreningen kan du vara i kontakt med vår verk­ samhetsledare Gunilla Starck (040 7169 585). Utöver torg­ övervakaren och verksamhetsledaren jobbar också styrelsen mycket för att få allt att gå ihop. Vi hoppas Du skall trivas i Ekenäs!

ammisaaren Ydinkeskustayhdistys perustettiin vuoden 2007 l­opulla. Yhdistyksen toiminta pyrkii vahvistamaan kaupun­ gin keskustaa houkuttelevana kaupan keskuksena, jota leimaa monimuotoisuus, saavutettavuus, laatu ja palvelu – keskellä ruotsinkielistä Suomea. Me työskentelemme pitkällä ja kestä­ vällä tähtäimellä kehittääksemme kaupungin keskustasta entistä elävämmän yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yhdistyksellä on noin 80 jäsentä. Yhdistyksen tekemä työ kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi ja elävän keskustan luomiseksi näkyy muun muassa niissä tapah­ tumissa jotka yhdistys järjestää. Tapahtumat ovat suosittuja, niis­ sä viihdytään, tavataan tuttuja ja seurustellaan ulkosalla. Vuoden aikana yhdistys järjestää kuudesta kahdeksaan tapahtumaa. Suu­ rimmat tapahtumat ovat Pääsiäismarkkinat, Citykirppis, Sadon­ korjuumarkkinat, Joulukadun avajaiset ja Tammisaaren Van­ hanajan Joulumarkkinat. Eri tapahtumien lisäksi Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys huolehtii Tammisaaren torin (keskiviik­ koisin ja lauantaisin) sekä iltatorin järjestelyistä. Toiminnan pyörittämistä varten yhdistyksellä on kaksi osa-­ aikaista työntekijää; torivalvoja ja toiminnanjohtaja. Jos sinulla on yhdistystä koskevia kysymyksiä voit kääntyä toiminnan­ johtajamme Gunilla Starckin puoleen. Hänet tavoittaa numeros­ ta ­­040 716 9585. Torivalvojan ja toiminnanjohtajan lisäksi yhdis­ tyksen hallitus tekee paljon töitä pitääkseen pyörät pyörimässä. Toivomme, että viihdyt Tammisaaressa!

God jul och gott nytt år 2020! Styrelsen

Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta 2020! Hallitus

småstad ANSVARIG UTGIVARE • VASTAAVA JULKAISIJA

STYRELSEN • HALLITUS

Ekenäs Centrumförening r.f. Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys ry.

Pia Stenroos, ordförande • puheenjohtaja Gry Werner, vice ordförande • varapuheenjohtaja Ann-Marie Johansson, kassör • rahastonhoitaja Tom Rönnblad, medlem • jäsen Marielle Relander, medlem • jäsen Susanna Widlund, medlem • jäsen

ADRESS • OSOITE

Kungsgatan 2, 10600 Ekenäs Kuninkaankatu 2, 10600 Tammisaari TELEFON • PUHELIN 040 716 9585 E-POST • SÄHKÖPOSTI

ekenascentrum@raseborg.fi

WEBB • NETTI www.ekenascentrum.fi UPPLAGA • LEVIKKI 24 050

SPRIDNING Raseborg, Hangö, Ingå JAKELU Raasepori, Hanko, Inkoo UTGIVNINGSTAKT 2 nr/år JULKAISUTIHEYS 2 nro/v. REDAKTÖR • TOIMITTAJA

Mia Berg-Lundqvist

ÖVERSÄTTNING • KÄÄNNÖKSET

Bubi Asplund

LAYOUT & OMBRYTNING • ULKOASU & TAITTO

Mikael Rehn/Leo Graphics

DISTRIBUTION • JAKELU Etelä-Uusimaa


PIZZ

MIA BERG-LUNDQVIST BILDER: PETER LUNDQVIST

Pizza är i grunden en vegetarisk rätt, så den gröna aspekten är stor. På YLP! är hållbarhetsperspektivet centralt. En yrkeskock har ett större ansvar att göra etiska val än hemmakocken.

P

izza är en folklig produkt som de fles­ ta gillar att äta, förklarar Nick Victorzon sitt val att öppna en pizzarestaurang. Han har en resumé som heter duga med arbetspraktik från flera stjärnbe­ strödda Michelinresturanger i både Finland och övriga delar av Europa. Att lotten skulle falla på just pizza var där­ för kanske litet otippat. Pizza är ju nå­ got som många av oss associerar med så kallad snabbmat, den raka motsatsen till ”fine dining”. Ändå är valet helt logiskt, och snabb­ mat är det verkligen inte frågan om då det kommer till YLP!. Råvarorna, som till över 90 procent består av lokalprodu­ cerat, är av samma höga kvalitet som på de restauranger han tidigare arbetat på. Därtill görs allt från grunden. – Arbetspasset börjar med att vi skalar tomater och krossar dem för hand, be­ rättar Nick. VEGETARISK PRODUKT Han sprätter upp papplådan med kaffe­ ETISKT ANSVAR bönorna och berättar att köket aldrig Han har två missioner i sitt arbete; han får leveranser i plast. Varorna anländer i vill dels vara en ambassadör för den lo­ kartonger som genast töms då råvarorna kala matkulturen, dels vill han bära sitt omlastas till restaurangens egna metal�­ ansvar för miljön. lådor. Försäljaren tar med sig kartong­ – Hållbarhet är ett nyckelord. Mat, en som återanvänds. Bioavfallet går till miljö och politik går hand i hand. En Mats Nymans odlingar. restaurang kan vara en stor miljöbov i – Mats odlar allt i kompost, här finns dagens läge. med andra ord ett kretsloppstänk. Vi Nick säger att en kock som köper in har ingen vanlig skräpkorg i köket, för tusentals kilo råvaror varje år har ett vi har inget sådant avfall. Det låter kon­ större ansvar än hemmakocken. Hen stigt, men det är sant, säger Nick. bör göra etiska val. Det var under åren Till pizzans fördel listar han också som köksmästare på Calliola som Nick att den i grunden är en vegetarisk rätt. lade grunden för sitt nätverk av lokala Även om man väljer att tillsätta fisk eller råvaruproducenter. Just som han ska kött i fyllningen, är fortfarande överväl­ lista miljöfördelarna med restaurang­ digande delen av ingredienserna vegeta­ ens koncept blir vi avbrutna av ett bud riska. som kommer med ett brunt paket. Det – Den gröna aspekten är stor. Pizza är är kaffebönor från ett litet rosteri i Hel­ en modern produkt som ligger i tiden, singfors. säger han. – Kaffe, olivolja och vin är de enda importvarorna, resten kommer från ax­ BRÖD MED FYLLNING eln Ingå-Hangö, inflikar Nick samtidigt Man har ingen fast meny på YLP!, sä­ som han kvitterar leveransen. songtänket är det som styr. Man går en­

En grön modern produkt

4

• småstad

2/ 2019

ligt Cajsa Wargs princip att ”man tager vad man haver”. Snart börjar den lokala tomatskörden att sina och då blir allt fler pizzor vita pizzor, det vill säga pizzor utan den klassiska tomatsåsen på bot­ ten. Över huvud taget har YLP! gjort sig ett namn om att representera lite udda ingredienskombinationer. Vem hade till exempel tänkt att färsk majs och vitlök skulle vara en perfekt kombination som pizzafyllning? – Själv gillar jag bäst en enkel pizza av tomater, örter och ost. Det räcker för att ge en rik och saltig smak, säger Nick. Trots att pizzan i grunden är en ita­ liensk maträtt har de inte sneglat på vad de italienska pizzeriorna erbjuder. De vill att deras pizzor ska återspegla den lokala matkulturen. Nick konstaterar att han kan göra god fransk mat, men han kan aldrig var en ambassadör för fransk mat. Men det kan han vara för den väst­ nyländska, finska maten. Den är en del av hans kulturarv.


ZZA VEM • KUKA Nick Victorzon ▪▪▪ AKTUELL Huvudägare till pizzerian YLP!, som står för Your Local Pizza! MIKSI YLP!-ravintolan pääomistaja. Kirjain­ yhdistelmä tarkoittaa Your Local Pizza! ▪▪▪

– I grunden är ju pizza inget annat än bröd med fyllning. Då kan man ju fylla brödet med vad man vill, säger han med ett pillemariskt leende. VÄLKOMNAR MÅLTIDSTURISTEN YLP! har redan nu lockat matgäster ock­ så litet längre i från, något man arbetar aktivt för. Men vad har man för andra framtidsplaner? Nick har ju som redan tidigare omnämnts arbetat på flera Mi­ chelin-restauranger. Kan en pizzeria få en Michelin-stjärna? – Det vet jag inte, skrattar Nick och tillägger att det inte är något de aktivt eftersträvar. Han tror inte att Michelinutmärkel­ ser kommer helt oväntat och spontant, utan är något krögaren målmedvetet arbetat för. – Det skulle förstås inte vara oväl­ kommet, men det är inte en väsentlig fråga för oss, säger Nick och återgår till kökstjänst för att förbereda kvällens ser­ vering.

Man har ingen fast meny, utbudet styrs av säsongen. Ravintolassa ei ole pysyvää ruokalistaa, sesonki ohjaa tarjontaa.

VAR Stora Kyrkogatan 23, 10600 Ekenäs MISSÄ Iso Kirkkokatu 23, 10600 Tammisaari ▪▪▪ TIDIGARE ARBETSERFARENHET AIKAISEMPI TYÖKOKEMUS Bl.a./Mm. Chez Dominique, Edsbacka krog, Gordon Ramsay, Waterside Inn, Arpége, Calliola.

småstad

2 / 2019

5


6

Pizza on alkujaan kasvisruoka, joten vihreä aspekti on suuri. Ravintola YLP!:ssa kestävyysperspektiivi on vahva. Ammattikokilla on suurempi vastuu tehdä eettisiä valintoja kuin kotikokilla.

P

izza on kansanomainen tuote jota useimmat mielellään syövät, Nick V ­ ictorzon perustelee valintaansa avata pizzaravintolan. Hänen ansioluettelossaan on työko­ kemusta monesta tähdillä koristelluista Michelinravintoloista, niin Suomessa kuin monessa Euroopan maassa. Pizza­ ravintolan avaaminen oli melkoisen suuri yllätys. Pizza mielletään useinmiten pi­ karuoaksi, ja se on monen mielestä hy­ vinkin kaukana ”fine diningista”. Valinta oli kuitenkin varsin helppo, eikä YLP!:n kohdalla todellakaan ole kyse pikaruoasta. Raaka-aineet, joista noin 90 prosenttia on lähituotettua, ovat samaa korkeaa luokkaa kuin raaka-ai­ neet niissä huippuravintoloissa jossa hän aiemmin on työskennellyt. Tämän lisäk­ si kaikki tehdään alusta alkaen paikan päällä. – Työvuoro alkaa tomaattien kuorimi­ sella ja sitten ne murskataan käsin, Nick sanoo.

EETTINEN VASTUU Hänellä on työssään kaksi tehtävää; hän haluaa olla paikallisen ruokakulttuurin lähettiläs ja hän haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä. – Avainsana on kestävä kehitys. Ruoka, ympäristö ja politiikka kulkevat käsi kä­ dessä. Ravintola voi tänä päivänä olla iso ympäristörosvo. Nickin mielestä kokilla joka ostaa vuosittain tuhansia kiloja raaka-ainei­ ta on suurempi vastuu kuin kotikokilla. Ammattikokin on tehtävä eettisiä valin­ toja. Työskennellessään keittiömestarina Calliolassa hän loi pohjan verkostolleen paikallisiin tuottajiin. Hänen kertoes­ saan minulle ravintolan konseptin ym­ päristöeduista, meidät keskeyttää lähetti joka tuo ruskean paketin. Paketissa on kahvipapuja pienestä paahtimosta Hel­ singissä. – Kahvi, oliiviöljy ja viini ovat ainoat tuontitavaramme. Loput raaka-aineis­ tamme tulevat akselilta Inkoo – Hanko.

småstad

2 / 2019

PIZZA

Vihreä moderni tuote

VEGETUOTE Hän avaa pahvilaatikon ja kertoo, että keittiö ei koskaan saa lähetyksiä joita olisi pakattu muoviin. Tavarat saapuvat laatikoissa joista ne heti siirretään ravin­ tolaan omiin metalliastioihin. Myyjä vie pahvilaatikot mennessään käyttääkseen niitä uudestaan. Biojäte menee puoles­ taan Mats Nymanin viljelmille. –  Mats kasvattaa kaiken kompostis­ sa, tässä on siis kyse kierrätysajattelusta. Keittiössä meillä ei ole lainkaan tavallista jäteastiaa, siitä yksinkertaisesta syystä et­ tei meillä ole sellaista jätettä. Se kuullos­ taa ehkä kummalliselta, mutta se on totta, Nick sanoo. Pizzan etuihin hän laskee myös sen, että se on pohjimmiltaan kasvisruokaa. Vaikkakin täytteenä olisi kalaa tai lihaa, suurin osa pizzasta on kuitenkin kasvis­ pohjaista. – Vihreä aspekti on suuri. Pizza on muodikas tuote joka on suosittu. LEIPÄÄ TÄYTTEELLÄ YLP!:ssä ei ole pysyvää ruokalistaa vaan täällä sovelletaan kausittaista ajattelua. Täällä toimitaan Cajsa Wargin periaat­ teen ”Otetaan mitä löytyy” mukaan. Koh­ ta paikallinen tomaattituotanto hiipuu ja näin pizzoista tulee valkoisia pizzoja eli siis pizzoja ilman klassista tomaattiso­ setta pohjalla. Muutenkin YLP! on tul­ lut tunnetuksi hiukan epätavallisimmista täyteyhdistelmistä. Kuka olisi esimerkiksi tullut ajatelleeksi, että tuore maissi ja val­ kosipuli sopisivat pizzan täytteeksi?

–  Itse pidän eniten yksinkertaisesta pizzasta jossa täytteenä on tomaattia, yrttejä ja juustoa. Se riittää rikkaan ja mehukkaan maun saamiseksi, hän sanoo. Vaikkakin pizza alunperin tulee Itali­ asta, YLP!:in pitäjät eivät ole vilkuilleet italialaisten pizzerioitten suuntaan. He haluavat, että heidän pizzansa edustavat paikallista ruokakulttuuria. Nick toteaa, että hän osaa laittaa hyvää ranskalaista ruokaa, mutta hän ei voi koskaan toimia ranskalaisen ruoan lähettiläänä. Mut­ ta hän voi olla sitä länsi-uusmaalaiselle, suomalaiselle ruoalle. Se on osa hänen kulttuuriperintöään. – Pohjimmiltaanhan pizza ei ole muu­ ta kuin leipää ja täytettä. Siksi leivän voi täyttää millä vaan, hän sanoo virnuillen. LOUNASTURISTIT TERVETULOA YLP!:llä on jo käynyt ruokailijoita kau­ empaakin. Tämä on myös ravintolan ta­ voite. Minkälaisia tulevaisuuden suunni­ telmia ravintoloitsijalla on? Nick on siis kuten mainittua työskennellyt uransa ai­ kana monessakin Michelin-ravintolassa. Voiko pizzeria saada Michelin-tähden? – En tiedä, Nick naurahtaa ja sanoo ettei tähden saaminen ole ensisijainen tavoite. Hän ei usko, että Michelin-tähti nap­ sahtaa yllättäen jollekin ravintolalle. Se on kyllä tietoisen tavoittelun tulos. – Emme tietenkään sanoisi ei, mutta se ei ole ollenainen kysymys meille, Nick sanoo ja palaa keittiöön valmistelemaan illan tarjoilua.


2 / 2019

småstad

7

te Nickin veli Peik Victorzon työsken­ telee myös keittiössä. Hän omistaa myös osan ravintolasta. Brodern Peik Victorzon arbetar också i köket och är delägare på ett hörn.

MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND KUVAT: PETER LUNDQVIST

YLP!:ssä kaikki tehdään alusta. Tässä Nick Victorsson valmistelee illan tarjoilua. Pizzat paistetaan puulämmitteisessä uunissa. På YLP! görs allt från grunden. Här förbereder Nick Victorzon kvällens servering. Pizzorna gräddas i en vedeldad ugn.


Pepparkakstävling och ponnyridning D

et blir gammaldags julmarknad i Ekenäs den 7–8.12. Ungefär hundra försäljare förväntas delta. Största delen kommer från en radie på 150-200 kilo­ meter från Ekenäs. – Men vi har haft säljare till och med från Lettland. Just nu ser det ut som att ålänningarna blir våra mest långväga gäster detta år, berättar Tom Rönnblad, platsansvarig för julmarknaden. En detalj som gör julmarknaden litet speciell är att det finns många privatper­ soner bland försäljarna. Det finns med andra ord produkter till salu, som nor­ malt inte finns att köpa annanstans.

– Det är personer som har olika hant­ verk som sin hobby. De arbetar på sina alster under hela året och säljer dem sedan på julmarknader och basarer, för­ klarar Tom.

Under julmarknaden ska lokalt till­ verkade pepparkakor poängsättas enligt dekoration. Det är publiken som röstar fram sin favorit. Utöver att favoritpep­ parkakan ska utses, kommer man också att rösta fram bästa försäljningsståndet. DIGERT PROGRAM Ekenäs gammaldags julmarknad Utöver försäljningsstånden utlovas en brukar år efter år rankas högt bland hel del program. Ekenäs Naturum hål­ landets alla julmarknader. Som bäst har ler öppet med ett jultema. Julgubben man landat på andra plats i den natio­ kommer givetvis på besök och så blir nella tio i topp-listan. det julstuga med dekorering av pep­ Försäljningsstånd kan bokas fram till parkakor. För barnen blir det också en den 7.12 kl. 9.00. Kontakta Tom Rönn­ djurspårstävling och alpackor finns till blad på numret 040 504 8090 eller per påseende. e-post på valintalato@gmail.com.

VAD Ekenäs gammaldags julmarknad NÄR lö 7.12 kl. 10–16, sön 8.12 kl. 10–15 VAR Kungsgatan, Skvären, torget ARRANGÖR Ekenäs Centrumförening rf, platsansvarig Tom Rönnblad

MITÄ Tammisaaren vanhanajan joulumarkkinat AJANKOHTA la 7.12. klo 10–16, su 8.12 klo 10–15 MISSÄ Kuninkaankadulla, Puistikossa, torilla AGNETA WIKHOLM-REHN

Ekenäs gammaldags julmarknad brukar räknas som en av landets bästa julmarknader.

Tammisaaren joulumarkkinat luokitellaan yhdeksi maamme parhaista joulumarkkinoista.

JÄRJESTÄJÄ Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys, paikkavastaava Tom Rönnblad

Piparkakkuarvostelua ja poniratsastusta T

ammisaaressa järjestetään vanhan ajan joulumarkkinat 7.–8.12. Paikalle odo­ tetaan noin sata myyjää. Suurin osa myy­ jistä tulevat 150 – 200 kilometrin säteeltä Tammisaaresta. –  Mutta onhan meillä ollut myyjiä Latviasta asti. Tällä hetkellä näyttää sil­ tä, että kaukaisimmat myyjämme tulevat Ahvenanmaalta, Tom Rönnblad kertoo. Hän on joulumarkkinoiden paikkavas­ taava. Eräs yksityiskohta joka tekee joulu­ markkinoista erikoisen on se, että myy­ jien joukossa on monta yksityishenkilöä. 8

• småstad

2/ 2019

– Näillä ihmisillä on harrastuksenaan erilaiset käsityötaidot. He työstävät myy­ täviä tavaroitaan koko vuoden ja myyvät niitä sitten joulumarkkinoilla ja basaa­ reilla, Tom kertoo.

lisesti valmistettuja piparkakkuja koris­ telun perusteella. Yleisö äänestää suo­ sikkiaan. Piparkakkuarvostelujen lisäksi valitaan myös paras myyntikoju. Tammisaaren vanhan ajan joulu­ markkinat luokitellaan varsin korkealle KATTAVA OHJELMA maamme kaikkien joulumarkkinoiden Myyntikojujen lisäksi markkinoilla on joukossa. Paras sijoitus on toinen kansal­ luvassa kosolti ohjelmaa. Tammisaaren lisella kymmenen kärjessä listalla. Naturum on avoinna ja siellä on jou­ Myyntikojujen vuokraus jatkuu 7.12. luteema. Joulupukki vierailee tietysti kello 9.00 asti. Ottakaa yhteyttä Tom markkinoilla. Joulutuvassa voi koristella Rönnbladin puhelinnumerossa 040 504 8090 tai sähköpostitse osoitteessa valin­ pipareita ja nähtävillä myös alpakkoja. Joulumarkkinoilla arvostellan paikal­ talato@gmail.com.


småstad

2 / 2019

9


Ekologiska kosmetologbehandlingar, fotvård, massage, kraniosakralterapi, muskel- och ledkorrigering, reiki m.m. Tidsbokning & Presentkort vard. 10-14 eller via naturalife.fi Kungsg. 6, Ekenäs

10

• småstad

2/ 2019

Tfn 044 262 1000

www.naturalife.fi


Eddi 044 097 2800

Nette 044 057 2800

Basti 044 087 2800

Din urspecialist H.Roos Uraffär 019 241 1136 Långgatan 17, 10600 Ekenäs vard. 9.15-17.00 lö. 9.15-13.00

småstad

2 / 2019

11


12

småstad

JENNIFER GAMMALS:

”Bästa marknadsförarna är våra invånare” ”Kaupungin asukkaat ovat meidän parhaat markkinoijat”

2 / 2019


2 / 2019

Raseborg behöver profilera sig.

småstad

13

terar är inte lika lätt. Att finna det ordet är en av utmaningarna inför det kom­ mande året – Vi kommer säkert att nå ut till all­ mänheten för att inhämta deras åsikter. Det är viktigt att vi marknadsför oss på ett sätt som är välförankrat hos Rase­ borgarna. Våra bästa marknadsförare är våra invånare, konstaterar Jennifer.

– I jobb som jobb är kommunikatio­ nen det viktigaste, att man förstår vilka För att locka inflyttning och förväntningarna är. Man kan i god tro göra saker som man antar att människor företagsetableringar måste folk vill att man ska göra, trots att så kanske veta var Raseborg finns och vad inte är fallet. Jennifer berättar att första året myck­ kommunen representerar. et gått åt till att utkristallisera vad hen­ nes avdelnings uppdrag är. Vad är det man vill åstadkomma? an känner nog till de enskilda orter­ – Stadens roll är ju främst att skapa na, men begreppet Raseborg behö­ SPINDELN I NÄTET ver marknadsföras, säger utvecklingschef Det är nu dryga nio månader sedan Jen­ förutsättningarna för näringslivet. Jag ser nifer Gammals tillträdde tjänsten som att vi kan ha en koordinerande roll, vara Jennifer Gammals. Hon tycker att Raseborg egentligen utvecklingschef i Raseborg. Innan arbe­ spindeln i nätet som skapar behövliga har allt. Man är ingen metropol, men tade hon bland annat som kvalitets- och nätverk för optimalt informationsutbyte. Ett sådant konkret exempel är Före­ staden har all behövlig service. Det är miljöchef vid rörfabriken SSAB i Hangö. Hon säger sig se klara paralleller till sitt tagsriddarna. Det är en nyetablerad or­ enkelt att lista attribut som gör platsen unik. Men att hitta ett ord, en ”hatt”, tidigare jobb, även om det här inte tang­ ganisation där företagarföreningarna finns representerade, handelskammaren, som skulle fånga allt det man represen­ erar metallbranschen.

M

Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals ser att kommunen främst har en koordinerande roll i näringslivet.

MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND FOTO • VALOKUVA: PETER LUNDQVIST

Jennifer Gammalsin mielestä kaupungilla on lähinnä koordinoiva rooli elinkeinoelämässä.

Raaseporin pitää profiloitua. Voidakseen houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä, ihmisten on tiedettävä missä Raasepori on ja mitä kaupunki edustaa.

M

onet tuntevat yksittäiset paik­ kakunnat, mutta meidän täytyy markkinoida Raasepori käsitteenä, sa­ noo kaupungin kehitysjohtaja Jennifer Gammals. Hänen mielestään Raaseporilla on oi­ keastaan kaikkea. Raasepori ei ole metro­ poli, mutta täällä on kaikki tarvittavat palvelut. On helppoa kertoa käsitteet jotka tekevät Raaseporista ainutlaatuisen. Mutta yhden sanan löytäminen, ”hatun” joka kokoaa kaiken sen mitä edustamme,

uskosssa tehdä asioita joita olettaa ih­ misten haluavan tehdä, vaikkei niin oli­ sikaan. Jennifer kertoo, että hänen ensimäi­ nen vuotensa uudessa työssään on pit­ kälti kulunut osaston tehtävän kristal­ lisoimisessa. Mitä täällä halutaan saada aikaiseksi? – Kaupungin tärkeimpiä tehtäviä on HÄMÄHÄKKINÄ VERKOSSA luoda yrityselämälle toimintaedellytyk­ Siitä on nyt noin yhdeksän kuukautta siä. Näen meidän roolimme koordinoi­ kun Jennifer Gammals aloitti Raase­ vana, eräänlaisena hämähäkkinä ver­ porin kehitysjohtajana. Sitä ennen hän kosssa, luomassa tarvittavia verkostoja työskenteli laatu- ja ympäristöpäällik­ optimaaliseen informaation kulkuun. Yritysritarit (Företagsriddarna ruot­ köna SSAB:n putkitehtaalla Hangossa. Hän sanoo näkevänsä rinnakkaisuuksia siksi) on konkreettinen esimerkki tästä. entiseen työhönsä, vaikkei nykyinen työ Se on uusi organisaatio johon kuuluu edustajia kauppiasyhdistyksistä, nuor­ ole metallialalla. – Työssä kuin työssä kommunikointi kauppakamarista, ELY-keskusta, Pomo­ on kaikkein tärkeintä. On ymmärrettävä västista, Novagosta, Axxellista, Noviasta, mitkä odotukset ovat. Sitä voi hyvässä ei ole yhtä helppoa. Sen sanan löytämi­ nen on yksi tulevan vuoden haasteista. – Saamme varmasti kerättyä yleisön mielipiteet. On tärkeätä, että markki­ noimme itseämme tavalla joka on ank­ kuroitunut Raaseporilaisten mieliin. Kaupungin asukkaat ovat meidän par­ haat markkinoijat, Jennifer toteaa.


att någon ska vilja satsa pengar, krävs ett kundunderlag. Här kan staden ha en roll i att vara steget före med att skapa förutsättningar för företagsetableringar. – Vi har nyligen lagt in en ansökan om EU-understöd för byggandet av två laddningsstationer för elcyklar, konkre­ tiserar Jennifer sitt resonemang. Laddningsstationerna, som är plane­ rade till Ekenäs och Skåldö, skulle efter hand byggas ut och bli fler. De utgör bra infrastruktur för någon som vill hyra ut eller sälja elcyklar. Detaljerna för hur stationerna skall byggas står ännu oklart, men tanken är att de ska drivas med sol­ paneler, så att det blir en gratisladdning.

– Men skattesänkningar på elen har ju varit på tapeten, konstaterar hon. Att något helt nytt, större företag skulle komma till Raseborg ser hon hel­ ler inte som en omöjlig tanke.

Tässä kohtaa kaupunki voisi olla edel­ läkävijä luomalla edellytykset yritystoi­ minnalle. –  Olemme äskettäin jättäneet hake­ mukset saadaksemme EU-tukea kahden sähköpyörän latauspisteen rakentami­ seksi, Jennifer toteaa. Ensimmäiset latauspisteet tulevat Tammisaareen ja Skåldöhön. Tämän KANA VAI MUNA? jälkeen niitä on tulossa lisää. Ne luo­ Mitä Raaseporissa tarvitaan, mistä kiikas- vat infrastuktuurin jollekin joka haluaa taa yrityselämän puolella? vuokrata tai myydä sähköpyöriä. Lataus­ – Tässä kohtaa haluan sanoa, että olen pisteiden ykstyiskohtia ei vielä olla lyöty positiivisesti yllättynyt siitä miten paljon lukkoon, mutta ajatuksena on, että ne yrityksiä täällä jo on. Jos täältä jotakin saisivat sähkön aurinkopaneeleista, ky­ puuttuu, niin se on lähinnä työvoima, seessä olisi siis ilmainen lataus. Jennifer sanoo. Uudet yritykset ovat tietenkin terve­ USKOO DATAKESKUKSEEN tulleita ja esimerkiksi matkailun alalla Minkätyyppisten yritysten perustamisen löytyy markkinarakoja joissa voi parantaa. näet realistisena? Jennifer ei mielellään puhu pidennetystä – Kaikki on mahdollista, tontteja löy­ kesäkaudesta, hän alleviivaa useamman tyy. Uskon, että alueelle tulee datakeskus, toimivan kauden tärkeydestä. Pyöräily­ se voi tosin kestää jonkin aikaa, Jennifer matkailu voisi esimerkiksi olla sellainen sanoo. Hän luettelee muutamia hyviä etuja alue joka toisi matkailijoita vuoden ym­ joita Raaseporilla on; hyvät datayhteydet, päri. Hän puhuu kana vai muna ilmiöstä; halvemmat insinöörit kuin esimerkik­ Jotta joku tulisi, pitäisi olla jotakin jota si Saksassa, edullinen logistinen sijainti. varten tulla. Mutta saadakseen jonkun Suurin kompastuskivi on sähkövero joka satsaamaan rahaa, tarvitaan asiakkaita.

on korkeampi kuin monella kilpailevalla maalla. – Tosin sähköveron alentamisesta on keskusteltu, hän toteaa.

NTM-centralen, Pomoväst, Novago, Axxell, Novia, Laurea och så givetvis Raseborgs stad. – Hittills har alla agerat litet för sig själva. Tanken bakom Företagsriddarna är att vi ska hålla varandra informerade om aktuella projekt och stöda varandras verksamheter där man finner gemen­ samma nämnare, förklarar Jennifer. HÖNAN ELLER ÄGGET? Vad är behovet i Raseborg, vad finns det brist på inom näringslivet? – Här vill jag börja med att säga att jag är positivt överraskad över hur mycket företag det faktiskt redan finns. Om något har vi snarast en arbetskraftsbrist, säger Jennifer. Det oaktat är nyetableringar givet­ vis välkomna och exempelvis inom tu­ rismen finns det nischer att utveckla. Jennifer vill ogärna tala om en förlängd sommarsäsong, utan betonar vikten av flera fungerande säsonger. Cykelturis­ men, till exempel, kunde hämta besöka­ re under nästan hela året. Hon talar om hönan eller ägget-fe­ nomenet; för att någon ska komma be­ hövs det något att komma till. Men för

Laureasta ja tietenkin Raaseporin kau­ pungista. – Tähän asti kaikki ovat toimineet vä­ hän niinkuin itsekseen. Yritysritareiden tarkoituksena on, että kerromme toi­ sillemme ajankohtaisista projekteista ja että tuemme toistemme tekemisiä silloin kun löydämme yhteisiä nimittäjiä.

14

• småstad

2/ 2019

ETT FÖRMÅNLIGT RASEBORG Företag, i synnerhet större sådana, är i dag mycket medvetna då de väljer eta­ bleringsort. Många saker påverkar hur vågskålen lutar, men tillgången på ar­ betskraft är definitivt en sådan faktor. – Då återkommer vi till det här med marknadsföring, att göra Raseborg känd som en bra stad att bo i. I skrivande stund är man faktiskt på plussidan i flyttningsströmmen, med TROR PÅ DATAPARK plus sextiotvå personer. Många tittar till Vilken typ av nyetabeleringar ser du som den kommunala skattesatsen vid valet realistiska? av hemort, men den berättar inte hela – Allt är möjligt, tomter finns det. Jag sanningen. – Jag har tänkt att vi borde konstru­ tror på en datapark i regionen, men det kan ta lite tid, säger Jennifer. era en levnadsstandardkalkylator som Hon listar en rad fördelaktiga fak­ beaktade flera faktorer som allmänna torer; en fin dataförbindelse, billigare levnads- och boendekostnader. Skatte­ ingenjörer än i till exempel Tyskland, satsen må vara lägre i Helsingfors, men fördelaktigt logistiskt läge. Största stö­ det är klart billigare att bo och leva här, testenen är elskatten som är högre än summerar Jennifer. hos flera konkurrerande länder.

EDULLINEN RAASEPORI Yritykset, erityisesti isommat yritykset, ovat tänä päivänä erittäin tietoisia vali­ tessaan sijoituspaikkakunnan. Moni asia painaa vaakakupissa, mutta työvoiman saatavuus on tärkeä tekijä. – Näin palaamme tähän markkinoin­ tikysymykseen, meidän on tehtävä Raa­ seporin kaupunki tunnetuksi hyvänä asuinpaikkana. Tätä kirjoittaessa Raaseporin muut­ toluvut ovat 62 henkeä plussan puolella. Moni ottaa selvää mikä on kunnan ve­ roprosentti muuttoa suunnitellessaan, se ei kuitenkaan kerro koko totuutta. – Olen ajatellut, että meidän tulisi ke­ hittää jonkinlainen elintasolaskuri joka ottaisi huomioon useamman tekijän, kuten esimerksi elinkustannukset ja asu­ miskustannukset. Veroprosentti saattaa olla alempi Helsingissä, mutta täällä on huomattavasti halvempi asua, Jennifer kiteyttää.


småstad

2 / 2019

15


Utställningar under bar himmel MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Med Ekenäs centrumförening som drivande kraft skall innerstaden bli en stor konstarena under bar himmel. Engagemang har varit ett nyckelord för projektet ”Levande stadskärna”.

I

dén till projektet fick Pia Stenroos, centrumföreningens ordförande, redan för flera år sedan under en semesterresa till Örebro i vårt västra grannland. Just då pågick Open Art, som är ett återkom­ mande sommarevenemang i Örebros centrum. – Det året hade man bland annat vita gubbar som ett tema. Det låg en vit gub­ be under en bänk, en annan kramande en lyktstolpe, en tredje satt på en takås och så vidare, minns Pia. Hon tyckte detta var ett lyckat och kreativt koncept att locka folk till cen­ trum, och ville spinna vidare på idén för Ekenäs del. Men någon lämplig samar­ betspartner fanns inte just då och pla­ nerna rann ut i sanden. Av en tillfällighet fick projektet nytt vind i seglen efter en träff med Företags­ riddarna. Pomovästs verksamhetsledare Gunilla Wasström var på plats och in­ formerade om sin organisation. – Efter tillställningen gick jag fram och berättade om min idé. Det ena led­ de till det andra och efter några träffar hade vi tillräckligt med material för en projektplan, berättar Pia. UNGDOMARNA I FOKUS Projektet ”Levande stadskärna”, vill pre­ cis som namnet antyder blåsa liv i cen­ trum. Men det ska inte enbart vara ett sommarevenemang, utan fortgå under hela året med olika teman. Engagemang har varit ett nyckelord under planerings­ processen. Man vill gärna involvera så många som möjligt i projektet, men kan­ ske alldeles speciellt unga.

16

• småstad

2/ 2019

M-B L

Centrumföreningen planerar kon­ takta en rad föreningar, skolor och ung­ domsgården för att nå ut till ungdomar­ na. Man kommer att arrangera en rad work shops, där man producerar de kon­ stalster som sedan ställs ut till allmänt beskådande. – Vår egen verksamhetsledare Gunilla Starck kommer att koordinera aktivi­ teterna, men verkstäderna kommer att ledas av sakkunniga, säger Pia.

Centrumföreningens ordförande Pia Stenroos och verksamhetsledaren Gunilla Starck ser fram emot att dra i gång projektet ”Levande stadskärna”.

TEMADAGAR OCH HISTORIK Utöver verkstäderna planerar man ock­ så en rad temadagar under året. Man vill bland annat lyfta fram stadens långa hantverkaranor. Man kunde exempelvis ha ”Hattens dag”, då de som känner för det kunde iklä sig en vacker hatt då de kommer till torget för att handla. Sam­ tidigt kunde man lära ut hur man till­ verkar en hatt och berätta om vem som i tiderna lagat hattar i Ekenäs. På en linvävardag kunde man kanske få lära sig att tova, och på fiskens dag känna igen olika fiskarter och hur man rensar och filear en fisk. – Det här med att öka kunskapen är en viktig aspekt, inflikar Pia.

Andra konkreta förslag på evene­ mang under projektåret är högläsning för barn; sagostunder som kommer att äga rum utomhus. Målsättningen är att få ungdomar att läsa för barnen. Even­ tuellt blir det också aktuellt att måla Kungsgatan till en färggrann trasmatta eller kanske med olika spår. – Det behövs något som lockar folk till centrum, inte bara de egna invånar­ na, utan gärna också längre ifrån, säger Pia. I skrivande stund ansöker man om projektfinansiering från flera olika fon­ der. Pomoväst har förordat projektet, men man väntar ännu på godkännande från NTM-centralen.

Ydinkeskustayhdistyksen puheenjohtaja Pia Stenroos ja toiminnanjohtaja Gunilla Starck odottavat vesi kielellä saadakseen aloittaa projektin ”Elävä kantakaupunki”.


Näyttelyitä taivasalla Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys toimii veturina kun kanta­kaupungista tulee iso taide­areena. Projektin ”Elävä kantakaupunki” avainsana on ollut omistautuminen.

Y

dinkeskustayhdistyksen puheenjoh­ taja Pia Stenroos sai idean projektille lomamatkalla Ruotsin Örebrossa pari vuotta sitten. Juuri silloin kaupungissa järjestettiin vuosittainen kesätapahtu­ ma Open Art. Tapahtuma järjestetään Örebron keskustassa. – Sinä vuotena teemana olivat valkoi­ set ukot. Yksi ukko makasi penkin alla, toinen halasi lyhtypylvästä, kolmas istui katon reunalla ja niin edelleen, Pia muis­ telee. Hänen mielestään tämä oli luova ja onnistunut tapa houkutella ihmisiä kes­ kustaan. Pia halusi kehittää ideaa edel­ leen Tammisaaren osalta. Silloin ei löy­ tynyt sopivaa yhteistyökumppania joten suunnitelmat valuivat hiekkaan. Sattumalta projektin purjeisiin saatiin uutta tuulta Yritysritareiden kokouksessa. Pomovästin toiminnanjohtaja Gunilla Wasström oli paikalla kertomassa orga­ nisaatiostaan. –  Tilaisuuden jälkeen menin kerto­ maan hänelle ideastani. Muutaman ta­ paamisen jälkeen meillä oli tarpeeksi materiaalia projektisuunnitelman teke­ miseksi, Pia kertoo.

NUORET POLTTOPISTEESSÄ Projektin tavoitteena on kuten sen nimi­ kin ”Elävä kantakaupunki” sanoo, puhal­ taa eloa keskustaan. Tästä ei kuitenkaan tule ainoastaan kesätapahtuma vaan tarkoituksena on, että tapahtuma jatkuu eri teemoin koko vuoden. Tapahtuma on ollut yksi avainsanoista suunnittelu­ prosessin aikana. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta ihmistä osallis­ tumaan. Nuoret saattavat kuitenkin olla erityinen kohderyhmä. Löytääkseen nuoret Ydinkeskusta­ yhdistyksellä on tarkoitus ottaa yhteyttä yhdistyksiin, kouluihin ja nuorisotaloi­ hin. Tarkoituksena on järjestää työpajoja jossa luodaan taideteokset jotka asetaan esille. – Toiminnanjohtajamme Gunilla Starck koordinoi toiminnan, mutta työ­ pajojen vetäjinä toimii asiantuntijoita, Pia sanoo. TEEMAPÄIVIÄ JA HISTORIAA Taidepajojen lisäksi suunnitteilla on myös erilaisia teemoja vuoden mittaan. Muun muassa kaupungin pitkät käsi­ työläisperinteet halutaan nostaa esille. Yhtenä esimerkkinä Pia maintsee ”Hat­ tujen päivän” jolloin ne jotka haluavat pukeutuisivat kauniiseen hattuun tulle­ saan torille ostoksille. Samalla ihmisille voisi opettaa miten hattu valmistetaan ja kertoa kuka aikoinaan on hattuja Tam­ misaaressa valmistanut. Pellavakankurinpäivänä voisi opetella huovuttamista, kalan päivänä voisi tun­ nistaa eri kalalajeja ja oppia kuinka kala perataan ja fileerataan.

VAD Projektet ”Levande stadskärna” VEM Arrangeras av Ekenäs Centrumförening rf TIDPUNKT Ettårigt projekt som inleds 2020. Man hoppas på att projektet kan fortgå efter försöksåret. MIKÄ Projekti ”Elävä kantakaupunki” KUKA Järjestäjä Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys AJANKOHTA Vuoden mittainen projekt joka käynnistyy 2020. Pilottivuoden jälkeen projektille toivotaan jatkoa.

– Taidon lisääminen on tässä tärkeä näkökulma, Pia toteaa. Muita konkreettisia ehdotuksia ta­ pahtumiksi projektivuoden ajalle on ääneenluku lapsille, satutunteja jotka ta­ pahtuvat ulkosalla. Tavoitteena on saada nuoret lukemaan lapsille. Kuninkaanka­ dun maalaminen värikkääksi räsymatok­ si voi tulla ajankohtaiseksi. – Tarvitaan houkuttimia ihmisten saa­ miseksi keskustaan. Tämä ei koske vain tammisaarelaisia, vieraita saa mielellään tulla kauempaakin. Tätä kirjoittaessa järjestäjät hakevat rahoitusta projektille eri rahastoista. Po­ moväst on puoltanut projektia, ELY-kes­ kuksen hyväksyntää odotetaan vielä.

småstad

2 / 2019

17


POPANA • www.popana.fi

PARFYMERI & BEAUTY SALON ARLETTE SWAROVSKI Spegel x 5 ▪ Peili x 5

48 e

CRUSHGRIND Salt- och pepparkvarnar Suola- ja pippurimyllyt

Smyckeskrin Korurasia

39,90 e

39,90 e MELLES HÄLSOSHOP • www.melleshalsoshop.fi

29 e

15 e

DERMALOGICA Skin kit

37 e

BROMANS OPTIK • www.bromans.fi Flaska från Pullo alkaen 21

e

DR SANNAS Handkräm ▪ Käsivoide Fotbalsam ▪ Jalkavoide

ENGLISH TEA SHOP Tekalender Teekalenteri

MAVALA Nagellack Kynsilakka

Strasshalsband Strassikaulakoru

18,30 e

14,70 e

EFVA ATTLING STRENGTH & KINDNESS - serien/-sarja Ring ▪ Sormus

170 e

Halsband Kaulakoru

Armband Rannekoru

430 e

260 e BELVAS Mörk chokladkonfekt Tummasuklaakonvehti

RUSKOVILLA Sockor från Sukat alk.

11,30 e

Örhängen Korvakorut 170

12,00 e

DJUHÖRNAN / ELÄINKULMA

e

KOMPANIET • www.kompaniet.fi Relexväst för hund Koiran heijastinliivi

31 e

Kissanruoka Kattmat

4,50 e

Hundleksak Koiran lelu

Hundbädd Koiran peti

13,30 e

39,90 e

Träningsgodis Treeninami

MARIEDAL DESIGN Halsdukar 100% ull Kaulahuivit 100% villaa

9,95 e

55 e

SEASIDE LIFESTYLE • www.seasidelifestyle.fi

TOPPEN NEWPORT Whiskeyglas, set Whiskylasi, setti (kristall • kristalli)

149 e

VILLAWOOL Merinomössa Merinopipo

45 e

18

BATELA Glasbollampa Lasipallolamppu

105 e

• småstad

DEPECHE 2/ 2019Läderväska

Nahkalaukku 89 e

Tomte med lysande huva finns även med vit luva Tonttu valaistulla lakilla Löytyy myös valkoisella lakilla

9,50 e

Ljusstake Kyntelikkö

12 e

Bricka Tarjotin

21,50 e

Guldfågel Kultalintu

7,40 e


MARINBODEN • www.bildel.fi

STUDIO HENNAS / PUKULIIKE MANCAVE Bomullströja Puuvillaneule

Skjorta Kauluspaita

85 e

65 e

Termosmugg Termosmuki

29 e

Necessär i läder Toilettilaukku nahkaa

85 e

Läderhandskar Nahkakäsineet

Yllescarfar Villahuivit

35 e

69 e

Sockpaket Sukkapaketti

Herrskjortor Miesten paidat från / alk. 59 e

Flugor, manchettknappar etc. Rusetit, kalvosinnapit ym. från / alk. 29 e

29,95 e

HÄLSOHÄNDER • www.halsohander.fi

SONJAS DELIKATESS • www.sonjanherkku.fi Turkiskpepparoch rosenmaräng Turkinpippurija ruusumarenki

MARIA ÅKERBERG Papayapeeling Papayakuorinta

10 e

22,50 e

Chiliglögg Chiliglögi

10,90 e Body Lotion White Chocolate

Body Scrub Kroppspeeling Vartalokuorinta

24 e

17 e

Goudaost • Ostutbudet i affären varierar Goudajuusto • Valikoima vaihtelee myymälässä

AaBee / FOTOFABRIKEN • www.fotofabriken.fi

#köpiekenäs #ostatammisaaresta

Kalender av egna bilder Kalenteri omista kuvista A3 (2 x A4), spiralrygg / kierresidonta 1 st. / kpl = 25 e st. / kpl 2 st. / kpl = 20 e st. / kpl 5 -> st. / kpl = 18 e st. / kpl

Julkort av egna bilder Joulukortit omista kuvista Från / alk. 1,20 e st. / kpl

Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu

EKENÄS CENTRUMFÖRENINGS PRESENTKORT • TAMMISAAREN YDINKESKUSTAYHDISTYKSEN LAHJAKORTIT

BÄSTA PRESENTIDÉN! PARAS LAHJAIDEA! Presentkort kan köpas här: Lahjakortit myyvät: • HENNAS, Ystadsgatan/Ystadinkatu 12 (kontant betalning & bankkort • käteinen & pankkikortti) • MELLES HÄLSOSHOP, Kungsgatan/Kuninkaank. 11 (kontant betalning • käteinen) • MARINBODEN, Kungsgatan/Kuninkaank. 10 (kontant betalning • käteinen)

småstad

2 / 2019

19


5 KNIVAR KLUBBEN

Blåmusslor

Simpukat

MÄNGD 2 personer TILLREDNINGSTID 30 minuter, (förberedelser 20 min, koktid 10 minuter)

MÄÄRÄ 2 henkilöä VALMISTUSAIKA 30 minuuttia (valmistelu 20 min, keittoaika 10 min)

INGREDIENSER

AINEKSET

1-1,5 kg blåmusslor 2 schalottenlökar 2 vitlöksklyftor 3 msk olivolja 150 g salami 2,5 dl gott vitt vin, gärna fruktigt utan ekfatskaraktär 2,5 dl matgrädde eller vispgrädde 1 krm curry 0,5 krm rökt paprikapulver peppar och salt 1 kruka hackad koriander eller persilja

1-1,5 kg simpukoita 2 salottisipulia 2 valkosipulinkynttä 3 rkl oliiviöljyä 150 g salamia 2,5 dl hyvää valkoviiniä, mielellään hedelmäistä jossa ei ole tammitynnyrimakua 2,5 dl ruoka- tai kuohukermaa 1 mm currya 0,5 mm savustettua paprikajauhetta pippuria ja suolaa 1 ruukku murskattua korianteria tai persiljaa

TILLREDNING 1. Skrapa och tvätta musslorna noga. Släng döda musslor (de som inte stänger sig när du knackar på dem eller är trasiga). 2. Skala och hacka schalottenlöken och vitlöken fint. 3. Skär salamin i små tärningar 4. Fräs lök, vitlök och salamin i oljan någon minut utan att löken får färg. 5. Tillsätt vin, curry och paprikapulver och koka någon minut. 6. Lägg i musslorna och sätt på lock, låt koka i 5 minuter. 7. Ta upp musslorna med en hålslev och lägg i en skål. Släng musslor som inte öppnat sig. 8. Koka ihop spadet ca 5 minuter på högsta värme. 9. Tillsätt grädde och koriander /persilja och koka upp. Smaka av med salt och peppar. 10. Lägg i musslorna och vänd runt så de blir varma igen. Strö över koriandern/persiljan. 11. Servera de kokta musslorna direkt ur kastrullen. TILLTUGG bröd att dippa i såsen VIN Stift Klosterneuburg Grüner Veltliner

VALMISTUS 1. Puhdista ja pese simpukat tarkasti. Heitä pois kuolleet simpukat (simpukat jotka eivät mene kiinni kun naputat niitä, tai jos ne ovat rikki). 2. Kuori ja hienonna salottisipulit ja valkosipulit 3. Leikkaa salami pieniksi kuutioiksi. 4. Kuullota sipuli, valkosipuli ja salami öljyssä muutaman minuutin ei kuitenkaan niin kauan, että sipulin väri muuttuu. 5. Lisää viini, curry ja paprikajauhe ja anna kiehua muutama minuutti. 6. Laita simpukat keittoastiaan ja laita kansi päälle. Anna kiehua viisi minuuttia. 7. Nosta simpukat reikäkauhalla ja laita ne kulhoon. Heitä simpukat jotka eivät ole auenneet. 8. Keitä lientä täydellä teholla noin viisi minuuttia. 9. Lisää kerma ja korianteri / persilja ja kiehauta. Mausta suolalla ja pippurilla. 10. Lisää simpukat ja kääntele niitä jotta ne lämpenevät. Ripottele korianteri / persilja. 11. Tarjoile keitetyt simpukat suoraan kattilasta. LISUKE Kastikkeessa dipattavaa leipää VIINI Stift Klosterneuburg Grüner Veltliner

20

• småstad

2/ 2019


VINTERMAT TALVIRUOKA 5 KNIVAR KLUBBEN

Älgstek med rösti och äppelstuvad lök Ingredienser ÄLGSTEK 1 liten älgstek av innanlår, ca 600 g (putsad) Salt och svartpeppar från kvarn ROTSAKSRÖSTI 150 g morötter, grovrivna 150 g palsternacka, grovriven 150 g rotselleri, grovriven 600 g potatis, grovriven 1 gul lök, hackad 2 dl god lagrad riven ost, t ex Västerbotten, prästost eller parmesan 1 tsk timjan (torkad eller 1 msk färsk repad) 1 tsk salt 2 krm svartpeppar från kvarn smör till stekning ÄPPELSTUVAD LÖK 2-3 gula lökar 2 dl grädde + 1 dl vatten 1,5 msk redningsmjöl 2 msk äppelmos 1-2 tsk vitvinsvinäger valfritt: 1-2 st stjärnanisar TILL SERVERING 2 dl valfri smörstekt svamp, t.ex. trattkantareller, champinjoner eller Karl-Johan svamp, syrliga bär, tex björnbär eller rårörda lingon, färsk timjan

Förberedelser & tillagning Värm upp ugnen till 160°C. Ta fram köttet, gnid in med salt och peppar. Värm en panna med lite olja och bryn på hög värme. Lägg köttet i en ugnsform, stick in en stektermometer i den tjockaste delen och låt stå i ugnen tills du uppnått en innertemperatur på 57-60° (vill du ha köttet välstekt, låt det stå till 65°C).

Räkna med ca 40-50 min., men kom ihåg att älg är magert kött och blir lätt torrt. Se till att ha koll på temperaturen så att köttet inte blir överstekt (tiden varierar beroende på storlek på stek och ugn, varmluft går t ex snabbare). Ta ut steken, vira in i folie och låt vila i ca 15 minuter. ROTSAKSRÖSTI Stek röstin i omgångar, det tar lite tid men blir riktigt gott och krispigt. Blanda riven ost med hackad lök, grovrivna rotfrukter, salt, peppar och timjan. Hetta upp en stekpanna med olja. Lägg i plättar av rotsaksblandningen i pannan och stek på medelhög värme i ca 4-5 minuter på varje sida. De kan vara lite knepiga att vända, men det går lättare om man väntar med att vända dem tills ena sidan fått ordentlig stekyta.

ÄPPELSTUVAD LÖK (Går utmärkt att förbereda och bara värma upp.)

Fräs löken mjuk, utan att den tar färg. Rör ut redningsmjöl i vatten och grädde och slå ned i pannan. Tillsätt resten av ingredienserna i såsen och låt den tjockna. Smaka av med salt och peppar. Om du använder stjärnanis, lägg i den hel och ta bort vid servering, den ska bara ge smak. Späd eventuellt med lite vätska, vatten eller mjölk, om stuvningen blir för tjock. SERVERING Toppa med smörstekt svamp, bär och lite färsk timjan precis innan servering. VIN Wolf Blass Gold Label Cabernet Sauvignon

småstad

2 / 2019

21


5 KNIVAR KLUBBEN

Hirvenpaistia

röstillä ja omena-sipulimuhennos Ainekset HIRVIPAISTI 1 pieni hirvenpaisti sisäreidestä, noin 600 g (puhdistettu) Suolaa ja mustapippuria myllystä

TARJOILUUN 2 dl valinnaiset voissa paistetut sienet, esim suppilovahvero tai herkkutatti, happamat marjat, esim karhunmarja tai survottuja puolukoita tuore timjami

Kuumenna öljy paistinpannussa. Laita juuresletut pannulle ja paista molemminpuolin keskilämmöllä noin 4-5 minuuttia. Ne voi olla hankalat kääntää, mutta odota kunnes toinen puoli on saanut kunnollisen paistopinnan.

Valmistelu ja valmistus

OMENA-SIPULIMUHENNOS

JUURESRÖSTI 150 g porkkanoita, karkeasti raastettu 150 g palsternakkaa, karkeasti raastettu 150 g juuriselleriä, karkeasti raastettu 600 g perunaa, karkeasti raastettu 1 keltainen sipuli, paloiteltu 2 dl kypsytettyä juustoraastetta, esim Västerbotten, pappilanjuusto tai parmesan 1 tl timjami (kuivattu tai 1 rkl tuore) 2 mm mustapippuria myllystä voita paistamiseen

Uuni 160 astetta. Hiero suola ja pippuri lihaan. Lämmitä öljy paistinpannussa ja ruskista korkeassa lämmössä. Laita liha uunivuokaan, laita paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan ja anna paistua kunnes lihan sisälämpötila on 57-60 astetta (mikäli haluat lihasta täyskypsän anna lämpötilan nousta 65 asteeseen). Varaa lihan paistamiseen 40-50 minuuttia, mutta muista, että hirvenlihasta tulee helposti kuivaa. Tarkkaile siis lämpötilaa. Ota valmis paisti uunista, kääri folioon ja anna vetäytyä 15 minuuttia.

OMENA-SIPULIMUHENNOS 2-3 keltaista sipulia 2 dl kermaa + 1 dl vettä 1,5 rkl suurustetta (esim maizena) 2 rkl omenasose 1-2 tl valkoviinietikkaa vaihtoehtoisesti: 1-2 kpl tähtianis

JUURESRÖSTI Paista juurekset erissä, se kestää vähän kauemmin, mutta niistä tulee oikein hyviä ja rapeita. Sekoita juustoraaste ja hienonnettu sipuli, karkeasti raastetut juurekset, suola, pippuri ja timjami.

(On helppo valmistella ja sitten lämmittää).

Kuullota sipuli, sen saamatta väriä. Sekoita suuruste ja kerma ja kaada pannuun. Lisää loput ainekset kastikkeeseen ja anna sen turvota. Mausta suolalla ja pippurilla. Jos käytät tähtianista, laita se kokonaisena ja poista ennen tarjoilua, sen tarkoitus on ainoastaan antaa makua. Jos muhennoksesta tulee liian paksu, laimenna vedellä tai maidolla. TARJOILU Koristele annos voissa paistetuilla sienillä, marjoilla ja tuoreella timjamilla juuri ennen tarjoilua. VIINI Wolf Blass Gold Label Cabernet Sauvignon

CARL DE MUMMA

Bagarens saffransbullar Riktigt goda lussebullar bakade på fördeg, saffran och mycket smör. FÖRDEG 500 g mjölk 500 g vetemjöl 50 g färskjäst 200 g socker 1 g saffran Blanda fördegen och låt vila i 30 min. DEG SKEDE 2 10 g salt 500 g vetemjöl 200 g rumstempererat smör Knåda degen ordentligt och låt den färdiga degen vila 10-15 min. Baka lussebullarna enligt eget humör. Placera bullarna på plåt med bakplåtspapper. Låt jäsa under duk i cirka en timme. Dekorera med blötlagda russin och grädda i 210°C i 7-8 min. Pensla lussebullarna med vispat ägg direkt efter gräddningen, då hålls bullarna saftigare.

22

• småstad

2/ 2019

Leipurin sahramipullat PULLATAIKINA 500 g maitoa 500 g vehnäjauhoa 50 g tuorehiivaa 200 g sokeria 1 g sahramia Sekoita taikina ja anna levätä 30 minuuttia. TAIKINA, TOINEN VAIHE 10 g suolaa 500 g vehnäjauhoa 200 g huoneenlämpöistä voita

Vaivaa taikina kunnolla. Anna valmiin taikinan levätä 10-15 minuuttia ja leivo pullat oman mielen mukaan minkälaisiin muotoihin haluat. Aseta pullat leivinpaperille pellille. Anna pullien kohota pyyhkeen alla noin tunnin. Koristele kastetuilla rusinoilla ja paista 210 asteessa 7-8 minuuttia. Sivele pullat vatkatulla kananmunalla heti paistamisen jälkeen, siten pullat pysyvät mehukkaina.


PIAZZA

Äppelglögg

Omenaglögi

2,4 l äppelsaft 130 g socker 1,6 g nejlika 1 matsked honung 1–2 st. stjärnanisar 1 st. vaniljstång 1 hel kanelstång 0,5 tesked kardemumma 1 lagerblad

2,4 dl omenamehua 130 g sokeria 1,6 g neilikkaa 1 rkl hunajaa 1-2 kpl tähtianista 1 kpl vaniljatanko 1 kpl kanelitanko 0,5 tl kardemumma 1 laakerinlehti

Sätt alla ingredienserna i en kastrull. Låt en 1/4 av vätskan sjuda bort. Låt svalna exempelvis över natten. Koka upp glöggen och sila den. Förvara i kylskåpet.

Laita kaikki ainekset kattilaan. Anna neljäsosa nesteestä haihtua. Anna jäähtyä esimerkiksi yön yli. Keitä glögi ja siivilöi se. Säilytä jääkaapissa

RESTAURANT GH FYREN

Karamellfudge 125 g smör 395 g kondenserad mjölk 2 msk ljus sirap 220 g farinsocker 100 g vitchoklad

125 g voita 395 g kondensoitua maitoa 2 rkl vaaleaa siirappia 220 g fariinisokeria 100 g valkosuklaata

Smält smör, tillsätt mjölk, sirap och farinsocker. Rör om på låg värme och låt koka 10 minuter. Tillsätt vitchokladen och blanda om ordentligt tills chokladen smält. Häll i smord form. Kyl ner några timmar före servering.

Sulata voi. Lisää maito, siirappi ja fariinisokeri. Anna kiehua matalalla lämmöllä koko ajan sekoittaen noin 10 min. Lisää valkosuklaa ja sekoita. Kaada seos voideltuun vuokaan. Anna jäähtyä muutama tunti ennen paloittelua

småstad

2 / 2019

23


24

• småstad

2/ 2019


#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu småstad

2 / 2019

25


Ska göra saker tillsammans Ekenäs har det mesta, men kunde bli bättre på att lyfta

Torget är en central plats som kun­ de marknadsföras ännu bättre och göras fram många av de unika saker staden kan erbjuda. Men trivsammare. Några träd längs gatan som delar torget skulle ge intrycket av ingen kan göra det ensam, det krävs lite talkoanda. en torgboulevard. – Lite extra bänkar skulle också vara trevligt. De finns ju ett bra utbud av MIA BERG-LUNDQVIST • BILDER: PETER LUNDQVIST varor på torget, mycket närproducerat, funderar Satu och konstaterar skrattan­ de att hon aldrig tidigare ätit så mycket ag gillar atmosfären med de vackra da aktiviteter? Barnen hålls sysselsatta fisk som efter att hon flyttat till Ekenäs. trävillorna i Gamla stan. Därtill är ju medan föräldrarna avnjuter en kopp Hon tycker att man rent generellt Ekenäs faktiskt en stad, inte landsbygd. kaffe. borde bli bättre på att marknadsföra Här finns allt man behöver, summerar – Jag har sett gamla bilder av teater­ Ekenäs som en familjevänlig stad bland Satu Torstila sitt och sin man Ilkkas scenen invid danspaviljongen. Det var barnfamiljer i huvudstadsregionen. Här beslut att bli Ekenäsbor. hundratals människor som besökte före­ finns allt; dagvård, skolor, hobbymöjlig­ Läget var också en bidragande orsak ställningarna. Det är en fantastisk plats. heter och vacker natur runt husknuten. till bytet av hemort. Ekenäs ligger på – Och så finns det bostäder och hus lagom pendlingsavstånd till både Hel­ ANVÄND DET SOM FINNS till ett bra pris, inflikar Satu. singfors, dit de fortfarande ofta åker, Satu konstaterar att Ekenäs egentligen och till släktgården på Kimitoön. har allt, men att man kunde bli bättre på TALKOANDA BEHÖVS Det är nu fyra år sedan paret Torsti­ att lyfta fram vissa saker, att till fullo ut­ Hon påtalar nödvändigheten i att alla la flyttade sitt bohag från Helsingfors, nyttja det som redan finns. Själv är hon drar sitt strå till stacken. Det finns myck­ där de haft sin permanenta bostad un­ fascinerad av operasångerskan Emma et samlad kunskap och erfarenhet hos der sina yrkesverksamma år. Men Satus Engdahl-Jägerskiöld (1852–1930) som invånarna. För egen del har hon exem­ koppling till Ekenäs går långt tillbaka, flyttade till Ekenäs som barn. Emma var pelvis engagerat sig i föreningen Gamla ända till barndomen då hennes pappa en av de första finlandssvenska opera­ stan i Ekenäs och varit primus motor för ordnade sommararbete åt henne som sångerskorna. Hon hade en framgångs­ evenemanget ”Gamla stan lever”. barnflicka på Lindö Gård. Satu berät­ rik karriär i såväl hemlandet som ute på – Jag tycker att vi ska göra saker till­ tar att hennes släkt ursprungligen varit de europeiska operascenerna. sammans. Man behöver inte vara med i svenskspråkig, men förfinskades under – Det finns en minnesplakett vid hen­ en förening, man kan också bara vara en 1930-talet. nes hem på Östra Strandgatan, men i grupp som vill engagera sig i något en­ – Jag var fjorton år då jag åkte ut till övrigt är hon helt bortglömd. Jag arbetar skilt projekt, säger Satu. Lindö för att arbeta där under en månad. just nu på en bok tillsammans med Bo Studier visar att ett aktivt förenings­ Det förändrade mitt liv. Det blev början Wessman och Eva Tordera för att lyfta liv och talkoprojekt inte bara får saker till en livslång vänskap som fortgår, sä­ fram hennes kulturarv, berättar Satu. gjorda, utan är också bra för trivseln och ger Satu. känslan av gemenskap. Det är ett vin­ OUTLET LOCKAR FOLK nande koncept på alla sätt. Det är därtill UNIKA SMULTRONSTÄLLEN Har du tankar om hur man kunde få ett le- ett bra sätt att träffa nya människor. Har din bild av Ekenäs förändrats sedan vande centrum? – Ifall man inte har hund, inflikar du blev fast boende här? – Man kan säkert hitta på vad som Satu leende och konstaterar att hunden – Nej, men jag har upptäckt nya plat­ helst. En konkret idé jag haft är att gett henne många nya bekanta. Och ser som jag tidigare inte kände till. Det öppna en outlet med märkesvaror. Det varje nytt möte är en möjlighet till nya finns mycket som har det där lilla extra, har funnits konkreta planer, men inga idéer, avrundar Satu. som är unikt. som realiserats. Det är något som kunde Hon omnämner Källviken och locka folk också från litet längre vägar, Ramsholmen som exempel på några av funderar hon. smultronställena. Just Ramsholmen har Satu inflikar att det på restaurang­ Satu Torstila har aktiverat sig i bland stor potential att bli ännu attraktiva­ sidan skett en positiv utveckling med annat föreningen Gamla stan i Ekenäs och re genom att göra något av den gamla Höijers, Fyren och YLP! som håller öp­ i Fruntimmersföreningen. Hon gillar att danspaviljongen. Kanske kunde den pet kvällstid även under vinterhalvåret. arbeta med sådant som är till glädje för vara ett aktivitetsrum för barn med led­ Det gör mycket för trivseln. många.

J

26

• småstad

2/ 2019


VEM • KUKA Satu Torstila, ekonom, företagare • ekonomi, yrittäjä ▪▪▪ FAMILJ Maken Ilkka, läkare, professor, H.C. PERHE Aviomies Ilkka, lääkäri, professori ▪▪▪ ARBETE Har drivit evenemangsföretaget Satumainen Oy TYÖ Toimi tapahtumajärjestäjä Satumainen Oy:n vetäjänä

småstad

2 / 2019

27


Tehdään asioita yhdessä MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND VALOKUVAT: PETER LUNDQVIST

Tammisaaressa on melkein kaikkea, parantamisen varaa kaupungilla on kuitenkin ainutlaatuisten asioiden esille nostamisessa. Tätä ei kuitenkaan kukaan voi tehdä yksin, tässä tarvitaan talkoohenkeä.

P

idän erityisesti vanhan kaupungin kauniiden puuhuviloiden ilmapiiristä. Kaiken lisäksi Tammisaari on kaupunki eikä suinkaan maaseutua. Täältä löytyy kaikki mitä tarvitsee, Satu Torstila ki­ teyttää hänen ja miehensä Ilkan päätöstä muuttaa Tammisaareen. Kaupungin sijainti oli osasyy muut­ toon. Tammisaari on sopivan matkan päässä Helsingistä, johon he vieläkin usein matkustavat, sekä suvun kartanolle Kemiönsaareen. Siitä on nyt neljä vuotta kun he muut­ tivat Helsingistä. Siellä he asuivat olles­ saan vielä työelämän pyörteissä. Sadun siteet Tammisaareen johtavat aina hänen lapsuutensa asti. Hänen isänsä järjesti hänelle aikoinaan kesätöitä lapsenhoita­ jana Lindön kartanossa. Satu kertoo, että hänen sukunsa alunperin oli ruotsinkie­ linen, mutta suomalaistui 1930-luvulla. – Olin 14-vuotias kun menin Lindön kartanolle kuukaudeksi kesätöihin. Se muutti elämäni täysin. Syntyi elämän­ mittainen ystävyyssuhde joka edelleen jatkuu, Satu kertoo.

28

• småstad

2/ 2019

AINUTLAATUISIA MANSIKKAPAIKKOJA Onko sinun käsityksesi Tammisaaresta muuttunut sen jälkeen kun sinusta tuli kaupungin asukas? – Ei, mutta olen löytänyt uusia paik­ koja joita en aiemmin tuntenut. Tääl­ lä on monta asiaa joissa on sitä jotakin ekstraa, joka on ainutlaatuista. Hän mainitsee Källvikenin ja Rams­ holmenin erityisinä helminä täällä. Ramsholmenilla olisi potentiaalia nous­ ta vieläkin vetävämmäksi, mikäli vanhaa tanssipaviljonkia hyödynnettäisiin. Eh­ käpä sitä voisi käyttää lasten toiminta­ huoneena jossa olisi ohjattua toimintaa. Lapsilla olisi tekemistä samaan aikaan kuin vanhemmat nauttivat kupillisen kahvia. – Olen nähnyt vanhoja valokuvia teat­ terinäyttämöstä tanssipaviljongin vieres­ sä. Näytöksissä kävi sadoittain katsojia. Se on fantastinen paikka. KÄYTETTÄVÄ OLEMASSAOLEVAA Satu toteaa, että Tammisaaressa oike­ astaan on kaikkea, parantamisen varaa kaupungilla on kuitenkin tiettyjen ainut­ laatuisten asioiden esille nostamisessa. Täytyisi pystyä hyödyntämään kaikkea jota täällä jo on. Satu on hyvin haltioi­ tunut oopperalaulaja Emma Eng­ dahlJägerskiöldistä (1852–1930) joka muutti Tammisaaren lapsena. Emma oli yksi ensimmäisistä suomenruotsalaisista oop­ peralaulajista. Hän teki menestyksek­ kään uran niin kotimaisilla kuin euroop­ palaisillakin oopperanäyttämöillä. – Itäisellä Rantakadulla jossa hänen kotinsa sijaitsi on muistolaatta. Muuten hänet on tyystin unohdettu. Työstän pa­ rasta aikaa yhdessä Bo Wessmanin ja Eva Torderan kanssa kirjaa jossa hänen kult­ tuuriperintönsä nostetaan uuteen valoon, sanoo Satu. OUTLET HOUKUTTELEE Onko sinulla ajatuksia siitä, miten keskusta saataisin elävämmäksi? – Tänne voi varmasti keksiä mitä ta­ hansa. Minulla on yksi konkreettinen idea, tänne voisi avata merkkituotteiden outletmyymälän. Tästä on ollut jonkin verran konkreettisiakin suunnitelmia, niitä ei vain ole toteutettu. Outletmyy­

mälä voisi houkutella ihmisä vähän kau­ empaakin, Satu miettii. Hän lisää, että ravintolapuolella on tapahtunut myönteistä kehitystä kun ravintolat Höijers, Fyren ja YLP! ovat avoinna iltaisin myös talvisaikaan. Tämä lisää viihtyvyyttä. Tori on keskeinen paikka jota tulisi markkinoida enemmän ja sen voisi myös tehdä hiukan viihtyisämmäksi. Muu­ tama puu torin jakavan kadun varteen antaisi toribulevardimaisen vaikutelman. – Muutama penkki lisää olisi myös mukavaa. Torillahan on suuri valikoima tavaroita, esimerkiksi lähituotettua, hän sanoo ja toteaa, ettei koskaan ole syönyt niin paljon kalaa kuin sen jälkeen kun hän muutti Tammisaareen. Hänen mielestään Tammisaarta pi­ täisi markkinoida enemmän ja paremmin lapsiperheystävällisenä paikkana. Mai­ nonta tulisi suunnata lapsiperheille pää­ kaupunkiseudulla. Täältä löytyy kaikkea, päivähoito, koulut, harrastusmahdolli­ suudet ja nurkan takana kaunis luonto. – Lisäksi täältä löytyy taloja ja asunto­ ja hyvään hintaan. TALKOOHENKEÄ TARVITAAN Hän alleviivaa myös asukkaiden yhteis­ työn merkitystä. Kaupungin asukkailla on paljon taitoa ja kokemusta. Omalta osaltaan hän on innostunut Gamla stan i Ekenäs-yhdistyksen toimintaan ja on ollut primus motor Vanha kaupunki elää tapahtuman järjestämisessä. –  Mielestäni meidän tulee tehdä asioita yhdessä. Ihmisten ei välttämättä tarvitsee kuulua mihinkään yhdistyk­ seen, riittää, että on mukana jossakin ryhmässä joka kiinnostuu jostakin erityi­ sestä projektista, Satu sanoo. Tuktimukset kertovat myös, että ak­ tiivinen yhdistystoiminta tai talkoohen­ ki eivät ainoastaan saa asioita aikaiseksi vaan niillä on myös positiivinen vaikutus viihtyvyyteen ja yhteishenkeen. Se on kaikin puolin voittava konsepti. Se on myös hyvä keino tutustua ihmisiin. – Jollei satu omistamaan koiraa, Satu hymähtää ja toteaa, että hän koiraa ul­ koiluttaessa on saanut monta uutta tut­ tavaa. Ja jokainen uusi tuttavuus antaa mahdollisuuden uusille ideoille.


Satu Torstila toimii yhdistyksessä nimeltä Gamla stan i Ekenäs. Hänestä on mukavaa edistää asioita joista on monelle iloa.

Itäisen Rantakadun varrella on muistolaatta. Oopperalaulaja Emma Engdahl-Jägerskiöld asui tässä talossa. Det fins en minnesplakett vid Östra Strandgatan vid huset där operastjärnan Emma Engdahl- Jägerskiöld bodde.

HÖRNAN

DJUR

ELÄIN KULMA

småstad

2 / 2019

29


Centrumföreningens medlemsföretag Ydinkeskustayhdistyksen jäsenyhdistykset CAFÉ & RESTAURANGER • KAHVILAT & RAVINTOLAT Albatros Restaurant • Ravintola Bistro, bar & garden Höijers * Bar & Restaurant Santa Fé * Café Gamla stan Cafferie Ab Oy * Carl de Mumma Ab Gatuköket Ekenäs Motel Marine Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery & Kitchen * Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola * Restaurang 5 Knivar Klubben * Restaurant GH Fyren *

Tre rum + kök * Uraffär H.Roos Kelloliike * Wild Shoe *

KONTOR, HOBBY & HANTVERK Design West / Raseborgs möbelvård * EKM Service Euronics Ekenäs/Tammisaari * Gulahuset Spruthuset K& K hantverk Toppen *

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

W.Werner Ab Oy

HÄLSA & VÄLMÅENDE • TERVEYS & HYVINVOINTI

KULTUR & TURISM • KULTTUURI & MATKAILU

Apoteket vid Rådhustorget Raatihuoneentorin Apteekki * Davini Skönhetssalong • Kauneussalonki Frisör Monika Gym1 Fitness Center * Hälsohänder KnutPunkt * Livsstilskällan * Melles Hälsoshop * Naturalife * Nya Apoteket • Tammisaaren Uusi apteekki * Parfymerie & Beauty Salon Arlette * Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia * RK-Fysio * Roseroom * Salong Roxxy * Strenght-Nutrition *

Ekcamp Oy Ekenäs Naturum • Tammisaaren Luontokeskus EKTA museum • museo Event3s Hotel Seafront Hotelli Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo * SKOTT rf Sammanslutningen för Kultur och Teater i Tenala

MODE, INREDNING & TJÄNSTER MUOTI, SISUSTUS & PALVELUT

Azets Bokföringsbyrå • Kirjanpitotoimisto Ekenäs Bildel * Djurhörnan/Eläinkulma * Ekenäs Däckmarket • Rengasmarket Tammisaari Ekenäs Trävaruhus • Tammisaaren Puutavaratalo F:ma Magnus Lassander Oy aaBee Ab / Fotofabriken * Place2go Robovent S-Market Ekenäs • Tammisaari Sandras Ecoclean Sonjas delikatess • Sonjan herkku * TomTori

ÖVRIGA FÖRETAG • MUUT YRITYKSET Aktia Bank Abp Oyj Ekenäs energi Ab • Tammisaaren Energia Oy Ekenäs Sparbank • Tammisaaren Säästöpankki Hem & Villa AFM Lokaltapiola/Lähitapiola Nordea Bank Ekenäs Pankki Tammisaari OP Andelsbanken Raseborg • Osuuspankki Raasepori SB-hem • SP-koti SKV Fastighetsförmedling Raseborg • Kiinteistönvälitys Raasepori

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

* Här kan du handla med Centrumföreningens presentkort * Täällä voit käyttää Ydinkeskustayhdistyksen lahjakortti. SE ANNONS PÅ MITTUPPSLAGET • KATSO ILMOITUS KESKIAUKEAMALLA 30

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU • småstad 2/ 2019

Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin

Bimbo * Blomsteraffär Romantica Kukkakauppa * Blomsterhörnan Kukkakauppa * Eklås Ab • Tammilukko Oy Flora & Fauna * Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo * Kompaniet * Lema Moda * M Broman * Marinboden * MN-textil Ab Oy Petra Geust Textil inredning * Popana * Seaside Lifestyle Oy * Toppen *

ANDRA SPECIALAFFÄRER • MUUT ERIKOISLIIKKEET


småstad

2 / 2019

31


Välmående på tapeten M

å bra-dagen har blivit ett återkom­ mande, välkommet inslag i Vin­ terekenäs. Inkommande år går mässan av stapeln lördagen den 26.1 i Sigurd Snåre-salen. Man förväntar sig minst ett tjugotal utställare och därtill en rad före­ läsare. I skrivande stund finns Catherine Munsterhjelm bokad att tala på temat Må bra av vilda växter och psykotera­ peut Lili-Ann Junell-Kousa föreläser under rubriken Ensamhet. Mentalträna­ ren Mikael Blomqvist kommer att prata om hur man skapar förutsättningar för en förändringsprocess i önskad riktning, att bli medveten om den inre kraft vi alla besitter. Utöver det kommer yogainstruktören Ann-Marie Kraufvelin att hålla ett cir­ ka 45 minuter långt yogapass.

– Det blir stolyoga som passar alla bra-dagen och även Centrumföreningen åldrar. Man behöver inte klä sig på nå­ kommer att ha sitt eget lilla mässcafé got speciellt sätt eller ta med sig några och lotteri. Intresserade utställare kan kontakta redskap, hälsar Ann-Marie. Centrumföreningens verksamhetsledare TILLFÄLLE FÖR SYNLIGHET på numret 040 7169 585 eller via e-post Må bra-dagen brukar locka rätt stor pu­ på ekenascentrum@raseborg.fi. Dead­ blik och som utställare får vem som helst line för anmälan är 13.1.2020. Ni som intresserar er för hantverk ställa upp. Man behöver med andra ord kan också anteckna 28–29.3 i kalendern. inte vara ett Ekenäsbaserat företag. – Alla som tror sig ha nytta av mäs�­ Då är det nämligen hantverkarmässa, san är välkomna. Det gäller inte bara som nu arrangeras för tredje gången. företag, utan också föreningar, säger Pia I skrivande stund hoppas man på att Stenroos, Centrumföreningens ord­ mässan ska vara inrymd i gamla stads­ förande. huset invid torget, precis som i fjol. Om Hon hälsar att detta är ett ypperligt detta lyckas är ännu inte helt klart. In­ tillfälle att göra sina tjänster kända för tresserade utställare kan också här vara en lite bredare publik. Restaurang Ras­ i kontakt med verksamhetsledaren. (Se tachef kommer att hålla öppet under Må kontaktuppgifter ovan).

MIA BERG-LUNDQVIST • KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

Hyvinvointi tapetilla H

yvinvointipäivästä on tullut Talvi­ tammisaaren tervetullut toistuva tapahtuma. Tänä talvena messut jär­ jestetään tammikuun 26. päivä Sigurd Snåre-salissa. Paikalle odotetaan aina­ kin parisenkymmentä näytteilleasetta­ jaa sekä lisäksi joukko esitelmöitsijöitä. Tätä kirjoittaessa osallistumisensa on varmistanut Cathrine Munsterhjelm jonka esitelmällä on otsikko ”Voi hy­ vin villeistä kasveista”. Psykoterapeutti Lill-Ann Junell-Kousan esitelmän ot­ sikko on ”Yksinäisyys”. Henkisenä val­ mentajana työtä tekevä Mikael Blomqvist puhuu miten luodaan edellytyksiä saada muutosprosessi toivottuun suun­ taan sekä sisäisen voimamme tiedosta­ minen. Joogaohjaaja Ann-Marie Kraufvelin vetää kolmen vartin mittaisen joogatun­ nin.

32

• småstad

2/ 2019

– Ohjelmassa on tuolijoogaa joka so­ pii kaiken ikäisille. Tunnille ei tarvit­ se pukeutua mitenkään erityisesti eikä siinä käytetä minkäänlaisia välineitä, Ann-Marie toteaa. TILAISUUS NÄKYÄ Hyvinvointipäivällä on yleensä varsin suuri yleisö ja kuka tahansa voi osallistua näytteilleasettajana. Yrityksen ei toisin sanoen tarvitse olla Tammisaaresta. – Kaikki jotka ajattelevat, että messus­ ta voi olla heille jotakin hyötyä ovat ter­ vetulleita. Tämä ei koske vain yrityksiä vaan myös yhdistykset ovat tervetulleita, sanoo Ydinkeskustayhdistyksen puheen­ johtaja Pia Stenroos. Hän sanoo, että messut antavat näyt­ teilleasettajille oivan tilaisuuden tehdä palveluitaan tunnetuksi isommalle ylei­ sölle. Ravintola Rastachef on avoinna

messujen ajan ja myös Ydinkeskusta­ yhdistyksellä on messuilla oma pieni kahvila ja arpajaiset. Näytteleasettajat voivat ottaa yhteyttä Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjoh­ tajaan puhelinnumeroon 040 7169 585 tai sähköpostitse ekenascentrum@rase­ borg.fi. Ilmoittautumisaika umpeutuu 13.1.2020. Käsiteollisuudesta kiinnostuneitten kannattaa merkitä 28–29.3 allakkaansa. Silloin järjestetään nimittäin käsityöläis­ messut. Messut järjestetään kolmannen kerran. Tätä kirjoittaessa toivomuksena on, että messut järjestettäisiin vanhassa kaupungintalossa kuten viimeksi. Tämä ei kuitenkaan vielä ole varmaa. Messuis­ ta kiinnostuneet voivat tässäkin tapauk­ sessa ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan (yhteystiedot yllä).


Från vänster / Vasemmalta: Lili-Ann Junell-Kousa, Mikael Blomqvist, Catherine Munsterhjelm

Ann-Marie Kraufvelin

VAD Må bra-dagen ▪▪▪ TIDPUNKT 26.1 kl. 10–16, gratis inträde ▪▪▪ VAD Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6-8, 10600 Raseborg ▪▪▪ ARRANGÖR Ekenäs Centrumförening rf

MIKÄ Hyvinvointipäivä ▪▪▪ KOSKA 26.1. klo 10–16, ilmainen sisäänpääsy ▪▪▪ MISSÄ Sigurd Snåresali, Raaseporintie 6-8, 10600 Raasepori ▪▪▪ JÄRJESTÄJÄ Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys ry

småstad

2 / 2019

33


Lunacare erbjuder följande tjänster • Hemvård/Hemtjänst Följeslagare till läkare, väntjänst, bad m.m. (berättigar till hushållsavdrag)

• Hemsjukvård Labbprov, sårvård, borttag. av fästingar mm. • Personliga assistenter • Vård i livets slutskede • Tjänster för veteraner och krigsinvalider

Lunacare tarjoaa seuraavia palveluita • Kotihoito/Kotipalvelu Lääkäriin saattaminen, ystäväpalvelu, kylpy y.m. (oikeuttaa kotitalousvähen.)

• Kotisairaanhoito Laboratoriokokeet, haavojen hoito, punkkien poisto y.m. • Henkilökohtaiset avustajat • Hoito elämän loppuvaiheessa • Palvelut veteraaneille ja sotainvalideille ANNIKA LUSTIG Sjukskötare Sairaanhoitaja 045 896 9230 annika@lunacare.fi

www.lunacare.fi 34

• småstad

2/ 2019

MARIKA ENBERG Sjukskötare YH Sairaanhoitaja AMK 045 896 9231 marika@lunacare.fi


småstad

2 / 2019

35


EVENEMANG

TAPAHTUMAT 2019–2020

30.11

Julgatans öppning • Joulukadun avajaiset

7–8.12

Ekenäs Gammaldags Julmarknad Tammisaaren Vanhanajan Joulumarkkinat

26.1

Må bra-dag • Hyvinvointipäivä

22–23.3 Hantverkarmässan • Käsityöläismessut 11.4 Påskmarknaden • Pääsiäismarkkinat

www.ekenascentrum.fi visitraseborg.com/aktiviteter raseborg.place2go.fi visitraseborg.com/aktiviteetit raasepori.place2go.fi