SuperMAG oktober 2023

Page 1

DOSSIER HR

Jason en Martijn Vis (Jumbo Balen)

TEVREDEN MEDEWERKERS, TEVREDEN KLANTEN

SAMEN BOUWEN AAN EEN SUPERBUURT

Dit was het Weekend van de klant

MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL OKT-NOV 2023 SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar in februariapriljunioktoberdecember |Afgiftekantoor Antwerpen X | P209546 | PB-PP België(N)-Belgique
SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.
Kaas uit Zwitserland. www.kaasuitzwitserland.be
EEN EEUWENOUD RECEPT ZONDER GLUTEN EN LACTOSE. ZEER EIGENTIJDS. Zwitsers. Natuurlijk.

Tip:

Check de compleet vernieuwde website van PMO via www.pmocvba.be

Gaan we nog eens een ‘opleidingske’ doen?

Laura Debever van Proxy Park Brugge boekte de nieuwe opleiding ‘Competentiechecks’ voor haar team. “Iedereen moet de kans krijgen om bij te leren. Dat is waardevol voor je job maar ook in je dagelijkse leven”, vertelt ze daarover. Tijdens de talentscans ging PMO-trainer Yvan Dierckxsens op zoek naar de sterktes en talenten van ieder individu. Het werd een intensief maar bijzonder boeiend traject. Lees er alles over in ons dossier.

Bij PMO (Personeel- en Management Opleidingen) zijn wij aanhangers van de positieve psychologie. Martin Seligman, een van de grondleggers, is ervan overtuigd dat iedereen – ongeacht diploma, afkomst ... – wil en kan groeien. Investeer dus in de sterke eigenschappen van je medewerkers in plaats van je blind te staren op hun tekortkomingen. Dan pas kun je hen professioneel én persoonlijk laten groeien.

‘Wij helpen mensen groeien’ is de slogan waarmee PMO, het opleidingscentrum van Buurtsuper.be, winkelmedewerkers, leidinggevenden en zaakvoerders overtuigt om te investeren in opleidingen. Vroeger reageerden sommige zaakvoerders, als ik hen bezocht en met hand en tand trachtte te overtuigen, met ‘Allez, we zullen nog eens een ‘opleidingske’ gaan doen’.

Als zelfstandige ondernemers zich willen blijven onderscheiden van onlineshopping en thuisbezorgers van boodschappen en complete maaltijden (of wat ervoor moet doorgaan …), zullen zij een complete opleidingscultuur moeten integreren in hun beleid. Gelukkig stellen we meer en meer vast dat menig buurtsuper beseft dat ze op dat punt een ‘versnellingske’ hoger moeten schakelen.

Luc Ardies

www.facebook.com/buurtsuperunizo

www.buurtsuper.be

OKT-NOV 2023 3
“Investeer in de sterke eigenschappen van je medewerkers in plaats van je blind te staren op hun tekortkomingen.”

Inhoud OKT-NOV 2023

Colofon

Dit magazine is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.

Redactieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Oplage: 4.000 ex. - verschijnt 5 keer per jaar

Secretariaat en abonnementen: Sarah Torrekens, 02 212 26 22

Directeur Buurtsuper.be: Luc Ardies

Redactie: Nele Schoofs, ZINNIG

Fotografie: Medialife

Vormgeving: Kapitan, www.kapitan.be, 011 22 72 57

Advertenties: Yannick Muls, 0476 78 30 12

V.U.: Buurtsuper.be

Buurtsuper.be

Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Wij verdedigen hun collectieve belangen, inspireren en ontzorgen hen door een aangepast aanbod van individuele diensten en adviezen.

Lid worden van Buurtsuper.be?

Neem contact op via info@buurtsuper.be of schrijf meteen € 543,29 (€ 449 excl. btw) over op BE35 4263 1182 2137 (UNIZO-lidmaatschap incl.) en je bent een jaar lid vanaf het moment van betaling.

Superbuurt

Buurtsuperfeest met Groentevakman en Buurtsupers van het jaar

Weekend van de klant Een topeditie met veel blije gezichten

Superbuurtsticker Hangt jouw exemplaar al op?

6 Voor jou in de bres Over statiegeld, studentenjobs en franchisecontracten

16 Op de koffie met … … PMO-manager Bart

19 Voordelen voor leden Daarom is Sophie al lid sinds 2013

20 Inspiratietrip naar Duitsland Buurtsuperparels in Rijn-Ruhr

De rekbaarheid van een franchiseformule Het frietzakmodel van Jumbo Balen

24 Gluren bij de buren Koffiebranderij in de buurtsuper

26 Winkelopeningen Nieuw in de buurt

30 Expert aan het woord Elke Geraerts over veerkracht

34 Q&A

Wat is een cafetariaplan?

36 In de kijker Groentevakman 2023: Vershuis

41 Flandrien Kaas Respect voor traditie en vakmanschap

Coverstory
42
8
4

DOSSIER HR in de retail

46

Scherpstelling

Hoe hou je rekening met (de talenten van) iedereen? Welke opleidingen hebben we morgen nodig in de retail? Bestaan er tips op het vlak van digitaal aanwerven?

Dossier
72
Scoren
En welke tools heb je nodig om je hr-beleid efficiënter te organiseren? teams
met kleurrijke
Rebranding
48 PMO in een nieuw jasje
én kersverse website
Inspiratie
leuke content
52 HACCP en voedselveiligheid Cruciaal: een goede handhygiëne 53 Socialmediatips
voor
de
België: hotspot voor appels en peren
De knapperige kanjers van het najaar De lekkerste appels en peren van Belgische bodem
VLAM legt cijfers voor De Belg houdt van zijn stukje vlees
Croustico-klant van het eerste uur Vlotte leveringen en interessante promo’s
Too Good to Go Minder weggooien, meer verdienen 86 Een Belux-Mondial-klant getuigt Uniformiteit én een professionele uitstraling 90 Mooimakers 7 professionele aanspreektips 92 Superinsect Waardevolle kennis na eerste staalname 94 Slimmer sorteren dankzij Valipac Kende jij deze 4 premies al? 97 Nieuw op ’t schap Het lekkerste productnieuws 98 Achter de schermen Foto’s van Jimmy Kets doen watertanden OKT-NOV 2023 5 56
72 Op tour bij
boer
74
78
80
82

Uitdagende zomer en heet najaar

Zomervakantie of niet, ook in de afgelopen maanden bleef Buurtsuper.be de belangen van haar leden – buurtsupers en speciaalzaken – verdedigen op alle fronten. Het was op syndicaal vlak alvast een uitdagende zomer en ook het najaar belooft moeilijk te worden.

Eerste Delhaize-winkels bekend

Delhaize maakte de namen bekend van de eerste 51 supermarkten die verzelfstandigd worden. 19 hiervan werden overgenomen door Vlaamse zelfstandige ondernemers die reeds aangesloten waren bij Delhaize. Buurtsuper.be wenste de betrokken ondernemers veel succes. De belangenorganisatie schreef niettemin Delhaize aan om de nieuwe franchisecontracten, voortaan ook de standaardovereenkomsten, grondig aan te passen op minstens tien punten. De brief werd ondersteund door (ondertussen) meer dan 100 zaakvoerders die samen meer dan 150 AD’s en Proxy-winkels beheren. Delhaize gaf desondanks in De Tijd aan ‘niet onder de indruk te zijn’, maar zou toch bereid zijn om de vraag naar onderhandelingen over die nieuwe contracten te bekijken.

UNIZO en Buurtsuper.be

verwerpen criminele actie tegen

Delhaize-winkels

UNIZO en Buurtsuper.be veroordeelden via een persbericht de vandalenacties die plaatsvonden tegen twee Delhaize-winkels in Denderleeuw. “We roepen alle partijen op om de sereniteit te laten weerkeren en rekenen erop dat ook de vakbonden deze acties veroordelen”, zei Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be. De twee Delhaize-winkels in Denderleeuw werden beklad met onder meer het woord ‘boycott’ en ramen en deuren werden vernield.

“Franchise biedt het beste van twee werelden, maar ...

De schaalgrootte van (inter)nationale franchisegevers gecombineerd met de lokale verankering van zelfstandige ondernemers kan hét antwoord zijn op de groeiende e­commerce. Maar onevenwichtige contracten bedreigen het zelfstandig ondernemerschap, de tewerkstelling en de vrije markt.”

Begin september werden Buurtsuper.be en de Waalse zusterorganisatie APSLIA uitgenodigd door minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s David Clarinval. Buurtsuper.be informeerde beide kabinetten over de nefaste gevolgen van de nieuwe generatie franchisecontracten voor het zelfstandig ondernemerschap, de tewerkstelling in de supermarktsector en uiteindelijk de consument. We gaven ook aan het niet eens te zijn met het wetsvoorstel van de PS om franchisegever en -nemer als één onderneming te beschouwen.

Waarom zijn de nieuwe franchisecontracten onevenwichtig?

De nieuwe franchisecontracten van Delhaize laten geen commerciële vrijheid aan franchisenemers, waardoor die hun lokale verankering en entrepreneurship niet meer kunnen uitspelen. Ook de niet-concurrentiebedingen die zelfstandige ondernemers dwingen om, zelfs na de stopzetting van de contractuele samenwerking, hun deuren te sluiten, zijn onaanvaardbaar.

VOOR JOU IN DE BRES
6

Hete vakbondsherfst

De gebruikelijke sectoronderhandelingen in de Paritaire Comité’s voor de zelfstandige kleinhandel (PC201 en 202.01) zijn uitgesteld omwille van de Delhaize-hetze en de roep van vakbonden en PS-Ministers om één Paritair Comité voor de complete handel op te richten met gelijke lonen voor alle winkelmedewerkers. Buurtsuper.be en UNIZO zijn de woordvoerders van de werkgeversorganisaties en vrezen aanslepende conflict bij Delhaize zal zorgen voor een hete herfst.

Open brief aan alle zelfstandige supermarkten

Buurtsuper.be verstuurde deze zomer een brief naar alle zelfstandige supermarkten in Vlaanderen en Brussel. We deden dit als waarschuwing voor de nieuwe, onevenwichtige franchisecontracten en een syndicaal moeilijk najaar. We legden ook uit wat Buurtsuper.be doet met de lidgelden. “Voor elke aangeslotene zullen wij de komende jaren een deel van het lidgeld én een evenredig deel van onze spaarcenten reserveren om hun rechten te vrijwaren, ofwel ten aanzien van hun franchisegever, ofwel ten aanzien van de gezamenlijke belangen van alle zelfstandige supermarkten samen”, stond te lezen in de brief. Lees de volledige open brief op onze site.

Het concurrentiële voordeel van de buurtsuper

Buurtsuper.be liet een grootschalig onderzoek uitvoeren bij 1.031 consumenten. Centrale vraag: waarom kiezen consumenten al dan niet voor een zelfstandige buurt supermarkt? Deze zomer deelden we elke week één belangrijke vaststelling uit dat onderzoek. Onze conclusie?

Buurtsupers moeten qua digitalisering en automatisering mee zijn met de tijd, maar het échte verschil maken ze dankzij het persoonlijke contact. Ze hebben een concurrentiële voorsprong dankzij ‘zachte of menselijke waarden’ zoals persoonlijk onthaal, de betrokkenheid met de buurt, de gezellige ontmoetingsplek die ze creëren ... Meer weten? Check alle conclusies op onze website.

Studentenjobs:

600 uren verankeren en fiscaal plafond optrekken

Vanaf dit jaar is de maximumgrens voor studentenarbeid opgetrokken van 475 naar 600 uur per jaar. Een goede zaak, maar de uitbreiding geldt slechts voor twee jaar. UNIZO en Buurtsuper.be vragen om de uitbreiding tot 600 uur te verankeren in de wetgeving. We pleiten daarnaast ook om het maximumbedrag dat studenten kunnen verdienen om ten laste te blijven van hun ouders, te verhogen. Dit plafond is ongewijzigd gebleven, ondanks het verhogen van het aantal toegelaten uren. Dit is een wat absurde situatie en waarschijnlijk een vergetelheid van de federale regering.

Boze mail rond statiegeld

UNIZO en Buurtsuper.be stuurden, naar aanleiding van een persbericht van CD&V rond statiegeld, een boze e-mail naar de partij. Daarin beklagen we ons over de twijfels die CD&V openlijk uitte over de haalbaarheid van digitaal statiegeld. Dat moet er komen in de plaats van de uitbreiding van het klassieke statiegeld, dat onze buurtsupermarkten zou degraderen tot halve containerparken. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, minister Hilde Crevits en betrokken parlementairen Tinne Rombouts en Robrecht Bothuyne bezorgden een antwoord waarin ze hun streven naar het terugdringen van zwerfvuil benadrukten. Ze lieten weten dat de invoering van digitaal statiegeld in goed overleg met de betrokken sectoren – waaronder UNIZO en Buurtsuper.be –zal gebeuren. Verder stellen ze dat het louter de bedoeling was van parlementslid Rombouts om haar bezorgdheden en vragen mee te geven rond de proefprojecten over de invoering van digitaal of slim statiegeld.

7 OKT-NOV 2023

Feest

voor de Groentevakmannen en Buurtsupers van het jaar

We nodigden onze Buurtsupers van het jaar 2022 en de Groentevakmannen van 2023 uit voor een gezellige vip-avond. De winnende teams werden in de bloemetjes gezet en kregen daarna een lekkere barbecue aangeboden.

SUPERBUURT BUURTSUPERFEEST
8
OKT-NOV 2023 9
SUPERBUURT BUURTSUPERFEEST 10

Last call!

Buurtsuper van het jaar 2023!

Jouw klanten kunnen nog tot en met eind oktober stemmen op hun favoriete buurtsuper via superbuurt.be. Motiveer je klanten, buren, vrienden en kennissen dus nog massaal om voor jouw zaak te stemmen en … wie weet word jij wel Buurtsuper van het jaar 2023. Zetten we volgend jaar jouw team in de bloemetjes?

OKT-NOV 2023 11

Weekend van de klant

Startschot verkiezing ‘Buurtsuper van het jaar’

Dé attentie voor het Weekend van de klant was dit jaar de gevulde Lotus Biscoff met speculooscrème. Er werden maar liefst 550.080 pakjes koeken besteld én uitgedeeld aan de klanten.

Tijdens het Weekend van de klant op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober trapten we ook de verkiezing voor Buurtsuper van het jaar af. De attentie was dus weer mooi verpakt in de look-and-feel van die verkiezing. Elke deelnemende winkel ontving samen met de koekjes een promotiepakket met een raamsticker en postkaartjes. Ook het online communicatiepakket stond opnieuw klaar.

Met dit materiaal konden de deelnemende buurtsupers klanten oproepen om op hun winkel te stemmen via de store locator op www.superbuurt.be. Op die website konden klanten hun buurtsuper meteen ook een van de zes complimenten versturen: superlekker, superproper, superdichtbij, supervers, supervriendelijk of … superteam!

SUPERBUURT WEEKEND VAN DE KLANT
Bedank jouw favoriete uurtsuper & win 1 jaar gratis scan & win Onze buurtsuper wordt uitgebaat doorzelfstandigeondernemers.Alsdeelvan de lokale gemeenschap zijn we als geen ander bekommerd om het wel en wee van deze buurt. Ontdek via www.superbuurt.be waar we als buurtsuper voor staan en hoe we samen bouwen aan een superbuurt! of surf naar www.superBuurt.Be In samenwerking met
Zaakvoerder Rudi Kubben van SPAR Hasselt Station kreeg fijne reacties van zijn klanten, zowel op de lekkere attentie als op het leuke kaartje.
12

Alleen maar blije gezichten aan de kassa, want de attenties zijn even leuk om te geven als te ontvangen.

Hopelijk hebben ook jullie genoten van de complimentjes van jullie klanten en vinden ze jullie superlekker, superproper, superdichtbij, supervers, supervriendelijk of een superteam!

OKT-NOV 2023 13
Wil jij ook GRATIS De Zondag in je winkel? Schrijf je nu in! Haal meer klanten uit je zondag! Wil jij ook GRATIS De Zondag in je winkel? Schrijf je dan in via de QR-code hiernaast. Contacteer ons voor meer info: www.dezondag.be/registreren

Welkom in de buurtsuper!

Hangt jouw sticker al op?

Dit jaar ontvingen alle deelnemers van het Weekend van de klant ook een leuke raamsticker. Deze heet de klanten welkom én verwijst naar Superbuurt.be, de website waar we de b2c-campagne voorstellen en de troeven van de buurtsuper in de kijker zetten.

Hang deze sticker ook uit in jouw winkel en toon zo dat jij een trotse buurtsuper bent en de vijf troeven – milieubewust, lekker en lokaal aanbod, gezellig dichtbij, supervriendelijk en lokaal betrokken – hoog in het vaandel draagt!

We gingen alvast op stap om de stickers te kleven in enkele toevallig gekozen buurtsupers, zoals in Spar Mechelen bij

TIP

SUPERBUURT STICKERS
Hangt de sticker bij jou ook op? Laat het ons dan zeker weten of deel een leuke foto met de
OKT-NOV 2023 15
Buurtsuper.be-collega’s Hestia en Yannick overhandigden, samen met Dieu, de sticker aan Kristof Merckx.

Op de koff ie met

Bart, onze manager PMO

Bart Persoons is manager van ons opleidingscentrum PMO. Hij zegt zelf dat hij niets liever zou doen dan de hele dag innovatieve concepten bedenken en ontwikkelen. We waren dus heel benieuwd om op de koffie te gaan met de Steve Jobs van onze organisatie.

“Na mijn humaniora Latijn-Grieks heb ik twee jaar Scheikunde gestudeerd en dan een jaar Rechten. Dat was puur om levenservaring op te doen”, lacht Bart. Uiteindelijk volgde hij een opleiding Marketing. “In de jaren 90 was ‘marketing’ het modewoord, hè. Niemand wist wat het was, maar wij studeerden het.”

Stage in Silicon Valley

De studie brengt hem tot in Silicon Valley voor een stage. Een tweede stage doet hij dichter bij huis, bij BBM, de UNIZO-afdeling die zich bezighoudt met marktonderzoek, sociaaleconomische vergunningen voor retailers, uitbatingsvergunningen, enzovoort. Hij mag er na zijn stage meteen beginnen en blijft er vijf jaar.

“PMO: ‘Praktijkgericht, Maatwerk en Originaliteit’.
Dat omschrijft onze aanpak goed.”
16 OP DE KOFFIE MET BART

Bart Persoons

Tot Luc Ardies iemand zoekt om het dan pas opgerichte PMO onder zijn hoede te nemen.

Op dat moment had PMO een grote voorjaars- en najaarskalender met vaste dagen waarop de typische opleidingen werden gegeven in kleine zaaltjes over heel Vlaanderen. Denk maar aan de opleidingen groenten en fruit, kaas snijden enzovoort. Via een gelukkig toeval komt Bart in contact met Els Voeten van Cash Fresh. Zij wil een opleiding klantvriendelijkheid op de werkvloer voor alle medewerkers van haar twintig winkels. Bart beseft meteen dat in-company trainingen op maat van het bedrijf dé manier van opleiden is, en bouwt PMO verder uit op dat elan.

Samen met Luc Ardies lag Bart 28 jaar geleden aan de basis van PMO.

Fundament

“PMO stond eerst nog voor ‘Personeels- en Managementopleidingen’. Later werd dat ‘Praktijkgericht, Maatwerk en Originaliteit’. Dat omschrijft onze aanpak goed. Ondertussen zijn er ook de sectorconsulenten bijgekomen, werken we rond duaal leren en anderstaligen op de werkvloer, en zijn er intensieve samenwerkingen met VDAB, scholen en onderzoekscentra.”

Samen met Luc Ardies lag Bart 28 jaar geleden dus aan de basis van PMO. En vandaag vormt het duo nog steeds het kloppend hart. “Is dat

goed of niet? Zolang je je jezelf maar in vraag blijft stellen en met nieuwe, verfrissende ideeën komt. Wat dat betreft, werkt de tandem met Luc heel goed. We hebben doorheen al die jaren voortdurend vernieuwd en net dat stapje extra gezet.”

Vertrouwen

Alles draait volgens Bart rond vertrouwen. “Ondertussen is het al de tweede of soms de derde generatie die opleidingen bij ons boekt. En het valt op dat die generatie ook meer persoonlijke issues op tafel legt en zich kwetsbaarder durft opstellen. Ook met die issues gaan we dan aan de slag.”

Hét strafste moment in zijn carrière? Dat was toen Bart naar een sterk bewaakt bankkantoor van Sint-Joostten-Node werd geroepen om er de allereerste eurobiljetten in ontvangst te nemen. “Ik was al maanden aan het zagen bij het kabinet van de bevoegde minister voor echte eurobiljetten. Ik wou ze gebruiken in ons Eurospel, een opleiding waarmee we winkelbedienden leerden omgaan met de euro. En dat is uiteindelijk gelukt!” Op de boete van een miljard Belgische frank na die boven zijn hoofd hing als hij de euro’s zou uitgeven of verspreiden. “Wim Duisenberg, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, minister Didier Reynders en Bart Persoons waren de eersten in de regio die eurobiljetten hadden.” Bart kan er nu hartelijk om lachen. Maar

hij haalt er uiteindelijk wel twee keer de Financial Times mee én een live-interview op BBC Radio.

Waar hij het meest trots op is? “Oh, dat is moeilijk te zeggen”, zegt de immer bescheiden Bart. “Misschien dat ik na 30 jaar nog elke dag zin heb om nieuwe dingen te ontwikkelen en ondernemers te laten groeien. En dat ik dat mag doen met een vast team met hele fijne collega’s en trainers. Samen zijn we goed voor bijna 400 jaar ervaring.”

Gouden tip van Bart

Barts gouden tip is meteen ook zijn levensmotto. “Alles heeft zijn moment. Ik word zelden zenuwachtig, want als er iets niet meteen van de eerste keer lukt, dan is het moment er gewoon nog niet. Ik zal ook nooit een opleiding aan iemand opdringen. Soms is de tijd er nog niet rijp voor. En als dat wel is, staat PMO klaar. Die tip wil ik graag aan ondernemers meegeven: lukt het nu niet, dan komt het later wel. Die levenshouding helpt je om veerkrachtig in het leven te staan!”

“Ondertussen is het al de tweede of soms derde generatie die opleidingen bij ons boekt.”
Een opleiding boeken bij PMO? Check de opleidingen op onze nieuwe website www.pmocvba.be
.
OKT-NOV 2023 17

#werkplekvrij?

Op zoek naar een leergierige, gemotiveerde medewerker?

Artur, Vera, Natalia, Daria, Yvan, Aleksei, Eva, Roman en zo’n 4.300 andere gedreven Oekraïense nieuwkomers staan voor je klaar. De belangrijkste skills bezitten ze al, de rest leren ze heel graag bij jou op de werkvloer. VDAB biedt gratis taalcoaching aan en PMO, aangesloten bij UNIZO, stoomt hen klaar met een praktijkgerichte opleiding op de werkvloer.

Vragen? milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 222 104. Of publiceer je vacature meteen op de VDAB-website met #werkplekvrij.

Heb jij nog een
Meer weten? Scan de QR-code of check werkgevers.vdab.be/anderstalig-talent.

DAAROM BEN IK

Sophie Delobelle van Spar Sint-ElooisWinkel is lid van Buurtsuper.be sinds 2013. “In maart van dat jaar startten we met onze buurtsuper. Ik zocht wat hulplijnen rond personeelswetgeving, FAVV, franchising, enzovoort. In eerste instantie kwam ik terecht bij UNIZO maar al gauw vond ik Buurtsuper.be. Ze hebben toch nog net iets meer expertise inzake het managen van een buurtwinkel. Zo ontmoette ik ook Luc Ardies en hij is letterlijk van alles op de hoogte! Op al mijn vragen kreeg ik meteen een antwoord. Inclusief onderbouwd advies”, vertelt Sophie.

Sophie leest de wekelijkse nieuwsbrief en raadpleegt de website van Buurtsuper.be regelmatig. “Zo blijf ik van alle nieuwigheden op de hoogte. Het reilen en zeilen in de retailmarkt wordt er objectief meegegeven.” De opleiding ‘HACCP & Voedselveiligheid’ volgt ze jaarlijks. Dat levert een Smiley op: een sticker die aantoont dat je beschikt over een geloofwaardig autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertificeerd is. “Op die manier zijn we steeds mee met de nieuwste reglementering van het FAVV. Alles verandert zo vlug. Momenteel vernieuwen we de

Word nu lid

Contacteer info@buurtsuper.be of schrijf € 543,29 (€ 449 excl. btw) over op BE35 4263 1182 2137. Je bent dan meteen een jaar lid (vanaf het moment van betaling). Ben je al UNIZO-lid? Dan betaal je slechts € 242 (€ 200 excl. btw) voor het Buurtsuper.be-supplement!

Ontdek alle voordelen via www.buurtsuper.be/nl/ledenvoordelen.

winkel met een nieuwe beenhouwerij en atelier. Hét moment om op het vlak van voedselveiligheid alles nog eens op punt te stellen.”

“De mentorshipopleiding enkele jaren terug al en onlangs lieten we ons begeleiden in de rentabiliteit van onze zaak. Even een andere kijk op de dingen is altijd goed. De inspiratiereizen zijn ook een grote troef. Je proeft eens een andere sfeer, ziet hoe ze het elders aanpakken, doet ideeën op en je bent samen met collega’s om ervaringen uit te wisselen.”

Zou ze het Buurtsuper.be-lidmaatschap aanraden aan collega-ondernemers? “Absoluut! Buurtsuper.be is hét centrale aanspreekpunt en biedt een antwoord op al je vragen over het runnen van een buurtsupermarkt. Bovendien verdien je met de jaarlijkse gratis opleiding het lidgeld al meteen terug.”

Sophie:

Naam

Sophie Delobelle

Buurtsuper

Spar Sint-Eloois-Winkel

Lid Buurtsuper.be sinds

2013

Maak gebruik van je ledenvoordelen!

Ben je al lid van Buurtsuper.be? Boek dan zeker je gratis praktijkgerichte PMO-personeelsopleiding bij jou op de werkvloer. Of laat onze experts langskomen voor een persoonlijke begeleiding en complete update op het vlak van HACCP & Voedselveiligheid. Zo verdien jij je lidgeld meteen terug. Wist je trouwens dat je als Buurtsuper.be-lid automatisch ook lid bent van UNIZO? Zo kun je dus ook meteen een beroep doen op alle voordelen van het UNIZO-lidmaatschap.

VOORDELEN VOOR ONZE LEDEN 19
“Met de jaarlijkse gratis opleiding verdien je het lidgeld al meteen terug.”

en indrukwekkend DuitslandInspirerend

Op 26 en 27 september trok Buurtsuper.be, samen met Wanzl, Smeva en Carrier, richting Düsseldorf. Onderweg bezochten we de ene inspirerende winkel na de andere. We leerden bij over AI, verlichting en koelingen, maar keken ook onze ogen uit in de kleurrijke winkels, ieder met zijn personal touch

Dag 1

Het speelse karakter van Edeka Brüggemeier uitte zich in paardenmolens, kleurrijke bollen, schommels en nog veel meer circuselementen. Het gaf veel inspiratie om eens anders naar rekken, verlichting en decoratie te kijken. Dit was een van de allereerste Edeka’s, waardoor heel veel ideeën werden samengebracht. Later werden de winkels wat rustiger.

Edeka Gerdes, gelegen naast het hoofdkantoor van Edeka regio Rijn-Ruhr, is de testwinkel van de groep. Hier worden nieuwe concepten uitvoerig getest. Lees er alles over op de volgende pagina’s!

Na een lekkere lunch gingen we door naar Würth 24/7, waar klanten ook voor en na de openingsuren terechtkunnen. 24/7 open zonder constante personeelskosten. Een concept dat ons doet nadenken over de toekomst van de supermarkt.

Onze laatste stop, bij E-center Paschmann, toont hoe vrijheid in ondernemen tot veel creativiteit kan leiden. Ook hier drukt de eigenaar zijn eigen stempel op de winkel. Bij E-center Paschmann kozen ze voor strakke lijnen, donkere kleuren en veel foto’s.

VERSLAG INSPIRATIETRIP RIJN-RUHR
Edeka E-center Paschmann E-center Paschmann Edeka Brüggemeier
20
Würth 24/7

Dag 2

Akzenta, een initiatief van de REWE Group, is een winkel met zowel veel ronde als rechte vormen. De combinatie zorgt voor een moderne look-and-feel. De wijnbar, in het midden van de zaak, toont hoeveel aandacht ze hebben voor gastronomie en winkelbeleving.

Bij Edeka Hundrieser werden we met open armen ontvangen door algemeen directeur Alexander Schäfer. Hij gaf ons een inkijk in de vrijheid van de Edeka-ondernemer: in de opbouw van de winkel én de keuze van het assortiment.

Met ‘Wir Lebensmittel’ toont Edeka Kretschmer meteen zijn dynamisch karakter. Dieter Lücker leidde ons door zijn winkel en pakte uit met de mooie en moderne koelingen. Ze zetten duidelijk in op gebruiksgemak en duurzaamheid. De verlichting en lage rekken maakt de winkel overzichtelijk en gemakkelijk om snel door te gaan.

Eindigen deden we in Edeka Wilger waar we een blik achter de schermen mochten werpen. Ook hier zetten ze sterk in op de combinatie van koeling en verwarming, en hoe duurzaam we hierin kunnen zijn. Stof tot nadenken.

Van wijnbar naar broodtoog, met onderweg een ommetje langs oma’s weckpotten? Wij vonden het allemaal even heerlijk, want ‘Wir Lebensmittel.’

Edeka Wilger E-center Paschmann Edeka Hundrieser
OKT-NOV 2023 21
Akzenta

het mediterrane

Edeka Gerdes haalt naar het Duitse Moers

In het Ruhrgebied maakt Edeka furore met drie innovatieve, smaakvolle winkels. Een daarvan, Edeka Gerdes in Moers, ligt pal tegenover het regionale hoofdkantoor van de keten en vormt dus de ideale plek om het winkelconcept in de verf te zetten. De reisgenoten maakten van de gelegenheid gebruik en brachten een bezoekje aan de supermarkt, waar inspiratie als een warm broodje over de toonbank gaat.

Pascal Gerdes en zijn vrouw Romina zijn verliefd op Italië. Dat ervaar je meteen als je de Edeka in Moers binnenstapt. Pal tegenover het regionale hoofdkantoor van Edeka bouwden ze hier in 2021 hun vestiging. De investering? Zes miljoen. Pascal en Romina spaarden kosten noch moeite om het kenmerkende karakter van Edeka te trouwen met alles dat Italië ademt. Hun grote waardering voor de kwaliteit en de smaak van Italiaanse en mediterraanse producten is nu terug te vinden in het grote assortiment boordevol heerlijke producten.

Eigen accenten

Het team van Wanzl nam met plezier een kijkje op deze unieke locatie in Duitsland, want een innoverende supermarkt, daar lopen we warm voor. “Het was voor ons belangrijk om de deelnemende ondernemers te tonen dat je als zelfstandige heel duidelijk je eigen accenten kunt leggen”, vertelt Alex Declerck, algemeen directeur van Wanzl. “De zelfstandige ondernemer neemt op de grote, Duitse markt een belangrijke plaats in. In Moers, en ook bij andere winkels, zien we dat het de ondernemer vrij staat om bepaalde afdelingen of producten heel duidelijk uit te lichten of om het lokale in de kijker te zetten. Daardoor wordt ook de identiteit van die ondernemer zichtbaar voor de klant.”

VERSLAG INSPIRATIETRIP RIJN-RUHR
“De accenten die jij als winkeleigenaar legt, plaatsen je op de voorgrond.”
Alex Declerck, algemeen directeur Wanzl
22
Je hoeft niet door een medina te kuieren om je te vergapen aan kleurrijke kruiden en specerijen.

Durven opvallen met maatwerk Wat de winkel eveneens ten goede komt, zijn de brede gangpaden en de tien meter hoge plafonds. Die zorgen voor een ruimtelijk en comfortabel gevoel, een ruimte die de klant doet onthaasten. De in totaal 3.500 m2 aan winkeloppervlakte en de extra drankenmarkt van 1.000 m2 zijn wat dat betreft een echte oase voor foodies en wijnliefhebbers. Dankzij overzichtelijke displays én een tijdloos design van architectenbureau Shop 2 en winkelinrichter Heger is de presentatie van de producten bovendien optimaal.

De winkel is een echte oase voor foodies en wijnliefhebbers. De comfortabele ruimte doet de klant onthaasten.

Absolute highlight? De opvallende kaastoog mét bediening. “Wat we hier hebben gezien, bewijst maar weer: winkels bouwen is geen standaardwerk, maar maatwerk”, voegt Alex nog toe. “De manier waarop deze winkel mensen ontvangt, eruitziet, zich positioneert op de lokale markt – voor onze groep ondernemers was dat heel interessant om te zien. De accenten die jij als winkeleigenaar legt, plaatsen je op de voorgrond.”

Tomaten en verse kruiden, olijven in alle soorten en maten, weelderig geëtaleerde groenten: je waant je hier voor even aan de Middellandse Zee.
OKT-NOV 2023 23
De enorme bollen kaas torenen boven alles uit en zijn een onweerstaanbare roep voor de kaasliefhebber.
24
Gluren bij de buren

Probieren?

Entdecken. Probieren. Genießen. Zo luidt het bij Edeka Wilger in Borken. Midden in de supermarkt vind je een koffiebranderij. Verser kan koffie niet zijn. Ze organiseren ook proefavonden. Klanten worden dan door een koffie-expert wegwijs gemaakt in de wereld van lekkere koffie. Ze mogen zelfs hun eigen koffie branden. Van beleving in de supermarkt gesproken.

25

Nieuw in de buurt

Spar Malderen

Eind juni heropende de Spar in Malderen na vier weken verbouwingswerken. De eigenaar koos uitsluitend voor milieuvriendelijke materialen en energiezuinige installaties. Denk maar aan extra zonnepanelen en koelmeubels voorzien van deuren. Voor de beenhouwerij werd een volledig nieuw en perfect geïsoleerd atelier gebouwd. Die beenhouwerij blijft het paradepaardje. “Daar kunnen onze klanten nog altijd terecht voor hun favoriete specialiteiten: zelfgemaakte pensen, stoverij en kwaliteitsrundvlees”, aldus zaakvoerder Sven Ryckaert. De familie Meert baatte de buurtwinkel in Malderen vier generaties lang uit en gaf de zaak vorig jaar over. Dochter Demi en haar vriend Maarten bleven aan boord en maken nog altijd deel uit van het team.

Spar Veurne

Op donderdag 6 juli opende een nieuwe Spar haar deuren in Veurne, volledig in de stijl van de nieuwste generatie Spar-winkels. De kersverse zaakvoerders zijn Maxim Van den Bussche en Ann-Sophie De Brabandere. “We hebben allebei een landbouwachtergrond en heel veel liefde voor alles wat met voeding te maken heeft. Wij zijn echte bourgondiërs”, vertelt Maxim. Anderhalf jaar geleden stopten ze met hun toenmalige jobs en draaiden ze mee met de collega’s van onder andere Spar Lichtervelde, Spar Ieper en Spar Eke om er het reilen en zeilen van de winkel te leren. Uniek aan Spar Veurne is hun verse visafdeling met bediening. “Elke dag krijgen we verse vis binnen, die we dan mooi uitstallen met ijs in onze toonbank”, zegt Ann-Sophie. Een unicum én een troef voor visliefhebbers.

Proxy Delhaize Ten Bos

De nieuwe Proxy Delhaize Ten Bos opende begin juni haar deuren. “Onze winkel voldoet aan de verwachtingen van onze klanten: we bieden niet alleen een assortiment van inspirerende en kwalitatieve producten aan, maar we spelen ook de troef van nabijheid uit, in elke betekenis van het woord”, zeggen Andrea en Guy, de zelfstandige uitbaters. Enkele innovaties hebben ook de klantenservice verbeterd en bieden dagelijks praktische toepassingen. De klanten kunnen gemakkelijker door de rayons wandelen en ervaren zo een betere winkelbeleving. Het assortiment is uitgebreid en omvat nu ook een traditionele beenhouwerij. Je vindt er onder andere wereldspecialiteiten, glutenvrije producten, lokale producten, bulkproducten, enzovoort.

26
ACTUEEL WINKELOPENINGEN

Carrefour pop-upstore

Tomorrowland

Carrefour België was voor de vierde keer met een pop-upstore aanwezig op Camping DreamVille. Carrefour verlengt haar exclusieve partnership met Tomorrowland tot 2024. De 300 m² grote winkel werd helemaal ingericht in het sprookjeswereldthema van het populaire festival. “Naast een ruime keuze aan verse en gezonde voedingsmiddelen vonden de kampeerders er ook diverse basisproducten. Vers seizoensfruit, ontbijtartikelen, dagvers brood, het Carrefour Lunch Time-assortiment en vlees voor op de barbecue werden allemaal aangeboden in de pop-upstore”, aldus Carrefour. Een groep van meer dan 80 medewerkers van het hoofdkantoor heeft elkaar in de winkel afgewisseld om de DreamVille-gasten te verwelkomen en te bedienen. Zij werden begeleid door een team van acht studenten.

Albert Heijn Oostakker

Eind augustus opende Albert Heijn Oostakker de deuren. Het is de 75e winkel voor Albert Heijn in België, de vijfde winkel in Gent én de vijfde winkel voor ondernemersfamilie Van Ende. “Ik was er in 2011 bij toen de familie Van Ende onze eerste winkel opende en ik ben er ontzettend trots op dat we vandaag samen het startschot geven aan nummer 75. Dat de familie met ons blijft groeien en ondernemen, benadrukt het succes van onze bewezen formule”, vertelde Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. Ondernemers Marco, Nathalie en Sophie Van Ende bevestigen: “Winkelen bij Albert Heijn is altijd een tikkeltje anders en dat aanbod brengt onze ondernemersfamilie tot leven in vijf winkels.”

Carrefour Express Sint-Pieters-Leeuw en Edegem

Eind juni verhuisde de Carrefour Express van Sint-Pieters-Leeuw 150 meter verderop in de straat. De winkel mag dan nieuw zijn, de gezichten blijven vertrouwd, want franchisepartner Adam Karimi en zijn team verhuizen mee.

Bewoners van het Antwerpse Edegem kregen er dan weer een nieuwe buurtwinkel bij. Carrefour opende er de deuren van een Express-winkel in de Strijdersstraat. Franchisepartner Rik Maes leerde de kneepjes van het vak al van jongs af aan. Hij is bovendien al jaren vertrouwd met de gemeente en de bewoners, aangezien zijn grootouders altijd in Edegem hebben gewoond.

OKT-NOV 2023 27
Sint-Pieters-Leeuw Edegem

U onderneemt terwijl wij ontzorgen

Carrier Refrigeration is wereldwijd marktleider in koel- en vries-oplossingen voor de food retail. Onze producten leveren succes door optimale merchandising, uitstekende technologie en toonaangevende energie-efficiëntie.

Alles vanuit één bron. Koelapparatuur, systeemoplossingen en service.

• Op maat gemaakte koeltechnische oplossingen

• Koel- en vriesmeubelen

• Projectuitvoering en installatie

• Service & onderhoud

Koeling met verkoopkracht

Carrier begrijpt dat een goede vers presentatie omzetverhogend werkt. Wij houden uw product koel en u ontvangt de warmte van uw omzet terug. Met de E6 generatie koelmeubelen levert

Carrier u de optimale balans tussen verkoopkracht en milieu-verantwoordelijke technologie.

Meer weten? Wij adviseren u graag!

België - Vestiging Groot Bijgaarden Tel. +32 (0)3 231 50 93 Alfons Gossetlaan 28a 1702 Groot Bijgaarden www.carrier-refrigeration.be Nederland - Vestiging Culemborg Tel. +31 (0)345 544 444 Beesdseweg 7 4104 AW Culemborg www.carrier-refrigeration.nl Vestiging Valkenswaard De Vest 1a 5555 XL Valkenswaard

Spar Tielt-Winge

Begin september heropende de vernieuwde Spar Colruyt Group-winkel in het centrum van Tielt-Winge. “Onze winkel was na zestien jaar wel aan vernieuwing toe om volledig mee te zijn met alle milieuvereisten en energienormen die we vandaag binnen Colruyt Group hanteren”, vertelt zelfstandig ondernemer Rudi Meeus. “Zo werden al onze oude koelkasten en diepvriezers vervangen door energiezuinige modellen met deuren.”

Ook voor een goede fles wijn ben je bij Spar Tielt-Winge trouwens aan het juiste adres. Rudi is zelf een wijnliefhebber. “Twee van onze medewerkers volgen momenteel een sommeliercursus. Zo kunnen ze onze klanten nóg beter adviseren en kunnen we ons aanbod verder uitbreiden met de lekkerste wijnen.”

Spar Lichtaart

Spar Lichtaart werd volledig gerenoveerd in de stijl van de nieuwste generatie Spar-winkels en uitgebreid met 250 m² extra winkelruimte. “De vernieuwing kwam vooral uit nood aan meer ruimte. We willen klanten een aangenamere winkelervaring bieden en medewerkers meer comfort geven in hun job”, vertelt Guy Van de Poel, die samen met broer Luc en moeder Martha Spar Lichtaart uitbaat. Na drie weken intens verbouwen opende de winkel op vrijdag 22 september opnieuw de deuren. Ook Martha’s Smaakbar is nieuw in de winkel én uniek in haar soort. Het eigen label ‘Martha’s’ bestaat al sinds 2019 en verwijst naar oprichtster Martha Roes. “Martha’s Smaakbar is een belevingsbar, waar we ter plaatse heerlijke slaatjes, pizza’s en versgeperste sappen klaarmaken”, legt Guy uit. “Zo brengen we de persoonlijke beleving terug tussen de klanten.”

ACTUEEL WINKELOPENINGEN OKT-NOV 2023 29

Veerkracht zit in de lift op alle werkvloeren, ook in buurtsupers. Een trend die doctor in de psychologie Elke Geraerts van Better Minds at Work op de voet volgt én toejuicht. “We leven in een totaal andere samenleving dan pakweg tien of twintig jaar geleden. Veerkracht is vandaag broodnodig om veilige en aangename werkplekken te creëren.”

De sterke interesse van Elke Geraerts in het onderwerp stamt uit haar doctoraatsjaren. En het heeft haar overduidelijk nooit meer losgelaten. “Tijdens dat doctoraat deed ik onderzoek naar slachtoffers met angst en posttraumatische stress. Het ging over zware topics zoals oorlogen en misbruik. Sommigen van hen gingen een leven lang gebukt onder het trauma, anderen veerden miraculeus recht doorheen hun verdere leven. En toen begon ik na te denken. Als mensen die zoiets vreselijks

meemaken al terug rechtkrabbelen, dan kan iedereen dat toch? Dat inzicht wilde ik na tien academische jaren vertalen in de praktijk. Mijn inzichten en onderzoek mochten niet in een ivoren academische toren blijven zitten. Uit dat idee is Better Minds at Work geboren, ondertussen ook weer tien jaar geleden.”

Uit de leerkuil kruipen

Samen met een 70-tal experten leert Elke hoe een mens veerkrachtiger kan worden. Niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. “Het concept veerkracht gaat voor mij over het omgaan met crisissen en nog specifieker: ons aanpassingsvermogen trainen om mentaal

EXPERT AAN HET WOORD
30
“Mijn inzichten en onderzoek mochten niet in een ivoren academische toren blijven zitten.”
Elke Geraerts, psychologe Better Minds at Work
Elke Geraerts van Better Minds at Work over veerkracht
“Hoe meer energie je hebt, hoe veerkrachtiger je kan zijn in conflictsituaties op de werkvloer.”

scherp te zijn wanneer er iets heftigs op ons bord belandt. Het goede nieuws: iedereen kan veerkrachtig zijn of worden. Soms moet je die reflex enkel nog trainen. Al moet je er wel voor openstaan. Veerkracht is nu eenmaal een mindset. Het leven is geen aaneenschakeling van louter gelukkige momenten. De downs horen er ook gewoon bij. Dat noemen we de leerkuil. In die kuil zit frictie en weerstand, maar net daardoor wil je eruit kruipen en nieuwe dingen leren. Dat is veerkracht.”

Lead by example

Ook de schakels in de buurtsuper zijn gebaat bij een grote portie veerkracht. Voor Elke start

dat proces bij de werkgever. “Als zelfstandige retailer heb je in eerste instantie zélf nood aan veerkracht en flexibiliteit: stakingen, prijsoorlogen, economische uitdagingen, personeelstekorten ... Er zijn crisissen genoeg. Het is aan jou als werkgever om een voorbeeld te stellen naar je werknemers toe. De manier waarop jij reageert en voldoende veerkracht aan de dag legt, zorgt voor het principe van leading by example. Neem zélf pauzes om te laten zien dat die normaal zijn, spreek zelf open over gevoelens en problemen binnen de buurtsuper ... Het zijn kleine dingen om het juiste klimaat op de werkvloer te creëren. Want het zit echt in die kleine dingen. Als ik zelf in de

OKT-NOV 2023 31
Samen met een 70-tal experten leert Elke hoe een mens veerkrachtiger kan worden.

buurtsupermarkt rondloop hoor ik soms wat geroddel of geklaag onder de werknemers. Niet abnormaal, maar dan zit het misschien op een hoger niveau wat scheef? Het is alleszins geen ideaal klimaat om veerkrachtig in te worden. Het is daarom van groot belang dat je het juiste voorbeeld stelt als rolmodel.”

Of je thema’s zoals welzijn en veerkracht het best opneemt in het beleid op papier? Elke ziet de meerwaarde zeker en vast wel. “In tijden van stress schiet een mens in een soort van primitieve reactie. De fight-flightmodus van de oermens. Let maar eens op hoe snel je meegezogen wordt in een negatieve sfeer. Dan is het een kwestie van de juiste handvaten te gebruiken om de situatie te ontmantelen en positief en veerkrachtig op de werkvloer te staan. Dat kan door sensibilisering door externe partijen, zoals we bij Better Minds at Work doen. Daardoor kijk je met een andere bril naar je eigen werkvloer. En je moet

natuurlijk ook de juiste profielen aanwerven. Mensen die niet kiezen om mee te gaan in negatieve spiralen, maar door hun veerkracht net uit dat patroon willen breken. Die heb je broodnodig op de werkvloer.”

Is de work-lifebalance dood?

Binnen het thema veerkracht, bots je vrij snel op de nood aan een goede work-lifebalance. Ook in buurtsupers geen makkelijk verhaal met lange dagen en weekendwerk. Hoe werk je nu aan die balans? “Het begint voor mij bij de werknemer die de werkplek als een leuke plaats ziet, een plek waar je graag bent. Als je daar al je energie kan uithalen om die thuis om te zetten in leuke momenten met familie en hobby’s, dan maakt het zelfs niet zoveel meer uit hoe je de work-lifebalance precies indeelt. In deze tijd zie je eigenlijk dat die balans niet meer zo strikt gescheiden is als we aanvankelijk dachten dat nodig was. Als je aan buurtsupermedewerkers vraagt wie ze zijn, dan zal hun jobfunctie hoogstwaarschijnlijk in de eerste minuut vallen. Hoe sneller je die twee werelden met elkaar kan verbinden, hoe meer energie je uit je werkdag haalt. En dat mes snijdt aan twee kanten: zowel de werkgever als werknemer moet van de werkvloer een plek maken waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn.”

Gen Z pakt het anders aan

Hoe het dan met Gen Z zit? “Dat is een ander verhaal”, geeft Elke mee. “Natuurlijk even nuanceren: ik spreek niet voor een volledige generatie. Maar het is wel zo dat de jeugd van vandaag door andere klemtonen in hun opvoeding, andere dingen verwachten van hun job. Een groot deel is vrij beschermend opgevoed in redelijke welvaart. Voor hen is werken soms ook gewoon rekken vullen, de kassa bedienen en dan de deur achter je dicht trekken. Gen Z’ers zullenhoogstwaarschijnlijk in die eerste minuut niet van de daken schreeuwen dat ze bij een buurtsuper werken,

EXPERT AAN HET WOORD
32
“Het goede nieuws: iedereen kan veerkrachtig zijn of worden. Soms moet je die reflex enkel nog trainen.”
“Mensen die niet kiezen om mee te gaan in negatieve spiralen, maar door hun veerkracht net uit dat patroon willen breken. Die heb je broodnodig op de werkvloer.”
Elke Geraerts, psychologe Better Minds at Work

maar eerder andere eigenschappen aanhalen. Ze spreken wél terug over een striktere work-lifebalance en het afkoppelen van de werkdag. Het is aan de werkgever om zich bewust te zijn van die verschillen tussen generaties. Elke werknemer is anders. Diversiteit en inclusiviteit zijn daarbij ook belangrijk.”

Sociale energiebatterij

Veerkracht hangt samen met onze energielevels. Hoe meer energie je hebt, hoe veerkrachtiger je kan zijn in conflictsituaties. “Vaak hoor je mensen vertellen dat ‘hun licht van de ene op de andere dag uitging’ bij bijvoorbeeld een burn-out. Maar dat gebeurt dus niet van maandag op dinsdag, hé. Ons lichaam en ons brein geven heel wat signalen van stress of naderend onheil. Het is heel belangrijk dat je als werkgever zelf die symptomen van het leeglopen van je ‘energiebatterij’ herkent. Zo wordt het makkelijker om die bij werknemers preventief te constateren. Door op tijd in te spelen op gedragsveranderingen, vermijd je erger.”

Door op tijd in te spelen op gedragsveranderingen, vermijd je dat de ‘energiebatterij’ verder leegloopt.

“Concreet zie je bijvoorbeeld dat de energiebatterij van een medewerker van groen naar geel, oranje en rood verschuift wanneer iemand geen focus meer heeft, moeilijk kan inspelen op onverwachte situaties, schuldgevoelens krijgt of collega’s dingen gaat verwijten. Het zijn loeiende alarmbellen die schreeuwen om actie. Terug naar die groene, opgeladen en veerkrachtige batterij.”

Culturele veerkracht

Elke en haar team blijven niet enkel binnen de Belgische landsgrenzen om hun expertise rond welzijn, leiderschap en talentontwikkeling op het werkveld los te laten. “Het is heel inspirerend om te zien hoe andere culturen omgaan met veerkracht. Een sessie in Japan verloopt

bijvoorbeeld helemaal anders dan hier in België. Als het over grenzen stellen gaat, kijken ze vreemd op in Japan. Daar volgen ze vooral hun baas zonder veel na te denken. Dat heb je hier minder. En toch zie ik wél een rode draad doorheen alle landen waar we zijn geweest: de stress op het werk, het gebrek aan focus omdat we op automatische piloot werken, dag in dag uit doorgaan zonder stoppen ... Dat zijn elementen die in elke cultuur voorkomen. Net omdat het een topic is dat in veel sectoren, culturen en werknemers verweven zit, mag het gerust een stuk hoger op ons prioriteitenlijstje komen.”

OKT-NOV 2023 33
“Het is aan de werkgever om zich bewust te zijn van de verschillen tussen generaties. Diversiteit en inclusiviteit zijn daarbij ook belangrijk.”

Wat is een cafetariaplan en wat zijn de voordelen?

Wat is een cafetariaplan?

Met een cafetariaplan geef je je medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun brutoloon om te zetten naar extralegale voordelen.

Je geeft je medewerkers dus de kans om hun loonpakket voor een stuk zelf samen te stellen, zonder dat het een impact heeft op jouw budget als werkgever. Ze krijgen de vrijheid om op basis van hun eigen voorkeuren voor bepaalde opties te kiezen. Die keuze kunnen je medewerkers elk jaar opnieuw maken en bijsturen naargelang de veranderingen in hun gezinssituatie of levenscyclus.

De voordelen van een cafetariaplan Een cafetariaplan is een vorm van flexibele verloning en dankt zijn naam aan de analogie met de bedrijfskantine. De werkgever kiest het aanbod, de medewerker beslist wat hij of zij op het bord schept.

Enkele voordelen:

• Je biedt een eigentijds en competitief loonpakket aan.

• Het is budgetneutraal en heeft dus geen impact op de loonkosten.

• Je versterkt je employer brand: je medewerkers krijgen keuzevrijheid en dus een gepersonaliseerd loonpakket.

• Je kan duidelijke accenten in je loonbeleid leggen.

• Het boost de motivatie van je medewerkers.

Vier belangrijke categorieën

In een cafetariaplan zet je de bestaande extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, een bonus of vakantiedagen om naar een persoonlijk budget per medewerker. Hoe de medewerker dat budget verdeelt, deel je in vier belangrijke categorieën in: contant geld of verzekeringen, mobiliteit, hardware en work-lifevoordelen.

Voorbeelden van opties binnen een cafetariaplan zijn: extra vakantiedagen, pensioensparen, een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering voor het gezin, een smartphone, een e-bike …

Meer weten?

Ontdek alle details en andere extralegale voordelen via www.liantis.be/nl/ personeelsbeleid/loonberekening/ extralegale-voordelen.

Liantis adviseert

Liantis ondersteunt ondernemers bij al hun mensenzaken. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt.

?
Q&A
Een cafetariaplan is een vorm van alternatieve verloning voor je medewerkers.
34

uitgebreid aanbod gietvloeren

antislipgraad naar vrije keuze I naadloos I volgens de hygiënische normen met afgeronde plinten I kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande ondergronden I onderhoudsvriendelijk

Welvaartstraat 5 - 2200 Herentals - T +32 14 51 54 85 - info@devefloor.eu - www.devafloor.eu OKT-NOV 2023 35
36

Team Vershuis

is Groentevakman 2023

David Plysier en Angie Doise zijn de trotse West-Vlaamse ondernemers achter het Vershuis. De mooie fruit- en groentewinkel in Handzame (Kortemark) werd deze zomer bekroond tot Groentevakman 2023 in de categorie ‘Speciaalzaken’. “We proberen iedere dag onze zaak te runnen alsof het de allereerste openingsdag is”, vertelt bezige bij Angie.

Groentevakman, ondertussen al aan zijn negende editie toe, is een initiatief van VLAM in samenwerking met Boerenbond, Buurtsuper.be, Coöperatie Hoogstraten, BelOrta en REO Veiling en wordt ondersteund door Euro Pool System. De wedstrijd bekroont en beloont ondernemers voor hun inspanningen om groenten en fruit van bij ons in de kijker te zetten.

Alles begon met aardbeien

De oorsprong van Vershuis ligt eigenlijk bij de grootvader van David. Hij kweekte jarenlang aardbeien. David neemt de zaak over als hij achttien is en werkt daarnaast nog fulltime in de metaalsector. Als hij Angie ontmoet beginnen ze een klein winkeltje in de horecazaak van Davids ouders. Dat winkeltje verhuist enkele keren: eerst naar een oude garage aan hun huurhuis, daarna naar een marktwagen voor hun huis. “David heeft die marktwagen nog helemaal zelf gebouwd, samen met een collega”, vertelt Angie fier.

Het blijft ook niet bij aardbeien. Eerst komen er kersen en nieuwe aardappelen bij omdat die seizoenen gelijklopen met de aardbeien. Ook rauwkostsalades en soep gaan vlot over de toog van hun winkeltje. Angie werkt ook nog fulltime op dat moment. “Mémé is ons veel komen helpen”, herinnert ze zich lachend. “Ik werkte in een ploegensysteem en zij kwam in de weken dat ik de late had.” Of de combinatie van de aardbeienkweek, het winkeltje én een fulltime job niet te zwaar was? “Och, je bent dan nog jong, hé”, antwoordt Angie. “Bovendien was het winkeltje ook maar open van april tot eind september.”

IN DE KIJKER GROENTEVAKMAN VERSHUIS
OKT-NOV 2023 37
Het label van Groentevakman 2023 prijkt metershoog op de etalage. Een bekroning voor een enthousiast team.

Opportuniteiten

In 2015 storten ze zich definitief in het ondernemersavontuur. Ze geven allebei hun job op en werken vanaf dan fulltime in de zaak. Het winkeltje wordt snel te klein. En als de kans zich voordoet om het gebouw aan de overkant van de straat te kopen – waar ze zelf nog in een huurhuisje hadden gewoond – aarzelen ze niet. In november 2021 openen ze er hun ‘Vershuis’.

“We zijn verschillende winkels in binnen- en buitenland gaan bekijken”, vertelt Angie. Ze draaien ook mee in enkele andere fruit- en groentewinkels om de stiel helemaal onder de knie te krijgen. Een leuk idee dat ze oppikken uit Nederland, zijn hun originele winkelkarretjes. “Toen ik die zag wist ik meteen: die moeten we hebben. De klanten zeggen dat onze karretjes de voorloper van de rollator zijn. Er is al veel over gesproken in de buurt. Maar ze zijn echt wel handig.”

Gemotiveerde medewerkers

Waar ze het verschil mee maken? “Door uitsluitend kwaliteit aan te bieden”, antwoordt Angie meteen. “Maar we hebben ook het geluk dat er iemand in onze warme keuken staat die jaren in een beenhouwerij heeft gewerkt en al haar kennis heeft meegebracht. Hier wordt nog gekookt zoals de huismoeder thuis kookt. En dat proeven de klanten: onze gerechten zijn vers en smaakvol.” Dorien, over wie ze het heeft, was trouwens oorspronkelijk een goede klant. Bij de opening van de winkel is ze – bij wijze van cadeau – de kaastoog komen leggen. Dat viel zo goed mee dat ze nu de warme keuken runt.

Collega Tamara verhuisde speciaal van Roemenië naar België om in de zaak van Angie en David te werken.

Tamara is meester in de koude keuken en bereidt, met haar jarenlange ervaring, alle koude gerechten. Ze begon nog ooit als seizoensarbeider bij Angie en David. En twijfelde geen seconde toen Angie haar vroeg om vast in de zaak te komen helpen. Ze verhuisde daarvoor zelfs van Roemenië naar België.

IN DE KIJKER GROENTEVAKMAN VERSHUIS
“We leerden veel uit het rapport van de mysteryshopper. Die kijkt toch altijd met andere ogen naar je winkel.”
Angie Doise, medezaakvoerster Vershuis
Lokale producten, rechtstreeks van het land, hebben bij het Vershuis een streepje voor.
38

Waarom ze Groentevakman 2023 werden, kan Angie niet meteen zeggen. “Door ons best te doen, zeker? We hebben niets anders dan gewoonlijk gedaan”, vult ze aan. “Vorig jaar werden we derde. We leerden veel uit het rapport van de mysteryshopper. Die kijkt toch altijd met andere ogen naar je winkel. Dan weet je meteen aan welke puntjes je nog moet werken.”

Lekker lokaal

“We proberen onze groenten en fruit ook zoveel mogelijk bij plaatselijke boeren aan te kopen. Dan komt het rechtstreeks van het land, verser kan niet. Zelf promoot ik ook altijd de producten van hier. Als er iemand vraagt naar een smaakvolle appel, raad ik de Pink Lady niet aan, want die komt van zo ver, hé. De klanten ondervinden ook wel dat we kennis van de producten hebben. Maar als ze iets over de aardbeien willen weten, zullen het nog altijd eerder aan David vragen”, glimlacht Angie.

De winkelkarretjes zagen Angie en David in Nederland. Origineel, maar vooral ook erg handig.

De overstap van een klein winkeltje met bediening maar zonder personeel naar een grote zaak met medewerkers heeft wel voor wat kopzorgen gezorgd. “We wisten niet of het hier zou marcheren. Dus ik vond het wel heel belangrijk dat als de mensen binnenkomen ze David en Angie nog altijd zien. Dat contact met de klanten is echt wel cruciaal.”

Stabiele verkoop

Die bezorgdheden lijken nu overbodig, want Vershuis draait goed. Komt er ooit een tweede zaak? “Zeker niet,”, lacht David. “We zitten nu op 1.000 klanten per week, vorig jaar nog 700. Dat is goed voor ons.” Het cliënteel is ook veranderd. “Het aandeel groenten en fruit is stabiel in de verkoop, maar het is niet meer de hoofdzaak. De mensen komen meer voor de bereide gerechten, salades, rauwkost ...” vult

Angie aan. En dat merk je ook aan het gemiddelde winkelmandje. Dat evolueerde van 10 euro naar 25 tot 30 euro. “Mensen die naar het Vershuis komen, geven graag wat meer uit aan kwaliteit.”

“We proberen gewoon iedere dag onze zaak te runnen alsof het de allereerste openingsdag is”, besluit Angie. “Je moet zorgen dat je mee bent, luisteren naar de klanten en altijd nieuwe dingen proberen aan te bieden. Maar net dat maakt het zo leuk. Ons team doet trouwens ook geestig mee. Als ze op restaurant gaan, krijgen we regelmatig foto’s van mooie presentaties of lekkere gerechten doorgestuurd. En niet enkel van de vaste mensen, ook onze flexi’s en jobstudenten doen mee. We hebben echt een heel goed team. Ik zeg dan ook altijd dat het hele ‘team Vershuis’ Groentevakman is geworden!”

“Hier wordt nog gekookt zoals de huismoeder thuis kookt. En dat proeven de klanten: onze gerechten zijn vers en smaakvol.”
Angie Doise
OKT-NOV 2023 39
Angie Doise en David Plysier voor hun zaak.

VAKMANSCHAP,

DAT PROEF JE

Kaasmaken, dat doen wij bij Flandrien Kaas met respect voor traditie en ambacht. De lat ligt hoog, alleen zo slagen we erin de beste kwaliteitskaas op jouw bord te brengen. Gisteren, vandaag en morgen.

Respect voor een bewuste keuze traditie en vakmanschap

Al meer dan tien jaar maakt de familie Desmet haar Flandrien Kaas op ambachtelijke wijze. Dat respect voor traditie en vakmanschap is een bewuste keuze. “Toen we met een eigen kaasmakerij begonnen, wilden we bewijzen dat er nog plaats was voor kwaliteitsvolle kazen die deels met de hand en volgens de traditionele technieken bereid werden”, zegt Jan Desmet, zaakvoerder van Flandrien Kaas.

Na decennialang actief te zijn geweest als groothandelaar in kazen, maakte de familie Desmet een goede tien jaar geleden de opmerkelijke keuze om zelf kaas te maken. “In die periode werden heel wat ambachtelijke kaasmakerijen overgenomen door grote kaasproducenten. Onze vrees was dat er eenheidsworst – of liever eenheidskaas – zou ontstaan.”

Kiezen voor ambacht

Jan en zijn echtgenote Helga besloten niet aan de zijlijn te blijven staan, maar resoluut te kiezen om eigen kazen te maken. In thuisgemeente Wervik zag een kaasmakerij het levenslicht. Deze werd met de modernste technieken uitgerust, maar er bleef veel aandacht voor manuele handelingen.

“Die bewuste, handmatige ingrepen zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en eigenheid van de kaas. Zo wordt de wrongel in onze kaasmakerij bijvoorbeeld nog ritueel en manueel geharkt. Het voorzichtig omroeren zorgt ervoor dat onze kazen extra smeuïg zijn”, aldus Jan Desmet.

Het inbouwen van die manuele handelingen zorgt ook voor een zekere beroepstrots bij de medewerkers. “Onze kaasmakers maken effectief het verschil tussen echte topkaas en minder goede kaas. Ze voelen zich als geen ander verantwoordelijk voor ‘hun’ kazen. En dat is extra fijn, aan de slag kunnen met mensen met een hart voor je product”, zo schetst Jan Desmet.

Vakmanschap centraal, ook in de toekomst Het bewaken van de tradities bij het kaasmaken heeft ook zijn consequenties voor de toekomst van Flandrien Kaas. “Wat we doen, willen we goed blijven doen. Volgens de principes van vakmanschap en traditie. Jaren geleden hebben we bepaald dat we uitsluitend voor kwaliteitsvolle, ambachtelijke kazen gaan. Daar hebben we de lat gelegd en daar gaan we niet onder”, zo besluit Jan Desmet.

FLANDRIEN
Zaakvoerder Jan Desmet streeft bewust naar kwaliteitsvolle, ambachtelijke kazen.
41 OKT-NOV 2023

Jumbo Balen: van het naar tevreden klanten

frietzakmodel

Martijn en Jason Vis openden hun eerste Jumbo-winkel op 25 mei van vorig jaar in Balen. Ze waren daarmee bij de eerste Jumbo-franchisenemers in België.

Een dik jaar later spreken we met de sympathieke, jonge ondernemers over het franchisemodel van Jumbo en hoe zij het verschil maken.

De eerste Jumbo in België opende eind 2019 de deuren in Pelt. Inmiddels zijn er 31 Belgische Jumbo-vestigingen, waarvan een tiental uitgebaat door zelfstandige ondernemers. Martijn en Jason Vis waren bij die eerste ondernemers die de sprong waagden met Jumbo in België. Naast hun supermarkt in Balen nemen ze begin november de Jumbo in Rijkevorsel over van de franchisegroep.

“Je zou het misschien niet zeggen maar we zijn tweelingbroers”, begint Martijn Vis. De broers groeiden op in het Nederlandse Baarle-Nassau vlak bij de Belgische grens.

IN DE KIJKER JUMBO BALEN 42
“De eerste weken was het hier een echt gekkenhuis. We hadden in het begin zelfs verkeersbegeleiders nodig op onze parking.”
Jason Vis, medezaakvoerder Jumbo Balen
Meteen na het binnenkomen én voor hun vertrek, zeggen Martijn en Jason eerst alle collega’s dag. Een kleine moeite die een groot verschil maakt.

Martijn woont ondertussen in het Belgische gedeelte, Baarle-Hertog. “We hebben altijd het plan gehad om te ondernemen”, vervolgt hij. En dat dat samen met zijn broer zou zijn, was ook een uitgemaakte zaak. “Of we nu in Nederland of België zouden starten, dat maakte ons eigenlijk niet zo veel uit. We hebben allebei een langere tijd voor Jumbo gewerkt, zowel in Nederland als in België. Dus toen we te horen kregen dat Jumbo België op zoek was naar franchisers hebben wij ons aangemeld. En dan is het heel snel gegaan.”

Fundament: 3 pijlers

Of het een grote uitdaging was om als eerste franchisers Jumbo te lanceren op de Belgische markt? Voor Martijn totaal niet. “Jumbo biedt naast een groot assortiment – een buitengewoon assortiment, zoals wij dat noemen – de beste service én we proberen gedurende het jaar altijd lage prijzen aan te bieden. Die drie pijlers samen in één franchise, dat was er volgens ons nog niet op de Belgische markt.”

Hun start verliep in elk geval bijzonder goed. De jongens zetten vlak voor de opening een posteractie op poten. Wie de poster ophangt, maakt kans op prijzen zoals een minuut gratis winkelen, een jaar gratis pizza’s, gratis fruit en groenten ... “De winkel was nog niet open en letterlijk overal in de buurt hingen posters op met de aankondiging van de opening van onze winkel. De eerste weken was het hier een echt gekkenhuis. De parking stond elke dag vol. We hadden in het begin zelfs verkeersbegeleiders nodig”, voegt Jason lachend toe.

De Vlaming eet veel bourgondischer dan de Nederlander, en dat kunnen Martijn en Jason alleen maar toejuichen.

Verschillen tussen België en Nederland

Wat is voor hen het verschil tussen ondernemen in Nederland en België? “De wetgeving, fiscaliteit, het juridisch aspect ... Dat soort zaken zijn totaal verschillend”, antwoordt Martijn. “Een voorbeeld: jobstudenten werken in Nederland tijdens de vakanties makkelijk 30 tot 40 uur per week en 20 tot 25 uur in de schoolperiodes. Dat kan hier helaas niet. Anderzijds bestaat hier dan weer het systeem van de flexi-job en dat is echt iets supermoois.”

En de klanten? “De Vlaming eet veel bourgondischer en dat merk je natuurlijk in het aankoopgedrag. Onze klanten houden echt van vers

OKT-NOV 2023 43
“Studenten mogen in Nederland veel meer uren werken, maar hier bestaat het systeem van de flexi-job en dat is echt iets supermoois.”
Martijn Vis, medezaakvoerder Jumbo Balen

bereide gerechten zoals onze verse pizza’s. Die kopen ze liever dan andere kant-en-klare maaltijden uit het schap. Ze geven meer geld uit aan lekkere dingen. En dat is wel leuk natuurlijk”, glimlacht Jason.

Uniek franchisesysteem

Met welk ander franchisesysteem kunnen ze dat van Jumbo vergelijken? “Ik denk dat ons systeem echt uniek is”, zegt Jason. “Jumbo zet de klant voorop. Dat is het uitgangspunt en daar bouwen we de organisatie rond. In België zie je vaak nog een hiërarchische structuur. We hebben dat volledig omgedraaid.” Martijn tekent een frietzak en legt uit: “We werken bij Jumbo volgens het frietzakmodel. De klanten zijn de frietjes en die moet je altijd goed bedienen. Wij, Jason en ik, zitten hier helemaal onderaan in de puntzak, daarboven onze leidinggevenden en bovenaan, vlak onder de frietjes, onze medewerkers. Die moeten zorgen voor tevreden klanten maar kunnen dat alleen maar als ze zelf tevreden zijn. En daar hebben we onze leidinggevenden hard voor nodig. Kortom, onze medewerkers krijgen alle vrijheid en het vertrouwen, zodat zij de klant voorop kunnen zetten.”

Hoe ze dat realiseren? “Eens een complimentje geven, iets lekkers in de refter zetten, lunchen met je mensen, belonen voor goed gedrag, de arbeidswetgeving punctueel volgen, uitbetalingen netjes op tijd doen … Alles gebeurt gewoon correct”, vertelt Jason. En volgens Martijn zit daar echt de kracht van de broers. In dat werkgeverschap, zoals hij het noemt. “Het zijn vaak kleine dingen, maar daar kun je wel heel snel een verschil mee maken. Als we in de winkel komen, gaan we eerst alle collega’s dag zeggen en als we vertrekken doen we dat ook. Voor ons is dat normaal. Maar we hebben nu wel een heel betrokken team en een laag verloop.”

Prikkelvrij winkelen

Die zorg voor de medemens gaat zelfs nog wat verder. Op dinsdagochtend kan je in Jumbo Balen een uurtje prikkelvrij winkelen. “De lampen zijn half gedimd, de muziek is uit, de telefoon op stil. We begroeten de klanten dan ook niet. Sommige mensen hebben daar gewoon geen behoefte aan”, legt Jason uit.

IN DE KIJKER JUMBO BALEN
44
Het
“In België zie je vaak nog een hiërarchische structuur. We hebben dat volledig omgedraaid.”
Jason Vis
Hilde en Rony slaan met plezier een praatje met de klanten aan hun kletskassa, en dat wordt enthousiast onthaald. In de winkel van Martijn en Jason vind je zo goed als álle producten van ‘Tiejn & Taander’, het label van streekproducten van Balen en Olmen.

idee kwam vanuit het team en vertrekt van hun samenwerking met De Schakel, een vereniging die mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de ‘Mootjes supermarkt’ is een mooi voorbeeld van hun sociaal engagement. Het kastje op de parking is altijd gevuld met voeding, hygiëneproducten, enzovoort. Wie iets nodig heeft, mag het eruit pakken. En wie iets kan missen, zet het erin. Ook de kletskassa, een initiatief van Jumbo zelf, ontbreekt hier niet. En

daar wordt volgens de broers toch enthousiast gebruik van gemaakt. Ze selecteerden twee vaste medewerkers – Hilde en Rony – die hier afwisselend plaatsnemen en niets liever doen dan een praatje slaan met de klanten.

Alleen tevreden medewerkers kunnen zorgen voor tevreden klanten. Dat hebben de broers goed begrepen.

Zijn zij eigenlijk typische Jumbo-ondernemers?

“Ik denk wel dat we de formule volgen waar het moet en dat we onze winkel laten afwijken waar en wanneer het kan. Zo hou je de formule ook consistent én krachtig”, antwoordt Martijn. “Maar als je afwijkt moet je daar ook in uitblinken. ‘Tiejn & Taander’ is het label van streekproducten van Balen en Olmen. We hebben niet enkele maar zo goed als álle producten met dat label in onze winkel. Dus ja, we passen wel in het plaatje, maar proberen toch ook altijd net dat stapje extra te zetten, in de eerste plaats voor de klant.”

Ondernemersreis

En de toekomst, die zien de broers heel positief tegemoet. “Jumbo is haar formule volop verder aan het ontwikkelen zodat die steeds beter aansluit op de Belgische markt. Dus ik verwacht dat we in de toekomst wel meerdere winkels uitbaten. Waarschijnlijk allemaal in België. Want we zijn onze ondernemersreis hier begonnen en zullen die hier ook met heel veel plezier verderzetten!”, besluit Jason.

OKT-NOV 2023 45
De ‘Mootjes supermarkt’ op de parking is altijd gevuld: wie iets nodig heeft, mag het eruit pakken. En wie iets kan missen, zet het erin.
“We volgen de formule waar het moet en laten onze winkel afwijken waar en wanneer het kan. Zo hou je de formule ook consistent én krachtig.”
Martijn Vis

Waarom kleurrijke teams beter scoren

Bij een rekrutering trapt de leidinggevende of werkgever vaak in de valkuil om persoonlijkheden aan te werven die het dichtst bij zijn of haar eigen karakter liggen. Want het klikte immers meteen tijdens dat eerste kennismakingsgesprek … Terwijl het net andere karakters zijn die een team versterken.

Kandidaten worden nog te vaak beoordeeld op basis van diploma’s en ervaring, terwijl persoonlijkheidskenmerken veel belangrijker zijn én nog zullen worden. Veerkracht, optimisme, zelfcontrole, flexibiliteit, collegialiteit en toewijding bepalen het succes van een aanwerving. En dit geldt ook voor je bestaande medewerkers. Een goede kennis van hun sterke eigenschappen zorgt ervoor dat jij ze op volle kracht kan inzetten en verder kan laten doorgroeien.

LEESTIP

Wist je dat Luc Ardies, gedelegeerd bestuurder van Buurtsuper.be, ook auteur en hr-specialist is? In zijn nieuwste publicatie wil hij de lezer laten inzien dat divers samengestelde teams beter presteren. ‘Waarom kleurrijke teams beter scoren’ gaat over de verschillende persoonlijkheden in een team en hoe ermee om te gaan. Je kan het boekje bestellen via lannoo.be.

SCHERPSTELLING
46
47 OKT-NOV 2023

Le nouveau

est arrive!

PMO, het opleidingscentrum van Buurtsuper.be, nodigde klanten, trainers en collega’s eind september uit in het vernieuwde Living Tomorrow. Daar mochten ze kennismaken met de retail én het PMO van de toekomst.

PMO bestaat ondertussen meer dan 25 jaar en ondersteunt kmo’s uit de retail bij de ontwikkeling van een professioneel hr- en opleidingsbeleid. Hun missie bestaat erin om winkelmedewerkers, of iedereen die een job in de retail ambieert, dankzij praktijkgerichte opleidingen en coachings het nodige zelfvertrouwen te geven om zowel professioneel als persoonlijk te blijven groeien.

Nieuwe website

PMO onderging deze zomer een volledige rebranding en kreeg een nieuwe, handige website. Klanten, trainers en medewerkers kregen op 20 september het resultaat als eerste te zien in het recent vernieuwde Living Tomorrow. Na een korte rondleiding in de gloednieuwe expo, de voorstelling van het nieuwe PMO-logo en de website, genoten we samen van een hapje en drankje.

“Operationele taken kun je digitaliseren of automatiseren, maar het verschil met de concurrentie maken zelfstandige retailers vooral op het vlak van het menselijke contact en de toegevoegde waarde”, vertelde Luc Ardies tijdens zijn speech. “Onderzoek wijst ook uit dat er een upgrade van het profiel van de winkelbediende moet komen. Veerkracht, flexibiliteit, commercieel inzicht en leervermogen worden dé competenties van de toekomst. Ook het klassieke hr-beleid moet op de schop. Starre functiebeschrijvingen en -classificaties moeten wijken voor rollen en verantwoordelijkheden van winkelmedewerkers.”

PMO REBRANDING 48
De oude look-and-feel van PMO gaat samen met het klassieke hr-beleid op de schop.
OKT-NOV 2023 49
Het vernieuwde Living Tomorrow was het ideale decor om het PMO van morgen voor te stellen. ‘Wij helpen mensen groeien.’ En PMO groeit mee.
“Veerkracht, flexibiliteit, commercieel inzicht en leervermogen worden dé competenties van de toekomst.”
Luc Ardies, directeur Buurtsuper.be

Designobject

De trainers ontvingen tijdens het officiële gedeelte als allereerste het nieuwe PMO-geschenk, een uniek designobject. “Wanneer het licht doorheen het gekleurde staafje schijnt, verschijnt het nieuwe logo van PMO op je bureau. Zo proberen we licht te geven op momenten dat je het nodig hebt. En willen we je eraan herinneren dat PMO er altijd voor je is”, zei Bart Persoons, manager van PMO en ontwerper van het kunstige object.

De trainers ontvingen als eerste het nieuwe, exclusieve PMO-geschenk uit Barts handen.

PMO REBRANDING 50
Na een korte rondleiding in de huidige expo van Living Tomorrow stelde Bart Persoons trots het nieuwe PMO-logo en de website voor.
“Wij proberen licht te geven op momenten dat je het nodig hebt. En we willen je eraan herinneren dat PMO er altijd voor je is.”
Bart Persoons, manager van PMO

Op de website zie je enkele gekleurde staafjes, of mannetjes, die lijken te groeien. Ze staan symbool voor het groeiproces dat de opleidingen van PMO typeert. “We willen dat mensen groeien als persoon, omdat dat ook de organisatie zal helpen groeien”, vertelt Bart Persoons. “Ook het vrolijke karakter moest erin. Want onze opleidingen zijn dat ook. Ik hoor regelmatig cursisten zeggen: ‘Als we zo’n opleiding hadden gekregen op school, had ik mijn studie waarschijnlijk wél voltooid.’ Het bewijs dat PMO anders dan andere opleidingscentra is!”

Ontdek de nieuwe website zelf: www.pmocvba.be.

OKT-NOV 2023 51
De nieuwe huisstijl van PMO is even kleurrijk en divers als haar klanten.

Sinds corona is een goede handhygiëne – en alles wat daarmee te maken heeft – extra belangrijk gebleven bij het verwerken en aanbieden van producten. FAVV geeft bij de vaststelling van een non-conformiteit tijdens controles/inspecties namelijk een weging 10 (de zwaarste non-conformiteit). We zetten een aantal aandachtspunten op een rij.

Je moet je handen altijd wassen/ontsmetten voor de opstart van het werk, na elk toiletgebruik en na vervuilende handelingen (zoals het sluiten van de vuilniszakken of het openen van karton of andere verpakkingen). Er moet ook altijd (ontsmettende) handzeep en wegwerppapier (of in bepaalde omstandigheden andere (hygiënische) handdroogmogelijkheden) aanwezig zijn. Wanneer je wegwerphandschoenen gebruikt, moet je deze regelmatig vervangen.

In lokalen waar je voedingsmiddelen verwerkt, moet er een voldoende aantal wasbakken met warm en koud of gemengd stromend water aanwezig zijn. Werk je uitsluitend met voorverpakte levensmiddelen? Dan volstaat koud water.

In de toiletruimtes volstaat koud stromend water op voorwaarde dat in de inrichting een wasbak met warm en koud of gemengd stromend water voorzien is. Indien je enkel met voorverpakte levensmiddelen werkt, volstaat koud water.

De vaat, het wassen van je handen en het reinigen van levensmiddelen (zoals fruit en groenten) moeten gebeuren in verschillende wasbakken. Of de organisatie van het werk moet het mogelijk maken dat dit op verschillende momenten gebeurt. Je kan bijvoorbeeld een wasbak (die je voor andere doeleinden gebruikt) ontsmetten vooraleer je er groenten en fruit in wast. Het aantal wasbakken dat je nodig hebt, is dus afhankelijk van de grootte van de inrichting, het aantal personeelsleden, de organisatie van het werk en de activiteiten.

Heb je een manueel te bedienen kraan? Dan moet de volgende werkinstructie aanwezig zijn: ‘Na het wassen van je handen, de kraan dichtdraaien met wegwerppapier.’

Meer weten over onze begeleiding HACCP & Voedselveiligheid?

Neem contact op met onze adviseurs voedselveiligheid: Veronique Bert via veronique.bert@unizo.be of Ann Wayenberg via ann.wayenberg@unizo.be of check www.buurtsuper.be > Ledenvoordelen > HACCP & Voedselveiligheid

HACCP & VOEDSELVEILIGHEID
52
Een goede handhygiëne blijft cruciaal bij het verwerken en aanbieden van producten.
WAAR!

Socialmediatip!

Zet je duurzame en sociale betrokkenheid (nóg meer) in de kijker

Vele supermarkten doen heel wat inspanningen rond duurzaamheid en sponsoren sociale initiatieven. Het is belangrijk om te laten zien dat jij en je zaak toegewijd zijn aan positieve verandering. Socialmediaplatformen zijn een krachtig instrument om bewustzijn te vergroten, gesprekken op gang te brengen en actie te ondernemen voor sociale doelen en milieudoelen. Deel verhalen, (educatieve) content en updates over jouw acties. Met authentieke en transparante communicatie inspireer je niet alleen klanten om trots te zijn op hun lokale supermarkt of speciaalzaak, zo leid je ook mee de weg naar een duurzamere en socialere toekomst.

Dec 5 Internationale vrijwilligersdag

15 Ugly Christmas Sweater Day

22 Kortste dag van het jaar

15 december

Jan 16 Blue Monday

19 Get to know your customers day

24 Pindakaasdag

26 Gedichtendag

30 Dag van de croissant

Ugly Christmas Sweater Day

Wat kan jij in je winkel en op jouw social media doen op deze dag van de ‘lelijkste’ kersttruien?

• Laat al je collega’s hun lelijkste trui aantrekken en hou een poll op je social media: ‘Welke vond jij de leukste?’

• Maak een gepersonaliseerde lelijke kersttrui die al je medewerkers mogen dragen en laat je klanten er die dag ook eentje winnen.

• Laat kinderen een tekening met een lege kersttrui inkleuren en hang deze op in de winkel.

• Geef iedere klant die durft in een lelijke kersttrui te komen winkelen een klein cadeautje. Tip: maak van elk klant een foto om te delen op je socialmediakanalen.

• Zet een grote onversierde kerstboom in de winkel en laat iedereen die een kersttrui draagt een bal, lint of andere versiering die jij voorziet, in de boom hangen. Samen bouwen we aan een superkerst!

Feb 1 Start Tournée Minérale

5 Wereld Nutelladag

9 Dikketruiendag

SOCIALMEDIATIP
Met deze toptopical-kalender plan jij je social media makkelijk in.
OKT-NOV 2023 53
54

Hr in de retail

In het afgelopen half jaar is werken in de zelfstandige kleinhandel door sommigen flink op de korrel genomen. Toch zijn wij er rotsvast van overtuigd dat een zelfstandige buurtsuper écht leuk is: je werkt dichtbij, in een familiale sfeer en leuk team, met veel sociale contacten en afwisseling. Dit najaar laten we daarom via een ruime onlinecampagne én een spot op Radio2 de medewerkers zelf aan het woord. Ze getuigen waarom zij hun hart aan de buurtsuper hebben verloren. In dit dossier hebben we ook aandacht voor de vele gepassioneerde medewerkers in de foodretail én de bedrijven die hun werk nog nét iets gemakkelijker maken.

In dit dossier:

64 NOWJOBS

Matchen met de beste bijverdiener

66 bookU

Administratieve oplossing biedt flink wat tijdswinst

68 Digitaal aanwerven

5 tips om via socials te rekruteren

60

62

71 Tip: nieuwe premie Kwalificerend werkplekleren

56 Diversiteit UNIZO vraagt extra inspanningen
57 Column Omdenken in hr
58 Competentiechecks Ontdek de verborgen talenten van je team
Opleidingen van de toekomst Aan de slag met de Veerkrachtbox
Hou rekening met iedereen! Emino ziet voordelen in neurodiversiteit
OKT-NOV 2023 55 Dossier DOSSIER

Op weg naar een diverse arbeidsmarkt

Uit cijfers van Statbel blijkt dat mensen van Europese afkomst in ons land veel vaker aan het werk zijn dan wie van buiten de EU komt. De laagste werkgelegenheidsgraad in België ligt bij mensen met een Afrikaanse herkomst. UNIZO vraagt extra inspanningen om ook deze groep mensen naar werk te begeleiden.

Het goede nieuws is dat er de voorbije jaren een inhaalbeweging is geweest voor mensen die afkomstig zijn uit de meest recente EU-landen. De tewerkstellingsgraad bij deze groep steeg van 57% naar 76%. De vaststelling dat die graad van tewerkstelling bij mensen met een herkomst buiten de EU zo laag ligt (slechts 52% voor mensen van Noord-Afrikaanse herkomst), is verontrustend.

Het gaat daarbij vaak om mensen zonder uitkering, zoals thuiswerkende moeders. In Vlaanderen is de werkzaamheidsgraad voor mannen met een niet-Europese nationaliteit gemiddeld 72%, voor vrouwen is dat slechts 39%. Zij hinken dus sterk achterop. Er is duidelijk nood aan extra inspanningen om hen te activeren, want er zijn wel degelijk jobs genoeg voor deze doelgroep.

Beter wapenen

“Om (allochtone) mensen zonder uitkering te bereiken, moeten de VDAB, de sociale partners en de

gemeenten de krachten beter bundelen om hen te verleiden tot de arbeidsmarkt”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. Onderwijs speelt ook een cruciale rol. “Veelal zijn het mensen die hier opgroeiden maar niet over de sterkste vaardigheden beschikken. Met een versterkt onderwijsaanbod in de steden en in multiculturele scholen moeten we jongeren met migratieroots beter wapenen voor de arbeidsmarkt.”

Daarnaast is er volgens UNIZO nood aan een beter beleid rond arbeidsmobiliteit. “In steden, gewesten en provincies met een hogere werkloosheidsgraad moet de drempel lager worden om te gaan werken daar waar de meeste vacatures zijn. Daarvoor is er naast een goed aanbod aan openbaar vervoer ook nood aan een informatiecampagne om werkzoekenden correct te informeren over de mogelijkheden. Voor wie wel al een uitkering ontvangt, moeten we meer activerend optreden.”

ONDERZOEK
56
“In Vlaanderen is de werkzaamheidsgraad voor mannen met een niet-Europese nationaliteit gemiddeld 72%, voor vrouwen is dat slechts 39%.”

Werk mee aan een diverse arbeidsmarkt

Buurtsuper.be informeert en adviseert werkgevers rond het inzetten van anderstalige nieuwkomers in de retail, onder wie ook een grote groep Oekraïners.

Meer weten?

Contacteer Milan Chevrolet via milan.chevrolet@pmocvba.be.

Meteen aan de slag?

Publiceer je vacature dan op de VDAB-website met #werkplekvrij.

Copernicaanse revolutie

In de 20e eeuw ontwikkelden organisaties klassieke organogrammen, functiebeschrijvingen en -classificaties met strakke taakbeschrijvingen om vat te krijgen op de interne structuren en de buitenwereld. Dat werkt niet meer ... Onze samenleving en even snel wijzigende klantenwensen noodzaken dat bedrijven hun structuur kantelen zodat medewerkers in de frontlinie meer verantwoordelijkheid krijgen én voldoende gemotiveerd zijn om die ook te nemen.

Het hr-denken in ‘rollen’ in plaats van ‘functies’ is een cruciale eerste stap. Wat wil de organisatie bereiken en hoe kan de medewerker hiertoe bijdragen? Rollen hebben een positief effect op het engagement en de motivatie omdat de eigen bijdrage voor medewerkers duidelijker wordt.

Ook de retail zelf is in volle ontwikkeling. Automatisering en digitalisering (e-commerce) zorgen ervoor dat bepaalde winkelconcepten zich moeten heruitvinden. In welke mate en hoe snel het marktaandeel van e-commerce verder zal groeien is koffiedik kijken. Maar de fundamentele vraag voor servicegerichte winkels is hoe ze de klant nog goesting kunnen geven om regelmatig zelf boodschappen te doen in plaats van die thuis te laten bezorgen.

Samen met het klassieke winkelconcept zijn ook de competenties van medewerkers en de hr-aanpak aan een grondige transitie toe. Noem het gerust een ‘Copernicaanse revolutie’. ‘Rollen’ in plaats van ‘functies’. Zo zal een kassierster bijvoorbeeld vervangen worden door iemand die verantwoordelijk is voor de check-out. Omdat dit de plaats is waar klanten een laatste, maar o zo belangrijke indruk van hun complete winkelbeleving opdoen, krijgt die rol zowel voor de medewerker zelf als voor de servicegedreven buurtsuper veel meer waarde.

COLUMN
Dossier
Het hr-denken in ‘rollen’ in plaats van ‘functies’ is een cruciale eerste stap.”
OKT-NOV 2023 57

Word een betere leider met de

talenten van jouw team

Ken jij alle talenten van jouw medewerkers? En zet je ze op de juiste manier in? Via de ‘Competentiechecks’, een nieuwe PMO-opleiding gesteund door WSE (Werk en Sociale Economie), komen wij de talenten van jouw medewerkers in kaart brengen. En helpen we je via een concreet plan van aanpak die talenten te omarmen. Laura Debever van Proxy Park Brugge deed het voor en is bijzonder enthousiast.

Het vaste team van Proxy Park Brugge bestaat uit een zevental fulltime equivalenten. “We hebben wel maanden dat er 25 loonbrieven vertrekken”, vertelt uitbaatster Laura Debever. “Onze jongste student is 15 jaar, de oudste flexi-jobber is 72. Dat geeft mooi weer hoe divers ons team is.”

Volledig gratis

Na een bezoek van projectcoördinator

Marie-Ange Meersman, startte Laura het traject rond ‘Competentiechecks’. Een opleiding van PMO die volledig gratis is dankzij de steun van WSE. “Ik vind het belangrijk om te investeren in mijn team”, vertelt ze daarover. “Iedereen moet de kans krijgen om bij te leren. Dat is waardevol voor je job maar ook in je dagelijkse leven.”

De opleiding ‘Competentiechecks’bestaat uit drie grote blokken: een dag voor het team, een dag voor de leidinggevende(n) en een evaluatiemoment om een concreet actieplan te bespreken.

Gespot: extra competenties

PMO-trainer Yvan Dierckxsens kwam eind juni langs voor het voeren van talentscans met alle vaste medewerkers. Laura bereidde de gesprekken voor met Yvan en volgde de gesprekken ook mee. “Dat was een heel intensieve dag”, vertelt ze. “Yvan gaat echt op zoek naar de sterktes en talenten van ieder individu. Ook over hun zwaktes hebben we gesproken. Die durf je als werkgever al eens te negeren terwijl het net beter is om eraan te werken.” De gesprekken gaan bovendien best wel diep. “Er is bij

De gesprekken tijdens de talentscan zijn diepgaand, de antwoorden zeer waardevol.

sommigen een traantje gevloeid, maar het was een ontzettend leerrijke dag. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat er competenties in het team zitten die ik miste in de winkel. Zo is er iemand die een enorm organisatietalent bleek te hebben. Ze helpt nu haar collega’s om efficiënter te werken.” Veel heeft te maken met de kennis en ervaring van trainer Yvan. “Waar ik na de derde vraag al gestopt zou zijn, vraagt hij nog door. Waardoor je uiteindelijk echt wel goede gesprekken en heel waardevolle antwoorden krijgt.”

Het team heeft er volgens Laura ook veel aan gehad. “Er was een heel positieve sfeer na die dag. Yvan heeft na ieder gesprek een foto van de collega’s gemaakt in een ’sterkte-positie’. Die collage hangt op in onze keuken. Je ziet iedereen blinken op die foto. Echt een perfecte weergave van de dag.”

PMO COMPETENTIECHECKS
“Ik zie nu in dat ik niet de metser, maar de architect van onze zaak ben. Ik ga nog te vaak meehelpen en brandjes blussen. Terwijl ik wel weet dat ze het kunnen.”
Laura Debever, uitbaatster Proxy Park Brugge
58

Echte gesprekken

Omdat de gesprekken in juni plaatsvonden, kon Laura met een gerust gevoel aan haar vakantie beginnen. “Onze Proxy is een mallemolen die voortdurend draait. We hebben geen stock, de ingang voor de klanten is ook de ingang voor de leveranciers. Onze enige sluitingsdag is kerstdag in de namiddag. Alle andere dagen zijn we open. Maar dankzij die gesprekken met Yvan konden we iedereen eens uit die mallemolen halen. En écht tijd maken voor een babbel. Dat lukt anders gewoon nooit.”

Toch mag het volgens Laura zeker niet bij die gesprekken blijven. “Het project mag dan wel gratis zijn, je moet er wel de uren van je mensen in steken. Vrijblijvend is het dus niet. Na zo’n dag zit je rugzak vol. Je mag al die kennis niet te diep opbergen. Je moet regelmatig eens iets uit die rugzak halen. Ook voor je mensen, want als die voelen dat er niets gebeurt, is het voor niets geweest.”

Een-op-een

Op de tweede dag van de opleiding volgde Laura een een-op-een-training met trainer Rudy Begas. Die coaching draaide helemaal rond Laura als leider. Opnieuw een heel intensieve maar bijzonder boeiende dag. Rudy werd op voorhand goed gebriefd door Yvan en dat merk je. “We hebben heel concreet gewerkt rond de sterktes van ons team en hoe ik daar als leider het beste uit kan halen. Ik

heb van Rudy bijvoorbeeld vaak gehoord dat ik niet de metser, maar de architect van onze zaak ben. Ik ga nog te vaak meehelpen en brandjes blussen. Terwijl ik wel weet dat ze het kunnen. Ik ben een peoplemanager in hart en nieren. Maar dat speelt me soms ook soms parten. Daar ben ik me nu veel meer van bewust.”

Het evaluatiemoment, het derde blok van de opleiding, vindt eind oktober plaats. Marie-Ange zal dan, op basis van de input van Yvan en Rudy, een concreet actieplan komen bespreken. Maar daar heeft Laura niet op gewacht. “Ik vind het traject zo waardevol dat ik alvast een extra opleiding rond leiderschap hebt geboekt bij PMO. Ik weet dat die me zal helpen om een nóg betere architect te worden.”

Ook interesse in de ‘Competentiechecks’ voor jouw team?

Neem contact op met Marie-Ange Meersman via marie-ange.meersman@unizo.be of check www.unizo.be/competentiechecks.

“Ik ben tot de vaststelling gekomen dat er competenties in het team zitten die ik miste in de winkel.”
OKT-NOV 2023 59 Dossier
Laura Debever
De poster van de collega’s in een ‘sterkte positie’. Laura (links) kan rekenen op een team dat sterk genoeg is om ook zwaktes op tafel te leggen. En zo verder te groeien.

Veerkrachtbox

zorgt voor

Veerkracht, flexibiliteit, leervermogen en commercieel inzicht. Dat zijn dé competenties die de toekomstige medewerkers in de retail nodig hebben. PMO ontwikkelde daarom de Veerkrachtbox. Die helpt om je medewerkers op een laagdrempelige manier te laten omgaan met stress en meer veerkracht te tonen.

In 2021-2022 voerde Buurtsuper.be samen met PXL Hogeschool de competentieprognosestudie uit. Daarin onderzochten we welke competenties retailmedewerkers nodig hebben in de toekomst. Aan de hand van diepteinterviews en klankbordgroepen werden 232 individuele ondernemers uit de ruime retailsector bevraagd. Daaruit bleek dat er in de toekomst enkele belangrijke competenties nodig zijn die nu nog ontbreken: veerkracht, flexibiliteit, leervermogen en commercieel inzicht.

PMO, het opleidingscentrum van Buurtsuper.be, ging meteen aan de slag met de eerste competentie en ontwikkelde – met steun van het departement Werk & Sociale Economie –de Veerkrachtbox. Ervaren PMO-coaches Ils Verheyen en Marc Smits zorgden voor het inhoudelijke gedeelte. Bart Persoons, manager van PMO, werkte het praktische luik uit.

In kleine groepjes

De Veerkrachtbox wordt ingezet om medewerkers op een heel laagdrempelige manier te helpen omgaan met stress en meer veerkracht te tonen. “We werken in kleine groepjes van maximaal zes personen. Maar dan nog is er een drempel om persoonlijke dingen te delen. Het thema is immers heel kwetsbaar: waar loop je tegenaan? Waar krijg je stress van? Het innovatieve aan de opleiding is dat ze hun verhaal eigenlijk ‘tegen’ de box vertellen. En zo komt het onrechtreeks naar de trainers”, vertelt Bart.

PMO OPLEIDINGEN VAN DE TOEKOMST
“Het innovatieve aan de opleiding is dat ze hun verhaal eigenlijk ‘tegen’ de box vertellen. En zo komt het onrechtreeks naar de trainers.”
Bart Persoons, manager PMO
60
PMO-coaches Marc en Ils werkten de box inhoudelijk uit, Bart bedacht er een verrassende vorm voor.

competenties van de toekomst

De doos bevat schuifbalkjes van groen naar rood waar deelnemers hun stressniveau voor bepaalde situaties – klanten, collega’s, privésituatie … – op kunnen aanduiden. “Zo is meteen duidelijk dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten, want iedereen krijgt wel ergens stress van”, legt Bart uit. In de doos zitten ook vakjes waarin voorwerpen zitten waarmee de trainer een oefening uitwerkt.

De Veerkrachtbox vertrekt vanuit de deelnemers zelf en helpt hen op een laagdrempelige manier meer veerkracht te tonen.

“Zo zit er bijvoorbeeld een wit en een zwart vogeltje in. Die staan symbool voor positieve en negatieve gedachten. We hebben gemiddeld 60.000 gedachten per dag en vaak denken we negatief. De trainer vertelt dan dat voor elk zwart vogeltje dat je wegstuurt, er plaats vrijkomt voor een wit vogeltje. Zo beseffen de deelnemers dat het belangrijk is om meer positieve gedachten te hebben.”

Unieke invulling

De Veerkrachtbox vertrekt dus echt vanuit de deelnemers zelf. “Het is niet zo dat er één vast stramien in de opleidingen zit en iedereen door datzelfde bad gaat. Alle deelnemers gaan op een andere manier aan de slag met de aangereikte tools. Sommigen zullen de ademhalingsoefening echt niks vinden maar wel veel hebben aan het deel met de vogeltjes. Of net andersom.”

De box werd ondertussen al uitgebreid getest en de eerste opleidingen zijn ingepland. “We testten de box al eens met studenten en met een groep uit een hoger management. Je ziet dat beide groepen er op hun manier mee aan de slag gaan, maar dat ze wel allebei issues hebben en bereid zijn om die op tafel te leggen.”

PMO werkt intussen ook een opleiding uit rond commercieel inzicht. “Dat wordt een vernieuwd Customer Journey-verhaal”, belooft Bart nog. “Maar daarover vertellen we later graag meer.”

Interesse in de Veerkrachtbox of een van de andere personeelsopleidingen of coachings van PMO?

Neem dan contact op met wendy.labie@pmocvba.be of check de spiksplinternieuwe website van PMO via www.pmocvba.be.

OKT-NOV 2023 61 Dossier
De Veerkrachtbox in actie. Iedereen gaat op zijn of haar manier aan de slag met de aangereikte tools.

Neurodiversiteit

op de werkvloer

De meerwaarde van anders denken

Streven naar een inclusieve werkvloer wint meer en meer aan belang. Ook neurodiversiteit speelt hierin een rol. Personen die ‘anders denken’ kunnen een grote meerwaarde bieden op elke werkvloer. Inclusief de buurtsuper.

Neurodiversiteit is een paraplubegrip. Het verwijst naar de intrinsieke variatie in de werking van onze hersenen. Iedereen neemt de wereld op een andere manier waar en verwerkt die realiteit ook anders. Dat verschil is eigen aan de mens. Neurodivergente personen denken anders dan ‘de doorsnee populatie’. In dezelfde adem worden vaak begrippen zoals autisme, AD(H)D, dyslexie of dyscalculie genoemd. Maar labels kunnen misleidend zijn. Het zijn geen ‘afwijkingen’ of ‘stoornissen’, maar andere manieren van denken. Niet beter, niet slechter. Gewoon anders.

Open communicatiecultuur

Het doel van neurodiversiteit op de werkvloer is om elke medewerker te laten floreren binnen zijn of haar functie. Daarbij is het aan de werkgever om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Je kan niet zomaar verwachten dat

al je medewerkers allround profielen zijn in het bedienen van de kassa, het vriendelijk helpen van een zoekende klant, het te woord staan van leveranciers en het razendsnel inladen van rekken. Durf dit in vraag te stellen en te veranderen waar nodig.

Werkgevers die een luisterend oor bieden, plukken daar zonder meer de vruchten van.

Een open communicatiecultuur is daarbij enorm belangrijk. Plan als werkgever regelmatig feedbackmomentjes in met je medewerkers en peil tijdens deze gesprekken naar hoe de medewerker zich voelt op de werkvloer. Welke taken passen goed bij hem of haar?

En welke minder? Ga samen op zoek naar wat er mogelijk is binnen een realistische werkcontext. Werkgevers die een luisterend oor bieden, plukken daar zonder meer de vruchten van.

Geen one-size-fits-all

Eenheidsworst werkt zelden. Iedereen heeft zijn of haar eigen handleiding. Door een open cultuur te creëren laat je zien dat je openstaat voor ieders talenten. In ruil krijg je gemotiveerde, productieve en loyale medewerkers.

Ga als werkgever op zoek naar veelzijdige talenten en mindsets. Uitdagingen zijn er om bekeken te worden vanuit verschillende invalshoeken, enkel zo kom je tot creatieve en vernieuwende ideeën. Wees je bewust van

EMINO
62
“Je kan niet zomaar verwachten dat al je medewerkers allround profielen zijn.”

mensen hun sterke kanten, alsook hun noden op de werkvloer, en zet je medewerkers zodanig in dat ze hun talenten ten volle benutten.

Geen paniek, om een neurodiverse werkomgeving te creëren hoef je zeker het warm water niet opnieuw uit te vinden. Kleine aanpassingen in bedrijfsprocessen kunnen al een wereld van verschil maken.

Kleine aanpassingen in bedrijfsprocessen

kunnen al een wereld van verschil maken.

Alternatieve vormen van aanwerving Het begint al bij het opstellen van de vacature. Geef expliciet aan dat je openstaat voor élk talent en dat je aanwerft op basis van competenties en kwaliteiten. Vermijd vage, nietszeggende begrippen zoals ‘flexibiliteit’, ‘dynamisch’ of ‘communicatief’. Daarmee stoot je veel kandidaten af. Maak het in plaats daarvan concreet en omschrijf taken zo nauwkeurig mogelijk.

Sta open voor werkplekleren, waarbij kandidaten via stages kunnen tonen wat ze waard zijn. Of overweeg open hiring. Dit houdt in dat wie

wil werken ook meteen aan de slag kan. Zonder sollicitatiegesprek, ongeacht verleden, opleiding of ervaring. Enkel de motivatie telt.

Door een neurodivers beleid te creëren, vormt jouw personeelsbestand een weerspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij waar iedereen welkom is, ook zij die het soms net even anders zien. Geef ze de ruimte om hun beste beentje voor te zetten en krijg een uiterst gemotiveerde medewerker in de plaats. Een win-win in de immer woedende war for talent.

Elke Janssens is autisme-expert en -coach bij emino, een organisatie die zich inzet om elk talent een plek op de arbeidsmarkt te geven. Als erkend VDAB-partner biedt emino bedrijven, organisaties en winkels de mogelijkheid om gratis coaching en ondersteuning in te roepen voor het creëren van een (neuro)divers beleid.

De emino-coach komt langs op de werkvloer, analyseert samen met alle betrokken partijen de situatie en brengt de verschillende oplossingen in kaart. De coach implementeert samen met jou nodige acties én blijft ondersteuning bieden op de werkvloer. www.emino.be/jobcoaching

Door een open cultuur te creëren krijg je gemotiveerde, productieve en loyale medewerkers.
OKT-NOV 2023 63 Dossier

screent en matcht

jouw vacature met de beste bijverdiener

Al meer dan 19.500 bedrijven zijn het erover eens: dankzij het digitale uitzendkantoor NOWJOBS vind je vlot de beste jobstudenten, flexi-jobbers of bijverdieners voor je winkel. En alle administratie die daarbij komt kijken?

Da’s hun winkel. NOWJOBS regelt alles: van de Dimona-aangifte tot de uitbetaling. Sinds deze zomer spaar je zelfs nog meer werk uit: met Direct Contract neemt NOWJOBS het volledige sollicitatieproces voor zijn rekening.

Snelheid en kwaliteit, waar en wanneer je wil Eén vacature, vijftien sollicitaties. Wanneer je in de NOWJOBS-app gratis een vacature plaatst, zie je de sollicitaties binnenstromen. In zijn digitale portefeuille verzamelt NOWJOBS meer dan 470.000 flexi-jobbers, jobstudenten en bijverdieners, die voor jouw zaak in de rij staan. De NOWJOBS-app en het webplatform zijn 24/7 beschikbaar, zodat jij een vacature kan uitsturen wanneer jij dat wil, zelfs tot twee uur voor de shift begint.

“Het screenen van al die sollicitaties kost natuurlijk tijd die werkgevers liever aan hun zaak besteden”, weet Eline David, general manager bij NOWJOBS België. “Daarom ontwikkelden we Direct Contract, dat bedrijven automatisch matcht met

gedreven bijverdieners die voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals ervaring, goede reviews van eerdere werkgevers, een verblijfplaats dicht bij de werkplek en geen last minute annulaties van vorige contracten. Maar liefst 12.000 bijverdieners komen uit die screening naar voren en die poule blijft maar groeien.” Na die automatische screening en matching volgt een final check door het NOWJOBS-team. Wordt de match goedgekeurd, dan stuurt NOWJOBS een contract naar de meest geschikte bijverdiener.

Bedrijven en bijverdieners kunnen in de NOWJOBS-app aangeven dat ze met Direct Contract willen werken. En wie dat doet, is achteraf meer dan tevreden. “Direct Contract is heel gemakkelijk in gebruik: de vacature

NOWJOBS NOWJOBS
64

raakt altijd ingevuld en de functie helpt mij telkens uit de nood als ik last minute op zoek ben naar een student of flexi-jobber”, aldus Tessa van Carrefour Express Kortrijk. Tessa is niet de enige tevreden werkgever: de bijverdieners die via Direct Contract voor een bedrijf gewerkt hebben, krijgen gemiddeld een score van 4,85/5. Bovendien worden vacatures met Direct Contract zeven keer sneller ingevuld dan voorheen.

Vol vertrouwen bijverdieners inschakelen

Op NOWJOBS kan je vertrouwen, en dat geldt zowel voor jou als voor je bijverdiener. Het digitale uitzendkantoor ontwikkelde discriminatiefilters, zodat elke bijverdiener dezelfde kansen krijgt om voor jouw bedrijf te werken. Ondertussen zorgt NOWJOBS ervoor dat alles 100% wettelijk in orde is, zonder dat jij iets hoeft te doen. Van de Dimona-aangifte tot het contract en de uitbetaling: over die papierwinkel hoef jij je geen zorgen te maken.

Van de Dimona­aangifte tot het contract en de uitbetaling: over die papierwinkel hoef jij je geen zorgen te maken.

Zo sla je automatisch de beste winkelmedewerker, kassier of verkoper aan de (winkel)haak, die je makkelijk inplant. Daarvoor hoef je bijverdieners niet meer te screenen, noch contracten uit te sturen. Je moet alleen de tijd die je wint spenderen aan je winkel.

“Met Direct Contract sparen werkgevers veel tijd uit tijdens het selectieproces en krijgen bijverdieners gegarandeerd en op tijd feedback. Deze prescreening is echt een fantastische evolutie”, besluit Eline David.

Waarom werken Carrefour Express Kortrijk en 19.500 andere bedrijven met NOWJOBS?

• In de NOWJOBS-databank staan 470.000 jobstudenten, flexi-jobbers en bijverdieners voor jouw winkel in de rij.

• Via de app vind je makkelijk nieuwe bijverdieners, maar je schrijft ook makkelijk je eigen medewerkers in.

• De applicatie is 24/7 beschikbaar en het NOWJOBS-team staat na de uren en tijdens de feestdagen klaar om je te helpen.

• De NOWJOBS-app is 100% digitaal en neemt al het papierwerk voor zijn rekening

• Je betaalt pas na de shift: registreren en vacatures plaatsen zijn helemaal gratis.

• Van Dimona-aangifte tot uitbetaling: alles is 100% wettelijk in orde.

• Koppel NOWJOBS met de planningstool van bookU om het overzicht te bewaren van al je medewerkers én nieuwe medewerkers te vinden in één tool.

Lees meer over deze all-in-one-oplossing op p. 66-67.

Snel en digitaal studenten, flexi’s en bijverdieners vinden? Dat doe je via NOWJOBS, hét 100% digitale uitzendplatform. Jij plaatst de vacature, wij regelen het papierwerk. Zo bouw je in no time een flexibele poule van bijverdieners op.

Lees meer meer over bookU, partner van NOWJOBS, op de volgende pagina’s.

Check www.nowjobs.be of registreer je via deze QR-code.

“Met Direct Contract sparen werkgevers veel tijd uit tijdens het selectieproces en krijgen bijverdieners gegarandeerd en op tijd feedback.”
Eline David, general manager bij NOWJOBS België
OKT-NOV 2023 65 Dossier

Detotaaloplossingadministratievevan bookU

Wie het woord ‘medewerkers’ hoort, denkt aan administratie. En wie aan administratie denkt, beeldt zich bergen werk in. Kostbare uren die je niet kan investeren in je bedrijf of je klant.

Lees meer meer over NOWJOBS, partner van bookU op de vorige pagina’s.

BookU komt to the rescue: de handige softwaretool van de West-Vlaamse onderneming klaart administratieve klusjes in een handomdraai.

Zo’n zeven jaar geleden zag bookU het levenslicht. Al snel ontgroeide het bedrijf de kinderschoenen. Vandaag heeft het een klantenbestand dat zich uitstrekt van de kust tot Genk.

“Oorspronkelijk werd bookU opgericht uit een horecagerichte invalshoek. Ik heb zelf ervaring in de sector en ken de administratieve uitdagingen maar al te goed”, vertelt Dieter Vanthournout, oprichter van bookU. “De retail ondervindt dezelfde moeilijkheden: werkroosters ineen puzzelen, contracten opstellen, communiceren met het sociaal secretariaat ... Tel al die uren op, en je hebt een volledige dag per week die aan je neus voorbijgaat.” De oplossing? Een tool voor personeelsplanning en -beheer die al dat geregel centraliseert én automatiseert. “We ontwikkelden samen met Colruyt Retail Partners specifieke functionaliteiten voor supermarkten. En die slaan aan. Ook bij Delhaize, Albert Heijn en Carrefour zijn ze enthousiast.”

BOOKU
Simon Sintobin en Dieter Vanthournout maken het je graag gemakkelijk.
“Even een check uitvoeren en klik ... de gegevens komen rechtstreeks bij het sociaal secretariaat terecht.”
Simon Sintobin, commercieel manager bookU
66

Tijdswinst

Waarom de tool van bookU een lifesaver is? “Hij minimaliseert je administratielast en maakt plannen overzichtelijk”, legt commercieel manager Simon Sintobin uit. “Dimona’s hoef je bijvoorbeeld niet langer manueel in te voeren: het systeem genereert ze vanzelf. Even een check uitvoeren en klik ... de gegevens komen rechtstreeks bij het sociaal secretariaat terecht!” Praktisch! Ook het interimgebeuren is volledig geïntegreerd in bookU. “We onderhouden partnerschappen met onder andere Accent en NOWJOBS. Flexi-jobbers en jobstudenten stappen makkelijk mee in het systeem. Die samenwerking met sociale secretariaten en uitzendbureaus geeft ons een streepje voor ten opzichte van concurrenten: zo’n integratie is uniek op de markt.”

De samenwerking met sociale secretariaten en uitzendbureaus is uniek op de markt.

Registratiefouten beperken én je onderneming een moderne uitstraling geven? “Dat doe je met onze prikklok-app”, vult Dieter aan. “Het ouderwetse badgesysteem en – nog omslachtiger – de klassieke spreadsheet zijn verleden tijd. Je hangt gewoon een tablet aan de muur en elke werknemer meldt zich aan via

een persoonlijke pincode. Optioneel kan er als extra verificatie een foto genomen worden. De software labelt de in- en uitkloktijden als normale prestaties, nachtof overuren.” Naast de prikklok-app ontwikkelde bookU een werknemersapplicatie, waarmee je werkroosters bekijkt, communiceert en verlof aanvraagt vanuit je eigen broekzak.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijkheid staat hoog op het prioriteitenlijstje. Het systeem is overzichtelijk en wijst zichzelf uit. “Toch laten we gebruikers niet aan hun lot over”, zegt Simon. “Sowieso helpen we bij de opzet van de omgeving: linken leggen met RSZ, de juiste prestatiecodes instellen, aanleren hoe je sjablonen maakt ... Onze software bestaat uit verschillende modules, die in- of uitgeschakeld kunnen worden. Op die manier passen we de omgeving volledig aan naar de smaak en noden van elke klant. Dat gaat trouwens bijzonder snel: onze doorlooptijd is één tot twee weken.” Ook na het configuratiemoment houdt bookU trouw een oogje in het zeil. “We bieden opleidingen en opfrismomenten aan. Onze supportlijn staat altijd open voor vragen of bezorgdheden. Daarnaast zetten we sterk in op opvolging: de eerste maand bellen we elke klant spontaan op om te horen hoe de eerste prestatieverwerking is verlopen. Zo kunnen we onmiddellijk bijsturen indien nodig.”

En morgen?

Het bedrijf bruist van ambitie. “We zijn in volle groei”, zegt Dieter tevreden. “Zowel geografisch als op het vlak van partnerschappen. Naast Acerta en Liantis mogen we bijvoorbeeld binnenkort Partena en Randstad aan ons lijstje toevoegen.” De rode draad in het bookU-verhaal van vandaag en morgen? Een groot hart en luisterend oor voor de administratieve noden van de retail.

“Werkroosters ineen puzzelen, contracten opstellen, communiceren met het sociaal secretariaat ...
Tel al die uren op, en je hebt een volledige dag per week die aan je neus voorbijgaat.”
Dieter Vanthournout, oprichter bookU
OKT-NOV 2023 67 Dossier

Medewerkers vinden en binden

via social media

Sociale media inzetten om nieuwe medewerkers te vinden?

De motivatie van een potentiële kandidaat is veel groter als die via sociale media leuke en interessante informatie terugvindt over jouw buurtsuper. Inzetten op employer branding is dus de boodschap.

Bedrijfscultuur

Opleidingen en workshops

Laat jij je team opleidingen of workshops volgen? Zet dit in de kijker. Zo toon je aan potentiële werknemers dat er ruimte is voor persoonlijke groei. Ook aan klanten laat je zien dat je inzet op kwaliteit en service.

Potentiële werknemers willen vooraf graag weten in welk bedrijf ze terechtkomen, maar ook (potentiële) klanten willen graag zien hoe het er bij jou aan toe gaat. Toon via je posts de waarden en normen die jullie als team willen uitdragen.

Begin bij het begin:

5 GOUDEN TIPS

om jouw socials te boosten

Meet the team

Wie kan een beter beeld geven van de teamspirit en de werkplek dan de medewerkers zelf? Ga hier creatief mee om: verzamel quotes, doe korte interviews, laat ze vertellen over de leukste of grappigste opmerkingen van een klant, of toon hun favoriete tussendoortjes uit de winkel.

Plezier en succes

Een medewerker die tien jaar in dienst is, een succesvolle verbouwing die achter de rug is of een geliefde collega die op pensioen gaat? Dat zijn dé momenten om op sociale media te delen. Een fijn bedrijfsfeest of een drankje na de werkuren? Maak enkele leuke foto’s en toon hoe jullie als team plezier maken.

Werknemers op de foto

Dag van de pizza of een nieuwe spaaractie die van start gaat? Maak niet enkel foto’s van de producten maar betrek ook je medewerkers. Zo voelt je team zich gewaardeerd én het geeft de actie de nodige persoonlijke toets!

DIGITAAL AANWERVEN
BETER AANWERVEN Join our team!
1
2
5
4
3 68

Do’s

bij het delen van vacatures

Maak een betalende advertentie van je vacature en bereik zo nóg meer potentiële kandidaten.

Plaats aantrekkelijke afbeeldingen of video’s bij je vacature die de werksfeer in je buurtsuper weergeven. Dit helpt potentiële sollicitanten om een beeld te vormen van de werkomgeving.

Gebruik de socialmediaplatformen waar je doelgroep actief is. Meestal zijn dit LinkedIn, Facebook en Instagram.

Laat je (huidige) medewerkers ervaringen en persoonlijke verhalen delen. Dit geeft je meer geloofwaardigheid als werkgever.

Gebruik relevante hashtags – zoals #vacatures en #werkgezocht – en branchespecifieke tags om je vacatures meer zichtbaarheid te geven zoals #supermarkt, #buurtsuper, #carrefour …

Vraag je medewerkers om de vacature ook te delen. Werken met mensen die je kent, is altijd een pluspunt.

Zorg dat je vacature aangepast is aan je doelgroep. Ken je doelgroep en pas de tone of voice van je tekst en beelden daarop aan.

Laat clichés zoals ‘Wij zoeken een enthousiaste duizendpoot’ achterwege. Geef in de plaats een kort en bondig overzicht van de functie, vereisten en voordelen.

Plaats geen vacatures zonder duidelijke functieomschrijvingen of vereisten. Dit kan tot verwarring leiden en ongeschikte kandidaten aantrekken.

Laat sollicitanten niet te lang wachten. Reageer snel op sollicitaties en vragen van potentiële kandidaten.

Als je feedback ontvangt van sollicitanten, negeer die dan niet. Luister naar hun opmerkingen en gebruik ze om je wervingsproces te verbeteren.

Dont’s

OKT-NOV 2023 69 Dossier
Do’s-and-don’ts

Zo deed Buurtsuper.be het

Buurtsuper.be zet zelf al social media in om nieuwe collega’s te vinden. Ontdek de leuke video’s via de QR-codes!

Een collega vertelt

Onze collega Aurélie promoveerde tot sectorconsulente, dus zochten we een nieuwe officemanager. We lieten haar – op haar eigen manier – zelf vertellen wat de job inhoudt. De video begon met enkele bloopers. Een beetje humor werkt nu eenmaal altijd! Aurélie wandelt door het kantoor en vertelt hoe een werkdag eruitziet. Ze doet dat allemaal in haar eigen woorden, dat komt het authentiekst over.

Mister Boombastic

Een jaartje geleden deden we een oproep voor versterking in ons communicatieteam. De video startte op de tonen van ‘Boombastic’ van Shaggy. De humoristische woordspeling – we zochten een digital lover –diende om de speelsheid in het team te benadrukken.

Verschillende collega’s vertellen in de videoclip over hun job, waardoor je als sollicitant al snel een beeld krijgt van het team en het takenpakket. Aan de hand van kleine snippets zie je ook de organisatie in actie en proef je van de verschillende uitstappen die we doen.

Meer ondersteuning nodig?

socialmediamanagers Hestia en Marjolein helpen je graag verder. Je bereikt ze via hestia.perkisas@buurtsuper.be en marjolein.dejong@buurtsuper.be.

PMO biedt ook heel wat interessante opleidingen voor leidinggevenden om van hun personeelsrekrutering een succes te maken. Check www.pmocvba of contacteer wendy.labie@pmocvba.be.

DIGITAAL AANWERVEN BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voegjebij5.243winkelsentoverwatje normaalweggooitomineenextrainkomst. Verkoop producten terwijl je de rekken leegmaakt! Registreer je winkel via de QR-code toogoodtogo.be/buurtsuper JE OVERSCHOT TGTG_025_B2B_ad_002.indd 22-1136-SuperMAG-april-2022_cover.indd 1-3
1
2
70

Nieuwe premie kwalificerend werkplekleren

Bied jij een leerwerkplek duaal leren aan op jouw werkvloer? Leid jij als werkgever zo’n lerende op in jouw onderneming? Of overweeg je om dit te doen? Dan kom je in aanmerking voor de nieuwe ‘premie kwalificerend werkplekleren’ van 1.000 euro per student per schooljaar.

De voorwaarde is dat de student gedurende het schooljaar minstens vier maanden in het bedrijf actief is (volgens de Dimona-aangifte). Daarnaast dient de mentor de mentoropleiding gevolgd te hebben om in aanmerking te komen voor de vernoemde premie. De sectorale mentoropleiding wordt verzorgd door PMO en duurt een werkdag, gaat op de werkplek zelf door en is bovendien kosteloos. De aangestelde mentor kan zowel een werkgever als een werknemer zijn met minimaal 5 jaar beroepservaring.

Meer weten? Check www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren of stel je vraag via premiewerkplekleren@vlaanderen.be.

Heb je nog vragen over duaal leren?

Of wil jij ook een of meerdere leerlingen in een traject van duaal leren een kans geven in je winkel? Sectorconsulent Aurélie, Milan of Sarah komt graag langs om je te informeren en op weg te helpen. Maak een afspraak via milan.chevrolet@pmocvba.be

HÉT MAGAZINE VOOR DE FOODRETAIL

SuperMAG is het leukste magazine binnen de zelfstandige foodretail.

Wens je jouw product of dienst aan onze lezers kenbaar te maken?

Neem dan meteen contact op met onze accountmanager Yannick Muls via yannick.muls@buurtsuper.be of 0476 78 30 12.

We zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je verhaal te brengen: een redactionele bijdrage in het magazine, aangevuld met een bedrijfsvideo en/of onlinecampagne? We denken graag met je mee.

Dossier december: Franchising

Het SuperMAG van december zal helemaal draaien rond Franchising. De belangrijkste franchisegroepen van ons land komen al zeker aan bod. Wil jij ook graag aanwezig zijn in dit belangrijke dossier?

Of heb je zelf een suggestie voor een leuk thema of onderwerp?

Laat het ons dan zeker weten.

NIEUWE PREMIE
MAG
EXTRA HANDEN NODIG? zelfstandige snel handen te vinden valt steekt het handje toe. werkloze, deeltijds laaggeschoolde een en wij belonen je forfaitaire premie. 201 EN N° 202.01 215x285+4 NL v1.indd 2 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL TIP: wacht niet te lang, want onze nummers raken steeds sneller uitverkocht! MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL APRIL 2022 SuperMAG verschijnt keer per jaar in februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PPPBBelgië(N)-Belgique SuperMAGiseeninitiatiefvanBuurtsuper.be, deUNIZO-organisatievansupermarktenenspeciaalzaken. 30 JAAR GROEI DANKZIJ VERS AnnekeVanKerrebroeckenFilipSabbe(ADLede) Eenproperebuurt! Met Red Lion Alexander Hendrickx DOSSIER dieTrotsopvanons inkomst. QR-code of toogoodtogo.be/buurtsuper OVERSCHOT 10/01/2022 10:59 APRIL 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01 Sociaal Fonds helpt jou en je personeel met extra handen. Niet letterlijk, maar wel met premies! personeel vinden, valt niet altijd mee. Bied een langdurige werkloze laaggeschoolde een bediendencontract aan en wij belonen je met een forfaitaire premie. werknemers financieel steunen door een tussenkomst in de kinderopvang Sociaal Fonds? Dit is mooi meegenomen! Nieuwsgierig geworden? GA NAAR sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be EN DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN 215x268_HR.indd 10/11/2022 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL FEB/MRT 2023 SuperMAG verschijnt keer per jaar februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PBPP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. FAN VAN DE DUURZAME BUURTSUPER Niet Nu Laura DOSSIER Duurzaamheid DE PERFECTE PUZZEL VAN SPAR LIER Interview met Steven Stouten en Tim Anthonis FEBRUARI/MAART 2023 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL 14/02/2023 15:31
Tip!
OKT-NOV 2023 71 Dossier
Onze sectorconsulenten Aurélie, Milan en Sarah

Op tour bij de boer

Teler Mario Vanhellemont van Fruit Vanhellemont
72

Wist je dat...

... België de ideale plek is voor appelen peerteelt? Dat komt door de zandleemondergrond en het milde klimaat. Alleen BelOrta telt al meer dan 200 appel- en peertelers, verspreid over heel België. Maar eenvoudig is telen zeker niet – je hebt er serieuze kennis en expertise voor nodig. En tijd. Het kost bijvoorbeeld gemiddeld 80 manuren om één hectare appelboomgaard te snoeien.

OKT-NOV 2023 73

appels en peren

De lekkerste van Belgische bodem

Met het najaar komt de kortere dag, maar ook het genieten van de kleine dingen: knisperende vuurtjes, knusheid, de geur van kaneel, verse appeltaart. Ja, vooral die appeltaart. Jaar na jaar belanden de verse, sappige appels en peren rechtstreeks van inheemse bodem in onze schappen en op ons bord. Tijd om dat Belgische goud eens mooi op te poetsen en in de schijnwerpers te zetten. We horen van Nele Van Avermaet, promotiemanager Groenten & Fruit bij VLAM, en Glenn Sebregts, marketingdirecteur bij BelOrta, wat Belgisch hardfruit zo speciaal maakt.

Belgisch vakmanschap gaat heel ver terug in de tijd als het op de Belgische appel- en peerteelt aankomt. De peer groeit al eeuwenlang in ons land en won door de jaren heen aan populariteit. Al in de vijftiende eeuw kwam de Belgische peer in de internationale handel terecht en tegen de zeventiende eeuw bestonden er zo’n 700 soorten, inclusief varianten die je tot in de winter kon bewaren. Ook de appel kende zo’n opmars. Na de Tweede Wereldoorlog groeiden Haspengouw en het Hageland uit tot dé fruitteeltgebieden van België. Dankzij de introductie van laagstamvariëteiten verliepen de

productie en pluk steeds vlotter. Vandaag de dag liggen er allerlei soorten appels en peren in de schappen, ook met merknamen en – helaas –herkomst uit andere landen. De roodgouden Belgische Jonagold – ooit voortgekomen uit een kruising tussen de Jonathan en de Golden Delicious – is nog altijd de meest geteelde én meest verkochte appel in België. Niettemin verliest hij, samen met zijn Belgische soortgenoten, aan populariteit ten voordele van exotische fruitsoorten. Tijd voor een stevig vleugje Belgische culinaire fierheid dus!

Divers aanbod

Er is immers veel te verkrijgen binnen de landsgrenzen. “Onze telers werken al decennialang aan de diversificatie van het appel- en peeraanbod”, vertelt Glenn Sebregts. “Ze experimenteren en innoveren om zo het hele jaar rond voor een kleurrijk en smakelijk assortiment Belgische appels en peren te zorgen. Wie goed lokaal fruit in zijn winkel wil, kan nagenoeg het hele jaar lang aan de slag met Conference en Jonagold, maar het Belgische aanbod biedt nog zo veel meer variatie in kleur, smaak, textuur en culinaire toepassing.”

VLAM
Knapperige kanjers
“Onze telers experimenteren en innoveren om zo het hele jaar rond voor een kleurrijk en smakelijk assortiment Belgische appels en peren te zorgen.”
74
Glenn Sebregts, marketingdirecteur BelOrta

Winterslaap

“Daar is de consument zich ook niet altijd van bewust”, vult Nele Van Avermaet aan. “Er is op elk gewenst moment kwalitatief Belgisch hardfruit beschikbaar. En voor elke smaak en toepassing is er wel een Belgische appel of peer.” Het fruit, dat van oorsprong vooral in het najaar rijpt, is tegenwoordig 365 dagen per jaar in de winkels aanwezig. “Ook dat danken we aan de voortdurende innovatie in de hardfruitteelt, onder andere in het opslagproces”, vertelt Glenn. “De appel- en peerteelt start in de lente en kent zijn moment suprême bij de oogst in de periode augustus-september. Als de vruchten rijp zijn, worden ze geplukt en meteen verkocht of bewaard in koelcellen. In die koelcellen ligt het zuurstofgehalte zo laag dat het voor de mens gevaarlijk is om binnen te komen. Voor de appels en peren is dit echter ideaal. Het gebrek aan zuurstof brengt ze in een soort slaap, waardoor ze perfect vers blijven.”

Ideale omstandigheden

En de optimalisatie blijft verdergaan. Nele: “Met het oog op duurzaamheid wordt er veel onderzoek gedaan naar de energie-efficiëntie van

die koelcellen. Met sensoren kan men bijvoorbeeld meten hoe de appels en peren zich in die koelcel voelen, zodat we de temperatuur- en vochtgehaltes daar perfect op kunnen afstellen. Op die manier gaat er zo weinig mogelijk van de oogst verloren en besparen we energie.”

Vakmanschap belichten

Die oogst is elk jaar opnieuw weer aanzienlijk, de consumptie kan echter beter. De appel en peer bevinden zich in de top tien van meest geconsumeerde fruitsoorten, maar hebben de laatste jaren te kampen met een duidelijke

Dankzij een geavanceerd opslagproces worden de appels en peren in een soort winterslaap gebracht en blijven ze perfect vers.
“De lokale appel- en peerconsumptie een duwtje in de rug geven? Organiseer eens een bakwedstrijd waarbij jouw winkel als jury de beste appeltaart kiest.”
OKT-NOV 2023 75
Nele Van Avermaet, promotiemanager Groenten & Fruit VLAM

consumptiedaling. Nochtans ontdekte VLAM bij een recent onderzoek onder 1000 deelnemers naar aankoopcriteria bij het kopen van groente, fruit, vlees en zuivel, dat 45% van de mensen de lokale herkomst van voedsel belangrijk tot zeer belangrijk vond. Nele: “Die overtuiging kende een piek in coronatijden, maar ook als je naar de afgelopen acht jaar kijkt is er een stijgende lijn te zien. Hier kan een buurtsuper dus slim op inzetten door in de rayons voldoende aandacht te geven aan de herkomst van het fruit. Want tegelijkertijd geeft de consument ook aan dat de herkomst niet altijd zichtbaar aangeduid wordt. Het is verbazingwekkend hoeveel appel- en peersoorten er eigenlijk zijn en hoeveel daarvan op eigen bodem zijn geteeld mét vakmanschap.”

Lokaal promoten

Een consument koopt gemiddeld ruim zes kilo appels en twee kilo peren per jaar. “Maar dat kan nog veel beter, zeker voor een rasecht Belgisch product. De ideale periode om als winkeleigenaar de lokale appel- en peerconsumptie een duwtje in de rug te geven is in het najaar, vanaf oktober. Je kunt de start van het Belgisch hardfruitseizoen bijvoorbeeld in de kijker zetten door appels en peren in alle maten en kleuren een speciale uitstalling te geven. Of organiseer eens een bakwedstrijd waarbij jouw winkel als jury de beste appeltaart kiest.”

Promotiemateriaal voor acties zoals

‘de AppelSintjes’?

Daarvoor kan je steeds bij BelOrta terecht.

Bij BelOrta weet men ook dat het najaar hét moment is om Belgisch hardfruit te promoten. Glenn: “Kijk maar naar onze actie met de AppelSintjes – een initiatief om consumenten tijdens de Sinterklaasperiode te overtuigen om appels te kopen in plaats van mandarijnen en appelsienen die de Sint ‘per stoomboot moet laten inschepen’. Met deze tijdelijke actie bieden we de klanten een gezonde, lekkere én lokale Sinterklaas-snack aan, waarmee ze ook nog eens de lokale teler steunen. Bovendien kunnen winkeleigenaars steeds bij ons terecht voor het nodige promotiemateriaal.”

Trots op onze producten

Nele beaamt dat zulke initiatieven bewustwording creëren. “We mogen trots zijn op onze producten. Als er over inflatie wordt gesproken, worden groente en fruit vaak aangewezen als producten die de winkelkar duur maken. Maar in het afgelopen jaar kocht de Belg gemiddeld 41 kilo vers fruit voor in totaal 131 euro. Dat is echt heel weinig op het geheel, en ik denk dat we juist nog veel meer mogen inzetten op de promotie van vers. Met name op lokale fruitproducten. In oktober lanceren we een grote campagne om de consument bewust te maken om groenten en fruit van eigen bodem te kiezen. Doe de ‘is het van bij ons?’-check wanneer je voor de fruitrayon staat, want zo ben je zeker dat je fruit vers en met vakmanschap geteeld én in het seizoen is. Appel- en peertelers zijn, net zoals winkeluitbaters, lokale ondernemers. Dan is het toch mooi als we elkaar kunnen ondersteunen?”

APPELSOORTEN

In België genieten we massaal van:

Jonagold Stevig en sappig, een echte allrounder

Golden Delicious Hoe geler, hoe zoeter

Jonagored Gestreept, zuurder broertje van Jonagold

Boskoop Rustiek en ideaal om te stoven

Gala Sappige frismaker in de salade

Braeburn Knapperig en zoet, lekker in desserts

Kanzi© Friszoet, uitgevonden in België

Greenstar© Friszuur, verkleurt niet na het snijden

Elstar Bekende handappel met lichtzoete smaak

Cox Klein maar fijn, vooral in desserts

Granny Smith Groen en verfrissend zuur

Topaz Biologische, gestreepte alleskunner

Belgica® Een van de vroegste Belgische appelrassen, beschikbaar vanaf begin september

Morgana® Heerlijk zoet, heerlijk sappig

“Appel- en peertelers zijn, net zoals winkeluitbaters, lokale ondernemers.
Dan is het toch mooi als we elkaar kunnen ondersteunen?”
Nele Van Avermaet, promotiemanager Groenten & Fruit VLAM
VLAM 76

Kies voor van bij ons tijdens

Van 6 tot en met 13 oktober

Recepten en inspiratie op lekkervanbijons.be

De Belg houdt van zijn stukje vlees

Vlees hoort

bij de Belgische eetcultuur

86% van de Belgen houdt van de smaak van vlees. Dat blijkt uit het onderzoek. 68% zegt dat vlees sterk ingebakken zit in zijn voedingsgewoonte. Vlees eten is voor de meeste Belgen een routine en hoort bij de Belgische eetcultuur. 69% van de ondervraagden zegt dat vlees voedzaam is en past in een gezond voedingspatroon.

Meer dan de helft van de Belgen eet minstens vier keer per week vlees (inclusief gevogelte). Vlees eten zit in zijn routine en behoort tot de eetcultuur. Daarnaast zijn ook smaak en voedzaamheid belangrijke redenen van de Belg om voor vlees te kiezen. Dit blijkt uit onderzoek van iVox en GfK Belgium in opdracht van VLAM. Aankoopkanalen

In februari 2023 verklaarde 56% van de Belgen minstens 4 keer per week vlees (inclusief gevogelte) te eten tegenover 52% in 2018. De Belg wisselt vlees af met vis, week- en schaaldieren, vegetarische vleesvervangers of neemt een maaltijd zonder voornoemde producten.

Hoeveel vlees eet de Belg?

In de periode tussen juli 2022 en juni 2023 at de Belg thuis 27,1 kg vlees en gevogelte,

Overige

Hoeve en boerenmarkt

E-commerce

Slager

Buurtsupermarkten

Hard discount

DIS 1

DIS 1: Albert Heijn, Alma, Carrefour Hyper/Market, Champion Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize AD/De Leeuw-supermarkt, Intermarché/Écomarché, Jumbo, Makro/Metro, Match en Red Market

Hard discount: Aldi en Lidl

Buurtsupermarkt: Alvo, Carrefour Express/Contact, Cash Fresh, Delhaize City/Proxy, Louis Delhaize, Okay, Profi, Rob, Smatch, Spar, Supra …

Bron: CPS GfK België

52,2% 53,1% 52,0% 51,6% 47,9% 48,4% 50,1% 12,0% 12,7% 13,2% 14,7% 17,6% 17,8% 17,2% 9,6% 9,5% 9,5% 9,0% 9,4% 9,4% 8,7% 20,5% 19,0% 19,0% 18,7% 18,0% 17,1% 16,7% 4,5% 4,2% 4,5% 4,0% 4,5% 4,7% 5,0% jul’16 - jun’17 jul’17 - jun’18 jul’18 - jun’19 jul’19 - jun’20 jul’20 - jun’21 jul’21 - jun’22 jul’22 - jun’23 78 CIJFERS
van vlees in België (aandelen in % van het aangekochte volume)

waarvan 4,2 kg rundvlees, 5,9 kg varkensvlees, 0,5 kg kalfsvlees, 5,8 kg mengelingen van voornoemde vleessoorten en 7,8 kg kip. Deze cijfers liggen in lijn met de periode voor corona en zijn zelfs iets hoger voor varkensvlees en vleesmengelingen.

Binnen die totale vleescategorie wonnen vooral kip en varkensvlees in de laatste twaalf maanden volumeaandeel. Op langere termijn zien we een lichte verschuiving van varkens- en rundvlees (en mengelingen) naar gevogelte en vegetarische vleesvervangers, hoewel het verbruik van rund- en varkensvlees de laatste jaren wel standhoudt.

Groei hard discount binnen de vleescategorie is voorbij

De helft van het vleesvolume wordt aangekocht bij grotere supermarkten (DIS 1). Na een daling de voorbije jaren ten voordele van hard discount, boekten de grotere supermarkten de afgelopen periode terug wat volumewinst. De groei van hard discount in de vleescategorie lijkt voorbij. Het volumeaandeel van hard discount zakte van 17,8 naar 17,2% in de voorbije periode.

Door de hoge voedingsinflatie (+13,9% in de periode juli 2022 – juni 2023) en de gestegen winkelprijzen stellen we vast dat de Belg vaker naar de goedkopere vleesversnijdingen grijpt.

Vlees blijft een belangrijke eiwitbron Er is veel aandacht voor eiwitdiversiteit op het bord. In verhouding tot het thuisverbruik van vlees, gevogelte, vis, week- en schaaldieren nemen de vegetarische vleesvervangers slechts een klein stukje van het volume in (4%). Dit aandeel steeg de voorbije jaren licht, maar de laatste periode verloren deze vleesvervangers terug wat terrein. Het aandeel van vis-, weekschaal- en schelpdieren vertoont een dalende trend binnen deze eiwitkorf en daalt van 15 naar 13% volumeaandeel.

Sterke voorkeur voor vlees van bij ons 57% van de Belgen let bij zijn aankoop van vers vlees op de herkomst. 94% daarvan heeft een voorkeur voor inlands vlees. Ze hebben er vertrouwen in en willen de inlandse economie steunen door voor Belgisch vlees te kiezen. Het korte transport van producent tot consument is de belangrijkste milieudrijfveer om voor inlands vlees te kiezen.

OKT-NOV 2023 79

Nauwe band

tussen Croustico en klant

Dertig jaar geleden richtte Michèle Degreef samen met haar vader een familiezaak op. Ondertussen heeft ze twee florerende Carrefour Express-filialen op haar naam staan: één in Sint-Agatha-Berchem, de andere in Koekelberg. Daar komt vanzelfsprekend heel wat bij kijken. Gelukkig kan Michèle altijd rekenen op de vlotte samenwerking met leverancier Croustico. “Ik ben al 25 jaar klant. De persoonlijke contacten, producten van topkwaliteit, aangename dienstverlening ... Dat vind je nergens anders”, oordeelt Michèle.

“Ik ben Croustico’s allereerste klant”, zegt Michèle Degreef trots. Deborah Smets, werknemer bij Croustico, bevestigt: “We kennen elkaar al jaren!” En dat merk je, want het gaat er luchtig en laagdrempelig aan toe tussen de twee dames.

Of Michèle van plan is om ooit te veranderen van leverancier? Geen sprake van! “Ik heb al veel offertes gekregen van andere bedrijven, maar blijf resoluut bij Croustico. Die andere leveranciers bieden niet dezelfde diensten aan.” Croustico’s stokbroden, viennoiserie, hartige snacks, sweet treats ... én professionele werking vallen duidelijk in de smaak!

Persoonlijk contact en efficiënte communicatie

Croustico vinkt volgens Michèle met gemak elke checkbox af. Persoonlijk contact met de leverancier vindt ze bijvoorbeeld bijzonder belangrijk, en Croustico slaagt op dit onderdeel met glans. “Deborah passeert regelmatig in mijn Carrefour Express. Dat zijn altijd aangename bezoekjes. Maar ook in tussentijd kan ik op de nodige hulp rekenen. Heb ik specifieke vragen of problemen? Dan kan ik altijd bellen. Het is net dat evenwicht tussen face-to-face- en telefonisch contact waar ik zoveel waarde aan hecht.”

CROUSTICO
“We kiezen zelf of we promoties van Croustico doorvoeren en bepalen zo onze eigen marge.”
80
Michèle Degreef, zaakvoerder Carrefour Express Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg

Daar stopt het niet: Deborah en haar collega’s doen er nog een communicatief schepje bovenop. “Als klanten bestellen via onze website en er loopt wat mis – bijvoorbeeld een bestelling die ontbreekt – belt ons kantoor hen altijd even op”, legt Deborah uit. “Hoewel het bestellen via onze website eenvoudig is, laten we onze klanten in dit proces nooit aan hun lot over.” De website van Croustico toont niet alleen lopende promoties en nieuwigheden, maar bevat ook specifieke informatie zoals technische fiches, aankoopprijzen, allergenen Kortom, alles wat de klant nodig heeft. “Ook wanneer leverdagen door een feestdag veranderen, communiceren we deze info via de site.”

Vlotte levering en interessante promoties

Waar de meeste leveranciers een aantal kartons vereisen, levert Croustico al bij een minimumbestelling van slechts tien dozen.

“Winkels kunnen dus vrij kleine hoeveelheden bestellen en zich tóch verwachten aan een vlotte levering. Da’s een enorme meerwaarde!”

Bovendien leveren ze maar liefst vijf keer per week. “En ja, de kleine leveringen krijgen daarbij minstens evenveel aandacht als de grote!”

Bij die leveringen kan de klant vaak rekenen op gunstige marketingacties. “Croustico heeft regelmatig promoties lopen, zelfs op populaire producten zoals boterkoeken. Die zijn dus echt

wel interessant. Het grote voordeel? Als winkeluitbaters kunnen wij zelf bepalen of we die promoties ook doorvoeren in de winkel of niet. Zo kunnen we onze eigen marges bepalen”, zegt Michèle. “Daarnaast werken ze met spaarkaarten voor de eindklant. Heb je twaalf stokbroden aangekocht? Dan is je spaarkaart vol en krijg je een gratis stokboord. Croustico betaalt zelf voor de gratis broden die in de winkel worden uitgedeeld.”

Uitstekende dienstverlening Service met een grote S, daar staat Croustico voor. De juiste coaching kan daarbij niet ontbreken. “Bij de opstart gaan we samen met de klant kijken hoe we de bakkerij kunnen aanpakken. We programmeren de oven, organiseren de diepvriezer en maken een aangepast plan op. Kortom, we nemen de bakkerij onder handen van a tot z.” Maar daar houdt de dienstverlening niet op. “Ook bij problemen is Croustico altijd bereikbaar. Ze zorgen voor een snelle en gepaste oplossing”, vult Michèle tevreden aan.

“De kleine leveringen krijgen bij Croustico evenveel aandacht als de grote.”
Deborah Smets, Croustico
OKT-NOV 2023 81
Deborah Smets van Croustico en Michèle Degreef van Carrefour Express

weggooien, Minder verdienen meer

Jana en Filip Sabbe van AD Lede en Sam Dewitte van AD Deinze en AD Waregem zijn enthousiaste partners van Too Good To Go, de handige app waarmee ze geld verdienen aan eten dat ze anders zouden weggooien. Waarom ze de app gebruiken?

Dat vertellen deze food waste heroes graag zelf.

Jana begon in 2019 al met dagelijks vijf pakketjes aan te bieden in de Too Good To Go-app. “De rest van de producten gooiden we toch nog weg”, vertelt ze. “Omdat elke afdeling haar eigen overschotten wegdeed, viel het eigenlijk niet op hoeveel dat was voor de hele winkel. Toen we alles eens toevallig samenbrachten, stelde ik vast dat dat toch een volle kar was. We beslisten toen om alle overschotten via Too Good To Go aan te bieden. Nu verkopen we gemiddeld 13 tot 28 pakketjes per dag.”

Zo werkt het!

De rayonverantwoordelijken verzamelen de goederen die bijna vervallen en brengen ze naar het onthaal. Daar maken ze pakketjes klaar en halen Too Good To Go-klanten ze ook af tegen sluitingstijd. Standaard staan er vijf pakketten klaar in de app. Als het er meer zijn,

TOO GOOD TO GO
“Afval kost ook geld. En er kruipt veel tijd en moeite in het sorteren en verzamelen ervan.”
82
Filip Sabbe, AD Lede

voegt Jana ze die de dag zelf gewoon toe. AD Lede maakt standaard pakketten, veggie pakketten en broodpakketten. En die komen terecht bij heel diverse klanten. “Er zijn natuurlijk mensen die het echt wel appreciëren dat ze iets tegen een gereduceerde prijs kunnen kopen, zeker in tijden van hoge inflatie”, vertelt vader Filip. “Of het écht zonde vinden om voeding weg te gooien. Anderen vinden het ook gewoon leuk. Ze weten niet wat er in het pakket zit en ontdekken zo nieuwe producten.”

AD Lede maakt standaard pakketten, veggie pakketten en broodpakketten.

Het is een win-win. “We gooien zo goed als niets meer weg”, vervolgt hij. “Afval kost ook geld, hé. En er kruipt veel tijd en moeite in het sorteren en verzamelen ervan. We zien nu goed wat we anders regelmatig hadden weggegooid, daar leren we uit.”

“Bovendien is de Too Good To Go-app heel gebruiksvriendelijk”, besluit ook Jana. “En we zien alle pakketjes elke dag letterlijk de deur uit vliegen. Waarom zouden we het dan niet doen?”

Overtuigd van de meerwaarde

Sam Dewitte van AD Deinze en AD Waregem begon pas dit voorjaar met Too Good To Go. “We hebben lang getwijfeld”, geeft hij toe. “Ik vreesde dat het samenstellen van de pakketten veel tijd in beslag zou nemen en niet zou opwegen tegen wat we er nog aan konden verdienen.”

Too Good To Go in feiten en cijfers

• De van oorsprong Deense app is actief in 17 landen (15 in Europa, de VS en Canada)

• 2,5 miljoen mensen hebben de app al gedownload in België. Too Good To Go was in 2022 de meest gedownloade en gebruikte app in België in de categorie food & drinks.

• Samen hebben die gebruikers vorig jaar 3,7 miljoen verrassingspakketjes gered; een toename van 32% ten opzichte van het jaar ervoor. Hiermee is ruim 9.360.000 kg CO2-uitstoot vermeden, wat gelijkstaat aan het rondvliegen van 1.843 passagiers om de hele wereld.

Over AD Lede, Deinze

en Waregem

• 25% van de klanten die een pakketje komt ophalen, is een nieuwe klant.

• 91% van de klanten die hier een verrassingspakket gekocht hebben, zegt dat hij of zij terug naar de winkel zou komen, ook als hij of zij geen pakketje moeten ophalen

• 54% koopt nog iets extra in de winkel tijdens het ophaalmoment.

“We zien nu goed wat we anders regelmatig hadden weggegooid, daar leren we uit.”
Jana Sabbe, AD Lede
OKT-NOV 2023 83
Jana en Filip Sabbe
Ons menu: 1 - JOUW VERHaAL CENTRA aL 2 - HEe RLIJKE TO p PRODUCTEN 3 - COACHING TOT ÉCHTE BAKE-OFf SPECIALIST 4 - EEN ATTRACTIEVE BAKkERIj 5 - ADVIES VO o R RENDABELe GROEI = jouw SUcCes! Ontdek ons volledige concept op www.croustico.com GESMAAKTE PARTNER VOOR DUURZAME GROEI.

Enkele maanden later is hij wel overtuigd van de meerwaarde. “We worden meer en meer bewust van wat er allemaal wordt weggegooid. Bovendien is onze vuilnisbak veel minder vol én krijgen we een mooie financiële return van Too Good To Go. Moet je het daarvoor doen? Neen, want de tijd die we er zelf insteken kost ons ook iets”, vervolgt hij. “Maar we zien nieuwe klanten dankzij Too Good To Go en maken bestaande klanten blij omdat ze producten voor een lagere prijs kunnen kopen of nieuwe producten leren kennen. We merken tenslotte ook dat wie zijn pakket afhaalt, vaak nog iets extra koopt in de winkel.”

Veel minder verspilling

Alexander Catrysse, Key Account Specialist Franchises bij Too Good To Go, hoort het graag. “40% van al het eten wereldwijd wordt verspild. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en heeft daarmee een groot aandeel in de klimaatverandering. Too Good To Go biedt de oplossing om dit terug te dringen. Ik kan andere buurtsupers en speciaalzaken dan ook alleen maar oproepen om zich, net zoals Jana, Filip en Sam, ook aan te sluiten in onze fight against food waste!”

Wil jij ook onverkocht eten veranderen in omzet?

Scan de QR-code en meld je bedrijf aan voor Too Good To Go.

TOO GOOD TO GO
“We merken dat wie zijn pakket afhaalt, vaak nog iets extra koopt in de winkel.”
Sam Dewitte, AD Deinze en AD Waregem
“40% van al het eten wereldwijd wordt verspild.”
Alexander Catrysse, Key Account Specialist Franchises bij Too Good To Go
OKT-NOV 2023 85
Alexander Catrysse

Als het op rolletjes mag lopen

Duidelijkheid

met stickers, labels en folie van Belux-Mondial

Vrijwel elke buurtsuper heeft losse, samengestelde of zelfgemaakte producten in het assortiment die van zichzelf nog niet van een etiket zijn voorzien. Hoe krijg je die met de juiste bijbehorende informatie – productnaam, houdbaarheidsdatum, ingrediënten en herkomst – in het winkelmandje van de klant? Al bijna vier decennia vertrouwen lokale ondernemers op Belux-Mondial om hen te voorzien van de nodige materialen. Een samenwerking die al jarenlang met succes wordt bezegeld, zo vernemen we van Dominique Vandamme van AD Delhaize Roeselare en Dominique Cools en Veronique Dobbelaere van Belux-Mondial.

Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Als verantwoordelijke van de AD Delhaize in Roeselare weet Dominique Vandamme dat als geen ander. Losse producten die niet door de leverancier gelabeld zijn, maar ook in huis samengestelde barbecuepakketten en verspakketten, moeten van een label worden voorzien. “Je bent natuurlijk verplicht om de klant te informeren over de inhoud en samenstelling van de producten”, legt Dominique

Vandamme uit. “Maar het is ook simpelweg correct en handig om je producten te labelen. En het zorgt voor uniformiteit.” Een twintigtal jaar geleden koos de winkel daarom voor een partnerschap met Belux-Mondial. “Het voordeel is dat je ook je logo of andere vaste gegevens erop kunt laten drukken”, aldus Dominique Vandamme. “Dat zorgt voor een professionele uitstraling.”

BELUX-MONDIAL 86

De aparte architectuur van het gebouw was de inspiratiebron voor het herkenbare etiket.

Sterke band

Al die jaren komt naamgenoot en vertegenwoordiger Dominique Cools namens Belux-Mondial bij de buurtsuper in Roeselare over de vloer. “Om de drie maanden”, vertelt Dominique Cools. “Daardoor hebben we inmiddels een goede band met elkaar opgebouwd. Ik weet niet of ik Dominique nu nog een ‘klant’ in de traditionele zin van het woord mag noemen.”

Vandamme lacht. “Cools is inmiddels zo bekend met onze rotaties en bestellingen dat hij bij binnenkomst precies kan inschatten wat er allemaal wel of niet goed verloopt met de etiketten. Hij weet exact welke producten we hebben, wat we daarvoor nodig hebben en welke kleur en opdruk we hanteren. Na al die jaren ontwikkel je samen een soort routine.”

Divers klantenbestand

Door die lange samenwerking behield Dominique Cools enkele klanten, zoals deze buurtsuper, toen zes jaar geleden zijn collega Veronique Dobbelaere erbij kwam en de regio West-Vlaanderen overnam. Sindsdien is Dominique nog steeds verantwoordelijk voor de regio’s Oost-Vlaanderen, Antwerpen en de Kempen. Veronique Dobbelaere bevestigt dat vertrouwelijkheid een belangrijke rol speelt. “Die goede band behouden is onderdeel van onze service”, vertelt zij. “Dus nu lopen onze regio’s op sommige vlakken wat door elkaar, en dat is prima. Ik nam aanvankelijk als vertegenwoordiger veel supermarktklanten van Dominique over, maar we hebben een heel brede waaier aan zaken die ik nu ook bedien. Denk maar aan slagerijen, bakkerijen, champignonkwekers en voedselbanken. Allemaal hebben ze onze producten nodig.”

Flexibiliteit

Het zijn overigens niet enkel stickers en labels die Belux aan winkels levert. Dominique Cools: “Je moet het zien als een totaalservice om ondernemers in retail en food te ontlasten. Zo kunnen ze bij ons ook promostickers, verpakkingsfolie, rollen poetspapier, kassaticketrollen, papieren zakken en kantoorartikelen bestellen. In een oplage van één rol, tot wel tientallen pallets vol. Alles is bespreekbaar en de bestelmogelijkheden zijn flexibel. Dat maakt dat we zo’n trouw klantenbestand hebben.”

De optie om etiketten te personaliseren is, zeker bij buurtsupers, immens populair.

En de optie om etiketten te personaliseren is, zeker bij buurtsupers, immens populair. “Elke winkel heeft zijn eigenheid, dus elke klantenwens is ook weer anders”, vult Veronique aan. “Het is fijn om een winkeleigenaar precies dat etiket aan te bieden dat hij of zij graag op de producten ziet.”

OKT-NOV 2023 87
“Het is simpelweg correct en handig om je producten te labelen.
En het zorgt voor uniformiteit en een professionele uitstraling.”
Dominique Vandamme, verantwoordelijke AD Delhaize in Roeselare

Bij Belux-Mondial vindt u een ruim assortiment dat het duurzame succes van uw onderneming versterkt.

Een greep uit ons aanbod: Weegschaaletiketten I Linerless I Kassa -en betaalterminalrollen I Promostickers I Verpakkingsfolie

Ontdek ons Clean-C gamma

100% plasticvrij

Kassarollen

Milieuvriendelijk thermisch papier zonder chemicaliën en plastic kern. Plasticvrije verpakking.

Linerless

Linerless zonder chemicaliën.

Duurzame promo-etiketten

Milieuvriendelijke etiketten zonder chemicaliën.

Meer weten over onze duurzame etiketten, papieren en papier- en linerlessrollen?

Contacteer ons via 011 58 19 80.

Belux-Mondial, Tegelrijstraat 1043, 3850 Nieuwerkerken T 011 58
80, info@belux-mondial.be, www.belux-mondial.be
19
Van etiketten, linerless en papierrollen, tot volgnummersystemen en verpakkingsfolie.

The extra mile

Dat Dominique Vandamme tevreden is over de service, mag met zoveel jaar samenwerking wel duidelijk zijn. “Ik raad Belux-Mondial zeker aan bij collega-zaakvoerders”, zegt hij. “De producten zijn kwalitatief heel sterk. En de medewerkers zorgen ervoor dat je alles krijgt waar je om vraagt.” Dominique Cools herkent dat gegeven. “Daar staan we inderdaad echt voor. We zijn niet de enige speler op de markt, maar waarschijnlijk wel de meest betrokken partner. Als een levering niet direct lukt, haal ik het product persoonlijk op in ons magazijn en breng ik het zelf tot bij de klant. Dat voelt goed.”

De jarenlange samenwerking zorgt voor een opperbeste band tussen winkelverantwoordelijke Dominique Vandamme en vertegenwoordigers Veronique Dobbelaere en Dominique Cools van Belux-Mondial.

Plasticvrije etiketten

Check de duurzaamheidstool op de nieuwe site van BMLE en vind heel eenvoudig het beste duurzame alternatief op maat van jouw sector en verpakkingsmateriaal via bmle.eu/duurzame-alternatieven-voorjouw-etiketten

Belux-Mondial kiest resoluut voor een vernieuwende insteek met de ontwikkeling en verkoop van Clean-C, een reeks duurzame etiketten, papieren draagzakken en papieren linerlessrollen volledig vrij van plastic en chemicaliën. Delen van dit gamma zijn zelfs composteerbaar. Zo bestaan er etiketten voor 90% uit suikerrietafval en zijn andere etiketten weer gemaakt van appel- en druivenschillen. Het past allemaal binnen de doelstelling van Belux-Mondial om duurzamer te werk te gaan. Ook worden de inpakdozen nu afgesloten met papieren tape in plaats van de plastic variant. En het bedrijf investeerde stevig in de vergroening van het machinepark. “Het is steeds opnieuw een ontdekkingsproces”, zegt zaakvoerder Jeremy Looijer. “Voor de voedselveiligheid is plastic niet altijd te vermijden. Maar we blijven zoeken naar nog meer manieren om onze productie en leveringen plasticvrij te maken. En we moedigen onze klanten aan om hetzelfde te doen!”

BELUX-MONDIAL
89 OKT-NOV 2023
Tip!
“We blijven zoeken naar nog meer manieren om onze productie en leveringen plasticvrij te maken. En we moedigen onze klanten aan om hetzelfde te doen!”
Jeremy Looijer, zaakvoerder Belux-Mondial
“We zijn niet de enige speler op de markt, maar waarschijnlijk wel de meest betrokken partner.”
Dominique Cools, vertegenwoordiger Belux-Mondial

Word een pro in aanspreken!

Een effectief hulpmiddel in de strijd tegen zwerfvuil?

Klanten en bezoekers die afval op je parking gooien

persoonlijk aanspreken. Vind je dat een drempel?

Deze handige tips zetten je al een heel eind op weg.

Keep calm en bewaar je zelfbeheersing

Een boze reactie lokt een nieuwe boze reactie uit. En dat kan aardig escaleren. Een verhitte discussie wil je natuurlijk vermijden. Geef de vuilmaker geen aanleiding om in de verdediging te gaan, of op te stappen.

Doe het bijvoorbeeld zo: blijf beleefd en benader mensen vanuit een positieve overtuiging. Geloof in de onschuld van de ander. Misschien handelde hij of zij wel uit verstrooidheid en wil de persoon in kwestie dit zeker goedmaken.

Spreek mensen verbindend aan Verbindend communiceren vertrekt uit gelijkwaardigheid. Je zegt zonder verwijten wat je stoort en wat je wil. Omdat je ook luistert met inlevingsvermogen, toon je respect voor de mening en wensen van de ander. Mensen worden hierdoor aangezet tot samenwerking.

Doe het bijvoorbeeld zo: benoem feiten (ik zie je dit doen …), zonder oordeel, opwinding of verwijt. Zeg welk gevoel jij bij de situatie hebt, vertel wat jouw intentie is en wat je graag zou willen. En ook: vraag om medewerking.

Toon waardering

In de strijd tegen zwerfvuil hebben we bondgenoten nodig. Vergeet niet dat de meeste mensen het goed bedoelen en wél moeite doen om het proper te houden. Laat blijken dat ze hiervoor gewaardeerd worden.

Doe het bijvoorbeeld zo: ‘betrapte’ je iemand die afval netjes meeneemt of in een vuilnisbak deponeert? Geef deze weldoener dan een brede glimlach en een thumbs up!

MOOIMAKERS
1 2 3 90

Als je het goed aanpakt, staat de meerderheid van de mensen open voor feedback.

Wees empathisch en constructief

Soms doen mensen wel degelijk moeite om zwerfvuil te vermijden, maar op de verkeerde manier. Door hun peuk of hondenpoepzakje bijvoorbeeld in een rioolput te gooien. Een compliment voor elke goedbedoelde inspanning is dus altijd een leuke opener, maar vraag hen daarna of je een extra tip mag geven.

Doe het bijvoorbeeld zo: onderbouw duidelijk waarom hun manier van opruimen nóg beter kan. Bijvoorbeeld: “Peuken en poepzakjes komen beter niet in het regenwater terecht, je kan beter ...”

Hou – letterlijk –een beetje afstand

Social distancing is nog steeds de norm, zeker wanneer je een onbekende aanspreekt. Hou dus afstand, zowel letterlijk als spreekwoordelijk. Ook los van de coronamaatregelen vindt niemand het fijn om vijf centimeter voor het gezicht een opmerking naar zich toe geslingerd te krijgen.

Doe het bijvoorbeeld zo: houd minstens anderhalve meter afstand. Komt de ander te dichtbij, ga dan met één voet een stapje achteruit. Maak het ook niet té persoonlijk en vermijd dus vragen als “doe je dit thuis ook?” Want daarmee geraak je geen stap verder. Praat over zwerfvuil, niet over de vervuiler Mensen willen niet terechtgewezen worden. Zeg dus niets over waarden of gedrag. Vermijd het woord ‘respect’, zeg ook liever niet dat dit echt not done is of dat de persoon in kwestie maar beter ‘een voorbeeldfunctie kan aannemen aangezien hij volwassen is’.

Doe het bijvoorbeeld zo: zeg liever waarom je rondzwervend vuil zo erg vindt. Omdat het afval ongedierte aantrekt, omdat het gevaarlijk is, omdat het er niet uitziet.

Praat uit persoonlijke motivatie, niet als bewaker Je bent gewoon een burger, geen ordehandhaver. Beroep je dus niet op reglementen en gedraag je niet als de afvalpolitie. Ga dus niet dreigen met GAS-boetes en regeltjes uit de Belgische grondwet.

Doe het bijvoorbeeld zo: spreek mensen aan uit jouw persoonlijke motivatie (ik zie dat je …, ik vind zelf dat zwerfvuil …).

Nog een laatste tip: als je het goed aanpakt, staat de meerderheid van de mensen open voor feedback. Het is natuurlijk onmogelijk te voorspellen hoe mensen reageren als ze op hun gedrag worden aangesproken. Voelt de situatie niet goed aan? Doe het dan niet! We willen uiteraard niemand in een onveilige situatie brengen.

Meer tips vind je via mooimakers.be/aanspreektips.

4
6
5
7
OKT-NOV 2023 91

SuperInsect Het kriebelt bij

Eerste staalname levert waardevolle kennis op

Met het project SuperInsect neemt het Expertisecentrum Duurzame Biomassa en Chemie (RADIUS) van Thomas More de mogelijkheid tot circulaire voedselafvalverwerking onder de loep. In een eerder artikel introduceerden we Siebe Berrens, onderzoeker, en de ins en outs van het kweken van insecten op het afval van buurtsupers. Inmiddels staan we een aantal maanden verder en laten we Siebe opnieuw aan het woord, samen met Kris Borloo, zaakvoerder van de Spar in Denderwindeke, waar de meest recente staalname plaatsvond.

Voor SuperInsect werden er drie buurtsupers geselecteerd waar een week lang bioboxen zouden komen te staan. Daarin mocht het winkelpersoneel twee aparte voedselstromen inzamelen: een droge stroom – denk maar aan brood en koeken zonder rozijnen, vulling of glazuur – en een natte stroom – voornamelijk groente en fruit en eventueel vloeibare producten zoals yoghurt zonder verpakking. Onlangs was er een succesvolle staalname bij Spar Denderwindeke. “Daardoor konden we op 10 juli stalen nemen uit hun bioboxen en deze verwerken”, legt Siebe Berrens uit. “Na een vermalingsproces hebben we de stalen ingevroren en konden we analyseren hoe de samenstelling was en of insecten op deze overschotten kunnen gedijen.”

92

Warme (maal)tijd

Siebe en zijn collega’s deden al een aantal interessante constateringen. “Ten eerste was er op de droge stroom bijna geen schimmel of rotting te bemerken”, aldus Siebe. “Bij de natte stroom was dat wel zo, daar was zelfs al het gistingsproces begonnen. De warmere zomertemperaturen bleken voor het natte afval ongunstig, maar de goede staat van het droge afval en de bestendigheid tegen die temperaturen is goed nieuws.” Temperaturen boven de 25 graden leiden helaas tot de aantrekking van andere insecten. “Daarom bekijken we nu met Renewi of een verwerkingsstap of een gekoelde opslag bij de buurtsuper mogelijk is.”

Plastic vergaat niet

Er kwam ook een lastige kwestie naar voren: de stickertjes op sommige fruitproducten. Die vergaan namelijk niet. “Het is niet de bedoeling dat winkelpersoneel elk individueel stickertje moet verwijderen voordat het fruit in de bak mag”, zegt Siebe. “Dat kost heel veel tijd. In principe is het gebruik van zulke stickers al een tijdje verboden voor fruitleveranciers. Het feit dat bananen en appels toch nog beplakt worden, gaan we terugkoppelen naar het OVAM. Als er per se stickers nodig zijn volgens de producent, dan zullen ze van een ander, volledig biodegradeerbaar materiaal gemaakt moeten worden.”

Verspilling tegengaan

Kris Borloo herkent dat. “Om de afvalinzameling eenvoudiger te maken, moet er zo weinig mogelijk verpakking zijn.” Elke gangbare supermarkt probeert onder de 2% afval te blijven, en Kris dus ook. Voedsel weggooien is zonde én het kost geld. “Draai je tien miljoen euro per jaar, dan belandt 200.000 euro toch nog in de vuilbak. Hoewel we korting geven op beperkt houdbare producten, zitten ook wij nog steeds op 1,7% afval. In die zin is een project zoals SuperInsect een toffe kans om toch nog iets nuttigs met al dat voedsel te doen.”

Wordt vervolgd

Kris heeft deze try-out als heel positief ervaren. “Het verschilt niet veel van onze normale manier van werken. Je moet enkel opletten dat je de juiste producten in de juiste bak doet. We doen graag verder mee met het project.” Siebe gaat ondertussen verder met de voederwaarde van de huidige stalen en met de komende try-outs. “We willen winkeliers én eindklanten informeren over de mogelijkheden van gerichte afvalinzameling voor insectenkweek. Zo creëren we nog meer draagvlak.”

De cirkel is rond

SuperInsect streeft naar een circulaire verwerking van afval. Voedsel dat niet meer houdbaar is, belandt in de bioboxen en wordt opgehaald door Renewi. Daarna zou het ingezet kunnen worden om meelwormen en zwarte soldatenvlieglarven te voeden. Die beestjes worden vervolgens verwerkt tot een product en weer in de schappen van de buurtsuper gezet. “Zo is de cirkel rond”, zegt Siebe. “De ideale manier om afval toch nog een goed einde te geven. In de producten die in de winkel komen te liggen, herken je de insecten trouwens niet. We zorgen ervoor dat ze zo verwerkt zijn – bijvoorbeeld in vetbollen voor buitenvogels of in kippenvoeder –dat het de consument niet afschrikt.”

SuperInsect is een initiatief van Buurtsuper.be, RADIUS Thomas More Research, Renewi, NuSect en Black Soldier Fly. Dit project is mogelijk gemaakt met financiering door Vlaanderen Circulair

“Draai je tien miljoen euro per jaar, dan belandt 200.000 euro toch nog in de vuilbak. SuperInsect is een toffe kans om nog iets nuttigs met al dat voedsel te doen.”
OKT-NOV 2023 93
Kris Borloo, Spar Denderwindeke

Hoe sorteer jij

jouw bedrijfsafval?

Zo gaat het gemakkelijk!

Het sorteren van (verpakkings)afval is wettelijk verplicht en is voor veel buurtsupers en speciaalzaken een stevige uitdaging. Valipac biedt een helpende hand met informatie én premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

markt brengen. Daarnaast begeleidt ze bedrijven naar een circulaire economie voor verpakkingen en blijft ze hen aanmoedigen om nog beter te sorteren.

In de drie gewesten geldt er voor bedrijven, en dus ook voor buurtsupers en speciaalzaken, een sorteerplicht op een aantal afvalstromen, zoals papier en karton, plastic verpakkingen, enzovoort. Voor Vlaanderen en Brussel geldt er ook een sorteerplicht op organisch afval.

Valipac werd 25 jaar geleden opgericht door de Belgische industrie om een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. Haar basisopdracht bestaat erin de recyclagepercentages te halen die de overheid haar klanten oplegt voor de bedrijfsmatige verpakkingen die zij op de Belgische

Valipac wil de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval stimuleren door een aantal premies aan te bieden. Er zijn vier soorten premies: een startpremie, een containerpremie, een recyclagepremie en een zakpremie. De voorwaarden zijn vrij simpel. Je moet je afval laten inzamelen door een bij Valipac aangesloten afvalophaler. En het moet gaan over bedrijfsmatig verpakkingsafval.

VALIPAC
94

Verpakkingsfolie

Sinds een aantal jaren zet Valipac sensibiliseringscampagnes op touw om het sorteren van verpakkingsfolie te stimuleren. Jaarlijks moedigt Valipac ongeveer 30.000 bedrijven hiertoe aan

Buurtsupers en speciaalzaken hebben een sorteerplicht op een aantal afvalstromen, zoals papier en karton, plastic verpakkingen, enzovoort.

met starterskits. Momenteel wordt 60% van de bedrijfsmatige verpakkingsfolie al gerecycleerd. België is daarmee een van de beste leerlingen van Europa. Maar Valipac heeft zijn pijlen gericht op die laatste 40%. Vooral bij klein- en groothandel, horeca en autogarages zou de selectieve inzameling van verpakkingsfolie nog veel beter kunnen. Sorteren van je verpakkingsafval is niet alleen verplicht, het is goed voor het milieu én voor het imago van je zaak.

Vier premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval

1. Startpremie: premie van 150 euro voor bedrijven die voor het eerst een container gebruiken voor het sorteren van hun bedrijfsmatig verpakkingsafval.

2. Containerpremie: voor de huur van selectieve containers voor papier en karton, houten, metalen of plastic verpakkingen. Het bedrag is afhankelijk van het volume van de container.

3. Recyclagepremie: van toepassing op plastic verpakkingen (€ 30/ton), houten verpakkingen (€ 10/ton) en metalen verpakkingen (€ 10/ton).

4. Zakpremie: ingevoerd om de selectieve inzameling van kleine hoeveelheden folie te stimuleren. Per aangekochte zak krijg je een premie van 50 cent. Deze premie komt bovenop de recyclagepremie. Voor een zak van 400 liter ontvang je bijvoorbeeld een premie van 77 cent.

Meer weten?

Op iksorteerinmijnbedrijf.be vind je handige sorteertips en informatie over wetgeving en premies. Je kan via filters de juiste afvalophalers vinden en gratis communicatiemateriaal bestellen om je personeel te sensibiliseren.

OKT-NOV 2023 95

VOOR SORTEERKAMPIOENEN ZIJN DEZE MEDAILLES GOUD WAARD.

Samen kunnen we grootse dingen bereiken!

Vorig jaar hebben Belgische bedrijven 703.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd.

Proficiat aan die bedrijven die ons hielpen dit nieuwe record te breken.

Wil je je bij hen voegen? Ontdek hoe op iksorteerinmijnbedrijf.be!

Nieuw op t schap

Romige ijskoffie met rijke karamelsmaak

De Cappuccino, Macchiato, Espresso en Balance-producten van het Zwitserse merk Emmi Caffè Latte kregen er een zusje bij. Emmi Caffè Latte Caramel is een combinatie van vers gezette premiumkoffie, Zwitserse melk en een vleugje karamel. Alle Emmi Caffè Latte-producten kregen ook nieuwe duurzame verpakkingen op basis van gerecycleerd plastic.

AB Inbev in de prijzen

Maar liefst vijf bieren van AB Inbev vielen tijdens de World Beer Awards in de prijzen. De klassieke Jupiler-pils belandde op de tweede plaats in de categorie World’s Best Classic Pilsner. Leffe Blond kaapte eveneens de zilveren medaille weg in de categorie World’s Best Pale Belgian Style Blonde, en Hoegaarden Verboden Vrucht deed hetzelfde in de categorie World’s Best Dark Beer Strong. Daarnaast vielen ook twee alcoholvrije bieren van de Leuvense bierbrouwerij in de prijzen. Corona Cero behaalde zilver in de categorie No & Low Alcohol Lager, en eindigde daarmee een plaats hoger dan de alcoholvrije variant van Stella Artois, die met het brons ging lopen.

food trend

Yuzu

Yuzu is een Japans citrusvruchtje dat traditioneel gebruikt wordt in ponzu (een sojasaus met citrussmaak). Het afgelopen jaar zijn er echter heel wat nieuwe yuzu-producten op de markt gekomen. Ook vers wordt de kleine vrucht steeds populairder. De aromatische schil geeft volgens chefs een mooi smaakaccent aan gerechten. Het sap smaakt als een mix van limoen en citroen met zoete boventonen van mandarijn en wordt gebruikt in vis- en vleesgerechten, mayonaises, vinaigrettes, soepen, sauzen, cocktails en desserts. Het sap kost nagenoeg evenveel als een goed glas wijn, maar voor de meeste gerechten zijn slechts een paar druppels al voldoende.

OKT-NOV 2023 97

vakmanschap

Fotograaf Jimmy Kets zet het van BelOrta-telers in de kijker

Deze keer kijken we achter de schermen van het fotogenieke vakmanschap

‘van hier’. Fotograaf Jimmy Kets bracht de professionele passie van twaalf lokale telers van BelOrta in beeld.

BelOrta klopte aan bij fotograaf Jimmy Kets om het vakmanschap van haar lokale telers in de kijker te zetten. Het resultaat? Krachtige beelden die je dat vakmanschap verrassend laten beleven.

Authenticiteit troef

Fotograaf Jimmy Kets: “Of het nu gaat om asperges steken of braambessen op hun zoetst oogsten, alle telers tonen met trots hun kennis en kunde. Het was een heerlijke ervaring om dat authentieke vakmanschap naar een niet voor de hand liggend beeld te vertalen.”

Glenn Sebregts, marketingdirecteur bij BelOrta, is blij met het eindresultaat. “We wilden het talent van onze telers in de kijker zetten omdat er zoveel passie van dat vakmanschap afspat. Deze expo belicht ook meerdere facetten: van kennis doorgegeven van generatie op generatie tot hoogtechnologisch gestuurde innovaties.”

De foto’s waren te bekijken en te beluisteren –acteur Stefaan Degand sprak de bijhorende luisterverhalen in – op zondag 17 september in het Maurus Moreelshuis in Mechelen. Voor wie dat gemist heeft, zijn de foto’s nog te beleven via vakmanschapvanhier.be. Een aanrader!

Wim Joosen – Brecht & Rijkevorsel – Komkommer Marc Goossens – Londerzeel – Asperges Dirk Boeren – Sint-Martens-Latem – Sla Stefaan Gheeraert – Poperinge – Witloof
98 ACHTER DE SCHERMEN

Het Sociaal Fonds helpt jou en je personeel met extra handen. Niet letterlijk, maar wel met premies!

Geschikt personeel vinden, valt niet altijd mee. Bied een langdurige werkloze of laaggeschoolde een bediendencontract aan en wij belonen je met een forfaitaire premie.

Jouw werknemers financieel steunen door een tussenkomst in de kinderopvang via het Sociaal Fonds? Dit is mooi meegenomen! Nieuwsgierig geworden?

GA NAAR

sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be

SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01
Belgische Confederatie van de Broodbakkerij - Banketbakkerij ChocoladebewerkingIJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.
EN DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.