Nattvandringens ABC

Page 1

NATTVANDRINGENS

ABC


INNEHÅLL Att nattvandra............................................................. 3 Etiken.......................................................................... 3 Gyllene regler............................................................. 4 Tystnadsplikt............................................................... 5 Envarsgripande........................................................... 6 Omhändertagande.................................................. 7-9 Nödvärn, beslagta och visitera................................. 10 Hemtransport........................................................... 10 Krishantering.............................................................11 Försäkring..................................................................11 Vanliga frågor........................................................... 13 Viktiga telefonnummer............................................ 19

2


ATT NATTVANDRA Nattvandrar du för första gången? Inga problem! Läs igenom denna broschyr så är du ett steg närmare att gå ut. Har du nattvandrat förut – bläddra igenom som repetition. Var inte rädd för att fråga den ansvarige för kvällen. Ditt engagemang gör skillnad!

ETIKEN Vi skall respektera ungdomarna, vara positiva förebilder och ha tid till att lyssna, prata, diskutera, medla och ge råd. Vi skall också sträva efter samverkan och ett ökat vuxenengagemang där ungdomarna är. Vi skall våga vara vuxna och sätta gränser utan att gå över gränsen, genom detta sätter vi ramar. Var aldrig rädd för ungdomarna! 3


NATTVANDRARENS GYLLENE REGLER

4

Var synliga, observera och hjälp, tillkalla hjälp om det är nödvändigt

Gå alltid ut i grupper om minst två och max fem personer.

Lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft

Vi hjälper gärna till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem

Vi skall verka för samverkan mellan den lokala nattvandrargruppen, företag, kommun, myndigheter och andra grupper inom samhället.


TYSTNADSPLIKT Nattvandrare har ingen i lag reglerad tystnadsplikt, men moraliskt är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Beroende på vad vi får höra, kan vi vara tysta eller föra det vidare. Allt utgår ifrån barnets bästa och i samförstånd. Lova aldrig någon tystnad innan du vet vad det gäller.

5


ENVARSINGRIPANDE Som nattvandrare har vi inte några egna rättigheter utan vi följer lagstiftningen.

ENVARSREGELN Man har rätt att gripa eller omhänderta en person om: Brottet ger fängelsestraff, om personen är efterlyst eller på flyende fot. (Denna regel gäller ej vid berusning.)

VIKTIGT Man skall efter envarsingripande skyndsamt kontakta och överlämna personen till polis.

6


”Ett påbörjat omhändertagande innebär ansvar tills anhörig eller myndighet övertar ansvaret.”

OMHÄNDERTAGANDE Vid omhändertagande bör alltid en erfaren nattvandrare fatta beslut. Ett påbörjat omhändertagande innebär ansvar tills anhörig eller myndighet övertar ansvaret. Dokumentera alltid vad som sker när ni gör ett omhändertagande och följ i möjligaste mån handlingsschema som finns på sidan nio i denna broschyr. 7


Det är viktigt att man handlar rätt vid ett omhänder­ tagande. Felaktigt ingripande kan bli olaga frihetsberövande, följ därför alltid schemat. När du börjat ett omhändertagande har du påtagit dig ansvaret fram till att vårdnadshavare eller myndighetsperson övertar ansvaret.

8


OMHÄNDERTAGANDE BEHÖVS

JA

NEJ

NEJ AKUT

Ring förälder

Ring Polis

Ring 112

Hemma? Ta över ansvaret?

NEJ

JA

Ring Polis

Hämtar barnet?

Nej, kan inte

Vänta in!

Lämna över barn och ansvar

Samtycke

JA

Annan anhörig?

NEJ

Ring Polis

9


NÖDVÄRN, BESLAGTA OCH VISITERA Nödvärn innebär att du kan bryta lagen i nödsituation. Regeln är: NÖD BRYTER LAG. Du får aldrig bruka mer våld än nöden kräver och skall omgående kontakta och informera polis. Ditt ingripande skall stå i proportion till gärningen. Vi har ingen rätt att beslagta alkohol från ungdomar. Alkohol som hittas tas som hitte­gods och överlämnas till polisen. Vi har ingen rätt att visitera, men enligt envarsregeln kan visitation göras som skydd för dig själv. Vid t.ex. kraftig berusning kan du också leta efter id-handlingar. Nöd går före lag.

HEMTRANSPORT Vi transporterar aldrig hem någon. Kan inte förälder eller annan anhörig hämta då är det polis som får transportera eller fatta beslut om hur transport skall ske. 10


KRISHANTERING Om nattvandrare eller annan kommer till skada kan krishantering vara viktig. De som drabbas skall omgående samlas, prata igenom och fatta beslut om fortsatt vandring eller att avbryta. Ansvarig skall vara samtalsledare i debriefingen. I försäkringen finns krishantering som steg två. Var inte rädd för att vara ärlig i samtalet – ärlighet är bästa medicinen. Glöm inte att kontakta stiftelsens kansli snarast möjligt.

FÖRSÄKRING Du är försäkrad till, under och från natt­vandring. Vid ev. skada skall skadeanmälan göras enligt information som finns på vår hemsida. Kontakta ansvarig i din nattvandrargrupp. Man skall dock inte ge sig in i situationer som man inte kan hantera eller där skaderisk föreligger. 11


12


VANLIGA FRÅGOR Varför röda jackor istället för gula? För att markera den helt nya verksamheten, nattvandring.nu, och inte bli förknippade med den gamla. Den röda syns bra och är tydligt märkt. Vad är min roll som nattvandrare ikväll? Enkelt – vi rör oss ute på stan, söker kontakt, visar oss, samtalar med ungdomar, kanske hjälper någon, plåstrar om – bara finns. Vi skall skapa trygghet för alla. Vad får vi göra som nattvandrare? Vi har inga egna lagar, utan följer det som gäller för alla medborgare. Vi är inget medborgargarde eller vaktbolag. Vi skall inte utge oss för att representera myndighet.

13


Går man ensam eller delas vi in i grupper? Man får ALDRIG nattvandra ensam utan det måste alltid vara minst två i varje grupp, dock rekommenderas tre. Vem kontaktar jag om något händer? Är det inte akut – ansvarig för kvällen. I nöd­situation är det alltid 112 som gäller men tänk på att informera ansvarig utan dröjsmål. Hur länge på kvällen nattvandrar man? Detta avgör varje enskild nattvandrargrupp. Vissa går alltid till 01.00 medan andra grupper går tills ungdomarna gått hem. Om jag ser grannens barn dricka – skall jag ringa föräldrarna? Detta är något du själv måste avgöra. Du skall dels tänka på din relation med grannen men också tänka på den roll du har som nattvandrare – skapa förtroende.

14


Skall vi låna ut pengar, snus eller cigaretter om ungdom frågar? Absolut inte, är det självklara svaret. Får vi gå in på en fest? Nej, inte mer än att vi blir ombedda eller inbjudna för att titta. Om nödsituation uppstår – kontaktas polis innan man går in. Nöd bryter lag! Hur ser polisen på nattvandrarna? Vår erfarenhet är att polisen uppskattar nattvandrarna och gärna samverkar på olika sätt. Gäller försäkringen om jag använder min privata bil i samband med nattvandring, för t.ex. hemtransport av berusad ungdom? I den försäkring du har via nattvandring.nu utgår ingen ersättning i samband med att privat bil används. Du måste höra med ditt eget försäkringsbolag. Men generellt kan sägas att om gruppen vill ha bil vid nattvandring är det ok, speciellt i vissa kommuner där det är stora avstånd och ungdomarna rör sig över stora ytor. 15


Får den som är under 18 år nattvandra? Ja. Ungdomar mellan 15-18 år får nattvandra. De skall alltid gå med en myndig nattvandrare och bära annan jacka eller identifikation. Den röda jackan får bara bäras av myndig nattvandrare. MC-nattisar eller nattvandring på MC är det möjligt? Självklart. Men här gäller att man inte har MC som väsnas för mycket och att de klart och tydligt går att identifiera nattvandrare t.ex. genom nattvandrarvästen eller annan märkning som då gruppen själv bekostar. Tänk på att informera polisen. Ringer vi hem när vi ser någon dricka eller röka som inte har åldern inne? Det handlar om att vi skall skapa förtroende bland våra barn och ungdomar – vi får inte upplevas som ”skvallerbyttor”. Men, här måste man själv och gruppen vara överens om hur man handlar.

16


Skall vi ”jaga/förfölja” ungdomarna? Nej, inte under några omständigheter. De får aldrig uppleva sig jagade, utan vill de inte ha kontakt just nu, låt bli. De kommer säkert höra av sig senare eller söka kontakt nästa gång ni ses under kvällen. Vad gör jag om mitt eget barn är ute den kvällen jag nattvandrar? Du gör inget – mer än nattvandrar. Barnet får ALDRIG uppleva att du är ”barnvakt för ditt eget barn”, så uppmärksamma ansvarig eller den grupp du går med om situationen och undvik att DU söker kontakt. Låt barnet ta kontakt. Kan jag låna ut min mobil om en ungdom frågar? Självklart kan du göra det, men försök i första hand få någon av dennes kamrater att låna ut sin. Poängtera att det är ok för ett kort samtal hem och inte för att prata med kompisarna.

17


Får jag ta med hunden på nattvandring? Detta avgör man i den lokala nattvandrargruppen, men VÅR rekommendation är att man inte tar med hunden. Dels kan den upplevas provocerande men många kan också bli skrämda, känna fruktan och vara allergiska. Tänk också på att, även om det just denna kväll är ok i gruppen, kan det nästa kväll vara en vandrare som är allergisk och skall bära din nattvandrarjacka. Kan vi ge t.ex. huvudvärkstablett till ungdom vid nattvandring? Här säger vi klart och tydligt – NEJ! Vi skall aldrig ge någon tabletter/medicin av något slag även om det bara är för huvudvärk. Ansvaret för detta ligger på vårdnadshavare eller sjukvårdspersonal.

18


VIKTIGA TELEFONNUMMER:

19


BESÖKSADRESS

T-BANA

Stiftelsen nattvandring.nu Skandia huset (anmälan i receptionen) Lindhagensgatan 86 Stockholm

Grön linje, hållplats Thorildsplan. (3 minuters promenad)
 Åk mot Alvik, Hässelby, Vällingby.

POSTADRESS

TELEFON

Stiftelsen nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm

Växel dagtid 09.00-16.00 08-50 66 55 80

E-POST info@nattvandring.nu