Karsten og Petras sommerbok

Page 1


Tekst: Tor Åge Bringsværd • Tegninger: Anne G. Holt

N + E P T E S TRA R AK

SOMMERBOKKARSTEN OG PETRA VIL LÆRE Å SVØMME


Karsten og Petra er fem år og bestevenner. De leker sammen hver dag i barnehaven og ofte er de sammen etterpå også. Morfaren til Petra har en gammel trebåt som heter Brahmaputra. Nå er det sommer. Det er …


… varmt i været. Da liker morfar og kjæresten hans å være på sjøen. Av og til blir Karsten og Petra med dem. Og Bassa – hunden til Petra – sitter foran i stavnen og er skipshund!


De fisker. Det napper så hardt at Petra nesten får vondt i hånden! Da er det fint at Esther sitter ved siden av henne. Esther er veldig sterk. For hun har kastet diskos da hun var ung.


Petra får to fisk. Og Karsten får tre! Esther får bare én. Morfar får ingen. For han har nok med å styre båten. Han sitter bakerst og holder i roret. Han har en liten, blå kapteinslue. Er han ikke kjekk? hvisker Esther.


Men det hyggeligste på hele båtturen ... det er når de går i land på en liten øy. Morfar kaster ut et anker og fortøyer båten.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.