SuperMAG december 2022

Page 76

MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL DECEMBER 2022 SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar in februariapriljunioktoberdecember |Afgiftekantoor Antwerpen X | P209546 | PB-PP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. JONG EN GEK VAN DE FOODRETAIL
ENERGIECRISIS Expert aan het woord DOSSIER Digitalisering
Robbe Leijnen (Proxy Delhaize Lummen)

NOOD AAN KINDEROPVANG?

Het Sociaal Fonds helpt uw personeel een extra handje(s) met premies voor hun kinderopvangkosten.

PREMIEAANVRAAG IN: sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be

SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01 Belgische Confederatie van de Broodbakkerij BanketbakkerijChocoladebewerkingIJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

Digital with a human touch

Welke impact heeft digitalisering op onze retail en het profiel van onze winkelbedienden? Tijdens een druk bijgewoond webinar in volle coronaperiode was het advies van Steven Van Belleghem: ‘Probeer het operationele zoveel mogelijk te automatiseren en gebruik technologie om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken.’ Maar hét verschil als buurtsuper maak je vooral met de menselijke factor.

Op de tweedaagse met professor Gino Van Ossel heeft ons bestuur zich gebogen over een andere vraag: ‘Wat doet digitalisering met het profiel van onze winkelmedewerkers?’ Hogeschool PXL koppelde hier een kwantitatief onderzoek aan met meer dan 200 werkgevers. Vrijwel alle respondenten beklaagden zich over de krapte op de arbeidsmarkt. Meer specifiek werd de vrees uitgesproken dat de winkelmedewerker van de toekomst een tandje zal moeten bijsteken op vlak van flexibiliteit, veerkracht, leervermogen en commercieel inzicht.

Recent namen ook 35 zaakvoerders van buurtsupermarkten en speciaalzaken deel aan onze inspiratietours in Amsterdam. Cor Hospes, een bekende Nederlandse spreker, predikte een Copernicaanse revolutie op vlak van ons HR-beleid. Als we jonge rekruten willen vinden, houden én motiveren, zullen we vooral aandacht moeten hebben op wat zijzelf willen bereiken. En dan pas kijken of die interesses matchen met de werkgever.

Tijdens onze recente Facebook Live-uitzending, waarbij moderator en VRT-nieuwslezer Xavier Taveirne vanop de sofa in het midden van een buurtsuper lokale gasten ontving, werd eens te meer de meerwaarde van buurtsupers in de verf gezet. Met een toffe ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en een menselijke benadering. Zó maken buurtsupers het verschil in onze digitale, snel evoluerende, complexe, geglobaliseerde, en o zo onzekere wereld.

Luc Ardies

Directeur Buurtsuper.be

www.facebook.com/buurtsuperunizo www.buurtsuper.be

DECEMBER 2022 3
“In een digitale, snel evoluerende, complexe, geglobaliseerde, en o zo onzekere wereld maken onze buurtsupers het verschil met hun menselijke benadering.”

Colofon

Dit magazine is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.

Redactieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Oplage: 4.000 ex. - verschijnt 5 keer per jaar Secretariaat en abonnementen: Yentl Peelman, 02 212 26 22

Directeur Buurtsuper.be: Luc Ardies

Redactie: Nele Schoofs, Zinnig

Fotografie: Medialife

Vormgeving: Kapitan, www.kapitan.be, 011 22 72 57

Advertenties: Yannick Muls, 0476 78 30 12

V.U.: Buurtsuper.be

Buurtsuper.be

Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Wij verdedigen hun collectieve belangen, inspireren en ontzorgen hen door een aangepast aanbod van individuele diensten en adviezen.

Lid worden van Buurtsuper.be?

Neem contact op via info@buurtsuper.be of schrijf meteen € 500,94 (€ 414 excl. btw) over op BE35 4263 1182 2137 (UNIZO-lidmaatschap incl.) en je bent een jaar lid vanaf het moment van betaling.

Inhoud DECEMBER 2022 6 Voor jou in de bres Energiebeleid: crucialer dan ooit 7 Zero Emission Solutions 2 energie-experts aan het woord 10 Klantencase IZEN Laadpalen en zonnepanelen 12 Superbuurt Weekend van de klant 14 Buurtsuper van het jaar De winnaars en leukste acties 18 Superbuurt De buurtsuper is er altijd voor je 20 Op de koffie met … Sectorconsulente Sarah 22 Inspiratie Doe meer met je social media 24 Gluren bij de buren Vers: next level 18 Coverstory Een buurtsuper runnen op je twintigste? Robbe bewijst dat het kan 44 26 Actueel Nieuws uit de sector 28 Nieuw in de buurt De nieuwste buurtsupers 34 Open voor Oekraïners VDAB ondersteunt succesverhalen 36 PMO-mentoropleiding Efficiëntiewinst dankzij praktijkgerichte winkelsituaties 38 Healthy Fresh Groentevakman 2022 42 Lang leve de virtual influencer Ontmoet Esther Olofsson 4
DOSSIER 70 Digitalisering en automatisering 54 Buurtsuper goes digital Opportuniteiten en efficiëntiewinst 55 Column Van ‘groene’ vissen tot virtuele influencers 56 In zee met Localty Spar Halen geeft social media uit handen 58 Flexi-jobbers en studenten NOWJOBS onderzoekt drijfveren 60 Coca-Cola vergroent CO2-neutraal tegen 2040 62 Loomis SafePoint Veiliger en slimmer cashmanagement 66 Robot Robbie Vast contract in AD Delhaize-winkels 68 Digitale koploper Minder verspilling, extra klantenbinding 47 In de kijker Christiane: 50 jaar in dienst 70 Vergeten groenten Rammenas, pastinaak en zoete aardappel 72 Op tour bij de boer Koudere temperatuur, grotere pastinaak 76 Lekker van bij ons Duroc d’Olives: mals, gezond én lekker 78 Le Gruyère AOP Een ode aan wilde kruiden en kaas 82 Gesmeerde samenwerking SPAR Lambrechts Herne over Croustico 84 Lokale verankering Carrier opent vestiging in België 89 Smeva lanceert Arrondi Innovatief ‘juwelenkistje’ 52 DECEMBER 2022 5

Energiedossier nog steeds prioriteit

Als belangenorganisatie springt Buurtsuper.be dagdagelijks in de bres voor haar leden. Uiteraard staat het energiedossier nog altijd hoog op onze agenda.

Buurtsuper.be en UNIZO hebben de laatste maanden continu bij de federale en Vlaamse regeringen aangedrongen op steunmaatregelen voor ondernemers. Nu er meer duidelijk is over de voorwaarden, geven we graag een kort overzicht. Op onze site www.buurtsuper.be vind je de meest recente info en uitgebreide adviezen.

1. Vlaamse energiesteun

Deze steun moet het verlies dat onze leden lijden, door de sterk verhoogde energiefacturen, deels compenseren. Op onze site kan je een document downloaden met de voorwaarden, uitbetalingsmodaliteiten en een concreet voorbeeld, dat door Buurtsuper.be werd samengesteld op basis van een aantal uiteenlopende praktijkcases.

2. Vlaamse

overbruggingslening

Om de buurtsupers en speciaalzaken te helpen bij hun energietransitie is er een overbruggingslening die tegen bijzonder gunstige voorwaarden kan worden afgesloten (1,5% rente). Het maximaal ontleenbare bedrag wordt op korte termijn opgetrokken van de huidige 200.000 euro naar 750.000 euro. Tegelijk wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt, waarbij maximaal 2 miljoen euro kan worden ontleend, met een looptijd van zes jaar.

3. Vlaams impulsprogramma energietransitie

Om de energietransitie in bedrijven te versnellen, komt er vanaf volgend jaar een geïntegreerd Vlaams impulsprogramma om bedrijven te informeren, adviseren en begeleiden. Het impulsprogramma voorziet onder meer investerings-

steun om de meerkosten van bepaalde ecologische investeringen te helpen opvangen.

4. Federale accijnsverlagingen Buurtsupermarkten genieten ook een federale accijnsverlaging die volgens onze berekeningen gemiddeld 2.000 euro zou kunnen opleveren. Dit wordt direct op de facturen berekend voor november 2022 tot en met maart 2023.

5. Federale maatregelen die de personeelskost verlichten Naar aanleiding van de opeenvolgende indexaanpassingen op de lonen, werd beslist om de werkgeversbijdragen te verminderen. Een deel van de ‘extra’ sociale patronale bijdragen zal worden kwijtgescholden, voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Of anders gezegd: waar je normaal gezien de volle pot aan patronale bijdragen zou moeten betalen in die kwartalen, zal je nu 7,07% minder moeten betalen. Bovendien werd beslist dat jobstudenten tot 600 uren (in plaats van 450 uren) kunnen bijklussen zonder verlies van hun fiscaal gunstig statuut.

Buurtsuper.be-leden kunnen ook terecht op de UNIZO Energielijn. Je vindt er een antwoord op je (energie)vragen en je krijgt uitvoerig advies over de energiecrisis. www.unizo.be/energielijn.

VOOR JOU IN DE BRES
Tip! 6

Hoge energiekosten?

2 Energy Managers geven ! tips

We voelen het allemaal in onze portemonnee: de huidige energiecrisis vraagt veel van onze financiële voorraden. Ook ondernemers halen de broekriem aan om de komende maanden met zekerheid door te komen. Wij laten Yasmine Awada en Dirk Knapen, Energy Managers bij Zero Emission Solutions, aan het woord over de problematiek die nu speelt. Welke technologische oplossingen zijn er? En welke investeringen zijn er in buurtsupers nodig om te verduurzamen voor de toekomst?

Als Energy Managers krijgen jullie vast veel vragen over de energiecrisis. Wat is jullie kijk op de huidige situatie? Yasmine: “Het is allemaal heel overweldigend, zowel voor particulieren als voor kleine en grote bedrijven. De energieprijzen zullen zich op termijn wel stabiliseren, maar we verwachten niet dat ze teruggaan naar het niveau van voor de crisis. Momenteel zien we wel een dalende tendens in de gas- en elektriciteitsprijzen door de milde temperaturen van dit najaar. Ook de gasvoorraden zijn nog steeds goed gevuld en worden amper tot niet aangesproken. De gemiddelde vulgraad van de Europese voorraden is 96% en daardoor is het risico op een tekort aan gas deze winterperiode klein.

EXPERT AAN HET WOORD ZES
“Zonnestroom produceren op je eigen site is dé aanrader bij uitstek, omdat zonnepanelen een budgetstabiel alternatief bieden aan grootverbruikers.”
DECEMBER 2022 7
Yasmine Awada, Energy Manager ZES

ketel, etc. Voor de grotere maatregelen moet je de gebouwschil aanpassen. Goede isolatie is van groot belang. Niet enkel in de muren, maar vooral in het dak. Daar gaat de meeste warmte verloren. Koepels kun je vervangen door zonnebuizen of zelfs daglichtverlichting via optische vezels. Ook beglazing en schrijnwerk vergen de nodige aandacht. In de zomer kan daar veel warmte door binnenkomen en in de winter isoleert zelfs drievoudig glas minder goed dan een gewone stenen muur.”

Maar we moeten ook klaar zijn voor het opkomen van koude periodes in de komende weken. Ervaring leert ons dat de beweging in energieprijzen heel moeilijk te voorspellen is.”

Dirk: “Helaas laten we enorm veel potentieel aan hernieuwbare energie onbenut. De zon stuurt ons elk jaar 30.000 TeraWattuur (TWh) aan gratis energie. We importeren ongeveer 700 TWh aan energie en, door efficiëntieverliezen en het gebruik van aardgas en petroleum als grondstof voor de industrie, verbruiken we daar op dit moment ongeveer 450 TWh van. Het lijkt er dus op dat we meer dan voldoende energie ter beschikking hebben als het op zonne- en windenergie en waterkracht aankomt. De uitdaging ligt erin om deze met juiste investeringen en opslag optimaal te benutten.”

Hoe kunnen ondernemers zich indekken voor de grote kosten?

Dirk: “Een ondernemer kan zowel kleine als grote maatregelen treffen. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld het verlagen van energieverbruik door ledverlichting te plaatsen, maar ook energiezuinige koelkasten en diepvriezers, het installeren van timers op de HVAC-technieken (Heating, Ventilation, Air Conditioning), het isoleren van de leidingen van de verwarmings-

Yasmine: “Belangrijk is vooral om het totaalplaatje te bekijken. In eerste instantie is het goed om je energie-efficiëntie te optimaliseren en een duurzaamheidsstrategie uit te werken. Zo breng je het volume van korte en lange termijn in kaart. In tweede instantie kijk je best naar wat er mogelijk is op jouw site. Hierbij denk ik dan vooral aan zonnepanelen als

Opties te over voor kleine en grote maatregelen: ledverlichting, energiezuinige toestellen, timers, isolatie, zonnebuizen, dagverlichting, goed isolerende beglazing, schrijnwerk, ...

gemakkelijkste optie, maar ook aan windenergie, batterijen en biovergisters. In derde instantie kun je ook inzetten op CPPA’s (Corporate Power Purchase Agreements), waarbij je stroom geïnjecteerd op een van je sites verbruikt op een andere. Of elektriciteit van een extern project of coöperatieve aankoopt. Bedenk wel: niet alle stroom kan gedekt worden met hernieuwbare energie. Dit wil zeggen dat je een goede economische en ecologische keuze moet maken wat betreft traditionele energiecontracten. Opslag en sturing zijn bovendien essentieel.”

Is er een bepaalde technologie die je aanraadt om zo groen mogelijk de toekomst in te gaan?

Yasmine: “Van alle technologieën zijn wind- en zonne-energie vandaag de goedkoopste oplossingen. Zonnestroom produceren op je eigen site is dé aanrader bij uitstek. Op dit moment betalen zonne-installaties zich binnen

EXPERT AAN HET WOORD ZES
“We laten enorm veel potentieel aan hernieuwbare energie onbenut.”
8

twee tot vier jaar terug, zeker bij winkels met wat koeling die harder moet werken naarmate het buiten warmer is. De wachttijden voor nieuwe installaties lopen vandaag wel op vanwege de enorme vraag. Hetzelfde geldt voor CPPA’s. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod, omdat ze een budgetstabiel alternatief bieden aan grootverbruikers.”

Heb je een groot dak of terrein, maar wil je niet zelf investeren in zonnepanelen?

Dan is derdepartijfinanciering the way to go!

Dirk: “Voor winkeliers die een groot dak of een parkeerterrein hebben, maar niet zelf willen of kunnen investeren in zonnepanelen, is derdepartijfinanciering the way to go. Bij voldoende productie kun je overwegen om hen de batterijen van hun eigen voertuigen aan de

winkel te laten opladen. Warmtepompen zijn trouwens ook waardevol. Die kunnen zowel warmen als koelen en zijn compatibel met zonnepanelen. Wie eigen parkeerplaatsen heeft, kan ook denken aan de bouw van zonnecarports. Dan is de stap naar het voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bijna evident.”

Waar kunnen winkeliers te rade gaan als ze hun zaak willen vergroenen? Wat is een goed beginpunt?

Yasmine: “Je kunt altijd terecht bij beroepsorganisaties zoals UNIZO en Buurtsuper.be, maar ook bij onafhankelijke studiebureaus zoals Zero Emission Solutions. En dit kan eventueel met de steun van lokale overheden. Je kan ook naar ondersteuning informeren bij lokale energiehuizen, intercommunales, koepelorganisaties, steden, gemeenten en provincies. Alle wegen leiden naar Rome. Het belangrijkste is dat we er geraken!”

“Maak een goede economische en ecologische keuze wat betreft traditionele energiecontracten.”
Yasmine Awada, Energy Manager ZES
9

Op zoek naar meer

duurzame energie

Dat energie ook in de buurtsupers en speciaalzaken een druk besproken topic is, verbaast niemand. Zéker niet met de verplichte elektrische laadmogelijkheden op de parking in het achterhoofd. Samen met Zero Emission Solutions (ZES) en IZEN tekenden we een voordelig project uit rond laadpalen en zonnepanelen voor alle leden. Een ondernemer die meteen op de kar sprong? Giel Piessens van Carrefout Market in Waarschoot. De reden? Die ‘extra mile’ voor de klanten die ze graag lopen.

Dat Giel mee aan het hoofd staat van de Carrefour Market in Waarschoot is eerder een toevalligheid dan een uitgestippeld plan. “Ik ben getrouwd met de kleindochter van de eigenares van de winkel”, steekt Giel van wal. “Mijn schoonmama stuurt ook de administratie aan. Een viertal jaar geleden vroegen ze mij of ik de toekomst van de winkel mee wilde uittekenen. Na een korte carrière in de horeca als kok, ben ik gewoon gesprongen. En ik heb nog geen moment spijt gehad”, geeft hij mee.

Duurzame toekomst

De toekomst die Giel mee wil uitzetten is zonder enige twijfel duurzaam. “Intern borrelde het idee van zonnepanelen al een tijdje. Een supermarkt verbruikt best wat energie. Denk maar aan koelingen en verlichting. Zonnepanelen stonden daarom dus bovenaan ons verlanglijstje. Maar door de positie van ons dak is dat geen simpele klus. En toen zag ik in het SuperMAG van Buurtsuper.be het project rond zonnepanelen én laadpalen.

“De begeleiding door IZEN was méér dan correct in alle fases.”
Giel Piessens, Carrefour Market Waarschoot
PROJECT ZONNEPANELEN EN LAADPALEN IZEN 10

De laadpalen vormden voor ons – op dit moment – wél een haalbaar project. De bal ging daarna eigenlijk vrij snel aan het rollen.”

Verplichte laadpunten 2025

Na veel vlotte communicatie, plaatste IZEN in november uiteindelijk vijf laadpalen, goed voor tien oplaadpunten op de parking van de Carrefour Market. “Vanaf 2025 moet elke parking met een bepaalde grootte elektrische laadpunten voorzien. Zonder tijd te verliezen, wilden we die service in 2022 nog aan onze klanten aanbieden. We hebben ook een van de grootste parkings in Waarschoot. De buurt profiteert dus ook van die service. We plaatsten de laadpalen ongeveer in het midden van de parking, niet op de topplaatsen voor de deur, maar net iets verder. Dat kwam voor de installatie en de bekabeling ook veel beter uit. En zo kan iedereen komen laden. Niet alleen klanten, maar ook omwonenden die geen eigen laadpaal hebben.”

Groeiend succes

Of de nieuwe laadinfrastructuur een succes is? “Zeker weten”, vertelt Giel. “In de eerste week hadden we al twintig laders. Zonder daar eigenlijk veel reclame voor te maken. De palen zijn ook vrij goed zichtbaar vanaf de straatkant. De positieve reacties van de klanten vertellen ons dat het de investering waard is. Ik voel dat het gebruik van de laadpalen nog gaat groeien in de komende maanden. Ook met meer en meer elektrische bedrijfswagens op de baan, merken we dat niet iedereen een laadmogelijkheid heeft thuis. Daar willen we het verschil maken.”

Correcte begeleiding

Het stopt niet bij laadpalen voor Giel van Carrefour Market Waarschoot. “Binnenkort bekijken we de mogelijkheid van zonnepanelen opnieuw. Want die willen we, absoluut. Het zou

super zijn om in groene stroom te voorzien, ook voor de elektrische laders. Daarvoor zitten we zeker opnieuw samen met IZEN. De begeleiding was méér dan correct in alle fases: van de communicatie tot de installatie en nazorg. Een betrouwbare partner voor de toekomst dus.”

Jérémie Mouriaux, Delhaize Chez Madeleine De Haan

900 m2 zonnepanelen

Bij Jérémie Mouriaux van Delhaize Chez Madeleine De Haan speelt duurzaamheid altijd een rol. Zowel in de winkel als in de mentaliteit van zijn werknemers. Dit jaar plaatste hij – in samenwerking met IZEN – maar liefst 900 vierkante meter zonnepanelen op het dak van de recent vernieuwde supermarkt aan de kust. “Door een kleine rekensom te maken, weet ik dat mijn terugverdientijd in dit verhaal vijf jaar is. Op termijn hoop ik dat bijna 20% van onze energie in de winkel uit die zonnepanelen zal voortvloeien. IZEN vormde voor mij een professionele partner waarvan ik zeer tevreden ben. Mijn tip aan andere ondernemers? Speel geen paniekvoetbal op energievlak, maar onderneem vanuit vogelperspectief actie waar kan.”

“We hebben een van de grootste parkings in Waarschoot. De buurt profiteert dus ook van de nieuwe laadpalen.”
Giel Piessens, Carrefour Market Waarschoot
“Speel geen paniekvoetbal op energievlak, maar onderneem vanuit vogelperspectief actie waar kan.”
DECEMBER 2022 11

Dit was het Weekend van de klant2022

Maar liefst 685 winkels namen deel aan het Weekend van de klant op 1 en 2 oktober. Samen deelden ze 510.480 attenties uit aan hun klanten. Het was bovendien het ideale moment om het startschot te geven van de verkiezing van de Buurtsuper van het jaar 2022.

De lekkere attentie – de nieuwe Natuurboterwafel van Jules Destrooper met een laagje pure Belgische chocolade – zat mooi verpakt in de look-and-feel van de verkiezing én riep klanten op om voor hun favoriete buurtsuper te stemmen.

Elke deelnemende winkel ontving naast de attentie ook een promotiepakket met een winkelaffiche, 1.500 kaartjes en toegang tot een digitaal communicatiepakket. Met dit materiaal konden ze hun klanten oproepen om op hun winkel te stemmen via de store locator op www.superbuurt.be.

Winnaars van de Super Jackpot maakten kans op één jaar gratis boodschappen, een ballonvaart voor acht personen en Jules Destrooper-koekjesdozen.

Puike prijzenpot

Wij creëerden zelf ook massale trafiek naar www.superbuurt.be via een paginagrote advertentie in De Zondag en een sterke onlinecampagne. Bezoekers die op hun favoriete buurtsuper stemden, maakten kans op één jaar gratis boodschappen. Dit jaar kon je bovendien een ballonvaart voor acht personen – aangeboden door Jules Destrooper – winnen en 32 metalen Jules Destrooper-koekjesdozen in het thema ‘Magritte’.

Een bezoek bij je buurtsuper smaakt altijd naar meer

SUPERBUURT WEEKEND VAN DE KLANT
Vind de deelnemende winkels via www.superbuurt.be Ga tijdens het Weekend van de Klant op 1 en 2 oktober langs bij je buurtsuper en ontvang een gratis pakje Natuurboterwafels met een laagje pure Belgische chocolade van Jules Destrooper. Kroon jouw favoriete buurtsuper tot
van het jaar’ via www.superbuurt.be
maak kans op één jaar gratis
‘Buurtsuper
en
boodschappen
12
Hendrik Draye, zaakvoerder van Carrefour Market Herent overhandigt Luc Ardies een attentie en een kaartje met oproep om te stemmen.

Laurence Depondt, Accountmanager Jules

Jules Destrooper is in deze campagne onze gewaardeerde partner. Laurence Depondt, Accountmanager Jules Destrooper: “Als Belgisch familiebedrijf willen we via onze deelname de lokale handelaar ondersteunen, de band met de eindconsument versterken en aantonen dat Jules Destrooper, ondanks haar lange bestaan, ook voldoende vernieuwing brengt. We namen dan ook met veel plezier deel aan deze campagne. En met succes. Zo hebben we tijdens het Weekend van de klant maar liefst 510.480 pakjes uitgedeeld van onze nieuwe Natuurboterwafels met chocolade, onze allergrootste innovatie in meer dan 130 jaar! Deze grootschalige actie biedt ons een enorme opportuniteit om consumenten van verschillende leeftijden onze koekjes te laten (her)ontdekken en tegelijkertijd de sector te ondersteunen.”

Tip!

Het Weekend van de klant vindt volgend jaar plaats op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023. Noteer jij deze datum alvast? We hopen opnieuw op jullie hartverwarmende enthousiasme te mogen rekenen!

Enkele cijfers

685 deelnemende winkels 4.254

deelnamepakketten (verdeeld onder alle deelnemende winkels) 64.473

Win 1 jaar gratis boodschappen!

Win 1 jaar gratis boodschappen!

Win 1 jaar gratis boodschappen!

Bedank je buurtsuperfavoriete via superbuurt.be!

Bedankbuurtsuperjefavoriete via superbuurt.be!

Speel mee met de jackpot viawinsuperbuurt.be één jaar boodschappen!gratis

Win 1 jaar gratis boodschappen! Bedankjefavoriete sbuurtsupervia uperbuurt.be!

Speelmeemetdejackpot viasuperbuurt.be enwinéénjaargratis boodschappen!

Speelmeemetdejackpot viasuperbuurt.beenwinéénjaargratis boodschappen!

Super Jackpotdeelnames waarmee je een Jules Destrooper-koekjesdoos, een ballonvaart (aangeboden door Jules Destrooper) of één jaar gratis winkelen kon winnen

21.634 bedankjes voor de deelnemende buurtsupers 1.661.010 consumenten bereikt via social media en consumentensites Bedank je favoriete buurtsuper via superbuurt.be
Een initiatief van
“Deze actie biedt ons de opportuniteit om consumenten van verschillende leeftijden onze koekjes te laten (her)ontdekken én de sector te ondersteunen.”
Destrooper
DECEMBER 2022 13

Buurtsuper van het jaar: de winnaars

Dit zijn ze dan, dé Buurtsupers van het jaar 2022! Deze zes winkels kregen de meeste stemmen van hun klanten en mogen zich voor eeuwig ‘Buurtsuper van het jaar 2022’ noemen.

We geven per enseigne heel graag de top drie want de buurtsupers op de 2e en 3e plaats verdienen minstens een eervolle vermelding!

Albert Heijn

Winnaar: AH Willebroek

2e plaats: AH Hasselt

3e plaats: AH Elisabethlaan

Alvo

Winnaar: Discount Sonck

2e plaats: Van Eccelpoel

3e plaats: Broekmans B2

Carrefour

Winnaar: Carrefour Market Diepenbeek

2e plaats: Carrefour Market Scheldewindeke

3e plaats: Carrefour Market Mere

Delhaize

Winnaar: AD Willebroek

2e plaats: AD Genappe

3e plaats: AD Frasnes-lez-Gosselies

SPAR Lambrechts

Winnaar: SPAR Wijchmaal

2e plaats: SPAR Express Peer (Lint)

3e plaats: SPAR Express Oostnieuwkerke

Spar Colruyt Group

Winnaar: SPAR Denderwindeke

2e plaats: SPAR Lichtaart

3e plaats: SPAR Grivegnée

Alle winnaars

– zowel de gouden, zilveren als bronzen – krijgen een leuke sticker voor op hun inkomdeur. Zo zien ook de klanten hun overwinning!

SUPERBUURT BUURTSUPER VAN HET JAAR
- WINNAAR 2022BUURTSUPER VAN HET JAAR Bedankt voor jullie stemmen! www.superbuurt.be 22-1203-Buurtsuper-stickers-BS-vh-jaar-2022-2.indd 12/12/2022 - 2e PLAATS 2022www.superbuurt.be BUURTSUPER VAN HET JAAR Bedankt voor jullie stemmen! 22-1203-Buurtsuper-stickers-BS-vh-jaar-2022-2.indd - 3e PLAATS 2022www.superbuurt.be BUURTSUPER VAN HET JAAR Bedankt voor jullie stemmen! 22-1203-Buurtsuper-stickers-BS-vh-jaar-2022-2.indd 12/12/2022 14
AD
SPAR Denderwindeke Carrefour Market Diepenbeek Discount Sonck - WINNAAR 2022BUURTSUPER VAN HET JAAR Bedankt voor jullie stemmen! www.superbuurt.be 22-1203-Buurtsuper-stickers-BS-vh-jaar-2022-2.indd DECEMBER 2022 15
Willebroek Carrefour Market Diepenbeek AH Willebroek SPAR Wijchmaal

Buurtsuper van het jaar:

In oktober liep de verkiezing van de Buurtsuper van het jaar 2022. Heel wat buurtsupers gingen er alvast helemaal voor!

Maar liefst 685 deelnemende winkels probeerden hun klanten dit jaar opnieuw te overtuigen om op hun buurtsuper te stemmen. Van Albert Heijn, Alvo en Carrefour over Delhaize, SPAR Lambrechts en Spar Colruyt Group. De buurtsupers met de meeste stemmen – een per enseigne – werden verkozen tot Buurtsuper van het jaar.

We ontwikkelden en verdeelden het nodige promomateriaal – een centrale attentie, affiches, kaartjes en een digitaal communicatiepakket – maar jullie konden uiteraard ook zelf acties op poten zetten. En dat gebeurde massaal!

Deze buurtsupers gingen er alvast helemaal voor om hun klanten te overtuigen om zo veel mogelijk voor hun buurtsuper te stemmen. Hoe ga jij volgend jaar de strijd aan?

Facebook en instagram, maar ook de fysieke winkel waren de ‘place to be’ om stemmen te ronselen.

SUPERBUURT BUURTSUPER VAN HET JAAR
16

de leukste acties

DECEMBER 2022 17
Carrefour Market Mere

De buurtsuper is er

altijd voor je!

Buurtsuper.be organiseert het hele jaar door ‘Samen bouwen aan een superbuurt’, een b2c-campagne om de troeven van de buurtsuper in de kijker te zetten. We doen dit via vier piekmomenten en belichten daarbij telkens een andere troef. Eind november zetten we de belangrijke maatschappelijke rol van de buurtsuper in de kijker op een originele manier.

We installeerden een sofa in AD Willebroek en lieten mensen uit de buurt vertellen welke rol die buurtsuper in hun leven speelt. De gesprekken werden geleid door moderator en VRT-nieuwslezer Xavier Taveirne. Hij pikte ook enkele klanten uit de winkel en liet hen spontaan getuigen over hoe belangrijk de buurtsuper voor hen is.

Ontmoetingsplek

We vroegen aan Xavier hoe hij de dag ervaren heeft. “Er wordt vaak gezegd dat de buurtwinkel

een maatschappelijke rol speelt en lokaal verankerd is, maar het was zo hartverwarmend om hier vandaag te ontdekken dat dat ook echt zo is. Ik ben de hele dag omringd door mensen. Dus ik besef niet hoe sommigen kunnen vereenzamen. En dan niet één maar drie keer in de week boodschappen komen doen voor dat sociale contact. En dat is helemaal oké. Omdat de winkelmedewerkers het ook gewoon fijn vinden dat je langskomt.”

18

“Er wordt vaak gezegd dat de buurtwinkel een maatschappelijke rol speelt. Het was zo hartverwarmend om hier te horen dat dat ook echt zo is.”

Xavier Taveirne, moderator en VRT-nieuwslezer

Klanten van AD Willebroek werden door Xavier uitgenodigd om in zijn ‘woonkamer’ te getuigen over hoe belangrijk de buurtsuper voor hen is.

Wisselwerking

“Het is ook echt knap hoe verenigingen en vzw’s financiële en praktische steun krijgen van zo’n buurtsuper. En in ruil hier dan boodschappen komen doen. Of de parking komen opruimen met hun leden. Die wisselwerking en hoe je elkaar kunt versterken in een lokaal netwerk, vind ik heel mooi.” Wat is voor hem de definitie van een buurtwinkel? “Een buurtsuper is een ontmoetingsplek waar mensen toevallig ook kunnen winkelen. En dat klinkt misschien gek, maar er gebeurt zoveel meer.”

Altijd vriendelijk Xaviers ouders waren ook ondernemers. Ze baatten 40 jaar lang een horecazaak uit. Zo’n café had indertijd ook een belangrijke maatschappelijke rol. “We woonden boven de zaak en ik herinner me dat ik op een dag van de schoolbus meteen naar mijn kamer was gegaan. Mijn vader heeft me aan mijn oren getrokken en me verplicht om iedereen in het café een hand te geven én daar mijn huiswerk te maken. Ik heb daar wel onmiddellijk geleerd hoe belangrijk het is om altijd vriendelijk te zijn tegen iedereen. En ook altijd oprecht geïnteresseerd te zijn in wat een ander te vertellen heeft. Je moet mensen in hun waarde laten en hun sterktes in de verf zetten. En ik heb de indruk dat Frederic, de zaakvoerder, dat hier heel goed doet.”

Herbekijk!

Bekijk de interviews via ons Vimeo-kanaal vimeo.com/buurtsuper of op onze site. Check www.buurtsuper.be of scan de QR-code!

SUPERBUURT MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE BUURTSUPER
19

Op de koff ie met

Sarah, onze sectorconsulente

Sarah Heeman is sectorconsulente bij het Sociaal Fonds. Van opleiding is ze eigenlijk kinesitherapeute. De goesting om de pijn of zorgen van mensen te verlichten, is nog altijd haar grootste drijfveer.

Sarah studeerde Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de UGent. Zes jaar lang werkte ze als zelfstandig kinesitherapeute in een groepspraktijk. Toen ze de kans kreeg om samen met haar echtgenoot Nicolas Vergeylen de familiezaak – een Alvo in Denderleeuw –

over te nemen, twijfelde ze geen seconde. “Ik zei de kinepraktijk met pijn in het hart vaarwel,” vertelt Sarah. “Want ik deed dat heel graag. Sommige patiënten behandelde ik zes jaar lang. Dat schept een band. Maar hoe meer we spraken over de overname van de winkel, hoe meer zin we erin kregen.”

20-koppig team

In 2018 nemen Nicolas en Sarah de zaak over van Nicolas’ moeder en nonkel. Piepjong en zonder enige ervaring in de sector. Dé grootste uitdaging blijkt de aansturing van het 20-koppige team. Begin 2019 volgen ze daarom het ‘Me & my team’-traject bij PMO. Een praktijkgerichte opleiding

“Het is onze rol om uitdagingen te detecteren en te matchen met de juiste adviseur of opleidingsverstrekker.”
20 OP DE KOFFIE MET SARAH

voor leidinggevenden. “We wilden vooral een niveau tussen ons en onze medewerkers creëren want het was best zwaar om alles gedaan te krijgen. Onze oudste zoon Arthur heeft uren in zijn maxicosi in de winkel gelegen”, glimlacht Sarah. Het traject blijkt een schot in de roos en geeft het ondernemerskoppel de ruimte om verder te groeien.

Overname

In 2020 hebben Sarah en Nicolas zelfs plannen om de zaak uit te breiden. Tijdens dat proces lopen ze iemand tegen het lijf die de winkel wil overnemen. “Dat was niet het initiële plan. En voor die beslissing zijn we zeker niet over één nacht ijs gegaan. Na veel wikken en wegen lieten we de zaak over in het voorjaar van 2021.” Sarah heeft op dat moment al twee kinderen en na de zomer is ze het thuiszitten grondig beu. “Ik miste structuur. Ik wilde vooral mensen helpen en iets kunnen betekenen.”

Eigenlijk is Sarah nog steeds een soort van kinesist. Maar in plaats van lichamelijke pijn, verzacht ze nu de groeipijnen van ondernemers.

Hart voor retail “Nicolas vroeg me ooit wat ik zou willen doen als we de zaak zouden verkopen. Toen antwoordde ik dat de retailsector me nauw aan het hart ligt en ik wel ooit voor een organisatie als Buurtsuper.be zou willen werken.”

Zodra er een vacature bij het Sociaal Fonds via Buurtsuper.be gepubliceerd wordt, aarzelt Sarah niet.

Begin 2022 start ze als sectorconsulente. In die functie bezoekt ze supermarkten, speciaalzaken en modewinkels. In de eerste plaats om duaal leren voor te stellen. Maar het

gaat verder dan dat. “We hebben echt mooie jaren gehad in de winkel. Ik deed het supergraag. Maar we hebben ook heel wat moeilijke momenten beleefd. Mijn hart gaat dus echt uit naar al die zaakvoerders. Ik weet hoe zwaar het kan zijn, hoe het soms ploeteren is. En die ervaring gebruik ik. Ik kan me makkelijker in hun rol verplaatsen en inspelen op de noden van elke winkel.”

Motivatieboost

“Hebben je medewerkers een motivatieboost nodig? Of kunnen ze eerder een opleiding klantvriendelijkheid gebruiken? Ligt de uitdaging op het vlak van rentabiliteit en is daar extra ondersteuning nodig? Misschien kunnen de leidinggevenden wat extra handvaten gebruiken?

Het is onze rol om die uitdagingen te detecteren en de retailers vervolgens te matchen met de juiste adviseur of opleidingsverstrekker.”

En soms is dat ook gewoon een luisterend oor bieden. “In mijn tweede maand als sectorconsulente, ben ik zonder afspraak een winkeltje binnengegaan. De dame die me te woord stond was duidelijk wat overstuur. In het midden van mijn uitleg vraag ik of alles ok is met haar. Ze stort in en deelt haar problemen met me. Dat was best wel confron–terend. Ik herkende de uitdagingen. Nicolas en ik hebben er ook ooit voor gestaan. Uiteindelijk heb ik haar haar verhaal laten doen en zelf ook veel verteld. In duaal leren was

ze niet geïnteresseerd maar ze was me wel enorm dankbaar”, vertrouwt Sarah ons toe.

Minder zorgen

Over de vraag wat ze nu het leukste vindt aan haar job, moet ze dan ook niet lang nadenken. “Er terug kunnen zijn voor mensen. En weer iets betekenen.” Eigenlijk is ze dus nog steeds een soort van kinesist. Maar in plaats van lichamelijke pijn, verzacht ze nu de groeipijnen van ondernemers. En dat mag je dus heel letterlijk nemen.

Gouden tip

van Sarah

“Duaal leren – vroeger leren en werken – heeft voordelen voor scholen, studenten én bedrijven. Scholen houden hun studenten gemotiveerd. Studenten kunnen de opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk en bedrijven krijgen de kans om potentiële medewerkers te ontdekken. Ik kom dus heel graag langs om meer te vertellen over de mogelijkheden en financiële stimulansen van het systeem. Maar uiteraard help ik je ook graag verder met alle andere uitdagingen in je zaak waar een praktijkgerichte opleiding misschien wel een antwoord op kan bieden! “

“Ik weet hoe zwaar het kan zijn, hoe het soms ploeteren is. En die ervaring gebruik ik.”
Sarah Heeman
DECEMBER 2022 21

Tonnen

inspiratie

Ons jaartraject social media, waarbij we buurtsupers één jaar lang begeleiden in hun socialmediabeleid, gaat stilaan naar zijn einde toe. De deelnemers kregen wekelijks een leuke post die ze konden delen op hun eigen kanalen. Onze digital marketeer Hestia Perkisas gaf ook heel wat tips én inspireerde met handige video’s.

We geven graag een greep uit de leukste posts. Misschien inspireren ze jou nog om er zelf mee aan de slag te gaan op je socialmediakanalen?

Voor onze ‘Lazy Day’-actie maakten we een video die deelnemers konden delen om hun bereide maaltijden in de kijker te zetten. We koppelden er een ‘pauzeer de video’-spelletje aan. De tekst gaven we ook al mee: ‘Geen zin om te koken op #NationalLazyDay? Geen nood! Zet de video op pauze om te ontdekken van welke van onze bereide maaltijden jij zal smullen. ‘

Op de Internationale Dag van het Bier gebruikten we de dubbelklik van Instagram. Wanneer je dubbelklikte op onze Instagramfoto, kwam er een hartje tevoorschijn. Dat paste perfect in het grijze hartje op de visual.

De ‘Chief’ van Instagram kondigde enkele veranderingen aan. We bekeken zijn statement en maakten een samenvatting.

SOCIALMEDIAJAARTRAJECT
22
Deelnemers kregen maandelijks een handige contentkalender

Nieuwe of inspirerende sites zoals foodpairing.com – waarmee je klanten kan verrassen met nieuwe combo’s van smaken – delen we ook regelmatig.

TakeAway.com werkte samen met Katy Perry. Dat inspireerde ons tot deze tip: verander de tekst eens van een populair liedje om een product te promoten. Denk maar aan: ‘Don’t go BACON my heart’, ‘Hello is it TEA you’re looking for’, ‘Sweet dreams are made of CHEESE’ …

Wereld Chocoladedag is altijd een succes. Deze keer maakten we een visual waarbij de pijl wijst naar de mensen die de post liken en … dus ook van chocolade houden.

We proberen deelnemers stap voor stap mee te krijgen met alle mogelijkheden van de verschillende socialemediakanalen. Zo ook met de zogenaamde ‘reels’

Leuke acties van onze leden delen we altijd met veel plezier. AD Delhaize Zoersel vond bijvoorbeeld een toffe manier om om te gaan met het warme weer.

Google je mee?

In het voorjaar van 2023 organiseren we Google-trainingen voor onze leden. Bedoeling is om een stevige basiskennis digitale marketing mee te geven. Hoe zet je Google in om meer klanten naar je winkel te krijgen? En hoe ben je beter vindbaar via Google?

We maakten een video met een van de medewerkers van SPAR Lichtaart over hun wijnwijzer. Die video deelden we ook want als SPAR Lichtaart het kan, dan kunnen jullie het ook!

Enkele thema’s die aan bod komen:

- De eerste stappen in online marketing

- Aan de slag met zoekmachinemarketing (SEO & SEA)

- Google Analytics succesvol opzetten

- Aan de slag met videomarketing

- Ontwikkel je personal brand

- Verbeter je online zichtbaarheid met Google Mijn Bedrijf De sessies (drie dagen) zullen plaatsvinden in het Google Digitaal Atelier in Brussel. We werken in kleine groepjes, wees er dus snel bij!

Hou onze media in het oog of meld je nu al aan via hestia.perkisas@unizo.be.

DECEMBER 2022 23

Gluren bij de buren

24

Vers: next level

Een winkel in Caïro kweekt slasoorten in een zogenaamde hydroponic koelkast. Het systeem werkt via vochtige buizen zonder aarde, aangevuld met vloeibare mest en voedingsstoffen. Het verbruikt 90% minder water en is perfect voor snelgroeiende groentes. Het Egyptische bedrijf Schaduf hoopt de technologie uit te breiden naar andere winkels om de ecologische voetafdruk van vers fruit en groenten in het Midden-Oosten te verminderen.

25

Nieuws uit de sector

AH Peeters-Govers inclusieve onderneming

Albert Heijn Peeters-Govers is een van de vijf nieuwe ambassadeurs van de Inclusieve Onderneming Award 2022. Via ons opleidingscentrum PMO leidde de retailgroep 40 eigen mensen op tot ‘mentor’. Het doel: nieuwe en jonge mensen met een diverse achtergrond beter begeleiden.

Tabaksautomaten enkel toegelaten in supermarkten

Er komt een algemeen verbod op sigarettenautomaten behalve ... in supermarkten. Daar had Buurtsuper.be op aangedrongen. De supermarkten halen tabaksproducten immers quasi volledig uit het zicht van de consument. Bovendien is er aan de kassa een leeftijdscontrole mogelijk en gaat het om een minder impulsieve manier van aankopen.

0% btw

op groenten en fruit? Jullie zijn voor!

Tot nu toe legde Europa voor groenten en fruit een minimumbtw-tarief op van 5%. België hanteert momenteel 6%, maar door een Europese hervorming kan dit verlaagd worden tot 0%. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat verlies aan btw compenseren door de btw en accijnzen op tabak te verhogen. We vroegen ons af hoe onze leden daarover denken en organiseerden een enquête.

Resultaat? 88% is voor de verlaging!

Fusie bij veiling

De raden van bestuur van BelOrta en de Belgische Fruitveiling (BFV) gaan de intentieverklaring die ze eind februari ondertekenden, verder concretiseren. Vanaf juli 2023 worden hun activiteiten samengebracht, en gaan ze op in de BelOrta Group. De naam Belgische Fruitveiling verdwijnt – net als Veiling Haspengouw. In 2021 realiseerde BelOrta nog een recordproduct–omzet van 497 miljoen euro.

26

Kunst van Kamagurka voor Vandemoortele

In samenwerking met kunstorganisatie Kunstwerkt maakte Kamagurka voor Vandemoortele een kunstwerk uit gerecycleerd plastic. Via kunstveiling.be kon je op het kunstwerk bieden. De opbrengst gaat naar Plastic Bank. Die ondersteunt de strijd tegen oceaanplastic en ijvert voor de verbetering van levenskwaliteit bij gemeenschappen in kwetsbare kustgebieden. Kamagurka maakte het kunstwerk uit plastic dat Vandemoortele verzamelde tijdens georganiseerde en gesponsorde opruimacties.

27.000 koekjes voor goede doel

Zondag 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Buurtsuper.be schonk 9.000 pakjes met telkens 3 Jules Destrooper-koekjes aan de Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen Noord. Het ging om het surplus aan koekjes die tijdens het Weekend van de klant werden verdeeld. We riepen onze leden

TIP: download barema’s op onze site!

Door de index werden de maandlonen van oktober voor het Paritair Comité van de Zelfstandige Kleinhandel (PC 201) en Middelgrote Levens- middelenbedrijven (PC 202.01) met 2% verhoogd. Wist jij dat je de meest recente barema’s altijd via onze site kan downloaden? Leden kunnen ook altijd de cao’s met loon- en arbeids- voorwaarden of een (bijlage aan een) modelarbeidsreglement (van Liantis) van PC 119, PC 201 of PC 202.01 gratis opvragen via info@buurtsuper.be.

Meer nieuws op www.buurtsuper.be.

DECEMBER 2022 27
WWW.BUURTSUPER.BE

Nieuw in de buurt

Carrefour Express Aalst en Tienen

Carrefour opende een nieuwe Express op de Houtmarkt in Aalst. Alweer de vierde Express in de stad. De Carrefour Express komt op de plek van een voormalige biowinkel. Dat stond al een tijdje vast. Het ontbrak alleen aan een dynamische franchisenemer. Die is er nu met Jeeney Dubois, die al enkele andere Carrefour-winkels uitbaat. Ook in Tienen kunnen ze terecht in een nieuwe Express. De winkel van franchisepartner Christophe Bollen was al even te klein. Samen met de logistieke partners van Carrefour koos hij voor een pand wat verderop. De vernieuwde winkel is twee keer zo groot en heeft een oppervlakte van 219 m².

Jumbo Stekene en Niel

Jumbo opende in oktober haar zesde winkel in Oost-Vlaanderen. Begin september ging ook de winkel in Niel open, de zevende voor de provincie Antwerpen. Jumbo België klopt daarmee dit najaar afop 25 winkels. Beide Jumbo’s hebben zelfstandige uitbaters. Pascal Tyberghien baat Jumbo Stekene uit. De winkel heeft een totaaloppervlakte van zo’n 1.600 m2 en zet een team van 45 werknemers in. Klanten vinden in de nieuwe winkels ook producten uit het HEMA-assortiment. Op de bloemenafdeling kies je uit verschillende boeketten, allemaal met een versgarantie van zeven dagen.

Proxy Delhaize Gits en Helchteren

Begin oktober opende Delhaize een nieuwe Proxy in Gits en eentje in Helchteren. De nieuwe winkel in Gits is al de derde zaak voor Geert Vandecapelle. Hij runt ook de Proxy Delhaizes in Staden en Langemark. Zijn zoon Victor (26) en diens beste vriend Lukas (28) worden de gezichten van de nieuwe supermarkt. De winkel in Gits heeft zeven medewerkers, 480 m² verkoopoppervlakte, 8.000 producten en drie kassa’s. Op 13 oktober opende de nieuwe Proxy Delhaize Helchteren de deuren. Inge Mezei is de zelfstandige uitbater. Ze stelt zeven medewerkers tewerk op 750 m² verkoopoppervlakte met 9.000 producten en drie kassa’s.

28
ACTUEEL WINKELOPENINGEN
Carrefour Express Aalst Victor en Lukas van Proxy Delhaize Gits Jumbo Stekene

Spar Winterslag

Spar Winterslag van de Spar Colruyt Group is een van de oudste Spar-winkels van België. Hij bestaat al meer dan 30 jaar. De winkel was dan ook aan vernieuwing toe. De gevel, parking en inkom kregen in september een totaalrenovatie. Cihan Gungor baat sinds 2021 de zaak uit. Hij is ook de zaakvoerder van Spar Olen. De winkel in Genk staat bekend om zijn brede assortiment van Italiaanse, Spaanse en Turkse producten.

AD Delhaize Mol en Poperinge

Na een grondige renovatie en verhuizing opende de nieuwe AD Delhaize Mol de deuren. Zelfstandig uitbater Frederic Hoeck stapte af van de klassieke inrichting. Hij koos voor een nieuw winkelconcept dat de klemtoon legt op een vlotte en efficiënte service, innovatie en inspiratie. “Met een nieuwe bakkerij en eigen beenhouwerij ligt de focus nog meer op een sterk uitgebreid en vers assortiment”, aldus Frederic. In oktober zwaaiden ook de deuren van de vernieuwde AD Delhaize Poperinge open. “De klanten genieten hier nu van een lichtrijke ruimte. Hier doen ze inspiratie op via een uitgebreid assortiment, en dit op een efficiënte, servicerijke en comfortabele manier”, zeggen Ann en Jurgen Masselus, de zelfstandige uitbaters in Poperinge.

Carrefour Market Bocholt

De Carrefour Market van Bocholt werd onlangs volledig vernieuwd. Zaakvoerder Gert Schrooten maakte een video van de winkel. Het filmpje werd uitgebreid gedeeld op sociale media. “Trots op de vernieuwing van onze winkel in Bocholt. Een huzarenstuk verwezenlijkt in slechts tien dagen. Dank aan onze medewerkers, aannemers en Carrefour-werknemers voor de flexibiliteit en het professionalisme”, deelde zaakvoerder Gert op LinkedIn, samen met de mooie beelden van de nieuwe winkel.

DECEMBER 2022 29
AD Delhaize Mol

Gouden Medaille voor Flandrien Oud

Belgische kaas van wereldklasse

De afgelopen jaren viel Flandrien Kaas al meermaals in de prijzen. Ons geheim? Excellente melk van bij ons, kaasmakers vol passie en vakmanschap en tijd om de natuur zijn ding te laten doen, met langzame rijping op houten planken…

Laat uw klanten onze goudse kazen ontdekken die zorgen voor momenten om te koesteren.

AD Delhaize Kalmthout

De AD Delhaize van Kalmthout onderging in juli een totale make-over. In sneltempo. De winkel, die deel uitmaakt van de VLH-holding, was nog niet toe aan een renovatie. Toch besloot zaakvoerder Hans van Leeuwen hem volledig te vernieuwen. Vooral omdat de koelinstallatie regelmatig sputterde. De oude HFK-koelinstallatie werkte bovendien nog met milieubelastende koudemiddelen. Om de sluiting te beperken, deed Hans een beroep op Carrier Refrigeration Benelux. Op zondag 3 juli begon de sloop. Op donderdag 14 juli stonden de klanten alweer aan de kassa en vol bewondering te kijken naar de nieuwe koelingen en tal van andere geslaagde verfraaiingen.

AD Delhaize Zoersel

Begin juli 2021 namen Nele Verstraete en Dirk Boeren de AD Delhaize van Zoersel over. Naast de winkel is een nieuwbouw gepland, maar die opent pas over een tweetal jaar de deuren. Dus besloten ze de huidige winkel te updaten. Ze moderniseerden de indeling, verlichting, kassa’s en assortimenten. Intussen schoot de energiefactuur de hoogte in. In nauwe samenspraak met Carrier Refrigeration besloten ze om de hele koelinstallatie te vernieuwen. Daarbij hielden ze rekening met wat nodig zou zijn in de nieuwbouw. Carrier plaatste in recordtempo een CO2-boosterinstallatie met nieuwe koel- en vriesmeubelen van de jongste energiezuinige E6-generatie. Het gemiddelde energieverbruik daalde met méér dan 40%! Een mooi ecologisch en economisch eindresultaat. www.carrier-refrigeration.be

Spar Essen-Heikant

Het verhaal van Spar Essen Heikant van de Spar Colruyt Group begint aan de andere kant van de gemeente Essen, in de wijk Wildert. Daar baten Gitte Sanders en Mick Van Campen sinds een zestal jaar een andere Spar-winkel uit. “De ouders van Gitte hebben Spar Wildert meer dan 30 jaar geleden opgestart. De winkel zit dus al een tijdlang in onze familie en we werken er met z’n vieren nog altijd samen”, vertelt Mick. Toen de kans zich voordeed om vier kilometer verderop een tweede winkel te openen, was de keuze snel gemaakt. “We hebben er vaak over nagedacht om een tweede winkel op te starten. Dit was de ideale opportuniteit en een stap die we vol overtuiging nemen.” De nieuwe winkel ligt vlak aan de Nederlandse grens. Hij is volledig ingericht in de stijl van de nieuwste generatie Spar-winkels met focus op duurzaam, vers en lokaal.

ACTUEEL WINKELOPENINGEN DECEMBER 2022 31

Q&A

Bestaan er steunmaatregelen voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door de energiecrisis?

Ja, je kan een beroep doen op het overbruggingsrecht of 4 betalingsfaciliteiten.

Betalingsfaciliteiten voor je sociale bijdragen

• Een betalingsuitstel

Ben je als zelfstandige zwaar getroffen door de energiecrisis? Dan kan je een uitstel van betaling aanvragen voor je voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022 en van het eerste kwartaal van 2023 (als je de bijdrage nog niet betaald hebt).

• Vermindering van je sociale bijdragen

Ben je hoge voorlopige bijdragen verschuldigd (op basis van je werkelijke inkomsten van 3 jaar geleden) en is je activiteit zwaar getroffen door de energiecrisis? Dan kan je je voorlopige

Overbruggingsrecht

bijdragen laten aanpassen aan de economische realiteit.

• Vrijstelling

Je kan voor je voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal van 2022 een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling indienen. Let wel: een vrijgesteld kwartaal levert geen pensioenrechten op.

• Afbetalingsplan

Heb je moeilijkheden om je voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2022 te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Ben je gedwongen om je zelfstandige activiteit volledig te onderbreken of stop te zetten omdat je activiteit niet langer rendabel is door de stijgende energie- of brandstofprijzen? Dan kan je aanspraak maken op een uitkering via het overbruggingsrecht.

Opgepast: de voorwaarden zijn strenger dan voor de uitkeringen via het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis. Bovendien moet je uitgebreid motiveren waarom de energiecrisis heeft geleid tot een onderbreking of stopzetting van je zelfstandige activiteit.

Het bedrag van je uitkering hangt af van het aantal dagen dat de onderbreking telt en of je een persoon ten laste hebt voor de ziekteverzekering. Raadpleeg alle voorwaarden en bedragen op liantis.be.

Liantis adviseert Liantis ondersteunt ondernemers bij al hun mensenzaken. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt.

?
32

uitgebreid aanbod gietvloeren

antislipgraad naar vrije keuze I naadloos I volgens de hygiënische normen met afgeronde plinten I kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande ondergronden I onderhoudsvriendelijk

AUDAC Touch™ MFA series ATEO series Kwalitatieve geluidsinstallaties die jouw merk een stem geven Microfoons Versterkers Luidsprekers Zoveel meer AUDAC is het Belgisch merk in totaaloplossingen voor professionele audiosystemen. PDM200 DECEMBER 2022 33

Open voor

Wist jij dat er heel wat Oekraïense nieuwkomers staan te trappelen om in de retail aan de slag te gaan? “Ze kunnen misschien geen Nederlands maar taal is een competentie en competenties kan je leren. Een attitude is veel moeilijker om te veranderen”, vertelt Hans Bosschaerts van VDAB Antwerpen.

VDAB Antwerpen schakelde vier extra medewerkers in om de grote groep Oekraïense nieuwkomers te begeleiden naar een job. Tetyana Dmytruk, Mila Mamchich, Michail Moeskambarjants en Iryna Osadciuc vertrokken

zelf ooit uit Oekraïne om zich te settelen in ons land. Ze kennen de cultuur en spreken de taal van hun land van herkomst nog. Dat is een grote meerwaarde.

Intussen wisten ze in Antwerpen dan ook al heel wat Oekraïners aan het werk te zetten in de retail. Dat gebeurt via een individuele beroepsopleiding (IBO). Naast de bemiddelaars heeft VDAB ook professionele taalcoaches die zorgen voor taalcoaching op de werkvloer.

Er gaan heel wat hooggeschoolden aan de slag. De taalverwerving op de werkvloer kan heel snel gaan.

“Die coaching is aanvullend op de Nederlandse les die nieuwkomers sowieso volgen. Het woord ‘zelfscankassa’ of ‘spiegelen’ gaan ze daar niet leren”, vertelt Hans Bosschaerts, teamleider Business Support Retail van VDAB Antwerpen. Er is volgens hem geen snellere manier om Nederlands te leren dan op de werkvloer zelf. “En omdat er heel wat hoog-

INTERVIEW VDAB
“Er zijn al heel wat succesverhalen.
En VDAB is er om je tijdens het hele traject te ondersteunen.”
Hans Bosschaerts teamleider Business Support Retail VDAB
34

geschoolden aan de slag gaan, zien we dat die taalverwerving op de werkvloer heel snel kan gaan.”

Beroepsverkennende stage

Wil je ook een kans geven aan een Oekraïner in jouw supermarkt, buurtsuper of speciaalzaak? Dan raadt Hans aan om gewoon contact op te nemen met VDAB in jouw regio. Twijfel je nog? Dan kan je starten met een beroepsverkennende stage. “De kandidaat komt dan gedurende maximum vijf dagen een onbetaalde stage in jouw zaak doen. Dat geeft de nieuwkomer de kans om te ervaren of een job in de retail iets voor hem of haar is. Klikt het? Dan starten we IBO op.”

Twijfel je? Dan kan je starten met een beroepsverkennende stage van vijf dagen.

Ondanks de energiecrisis en hoge inflatie, zien ze bij VDAB de werkloosheidscijfers nog niet omhooggaan. De krapte op de arbeidsmarkt blijft hoog. “Er staat een groep hooggeschoolde mensen met heel wat competenties en veel goesting klaar … Waarom zou je het dan geen kans geven?”, zegt Hans. “Taal is bovendien een competentie en competenties kan je aanleren. Een attitude is veel moeilijker om te veranderen. Een slimme werkgever zet zich dus over het feit dat de kandidaten nog geen Nederlands spreken. Als je wacht tot die Oekraïense nieuwkomers vlot onze taal spreken, ben je ze misschien wel kwijt.”

“Iemand aanwerven die de taal niet spreekt, is altijd een sprong in het onbekende”, besluit hij. “Spreek dit dus altijd goed door met je team. Zodat iedereen weet waaraan ze zich kunnen verwachten. Maar weet dat er al heel wat succesverhalen zijn. En VDAB is er om je tijdens het hele traject te ondersteunen.”

Weinig cultuurverschillen

Tetyana Dmytruk is al zeventien jaar in België. Ze zorgt er samen met haar drie collega’s voor dat de Oekraïense kandidaten worden ingeschreven. “Maar eigenlijk zijn we ook psycholoog voor die mensen”, vertrouwt ze ons toe. Haar familie woont in het westen van Oekraïne. “Ze hebben op dit moment maar vier uur elektriciteit per dag. We verwachten dus een tweede grote golf Oekraïners als de winter start en elektriciteit nog schaarser wordt door de Russische bombardementen.”

Ook Mila Mamchich is al even in ons land. In 2014 ruilde ze Oekraïne in voor België. “60% van de kandidaten die wij hier zien, zijn hoger opgeleid”, weet ze. “Hét grote verschil tussen Oekraïne en België is dat alles hier heel traag gaat. Dus eigenlijk doen we ook de bemiddeling. Want de mensen die we inschrijven bellen ons tot drie, vier keer terug om te vragen of we al iets voor hen hebben gevonden.”

“Voor de rest zijn de cultuurverschillen niet zo groot”, vult Tetyana aan. “Wat wel anders is, is dat wij nooit een afspraak maken om vrienden of familie te zien, we springen gewoon bij elkaar binnen. Daar heb ik wel aan moeten wennen”, lacht ze.

“Hét grote verschil tussen Oekraïne en België is dat alles hier heel traag gaat.”
Mila
DECEMBER 2022 35
Mila Mamchich, Michail Moeskambarjants en Tetyana Dmytruk

De mentoropleiding is een eendaagse, praktische training van ons opleidingscentrum PMO. Ze is erkend door de FOD Werk en het Sociaal Fonds. En sinds kort verplicht wanneer je studenten via duaal leren aan het werk wil zetten in je winkel. Naast de basistheorie wordt er vooral gewerkt met praktijkgerichte voorbeelden en winkelsituaties.

Van zelfkennis naarmentor

Onze mentoropleiding is op het lijf geschreven van winkelmedewerkers die hun ervaring willen doorgeven aan jonge of nieuwe werkkrachten. Shopmanager Steven Mylemans van The JAVA Coffee Company is zo iemand. Bij een lekker kopje koffie vertelt hij enthousiast over hoe hij zichzelf nog beter leerde kennen dankzij die opleiding.

Steven Mylemans volgde onlangs de mentoropleiding. Het was PMO-trainer Rudy Begas die hem een dag trainde op de werkvloer. Steven begon nog ooit bij The JAVA Coffee Company als interimmer tijdens de drukke eindejaarsperiode. 18 jaar later is hij dé drijvende kracht achter de shop van The JAVA Coffee Company in Rotselaar. “Ons winkeltje is er zowel voor ondernemers als particulieren. En alles wat in de winkel te koop is, vind je ook in de webshop”, vertelt hij trots.

“Ik ben vooral bezig met de inrichting van de winkel en de presentatie van de producten. Ik zorg er ook voor dat de klanten zich welkom voelen en meteen hun weg vinden.” Steven begeleidt ook klanten die een Jura- of De’Longhi-koffiemachine willen kopen. Hij maakt de gekochte toestellen zelfs helemaal

PMO MENTOR AAN HET WOORD
PMO-MENTOROPLEIDING
“Medewerkers zelf met een oplossing laten komen, in plaats van meteen het antwoord te geven blijkt veel efficiënter.”
36
Steven Mylemans, Shopmanager The JAVA Coffee Company

gebruiksklaar. “Mensen hebben toch nooit zin om thuis de handleiding te lezen,” knipoogt hij. “Dankzij deze service genieten ze meteen van een lekker kopje koffie.”

Doelgerichte opleiding

Steven werkte in het verleden al regelmatig met studenten en stagiairs. Eentje daarvan is zelfs uitgegroeid tot een regelrechte barista. Ze heeft lang cursussen gegeven bij The JAVA Coffee Company en runt nu haar eigen zaak. Steven is overduidelijk niet enkel een prima verkoper maar ook een goede stagebegeleider. “De opleiding was heel doelgericht”, verduidelijkt

Naast de basistheorie wordt er vooral gewerkt met praktijkgerichte voorbeelden en winkelsituaties.

hij. “Ik heb zaken geleerd die onmiddellijk bruikbaar waren. Rudy werkt met levensechte voorbeelden en ik herkende me meteen in de werkpunten die hij aanhaalde. Hij toonde me ook wat mijn sterke punten zijn en welke troeven ik kan uitspelen. Ik heb de week na de opleiding meteen enkele technieken uitgetest. Ook naar de klanten toe. En ze werken écht!”

Efficiëntiewinst

Momenteel zijn er drie studenten aan het werk bij The JAVA Coffee Company. Daan en Loïc volgen de richting Sales support aan UCCL.

En Steven heeft een laatstejaarsstudente van de opleiding Kantoor die hem elke vrijdag in de winkel helpt. “Als ze iets komen vragen, draai ik wat minder rond de pot en geef ik gerichte informatie. Zodat ze precies weten wat ze moeten doen. Rudi zegt ook dat je je medewerkers zelf met een oplossing moet laten komen. In plaats van meteen het antwoord te geven, kan je ook vragen: hoe zou jij dat aanpakken? Dan zie je eerst die verwondering maar daarna komen ze wel zelf met een idee. Veel efficiënter dan te zitten pingpongen met de oplossing.”

Of Steven de opleiding zou aanraden aan andere verkopers en medewerkers in de retail? “Ja, absoluut! Want je leert jezelf nóg beter kennen. Je hebt doorheen de jaren toch je eigen automatismen ontwikkeld. En nu word je daar eens op gewezen en bij wijze van spreken op neutraal gezet. Dat is heel interessant!” Om sommige van die automatismen heeft hij trouwens heel hard moeten lachen tijdens de opleiding. “Rudy deed de buzzertest met me. Elke keer als ik zo’n automatisme gebruikte, ging de buzzer af! Dan denk je er wel aan in het vervolg”, lacht hij nog.

“Je wordt op je automatismen gewezen en bij wijze van spreken op neutraal gezet. Dat is heel interessant!”
“Ik heb de week na de opleiding meteen enkele technieken uitgetest. En ze werken écht!”
Steven Mylemans
Steven met de studenten Sales Support van UCLL Daan (links) en Loïc (rechts)
DECEMBER 2022 37
Groentevakman 2022 An Cabanier in haar zaak in Turnhout.
“Het zorgen zit in me. Voor mij is het gewoon vanzelfsprekend dat ik ook goed voor mijn klanten zorg.”
38
An Cabanier, uitbaatster Healthy Fresh

Groentevakman met eenheel groot hart

Een onberispelijk mooie winkel met een boontje voor ‘groenten van bij ons’. Dat is Healthy Fresh – de Groentevakman van het jaar – in ieder geval. Tijdens ons bezoek ontdekten we dat uitbaatster An Cabanier een nóg veel groter hart voor haar buurt en buurtbewoners heeft.

De Groentevakman is een initiatief van Flandria in samenwerking met De Boerenbond, VLAM en Buurtsuper.be. Met de wedstrijd worden versverantwoordelijken en hun teams beloond voor hun inspanningen om ‘groenten van bij ons’ in de kijker te zetten. In de categorie speciaalzaken ging Healthy Fresh uit Turnhout welverdiend met de hoofdprijs lopen.

Kunstwerkjes

Healthy Fresh is dan ook een bijzonder mooie fruit- en groentewinkel. Hier is er aandacht én veel respect voor het product. Uit het rapport van de mystery shoppers bleek ook dat de klantvriendelijkheid en de hartelijkheid van zaakvoerster An een grote troef is. Ze zorgt bovendien elke week voor een nieuwe presentatie of beleving in haar zaak en de geschenkmanden zijn kleine kunstwerkjes.

An werkt samen met het Fruithuis in Minderhout. Zaakvoerder Rogier Coppens overtuigde haar om mee te doen met de Groentevakman-

wedstrijd. Elke kandidaat mocht het bezoek van een mystery shopper verwachten en moest een leuke promotie voor groenten van bij ons bedenken. “Klanten die wisten dat we deelnamen, beweerden af en toe dat ze zelf een mystery shopper waren. Dat was wel grappig”, lacht An. “Maar elke klant wordt hier altijd op de allerbeste manier behandeld. Onze filosofie is dat de service tijdens je laatste winkelbezoek, telkens opnieuw bepalend is voor je oordeel over de zaak.”

An Cabanier, uitbaatster Healthy Fresh

IN DE KIJKER GROENTEVAKMAN 2022
“Onze filosofie is dat de service tijdens je laatste winkelbezoek, telkens opnieuw bepalend is voor je oordeel over de zaak.”
DECEMBER 2022 39

Extra acties heeft ze niet gedaan. “Toen de wedstrijd liep hebben we de laatste oogst van een lokale aardbeiteler opgekocht. Dat was een succes! In plaats van twee dagen heeft de actie van vrijdag tot woensdag gelopen en hebben we 385 kisten (!) aardbeien verkocht. Die actie zouden we sowieso gedaan hebben. Groentevakman of niet.”

Lang leve lokaal

Al sinds de opening van Healthy Fresh, nu vier jaar geleden, zet An Belgische en lokale producten centraal. Veiling Hoogstraten is natuurlijk niet veraf, maar er zijn in de regio ook steeds meer telers op zoek naar een andere afzet. “Die proberen we graag uit. Werkt het? Dan kopen we heel graag rechtstreeks bij hen aan. De producten moeten uiteraard wel aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen. Want hoe vriendelijk je ook bent, als de kwaliteit niet op het hoogste niveau is, komen de klanten toch niet terug.”

Vers en gezond eten is bij An de rode draad. En dat begint al bij de ‘kleintjes’. Healthy Fresh levert al geruime tijd fruit op school, onder andere via het project ‘Oog voor lekkers’. “Het is o zo belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd al meekrijgen hoe lekker groenten en fruit als tussendoortje kunnen zijn. Ook kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder makkelijk hebben krijgen op die manier hun vitaminen binnen.”

Door iets minder voorraad te houden, vaker te laten leveren en enkel te koelen wat écht gekoeld moet zijn, probeert An de energiekosten te drukken.

Fruit op de werkvloer Een nieuwe trend die An ook opmerkt: bedrijven die fruit aanbieden op de werkvloer. “Dat is dan ‘Fruit-op-het-werk’, een gezond alternatief voor tussendoortjes tijdens de pauze”, stelt An. “Het zijn die kleine dingen waarmee je werknemers in de watten kunt leggen. We leveren steeds meer fruitmanden aan ondernemingen, maar zien graag nog wat meer bedrijven die hier aandacht aan geven. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Het bedrijf heeft er geen omkijken naar. Eenmaal afgesproken, leveren we wekelijks een mooi gevulde mand. Telkens op een vast moment.”

Ook bij Healthy Fresh gingen de energiekosten pijlsnel de hoogte in. Hoe moeilijk is het dan om toch nog aan die hoge kwaliteitsnorm vast te houden? “Door iets minder voorraad te houden en vaker te laten leveren”, verduidelijkt An. “We hebben op deze manier een van onze koelingen kunnen uitzetten. Daar heb je

IN DE KIJKER GROENTEVAKMAN 2022
“Via het schoolproject ‘Oog voor lekkers’ krijgen ook kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder makkelijk hebben, hun vitaminen binnen.”
An Cabanier
40

uiteraard een goede relatie met je leveranciers voor nodig, want die hebben het ook niet gemakkelijk. En in de winkel zelf kijken we kritisch naar wat écht gekoeld moet zijn. Frisdrank bijvoorbeeld hoeft niet per se op zes graden verkocht te worden.”

Healthy Fresh levert ook aan scholen en bedrijven in de regio. “Dat creëert een vrij groot inkoopvolume en daarin kan je optimaliseren. We zorgen ook dat er niet te veel blijft ‘hangen’ in de winkel”, vertelt An. “Maar uiteindelijk moet je wel voldoende aanbod hebben, hé. Een lege winkel is geen winkel, dus je moet toch altijd wat risico nemen.”

Betrokkenheid tonen

Minder openen zoals sommige horecazaken in de buurt doen, is geen optie. “Je hebt toch een vaste groep klanten die je niet wil teleurstellen. Zoals de medewerkers van bedrijven in de buurt die na hun nachtshift om zeven uur

’s ochtends al inkopen komen doen. Dat is ook gewoon om een babbeltje te slaan.”

Het zijn voor veel bedrijven lastige tijden. Toch vindt An elke dag de moed om door te gaan. “Ik doe het voor de klanten”, antwoordt ze resoluut. “Er zijn klanten die wat minder mobiel zijn en hulp nodig hebben bij hun boodschappen in onze winkel. Die helpen we héél graag. Door de groenten en het fruit te nemen en alles in hun wagen te laden. Of voor die vaste klant die bestelt voor haar mama. En die meneer waar we twee keer per week broodjes leveren. Dan kijk ik ook altijd even of er nog voldoende drank in zijn ijskast zit.” Ongelofelijk wat An allemaal doet voor de buurt. Maar ze krijgt er ook heel veel dankbaarheid voor terug. “Vorig jaar kreeg het hele team een cadeau van een klant. Als dank voor alle hulp. Die mensen kan ik toch niet in de steek laten.”

Die zorg vloeit volgens An voort uit haar opleiding als zorgkundige. “Dat zit in je. En voor mij is het gewoon vanzelfsprekend dat ik ook goed voor mijn klanten zorg.” Ook in haar opvoeding kreeg ze die instelling mee. “Thuis hoorde ik altijd: ‘niet zagen, niet klagen, gewoon doorgaan’. Je mag eens klagen, hé. Maar je houdt dit alleen maar vol als je heel graag doet wat je doet.”

“Hoe vriendelijk je ook bent, als de kwaliteit niet op het hoogste niveau is, komen de klanten niet terug.”
An Cabanier
DECEMBER 2022 41
Al sinds de opening van Healthy Fresh zet An Belgische en lokale producten centraal. Ze neemt ook steeds meer producten rechtstreeks af van telers in de regio.

Lang leve de virtual influencer

Ken jij Esther Olofsson? Ze is de allereerste Nederlandstalige virtual influencer. ‘Geboren’ in het Zweedse Malmö, maar sinds 2019 een trotse inwoner van Rotterdam. Net als een reallife influencer werkt Esther samen met lokale ondernemers en in opdracht van merken die passen bij haar karakter en smaak.

Esther is het geesteskind van RauwCC, een creatief bureau uit Rotterdam. Oprichter Maarten Reijgersberg gelooft heel sterk in virtual influencers en – bij uitbreiding – de revival van de mascotte. “Vooral om bedrijven te helpen die worstelen met storytelling. Het is een manier om verhalen te vertellen door er in feite een persoonlijke onpersoonlijke laag bovenop te leggen. Dit is het summum van storytelling. Als een Disney-creativo ontwerp je een karakter, samen met de klant.”

“De grootste troef is dat je niet alleen afhankelijk bent van het marketingbudget. Wellicht wil de HR-afdeling mee investeren. Met het oog op de werving van nieuw personeel. En je kunt die virtual employee ook een rol laten spelen in een chatbot of een voice-applicatie”, weet Maarten. “Esther zal wel nooit ten onrechte de indruk wekken dat ze een echte persoon is. We blijven altijd eerlijk.”

Beeld: RauwCC
SCHERPSTELLING 42

Maarten Reijgersberg ‘op stap’ met zijn creatie Esther.

Virtual influencers zijn volgens Maarten helemaal de toekomst op het gebied van social media. Lil’ Miquela, Noonoouri en Shudu zijn daar goede voorbeelden van en net als Esther terug te vinden op de website VirtualHumans.org. Het verhaal van Esther Olofsson kan je volgen op Instagram via @esther.olofsson

43 DECEMBER 2022

Jong en gek genoeg

om een buurtsuper uit te baten

Voor alle duidelijkheid: Robbe is geen tweede of derde generatie die de zaak van ouders of grootouders kon overnemen. Hij werkte ooit als student in de Proxy Delhaize van Lummen. Wanneer de uitbater de zaak wil stopzetten, beslist hij om de winkel samen met zijn nonkel over te nemen. “Ik heb een jaar voor leerkracht lager onderwijs gestudeerd. Maar student zijn was niet mijn ding”, vertelt Robbe lachend. “Ik haalde daar eigenlijk geen voldoening uit.”

Soms moet je springen

In zijn Proxy Delhaize vindt hij die voldoening wel. Ook al geeft hij toe dat een buurtsuper uitbaten een stevige uitdaging is voor een 21-jarige. “Ik ben er wat blind in gestapt”, geeft hij toe. “Ik zocht eerder iets richting sales en marketing. Maar het is zo veel meer dan gewoon je winkel elke dag gevuld krijgen.

Wat Robbe het meest onderschat heeft, is het altijd beschikbaar moeten zijn.

Net 21 jaar en al bijna één jaar uitbater van de Proxy Delhaize in Lummen. Robbe Leijnen geeft toe dat het een stevige uitdaging is voor een jonge gast. Gelukkig haalt hij veel voldoening uit zijn job. “Ik merk dat oudere mensen nog sneller hun hart bij mij komen luchten omdat ik zo’n jonge uitbater ben.”

Een team leiden van vijf vaste medewerkers, die allemaal een stuk ouder dan je zijn, bijvoorbeeld. Neem maar eens iets aan van een snotneus van 21!”, lacht hij. “En is er op het einde van de maand eens wat minder over, dan kijken ze allemaal naar mij. Maar ik probeer wel goed om te gaan met die stress. Zonder die extra druk zou ik misschien wat nonchalanter

IN DE KIJKER 100% GEMOTIVEERD
“Ik vind het niet erg om dingen te vragen, anders leer ik het toch nooit.”
44

zijn.” Wat hij nog het meest onderschat heeft, is het altijd beschikbaar moeten zijn. “Als er iemand uitvalt, ben ik altijd degene die het moet opvangen. Altijd. Ik kan weleens op iemand terugvallen maar we proberen zo veel mogelijk overuren te vermijden.”

Back-up

Zijn nonkel helpt nog mee achter de schermen. “Hij regelt de lonen en doet momenteel ook de groente- en fruitbestellingen. Het is wel de bedoeling dat ik dat ooit allemaal ga overnemen. Maar nu is het fijn dat ik bij hem terechtkan. En mijn ideeën – die wat uitbundiger en creatiever zijn – bij hem kan aftoetsen.” Robbe weet dat hij ook bij andere uitbaters uit de buurt, experts en raadgevers terechtkan. “Die zijn er, dus waarom zou je er geen gebruik van maken? Ik vind het ook niet erg om dingen te vragen, anders leer ik het toch nooit.”

Robbe Leijnen, uitbater van Proxy Delhaize Lummen

Kwaliteit en creativiteit

Wat probeert hij te doen om zijn concurrentie te snel af te zijn? “Kwaliteit garanderen”, zegt hij resoluut. “Wij moeten het vooral hebben van onze versafdeling. Elke dag krijgen we vers fruit en groenten geleverd. En in het weekend is de bakkerij echt een goudmijn. De rest, eigenlijk het grootste gedeelte van de winkel en dat klinkt misschien gek, is gewoon een bonus. Je kan tegenwoordig niet veel marge meer pakken. Dus is het een kwestie van wat creatiever zijn in de uitstalling. Eigen acties uitwerken en producten vinden die ergens anders niet verkrijgbaar zijn.”

Appreciatie

Volgens Robbe moet je je klanten af en toe ook eens iets gunnen. “Op een doordachte manier, natuurlijk”, legt hij uit. “We hebben bijvoorbeeld gepersonaliseerde zakken laten maken met allerlei bezienswaardigheden van Lummen op.

“Een team leiden van vijf vaste medewerkers, die allemaal een stuk ouder dan je zijn, is een uitdaging. Neem maar eens iets aan van een snotneus van 21!”
DECEMBER 2022 45
Robbe gaat altijd op zoek naar kleine dingen die de winkel een warm gevoel geven. Superbelangrijk voor een kleine, lokale winkel, meent hij.

Die deelden we gratis uit tijdens het Weekend van de klant. De appreciatie was enorm. Het zijn kleine dingen die je winkel een warm gevoel geven. En dat is voor een kleinere, lokale winkel als de onze superbelangrijk.”

Na een dag hard werken, rijdt Robbe nog met een ‘big smile’ naar huis.

Robbe houdt ook van het persoonlijk contact met de klanten. “Ik doe regelmatig een babbeltje aan de kassa. Mensen vinden het fijn om hun

Het verhaal van deze jonge ondernemer die met 100% motivatie aan het begin van zijn retailcarrière staat, combineren we graag met een dame die al 50 jaar enthousiast haar steentje bijdraagt in de retail.

Robbe Leijnen, uitbater van Proxy Delhaize Lummen

hart eens te luchten. En ik merk dat oudere mensen misschien wel sneller naar mij komen omdat ik nog zo jong ben.” Dé grootste voldoening haalt hij uit het blij maken van mensen. “Heel eerlijk? Ik had nooit gedacht dat ik er zoveel plezier uit zou halen. Na een dag hard werken, rijd ik nog met een big smile naar huis. Er zijn dagen waarop ik denk: ik kan tien winkels uitbaten! Maar toegegeven, er zijn ook dagen dat ik me gelukkig prijs dat ik er maar eentje heb”, knipoogt hij. Aan een tweede zaak denkt Robbe dus nog niet. “Eerst deze winkel op orde krijgen. Momenteel is het heel hard werken. Ik wil zeker niet minder doen maar het zou fijn zijn als alles blijft draaien zonder de extra ‘effortkes’. En dan zien we wel.”

“Ik doe regelmatig een babbeltje aan de kassa. Mensen vinden het fijn om hun hart eens te luchten.”
IN DE KIJKER 100% GEMOTIVEERD
46

50 jaarenthousiast

Christiane Biesemans werkt al 50 jaar bij AD Delhaize Willebroek. Je leest het goed: 50 jaar. We vragen haar en zaakvoerder Frederic Van Hoecke – die zelfs nog niet geboren was toen Christiane begon – wat hun sleutel tot succes is.

Christiane was een goede studente maar als tweede oudste in een gezin met vijf kinderen — van wie er eentje ernstig ziek was — bleef ze thuis om voor de jongsten te zorgen. Wanneer ze een jaar lang niet meer naar school is gegaan, moet ze gaan werken. Op 11 december 1972 neemt ‘mevrouw Bosmans’ van de Nopri in Willebroek haar onder haar hoede. Net geen vijftien jaar was Christiane toen. Ze werd verantwoordelijk voor het schoolgerief en de non-food. “In die tijd had elke afdeling haar eigen kassa waar de klanten moesten afrekenen”, herinnert ze zich. De winkel was gevestigd in een oud gebouw dat bestond uit verschillende kleine huisjes. Echt praktisch was dat niet. “Beneden was een groot magazijn maar onze stock zat in de kamertjes boven. Mevrouw Bosmans en haar moeder woonden daar ook nog”, vertelt ze geanimeerd. “Daar moesten we tussendoor om ons materiaal te halen.”

Christiane Biesemans, trouwe werknemer AD Delhaize Willebroek

IN DE KIJKER 50 JAAR ENTHOUSIAST
“Als we in de winter de inventaris maakten, kwam oma Bosmans soep en sterke drank brengen om ons warm te houden.”
DECEMBER 2022 47

Warmhoudertjes

Het waspoeder en alles wat tegen de vorst kon, stond drie huizen verder gestockeerd in een garage. “Als we in de winter de inventaris maakten, kwam oma Bosmans soep en sterke drank brengen om ons warm te houden. Als je dat nu aan iemand vertelt, gelooft die dat niet. Maar eigenlijk was het wel een leuke tijd.” Wanneer de winkel verhuist naar een grotere, nieuwe locatie worden er kleding, parfumerie en juwelen aan Christianes afdeling toegevoegd. “In het weekend mocht ik die kleding en juwelen dragen om te presenteren aan de mensen. Dat was zo fijn!”

In 2016 neemt Frederic Van Hoecke de zaak over. Hij maakt er een AD Delhaize van en dat baart Christiane eerst heel veel zorgen. “Ik had 43 jaar lang met veel plezier voor mevrouw Bosmans gewerkt. Dus ik wist niet hoe ik ooit zou wennen aan die ‘nieuwe’”, glimlacht ze.

Dat heeft gelukkig maar heel even geduurd want Frederic stal onmiddellijk haar hart. “Hij staat altijd voor iedereen klaar. En hij luistert naar alle suggesties van het personeel en de klanten en doet er altijd iets mee.” Christiane is na 50 jaar nog geen enkele dag tegen haar goesting komen werken. Ook het team draagt Christiane op handen. “We zijn een echte familie! Soms is er weleens een conflict maar dat wordt altijd meteen aangepakt. Iedereen mag hier zijn zegje doen.”

Oog voor esthetiek Christiane werkt nog 30 uur per week en is verantwoordelijk voor de parfumerieafdeling en non-food. Daarnaast doet deze creatieve duizendpoot nog veel meer, weet Frederic. “Christiane maakt onze kaas-, charcuterie- en kreeftschotels. En dat zijn echte pareltjes. Hoger dan traiteurniveau. Ze zorgt ook voor de versiering in de winkel, samen met

IN DE KIJKER 50 JAAR ENTHOUSIAST
“Ik had 43 jaar lang met plezier voor mevrouw Bosmans gewerkt. Dus ik wist niet hoe ik ooit zou wennen aan die ‘nieuwe’.”
Christiane Biesemans
“De dag van mijn pensioen? Dan sta ik hier terug. Als flexi-jobber.”
Christiane Biesemans
48
Christiane maakt van elke kaas-, charcuterie- en kreeftschotel een pareltje. Ze zorgt ook voor de versiering in de winkel, samen met collega Nancy.

collega Nancy. Bovendien doet Christiane haar fulltime gewoon nog altijd in die 30 uur”, lacht hij. “Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel in de retail. Zelfs voor mij als 45-jarige is het soms moeilijk bijbenen. En toch zit Christiane altijd mee op de trein.” Frederic verwijst daarmee onder andere naar het nieuwe kassasysteem dat recent werd ingevoerd. “Vergeet niet dat ik ooit een kassa had met een grote hendel waar je aan moest draaien”, lacht ze. “Maar toen de nieuwe kassa’s er waren heb ik het gewoon geprobeerd en ik was er toch snel mee weg.”

Toen Christiane begon, had ze nog een kassa met een grote hendel waaraan je moest draaien. Nu is ze mee met het laatste nieuwe kassasysteem.

Deze zomer stak er een grote, witte envelop in Christianes brievenbus. “Een brief over mijn pensioen. Ik word 65 en dan krijg je die automatisch. Maar ik heb de omslag snel ergens verstopt. Die ligt daar nu nog altijd”, lacht ze. Toch zal ze op 1 maart 2023 met pensioen gaan. En de 2e maart? “Dan sta ik hier terug. Als flexi-jobber (lacht)!”

Bezige bij Wat is hun sleutel tot succes? “Och, ik heb het gewoon altijd heel graag gedaan. En ik ben altijd een bezige bij geweest. Frederic zegt het ook als er iets beter kan én hij geeft regelmatig een complimentje. Dat motiveert. Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik dit zeker nog blijven doen”, antwoordt Christiane.

“Als je zo’n winkel overneemt, voel je meteen wie de trekkers zijn, wie de creatievelingen zijn, enzovoort. En je moet daar als werkgever op inzetten. Maar ik ben vooral dankbaar dat Christiane en het hele team me de afgelopen zeven jaar volgden. We zijn enorm sterk gegroeid in die tijd. En dat had ik nooit gekund zonder mijn collega’s”, besluit Frederic.

“Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel in de retail, zelfs voor mij. En toch zit Christiane altijd mee op de trein.”
Frederic Van Hoecke, aka ‘de nieuwe’
DECEMBER 2022 49

“ “

Tijdens een B-to-C-controle door de overheid of tijdens een certificatie-audit ben je altijd verplicht om conformiteitsattesten (1935/2004) voor de gebruikte verpakkingsmaterialen voor te leggen.

NIET WAAR!

Buurtsuper.be strijdt al jaren voor deze administratieve vereenvoudiging. FAVV heeft deze positieve wijziging nu in een recente omzendbrief gepubliceerd.

Alle gebruikte verpakkingen (die rechtstreeks contact hebben met voeding) moeten voldoen aan de verordening 1935/2004. Dat blijft onveranderd.

Wél nieuw: wanneer je een etiket op de verpakking kan raadplegen is een VVO (verklaring van overeenstemming) niet langer verplicht voor operatoren die tot de sector van de detailhandel behoren én die zelf het FCM (verpakkingsmateriaal) in contact brengen met levensmiddelen.

Je bent dus wél verplicht om een vermelding op het etiket te doen. Hiervoor zijn drie mogelijke manieren:

1. met de tekst ‘voor levensmiddelen’; 2. met een specifieke aanwijzing voor het gebruik; 3. met een symbool dat aangeeft dat het materiaal veilig is voor voedselgebruik.

Let op!

Voldoet de etikettering op de dozen (of op het materiaal zelf) niet? Dan moet je alsnog een conformiteitsattest opvragen. Maar dat zal eerder uitzondering zijn.

Meer weten over onze begeleiding HACCP & Voedselveiligheid?

Neem contact op met onze adviseurs voedselveiligheid: Veronique Bert via veronique.bert@unizo.be of Ann Wayenberg via ann.wayenberg@unizo.be.

HACCP & VOEDSELVEILIGHEID
50

Kijktip!

Hapklare content voor je socialmediakanalen

De buurtsuper is duurzaam, ondersteunt het verenigingsleven, biedt een plek om anderen te ontmoeten én je vindt er heerlijke lokale producten. Om die laatste troef in de kijker te zetten, maakten we deze zomer vijf grappige verborgencamerafilmpjes met enkele enthousiaste lokale telers in de hoofdrol.

Heb je nood aan hapklare content voor je socialmediakanalen? Of wil je de lokale producten in jouw buurtsuper in de kijker zetten? Deel de grappige video’s dan op je eigen kanalen en overtuig zo jouw klanten om ook lokaal lekkers te kopen.

Je vindt de vijf video’s – apart en in een leuke compilatie – via onze media. Check ons Vimeo-kanaal vimeo.com/buurtsuper of onze website www.buurtsuper.be. Nog makkelijker? Scan de QR-code!

Socialmedia -tip!

Zet je trouwste fans in de kijker!

Denk eens na over de manier waarop je je trouwste fans (klanten) kan belonen zodat ze échte ambassadeurs worden van jouw winkel. Op Facebook kan je bijvoorbeeld via je paginainstellingen ‘Facebook-badges’ inschakelen. Zo krijgen volgers die je posts het vaakst liken, becommentariëren of delen de titel ‘Top fan’ naast hun naam. Misschien kan je hun iets extra’s geven? Vraag feedback, ga de dialoog aan en motiveer ze om mee jouw boodschap uit te dragen!

Met deze toptopical-kalender plan jij je socialmedia-acties.

Jan 6 Driekoningen 15 Blue Monday 22 Chinees Nieuwjaar (2023 = Het jaar van het konijn) 30 Dag van de croissant

Feb 5 Wereld Nutella Dag 9 Nationale pizzadag 14 Valentijn

DECEMBER 2022 51
52

Digitalisering & automatisering

De digitalisering in de foodretail staat al lang niet meer achteraan in de rij, ze drukt steeds meer haar stempel op de sector én het takenpakket van de winkelmedewerker. Reden genoeg dus om er in dit nummer een dossier aan te besteden.

Samen met professor Retail & Trade Marketing Gino Van Ossel lanceerde Buurtsuper.be een kwalitatief onderzoek naar de impact van de digitale shift. In dit dossier brengen we de voornaamste resultaten nog eens in kaart. Daarnaast vertellen we enkele mooie verhalen van bedrijven en ondernemers die deze digitalisering in de praktijk brengen. Local Loyalty is de socialmediapartner van Spar Halen, het team achter de handige NOWJOBS-app onderzocht wat mensen drijft om een extra job te doen, Coca-Cola elektrificeert haar wagenpark, Loomis zorgt voor een beter cashmanagement in je zaak, Robot Robbie helpt de klanten in enkele Oost- en West-Vlaamse AD Delhaizes en franchisenemer Hervé van Hövell tot Westerflier, de digitale koploper bij Carrefour.

In dit dossier:

Spar Halen ging in zee met Local Loyalty NOWJOBS Hoe jouw werkvloer aantrekkelijk(er) maken voor studenten en flexi-jobbers? Elektrificeren? Zo! Coca-Cola geeft het goede voorbeeld

Een beter cashmanagement? Loomis legt het haarfijn uit Dag robot! Robot Robbie helpt klanten in AD Delhaize Zelf nood aan digitaliseringstips? Nodig experte Hermien Raedts uit

Wist je trouwens dat we ons magazine ook altijd digitaal publiceren? Check het via issuu.com/buurtsuper.be. In ieder geval veel leesplezier, of je ons magazine nu digitaal of via het betere printwerk raadpleegt!

DECEMBER 2022 53 Dossier DOSSIER

Buurtsuper goes digital

De verschuiving van bemande kassa’s naar selfscans, digitale prijsaanduidingen, automatisch voorraadbeheer en robots die klanten wegwijs maken ... Steeds meer routinetaken worden geautomatiseerd in onze winkels. Veel mensen zien dat als een bedreiging voor de persoonlijke service en de tewerkstelling in de sector. Het tegendeel is waar. Digitalisering biedt kansen om de efficiëntie te verhogen én de advies- en verkoopfunctie van de winkelbediende 2.0 te bevorderen.

Dat is een opportuniteit die weliswaar inspanningen vraagt van de betrokken medewerkers. En vaak zelfs complexere competenties vergt, zeker in de zelfstandige kleinhandel die het verschil wil maken met extra toegevoegde waarde. Hierdoor zullen sowieso repetitieve, routinematige taken geautomatiseerd worden en zal de toekomstige winkelbediende meer complexe zaken moeten behartigen met een grotere meerwaarde op vlak van klantenonthaal, service en advies.

Transformatie

De winkelbediende 2.0 lijkt dus verlost van een aantal routineklusjes, maar moet zich steeds nadrukkelijker bezighouden met advies en verkoop. Twee opdrachten die uiteraard al veel langer deel uitmaken van het takenpakket, maar vandaag (én morgen) alsmaar winnen aan gewicht. Dit schudt het profiel en de attitudes

van de medewerker stevig door elkaar. De transformatie van de retailsector vraagt alleszins om medewerkers die vlot omgaan met verandering en zich flexibel opstellen. Want in de toekomst moeten ook specialisten breed inzetbaar zijn.

De automatisering in de retail schudt het profiel en de attitudes van de medewerker stevig door elkaar.

En wat met de gevolgen van de digitalisering voor de tewerkstelling? Wie zich succesvol aanpast aan de gewijzigde marktomstandigheden, houdt zijn of haar personeelsbezetting op peil. Trouwens: niet alle routinetaken vallen ten prooi aan automatisering.

Toch staat er ons een significante daling van de tewerkstelling te wachten. Niet zozeer door de geautomatiseerde winkel, wél door de groei van e-commerce.

Conclusie? De zelfstandige handelaar die overeind wil blijven, moet voluit focussen op de creatie van toegevoegde waarde. En ja, dat heeft gevolgen voor de globale werking, de rol van de medewerkers en het bijhorende lijstje met competenties.

Zo creëert de enorme diversiteit van het winkellandschap een al even grote verscheidenheid aan winkelconcepten. De ene buurtsuper zal meer de klemtoon leggen op convenience of ‘gemak’ en de efficiënte boodschappen, de andere op het inspireren van klanten met een hogere belevingswaarde, met uiteraard daartussen alle mengvormen.

DE IMPACT VAN DIGITALISERING OP DE FOODRETAIL
54

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport dat resulteerde uit een tweedaagse brainstorming met het dagelijks bestuur van Buurtsuper.be onder leiding van professor Gino Van Ossel.

Graag de volledige studie inkijken? Vraag ze op via info@buurtsuper.be.

“Twee dagen Amsterdam? Voor je werk? Wat leuk! Fietstocht, de walletjes, bootje varen op de Amsterdamse grachten?” Nee hoor, niks van dat alles. “Wat ga je dan doen?” Supermarkten bezoeken. “Pardon! Zei je nou supermarkten?” Jazeker, boeiend hoor.

Voor ik kan vertellen over het indrukwekkende volautomatische pick-upsysteem van Ochama – waarbij robots in een futuristische ruimte je bestelling klaarmaken – heeft mijn gesprekspartner zijn interesse al verloren. Tja, hoe leg je iemand ook uit dat je op twee dagen zoveel mogelijk supermarkten bezoekt met een bus vol supermarkteigenaren om je te laten onderdompelen in het winkelen van de toekomst? Gelukkig begrijpen mijn medereizigers het wel.

“Net of ik terug in Dubai ben”, merkt een van hen terloops op terwijl we ons laten inspireren in de Westfield Mall of the Netherlands. En ja, de vormgeving, het fraaie interieur, de vele flashy winkels, de zeeën van ruimte en licht bezorgen ook mij een instant vakantiegevoel. Een groot contrast met de betonnen shoppingmalls zoals wij ze kennen.

Phood Farm laat ons afdalen onder de grond om er hun aquaponic farms te ontdekken. Lokaal gekweekte groenten, kruiden, kiemen en paddenstoelen groeien op water met behulp van levende vissen. Of … hoe vissenpoep zorgt voor een supervoedzaam slaatje.

De korte keten staat centraal bij Landmarkt, van boer naar klant. Voor hun visaanbod werken ze zelfs met kleurcodes: ‘rode’ vissen belasten de natuur of worden overbevist, ‘oranje’ vissen zijn een alternatief en ‘groene’ vissen zijn de beste keuze. Zo laat je je als consument niet vangen. Of vis je niet achter het net.

Bij RauwCC, een communicatiebureau aan de haven van Rotterdam, maken we kennis met Esther Olofsson, de eerste echte virtuele influencer van Nederland. Ze lijkt echt, maar ook weer niet want ze is computer generated. Een digitale influencer met een eigen Instagramprofiel en ruim 43.000 volgers. Daar kunnen de meeste deelnemers enkel van dromen.

Terwijl de zon ondergaat stappen we weer de bus in richting België. Naar de lichtjes van de Schelde, met een hoofd vol ideeën. En die ideeën … die vertaal ik heel graag in praktische tips over concrete digitale toepassingsmogelijkheden in buurtsupers en voedingsspeciaalzaken. Kom ik ook bij jou langs?

COLUMN
Dossier
Gluren bij de buren: van ‘groene’ vissen tot een virtuele influencer
Hermien Raedts Onderzoeker retailinnovatie/lector dpt Business PXL Expertisecentrum Innovatief Ondernemen
DECEMBER 2022 55
“Competenties en attitudes die gelinkt zijn aan de interactie met de klant worden steeds belangrijker.”

Spar Halen Localty online in zee met

Heidi Van Doren en Steven Bottu van Spar Halen geven de controle van hun sociale media over aan Localty, een onderdeel van Local Loyalty Group. “Het aantal likes en volgers is gestegen én we zien veel meer jonge mensen en gezinnen in onze winkel”, vertellen ze enthousiast.

Ook TikTok

Roy Spitters, accountmanager van Local Loyalty Group: “We beheren inderdaad zowel Facebookals Instagrampagina’s voor onze klanten. En in Nederland zijn we gestart met TikTok. Het mooie daaraan is dat je een compleet andere doelgroep bereikt. Handig als je bijvoorbeeld jobstudenten zoekt!”

“We twijfelden in het begin om onze social media uit handen te geven”, begint Heidi. “We deden al spaaracties met Local Loyalty Group. Er was dus al een zeker vertrouwen. Maar je moet toch weer een stukje loslaten. Soms zaten we met de handen in het haar. We vergaten bijvoorbeeld te communiceren dat we open waren tijdens de feestdagen. Nu zet Localty die openingsuren netjes op Facebook”, vult Steven aan. “Bovendien hebben we ook een Instagrampagina. En ik merk dat die ook wel leeft. Meer nog dan Facebook eigenlijk.”

Localty biedt verschillende socialmediadiensten aan. “Het pakket kan bij iedereen anders zijn”, vertelt Roy. “We starten altijd met een strategisch overleg. Waar staat je winkel voor? Welk verhaal wil je vertellen? Die strategie schrijf ik uit en op basis daarvan sturen we maandelijks een planning door. De klant geeft via een handige tool feedback op de voorgestelde planning.”

Vinger aan de pols “Localty speelt in op alle speciale dagen, zoals Werelddierendag”, vertelt Steven. “Anderzijds kunnen we toch nog elementen toevoegen. Zelfs last minute, als we een kaasschotel of zo

56

Bij de Bingo-actie worden de nummers elke dag bekendgemaakt via social media en op een groot bord in de winkel. Dat stimuleert klanten om naar de winkel te komen of de Facebookpagina te bezoeken.

hebben gemaakt. Onlangs hadden we een spaaractie van een concullega van Local Loyalty Group. Zelfs dat was geen enkel probleem om te delen”, vult Heidi aan.

Local Loyalty Group is een Nederlandse groep die sterk groeit in ons land. Er zijn vier projectmanagers die de social media verzorgen voor Belgische klanten. Drie daarvan zijn Belgisch en opereren ook vanuit ons land. Op een afgesproken dag in de week krijgen Steven en Heidi van hun projectmanager Sterre via WhatsApp een overzicht van de berichtjes die die week gedeeld worden. Inclusief de foto’s of video’s die ze nodig heeft.

Steven Bottu, zaakvoerder Spar Halen

Sterre plaatst alle beelden in een kader in de huisstijl van Spar Halen. Gemiddeld post ze drie à vier berichtjes per week voor Spar Halen. Meer dan genoeg vindt Heidi. “Als je Sterre zou laten doen, zou ze elke dag iets posten”, lacht ze. “Het kost ons minder dan een kwartiertje tijd om de foto’s te maken”, vervolgt ze. “Alles is perfect voorbereid. Als we eens vergeten iets door te sturen, zorgen zij dat er toch iets op onze kanalen komt.”

Betrokkenheid

Intussen hebben Heidi en Steven een van hun jonge medewerkers ingeschakeld voor de foto’s. Dat ziet Roy wel vaker. “In het begin zitten enkel de zaakvoerders of een winkelmanager in de WhatsApp-groep maar gaandeweg volgen extra medewerkers. En dan zie je leuke, creatieve dingen.” Localty tracht in ieder geval alle berichten zo persoonlijk mogelijk te maken én de medewerkers erin te betrekken. Dat zorgt voor engagement en herkenbaarheid.

Localty kan naast de inhoudelijke berichten uiteraard ook activaties uitvoeren, zoals ‘Kraak

de kluis’ of de Bingo-actie die Heidi en Steven ook deden. “Dat zijn acties die je zowel op de winkelvloer als online kunt inzetten en die elkaar versterken. Ze helpen om (potentiële) klanten naar je winkel te trekken. Zo gebruik je social media niet alleen als communicatiekanaal, maar ook als marketingkanaal”, besluit Roy.

Hét uiteindelijke doel? Meer jonge mensen in de winkel krijgen. En dat lijkt te lukken. “We zien veel meer jongeren en gezinnen in het weekend”, besluit Heidi tevreden.

Benieuwd wat de socialmedia-ondersteuning van Localty voor jouw onderneming kan betekenen? Scan de QR-code en ontdek hoe ze van jouw klanten ook fans maken!

Roy Spitters, Heidi Van Doren en Steven Bottu zien zowel online als offline resultaat van hun online inspanningen.
“Vroeger vergaten we soms belangrijke zaken te communiceren aan onze klanten. Dat is verleden tijd.”
LOCAL LOYALTY GROUP
DECEMBER 2022 57 Dossier

Flexi-jobbers en studenten?

Daarom doen ze het!

Steeds meer Vlamingen kiezen voor een bijverdienste. Het digitale uitzendplatform NOWJOBS onderzocht waarom mensen een extra job uitoefenen, welke uitdagingen ze ervaren en wat werkgevers kunnen doen om hun bedrijf nog interessanter te maken voor bijverdieners.

september 2022”, vertelt Celine Blomme, International Brand & Digital Coordinator bij NOWJOBS.

Waarom bijverdienen?

Uit cijfers van Stabel blijkt dat 104.000 mensen in Vlaanderen een extra job hebben. Vorig jaar was dat nog zo’n 4,5% van de werkende Belgen, wat toen al een serieuze stijging was ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar ook dit jaar zet die trend zich voort: met 5,3% bijverdieners in het eerste kwartaal van 2022.

“In februari 2022 voerde iVOX in opdracht van NOWJOBS een onderzoek uit bij 2.000 studenten en flexi’s. Omwille van de snel veranderende context werd het onderzoek herhaald in

De energiecrisis, inflatie, oorlog in Oekraïne … In de nasleep van de COVID-19-pandemie zijn er redenen genoeg om je zorgen te maken over je inkomsten en op zoek te gaan naar extra verdiensten. “Meer dan de helft van de werkende Vlamingen zegt zelf behoefte (59%) of zin (57%) te hebben om naast hun hoofdjob bij te verdienen. De belangrijkste drijfveren zijn een extraatje verdienen om leuke dingen te doen (25%), om te sparen (17%) of om te kunnen rondkomen (17%)”, vertelt Celine. En die laatste reden wordt alsmaar belangrijker.

Sinds februari is het aandeel werkende Vlamingen dat aangeeft een bijverdienste echt nodig te hebben om te kunnen rondkomen significant gestegen: 17% in september tegenover 11% in februari. Het gaat daarbij vooral om vrouwen (19%), mensen met hoogstens een hoger middelbaar diploma (20,9%) en alleenstaanden (23,6%).

NOWJOBS
58

Gepensioneerden gaan dan weer eerder op zoek naar sociale contacten. Ze geven dat sociaal contact maar liefst drie keer vaker als reden dan de rest van groep.

De beste werkgevers voor bijverdieners

“Veel flexibiliteit en zelf de werktijden kunnen kiezen die het best uitkomen: het zijn de meest genoemde redenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Fijne collega’s en een aangename werksfeer worden door alle leeftijdsgroepen in de top drie geplaatst. Maar dit is met bijna 25% toch vooral belangrijk voor de 35- tot 54-jarigen. Voor 55-plussers is een goede locatie net iets belangrijker. Maar ook voor de jonge stedelijke generatie is een goede locatie van tel, omdat zij gewend zijn aan wandel- en fietsafstanden.”

Het aandeel werkende Vlamingen dat aangeeft een bijverdienste echt nodig te hebben om te kunnen rondkomen is op een half jaar tijd van 11% naar 17% gestegen.

Belemmeringen

Voor 21,9% van de werkende bevolking klinkt een avondje Netflix beter dan een extra avondje werken.

“Hoe combineer je immers twee jobs als de eerste job al zo veel van je vraagt? De combinatie met een voltijdse job en een gezin zijn de meest

voorkomende obstakels in de zoektocht naar een bijverdienste. Op dat gebied is er bij de gepensioneerden nog veel potentieel. Maar zij botsen dan weer op andere barrières, zoals een beperkt aantal sectoren waarin ze mogen bijklussen. Nochtans zijn heel wat sectoren vragende partij. Ook NOWJOBS is vragende partij om het flexistatuut uit te breiden naar meerdere sectoren. Het zou onze economie alleen maar ten goede komen. Voor studenten ligt het probleem bij de beschikbare werkuren. Tot 2024 werden die alvast opgetrokken van 475 naar 600 uren. Een goede zaak.”

Wat werkgevers kunnen doen “Wanneer je studenten en flexi’s aan het werk ziet, kun je niet naast hun engagement, enthousiasme en vaardigheden kijken. Los van achtergronden en opleidingen krijg je als werkgever de kans om boeiende profielen te ontdekken die misschien weleens vaste medewerkers kunnen worden”, besluit Celine. “In een bijzonder krappe arbeidsmarkt is het dan ook belangrijk om bijverdieners niet als tijdelijke buitenbeentjes te behandelen, maar hun het gevoel te geven dat ze erbij horen en hen te omarmen als onmisbaar deel van het bedrijf.”

Op zoek naar bijverdieners?

Snel en digitaal studenten en flexi’s vinden? Dat doe je via NOWJOBS, hét 100% digitale uitzendplatform. Jij plaatst de vacature, wij regelen het papierwerk. Zo bouw je in no time een flexibele poule van bijverdieners op. Check www.nowjobs.be of registreer je via deze QR-code.

“De belangrijkste drijfveren zijn een extraatje verdienen om leuke dingen te doen, om te sparen of om te kunnen rondkomen.”
Celine Blomme, International Brand & Digital Coordinator NOWJOBS
59 Dossier DECEMBER 2022

Coca-Cola

goes electric

Coca-Cola Europacific Partners levert voortaan nóg duurzamer. Door 30 elektrische trucks in te zetten voor de laatste kilometers tot aan de buurtsupers. De drankenproducent maakt een vijfde van zijn vrachtwagenvloot elektrisch en creëert daarmee de grootste vloot elektrische trucks van België.

In vergelijking met dieseltrucks bespaart Coca-Cola Europacific Partners hiermee elk jaar 75% CO2-uitstoot. “We hebben te maken met een uitdagende businesscontext maar we maken ook een duidelijke keuze om te blijven investeren op lange termijn”, vertelt An Vermeulen, VP & Country Director. “De investering in elektrische vrachtwagens is een volgende stap om bij te dragen aan onze doelstelling om tegen 2030 30% minder CO2 uit te stoten over de hele waardeketen, en om in 2040 CO2-neutraal te zijn.”

De eerste vier Renault Trucks (E-tech D en D Wide) rijden al rond in de regio Antwerpen en de komende maanden komen er alsmaar meer vrachtwagens bij voor de productieen distributiesites van Gent en Chaudfontaine. “De meeste van onze leveringen gebeuren heel lokaal aan supermarkten, bedrijven en buurtsupers rondom onze sites. Goed voor routes van gemiddeld 150 km per dag”, legt An Vermeulen uit. “Hiervoor kunnen we perfect overschakelen op elektrische voertuigen.”

COCA-COLA
“Het is onze doelstelling om in 2040 CO2-neutraal te zijn.“
An Vermeulen, VP & Country Director Coca-Cola
60

Groene laadpalen

Het type elektrische vrachtwagen van Renault Trucks dat Coca-Cola koos, kan dagelijks een afstand afleggen van ongeveer 200 km. Ruim voldoende dus om ongeveer 40% van de huidige routes te elektrificeren. Voor elke vrachtwagen is ook een laadpaal voorzien op de site. Die worden volledig met groene energie bevoorraad.

“De trucks zijn uitgerust met een 360°-camerasysteem dat een dode hoek vermijdt, een luidspreker om voetgangers en fietsers te waarschuwen en een gedeeltelijke glazen doorkijkdeur aan de passagierskant voor optimaal zicht”, legt Siegfried Van Brabandt, algemeen directeur van Renault Trucks Belux uit. “De elektrische trucks vormen ook een veel aangenamere werkomgeving voor chauffeurs die een dieselvoertuig gewoon zijn. En omdat de elektrische vrachtwagens veel minder bewegende onderdelen bevatten, mag je ervan uitgaan dat er minder onderhoud nodig is. Dat betekent ook minder stilstand voor de klant.”

De nieuwe vrachtwagens kunnen zo’n 40% van de huidige routes elektrificeren.

“Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen, zijn de trucks uitgerust met een 360°-camera, een luidspreker en speciale doorkijkwand.“

Siegfried Van Brabandt, algemeen directeur Renault Trucks Belux

Voor elke vrachtwagen is een laadpaal voorzien op de site, die volledig met groene energie wordt bevoorraad.

Opleidingen voor de chauffeurs

Patrick Vansegbroeck, Logistieke Director van Coca-Cola, vertelt dat de chauffeurs allemaal een opleiding krijgen bij Renault Trucks. In de cabine is er bovendien een QR-code die ze kunnen scannen om doorverwezen te worden naar een webpagina waar ze een antwoord op

hun vragen vinden. “Tijdens de opleiding leren ze in eerste instantie het voertuig kennen. Uit ervaring weten we dat de manier waarop je met dat voertuig rijdt, bepalend is voor het verbruik.”

De 30 elektrische trucks die er dit jaar bijkomen zijn slechts een eerste stap. “We blijven opschalen naar een duurzamer vrachtwagenpark. Hiervoor volgen we nauwgezet verdere ontwikkelingen met betrekking tot langere rijafstanden, autonomie en zwaardere ladingen”, besluit An Vermeulen.

61 Dossier DECEMBER 2022
An Vermeulen, VP & Country Director, Patrick Vansegbroeck, Logistieke Director en Pascal Libens, Fleet Manager van Coca-Cola Europacific Partners Belgium en Siegfried Van Brabandt, algemeen directeur van Renault Trucks Belux

Veiliger en slimmercashmanagement

’s Avonds naar de bank om je cash geld te droppen? Die tijd is voorbij als het van Loomis afhangt. Met haar SafePoint-systeem biedt deze geldtransporteur een veilige en complete oplossing voor het beheer van cash in je winkel. We spraken met Luc Delys, CEO-Country President en Ellen Van Berlamont, Sales & Marketing Director van Loomis Belgium.

LOOMIS
62

Loomis kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de postkoetsen in de Verenigde Staten?

Luc Delys: “Inderdaad, Loomis bestaat al bijna 100 jaar en heeft altijd een sleutelrol gespeeld in de geldmarkt. Officieel zijn we nu gevestigd in Zweden. In België zijn we al zes jaar actief. Loomis Belgium is gespecialiseerd in het vervoer en beheer van cash, edele metalen en waardevolle objecten. Daarnaast bieden we ook diensten aan om cash betaalmiddelen te beheren, voornamelijk voor de retailmarkt.”

Evolueren we dan naar een digitale en dus cashloze maatschappij?

Luc Delys: “Zweden was op weg om het eerste cashloze land van de wereld te worden, maar daar zie je nu een omgekeerde beweging. Waarom? Je hebt een beter zicht op je uitgaven als je cash betaalt. Bovendien mag je niet vergeten dat er een groep mensen geen of moeilijke toegang heeft tot elektronische betaalmiddelen. We zijn er dus van overtuigd dat cash de komende jaren nog niet zal verdwijnen.”

Cashmanagement, is dat niet eerder iets voor grotere bedrijven en retailers?

Luc Delys: “Neen, zeker niet. De retailmarkt – met voornamelijk de franchisenemers en zelfstandige ondernemers – is een belangrijke groeimarkt voor ons. Omdat daar nog de meeste circulatie is van cash en munten en omdat we zien dat zij er het meeste nadeel van ondervinden dat banken kun kantoren sluiten. We werken uiteraard ook voor grotere retailers

en banken. Maar we maken ons sterk dat we voor iedereen de juiste oplossing kunnen bieden.”

Welke oplossingen bieden jullie dan voor franchisenemers en zelfstandige ondernemers?

Ellen Van Berlamont: “Het meest bekend zijn onze ATM-automaten of geldautomaten waar je cash geld kan afhalen. Die verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en je merkt dat banken die service ook beginnen af te stoten. We werken hiervoor samen met bedrijven of steden en gemeentes. Loomis wil er graag mee voor zorgen dat cash bereikbaar blijft voor iedereen. Maar nog belangrijker voor de retailmarkt zijn onze ‘SafePoint’-oplossingen waarbij we onze klanten volledig ontzorgen op vlak van cash.”

Welke voordelen biedt het SafePointsysteem?

Ellen Van Berlamont: “In plaats van cash geld op het einde van de dag naar de bank te moeten brengen – met alle risico’s van dien – kan de retailer of één van zijn medewerkers het in onze SafePoint-kluis storten. Die installeren we in het kantoor of op een veilige plek in de winkel. Vanaf dan is het volledige bedrag dat in de kluis zit veilig én verzekerd. De SafePointkluis telt één tot vijf biljetten per seconde en detecteert meteen vals geld. Een enorme tijdswinst dus. Bovendien zorgen we ervoor dat het geld de dag erna al op de rekening staat, wat ook een positief effect heeft op de cashflow.”

“We zijn ervan overtuigd dat cash de komende jaren nog niet zal verdwijnen.”
Luc Delys, CEO-Country President Loomis Belgium
“In plaats van cash geld op het einde van de dag naar de bank te moeten brengen kan de retailer dit veilig in onze SafePoint-kluis storten.”
63 Dossier DECEMBER 2022
Ellen Van Berlamont, Sales & Marketing Director Loomis Belgium
OM JE DROMEN TE REALISEREN? START JE EIGEN WINKEL SAMEN MET CARREFOUR.
voor een eigen Carrefour, dat is kiezen voor een eigen winkel met alle kansen op succes. Ben
klaar
de sprong te wagen? Zet
nog de eerste stap naar jouw eigen zaak! …
word jij de baas in je
CONTACTEER ONS www.ikwordfranchisenemer.be recruitment_franchising_be@carrefour.com 02 729 24 67
KLAAR
Kiezen
je
om
vandaag
en wie weet
eigen Carrefour-winkel.

“We krijgen een melding als de SafePoint-kluis voor 80% vol zit. Het geldtransport wordt dan ingepland en de retailer krijgt een melding. Als we het geld ophalen bij de retailer kunnen we trouwens ook biljetten van vijf of tien euro of muntjes leveren. Alles kan in één transport geregeld worden.”

Wat moet er bij de klant technisch aanwezig zijn om een SafePoint-kluis te installeren?

Ellen Van Berlamont: “We hebben enkel drie stopcontacten nodig. Een internetaansluiting is niet vereist aangezien we met 4G werken. We vragen ook dat er in de ruimte waar de SafePoint-kluis staat eventueel een camera hangt die geconnecteerd is met een alarmcentrale.

Een SafePoint-kluis werkt met 4G en heeft enkel drie stopcontacten nodig. Opstarten duurt slechts twee tot drie weken.

De ruimte moet ook afsluitbaar zijn van binnenuit. Als er ramen zijn, vragen we ook dat er een gordijn of folie is zodat onze geldtransporteurs in alle rust de kluis kunnen leegmaken. We

zorgen er uiteraard voor dat de kluis voldoende beveiligd is. Onze mensen zijn trouwens de enigen die aan het geld in het SafePoint-systeem kunnen. Dat communiceren we ook met affiches en dergelijke zodat iedereen perfect op de hoogte is. We doen altijd een plaatsbezoek op voorhand met een risk assessment en we helpen de klant graag verder als hij bijvoorbeeld een camera wil installeren. We hebben verschillende partners die daarvoor kunnen zorgen.”

Luc Delys: “Wanneer een klant met ons wil samenwerken, zorgen we ervoor dat die zo snel mogelijk kan opstarten. Het kleine model van de SafePoint-kluis installeren en activeren we binnen twee tot drie weken. Bij het grotere model is dat vier tot zes weken, maar dat wordt wel minder gebruikt.”

Hoe bepaal je of en welke SafePoint-kluis de beste oplossing is voor een klant?

Ellen Van Berlamont: “Zoals gezegd doen we altijd een plaatsbezoek en bespreken we met de klant wat zijn gemiddelde omzet in cash is. Vaak bedragen de kosten voor de SafePointkluis – die de klant huurt – minder dan een halve procent van zijn cashomzet. Bovendien betaal je altijd een all-inprijs per maand dus kom je nooit voor verrassingen te staan. Wij werken heel nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat we altijd de juiste oplossing aanbieden. Het heeft geen zin om een grote machine te plaatsen bij iemand die dat niet nodig heeft.”

Luc Delys: “De klant heeft na de installatie ook maar één contactpersoon. Loomis doet eigenlijk alles: we zorgen voor de installatie, voor de technische interventies en de klant kan altijd terecht bij onze helpdesk. We proberen zoveel mogelijk te ontzorgen en helpen onze klanten tijd te besparen. Zodat zij hun kostbare tijd kunnen besteden in de winkel, met hun klanten en personeel.”

LOOMIS
“Als we geld ophalen kunnen we ook biljetten van vijf of tien euro of muntjes leveren.”
Luc Delys, CEO-Country President Loomis Belgium
DECEMBER 2022 65 Dossier

Het loopt op rolletjes met

RobotRobbie

Vorig jaar werd er bij een aantal vestigingen van AD Delhaize in Oost- en West-Vlaanderen een nieuw teamlid ingezet: Robbie. De robot doorliep eerst een proefperiode van zes maanden. Zijn inzet bleek goed te scoren en dus krijgt hij nu een vast contract in enkele winkels. Tijd voor een update.

Johanna Decroo, bureelverantwoordelijke AD Delhaize Roeselare

Wie bij AD Delhaize in Poperinge binnenkomt, wordt begroet door een attente Robbie die bij de ingang staat. Na die begroetingsronde rijdt hij vanzelf terug naar een centrale plek in de winkel, waar hij als aanspreekpunt wacht op eventuele klanten met een vraag. “Mensen kunnen bij Robbie een product ingeven dat ze zoeken”, vertelt Connie De Cokere, onthaalmedewerkster. “Hij begeleidt hen dan naar het juiste schap. Momenteel is hij even weg uit onze winkel omdat we een verbouwing hebben meegemaakt en alle artikelen nu ergens anders liggen. Zijn instellingen moeten dus opnieuw worden ingegeven. Binnenkort is Robbie weer terug.”

ROBOT ROBBIE
“Natuurlijk zal Robbie nooit een menselijke medewerker kunnen vervangen.”
66

Enthousiaste klanten

Connie merkt dat veel mensen gebruik maken van de robot. En het enthousiasme van heel wat kinderen is groot. “Robbie had meteen veel bekijks. En als onze klanten hem eenmaal uitproberen, ontdekken ze dat hij ook grappige zinnen en leuke weetjes vertelt.” Johanna Decroo, bureelverantwoordelijke bij AD Delhaize in Roeselare, merkte het enthousiasme ook. “Je ziet dat bezoekers zijn aanwezigheid leuk vinden en soms zelfs selfies met hem maken,” zegt ze.

Dankzij zijn ingebouwde sensoren stopt Robbie nog voordat hij tegen iets of iemand kan aanbotsen.

“Hij zal natuurlijk nooit een menselijke medewerker kunnen vervangen, want hij kent een simpele werking en wijst klanten enkel de weg. Maar die functie is juist handig wanneer het hier heel druk is en we eigenlijk handen tekortkomen. Ik ben toch wel blij dat hij zijn testfase goed doorlopen heeft en er nu voor langere tijd is.” Bij drukte kan Robbie zichzelf trouwens prima handhaven, want dankzij zijn ingebouwde sensoren stopt hij nog voordat hij tegen iets of iemand kan aanbotsen.

Experimenteren

Naast Poperinge en Roeselare is robot Robbie ook nog aanwezig in de AD Delhaizes in Diksmuide, Zwevegem, Waregem, Deinze, Lede, Lochristi en Lievegem. Op termijn zal Robbie’s software misschien nog verder uitgebreid worden met andere functionaliteiten om ook de lokale medewerkers te assisteren.

Robbie is geen bedreiging voor de tewerkstelling in onze sector, integendeel.

Ook experimenteert Delhaize met het laten lezen van zogenoemde electronic shelf labels (ESL’s) om klanten nóg beter te helpen. Ze zouden dan een gewenst product bij Robbie kunnen ingeven, waarna hij ze naar een passend artikel brengt op basis van het matchende label.

Connie De Cokere, onthaalmedewerkster AD Delhaize Poperinge

Of er binnenkort overal robots in onze buurtsupers zullen rondrijden of niet, het staat vast dat steeds meer routinetaken zullen worden geautomatiseerd. En dat hoeft zeker geen bedreiging te zijn voor de persoonlijke service en de tewerkstelling in onze sector. Het tegendeel is waar. Digitalisering biedt kansen om de efficiëntie te verhogen én de advies- en verkoopfunctie van de winkelbediende te versterken.

“Bezoekers maken soms zelfs selfies met Robbie.”
Johanna Decroo
“Mensen kunnen een product ingeven dat ze zoeken. Robbie begeleidt hen dan naar het juiste schap.”
67 Dossier DECEMBER 2022

68

bij CarrefourDigitale koploper

Franchisenemer Hervé van Hövell tot Westerflier is fan van de Critizr- en Too Good to go-app. Hij levert aan huis via ShipTo, communiceert actief via Facebook en zijn twee Carrefour Expresswinkels in Hasselt waren bij de eerste om het nieuwe kassasysteem van Carrefour te installeren. Een update van deze digitale koploper bij Carrefour.

Via ShipTo kunnen Carrefour-klanten hun boodschappen online bestellen en in een van de Expresswinkels van Hervé ophalen. Ze moeten minstens voor 50 euro bestellen, maar volgens Hervé liggen de bestellingen gemiddeld rond de 100 euro. “We zijn er nog maar net mee gestart. Ik zou naar een tiental bestellingen per week willen gaan. Op jaarbasis gaat dit niet hét grote verschil maken in omzet. Maar we doen dit als extra service.”

vindt hij heel waardevol. “Ik krijg een melding op mijn smartphone en kan meteen reageren. Als er een klacht is, volg ik die altijd op. Positieve reacties geef ik door aan het team. Ook de Google reviews zijn gelinkt aan het systeem.”

Via de Critizr-app kunnen klanten rechtstreeks feedback geven aan Hervé.

Critizr, Too Good To Go en Facebook Klanten kunnen ook rechtstreeks feedback geven via de Critizr-app. “Gewoon de QR-code scannen aan de kassa en je score of opmerking doorgeven”, legt Hervé uit. Die directe feedback

Niet-verkochte goederen worden aangeboden via Too Good To Go. “Zo sparen we honderden maaltijden per jaar uit. Wat overblijft schenk ik aan de voedselbank. Hier wordt bijna niets weggegooid.” De Too Good To Go-pakketjes zijn gemiddeld dertien euro waard maar de klant betaalt er 3,99 euro voor. “Akkoord, je verliest veel marge maar je verdient er meer mee dan het weg te gooien. Ik schat dat we op jaarbasis zo toch een 1.500 à 2.000 euro recupereren.”

MEER INKOMSTEN Genereerextraomzetdoorminderweg tegooien.90%vanjeproductenzijn verkochtbinnendedag!

TEGEN VOEDSELVERSPILLING TGTG_025_B2B_ad_002.indd 22-1136-SuperMAG-april-2022_cover.indd 1-3 CARREFOUR

Hervé is ook actief op Facebook. “We doen vooral aan storytelling met berichtjes over het team, kerstfilmpjes, degustaties, … Facebook helpt bij klantenbinding. Onlangs nam ik zelfs iemand in dienst die op Facebook had gezien dat we een leuk team hebben. Je kan er gewoon niet meer zonder.”

BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voegjebij5.243winkelsentoverwatje normaalweggooitomineenextrainkomst. Registreer
GROENERE PLANEET Geefjouwzaakeenmilieubewustimago enzetjeinvooreengroenereplaneet. QR-code
NIEUWE KLANTEN Treknieuweklantenaandankzij extrazichtbaarheidviadeapp. Verkoop producten terwijl je de rekken leegmaakt! je winkel via de
toogoodtogo.be/buurtsuper
VERKOOP
EN STRIJD ZO
JE OVERSCHOT
MEE
Hervé was ook van de eersten om het nieuwe kassasysteem van Carrefour te installeren. “De software is volledig vernieuwd en het scherm werkt intuïtiever. Veel makkelijker om aan nieuwe werknemers aan te leren. Ook de backoffice werkt goed. Alle boekhoudkundige rapporten worden dagelijks via e-mail verstuurd. Ik kan het nieuwe kassasysteem dan ook echt aanraden. Het geeft de medewerkers meer comfort en dan spring ik graag als eerste mee op de kar!”
Een extra service, waardevolle feedback, meer comfort, minder verspilling, klantenbinding: redenen te over om mee op de digitale kar te springen.

Plan een winkelbezoek mét digitaliseringstips

In ons project ‘Digitalisering, automatisering en andere trends in de retail’ organiseerden we een webinar met Steven Van Belleghem. Dit voorjaar was er ook een brainstormsessie met onze bestuursleden onder leiding van professor Gino Van Ossel over de impact van digitalisering en automatisering op de retail en de competenties van medewerkers. Wie zich inschreef voor het project, ontving wekelijks een kant-en-klare post en filmpjes van onze digital expert met tips en tricks. Ook met onze tweedaagse inspiratiereis naar Amsterdam gingen we verder door op dit elan.

Als laatste luik komt Hermien Raedts, experte innovatieforum retail en onderzoeker retailinnovatie aan Hogeschool PXL, langs bij jullie om digitaliseringstips te geven.

Wat mag je concreet verwachten?

• Een bezoek aan je winkel (+/- 1,5 uur)

• Bespreking van de digitaliseringsmogelijkheden voor jouw fysieke winkel

• Uitgebreid rapport van het bezoek en praktische tips over concrete digitale toepassingsmogelijkheden voor jouw winkel

SuperMAG is het leukste magazine binnen de zelfstandige foodretail. Wens je jouw product of dienst aan onze lezers kenbaar te maken? Neem dan meteen contact op met onze accountmanager, Yannick Muls via yannick.muls@buurtsuper.be of 0476 78 30 12.

We zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je verhaal te brengen: een redactionele bijdrage in het magazine, aangevuld met een bedrijfsvideo en/of online campagne? We denken graag met je mee.

Dossier februari: duurzaamheid

Voor het SuperMAG van december werken we aan een boeiend dossier over duurzaamheid. Biedt jouw bedrijf of organisatie een dienst of product aan binnen dit thema? Of ... heb je zelf een suggestie voor een leuk thema of onderwerp? Laat het ons dan zeker weten.

MAG
EXTRA HANDEN NODIG? zelfstandige snel handen te vinden valt steekt het handje toe. werkloze, deeltijds laaggeschoolde een en wij belonen je forfaitaire premie. 201 EN N° 202.01 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL JUNI 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL TIP: wacht niet te lang, want onze nummers raken steeds sneller uitverkocht! MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL APRIL 2022 SuperMAG verschijnt keer per jaar in februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PPPBBelgië(N)-Belgique SuperMAGiseeninitiatiefvanBuurtsuper.be, deUNIZO-organisatievansupermarktenenspeciaalzaken. 30 JAAR GROEI DANKZIJ VERS AnnekeVanKerrebroeckenFilipSabbe(ADLede) Eenproperebuurt! Met Red Lion Alexander Hendrickx DOSSIER dieTrotsopvanons inkomst. QR-code of toogoodtogo.be/buurtsuper OVERSCHOT 10/01/2022 10:59 APRIL 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL OKTOBER 2022 SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PBPP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. PASSIE VOOR OLDTIMERS SMELT SAMEN MET LIEFDE VOOR VOEDING Erwin Mertens (Foodgarage Hoase) DOSSIER Lekkergenieten WEEKEND VAN DE KLANT Meer dan 500.000 attenties over de toonbank Tip Interesse? Contacteer dan Hermien Raedts via hermien.raedts@pxl.be. Voor alle algemene vragen over het digitaliseringsproject kan je terecht bij onze socialmedia-expert Hestia Perkisas via hestia.perkisas@buurtsuper.be 69 Dossier DECEMBER 2022
HÉT MAGAZINE VOOR DE FOODRETAIL

Vergeten en lekker

zoet

Deze keer zetten we enkele bijzondere groenten in de kijker. Bart T’Seyen teelt rammenas, pastinaak en zoete aardappel in Lier, niet ver van coöperatie BelOrta.

Bart T’Seyen, zoon van een varkensboer, werkte eerst in de tomatensector. Maar als zijn schoonvader – die rode biet, rammenas en pastinaak teelt – in 2014 vraagt om de zaak over te nemen, twijfelt hij niet. “Ik heb de rode biet ondertussen wel ingeruild voor zoete aardappel”, legt hij uit. “Op vraag van BelOrta. De zoete aardappel is aan een sterke opmars bezig en groeit, door de verandering van ons klimaat, hier nu ook goed.”

Arbeidsintensief

Bart

“Het zijn drie verschillende teelten maar ze zijn wel allemaal heel arbeidsintensief in de winterperiode”, vervolgt hij. “De rammenas moeten we voor de eerste vorst rooien. We bewaren ze in frigo’s en vervolgens wassen en sorteren we de ramenassen voor we ze naar de veiling brengen. De pastinaak blijft de hele winter op het veld. Die oogst ik afhankelijk van wat nodig is.

IN DE KIJKER
“Pastinaakfrietjes of zoete aardappelen in de oven. Zo eten we ze thuis het vaakst. Ik kan daar écht van genieten.”
70
T’Seyen teler van vergeten groenten

Tot eind februari, begin maart ongeveer. Dan begint het loof van de pastinaak terug te schieten en moet alles eruit.”

De zoete aardappel rooit Bart voor half oktober want de grondtemperatuur mag absoluut niet onder de twaalf graden komen. Als ze geoogst zijn, verzamelt Bart ze in grote paloxen. “Dan bewaren we ze eerst een zestal dagen in een ruimte met een temperatuur van 29 à 30 graden en een hoge luchtvochtigheid. Curing heet dat proces. Het bevordert het zoetingsproces en de wondheling. Kleine wondjes door de oogst ‘genezen’ zo uit zichzelf. Daarna kan je de zoete aardappel nog perfect een jaar bewaren, zonder kwaliteitsverlies”, vertelt Bart.

Na de ‘curing’ kan je de zoete aardappel nog perfect een jaar bewaren.

Moeilijke kiemer

Het meest uitdagende – en dat is zo bij de drie teelten – vindt Bart het zaaien van de teelten en het onder controle houden van het onkruid. “Vooral de opkomst van pastinaak is lastig,

want dat is een erg moeilijke kiemer. Het is heel belangrijk dat we alles onkruidvrij houden in het voorjaar. De witte rammenas is dan weer gevoelig voor de koolvlieg. Dat lossen we op met een insectengaas”, vertelt hij terwijl hij ons een groot veld toont dat volledig afgedekt is met witte doeken. De zoete aardappel heeft vooral voldoende zonlicht en warmte nodig. Dit jaar was dus een topjaar voor de bataat. Vorig jaar was het wel lastiger, geeft hij toe. Maar Bart is echt geen klager. “Het is niet altijd gemakkelijk, maar elke keer als het lukt, haal ik er veel voldoening uit”.

Favorietjes

“Pastinaakfrietjes of zoete aardappelen in de oven. Zo eten we ze thuis het vaakst. Ik kan daar écht van genieten.” De rammenas heeft een pikante radijssmaak. Hij is er zelf geen fan van maar van zijn schoonvader mogen we ‘m rauw proeven met een beetje zout. Dat smaakt. “De pastinaak is ook wel lekker in de soep”, weet Bart. “Dat is wel redelijk pittig maar in de winter mag dat al eens.”

Bart geniet van zijn job. “Als het werk klaar is en we mogen een goed en mooi product op de veiling afzetten, ben ik oprecht blij. Ik vind het ook wel fijn om thuis te werken, dan heb ik tussendoor tijd voor onze paarden. Zelf rijden heb ik helaas al een aantal jaren niet meer gedaan, maar het fokken van paarden is mijn tweede passie,” besluit hij.

“De zoete aardappel is aan een opmars bezig en groeit hier goed.”
DECEMBER 2022 71
Pastinaak, recht van het veld, fris gewassen en grondig gekeurd. Klaar voor de winkelrekken. Bart T’Seyen

Op tour bij de boer

72

Hoe kouder, hoe groter

De pastinaak was oorspronkelijk zo groot als een gewone wortel (peen). Tijdens hun reis naar het noorden namen de Romeinse soldaten de pastinaak mee. Daar bleek dat de pastinaak het in koudere gebieden veel beter deed en dus veel groter werd.

Hebben wij even geluk! Wist je trouwens dat pastinaak vroeger ook wel als zoetstof werd gebruikt voordat suikerriet werd geïntroduceerd?

73
DECEMBER 2022

De versmarkt met focus op vlees, gevogelte, zuivel en vis

Na de coronapandemie heeft nu de hoge inflatie een grote invloed op de aankopen van verse voeding voor thuisverbruik. De voedingsinflatie steeg maand na maand en werd gecompenseerd door dalende volumes. Sinds augustus groeien de volumes weer, maar zien we een hogere downtrading (keuze voor goedkopere (huis)merken). De Belgische koper probeert de hoge inflatie te compenseren en gaat op zoek naar goedkopere alternatieven en/of kanalen. Vooral hard discount en private labels profiteren hiervan. Dit blijkt uit de data die GfK Belgium in opdracht van de VLAM verzamelde bij 6.000 huishoudens. We focussen in dit artikel op de verkoopcijfers van vlees, gevogelte, zuivel en vis.

Vlees

In de verkoop van vlees (inclusief gevogelte) zien we dat de licht dalende trend tijdens corona in 2020 omgebogen werd tot een stijging. Intussen noteren we terug een evolutie richting het normale niveau. In de periode juli 2021 – juni 2022 kocht de Belg gemiddeld voor 27,1 kg vlees en gevogelte. Dat is 5% lager dan het jaar voordien, maar hoger dan het niveau van vóór corona (26,2 kg per capita in de periode juli 2018 – juni 2019). Dezelfde evolutie noteren we ook bij vis en vegetarische vleesvervangers. Daardoor bleef het aandeel van vlees en gevogelte versus vis en vleesvervangers de afgelopen jaren nagenoeg gelijk: rond 84% volumeaandeel. Vis, week- en schaaldieren halen 14% volumeaandeel, de vegetarische vleesvervangers slechts 2%. Het volumeaandeel van vlees (exclusief gevogelte) bedraagt 54%.

Het is hoger in Wallonië, bij gezinnen met kinderen en bij de lagere sociale klassen en het laagst bij jonge alleenstaanden en in Brussel.

Vleeswaren

Ook voor vleeswaren noteren we dezelfde evolutie in het thuisverbruik: een stijging door corona vanaf maart 2020, maar vanaf 2021 een daling richting het normale niveau. Voor de periode juli 2021 – juni 2022 kwamen we uit op 10,7 kg per capita. Gekookte ham en zoutwaren nemen beide binnen de vleeswarenkorf ruim 20% van het volumeaandeel in. Binnen die vleeswarenkorf noteerden we de voorbije periode vooral een stijging voor gevogeltebereidingen ten koste van zoutwaren. De grotere supermarkten verliezen jaarlijks volumeaandeel, maar nemen wel nog altijd 45% van het volume in. In tegenstelling tot vers vlees merken we bij vleeswaren geen verdere groei in het volumeaandeel van hard discount. Zij blijven steken op een aandeel van 30%. De buursupermarkten deden het de afgelopen periode wél goed en stegen tot 10% volumeaandeel. 8% van het volume vleeswaren ging in de periode juli 2021 – juni 2022 bij een slager over de toonbank.

74 CIJFERS

Zuivel

Binnen zuivel en de verschillende zuivelproductgroepen merken we doorgaans dezelfde evolutie: een stijging door corona vanaf maart 2020, maar sinds 2021 en ook in de eerste helft van 2022 een evolutie terug naar het niveau van vóór corona. In de periode juli 2021 – juni 2022 noteerden we een zuivelomzet van 3,0 miljard euro. Dat is 4% lager dan het voorgaande jaar, maar hoger dan de 2,8 miljard euro in de periode juli 2018 – juni 2019. In volume neemt consumptiemelk het grootste aandeel binnen zuivel in, voor de bestedingen is dat kaas. 54% van de zuivelomzet wordt gedraaid in de grotere supermarkten. Zij verliezen wel jaarlijks marktaandeel, onder andere aan e-commerce. Ook bij de andere zuivelproducten noteren we een daling na de stijging door de coronamaatregelen. Bij yoghurt en boter zitten we nu opnieuw op of zelfs onder het niveau van vóór corona.

Vis, week- en schaaldieren De aankopen voor het thuisverbruik van de totale categorie ‘vis, week- en schaaldieren’ kende de voorbije periode een sterke volumedaling van 9%. Hiermee komen we bijna terug op het volume van vóór corona (-1%). Door de hogere visprijzen daalden de bestedingen maar met 6%. Dat is 7% hoger dan vóór corona. De hoge inflatie van de voorbije maanden zet echter een grote druk op de visaankopen waardoor de visomzet sterk daalde.

De twee klassiekers, zalm en kabeljauw, zijn samen goed voor meer dan de helft van de verkoop van verse vis. Na een periode van stabilisatie groeit dit aandeel verder door onder impuls van zalm. Zalm heeft als belangrijkste vissoort nu 31% volumeaandeel. Rog had als vis van het jaar 2021 een prima jaar en steeg zowel in volume als in prijs.

Het aantal kopers van verse vis bleef stabiel: 70 kopers op 100. Het aantal kopers van diepgevroren vis, week- en schaaldieren daalt verder.

In de periode juli 2021 – juni 2022 kocht de Belg 8,7 kg vis, week- en schaaldieren (vers, diepgevroren en verwerkt) voor een waarde van 120 euro.

DIS 1 blijft met ruim 51% marktaandeel afgetekend marktleider. Hard discount groeide en is het op een na belangrijkste kanaal met 24% van de verkoop van verse vis, week- en schaaldieren. De visspeciaalzaak blijft steken op 10%. De buurtsupermarkt, op de vierde plaats, haalt ook 10% marktaandeel. De openbare markt behoudt zijn 4% marktaandeel. In Vlaanderen zijn de speciaalzaak en de publieke markt voor verse vis relatief belangrijker. Voor Noordzeevis nemen deze twee kanalen 41% van de verkoop voor hun rekening. Hiermee zijn ze even belangrijk als DIS 1.

Opmerking

Definitie versproducten:

• VERSPRODUCTEN = zuivel + eieren + vers vlees, gevogelte, wild + verse vis, week- en schaaldieren + vleeswaren + brood + aardappelen + fruit + groenten

Nieuwe definitie distributie:

• DIS 1: AH, Alma, Carrefour Hyper/Planet/GB/Market, Champion Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize AD/De Leeuw Supermarkt, Intermarché/Ecomarché, Jumbo, Makro/Metro, Match en Red Market

• HARD DISCOUNT: Aldi en Lidl

• BUURTSUPERMARKT: Alvo, Carrefour Express/Contact, Cash Fresh, Delhaize City/Proxy, Louis Delhaize, Okay, Profi, Rob, Smatch, Spar, Supra …

DECEMBER 2022 75

Twaalf jaar geleden brachten varkenskwekers Bart Mouton en Filip van Laere het Duroc d’Olives varkensvlees op de markt. “De voeding van de varkens zorgt voor een unieke smaak.

Die bestaat uit een combinatie van lokale granen én olijfolie, een Europese onverzadigde vetbron”, vertelt Bart Mouton. “Olijfolie verbetert de smaak van het vlees en maakt het nog malser. Sterker nog, het zorgt er ook voor dat het vlees van Duroc d’Olives een stuk gezonder is.”

Karakterdieren

Samen met specialisten van de Universiteit Gent werd de samenstelling van het voer voor hun varkens ontwikkeld. De basis is een mix van pure granen (tarwe, gerst en mais), vezels en eiwitten. Aan deze mengeling voegen ze olijfolie als vetbron toe. “Door deze vaste formule te respecteren, kunnen we ook de constante kwaliteit van ons malse varkensvlees garanderen.”

De uitstekende smaak van Duroc d’Olives is, naast de voeding, ook te danken aan de combinatie van twee karakterdieren.

Bijzonder varkensras met

speciaal dieet

Mals, gezond en buitengewoon lekker: dat zijn de drie eigenschappen van Duroc d’Olives varkensvlees. En die topkwaliteit heeft het vlees in de eerste plaats te danken aan de combinatie van een bijzonder varkensras én een speciaal samengesteld dieet.

“We kruisen een witte landraszeug die gekend is voor haar prima vleeskwaliteit met een bruinrode Duroc-beer”, vertelt Filip Van Laere. “Duroc-varkens hebben meer intramusculair vet en donkerder, malser vlees met extra smaak. Het resultaat is een licht bruinrode kruising die voor heerlijk, mals en sappig vlees zorgt.”

Proef het verschil Het culinaire aspect is voor deze kwekers uiteraard van belang. Maar er is meer. Hier dragen ze ook gegarandeerde voedselveiligheid, de huidige milieunormen en optimaal dierenwelzijn hoog in het vaandel. “Wie vlees van topkwaliteit wil, moet in de eerste plaats zijn dieren

IN DE KIJKER
“Olijfolie verbetert de smaak van het vlees en maakt het nog malser en zelfs gezonder.”
76

Filip Van Laere, varkenskweker Duroc d’Olives

goed verzorgen en behandelen. De levensomstandigheden van onze varkens zijn dus heel belangrijk”, vervolgt Filip Van Laere. “We hechten veel belang aan gezonde voeding, rustige behandelingen, diervriendelijk transport en een behoedzaam slachtproces. En goede huisvesting uiteraard. Dat proef je.”

Kooivrij

Alle stallen in hun recent vernieuwde bedrijf in Kruishoutem zijn voorzien van luchtwassers die de ammoniak, geur en fijn stof uit de uitgaande stallucht halen. “Op het vlak van dierenwelzijn zijn we hier een stap verder gegaan dan wat de wetgeving vraagt. We werken volledig kooivrij.

De dieren worden niet meer vastgezet en hebben allemaal speeltjes zoals ballen, hooi en stro ter beschikking.

De dieren in de kraamstal, de dekstal en de drachtstal worden niet meer vastgezet. Ze hebben allemaal speeltjes zoals ballen, hooi en stro ter beschikking. De stallen hebben grote ramen zodat daglicht binnen kan en de dieren een natuurlijk dag- en nachtritme ervaren. Buiten zou misschien qua dierenwelzijn nog beter zijn maar naar emissies en duurzaamheid dan weer absoluut niet”, legt Filip Van Laere uit.

“Omdat we zelf ook ambachtsmensen zijn, richten we ons hoofdzakelijk op horeca, slagers en de betere buurtsupers. We vinden dat zij het

Lekker van bij ons

best geplaatst zijn om een lekker, kwaliteitsvol en smakelijk stukje varkensvlees aan te bieden”, aldus Bart Mouton. De vleesvarkens worden dan wel door grossiers gekocht, de rol van de families Mouton en Van Laere stopt daar niet. Zij zijn aanwezig op beurzen en events om de afgewerkte producten aan te prijzen en te laten proeven. Duroc d’Olives besteedt ook veel aandacht aan merkbeleving. Dat blijkt aan de verscheidenheid van producten, de manier waarop ze voorgesteld en verpakt worden, de leuke receptenboekjes en de spitsvondige gadgets. “Want varkensvlees is een stuk vlees, maar het is vooral ook beleving”, besluit hij.

Duroc d’Olives is trotse ambassadeur van ‘Lekker van bij ons’. Lokaal produceren is goed voor de consument én voor de lokale economie. Vlees van bij ons is duurzamer, minder lang onderweg en voldoet aan strenge milieu- en dierenwelzijnsregels. Dat maakt het de beste keuze voor op je bord.

“Op het vlak van dierenwelzijn zijn we hier een stap verder gegaan dan wat de wetgeving vraagt.”
DECEMBER 2022 77
Filip Van Laere en Bart Mouton dragen voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn hoog in het vaandel.

Le Gruyère AOP: een ode aan

wilde kruiden en kaas

In Gruyère, een regio in de Pre-Alpen en de kantons Freiburg, Vaud, Neuchâtel, Jura en Bern, is kaas maken niet optioneel, maar vooral een way of life. Foodie en auteur Marie-Claire Quittelier schreef er in opdracht van Switzerland Cheese Marketing samen met Fabienne Effertz een boek over: Le Gruyère AOP: een verhaal over kruidige flora. Vandaag vertelt ze ons meer over Le Gruyère AOP en over hoe plant, koe, kaasmaker en affineur samenwerken om tot deze heerlijke kaas te komen.

Een volledig boek over één type kaas, dat moet wel liefde op het eerste gezicht zijn geweest?

Marie-Claire Quittelier, foodie en auteur

Marie-Claire Quittelier: “Dat kun je denk ik wel zeggen (lacht). Of toch liefde bij de eerste hap. Maar ik ben zeker niet de enige. Le Gruyère AOP is wereldwijd een van de bekendste en meest geliefde kazen onder consumenten en culinaire kenners. Zo ook bij mij. De smaak van Le Gruyère AOP pik je er zo uit. De jonge variant is romig met een nootachtige nasmaak, en hoe rijper de kaas, hoe meer ze een pittige en krachtige

smaak afgeeft. Met dat unieke karakter verdient ze haar plek in de keuken en op de kaasplank. Dit product heeft de reputatie van de Zwitserse kaascultuur gevestigd en maakt onderdeel uit van het gastronomisch en cultureel erfgoed van het land.”

Hoe kan het dat een soort kaas zich qua smaak zo sterk onderscheidt van de rest?

Marie-Claire Quittelier: “De unieke smaak van Le Gruyère AOP komt voort uit de smaakvolle rauwe melk van koeien die in het gebied van oorsprong wilde bloemen,

KAAS UIT ZWTSERLAND LE GRUYÈRE AOP
“Het was liefde bij de eerste hap.”
78

Marie-Claire Quittelier

kruiden en planten grazen. De koeien – gemiddeld 30 tot 50 koeien per melkveehouder en in totaal 1.900 melkveebedrijven – hebben een enorme bewegingsvrijheid en grazen in een stressvrije omgeving. Het begint eigenlijk allemaal met de inheemse flora waar ze dagelijks van eten.”

De unieke smaak van Le Gruyère AOP begint met de inheemse flora waar de koeien dagelijks van eten.

“Er bestaan daar meer dan 500 soorten bloemen en kruiden, waarvan er een heel aantal zogeheten terpenen bevatten. Dat zijn de organische moleculen die een plant haar unieke smaak en geur geven. Ze trekken de juiste insecten aan voor bestuiving en zorgen voor bescherming van binnenuit. En sommige planten bevatten meer terpenen dan andere. Denk maar aan bergmunt, citroenmelisse, tijm, duizendblad en alpenvenkel. De hoger gelegen

planten ontwikkelen zich anders, met dichtere begroeiing en kleinere blaadjes. Meestal geldt: hoe kleiner het blad, hoe intenser de smaak. Waardoor koeien die hoger grazen ook smaakvollere melk hebben.”

Moet alle Le Gruyère AOP dan ook uit dit ene gebied komen?

Marie-Claire Quittelier: “Jazeker. Le Gruyère AOP (Appellation d’Origine Protégée) is een beschermde oorsprongsbenaming. De kaas voldoet aan strenge normen die het Zwitserse ministerie van Landbouw heeft bepaald en die omschreven staan in lastenboeken. De melkafname, productie en affinage moeten in de regio van oorsprong plaatsvinden. Hierdoor weet je als consument altijd dat je een échte Le Gruyère AOP in handen hebt.”

Le Gruyère AOP is dus bijzonder genoeg om er een boek over te schrijven. Wat bracht jullie ertoe om de kaas te combineren met kruiden? Marie-Claire Quittelier: “De kaas is natuurlijk lekker, dus dan kun je jezelf afvragen waarom die zo heerlijk smaakt. Die vraag brengt je terug naar de productieketen. Terug naar de melk, naar de voeding van de koe. En je vindt de smaken van bepaalde bloemen en kruiden terug in de smaak van de kaas. Samen met de bekende culinaire meesterherborist en kruidenteler Wim Maes zijn we gaan nadenken over smaakpaletten en mogelijke combinaties. Hij stelde toen enkele mengelingen samen, gebaseerd op de verschillende berghoogtes. De alpenmengeling uit de vallei heeft complexe, kruidige en bloemige aroma’s, gebaseerd op bijvoorbeeld veldmosterd, wilde bieslook, tijm, wilde oregano, wilde rucola, korenbloemen en madeliefjes.

“Le Gruyère AOP is een beschermde oorsprongsbenaming. Hierdoor weet je als consument altijd dat je een échte Le Gruyère AOP in handen hebt.”
DECEMBER 2022 79

Wat uw toekomstplannen ook zijn, Groep Vanhee gelooft erin en helpt ze u graag verwezenlijken. Met de ontwikkeling van meer dan 500.000 m2 strategische projectgronden zijn wij uw ideale partner. S��� � ����� ����: U verkoopt en huurt uw geoptimaliseerd pand terug zonder onderhoudszorgen. U������ �� �������:

. . . Contacteer ons Franky Vanhee 0475 / 79 64 64 William Vanhee 0477 / 70 77 50 Kortrijksestraat 439 – 8020 Oostkamp – 050/68 64 22 W��� � ���� ����� ��� �� ����������� ��������? U ����� �� ���� �� ���� �� �������� �� ���������? Neem ook een kijkje op www.groepvanhee.be U� ���� ����� ���������� ���� �� �������� ��� ������!
U bent zeker van uw directe en verdere toekomst met een contract met een vooraf bepaalde uitlooptijd. U ��� ���� �������� en van een welverdiend pensioen genieten: Groep Vanhee is een snelle en zeer kredietwaardige beslisser. Correcte marktprijzen & Flexibiliteit Jarenlange ervaring en expertise Korte of langere termijn oplossingen Discretie

De montane almen, een niveau hoger, leveren eerder een frisse, licht bittere smaak, onder andere met zuring, wilde broccoli, weegbree, bergklaver en bosviool. De subalpiene almen bieden dan weer een mengeling die ideaal samengaat met een fondue: duizendknoop, meesterwortel, vrouwenmantel, slangenlook, witte klaver, zevenblad en karwij.”

Welke smaakadviezen zou een supermarkt aan haar klanten kunnen meegeven, zeker nu het fondueseizoen hoogtij viert? Marie-Claire Quittelier: “Fondue is machtig en heeft een sterke smaak, dus adviseer mensen vooral om die te doorsnijden met een sla met een pittige lichtzure blend. Parijse champignons of gekookte krieltjes zullen ook heerlijk zijn bij de fondue. En heb je zelf de kans om te plukken uit je tuin of kruidenkastje, of wil je komende zomer wat andere kruiden in je tuin zetten, probeer dan zeker eens mosterd, wilde selder, weegbree, duizendblad, wilde venkel, boskervel of look-zonder-look. Experimenteer en geniet!”

Zwitserse herderssoep

Brave hendrik | Le Gruyère d’Alpage AOP

De herders, ofwel armaillis, in het Zwitsers, maakten deze boerensoep met niet-bederfelijke ingrediënten, zoals pasta, witte bonen, aardappelen en uien. Ze voegden er groenten, planten en wilde kruiden aan toe die ze in de bergen hadden geoogst. De toevoeging van de dikke dubbele crème van Gruyère bij het serveren maakt deze soep extra delicaat en romig.

4 tot 6 personen

Voorbereiding: 20 min Kooktijd: 30 min

• 1 el olijfolie

• 1 ui, in dunne plakjes gesneden

• 2 prei, in ringen gesneden

• 2 wortelen, in plakjes gesneden

• 1 groene kool, in sliertjes

• 2 aardappelen, in blokjes gesneden

• 750 ml groentebouillon

• 150 ml melk

• 1 blik extra grote witte bonen, gespoeld

• 1 handvol hoorntjespasta

• 2 handvol brave hendrik, fijngehakt*

• nootmuskaat

• 100 g Le Gruyère d’Alpage AOP, geraspt

• zout, peper

1 Verhit de olijfolie in een soeppan. Fruit de groenten al roerend gedurende 2 tot 3 minuten. Voeg de groentebouillon en de melk toe. Breng op smaak met zout en peper. Breng aan de kook.

2 Verlaag vervolgens het vuur en gaar ongeveer 20 minuten verder. Voeg de pasta en bonen toe aan de soep en gaar nog 10 minuten.

3 Breng zo nodig verder op smaak. Voeg de blaadjes brave hendrik en vervolgens wat nootmuskaat toe. Voeg ten slotte de geraspte Le Gruyère d’Alpage AOP toe en meng goed. Serveer lekker warm.

Marie-Claire schreef samen met Fabienne Effertz het boek ‘Le Gruyère AOP: een verhaal over kruidige flora’.

Tip:

Als je van room houdt, voeg dan in de soepkom 1 dl dubbele room van Gruyère of zure room toe. Meng bij het serveren de kaas en room in de soepkom.

* Brave hendrik is een spinazieachtige groente met eetbare bladeren, bloemen en scheuten. Je kan het eventueel vervangen door jonge spinazie.

KAAS UIT ZWTSERLAND LE GRUYÈRE AOP
Beeld: Tom Swalens Styling: Debby De Mangelaere Recept: MCQ
DECEMBER 2022 81

Gesmeerde samenwerking

Al vijftien jaar ontvangt Chris Meersman met veel enthousiasme klanten in haar SPAR Lambrechtsbuurtwinkel in Herne. En al die tijd werkt ze samen met Croustico. “Dat verloopt heel vlot. Croustico denkt ook actief mee om nieuwe concepten in onze winkel uit te proberen en de aantrekkelijkheid en omzet van onze SPAR Lambrechts-broodjeshoek te verbeteren.”

“Ik was niet echt thuis in de wereld van bakkerijproducten toen we in 2007 de zaak openden,” vertelt Chris. “Croustico werd aanbevolen vanuit de enseigne, toen nog Huyghebaert.”

Ondertussen werkt Chris al heel wat jaren onder het logo van SPAR Lambrechts. In haar broodjeshoek vind je nog steeds een goed uitgekiend broodassortiment met kleine broodjes en viennoiserie van Croustico.

Nauwelijks

stockproblemen

“De samenwerking met Croustico verloopt heel vlot. Twee keer per week worden we actief opgebeld om de bestelling door te geven. Die wordt de dag nadien al geleverd. Hierdoor hebben we nauwelijks stockproblemen. En blijft het overzichtelijk werken in de diepvriescel, wat het voorbereiden voor de dag nadien vergemakkelijkt. De laatste tijd zijn er af en toe wel wat producten niet beschikbaar, maar dat merken we eigenlijk bij alle leveranciers”, vertelt Chris. In 2020 onderging de SPAR Express van Chris een stevige remodeling. Ze investeerde toen ook in een nieuwe en grotere bakoven. “Croustico adviseerde welk oventype het best bij onze zaak past. De oven die we uiteindelijk gekozen hebben, bespaart ons veel tijd.”

CROUSTICO
82
Christine Poncelet en Chris Meersman

Zou ze Croustico dan aan andere winkeluitbaters aanraden? “Absoluut! Het is gewoon een erg vlotte samenwerking. Alles loopt gesmeerd! We kunnen ook online bestellen, maar omdat we opgebeld worden, hebben we ook twee keer per week rechtstreeks contact. Dat geeft ons de kans om vragen te stellen. Hierdoor kunnen zowel Croustico als wijzelf snel schakelen en eventuele problemen meteen oplossen.”

Meedenkers

“Croustico denkt ook altijd actief mee om nieuwe concepten in onze winkel uit te proberen, om de aantrekkelijkheid en omzet van onze broodjesbar te verbeteren. Oh, en het spaarsysteem van Croustico voor een gratis stokbrood is bij onze klanten ook heel populair”, besluit Chris.

Chris wordt door Croustico ondersteund met een nieuw warmhoudmeubel, aankleding van het meubilair, communicatiemateriaal, een promotieplan en veel meer.

Christine Poncelet van Croustico is de vaste contactpersoon van Chris. “Chris is, net zoals de meeste van onze klanten, altijd zélf aanwezig in de winkel om een persoonlijke service te verzorgen. De broodafdeling staat daarbij centraal en moet dus ook perfect georganiseerd en verzorgd worden. Ze is ook altijd heel goed op de hoogte van aangeboden promoties en staat open om nieuwigheden in de winkel te lanceren.”

Chris wil haar broodjesconcept graag nog verder ontwikkelen. Daarom zal ze samen met Christine het assortiment evalueren, zodat Croustico nieuwe suggesties kan aanbieden en

de ingrediënten verder verfijnen. “Daarbij zal Croustico haar ook ondersteunen met een gloednieuw warmhoudmeubel, de meubels aankleden met etiketten en communicatiemateriaal, een promotieplan, enzovoort. Nieuwe producten en recepten worden door ons altijd ook ter plaatse voorgesteld, zodat ze vers bereid door het hele team geproefd kunnen worden.”

De broodafdeling staat centraal en moet dus ook perfect georganiseerd en verzorgd worden.
“Nieuwe producten en recepten worden door ons altijd ter plaatse voorgesteld, zodat ze vers bereid door het hele team geproefd kunnen worden.”
DECEMBER 2022 83

Carrier, Europese organisatie

sterke lokale poot

Vanaf januari 2023 opereert Carrier Benelux ook vanuit België (Herentals). Via deze Belgische vestiging wil de internationale marktleider in koeling en klimatisatie onze markt nog beter bedienen. En makkelijker lokaal technisch en commercieel talent aantrekken. Een exclusief gesprek met de top van Carrier Benelux: Sales Directeur Marius van der Linden, Solutions Directeur Peter Hartings en nieuwkomer – én de enige Belg in het gezelschap – Service Directeur Bart Driessens.

ROND DE TAFEL MET CARRIER 84

Bart Driessens mag dan wel het nieuwste lid van het Benelux-team zijn, nieuw bij Carrier is hij allerminst. Hij bouwde al 30 jaar ervaring op bij Carrier in binnen- en buitenland. “Wereldwijd zijn we een grote speler op het gebied van verwarming, airconditioning en koeling. In Europa zijn we actief in 26 verschillende landen.

Carrier heeft ook een eigen research en development centrum in het Duitse Mainz”, vertelt Bart Driessens. “Naast een stevige globale structuur kan Carrier rekenen op sterke lokale teams die de sales, nieuwbouw en service voor hun rekening nemen en zo een totaaloplossing aanbieden voor alle koelingprojecten.”

Lokaal talent

Carrier is al langer actief in ons land maar besliste dit jaar om ook een kantoor in België te openen. “In projecten waar planning cruciaal is en de klokken perfect op elkaar afgestemd moeten zijn, is het essentieel om ook de subtielere cultuurverschillen aan te voelen en te begrijpen”, vult Marius van der Linden aan. “Daar heb je lokale mensen voor nodig die ook in een lokale vestiging verankerd zijn.”

“Nieuwe klanten en projecten vinden blijft onze focus. Dat is vandaag een uitdaging. Daar waar we willen groeien, moeten we eerst de lokale

Op korte termijn wil Carrier haar team in België vervolledigen met extra servicetechniekers en installatiemonteurs, cruciaal voor klantenwerving en -tevredenheid.

mensen hebben om goede dienstverlening aan te kunnen bieden”, vertelt Peter Hartings. In het kantoor in Herentals zitten al een tiental ondersteunende medewerkers en hebben we zo’n vijftien mobiele servicetechniekers. Er zijn ook een vijftal flexplekken voor projectmanagers. En de installatie- en servicemonteurs komen er regelmatig samen. “Het team in België kan uiteraard ook rekenen op de shared services vanuit ons Benelux-hoofdkantoor in het Nederlandse Culemborg op vlak van Remote Monitoring, Supply Chain en overige ondersteunende diensten.”

Uitmuntende service

Op korte termijn wil Carrier haar team in België vervolledigen met extra servicetechniekers en installatiemonteurs. Die service is immers een elementair instrument om bestaande klanten tevreden te stellen en nieuwe klanten te werven. “In het begin misschien enkel als serviceklant, maar op termijn kunnen we voor die klant ook de partner worden wanneer hij

“In veel gevallen detecteren we een storing of defect veel sneller dan de klant. Die service geeft ons een unieke marktpositie.”
Marius van der Linden, Sales Directeur
DECEMBER 2022 85

bouwt of verbouwt”, vertelt Marius van der Linden. “Bovendien kan elke storing of ieder oponthoud aan onze meubels een directe impact hebben op de omzet van onze klanten. We moeten dus gewoon een top of the bill service leveren”, bevestigt Bart Driessens.

Een remote servicecenter monitort alle installaties 24/7 en stuurt servicetechniekers aan. “In veel gevallen detecteren we een storing of defect veel sneller dan de klant. Het gebeurt dat er ergens een Carrier-servicemonteur binnenwandelt voordat de winkeluitbater zelf op de hoogte is van het probleem. Die service geeft ons een unieke marktpositie”, vertelt Marius van der Linden.

Installerend fabrikant Waarmee maakt Carrier nog het verschil? “Carrier is installerend fabrikant”, weet Marius van der Linden. “We plaatsen geen producten van derden maar ontwikkelen, bouwen, installeren én onderhouden ze zelf. Dat maakt

Een nieuwbouwproject dat vroeger zes weken in beslag nam, kan nu soms in anderhalve week gerealiseerd worden.

dat je als klant eigenlijk maar één aanspreekpunt hebt in de volledige levenscyclus van je koelinstallatie. Waar een nieuwbouwproject vroeger gemakkelijk zes weken in beslag nam, verkorten we de doorlooptijd nu soms tot anderhalve week. Op die manier verminder je de commerciële hinder voor de klant natuurlijk ook gigantisch.”

Steeds vaker wordt aan de koelinstallatie ook een warmteterugwinningsysteem gekoppeld waarbij de warmte die vrijkomt van de koeling, weer in de winkel wordt gebracht. Deze technologie zorgt ervoor dat de energiekosten voor verwarming drastisch dalen. “Het aanbieden van een volledig A tot Z-project noemen wij

ROND DE TAFEL MET CARRIER
een
“Elke storing of ieder oponthoud kan een directe impact hebben op de omzet van onze klanten. We moeten dus gewoon een top of the bill service leveren.”
Bart Driessens, Service Directeur
“We bekijken nu of we ook een totaaloplossing kunnen bieden op het gebied van financiering. Via een soort leasevorm, zeg maar.”
Marius van der Linden, Sales Directeur
86

Feiten & cijfers

• Op 17 juli 1902 ontwierp Willis Haviland Carrier het eerste moderne airconditioningsysteem.

• Carrier is wereldwijd een grote speler op het vlak van koeling, ventilatie, verwarming en airconditioning.

• From Farm to Fork: Carrier behandelt de volledige ‘cold chain’ vanaf de opslag bij de boer, over het transport via Carrier Transicold, het meten en het monitoren van die temperatuur tot het bij de klant belandt in de supermarkt of distributiecentra.

• In Europa is Carrier actief in 26 landen.

• Carrier Benelux:

- heeft 230 medewerkers in vaste dienst, waarvan 95 in ondersteunende functies en 120 installatie- en servicemonteurs.

- boekt 85 miljoen euro omzet in foodretail, 25 miljoen euro omzet in services en 3 miljoen euro omzet in industrie.

- realiseert zo’n 1.200 projecten op jaarbasis waarvan 25% in België.

- opent jaarlijks samen met haar klanten zo’n 30 à 35 nieuwe winkels in België.

turnkey-aanpak en dat is een enorm voordeel voor de klant. Zeker voor de franchisenemers die sowieso al heel wat bordjes omhoog moeten houden”, aldus Peter Hartings.

Innovatie en energie Carrier pionierde al in 2008 met CO2-koelingen en wist de laatste vijftien jaar dan ook een sterkte expertise rond CO2 uit te bouwen.

Technische medewerkers worden intensief opgeleid en voortdurend bijgetraind.

“Het sleutelen aan een CO2-installatie is een deskundigheid die je niet zomaar onder de knie krijgt. Alle technische medewerkers krijgen bij Carrier daarom een intensieve koeltechnische basisopleiding van twintig dagen in Mainz. Ook daarna worden ze voortdurend bijgetraind. Dat is een voordeel dat je hebt als een sterk

internationaal bedrijf. En het zal het ons binnenkort ook iets gemakkelijker maken om technische mensen aan te trekken en eventueel bij te scholen”, vertelt Bart Driessens.

En de energiecrisis?

“Aan de ene kant zien we dat de terugverdientijd van onze oplossingen veel korter wordt. Anderzijds staat de beschikbaarheid van kapitaal wel onder druk”, vertelt Marius van der Linden. “Daarom bekijken we nu of we ook een totaaloplossing kunnen bieden op het gebied van financiering. Via een soort leasevorm, zeg maar.” Ook de opwarming van de aarde is iets wat Carrier bezighoudt. “Zomers met temperaturen van 40 graden zijn in onze regio niet meer uitzonderlijk. We kijken momenteel hoe we daar met upgrades of bepaalde vernieuwingen voor onze installaties kunnen op inspelen”, besluit ook Bart Driessens. Beide ideeën zijn nog prematuur maar tonen wél opnieuw hoe ver Carrier wil gaan om haar klanten te ontzorgen.”

“Het aanbieden van een volledig A tot Z-project is een enorm voordeel voor de klant.”
Peter Hartings, Solutions Directeur
DECEMBER 2022 87

Heb jij nog een

#werkplekvrij?

Op zoek naar een leergierige, gemotiveerde medewerker?

Artur, Vera, Natalia, Daria, Yvan, Aleksei, Eva, Roman en zo’n 4.300 andere gedreven Oekraïense nieuwkomers staan voor je klaar. De belangrijkste skills bezitten ze al, de rest leren ze heel graag bij jou op de werkvloer. VDAB biedt gratis taalcoaching aan en PMO, aangesloten bij UNIZO, stoomt hen klaar met een praktijkgerichte opleiding op de werkvloer.

Vragen? milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 222 104.

Of publiceer je vacature meteen op de VDAB-website met #werkplekvrij.

Meer weten? Scan de QR-code of check werkgevers.vdab.be/anderstalig-talent.

Arrondi, in versbeleving innovatie

Een mooie primeur voor jou als lezer van deze SuperMAG: Smeva lanceert begin 2023 een nieuw, innovatief koelmeubel met een uniek design. International Sales Manager Robert Derks licht exclusief voor dit magazine al een tipje van de sluier.

Het nieuwe koelmeubel van Smeva kreeg de toepasselijke naam Arrondi en zal volgens Robert Derks een oplossing bieden op enkele van de grote uitdagingen waar buurtsupers momenteel mee kampen: energieverbruik, ruimtegebrek en nood aan flexibiliteit.

360° shopping

Wat meteen opvalt? Het meubel is transparant en je kunt er volledig om heen lopen. 360° shoppen, noemt Robert het. Dé innovatie zit dan ook in het centrale koelelement, waarvoor Smeva een patent aanvroeg. “Het gaat uiteindelijk om het product dat in het koelmeubel ligt en dat hebben we maximaal zichtbaar gemaakt. Door het mooie, unieke ronde design en de geïntegreerde verlichting ontstaat er een soort van ‘juwelenkistje’ waarin je de producten optimaal kan presenteren.”

Ruimte, energiebesparing en flexibiliteit

Omdat het meubel veel compacter is dan de vaak gebruikte koeleilanden – waarvoor soms drie of vier verschillende koelmeubels gecombineerd worden –neemt het veel minder ruimte in. Volgens Robert kan Arrondi tot 35% vloeroppervlakte besparen zonder dat dit ten koste gaat van de etaleeroppervlakte. “Het meubel komt in een lage en hoge variant op de markt en in beide gevallen presenteer je de producten meer in de hoogte waardoor je je vierkante meters maximaal gebruikt.”

Omdat je ook maar één, in plaats van drie of vier meubels, nodig hebt om een eilandopstelling te creëren en het meubel volledig afgedekt is met dubbelglas, verbruikt het veel minder energie. “In labo-omgevingen waar we het toestel testten, bespaarden we tot 40% energie. In de praktijk zal dat waarschijnlijk nóg meer zijn.”

Een ander belangrijk voordeel is dat het meubel volledig modulair is. “Dat betekent dat je eindeloos kan uitbreiden of inkorten, al naargelang je noden.” Bovendien is Arrondi ook stekkerklaar te verkrijgen. “Het is echt een kwestie van het meubel te plaatsen, aan te sluiten en klaar.” Die aanpak scheelt ook weer in de total cost of ownership omdat je maar met één toestel te maken hebt. Bovendien heb je heel eenvoudig toegang tot het technische gedeelte wat ook service en onderhoud vergemakkelijkt.

Smeva verwacht veel van dit koelmeubel. “De officiële introductie van Arrondi is voorzien voor eind februari op de EuroShop-beurs in Düsseldorf. Maar omdat we geloven dat dit meubel op het juiste moment een aantal problemen van ondernemers in de foodretail oplost, geven we de lezers van SuperMAG en leden van Buurtsuper.be heel graag de primeur!”

Meer info: www.smeva.com of r.derks@smeva.nl

SMEVA
De Arrondi kan tot 35% vloeroppervlakte besparen en tot 40% of meer energie.
89

Nieuw op ‘t schap

Coca-Cola Dreamworld

Coca-Cola lanceert een nieuwe limited edition smaak: Coca-Cola Dreamworld. Voor de lancering bundelt het frisdrankmerk de krachten met Tomorrowland, modeplatform DRESSX, Smile Safari en de Belgische make-upartiest Tom V. Coca-Cola Dreamworld behoort tot het Zero Sugar-gamma en bevat de vertrouwde Coca-Cola-smaak, aangevuld met ‘een vleugje fantasie’.

Smeren met Nutri-Score A

De nieuwe Alpro® ‘smeren met vezels’ is de eerste smeerreferentievariant in België met Nutri-Score A. Deze zachte spread zit boordevol vezels, is 100% plantaardig, is een bron van omega 3 en heeft een laag vetgehalte van 25%. Bovendien is Alpro® erin geslaagd om de structuur en herkenbare, vertrouwde smaak te behouden. Smeren maar dus!

Flandrien Kaas scoort goud, zilver en brons

Flandrien Kaas uit Wervik blijft één van de beste kaasmakerijen ter wereld voor harde, goudse kazen. Op de World Cheese Awards in Wales werden maar liefst drie kazen van het ambachtelijke familiebedrijf beloond. De Flandrien Oud (12 maanden oud), werd met een gouden medaille bekroond. Flandrien Gerijpt (6 maanden oud) kreeg een zilveren medaille en Flandrien Grand Cru (18 maanden) was goed voor een bronzen medaille.

food trend

Plantaardige pasta

Plantaardige pasta’s, kelp, nostalgische lekkernijen en een cafeïnehoudende hulstsoort. Het zijn enkele van de trends waarvan de Amerikaanse supermarkt Whole Foods Market verwacht dat ze in 2023 de voedingsindustrie zullen domineren. We pikken er eentje uit: plantaardige pasta’s. Eerst was er kikkererwtenpasta, daarna bloemkoolgnocchi. En niet te vergeten de courgetti. Maar er is nog een nieuwe lichting van plantaardige pasta-alternatieven op komst. Maak je klaar voor pompoenspaghetti, palmhartentagliatelle en zelfs penne op basis van groene bananen.

PRODUCTNIEUWS 90

U onderneemt terwijl wij ontzorgen

Carrier Refrigeration is wereldwijd marktleider in koel- en vries-oplossingen voor de food retail. Onze producten leveren succes door optimale merchandising, uitstekende technologie en toonaangevende energie-efficiëntie. Alles vanuit één bron. Koelapparatuur, systeemoplossingen en service.

• Op maat gemaakte koeltechnische oplossingen

• Koel- en vriesmeubelen

• Projectuitvoering en installatie

• Service & onderhoud

Koeling met verkoopkracht

Carrier begrijpt dat een goede vers presentatie omzetverhogend werkt. Wij houden uw product koel en u ontvangt de warmte van uw omzet terug. Met de E6 generatie koelmeubelen levert Carrier u de optimale balans tussen verkoopkracht en milieu-verantwoordelijke technologie.

Meer weten? Wij adviseren u graag!

België - Vestiging Groot Bijgaarden Tel. +32 (0)3 231 50 93 Alfons Gossetlaan 28a 1702 Groot Bijgaarden www.carrier-refrigeration.be Nederland - Vestiging Culemborg Tel. +31
544 444 Beesdseweg 7 4104 AW Culemborg www.carrier-refrigeration.nl Vestiging Valkenswaard De Vest 1a 5555 XL Valkenswaard
(0)345
Ontdek arrondi Minimale vloeroppervlakte Maximale etaleeroppervlakte Optimale zichtbaarheid Energiezuinig Uniek design Nieuwsgierig? Bezoek ons op EuroShop 2023 Hal 16, stand B71 HAL 16 STAND B71

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.