__MAIN_TEXT__

Page 1

OMHÄNDERTAGANDE BEHÖVS

JA

NEJ

NEJ AKUT

Ring förälder

Ring Polis

Ring 112

Hemma? Ta över ansvaret?

NEJ

JA

Ring Polis

Hämtar barnet?

Nej, kan inte

Vänta in!

Lämna över barn och ansvar

Samtycke

JA

Annan anhörig?

NEJ

Ring Polis

Profile for CA Andersson

Nattvandring - Omhändertagandeschema  

Layout och tryck: CA Andersson, Malmö

Nattvandring - Omhändertagandeschema  

Layout och tryck: CA Andersson, Malmö