Nattvandring - Folder Stiftelsen

Page 1

VI FINNS DÄR DET HÄNDER. INNAN DET HÄNDER.


”Att nattvandra är ett sätt att bidra med tid och närvaro där den verkligen behövs.”

VAR MED OCH BIDRA TILL EN TRYGGARE FRAMTID För att skapa ett tryggt samhälle för alla, är förebyggande insatser ofta den effektivaste och billigaste metoden. Och tiden den värdefullaste investeringen. Att nattvandra är ett sätt att bidra med tid och närvaro där den verkligen behövs. Många ungdomar som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna. En del bara just för stunden, andra har aldrig någon som undrar var de är och hur de mår. Andra ungdomar vill se vuxna som bryr sig under dagen. I köpcentret, kring skolan eller vid busshållplatsen efter skoldagen. Det behövs fler vuxna som kan lyssna, trösta eller bara finnas till hands där det händer. Innan det händer.


SÅ HÄR FUNGERAR DET Du kan ansluta dig till en redan befintlig nattvandringsgrupp och gå med ut de timmar du kan och vill. Du får frisk luft och motion men träffar också många andra vuxna och framför allt – många ungdomar. Genom att gå med oss ut visar du att du bryr dig. Självfallet kan du också ta initiativ till att starta en lokal nattvandringsgrupp. Det är enkelt och du får det stöd och hjälp du behöver. På nattvandring.nu har vi inget medlemskap, inga årsmöten eller medlemsavgifter. Däremot tecknar varje lokal nattvandrargrupp ett nätverksavtal och detta är helt kostnadsfritt. Alla lokala nattvandringsgrupper erhåller jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker och informationsmaterial, kurser, studiecirklar, föreläsningar med mera. Kostnadsfritt. Grupperna kan ägna sig åt dag- eller nattvandring och utveckla sin egen verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Stiftelsen nattvandring.nu har ett kansli med stor erfarenhet och kunskap som stöttar de lokala grupperna tillsammans med vår Styrgrupp. Styrgruppen består av erfarna nattvandrare som är kansliet ”förlängda arm” på regional nivå. Tack för din tid – tveka inte att höra av dig om du undrar något.


VILKA ÄR VI? Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och på så sätt skapa förtroende och dialog. Men också få ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar. Det ger oss bättre förutsättningar att minska gatuvåldet och användandet av alkohol och andra droger. Något som ger ett tryggare samhälle för oss alla.

POSTADRESS

TELEFON

Stiftelsen nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm

Växel dagtid 09.00-17.00 08-50 66 55 80 E-POST info@nattvandring.nu