Page 1

! d a k ö t u u N

Ystad & Österlen S I M R I S H A M N, TO M E L I L L A O C H YSTA D K O M M U N

G U I D E 2 0 17

– r a m ésom

! T K E DIR 8 1 0 I 2 D N J E D I VÄL U G A ! Y T N E R N Å E D A L I E H U D S SYN cc u s s et S r å N r O e t N Ef N A N

MUSIKEN | MUSEERNA | MARKNADERNA MATEN | KONSTEN | NATUREN | BOENDET Condensed information in English

Visar guide 2017


ER D n N U K sterle Ö A & N N Å D I av Guide Ystöadr området. Våsrtnad. T T A T E R rs upplaga ristguiden f till en låg ko E H G I L M Ö J nas i 2018 åeltäckande tuga besökare V A R M A S S O u chansen atdt asytryckta ochfahntastiskt mån rd en t nå Nu ha nejd, den öjlighet at Om ig m med ger d e d i u nya G

GUIDEN ETT ÅRLIGT MAGASIN FÖR SYDÖSTRA SKÅNE MED SPÄNNANDE TIPS PÅ BESÖKSMÅL Guide Ystad & Österlen med Omnejd är ett magasin som speglar vårt underbara område året runt. Här bjuds på härliga upplevelser och tips i text och bild som lockar till utflykter och väcker nyfikenheten att upptäcka alla fina besöksmål på Österlen med kringliggande områden.

NU UTÖKAD Guide Ystad & Österlen är i år utökad vilket betyder att den fortsatt har fokus på Österlen och kommun­ områdena Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Härutöver speglas nu även Sjöbo och Skurup i ord och bild för att guiden 2018 skall omfatta hela sydöstra Skåne. Din medverkan gör skillnad. Boka Din annons nu.

FÖRMÅNLIG MODULANNONS Ett bra och prisvärt sätt att synas i Guiden är att boka en modulannons. Modulannons kan beställas under följande kategorier: Kultur & Historia, Konst, Natur, Mat & Nöje samt Boende.

STOR SPRIDNING Guide Ystad & Österlen 2018 kommer att finnas på de flesta turistbyråer i Skåne och i de större städerna i Sverige. Vi kommer också att distribuera Guiden till turistanläggningar i området. Du får oavsett annonsstorlek en fantastisk exponering under hela året. Alla annonsörer får en startkartong med ett femtiotal guider direkt från tryckeriet.

Med vänliga hälsningar Teamet som producerar Guide Ystad & Österlen med Omnejd

Ansvarig utgivare är CA Andersson. Guiden är helt annonsfinansierad.


DSA N K R MA L L I 18 V 0 2 U D T T H U R B Ä S TA S Ä A J L Ä D U V A M H ET PÅ N A K HÄR IN VERKS FÖRA D MODULANNONS Om du driver en verksamhet som erbjuder Kultur & Historia, Konst, Natur, Mat & Nöje eller Boende så bokar du en modulannons med bild och kort text till förmånligt pris. Du anger själv under vilken kategori du vill synas. Modulannonsen har måttet 43 x 65 mm och produceras av oss enligt en standardiserad mall. Modulannonsen kommer att innehålla symboler för information anpassad till din verksamhet. Du kan själv välja symboler vid din bokning. Modulannonspris 2018: 2.510 kr.

Rubrik

Exempeltext; Hög standard, D/WC på rum, avskilt läge vid naturreser­ vat, helårsöppet, Hcp-anpassat, konf. möjligheter, trädgård, grillplat­ ser, vandringsleder.

Adress 0000-00 00 00 www.internet.se

ANNONS Vill du synas ännu bättre och profilera din verksamhet, har mycket att berätta om din anläggning eller faller utanför de kategorier som har modulannons?

A

C

Då är en annons det perfekta alternativet. Tänk också på att en annons i guiden exponerar er verksamhet under hela året! Annonspriser 2018 (inkl reklamskatt) A. 1/8-sida Liggande   90 x   65 mm B. 1/4-sida Liggande 184 x   65 mm C. 1/4-sida Stående   90 x 134 mm D. 1/2-sida Liggande 184 x 134 mm E. 1/2-sida Stående   90 x 272 mm F. 1/1-sida 210 x 297 mm + 3 mm G. Insida omslag, sidan två, helsida H. Insida omslag, näst sista sidan, helsida I. Sista sidan

B 3.960 kr 5.950 kr 5.950 kr 11.595 kr 11.595 kr 22.000 kr 24.000 kr 24.000 kr 26.000 kr

ANNONSBOKNING OCH FRÅGOR Kontakta guideteamet när du vill boka annons eller har frågor. Peder Göransson, 0705-10 09 57, peder.goransson@caandersson.com Annette Ohlsson, 0739-10 54 60, annette.ohlsson@caandersson.com Se även: www.caandersson.com/guide-ystad-och-osterlen/

E

D

G


KRAV PÅ M O D U LMATE R IAL

Bild Bildformatet är liggande, 38 x 25 mm. Bild i annat format beskärs att passa bildytan. Text Modultexten om din verksamhet omfattar: • Rubrik max 25 tecken inklusive mellanslag, förslagsvis ditt företagsnamn. • Brödtext, max 160 tecken inklusive mellanslag. • Adress, telefonnummer och webbadress ingår inte i denna textmängd utan har ett eget utrymme.

KRAV PÅ AN N O N S MATE R IAL Färdigt annonsmaterial ska levereras som högupplöst, tryckfärdig pdf med bilder i CMYK-format.

MATE R IALAD R E SS O C H TI D E R

Annonsmaterial skickas till CA Andersson snarast möjligt men senast den 31 januari 2018, på e-post; annette.ohlsson@caandersson.com. Uppge företagsnamn, ditt namn, adress och telefonnummer samt referens.

FAKTURERINGS- OCH BOKNINGSVILLKOR

Fakturering av hela annonskostnaden sker vid bokning av annons. Sista betalningsdag är den 15 februari 2018. För bokade men ej betalda bokningar, tas annonsen bort från Guiden men fakturabeloppet kvarstår. Påminnelseavgift är 300:- samt dröjsmålsränta om likvid ej erläggs i tid. Moms tillkommer på samtliga priser. Reklamskatt ingår i annonskostnaden.

R E D A K T I O N E L LT M A T E R I A L Har Du uppslag för Guide 2018, kontakta redaktören Rita Rohlin, i första hand per mail, rita.ystadosterlen@gmail.com eller 0766-24 15 60, alla ämnesområde. Du kan även kontakta lennart@orvarsson.se eller 0709-14 00 44 direkt för uppslag gällande natur, mat och boende.

Ystardl& n Öste e

Fånga känslan Välkommen till oss på stranden

slan Fånga kän Välkommen

till oss på

stranden

SIMRIS

HAMN,

TO M EL

D C H Y S TA ILLA O

KOMMU

N

e

ysb.s e | info@ 30 | ysb.s

S I M R I S H A M N, TO M E L I L L A O C H YSTA D K O M M U N

Yst Östeardle& n

G U I DE 2016

SIMRIS

2 0 15 GUIDE

RN A MA RK NA DE SE ER NA | EN DE T 0411-136 30 | ysb.se | info@ysb.se | MU TU RE N | BO MU SIK EN NS TE N | NA KO | N TE MA

0411-136

Ystad & Österlen

HAMN, T OMELI

LLA OCH YSTA D K OMMU

N

GUIDE 2 0 17

MUSIKEN | MUSEERNA | MARKNADERNA MATEN | KONSTEN | NATUREN | BOENDET Condensed information in English

MU SIK EN | MU MATE N | KO SE ER NA | MA RK NA DE RN NS TE N | NA TU RE N | BO A EN DE T Condensed

information

in English

Folder guide 2018  
Folder guide 2018