SuperMAG juni 2024

Page 1

DOSSIER Digitalisering en beleving

DIGITALISERING VERSTERKT DE BELEVING IN JE WINKEL

MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL JUNI - SEPT 2024 SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar in februariapriljunioktoberdecember |Afgiftekantoor Antwerpen X | P209546 | PB-PP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.
Sam De Cuyper en Tom Dewitte (AD Delhaize Waregem)
Historische en noodzakelijke stap voor onze sector NIEUWE FRANCHISEWET

Heb jij nog een #werkplekvrij?

Op zoek naar een leergierige, gemotiveerde medewerker?

Artur, Vera, Natalia, Daria, Yvan, Aleksei, Eva, Roman en zo’n 4.300 andere gedreven Oekraïense nieuwkomers staan voor je klaar. De belangrijkste skills bezitten ze al, de rest leren ze heel graag bij jou op de werkvloer. VDAB biedt gratis taalcoaching aan en PMO, aangesloten bij UNIZO, stoomt hen klaar met een praktijkgerichte opleiding op de werkvloer.

Vragen? milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 222 104. Of publiceer je vacature meteen op de VDAB-website met #werkplekvrij.

Meer weten?

Scan de QR-code of check werkgevers.vdab.be/anderstalig-talent.

“Voor het eerst wordt de franchisenemer beschouwd als de zwakkere partij tijdens contractonderhandelingen.
Een belangrijke doorbraak waardoor we de resterende onrechtmatigheden nu ook kunnen aanpakken.”

Franchisenemer geniet eindelijk bescherming

Meer dan 20 jaar geleden hebben we er mede voor gezorgd dat franchisegevers wettelijk verplicht zijn om elke kandidaat-aangeslotene, een maand vóór de ondertekening van de overeenkomst, essentiële commerciële en juridische informatie over de samenwerking te bezorgen.

Recent hebben we de wetgever ervan kunnen overtuigen om ook tijdens en na de commerciële samenwerking zelfstandige supermarkten een minimale bescherming te laten genieten. De Ministerraad keurde hierover een Koninklijk Besluit goed – specifiek voor onze supermarktsector – dat paal en perk stelt aan een aantal onevenwichtige bedingen.

Franchisegevers kunnen niet langer hun aansprakelijkheid om aangeslotenen correct en tijdig te beleveren afwimpelen én moeten minstens de helft van de door hen verplichte promotieacties zelf dragen. Verder moet de waardering van het handelsfonds, in het geval die op voorhand wordt bepaald in het contract, marktconform zijn. Voor de andere gevolgen van de nieuwe franchisewet verwijzen we naar het artikel in dit magazine.

In een Nederlands vakblad beschrijft een gerenommeerd advocatenkantoor de nieuwe Belgische wetgeving als ‘baanbrekend voor de franchisesector in Europa’. Wat ons betreft is het werk nog lang niet af. Belangrijk is dat de franchisenemer voor het eerst als de zwakkere partij wordt beschouwd tijdens contractonderhandelingen. Dit is een belangrijke doorbraak waardoor we de resterende onrechtmatigheden in commerciële samenwerkingsovereenkomsten nu ook kunnen aanpakken.

www.facebook.com/buurtsuperunizo www.buurtsuper.be

JUNISEPT 2024 3

Inhoud JUNI - SEPT 2024

12

Superbuurt

Weekend van de klant 2024

Succesvolle Superbuurt-campagne

48

Colofon

Dit magazine is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.

Redactieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Oplage: 4.000 ex. - verschijnt 5 keer per jaar Secretariaat en abonnementen: Luc Ardies, 02 212 26 22

Directeur Buurtsuper.be: Luc Ardies

Redactie: Nele Schoofs, ZINNIG en Marjolein De Jong Fotografie: Medialife

Vormgeving: Kapitan, www.kapitan.be, 011 22 72 57 Advertenties: Yannick Muls, 0476 78 30 12 V.U.: Buurtsuper.be

Buurtsuper.be

Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Wij verdedigen hun collectieve belangen, inspireren en ontzorgen hen door een aangepast aanbod van individuele diensten en adviezen.

Lid worden van Buurtsuper.be?

Contacteer info@buurtsuper.be of schrijf meteen je Buurtsuper.be-lidgeld (incl. UNIZO) over op BE35 4263 1182 2137:

Supermarkten: € 499 (€ 603,79 incl. btw)

Speciaalzaken: € 459 (€ 555,39 incl. btw)

Let op: Ben je reeds UNIZO-lid?

Dan betaal je enkel voor het Buurtsuper.be-supplement:

Supermarkten: € 240 (€ 290,40 incl. btw)

Speciaalzaken: € 200 (€ 242,00 incl. btw)

Buurtsupers van het jaar

Tips van de winnaars

Zwerfvuilacties

De grootste van het jaar

6 Voor jou in de bres

Van krantencontracten tot droge worsten

10 Nieuwe franchisewet Zelfstandigen beter beschermd

25 Voordelen voor leden

Daarom sloot Grappe de Raisins zich aan

26 Dossier speciaalzaken Passie bepaalt succes

28 Culinaire inspiratietrip Met ondernemers naar Malta

32 Gluren bij de buren

Zo doen Maltese straatverkopers het

34 Groente- en fruitambassadeur Winnaars en origineelste inzendingen

38 Winkelopeningen Nieuw in de buurt

42 Expert aan het woord Tim Gielen over beleving en digitalisering

46 Q&A Hoe vakantieperiodes overbruggen?

48 In de kijker

Alfa Fish: duurzaam, ambitieus en betrokken

4

56

Coverstory

In de kijker: AD Delhaize Waregem Mooie combinatie van digitalisering en beleving

54 Scherpstelling Avocadoscanner meet rijpheid

63 HACCP & voedselveiligheid Oorsprong van vlees op etiket?

64 PMO-trainer Philippe Optimaliseren kan je leren

66 Duaal leren

Trek jonge witte raven aan

68 Socialmediatips Inspiratie voor leuke content

92 REO Veiling over de perfecte courgette Blinkend, stevig en licht elliptisch

DOSSIER

Digitalisering & beleving

70

Door een unieke winkelervaring te combineren met slimme digitale oplossingen, blijf je als supermarkt of speciaalzaak relevant en trek je nieuwe klanten aan.

94 Op tour bij de boer Dankbare supergroente

96 VLAM zet bio in het zonnetje Nieuwe promotiecampagne

98 Stoffels Tomaten in Belgische driekleur Sport-box: Toma’box in sportoutfit

100 Nieuw op ‘t schap Kersvers lekkers en een smakelijke foodtrend

102 Achter de schermen Aanbevolen : de Heethoofd-burger van Carrefour Market Eeklo

Dossier

JUNISEPT 2024 5
Over een verbod op verkoop en reclame, flexi-jobs en studentenarbeid, krantencontracten en droge worsten

Ook dit voorjaar stond Buurtsuper.be weer onafgebroken op de barricaden om de belangen van haar leden te verdedigen. De dossiers waar we aan werkten waren even uitdagend als divers.

“Hoe

de praktische uitvoering van de verplichte gezondheidswaarschuwing eruit zal moeten zien, heeft erg grote gevolgen voor de sector. Dergelijke maatregelen verdienen meer duidelijkheid.”

Invoering statiegeld pas tegen einde 2025

Ontwerp KB voor verbod op alcoholreclame kan alle kanten uit

Buurtsuper.be, sectorfederatie Vinum Et Spiritus en de Federatie van Belgische Drankenhandelaars zijn bezorgd over de nieuwe wetgeving die op komst is rond alcoholreclame. Het ontwerp-KB wil, naast een verbod op reclame gericht naar minderjarigen, ook een nieuwe verplichte gezondheidswaarschuwing opleggen. De praktische uitvoering hiervan is nog niet gekend en dat baart grote zorgen. In België bestaat bovendien al een convenant inzake reclame en marketing voor alcohol houdende dranken. In plaats van een nieuwe wetgeving vragen we om dit convenant in samenspraak aan te passen.

De invoering van een statiegeldsysteem zal voor eind 2025 zijn. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in het parlement. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over het reduceren van verpakkingsafval. De lidstaten moeten tegen 2029 minstens 90% van de plastic flesjes en drankblikjes gescheiden inzamelen. Daarvoor moeten ze een systeem van statiegeld invoeren, tenzij ze al over een ander systeem beschikken. Demir wees erop dat dit om een voorlopig akkoord gaat, dat nog definitief moet worden afgeklopt. Eenmaal dat is gebeurd, wil ze de tekst zorgvuldig juridisch onderzoeken. Daarnaast wacht de minister naar eigen zeggen nog steeds op de Waalse studie.

VOOR JOU IN DE BRES
6
“Laat bij een groot tekort op de arbeidsmarkt wie wil bijverdienen toch werken. Zonder extra regeltjes en drempels”

Werkgeversbijdrage flexi-job moet lager

Met de uitbreiding van het systeem van de flexi-job naar andere sectoren, heeft de federale regering ook beslist om het fiscaal statuut van de flexi-job aan te passen. Begin dit jaar werd een inkomstendrempel geïnstalleerd en werden de patronale bijdragen verhoogd naar 28%. Buurtsuper.be en UNIZO vragen om deze beperkende voorwaarden terug te schroeven. “Laat bij een groot tekort op de arbeidsmarkt – zoals nu – wie wil bijverdienen toch werken. Zonder extra regeltjes en drempels”, aldus Buurtsuper.be en UNIZO.

“Het evenwicht tussen inspanning en resultaat is in het kader van de individuele leerrekening volledig zoek.”

Werkgevers vragen intrekking van individuele leerrekening

“Tabaksplan is ongrondwettelijk en schept gevaarlijk precedent”

Voorstander van verkoopverbod maar niet van discriminatie

Het nieuwe tabaksplan van minister Frank Vandenbroucke voorziet een verbod op de verkoop van tabak voor voedingswinkels vanaf 400 m² verkoopoppervlakte. Buurtsuper.be is voorstander van een verbod, maar verwijst naar het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de ongeoorloofde discriminatie die de wet creëert tussen winkels. We vrezen ook een gevaarlijk precedent. Buurtsuper.be vroeg om een overleg met de minister om samen naar een oplossing te zoeken. Als dit niet plaatsvindt, overwegen we om naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

Veel verplichtingen op komst

De voornaamste werkgeversorganisaties van het land, waaronder ook Buurtsuper.be, zijn niet te spreken over de Federal Learning Account (FLA), oftewel de individuele leerrekening, die vanaf 1 april 2024 in voege ging. De FLA is een online registratietool waarin alle opleidingen die aan elke werknemer worden aangeboden, moeten worden geregistreerd. Los van de vraag of een controle-instrument rond opleiding überhaupt nodig is, hekelen we de gebrekkige en onvolledige voorbereiding, de onbeantwoorde vragen, niet-uitgeklaarde onduidelijkheden, het niet respecteren van het ‘only once’-principe, een weinig succesvol proefproject en de minimale terugkoppeling naar de sociale partners.

Naast de verplichting voor het plaatsen van laadpunten op een parking met minstens 20 parkeerplaatsen en de nieuwe wet op cyberveiligheid, waardoor bedrijven verplicht worden om zich te beschermen tegen hackers en andere digitale belagers, komt er nu ook een verplichting voor het plaatsten van zonnepanelen op gebouwen met hoge elektriciteitsafname. Tegen 30 juni 2025 zijn zonnepanelen verplicht op gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1 gigawattuur (= 1.000 MWh) per jaar. Let wel, het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen die onderworpen zijn aan de verplichting.

JUNISEPT 2024 7
“Blijkbaar is in dit land een postman meer waard dan een ondernemer”

Krantencontract: geen belofte om ook de transportkosten voor persverkopers te compenseren

De federale regering heeft in maart een deal bereikt over de overheidssteun voor de bedeling van kranten en tijdschriften. Het budget wordt herschikt, maar niet verhoogd.

Buurtsuper.be en UNIZO reageerden verontwaardigd: in dit krantencontract ontbreekt een eerdere belofte om ook de transportkosten voor de persverkopers – waaronder ook veel zelfstandige supermarkten – te compenseren. “Op deze manier blijft gesubsidieerde oneerlijke concurrentie bestaan. Het gaat om dezelfde producten maar zonder steun. Integendeel: supermarkten moeten zelfs een maandelijkse leveringskost betalen om de media bij hen te laten leveren.”

Het leven zoals het is: audits in de slagerijij

Een van onze leden, een ambachtelijke slager, had een dispuut met een door het FAVV erkende auditor – een zogenaamde OCI – rond de productie van droge worsten. De auditor stelde een non-conformiteit vast. Volgens de auditor is het gebruik van fermenten verplicht bij de productie van droge worsten. Onze experts HACCP & Voedselveiligheid konden dit, samen met de ondernemer, gelukkig weerleggen op basis van de recepturen van de leveranciers en de informatie uit de autocontrolegidsen G003 en G044. Die verplichting zou anders een belangrijke impact hebben op de productie van droge worsten bij ambachtelijke slagerijen en in de slagersafdeling van onze buurtsupermarkten.

Maak gebruik van de GRATIS

BIJSTAND

HACCP-autocontrolesysteem en voedselveiligheid

Buurtsuper.be-leden genieten een gratis bijstand (na aftrek kmo-portefeuille) van onze experts rond hun HACCP-autocontrolesysteem en voedselveiligheid. Maak er gebruik van!

Meer info via www.buurtsuper.be > Ledenvoordelen > HACCP & Voedselveiligheid.

VOOR JOU IN DE BRES
8

Wat is het goedkoopst: betalingen met gsm of kaart?

Handelaars met een Payconiq-betaalsysteem moeten daar voortaan 18 euro per jaar voor betalen. Wat kost het jou als handelaar wanneer je klant betaalt met een bankkaart of smartphone? En wat is voordeliger? De vraag stellen is makkelijker dan ze beantwoorden. Dus halen we er een UNIZO-expert bij!

De markt van de elektronische betalingen bestaat uit tussenschakels met elk hun eigen tarieven. Payconiq is daar een uitzondering op. Het systeem is heel rechttoe rechtaan: sinds begin deze maand is er een abonnement van 18 euro per jaar. Daarnaast betaalt de handelaar ook nog altijd 6 eurocent per transactie.

“Bij debetkaarten is er niet alleen de kost voor de betaalterminal die rechtstreeks naar de leverancier gaat, maar ook een complexe transactiekost. Die bestaat uit drie delen”, legt Lieven Cloots, expert bij UNIZO, uit. “Ten eerste is er de zogenaamde interchange fee. Dat zijn de kosten die de banken van de handelaar en de klant onderling aanrekenen. Vervolgens zijn er de kosten die de handelaar betaalt voor het gebruik van het betalingsnetwerk. Wanneer de klant bijvoorbeeld met Bancontact betaalt, zal Bancontact een deel van die transactiekost recupereren.”

“Ten slotte krijgen ook nog de bedrijven die achter de verwerking zitten een deel van de koek. Het gaat dan bijvoorbeeld over marktleider Worldline of CCV, waarvan de infrastructuur wordt gebruikt. Intussen heeft Europa de interchange fee wettelijk geplafonneerd, de andere twee vergoedingen stijgen wel onder het mom van investeringen in veiligheid en innovatie.”

Contactloos, Apple Pay of cash “Handelaars zijn verplicht om minimaal één alternatief voor cashbetalingen te aanvaarden.

Dat mag in principe ook een overschrijving zijn”, legt Lieven Cloots uit. “Veel handelaars zijn op de Payconiq-kar gesprongen omwille van de lagere kostprijs en ook omdat betalen met de smartphone al wat meer ingeburgerd is dan een paar jaar geleden. Maar Google Pay of Apple Pay mogen dus ook. Contactloos betalen heeft geen aparte transactiestructuur. Dat is gewoon een andere technologie: in de plaats van de betaalkaart in de terminal te steken, houd je de kaart of smartphone er tegen.”

En wat met cashbetalingen? Driekwart van de Belgen betaalt nog geregeld met cashgeld. Is handje contantje sowieso het voordeligst? “Het probleem van cash is de indirecte kost: de tijd die wordt gestoken in het aanvaarden, behandelen, controleren en tellen. Hoe hoog die is?

Daar bestaan nogal wat theorieën over, maar je kan dat eigenlijk onmogelijk berekenen.”

Heb je ook een probleem, vraag of uitdaging waar je geen weg mee weet?

Laat het ons dan weten via info@buurtsuper.be. We helpen je graag verder of sturen je meteen door naar de juiste instantie.

Bespaar jezelf veel tijd en moeite en laat Buurtsuper.be het voor je oplossen!

VOOR JOU BEANTWOORD 9 JUNISEPT 2024

Nieuwe franchisewet

beschermt zelfstandige supermarkten tegen onevenwichtige contracten

De ministerraad keurde recent een Koninklijk Besluit goed dat zelfstandige supermarkten beter beschermt tegen onevenwichtige franchisecontracten.

“Deze wet is een historische en noodzakelijke stap in de supermarktsector”, aldus Luc Ardies, gedelegeerd bestuurder van Buurtsuper.be.

HISTORISCHE EN NOODZAKELIJKE STAP

Hoe belangrijk is die nieuwe wet voor de sector?

Luc Ardies: “Meer dan twintig jaar geleden hebben we geijverd voor de totstandkoming van de zogenaamde ‘Wet Laruelle’. Sindsdien moeten franchisegevers en andere commerciële samenwerkingsformules, voorafgaand aan de ondertekening van een nieuw of gewijzigd contract, een zogenaamd ‘Precontractueel Informatiedocument’ (PID) afleveren. Aan de hand van deze belangrijke juridi sche en commerciële informatie kan de franchisene mer een inschatting maken over het potentieel succes van de samenwerking. Het verschil met dit KB is dat de wetgever voor het eerst ingrijpt om de franchisenemer, zowel tijdens de samenwerking als aan het einde ervan, bijkomende bescherming te bieden.”

Het KB is enkel van toepassing op super markten. Hoe komt dat?

Luc Ardies: “Het KB is een aanvulling op het Wetboek van Economisch Recht dat het misbruik van een dominante positie door grote ondernemingen tegenover kmo’s tracht te voorkomen. Dat KB voorziet bovendien de mogelijkheid om, mits de juiste motivering, voor bepaalde sectoren bijkomende beschermingsmaatre gelen te nemen. Aangezien in elke gemeen

te nagenoeg elke supermarktformule aanwezig is, is het in de praktijk voor de zelfstandige ondernemer quasi onmogelijk om over te stappen naar een andere en betere partner. Bijkomend is er het fameuze niet-concurrentiebeding dat franchisenemers verplicht om na het einde van de samenwerking de deuren voor een lange periode te sluiten. Hierdoor zijn zij met handen en voeten gebonden aan hun formule en kan de franchisenemer nooit over om het even welk aspect onderhandelen. Bijkomende wettelijke bescherming was dus echt noodzakelijk om tot evenwichtige commerciële samenwerkingsvormen in onze sector te komen.”

Welke beschermingsmaatregelen biedt deze nieuw franchisewet?

“Net zoals bij het Wetboek Economisch Recht voorziet het KB ‘zwarte en grijze clausules’. De eerste worden zonder meer als onrechtmatig beschouwd. Bij de tweede soort krijgt de franchisegever nog de kans om ze te motiveren. Sommige franchisegevers hebben in de afgelopen periode heel wat logistieke problemen gekend. We hebben nieuwe contracten gezien die de gever bij gebrekkige leveringen vrijwaren van enige aansprakelijkheid. Dat kan niet! Dankzij het KB worden dit soort clausules als ‘zwart’ beschouwd en zijn ze dus automatisch nietig. Bijkomend is elk beding onrechtmatig, voor zover het het recht van de franchisenemer ontzegt of beperkt om bij structurele leveringsproblemen zich elders te bevoorraden. Dit geldt onder alle omstandigheden, zelfs bij overmacht zoals stakingen bijvoorbeeld.”

VOOR JOU IN DE BRES
10

Buurtsuper.be heeft met de regelmaat van de klok gereageerd tegen de centralisatie van het commercieel beleid. Franchisegevers die maximale verkoopprijzen opleggen, een vast af te nemen assortiment gebieden en te volgen promoties verplichten ... Wat zegt de nieuwe wet daarover?

Luc Ardies: “Op dit vlak wilden we veel verder gaan dan wat er nu in het nieuwe KB staat. Wij geloven dat de kracht van een franchisesamenwerking net zit in het ondernemerschap van de franchisenemer. Die weet perfect wat er commercieel speelt in zijn gemeente. Als de franchisegever bepaalde promoties verplicht aan de aangeslotenen, dan moet hij minstens de helft van de kosten dragen. Bovendien is ook het Wetboek van Economisch Recht op onze vraag aangepast om franchisenemers beter te informeren over de financiële risico’s bij hun investering. Franchisegevers zijn nu verplicht om in het PID een raming van de exploitatierekening voor te leggen voor een periode van minimaal drie jaar. Uiteraard gaat het om een middelen- en geen resultatenverbintenis, maar bij zware rendabiliteitsproblemen zal zo’n raming toch ook een issue zijn in de discussie over bij wie de aansprakelijkheid ligt van een eventueel falen.”

Welke zijn de andere ‘zwarte clausules’ die de wetgever als nietig beschouwt?

Luc Ardies: “Het KB verbiedt bedingen die het recht van de franchisenemer beperken om bij het einde van de franchisesamenwerking onderhandelingen aan te vatten tijdens de opzegtermijn of de termijn van een niet-concurrentiebeding. We betreuren dat niet-concurrentiebedingen op zich nog altijd toegelaten worden. Supermarktuitbaters die eigenaar zijn van hun handelsgebouw worden op die manier beroofd van hun fundamenteel recht om hun handelsgoed te gelde te maken. We hopen dat de volgende regering hier eindelijk werk van maakt en zo de principes van de vrije concurrentie kan laten spelen.”

“Met dit KB krijgt de franchisenemer voor het eerst bijkomende bescherming, zowel tijdens de samenwerking als aan het einde ervan.”

Luc Ardies, gedelegeerd bestuurder Buurtsuper.be

Wat zijn dan die ‘grijze bedingen’ die het KB als onrechtmatig beschouwt, tenzij de franchisegever het tegenbewijs kan leveren?

Luc Ardies: “We vinden dat a priori waardebepalingen van een handelsfonds indruisen tegen de vrije markt. Supermarktuitbaters hebben zelf de investeringen moeten doen om het handelsfonds voldoende aantrekkelijk te maken en te houden. Ze moeten die kosten bij een eventuele verkoop kunnen recupereren. We zijn dan ook tevreden dat het KB garandeert dat, wanneer de franchisegever het handelsfonds wil overnemen, elk overnamebod moet voldoen aan marktconforme voorwaarden. Een andere maatregel in het KB is de mogelijkheid voor de franchisenemer om bij een structureel verlieslatende exploitatie, zonder bijkomende vergoeding, de samenwerking eerder op te zeggen.”

Stel: ik ben een zelfstandige supermarktuitbater. Wat staat me nu te doen met deze nieuwe wet?

Luc Ardies: “Het Koninklijk Besluit is inmiddels door de Raad van State goedgekeurd, maar moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen alvorens wetskracht te krijgen. We verwachten de publicatie in het najaar. Franchisenemers moeten zich realiseren dat alles wat zij nu tekenen, ook bindend is ondanks die nieuwe wetgeving. Dus niets tekenen is de boodschap, tenzij de franchisegevers hun contracten al hebben aangepast aan de nieuwe wet. We hebben met een formele brief aan de centrales gevraagd om hun contracten onmiddellijk aan te passen. Voor het overige is het KB een eerste, maar héél belangrijke stap naar een betere bescherming van franchisenemers. Nog belangrijker is dat het KB het eenvoudiger maakt om de komende jaren die noodzakelijke bescherming verder uit te bouwen.”

JUNISEPT 2024 11

Buurtsupers ontzorgen

met de Superbuurtcampagne

De zomer staat nog maar net voor de deur. Toch zijn de collega’s bij Buurtsuper.be al volop bezig met het Weekend van de klant, dat zal doorgaan op 5 en 6 oktober. Wij gingen praten met Marjolein de Jong, socialmediamanager van Buurtsuper.be én Superbuurt.

Wat houdt Superbuurt precies in?

Marjolein de Jong: “Superbuurt is de b2ccampagne van Buurtsuper.be. Het hele jaar door zetten we met Superbuurt de troeven van de zelfstandige buurtsuper en speciaalzaak in de kijker: milieubewust, lekker van bij ons, gezellig dichtbij, supervriendelijk en lokaal betrokken. We doen dit door middel van vrolijke en herkenbare socialmediaposts, met als hoogtepunt het Weekend van de klant in oktober.”

Vrolijk kan je de campagne zeker noemen!

Marjolein: “Ja, dat klopt. We hebben Superbuurt vorig jaar een volledige rebranding gegeven. De campagne is kleurrijk en positief, met een subtiele verwijzing naar onze herkenbare Buurtsuper.be-stijl. Ronde vormen, het zachte kleurenpalet en de mascottes zorgen voor een mooi geheel. En als je goed kijkt, herken je het Buurtsuper-logo in het brilletje van onze mascottes.”

Je noemde het Weekend van de klant het hoogtepunt van de Superbuurt-campagne. Kan je daar wat meer over vertellen?

Marjolein: “Het Weekend van de klant is het officiële startschot voor een actie waarbij de deelnemende buurtsupers strijden om de titel ‘Buurtsuper van het jaar’. Wij zorgen voor een attentie – dit jaar de heerlijke Tony’s Chocolonely melk-zeezout-karamel chocoladereep – volledig in Superbuurt-stijl.

Superbuurt is de b2c­campagne van Buurtsuper.be waarmee we de troeven van de zelfstandige buurtsuper en speciaalzaak in de kijker zetten.

Tijdens het Weekend van de klant verwennen deelnemende buurtsupers hun klanten met de attentie. Zo roepen ze meteen op om op hen te stemmen. Klanten kunnen daarbij ook een persoonlijk bedankje achterlaten voor hun buurtsuper via Superbuurt.be. Dat leidt vaak tot prachtige reacties.”

SUPERBUURT WEEKEND VAN DE KLANT
12
Wie goed kijkt, herkent het Buurtsuper-logo in het brilletje van de Superbuurt-mascottes.
“Met een uitgebreide campagne op sociale media, in de kranten én op Radio2 zal het moeilijk worden om de Superbuurt-campagne te missen!”

Marjolein de Jong, socialmediamanager Buurtsuper.be en Superbuurt

Met die complimenten steken de klanten echt een hart onder de riem van onze buurtsupers, niet?

Marjolein, de socialmediamanager die even vrolijk is als de campagnes die ze voert voor Buurtsuper.be én Superbuurt.

Marjolein: “Inderdaad! Onze buurtsupers ontvangen door deze actie veel welverdiende complimentjes. Dat doet goed! Bovendien krijgen de winnaars – de nieuwe Buurtsupers van het jaar – een vipfeest en de nodige aandacht op onze socialmediakanalen. Niet te vergeten: ook de klanten kunnen heel wat toffe dingen winnen. Dit jaar staan de prijzen in het teken van Tony’s Chocolonely, met als hoofdprijs een droomweekend naar Amsterdam.”

En jullie zijn nu al bezig aan de voorbereidingen?

Marjolein: “Ja, volop! We hebben de Tony’s Chocolonely-attentie in een Superbuurt-jasje gestoken en hebben al heel wat creatieve brainstormsessies over onze mediacampagne achter de rug. Alle bestellingen voor het Weekend van de klant zijn ondertussen ook binnen en daar gaan wij nu mee aan de slag. We brengen deze zomer ook de store locator op Superbuurt. be in orde, passen de stemmingsflow aan en maken kant-en-klare socialmediapakketten die de deelnemende buurtsupers meteen kunnen gebruiken. We willen met onze attentie en al het mooie promomateriaal de buurtsupers echt ontzorgen.”

Is er nog iets wat je wil vertellen aan de deelnemers?

Marjolein: “We zetten ook in op een uitgebreide Superbuurt-mediacampagne. We zullen niet enkel zichtbaar zijn op sociale media maar ook in de kranten én op Radio2. Het zal moeilijk worden om ons te missen!”

Volg Superbuurt en deel de leuke content!

Superbuurt is actief op social media via Facebook, Instagram en YouTube.

Marjolein deelt regelmatig leuke content rond een van de troeven: milieubewust, lekker van bij ons, gezellig dichtbij, supervriendelijk en lokaal betrokken.

Volg Superbuurt via alle kanalen en deel regelmatig content op jouw eigen socials. Dat zijn hapklare posts die ook jouw buurtsuper op een leuke manier in de kijker zetten. Deel je zelf iets rond de vijf troeven? Tag Superbuurt dan en gebruik #superbuurt.

JUNISEPT 2024 13
#superbuurt

chocoladelIefhebberS 523.005

zullen hun tanden zetten in deze (h)eerlijke reep Belgische chocolade van Tony’s Chocolonely tijdens het Weekend van de klant 2024!

En dat allemaal dankzij jullie massale bestellingen!

Melkchocolade gevuld met stevige stukjes karamel en een korreltje zeezout, dé topper in het aanbod van Tony’s Chocolonely, viel duidelijk in de smaak. Bedankt voor jullie deelname en veel succes met de verkiezing tot Buurtsuper van het jaar!

BEDANKT VOOR JULLIE ENTHOUSIASME!

Wint jouw klant een droomweekend in Amsterdam?

Niet alleen onze buurtsupers kunnen mooie prijzen winnen als ze deelnemen aan het Weekend van de klant. Ook de klanten zelf kunnen naar huis gaan met prijzen om van te smullen! Van een droomweekend in Amsterdam tot een gepersonaliseerde reep Tony’s Chocolonely. Wij zetten de prijzen graag in de kijker.

1

HOOFDPRIJS: droomweekend in Amsterdam

Voor één gelukkige winnaar is er een verblijf voor twee personen in Amsterdam met overnachting in het mooie Conscious Hotel aan het Westerpark. Dit monumentale pand was ooit het kantoor van de Westergasfabriek in Amsterdam. Nu is het een 100% elektrisch eco-hotel met 89 kamers. De ene kant van het hotel kijkt uit over het culturele gebied van de Westergas, een hotspot voor evenementen, leuke markten en festivals. Aan de andere kant zit je midden in het rustige en groene Westerpark. Ook inbegrepen: een heerlijk ontbijt, een bezoekje aan de Tony’s Chocolonely-kantoren én de Tony’s Chocolonely Super Store in het centrum van Amsterdam! Het wordt een weekend om nooit te vergeten.

2

1 jaar gratis chocolade

5 winnaars mogen een jaar lang smullen van Tony’s Chocolonely-lekkers.

Wist je dat Belgen gemiddeld

8 kilogram chocolade per jaar eten? Dat zijn 40 repen heerlijke Tony’s Chocolonely.

Wist je dat Tony’s een einde wil maken aan uitbuiting in cacao?

Niet alleen de cacao in hun chocolade, maar alle chocolade wereldwijd. Hoe meer mensen hiervoor kiezen en hun verhaal delen, hoe eerder we de industrie kunnen veranderen. Uiteindelijk bepaal jij. Doe je mee?

3

Tony’s Chocolonely-pakket 15 winnaars ontvangen een pakket boordevol lekkers van Tony’s Chocolonely . In de box, ter waarde van 30 euro, vind je grote en kleine repen in allerlei smaken. Ook de Tony’s Chocolonely Lil’Bits ontbreken niet.

Wist je dat Tony’s Chocolonely momenteel 22 smaken chocoladerepen in zijn assortiment heeft? Zo’n pakket is dus de ideale kans om de verschillende smaken te ontdekken.

4

Gepersonaliseerde reep

25 gelukkige winnaars krijgen een voucher waarmee ze hun creativiteit helemaal kunnen laten gaan. Ze mogen een gepersonaliseerde reep maken in de Tony’s Chocolonely Super Store in Amsterdam!

Wist je dat Tony’s Chocolonely-repen in ongelijke stukken verdeeld zijn? Dit symboliseert de ongelijke verdeling van welvaart in de chocolade-industrie.

SUPERBUURT WEEKEND VAN DE KLANT
JUNISEPT 2024 15

Weekend van de klant en

van het

BuurtsupeR Jaar!

Het aftellen naar het Weekend van de Klant is begonnen. Ontdek hier hoe jij jouw buurtsuper dat weekend in de schijnwerpers zet én misschien wel Buurtsuper van het jaar 2024 wordt!

Dit jaar hebben we een extra zoete attentie voor jouw klanten: de heerlijke repen van Tony's Chocolonely melkchocolade met karamel en zeezout

Wist je dat je ook kans maakt op één van de tien Tony Tastings in jouw winkel?

via de QR-code kunnen jouw klanten stemmen op hun favoriete buurtsuper!

Bij de tien buurtsupers die de meeste bedankjes ontvangen tussen 30 september en 6 oktober (tem het Weekend van de klant), organiseren we in de maand oktober een unieke Tony Tasting: een leuke Tony’s Chocolonely-beleving in jouw winkel met - hoe kan het ook andershéél veel chocolade. Nog een gelegenheid om extra stemmen te ronselen bij je klanten, dus!

Hoe werkt de Buurtsuper van het Jaar 2024 wedstrijd?

Stemmen kan van 30/09/2024 tem 31/10/2024 via Superbuurt.be.

De QR-code op de chocoladereep leidt ook naar de Superbuurtwebsite. Moedig je klanten aan om te stemmen!

Bezoek www.superbuurt.be voor alle details en meer informatie.

Maak je klaar voor een zoete overwinning!

STAP 1: IN DE WINKEL

Zet de dozen Tony's Chocolonely chocoladerepen aan de kassa; open en klaar om uitgedeeld te worden aan jouw gewaardeerde klanten. Zorg ervoor dat het voltallige personeel op de hoogte is van de wedstrijd en klanten zeker motiveren om te stemmen. Een vriendelijke herinnering bij de kassa kan echt wonderen doen!

3: FLYERS

Gebruik onze handige template* om flyers te maken die je in de winkel kunt verspreiden. Voeg de QR-code toe via dewelke klanten rechtstreeks kunnen stemmen op jouw buurtsuper en flyeren maar!

STAP 2: SOCIALE MEDIA

Zeg het voort en deel de actie op jouw sociale media. Deel de posts van @superbuurt.be of tag ons in jouw post.

Gebruik ook zeker #weekendvandeklant #buurtsupervanhetjaar en #superbuurt.

Wij zullen eind september extra beeldmateriaal aanleveren. Volledig kant-en-klaar om te posten. Maar spring in het oog en aarzel zeker niet om zelf creatief aan de slag te gaan met foto's en video's!

Heb je hulp nodig bij het maken van een printklare flyer? Stuur dan een mail naar marjolein.dejong@buurtsuper.be. Marjolein is happy to help!

*template zal je midden september 2024 ontvangen

4:

Sta paraat bij de kassa met een tablet of smartphone om klanten te helpen met het scannen van de QR-code en het uitbrengen van hun stem!

Vergeet niet om deze pagina uit je SuperMag te scheuren en ergens op een zichtbare plaats te hangen, bijvoorbeeld de refter!

SUCCES!!
STAP
FOR
EXTRA
STAP
THE
(S)MILE!

Buurtsupers van het jaar 2023

Deze topteams wisten zich te laten kronen tot Buurtsuper van het jaar 2023. Wil jij deze erkenning ook binnenrijven? Lees dan snel verder en ontdek de geheime tips van de winnaars van vorig jaar. Succes!

Albert Heijn Maldegem

“Het stemmen zorgt voor nog meer verbinding en interactie tussen je medewerkers en je klanten.”

Uitbater Nick Rogmans

Albert Heijn Maldegem zette tijdens de verkiezing van de Buurtsuper van het jaar extra medewerkers in. Ze mochten klanten aanspreken en vragen om te stemmen. “Klanten reageerden erg positief en stemden massaal. Een leuk interactief moment met onze Blauwe Fans!” vertelt uitbater Nick Rogmans. “Al onze medewerkers weten dat de klant koning is bij Albert Heijn Maldegem. Ze begroeten iedereen, kennen de vaste klanten en lopen altijd mee als een klant iets zoekt. Het uitgangspunt is dat we iedere klant gewoon een heel fijne winkelervaring willen bezorgen.”

Zou hij andere winkels aanraden om mee te doen met de verkiezing dit jaar? “Absoluut, het creëert een unieke sfeer in de winkel onder medewerkers en klanten. En het stemmen zorgt voor nog meer verbinding en interactie tussen je medewerkers en je klanten. Je creëert een moment waarop we samen streven naar hetzelfde doel en dat zorgt voor een unieke samenwerking.”

SUPERBUURT TIPS VAN DE WINNAARS
18

Spar Glabbeek

Ook bij Spar Glabbeek werd actief aan de klanten gevraagd om te stemmen. “Ze mochten enkel stemmen als ze vonden dat wij het verdienden om Buurtsuper van het jaar te worden”, vertelt uitbaatster Laura Troonen. “Vriendelijkheid en behulpzaamheid typeren ons. Onze medewerkers komen bijna allemaal uit de buurt en doen graag een babbel met de klanten. Dat wordt geapprecieerd.” Haar medewerkers zijn echt fier op de titel. “We lezen regelmatig de complimenten die de klanten voor ons achterlieten via Superbuurt.be. Dat geeft ons elke keer vleugels!”

AD Delhaize Willebroek

AD Delhaize Willebroek wint nu al voor de vierde keer op rij. “We zouden het bijna gewoon raken”, knipoogt Frederic Van Hoecke. “In 2023 heeft het retaillandschap een gigantische schok gekregen met veel negatieve media-aandacht, logistieke uitdagingen ... Maar mijn medewerkers hebben getoond dat ze flexibiliteit, oprechte klantvriendelijkheid en creativiteit kunnen blijven combineren. Ik was het afgelopen jaar trotser dan ooit op mijn team. Er is dan ook geen betere manier om hen op een podium te zetten. Al wil ik niet té veel reclame maken, want ze willen voor een vijfde overwinning gaan (lacht). Mijn tips? Blijf naar je klanten luisteren, schrijf een lokaal verhaal, ga voor een unieke uitstraling en daag jezelf uit om elke dag beter te doen.”

Versmarkt Van Eccelpoel (Alvo)

Naast hun ambachten én humor, vinden ze bij Van Eccelpoel het familiale aspect erg belangrijk. “Daarom lieten we ‘ons moe’ – een enthousiaste medewerker verkleed als bomma – stemmen verzamelen tijdens het Weekend van de klant”, vertelt zaakvoerder Lawrence Vechter. “‘Ons moe’ speelde ook de hoofdrol in filmpjes op social media.” Waar ze het verschil mee maken? “Het nauwe contact met de klanten, oog voor kwaliteit en gezelligheid. We verrassen graag met dat ietsje meer, afgekruid met een vleugje humor. En meedoen met de Buurtsuper van het jaar zorgt voor verbondenheid tussen medewerkers en klanten. Da’s altijd mooi, toch?”

“We lezen regelmatig de complimenten die de klanten voor ons achterlieten via Superbuurt.be. Dat geeft ons elke keer vleugels!”

“Mijn tips? Blijf naar je klanten luisteren, schrijf een lokaal verhaal, ga voor een unieke uitstraling en daag jezelf uit om elke dag beter te doen.”

“We verrassen graag met dat ietsje meer, afgekruid met een vleugje humor.”

JUNISEPT 2024 19

Carrefour Market Zwijnaarde

“We hebben een coole sweater

laten maken met ‘Buurtsuper van het jaar’ op. Die draagt iedereen met trots.”

Teamverantwoordelijke Angelique Opdorp

Ook bij Carrefour Market Zwijnaarde deelden ze volop kaartjes uit. Met wat uitleg en een vraag om te stemmen. “We maakten ook een QR-code zodat klanten met weinig moeite konden stemmen. Die code hadden al onze medewerkers in hun achterzak”, vertelt teamverantwoordelijke Angelique Opdorp. “Op de drukste momenten zetten we zelfs iemand extra in om te helpen stemmen. In ruil voor een stem ontvingen de klanten een koffiekoek. Daarnaast maakten we natuurlijk ook tamtam op Instagram en Facebook.”

De medewerkers waren meer dan trots dat hun inspanningen werden beloond. “We hebben een coole sweater laten maken met ‘Buurtsuper van het jaar’ op. Die draagt iedereen met trots. We hingen ook grote affiches met de leukste en mooiste quotes op aan de ingang. Sommige klanten herkenden hun eigen compliment erin. We raden iedereen dan ook aan om mee te doen met de verkiezing. Het zorgt voor dat extra een-op-eenmoment met je klanten. En al die complimentjes geven je een fantastisch gevoel!”

Worden jullie Buurtsuper van het jaar 2024?

Gedurende de maand oktober kan jij met je team stemmen – of complimenten – ronselen voor jouw buurtsuper. Per groepering wordt de buurtsuper die de meeste bedankjes krijgt van zijn klanten ‘Buurtsuper van het jaar 2024’.

Op de centrale attentie van het Weekend van de klant – de Tony’s Chocolonely melk-zeezout-karamel – staat een oproep om jouw buurtsuper te bedanken (en dus een stem te geven) via de store locator op Superbuurt.be. Je ontvangt nog een online promopakket maar je kan uiteraard ook je eigen acties uitwerken.

Succes!

SUPERBUURT TIPS VAN DE WINNAARS
BEDANKT! 20
BEDANKT!

SPAR Express Meldert

Toen SPAR Express Meldert op de tweede plaats stond bij de eerste tussenstand, waren uitbaters Lore Van Geloven en Thomas Machiels extra gemotiveerd om stemmen te ronselen. “Onze medewerkers gingen er enorm in op. Het was een motivatie om dat tikkeltje extra vriendelijkheid boven te halen”, vertelt Lore. “Eens de titel binnen was, zijn we overrompeld met reacties van klanten. Ze vonden dat het zeker verdiend was. Dat deed deugd, zowel voor ons als voor de medewerkers. Al die complimenten geven ons nu nog altijd een boost om hen elke dag in de watten te leggen.”

Mieke’s Superette

Mieke’s Superette is nog een echte ontmoetingsplaats voor de Hansbekenaren. “We maken tijd voor onze klanten, kennen de meesten bij naam, brengen boodschappen aan huis en verzamelen zelfs de boodschappen voor wie dat wil”, vertelt Mieke Peltijn. “Dinsdag is onze sluitingsdag, maar we gaan nooit met verlof.” Het was dan ook een klant die de eerste oproep deed om te stemmen. Daarna schoot uitbaatster Mieke Peltijn uit de startblokken en beloofde ze dat er een traktatie zou volgen als ze won en belofte maakt schuld. “Op een koude zaterdagavond hebben we onze klanten getrakteerd op een glaasje in het magazijn. We werden bedolven onder de kaartjes, bloemen en cadeautjes!”

“Al die complimenten geven ons nu nog altijd een boost om onze klanten elke dag in de watten te leggen.”

“Op een koude zaterdagavond hebben we onze klanten getrakteerd op een glaasje in het magazijn. We werden bedolven onder de kaartjes, bloemen en cadeautjes!”

Gewonnen? Als Buurtsuper van het jaar 2024 ontvangt jouw team:

• een uitnodiging voor een vipfeest in juni volgend jaar,

• eeuwige roem én de nodige aandacht op alle Buurtsuper.been Superbuurt-kanalen,

• gepersonaliseerde chocolade en heel veel lekkers voor bij de koffie,

• en véél bedankjes van je klanten die je nadien allemaal kan nalezen via Superbuurt.be.

BEDANKT!
JUNISEPT 2024 21
BEDANKT!
BEDANKT!

Buurtsupers vs zwerfvuil1-0

Onze zwerfvuilacties gingen weer van start!

De grootste actie van dit jaar was ongetwijfeld die van Carrefour Express Battel. 225 kinderen en leerkrachten van basisschool De Ark ruimden – samen met Werner Verhoeven en Caroline Fransen, en door weer en wind! –zwerfvuil in de buurt. Maar ook Spar Denderwindeke ging opnieuw op pad.

SUPERBUURT ZWERFVUILACTIES 22
Opruimen loont. De natuur is er blij mee en de schoolkas ook.

Mooimakers, partner van onze zwerfvuilacties, zorgde voor het nodige materiaal.

Dank aan alle vrijwilligers!

Ook Kris Borloo van Spar Denderwindeke ging aan de slag. Samen met vzw De Okkernoot werd de buurt weer helemaal zwerfvuilvrij gemaakt. Als beloning kregen ze een cheque van 250 euro die ze volledig mogen besteden in de buurtsuper van Kris.

en acteur Christophe Stienlet – Bartje van het kinderprogramma Schuif af en een van de Foute vrienden –droeg de actie een warm hart toe en was er ook bij.

Mechelaar
23 JUNISEPT 2024

Yevheniia, trotse buurtsuper-medewerker

”Ik voel me helemaal op mijn plaats in de buurtsuper. Hoe kan het ook anders met zo’n leuk team en lieve klanten!“

Contacteer Milan Chevrolet via milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 222 104. Of publiceer je vacature meteen op de VDAB-website met #werkplekvrij. * Ontdek hier het verhaal van Yevheniia en haar collega’s Nataliia, Simon, Ramish en Pavlo.

Zo’n 29.755 gedreven anderstalige nieuwkomers staan, net zoals Yevheniia, klaar om de handen uit de mouwen te steken. De belangrijkste skills bezitten ze al. En dankzij de taalcoaching van VDAB en een praktijkgerichte opleiding van PMO leren ze de rest bij jou op de werkvloer.

Een nieuwkomer aan het werk zetten in jouw zaak?

Як
шановні
Я відчуваю себе повністю на моєму місці в сусідський супермаркет.
можна також різні така хороша команда і
клієнти!” *

DAAROM BEN IK

‘Al sinds 1929 het lekkerste adresje aan de Belgische kust’, staat te lezen op de website van Grappe de Raisins. Of zaakvoerder Jan Hannon zich nog kan herinneren wanneer ze lid werden? “Absoluut”, antwoordt hij. “In 1995 namen we de zaak over van mijn ouders. Mijn vader was actief lid van het NCMW. Voor ons was het dus een evidentie om lid te worden van UNIZO en later Buurtsuper.be.”

“In 2013 namen we deel aan een peterschapsproject van Buurtsuper.be rond kaasspeciaalzaken en in 2019 werden we verkozen tot ‘Mooiste kaastoog van Vlaanderen’”, herinnert ook echtgenote en mede-zaakvoerder Geert Horsten zich. Nu is het vooral de service rond HACCP & Voedselveiligheid waar ze een beroep op doen. “Ann Wayenberg komt jaarlijks langs voor een audit.

Driejaarlijkse laten we ook onze Smiley hernieuwen met haar hulp. In het begin waren onze medewerkers wel wat zenuwachtig als Ann langskwam”, knipoogt Geert. “Intussen weten ze dat Ann aan onze kant staat. En toch is haar komst elke keer opnieuw een trigger voor de medewerkers om het beter te doen op het vlak van voedselveiligheid.”

Word nu lid

Sinds kort volgen ze ook de ‘Competen tiechecks’, een opleiding waarmee PMO helpt om de talenten van het team in kaart te brengen. “PMO-trainer Yvan Dierckxsens voerde onlangs de eerste gesprekken met de medewerkers. En die hebben al een positieve vibe in het team gegeven”, vertelt Geert. Ook over de inspiratietrips en -reizen en de netwerkavonden voor speciaalzaken is Geert positief. “Daardoor krijg je de kans om in gesprek te gaan met andere ondernemers. Als speciaalzaak leef je toch vaak op je ‘eilandje’ en na zo’n avond hebben we het gevoel dat we er niet alleen voor staan.”

Of ze het lidmaatschap zouden aanra den? “Natuurlijk, om alle redenen die we net opsomden”, besluit Jan. “Buurtsuper.be is een soort van vakbond die opkomt voor onze belan gen en waar je terecht kunt voor info en professioneel advies. Onlangs kregen we een controle van FOD Financiën. Na één mailtje naar de advieslijn hadden we meteen een antwoord op al onze vragen. En we kunnen Luc Ardies altijd contacteren. Die een-op-een ondersteuning is goud waard”, vertelt Jan.

Neem contact op via info@buurtsuper.be of schrijf meteen je Buurtsuper.be-lidgeld (incl. UNIZO) over op BE35 4263 1182 2137:

• Supermarkten: € 499 (€ 603,79 incl. btw)

• Speciaalzaken: € 459 (€ 555,39 incl. btw)

Let op: Ben je al UNIZO-lid? Dan betaal je enkel voor het Buurtsuper.be-supplement:

• Supermarkten: € 240 (€ 290,40 incl. btw)

• Speciaalzaken: € 200 (€ 242,00 incl. btw)

Ontdek alle voordelen via www.buurtsuper.be/nl/ledenvoordelen.

Naam

Jan Hannon en Geert Horsten

Speciaalzaak

Grappe de Raisins

Lid Buurtsuper.be sinds 1995

Maak gebruik van je ledenvoordelen!

Ben je al lid van Buurtsuper.be? Boek dan zeker je gratis praktijkgerichte PMO-personeelsopleiding bij jou op de werkvloer. Of laat onze experts langskomen voor een persoonlijke begeleiding en complete update op het vlak van HACCP & Voedselveiligheid. Zo verdien jij je lidgeld meteen terug. Wist je trouwens dat je als Buurtsuper.be-lid automatisch ook lid bent van UNIZO? Zo kun je dus ook meteen een beroep doen op alle voordelen van het UNIZO-lidmaatschap.

VOORDELEN VOOR ONZE LEDEN
JUNISEPT 2024 25

foodspeciaalzaken

Aantal daalt op 16 jaar tijd met 29%

Buurtsuper.be maakte een analyse van de evolutie van foodspeciaalzaken van 2008 tot en met 2023*. Ondanks de globale en forse achteruitgang van het aantal speciaalzaken, valt het op dat sommige segmenten of winkeltypes het beter doen dan andere. Wat zijn de toekomstkansen voor kleinschalige speciaalzaken in onze erg competitieve foodmarkt?

Daling van 30 tot 50%

Het aantal Vlaamse foodspeciaalzaken is de afgelopen 16 jaar tijd met 29% gedaald. Eind 2023 bedroeg dat aantal 7.326 (in 2008 waren er nog 10.296 winkels). De daling van het aantal winkels is vooral bij groente- en fruitzaken, bakkers, dieet- en reformwinkels, slagerijen en kaas- en viswinkels het grootst. Zij zagen hun aantal dalen met 30 tot meer dan 50%.

“Vaak wordt er verwezen naar de concurrentie met supermarkten waar de consument efficiënt al zijn boodschappen onder één dak kan doen. Maar de achteruitgang heeft ook te maken met het gebrek aan een sense of urgency bij de zaakvoerders die zich onvoldoende aanpassen aan de manier waarop en de snelheid waarmee onze samenleving, de consument en de retail veranderen”, licht Luc Ardies toe.

“Het containerbegrip ‘beleving’ wordt dan te pas en te onpas gebruikt om de kansen van fysieke winkels te duiden. Er is helaas geen alomvattende toverformule. Elk concept moet voor zichzelf een formule vinden om die ‘beleving’ in te vullen. One size doesn’t fit all, zegt

professor Retail & Trade Marketing aan de Vlerick Business School Gino van Ossel hier ook over. Uiteraard heeft de lokale situatie (concurrentie, type consumenten …) een impact op het succesverhaal van een speciaalzaak. Maar dé bepalende factor is toch vooral de passie die de zaakvoerder uitstraalt.”

DOSSIER SPECIAALZAKEN
speciaalzaken* 2008-2023 26
“Dé bepalende factor in het succes van een speciaalzaak is toch vooral de passie die de zaakvoerder uitstraalt.”
Luc Ardies

Groeipotentieel

Opvallend genoeg vormen bepaalde types van speciaalzaken de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Koffie- en theezaken (+88%!) en chocoladewinkels (+11%) zijn er als geen ander in geslaagd om het aantal winkels te verhogen. Maar er zijn ook groente- en fruitwinkels, slagerijen, bakkerijen … die succesvol blijven ondanks de algemene achteruitgang in hun sector.

“Het vakkundige advies bij de koffie- of theekeuze heeft daar veel mee te maken”, vervolgt Luc Ardies. “En niet te vergeten het verhaal dat zaakvoerders en personeel bij het product brengen. Bovendien wordt het aanbod in dit soort zaken heel sterk uitgediept. Veel meer dan in de supermarkt. De klant voelt dus de behoefte om zich te laten leiden doorheen de verschillende variëteiten en herkomst van het product.”

“Dit is een belangrijke meerwaarde en reden voor consumenten om zich over te geven aan het verhaal en de rol van de zaakvoerder als gids. Gelukkig is deze rol niet exclusief weggelegd voor koffie- en theezaken, maar kunnen tal van retailers zich hierdoor laten inspireren.”

Over en voor speciaalzaken

Buurtsuper.be zocht naar schoolvoorbeelden in de sector en koppelde ze aan cijfers en evoluties. Deze best practices zijn speciaalzaken die bewijzen dat er wel degelijk een toekomst is weggelegd voor de sector. Vraag het volledige dossier ‘Toekomstkansen voor speciaalzaken in de foodretail’ op via info@buurtsuper.be.

Dit jaar lanceerde Buurtsuper.be een specifiek project voor speciaalzaken. Het doel? De deelnemers op een leuke manier ervaringen laten uitwisselen. En hun zo energie – en vooral veel inspiratie – geven om er weer volop tegenaan te gaan. Dit jaar organiseren we nog een drietal netwerkavonden. Zin om nog aan te sluiten? Niet twijfelen! Neem contact op met aurelie.camps@buurtsuper.be of check de agenda op www.buurtsuper.be > Speciaalzaken.

*Speciaalzaken in het Vlaams Gewest Bron: Locatus

‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE ‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE
JUNISEPT 2024 27

inspiratietrip naar Malta Culinaire

Buurtsuper.be trok begin juni naar Malta voor een ontspannende en culinaire inspiratietrip. We ontdekten een verrassend eiland met een boeiende mix van cultuur en gastronomie. Ook Gino Van Ossel – professor Retail & Trade Marketing aan Vlerick Business School – was mee op pad en zorgde voor een flinke dosis inspiratie.

INSPIRATIEREIS MALTA 28
Voor de stadspoort van Mdina, een van de drie ingangen van de voormalige hoofdstad van Malta. De deelnemers gingen creatief aan de slag - allemaal op hun eigen unieke maniertijdens de workshop. Vittoriosa

DAG 1

We startten de driedaagse met een bezoek en keramiekworkshop bij Mediterranean Ceramics. Het walhalla voor artistieke fijnproevers! Hier willen ze het ambacht van keramiek maken nieuw leven inblazen en promoten als onderdeel van de mediterrane culturele identiteit. Zelfs Queen Elizabeth was hier klant.

In de namiddag trokken we naar Città Vittoriosa: een kleine gefortificeerde stad, boordevol geschiedenis, artistieke en architectonische pracht. In de kronkelende straatjes ontdekten we restanten van verschillende culturen, van de Romeinse tijd tot de middeleeuwse opperheren en de glorieuze ridderperiode.

‘s Avonds werden we opgepikt met vijf mooie classic cars voor een luxueus ritje naar Mdina, waar we na een kort bezoek ook dineerden.

Volgens archeologen was Mdina al in 4.000 voor Christus bewoond. Intussen is het ook gekend als een van de mooiste decors uit de topserie Game of Thrones.

In de straten van Vittoriosa zagen we deuren met mooi afgewerkte klinken. Hoe indrukwekkender de klink op je deur, hoe rijker of vooraanstaander je familie was.

JUNISEPT 2024 29
‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE ‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE
Vittoriosa Mdina Vittoriosa Vittoriosa

het

wordt

zout-winning van

Niemand hield het droog tijdens de leuke rit naar Gozo met de speedboot.

Naast enkele kleinere voedingswinkeltjes bezochten we ook de Is-Suq Tal-Belt Valletta Food Market.

DAG 2

Dag twee begon met een culinaire stadswandeling in het historische centrum van Valletta. De kleine hoofdstad van Malta staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO omdat het een van de meest historische, geconcentreerde plekken ter wereld is. Hier ontdekten we allerlei culinaire specialiteiten. Van koekjes over bier tot Pastizzi, populaire hartige gebakjes gemaakt van bladerdeeg gevuld met ricotta of erwtenpuree.

We hielden ook halt in enkele kleinere voedingswinkeltjes en de bekende Is-Suq Tal-Belt Valletta Food Market met meer dan 15 foodconcepts en een grote supermarkt.

In de namiddag volgde een spectaculaire rit met speedboot naar het kleine Gozo, een van de drie bewoonde eilanden die deel uitmaken van Malta.

Op Gozo namen we deel aan een jeepsafari met diverse stops, waaronder ook Calypso’s Cave. Volgens de legende is dit de grot waarnaar Homerus verwijst in de Odyssee. We zagen ook de zoutwinning van Xwejni Salt Pans en de spectaculaire Ta’ Ċenċ-kliffen aan de zuidkust van het eiland.

INSPIRATIEREIS MALTA 30
Als tij heel hoog staat, het zeewater hier in bassins opgevangen. De felle zon zorgt ervoor dat het water binnen de kortste keren verdampt en het zout overblijft. Valletta Valletta De Xwejni Salt Pans in Gozo Valletta Jeepsafari Gozo Calypso’s cave

DAG 3

Onze laatste halte was een bezoek aan bio-farm, restaurant en hoevewinkel

Diar il-Bniet. We vonden er een assortiment biologische producten, augurken, marinades, jam, conserven en traditioneel Maltees gebak. Tijdens de ‘Farm to table’-kookworkshop mochten we onze eigen uitgebreide lunch voorbereiden. Authenticiteit en typisch Maltese gerechten op hun best!

Foodretail in de perfecte storm

INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE ‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE

‘SPECIAAL’

Professor Gino Van Ossel gaf in Malta een presentatie over de toekomstkansen van zelfstandige foodretailers. Zijn optimistische tussenkomst leverde stof tot nadenken en gespreksvoer voor de rest van de driedaagse.

Zoals steeds werd zijn uiteenzetting doorspekt met een aantal interessante facts and figures. 45% van de jongere generatie geeft bijvoorbeeld aan dat beleving belangrijker is dan bezit van goederen. Door een aantal demografische gegevens (62% van de gezinnen is kinderloos en 34% is alleenstaand) en een overaanbod aan winkelmogelijkheden is er een nieuwe consumentencultuur ontstaan. Hij omschrijft die als het IWWIWWIWI-gedrag: I Want What I Want When I Want It.

Deze butlercultuur zal thuisbelevering van boodschappen nog doen groeien. Hoe je hier als buurtsuper of speciaalzaak mee om moet gaan? De professor stipt aan dat er geen toverformule is, maar dat neemt niet weg dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Convenience is the new loyalty

Ofwel stap je mee in een conceptbenadering die op efficiëntie en snelle boodschappen is gericht, ook wel ‘Quick Commerce’ genoemd. De kleinere convenience stores – die de afgelopen jaren in groten getale werden uitgerold door de commerciële groepen – zijn daar een mooi bewijs van. Ofwel richt je je winkelconcept in meerdere mate op het aanbieden van belevenissen. Technologie kan helpen om strikt operationele taken over te nemen. Zo kunnen winkelmedewerkers focussen op de klantenservice en -tevredenheid.

JUNISEPT 2024 31
Bio-farm Diar il-Bniet Ta’ Ċenċ-kliffen aan de zuidkust van Gozo. Met dank aan Aurelie, Kelly, Jens, Anne, Gino, Erik, Elise en Kristof voor de foto’s!

Gluren bij de buren

32

Kort bij huis geleverd

Traditioneel verdienden Maltese straatverkopers de kost door van het ene dorp naar het andere te reizen. Wanneer ze op hun bestemming aankwamen, maakten ze luidkeels bekend wat ze verkochten volgens het oude gezegde “l-għajta hija nofs il-bejgħ” (de schreeuw is de helft van de verkoop). Sommige van deze verkopers zijn nog altijd te zien op Malta en Gozo. Vooral groente- en fruitverkopers rijden van het ene dorp naar het andere om er verse producten te verkopen.

33 JUNISEPT 2024

De mooiste, origineelste en en meest seizoensgebonden van 2024 fruit- en groenteafdeling

Carrefour Market Sint-Niklaas, ’t Hovenierke en Hoevewinkel Lambrechts-Baart zijn verkozen tot Groente- en fruitambassadeurs (voorheen Groentevakman) 2024. Ze vertellen graag zelf – en met enige trots – waarom ze deelnamen én in de prijzen vielen.

De Groente- en fruitambassadeur is een initiatief van VLAM in samenwerking met Buurtsuper.be, Boerenbond, Hoogstraten, BelOrta en REO Veiling. Met de wedstrijd willen ze ondernemers, versverantwoordelijken en hun teams motiveren en belonen voor hun dagelijkse inspanningen om groente en fruit van bij ons in de kijker te zetten.

De jury koos de mooiste, creatiefste, origineelste en meest seizoensgebonden fruit- en groenteafdeling in drie categorieën: buurtsupermarkten, speciaalzaken en hoevewinkels.

Alle deelnemers ontvingen een individueel rapport van een mystery shopper en een attentie voor het team. De winnaars kregen daarbovenop een cheque van 1.000 euro voor de aankoop van groente en fruit van bij ons, ‘Lekker van bij ons’-schorten én promotiemateriaal om de overwinning in de kijker te zetten. De winnende teams ontvingen ook een uitnodiging voor het Buurtsuperfeest in juni waar ze als echt vips worden ontvangen.

Carrefour Market

Sint-Niklaas

“Elke dag is een feest in onze winkel! Wij hebben een warm team en heel veel vaste klanten die om verschillende redenen bij ons komen, soms zelfs dagelijks. Een van die redenen is zeker onze uitgebreide keuze groente en fruit op de versafdeling”, vertelt Stefan Geboers, uitbater van Carrefour Market Sint-Niklaas. “We merken dat voor onze klanten het lokale aspect écht belangrijk is. Omdat we samenwerken met lokale boeren en ondernemers kunnen ze alles onder één dak vinden en wordt het ‘lokale’ gevoel in onze winkel versterkt.”

De tweede plaats in de categorie buurtsupers ging naar Spar Lichtaart. B2 Supermarkt Alvo werd derde.

GROENTE- EN FRUITAMBASSADEUR WINNAARS
34

’t Hovenierke

“Wij staan voor kwaliteit én lokale verse producten. Een vleugje vriendelijkheid en een beetje peper in ons gat, dat is ’t Hovenierke ten voeten uit!”, aldus uitbater Silke Stubbe.

Groenten & Fruit VandeputteDe Smet en Groenten en Fruit Isabelle werden respectievelijk tweede en derde in de categorie speciaalzaken.

Hoevewinkel Lambrecht-Baart

“Als fruittelers weten we hoe belangrijk het is dat onze eigen Belgische producten een plaats krijgen in de winkelrekken. Dit ligt dan ook aan de basis van onze visie rond de producten in onze hoevewinkel. Als er dan een wedstrijd georganiseerd wordt die precies dit in de kijker wil zetten, dan is het voor ons een evidentie om hier aan deel te nemen. Met veel plezier zelfs”, aldus een trotse Els Lambrecht. “Ze vroegen ons om op te sommen welke groente en fruit er van Belgische origine waren. Bij ons is het makkelijker om op te sommen wat er niet van Belgische origine is. Als dat geen perfecte basis was om deel te nemen!”

In de categorie hoevewinkels haalde Fruithoeve ’t Beurtegoed (tweede plaats) en Kwekerij Demedts-De Mey (derde plaats) het net niet.

JUNISEPT 2024 35

Zo promoot je groente en fruit van bij ons!

Wie zich kandidaat had gesteld voor de Groenteen fruitambassadeur 2024 moest een leuke promotieactie uitwerken voor groente en fruit van bij ons. Kleurwedstrijden, oogverblindende presentaties, coole prijzen en Boer Bobby. De deelnemers zetten allemaal groente en fruit van bij ons op een leuke, originele of bijzondere manier in de kijker. We worden er aardblij van! Welke actie werk jij binnenkort uit?

Wie zijn eigen gezonde recept indiende bij Spar Lichtaart zou het later zowaar kunnen terugvinden in z’n Smaakbar.

Bij B2 Supermarkt gaven ze hun groenten een smoel. Althans, dat vroegen ze via een tekenwedstrijd aan de kindjes. Ontmoet Tommy de Tomaat, Charlotte de Champignon, Anna de Asperge, Kobe de Komkommer en Willy het Witloof.

Bij Carrefour Market Sint-Niklaas vroegen ze naar de favoriete groente of fruit van hun klanten. De winnaar met de leukste inzending kreeg een waardebon van maar liefst €150 om de lekkerste groenten en fruit te kopen in hun winkel. Met de originele actie ‘Groeten uit ... België’ kapen ze de eerste prijs weg in de categorie Buurtsupers.

De ideale Belgische aardbei moet volgens Van Eccelpoel ‘Blinken, Blozen en Body hebben’. Een kolfje naar de hand van Boer Bobby.

GROENTE- EN FRUITAMBASSADEUR INSPIRATIE
36

Niet één, niet twee, maar drie keer prijs. De klanten van ’t Hovenierke waren er niet ‘framboos’ om. Proficiat aan de kersverse winnaar in de categorie Speciaalzaken

‘Wie weegt, die wint’, dachten ze bij Groente en fruit Vandeputte Desmet.

Met de actie ‘Kies je Quiche!’ maakte Hoevewinkel Lambrechts - Baart zijn klanten ovenwarm voor lokale producten. Ze boden drie quichepakketten aan, inclusief het deeg, met ingrediënten van maar liefst 17 hoeve- en streekproducenten. Om al je lokale vingers en duimen bij af te likken. En zo word je dus winnaar in de categorie Hoevewinkels.

Bij Fruithoeve ‘t Beurtegoed geven ze ‘beuze’. Je maakte er kans op een fietskoeltas vol met ‘coole goeds van bie oes’.

Dat kan tellen: vijfde verjaardag, drie dagen feest en eindeloos veel dagverse aardbeien. Proficiat Kwekerij Demedts - De Mey. (Zelf)pluk de dag!

Bij Carrefour Gavere lieten ze de zon in je hart en scheen ze voor iedereen. Waar het hart van vol is, loopt de groentemand van over.

JUNISEPT 2024 37

Nieuw

GEOPEND

in de buurt

Carrefour Express Antwerpen Harmonie

Ondernemer: Kris Van Looveren

Opening: 27 maart 2024

Albert Heijn Diest

Ondernemer: Luc de Haan

Opening: 10 april 2024

“De buurt heeft de opbouw van deze winkel op de voet gevolgd. Sommigen hebben zelfs écht afgeteld naar vandaag. Ik word er ongelooflijk blij van om op onze openingsdag zoveel buren te verwelkomen.”

Carrefour Market Zeveneken

Ondernemer: Jeroen Lagaert

Opening: 27 maart 2024

38 ACTUEEL WINKELOPENINGEN

Carrefour Market

Woluwe-winkelcentrum

Winkelmanager: Nicolas Bols Opening: 3 mei 2024

Proxy Delhaize Zwijndrecht

Ondernemer: Olivier De Pauw Opening: 16 mei 2024

“Elke dag heel dicht bij de mensen staan, met een buurtwinkel in de pure zin van het woord. Daar geloven we voor deze wijk hier in Zwijndrecht in.”

Carrefour Market Menen

Winkelmanager: Mario Debeuf

Opening: 17 mei 2024

JUNISEPT 2024 39
KESSEBÖHMER RETAIL SOLUTIONS BENELUX Uw nieuwe partner in winkelinrichting! CONCEPT REKKENSYSTEEM www.kesseboehmer.com/en/retail-solutions +32 499 81 16 92 p.servaes@kesseboehmer.de PRODUCTPRESENTATIE

Nieuw

Spar Linkeroever

Ondernemers: Johan, Pieter en Daniël Kuypers

Heropend: 11 april 2024

Spar Ruddervoorde

Ondernemer: Peter Degrande

Heropend: 12 maart 2024

Carrefour Market Brugge Sint-Jozef

Ondernemer: Michèle Verbrugge

Heropend: 8 mei 2024

in de buurt

Spar Elewijt

Ondernemers: Dirk Moriau en Daisy Alleman

Heropend: 16 mei 2024

Delhaize Belsele

Ondernemers: Jolien De Wilde en Marc Van Rijsselberghe

Heropend: 25 april 2024

Carrefour Market Moerbeke-Waas

Winkelmanager: Jeroen Lagaert

Heropend: 16 mei 2024

ACTUEEL WINKELOPENINGEN 41
VERNIEUWD
JUNISEPT 2024

met de b van beleving Buurtsuper

: “Voor mij persoonlijk begint een goede beleving bij de winkelmedewerker. En daar eindigt ze ook.“

Als Tim Gielen, ‘kind van de retail’ en co-founder van het Antwerpse Wave of Engagement, eenmaal begint te vertellen over het belang van beleving en digitalisering binnen retail, is de trein vertrokken. En zeg maar gerust hogesnelheidstrein, want Tim heeft bakken ervaring en veel ideeën om de ervaring in een supermarkt op punt te stellen. Een bijzonder inspirerend gesprek!

De kickstart van Tims loopbaan vond plaats in de familiale elektrozaak Willoqué in Lier. Tijdens zijn tien jaar op de winkelvloer zag hij de maatschappij zodanig hard veranderen, dat er toen al een drang ontstond om winkelconcepten te verbeteren. Na een reeks carrièrehaltes in aankoop, digital marketing, e-commerce en een strategische rol in het bedenken van technologieconcepten voor fysieke winkels bij Dobit Solutions in Olen, richtte hij samen met Nele Bruers – CEO van Dobit – Wave of Engagement op. Een Antwerps bureau gespecialiseerd in het interieurontwerp, de technologie én de beleving van fysieke winkels. “Ik besefte dat een beleving creëren veel verder gaat dan de optelsom van offline en online. Je wil met beleving een uniek verhaal

“Een beleving creëren gaat veel verder dan de optelsom van offline en online. Je wil een uniek verhaal vertellen, op een heel fysieke manier.”
Tim Gielen, Wave of Engagement

vertellen, op een heel fysieke manier. Een hele klus, want je moet iedereen begrijpen én meekrijgen: van klant tot medewerker, eigenaar en verschillende teams binnen de organisatie.”

“Met onze studio in experiential space design gaan we in gesprek met al die doelgroepen om het verhaal van onze klant tot een unieke belevingswinkel uit te werken. Een prikkeling voor alle zintuigen, om het anders te verwoorden. En dat in uiteenlopende sectoren: van supermarkten tot optiek, lifestyle en showrooms. Heel uitdagend, want als je wil dat een interieur mooi oogt én goed werkt, moet je elke keer opnieuw vertrekken vanuit de vraag

EXPERT AAN HET WOORD
42

van de klant met een diep begrip van de specifieke business. Geen eenheidsworst dus.”

Wave of Engagement heeft een kleurrijk portfolio: van Engie tot Essentiel Antwerp en Dille & Kamille. Springt er een project bovenuit?

Tim: “Na vijf jaar torent er voor mij persoonlijk eentje bovenuit. Samen met Brouwland, een Limburgse groothandel in producten voor bierbrouwen, dachten we een concept uit voor extra beleving. Tijdens corona merkten ze de groeiende populariteit voor het bierbrouwen op. Veel mensen zochten een nieuwe hobby. Daar speelden we gretig op in. Het resultaat? Stadsbrouwerij Brewmine TAP in Hasselt. Een plek

waar hobbyisten van elk niveau hun bieren – met de expertise van Brouwland – kunnen brouwen. Van biernerds en beginnende brouwers tot ervaren rotten. Het werd een echte ontmoetingsplaats voor een groeiende community. De goesting droop van dat project af. Dat is voor mij trouwens een basisingrediënt van een geslaagd project.”

Bierbrouwen is een echte niche: doe je veel onderzoek voor je een project vastpakt?

Tim: “Retail moet altijd een bepaalde nood invullen voor een doelgroep. Hier was dat nu specifiek voor bierbrouwers, maar we denken voor heel veel sectoren concepten uit. Je moet jezelf én de klant goed begrijpen. Het is pas

JUNISEPT 2024 43
De drang om winkelconcepten te verbeteren ontstond tijdens Tims job op de winkelvloer van een elektrozaak.

wanneer je die sweet spot in het midden vindt, dat je mooie dingen kan neerzetten. 50% van een project is puur onderzoek. Wat wil de doelgroep van onze klant nu precies? En hoe kan de beleving daar dan aan bijdragen? De overige 50% – het uittekenen en uitvoeren van een ontwerp – vloeit daaruit verder.”

Je bouwde al heel wat expertise op rond beleving. Wat zijn voor jou elementen van een goede beleving?

Tim: “Misschien eerst even een kleine kanttekening: een goede beleving is voor veel mensen iets anders. Maar om een retailconcept uit te werken, moet je proberen een lijn te trekken doorheen de doelgroep. Voor mij persoonlijk begint een goede beleving bij de winkelmedewerker. En daar eindigt ze ook. Je kan een fantastisch mooie winkel hebben, met

Jezelf én de klant goed begrijpen: het cruciale vertrekpunt voor Tim en co-founder Nele Bruers om telkens weer mooie dingen neer te zetten.
“Bij Zurheide Feine Kost in Düsseldorf ordenen ze hun producten grotendeels volgens kleurblokken. Dat winkelt zó aangenaam.”
Tim Gielen, Wave of Engagement
“Je winkel moet uitnodigen om te vertragen.“
Tim Gielen

een concept dat tot in de puntjes is uitgewerkt, maar als je personeel niet mee is in het verhaal, dan klopt het gewoon niet. Gemotiveerde mensen in je winkel zijn een uithangbord. Je ambassadeurs. Daarnaast moet de winkel uitnodigen om te vertragen. Dat doe je met de juiste muziek, slim gekozen verlichting, geen overaanbod van producten ... Beleving zit voornamelijk in de details. Je moet ervoor zorgen dat mensen terug willen komen. En je winkel moet daarbij een verhaal vertellen. Eentje dat makkelijk te onthouden is.”

Hoe zet een supermarkt het best in op beleving?

Tim: “Dat vertragen met zo weinig mogelijk prikkels, is in een buurtsuper natuurlijk iets moeilijker. De Duitse supermarkt Zurheide Feine Kost in Düsseldorf – gelinkt aan de EDEKA-formule – zet daar wel knap op in. Ze ordenen hun producten grotendeels volgens kleurblokken. Dat winkelt zó aangenaam. Maar als je niet rond dat grote aanbod heen kan, focus je best op de leesbaarheid van je winkel. Zorg ervoor dat mensen weten waar hun favoriete ontbijtgranen staan. Of weten waar ze verse producten kunnen scoren. Dat doe je zowel visueel met bordjes als praktisch door de indeling van de winkel. Je kan ook rond inspiratie werken. Van Eccelpoel uit Herentals is daar een mooi voorbeeld van. Een belevingswinkel volgens het boekje. Je loopt er gegarandeerd buiten met meer dan je nodig had, omdat ze het zo smakelijk voorstellen met inspiratiepunten.”

Denk je bij minder prikkels ook aan prikkelarme winkeluurtjes?

Tim: “Dat zie je inderdaad steeds vaker. Maar het moet wel bij de filosofie van je winkel passen. Het is in deze tijdsgeest alvast bespreekbaar. Misschien dat we over vijftien jaar wel altijd prikkelarm winkelen of dat er een prikkelarme woensdag is. Je weet niet hoe het zal lopen. Het is alleszins een interessant concept.”

Hoe kan digitalisering de beleving van een buurtsuper daarbij versterken?

Tim: “Digitalisering zet je in op verschillende niveaus. Denk altijd na: voor wie moet die digitalisering iets opbrengen? Voor inspiratie en

EXPERT AAN HET WOORD
44

beleving kan je als supermarkt werken met content op schermen. De technologie om aanbiedingen te personaliseren en aan te passen aan bijvoorbeeld het weer bestaat al een tijdje. Is het zonnig weer? Dan poppen de ijsjes op het scherm. Op het level van kopen en verkopen, zijn digitale labels interessant. Heb je bijvoorbeeld veel zalm in het aanbod en gaat die morgen vervallen? Dan verlaagt de achterliggende technologie automatisch de prijs om food waste tegen te gaan. Self-checkouts zijn soms een discussiepunt. Zeker nu Amazon zijn volledige zelfscan-concept terugdraaide. Die human touch blijft nodig. Al zal er in de toekomst wel nog meer ingezet worden op het extreem gemak van de consument: denk aan smoothierobots, verse saladebars, on the go ... Ik gok op een shift van individuele producten naar meer verse en gezonde maaltijdproductie in de supermarkt.”

Self­checkouts staan ter discussie.

Zeker nu Amazon zijn zelfscan­concept terugdraaide. Die ‘human touch’ blijft nodig.

Vanzelfsprekend zijn er nog uitdagingen op het vlak van beleving en digitalisering in de supermarkt.

Tim: “Dat is eigen aan een sector met extreem lage marges, denk ik. Het maakt de ruimte om te experimenteren iets kleiner. Maar niet onbestaand. Ook de franchising-trend maakt het uitdagend. Want hoe creëer je beleving binnen een supermarktketen als elke vestiging een franchisenemer heeft? Als je de teugels te los laat, loop je daarbij een uniforme beleving mis. Als je ze te strak trekt, beroof je de ondernemer van zijn grootste talent: ondernemen. Een delicate oefening dus. Daarbij geloof ik heel erg dat we richting meer omzet met minder producten moeten. Dat we de producten die we aanbieden, beter moeten presenteren om het winkelmandje op die manier te vullen. Wordt het niet tijd om producten naar voren te schuiven, hun voedingswaarden te communiceren en meer aandacht aan de verhalen te besteden?

Er valt nog zoveel te vertellen. Als je niet enkel in vierkante meters moet denken, is er absoluut ruimte voor verbetering.”

Je organiseert ook buitenlandse tours voor de retail. Waarom doe je dat?

Tim: “Het is een duik in een andere cultuur. Een ander land. Een andere kijk op retail. Voor Mode Unie en Fedelin neem ik groepen ondernemers mee op sleeptouw naar plekken zoals Berlijn en Singapore om inspiratie en indrukken op te doen. Zo verbind ik niet alleen ondernemers met innovatieve lokale retailconcepten, maar ook ondernemers onderling. Daar word ik warm van. En zo blijf ik zelf natuurlijk ook scherp. Ook de lokale context is boeiend. Waarom werkt een bepaald concept in Duitsland bijvoorbeeld wel en bij ons niet? Wat zijn de takeaways? Een echte onderdompeling waar ik superenthousiast van word!”

Waarom moeten buurtsupers blijven (of net nog meer) inzetten op beleving?

Tim: “We leven in interessante en uitdagende tijden. Het is belangrijk dat een buurtsuper zijn maatschappelijke rol blijft opnemen. Vroeger had je de bakker en kruidenier om de hoek en dat bracht mensen samen. Vandaag komen we allemaal samen in de supermarkt. Dat is al een beleving op zich. Ik woon bijvoorbeeld in een regio waar er geen slager is. Het zou voor de supermarkt in de buurt een enorme opportuniteit zijn om extra in te zetten op de kwaliteit van het vlees. Een allerlaatste tip? Blijf vooral inzetten op die persoonlijke ervaring: daarmee maak je absoluut het verschil.”

JUNISEPT 2024 45

Q&A

Hoe vang je de vakantieperiodes van je vaste medewerkers op?

Schakel tijdelijke werkkrachten in, zoals flexi-jobmedewerkers.

Wat is tijdelijke tewerkstelling?

Een tijdelijke tewerkstelling is een tewerkstelling die je maar voor een bepaalde, tijdelijke periode aangaat. Het gaat dan om contracten van bepaalde duur die eindigen wanneer aan enkele objectieve voorwaarden werd voldaan, namelijk:

• De vooraf bepaalde einddatum werd bereikt.

• Je vaste medewerker die afwezig was, keert terug.

• De welomlijnde opdracht is afgerond. Jobstudenten en flexi-jobbers zijn twee bekende vormen van tijdelijke werkkrachten. Er zijn natuurlijk nog heel wat andere mogelijkheden.

Voordelen flexi-jobbers

Het inzetten van flexi-jobmedewerkers heeft heel wat voordelen. De grootste troef? Ze zijn flexibel inzetbaar en de flexi-jobber kan zelf snel bijverdienen. Bovendien betaal je als werkgever enkel een werkgeversbijdrage van 28% op het loon van de tijdelijke medewerker. Er zijn wel enkele voorwaarden vooraleer je een flexi-jobmedewerker kan inschakelen. Ga dus zeker na of dit voor jouw onderneming of sector mogelijk is.

Liantis adviseert

Hoe vind je een flexi-jobmedewerker?

Eenmaal je weet of je flexi-jobmedewerkers mag inzetten, kan de zoektocht beginnen. Als werkgever kan je hiervoor de klassieke kanalen inzetten, zoals een vacature uithangen in je zaak of je oproep lanceren via sociale media of je eigen website. Volstaan deze kanalen niet om je flexibele witte raaf te vinden, dan kan je je vacature plaatsen op www.myflexijobs.be. Dit online platform brengt werkgevers op zoek naar flexi-jobbers en werknemers die willen bijklussen via het flexi-statuut samen.

Flexi-jobber gevonden, wat nu?

Reken op de steun en het advies van Liantis voor het inschakelen van flexibele medewerkers. Je kan flexi-jobmedewerkers tewerkstellen op de payroll van Liantis of op die van jou.

Ontdek alle mogelijkheden via https://info.liantis.be/nl/flexi-jobs of scan deze QR-code.

Liantis ondersteunt ondernemers bij al hun mensenzaken. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt.

46
?

uitgebreid aanbod gietvloeren

antislipgraad naar vrije keuze I naadloos I volgens de hygiënische normen met afgeronde plinten I kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande ondergronden I onderhoudsvriendelijk

Welvaartstraat 5 - 2200 Herentals - T +32 14 51 54 85 - info@devefloor.eu - www.devafloor.eu JUNISEPT 2024 47

“We kunnen op overnamepad gaan om nog sneller te groeien, maar dat is niet onze prioriteit. We willen Alfa Fish liever organisch laten groeien.”

IN DE KIJKER ALFA FISH xx
48

Duurzame vishandel

met groeiambitie

Na een korte carrière in de banksector namen de broers Steven en Christophe Timmermans de visgroothandel van hun ouders over. Zeven jaar later tekent het bedrijf indrukwekkende groeicijfers op en is er een groot engagement richting duurzaamheid. Dat leverde al drie keer een nominatie voor Trends Gazellen op. Toch is groeien voor Alfa Fish niet het allerbelangrijkste …

Alfa Fish is gespecialiseerd in verse vis, schaalen schelpdieren, gerookte vis en diepvriesvis. Zo’n 70% van de klanten zijn horecazaken. Daarnaast zitten ook steeds meer buurtsupers, speciaalzaken en viswinkels in hun klantenbestand en zijn ze vaste leverancier op festivals zoals Tomorrowland en Antwerpen Proeft.

Steven en Christophe namen het bedrijf van hun ouders een zevental jaar geleden over. Handelsingenieur Steven wist altijd al dat hij ooit die stap zou zetten. “Als 13-jarige kerels draaiden we al mee in de productie of leverden we mee uit met de chauffeurs”, vertelt hij enthousiast. Na zijn studies werkte Steven een tijdje in Londen en Brussel als specialist in fusies en overnames. Die ervaring was voornamelijk een leerschool om ooit zijn eigen bedrijf te runnen.

Alfa Fish werd al drie keer genomineerd voor Trends Gazellen. Een verdienste van de twee broers en hun sterke economische achtergrond.

Kansen grijpen

Toen Steven in 2015 de kans kreeg om in het bedrijf van zijn ouders te stappen, greep hij die kans met beide handen. Christophe kwam er zo’n twee jaar later bij. “Dat was mijn plan helemaal niet”, glimlacht hij. Na zijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen in Gent en Leuven, studeerde Christophe nog in Frankrijk, Singapore en Philadelphia (VS). Hij werkte ook een tijdje in Londen en Brussel voor een consultancyfirma. “Op een bepaald moment gaf Steven me de keuze: ofwel mee instappen ofwel een overeenkomst met papa sluiten.

JUNISEPT 2024 49

Steven wilde de zaak laten groeien. Ik zat eigenlijk comfortabel in mijn toenmalige job. Maar op lange termijn was dit natuurlijk wel een interessanter aanbod.”

“Als 13-jarige kerels draaiden we al mee in de productie of leverden we mee uit met de chauffeurs.”
Steven Timmermans

Minder vlees, meer vis Alfa Fish tekent zeven jaar later enkele indrukwekkende groeicijfers op. “Standaard is er in de voedingssector een groei van 2 of 3% dankzij de bevolkingsgroei”, vertelt Steven. “Anderzijds zien we ook een beweging weg van rood vlees, richting vegetarische producten en vis. En op die wave surfen we natuurlijk ook mee.”

Zonder tussenpersonen

De afgelopen jaren hebben de broers voortdurend stappen gezet om hun producten zo rechtstreeks mogelijk aan te kopen. Ook dat zorgde voor een grote groei. “Christophe koopt zijn verse vis drie keer per week aan op de veilingen in Zeebrugge en Oostende. Ook in

IN DE KIJKER ALFA FISH
50
Steven wist altijd al dat hij ooit in de zaak van zijn ouders zou stappen.

Nederland, Denemarken en Noorwegen kopen we rechtstreeks aan. In de Malediven en Sri Lanka werken we samen met vissers voor tonijn. En de diepvriesproducten kopen we zelf aan in Azië, niet via tussenhandelaars. Het gevolg is dat we scherper en verser aankopen en een product met een betere prijs-kwaliteitverhouding kunnen aanbieden aan onze klanten. Waar we zeven jaar geleden eerder de kleinere horecazaken in de streek beleverden, hebben we nu klanten over heel Vlaanderen en Brussel. We leveren zelfs tot in Wallonië en Nederland”, vervolgt Steven. Ook het type klant evolueerde. “Andere groothandels kopen nu ook bij ons aan. Omdat ze niet altijd de tijd of kennis in huis hebben of de nodige volumes doen.”

Organisch groeien

“We willen niet per se zoveel procent per jaar groeien”, nuanceert Christophe. “We zijn een familiebedrijf. We doen gewoon ons best en

Feiten en cijfers

› Drie keer genomineerd als Trends Gazelle

› Ambitie om op termijn de grootste verwerker van noordzeevis te worden

› Groei (op zeven jaar tijd):

- Omzet: van 4 naar 24 miljoen euro

- Visverkoop: van 500.000 kg naar 3.000.000 kg per jaar

- Medewerkers: van een 10-tal naar 40 FTE’s

- Bedrijfspand: uitbreiding van 440 m² naar 1.500 m² dankzij een nieuwbouw met afgescheiden zones voor verschillende producten en handelingen

› Duurzaamheid:

- 362 zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw

- CO2-koelinstallatie zonder schadelijke F-gassen

- Meer focus op reststromen: valoriseren van visgraten en -koppen in dierenvoeding of visfond

- Pers om piepschuim tot 40 keer te verkleinen. Het resultaat: isolatiemateriaal voor de bouwsector

“Intussen zitten we al in de top drie en marktleider worden binnen twee jaar, moet haalbaar zijn.”
Steven Timmermans

willen in de eerste plaats tevreden klanten. Dat is de enige manier waarop we marktleider willen worden. Intussen zitten we al in de top drie. Marktleider worden binnen twee jaar, moet haalbaar zijn”, zegt hij zonder verpinken. “Maar zoals gezegd is dat niet echt een doel. We

JUNISEPT 2024 51
Andere groothandels kopen ook aan bij Alfa Fish omdat ze zelf niet de tijd of kennis in huis hebben.
“Zowel in de groothandel als in onze eigen viswinkel zetten we regelmatig een Noordzeevis in de kijker.”
Christophe Timmermans

kunnen op overnamepad gaan om die doelstelling sneller te realiseren, maar dat is niet onze prioriteit. We willen Alfa Fish veel liever organisch laten groeien.”

Ook minder bekende vissoorten

Een stuk van die groei realiseren ze met noordzeevis. Christophe: “Zowel in de groothandel als in onze eigen viswinkel zetten we – via een catch of the day – regelmatig een steenbolk, rog of hondshaai in de kijker. En dat werkt, gedeeltelijk. De Vlaming houdt nog altijd van een dikke visfilet zonder graten en die zwemt nu eenmaal niet rond in de Noordzee. Maar we geloven heel sterk in het lokale verhaal en benadrukken en promoten dit veel meer dan vroeger.” Steven vult aan: “Ons voordeel is dat we groot genoeg zijn om minder bekende kwalitatieve vissen – zoals de steenbolk, wijting, rode poon … – in voorraad te hebben. Je moet volume hebben om nicheproducten kwijt te raken.”

IN DE KIJKER ALFA FISH
Alfa Fish is sterke promotor van Noordzeevis. Een lokale product dat hier gevangen, verwerkt en verkocht wordt!
52
De verkoop van vis stijgt elk jaar met 5%.
“Ons

advies? Focus op

vijf

à

tien

vissoorten die goed verkopen: zalm, kabeljauw, schelvis, een beetje roodbaarsfilet en koolvis, een paar noordzeevissen, wat rogvleugels, eventueel wat tongen, en klaar!”

Steven Timmermans

Hun grootste uitdaging? “Op korte termijn is dat goede mensen vinden”, zegt Steven. “Ons bedrijf draait 24/7 met een piek naar het einde van de week, want we beleveren ook op zondag. In de productie hebben we mensen nodig die ‘s nachts in een koude omgeving willen werken. Die vind je niet makkelijk.” Op lange termijn zien ze een grote uitdaging in de beschikbaarheid van producten, omdat er redelijk wat overbevissing in de wereld plaatsvindt. “We handelen niet in overbeviste soorten, zoals blauwvintonijn. Dat is een bewuste keuze. Los daarvan stokt de aanvoer meer en meer. We proberen altijd wel oplossingen te vinden. Alleen spenderen we daar soms meer tijd aan dan we zouden willen”, vertelt Christophe.

Vistoogtip

Of ze nog een tip hebben voor buurtsupers die graag willen starten met een vistoog? Of voor supermarkteigenaars die hun vistoog willen uitbreiden? “Zeker doen!” adviseert Steven. “De consument zal meer en meer vis kopen omdat er een grotere vraag is naar gezonde voeding. De verkoop van vis stijgt elk jaar met 5%.” Soms ontbreekt de stielkennis wat in een buurtsuper,

Christophe en Steven geven graag advies aan buurtsupers en speciaalzaken die willen starten met een vistoog of hun hun vistoog willen uitbreiden.

klinkt het nog. “Vis is door zijn korte houdbaarheid nu eenmaal geen gemakkelijk product. Maar we helpen graag mee. Ons advies? Focus op vijf à tien vissoorten die goed verkopen: zalm, kabeljauw, schelvis, een beetje roodbaarsfilet, een beetje koolvis, een paar noordzeevissen, wat rogvleugels, eventueel wat tongen, en klaar! Dat heeft potentieel. Daar geloven we echt in.”

Op maandag 16 september om 16.00 uur bezoeken we met een groep speciaalzaken Alfa Fish in Brecht. Meer info en inschrijven kan via www.buurtsuper.be. Of mail naar aurelie.camps@buurtsuper.be.

JUNISEPT 2024 53
Bezoek Alfa Fish!
‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK JIJBRENGTDE ‘SPECIAAL’ INSPECIAALZAAK
JIJBRENGTDE

Avocadoscanner

Te hard, te groen of juist overrijp: de ideale avocado vinden is soms een ware opdracht, maar daar heeft Jumbo een oplossing voor gevonden. In de vestigingen in Ranst en Veurne vertelt een ‘avocadoscanner’ je precies hoe je avocado er vanbinnen uitziet.

De avocadoscanner maakt gebruik van een miniröntgenfoto om de suiker-, water- en zetmeelwaarde te controleren. Met deze gegevens bepaalt het apparaat de textuur van de binnenkant van de vrucht. De score op het apparaat geeft vervolgens aan hoe rijp de avocado is.

De klant moet de avocado enkel voor de scanner houden. Enkele seconden later weet hij hoe het gesteld is met zijn avocado. Het is een mooi voorbeeld van hoe je digitalisering kan gebruiken om de ervaring en beleving van je klanten te verhogen.

De komende jaren zullen gelijkaardige initiatieven verschijnen op de winkelvloer. Onze buurtsupers en speciaalzaken zullen op het vlak van digitalisering en automatisering dus mee moeten zijn met hun tijd! Is het niet om de beleving van de klanten te verhogen, dan is het wel om de snelheid en het gemak van het boodschappen doen te verbeteren.

Blijf dus zeker scannen naar leuke digitale initiatieven!

SCHERPSTELLING
54
55 JUNISEPT 2024

van digitalisering én beleving Mooie combinatie

IN DE KIJKER AD DELHAIZE WAREGEM
56
Sam De Cuyper en Tom Dewitte van AD Waregem
“Eigenlijk willen we een supermarkt en delicatessenzaak tegelijk zijn.”

Tom Dewitte, uitbater AD Delhaize Waregem

Wanneer we ons aanmelden in AD Delhaize Waregem, spreekt de dame aan het onthaal een boodschap in via haar horloge. Even later krijgt ze via dezelfde weg een antwoord van uitbater Tom Dewitte en rechterhand Sam De Cuyper. De toon is gezet. Deze buurtsuper blinkt uit in innovatie, digitalisering én beleving.

“De horloges functioneren als walkietalkies”, legt Tom uit. “Je kan een boodschap naar één of meerdere collega’s versturen. Gewoon de juiste naam intikken en je bericht inspreken. Het systeem is niet goedkoop maar bespaart ons wel veel tijd. En de klanten worden niet meer gestoord door allerhande boodschappen die afgeroepen worden.”

Mini-shoppingcenter

Tom startte als 21-jarige in de AD Delhaize van zijn ouders in Deinze. Die supermarkt is met 2.800 m2 trouwens nog altijd de grootste van het land. In 2017 nam hij zelf een AD over in Waregem. Rechterhand Sam kwam er niet veel later bij. “We zijn gestart in het gebouw hiernaast”, legt Tom uit. “Een verouderde supermarkt van 1.500 m2. We hebben geleidelijk aan de grond errond gekocht en dan beslist om een volledig nieuwe supermarkt van 2.300 m2 te bouwen.”

Boven de supermarkt bouwden ze een extra ruimte waar Bowling Stones Waregem twintig bowlingbanen, vier karaokekamers en twee

arcadecorners uitbaat. De oude winkel wordt ook opnieuw verhuurd. En er komen een aantal nieuwe panden bij. “Nu hebben we hier een soort mini-shoppingcenter met een brutooppervlakte van 16.000 m2 en 300 parkeerplaatsen.”

JUNISEPT 2024 57
“Voor het nieuwbouwproject waren beleving, service en een ruim assortiment ontzettend belangrijk.”
Tom Dewitte

Alle rekken zijn laag zodat je meteen een open gevoel krijgt. De technieken zijn in het plafond weggewerkt voor een strak effect.

Aandachtspunten

“Beleving, service en een ruim assortiment waren ontzettend belangrijk voor het nieuwbouwproject”, antwoord Tom. “Maar meer efficiëntie voor het personeel was eveneens een aandachtspunt. En aan duurzaamheid hebben we ook gedacht: met vloerverwarming, meer dan 1.100 zonnepanelen op het dak, veel natuurlijk licht, een systeem voor warmterecuperatie ...”

Ambachtswinkel

Hoe ze zorgen voor beleving in de nieuwe zaak?

“In Deinze hebben we zes koks die meer dan 7.000 maaltijden per week bereiden voor de winkels in Deinze en Waregem. Warme en koude gerechten, pastaschotels, charcuterieen kaasschotels, belegde broodjes … We willen een echte ambachtswinkel zijn waar mensen hun stukje vlees op maat kunnen laten snijden of de charcuterie kunnen kopen die ze nergens anders vinden. Eigenlijk willen we een supermarkt én delicatessenzaak tegelijk zijn.”

“We versnijden hier ook alles zelf”, vult Sam aan. Het karkas dat in een gekoelde glazen kast aan de klanten wordt getoond, is daar een opvallend bewijs van. “De winkel is ook heel open, en we hebben de verszone volledig aan de buitenste zijde geplaatst. Dat creëert een marktgevoel.”

De bereidingen zorgen nu voor 7 à 8% van de omzet. “Het versaandeel zit in totaliteit aan 57 à 58%”, vervolgt Tom. “In de vorige winkel waren we tevreden als we het jaar afsloten met 51%. De doelstelling om een echte verswinkel neer te zetten, is wat ons betreft dus geslaagd.”

Out of the box

Beleving creëren Tom en Sam ook nog met een speelhoek voor kinderen en een verbruikerszaal. “Ik zag mensen vaak hun broodje opeten in de auto. Dat is niet aangenaam, dacht ik. Daarom hebben we nu een gezellige ruimte achter de kassa’s met zo’n 25 zitplaatsen en

IN DE KIJKER AD DELHAIZE WAREGEM
58

De kassameubels hebben – op maat gemaakte – extra lange banden zodat de klant er sneller zijn producten op kan leggen.

Duw op de button onder het tekstballonnetje en je hoort ‘een verantwoordelijke van de bakkerij-afdeling wordt gevraagd’. Er komt meteen iemand helpen.

“Het versaandeel zit aan 57 à 58% van de omzet. De doelstelling om een echte verswinkel neer te zetten, is wat ons betreft dus geslaagd.”

gratis wifi, stopcontacten, een koffiemachine en een microgolfoven. Soms zien we dat er zelfs vergaderingen worden georganiseerd”, vertelt Tom. “We durven ook weleens out of the box denken”, vervolgt Sam. “Zo hebben we, samen met een lokale vereniging, een WK-match uitgezonden op een groot scherm op de parking. Daar kwamen zo’n 1.000 supporters op af!

Sam en Tom durven al eens out of the box denken: binnenkort komt een bedrijf virtuele races organiseren in de winkel.

De opbrengst van het event was voor de vereniging. En binnenkort komt een bedrijf dat virtuele races organiseert speciale stoelen in de winkel installeren. Klanten kunnen dan ‘simracen’ en iets winnen.”

JUNISEPT 2024 59
“Als je mensen vertrouwen geeft, groeien ze. En dan krijgen wij meer tijd om te werken áán onze zaak, in plaats van ín onze zaak.”
Sam De Cuyper

Druk verenigingsleven Inspiratie om zulke zaken te organiseren vinden ze nog altijd eenvoudig. “Ik kan daar tijd voor vrijmaken omdat Sam heel veel administratie uit handen neemt en alles van de planning en het personeel voor zijn rekening neemt. Ik spring uiteraard wel bij als er problemen zijn, maar ik ben toch vooral bezig met het commerciële luik. We zijn ook aangesloten bij bijna alle verenigingen in de buurt. Dat is o zo belangrijk. Mensen willen niet zomaar naar ‘de Delhaize’ gaan, neen, ze willen boodschappen doen bij Tom en Sam.”

Ook op social media is deze AD niet weg te slaan. Dat luik laten ze helemaal over aan hun medewerkers. Over het algemeen krijgen de collega’s van Tom en Sam veel vertrouwen en

Dicht bij de ingang en kassa’s staat een mooie speelhoek voor kinderen.

autonomie. Sam: “Wij bestellen zelf quasi niets meer. Het is onze taak om bij te sturen. Als je mensen vertrouwen geeft, groeien ze. En dan krijgen wij meer tijd om te werken áán onze zaak, in plaats van ín onze zaak.” Sam geeft maar al te graag een voorbeeld. “Een schoolverlater mocht hier volledig autonoom de

Op social media is deze AD niet weg te slaan. Dat luik laten ze helemaal over aan hun medewerkers.

bestelling plaatsen voor de visafdeling. Je zag de paniek in zijn ogen toen hij dat voor de eerste keer alleen moest doen”, lacht hij. “Nu staan we hem nog bij tijdens de feestdagen, voor de rest doet hij alles zelf.”

“We vergaderen wekelijks een halfuurtje met de chefs van alle afdelingen”, vervolgt hij. “Dat lijkt lang – zeker als je daar met zeven à acht medewerkers zit – maar we hebben er al zoveel tijd en misverstanden mee bespaard … Daar ben ik echt van overtuigd.”

De verpakkingen van het eigen ‘selection’-huismerk – met de oude Delhaize-leeuw in het logo – zijn biologisch afbreekbaar.

IN DE KIJKER AD DELHAIZE WAREGEM
60

Luistertip!

Persoonlijke service troef!

Een webshop die je via een touchscreen kan openen in de winkel, een button aan de kassa waarmee je de twintig meest voorkomende berichten in de winkel kan afspelen, scanners om een prijs op te zoeken, elektrische winkelkarretjes voor mindervaliden … Ze hebben het hier allemaal. Zien ze zichzelf ooit evolueren naar een volledig gedigitaliseerde winkel zonder personeel? “Neen, dan haal ik er geen voldoening meer uit”, antwoordt Sam meteen. “Sociale interactie geeft net onvoorspelbaarheid aan de job: een klant die een speciale vraagt stelt of een medewerker met een onverwacht probleem. Dat maakt mijn job zo leuk.” Ook Tom ziet het nog niet gebeuren. “De wereld wordt alsmaar onpersoonlijker. Als buurtsuper kan je net dat tikkeltje extra service bieden en zo het verschil blijven maken.”

Ontdek binnenkort de allereerste podcastaflevering van Buurtsuper.be!

Volg het studiogesprek met Luc Ardies over digitalisering en beleving in de supermarkt en ontdek meer van het verhaal van Tom en Sam in hun AD in Waregem. Hou onze sociale media kanalen en website in de gaten of check vanaf begin juli de Spotify podcasts.

JUNISEPT 2024 61
Sam neemt veel werk uit handen van Tom ... zodat Tom zich kan focussen op het commerciële luik.

U onderneemt terwijl wij ontzorgen

Carrier Refrigeration is wereldwijd marktleider in koel- en vries-oplossingen voor de food retail. Onze producten leveren succes door optimale merchandising, uitstekende technologie en toonaangevende energie-efficiëntie. Alles vanuit één bron. Koelapparatuur, systeemoplossingen en service.

• Op maat gemaakte koeltechnische oplossingen

• Koel- en vriesmeubelen

• Projectuitvoering en installatie

• Service & onderhoud

Koeling met verkoopkracht

Carrier begrijpt dat een goede vers presentatie omzetverhogend werkt. Wij houden uw product koel en u ontvangt de warmte van uw omzet terug. Met de E6 generatie koelmeubelen levert

Carrier u de optimale balans tussen verkoopkracht en milieu-verantwoordelijke technologie.

Meer weten? Wij adviseren u graag!

Vestiging Culemborg Beesdseweg 7 - 4104 AW Culemborg

Tel. +31 (0)345 544 444 www.carrier-refrigeration.nl

Vestiging Herentals

Atealaan 34A (Floor 1 wing C) - 2200 Herentals

www.carrier-refrigeration.be

Alle vestigingen: info.benelux@carrier.com

WAAR!

“ De oorsprong van vers, gekoeld of diepgevroren varkensvlees, gevogelte, schaap (lam) en geit moet altijd worden vermeld op het etiket. “

De EU-verordening 1169/2011 inzake etikettering (art. 26) verplicht je om op voorverpakte producten het land van oorsprong of de plaats van herkomst van vlees van varkens, geiten, schapen (lam) en pluimvee te vermelden. Dit geldt zowel voor vers, gekoeld als bevroren vlees.

Het is pas nadat de uitvoeringsverordening 1337/2013 in voege trad, dat de concrete toepassing van deze verplichting duidelijk werd. Omdat er veel verwarring is met de verplichtingen rond de traceerbaarheid van runds- en kalfsvlees, brengen we graag nog even verduidelijking.

Wat moet er precies vermeld worden en – even belangrijk – in welke wettelijk verplichte vorm?

Het land waar de dieren zijn gehouden.

Dit wordt als volgt aangeduid: ‘GEHOUDEN IN’ + de naam van dat land.

Het land waar de slacht plaatsvond.

Dit wordt als volgt aangeduid: ‘GESLACHT IN’ + de naam van dat land.

Als de dieren zijn gehouden en geslacht in eenzelfde land, mag op het etiket vermeld worden: ‘OORSPRONG’ + de naam van het land waar het dier gehouden en geslacht is.

Concreet moet er dus volgende informatie op je etiket staan:

GEHOUDEN IN <LAND> en GESLACHT IN <LAND> of OORSPRONG <LAND>

Deze gegevens worden vanuit het slachthuis doorgegeven en moeten doorheen heel de keten vermeld worden tot wanneer ze op het etiket van de eindverpakking komen te staan.

Boek nu je (gratis) opleiding Etikettering!

Buurtsuper.be biedt nu ook een aparte opleiding Etikettering aan. Je kan deze opleiding los of aanvullend op de opleiding HACCP & Voedselveiligheid boeken. Onze adviseurs Voedselveiligheid gaan dieper in op de wetgeving rond etikettering en de (correcte) toepassing ervan. Na een theoretische introductie worden de etiketten per productgroep bekeken en aangepast waar nodig. Interesse? Neem contact op met onze adviseurs Voedselveiligheid via veronique.bert@buurtsuper.be of ann.wayenberg@buurtsuper.be.

HACCP & VOEDSELVEILIGHEID
JUNISEPT 2024 63

PMO-trainer Philippe helpt ondernemers

praktisch optimaliseren

“Voor mij komt alles hier samen: de inhoudelijke kennis die ik verzameld heb, als werknemer én als zelfstandige, mijn affiniteit met voeding en retail, en daarnaast ook mijn opleiding tot coach.”

PMO helpt retailers groeien in hun dagelijks management, personeelsmanagement en klantgerichte vaardigheden via praktijkgerichte opleidingen. Nieuwste aanwinst in het team van trainers? Philippe De Coninck, deskundige in het veld met ruim 20 jaar retailervaring op zijn naam.

Hij vertelt ons graag meer over PMO, zijn reis daarnaartoe en de inzichten die hij onderweg opdeed.

“Mijn volgende stap? Lidl. Om het retailwezen in een totaal andere setting te ervaren. In de vier jaar dat ik er werkte, heb ik veel geleerd over efficiënt en gestructureerd werken.” Uiteindelijk kreeg Philippe een aanbod om voor Walmart Canada te werken. Het betekende een verhuizing naar Toronto voor hem en zijn vrouw. “Lidl is al een geoliede machine, maar Walmart is een mastodont.

Philippe vergaarde kennis en ervaring bij Delhaize, Lidl, Walmart en het bedrijf van zijn vrouw. Als vijftienjarige vond Philippe zijn eerste job in een supermarkt. Hij behaalde uiteindelijk een diploma van handelsingenieur, ging na zijn studie voor Delhaize werken als winkeldirecteur en sprong daarna in de commerciële ondersteuning voor alle supermarkten in België en Luxemburg.

Het is de grootste retailer ter wereld. Ik werd verantwoordelijk voor alle supercenters in en rond Toronto. Vier jaar geleden verhuisden we terug naar België.”

PMO-TRAINER PHILIPPE DE CONINCK
64

Proeven van zelfstandigheid

Eenmaal terug in ons land werkte Philippe nog twee jaar bij Delhaize in de logistiek, daarna bouwde hij mee aan Snuggles & Dreams, het bedrijf van zijn vrouw. “Mijn eerste ervaring met zelfstandig ondernemen. Het gaf me zicht op de groei van een bedrijf, het budget en welke investeringskeuzes je als ondernemer wel en niet moet maken. Het spoorde me aan om managementconsultant te worden, zodat ik bedrijven kon adviseren op basis van ervaringen uit de praktijk.” Toen Delhaize vorig jaar aankondigde dat alle winkels verzelfstandigd zouden worden, kreeg Philippe interesse in dat proces. “Hoe krijg je die winkels rendabel? Kunnen we de nieuwe zelfstandigen ondersteuning bieden? Zo kwam ik in contact met Buurtsuper.be en PMO en werd ik lid van het trainersteam.”

De PMO­trainingen functioneren als een realistische en neutrale spiegel.

Inhoudelijk begeleiden

Philippe: “Voor mij komt alles hier samen: de inhoudelijke kennis die ik verzameld heb, als werknemer én als zelfstandige, mijn affiniteit met voeding en retail, en daarnaast ook mijn opleiding tot coach. Want luisteren naar mensen en communiceren in de taal van de klant speelt ook een enorme rol.”

Druk op de zelfstandige

Na enkele begeleidingen ziet Philippe welke uitdagingen en kansen er liggen voor zelfstandige supermarktuitbaters en buurtwinkels. “Het zijn moeilijke tijden, met grote gevestigde retailers die kleinere spelers overnemen. De promo’s worden agressiever, de retailers leggen steeds strengere voorwaarden op aan de zelfstandige uitbaters en de operationele kosten stijgen. Het zet allemaal druk op de zelfstandige. PMO creëerde daarom een plan van aanpak waarmee we zelfstandigen ondersteunen richting meer rendabiliteit.”

“PMO creëerde een plan van aanpak waarmee we de zelfstandige ondersteunen richting meer rendabiliteit.”

Philippe De Coninck, PMO-trainer

Philippe verdiepte zich in het proces rond de verzelfstandiging van de Delhaize-winkels en kwam zo in contact met Buurtsuper.be en PMO.

De keten begrijpen

Allereerst focust Philippe op cijfers en resultaten. “Wat zijn je inkomsten, je derving, welke brutomarge heb je nodig, hoe evolueren je kosten? We berekenen zo samen waar er winst te rapen valt. En ook hoe je meerwaarde kunt creëren of investeren. Daarna kijken we naar de lokale verankering. Voor welk product of welke categorie komen klanten speciaal naar je winkel? Zo zetten we je zaak steviger op de kaart. Ten derde proberen we je bij te staan in de omgang met de vers-keten. Op versproducten is nog veel te winnen, zeker wanneer je de producten die ongeschikt voor verkoop zijn, gaat verwerken in andere producten. Je derving tot een minimum beperken en de keten goed begrijpen is essentieel. Op dat vlak functioneren de PMO-trainingen als een spiegel. Maar wel een realistische en neutrale. Doordat we zelf weten hoe het is om zelfstandige te zijn, gaan we dieper. En gaan we in op de vragen waar je écht mee zit.”

Heeft jouw winkel ook zo’n constructieve spiegel nodig?

Schrijf je dan in voor een individuele begeleiding door Philippe De Coninck. Neem contact op via wendy.labie@pmoretail.be of ontdek alle opleidingen via www.pmoretail.be

65

Duaal leren: op zoek naar voor jouw buurtsuperjonge witte raven

Duaal leren – het vroegere leercontract – is aan een opmars bezig. En dat is goed nieuws voor de retail, en specifiek de buurtsuper. Het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ blijkt nog altijd te kloppen.

Eva Heus en Larissa Raaymakers, competentiecoaches bij SYNTRA Midden-

Vlaanderen, vertellen vanuit hun standpunt over deze bijzondere vorm van leren op de werkvloer.

Leerlingen die nood hebben aan een praktische invulling van hun middelbareschoolcarrière kunnen, zolang hun school daartoe bereid is, een aanvraag doen voor duaal leren. SYNTRA is een van de partners die het concept in Vlaanderen faciliteert en biedt meer dan 100 duale opleidingen aan. Van administratie tot zorg, logistiek en verkoop. Competentiecoaches Eva en Larissa vormen dan ook een centrale spil tussen heel wat actoren.

Eva: “De leerlingen kunnen per graad instromen en in principe alle competenties binnen twee jaar behalen. Ze moeten goed hun best doen om hun skills te verstevigen. Vooral de soft skills doen ertoe, denk aan de omgang met de klant, kritisch denken, tijdmanagement, communicatie en samenwerken. Daar coachen we ze dan ook grondig in. De begeleidende docent gaat vier keer per jaar op locatie kijken hoe ver de leerling staat en wij doen de coaching en eindevaluaties. We zorgen voor een duurzame samenwerking tussen leerling, school en werkgever.”

Direct ingewerkt

De voordelen zijn talrijk, bevestigen Larissa en Eva. “Wie niet aan personeel geraakt in een knelpuntberoep, kan beter iemand opleiden aan een laag tarief en die persoon laten doorgroeien binnen het bedrijf”, vertelt Larissa. “Ja, je moet daarvoor tijd en energie investeren in iemand, maar het resultaat is dat heel wat van deze duale leerlingen blijven werken bij hun duale werkgever. Na het afstuderen zijn ze vanaf de eerste dag rendabel, met alle nodige vaardigheden op zak. En ze passen goed in je team.”

Dat laatste ziet Eva ook terug in haar begeleidingen. “Een jong persoon wordt vaak sterk

PMO DUAAL LEREN 66

korte koffiepauze inlassen en even met de leerling rond de tafel zitten om de vooruitgang te bespreken. Met geduld en een laagdrempelige aanpak. Zo weet de leerling meteen waar hij of zij aan toe is.”

“Niet alle vijftienjarigen zijn hetzelfde. De maturiteit verschilt van jongere tot jongere.”
Larissa Raaymakers, competentiecoach bij SYNTRA Midden-Vlaanderen

Witte raven

Communicatie is dus een speerpunt. Maar ook een open houding naar elkaar toe. “Sommige werkgevers twijfelen over duaal leren”, geeft Larissa aan. “Ze kijken naar de leeftijd van de leerling en denken: vijftien jaar, dat is toch veel te jong om in mijn winkel te werken? Maar niet alle vijftienjarigen zijn hetzelfde. De maturiteit verschilt van jongere tot jongere.”

“Daarnaast is niet elke ervaring het winnende lot”, vertelt Eva. “Net zoals bij gewone werknemers, leidt niet elke samenwerking tot een klik. Het is belangrijk dat je je als werkgever toch blijft openstellen. Blijf het proberen. Er zitten witte raven tussen die je misschien wel voor de komende tien tot vijftien jaar als vaste kracht in je winkel kunt inzetten. De moeite, toch?”

Erkenningstraject

Wie zich graag wil laten erkennen als duaal leerbedrijf, kan zich registreren via www.duaalleren.vlaanderen/onderneming.

betrokken door de oudere collega’s. Die vinden het namelijk ook leuk om hun vak door te geven. Het is altijd fijn om iemand te zien openbloeien.”

De inwerktijd van de leerling wordt overigens ruimschoots beloond door een premie van de overheid. Een soort compensatie voor de onkosten die je als werkgever maakt.

Regelmatige feedback

Tijdens gezamenlijke feedbackmomenten leert de leerling de potentiële groei- en werkpunten kennen. “Al moedigen we werkgevers aan om niet te wachten tot die officiële momenten”, legt Eva uit. “Je kunt beter elke twee weken een

Larissa: “Als het erkenningstraject eenmaal doorlopen is, sta je in de database van de overheid en gaan we op zoek naar de juiste match. Wij maken de contracten op en sociale bureaus helpen je met de verdere praktische zaken. Je openstellen voor duaal leren is meer dan de moeite waard én een leerzame ervaring voor zowel jou als je team.”

Zie je het zitten om een leerling via duaal leren te laten proeven van de taken in de buurtsuper?

Neem contact op met de sectorconsulenten via milan.chevrolet@sociaalfonds201.be

JUNISEPT 2024 67
Eva Heus en Larissa Raaymakers, competentiecoaches bij SYNTRA Midden-Vlaanderen

Samen bouwen aan een Superbuurt

ACTIES IN DE KIJKER

Superbuurt is de b2c-campagne waarmee Buurtsuper.be de troeven van de buurtsuper in de kijker zet en zo consumenten overtuigt om te winkelen bij de zelfstandige supermarkt en speciaalzaak.

Volg ons via www.superbuurt.be

Deel, tag ons en gebruik #superbuurt

toptopical-kalender

Juli 7 World Chocolate Day

Okt 1 International Coffee Day

1 oktober – Internationale koffiedag

Ook bij Buurtsuper.be kunnen we volop genieten van een goede kop koffie.

Op 1 oktober vieren we Internationale Koffiedag, het moment om je koffie-assortiment extra in de kijker te zetten!

- Organiseer een koffiequiz op je socialmediakanalen en ontdek hoeveel jouw klanten weten over de koffiegeschiedenis, de verschillende koffiebonen en vooral welke koffie ze bij jou kunnen kopen.

- Nodig een echte koffiekenner uit voor een gezellig koffiepraatje in de winkel. Laat je klanten proeven en bijleren over koffiezetmethoden, koffiebonen en smaakprofielen.

- Organiseer een koffiegerelateerde winactie op social media. Moedig je klanten aan om deel te nemen door bijvoorbeeld je pagina te volgen, de post te delen en/of een vriend te taggen.

SOCIAL MEDIA
Too good to go Bloemkool in de kijker Spar Mechelen Lamot
11
29
International Hot Dog Day
World Lasagna Day
4
28
18
20
Aug 2 International Beer Day
Happy Friendship Day
National Red Wine Day Sept 12 National Chocolate Milkshake Day
National Cheeseburger Day
World Cleanup Day
25
31
5-6 Weekend van de klant
World Pasta Day
Halloween
68

buurtSuper.be inSpireert, verdedigt en verenigt ACTIES IN DE KIJKER Buurtsuper.be

Via onze LinkedIn-, Instagram- en Facebookpagina houden we onze leden dagelijks op de hoogte. We brengen nieuws heet van de naald of inspireren met leuke verhalen en getuigenissen.

Volg ons via www.buurtsuper.be

Deel, tag ons en gebruik #buurtsuper

SocIalmedIatIp meten iS weten!

Meten en optimaliseren. Het zijn essentiële onderdelen van een succesvolle socialmediastrategie. Via analyses krijg je waardevolle inzichten in het gedrag van je klanten en de effectiviteit van je content. Wil je meer meten? Dan is het cruciaal om eerst te bepalen wat je precies wilt bereiken met je socialmedia-activiteiten: je merkbekendheid vergroten, verkoop stimuleren, je merk versterken ... Op basis van die doelstelling(en) kan je aan de slag met statistieken, zoals betrokkenheid, bereik en klikfrequentie. Ontdek welke content goed presteert en welke niet. Experimenteer en pas aan!

contacteer marjolein via marjolein.dejong@buurtSuper.be.

SOCIAL MEDIA
Attentie
nog vragen over Sociale media?
Spar Wespelaar
Weekend van de klant Nieuwsitems
69

Digitalisering en beleving

Digitalisering én beleving in één dossier? Zeker! Door een unieke winkelervaring te combineren met slimme digitale oplossingen, blijf je als supermarkt of speciaalzaak relevant en trek je nieuwe klanten aan. Gondella, NOWJOBS, bookU, DeDuCo, Shopopop en Mooimakers helpen je in dit dossier alvast op weg en Jumbo en Carrefour inspireren met enkele franchise nemers die uitblinken.

In dit dossier:

72 Briljante klantenservice

Volgens Steven Van Belleghem

74 Expert in winkelinrichtingen

Gondella helpt Carrefour Market Brugge heropbouwen

77 Lokaal én divers

Jumbo Niel focust op beleving

78 Bijverdiener in enkele muiskliks

Veelzijdig team dankzij NOWJOBS

80 Administratieve ontzorging Liantis en bookU werken nauw samen

83 Digitale details leveren extra betrokkenheid Carrefour Market Eeklo en Oostrozebeke

84 AI-robot als gamechanger ShelfiePro van DeDuCo

86 Thuisleveringen kunnen beter Shopopop herdenkt logistieke proces

88 Minder afval, meer beleving Tips van Mooimakers voor een schone parking

90 Inspiratie en praktische tips Luister- en leesvoer

X
JUNISEPT 2024 71 Dossier DOSSIER

Het begin van klantenservicebriljante

Net als zowat iedereen ben ik de laatste tijd geobsedeerd door de impact van generatieve AI op klantervaring. Ik denk veel na over wat dit kan betekenen voor klantrelaties. Er is een potentiële winst: het einde van vreselijke klantenservice. Maar er is ook een gevaar: een enorme toename in klantenservice van gemiddelde kwaliteit.

“Briljante klantervaringen beginnen daar waar middelmatigheid eindigt.”
Steven Van Belleghem

Verdrinken in een zee van middelmatigheid

Laten we beginnen met de NPS-score: de zogenoemde Net Promotor Score. Je vraagt een klant of hij/zij je zou aanbevelen op een schaal van 0 tot 10. Daarbij is een score van 9 of 10 een promotor, een score van 0 tot 6 is een detractor. Het verschil van die twee noemen we de NPS. Een NPS-score lager dan 6 betekent dat een essentieel onderdeel van je service ondermaats is. Vaak gaat het om onbeleefde, onduidelijke, trage of gedeeltelijke communicatie. Denk aan de bouwsector, waar projecten vaak uitlopen qua tijd en budget. Dat leidt tot gefrustreerde klanten. Of denk aan patiënten die geïrriteerd raken door de korte en afstandelijke communicatie van drukke artsen. Vele frustraties in klantervaring zijn gerelateerd aan communicatie.

Het goede nieuws is dat AI-bots hier steeds beter in worden. Slechte klantervaringen en NPS-scores tussen 0 en 6 zouden dankzij AI tot het verleden kunnen behoren. Let wel, niet

slecht zijn, maakt je klantenrelatie nog niet per se goed, laat staan geweldig. Wanneer heb je voor het laatst geld geïnvesteerd in iets omdat het ‘niet slecht’ was?

Een studie van de Boston Consulting Group vond dat generatieve AI (GenAI) werkt als een vaardigheidsniveau-vereffenaar: de consultants die aanvankelijk het slechtst scoorden, verbeterden het meest met AI. De topconsultants kregen ook een boost, maar minder. AI is dus echt goed in het verbeteren van slecht, maar niet in het verbeteren van middelmatig naar geweldig.

Uitblinken in een nog grotere menigte

Het elimineren van slechte klantervaringen is goed nieuws voor ons allemaal, maar zorg ervoor dat je obsessie met het elimineren van het slechte – de NPS-scores van 0 tot 6 – niet ten koste gaat van uitmuntendheid. Anders krijg je een middelmatig merk in een zee van andere middelmatige merken die ook GenAI gebruiken. Het enige dat moeilijker is dan opvallen in een menigte, is opvallen in een nog grotere menigte.

Onderzoek toont dat klanten een NPS-score van 9 of 10 geven als ze zich echt gehoord, gezien of geholpen voelen door een buitengewone medewerker. Iemand die persoonlijk helpt. Mensen blijven dus de ware vector van uitmuntendheid in klantenservice.

STEVEN VAN BELLEGHEM AAN HET WOORD 72

Een goed voorbeeld? In een luxehotel kreeg een klant bij het ontbijt per ongeluk gewone pannenkoeken in plaats van chocoladepannenkoeken. De medewerker verontschuldigde zich, loste het probleem op en bracht ook een bord macarons in de kleuren van het favoriete sportteam van de klant. Dit menselijke gebaar zorgde ongetwijfeld voor een geweldige NPS-score, ondanks een kleine fout. De persoonlijke inspanning van de ober om zijn vergissing op te lossen, maakte het verschil.

Een strategie van menselijke uitmuntendheid

Investeren in automatisering om de slechte delen van je klantenservice te verwijderen, is een goed idee. Maar bedrijven moeten ook nadenken over de menselijke waarde en waar ze die het beste kunnen toevoegen. Welke vaardigheden zijn nodig? Welke taken moeten door machines worden uitgevoerd? En welke vaardigheden kunnen beter dankzij AI? IKEA is een goed voorbeeld. Ze introduceerden onlangs Billie: een AI-bot die klantvragen beantwoordt. In plaats van hun 8.500 callcentermedewerkers te ontslaan, trainden ze hen om interieuradviseurs te worden. Ze winnen aan de ene kant aan efficiëntie en investeren de gewonnen tijd meteen in een betere menselijke service. Dat vind ik een interessante aanpak.

Het verhogen van je NPS-score (meer dan 6) is eenvoudig met de juiste software en bots. Het

“Vele frustraties in klantervaring zijn gerelateerd aan communicatie. Het goede nieuws is dat AI-bots hier steeds beter in worden.”
Steven Van Belleghem

moeilijkste is om 9 en 10 te behalen en te begrijpen waar je mensen moet inzetten om uitmuntendheid te bereiken.

Menselijke passie blijft voorlopig dus onvervangbaar. Om op te vallen in de groeiende zee van middelmatigheid, moeten merken hun klantervaringstrategie herzien om een sterke balans te vinden tussen digitale en menselijke

IKEA introduceerde onlangs Billie: een AI­bot die klantvragen beantwoordt. In plaats van hun 8.500 callcentermedewerkers te ontslaan, trainden ze hen om interieuradviseurs te worden.

service. Ze moeten onderzoeken welke menselijke vaardigheden hen helpen uit te blinken en deze ontwikkelen in hun huidige personeel. Briljante klantervaringen beginnen daar waar middelmatigheid eindigt. En dat is waar menselijke passie en uitmuntendheid het verschil maken.

Steven Van Belleghem is een internationaal gerenommeerde keynotespreker, parttime marketingprofessor aan Vlerick Business School en gastspreker aan London Business School. Steven is ook ondernemer: hij is partner van inspiratiebedrijf nexxworks en co-founder van contentcreatiebureau Snackbytes.

73 Dossier
JUNISEPT 2024

Gondella helpt winkel na brand heropbouwen

Na een verwoestende brand van haar

Carrefour Market in Brugge vindt Michèle Verbrugge snel de moed om haar winkel vanaf nul op te bouwen. Winkelinrichter Gondella staat haar bij met raad en daad.

Op vrijdag 13 oktober 2023 slaat het noodlot toe. De Carrefour Market in Brugge Sint-Jozef van Michèle Verbrugge brandt volledig uit. De oorzaak? Een kortsluiting door een van de koelkasten. Een maand na de brand sterft haar zwaar zieke vader Paul. Michèle – die ook een winkel in Ruddervoorde uitbaat – staat er alleen voor. Toch is stoppen nooit een optie geweest. “De winkel is mijn thuis. Ik ken de mensen uit de buurt al meer dan veertig jaar”, vertelt ze. “Bovendien zag ik de nieuwe zaak als een nieuwe start en eerbetoon aan mijn papa.”

Pronkstuk

De nieuwe winkel moest in ieder geval een ordelijke en kwalitatieve winkel worden met duurzame meubels en producten. Bij de vorige renovatie van haar winkel – nog maar een zevental jaar geleden – werkte ze samen met Gondella. Die samenwerking verliep erg vlot dus kijkt ze opnieuw richting het interieurbedrijf.

Als ze het nieuwe broodmeubel van Gondella ziet, is ze meteen verkocht. “Een echte eyecatcher”, vertelt ze trots. “Ik was bovendien de eerste in België om het nieuwe broodmeubel te installeren.”

“Dat broodmeubel is inderdaad ons pronkstuk”, bevestigt Glen Wullaert, salesmanager bij Gondella. “Een mooi, ergonomisch en kwalitatief hoogstaand meubel. Met innovatieve opties zoals een stofzuigersysteem en een koelmodule voor patisserie.”

Ook de strakke metalen rekken en mooie houten groentemeubels bestelt Michèle bij Gondella. Waarmee de interieurspecialist het verschil maakt? “Met ons ruime productaanbod, de snelheid en betrouwbaarheid waarmee we werken en de kwaliteit die we bieden”, antwoordt Glen. “Maar nog belangrijker is onze service: we staan klanten bij in de design-, productie- én installatiefase. Dankzij een recente overname, brengen wij onze kennis over winkelinrichtingen samen met die van een totaalinrichter en schrijnwerkerij. Dat is vrij uniek op de markt.”

GONDELLA
74

Michèle Verbrugge van Carrefour Market Brugge Sint-Jozef en Glen Wullaert van Gondella bij het nieuwe broodmeubel. Een echte eyecatcher waar Michèle bijzonder trots op is.

Dankzij een recente overname, brengen wij onze kennis over winkelinrichtingen samen met die van een totaalinrichter en schrijnwerkerij. Dat is vrij uniek op de markt.”

Volledige ontzorging

Gondella is bovendien meer dan metalen winkelrekken. “Displays op maat, onthaalmeubels, afwerkingen in verschillende materialen, en zelfs volledige ateliers … Alles kan. Gondella wil winkeluitbaters volledig ontzorgen op het vlak van winkelinrichting. En dat gaat ver. We denken graag mee voor een slimme inrichting die erg lang meegaat én je rentabiliteit verhoogt”, besluit Glen.

De winkel van Michèle heropende de deuren op 8 mei 2024. Het is een mooie, open buurtsuper. Goed georganiseerd en netjes tot in de puntjes. Net zoals Michèle gehoopt had. “Waar ik vooral blij om ben? Dat al mijn medewerkers zijn gebleven. Sommige zijn ondertussen op pensioen maar werken hier nu nog als flexi-jobber. Er zijn ook veel praktische verbeteringen waar ik echt gelukkig van word”, vertelt Michèle trots.

Op zoek naar een winkelinrichting met impact? Of wil je een nieuw project bespreken? Ontdek wat Gondella voor jou kan betekenen. Bezoek www.gondella.com of stuur een e-mail naar info@gondella.com.

Dossier 75 JUNISEPT 2024
Michèle koos ook voor de strakke en stevige zwarte rekken van Gondella.

word franchisenemer bij jumbo

Overtref jij de klantverwachtingen als ondernemer bij Jumbo?

Om nóg meer klanten fan te maken van Jumbo, zijn bevlogen ondernemers onmisbaar! Onze ijzersterke formule bindt lokaal en zet de klant op één.

Word je ondernemer bij Jumbo?

Dan kies je voor eigen succes en word je ondersteund door je Jumbo familie. We doen het samen!

WAT BIEDT JUMBO HAAR FRANCHISENEMERS?

De unieke Jumbo formule, gebaseerd op onze 7 Zekerheden en met de klant op één.

Een grootse ambitie: we hebben de missie om van boodschappen doen een feestje te maken en daarmee de meest klantvriendelijke supermarkt ter wereld te worden!

Een energieke samenwerking vol vertrouwen en transparantie.

Gerichte opleiding, professionele ondersteuning en begeleiding door het Jumbo Hoofdkantoor in Brasschaat.

De kracht en persoonlijke aandacht van een authentiek familiebedrijf.

Opleiding +

WAT HEB JE NODIG OM EEN JUMBO FRANCHISE TE RUNNEN?

Ben je bereid om tussen de € 200.000 – € 500.000 eigen vermogen te investeren.

Wil je onze JUMP Ondernemer opleiding van 8 – 12 maanden met succes afronden.

Een sterk analytisch inzicht.

Heb je het lef om zelfverzekerd knopen door te hakken en lokaal onderscheidend te zijn.

Ben je een bevlogen motivator en stimuleer jij je team continu vol enthousiasme.

Jij leert in 8-12 maanden alles over succesvol ondernemerschap bij Jumbo Academy. We bereiden je voor op je nieuwe rol als franchisenemer. Financieel management, leiderschap, vastgoed, coaching en allerlei ondernemerszaken staan op het programma. Leren blijft leuk!

Stuur een mailtje naar leen.slachmuylders@jumbo.com en sarah.sebti@jumbo.com, zij nemen contact op met jou!

stuur een mail
Interesse?

Lokaal en divers :

zo zet Jumbo Niel in op beleving

Sinds september 2022 staat Mehmet Öztürk aan het hoofd van Jumbo Niel. Binnenkort opent hij ook Jumbo Boom. Met zijn achtergrond in de supermarktsector en het verenigingsleven weet hij als geen ander hoe je op beleving in een buurtsuper kan inzetten. Van digitale etiketten tot iftar-maaltijden. Hij deelt zijn tips!

In het pand van Jumbo Niel zat eerst een Alvo, waarvan Mehmet al het personeel overnam. “Ik heb in het begin vooral ingezet op de sfeer onder de medewerkers zelf. Want die straalt uiteindelijk af op onze klanten. Omdat Jumbo uit Nederland komt – en de Nederlanders een stuk mondiger zijn dan Belgen – hebben we die joviale klantenservice vertaald naar een Vlaamse context. Met steevast een warm welkom.”

Lokale diversiteit

Mehmet zet graag in op het lokale aspect. “Dat gaat van hyperlokaal met het Hellegat-bier uit onze wijk tot Antwerpse dessertjes en andere Belgische producten. Zo kunnen we op basis van wat de klant vraagt, een eigen stempel drukken op het assortiment en een klantenrelatie opbouwen.” Die filosofie zette Jumbo Niel tijdens de ramadan eind maart om in de praktijk. “We organiseerden voor 200 gasten

een iftar-maaltijd, met de steun van Jumbo. Een ongelofelijk succes dat de buurt echt samenbracht. Die diversiteit in klanten, medewerkers en aanbod is voor ons heel belangrijk en bepaalt een groot stuk van onze beleving.”

Gesmaakte Jumbo-service

Wie beleving in een supermarkt zegt, komt snel uit bij digitalisering. “Natuurlijk zijn er onze zelfscans, waar vooral jongeren vaak gebruik van maken, maar we zetten ook in op digitale schaplabels. Zo heeft de klant altijd de correcte prijs en ontzorgen we de medewerkers. In de toekomst staan er nog digitale schermen met acties en recepten op het programma. Ik hou van innovatie die bijdraagt aan het gemak van de klant. Door de succesformule, de groei en het warme onthaal in Niel, kwam Jumbo Boom op mijn radar. En ik ben al volop op zoek naar lokaal talent om de gekende Jumbo-service ook daar volledig uit te bouwen.”

JUMBO
77 Dossier JUNISEPT 2024

Van traditioneel naar digitaal

met NOWJOBS vind je de ideale bijverdiener in enkele klikken

Tina Servotte, zaakvoerder van Carrefour Market Lokeren, weet waarom ze met NOWJOBS werkt. Het digitale uitzendplatform zorgt ervoor dat retailers in enkele klikken een flexibele poule kunnen opbouwen en beheren. “Vandaag zou ik niet meer zonder NOWJOBS kunnen, maar in het begin twijfelde ik om de samenwerking met het traditionele uitzendkantoor los te laten.” Tina legt uit hoe ze de overstap maakte en waarom ze NOWJOBS niet meer kan missen.

Tina kwam met het digitale uitzendplatform in contact via Accent Jobs, het zusterbedrijf van NOWJOBS. “Oorspronkelijk hielpen ze me bij het inschakelen van jobstudenten en weekendwerkers. Wanneer ik een jobstudent vond, verliep de inschrijving en administratie via Accent. Ook als ik nieuwe bijverdieners zocht, gingen zij op zoek. Toen Accent me voorstelde om naar NOWJOBS over te schakelen, had ik mijn twijfels. Ik had toch al een uitzendbureau? Na enkele gesprekken stemde ik in, want NOWJOBS zou alles vlotter doen verlopen.”

Tijd en werk bespaard

Tina startte in februari 2023. “Heel eerlijk? In het begin vreesde ik dat ik meer werk zou hebben dan vroeger. Ik dacht dat ik nieuwe vacatures zou moeten aanmaken voor dezelfde functie, lange cv’s zou moeten checken en sollicitatiegesprekken zou moeten afnemen. Het tegendeel was waar! Ik kan vacatures voor dezelfde functie

eenvoudig opslaan en hergebruiken. Per vacature krijg ik gemiddeld vijftien reacties, en dat binnen het half uur. Die reacties kan ik bovendien snel screenen: in het profiel van elke sollicitant zie ik onder andere hun eerdere werkervaring, reviews van vorige werkgevers en hoeveel de sollicitant mij ongeveer zal kosten.”

Zo kan Tina vlot bijverdieners inschakelen.

Werkgevers zoals Tina kunnen hun favoriete bijverdiener zelf selecteren en een contractvoorstel sturen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om het screeningsproces aan NOWJOBS over te laten. “Met Direct Contract selecteren wij bijverdieners die aan jouw vacaturevoorwaarden voldoen”, zegt Tuyen Pham, marketingmanager bij NOWJOBS. “Wanneer jij een Direct Contract-vacature plaatst in de app, stuurt ons

NOWJOBS
78
:

team een contractvoorstel naar de beste bijverdiener. Zonder dat jij extra betaalt.” Welke keuze je als werkgever ook maakt, de administratie kun je aan NOWJOBS overlaten: van Dimona-aangifte tot uitbetaling.

Een planning op maat

De kracht van NOWJOBS ligt in de combinatie van betrouwbaarheid, snelheid en gebruiksgemak. Ook complexe planningen opstellen wordt eenvoudiger. Tina heeft, in het anderhalf jaar dat ze via NOWJOBS flexi-jobbers en studenten zocht, al 50 mensen gevonden en aan het werk gezet. “Doordat bijverdieners in de app hun kalender invullen, heb ik een perfect overzicht van hun beschikbaarheden. Als ik mijn planning maak, kan ik makkelijk zien wie op welke dagen kan werken.”

Het geeft Tina ook het inzicht om efficiënt met de uren van haar vaste medewerkers te schuiven. “Er is minder gedoe over vrije dagen. Vandaag willen steeds meer mensen tijd voor zichzelf, hun familie, vrienden en hobby’s. Als je het allemaal op voorhand vastlegt, is iedereen voorbereid en gemotiveerd.” Zo kan Tina inspelen op belangrijke arbeidstrends, terwijl bijverdieners zich vol energie blijven inzetten.

Een veelzijdig team

De beste bijverdiener is een gemotiveerde bijverdiener. De NOWJOBS-app is daarom niet alleen gericht op studenten, maar op iedereen die wil werken naast studies, vaste job of pensioen. “Een groot deel van de flexi-jobbers is ouder dan 50 jaar”, vertelt Tuyen. “Zij zorgen vaak voor een leuke sfeer en brengen maturiteit naar de werkvloer.” Werkgevers die hun vaste ploeg ondersteunen met leergierige jobstudenten, energieke bijverdieners en ervaren flexi’s die gepensioneerd zijn, kunnen dus rekenen op een divers team.

Tina weet alvast dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. “Verschillende bijverdieners die ik via NOWJOBS leerde kennen, behoren nu tot mijn ‘Favorieten’, mijn vaste poule van flexibele werknemers in de app. Ik kan dus altijd een beroep doen op een ploeg van betrouwbare bijverdieners.” Tina is, samen met ruim 23.000 andere werkgevers, zeker dat ze snel de juiste hulp vindt op het juiste moment.

Ruim 23.000 bedrijven bouwen dankzij NOWJOBS digitaal een flexibele poule op. Hoe?

• In de NOWJOBS-databank staan 500.000 jobstudenten, flexi-jobbers en bijverdieners voor jouw winkel in de rij.

• Via de app vind je vlot nieuwe bijverdieners, maar je schrijft ook makkelijk je eigen medewerkers in.

• De app en het webplatform zijn 24/7 beschikbaar en het NOWJOBS-team staat na de uren en tijdens de feestdagen klaar om je te helpen.

• NOWJOBS is 100% digitaal en neemt al het papierwerk uit jouw handen.

• Je betaalt pas na de shift: registreren en vacatures plaatsen zijn helemaal gratis.

• Van Dimona-aangifte tot uitbetaling: alles is 100% wettelijk in orde.

• Koppel NOWJOBS met de planningstool van bookU. Zo bewaar je het overzicht van al je medewerkers én vind je nieuwe werkkrachten in één tool.

Snel en digitaal studenten, flexi’s en bijverdieners vinden? Dat doe je via NOWJOBS, hét 100% digitale uitzendplatform. Jij plaatst de vacature, wij regelen het papierwerk. Zo bouw je in no time een flexibele poule van bijverdieners op.

Check www.nowjobs.be of registreer je via deze QR-code.

79 Dossier JUNISEPT 2024

Door samen te werken bieden we de klant

een one stop shop

Eén compagnon de route voor al je mensenzaken. Dat is waar Liantis voor staat. De hr-dienstverlener reikt werkgevers totaaloplossingen aan, zowel via eigen ontwikkelingen als via samenwerkingen met externe partijen. Hun partnership met bookU is al enkele jaren een vaste waarde. “Het bookU- en Liantis-DNA ligt dan ook in dezelfde lijn”, vertelt Toon Bronselaer, productmanager bij Liantis. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we de klant administratief volledig ontzorgen.”

Dieter Vanthournout richtte in 2018 vanuit een eigen ervaring als jobstudent in de horeca bookU op. Het doel: een tool ontwikkelen om de administratieve last die komt kijken bij het inzetten van (tijdelijke) krachten te verlichten. Al vrij snel na de oprichting sloegen bookU en Liantis de handen in elkaar. Toon: “We ondersteunen heel wat klanten met onze eigen digitale oplossingen via My Liantis. Maar daarnaast is er een specifieke doelgroep die nood heeft aan een uitgebreide en efficiënte planningstool. Ook die klanten – dat zijn vooral de grotere ondernemingen – willen we totaaloplossingen aanbieden. Daar komt de expertise van bookU in the picture: dankzij hun digitale workforce-managementtool voor planning, administratie en tijdsregistratie, kunnen we onze dienstverlening verbreden.”

BOOKU 80
Toon Bronselaer, productmanager bij Liantis en Dieter Vanthournout, oprichter bookU
“We implementeren in start-up-tempo nieuwe features, zoals de loonkostmanagementmodule.”

BookU-ledenvoordeel

Administratieve flow

De samenwerking tussen Liantis en bookU ontstond voornamelijk vanuit de vraag van gemeenschappelijke klanten. “Onze tool beschikt over een tijdsregistratiemodule”, vertelt Dieter van bookU. “De digitale prikklok berekent zelf hoeveel uren de medewerker heeft gepresteerd. Op het einde van de maand moeten die data natuurlijk wel correct bij het sociaal secretariaat terechtkomen. Door de integratie met Liantis hoeven werkgevers nu niet langer gegevens uit het ene systeem over te tikken in het andere systeem: dat gebeurt automatisch. Dat bespaart heel wat papegaaienwerk, waardoor hun administratieve flow nóg gestroomlijnder verloopt.”

Hetzelfde DNA

Volgens Toon werkt het My Liantis-platform als een geolied ecosysteem. “We ontwikkelen eigen functionaliteiten, maar doen daarnaast een beroep op vaste partners die ons aanvullen waar onze expertise haar grenzen bereikt. Zo creëren we een one-stop-shop, één geïntegreerd geheel waar werkgevers alles terugvinden.”

“Die partners delen hetzelfde DNA”, gaat Toon verder. “Liantis staat bijvoorbeeld heel dicht bij de klant. Letterlijk, met een uitgestrekt kantorennetwerk, maar vooral figuurlijk: we zijn betrokken in hun leefwereld. Een klantenadviseur neemt regelmatig contact op en treedt op als vertrouwenspersoon. Daarnaast betrekken we klanten bij nieuwe productontwikkelingen. Dat aspect vonden we bij bookU terug: ook zij brengen hun klanten rond de tafel. Daarnaast zijn we allebei transparant in onze pricing, communicatie en dienstverlening, en gaan we proactief te werk.”

Met de loonkostmanagementmodule van bookU bereken je eenvoudig je loonkost in functie van je beoogde omzet. Geef de omzet die je wil behalen in, en de tool vertelt je hoeveel medewerkers en uren je daarvoor moet inzetten. Zo weet je meteen of je winkel financieel gezond is. Daarnaast geeft de tool je in enkele kliks de meest efficiënte mix van personeelsbezetting. Haal zo maximaal rendement aan een minimale loonkost. Handig!

Maak jij al gebruik van de alles-in-één-workforcemanagementtool van bookU voor je personeelsplanning, Dimona-aangiftes, tijdsregistraties of flexcontracten? Dan kan je als Buurtsuper.be-lid een jaar lang gratis genieten van de loonkostmanagementmodule. En dat ter waarde van 30 euro per maand! Meer info via info@buurtsuper.be.

“We herkennen dezelfde noden bij onze klanten”, vult Dieter aan. “De laatste jaren zien we bijvoorbeeld een groeiende vraag naar ondersteuning van tijdelijke medewerkers, zoals jobstudenten en flexi’s. Om daar oplossingen voor te voorzien, implementeren en optimaliseren we in start-up-tempo nieuwe features, zoals de loonkostmanagementmodule. BookU schakelt snel. Net zoals Liantis.”

Plannen voor morgen

“Ons partnership verliep de afgelopen jaren heel organisch”, vindt Dieter. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan ons gezamenlijk aanbod voor de Colruyt Retail Partners, dat gaandeweg is geëvolueerd tot een complete ontzorging.”

“Dat willen we in de toekomst zeker doortrekken”, gaat Toon verder. “Zowel op korte als op lange termijn zijn er plannen om onze integratie naar een volgend niveau te brengen. We hopen de platformen nog synergetischer te maken, zodat medewerkersgegevens maximaal uitgewisseld kunnen worden. En uiteraard houden we onze ogen open voor opportuniteiten waar we samen op kunnen inspelen.”

81 Dossier JUNISEPT 2024

Kiezen voor een eigen Carrefour, dat is kiezen voor een eigen winkel met alle kansen op succes. Ben je klaar om de sprong te wagen?

Zet vandaag nog de eerste stap naar jouw eigen zaak!

CONTACTEER ONS

… en wie weet word jij de baas in je eigen Carrefour-winkel.

www.ikwordfranchisenemer.be recruitment_franchising_be@carrefour.com 02 729 24 67

KLAAR OM JE DROMEN TE REALISEREN? START JE EIGEN WINKEL SAMEN MET CARREFOUR.

Beleving in de buurtsuper:

het zit ‘m in de ( ) details

digitale

Bij Carrefour Market Eeklo en Oostrozebeke staat beleving centraal. Voor de klant én de werknemer. Uitbater Yannick Haemers kreeg de liefde voor foodretail met de paplepel mee en vaart vandaag zijn eigen koers. Hoe pakt hij uit met beleving en digitalisering?

Winkelgezichten

De respons op de ludieke content op de social mediakanalen van de Carrefour Market-winkels van Yannick is bijzonder groot. “Het draagt absoluut bij aan de beleving van de klant”, zegt hij. “We plakken met die filmpjes en foto’s een gezicht op onze winkel en dat verlaagt de drempel voor veel klanten. Het is dan ook mijn ultieme tip: werk met foto’s en filmpjes van je medewerkers. Dat trekt aan om verder te lezen en door te klikken. Bij de opening van de winkel in Oostrozebeke plaatsten we een foto van ons startteam online. Resultaat? Veel likes! Gebruik je sociale platformen ook om lokale producten in de kijker te zetten.”

Extra betrokkenheid

Voor de creatieve ideeën geeft Yannick alle credits aan hr-medewerkster Yasmin en zijn medewerkers. “In het begin was het even

zoeken want niet elke medewerker stond te springen om online in de spotlights te staan. Maar door het succes is het enthousiasme groot. Je creëert ook meer betrokkenheid en een fijne groepssfeer, al zat die bij ons al goed. En ja, deze aanpak vraagt iets meer tijd, maar dat loont. Ook zonder groot budget.”

Digitale luik

Winkelbeleving hangt sterk samen met digitalisering voor Yannick. “De Carrefour-app is daar een prachtig voorbeeld van. Je trekt de beleving van de winkel online door met persoonlijke promo’s en spaarpunten. En ook voor het comfort van onze medewerkers digitaliseren we met de Workplace-omgeving van Carrefour. Een soort Facebook voor alle Carrefour-werknemers. Mijn personeel vindt er inspiratie voor socials of events en acties van andere winkels. Een hele fijne basis om op verder te werken!”

CARREFOUR
83 Dossier JUNISEPT 2024

Multipurpose AI-robot ShelfiePro als

gamechanger voor

DeDuCo uit Kortrijk heeft ondertussen 35 jaar ervaring in SALESforce+ automation softwaremet klanten als Nestlé, Soubry en L’Oréal - maar de constante honger naar innovatie blijft. Met Robot ShelfiePro, een multipurpose AI-robot voor retail, zetten ze de toon. “Artificiële intelligentie in de retail is een match tussen een succesvolle en efficiënte winkelbeleving.”

“In 2021 begon onze reis met AI”, vertelt Tom Dujardin, zaakvoerder van DeDuCo. “Met behulp van computer vision creëerden we een perfect store execution tool om onder andere de shelf audit die vertegenwoordigers uitvoeren in winkels te optimaliseren. Via fotoherkenning worden facings en out-of-

stocks gedetecteerd. In 2022 wilden we nog een stap verder gaan: wat als een robot de schappen kon scannen en we daarmee het werk voor zowel retailers als vertegenwoordigers konden verlichten?”

Robots in een uitdagende winkelomgeving

En zo hield DeDuCo in 2022 Robot ShelfiePro boven de doopvont. “Daarmee willen we een toegevoegde waarde bieden voor de huidige uitdagingen van de retailer. Denk aan personeelstekort, loonstijgingen, marges, On Shelf Availability (OSA) en diefstalpreventie. Robot ShelfiePro is daarbij een verhaal in beweging, letterlijk en figuurlijk. Hij rijdt niet alleen de hele winkel rond, we testen de technologie nog voortdurend en sleutelen verder op basis van de noden van de markt. De supermarkt – en bij uitbreiding de volledige retail – is een complexe en uitdagende omgeving. Meer dan een jaar lang liepen er in tien Belgische winkels pilootprojecten met de robot. Dat leverde een schat aan informatie op die ervoor

DEDUCO
84
Tom Dujardin samen met Robot ShelfiePro, een multipurpose AI-robot voor retail.

winkelbeleving

zorgde dat de robottoepassing vandaag een antwoord biedt op de uitdagingen.”

Innovatieve en ondersteunende rol

De ondersteunende rol van de robot situeert zich op vier vlakken: customer experience, marketing, security en shelf scanning. “Voor een goede customer experience zet de robot voornamelijk in op het informeren van klanten en het begeleiden naar producten en promoties. Qua marketing heeft Robot ShelfiePro een uniek cilindrisch beeldscherm – zichtbaar vanuit iedere invalshoek – en een verwisselbaar jasje om extra aandacht te trekken tijdens het rondrijden. Op het vlak van security is de robot uitgerust met een beveiligingscamera die gekoppeld kan worden aan het bestaande CCTV-netwerk. In diefstalgevoelige zones patrouilleert de robot om diefstal te ontmoedigen. Ten slotte draagt de robot bij aan de On Shelf Availability (OSA) Net voor de opening van de winkel scant de robot de schappen om de locatie van elk product te updaten. Het resultaat? Een lijst van alle lege plekken op het schap.”

Return on investment

De modulaire robot wordt ingezet op basis van de eigen noden om zo een maximale ROI te realiseren. “Deze return is gebaseerd op de vier reeds vernoemde pijlers. Eerst en vooral is de robot een leuke eyecatcher of mascotte: een winkel mét robot wordt vaak de favoriet van gezinnen. Op het vlak van marketing worden terugkerende inkomsten gegenereerd via de unieke 360° roterende ledwall en het verwisselbare jasje. En als je weet dat er in de Belgische retail voor maar liefst één miljard euro per jaar gestolen wordt, is het al snel duidelijk dat extra inspanningen qua security worden beloond. Finaal zorgt de On Shelf Availability-controle niet enkel voor een serieuze efficiëntiewinst, ook het aantal out-of-stocks verlaagt. Robot ShelfiePro draagt dus niet alleen bij aan een fijnere klantenbeleving, maar ook aan een hyperefficiënte winkel.”

“Met Robot ShelfiePro krijgen retailers een betrouwbare en efficiënte partner in hun dagelijkse strijd tegen winkeldiefstal en lege plekken op het schap.”
Tom Dujardin van DeDuCo

Boost in de volledige retailketen

DeDuCo blijft verder inzetten op beide doelgroepen: SALESforce+ automation software voor vertegenwoordigers en merchandisers in de fast moving consumer goods (FMCG) én innovatieve AI-robots voor de retail. En die twee versterken elkaar. “Retailers hebben via de robot een schat aan shelf data per productcategorie die ze kunnen verkopen aan leveranciers”, vertelt Tom. “Die beschikken dan over snellere en accuratere informatie, waardoor ze meteen weten bij welke winkel ze prioritair moeten langsgaan ter ondersteuning. Onze robots zijn dus niet alleen een innovatieve gamechanger in winkelbeleving, ze zorgen ook voor een boost in de volledige retailketen.”

Interesse in deze innovatieve AI-technologie? Meer info en contact via sales@shelfiepro.be.

85 Dossier JUNISEPT 2024

“Wil je je klanten verschillende thuisleveringsopties aanbieden?

Dan kunnen franchisers een rol spelen” cruciale

Click & Collect, Same Day Delivery, Next Day Delivery … Klanten willen uit verschillende leveringsopties kunnen kiezen. Om al deze opties aan te bieden – en dat op een rendabele, duurzame en sociale manier te organiseren –botsen supermarkten echter op grote uitdagingen. Toch is Roeland Ruelens, marketingmanager Benelux bij Shopopop, overtuigd dat het kan. “Maar dan moet je het logistieke proces wel herdenken. Ook de franchiser speelt daarin een belangrijke rol.”

41% van de consumenten is bereid om meer te betalen voor thuislevering op de dag zelf. En meer dan de helft geeft aan stress te ervaren over het levermoment: wat als ik niet thuis ben wanneer de bezorger komt? “Retailers die op de kar van thuislevering springen, moeten dus rekening houden met deze bezorgdheden”, zegt Roeland Ruelens van Shopopop. “Klanten willen een snelle service waarbij ze zelf een tijdsvenster kunnen kiezen. De winkel moet zich ook aan die belofte kunnen houden: volgens onze bevraging leidt een pakketje dat niet op het beloofde uur arriveert het vaakst tot ergernis.”

En daar stopt het niet: “Als retailer wil je natuurlijk zo kostenefficiënt mogelijk te werk gaan, bij voorkeur op een duurzame manier. Dan heb ik het niet alleen over het milieu, maar ook over sociale duurzaamheid: warme ontmoetingen waarbij de bezorger niet gehaast is omdat het volgende pakketje al ligt te wachten.”

Limieten

“De huidige thuisleverdiensten schieten altijd wel op een punt tekort”, vindt Roeland. “Zo is Quick Commerce heel snel, maar allesbehalve sociaal, schaalbaar en realiseerbaar buiten de stad. Andere vormen van delivery boeten dan weer in op snelheid of stiptheid. Of ze geven de klant onvoldoende mogelijkheden om een tijdsvenster voor de levering te kiezen.”

Netwerk inzetten

Toch is een droomscenario, waarbij klanten eigen keuzes kunnen maken én waarbij de retailer dit kan organiseren op een efficiënte, duurzame en schaalbare manier, niet onmoge-

SHOPOPOP
86

lijk. “Waarom maken we niet gebruik van het netwerk dat al aanwezig is? Elke dag zijn er miljoenen verplaatsingen in België. Er is dus altijd wel iemand onderweg van A naar B – bijvoorbeeld als woon-werkverkeer – op het moment dat ook een levering een (deel van) die route moet afleggen. De mensen die toch al onderweg zijn, kunnen we dus perfect inschakelen om leveringen te doen.” Dit principe wordt crowdshipping genoemd. En het heeft tal van voordelen.

Roeland: “Een bestelwagen die een route aflegt langs afleverpunten, kan nooit overal op hetzelfde uur bezorgen. Problemen onderweg? Dan

Het Shopopop-platform biedt een flexibel, duurzaam én sociaal alternatief voor thuislevering.

Particuliere bezorgers die al op de baan zijn, pikken de bestelling op aan het lokale winkelpunt en leveren het af bij de eindklant in ruil voor een kleine vergoeding.

Sinds 2021 kan je in België gebruikmaken van Shopopop. Door extra samenwerkingen met retailers, kon het bezorgplatform in april dit jaar verder uitbreiden: Shopopop is nu over in heel België actief!

ontstaat er een hele ketting van vertragingen. Bij crowdshipping daarentegen brengen verschillende particulieren pakketjes naar hun bestemming. Op piekmomenten zet je meer bezorgers in, in rustigere periodes vermijd je overcapaciteit. Het is kostenbesparend – je moet geen voertuigen aankopen of personeel aanwerven – duurzaam – je creëert geen extra ritten – én sociaal. De bezorgers zijn namelijk mensen uit de buurt. Dat maakt het persoonlijk.”

De rol van de franchiser

Met het Shopopop-systeem kunnen franchisers bovendien een grotere rol spelen in het thuisleververhaal. “Heel wat supermarktketens bieden één of meerdere vormen van e-commerce aan.

De rol van de franchiser in dat verhaal, verschilt: zij worden niet altijd betrokken. Nochtans leert onze ervaring dat franchisers net een enorme meerwaarde kunnen zijn bij thuislevering. Door te leveren via crowdshipping vanuit de buurtsuper, verloopt dit proces namelijk uiterst snel en nauwkeurig”, legt Roeland uit. “En daar plukt de lokale winkel ook zélf de vruchten van!”

Meer weten?

Scan de QR-code en ontdek hoe jij de omzet van jouw supermarkt kan verhogen met de flexibiliteit van crowdshipping.

in de winkel Next Day Delivery Same Day Delivery Quick Commerce Leave a Caddy 7/7 Abonnement THUISLEVERING
Ophalen
keuze ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 87 Dossier JUNISEPT 2024
De klant krijgt meer en meer

Meer beleving, minder afval

De beleving van een supermarkt begint en eindigt ... op de parking.

Een gebruiksvriendelijke, functionele én vooral propere parking zorgt voor een aangename winkelervaring. Hoe die beleving in verband staat met sluikstorten en zwerfvuil? Het blijkt een op- en neerwaartse spiraal te zijn. Mooimakers legt de link via onderzoek bloot en tipt hoe je jouw parking netjes houdt met de wetenschap in het achterhoofd.

Een nieuw onderzoek van Mooimakers bevestigt dat de beleving van een omgeving impact heeft op zwerfvuil- en sluikstortgedrag van mensen. Beleving, emotie en gedrag hangen sterk samen: hoe we ons voelen beïnvloedt de beleving en dat stuurt ons gedrag. Lopen je klanten over een parking vol platgetrapte blikjes en wegwerpverpakkingen? Dan zijn ze minder snel geneigd om hun eigen afval in de vuilnisbak enkele meters verderop te gooien. Een negatieve beleving van de omgeving zorgt voor negatieve acties en soms zelfs normovertredend gedrag. En ook omgekeerd. Wanneer je een nette, fijne omgeving voorziet en gewenst gedrag faciliteert – je bakent

“Beleving, emotie en gedrag hangen sterk samen: hoe we ons voelen beïnvloedt de beleving en dat stuurt ons gedrag.”

je parking af, zorgt voor zichtbare, propere vuilnisbakken en geen gaten in het wegdek van de parking – is de kans groter dat mensen zich conformeren aan de geldende normen. Een propere en fijne parking kan dus een krachtig instrument zijn om zwerfvuil en ander storend gedrag te weren.

Een negatieve beleving van de omgeving zorgt voor negatieve acties. Maar ook omgekeerd.

Geuren en kleuren

Beleving valt op verschillende manieren te definiëren. Een emotionele beleving is bijvoorbeeld niet hetzelfde als de zintuiglijke beleving van een bepaald moment. Afval op de parking van de buurtsuper kan klanten boos maken, maar ook misselijk door de geurhinder of het

MOOIMAKERS 88

Met de informatie die je in de belevingsscan verzamelt, creëer je een lijstje met concrete to-do’s die problemen aanpakken en zo de beleving verbeteren.

slordige zicht. De optelsom van al die belevingen samen bepaalt de totaalbeleving van een plek. Een optelsom waarbij een negatieve ervaring met afval ervoor kan zorgen dat mensen de supermarkt met een minder goed gevoel betreden.

Een propere en fijne parking kan een krachtig instrument zijn om zwerfvuil en ander storend gedrag te weren.

Om in te spelen op de zintuiglijke beleving van een straat, parking of wijk, werkte stad Genk in samenwerking met Mooimakers een project uit op basis van neuromarketing. De stad verspreidde een aangename citroengeur als nudge – een subtiele aanpassing in de omgeving die het gedrag moet beïnvloeden – op plaatsen met vuilnisbakken. Genk gaf aan dat de aangename geurbeleving in een verbetering van de openbare netheid resulteerde, onder andere doordat meer mensen hun afval in de vuilnisbakken gooiden. En propere straten zorgen er dan weer voor dat ook anderen een positieve beleving hebben en zodoende hun afval in een vuilnisbak achterlaten. Een soort van spiraal waarbij je het gedrag van mensen subtiel probeert te sturen om het gewenste resultaat te krijgen.

Beleving en digitalisering hand in hand Om extra in te zetten op beleving en efficiënter om te springen met deze inzichten, ontwierp Mooimakers de belevingsscan. Het is een onderdeel van de monitoringsmodule die al een tijdje bestaat. Daarin hou je op eenvoudige wijze de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstorten op een bepaalde locatie bij met kwantitatieve data. De nieuwe belevingsscan diept die data uit om op problematische plekken maatregelen te treffen. Het instrument om die maatregelen te bepalen, is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst rond onder andere lawaaien geurhinder, het gevoel van veiligheid en anonimiteit op een plek. Met die informatie creëer je een lijstje met concrete to-do’s om aan te pakken.

3 concrete tips

1 2 3

Plaats visuele aanwijzingen (maar niet te veel).

Een bordje waarop staat dat je je vuilnis in de geschikte vuilnisbak moet gooien, doet vermoeden dat je er als uitbater mee bezig bent. Een poster met de boodschap “Zorg jij er ook voor dat onze parking proper blijft?” zet tegelijkertijd in op het community-gevoel. Te veel belerende bordjes roepen dan weer eerder negatieve gevoelens op.

Plaats vuilnisbakken op de juiste plaatsen.

Bij de in- en uitgangen, aan de fietsenstalling of op plaatsen waar bezoekers doorgaans hun afval achterlaten. Zorg dat er geen verborgen plekjes zijn waar er zwerfvuil en/of sluikstort achtergelaten kan worden.

Ken je buurt.

Weet je dat er veel hangjongeren op je parking komen na sluitingstijd? Zorg dan dat de vuilnisbakken geleegd zijn of gebruik exemplaren die je makkelijk binnenrolt na de werkdag. Of werk eventueel met een slot om misbruik te vermijden.

Nog tips nodig of benieuwd naar de belevingsscan? Check www.mooimakers.be.

89 Dossier JUNISEPT 2024

3 podcasts over

en beleving

Podcasts kunnen een bron van inspiratie, motivatie en kennisverrijking zijn. Met een overvloed aan opties kan het wel lastig zijn om de juiste podcast te vinden. Geen zorgen, wij brengen enkele boeiende podcasts over digitalisering en beleving onder de aandacht.

De Modern Retail Podcast is een podcast over de retailsector. Elke donderdag interviewt Cale Guthrie Weissman leidinggevenden over hun groei- en marketingstrategieën. Het resultaat? Een reeks boeiende gesprekken die zich richten op de moderne ontwikkelingen en uitdagingen binnen de retail.

Onze luistertip: Wing CFO Shannon Nash on why 2024 is “the year of the drone”. Volgens Shannon Nash, CFO van Wing, is 2024 ‘het jaar van de drone’. Wing is een Amerikaans drone-bezorgbedrijf dat momenteel samenwerkt met bedrijven zoals Walmart en DoorDash. Wat denk jij? Binnenkort ook in België?

Voorproevers is een podcast van VRT MAX die met verwondering en een open blik auteurs of makers interviewt over hun werk. Een boek, documentaire of podcast, ze maken een eigenzinnige keuze uit het non-fictie-aanbod. Over mens, maatschappij, technologie, geschiedenis, wetenschap en dus ook digitalisering!

Onze aanrader: het gesprek over ‘Het digitale dilemma’, een reeks die journalist Tim Verheyden maakte voor VRT MAX. De digitale wereld is een speeltuin, maar het is er niet altijd aangenaam vertoeven. Ligt een AI-systeem dat de mens in alles overtreft binnen handbereik? En zo ja, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Bruno Wyndaele vraagt het aan Tim.

Wil je meteen allerlei podcasts ontdekken?

PreventiePraat is een podcast vol inspiratie en inzichten voor een gezonder, veiliger en gelukkiger werkleven. Ontdek praktische inzichten en verhelderende gesprekken over onderwerpen zoals re-integratie, ziekteverzuim, retentie, deconnecteren, hybride werken of de impact van AI op de bedrijfscultuur.

In aflevering #1: Klantbeleving & welzijn met AI legt Steven van Belleghem uit waarom bedrijven zowel efficiëntie door AI als menselijke interactie moeten omarmen om ‘magical moments’ te creëren. Volgens Van Belleghem ligt de toekomst van klantbeleving in een synergie tussen AI en de menselijke factor. Bedrijven die enthousiaste medewerkers, een cultuur van klantgerichtheid en een openheid voor innovatie koesteren, zullen het best geplaatst zijn om succes te behalen in een steeds meer competitieve markt.

Open Spotify, iTunes of een andere app op je telefoon waarmee je een podcast kan luisteren, geef een relevante zoekterm in en ga op ontdekking! De podcasts op deze pagina vind je via Spotify.

LUISTERTIP MEER INKOMSTEN Genereerextraomzetdoorminderweg tegooien.90%vanjeproductenzijn verkochtbinnendedag! BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voegjebij5.243winkelsentoverwatje normaalweggooitomineenextrainkomst. GROENERE PLANEET Geefjouwzaakeenmilieubewustimago enzetjeinvooreengroenereplaneet. NIEUWE KLANTEN Treknieuweklantenaandankzij extrazichtbaarheidviadeapp. Verkoop producten terwijl je de rekken leegmaakt! Registreer je winkel via de QR-code toogoodtogo.be/buurtsuper VERKOOP JE OVERSCHOT EN STRIJD ZO MEE TEGEN VOEDSELVERSPILLING TGTG_025_B2B_ad_002.indd 22-1136-SuperMAG-april-2022_cover.indd 1-3
90

Creëer een lokale online community

Gebruik sociale media zoals Facebook en Instagram om een community te bouwen.

Je kunt er vervolgens met je klanten communiceren, events aankondigen en speciale aanbiedingen publiceren.

• Exclusieve aanbiedingen

Bied kortingen of acties aan die alleen beschikbaar zijn voor communityleden. Dit moedigt aanmelding en actieve deelname aan.

• Feedback en discussieforums

Geef je klanten de mogelijkheid om feedback te leveren en te discussiëren over hun wensen. Op die manier verhoog je hun betrokkenheid.

• Lokale leveranciers in de schijnwerpers Promoot lokale producten om de lokale economie te steunen en de kwaliteit van je aanbod te tonen.

• Lokale evenementen en workshops Organiseer evenementen zoals kooklessen of productdemonstraties in je winkel en kondig die exclusief aan via je online platform. Dit bevordert de betrokkenheid en geeft je klanten een extra reden om naar je winkel te komen.

Zo versterk je je band met de lokale gemeenschap, verhoog je de klantloyaliteit én maak je de winkelervaring persoonlijker. Een effectieve manier om digitalisering en beleving te integreren, met directe impact op klanttevredenheid.

Extra tip:

Benut ook de content van Buurtsuper.be en Superbuurt op sociale media. Deel onze artikelen en promotiemateriaal op je eigen kanalen om je content actueel en relevant te houden!

MAGAZINE VOOR DE FOODRETAIL

SuperMAG is het leukste magazine binnen de zelfstandige foodretail.

Wens je jouw product of dienst aan onze lezers kenbaar te maken? Neem dan meteen contact op met onze accountmanager Yannick Muls via yannick.muls@buurtsuper.be of 0476 78 30 12.

We zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je verhaal te brengen: een redactionele bijdrage in het magazine, aangevuld met een bedrijfsvideo en/of onlinecampagne? We denken graag met je mee.

Dossier oktober: HR in de retail

Voor de volgende editie van SuperMAG werken we aan een boeiend dossier rond human resources en personeelsbeleid in de retail.

Heeft jouw bedrijf of organisatie expertise in dit domein? Of ...

heb je zelf een suggestie voor een leuk thema of onderwerp?

Laat het ons dan zeker weten.

TIP
MAG HÉT
EXTRA HANDEN NODIG? zelfstandige snel handen te vinden valt steekt het handje toe. werkloze, deeltijds laaggeschoolde een en wij belonen je forfaitaire premie. 201 EN N° 202.01 215x285+4 NL v1.indd 2 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL TIP: wacht niet te lang, want onze nummers raken steeds sneller uitverkocht! MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL APRIL 2022 SuperMAG verschijnt keer per jaar in februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PPPBBelgië(N)-Belgique SuperMAGiseeninitiatiefvanBuurtsuper.be, deUNIZO-organisatievansupermarktenenspeciaalzaken. 30 JAAR GROEI DANKZIJ VERS AnnekeVanKerrebroeckenFilipSabbe(ADLede) Eenproperebuurt! Met Red Lion Alexander Hendrickx DOSSIER dieTrotsopvanons inkomst. QR-code of toogoodtogo.be/buurtsuper OVERSCHOT 10/01/2022 10:59 APRIL 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01 Sociaal Fonds helpt jou en je personeel met extra handen. Niet letterlijk, maar wel met premies! personeel vinden, valt niet altijd mee. Bied een langdurige werkloze laaggeschoolde een bediendencontract aan en wij belonen je met een forfaitaire premie. werknemers financieel steunen door een tussenkomst in de kinderopvang Sociaal Fonds? Dit is mooi meegenomen! Nieuwsgierig geworden? GA NAAR sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be EN DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN 215x268_HR.indd 10/11/2022 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL FEB/MRT 2023 SuperMAG verschijnt keer per jaar februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PBPP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. FAN VAN DE DUURZAME BUURTSUPER Niet Nu Laura DOSSIER Duurzaamheid DE PERFECTE PUZZEL VAN SPAR LIER Interview met Steven Stouten en Tim Anthonis FEBRUARI/MAART 2023 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL 14/02/2023 15:31
Tip!
Dossier 91 JUNISEPT 2024
Bron: ChatGPT

De perfecte courgette :

blinkend, stevig en licht elliptisch

Veel groenten en fruit die de reis van grond tot mond afleggen, passeren in ons land langs de REO Veiling in Roeselare. Dé plek bij uitstek voor expertise rond een 70-tal groenteen fruitsoorten. Productmanager Jurgen De Braekeleer schaaft onze kennis over de courgette graag bij.

Als productmanager heeft Jurgen vooral contact met de telers. Aan productkennis dus geen gebrek. “Er bestaan zo’n twintig soorten courgettes, op de veiling bieden we er een zestal aan. De lange groene is natuurlijk het bekendst. Maar je hebt ook gele en witte exemplaren, en courgette de Nice met een ronde vorm. De horeca is de laatste tijd ook vragende partij voor fleurs de courgettes, omdat die zo mooi presenteren. De witte courgette wint vooral de laatste jaren aan populariteit door Noord-Afrikaanse en zuiderse invloeden.”

Uniek in Europa

Een van de grootste verschillen tussen de Belgische courgette en de buitenlandse variant? De sortering. “Onze courgettes worden per stuk verkocht. Dat is op zich al uniek in Europa. Bij ons krijg je voor vijf kilo veertien stuks.

VLAM EXPERT
De REO Veiling verkoopt haar courgettes onder twee kwaliteitslabels. Naast ‘Flandria’ produceren verschillende Belgische courgettetelers onder het REO-kwaliteitslabel ‘Fine Fleur’.
92

In Zuid-Europa krijg je achttien stuks voor hetzelfde gewicht. Belgische telers dienen dus bij voorkeur zwaardere courgettes te leveren aan de handel waardoor ze een dagje langer aan de plant hangen.”

Kwaliteit troef

De REO Veiling verkoopt haar courgettes onder twee kwaliteitslabels. Naast Flandria – een kwaliteitslabel dat milieubewuste teelt, kwaliteit en versheid hoog in het vaandel draagt – produceren verschillende Belgische courgettetelers onder het REO-kwaliteitslabel Fine Fleur. “Zo’n tien telers werken onder dit kwaliteitslabel”, vertelt Jurgen. “Ze telen hun courgettes in serres, het jaar rond. Zo heb je géén product-

“Veel telers willen weten waar hun producten naartoe gaan: de opvolging is veel persoonlijker. Een courgette met een verhaal, dus!”

Jurgen De Braekeleer, productmanager REO Veiling

beschadiging door wind of hevige regen. Daar zijn courgettes heel gevoelig voor. Fine Fleur-courgettes zijn de primussen onder de courgettes en worden met vakkennis en passie geteeld op familiale land- en tuinbouwbedrijven in jouw buurt. Ongeveer 1 miljoen van de 30 miljoen courgettes die op jaarbasis worden aangevoerd op de REO Veiling, dragen dit hoge kwaliteitslabel. Deze courgettes liggen meestal in de betere groente- en fruitwinkels. Veel telers willen daarbij graag weten waar hun producten naartoe gaan: de opvolging is veel persoonlijker. Een courgette met een verhaal, dus!”

Goed weer voor bestuiving

De courgette komt oorspronkelijk uit het zuiden en houdt daarom van warme weersomstandigheden. “Het meest uitdagende aan deze teelt? Het weer. Veel telers planten bloemenweides rond de courgettes voor meer bestuiving van hommels en bijen. Onmisbaar voor deze groente. We zien ook meer en meer specialisering en schaalvergroting bij de actieve leden-coöperanten van de REO Veiling. Het globale aantal actieve REO-producenten daalde in de laatste jaren, maar hun aangevoerde volume bleef jaarlijks op nagenoeg hetzelfde peil, te weten: in totaal ongeveer 40 miljoen verpakkingseenheden. In het gevarieerd REO-assortiment van lokaal en duurzaam geteelde groenten en fruit stond courgette vorig jaar op de 9e plaats in de top 10 van belangrijkste REO-producten qua jaaromzet.”

Elliptisch en stevig

Hoe herken je een lekkere courgette? Jurgen schetst het perfecte plaatje. “Een gezonde courgette blinkt, heeft een stevige poep en is licht elliptisch van vorm. Je moet nu niet als een gek aan alle courgettes beginnen te voelen (lacht). Een lichte aanraking en de vorm zeggen vaak genoeg. Als je zo’n courgette tussen vijf en twintig graden bewaart, blijft die makkelijk twee weken goed. Je mag ze zeker ook stapelen, zolang de temperatuur maar goed zit!”

JUNISEPT 2024 93

Op tour bij de boer

94

Dankbare supergroente

Wist je dat de courgette ook wel bekend staat als de gezonde superheld onder de groenten? Calorie- en koolhydratenarm, veelzijdig én voedzaam. De mediterrane groente is lekker in soepen, gevuld (met vlees, kaas of andere groenten), pastasauzen, salades ... Je gebruikt de courgette zowel koud als warm. Een ontzettend dankbaar product!

95
JUNISEPT 2024

Nieuwe promotiecampagne van VLAM zet

biovoedingin het zonnetje

Biologische producten zijn een sterk groeiend segment in de supermarktsector. Daarom besloot VLAM om de Bioweek opnieuw te organiseren én om een nieuwe campagne voor bio uit te rollen.

Consumenten worden steeds bewuster van hun voedingskeuzes en de impact daarvan op hun gezondheid en op het milieu. Geen wonder dat biologische producten een groeiend segment in de supermarktsector vormen. Voor buurtsupermarkten bieden biologische producten niet alleen een kans om aan deze vraag te voldoen, maar ook om zich te onderscheiden en een loyale klantenkring op te bouwen.

De Bioweek zet bio in de spotlights

Begin juni vond vond in heel België de Bioweek plaats, een uitgelezen moment om jong en oud te inspireren om nóg vaker voor bio te kiezen. Het doel? Bij de consument het bewustzijn rond bio vergroten door de voordelen van biologische voeding en productie te belichten. Bio betekent immers voor kiezen voor meer duurzaamheid! De Bioweek was een gezamenlijk initiatief van de hele biosector dankzij VLAM (Vlaams Centrum voor Agroen Visserijmarketing) en zijn Waalse evenknie Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité).

Nieuwe biocampagne

Tijdens de Bioweek lanceerde VLAM ook een nagelnieuwe promotiecampagne rond bio met als centrale slogan ‘Bio. Da’s sowieso goed gekozen’. De boodschap? Proef bio en ontdek het mooiste wat de aarde te bieden heeft. Lekker, 100% natuurlijk en goed voor jou en de planeet. Op tal van toffe affiches kon je deze boodschap spotten. Daarnaast promoten frisse radiospots en filmpjes bio intensief op radio en sociale media.

De troeven van bio

De bioconsument is trouw en geïnteresseerd in gezonde en duurzame voeding. Bovendien toont hij interesse in de verbinding van voedsel met de aarde en al wat leeft. In de land- en tuinbouw vertrekt bio van een vruchtbare, levende bodem. De bioboer behandelt de teelten met natuurlijke gewasbescherming en met dierlijke biomest en/of

96 VLAM CAMPAGNE

natuurlijke compost. De Europese biowetgeving verbiedt immers chemisch-synthetische gewasbescherming en kunstmest.

De bioconsument is trouw en geïnteresseerd in gezonde en duurzame voeding.

Alle bioproducenten volgen de instructies van deze Europese bioverordening stipt op. Die verordening beschrijft hoe bio werkt, van zaaien tot verpakken. Minstens één keer per jaar komt er een externe controleur langs. Want een consument moet vertrouwen kunnen hebben in wat hij koopt. Zo weet je zeker dat het product volledig volgens de biowetgeving geproduceerd is. Het woord ‘biologisch’ in combinatie met het EU-biolabel op het etiket biedt de garantie dat de bioregels gerespecteerd zijn.

Bio in cijfers

De biomarkt in Vlaanderen lijkt een inhaalbeweging te maken na de stagnatie in 2022. Ondanks de voedselinflatie werd in België 1,2 miljard euro aan bio uitgegeven. Van juli 2022 tot juni 2023 stegen de totale biobestedingen met 13%, en zelfs met 21% bij verse biovoeding. Het bioaandeel groeide dan ook van 3,4% naar 3,5%. Het aandeel verse biovoeding steeg van 4,9% naar 5,4%. Hiermee lijken de biobestedingen opnieuw aan te knopen met de groeiende trend van voordien.

In absolute cijfers overtreft de Vlaamse biomarkt de Waalse. Per capita besteedt de Waal nog wel flink meer aan bioproducten dan de Vlaming, maar de kloof wordt kleiner.

De kloof tussen wat de Vlaming en de Waal besteedt aan bioproducten wordt kleiner.

Het aantal biokopers stagneert of groeit lichtjes voor de meeste categorieën, behalve voor fruit en eieren. Per persoon wordt meer vlees, vis en brood gekocht, maar biozuivel en eieren daalden in volume. De frequentie van het kopen van bio steeg dan weer.

Het prijsverschil tussen bio en gangbaar verkleint met name voor de verse producten in de productkorf. De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal, gevolgd door het gespecialiseerde kanaal (o.m. bakkers, slagers en ook BioPlanet). Hard discount groeit sterk voor verse voeding maar niet voor bio. De hoeve en de boerenmarkt zijn kleiner maar hebben wel de meeste biologische producten in het assortiment. Eén op de drie producten is daar biologisch (bij hard discount is dit slechts 1,4%).

Bron: GfK Belgium in opdracht van VLAM op basis van de aankopen van 6.000 Belgische gezinnen.

97 JUNISEPT 2024

Gezonde toppers in het winkelrek

Een sportieve zomer met Stoffels Tomaten

2024 wordt dé sportzomer van de eeuw. Verwacht je aan pleinen vol joelende supporters, een BBQ met vrienden en samen in de zetel – en op het randje van je stoel – onze Rode Duivels, wielrenners en olympische helden aanmoedigen. Wie meer dan klaar is voor zo’n sportieve topzomer? Stoffels Tomaten!

Met tomaten van topkwaliteit en toffe zomerconcepten wacht Stoffels Tomaten ongeduldig op het startschot van de zomer. Helemaal klaar om alle supporters te ondersteunen met gezond eten. En ze leren ons genieten van de tomaat in al zijn lekkere, sappige en voedzame facetten.

Toma’box in sportoutfit

De Toma’box – een home dispenser gevuld met een kilo knapperige snacktomaten – is ondertussen stevig ingeburgerd in veel Vlaamse huishoudens. Speciaal voor deze sportzomer werd de verpakking omgetoverd tot een Sport-box met kleurrijke sporticonen.

STOFFELS TOMATEN
98
Ben jij klaar om onze Rode Duivels en olympische kampioenen aan te moedigen? Stoffels Tomaten zet ons op de goede weg met de Sport-box.

“Hiermee trek je in het winkelrek de aandacht van jong en oud en stimuleer je gezond snacken bij de consument”, vertelt Paul Stoffels. “Een item dat niet kan ontbreken in je winkel, en ook op sportclubs en kantoren gaat de box deze zomer voor olympisch goud!” Voor de vulling van de Sport-box is er heel wat keuze: van rode of gekleurde tomaten tot Santa-type-tomaten of cherrytomaten. Zoet, knapperig en lekker lang houdbaar.

Not just a pretty face

De Sport-box is gemaakt uit duurzaam karton en voorzien van een klein venster voor het beste zicht op de tomaten. Moeilijk om aan te weerstaan als je er voorbijloopt. Na gebruik recycleer je de Sport-box integraal bij het oud papier. Of nog beter: hergebruik de leuke doos vol grappige voetbaliconen voor legoblokken of ander klein speelgoed.

Warmlopen voor de Toma’muse

Een unieke aardbeivormige tomaat met een diepe paarsrode kleur? Je weet dat we het over de Toma’muse hebben. Vrij nieuw op de markt, maar een absoluut succes bij tomatenkenners. Door de kruidige smaak en het vaste vruchtvlees is de tomaat ideaal voor warme gerechten. Zei iemand daar BBQ? De marinade en het recept voor Toma’muse op de grill worden standaard meegeleverd in een mooi kartonnen kuipje. Voor de echte grillmasters is er ook een aluminium schaal die zo op de BBQ kan.

Toma’dor, Belgisch honingzoet

Deze koning van de smaak blijft een topper in het Stoffels-assortiment. Sprankelend zoet,

Troeven voor de winkelier

✛ Tomaten bomvol smaak mét lange houdbaarheid

✛ Eyecatchers in je winkel

✛ Duurzaam én Belgisch

✛ Eens geproefd, voor altijd verkocht

met een lekkere crunch en een mooie trospresentatie. De Toma’dor is verkrijgbaar in verschillende maten. “Deze zomer zetten we de kistjes van 1,5 kilogram graag in de kijker”, vertelt Paul Stoffels. “Die presenteren prachtig in de winkel en de consument is er door de lange houdbaarheid een week of twee zoet mee.”

Een must-have voor deze feestelijke sportzomer. En voor wie de Toma’dor-tomaten liever los en kroonloos heeft, is er de draagbare kubus van 300 gram. Evenveel kwaliteit, maar handiger voor onderweg, tijdens een pauze of als snack bij het aanmoedigen van onze nationale sporthelden!

De Toma’muse wordt stilaan een vaste waarde bij de BBQ én in zomerse gerechten.

Stoffels Tomaten ondersteunt retailers graag rond smaakmakende tastings, knappe displays ... Neem contact op met het salesteam via sales@stoffels-tomaten.be of +32 (0)3 664 83 23

Toma’dor, Belgisch honingzoet Tip!
JUNISEPT 2024 99

Nieuw op t schap

Come a casa® wordt groener

In april lanceerde Come a casa® een 100% plantaardige lasagne bolognese. Net zo lekker en even betaalbaar als de klassieke variant én bovendien verpakt met 85% minder plastic. Smullen zonder schuldgevoel!

Oddlygood® lanceert haverdesserts

Het Finse plantaardige merk Oddlygood® brengt een assortiment haverdesserts op de markt. De Dreamy Desserts zijn beschikbaar met een bessen-, citroen- en karamelsmaak. De desserts zijn zacht, kant-en-klaar, 100% plantaardig én glutenvrij.

JOZO: jodiumzout met een snufje Mondriaan

In april kreeg het jodiumzout van JOZO een tijdelijke nieuwe verpakking – met een knipoog naar kunstenaar Piet Mondriaan – en een mooi metalen bewaarblik. Met deze kunstzinnige erfgoedcampagne zet JOZO het vakmanschap van zoutwinning in de kijker.

100% natuurlijke Zwitserse ijskoffie van Emmi

Met High Protein- en Double Zero voegt Emmi CAFFÈ LATTE twee nieuwe gekoelde koffies toe aan zijn assortiment. Voor elk moment van de dag is er nu een gepaste 100% natuurlijke Zwitserse ijskoffie, gemaakt van echte koffiebonen en verse Zwitserse melk.

PRODUCTNIEUWS
100

Butterfly gazpacho: zonnige smaken

uit Andalusië

Het Belgische soepmerk Butterfly lanceert een 100% natuurlijke gazpacho. Deze klassieker uit de Spaanse keuken is een perfecte mix van rijpe tomaten, knapperige komkommers en sappige paprika’s. Op smaak gebracht met een vleugje knoflook, een scheutje extra vierge olijfolie en een snuifje zout.

experimenteert met nieuwe smaken

In 2023 vestigde het Scandinavische True Gum zich op de Belgische markt. Ze maken er ons van bewust dat reguliere kauwgom synthetisch rubber bevat. True Gum lanceert nu twee nieuwe smaken in zijn gamma: True Gum Mango en True Gum Mints Peach. De kauwgom en pastilles zijn 100% plasticvrij, plantaardig én suikervrij.

Perrier

bruist nog meer

Maison Perrier, de recente uitbreiding van het Franse watermerk Perrier, lanceert een eerste lijn van frisse, bruisende drankjes. Met een assortiment energiedranken, mocktails en gearomatiseerde waters schrijft Perrier een nieuw hoofdstuk in zijn iconische geschiedenis.

food trend

Vergeet klassieke groenten en traditioneel fruit: de trend van gefermenteerde voedingswaren is hier om te blijven. Fermentatie is een proces waarbij suikers worden afgebroken door bacteriën en gisten. Het verbetert de houdbaarheid én zorgt voor een aantal gunstige bacteriën (probiotica) in de darmen. Kefir, tempé, kombucha, miso maar ook zuurkool (!) en probiotische yoghurt zijn misschien wel de bekendste voorbeelden. Deze producten, geliefd om hun probiotische krachten, zijn niet alleen gezond maar ook hip. Ideaal als je jouw klanten eens wilt prikkelen met iets anders.

JUNISEPT 2024 101

Aanbevolen :

Heethoofdburger

van Carrefour Market Eeklo

Liefhebbers van bier en burgers kunnen sinds kort genieten van de ‘Heethoofd-burger’ in Eeklo. Het gerecht is het resultaat van een samenwerking tussen café-brasserie Torenhof, Brouwerij 9900 en Carrefour Market Eeklo.

“De burger is geïnspireerd op Heethoofd, een lokaal donker bier. Het gerecht bestaat uit een mengeling van runds- en varkensvlees, op smaak gebracht met een kruidenmengeling die aansluit bij het karakter van het bier”, vertellen slagers David Hellinckx en Jarne De Clerck van Carrefour Market Eeklo. “Toen we Brouwerij 9900 contacteerden om eens langs te komen om onze lokale leveranciers in the picture te zetten op onze socials, kwam alles in een stroomversnelling.”

Laura Verfaillie, van café-brasserie en feestzaal Torenhof, zag de socialmediapost. Ze kocht de burgers aan via Carrefour Market Eeklo en maakte een smakelijk gerechtje. “We werken al nauw samen met Brouwerij 9900 en sprongen mee op de kar. We serveren onze Heethoofd-burger tussen een lekker broodje met zelfgemaakte mosterdsaus, rode ui,

gekaramelliseerde spekjes en groene en witte asperges”, aldus de chef-kok.

Inclusief bier en dessert

“We besloten om er meteen een menu van te maken”, zegt Thomas Haeck, medezaakvoerder van Torenhof. “Zo serveren we de burger met een Heethoofd-biertje van Brouwerij 9900 en voegen we er als dessert ook een sabayon met toets van het bier aan toe.”

Gilles De Beule en Nathan Gryp van Brouwerij 9900 gingen het burgermenu proeven. “Het zoethout en de subtiele karameltoets van ons bier passen heel goed bij het vlees van de burger, de spekjes, de frisse asperges en pittige mosterdsaus”, klinkt het bij de brouwers. Van een win-win-win gesproken!

Ook iets leuks gedaan met jouw team? We horen het graag! Laat het ons weten via info@buurtsuper.be

102 ACHTER DE SCHERMEN

WIJ DRAGEN ELK KIND OP HANDEN.

Het Sociaal Fonds helpt uw personeel een extra handje(s) met premies voor hun kinderopvangkosten.

DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN: sociaalfonds201.be en sociaalfonds202-01.be

Belgische Confederatie van de Broodbakkerij BanketbakkerijChocoladebewerking IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w. SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.