Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-37559-1 1. opplag 2012 Illustrasjoner: Anette V. Heiberg Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 Satt i Helvetica Neue 14/17 pkt. og trykt på 150g arctic volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

NilsenOgKrokodillemamma.indd 4

09.02.12 10.10


OG KROKODILLE-MAMMA Bodil Vidnes-Kopperud • Anette V. Heiberg

NilsenOgKrokodillemamma.indd 5

09.02.12 10.10


NilsenOgKrokodillemamma.indd 6

09.02.12 10.10


Dina og pappa perler på kjøkkenet. Nilsen vil også være med.

NilsenOgKrokodillemamma.indd 7

09.02.12 10.10


NilsenOgKrokodillemamma.indd 8

09.02.12 10.10


Men han får ikke lov!

– Det er bare fordi du tømmer alle perlene på gulvet, sier Dina.

NilsenOgKrokodillemamma.indd 9

09.02.12 10.11


– Kanskje du vil hjelpe meg litt, spør mamma.

NilsenOgKrokodillemamma.indd 10

09.02.12 10.11


Nei! Nilsen vil ikke hjelpe! Nilsen vil PERLE!

NilsenOgKrokodillemamma.indd 11

09.02.12 10.11


– Men det kan være morsomt sammen med meg også, sier mamma. – Vent og se. Og – svosj …

NilsenOgKrokodillemamma.indd 12

09.02.12 10.11


– sü er mamma borte! Dette var rart. Hvor ble hun av?

NilsenOgKrokodillemamma.indd 13

09.02.12 10.11


NilsenOgKrokodille  

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you