Page 1

Torill Andersen og Stina Langlo Ørdal

Kaleido Les er en del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og består av 40 titler fordelt på fire nivåer, 10 titler på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Kaleido Les grønn (nivå 1) følger i de første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1. trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavene i alfabetet, men har få ord og korte setninger. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setninger og litt mer tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekster for dem som trenger utfordringer.   Kaleido Les egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og lystlesing. Bak i bøkene er det oppgaver. På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det flere arbeidsoppgaver til småbøkene.  

LES

MIN

I S B N 978-82-02-40663-9 ISBN 978-82-02-40663-9

9

Bokmål

Omslag.indd 6

788202 406639 www.cdu.no

11.04.13 13:54


LES

MIN

Tekst: Torill Andersen Illustrasjoner: Stina Langlo Ă˜rdal BokmĂĽl

1-6_Min_materie.indd 1

05.04.13 16:04


FĂ…, SIER SIMON. 2

1-6_Min_materie.indd 2

05.04.13 16:04


MIN, SIER INA. 3

1-6_Min_materie.indd 3

05.04.13 16:04


FĂ…, SIER SIMON. 4

1-6_Min_materie.indd 4

05.04.13 16:04


MIN, SIER INA. 5

1-6_Min_materie.indd 5

05.04.13 16:04


LĂ…NE, SIER SIMON. 6

1-6_Min_materie.indd 6

05.04.13 16:05


LĂ…NE, SIER INA. 7

1-6_Min_materie.indd 7

05.04.13 16:05


8

1-6_Min_materie.indd 8

MIN, LER SIMON. FÅ, SIER INA. 05.04.13 16:05

Min  

KALEIDO Les, nivå 1.

Min  

KALEIDO Les, nivå 1.