Nattvandring - Folder

Page 1

INNAN DET HÄNDER. VI FINNS DÄR DET HÄNDER.

VAR MED OCH BIDRA TILL EN TRYGGARE FRAMTID

För att skapa ett trivsammare samhälle för alla, är förebyggande insatser ofta den effektivaste och billigaste metoden. Och tiden den värdefullaste investeringen.

Förebyggande insatser är en investering för framtiden där resultatet kanske inte märks direkt utan mer på längre sikt men det är en säker investering.

Att nattvandra/trivselvandra är ett sätt att bidra med tid och närvaro där och när den verkligen behövs som bäst.

Många ungdomar som är ute på kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Men också har man behov av trygga och positiva vuxna kanske på dagtid när skolan slutar. En del bara just för stunden, andra har aldrig någon som undrar var de är och hur de mår. Andra ungdomar vill se vuxna som bryr sig under dagen. I köpcentret, kring skolan eller vid busshållplatsen efter skoldagen.

Det behövs fler vuxna som kan lyssna, trösta eller som bara finns till hands där det händer. Innan det händer! Vi heter nattvandring.nu och vi pratar nattvandring men det är du/ni som avgör när på dygnet behovet finns och när ni vandrar. Kanske ni kallar det för trivselvandring men går med våra kläder under vårt varumärke och omfattas av alla förmåner.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Du kanske redan har en lokal nattvandringsgrupp på din ort – då kan du ansluta till den och gå med ut de timmar du vill och kan.

Som nattvandrare går man inte hela natten och ni går alltid i grupp.

Du får frisk luft och motion men träffar också många andra vuxna och framför allt – många ungdomar. Genom att gå med ut några timmar visar du att du bryr dig. Att du ger av din tid. Att du finns där det händer. Innan det händer!

Men du kan också ta initiativet till att starta en lokal grupp. Det är enkelt och du får stöd och hjälp från nattvandring.nu. Det finns inget medlemskap, vi har inga årsmöten eller medlemsavgifter. Däremot har varje lokal grupp ett nätverksavtal genom vilket vi håller med reflexvästar, kurser, försäkring, trycksaker med mera – helt utan kostnad.

Ni kan ägna er åt dag- eller nattvandring, utveckla er verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna och framför allt – finnas ute för barn och ungdomar.

Hos nattvandring.nu finns ett kansli med stor erfarenhet och kunskap som stöttar de lokala grupperna tillsammans med stiftelsens regionansvariga.

Vi har ingen stor administration utan arbetar i en enkel, trygg och stabil verksamhet där kvalitet går före kvantitet.

VILKA ÄR VI?

Nattvandring.nu är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring/trivselvandring i hela landet och i nordisk samverkan.

Nattvandring.nu bildades 2008 av bland annat försäkringsaktiebolaget Skandia.

Vårt syfte med verksamheten är att få ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar, men också för att stödja, främja och utveckla ”trivselvandring/nattvandring” i Sverige.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa genom att skapa förtroende och dialog. Men också få ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar. Detta ger ett trivsammare samhälle för oss alla.

VILKA ÄR VI?

De lokala grupperna/föreningarna hittar du enkelt via vår websida: www.nattvandring.nu där du hittar en karta med alla grupper.

Du kan också ta direktkontakt med nattvandring.nu: Nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm

Telefon: 08-50 66 55 80 (dagtid) E-post: info@nattvandring.nu

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.