Alene i byen

Page 1

LIVE SIRI EDVIN MARTIN ALICE OSCAR VIKTOR
LINUS ELIN
FRANK Alene i byen_materie.indd 2 25.10.2022 11:47
MAJA
KLASSEN MIN

ANDRE BARN PÅ SKOLEN

Klassen min

VOKSNE PÅ SKOLEN

ALEX
PETTER SVERRE
MADELEN
SIV OLE JONAS ULF
REKTOR
Alene i byen_materie.indd 3 25.10.2022 10:51

Les også:

Det spøker på skolen

Skolesekken

En hemmelig venn

Verdens fineste briller

Løse tenner

Ny i klassen

Vi har gått oss vill!

Vi vil ha disko

Bare skrik og bæsj

Ring 113!

Hjelp, vi kommer for sent!

Natt på skolen

Venner igjen

For en vikar!

Slåsskamp

Verdens beste venn

Småkrypjakten

Innbrudd på skolen

Hei, Hello!

Vi lager fest!

Klinke med kuler

En egen hest

Blir det bursdagsfest?

Skynd deg!

Originalens tittel: Ensamma i stan Oversatt av Lise Männikkö

Tekst: © Helena Bross, 2018 Illustrasjoner: © Christel Rönns, 2018 Først publisert av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm, Sverige. Publisert på norsk etter avtale med Bonnier Group Agency, Stocholm, Sverige.

Norsk utgave:

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023

ISBN 978-82-02-76006-9

1. utgave, 1. opplag 2023

Sats: Guro Teigen

Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2023, Latvia Satt i Bembo Std Regular og trykt på 130 g G-Print.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Alene i byen_materie.indd 4 25.10.2022 10:51

HELENA BROSS

Alene i BYEN

Alene i byen_materie.indd 5 25.10.2022 10:51
Oversatt av Lise Männikkö
Alene i byen_materie.indd 6 25.10.2022 10:52
I dag har hele klassen vært på biblioteket.
7
Alene i byen_materie.indd 7 25.10.2022 10:52
De har lånt mange spennende bøker om dinosaurer.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.