__MAIN_TEXT__

Page 1


Pulverheksa og valpen

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 1

20.06.2019 17:39


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN 978-82-02-63751-4 1. utgave, 1. opplag 2019 Illustrasjoner: Ingunn Aamodt Omslagsdesign: Cappelen Damm Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 2

20.06.2019 17:39


Ingunn Aamodt

Pulverheksa og valpen

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 3

20.06.2019 17:39


Det er en hutrende høstdag med både regn og vind. Men inne i Pulverhuset er det varmt og koselig. Hokus og Pokus spiller Ludo sammen med Pulverheksa. - Hva er det som piper? spør Hokus. Pulverheksa lytter. - Jeg kan ikke høre noe. Kanskje det var vinden. - Jeg hører heller ikke noe som piper, sier Pokus. - Katter hører veldig godt, sier Hokus. - Og jeg er helt sikker på at det er noe som piper. Det er ikke vinden, det er noe like utenfor døra vår. - La oss se etter, sier Pulverheksa og går for å åpne.

4

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 4

20.06.2019 17:39


Pulverheksa og valpen_Materie.indd 5

20.06.2019 17:39


Utenfor døra sitter det en skjelvende, liten skapning. Den ser opp på Pulverheksa med triste øyne. - Hva er det der? spør Pokus. - En valp, ser du vel, sier Hokus. - Den lukter rart, sier Pokus. - Den trenger nok et bad, sier Pulverheksa. Hokus og Pokus er enige i det. - Stakkar liten! sier Pulverheksa og løfter opp valpen. - Du må bli med inn. Du er jo iskald.

6

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 6

20.06.2019 17:39


Pulverheksa og valpen_Materie.indd 7

20.06.2019 17:39

Profile for Cappelen Damm AS

Pulverheksa og valpen  

En dag finner Pulverheksa en våt og frossen valp utenfor døren. Hun tar den med inn og vasker og gir den mat. Men det er ikke bare lett for...

Pulverheksa og valpen  

En dag finner Pulverheksa en våt og frossen valp utenfor døren. Hun tar den med inn og vasker og gir den mat. Men det er ikke bare lett for...