småSTAD 1 2014

Page 1

NUMMER NUMERO 1/2014

Shopping & evenemang i Ekenäs centrum! Shoppailua & tapahtumia Tammisaaren keskustassa!

Övernattning under hela året Majoituksia vuoden ympäri En inblick i kvarteret Sillen. SIDAN 8 Kortteli Sillenin esittely. SIVU 20

Alla kan bidra till trivseln Senaste höst planterade Ekenäs Centrumförening r.f. tvåhundra narcisslökar i Stallörsparken på initiativ av tidigare ordförande Pia Stenroos. Hon tycker det är viktigt att påminna om att vi alla kan bidra till trivseln i staden. Centrumföreningen skickar nu stafettpinnen vidare och utmanar andra föreningar till liknande intiativ.

Kaikki voivat vaikuttaa viihtyvyyteen

FOTO/KUVA: FOTOFABRIKEN

ARENS M M O S ! MANG E N E V E KESÄN AT! TUM TAPAH

Edellisen puheenjohtajan Pia Stenroosin aloitteesta Tammi­ saaren Ydinkeskusta­yhdistys istutti viime syksynä 200 narsissin sipulia Stallörenin puistoon. Stenroosin mielestä on hyvä muistuttaa, että kuka tahansa voi kantaa kortensa kekoon lisätäkseen viihtyvyyttä kaupungissa. Ydinkeskusta­ yhdistys laittaa nyt viesti­ kapulan eteenpäin ja haastaa kaupungin muut yhdistykset vastaavanlaisiin aloitteisiin.

CITYTÅGET KAUPUNKIJUNA

LUFFAR’N Mittuppslaget Keskiaukeama


VÄLKOMMEN

ETT DIGERT ARBETE

FÖR EN LITEN FÖRENING

E

fter att tidigare endast ha varit passiv medlem i På föreningens Brainstorming-tillfälle för medlemmarna Ekenäs Centrumförening, kastades jag in i het- i mitten på februari presenterades många goda idéer och luften vid årsskiftet då jag på höstmötet blev vald förslag. Tyvärr sätter ofta ekonomin käppar i hjulen. De till föreningens ordförande. Det var först då jag flesta förslag förkastas, eftersom finanseringen inte går att insåg vad allt föreningen sysslar med. Många av ordna. Men med målmedvetet arbete kommer säkert en evenemangen i centrum, så som påsk- och morsdagsjippo, del av idéerna på sikt att realiseras. En sak som i alla fall Cityloppis och Ekenäs Julmarknad är saker vi arrangerar. förverkligas är att kvällstorget flyttar tillbaka ner till StalDå man sedan ännu lägger till att föreningen håller i trå- lörsparken. Den här gången kommer torget att finnas lite darna för citytåget Luffar’n, torghandeln och kvällstorget högre upp och inte ända ner på piren såsom tidigare, efterpå sommaren, inser man att det är ett ganska digert arbete som den platsen ansågs vara lite väl blåsig. för en liten förening. Nog är det förresten Till mina första uppdrag som ny en härlig tid vi lever i Tänk att människor som kommer till ordförande blev att kontakta torgtorget i ottan, flera dagar i veckan, i ur och just nu, ljust från morhandlarna på Ekenäs torg. Det var gon till kväll. Det ger skur, kan vara så pigga och pratglada. med tunga steg jag tog mig till toross en massa energi get i januarimörkret, dels för att att ta itu med saker klockan var sex på morgonen och dels för att jag väntade såväl i arbetet, i föreningar och på hemmafronten. I väntan mig kritik, eftersom vi då tillfälligt var utan torgövervakare. på en livlig sommarsäsong önskar jag er en skön sommar. Till min stora förvåning träffade jag en skara trevliga och hjälpsamma torgförsäljare. Tänk att människor som komMAGNUS ENVALL mer till torget i ottan, flera dagar i veckan, i ur och skur, kan Ordförande för Ekenäs Centrumförening r.f. vara så pigga och pratglada.

Vad är Ekenäs Centrumförening r.f.? Utgivare: Ekenäs Centrumförening r.f. Adress: Gustav Wasas gata 10, 10600 Ekenäs Telefon: 040 716 9585 E-post: ekenascentrum@raseborg.fi Webb: www.ekenascentrum.fi

Ekenäs Centrumförening r.f. inledde sin verksamhet år 2008. Föreningen har ett eget kontor i gamla stadshuset invid gågatan.

Upplaga: 22 500 Spridning: Raseborg, Hangö, Ingå Utgivningstakt: 2 nr/år

Vad vill föreningen arbeta för? Föreningen strävar efter att genom samverkan med sina medlemmar och samarbetspartner göra Ekenäs centrum ännu mera attraktivt för såväl invånare och fritidsboende som besökare.

Ansvarig utgivare: Ekenäs Centrumförening r.f. Redaktör: Mia Berg-Lundqvist/ M-Press Annonser & layout: MR MEDIA Översättningar: Bubi Asplund / BAWATOP Foto: Mia Berg-Lundqvist eller Peter Lundqvist (om inte annat anges) Arbetsgrupp: Pia Stenroos (ECF), Mia Berg-Lundqvist (M-Press), C-J Karlsson (MR MEDIA), Bubi Asplund (BAWATOP) Tryck: Printall, Tallinn Distribution: Etelä Uusimaa

Vad vill du läsa om? Tipsa gärna om inspirerande och positiva uppslag!

2

Var arbetar Ekenäs Centrumförening? Ekenäs Centrumförenings geografiska verksamhetsområde sträcker sig från torget och Kungsgatan med sidostråk till Stationsvägen, Stallörsparken, Gamla stan samt området kring S-Market. Vilka är med i Centrumföreningen? Ekenäs Centrumförening r.f. har cirka femtio medlemmar bestående av köpmän och företagare. Centrumfören-

ingens viktigaste samarbetspartner är stadens köpmän, fastighetsägarna, turist- och kulturbyrån, bankväsendet, restauranger, föreningar, skolor och institutioner samt Raseborgs stad. Vad gör föreningen rent konkret? • Handhar torgverksamheten • Ordnar kvällstorg under sommaren • Arrangerar julgatans öppning och Gammaldags julmarknad • Säljer presentkort • Ger ut tidningen småSTAD • Driver verksamheten kring citytåget Luffar´n Finns Ekenäs Centrumförening r.f. på webben? Ja! Gå in på www.ekenascentrum.fi eller på www.facebook.com/ekenascentrumforening om du vill veta mera om föreningen.


småSTAD

DET SOM ÄR BRA

FÖR EKENÄS ÄR BRA FÖR MIG

M

agnus Envall svingar ordförandeklubban i Ekenäs Centrumförening r.f. sedan årsskiftet. Uppdraget kräver en hel del tid, men han upplever verksamheten som betydelsefull och skulle gärna se att föreningen hade en ännu bredare uppslutning. - Det skullle vara bra om alla som är verksamma på det här området arbetade tillsammans och drog åt samma håll, allt från fastighetsägare till butiksinnehavare. Envall säger att samtliga kanske inte har samma direkta nytta av de evenemang som ordnas, men att det är viktigt se till helheten. Han har för egen del noterat att omsättningen ofta är mindre de dagar det pågår program av olika slag på Kungsgatan. Trots det är allt som kan locka folk i rörelse välkommet. - Om man kan skapa positiva, välbesökta evenemang i centrum, gyn• Magnus Envall äger affären Tekniset på nar det min butik i längKungsgatan tillsammans med Anders Boström. den. Det som är bra för • Han är datatekniker till utbildningen. Ekenäs är på sikt också • Började som egenföretagare 1986 under pågåbra för mig. ende studier. • Gillar friheten i arbetet och mångfalden i Planerna kring Norra arbetssysslorna. hamnen förenar • Säger att personlig betjäning är triumfkortet En brännande fråga som för alla små affärer. just nu förenar Centrumföreningens medlemmar

är planerna på ett köpcenter i Norra hamnen. Man har under det gångna verksamhetsåret låtit utföra en gallupundersökning för att undersöka medlemmarnas inställning till planerna. Enkäten visade att majoriteten ställer sig kritiskt till projektet. Envall säger att han personligen är tudelad i frågan. - Jag förstår att staden försöker hitta en lösning för Norra hamnen, men tänker jag bara på eget skinn så visst är jag oroad. Bland farhågorna finns att hyresnivån i Norra hamnen i praktiken skulle omöjliggöra en flytt för många butiker. Han ifrågasätter också den beräknade kundtillströmningen. - Visst kunde köpcentret ha en viss attraktionskraft i början, men hur går det när nyhetens behag lagt sig? Själv skulle jag inte vara beredd att satsa hus och hem för att sätta fast pengar där. Envall betonar att hans tankar endast är baserade på de siffror som florerat i media och att det är svårt att ta ställning till något man inte har alla fakta om. Om Envall fick framföra ett önskemål till staden från företagarnas sida, vad skulle det vara? - Det är en svår sits vi befinner oss i just nu. Att bara klaga för klagandets skull löser inget. Givetvis önskar jag ett mera levande centrum, att man kunde göra det trivsammare. Därtill önskar jag att staden inkommande jul åter skulle ta hand om julbelysningen i centrum.

Ett presentkort – många butiker Våren och sommaren bjuder på många festliga stunder; skolavslutningar, studentdimissioner, födelsedagar, bröllop... Men att hitta rätt present till rätt person är inte alltid så lätt. Ett tips kan vara att köpa Ekenäs Centrumförenings gemensamma presentkort.

Presentkortet, som du själv bestämmer summan på, kan användas i de flesta av föreningens medlemsbutiker. Den som får presentkortet väljer själv i vilken eller vilka butiker kortet används. Man behöver inte handla upp presentkortets hela värde i en och samma affär.

Centrumföreningens presentkort säljs i leksaksaffär Toppen mot kontantbetalning. Kortet är i kraft ett år från inköpsdatum. En förteckning över vilka butiker kortet kan användas i medföljer vid köptillfället. 3


TERVETULOA

PIENI YHDISTYS TEKEE

VALTAVASTI TÖITÄ

O

ltuani aiemmin vain passiivinen Tammisaaren varhaisella, monta kertaa viikossa säästä piittaamatta, tulevat Ydinkeskustayhdistyksen jäsen, joudin vuoden- torille, ovat näin virkeitä ja puheliaita. vaihteessa tapahtumien keskipisteeseen kun Yhdistyksen helmikuussa järjestämässä Brainstormingminut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. tilaisuudessa esiteltiin monta hyvää ideaa ja ehdotusta. ValiSilloin vasta tajusin kuinka monenlaista toimin- tettavasti talous laittaa usein kapuloita rattaisiin. Useimmat taa yhdistyksellä on. Monet keskustan tapahtumista, kuten ehdotuksista hylätään koska rahoitusta ei voida järjestää. pääsiäis­ rieha ja äitienpäivälauantairieha, Citykirppis, Mutta määrätietoisella työllä ainakin osa ideoista toteutuu Tammisaaren Joulumarkkinat, ovat meidän järjestämiä. pitkällä tähtäimellä. Asia joka ainakin toteutuu on, iltatorin Kun tähän lisätään se, että yhdistys pyörittää kaupunki­ muutto takaisin Stallörenin puistoon. Tällä kertaa tori tulee juna Luffarn’ia sekä hoitaa tori­ olemaan ylempänä myyntiä vuoden ympäri ja iltaja lähempänä kesAjattella että ihmiset jotka aamuvarhaisella, toria kesäisin, voi ymmärtää, että kustaa eikä laiturilmonta kertaa viikossa säästä piittaamatta, näin pieni yhdistys tekee valtala. Paikka koettiin tulevat torille, ovat näin virkeitä ja puheliaita. vasti töitä. liian tuuliseksi. Yksi ensimmäisistä tehtävistäOn tämä ihani uutena puheenjohtajana oli ottaa yhteyttä Tammisaaren na tämä aika jota nyt elämme, on valoisaa aamusta iltaan. torin torimyyjiin. Raskain askelin kuljin eräänä tammikuun Valo antaa meille energiaa touhuta työssä, yhdistyksissä ja pimeänä aamuna kohti Tammisaaren toria. Raskain askelin koti­rintamalla. Vilkasta kesäsesonkia odotellessa, toivotan siksi, että odotin heiltä kritiikkiä koska olimme väliaikaises- teille hyvää kesää. ti ilman torivalvojaa. Suureksi yllätyksekseni kohtasin iloiMAGNUS ENVALL sia ja avuliaita torimyyjiä. Ajatella että ihmiset jotka aamu­ Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksen r.y. puheenjohtaja

Mikä on Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y.? Julkaisija: Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y. Osoite: Kustaa Vaasankatu 10, 10600 Tammisaari Puhelin: 040 716 9585 Sähköposti: ekenascentrum@raseborg.fi Netti: www.ekenascentrum.fi Levikki: 22 500 Jakelu: Raasepori, Hanko, Inkoo Julkaisutiheys: 2 nro/v Vastaava julkaisija: Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y. Toimittaja: Mia Berg-Lundqvist/ M-Press Ilmoitukset & taitto: MR MEDIA Käännökset: Bubi Asplund / BAWATOP Kuvat: Mia Berg-Lundqvist tai Peter Lundqvist (ellei toisin mainita) Työryhmä: Pia Stenroos (ECF), Mia BergLundqvist (M-Press), C-J Karlsson (MR MEDIA), Bubi Asplund (BAWATOP) Paino: Printall, Tallinn Jakelu: Etelä Uusimaa

Mistä haluat lukea lehdessä? Otamme vastaan inspiroivia ja positiivisia vihjeitä!

4

Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y. aloitti toimintansa vuonna 2008. Yhdistyksellä on oma konttori vanhassa kaupungintalossa kävelykadun kupeessa. Minkä puolesta yhdistys haluaa työskennellä? Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä tehdä Tammisaaren keskustasta entistä puoleensavetävämpi niin asukkaille, loma-asukkaille kuin vierailijoille. Missä Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys toimii? Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys maantieteellinen toiminta-alue ulottuu torilta ja Kuninkaankadulta sivukujineen, Asematielle, Vanhaan kaupunkiin ja S-markettia ympäröivälle alueelle. Ketkä kuuluvat Tammisaaren Ydinkeskustayhdistykseen? Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksellä on noin viisikymmentä jäsentä.

Yhdistykseen kuuluu kauppiaita ja yrittäjiä. Ydinkeskustayhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kaupung­ in kauppiaat, kiinteistöjen omistajat, matkailutoimisto, pankkilaitos, ravintolat, yhdistykset, koulut ja instituutiot sekä Raaseporin kaupunki. Mitä konkreetista yhdistys tekee? • Hoitaa toritoimintaa • Järjestää kesän aikana iltatoreja • Järjestää joulukadun avauksen ja Vanhan ajan joulumarkkinat • Myy lahjakortteja • Julkaisee småSTAD-lehteä • Hoitaa cityjuna Luffar´nin toimintaa Löytyykö Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y. netistä? Kyllä! Mene osoitteeseen www.ekenascentrum.fi tai www.facebook.com/ekenascentrumforening jos haluat tietää yhdistyksestä enemmän.


småSTAD

MIKÄ ON HYVÄKSI

TAMMISAARELLE, ON HYVÄ MYÖS MINULLE

V

uodenvaihteesta lähtien Magnus Envall heiluttaa puheenjohtajan nuijaa Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksessä. Tehtävä vie paljon aikaa, mutta hän kokee yhdistyksen toiminnan tärkeänä, mutta näkisi mielellään, että yhdistykseen liittyisi vielä enemmän jäseniä. - Olisi hyvä jos kaikki alueen toimijat, kiinteistöjen omistajista kauppojen pitäjiin, tekisivät yhteistyötä ja puhaltaisivat yhteen hiileen. Envall sanoo, että kaikilla ei ehkä ole samaa hyötyä tapahtumista jotka täällä järjestetään, mutta kokonaisuus olisi hyvä nähdä. Omalta osaltaan hän on huomannut, että liikevaihto on hieman pienempi silloin kun Kuninkaankadulla järjestetään tapahtumia. Siitä huolimatta kaikenlainen toiminta joka saa ihmiset liikkeelle on tervetullutta. - Jos voidaan luoda myönteisiä, suosittuja tapahtumia keskustassa, siitä on pidemmällä tähtäimellä hyötyä minun kaupalleni. Mikä on hyväksi Tammisaarelle, on pitkällä tähtäimellä hyväksi myös minulle. Pohjoissataman suunnitelmat yhdistävät Pohjoissatamaan suunnitteilla oleva kauppa­keskus on polttava puheen­aihe, joka yhdistää myös Ydinkeskusta­ yhdistyksen jäseniä. Kuluneen toimintavuoden aikana jäsenten mielipidettä asiassa on kartoitettu

mielipidekyselyn avulla. Kysely osoitti, että enemmistö jäsenistä on suunnitelmia vastaan. Envallin oma mielipide on kaksi­ jakoinen. - Ymmärrän, että kaupunki etsii ratkaisua Pohjoissatamalle, mutta ajattelen vain omaa nahkaani ja olen siksi huolissani. Yksi pelonaihe on se, että vuokrien taso tullee olemaan niin korkea, että se estää monen kaupan muuton. Hän epäilee myös laskettua asiakasmäärää. - Toki kauppakeskuksella olisi uutuuden viehätystä, mutta entä kun uutuu­ den viehätys lakkaa? Itse en ole valmis panostamaan taloa ja kotia laittaakseni rahaa siihen. Envall sanoo, että hänen mielipiteensä pohjautuvat mediassa liikkuneisiin lukuihin ja ilman kaikkia faktoja ei asiaan voi ottaa kantaa. Jos Envall saisi esittää kaupungille yrittäjien puolesta jonkun toiveen, mikä se olisi? - Olemme juuri nyt vaikeassa tilanteessa. Valittaminen vain valittamisen vuoksi ei johda mihinkään. Toivon tietysti elävämpää keskustaa, sen voisi tehdä viihtyisämmäksi. Lisäksi toivon, että kaupunki jälleen tulevana jouluna ottaa keskustan jouluvalot hoitaakseen.

• Magnus Envall omistaa yhdessä Anders Boströmin kanssa Teknisetmyymälän Kuninkaankadulla. • Koulutukseltaan hän on atk-teknikko. • Ryhtyi yrittäjäksi opiskeluaikana vuonna 1986. • Pitää työn vapaudesta ja toimenkuvan monipuolisuudesta. • Sanoo, että henkilökohtainen palvelu on pienten liikkeitten valttikortti.

Yksi lahjakortti – monta kauppaa Kevät ja kesä tuo tullessaan monta juhlavaa hetkeä: koulun päättäjäisiä, ylioppilasjuhlia, syntymäpäiviä, häitä… Oikean lahjan löytäminen ei kuitenkaan aina ole niin helppoa. Hyvä vihje on ostaa Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksen yhteinen lahjakortti.

Lahjakortti jonka arvon itse määrät, kelpaa useimmassa Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksen jäsenliikkeessä. Lahjakortin saaja valitse itse missä liikkeessä tai liikkeissä hän kortin käyttää. Lahjakortin koko arvoa ei tarvitse käyttää yhdessä liikkeessä.

Lelukauppa Toppen myy yhdistyksen lahjakortteja. Lahjakortit ostetaan käteisellä. Kortti on voimassa yhden vuoden ostopäivästä. Luettelo liikkeistä jossa lahjakortti kelpaa, tulee lahja­ kortin mukana. 5


EKENÄS / TAMMISAARI • Rådhustorget / Raatihuoneentori må–ons, fre / ma–ke, pe 9–17, to 10–18, lö / la 9–14 • www.pentik.com

2014

Kräftskiva i Borgargården Rapujuhlat Porvaristalossa ekenäs museicenTrum Tammisaaren museokeskus

6


CYKELSTÄLLET

I RASEBORG MED FULL SERVICE ERBJUDER:

Crescent säljes endast av specialister Långgatan Pitkäkatu 17, Ekenäs Tammisaari (019) 2411 461

Prästängsgatan 2, Ekenäs 019-241 6191

KAR MA KAR MA

BEADS

BEADS 7


PORTRÄTT

I SILLEN KAN MAN

ÖVERNATTA

UNDER HELA ÅRET

Efter ett helt vuxenliv i England bestämde sig Ulla Lukander för att köpa en sommarvilla i hemlandet Finland. Det blev istället ett helt kvarter i Gamla stan i Ekenäs – Kvarteret Sillen.

F

inlandsäventyret började med ett hus på Kärrgatan i Ekenäs. - Men på lustiga vägar slutade det med att vi hade köpt ett helt kvarter, skrattar Ulla Lukander som driver Sillen tillsammans med äldsta dottern Anna Barlow. Året var 2001 och byggnaderna som då under lång tid hade varit i kommunens ägo var i stort behov av renovering. Byggprojektet sträckte sig över

nio års tid och övervakades av lokalbon Tom Ferm. - Han är Sillens kung, utan honom hade det aldrig kunnat förverkligas, säger Ulla Lukander eftertryckligt. Har betalande gäster Eftersom familjen själv inte har användning för alla fastigheter har Anna och Ulla börjat med inkvarteringsverksamhet i Bagarstugan, Strandboden och Rosenrummet. De två först nämnda är separata byggnader kring den gemensamma innergården som binder samman kvarteret. Rosenrummet finns däremot inrymt i huvudbyggnaden. - Det känns bra att kunna erbjuda folk möjligheten att få bo inne i ett kvarter och ta del av det som gör Gamla stan så mysig.

ens vänner uppför sig i olika situationer och vad de gillar eller ogillar. - Här vet man aldrig vad som kommer att hända, men i regel är gästerna oerhört trevliga. Trots att Ekenäs är en sommarstad med en klar högsäsong då turisternas antal mångdubblas, är inkvarteringsverksamheten inte säsongsbetonad, utan en service som erbjuds året runt. - En tydlig trend är att många lokalbor börjat hänvisa sina gäster till oss när de själva inte haft rum eller möjlighet att inhysa gäster, berättar Ulla Lukander. Ville visa vad vi gjort

Under fjolåret hölls det sommarcafé i Sillen. Då Ulla och Anna tog över Sillen hade ingen familj bott i huvudbyggnaden på över åttio år. Men platsen var bekant för många, efVi möter våra kunder som om tersom den inrymt offentliga utrymmen av olika slag. de var våra egna gäster och - Egentligen tycker vi inte om på den standard som vi skulle när någon kommer och viftar med önska för våra egna vänner. pengar och tar det som tillhört folket. Vi ville därför hitta på nåAnna och Ulla har ett koncept som got som skulle ge lokalbefolkningen i England går under titeln ”paying chansen att titta in och se vad vi gjort med stället. guests”, betalande gäster. Lösningen blev sommarcaféet. Ty- Vi möter våra kunder som om de var våra egna gäster och på den stan- värr gör tidsbristen att sommarcaféet dard som vi skulle önska för våra egna inte kommer att fortsätta i sin gamla form denna säsong. vänner, förklarar Ulla Lukander. - Men vi kommer att ha öppet en Den största skillnaden mot att inhysa främmande människor istället för helg i juni, litet längre än en helg i juli personliga vänner, är att man vet hur och ett veckoslut i augusti. Då blir det

8


café med program som ännu inte är klart spikat, lovar Ulla Lukander. Bor på mammas gata Ulla Lukander lever i dag med en fot i England och en fot i Finland. Det hon gillar med småstadslivet i Ekenäs är det långsamma tempot, tystheten och vänligheten. - Men det jag allra mest uppskattar är att jag nu bor på min mammas gata. Efter att ha varit invandrare i över femtio år är det en stor sak, säger Ulla Lukander.

Hon fortsätter med att konstatera att hon levt hela sitt vuxna liv i England och har därför en speciell relation till landet och till människorna där. Det finns många saker Finland och England har gemensamt, men också sådant som skiljer dem åt. - England är ett land med gamla traditioner och mycket erfarenhet. I Finland, som är ett ungt land, vill vi gärna göra allt från början. Ibland kan jag tänka att varför kan vi inte se på andra länder som redan har erfarenhet av något problem, säger Ulla Lukander och suckar småleende.

Önskar allsång i trädgården Både Anna och Ulla ser fram emot sommaren och turistsäsongen. I planerna finns en skördefest på hösten och de hoppas även på andra tillfällen att få öppna upp gården. - Vi skulle gärna se att någon skulle arrangera allsång i vår trädgård. Det skulle vi tycka om. - Eller över huvud taget om någon planerar en tillställning, men saknar en plats, så kan man höra av sig, hälsar damerna.

• Ulla Lukander är psykolog. Efter studier vid Helsingfors Universitet flyttade hon till England för fortsatta studier. • Där träffade hon sin man Keith, gifte sig och fick barnen Anna, Nick och Ursula. • I sin första karriär arbetade hon som skol­ direktör för ett stort skoldistrikt omfattande över 44 000 elever. • I sin andra karriär grundade hon och dottern Anna en social welfare law firm, en slags motsvarighet till rättshjälpen i Finland.

9


småSTAD

CAFFÈ LATTE KARDEMUMMALLA

ON PIKKUKAUPUNGIN PISTE I:N PÄÄLLE

H

erään kauheaan meteliin enkä oikein tiedä missä olen. Onko se kukko keskellä suurkaupunki Manilaa, vai Zimbabwen Viktorian putousten paviaanit jotka hyppivät linja-auton katon pressulla jotka herättävät minut tällä kertaa? Kahden sekunnin kuluttua tilanne on täysin selvä. Olen kotikaupungissani Tammisaaressa, jonka lokit kevät- ja kesäaamuisin pirteästi ja iloisesti kirkuvat iloaan uuden, hienon, päivän tulosta! Rakastan seikkailuja suuressa maailmassa ja olenkin jo käynyt lähes kahdeksassakymmenessä maassa, mutta yhtä kaikki rakastan pikkukaupunki Tammisaaressa olemista. Täällä on elämäni perusta, kotini ja työni, ystäväni, vanhemmat, siskonlapset ja siskoni sekä kaikki se mitä hieno kaupunki voi tarjota. Opiskeluikäisenä veri veti, niin kuin useimmilla nuorilla, isoihin yliopistokaupunkeihin. Useat vuodet esimerkiksi Helsingissä ja Tukholmassa ovat osoittaneet, että sieluni rauhan löydän Tammisaaressa. Pieni kaupunki, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, tarjoaa mielestäni paremman elämänlaadun. Luonto ja meri löytyvät täällä nurkan takaa. Termoskannullinen kahvia ja eväskori mukanaan voi nauttia 10

Kaupungin kapakoissa soittaa bändejä vuoden ympäri, Miksi ei voisi harrastaa sukututkintaa, liittyä valokuvauskerhoon, maistella viinejä tai tanssia swingiä tai buggia? Itse sammutan tiedonsaantijanoni osallistumalla kansalaisopiston kursseille tai kuuntelemalla mielenkiintoisia esitelmiä tai keskusteluja. Pidän tunteesta kun katson toiveikkaana, netistä minkälaisia uusia tapahtumia lähiaikoina on tarjolla. Pikkukaupunkimme on täynnä mahdolPikkukaupunkimme on täynnä lisuuksia, kun ymmärrän käyttää hyväkseni tarjonmahdollisuuksia, kunhan vain taa – ja minähän ymmärymmärrän käyttää hyväkseni rän! tarjontaa – ja minähän ymmärrän! Puhelin piipittää. Maatessani tyytyväisenä kin tuttuun jonka kanssa voi hetkeksi sängyssäni arvelen, että joku ystävistäni yrittää tavoitella minua. On pysähtyä keskustelemaan. Kuinka monta kertaa olen saanut aika nousta ja aloittaa tämä ihana kuulla, että ”pikkukaupungissahan ei lauantai tavanmukaisella kahvila­ ole mitään tekemistä”. Luke­mattomia vierailulla. Siemaillen kardemumkertoja, ja siihen minä vastaan: malla maustettua caffè lattea suun”Tammisaaressa on paljon tekemis- nittelemme päivän ja illan ohjelmaa. tä!” Meillä on hyvä kulttuuritarjonta, Ehkä hiukan shoppailua, illallinen kulttuuritalomme järjestää korkea- ravintolassa ja päivän päättävä drinkki tasoisia konsertteja ja näytelmiä. auringonpaisteessa jollain vierasveneSeudulla järjestetään myös erilaisia sataman terasseista? Elämäni on ihatapahtumia yllin kyllin, saaristolais­ naa pikkukaupunki Tammisaaressa. tansseista urheilutapahtumiin sekä kirpputoreista Uudenmaan Prikaatin ihaniin Miljazz-konsertteihin, TEKSTI: LOTTA REHNMAN kokonaisen päivän rannalla. Ja mikä parasta – matka rannalle kesti vain viisi minuuttia! Kuljeksin mielelläni kaupungilla, pistäytymällä viihtyisissä myymälöissämme, uneksien hetken katsellen kauniita sisustustavaroita, kenkiä ja laukkuja. Pysähdyn hetkeksi kaupanpitäjien kanssa rupattelemaan niitä näitä tai säätä päivitellen. Jopa arkipäiväinen ostosten tekeminen ruokakaupassa voi olla erittäin hauska tapahtuma, koska aina törmään johon­


11


Har du sett till att dina besparingar består eller rent av ökar i stället för att smälta bort med tiden? Var snäll mot dina besparingar. Vi berättar hur. Mer information får du på våra kontor eller på adressen www.sparbanken.fi/ekenassb

Raseborgs Bostadsapotek Ab Oy AFM

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, 019-222 500 Köpmansgatan 8, 10300 Karis, 019-222 5560

HÄLSA & SKÖNHET • TERVEYTTÄ & KAUNEUTTA

OBS! I JUNI FLYTTAR VI TILL KUNGSGATAN 6

Stationsvägen / Asematie 6, 10600 Ekenäs / Tammisaari t. 019 231 800

basti.karjalainen@sbhem.fi eddi.holmberg@sbhem.fi www.sbhem.fi www.spkoti.fi

Annika - Kosmetologtjänster - Fotvård - Klassisk massage - Shiatsu - Aromaterapi - Pigmentering Anne - Reiki - Shiatsu - Hotstone massage

Annika

Anne

Tjalle

Annica

Tjalle - Klassisk-/Idrottsmassage Annica (studerande) - Kalevalainen Jäsenkorjaus (mild och effektiv smärtlindring för hela kroppen)

Rådhustorget, Ekenäs • Tfn. 044 262 1000 • www.naturalife.fi • För ditt välbefinnande • Välkommen in!

fr/pe 6.6 21-01 lö/la 21.6 21-01 fr/pe 4.7 21-01 fr/pe 11.7 21-01 to/to 24.7 20-24 fr/pe 15.8 21-01

Carisma Midsommardans med Gigi & Kajo Barbados Scotts Matz Bladhs Fernandoz

KUNGSBOKHANDELN i Ekenäs – alltid värd ett besök 12


13


DOWNTOWN

ANN NYSTRÖM ÖVERVAKAR

TORGET I EKENÄS

I

april tillträdde Ann Nyström som Centrumföreningens nya torgövervakare på Ekenäs torg. Nyström, som ursprungligen är från Sibbo, har under de senaste åren varit hemma med sina två barn. - Därför tyckte jag det var en fördel att jobbet som torgövervakare är ett deltidsjobb. Det blir en mjuk övergång för barnen. Andra fördelar med jobbet tycker hon är de sociala kontakterna och att det är ett självständigt arbete där hon inte är fast på ett kontor hela dagen. Tillsvidare arbetar hon på torgdagarna; det vill säga onsdag och lördag. Då kvällstorget inleds i juni tillkommer torsdagar.

En typisk torgmorgon börjar vid sexsnåret på morgonen då torget skall spärras av. - Försäljare som köpt årsplatser vet på förhand var de skall stå, men om det kommer nya försäljare hjälper jag dem att hitta rätt, berättar Ann Nyström. Under förmiddagen går hon runt bland de försäljare som inte har årsplatser för att samla in pengar och skriva ut kvitton. Då torget stängs väntar städning och ibland lite kontorsarbete. Torgförsäljningen fortgår under hela året, men blir livligare i takt med att kvicksilvret på utomhustermometern stiger. Nyström blir tillfrågad om hon själv är en aktiv torgbesökare?

- Ja, nog sommartid. Vi brukar bland annat köpa fisk, ärter och annat som hör sommaren till. Avslutningsvis får hon frågan om det finns något hon saknar på torget? - Jag skulle önska att det fanns lite mera grönt, mera blommor eller kanske något träd. Torget är öppet under onsdagar och lördagar kl. 7-14.

Kvällstorget är tillbaka i Stallörsparken Efter en paus på några år är kvällstorget nu tillbaka nere i Stallörsparken. Tom Rönnblad, som i år kommer att ansvara för arrangemangen, tror starkt på att återflytten kommer att blåsa nytt liv i försäljningen. - Kvällstoget tappade många försäljare då det flyttade tillbaka upp till den ordinarie torgplatsen vid Rådhustorget. I fjol var vi som mest 20-25 försäljare, säger Rönnblad som varit oroad över den minskade kommersen. Anledningen till att försäljarna ogillat Rådhustorget är återkommande problem med felparkerade bilar och störande trafik från Gustav Wasas gata då program pågår. Rönnblad berättar att han redan nu fått mycket positiv feedback från försäljarna. - Många av de yrkesförsäljare som bojkottade Ekenäs kvällstorg efter flytten har redan varit i kontakt och lovat återvända. Jag har bland annat fått löfte om att det kommer att finnas ett torgcafé vid varje tillfälle. 14

Smidiga trafikarrangemang

Premiär första torsdagen i juni

Vid förra försöket fanns det försäljningsstånd ända ut på Knipans parkering, vilket visade sig vara mindre lyckat på grund av den kalla blåsten - Logistiskt sett var det också problematiskt, eftersom det var svårt att helt stänga av trafiken. Folk skulle ut till Knipan, Ekenäs Naturum och till sina båtar, berättar Rönnblad. Den här gången kommer försäljningen inte att sträcka sig lika långt ut på piren. Vägavsnittet som går förbi Albatros och Lejonparken och sammanbinder Strandallén med Norra Strandgatan, kommer att öppnas för trafik i båda riktningar under torgdagarna. På så sätt torde trafikarrangemangen löpa smidigt under alla tider. Rönnblad, som redan under många års tid ansvarat för Hangö kvällstorg, säger att arrangemangen är ett resultat av de önskemål som framkommit från försäljarhåll.

Stallörsparken rymmer totalt cirka sjuttio försäljningsplatser på det planerade området och Rönnblad hoppas på att försäljarna ska se Ekenäs som ett alternativ till Salo kvällstorg. - Det blir en blandning av yrkesförsäljare med litet längre körväg och lokala försäljare. Men de lokala försäljarna utgör alltid ryggraden i ett torg, konstaterar Rönnblad. - Torgförsäljare är precis som alla andra människor. De vill ha trygghet och ordning och reda, skrattar Rönnblad, som också själv kommer att sälja varor på torget. Kvällstorget inleds torsdagen den 5 juni, kl 15-20. Trafiken på områden stängs kl. 13. Sista kvällstorget är den 7 augusti. Den som har frågor kring försäljningen kan kontakta Rönnblad på 040-504 8090 eller per e-post på tcr.comics@gmail.com. Centrumföreningen håller i trådarna för eventuella program och framträdanden.


LUFFAR’N

MED SOMMAREN KOMMER

CITYTÅGET LUFFAR’N rutten i egen takt och gör uppehåll där det intresserar. Priset för dagsbiljetten är 5¤ för vuxna och 4¤ för barn. Den som vill har också möjlighet att hyra Luffar´n privat. Varför inte skjutsa bröllopsgästerna från kyrkan till festplatsen med det röda tåget? Eller inleda släktträffen med en tågtur kring staden? Kanske kunde en utfärd med Luffar´n vara något för nästa personalfest? Om du är intresserad av att hyra citytåget för privatbruk, kontakta Ekenäs Centrumförening för mer information. Ekenäs Arbetscenter, som är tillhör Kårkulla samkommun, är en av de som nappat på möjligheten att hyra Luffar´n för privatbruk.

- Det var i juni för två år sedan. Vi hade fått donerade pengar som möjliggjorde utfärden, berättar Marianne Liljestrand som är handledare vid Ekenäs Arbetscenter. De åkte den så kallade blåa rutten ned mot Ormnäs Camping, vidare till Stallörsparken för att sedan återvända till Rådhustorget. - Vi var så många att vi var tvungna att dela upp oss i två grupper, minns Liljestrand och tillägger att utfärden var uppskattad av alla som deltog. Se mittuppslaget för detaljerad information om rutter och tidtabeller.

FOTO/KUVA: FOTOFABRIKEN

Onsdagen den 4 juni går åter Centrumföreningens citytåg Luffar´n i trafik. Luffar´n tuffar på från måndag till lördag under högsäsong, det vill säga från 23 juni till 2 augusti. Under övriga tidpunkter körs det från onsdag till lördag. Den 17 augusti gör citytåget sina sista turer för säsongen. Normalt trafikerar Luffar´n mellan kl 11-18. Undantaget är torsdagar då citytåget startar och slutar en timme senare, det vill säga kl 12-19. Tåget kör två standardrutter och en enkelbiljett kostar 3¤ för vuxna och 2¤ för barn (0-12 år). En nyhet för i år är att man också kan köpa en Hop On • Hop Off dagsbiljett. Då utför du

Klipp ut mittuppslaget och spara! / Leikkaa keskiaukeama ja säästä!

KESÄ TUO KAUPUNKIJUNA LUFFAR’NIN Keskiviikkona neljäntenä päivänä kesäkuuta Ydinkeskustayhdistyksen kaupunkijuna Luffar’n palaa liikenteeseen. Kuumimpaan sesonkiaikaan 23.6.-2.8. välisenä aikana Luffar’n puksuttaa maanantaista lauantaihin. Muina aikoina juna on liikenteessä keskiviikosta lauantaihin. Viimeiset vuorot Luffar’n ajaa 17. elokuuta. Tavallisesti Luffar’n liikennöi kello 11-18 välisenä aikana. Torstaisin Luffar’n aloittaa ja lopettaa poikkeuksellisesti tuntia myöhemmin, eli liikenteessä se on kello 12-19. Juna ajaa kahta eri vakioreittiä ja kertalippu maksaa 3 euroa ja lastenlippu (0-12 vuotta) 2 euroa. Tämän kauden uutuus on Hop On • Hop Off

päivälippu. Lippu mahdollistaa sen, että voit matkustaa reitin omaan tahtiin ja voit astua junasta ja junaan silloin kun huvittaa. Päivälipun hinta on aikuisille 5 euroa ja lapsille 4 euroa. Luffar’nin voi niin halutessaan vuokrata myös yksityiskäyttöön. Miksei hääparia voisi kuljettaa kirkosta juhlapaikkaan punaisella junalla? Tai sukujuhlan voisi aloittaa kiertoajelulla kaupungilla? Ehkäpä seuraavan firmajuhlan voisi aloittaa retkellä Luffar’nilla? Ota yhteyttä Ydinkeskustayhdistykseen jos olet kiinnostunut vuokraamaan Luffar’nin. Yhdistykseltä saat lisää informaatiota. Kuntayhtymä Kårkullanin Ekenäs Arbetscenter (Tammisaaren Työkes-

kus) on tarttunut mahdollisuuteen vuokrata Luffar’n yksityiskäyttöön. - Se tapahtui kaksi vuotta sitten kesä­kuussa. Saimme rahalahjoituksen joka mahdollisti retken, Marianne Liljestrand kertoo. Hän toimii ohjaajana Ekenäs Arbetscenterissä. He matkustivat niin sanottua sinistä reittiä Ormnäsin leirintäaluetta kohti. Sieltä matka jatkui Stallörenin puistoon ja sieltä edelleen Raatihuoneentorille. - Meitä oli niin monta, että jouduimme matkustamaan kahdessa ryhmässä, Liljestrand muistaa ja sanoo että kaikki osallistujat arvostivat kovasti retkeä. Katso keskiaukeamalta reittien ja aika­taulujen yksityiskohtaiset tiedot. 15


Citytåget - Kaupunkijuna - City Train

3

LUFFAR’N

5 2

4.6–17.8

BLÅA RUTTEN - SININEN REITTI BLUE ROUTE

4 Stallören – Torget – Campingen – Stallören GRÖNA RUTTEN - VIHREÄ REITTI GREEN ROUTE

Stallören – Torget – Resecenter – ABC/S-Market – Hotel Sea Front – Santa Fe/Matilda – Stallören BILJETTER - LIPUT - TICKETS

3 e vuxna - aikuiset - adults 2 e barn - lapset - children (–12) Dagsbiljett – Päivälippu – Day ticket HOP ON • HOP OFF 5 e vuxna - aikuiset - adults 4 e barn - lapset - children (–12)

5

Buss- och tågstation Linja-auto- ja rautatieasema Bus and train station MÅ-MA-MON*

Rutt-Reitti-Route\Kl.-Klo

Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue Gröna - Vihreä - Green Blåa - Sininen - Blue

0

100

200

TI-TUE*

ONS-KE-WED

TO-THU

FRE-PE-FRI

LÖ-LA-SAT

11:00-18:00

11:00-18:00

11:00-18:00

12:00-19:00

11:00-18:00

11:00-18:00

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30


1

5

ORMNÄS CAMPING Må-sö 9-22 + 24 h dejour Ma-su 9-22 + 24 h päivistys Mon-Sun 9-22 + 24 h dejour BOSSANOVA Må-fre 11-22 (lunch 11-14), lö-sö 12-23. OBS! I-31.5, må-ti 11-14 Ma-pe 11-22 (lounas 11-14), la-su 12-23. Huom! 1.-31.5. ma-ti 11-14 Mon-Fri 11-22 (Lunch 11-14), Sat-Sun 12-23. 1.5-31.5 Mon-Tue 11-14

2

S-MARKET / VARUBODEN Må-fre 7-21, lö 8-18, sö 12-18 Ma-pe 7-21, la 8-18, su 12-18 Mon-Fri 7-21, Sat 8-18, Sun 12-18 ABC Må-fre 6-24, lö 8-24, sö 9-24 Ma-pe 6-24, la 8-24, su 9-24 Mon-Fri 6-24, Sat 8-24, Sun 9-24

3

Alla dagar Joka päivä Every day

1 300

400

GLASSBAREN 1.6–31.8 Alla dagar 13-20 Joka päivä 13-20 Every day 13-20

500 m

*Må & ti endast 23.6–3.8 *Ma & ti ainoastaan 23.6.–3.8 *Mon & Tue only 23.6–3.8. Sö & övriga tider som charterturer. Su & muina aikoina tilausajo. Sun & other times as charter.

& 040 716 9585 www.ekenascentrum.fi

HOTEL SEA FRONT

4

K-MARKET MATILDA Må-fre 7-21, lö 8-19, sö 11-19 Ma-pe 7-21, la 8-19, su 11-19 Mon-Fri 7-21, Sat 8-19, Sun 11-19 SANTA FE Öppet alla dagar11-03, kök må-lö 11-22, sö 12-22 • Auki joka päivä 11-03, keittiö ma-la 11-22, su 12-22 • Open every day 11-03, kitchen Mon-Sat 11-22, Sun 12-22


g n a m e n Eve apahtumat T

DOWNTOWN

2014 EMBER T P E S 2014 JUNI YSKUU Y S U U KESÄK

4 JUNI

SÄSONGSSTART FÖR CITYTÅGET LUFFAR’N

4. KESÄKUU

5 JUNI

KVÄLLSTORG

5. KESÄKUU

Kauden ensimmäinen iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20. Alan Parry esiintyy alkaen klo 17.30

Säsongens första kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20. Musik med Alan Parry fr.o.m. kl 17.30.

12 JUNI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

19 JUNI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

26 JUNI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

28 JUNI

HANTVERKARLÖRDAG Hantverkarlördag vid Rådhustorget kl 8-14. Många lokala hantverkare kommer att medverka. Vill du också delta? Intresserade hantverkare kan anmäla sig per telefon 040-716 9585.

3 JULI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

10 JULI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

17 JULI

12. KESÄKUU 19. KESÄKUU

26. KESÄKUU ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

28. KESÄKUU KÄSITYÖLÄISTEN LAUANTAI Käsityöläisten lauantai Raatihuoneentorilla klo 8-14. Useita paikallisia käsityöläisiä. Haluatko sinäkin osallistua? Kiinnostuneet käsityöläiset voivat ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 040-716 9585.

3. HEINÄKUU ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

10. HEINÄKUU ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

17. HEINÄKUU ILTATORI

KVÄLLSTORG

Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20. Falck, Maple & Wine esintyy klo 17.30.

19. HEINÄKUU KAUPUNKIKIRPPIS

CITYLOPPIS

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

26 JULI

MUSIK VID SKVÄREN Musikunderhållning med Trovadores kl 10

31 JULI

KVÄLLSTORG Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

7 AUGUSTI

ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

Kaupunkikirppis Kuninkaankadulla klo 9-14. Oletko kiinnostunut vuokraamaan kirppispyödän? Tee varaus puhelimitse numeroon 040-716 9585. Varaa viimeistään 15.7. Hinta 10 euroa.

Cityloppis på Kungsgatan kl 9-14. Intresserad att hyra ett loppisbord? Gör en reservering per telefon 040-716 9585 senast den 15.7. Pris 10 euro.

24 JULI

ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

Kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20. Musik med Falck, Maple & Wine kl 17.30.

19 JULI

KAUPUNKIJUNA LUFFAR’NIN KAUDEN AVAUS ILTATORI

KVÄLLSTORG Säsongens sista kvällstorg i Stallörsparken kl 15-20

23 AUGUSTI FÖRENINGARNAS LÖRDAG Regionens olika idrottsföreningar presenterar sig på Kungsgatan kl 9-14.

6 SEPTEMBER SEPTEMBERHAPPENING Butikernas outlet kl 10-14

24. HEINÄKUU ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

26. HEINÄKUU MUSIIKKIA PUISTIKOSSA Trovadores esiintyy klo 10.

31. HEINÄKUU ILTATORI Iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

7. ELOKUU

ILTATORI Kauden viimeinen iltatori Stallörenin puistossa klo 15-20

23. ELOKUU

YHDISTYSTEN LAUANTAI Alueen urheiluseurat esittäytyvät Kuninkaankadulla klo 9-14.

6. SYYSKUU

SYYSKUUN TAPAHTUMA Kauppojen outlet klo 10-14.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra förändringar i programmet Järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin ohjelmassa


19


HENKILÖKUVA

SILLENISSÄ VOI

YÖPYÄ

YMPÄRI VUODEN

Vietettyään kokonaisen aikuiselämän Englannissa, Ulla Lukander päätti ostaa kesähuvilan kotimaastaan Suomesta. Sen sijaan hän osti kokonaisen korttelin Tammisaaren Vanhassa kaupungissa – Kvarteret Sillenin (Sillenin korttelin).

S

Seikkailu Suomessa alkoi talosta Tammisaaren Suokadulla. - Hassujen sattumien jälkeen tarina päättyi siihen, että olimme ostaneet kokonaisen korttelin, Ulla Lukander nauraa. Yhdessä vanhimman tyttärensä Anna Barlowin kanssa hän hoitaa majoitusyritys Silleniä. Vuonna 2001 rakennukset, jotka olivat pitkän aikaa olleet kaupungin omistuksessa, olivat suuresti korjauksen tarpeessa. Rakennusprojekti kesti yli yhdeksän vuotta tammisaarelaisen Tom Fermin valvonnassa. - Hän on Sillenin kuningas. Ilman häntä tätä ei olisi voinut toteuttaa, Ulla Lukander sanoo painokkaasti. Maksavia vieraita Koska perheellä itsellään ei ole käyttöä kaikille kiinteistöille, Anna ja Ulla ovat ryhtyneet harjoittamaan majoitustoimintaa Bagarstuganissa (leipurinmökki), Strandbodenissa (Ranta-aitassa) ja Rosenrummetissa (Ruusuhuoneessa). Kaksi ensin mainittua ovat erillisiä rakennuksia yhteisellä sisäpihalla. Sisäpiha yhdistää koko korttelin. Rosenrummet on sitä vastoin päärakennuksessa. - Tuntuu hienolta kun voi tarjota ihmi­sille mahdollisuuden asua kort-

20

telin sisällä. Siellä he voivat kokea sen mikä tekee Vanhasta kaupungista niin viihtyisän. Anna ja Ulla soveltavat konseptia joka Englannissa kulkee nimellä ”paying guests”, maksavia vieraita. - Kohtaamme asiakkaamme niin kuin omia vieraitamme ja sillä tasolla jonka toivoisimme omille vieraillemme, Ulla Lukander selvittää. Suurin ero verrattaessa vieraitten ihmisten tai ystävien majoittamista on siinä, että ystävien käytöksen tietää

entuudestaan sekä sen mistä ystävät pitävät tai eivät pidä. - Eihän täällä koskaan tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta yleensä vieraat ovat erittäin mukavia. Vaikkakin Tammisaari on kesäkaupunki jolla on selkeä huippusesonki jolloin turistien määrä moninkertaistuu, niin Sillenin majoitustoiminta ei ole sesonkiin sidottu vaan palvelu jota tarjotaan ympäri vuoden. - Selkeänä trendinä olemme todenneet, että paikallisasukkaat ovat ohjanneet vieraitaan meille silloin kun heillä itsellään on täyttä tai he eivät syystä tai toisesta voi vastaanottaa vieraita, Ulla Lukander kertoo. Viime vuonna Sillenissä toimi kesä­ kahvila. Kun Ulla ja Anna ottivat Sillenin hoitaakseen, talossa ei ollut yli kahdeksaankymmeneen vuoteen asunut yhtään perhettä. Mutta paikka oli monelle tuttu, olihan täällä vuosien saatossa ollut kaikenlaisia yleisiä tiloja. - Emme oikeastaan pidä siitä, että joku tulee setelinipun kanssa ja ottaa omakseen jotakin kansalle kuuluvaa. Siksi halusimme keksiä jotakin, joka tarjoaa paikallisille mahdollisuuden tulla katsomaan mitä olemme täällä tehneet. Ratkaisu oli kesäkahvila. Ajan puute ei mahdollista samanlaista kesäkahvilaa kuin viime kesänä.


- Pidämme kuitenkin paikan auki yhtenä viikonloppuna kesäkuussa, vähän pidemmän viikonlopun heinä­ kuussa sekä yhtenä viikonloppuna elokuussa. Silloin täällä on kahvila ja ohjelmaa, Ulla Lukander lupaa. Ohjelmaa ei vielä ole lyöty lukkoon Asuu äidin kadulla Ulla Lukanderilla on nykyään yksi jalka Englannissa, toinen Suomessa. Pikkukaupunki Tammisaaressa häntä miellyttää eniten rauhallinen tempo, hiljaisuus ja ystävällisyys. - Eniten arvostan kuitenkin sitä, että asun nyt äitini kotikadulla. Se on minulle iso asia oltuani maahan­ muuttaja yli viisikymmentä vuotta, sanoo Ulla Lukander.

Hän jatkaa tarinaansa kertomalla, että hän on asunut koko aikuiselämänsä Englannissa. Siksi hänellä on erikoinen suhde Englantiin ja sen asukkaisiin. Moni asia on samoin Suomessa ja Englannissa, mutta on myös eriäväisyyksiä.

joilla on kokemusta jonkun ongelman ratkaisemiseksi, Ulla Lukander sanoo hymyillen. Toivoo yhteislaulua puutarhassa

Sekä Anna että Ulla odottavat innolla kesää ja turistisesonkia. Suunnitelmissa on sadonkorjuujuhlan järjestäminen Kohtaamme asiakkaamme syksyllä. He toivovat myös muita tilaisuuksia pihan avaamiseen. niin kuin omia vieraitamme ja - Näkisimme mielellämme, sillä tasolla jonka toivoisimme että joku ottaisi järjestääkseen omille vieraillemme. yhteislaulutilaisuuden puutarhassamme. Se olisi mukavaa. - Englannissa on vanhat perinteet ja - Tai muutenkin, jos joku suunnittepaljon kokemusta. Suomessa, joka on lee jonkun tilaisuuden järjestämistä, nuori valtio, haluamme mielellämme mutta ei ole löytänyt sopivaa paikkaa, tehdä kaiken alusta. Joskus mietin, niin kannattaa ottaa meihin yhteyttä, miksemme voi ottaa oppia maista naiset toivovat.

• Ulla Lukander on psykologi. Opiskeltuaan Helsingfors Universitetissä hän muutti Englantiin jatkamaan opintojaan. • Siellä hän tapasi miehensä Keithin ja sai lapset Anna, Nick ja Ursula. • Ensimmäisellä urallaan hän työskenteli koulujohtajana suuressa koulupiirissä jossa oli yli 44 000 oppilasta. • Toisella urallaan hän perusti tytär Annan kanssa social welfare law firmin, yrityksen joka suurin piirtein vastaa oikeusapua Suomessa.

21


Inredning, armaturer, tapeter, mattor, smycken, te, mm. .. Sisustusta, valaisimia, tapetteja, mattoja, koruja, teet a, ym.

Gustav Wasas gata 8, Ekenäs Kustaa Vaasan katu 8, Tammisaari 045-209 1217  butik.popana.fi

K unde rna re k o mme nde rar Enligt en enkät om kundnöjdhet i försäkringsbolag (EPSI rating 2013) erbjuder LokalTapiola den bästa betjäningen av alla försäkringsbolag. Vill du ha betjäning av ett inhemskt kundägt bolag med lokal personal är du varmt välkommen på besök till våra nya kontor i Ekenäs och Hangö.

K unde rna re k o mme nde rar Enligt en enkät om kundnöjdhet i försäkringsbolag (EPSI rating 2013) erbjuder LokalTapiola den bästa betjäningen av alla försäkringsbolag.

K unde rna Vill du ha betjäning av ett inhemskt kundägt re k o mme nde rar bolag med lokal personal är du varmt välkommen på Enligt en enkät om kundnöjdhet i besök till våra nya kontor i Ekenäs Hangö. försäkringsbolag (EPSI ratingoch 2013) erbjuder LokalTapiola den bästa betjäningen av alla försäkringsbolag. Vill du ha betjäning av ett inhemskt kundägt bolag med lokal personal är du varmt välkommen på besök till våra nya kontor i Ekenäs och Hangö.

22

K unde rna re k o mme n

Enligt en enkät om kundn försäkringsbolag (EPSI rati LokalTapiola den bästa be försäkringsbolag.

Vill du ha betjäning av ett bolag med lokal personal ä välkommen på besök till v Ekenäs och Hangö.


Grönalundsgatan 7, EKENÄS må–fre 11–17 | Tfn 019 278 480 Viherlehdonkatu 7, TAMMISAARI ma–pe 11–17 | Puh. 019 278 480

VÄLKOMMEN PÅ FÖRMÅNLIGA UPPKÖP!

Luftkonditionerings service Ilmastointihuolto

59€

Avgastest Pakokaasumittaus

16€

från/alk.

Chaufförsvägen 8, Ekenäs (019) 241 4900 www.auto-centerhorsback.fi

23


småSTAD

CAFFÈ LATTE MED KARDEMUMMA

ÄR PRICKEN ÖVER LIVET I EN SMÅSTAD

J

ag vaknar till ett jädrans liv och vet inte riktigt var jag är. Är det tuppen mitt inne i storstaden Manila? Eller är det babianerna vid Victoriafallet i Zimbabwe som hoppar på presenningen uppe på busstaket där jag övernattat som väcker mig denna gång? Efter två sekunder har jag full koll på läget igen. Jag är ju i min hemstad Ekenäs och det är bara måsarna som på vår- och sommarmorgnarna piggt och glatt skriar ut sin iver över att det är en ny, fin dag på kommande! Jag älskar spännande äventyr ute i stora världen och har redan besökt nästan åttio länder, men likväl älskar jag att vistas i småstaden Ekenäs. Här finns min bas i livet, mitt hem och jobb, mina vänner, föräldrar, syskonbarn och min syster samt allt det som en fin stad kan erbjuda. I studieåldern drogs även jag, som de flesta unga, till större universitetsstäder. Men efter många år i städer som Helsingfors och Stockholm har jag helt klart funnit ro i själen i Ekenäs. En liten stad, tro det eller ej, erbjuder enligt mig mycket större livskvalitet. Här finns naturen och havet runt knuten. Du kan njuta av en hel dag på stranden med matsäck och kaffe i termosen. Och bäst av 24

föreningsliv lockar mig varje år med sin verksamhet! Varför inte gå med i fotoklubben, släktforska, prova viner eller dansa swing och bugg? Min kunskapstörst släcker jag genom att delta i diverse kurser på medborgarinsitutet eller lyssna på intressanta föredrag och diskussioner. Jag gillar känslan av att gå in på nätet och förväntansfullt kolla evenemangskalendern för att se vilka nya happenings som erbjuds inom snar framtid! Vår småstad är full av möjligVår småstad är full av möjligheter heter bara jag förstår att bara jag förstår att utnyttja utnyttja utbudet - och det utbudet - och det gör jag! gör jag! Telefonen piper till! som jag kan stanna och diskutera med Jag sträcker lite förnöjt på mig där i min säng och gissar att det är någon en stund. Hur många gånger har jag fått höra av mina vänner som försöker nå mig. ”det finns ju inget att göra i en små- Dags att stiga upp, dags att påbörja stad”. Otaliga gånger, och jag säger denna underbara lördag med vårt sedbara: ”Det finns massor att göra i Eke- vanliga cafébesök. Vid en caffè latte näs!” Vi har ett bra kulturutbud med med smak av kardemumma, planerar högklassiga konserter och pjäser på vi dagens och kvällens program. Kanvårt kulturhus. Det ordnas evene- ske lite shopping, kanske en middag mang på olika håll i bygden, allt från på krogen och en avslutande drink i skärgårdsdanser, sportevenemang, solnedgången på någon av terrasserna loppisar och auktioner till Nylands i gästhamnen? Mitt liv är underbart i Brigads härliga Miljazz. Krogarna småstaden Ekenäs! i staden bjuder på band och evenemang sommaren igenom! Ekenäs rika TEXT: LOTTA REHNMAN allt – det tar dig bara fem minuter att ta dig till stranden! Jag strosar gärna runt i stan och går in i våra mysiga affärer, drömmer mig gärna bort ett ögonblick bland vackra inredningsgrejer eller skor och väskor. Stannar en stund och pratar med affärsinnehavarna om väder och vind eller dittan och dattan. Till och med ett vardagligt besök i mataffären kan vara jätteroligt, då jag alltid träffar på någon bekant


25


DOWNTOWN

ANN NYSTRÖM

VALVOO TORILLA

A

nn Nyström aloitti huhtikuussa Ydinkeskustayhdistyksen uutena torivalvojana Tammisaaren torilla. Alun perin Sipoosta kotoisin oleva Nyström on kahtena viimeisenä vuotena ollut kotona kahden lapsensa kanssa. - Siksi katson, että on hyvä, että torivalvojan työ on osa-aikainen. Se antaa lapsille pehmeän siirtymäkauden. Muita työn hyviä puolia ovat sosiaaliset kontaktit, itsenäinen työ ja se ettei hänen tarvitse istua konttorissa koko päivää. Toistaiseksi hän on töissä toripäivinä, siis keskiviikkona ja lauantaina. Iltatorin alkaessa kesäkuussa myös torstaista tulee työpäivä.

Normaali toriaamu alkaa kuuden aikaan jolloin torin alue pitää sulkea. - Vuosipaikan ostaneet myyjät tietävät missä heidän paikkansa ovat, mutta kun tulee uusia myyjiä, minun tehtäväni on auttaa heitä, Ann Nyström kertoo. Toripäivän aikana hän kiertää niiden torimyyjien luona joilla ei ole vuosi­paikkaa. Hän kerää maksun ja kirjoittaa kuitin. Torin sulkiessa alue täytyy siivota. Joskus hänellä on myös hiukan konttoritöitä. Torimyynti jatkuu koko vuoden, mutta lämpötilan noustessa mittarissa toiminta torilla vilkastuu. Nyströmiltä kysytään onko hän itse ahkera torilla kävijä?

- Kyllä, kesäaikaan. Ostamme muun muassa kalaa, herneitä ja muuta kesään kuuluvaa. Haastattelun päätteeksi hän saa vastata kysymykseen, mitä hän torilta kaipaa? - Toivoisin, että tori olisi vihreämpi, enemmän kukkia ja ehkä jokunen puu. Tori on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin kello 7-14.

Iltatori palaa Stallörenin puistoon Muutaman vuoden tauon jälkeen iltatori palaa Stallörenin puistoon. Järjestelyistä vastaava Tom Rönnblad uskoo vahvasti, että paluumuutto puhaltaa uutta eloa torimyyntiin. - Iltatori menetti monta myyjää muuttaessaan takaisin alkuperäiselle toripaikalle Raatihuoneentorille. Viime vuonna meitä oli parhaimmillaan 2025 torimyyjää, sanoo Rönnblad joka on ollut huolissaan vähentyneestä kaupankäynnistä. Väärin pysäköidyt autot ovat suurin syy siihen, että torimyyjät eivät ole pitäneet Raatihuoneentorista iltatoripaikkana. Kustaa Vaasan kadun liikenne on häiritsevä silloin kun iltatorilla on ohjelmaa. Rönnblad kertoo, että hän jo nyt on saanut myönteistä palautetta torimyyjiltä. - Moni niistä ammattikauppiaista jotka ovat boikotoineet Tammisaaren iltatoria, ovat luvanneet palata. Minulle on

26

muun muassa luvattu, että jokaisen iltatorin yhteydessä on torikahvila. Sujuvat liikennejärjestelyt Viimeksi kun iltatori järjestettiin Stallörenin puistossa, myyntikojuja oli myös Knipanin pysäköintialueella. Kylmän tuulen vuoksi se ei ollut hyvä. - Se oli myös logistisesta näkökulmasta katsottuna hankalaa, koska liikennettä ei voinut kokonaan sulkea. Ihmisten piti päästä ravintola Knipanille, Naturumiin ja veneilleen, Rönnblad sanoo. Tänä vuonna myyntikojuja ei tule aivan niin pitkälle aallonmurtajalle. Albatrossin ja Leijonapuiston ohi kulkeva tie joka yhdistää Rantapuistikon Pohjoiseen Rantakatuun avataan liikenteelle molempiin suuntiin toripäivinä. Tällä tavoin liikenteen pitäisi sujua koko ajan. Rönnblad, joka vuosikaudet on vastannut Hangon iltatorista sanoo, että järjestelyt ovat tulosta myyjiltä saadusta palautteesta.

Ensi-ilta kesäkuun ensimmäisenä torstaina Stallörenin puistoon suunnitellulle alueelle tulee yhteensä noin 70 myyntipaikkaa. Rönnblad toivoo, että myyjät näkisivät Tammisaaren vaihtoehtona Salon iltatorille. - Tänne tulee sekä ammattikauppiaita kauempaa sekä paikallisia kauppiaita. Paikalliset torimyyjät luovat aina toiminnan perustan, toteaa Rönnblad. - Torimyyjät ovat samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset. He haluavat turvallisuutta ja järjestystä ja selkeyttä, Rönnblad, joka myös itse aikoo myydä tavaraa torilla, nauraa. Ensimmäinen iltatori järjestetään torstaina 5. päivä kesäkuuta kello 1520. Liikenne alueella suljetaan kello 13. Kesän viimeinen iltatori pidetään 7. elokuuta. Rönnblad vastaa mielellään iltatoria koskeviin kysymyksiin. Hänen puhelinnumerona on 040-504 8090 ja sähköpostiosoite tcr.comica@gmail. com. Ydinkeskustayhdistys vastaa iltatorin mahdollisesta ohjelmasta ja esiintyjistä.


småSTAD

Vi frågar på stan! Kyselemme kaupungilla! Finns det något du önskar att Centrum­ föreningen kunde göra för att förbättra kundservicen eller för att göra centrum mer trivsamt?

Mitä toivoisit Ydinkeskustayhdistyksen tekevän asiakaspalvelun paran­ tamiseksi tai miten yhdistys voisi tehdä keskustasta viihtyisämmän?

CRISTA BARLOW

CRISTA BARLOW

Det jag tycker om med Kungsgatan är att det är en gågata där man lätt kan röra sig och allt är lättillgängligt. Jag gillar också att vi fortfarande har en mataffär kvar i centrum. Det jag saknar är längre öppethållningstider, också på lördagar. Vi borde vara mera tillmötesgående särskilt under sommaren när vi har turister, inte så att alla stänger dörrarna redan kl 13 eller kl 14.

Pidän Kuninkaankadusta, koska se on kävelykatu jossa on helppo liikkua ja kaikki on helposti saatavilla. Pidän myös siitä, että meillä on vielä ruokakauppa keskustassa. Toivoisin pitempiä aukioloaikoja, myös lauantaisin. Varsinkin kesällä, kun täällä on turisteja, meidän tulisi olla myötä­ mielisempiä. Nyt kaikki liikkeet sulkevat ovensa jo kello 13 tai 14.

SVEN-ÅKE STEN

SVEN-ÅKE STEN

Kvällstorget borde ordnas så att försäljningen kunde börja redan på morgonen och inte såsom nu att försäljarna bara har några timmar på sig att sälja sina varor. Det är för kort tid, inte kommer försäljarna för bara några timmar. Det tar ju tid att ställa upp försäljningsstånden, så de kunde gott få stanna hela dagen.

Iltatorimyynnin tulisi alkaa jo aamulla eikä niin kuin nyt, vasta illalla, jolloin torikauppiailla on vain muutama tunti aikaa myydä tavaroitaan. Aika on liian lyhyt, kauppiaat eivät viitsi tulla niin lyhyeksi aikaa. Kojujen pystyttäminen vie myös aikaa, joten he saisivat myydä koko päivän.

RUNAR LINDHOLM

Mielestäni katu vanhan kaupungintalon kohdalla voisi olla suljettuna toripäivinä. Torimyynnin aikana ei tar­vitsisi ajella edestakaisin. On terveellistä liikkua jalkaisin.

Jag tycker att gatuavsnittet vid gamla stadshuset kunde vara avstängt under torgtider. Man behöver inte åka där fram och tillbaka då försäljning pågår. Det är bara hälsosamt att röra på sig lite. ANN-KRISTIN EK Som småbarnsförälder tycker jag att parkerna i centrum är väldigt fina. Men speciellt sommartid, eller på veckoslut rent generellt, skulle det gärna få vara lite mera program. På söndagar går vi ofta till parken med barnen på förmiddagen. Efteråt skulle man gärna gå på café, men nästan allt är stängt och det är lite synd. Fast på det stora hela är jag nog ganska nöjd med det som står till buds.

RUNAR LINDHOLM

ANN-KRISTIN EK Pienten lasten vanhempana olen sitä mieltä, että kaupungin puistot ovat erittäin hienoja. Mutta varsinkin kesäisin ja viikonloppuisin ohjelmaa saisi olla enemmän. Sunnuntai aamupäivisin menemme usein lasten kanssa puistoon. Sen jälkeen menisimme mielellämme kahvilaan, mutta lähes kaikki paikat ovat suljettuja ja se on sääli. Olen kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin tyytyväinen kaupungin tarjontaan. 27


småSTAD

Fattiga riddare med rabarbergrädde

Köyhät ritarit raparperikerman kera

4 portioner

4 annosta

1 ½ dl mjölk, helst helmjölk 1 ägg 1 krm salt 1 tsk socker 1 msk mjöl, kan uteslutas 4 skivor vitt bröd smör till stekning

1 ½ dl maitoa, mieluummin täysmaitoa 1 muna 1 maustemitallinen suolaa 1 tlk sokeria 1 rkl jauhoa, voidaan jättää pois 4 viipaletta vaaleaa leipää voita paistamiseen

Till servering: socker och kanel

Tarjoiluun: sokeria ja kanelia

Vispa ihop mjöl, mjölk, ägg, salt och socker till en slät massa. Doppa och vänd brödet i smeten. Bryn smöret i en varm stekpanna och stek riddarna gyllenbruna på båda sidor. Strö socker och kanel på båda sidor.

Vatkaa jauhot, maito, muna ja sokeri sileäksi massaksi. Kasta ja käännä leipää taikinassa. Ruskista voi lämpimässä paistinpannussa ja paista ritarit molemmin puolin kullanruskeiksi. Sirottele sokeri ja kaneli kummallekin puolelle.

Rabarberkompott

Raparperihilloke

500 g färsk rabarber 4 msk vaniljsocker ½ krm malen kardemumma Rabarbergrädde 3-4 dl vispgrädde rabarberkompott Skala rabarbern och skär den i små bitar. Lägg bitarna i en kastrull och fyll på med vatten så att rabarbern just och just blir täckt. Tillsätt vaniljsockret och kardemumman. Låt rabarbern koka tills den är mjuk, ca 10 minuter. Mixa den kokade rabarbern till en fin, slät puré. Vispa grädden hårt och smaksätt med ytterligare lite vaniljsocker (mängd efter smak). Vänd försiktigt samman den vispade grädden och rabarberkompotten. Färgen på rabarbergrädden kan variera beroende på hur röd rabarber man använt. Sätt en rejäl klick av rabarbergrädden på de stekta riddarna. Dekorera med för säsongen färska bär. 28

500 g raparperia 4 rkl vaniljasokeria puoli maustemitallista kardemummaa Raparperikerma 3-4 dl kuohukermaa raparperihilloke Kuori raparperi ja leikkaa se pieniksi paloiksi. Laita palat kattilaan ja lisää niin paljon vettä, että raparperinpalat juuri ja juuri peittivät. Lisää vaniljasokeri ja kardemumma. Anna raparperin kiehua noin kymmenen minuuttia kunnes se on pehmeä. Sekoita raparperi hienoksi sileäksi soseeksi. Vatkaa kerma voimakkaasti ja lisää vielä hiukan vanilja­ sokeria (määrä maun mukaan). Käännä varovasti vatkattu kerma sekä raparperihilloke yhteen. Laita reilu nokare raparperikermaa paistettujen ritareiden päälle. Koristele sesongin tuoreilla marjoilla.

(Recept av / resepti Mika Isaksson)


• Jordtransport • Grävmaskin

• Maa-aineskuljetukset • Kaivinkone

• Kranbilar • Lager • Bytesflak

• Nosturiautot • Varastotila • Vaihtolavat

• Truck • Lastbilar • Bärgningsbilar

• Trukki • Kuorma-autot • Hinausautot

• Hjullastare • Paketbilar • Lavett

• Pyöräkuormaaja • Pakettiautot • Lavetti

Karis, Karjaa • Puh. (019) 233 233, Fax (019) 236 900 Österman Ulf 0500 233 233 • Bärgningsbil / Hinausauto 0400 208 777

- Tyger - Sömnadstillbehör - Prydnadskuddar - Handdukar - Påslakan

- Hobbymaterial - Servetter - Presentartiklar - Smycken - Kurser höst + vår www.lotteshobby.fi

ÖPPET: 10-17 / 10-14. GUSTAV WASA GATA 5 EKENAS/T:SAARI. 040 91 18 675 (LOTTE) & 040 71 66 044 (EVA).

Mot denna annons

-10%

på valfri vara

Guld-Ur Fältmarsch - Kungsgatan 11, Ekenäs - 019 241 1523

MARIKA´S

Hemvård / hemservice / personliga assistenter Omsorg och omtanke Hjälp att kunna bo hemma, stöd, matlagning, väntjänst, hygien, klädvård m.m. Marika Törnqvist, 040 754 46 14. 29


Läkarcentral

MEDEK Stationsvägen 6 10600 Ekenäs Öppet måndag - fredag kl 8.00-16.00 tidsbeställning 019-212 0700

SOMMAR CYKEL

KARIN 28” VIT, RÖD OCH SVART 3 VÄXLAR MED FOTBROMS

479€ (norm. 519€)

EKENÄS

KUNGSGATAN 14, Tfn (019) 241 2366

30


småSTAD

HULLER SIKIN SOKIN M BULLER Ö K E N T R O P S O M L E T T T E K R A M

M R T P E N T I K T E K E T O P A

A Y N T I S N

A

B

K Y M M T O R L O K A L T A P I O L A E E Ö C A

N T S R W R K

C

D

F Y S I O T P A R U K K B Ö C K

M A T I L D A U F I K X E P E N T I N L L R A R

A S T Y G E F U N W O S H T N O R I T O O T S Y

T E O U K A T S A G I A A R D B S M P T M L A K

N A P M R S

E

F

G

H

O S P M A A C H K S E B M F T C A O K E T C D S

C E N S T R Ä A E L M I T S Y T I

S I E M W T E E K T A O B A C K E R S E K I G J

S F D E J L S W W E L T B L A R I M W B O T F R T K E K H I K N R T O M H R H L I M N I K

L

L O L E V U R R R E E K K T F G F I X E Ä L R I O Å L R A R I N T A A D O B Ö R G A A R P A M N

D I A G S H M I T W R T S L P G S D O B N

A F S E P Ö Ö A G E O M M Y

W A Y E Y A L I K M A

O

P

T Ö S E S T T Y F A A R B R N A O W S R A S T N X X D A L B Å A R S X O A Å M K R A T O N I I S A T P U O B L O T N N Y O T T A M E R O T Q

R

S

B Y G T A N S I L U N C R S T Å R Ö O O E A L N T

Ö L B N N W I L D

M E Y A K I F L O R S A H O E E T E N F N A R U R N B A X A K A L E O K

U

V

M O K S E I K C A R L D E M U M M A K K S T

A N E K N A B S L E D N A N A P O P I R T A Ö A

W X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # #

I denna uppsjö av bokstäver finns namnen på fyrtioåtta av Centrumföreningens medlemmar. Det kan vara både företag och institutioner. Det behöver inte alltid vara hela det officiella företagsnamnet. Namnen kan finnas lodrätt, vågrätt, diagonalt och även baklänges. Tyvärr rymdes inte alla medlemsföretag med i krysset. Sänd in det rätta svaret till Ekenäs Centrumförening r.f., Gustav Wasasgata 10, 10600 Ekenäs, före den 27.6. Då är du med i utlottningen av ett presentkort på 50 euro. Svaret kan också sändas per e-post till ekenascentrum@raseborg.fi.

# # # # # # # # # # # # #

1P-1H 2E-2V 3M-3T 4W-4P 5O-5X 6B-6G 6J-6T 7M-7O 8L-8P

12L-12U

15A-15F

20E-20P

Tässä kirjainten kirjossa on neljäkymmentä­ kahdeksan Ydinkeskustayhdistyksen jäsentä. Nämä voivat olla sekä yrityksiä että instituutioita. Aina kyseessä ei välttämättä ole se virallinen nimi. Nimi voi olla vaaka- ja pystysuoraan, vinoittain ja myös takaperin. Kaikki jäsen­ yritykset eivät valitettavasti mahtuneet mukaan. Lähetä oikea vastauksesi Tammisaaren Ydinkeskustayhdistykselle, Kustaa Vaasankatu 10, 10600 Tammisaari. Vastausten tulee olla perillä viimeistään 27.6. Silloin osallistut 50:nen euron arvoisen lahjakortin arvontaan. Vastauksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen ekenascentrum@raseborg.fi

Behöver du en försäljningspunkt alldeles i Ekenäs centrum? Även denna sommar kommer Centrumföreningens tre röda försäljningsbodar att finnas till uthyrning. Detta är ett unikt tillfälle för den som vill ha ett centralt läge för sina produkter till ett förmånligt pris. För mera information, kontakta oss på numret 040-716 9585 eller per e-post ekenascentrum@raseborg.fi.

Tarvitsetko myyntipaikan aivan Tammisaaren keskus­ tassa? Tänäkin kesänä Tammisaaren Ydinkeskustayhdistyksen kolme myyntikojua ovat vuokrattavana. Tämä on ainut­laatuinen tilaisuus vuokrata edullisesti hyvä ja kes­keinen myyntipaikka. Lisätietoja saat numerosta 040-716 9585 tai sähköpostitse osoitteesta ekenascentrum@raseborg.fi. 31

21D-21Q

21T-21X

22G-22

23D-23O

23R-23W

24M-24

24V-24N

A14-A5

A24-A1

B1-K10 B4-B9

B21-B9


MEDLEMMAR/JÄSENET 2014 Adolfsson Oy Ab AFF Aktia Bank Abp Bageri & Café Carl de Mumma Blomsterhörnan Bromans Optik Damex palvelut tjänster Oy Ab Djurhörnan Ekcamp Ab Ekenäs första apotek (Torgapoteket) Ekenäs Klipphörnan Ekenäs Pingstkyrka Ekenäs Sparbank Ekipering S. Hasselberg Eklås Ab EKM Service EKTA Elmo Sport Evas Tyg Exakt / Ulla Dress Flora & Fauna Forststyrelsen (Naturum) Fotofabriken Guld - Ur Fältmarsch Hotell SeaFront Karelia K-market Matilda Kommunikatören Kontorama Ab Oy Kungsbokhandeln Kungsen Invest Ab Kvarteret Sillen Leksaksaffär Toppen Lema / Moda LokalTapiola Lottes Hobby Lyckliga Lotta Melles hälsoshop My Way Cafe Mysiga Hem by Pia Naturalife Nordea Bank Ekenäs Nya apoteket OP Raseborg Parfymerie Arlette Pentik (Jeanina Ölander Kb) Popana RK-Fysio Santa Fe SB-Hem, bostadsförmedling Seaside Lifestyle Oy Tekniset Telehörnan Varuboden OSLA Visma Services, bokföringsbyrå Wi-Box Café & Konditori Wild Shoe

Kungsgatan 5 www.adolfsson.net Gustav Wasas gata 7 www.aktia.fi Gustav Wasas gata 5 www.carldemumma.com Skillnadsgatan 11 019 246 1881 Kungsgatan 8 www.bromans.fi Genvägen 4 020 792 9850 Stationsvägen 6 www.elainkulma.fi Ormnäsvägen 16 www.ek-camping.com Rådhustorget www.ekenas1apotek.com Långgatan 23 D 019 241 2107 Långgatan 19 www.ekenaspingstkyrka.fi Stationsvägen 6 www.sparbanken.fi Torngatan 3 019 241 1057 Kungsgatan 3 www.eklas.fi Drottninggatan 13 www.ekm.fi Gustav Wasas gata 11 www.raseborg.fi Kungsgatan 14 www.elmo-sport.fi Gustav Wasas gata 5 040 716 6044 Kungsgatan 8 Kungsgatan 13 www.florafauna.fi Strandallén www.metsa.fi Kungsgatan 14 www.fotofabriken.fi Kungsgatan 11 019 241 1523 Vitsippsgatan 2 www.hotelseafront.fi Skillnadsgatan 11 karelia.huset.fi Skillnadsgatan 13 www.k-market.com Gustav Wasas gata 7a6 www.kommunikatoren.fi Grönalundsgatan 11 www.kontorama.fi Långgatan 14 www.kungsbokhandeln.fi Kalevagatan 56 a A, 00180 Helsingfors Sadelmakargatan 2 www.sillenekenas.com Kungsgatan 6 www.toppenleksaker.fi Kungsgatan 14 www.moda.fi Torngatan 4 www.lokaltapiola.fi Gustav Wasas gata 5 www.lotteshobby.fi Stationsvägen 3 www.lyckligalotta.fi Kungsgatan 11 www.melleshalsoshop.fi Skillnadsgatan 13 040 630 4957 Kungsgatan 8 www.mysigahem.fi Rådhustorget www.naturalife.fi Kungsgatan 7 www.nordea.fi Stationsvägen 6 www.ekenasapotek.fi Stationsvägen 1 www.op.fi Kungsgatan 5 019 241 1142 Rådhustorget www.pentik.com Gustav Wasas gata 8 www.popana.fi Kungsgatan 8 www.rkfysio.fi Skillnadsgatan 14 www.pubsantafe.com Stationsvägen 6 www.sbhem.fi Kungsgatan 3 seasidelifestyle.fi Kungsgatan 13 www.tekniset.fi Stationsvägen 8d 019 241 1661 Järvägsgatan 5 www.s-kanava.fi Pehr Sommarsgata 14 H www.visma.com Långgatan 17 019 241 1461 Kungsgatan 4 www.wildshoe.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.