Page 1


Abh

i og A njali feirer div ali til


t i a o S g L , a a k shmi. m a minne om R


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD DIVALI!


Toktok Fest og feiring God divali! © Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjoner: Malgorzata Piotrowska Prinsippdesign: Cecilie Ellefsen Sats/ombrekking: Cappelen Damm AS Omslagsfoto/illustrasjon: Malgorzata Piotrowska Forlagsredaktør: Ane Ramm Fagkonsulent: Beate Børresen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2016 1. utgave 1. opplag 2016 Boka inngår i Toktok Fest og feiring. ISBN 978-82-02-54836-0 toktok.cdu.no


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD DIVALI!


I andre etasje i det gule huset bor Abhi og Anjali. Nü er de pü sommerferie hos besteforeldrene i India, men snart skal de reise hjem.

Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God divali!  

Vinneren av Brageprisen 2016 kategori åpen klasse: Sakprosa for barn og unge! Hvert år ønsker Abhi og Anjali at bestemor og bestefar skal k...