Page 1


b

Ridder ved daggry_materie.indd 2

14.09.16 13.49


c

Ridder ved daggry_materie.indd 3

14.09.16 13.49


2

d

Ridder ved daggry_materie.indd 4

14.09.16 13.49


Mary Pope Osborne

ridder ved daggry Oversatt av Ă˜ystein Rosse Illustrert av Philip Hauglin

Ridder ved daggry_materie.indd 1

14.09.16 13.49


ISBN 978-82-02-52609-2 © 2016 CAPPELEN DAMM AS Originalens tittel: The Knight at Dawn Første gang utgitt på norsk i 1999 av N.W. DAMM & SØN AS 1. utgave, 1. opplag 2016 Text copyright © 1993 by Mary Pope Osborne This translation published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Random House, Inc. Magic Tree House™ is a trademark of Mary Pope Osborne, used under license. Oversetter: Øystein Rosse Illustrasjoner: Philip Hauglin Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. www.cappelendamm.no

Ridder ved daggry_materie.indd 2

14.09.16 13.49


INNHOLD Den mørke skogen .......... 5 En ny reise .......... 16 Over brua .......... 25 Inn i borgen .......... 35 Fanget .......... 43 Ta-ta-ra-ta! .......... 50 En hemmelig gang .......... 59 Ridderen .......... 71 Under månens skinn .......... 80 Ett mysterium løst .......... 89

Ridder ved daggry_materie.indd 3

14.09.16 13.49


4

Ridder ved daggry_materie.indd 4

14.09.16 13.49


DEN MØRKE SKOGEN Jack fikk ikke sove. Han tok på seg brillene. Han så på klokka. Halv seks. For tidlig å stå opp. Det hadde skjedd så mange rare ting i går. Nå forsøkte han å finne ut av dem. Han slo på lyset og fant fram notisboka si. Han så på lista han hadde lagd før han gikk og la seg.

5

Ridder ved daggry_materie.indd 5

14.09.16 13.49


Jack skjøv brillene på plass. Hvem ville tro på noe av dette? Ikke moren hans. Eller faren hans. Eller læreren i tredje klasse, frøken Watkins. Bare den sju år gamle søsteren hans, Annie.

6

Ridder ved daggry_materie.indd 6

14.09.16 13.49


Hun hadde vært med ham til dinosaurtida. «Får du ikke sove?» Det var Annie som sto i døråpningen. «Niks,» sa Jack. «Ikke jeg heller,» sa Annie. «Hva driver du med?» Hun gikk bort til Jack og så på notisboka hans. Hun leste lista. «Skal du ikke skrive om gullmedaljen?» spurte hun. «Du mener gullmedaljongen?» sa Jack. Han tok opp blyanten og skrev:

7

Ridder ved daggry_materie.indd 7

14.09.16 13.49

Profile for Cappelen Damm AS

Mary Pope Osborne Ridder ved daggry  

Jack og Annie har funnet en magisk trehytte som er en tidsmaskin! De to sniker seg til hytta mens foreldrene sover. Annie kommer i skade for...

Mary Pope Osborne Ridder ved daggry  

Jack og Annie har funnet en magisk trehytte som er en tidsmaskin! De to sniker seg til hytta mens foreldrene sover. Annie kommer i skade for...