__MAIN_TEXT__

Page 1

FONDACIJA

NATTVANDRING.NU

Kada ćete izaći sa nama? Jakna za vas je uvek spremna.

NEKA PROSTA PRAVILA

KAKO DA NASTAVITE

ZA ČLANOVE NOĆNIH PATROLA

Da li ste zainteresovani da kontaktirate vašu najbližu lokalnu grupu za noćne patrole? Da li razmišljate o formiranju vaše grupe i jednostavno želite da saznate više?

Članovi noćnih patrola nikad se ne ponašaju kao zaštitnici, čuvari, osvetnici i slično.

Nikad ne smemo preturati po ličnim stvarima ili obavljati pretrese (ovo se ne primenjuje u hitnim slučajevima, „Zakon primenljiv u hitnim slučajevima“)

Članovi noćne patrole nikad ne bi trebalo da se predstavljaju kao predstavnici organa vlasti ili da rade za njih.

Članovi noćnih patrola nisu formalno obavezani na poverljivost – ova obaveza je moralna. Na svakom članu noćne patrole / grupi noćne patrole je da sam odluči šta da prijavi i kome. Imajte u vidu poverenje između mladih ljudi i vas kao člana noćne patrole.

Članovi noćne patrole ne smeju nikad oduzimati alkohol ili druge droge od drugih osoba. Po Švedskom zakonu, samo policija ima to pravo.

Ovo važi bez obzira na starost osobe.

Izvođenje vašeg psa u noćnu patrolu može biti smatrano kao dobar način za kombinovanje dobrog dela sa slobodnim vremenom. Ipak, iskreno savetujemo da ne vodite pse u noćnu patrolu. Ovo može biti zastrašujuće za nekoga, dok je takođe veoma važno uzeti u obzir osobe sa alergijama, a i šta biste uradili sa psom ako dođe do hitnog slučaja?

Da biste pronašli vašu lokalnu grupu za noćnu patrolu, posetite www.nattvandring.nu i potražite pod „hitta din grupp“ (pronađite vašu grupu). Možete takođe poslati poruku e-pošte na: info@nattvandring.nu za detaljnije informacije. Ako ste zainteresovani za osnivanje lokalne grupe za noćnu patrolu, kontaktirajte nattvandring.nu fondaciju na adresu e-pošte: info@nattvandring.nu ili pozovite +46 8 50 66 55 80 da biste dobili savet.

Stiftelsen nattvandring.nu c/o Skandia SE-106 55 Stockholm 09.00-17.00 +46 (0)8-50 66 55 80 info@nattvandring.nu www.nattvandring.nu


Nattvandring.nu je fondacija osnovana od strane energetske kompanije E.ON i osiguravajuće kompanije Skandia – na inicijativu Vere Đorđević i Džejn Lundholm. Fondacija pokreće mrežne sporazume sa grupama i udruženjima koje žele da promovišu lokalne noćne patrole širom Švedske. Sa ciljem da obezbedi nove grupe noćnih patrola, nattvandring.nu obezbeđuje jakne, osiguranje, predavanja, materijalnu podršku, obuku i ostalo za lokalne grupe, škole, sportske klubove i roditeljske i / ili školske odbore. Na kraju, želimo da širom Švedske odrasli ljudi uzmu učešće u noćnim patrolama u svakom gradu i predgrađu. ISTORIJA U 2006, započet je posao u razvoju koncepta za ono što je kasnije postalo nattvandring.nu i u februaru 2008 E.ON je odlučio da postane partner u tada predloženom ekonomskom udruženju, nattvandring. nu

ŠTA SU NOĆNE PATROLE? Noćne patrole pokazuju da vam je stalo. Mladi ljudi koji izlaze vikendom uveče i noću često imaju potrebu za odraslima u svojoj blizini. Mi smo svuda gde ti mladi ljudi mogu biti, vidljivi i dostupni na ulicama i gradskim trgovima. Mi stvaramo poverenje i bezbednost tako što smo tu za mlade ljude kojima je potrebna pomoć. Od nas se može tražiti da slušamo, posredujemo, pružimo prvu pomoć ili prosto pozajmimo mobilni telefon. Članovi noćne patrole ostvaruju značajnu zrelu vezu sa mladim ljudima u različitim situacijama. Čak i oni koji imaju bezbedno i prijatno kućno okruženje mogu se ponekad naći u situacijama u kojima im je potrebna vaša pomoć. Drugima mogu nedostajati pouzdane odrasle osobe u njihovim životima. Povećano prisustvo odraslih pomaže u zaštiti mladih ljudi i smanjuje slučajeve nasilja, vandalizma, upotrebe alkohola i droge. Članovi noćne patrole nisu policajci, čuvari ili socijalna služba. Mi smo jednostavno odrasli ljudi sa hrabrošću da se ponašamo kao odrasli, koji se brinu i preuzimaju odgovornost.

Pošto su stavke vezane za osiguranje bile važne, bilo je logično obratiti se kompaniji Skandia, koja osigurava noćne patrole još od 1993. Kompanija Skandia je veoma pozitivno prihvatila novi pristup i takođe odlučila da postane partner u organizaciji.

Ako ste stariji od 18 godina, brinete o mladim ljudima i želite da budete uzor, možete postati član noćne patrole. Neke noćne patrole takođe uključuju ljude koji su mlađi od 18 godina. Oni će uvek biti u društvu iskusnog, odraslog člana noćne patrole.

Partneri su tada doneli odluku da Skandia i E.ON osnuju fondaciju koja će preuzeti koncept, brend i poslove.

Kao član noćne patrole, važno je da budete društveni i fleksibilni; svaka noć i svaka mlada osoba je jedinstvena.

PERSPEKTIVE Vizija stabilnog i jednostavnog osnovnog rada pokazala se uspešna. U veoma kratkom vremenskom periodu ideja o roditeljima u noćnim patrolama razvila se u jak pokret u celoj državi, od Haparande na severu do Istada na jugu.

Kao član noćne patrole, važno je da budete društveni i fleksibilni; svaka noć i svaka mlada osoba je jedinstvena.

ŠTA RADE ČLANOVI NOĆNE PATROLE? Članovi noćne patrole izlaze na ulice i gradske trgove i kreću se među mladim ljudima, pružajući sigurnost. Mi poštujemo mlade ljude, pozitivni smo uzor i uvek imamo vremena da saslušamo, popričamo, diskutujemo, posredujemo i ponudimo savet. Sarađujemo sa policijom i drugim organima vlasti bez ometanja i naše prisustvo treba da poveća angažovanje odraslih. Članovi noćne patrole imaju hrabrost da se ponašaju kao odrasli i postavljaju granice bez njihovog kršenja. Patrole se sastoje od grupa od najmanje dve osobe – preporučuju se tročlane grupe – u večerima kada je puno mladih ljudi u okolini. Očigledno je da mi ne patroliramo celu noć, već onoliko sati koliko želimo i možemo postići. Noćne patrole pružaju vam rekreaciju i svež vazduh, priliku za izgradnju odnosa i razvijanje povezivanja sa ostalim odraslima, mogućnost upoznavanja mnogih pozitivnih i srećnih mladih ljudi i mogućnost da pokažete da vam je stalo.

Profile for CA Andersson

Nattvandring - Serbien  

Layout: CA Andersson, Malmö

Nattvandring - Serbien  

Layout: CA Andersson, Malmö