Kort og godt 1 Politikk blaibok

Page 1Astrid Raen

Kort og godt

1

POLITIKK

1_Lesehefte_politikk.indd 1

12/08/2020 11:59


© CAPPELEN DAMM AS, 2020 ISBN 978-82-02-68966-7 Inngår i pakken ISBN 978-82-02-61648-9 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsdesign: Speed Design Grafisk formgiving: Speed Design Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020 Forlagets redaktør: Anita Myskja Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings­ ansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cdu.no

1_Lesehefte_politikk.indd 2

12/08/2020 11:59


Kort og godt Her kan du lese korte fortellinger om forskjellige kjente nordmenn. Samtidig får du viktig kunnskap om ­samfunnet. Du trenger ikke å forstå alt med en gang. Les for å kose deg. Noen ord og uttrykk i tekstene er uthevet. Det betyr at disse uttrykkene er viktige for å forstå innholdet. Noen ord har forklaring i margen, men du må ikke forstå alle ordene for å skjønne fortellingen. Etter hver fortelling er det oppgaver og spørsmål. Det er fint hvis flere jobber sammen med dette.

1_Lesehefte_politikk.indd 3

12/08/2020 11:59


1_Lesehefte_politikk.indd 4

12/08/2020 11:59


Han kunne blitt et problem

1_Lesehefte_politikk.indd 5

12/08/2020 11:59


Fakta om Abid Q. Raja Født:

5. november 1975

Bosted: Oslo Verv:

Medlem av Stortingets presidentskap Kulturminister, 2020

Arbeid: Forsvarsadvokat Nemndleder i UNE Politiadvokat AmbassadesekretĂŚr, New Delhi, India Stortingsrepresentant for Venstre Utdanning: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo Master i vitnepsykologi, Universitetet i Oxford

6

politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 6

abid raja

12/08/2020 11:59


ranet og stjal

uredd

advokat

Venstre

skam

norsk - pakistansk

Stortinget politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 7

7

12/08/2020 11:59


PR-kåt sier man om mennesker som gjerne vil komme på tv. Personer som elsker å bli sett. Folk som liker å fortelle om seg selv. vant til: det er vanlig for han skryter: snakker veldig positivt om noe hemmelig: noe man ikke skal fortelle

Abid Raja er vant til å høre det. Han smiler bredt når tv-kameraet filmer han. Han snakker om ting som avisene gjerne vil skrive om. Han klager og skryter og forteller åpent om saker andre holder hemmelig. Slik har det ikke alltid vært.

tømme: ta ut det som er inni noe endetarm: den siste delen av tarmen der avføringen­ ­kommer ut

gjemme seg: gå et sted der man ikke blir sett av noen mobberne: de som plager og mobber

8

1_Lesehefte_politikk.indd 8

«Hysj, ikke snakk om det», sa foreldrene hans. Da han var en liten gutt, måtte han tømme en pose på magen i stedet for å gå på do. Han ble født uten endetarm. Lille Abid lærte å tie. Dette skulle bare familien vite. Senere fikk han operert inn ny endetarm. Da klarte han ikke å ha kontroll. Det var ikke hans feil. Men jo eldre han ble, jo mer skammet han seg. Noen fikk vite det. Når Abid var i familieselskap, hvisket noen til han: «Jeg hører at du har et problem.» På ungdomsskolen var han så flau at han prøvde å gjemme seg bort. Likevel fant mobberne han. Noen visste om svakheten hans. De hvisket det til andre. Snart visste mange det. Tre år på ­ungdomsskolen ble tre år uten glede. Bare mobberne lo. politikk

abid raja

12/08/2020 11:59


Abid syntes ikke situasjonen ble bedre av å holde det hemmelig. Det ga makt til mobberne. Han kunne ikke forsvare seg mot dem. Han kunne ikke forklare eller fortelle hvordan han hadde det. Når noe er hemmelig, får de som kjenner ­hemmeligheten, stor makt. Han hadde en annen hemmelighet også. Den var mer vanlig. Mange venner opplevde akkurat det samme. Faren slo. Når Abid gjorde noe galt, ble han slått. Han kjente at det ringte i ørene når faren prylte han. Det var vondt, men Abid trodde det var normalt. Han visste at faren selv ble slått da han var barn. Slik oppdro man barna der foreldrene kom fra. En dag fikk han høre at det var forbudt å slå barn i Norge. Abid gikk til læreren og fortalte hva som skjedde hjemme. Læreren gikk til barnevernet. De fikk Abid til å flytte hjemmefra. Men det ble ikke noen god løsning.

prylte: slo

oppdra – oppdro: lære opp barn

forbudt: ikke lov

Han måtte bo sammen med andre som hadde mye større problemer enn han hadde. Han fikk venner som var vant til å rane og stjele. Abid ble med. Inni seg hadde han det så fælt at han ­ønsket å dø, men utenpå gjorde han seg hard.

abid raja

1_Lesehefte_politikk.indd 9

politikk

9

12/08/2020 11:59


1_Lesehefte_politikk.indd 18

12/08/2020 11:59


Landsfaderen

1_Lesehefte_politikk.indd 19

12/08/2020 11:59


Fakta om Einar Gerhardsen: Født:

10. mai 1897 i Asker

Død:

19. september 1987 i Oslo

Statsminister i Norge: juni 1945–november 1951 januar 1955–august 1963 september 1963–oktober 1965 Leder i Arbeiderpartiet: 1945–1965 Arbeid: Visergutt (ti år gammel) Anleggsarbeider Politiker Forfatter Utdanning:

20

politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 20

Folkeskole (grunnskole)

einar gerhardsen

12/08/2020 11:59


ingen utdanning

lite penger

makt

hele Norges far

visergutt

statsminister

respektert Stortinget Arbeiderpartiet politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 21

21

12/08/2020 11:59


politikere: de som jobber med å lede et land eller en kommune

hovedperson: den viktigste personen

Det var høst i Oslo. Sola skinte. Foran Rådhuset sto folk tett i tett og ventet. De håpte å få se kjente personer. Kongen og kronprinsen skulle komme. Statsministeren i Norge og kjente ­politikere fra Sverige og Danmark også. Likevel var det en alvorlig stemning. Folk var stille og alvorlige. Mange hadde pyntet seg.

Hovedpersonen denne dagen var ikke kongen eller statsministeren. Hovedpersonen kom ikke gående til Rådhuset. Han lå i en kiste under et stort norsk flagg inne i Rådhuset. Alle de kjente personene kom for å vise han den siste ære. Det var september 1987. Seks dager tidligere døde Einar Gerhardsen. Han var en mann både barn og voksne i hele Norge kjente til. Han hadde vært statsminister i mange år.

22

1_Lesehefte_politikk.indd 22

politikk

einar gerhardsen

12/08/2020 11:59


Han begynte da Norge var et fattig land. Han sluttet da de aller fleste hadde fått det ­ganske bra. Nå var det minnesamvær i Rådhuset. Familien satt helt framme ved siden av medlemmene av kongefamilien. De var triste. Men de var ikke fortvilet. Einar Gerhardsen hadde levd et langt og innholdsrikt liv. «Han var mett av dage», sa sønnen hans. Einar Gerhardsen ble 90 år. Fra han var barn til han ble gammel, hadde han sett Norge forandre seg. Han hadde selv arbeidet hardt for å forandre Norge. Derfor møtte så mange opp i og utenfor Rådhuset den dagen han ble begravet.

minnesamvær: møte for å tenke på og snakke om en person som er død

forandre seg: bli noe annet, noe nytt

Unionsoppløsningen i 1905.

Da Gerhardsen ble født i 1897, var Norge og Sverige ett land. Oslo het Kristiania. Kvinner ­hadde ikke stemmerett. Disse tingene forandret seg uten at han gjorde noe for det. Han var bare åtte år da Norge ble selvstendig. einar gerhardsen

1_Lesehefte_politikk.indd 23

politikk

selvstendig: alene, ikke sammen med andre

23

12/08/2020 11:59Statsminister med leseproblemer

1_Lesehefte_politikk.indd 35

12/08/2020 11:59


Fakta om Erna Solberg: Født:

24. februar 1961 i Bergen

Bosted:

Statsministerboligen, Oslo (2020)

Statsminister i Norge: Fra 16. oktober 2013 Kommunalminister: 19.10.01–17.10.05 Leder i Høyre:

Fra 9. mai 2004

Stortingsrepresentant: Fra 1989 Utdanning:

36

politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 36

Sosiologi, sammenliknende politikk, statsvitenskap og sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen

erna solberg

12/08/2020 11:59


skrivevansker

statsminister

makt

flertallsregjering

bergenser

pratsom

Stortinget Høyre politikk

1_Lesehefte_politikk.indd 37

37

12/08/2020 11:59


bred: vid og stor, bred – bredere – bredest

flertallsregjering: regjering som har mer enn 50 prosent som støtter den i Stortinget det politiske s­ ystemet: måten man styrer landet på flertallet: over 50 prosent

støttet: var enige i

representanter: ­personer som er valgt

stemme: gi en stemme, velge

38

1_Lesehefte_politikk.indd 38

Fire damer står på rekke og rad og smiler sitt bredeste smil i alle Norges nyhetssendinger. De representerer hvert sitt politiske parti: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Bredest av alle smiler statsminister Erna Solberg. Hun har fått til noe hun har jobbet for i årevis. I 2019 har Norge fått en flertallsregjering, og hun er statsministeren. Det politiske systemet i Norge er slik at Stortinget bestemmer hvilke partier som får sitte i ­regjeringen. Hvis flertallet i Stortinget er mot regjeringen, må den gå av. I 2013 ble Erna ­Solberg fra partiet Høyre (H) statsminister. ­ Men lenge var hun usikker på om flertallet i Stortinget støttet sakene som regjeringen foreslo. Fra januar 2019 kunne hun stole på det. Det er ni politiske partier som har representanter på Stortinget. Representantene fra ­Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp) og Rødt er sjelden enige med Erna Solberg og Høyre. Ikke Miljøpartiet De Grønne (MDG) heller. Når saker diskuteres i Stortinget, stemmer disse partiene som regel mot. I 2018 er ­Fremskrittspartiet (FrP) og Venstre (V) med i regjeringen, så de stemmer for. Men Kristelig Folkeparti (KrF) har fram til nå vært usikre. Noen ganger har de stemt mot, noen ganger for. politikk

erna solberg

12/08/2020 11:59


Nå, i januar 2019, har KrF bestemt seg for å være på Solbergs side. De vil være med i regjeringen. Dermed har partiene som sitter sammen i ­regjeringen, flertall på Stortinget.

Det er Erna Solbergs ære at dette er mulig, sier de som kjenner henne. Representantene fra FrP og KrF og Venstre har ulike meninger. Solberg lirker og mekler og finner kompromisser slik at alle blir enige. Nå skal KrF bestemme mer over familiepolitikken og Venstre over miljøpolitikken. FrP passer på at det ikke blir mer innvandring eller høyere skatter. Erna Solberg sitter som en tålmodig mor og forklarer alle at nå blir Norge mye mer slik hvert enkelt av partiene i regjeringen ønsker det. Nå får vi det til, mener hun. Når vi blir enige om noe i regjeringen, får vi Stortinget med oss. erna solberg

1_Lesehefte_politikk.indd 39

politikk

på Solbergs side: enig med Solberg

Solbergs ære: Solberg er den som skal ha takken lirker: ordner forsiktig mekler: får noen som er uenige, til å bli enige et kompromiss: et resultat der de som er uenige, blir enige fordi de får noe slik de ønsker det

39

12/08/2020 11:59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.