Page 1

Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger

g i l r a f En

LES

katt

Kaleido Les er en del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og består av 40 titler fordelt på fire nivåer, 10 titler på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Kaleido Les grønn (nivå 1) følger i de første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1. trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavene i alfabetet, men har få ord og korte setninger. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setninger og litt mer tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekster for dem som trenger utfordringer.   Kaleido Les egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og lystlesing. Bak i bøkene er det oppgaver. På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det flere arbeidsoppgaver til småbøkene.   I S B N 978-82-02-40690-5

9

Bokmål

Omslag nivå 4.indd 2

Bokmål

ISBN 978-82-02-40690-5

788202 406905 www.cdu.no

08.04.13 15:03


LES

En farlig katt

Tekst: Bjørn Arild Ersland Illustrasjoner: Lilian Brøgger Bokmål

4_6_Farlig katt.indd 1

08.04.13 15:23


Jeg har en farlig katt. Katten heter Pi. 2

4_6_Farlig katt.indd 2

08.04.13 15:23


Om natta bor Pi i garasjen. Hun strekker kroppen n책r hun v책kner. S책 kryper hun ut av et hull i muren. 3

4_6_Farlig katt.indd 3

08.04.13 15:23


Pi mjauer utenfor rommet mitt. Jeg üpner døra. 4

4_6_Farlig katt.indd 4

08.04.13 15:23


Pi får vann og mat på kjøkkenet. 5

4_6_Farlig katt.indd 5

08.04.13 15:23


Hun hopper opp i fanget mitt. 6

4_6_Farlig katt.indd 6

08.04.13 15:23


Pi maler. Jeg spiser frokost. 7

4_6_Farlig katt.indd 7

08.04.13 15:23


Jeg g책r p책 skolen. Pi sover foran peisen. 8

4_6_Farlig katt.indd 8

08.04.13 15:23


Jeg kommer hjem. Pi er v책ken. N책 skal hun ut og tisse. 9

4_6_Farlig katt.indd 9

08.04.13 15:23


Vi leker i hagen. Pi klatrer i trĂŚrne. 10

4_6_Farlig katt.indd 10

08.04.13 15:24


N책 vil vi spise middag. 11

4_6_Farlig katt.indd 11

08.04.13 15:24


Pi f책r mat i sk책la. Jeg spiser ved bordet. 12

4_6_Farlig katt.indd 12

08.04.13 15:24


Pi kryper opp p책 fanget mitt. 13

4_6_Farlig katt.indd 13

08.04.13 15:24


Jeg klør Pi bak ørene. 14

4_6_Farlig katt.indd 14

08.04.13 15:24


Pi maler. 15

4_6_Farlig katt.indd 15

08.04.13 15:24


JAMMEN, DU SA AT PI VAR FARLIG? Ja. Pi hater å bli klappet på magen. Kom hit og forsøk en dag. 16

4_6_Farlig katt.indd 16

08.04.13 15:24

Profile for Cappelen Damm

En farlig katt  

KALEIDO Les, nivå 4.

En farlig katt  

KALEIDO Les, nivå 4.