SuperMAG april 2022

Page 1

SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar in februari - april - juni - oktober - december |Afgiftekantoor Antwerpen X | P209546 | PB-PP België(N)-Belgique

APRIL 2022

MAG

HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL

DOSSIER Trots op s die van on

Anneke Van Kerrebroeck en Filip Sabbe (AD Lede)

30 JAAR GROEI DANKZIJ VERS

Een propere buurt! Met Red Lion Alexander Hendrickx

SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken.


Rijke kleur, rijke smaak Une couleur intense pour un goût riche

ROUGE FLANDRIENKAAS.BE


Think global, act local

“Op vijf jaar tijd is het aandeel lokale producten bij buurtsupers gemiddeld met 35% gestegen en bij sommige zelfs verdubbeld.”

95% van onze buurtsupermarkten en 77% van de speciaalzaken verkopen lokale producten. Dat blijkt uit een ledenenquête die Marketing Development afgelopen maand organiseerde in opdracht van Buurtsuper.be. Het onderscheidend vermogen, de lokale verankering, marge en kwaliteit zijn dé belangrijkste beweegredenen om te kiezen voor lokale producten. Op vijf jaar tijd is het aandeel lokale producten bij buurt­supermarkten met gemiddeld 35% gestegen en bij sommige zelfs verdubbeld! Het gemiddelde omzetaandeel bedraagt nu al 3%, en 43% van de respondenten wil in de toekomst méér lokale producten aanbieden. Uit onze financiële analyse bij 446 buurtsupers blijkt bovendien dat, gezien de margedruk, het aangewezen is om het assortiment van lokale producten te vergroten. Daarnaast is het ook om commerciële redenen interessant. Als buurtsuper kan je hiermee immers jouw lokale positionering benadrukken. Om onze leden hierin nog meer te inspireren, organiseren we op maandag 20 juni - samen met de Boerenbond en Steunpunt Streekproducten - een inspiratietour bij Limburgse lokale telers en buurtsupermarkten die zich sterk positioneren rond een lokaal aanbod. Onder het motto ‘onbekend is onbemind’, hopen we dat onze leden na die tour heel wat nieuwe, succesvolle samenwerkingen zullen aangaan.

Luc Ardies Directeur Buurtsuper.be

www.facebook.com/buurtsuperunizo www.buurtsuper.be

APRIL 2022

3


4

Inhoud APRIL 2022

20

28 Coverstory

6 Superbuurt campagne Met Red Lion Alexander op zwerfvuilactie

Colofon

Dit magazine is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Redactieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Oplage: 4.000 ex. - verschijnt 5 keer per jaar Secretariaat en abonnementen: Yentl Peelman, 02 212 26 22 Directeur Buurtsuper.be: Luc Ardies Redactie: Nele Schoofs, Mies Cosemans Fotografie: Studio Dann, Mies Cosemans, Sebastiaan Franco en Dennis Van der Haegen Vormgeving: Kapitan, www.kapitan.be, 011 22 72 57 Advertenties: Yannick Muls, 0476 78 30 12 V.U.: Buurtsuper.be

Buurtsuper.be

Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Wij verdedigen hun collectieve belangen, inspireren en ontzorgen hen door een aangepast aanbod van individuele diensten en adviezen.

Lid worden van Buurtsuper.be?

Neem contact op via info@buurtsuper.be of schrijf meteen € 500,94 (€ 414 excl. btw) over op BE35 4263 1182 2137 (UNIZO-lidmaatschap incl.) en je bent een jaar lid vanaf het moment van betaling.

Anneke en Filip bouwden hun kleine winkel uit tot groot familiebedrijf

8 Mooimakers Hoe sorteer jij je afval? 10 Voor jou getest Onze nieuwe attentie voor Weekend van de Klant 2022 12 Op de koffie Met onze collega Wendy 14 Aftrap jaartraject social media Ook jij kan nog meedoen 18 Nieuw in de buurt Op een rijtje: de jongste telgen van de buurtsuperfamilie

35

Creatief in de groente- en fruitafdeling Winkelmedewerker Stefan tekent een strip voor ons 38 Duaal leren Wat zijn de voordelen voor jou? 58 Feiten en cijfers van VLAM Hoe zit het met de verkoop van aardappelen, fruit en groenten?

20 Van vader op dochter Op bezoek bij Nino Seafood

60 Innovatieve aardappelen Aardappelteler Geert gebruikt de nieuwste technieken

26 Scherpstelling Investeerde jij al in een elektrische laadpaal?

64 Snack-komkommers for the win Telers Peter en Nancy zetten in op minikomkommers


DOSSIER

64 68 Op tour bij de boer Minikomkommers in opmars 70

Spar Spalbeek werkt samen met Croustico Succes met hun nieuwe broodjeshoek 72 Kwaliteitsvlees én Zwitserse kaas Bij Slagerij Burms vind je het allebei 74 Zorg voor winkeletiketten Belux-Mondial levert kwaliteit 77 Too Good To Go Strijden tegen voedselverspilling 78 Na de uren De rugbypassie van Philip 80 Nieuw op ’t schap Een voorsmaakje van de laatste nieuwigheden 82 Achter de schermen Spar Mechelen doet aan poëzie

42 Trots op die van ons 44 Korte Keten onderzocht Hoeveel buurtsupers verkopen lokale producten? 46 Boer en Buurtsuper Welkom op onze inspiratietour in Limburg 48 Tips voor originele acties in je winkel Hoe win je de harten van je klanten? 50 Tomaten kraakvers op je bord Op bezoek bij Stoffels Tomaten 52 Pittig en zero waste De gemberdrankjes van Gili veroveren de markt 54 Van frituur naar winkel De sauzen van Pauwels maken de sprong

APRIL 2022

5


6

SU P E R B UU R T CA M PA G NE ZW ERFV UILACTIES

Samen bouwen aan een

t r u u b e r prope

Tijdens vier piekmomenten zetten we dit jaar telkens een bijzondere troef van de buurtsupers in de kijker. Dit voorjaar is dat hun duurzame karakter via de zwerfvuilacties. Met de welgekomen hulp van een bekende sportieve ambassadeur!

Alexander Hendrickx is tijdens de Olympische Spelen in Tokio uitgegroeid tot de onbetwiste ster van ons nationale hockeyteam, de Red Lions. We wisten hem te strikken als ambassadeur van onze zwerfvuilacties. Begin april lanceerde hij een warme oproep in zijn netwerk, vooral gericht aan lokale verenigingen, om samen met hun buurtsuper aan het opruimen te gaan. En … hij gaf het goede voorbeeld! Op woensdag 6 april ging hij mee zwerfvuil ruimen samen met Spar Bokrijk en hockeyclub Hasselt Stix.

Met dank aan onze duurzame partners:

“Eerst bekijken we of we minder verpakkingen kunnen gebruiken. Als we er toch één gebruiken, willen we die verpakking inzamelen en opnieuw recycleren, zodat het een nieuwe fles wordt en geen zwerfvuil.” Eva Lefevre, Director Public Affairs, Communications & Sustainability Coca-Cola


APRIL 2022

7

Eerst even opwarmen ...

... en dan is het tijd voor actie!

Tijd voor een partijtje hockey en een signeersessie met hun grote held.

De buit is groot.

Nog snel een unieke shirt scoren...

... en een cheque van Spar Bokrijk. Dank je wel, buurtsuper en bedankt Hasselt Stix!

Wil jij ook een zwerfvuilactie organiseren? Neem dan asap contact op met Yentl Peelman via yentl.peelman@buurtsuper.be of tel. 02 212 26 22.


8

M OOI M A KE R S INTE R VIE W BED RIJV ENCOACH

r e k a m i moo

Word jij dé

van jouw buurt?

Bedrijvencoach Yves Carlier

Wil je de strijd tegen zwerfvuil grondig aanpakken, maar kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Mooimakers heeft de oplossing. Bedrijvencoach Yves Carlier komt persoonlijk langs en helpt jou om schoon schip te maken.

“Onze doelstelling is om vijftien tot dertig buurtsupers intensief te begeleiden in het correct sorteren van afval en het tegengaan van zwerfvuil en sluikstort. Zowel in de winkel als erbuiten”, vertelt Mooimakers-bedrijvencoach Yves Carlier. “We adviseren bijvoorbeeld

om aan de in- en uitgangen vuilnisbakken voor de klanten te zetten. De vraag is of je dan met twee of drie vuilnisbakken werkt, met name PMD, restafval én papier en karton. Uit ervaring weten we dat drie fracties te veel en te verwarrend zijn voor klanten. Dus raden we aan om te werken met een restafval- en PMD-vuilnisbak voor de klanten.” Informeer je klanten Mooimakers heeft trouwens heel wat communicatie­materiaal om je klanten goed te informeren. Zo zijn er de A3- of A4-affiches met leuke spreuken die je bij de vuilnisbakken kan hangen. Maar communicatie in de winkel is ook nuttig. “Er is altijd afval dat sneller bij het


APRIL 2022

9

“Beter sorteren kan je een serieuze kostenbesparing opleveren.” Yves Carlier, bedrijvencoach

zwerfvuil belandt, zoals de verpakkingen van het on-the-go-assortiment. Denk maar aan blikjes, wikkels rond snoep en broodjes …”, weet Yves. “Via wobblers die je aan de koelkast kleeft of ophangt in de buurt van je rayon, kan je je klant er al in de winkel op attent maken dat het afval in de vuilnisbak hoort.” Elk bedrijf is sinds een negental jaar verplicht om het PMD-afval selectief te sorteren. Yves merkt dat veel bedrijven dit nog niet weten en hun afval grotendeels via het restafval meegeven. “Terwijl dat net de duurste fractie is om te verwerken. We weten dat 75% van het afval bestaat uit PMD. Dus beter sorteren kan je een serieuze kostenbesparing opleveren. In het traject bekijken we daarom ook of er een vast contract is met een afvalophaler en of die ook PMD apart kan inzamelen.”

we bijvoorbeeld ook evalueren. Wat werkt (niet)? Hoe en waar moeten we bijsturen? Is de buurtsuper bereid om te gaan voor een integrale aanpak? Dan doen wij ons uiterste best om het nodige materiaal en expertise ter beschikking te stellen.”

SAMEN STRIJ DEN WE TEGE N ZWERFVUIL Zwerfvuil is niet alleen storend voor de omgeving, het is ook erg vervu ilend voor het milieu. Wist je bijvoorbeel d dat het tot 15 jaar (!) kan duren voor een peuk helemaal afgebroken is? De afbraaktijd en van ander veelvoorkomend zwerfvuil vind je hiernaast.

WIL JE EEN STA PJE VERDER GAAN ?

Tip!

Meer weten? Check de insert bij dit magazine.

1 JAAR

2-15 JAAR

20-25 JAAR

50 JAAR ONEINDIG

Mooimakers werk t volgens een vijfpijleraanpak Check mooim om de beste result akers.be/vijfpijle aten te behal rbeleid voor meer tegen zwerfvuil en. uitleg hierover! grondig aanpa Wil je de strijd kken, maar kan Contacteer ons je wel wat onde dan via info@ rsteuning gebru mooimakers.be Mooimakers-bedr iken? en vraag gratis ijvencoach aan. ondersteuning van onze De coach komt dan ter plaatse langs, analyseert de problematiek en werkt graag met jouw bedrijf, comm erciële zones of winkelketen een aanpak op maat uit. Daarnaast neem t Mooimakers de kosten van de communica tie op zich, en ontvang je één gratis afvaleiland* . Jij staat enkel in voor de kosten van de afvoer van het selectief ingezamelde afval. Meer info? Surf naar mooim akers

.be/bedrijven

* Het afvaleilan d wordt analyse

Grondige aanpak Mooimakers werkt rond vijf pijlers: infrastructuur, sensibilisering en communicatie, omgeving, participatie en handhaving. En dat heeft zo z’n redenen: “Communicatie is altijd de gemakkelijkste factor. Maar we staan bij Mooimakers voor een integrale aanpak. Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken, is een samenspel vereist van verschillende acties en alle betrokken actoren.” “We verwachten dus wel een zeker engagement van de buurtsupers die we begeleiden. We komen niet aan greenwashing doen, het mag niet stoppen met wat communicatiemateriaal ophangen. Minstens twee keer per jaar willen

gratis ter beschikk ing gesteld na en goedkeuring van het dossier dat wordt opgesteld samenspraak met de coach. in De voorwaarden mooimakers.be/be vind je terug op drijven/buurtsupe r

MOMGEN11509_Opma

ak_insert_magazine_Buu

rtsuper.indd 1

21-03-22 13:49:23

Wil je de strijd tegen zwerfvuil grondig aanpakken? Contacteer Yves Carlier via info@mooimakers.be en vraag je gratis ondersteuning aan. De coach komt ter plaatse, analyseert de problematiek en werkt een aanpak op maat van jouw zaak uit. Daarnaast neemt Mooimakers de kosten van de communicatie op zich, en ontvang je één gratis afvaleiland. Jij staat enkel in voor de kosten van de afvoer van het selectief ingezamelde afval.


10

SU P E R B UU R TCA M PA G NE TA STING NIEUWE ATTENTIE

m m m M met plezier voor jou getest en geproefd

Nieuwsgierig naar de attentie voor het ‘Weekend van de Klant 2022’? Dan houden we je niet langer in spanning. Voor jullie enkel het beste: daarom kozen we voor de vernieuwde Natuurboterwafel van Jules Destrooper. Het iconische koekje kreeg onlangs een smakelijke variant: de Natuurboterwafel mét een laagje pure Belgische chocolade. Omdat we niets aan het toeval willen overlaten, onderwierp ons professioneel panel het koekje aan een grondige smaaktest.

Jules Destrooper is bijzonder trots op zijn nieuwe Natuurboter­wafel met een laagje pure Belgische chocolade. De innovatie – de eerste grote in 132 jaar – wordt momenteel met een big bang in de markt gezet. We mochten het koekje proeven en … waren meteen verkocht. Zo verkocht dat we de nieuwe Natuurboterwafel prompt kozen als attentie voor het ‘Weekend van de Klant’. Maar hoe oordeelt ons testpanel?


11

APRIL 2022

Ons testpanel van dienst: Mats, Vanessa en Mouna.

Onze eerste én tegelijk belangrijkste vraag: vinden jullie het koekje lekker? Mats: “Ja, hoor. Je proeft eerst het originele koekje en dan komt de chocolade. Heel goed.” Mouna: “Ik heb ze allebei tegelijk geproefd: koekje én chocolade, zalig!” Vanessa: “Mmmm, het perfecte koekje voor bij een kopje koffie.” Voor welke kant ben je eerst ‘gekraakt’? Mats: “Ik ben aan de koekjeskant begonnen want ik hou het lekkerste altijd voor het laatste.” Mouna: “Mij maakt mij niet uit. Ik ben er gewoon aan begonnen, het zag er zo lekker uit.” Vanessa: “Ik heb eerst in de chocoladekant gebeten, daar kon ik niet aan weerstaan.” Wat is het beste moment om koekjes te eten?

Mouna: “Altijd?” Mats: “Als er bezoek is. En dan mag er chocolademelk bij.” Mouna: “Geef mij maar een kop warme melk. Dan kan ik

het koekje met de chocoladekant erin dopen zodat die een beetje smelt in de melk, heerlijk!” Welke koekjes lusten jullie nog? Mats: “Ik hou wel van ‘madeleintjes’. En op school eet ik soms ook speculoosjes.” Mouna: “Ik ben fan van american cookies. Soms bakken we thuis cranberry cookies, ook heel lekker.” Delen jullie je koekjes op de speelplaats? Mats: “Heel soms. Als er iemand geen koekje bij heeft. Dan geef ik die wel een klein stukje.” Mouna: “Ja, hoor.” En zouden jullie deze nieuwe Natuurboterwafel ook delen? (Alle drie in koor): “Neen!” Mats: “En als ik zou delen, dan zou ik enkel de niet-chocoladekant delen.”

Bestel vanaf mei je attentie in campagneverpakking! Hou je vast, want we trappen onze verkiezing ‘Buurtsuper van het jaar’ af tijdens het ‘Weekend van de Klant’ op 1 en 2 oktober 2022. Onze attentie zal mooi verpakt zijn in de look en feel van die verkiezing én ze roept je klanten meteen op om voor jouw buurtsuper te stemmen. Binnenkort kan je je attenties – drie stuks van de Natuurboterwafel met een laagje pure Belgische chocolade in campagneverpakking – bestellen bij je commerciële groep. Hou je brievenbus en mailbox dus in het oog. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Yannick Muls, via yannick.muls@buurtsuper.be.

Met dank aan Dovy Keukens Grimbergen.


12

O P D E K OFFIE M E T WE NDY

“Sinds de lockdown werken we met een stappenplan met screenshots. Hiermee kan je je subsidieaanvraag perfect zelf indienen.”

Op de koffie met Wendy, office manager van PMO

Wil je een opleiding bij ons opleidingscentrum PMO boeken? Dan ben je bij onze collega Wendy Labie aan het juiste adres. Ze maakt je wegwijs in het aanbod en helpt je om de nodige subsidies voor een opleiding aan te vragen. Redenen genoeg voor een boeiend gesprek én een lekkere kop koffie.

Wendy volgde een opleiding Secretariaat-Talen in Aalst. Als derde taal koos ze Duits. “We hadden een heel toffe leerkracht Duits. Ik heb zijn liefde voor de taal van hem geërfd”, vertelt ze. Haar eerste werkervaring doet ze op bij een Duitse bank. Na een tussenstop bij accountancy­ bureau Arthur Andersen vindt ze in 2002 een job als office manager bij PMO, het opleidingscentrum van Buurtsuper.be. “Ik ben gestart als rechterhand van Bart Persoons, manager van PMO. Maar die job breidde al snel uit. Eerst kwamen er de opleidings­ cheques bij. Toen waren dat nog echt papieren cheques die onze leden


“Je kan al snel drie vierde van de opleidingskost van een ‘Me & my team’traject uitsparen. Ik loods je graag door de procedures.” Wendy Labie

moesten opsturen. Een van mijn eerste opdrachten was ook onderzoeken hoe e-commerce werkte, dat stond toen nog in de kinderschoenen”, herinnert ze zich. Nu bestaat haar taak in de eerste plaats uit het opvolgen van de opleidingen. “Als dat kleinere opdrachten zijn, dan handel ik die zelf af: ik contacteer de docent, die prikt een datum, ik maak een offerte, zorg voor de facturatie én ik sta onze leden bij als ze hun subsidieaanvragen doen. Vóór de coronacrisis ging ik regelmatig langs om die aanvragen samen met hen in te dienen. Maar tijdens de lockdown heb ik een stappenplan met duidelijke screenshots gemaakt. En dat blijkt nog steeds goed te werken.” Zijn de aanvragen uitgebreider, dan geeft ze die door aan Bart. Hij gaat dan persoonlijk langs en werkt - als dat gevraagd wordt - een aanbod op maat uit.

Waar vroeger meer opleidingen rond klantvriendelijkheid en diefstalpreventie werden geboekt, verschuift de focus nu richting welzijn.

Hoeveel opleidingen boeken onze leden bij PMO? “Oh, dat zijn er toch snel tien tot vijftien per week”, weet

Wendy. “Tijdens de coronacrisis was dat uiteraard minder. Onze leden hadden toen andere dingen aan hun hoofd. Met uitzondering van de ‘Corona Stress Scan’, die liep als een trein. Vroeger boekten onze leden meer opleidingen rond klant­ vriendelijkheid en diefstalpreventie. Nu zien we een verschuiving richting welzijn, zoals de ‘PlezierScan’ en het ‘PlezierPlan’. We bieden ook steeds meer langlopende trajecten aan waarbij we leidinggevenden coachen.”

steun die je krijgt van het Sociaal Fonds. In dat geval moet je me enkel de ondertekende aanwezigheidslijst doorsturen en doen wij de aanvraag.” Met al die tegemoetkomingen zijn de opleidingen soms bijna gratis. “Een ‘Me & my team’-traject blijft een investering maar je kan toch snel drie vierde van je kost uitsparen. Het gaat natuurlijk niet vanzelf, je moet de nodige procedures doorlopen. Maar met mijn hulp lukt dat wel. Je mag me altijd bellen en als het nodig is, dan kom ik met plezier langs.”

Met al de tegemoetkomingen zijn de opleidingen soms bijna gratis.

Op welke subsidies kunnen onze leden een beroep doen wanneer ze een opleiding bij ons boeken? “De kmo-­ portefeuille kan je altijd gebruiken. Dat is 20% voor middelgrote en 30% korting voor kleine ondernemingen. Voor ‘Me & my team’ en het nieuwe ‘Van smile tot smile’ – met een opleiding verkoop, winkeldiefstal­ preventie en authentieke klantvriendelijkheid – kan je het Vlaams opleidingsverlof aanvragen. Dat is € 21,30 per uur, per deelnemer. De werkbaarheidscheques kan je inzetten voor ‘Plezier op het werk’, de ‘Corona Stress Scan’ en alle andere opleidingen die met welzijn te maken hebben. En er is natuurlijk ook de

Gouden tip van Wendy

“Wist je dat leden van Buurtsuper.be recht hebben op één gratis praktijk­ gerichte personeelsopleiding per jaar? En dankzij de verschillende subsidies kan je andere opleidingen bij ons aan zeer interessante prijzen (of zelfs volledig gratis) volgen. Een aanrader! Kies jouw opleiding via www.pmocvba.be of neem contact op via wendy.labie@pmocvba.be.“

APRIL 2022

13


14

J A A R T R A JE CT S OCIA L M E DIA

Hou eens een pyjamadag op je

a i d e m sociale En avant! Begin dit jaar trapten we ons jaartraject sociale media af. Eén jaar lang begeleiden we buurtsupers in hun socialemediabeleid. Hoe we dat doen? Onze digital marketeer Hestia Perkisas bezorgt de deelnemers leuke posts die ze zelf kunnen delen en trakteert hen op heel wat tips én inspirerende video’s.

“Onze actie rond de pyamadag zorgde voor extra animo op de winkelvloer en vooral op onze Facebookpagina.” Kris Borloo, Spar Denderwindeke

Zo optimaliseerden de deelnemers hun Facebookprofielpagina, leerden ze content inplannen, schaafden ze hun copywritingskills bij en leerden ze een eenvoudige grafische tool gebruiken.

niet de eerste opleiding die we krijgen. Niettemin leer ik nog heel veel bij. Doe dus zo verder! Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar een klein percentage van de mogelijkheden van Facebook gebruiken.”

Kris Borloo, zaakvoerder van Spar Denderwindeke, volgt het traject: “Ik steek er zeker iets van op. Zonder de suggestie van Hestia had ik er nooit aan gedacht om iets te organiseren rond Pyjamadag. Nu zorgde dit voor extra animo op de winkelvloer en vooral op onze Facebookpagina. Nieuwe mensen liketen de foto’s waardoor ik hen kon uitnodigen om onze pagina te liken. We werken al jaren aan onze social media en het is

Hestia daagt de deelnemers uit om zelf aan de slag te gaan, zoals op Pyjamadag!


15

APRIL 2022

De acties van de deelnemende winkels leverden heel wat leuke reacties op.

Tip

van Hestia

Voorbereiding is je grootste troef! “Je kan maanden op voorhand brainstormen over wat je wilt posten op je sociale media - denk aan wedstrijden, promoties, feestdagen en openingsuren - en dat in je kalender plaatsen. Denk na over wat je wil zeggen, hoe het er moet uitzien en wat je precies nodig hebt. Daarna maak je in één uur gemakkelijk tien contentitems voor al je socialemedia­ kanalen. Met een goede voorbereiding verlaag je trouwens de drempel voor je medewerkers, zij kunnen makkelijker inspringen als jij geen tijd hebt. Betrek hen zeker ook in het brainstormmoment.”

Kan jij ook (betaalbare) professionele hulp gebruiken in jouw socialemediabeleid? Schrijf je dan nu nog in voor ons jaartraject sociale media. Hoe? Neem contact op via hestia.perkisas@buurtsuper.be en sluit je meteen aan. Wist je trouwens dat we dit jaartraject aanbieden voor slechts € 630? Een kostprijs die veel lager is dan de marktconforme tarieven van gespecialiseerde communicatiebureaus.


Gluren bij de buren 16


APRIL 2022

17

Designersupermarkten Wist je dat – voor de oorlog – de supermarkten in Oekraïne tot de meest innovatieve ter wereld behoorden? Silpo, de Premium-formule van de Fozzy Group, heeft 230 winkels waarvan ook 90 unieke designer­ supermarkten. Elk met een eigen thema en design zoals deze Circus Excellence-winkel.

Bron: Matthew Brown, Retail Trend Futurist & Keynote Speaker


18

AC T U E E L WIN KE LOPE NIN G E N

Nieuw

in de buurt

Van onbemande Shop&Go’s tot smart fridges Delhaize en Selecta, specialist in onbemande oplossingen voor dranken, snacks en voeding, gaan onbemande Shop&Go-winkels openen in België. De kleine winkels zal je enkel in bedrijven of organisaties vinden. Ze zijn uitsluitend bestemd voor medewerkers of bezoekers. Delhaize en Selecta willen de komende twee jaar graag honderd van deze winkelpunten openen. De winkels hebben een minimumoppervlakte van 6 m² maar ze zijn volledig modulair. Je kan ze, in functie van de wensen, sterk uitbreiden. Bedrijven die geen ruimte hebben voor een winkel kunnen ook een zogenaamde smart fridge installeren.

Proxy Hoevenen Op 27 januari heropende de Proxy Delhaize Hoevenen, ook wel gekend als Zelfbediening Janssens, zijn deuren. Na een straffe remodeling en uitbreiding van 110m², is de winkel onherkenbaar. De verbouwing gebeurde op amper twee weken tijd. De ambachtelijke beenhouwerij, met twaalf gekoelde ruimtes, ateliers en gekoelde opslag, werd mee gemoderniseerd. Carrier verving de HFK-koelinstallatie door het natuurlijke koudemiddel CO2. De firma plaatste een booster-CO2-installatie van eigen merk en leverde alle koel- en vriesmeubelen. De bestaande cellen werden voorzien van nieuwe verdampers en dankzij de centralisatie van de installatie werd het rendabel om de restwarmte te gebruiken. In samenwerking met een derde verwarmingspartij kwam er ook een bivalent verwarmingssysteem geplaatst dat nu de volledige winkel verwarmt.

Spar Lauwe Op 10 maart heropende de vernieuwde Spar Compact in Lauwe zijn deuren. De supermarkt kreeg een grondige facelift en nam een frisse start als Spar-winkel van de nieuwe generatie, met extra aandacht voor verse producten en duurzaamheid. Voortaan vind je hier ook een grotere bakkerij en een PostPunt. Winkelmanager Ula Skwark: “Onze Spar opende ruim elf jaar geleden. Al jaren geven we met ons team het beste van onszelf.” Ula wordt bijgestaan door zes vrouwelijke collega’s: “We vormen een hecht familiebedrijfje met vrouwen die graag samenwerken, en dat voelen onze klanten.”


AD Turnhout AD Delhaize Turnhout werd in 2020 overgenomen door de VLH-holding. Begin dit jaar besliste winkeldirecteur Geert Wallaert ‘om wat meubeltjes te verplaatsen’. Maar dat draaide ietwat anders uit. Op de diepvries- en beenhouwerijafdeling na werd alles verbouwd. Vooral in de bakkerijafdeling werd geïnvesteerd. Die bevindt zich nu vooraan in de winkel. Rijzen en afbakken gebeurt ter plaatse. Ook de vis-, veggie- en kaasafdeling werden vernieuwd. Voor de koelmeubelen koos Geert voor de nieuwe generatie counters van Carrier Refrigeration Benelux, met name de Danaos- en Medea GEN2-meubelen. Deze passen mooi bij de bestaande reeks GEN1-meubelen. De GEN2-meubelen beschikken over een goede productpresentatie en voldoen aan het nieuwe EcoDesign-energielabel dat sinds 2021 voor koelmeubels van toepassing is.

Spar Hasselt stationsbuurt Eind februari heropende SPAR Lambrechts de SPAR-buurtsupermarkt in de Hasseltse stationsbuurt. Veertien jaar geleden was het de allereerste SPAR Express-winkel die de retailgroep opende, samen met ondernemers Rudi Kubben en Caroline Timmermans. De superette werd onlangs omgebouwd tot een volwaardige SPAR-buurtsupermarkt van om en bij de 350 m². Naast de gekende broodjesbar en koffie­ corner vind je er nu ook een volwaardige traiteurafdeling. Ook de groente- en fruitafdeling is fors uitgebreid en zorgt voor een aantrekkelijk marktgevoel bij het binnenkomen.

AD Delhaize Berlaar De nieuwbouw naast zijn bestaande winkel verloopt voor zaakvoerder Maarten Krieckemans niet van een leiden dakje. Tijdrovende vergunningsaanvragen strooien roet in de timing van de plannen. Toen eind mei vorig jaar de koelinstallatie in zijn bestaande winkel een rode kaart kreeg van de milieu-inspectie, heerste er even paniek. Maarten schakelde Carrier Refrigeration en een raadgever van Delhaize in om een rendabele oplossing te zoeken. Gelukkig had Delhaize al een inrichtingsplan klaar voor de nieuwe winkel. Carrier maakte een offerte op basis van het nieuwe plan, zodat Maarten de installatie later kan recupereren in de nieuwe winkel. De voorbereidende werken werden begin december uitgevoerd. Op zondag 23 januari zette Carrier Refrigeration definitief de schaar in de bestaande installatie. De vrijdag erop stond de nieuwe installatie al koud en zaterdag kon de winkel terug open. De dubbele installatiekost zal deels gecompenseerd worden door een lagere energiefactuur. www.carrier-refrigeration.be

APRIL 2022

19


20

I N D E K I JKE R NIN O S E A FOOD

Groot geworden met

n e l e s s mo

Dirk Pletinckx en Myriam Van Hooff van Nino Seafood hebben meer dan 40 jaar ervaring in verse vis, zeevruchtenschotels, schaal- en schelpdieren en verse mosselen. De kennis en liefde voor mosselen erfde Myriam van haar vader, die in 1980 een groothandel in mosselen opstartte. “Er is in Nederland geen mosselkweker die mijn vrouw niet kent”, vertelt Dirk ons trots.


21

“Ons assortiment is doorheen de jaren enorm gegroeid. Alles wat bij je gerecht hoort, kan je hier vinden.” Myriam Van Hooff

Nino Seafood staat synoniem voor de lekkerste mosselen.

Myriams vader runde een transportbedrijf en deed regelmatig de overzet tussen Vlissingen en Breskens. Af en toe bracht hij mosselen mee voor buren en familie. Na verloop van tijd werd de vraag naar mosselen groter. Op een gegeven moment beslist hij om te stoppen in de transportsector en zelf een groothandel in mosselen te beginnen. “Prins & Dingemanse - een van de pioniers van de oester- en mosselteelt en nu een grote speler - heeft hem toen gecontacteerd”, vertelt Myriam. “Zij werkten heel innovatief: ze spoelden de mosselen meerdere keren en sorteerden ze op Jumbo en Goudmerk-­ classificaties. Zo zijn ze samen met mijn vader gegroeid. In de jaren 90 is die markt dan wat beginnen te veranderen: de prijzen gingen omhoog, de omzet daalde en het seizoen verkortte. Dus was het nodig om iets extra op poten te zetten. En zo zag zijn vishandel het levenslicht.”

Na het opstarten van hun eigen groothandel beginnen Myriam en Dirk twee jaar later ook een kleinhandel.

Van vader op dochter Myriam en Dirk stampen in 2006 hun eigen groothandel uit de grond en beginnen twee jaar later een kleinhandel, Nino Seafood in Ninove. Je vindt hier verse vis, zeevruchtenschotels, schaal- en schelpdieren en uiteraard

ook verse mosselen. “Ze komen soms van Halle om mosselen bij ons te kopen. Tja, omdat we vroeger enkel mosselen verkochten, blijft die specialiteit een beetje aan ons plakken”, lacht Myriam. “Er is in Nederland geen mosselkweker die mijn vrouw niet kent”, vertelt ook Dirk trots. “Ons assortiment is doorheen de jaren enorm gegroeid. We hebben nu ook bereidingen, koude schotels, groentjes, kruiden, saus, patatjes … Alles wat bij je gerecht hoort, kan je hier vinden”, vervolgt Myriam. “Toen ik zelf moeder werd en voor een heel gezin moest koken, besefte ik al snel dat het gemakkelijk is om je ingrediënten in één winkel te vinden. De groenten zijn misschien iets duurder bij ons maar het is een extra service waar de klanten graag voor betalen.”

APRIL 2022

Robbe en Dirk Pletinckx en Myriam Van Hooff


22

I N D E K I JKE R NIN O S E A FOOD

Myriam doet de boekhouding en de winkel, Dirk de groothandel en de keuken.

“De bedoeling is dat Robbe de groothandel overneemt, zodat ik me op de keuken kan focussen.” Dirk Pletinckx

Kwaliteit Waar ze het verschil maken? “In de kwaliteit”, antwoordt Myriam resoluut. “Dat hebben we tijdens de lockdown duidelijk gezien. Veel mensen wilden niet meer naar het grootwarenhuis en kwamen bij ons terecht. Het was toen zaak om dat nieuwe cliënteel vast te houden. We hebben er een aantal gehouden en een aantal verloren. Door de prijs, waarschijnlijk. We zitten nu eenmaal in een hoger segment.” Dirk houdt zich vooral met de groothandel en de keuken bezig. Myriam doet de boekhouding en de winkel. “Ik leg elke dag de vis zelf in de toog. Dat is mijn taak. Alles wat daar ligt, is eerst door mijn handen gegaan.” De groothandel levert vooral aan kleinere restaurants die inzetten op kwaliteit. “En waar de baas nog zelf zijn bestelling doet”, weet Dirk. Hij maakt ook de meeste bereidingen in de keuken. “We hebben dat in het begin een paar keer uitgegeven aan een kok, maar dat was gewoon niet volgens onze verwachtingen. Wat je zelf doet, doe je nog altijd beter.”

De meeste gerechten in de winkel zijn door Dirk bereid.

Jonge kracht Hun 22-jarige zoon Robbe stapte vorig jaar mee in de zaak. Zijn tweelingzus Liesa studeert nog in het buitenland, maar is wel nauw betrokken. Volgens Myriam is Robbe het manusje-van-alles. “Ik ben vooral winkelmedewerker”, zegt hij zelf. “En wanneer mama en papa op verlof gaan, neem ik de groothandel over. Als er een chauffeur te kort is of wegvalt, doe ik ook de leveringen.” “De bedoeling is dat hij op een dag de groothandel overneemt”, vult Dirk aan. “Zodat ik me op de keuken kan focussen.”

De groothandel levert vooral aan kleinere restaurants die inzetten op kwaliteit.

Hun concullega’s in de buurt? “Die zijn zeer beperkt”, weet Myriam. “Er zijn in België nog zo’n 300 viswinkels, als je de grootwarenhuizen met een visafdeling


23

APRIL 2022

“Er zijn in België nog zo’n 300 viswinkels. Je ziet er af en toe wel eentje starten, maar de stiel is te moeilijk.” Myriam Van Hooff

niet meetelt, natuurlijk. De laatste tien jaar zijn er in een straal van tien kilometer rond de winkel een vijftal viswinkels verdwenen. Je ziet er af toe wel eentje starten, maar de stiel is te moeilijk. De prijzen zijn hoog en je moet een groot assortiment in je winkel hebben.” Vooral de houdbaarheid is een uitdaging. “Vis is drie dagen supervers, daarna kan je het niet meer verkopen en is het dus puur verlies”, legt Dirk uit.

Wat niet tijdig verkocht geraakt, wordt in pakketjes aangeboden via Too Good To Go. Nino Seafood biedt een ruim assortiment aan producten aan.

Investeren in online Nino Seafood werkt daarom sinds kort samen met Too Good To Go. Het was een fleximedewerker die hen de tip gaf. En dat werkt goed volgens Robbe. “Als we er pakketjes op zetten, zijn die binnen de vijf minuten weg. Ook al verdien je er niets aan, je moet het eten tenminste niet weggooien. En je krijgt nieuwe mensen in je winkel die je producten leren kennen.” Sinds november 2020 heeft Nino Seafood een webshop. “De kinderen drongen er al een tijdje op aan”, vertelt Myriam. “Ik vreesde dat het te veel werk zou zijn. Als je verse vis verkoopt, moet je kort op de bal spelen.” Toen Myriam tijdens de lockdown zelf voor de eerste keer iets online bestelde, besefte ze hoe handig e-commerce is. “We hebben de limiet nu op 48 uur gezet. Als ze dinsdag iets bestellen, kunnen ze het donderdag afhalen.”

De webshop loopt als een trein. Tijdens de voorbije eindejaarsperiode verliep zelfs twee derde van de bestellingen via de webshop. “Ik was eerst ook niet mee en verwachtte er de eerste dagen niet veel van”, glimlacht Dirk. “Maar de bestellingen liepen meteen binnen. Het succes heeft ook te maken met de mooie presentatie, we zorgen voor veel mooie foto’s.” Robbe: “Eerst werkten we met een standaardwebshop van Reservi, bij wijze van tijdelijke oplossing. Maar dan hebben we snel beslist om onze website te upgraden en er een op maat gemaakte webshop aan vast te hangen. Nu onderhouden we die volledig zelf, samen met de website.” Ook Myriam is fan van het systeem. “De klanten betalen via de webshop, en daar­door gaat het afhalen in de winkel gemakkelijk en snel. Wie weet laten we dit jaar tijdens de eindejaarsfeesten wel al onze bestellingen via de webshop verlopen.”


? 24

Q&A

Kan je zomaar van sociaal secretariaat veranderen? Ja, je kan gemakkelijk overstappen als je met enkele zaken rekening houdt.

Overstappen naar een ander sociaal secretariaat: wat houdt dit in? Als je medewerkers in dienst hebt, is het aangeraden om je aan te sluiten bij een sociaal secretariaat. Zij ondersteunen je met een accurate personeelsadministratie én zorgen ervoor dat je medewerkers hun loon op tijd ontvangen. Maar de ondersteuning kan veel verder gaan dan dat. Bij Liantis kan je, naast een correcte loonadministratie, rekenen op het juiste (werkplek)advies en krijg je een antwoord op al jouw hr-vragen. Zo kan jij je 100% focussen op wat écht belangrijk is: jouw onderneming. Ben je niet tevreden over je huidige sociaal secretariaat? Dan kan je overwegen om over te schakelen naar een andere partner, zoals Liantis. Je moet hiervoor dan wel de juiste stappen ondernemen. Hoe regel je je overstap? In de aansluitingsovereenkomst met je huidige sociaal secretariaat staat een minimumcontractduur. Meestal is dat drie

jaar. Je moet er rekening mee houden dat je voor het einde van die termijn niet kan overstappen naar een ander sociaal secretariaat. Daarnaast moet je ook de opzegtermijn van zes maanden meerekenen. Loopt jouw contract af op 1 januari volgend jaar? Dan is het belangrijk dat je vóór eind juni je huidige overeenkomst opzegt. Wacht je langer, dan zal je pas een jaar later kunnen overstappen. Stuur dus voor 30 juni 2022 een aangetekende opzegbrief naar je sociaal secretariaat. Als je voor die datum al een aansluitingsovereenkomst hebt afgesloten met je nieuwe sociaal secretariaat, zullen zij je helpen om de nodige administratie in orde te brengen. Zo kan je overstappen zonder zorgen. Meer weten? Ontdek alle details en hoe Liantis jouw overstap naar zijn sociaal secretariaat kan regelen via www.liantis.be/meer-sociaal-secretariaat.

Liantis adviseert Liantis ondersteunt ondernemers bij al hun mensenzaken. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt.


uitgebreid aanbod

gietvloeren antislipgraad naar vrije keuze I naadloos I volgens de hygiënische normen met afgeronde plinten I kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande ondergronden I onderhoudsvriendelijk

Welvaartstraat 5 - 2200 Herentals - T +32 14 51 54 85 - info@devefloor.eu - www.devafloor.eu

Adverteren bij Buurtsuper.be of commerciële partner worden? De zelfstandige buurtsupers zitten in de lift. Hun kracht? Lokale verankering, tomeloze inzet en vooral ... hun eigenzinnige karakter. Onze media vormen de ideale brug naar dit unieke segment. Interesse om jouw product of dienst aan deze interessante doelgroep bekend te maken? Neem dan meteen contact op!

Meer weten? Sterke mediamix We zoeken altijd naar de beste manier om je verhaal te brengen. Een redactionele bijdrage, aangevuld met een bedrijfsvideo en/of online campagne? We denken graag met je mee!

Neem contact op met Yannick Muls, Accountmanager Partnerships via yannick.muls@buurtsuper.be of gsm 0476 78 30 12

APRIL 2022

25


26

SC H E R P S TE LLING

Elektrische wagen zkt laadpaal

De voorbije drie jaar steeg de verkoop van elektrische auto’s in de EU met 110%. De publieke laadpunten met slechts 58%. Een bedrijf dat investeert in laadpalen geniet in ons land daarom van een fiscale aftrek van 200%, op voorwaarde dat de laadpaal ook publiek toegankelijk is. Wie zijn supermarkt verbouwt, moet nu al wachtbuizen en een aansluiting voor een laadpaal voorzien. Vanaf 2025 ben je verplicht om twee laadpalen te plaatsen. Wie zich niet aan de verplichting houdt, riskeert een boete die kan oplopen tot € 2.000 per parkeerplaats. Voor die prijs … heb je een laadpaal.

GRIJP JE KANS! Buurtsuper.be en Zero Emission Solutions haalden een project­subsidie binnen waarmee we 5 laadpalen bij 25 buurtsupermarkten mogen plaatsen. Interesse? Stel je kandidatuur en vraag naar de voorwaarden via yentl.peelman@buurtsuper.be.

SAVE THE DATE Op maandag 23 mei organiseren we een online infosessie over dit thema. Noteer de datum alvast in je agenda!


APRIL 2022

27


28

I N D E K I JKE R A D LE DE

Blijven groeien met oog voor

vers

Anneke Van Kerrebroeck en Filip Sabbe hebben op 30 jaar tijd hun winkel stelselmatig uitgebreid tot een van de grotere - en misschien wel mooiste - AD’s van het land. “Eigenlijk is er niet zo veel veranderd op die tijd”, vertelt Filip. “Onze basis is nog altijd vers en dat zal altijd zo blijven.”

In 1992 starten Filip en Anneke, samen met Geert De Witte en Nadia Debonné, een AD Delhaize. De 22-jarige Filip is beenhouwer van opleiding en heeft weinig ervaring in de sector. “Het was een sprong in het duister, dus ik was blij met een ervaren partner als Geert”, begint hij zijn verhaal.

Het pand ligt op een aantrekkelijke locatie die ze delen met enkele andere winkels, waaronder ook een Droomland - later Dreamland - Brantano en E5 mode. In 1996 breiden ze de winkel van 850 m² een eerste keer uit tot 1.195 m². In 2007 volgt een tweede uitbreiding tot 1.450 m². Tien jaar later volgt een grote verbouwing en stevige uitbreiding tot 2.160 m². Het nieuwe gedeelte wordt onderkelderd, met de bedoeling er de volledige stock in onder te brengen. “Sprinklerinstallatie, drie grote liften, koeling, aflopen, elektriciteit … noem maar op. Alles moest voorzien worden. We zijn zes maanden bezig geweest met de technieken en de kelder alleen. De


29

APRIL 2022

“Ik zou aan elke winkel aanraden om te onderkelderen, als het kan. De grond heb je toch.” Filip Sabbe, uitbater AD Delhaize Lede

volledige verbouwing heeft anderhalf jaar geduurd, maar de winkel is altijd opengebleven, we sloten geen enkele dag de deuren.” Het feit dat het magazijn onder grond ligt, vraagt de nodige organisatie. Maar ze zijn het nu zo gewoon én het heeft zo zijn voordelen. “Het is dankzij die ingreep dat we zo veel hebben kunnen uitbreiden. Ik zou aan elke winkel aanraden om te onderkelderen, als het kan. De grond heb je toch.” Extra ruimte “In 2017 had ik gezegd, nu verbouwen we nooit meer. Maar ja, vier jaar later kwam de Brantano vrij, en die opportuniteit konden we niet laten liggen. Het huis van je buur staat maar één keer te koop. Voor ons, doorwinterde verbouwers, was dat toen een ‘gewone’ verbouwing’ (lacht). Die hebben we op vier maanden tijd afgerond.” De AD van Filip en Anneke wordt nog eens vergroot tot 2.500 m².

Tijdens de verbouwing, die anderhalf jaar duurde, sloot de winkel geen dag de deuren.

Er komt een volledig nieuwe keuken met extra ateliers bij, de kaas- en charcuterieafdeling worden uitgebreid, er komt een sushi-afdeling én een prachtige wijnrayon. Is het altijd zijn plan geweest om zo groeien? “Tja, je hebt niet echt een plan als je aan zoiets begint. We wilden vooral zo goed mogelijk verkopen. Er was wel ambitie uiteraard. Maar je weet uiteindelijk niet waar je aan begint. En je moet het toch maar waarmaken.”

Na de meest recente verbouwing worden de kaas- en charcuterieafdeling uitgebreid, er komt een sushi-afdeling én een prachtige wijnrayon.


30

I N D E K I JKE R A D LE DE

“Het assortiment is doorheen de jaren uitgebreid. Maar de basis is nog altijd hetzelfde: vers.” Filip Sabbe

Filip ziet vooral nog groeipotentiëel in de eigen keuken, die gerund wordt door zijn jongste dochter Lisa.

Basis = vers Eigenlijk is er op die dertig jaar niet zo veel veranderd, weet Filip. “We hebben nu wel een eigen keuken, dat is nieuw. Ik ben slager van opleiding, daardoor is onze beenhouwerij altijd belangrijk geweest. Natuurlijk is de winkel nu veel groter. En het assortiment is doorheen de jaren uitgebreid. Maar de basis is nog altijd hetzelfde: vers. En dat zal altijd zo blijven.” Dé uitdaging is volgens Filip om na elke uitbreiding de omzet te laten volgen. En dat kan enkel door de kwaliteit constant hoog te houden. Hoe hij dat doet? “We werken bijvoorbeeld enkel met vrouwelijke runderen. De meeste concullega’s, Delhaize zelf trouwens ook, doen dat

niet. Maar er is een kwaliteitsverschil. Het vrouwelijk vlees is vettiger dus het rendement is minder. Dan moet je vakmannen in je beenhouwerij hebben die weten waar ze mee bezig zijn.” Momenteel is 55% van zijn omzet vers. Vooral in de keuken ziet hij nog groei­ potentieel: “Dagschotels, bereidingen, alles wat het de mensen gemakkelijker maakt. Dat assortiment kan nog groeien. Maar je moet het ook niet te ver zoeken. De eenvoudigste producten verkopen nog het best.” Lokaal wint aan belang Een verschil met vroeger is dat elke afdeling nu ook een lokaal aanbod heeft,


APRIL 2022

31

en dat is nog aan het groeien. “We doen dat heel bewust, want de mensen vragen ernaar. Logistiek is dat wat moeilijker. Je moet er ook rekening mee houden dat zo’n lokale leverancier al eens niet kan leveren, of met vakantie gaat. Maar dan bestellen we wat meer van het Delhaize-­assortiment. Eens je er routine in hebt gevonden, valt dat wel mee. Het zijn trouwens de rayonverantwoordelijken die dat opvolgen.” Opvolging verzekerd Lisa en Jana, de dochters van Filip en Anneke, zitten ook mee in de zaak. Jongste dochter Lisa

Het personeel telt een 80-tal FTE’s en een bijna even grote groep flexi’s en jobstudenten.

kwam er eerst bij. Ze volgde een koksopleiding in Brugge en staat nu aan het roer van de keuken. Jana werkte eerst ergens anders maar besliste na de remodeling in 2017 om ook mee in te stappen. “Als je zelf ouder wordt, krijg je meer respect voor het harde werk van je ouders, en besef je wat ze in die tijd hebben opgebouwd. Dat mag je toch niet verloren laten gaan. Bovendien had de verbouwing in 2017 zo’n impact dat het logisch was dat ik ook aansloot.” Jana doet voornamelijk het commerciële en personeelsbeleid. Met een 80-tal FTE’s en een bijna even grote groep flexi’s en jobstudenten is dat een stevige kluif. “We zijn een echt familiebedrijf. Dat is een enorm voordeel voor onze medewerkers. Er zijn geen tussenpersonen. Is er een probleem, dan komen ze naar ons. We staan dicht bij onze mensen. Dan zie je ook direct de kwaliteiten van iedereen en kan je op hun talenten inzetten.” Zijn Filip en Anneke nu blij dat ze in 1992 de stap hebben gezet? “Ja, natuurlijk. Ook al werden we gek verklaard. We zijn ook niet van hier, dus in het begin ging ik overal naartoe: voetbal, volleybal, eetfestijnen. En we sponsorden alles. Mensen appreciëren dat én het levert

Filip en Anneke met dochters Lisa en Jana.

mond-aan-mondreclame op. Dat is de beste promotie die je kan wensen. Toch zouden we er nooit gekomen zijn als we niet heel hard hadden gewerkt. Zeker in het begin.”

“Als je zelf ouder wordt, krijg je meer respect voor wat je ouders hebben opgebouwd. Dat mag je niet verloren laten gaan.” dochter Jana Sabbe


32

Ook wat u niet ziet is vaak van onschatbare waarde. Zoals het juiste woord of een comfortabele stilte. Of één en al oor voor wat gezegd wordt. Aandacht voor de grootse dingen en voor details die het verschil maken. Daaraan herkent u de ziel van onze bank.

www.delen.bank


33

APRIL 2022

HACCP & V OED SELV EILIGHEXX ID

Om kruiscontaminatie te voorkomen, ben je verplicht om aparte snijmachines te gebruiken voor je rauwe, gefermenteerde en/of gekookte producten. Je snijplanken en materialen moeten verschillende kleuren hebben en hout is niet toegelaten.

!

NIET WAAR

Bij het achtereenvolgend versnijden van rauwe, gefermenteerde en/of gekookte producten op dezelfde snijmachine, kan je kruiscontaminatie bevorderen. Het FAVV raadt daarom aan om te werken op aparte machines maar … dit is geen verplichting! Eén enkele snijmachine kan volstaan, op voorwaarde dat je ze regelmatig reinigt en ontsmet.

Het is ook niet verplicht om met gekleurde snijplanken en materialen te werken. Het is uiteraard wel aangewezen om je materialen grondig te reinigen en te ontsmetten als je van de ene naar de andere productgroep of diersoort overschakelt. Houten materialen zijn ook toegelaten. Wel op voorwaarde dat ze intact zijn én grondig gereinigd kunnen worden.

Gratis begeleiding HACCP & Voedselveiligheid Leden van Buurtsuper.be hebben recht op een gratis jaarlijks bezoek van een van onze experten voedsel­ veiligheid. Ze komen bij je langs, nemen de jongste wijzigingen door en nemen een pak werk uit jouw handen! Wil jij ook dat jouw winkel de eerstvolgende controle van het FAVV met glans doorstaat? Leg dan meteen een afspraak vast met onze voedseladviseurs via veronique.bert@unizo.be of ann.wayenberg@unizo.be. TIP: Wist je dat investeren in een gevalideerd autocontrolesysteem een rendabele investering is? Want met een gevalideerd autocontrolesysteem betaal je slechts 1/4 van de jaarlijkse FAVV-heffing. Onze experten begeleiden je graag met de nodige voorbereidingen.


IEL Z N E T R A H T E FLANDRIA. M IEL. EN DAT ZULLEN VOOR ONZE ST EPROEFD HEBBEN. tten voor UW KLANTEN G hart en ziel inze h met de telers die zic ria-groenten n gepassioneer gekozen Fland uw t da r ke ze Flandria, dat zij tu het label. Zo wee de kwaliteit van : gegarandeerd door ze steeds schikbaar waar be t VERS ZIJN. gs oo de n meteen na De groenten zij n. zij kraakvers t gement behoud EELD WORDEN. eerd. Ons enga t, ltiv el cu te ge DUURZAAM GET de rg or zo wo h verant ten worden met zij een ecologisc nk Flandria-groen da u ilie m t ect voor he het uiterste resp de oogst. t to van de kiem leveren die rijk AKEN. r producten op aa m en OPPERBEST SM le al n verzorging ka Deze versheid en in smaak zijn.

DOOR DE EUROPESE UNIE MEDEGEFINANCIERDE C AM PAG N E


INTERV IEW SLARTZ

35

APRIL 2022

Gevonden in de groente- en fruitafdeling:

Dat onze winkelmedewerkers barsten van het talent wisten wij al lang. Maar toen ons ter ore kwam dat er in de Carrefour Market in Kessel-Lo een getalenteerde striptekenaar werkt, moesten wij daar absoluut meer over weten.

Stephan Louwes, alias ‘Slartz’ met zijn grafische strips ‘LIMBO’

Stephan Louwes tekent al enkele jaren onder de artiestennaam Slartz. “Als kind tekenen we allemaal. Maar zij die blijven tekenen, doen dat vaak voor de rest van hun leven”, steekt Stephan van wal.

“Ik heb ADHD”, vertrouwt hij ons toe, “Ik moet in beweging blijven, en dat kan perfect in de winkel. Het zijn twee heel verschillende werelden en dat geeft een toffe afwisseling.”

Op zijn zestiende beslist hij om van een ASO-opleiding over te stappen naar een opleiding Toegepaste Beeldende Kunsten. Daarna volgt hij Beeldverhaal & Illustratie aan LUCA School of Arts in Brussel en een master Graphic Storytelling. Met zijn masterproef ‘LIMBO’ debuteert hij met succes bij uitgever Oogachtend. Ook zijn tweede boek slaat in als een bom. Stephan maakt geen traditionele stripboeken, maar prachtige salonboeken met paginagrote zwart-wittekeningen.

Soms overlappen die werelden wel. Toen zijn eerste boek uitkwam, stond er een artikeltje in de Streekkrant. “Toen werd ik vaak aan­gesproken in de winkel. Veel mensen uit de buurt hebben mijn boek gekocht. Maar ik vind het vooral leuk dat ik hier nog gewoon ‘die lange van de groente- en fruitafdeling’ ben. Zolang ik het fysiek nog kan, wil ik deze job zeker blijven doen. Ik doe het echt heel graag.”

“Ik werkte als student al in de Carrefour Market van Kessel-Lo. Tijdens mijn masteropleiding heb ik gevraagd om parttime aan de slag te blijven, en na twee jaar ben ik fulltime beginnen werken. Met een klein hartje want ik vreesde dat ik te weinig tijd zou hebben om te tekenen. Maar dat lijkt perfect te lukken. Ik ga veel efficiënter met mijn tijd om. Iets wat ik trouwens in de winkel heb geleerd.” Hij tekent nu gemiddeld drie uur per dag. Dat lijkt best veel maar voor hem is het een rust­moment.

Sluipt zijn werk in de Carrefour in zijn strips? “Ja, die spontane gesprekken en humor – zeker van de oudere generatie – werken inspirerend. Ik hou van die menselijkheid. Ik ben Nederlands-­Surinaams en heb het Leuvens dialect opgepikt in de winkel. Zo vind je soms wel eens een Leuvens dialectwoord in mijn strips, sampernoelie!”, lacht hij.

Slartz tekende een strip exclusief voor SuperMAG. Ontdek hem op de volgende pagina’s!


36

X


APRIL 2022

37


38

SOC I A A L FONDS DU A A L LE R EN

Zet je schouders onder

n e r e l l a dua Winkelmanager Rosette Leijs en studente Merystela Amalatha

Rosette Leijs is sinds negen jaar winkelmanager van Proxy Berchem. Wanneer een school uit de buurt vraagt of ze een kans wil geven aan een student die in een traject van duaal leren zit, twijfelt ze eerst. Toch waagt ze de stap. Nu raadt ze het systeem van duaal leren enthousiast aan.

“Jongeren in duaal leren zijn soms anderstalig of dragen vaak een bepaalde bagage met zich mee”, legt Rosette uit. Toch heeft ze beslist om studente Merystela Amalatha, die een opleiding

winkelbediende volgt, een kans te geven. Ze doet het in de eerst plaats uit engagement. “Ik wil mijn schouders zetten onder jongeren die misschien niet alle kansen krijgen die ze verdienen. Want ervaring leert dat ze - mits de juiste begeleiding - kunnen uitgroeien tot perfecte werkkrachten.” Merystela is geboren in Sri Lanka en sinds vijf jaar in België. “Ik merkte dat ze haar Nederlands nog moest bijschaven. Daarom hebben we haar uurrooster aangepast zodat ze op woensdag Nederlandse les kan volgen. Die uren presteert ze dan op zaterdag. Ze werkt ook op maandag en dinsdag, de andere twee dagen gaat ze naar school.”


“Studenten kunnen de opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk.” Milan Chevrolet, coördinator sectorconsulent

“Duaal leren, dat vroeger leren en werken heette, laat studenten toe om al doende te leren”, vertelt ook Milan Chevrolet. Hij is coördinator van een team sectorconsulenten en samen met hen is hij, onder andere, verantwoordelijke om het duaal leren te promoten. Hij spreekt van een succesvolle driehoeks­ verhouding: “Scholen houden hun studenten gemotiveerd omdat ze twee dagen op de schoolbanken afwisselen met drie dagen op de werkvloer. Studenten kunnen de opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk en ontdekken zo wat ze graag doen en waar ze goed in zijn.

Er zijn ook financiële voordelen aan het systeem verbonden zoals een mentorkorting en stagebonus. Bedrijven krijgen de kans om potentiële medewerkers te ontdekken. In een schaarse arbeidsmarkt is dit een extra kanaal om mensen aan te werven. Bovendien zijn er een aantal financiële voordelen aan het systeem verbonden zoals een mentorkorting en stagebonus.” Merystela werkt nu vooral nog aan de kassa, zoals iedereen die in de Proxy van Rosette begint. “In de winkel hebben de klanten heel veel tijd. Maar van zodra ze aan de kassa komen, niet meer. Dus iedereen die bij ons werkt, moet de shift aan de kassa beheersen.” Het is eerste kassierster Nele die Merystela coacht en opleidt. “Omdat zij de kassa beter kent dan ik”, lacht Rosette. “Nele komt trouwens ook uit een traject van duaal leren. Ze is uitgegroeid tot een echte meerwaarde in de winkel.” Rosette raadt het systeem van duaal leren graag aan. Ook al loopt het met vallen en opstaan. “De studenten zitten nog wat tussen de school en de arbeidsmarkt. En dat is

Rosette Leijs en Milan Chevrolet

aanpassen. Anderzijds zijn ze nog jong en absorberen ze heel veel. Het vraagt veel energie maar op het einde van de opleiding heb je wel iemand die mee is met jouw manier van werken en jouw waarden en normen. We hebben intussen al drie mensen in vaste dienst die ooit via duaal leren bij ons zijn gestart. Dat is toch het mooiste bewijs dat het systeem werkt?”

“We hebben intussen al drie mensen in dienst die ooit via duaal leren bij ons zijn gestart.” Rosette Leijs, winkelmanager Proxy Berchem

Wil jij ook een kans geven aan een student binnen het systeem van duaal leren? De sectorconsulenten komen bij je langs! Milan en zijn collega’s Aurélie, Hans en Sarah informeren je graag over de voordelen om je te laten erkennen tot werkplek voor duaal leren. Maak een afspraak via milan.chevrolet@sociaalfonds201.be of gsm 0472 22 21 04.

APRIL 2022

3941

Kijktip!

Duaal leren – het vroegere leren en werken – heeft voordelen voor student én werkgever. Rosette, winkelmanager van Proxy Berchem en Milan Chevrolet, coördinator sectorconsulent, vertellen je er meer over.

APRIL 2022

Duaal leren

Wil jij jouw zaak ook laten erkennen tot werkplek voor duaal leren? Neem dan contact op via milan.chevrolet@sociaalfonds201.be of 0472 22 21 04.

Scan de code en bekijk het filmpje.

Socialmedia tip! -

Post meer Stories Stories (of Verhalen) is een functie op Facebook en Instagram waarbij je 24 uur lang een foto of video kan laten zien. Je post verdwijnt daarna, maar je kan wel zien wie hem heeft bekeken. Het algoritme van sociale media verandert vaak waardoor je niet altijd precies weet hoe je posts scoren. Een manier om ervoor te zorgen dat je je volgers op Instagram voorblijft, is door consequent Stories te posten. Want ze worden chronologisch gerangschikt. Wanneer je een verhaal plaatst, zien je volgers jouw account bovenaan hun feed en weten ze dat je iets nieuws geplaatst hebt. Kortom, Stories zijn snel, makkelijk én je bent zeker dat je volgers het gezien hebben.

Met deze toptopical-kalender plan jij je socialmedia-acties. April 21 Dag van de medewerker 24 Erfgoeddag (doe iets met traditionele gerechten of streekproducten!) Mei 1 4 8 20

Start Mei Plasticvrij / Wereld Dag van de Glimlach Star Wars Dag #maytheforth Moederdag Europese Dag van de Buren

Juni

Wereldmelkdag Nationale Donut Dag (Verenigde Staten) Wereld Gin Dag Vaderdag Begin van de zomer

1 5 13 19 21


42


D OSSI ER

APRIL 2022

Trots

43

op die van ons Door de coronapandemie gingen we meer bewust en lokaal kopen. Maar wat blijft daar twee jaar later nog van over? En welke rol kan jij als buurtsuper spelen? We zijn alleszins heel ‘trots op die van ons’ en onderzochten in dit Dossier hoe jij het verschil kan bljven maken met lokale producten.

Hoevewinkels zien nog altijd 20% meer klanten, maar de enorme stijging van in het begin van de pandemie – toen sommige boeren hun cliënteel zagen vervier­voudigen – is weggeëbd. Aan het begin van de pandemie vonden veel consumenten hun weg terug naar de kleine, lokale supermarkt. Eén op de vijf ging toen méér naar de buurtwinkel. En die trend lijkt wél een blijver. Met een marktaandeel van 33% zitten de buurtwinkels weer op het niveau van het jaar 2000. En, in tegenstelling tot de lokale boer, houden ze wel stand. Mensen doen nu eenmaal graag hun boodschappen op één plek. Buurtwinkels winnen er dus bij om ook lokale, Belgische producten – die duidelijk de markt veroveren – aan te bieden. Om jullie te inspireren, komen enkele Belgische merken aan bod in dit dossier. En maken we een leuke zijsprong naar een partner die je helpt om te

In dit dossier: Column Over de liefde tussen buurtsupers en lokale producenten

Lokaal en vers Stoffels Tomaten in de kijker

Feiten en cijfers Korte Keten onderzocht

De zero-wastegemberdrankjes van Gili Pittig en succesvol

Boer en Buurtsuper Laat je meevoeren op onze inspiratietour

Sauzen van Pauwels Van de frituur naar jouw winkelschap

Hoe bind je klanten aan je? Local Loyalty Group geeft tips voor acties in je winkel

experimenteren met ‘creatieve lokale marketing’. We voegen binnenkort trouwens de daad bij het woord en organiseren een inspiratietrip in Limburg langs buurtsupers en lokale producenten die een succesvolle samenwerking wisten uit te bouwen. Hopelijk zijn jullie na het lezen van dit dossier ook ‘trots op die van ons’!

Dossier

Uit een bevraging van het FAVV blijkt dat 23,6% van de Belgen sinds het begin van de pandemie meer lokaal en seizoensgebonden eet dan daarvoor. Maar hoe permanent is die ommekeer?


44

ON D E R Z OE K

K

Keten

bij buurtsuper en speciaalzaak Hoe enthousiast verkopen buurtsupers en speciaalzaken lokale producten? Zijn ze helemaal overtuigd of zien ze nog hindernissen? Marketing Development onderzocht voor ons de laatste stand van zaken.

figuur 1

Welke lokale producten verkoop je?

Nagenoeg iedereen – maar liefst 89% van de ondervraagden – heeft minstens een of meerdere lokale producten in zijn of haar aanbod. Het blijken eerder de supermarkten te zijn die lokale producten verkopen, daar heeft 95% een lokaal aanbod. Bij de speciaalzaken daalt dit een beetje tot 77%. Welke lokale producten worden het meest verkocht? Vooral zuivel (58%), droge voeding (54%) en bakkerijproducten (51%) uit de buurt zijn populair. Gevolgd door groenten (43%), non-alcoholische dranken (40%) en fruit (32%) (zie figuur 1).

figuur 2

Waarom bied je lokale producten aan?

Wat is de belangrijkste reden om lokale producten aan te bieden? Twee redenen springen er meteen uit: het onderscheidend vermogen en een imago als lokaal verankerd bedrijf. De verkoop van lokale producten heeft dus duidelijk een commercieel aspect, maar ook kwaliteitsaspecten zoals versheid en duurzaamheid spelen een rol. Buurtsupers en speciaalzaken hebben met andere woorden goed begrepen dat ze zich met een fijn en kwalitatief lokaal aanbod sterk kunnen onderscheiden op hun markt. Bovendien versterkt het hun imago als een onderneming die haar lokale markt goed kent en begrijpt. Maar ook een betere kwaliteit, grotere versheid en hogere marges overtuigen buurtsupers en speciaalzaken om te kiezen voor een lokaal aanbod (zie figuur 2).


“De buurtsuper kan zich onderscheiden en unieke producten aanbieden waarmee hij zichzelf en de producent in de kijker zet.”

45

APRIL 2022

COLUMN

Buurtsupers en lokale producenten: de ‘perfect match’?

Buurtsupers en speciaalzaken hebben goed begrepen dat ze zich met een fijn en kwalitatief lokaal aanbod sterk kunnen onderscheiden op hun markt.

En wat met het aandeel lokale producten? Bij buurtsupers draait dit gemiddeld rond de 3%. Bij speciaalzaken schommelt dat percentage erg en hangt het af van het soort zaak en de beschikbaarheid van producten. Nog interessanter is de groei van dat aandeel. Gemiddeld groeide het aandeel lokale producten met maar liefst 35% over de laatste vijf jaar. Er zijn zelfs winkels die hun omzet van het lokale assortiment verdubbelden ten opzichte van vijf jaar geleden. We vermoeden alvast dat deze evolutie zich in de komende jaren alleen maar zal verderzetten.

Anderzijds moeten beiden oog hebben voor de consument. Er is de opkomst van e-commerce, maar ook de coronapandemie schudde ons koopgedrag door elkaar. De consument is bewuster en lokaler gaan kopen. Meer thuis koken lijkt een blijver, maar de piek in de korte keten werd weer ingeruild voor de lokale supermarkt. Daar gaan mensen op zoek naar gezonde, duurzame en lekkere voeding, recht van bij de lokale producent maar met voldoende keuzemogelijkheid. En precies daarin schuilt de opportuniteit. Via de buurtsuper krijgt de lokale producent toegang tot een grotere markt. Bewuste klanten die het niet zien zitten om verschillende hoevewinkels te bezoeken, krijgen een ruime keuze aan lokale en verse producten, afkomstig van een producent uit de regio. De buurtsuper kan zich onderscheiden en unieke producten aanbieden waarmee hij zichzelf en de producent in de kijker zet. Het is daarom belangrijk dat lokale supermarkten en landbouwproducenten elkaar makkelijk vinden, leren luisteren en praten met elkaar. Met een inspiratietoer en een smaakbeurs willen we hieraan bijdragen en aantonen dat samenwerken kan leiden tot voordelen voor zowel producent, buurtsuper als consument.

Patrick Pasgang Consulent Korte Keten en Landbouwverbreding

Dossier

Wat zijn de drempels? Dat een aantal winkels (nog) geen lokale producten verkoopt heeft te maken met administratieve beslommeringen zoals het extra werk – omdat je met meerdere kleinere leveranciers te maken hebt – en een onvoldoende en soms wisselend aanbod.

De samenwerking tussen lokale supermarkten en landbouw­ producenten loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak zien ze allebei - onterecht - alleen maar nadelen. De landbouwer ziet de supermarkt als moeilijke onderhandelaar met veel verplichtingen, geen winstmarge en weinig aandacht voor kwaliteit en vakmanschap. De supermarkt wil liever één aanspreekpunt, één bestelling en één levering en twijfelt over de leverzekerheid en extra werkload.


46

P R O J E C T BOE R ZKT BUU R TS UPER

Boer en Buurtsuper: made in Limburg

a match

Met het project ‘Boer en Buurtsuper’ willen het Innovatie­steunpunt voor Landbouw en Platteland, Buurtsuper.be, Steunpunt Korte Keten en het Limburgs ‘Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen’ (CIAGO) de aandacht voor lokale landbouw en korte keten versterken. Daarom organiseren we een inspiratietour in Limburg voor buurtsupers en lokale producten. Want … onbekend is onbemind!

Tijdens de tour bezoeken we zowel detail­ handelaars die een uitzonderlijke inspanning leveren rond verkoop van lokale producten, als landbouwers die een uitzonderlijk aanbod hebben voor deze markt. Op het einde van de dag is er een smaakmarkt waar verschillende lokale producenten hun assortiment trots aan de deelnemers zullen voorstellen én mogelijke samenwerkingen bespreken. De dag afsluiten doen we met een lekker diner op basis van – hoe kan het anders – lokale producten.

Dit alles om zoveel mogelijk nieuwe samen­ werkingen tussen lokale producenten en buurtsupers tot stand te brengen. Of om bestaande samenwerkingen te versterken. In de voor- en namiddag bezoeken we inspirerende buurtsupers die volop inzetten op een lokaal aanbod. De Alvo-supermarkt in Kortessem is een buurtsupermarkt in hart en nieren. Van wafels tot confituur, je vindt er een ruim aanbod van meer dan 300 lekkere


47

Limburgse topproducten. Frank en Maxime Seurs baten samen een SPAR-winkel uit in het Limburgse dorpje Gelinden. Frank was 26 jaar lang horeca-uitbater en besloot om tijdens de lockdown de horeca en handelaars uit zijn buurt te ondersteunen. In zijn winkel maakt hij ruimte voor tien lokale handelaars, waaronder ook een beddenwinkel. Je vindt er lokale producten zoals aardappelen van het Monnikenhof, appelsap van Karel Vaes, Kurre Bier en het ambachtelijk ijs en patisserie van ‘n Koud Kunstje. Op Wijndomein Helshoven en bij Kaasmakerij Catharinadal laten we ons meevoeren door de passie van een lokale producent. Na de inspiratietoer nodigen we je op datzelfde domein uit voor een smaakbeurs, gevolgd door een informeel netwerkdiner.

Kom je mee? Op onze inspiratiedag bieden we je dus drie boeiende netwerkmomenten aan: - inspiratietoer bij supermarkten en ondernemers - een smaakbeurs met een-op-eencontacten - een informeel afsluitend event met Limburgse producten in de kijker

APRIL 2022

“Kies voor zekerheid, koop lokaal.”

Gedeputeerde van de provincie Limburg Inge Moors

Kies voor zekerheid, koop lokaal. Met die boodschap zet provincie Limburg haar schouders onder het project ‘Proef Limburg'. “Graag promoten wij het belang van de korte keten in de Limburgse landbouw en de daaruit voortkomende streekproducten”, zegt ook gedeputeerde Inge Moors. “Onze Limburgse landbouwers zetten zich dagelijks in om producten van topkwaliteit te produceren. Doorheen de tijd is door een veranderende levensstijl en toegenomen aantal verkoopkanalen, de kennis van veel consumenten over de landbouw kleiner geworden. Ook veel productkennis is verdwenen. Tegelijkertijd zien we de jongste jaren een opmerkelijke evolutie: lokale producten zitten duidelijk in de lift. Hun smaak, echtheid en versheid maken dat steeds meer mensen kiezen voor een product van eigen bodem.” Kombewust je mee? “De Limburgse land- en tuinbouwproducten zorgen voor Op onze inspiratiedag bieden we je dus drie minder afgelegde kilometers, ze hebben een positieve impact boeiende netwerkmomenten aan: op onze omgeving en leveren een onmiskenbare bijdrage - inspiratietoer bij supermarkten en ondernemers aan de lokale economie. Deze korte keten ondersteunen we - een smaakbeurs met een-op-eencontacten ten volle en graag tonen we de consumenten de weg naar - een informeel afsluitend event met Limburgse ons Limburgs voedsel.” producten in de kijker

Datum: maandag 20 juni 2022 Vertrek- en eindpunt: Wijndomein Helshoven, Helshovenstraat 18 in Borgloon Verplaatsingen gebeuren met de bus. Meer info via www.buurtsuper.be > Events Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht via info@buurtsuper.be.

Dossier

praktisch


48

LO C A L LOYA LTY G R OUP

Verover de harten van je klanten met een

e l e n i g i or ctie a

Proxy Grootzand ondersteunde negentien lokale verenigingen met haar succesvolle B’tjes-actie. Ze kregen daarbij de hulp van marketinggroep Local Loyalty Group. “Wil je fans maken van je klanten? Dan moet je ze in hun hart raken. En hoe doe je dat beter dan via de lokale verenigingen in je buurt”, licht Darek Koster van Local Loyalty Group toe.

Onder het motto ‘Alle B’tjes helpen’ ontvingen klanten per aankoopschijf van € 10 een muntje dat ze konden doneren aan hun favoriete vereniging.

Darek Koster is een van de vier mede-eigenaren van Local Loyalty Group. De groep bundelt de expertise van vijf bedrijven, elk met een eigen specialisatie, maar met hetzelfde doel voor ogen: ondernemers binnen de foodretail de tools geven om zich op een originele manier te onderscheiden. Verbinding maken met de buurt “We hebben zes ‘lokale touchpoints’ uitgepuurd. Als je die kan bespelen, maak je ambassadeurs of fans van je klanten”, vertelt Darek. “Een eerste touchpoint zijn de verenigingen. Elk

dorp of elke wijk heeft wel verenigingen waaraan je je als buurtsuper kan verbinden. Vergeet ook je personeelsleden niet, zij wonen en werken in je buurt en zijn je eerste ambassadeurs. Je klanten belonen is een derde touchpoint. Geef bijvoorbeeld eens een mooie korting voor een A-merk. Klanten vinden het fijn om verrast te worden. Een vierde touchpoint is de beleving in én rond je winkel. Waarom je klanten niet eens laten sparen voor een helikoptervlucht boven het eigen dorp? Of organiseer op je parking een fotoshoot in een echte Formule 1-wagen. Het lokaal assortiment


49

is een laatste touchpoint. Bied je een lokaal biertje aan? Promoot het dan ook op de juiste manier. Kortom, we helpen buurtsupermarkten om, zowel off- als online, de harten van hun klanten te winnen.” “Er is eigenlijk altijd een wisselwerking tussen wervende en bindende campagnes”, vult accountmanager Roy Spitters aan. “We zoeken eerst met de klant uit waar hij naar op zoek is én welk touchpoint hij wil raken. We zijn niet het bedrijf dat standaardacties op de winkelvloer komt uitrollen. Local Loyalty Group verzorgt je actie van a tot z. We maken het verschil omdat onze concepten heel sterk inspelen op de lokale markt van onze klanten.” Alle B’tjes helpen Dieter Van Kerckhove baat sinds zes jaar Proxy Grootzand in Grembergen (Dendermonde) uit. “De laatste jaren werken we steeds vaker met Local Loyalty Group”, vertelt hij. “Ze hebben voor ons al herbruikbare zakken, een verjaardags­ kalender en stickerboeken gemaakt. Nu zochten we iets om de verenigingen in de buurt te ondersteunen. En zo is de actie ‘Alle B’tjes helpen’ tot stand gekomen.”

Roy Spitters, Local Loyalty Group

Grembergen, hebben betrokken. We werken graag samen met Local Loyalty Group. Ze leveren alles op tijd aan, begeleiden ons goed en de acties zijn altijd een succes.”

APRIL 2022

“We maken het verschil omdat onze concepten heel sterk inspelen op de lokale markt van onze klanten”

“We willen met onze programma’s fans maken van je klanten. Dan moet je hen in hun hart raken. En hoe doe je dat beter dan door het verenigingsleven in jouw buurt te steunen”, besluit Darek. “Alles begint met een goede winkel uiteraard, maar acties zoals die van Dieter zijn de kers op de taart.”

Uitbater Proxy Grootzand in Grembergen Dieter Van Kerckhove

Darek Koster en Roy Spitters van Local Loyalty Group

Dieter contacteerde alle verenigingen in de buurt met de vraag om zich in te schrijven voor de actie. Uiteindelijk tekenden negentien organisaties in. “Klanten kregen bij een aankoop van € 10 een muntje - een B’tje - dat ze in de koker van hun favoriete vereniging konden stoppen. Daarmee steunden ze die vereniging, want alle B’tjes helpen”, legt Dieter uit. Op acht weken tijd verzamelden de verschillende verenigingen samen meer dan 80.000 muntjes. Een onverhoopt succes. Aan het einde van de campagne doneerde Dieter € 5.000, verdeeld over de verenigingen. “Het leuke was dat we alle verenigingen hebben kunnen steunen. Maar vooral dat we onze klanten, en bij uitbreiding het hele verenigingsleven in

Meer weten over de B’tjes-actie? Check deze video waarin Dieter, Roy, Darek én een van de lokale verenigingen hun verhaal doen.

Dossier

Aan het einde van de campagne doneerde Dieter € 5.000, verdeeld over de verenigingen.


50

ST OF F E L S TOM A TE N

Zonder tussenstop

e r r e s e d n va

naar het winkelschap

© Melissa Milis

Vaak wordt gedacht dat de zon de smaak en textuur van tomaten bepaalt, maar de genen zijn eigenlijk veel belangrijker. Die bepalen zelfs voor 70% hoe een tomaat proeft. Het zoeken naar innoverende en goed smakende tomatenvariëteiten is bij Stoffels dé kerntaak. De teeltwijze en het gebruik van een organische bodem maken een wereld van verschil. Stoffels vaart dus een andere koers dan telers die werken met de gangbare hydrocultuur.

Paul Stoffels en Petra Veldman

De vraag naar kwaliteit van eigen bodem blijft toenemen. En dat vinden ze bij Stoffels Tomaten een hoopgevende evolutie. Ook zij zijn voorvechters van smaak, kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij een unieke aanpak belanden hun bijzondere tomatenconcepten al één dag na de oogst in de winkels.

Lokale partner Ook zonder hoevewinkel slaagt Stoffels erin om een dagvers product tot bij de consument te krijgen. “Dit bewust verkorten van de keten is enigszins disruptief in de sector”, vertelt zaak­ voerder Paul Stoffels. “Het - eerder archaïsche -­ systeem waarin tuinbouwproducten eerst langs veilingen, coöperaties, tussenhandelaars en transporteurs moeten passeren om in het winkelschap te geraken, hebben we de rug toegekeerd.” Een tomaat die ’s ochtends wordt geoogst, gaat dezelfde dag nog mee met versleveranciers. Die zorgen ervoor dat het product de volgende dag op zijn bestemming komt. “Bij sommige retailers, speciaalzaken en restaurants lukt het zelfs om met eigen vrachtwagens rechtstreeks te leveren, wat de versheid en kwaliteit alleen maar ten goede komt. Op deze manier is ook de ecologische impact meteen voelbaar. Een groot deel van de afzet van stoffels bevindt zich nog steeds dicht bij huis.”


51

APRIL 2022

© Stany Dederen

“De koper wil weten waar en hoe zijn tomaten geteeld worden en hoe gezond en duurzaam ze werkelijk zijn.” Paul Stoffels, zaakvoerder Stoffels Tomaten

Concepten voor elk winkelprofiel Het bedrijf evolueerde van een louter producerend bedrijf naar een onderneming die actief op zoek gaat naar haar eigen afzet. Ondertussen heeft Stoffels Tomaten een heel gevarieerd cliënteel opgebouwd. “Zowel de grote retailers als de kleinere franchise­nemers, speciaalzaken en restaurants inspireren we met innoverende concepten, nieuwe tomaten­variëteiten en verfrissende ideeën voor het gebruik van tomaten in de keuken.” “We vertrekken steeds vanuit de behoeftes van onze klanten en leggen hen graag innoverende concepten voor die aansluiten bij de filosofie van hun zaak. Dat deden we bijvoorbeeld met de ideale BBQ-tomaat: de Toma’Muse Grill. Een mogelijke zomerhit voor de beenhouwers!” Met hun gamma aan plastiekvrije verpakkingen gingen ze onlangs ook een samenwerking aan met Robuust. Een retailer gekend voor de grotere volumeverkoop, gebruikt al jaren de

Met een display vertel je een verhaal “De consument wil weten waar zijn groenten vandaan komen. Een fotootje van de teler op de verpakking is niet meer voldoende. De koper wil weten waar en hoe zijn tomaten geteeld worden en hoe gezond en duurzaam ze werkelijk zijn,” besluit Paul Stoffels. “Met de winkel­display spelen we hierop in. “De display straalt onze bedrijfswaarden uit en bundelt de verschillende verpakkingen die de winkelier wil aanbieden. Ook weer perfect op maat. De vrolijke huisstijl zorgt ervoor dat de display een eyecatcher is in de winkel. Het succes van lokaal gaat immers niet enkel over het belang van een kortere keten, maar ook om herkenbaarheid en vertrouwen in het product en de leverancier. De display van Stoffels Tomaten is een echte eyecatcher.

Meer informatie of interesse in een gratis staal of een bedrijfsbezoek? Het Stoffels Tomaten-team helpt je graag verder. Neem contact op via sales@stoffels-tomaten.be of check www.stoffels-tomaten.be.

Dossier

Een tomaat die ’s ochtends wordt geoogst, gaat dezelfde dag nog mee met versleveranciers.

© Stany Dederen

Toma’Box, een homedispenser met 1 kg aan snoeptomaten. En specifiek voor de horeca­ groothandel ontwikkelde Stoffels Tomaten de Toma’Chef-lijn.


52

G I LI

Zero van

Enzo Mazza en Gaëlle Croonenberghs

Geen geraffineerde suikers, geen additieven, geen alcohol en vooral geen afval: daar staan de Gili-drankjes op basis van gember, citroen en honing voor. Het is vooral het zerowasteconcept dat deze dranken uniek op de markt maakt.

Enzo Mazza en Gaëlle Croonenberghs ontmoetten elkaar vier jaar geleden op de universiteit. Gaëlle sukkelt met intoleranties en een zwakke immuniteit. Enzo is gebeten door gezonde voeding en constant op zoek naar natuurlijke alternatieven. Gember wordt al snel onderdeel van hun dagelijks voedingspatroon en in 2018 brouwen ze hun eerste gemberelixirs. Vrienden en familie worden meteen fan en tijdens de lockdown groeit het idee om een volgende stap te zetten. De tijdsgeest blijkt rijp en de markt klaar. Op zes maanden tijd zetten Enzo en Gaëlle ‘Gili’ op poten en in 2021 storten ze zich voor 100% in hun ondernemersavontuur.

Nadenken over afval Als ze grotere hoeveelheden van hun elixir produceren, valt het hen op dat ze bijzonder veel afval produceren. “50% van de ingrediënten moesten we tijdens de sapproductie weggooien. Dat was echt zonde, zowel vanuit een ecologisch als een economisch standpunt”, vertelt Enzo. Bij wijze van test leggen ze de gember- en citroenresten in de oven om te drogen.

Gili thee is de eerste van zijn soort die in België gedroogd en geproduceerd wordt. Het resultaat is een substantie die nog boordevol smaak én nutriënten zit. De ideale basis voor een gember­-citroenthee. “Met de gember- en citroenpulp van één fles gemberelixir, maken we drie pakken thee. Zo slagen we erin om 100% afvalvrij te produceren. Thee wordt bijna altijd gemaakt in exotische landen. Onze thee is de eerste van zijn soort die in België gedroogd en geproduceerd wordt”, vult Gaëlle aan.


53

zotte droom tot werkelijkheid

APRIL 2022

: s k n i r d r e b waste gem “Er wordt zoveel weggegooid in de foodretail. Het zero-wasteaspect is een enorme meerwaarde.” Enzo Mazza, medezaakvoerder Gili

Meerwaarde De productie gebeurt uitsluitend door ambachtelijke en jonge fabrikanten in West-Vlaanderen en Wallonië. “Echte specialisten in hun vak”, weet Enzo. De distributie en werving doen Enzo en Gaëlle zelf. Ze leveren via gespecialiseerde distributeurs en bij zelfstandige winkels en speciaalzaken die zich richten op een gezond

en natuurlijk aanbod. “We krijgen vooral veel positieve feedback over het feit dat we zero waste werken. Er wordt zoveel weggegooid in de foodretail. Dat aspect is een enorme meerwaarde.” Wat begon als een gek lockdownidee in de keuken, groeide dus snel uit tot een stevige start-up. “We staan nu zo ver omdat we onze visie consequent hebben gevolgd”, besluit Gaëlle. “Gemberdranken winnen momenteel enorm aan populariteit, maar binnen die nichemarkt slagen we erin om innovatief te zijn.” Het jonge koppel is ambitieus en wil verder groeien. Een eerste stap is de lancering van enkele nieuwe smaken. “Die zullen onconventioneel worden, we gaan de grenzen opzoeken van wat binnen onze branche verwacht wordt”, belooft Enzo. “Maar uiteraard altijd binnen onze visie van gezonde dranken, zonder geraffineerde suikers, zonder conserveermiddelen én zero waste.” www.gilidrinks.com

Dossier

De thee is een logische aanvulling op hun assortiment dat bestaat uit een Gember Elixir en een Gember Soda. “Je kan het Gember Elixir puur drinken - wel pittig! - of toevoegen aan warm water of thee. Ook lekker als mocktail gemengd met spuitwater of gemixt met fruitsap. En je kan het zelfs gebruiken om je gerechten te pimpen”, vervolgt Gaëlle. “Onze Gember Soda is een gezonde en verfrissende ready-to-drink gemberlimonade. Minder zoet en met minder calorieën dan andere gemberbieren. De limonade werd trouwens oorspronkelijk op de markt gebracht als een limited edition voor de zomermaanden maar wegens groot succes vast in ons assortiment opgenomen.”


54

P AU WE LS S A UZE N

Consument wil saus in de supermarkt De sauzen van Pauwels zijn al jaren dé referentie in de frituur. Vorig jaar lanceerde dit oer-Belgische bedrijf uit het Antwerpse Oelegem datzelfde merk in de retail. “Onze Pauwels-sauzen hebben een ijzersterke reputatie opgebouwd bij de consumenten in de frituren”, zegt Koen Torfs, Marketing Director van Pauwels Sauzen. “Nu gaan we vastberaden door tot we ook in het winkelschap incontournable zijn.”

“Klanten begrepen niet langer dat een merk als Pauwels niet beschikbaar was in hun supermarkt. De stap naar de retail met het Pauwels-merk is dus niet alleen een logische stap in ons verhaal, maar komt er ook op vraag van de Belgische consument,” vertelt Koen Torfs. Rebels en ludiek Nadat Pauwels Sauzen vorige zomer onder eigen merknaam de stap naar supermarkt zette, schakelt de sauzenfabrikant dit voorjaar alweer een versnelling hoger met drie nieuwe

“Consumenten gaan zelf actief op zoek naar winkels waar onze producten aangeboden worden.” Koen Torfs, Marketing Director van Pauwels Sauzen

smaken in de bestaande 500 ml-verpakking, een volledig nieuwe reeks van 9 sauzen in pocketsize tubes van 260 ml én een eigenzinnige reclamecampagne. “Wij bieden onze klanten kwaliteitsvolle producten met zachte en herkenbare smaken in een eigenzinnig jasje,” vervolgt Koen. “Dat vertaalt zich ook in onze verpakkingen. Van opvallend kleurgebruik en leuke gimmicks tot een unieke vorm en dito etikettering. Aan de manier waarop we ons presenteren aan de consument zit een rebels, ludiek en zelf­relativerend kantje.”


55

“Onze propositie is erg sterk. We ondersteunen de introducties en speciale acties met een 100%terugnamegarantie.” Koen Torfs

Pauwels investeert zelf ook in onder­ steunende acties. Vanaf april zal het merk te zien en horen zijn op radio en tv.

“De doelstelling is om dit jaar door te groeien naar een aanwezigheid in meer dan duizend winkelpunten. We zijn al opgenomen in het centrale aanbod van verschillende grote retailers. Een aantal van die ketens presenteren onze sauzen ook in hun huis-aan-huisfolders in aanloop naar het barbecueseizoen. De zelfstandige winkeluitbater kan er alleen maar bij winnen door met ons in zee te gaan.” Tien om te Zien Pauwels investeert zelf ook in ondersteunende acties. Zo zal het merk vanaf april te zien en horen zijn op radio en tv en is ze de belangrijkste commerciële partner van het nieuwe Tien om te Zien. Aan de winkels biedt Pauwels ondersteuning ter plaatse met tastings in de rayon,

“We zitten in een uitzonderlijke situatie omdat we al een behoorlijke naamsbekendheid hebben. Die unieke positie leidt ertoe dat consumenten en shoppers zelf actief op zoek gaan naar winkels waar onze producten aangeboden worden. Dat hebben we geleerd uit een analyse van zoekopdrachten op Google. En dat wordt bevestigd door het aantal bezoekers dat op onze website gebruikmaakt van de store locator.” “We zijn absoluut geen eendagsvlieg in de retail”, besluit Koen. “We ondernemen geen schuchtere poging om de markt af te tasten. Integendeel. Ons succes in de frituurwereld bewijst tot wat we in staat zijn. Op onze eigen manier, rebels en ludiek, gaan we vastberaden door tot we ook in het winkelschap incontournable zijn.”

Volg jij de vraag van jouw klant? Contacteer Pauwels en vraag een persoonlijk bezoek van hun retailspecialisten aan via info@pauwels-sauces.be of scan deze QR-code en laat je gegevens achter.

Dossier

Duizend Een introductie op de winkelvloer kan met een gevulde display of via losse verkoop. “De winkels genieten daarbij van een interessante marge”, benadrukt Koen. “Maar onze propositie is gewoon ook erg sterk. We ondersteunen onze introducties en speciale acties graag met een 100%-terugnamegarantie.”

een foodtruck op de parking en een activeringsactie met promomateriaal in lijn met de mediacampagnes. Daarnaast wordt er ingezet op digitale marketing met enkel bekende influencers. De consument wordt via social media aangezet om naar de winkelpunten te gaan waar Pauwels aanwezig is.


U onderneemt terwijl wij ontzorgen Carrier Refrigeration is wereldwijd marktleider in koel- en vries-oplossingen voor de food retail. Onze producten leveren succes door optimale merchandising, uitstekende technologie en toonaangevende energie-efficiëntie. Alles vanuit één bron. Koelapparatuur, systeemoplossingen en service. • Op maat gemaakte koeltechnische oplossingen • Koel- en vriesmeubelen • Projectuitvoering en installatie • Service & onderhoud

Koeling met verkoopkracht Carrier begrijpt dat een goede vers presentatie omzetverhogend werkt. Wij houden uw product koel en u ontvangt de warmte van uw omzet terug. Met de E6 generatie koelmeubelen levert Carrier u de optimale balans tussen verkoopkracht en milieu-verantwoordelijke technologie. Meer weten? Wij adviseren u graag!

België - Vestiging Groot Bijgaarden Tel. +32 (0)3 231 50 93 Alfons Gossetlaan 28a 1702 Groot Bijgaarden www.carrier-refrigeration.be

Nederland - Vestiging Culemborg Tel. +31 (0)345 544 444 Beesdseweg 7 4104 AW Culemborg www.carrier-refrigeration.nl

Vestiging Valkenswaard De Vest 1a 5555 XL Valkenswaard


Goed ge - appt Klima

Meer lokaal kopen vermindert je ecologische voetafdruk. Met de Klima-app kan je je eigen CO2-voetafdruk ook verkleinen door maandelijks een klein bedrag te storten op basis van je gemiddelde CO2-uitstoot. De app stelt je eerst een aantal vragen over waar je woont, of je vliegtuigreizen maakt én wat je eetgewoonten zijn. Al deze factoren bij elkaar tonen je gemiddelde uitstoot voor een jaar. Dan kan je kiezen hoe je je eigen uitstoot wilt compenseren: bomen planten, opwekken van elektriciteit via zonnepanelen of vervuilende ovens vervangen.

APRIL 2022

57

Lokkal De app Lokkal wil lokaal en ambachtelijk eten makkelijker beschikbaar maken voor iedereen. Daarom werken ze uitsluitend samen met boeren, telers en producenten uit België. Allemaal lokale en vaak kleinere specialisten in hun vakgebied. Hoe het werkt? Jij plaatst je bestelling bij deze ‘smaakmakers’ via de app en Lokkal levert je boodschappen aan huis. Voorlopig is dat enkel mogelijk in (het grootste deel van) de provincie Antwerpen en enkele gemeenten in Vlaams-Brabant.

Het merendeel van onze buurtsuperleden werkt met een franchiseformule. Franchising heeft dan ook het potentieel in zich om hét businessmodel van de toekomst te worden. Maar dan moeten er wel een aantal randvoorwaarden ingevuld zijn. Als belangenorganisatie volgen we dit thema daarom op de voet op. Heb jij hierover ook een verhaal te vertellen? Biedt jouw bedrijf of organisatie een dienst of product aan dat relevant is voor franchisenemers? Neem dan vrijblijvend contact op. We laten jou graag aan het woord in de volgende editie van SuperMAG. Contacteer Yannick Muls, accountmanager partnerships, via yannick.muls@buurtsuper.be of 0476 78 3012.

Dossier

Thema juni: franchising


58

CIJFERS

Meer aardappelen, fruit en groenten tijdens de coronacrisis? Het moet niet gezegd dat de coronapandemie een grote impact had op onze levens. Het had ook invloed op wat en waar we consumeerden. VLAM bezorgde ons de meest recente cijfers van de verkoop en het verbruik van verse aardappelen, groenten en fruit.

Terugkeer naar het nieuwe normaal? De trend naar meer consumpties buitenshuis stopte abrupt bij het ingaan van de eerste lockdown. De (buurt)supermarkten deden het dan weer goed tijdens de hamsterperiode, midden maart 2020. Naarmate de eerste lockdown vorderde, presteerden hard discounters zoals Aldi en Lidl, de speciaalzaken en korte keten steeds beter. Ook in het verdere verloop van de crisis bleven hard discount en korte keten het goed doen, net als de openbare markten. De speciaalzaken noteren in 2021 wel terug lagere aandelen.

Verse aardappelen piekten even Het thuisverbruik van verse aardappelen kende een dalende trend, tot de start van de eerste lockdown. Tijdens die eerste lockdown was het thuisverbruik van verse aardappelen 17% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Tijdens de tweede lockdown steeg het thuis­ verbruik nog steeds, maar minder hard (+8%). Na de tweede lockdown daalde het meer­ volume terug naar 4%. Bij verwerkte aardappelen blijven we ook na de tweede lockdown een hoger aankoopvolume noteren dan in 2019 (+8%). Het gestegen thuisverbruik van aardappelen tijdens de coronacrisis zorgt er echter niet voor dat de totale aardappelconsumptie stijgt. We aten vóór de coronacrisis al minder vaak aardappelen en die dalende trend is niet veranderd tijdens de coronacrisis.

Aankopen voor thuisverbruik verse agf in belgië (gemiddeld maandvolume in kg per capita)

Voor 1ste lockdown = jan’20 – febr’20 | 1ste lockdown = mrt’20 – mei’20 | Tussen lockdowns = juni’20 – sept’20 | 2de lockdown = okt’20 – apr’21 | Na 2de lockdown = mei’21 – dec’21

Bron: GfK Belgium en bewerkingen VLAM


59

Verse groenten stegen sterker dan vers fruit Een jojo-evolutie, zo kan je het thuisverbruik van verse groenten tijdens de coronacrisis het best omschrijven: een stijging van 21% tijdens de eerste lockdown, +6% tussen de lockdowns in, +15% tijdens de tweede lockdown en +7% na de tweede lockdown. Verwerkte groenten kenden vooral een piek tijdens de eerste lockdown. Maar daarna ging hun meervolume in dalende lijn, zonder opflakkering en met een volume dat na de tweede lockdown op hetzelfde niveau zit als in 2019.

APRIL 2022

Supermarkten, Makro …) de stevige marktleiders voor verse AGF. Hard discount (Aldi en Lidl) wint al enkele jaren op rij terrein in de vers­ markten en eindigt met 27% marktaandeel op de tweede plaats. Op de derde plaats prijkt de buurtsupermarkt met 15% marktaandeel. De buurtsupermarkt kon de groei tijdens de eerste lockdown niet bestendingen en viel in het derde kwartaal terug. Na een goed jaareinde deed de buurtsupermarkt het in de eerste helft van 2021 weer minder goed. De openbare markt, speciaalzaken en de hoevewinkel zijn kleinere kanalen en hebben elk zo’n 3% van de AGF-markt in handen. Het is duidelijk dat de coronacrisis in 2020 en 2021 een sterke impact had op alle kanalen. In het tweede kwartaal van 2020 kenden ze een groei met dubbele cijfers. De openbare markt, die even gesloten was, kon slechts in het vierde kwartaal een inhaalbeweging inzetten. Maar dat maakte ze helemaal goed in 2021. De speciaalzaak en de hoevewinkel stegen in het tweede kwartaal het sterkst met respectievelijk 63% en 56%, maar ook in de volgende kwartalen noteerden deze kanalen een stijging. In 2021 vielen de speciaalzaken wat terug in vergelijking met de goede resultaten in 2020.

Het thuisverbruik van vers fruit kende vooral een meervolume tijdens de eerste lockdown (+13%). Tijdens de tweede lockdown was er een kleiner meervolume (+6%), maar tussen de lockdowns en na de tweede lockdown viel het thuisverbruik van vers fruit terug tot op het niveau van 2019. De voorbije zomer was dat zelfs nog een beetje minder. Koop lokaal werkt Met een marktaandeel van 44% zijn de winkels onder DIS 1 (hypermarkten en grotere supermarkten zoals Albert Heijn, Carrefour hypermarkten, Carrefour Market, Colruyt, Delhaize

Evolutie per kwartaal binnen de aankoopplaatsen verse AGF (EVOLUTIE IN % OP BASIS VAN VOLUME TOV DEZELFDE PERIODE HET JAAR VOORDIEN) Evolutie per kwartaal binnen de aankoopplaatsen verse AGF (evolutie in % op basis van volume t.o.v. dezelfde periode het jaar voordien)

140% 119

120% 100% 80%

63

60%

56

40% 20%

4

4

1

9

2

0% -7

-20%

17

49 30 33

20 13

11

17

18

17 1

-1

-5

-22

-40%

12 13

11

6

15 4

30 12 10

20

12

5

1 -1 -11

-11

2 -8

-2

-10

-11 -17

-45

-60%

Q1 2020 DIS 1

Q2 2020

HARD DISCOUNT

DIS 1

Hard discount

BUURTSUPERMARKT

Buurtsupermarkt

Q3 2020 OPENBARE MARKT

Q4 2020 SPECIAALZAAK

Openbare markt

Q1 2021

HOEVE EN BOERENMARKT

Speciaalzaak

DIS 1 = Albert Heijn, Carrefour Hyper, Carrefour Market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize Supermarkt, Makro, … Hard discount = Aldi & Lidl Buurtsupermarkten = Alvo, Carrefour Express, AD Delhaize, Delhaize City, Intermarché, Okay, Smatch, Spar, …

Bron: GfK Belgium en bewerkingen VLAM

OVERIGE

Hoeve en boerenmarkt

DIS 1 = Albert Heijn, Carrefour Hyper, Carrefour Market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize Supermarkt, Makro, … Hard discount = Aldi & Lidl Buurtsupermarkten = Alvo, Carrefour Express, AD Delhaize, Delhaize City, Intermarché, Okay, Smatch, Spar, …

GfK België en bewerkingen VLAM

-5

-25

Q2 2021 TOTAAL BELGIE

Overige

Totaal België


60

I N D E K I JKE R HOE VE VE R KOOP GILLE

Innovatieve aardappelboer met

n e l e p p a d r a a e authentiek

Te midden van de Tildonkse velden, tussen Mechelen, Leuven en Brussel, strijken we neer bij het landbouwbedrijf van de familie Gille. Al vier generaties lang stroomt het landbouwersbloed door hun aderen. Zijn broer en vader telen Brussels grondwitloof, Geert concentreert zich op aardappelen die hij aan buurtsupers uit de streek levert. Wat daarbij opvalt, is zijn innovatieve aanpak.

Geert start in 2014 met de aard­ appel­teelt. Eerst verkoopt hij de aardappelen in een automaat aan de boerderij. In 2015 weet hij ook enkele

supermarkten te strikken, eentje in Kampenhout en eentje in zijn thuisdorp Wespelaar. De aardappelen zitten dan nog verpakt in een netzakje en ze worden niet gewassen, wel met de hand ‘geborsteld’. “We waren zo trots”, herinnert hij zich. “We mochten leveren aan twee supermarkten.” Het overgrote deel van zijn aard­ appelen verkoopt hij op dat moment nog aan grote industriële bedrijven. Die nemen echter maar een beperkt deel van zijn oogst over waardoor hij met overschot blijft zitten. “Ik kreeg


“Je moet het verhaal achter je product vertellen en je onderscheiden met kwaliteit.” van mijn vader al onder mijn voeten. Die vroeg zich af waar ik in hemelsnaam aan begonnen was”, lacht hij. En zelf mist hij ook de waardering voor zijn product, die is er bij de witloofteelt van zijn ouders wél. Redenen genoeg voor Geert om op zoek te gaan naar extra afzet voor zijn aardappelen.

Geert Gille

Om meer inzicht te krijgen over de verkoop via retail, observeert Geert de klanten van een supermarkt.

Vertel je verhaal “In 2018 had ik het teeltproces volledig op punt, we hadden zwaar geïnvesteerd in de juiste machines. Een jaar later zijn we de aardappelen ook beginnen wassen. Zelf wist ik dat we een topproduct in handen hadden. De vraag voor ons was op dat moment: hoe zorgen we voor meer verkoop in de retail?” Urenlang observeert hij klanten in een van de supermarkten die zijn aardappelen verkopen. “Ik stelde vast dat klanten de aardappelen met de mooiste verpakking kiezen, zelfs los van de kwaliteit van het product. Toen besefte ik dat een aantrekkelijke verpakking cruciaal was.” Hij vraagt een designer om nieuwe papieren verpakkingen te ontwerpen. “Plots realiseerden we 30 tot 40% meerverkoop, louter door de verpakkingen. Toen brak de coronacrisis uit en verdubbelde de verkoop nog eens. Sindsdien is onze verkoop heel constant gebleven.”

“Door de nieuwe verpakkingen realiseerden we 30 tot 40% meerverkoop. Door de coronacrisis verdubbelde dat nog eens.” Geert Gille, aardappelteler

Geert liet nieuwe papieren verpakkingen ontwerpen. Een schot in de roos.

Geert laat een mooi meubel ontwerpen zodat hij zijn aardappelen aantrekkelijk kan presenteren in de winkelpunten waar hij verkoopt. Daarnaast heeft hij een professionele website waar het verhaal van de familie in geuren en kleuren wordt verteld. “De korte keten is een mooie manier van werken maar het loopt niet vanzelf. Je moet het verhaal achter je product vertellen en je onderscheiden met kwaliteit.” Innovatief tot in de puntjes Telen, rooien, wassen, verpakken én leveren met een kleine bestelwagen. Geert doet op dit moment zo goed als alles zelf. “Ik probeer met heel weinig mensen heel innovatief te werken”, vertelt hij ons. Hij heeft zwaar geïnvesteerd in zijn machinepark, en dat geeft hem nu de nodige flexibiliteit. “Als ik op een zondagochtend zin heb om aardappelen in te pakken, dan start ik een machine op en ben ik vertrokken. Ik heb daarvoor geen ander personeel nodig.”

APRIL 2022

61


Jouw eigen Spar-winkel openen? e? Zullen w r-partner

ONDERNEEM MET RETAIL PARTNERS COLRUYT GROUP ACHTER JE

De Spa

Een succesvolle supermarkt boordevol lekker eten voor de hele buurt? Daar werken we samen aan. Met een strak businessplan, financiering op maat en de ondersteuning die jij nodig hebt. Voor én na de opening. Van productselectie tot promotiecampagne. Met de steun van Spar (en dus ook Retail Partners Colruyt Group), run jij je eigen droomwinkel. Zullen we?

Zet je eerste stap op mijnspar.be/ondernemen

Donkerstraat 2, 9111 Belsele, België info@progear.be | progear.be 24/7 servicenummer: +32 3 344 22 21

MFA series

ATEO series PDM200

AUDAC Touch™

Kwalitatieve geluidsinstallaties die jouw merk een stem geven AUDAC is het Belgisch merk in totaaloplossingen voor professionele audiosystemen. Microfoons

Versterkers

Luidsprekers

Zoveel meer


Een mooi voorbeeld van zijn innovatieve aanpak is de manier waarop hij zijn velden bemest. “Een standaardbemesting voor aardappelen bestaat uit 200 eenheden stikstof en 300 eenheden kalium, homogeen over het veld verspreid. Wij laten onze bodem echter scannen met een gps. Die genereert een kleurenkaart die aanduidt het kaliumgehalte en de zuurtegraad in de grond hoger of lager zijn. Die gegevens worden gekoppeld aan de kunstmestrooier, die meer of minder strooit afhankelijk van hoe rijk of arm de grond is. Dat is een duurzame aanpak die ook een positief effect heeft op de smaak.” Samen met Arvesta heeft hij ook een succesvolle test uitgevoerd om variabel te planten. “Normaal planten we 30 à 40 cm uit elkaar. In sommige stukken land zit echter meer potentieel. Daar kan je de plantjes wat dichter bij elkaar zetten. In andere stukken moet je ze wat meer verspreiden omdat de structuur van de grond lichter is. Het resultaat? Je krijgt een betere sortering omdat alle aardappelen min of meer hetzelfde formaat hebben.”

“Ik zorg voor voldoende onderlinge afstand tussen de winkels. Zodat zij zich ook kunnen onderscheiden met ons product.” Geert Gille, aardappelteler

Mooie maar zware stiel “Die innovatieve aanpak, dat ben ik ten voeten uit”, vervolgt hij. “Ik hoor wel eens dat ik te veel investeer. Maar ik moet mee. Ondertussen leveren we aan bijna 30 winkels. Maar ik wil zeker naar het dubbele.” Geert kiest ervoor om zijn klanten exclusiviteit te bieden. “Ik zorg voor voldoende onderlinge afstand tussen de winkels. Zodat zij zich ook kunnen onderscheiden met ons product.”

Gille belevert ondertussen bijna 30 winkels, maar mikt op het dubbele. “Ik doe het graag en met veel passie maar het is een zware stiel”, besluit Geert. “Met onze 30 hectare gronden zijn we een klein bedrijf, maar we doen wel enorme investeringen. Onze rooimachine kost bijvoorbeeld 160.000 euro. Ik had er eentje van 90.000 euro kunnen kopen maar ik wou absoluut een machine specifiek voor tafelaardappelen. Die is uitgerust om de val van de aardappelen te minimaliseren en vermijdt rooischade. Als je 100 of 200 hectare grond hebt, kan je die investering natuurlijk veel sneller terugverdienen. Maar ik wil het nu eenmaal op deze innovatieve en duurzame manier doen, dat is mijn visie als aardappelteler.”

63

APRIL 2022

IN D E K IJK ER HOEV EV ERK OOP GIL L E


64

I N D E K I JKE R ’T G IJS BE M DE N HOF

Veroverden de

s r e m m o k m o snack-kook jouw hart? Al sinds 1992 teelt Peter Leenaerts, samen met echtgenote Nancy de Wit, lekkere Belgische komkommers. Om zijn teelt te diversifiëren, komen daar later ook kiwibessen en blauwe bessen bij. En in 2011 plant hij zijn eerste snack-komkommers. Met succes, Peter ziet er veel toekomst in.

“Er zijn niet zo veel komkommertelers omdat het een heel arbeidsintensieve teelt is.” Peter Leenaerts

“Eigenlijk waren we van plan om tomaten te telen”, steekt Peter van wal. In 1992 legde hij de eerste steen van zijn landbouwbedrijf ‘t Gijsbemdenhof. Die zomer passeert er echter een zware storm die honderden ruiten van zijn nieuwe serre ruïneert. “Omdat we daardoor pas in september konden beginnen met aanplanten, zijn we overgeschakeld op komkommers. Die kan je veel sneller oogsten. De oogst beviel ons. We hebben het dan maar bij komkommers gehouden.” Ook bessen telen Door de hoge energieprijzen gaat hij later ook op zoek naar teeltprocessen waar je minder energie voor nodig hebt. In 2013 begint hij met kiwibessen en zijn eerste hectare blauwe bessen plant hij in 2015. “De jaren daarna zijn daar nog enkele hectares bijgekomen. In totaal hebben we nu zes hectare blauwe bessen. Die nieuwe teelten vergen dan wel minder energie,

het knelpunt is de arbeid. Vooral de plukuren zijn intensief. Het duurt wel even voor je een kilootje blauwe bessen bijeen hebt”, vertelt hij. De combinatie van de verschillende teelten is niet altijd evident, maar de afwisseling maakt zijn werk net boeiend. De verscheidenheid vraagt wel een strakke planning. “De blauwe bessen oogsten we dit jaar waarschijnlijk al vanaf de laatste week in mei. Met de kiwibessen starten we rond 25 augustus, ze worden allemaal in één keer geplukt. De oogstperiodes zijn dus relatief kort, maar de zomermaanden wel intensief. Dan zijn alle teelten, ook de komkommers, op hun piek.” Samenwerken loont De meeste van zijn groenten en fruit verhandelt Peter via Coöperatie Hoogstraten, en een klein gedeelte via


65

APRIL 2022

Fruitteler én bierbrouwer Peter Leenaerts

hoeveverkoop. Groenten en fruit die minder goed verkoopbaar of overrijp zijn, verwerkt hij zelf. ‘t Gijsbemdenhof verenigde zich met zes andere telers in de buurt onder de naam Local Harvest vzw. Samen produceren ze afgeleide producten zoals fruitsappen, confituren en een likeur en elixir. Die ‘no food waste’-producten verdelen ze via buurtsupers en speciaal­ zaken in de buurt.

Groenten en fruit die minder verkoopbaar of overrijp zijn, worden verwerkt en verkocht met de vzw Local Harvest.

En daar stopt het niet. Op ’t Gijsbemdenhof wordt ook bier gebrouwen in Brouwerij De Boeretang. “Een uit de hand gelopen hobby”, glimlacht Peter, die het bier samen met enkele vrienden van de

“Vorig jaar hebben we de teelt uitgebreid van 1.500 naar 4.600 m2.” Peter Leenaerts

volleybal brouwt. “Ons Quirinus-bier is een lekker, eerder zwaar bier, met een blonde en bruine variant.” Inzetten op snack-komkommmers Toch blijven de komkommers nog altijd de basis van zijn bedrijf, zeker wat omzet betreft. Vooral in de snack-komkommers ziet Peter veel toekomst. “Eerst verliep de verkoop van de snack-komkommers wat moeilijker. Maar de laatste jaren slaan ze enorm goed aan. Vorig jaar hebben we de teelt daarom uitgebreid van 1.500 naar 4.600 m².” Peter is voorlopig nog de enigeIN D E K IJK ER ’T GIJSBEMD ENHO F

67

“Vroeger was het eerder iets voor kinderen. Maar nu eten volwassenen het ook.” Peter Leenaerts

in de regio met snack-komkommers. “Er zijn gewoon niet zo veel komkommertelers omdat het een heel arbeidsintensieve teelt is, zeker de snack-komkommer.” “Op 10 maart hebben we de eerste snack-­ komkommers geplant. Ze zijn dan ongeveer 50 cm hoog. Vervolgens worden ze aan een touw gezet, omhoog geleid en twee à drie keer per week ingedraaid en ‘gediefd’; dat wil zeggen dat we de scheuten afsnijden. Wekelijks snijden we onderaan nog eens zes à zeven bladeren weg en laten we ze twee keer zakken, zoals bij de tomatenteelt. We oogsten ook zeven dagen op zeven. Op echt mooie zomerdagen – toch zo’n dertig per jaar – kunnen we er zelfs twee keer per dag doorgaan.”

Hoewel de markt aan het groeien is, zijn de prijzen en afname nog te onzeker om enkel op komkommers in te zetten.

Op net geen 0,5 hectare oogst Peter momenteel 7,5 tot soms zelfs 10 ton snack-komkommers per week. “Moest het kunnen, dan zou ik liever al mijn serres vol zetten met snack-komkommers. Dat zou mijn werkplanning alvast vereen­ voudigen. Maar de prijzen en afname zijn nog iets te onzeker.” Toch groeit de markt van snack-komkommers sterk. “Vroeger was het eerder iets voor kinderen. Maar nu eten volwassen ze ook omdat ze het als kind hebben leren eten. En ik doe het gewoon heel graag omdat het zo’n leuk product is. De kinderen die hier op bezoek komen, kiezen steevast voor de snack-komkommers. Ik ook trouwens, ik vind ze het lekkerst.”

Afgeleide producten zoals fruitsappen, confituren en een likeur en elixir worden verdeeld via buurtsupers en speciaal­zaken in de buurt.

APRIL 2022

De snack-komkommers worden zeven dagen op zeven geoogst. Op mooie zomerdagen soms zelfs twee keer per dag.


Op tour bij de boer 68


APRIL 2022

69

Minikomkommers blijven groeien De markt van de minikomkommer zit in de lift. Zo’n tien jaar geleden deden ze voor het eerst hun intrede, en de laatste jaren zijn ze aan een ware opmars bezig. Je mag gerust spreken van een vaste referentie bij bijna alle retailers, ook de discounters. In het snacksegment is de snack-komkommer een vast artikel geworden. Peter en zijn collega-telers kijken continu naar verbetering in rassen, om zo de smaak en houdbaarheid te optimaliseren.


70

C R OU ST I CO S PA R S PA LBE E K

voor nieuwe broodjeshoek van Spar Spalbeek

Enthousiaste uitbaters Jolien en Domien Vanhentenrijk

Onlangs lanceerde Spar Spalbeek haar splinternieuwe broodjeshoek. Met succes! Bij de opening ervan werden ze overrompeld door klanten. Voor het concept en de uitwerking kon het Spar-team rekenen op bake-offpartner Croustico. Je vindt er nu verse broodjes, pistolets, brood, koffiekoeken en belegde broodjes. Wij spraken met de trotse initiatiefnemers en trakteerden onze smaakpapillen op het befaamde broodje Spalbeek.

Achter de toog van de nieuwe broodhoek in Spalbeek ontmoeten we Jolien en Domien Vanhentenrijk. Ze baten, samen met ouders Jan en Ann, de Spar van Kermt en Spalbeek uit. Toen vier jaar geleden de Spar van Spalbeek de deuren opende, installeerden ze er een grote charcuterietoog met bediening. De inspiratie daarvoor vonden ze in hun Spar in Kermt. De klanten van Spalbeek bleken echter vooral te kiezen voor voorverpakte charcuterie. “Omdat onze zaak op een belangrijke doorgangsweg ligt én er industrieterreinen in de buurt


71 Croustico zorgt voor recepten en het nodige communicatiemateriaal voor het broodje van de maand, altijd in overleg met Jolien en Domien.

APRIL 2022

zijn, wilden we belegde broodjes aanbieden”, vertelt Domien. “We hadden toch ruimte aan de charcuterietoog.” De broodjeshoek begint klein, maar slaat meteen aan. Jolien: “Op een bepaald moment kregen de broodjes de overhand op de charcuterie. Toch sprongen de broodjes bij het binnenkomen van de winkel nog niet meteen in het oog. Toen beseften we: hier moeten we iets mee doen.” Mooi én praktisch Ze gaan te rade bij Croustico. Jolien en Domien spreken over hun idee met sales coach Marijke Melis. Ze werkt, samen met Brand & Shopconcept­coördinator Jelle Quirynen, meteen een voorstel uit voor een vernieuwde broodhoek mét ruimte voor belegde broodjes. “We hebben een vast broodhoek­concept, maar dat wordt altijd aangepast op maat van de winkel: hoeveel ruimte is er, wat is de ervaring van de mensen …”,­legt Jelle uit. “Daarom was het fijn dat we meteen van bij het eerste idee betrokken waren. Marijke kent de winkel en de regio en kon ook goed inschatten wat er zou werken.” Maar ook de feedback en inbreng van Jolien en Domien zijn belangrijk, vooral voor de workflow. “Zo’n broodhoek mag dan wel mooi zijn, hij moet ook praktisch zijn”, vervolgt Jelle. “Bovendien kom je in een franchiseomgeving terecht én werk je met uitbaters die een bepaalde visie hebben. Dat moet je allemaal samenleggen. Hier in Spalbeek zijn we daar bijzonder goed in geslaagd.” Ondersteuning op alle vlakken Croustico ondersteunt ook bij het samenstellen van het assortiment van belegde broodjes. “Ik wou geen ingrediënten die je maar in één broodje gebruikt en waarmee je dan op het einde van dag blijft zitten”, vertelt Jolien. Ook voor Domien was het assortiment belangrijk.

“We kunnen op de ondersteuning van Croustico blijven rekenen. Dat werkt fijn.” Domien Vanhentenrijk, uitbater Spar Spalbeek Vooral het broodje Spalbeek, een Italiaans broodje met tomatentartaar, pesto, rucola, mozzarella en Gandaham, moest en zou behouden blijven. Na een masterclass, die Jolien en Domien volgden in het Food Experience Center van Croustico, kreeg het populaire broodje wel een upgrade. Nu kan je kiezen uit een tiental klassieke broodjes, vier panini’s, vijf speciale broodjes én een broodje van de maand. En dat assortiment werkt. “Het broodje van de maand heeft ons ook overtuigd om met Croustico in zee te gaan. Zij nemen dat volledig in handen: ze zorgen voor de recepten en het nodige communicatiemateriaal, uiteraard altijd in overleg met ons.” De dag voor de opening van de nieuwe broodhoek kwamen Marijke en Jelle meehelpen om het team te steunen. Ook op de dag van de opening stonden ze paraat. “Dankzij een actie die we samen met groep Lambrechts uitwerkten, was het hier vanaf dag één een overrompeling. Dat hadden we nog nooit gezien”, vertelt Domien. “We zijn nu vertrokken met de belegde broodjes. Maar daar stopt het niet voor Croustico. We kunnen op hun ondersteuning blijven rekenen. En dat werkt fijn.”


72

K AA S U I T ZWITS E R LA ND

Authentieke slagerij matcht met

Hans Burms en echtgenote Marva

Hans Burms baat samen met zijn echtgenote Marva een ambachtelijke slagerij in Gent uit. Hier vind je eerlijke en kwaliteitsvolle vleeswaren, met veel passie en vakmanschap vervaardigd. En bij die hoogstaande kwaliteit is zijn assortiment van Zwitserse kazen de perfecte match.

“Wij willen de klanten ervan overtuigen dat je nog steeds smakelijke charcuterie kan maken zonder geur-, smaak- en bewaarmiddelen”, vertelt Hans Burms, die in 2002 de slagerij van zijn vader overnam. “Wij kiezen onze runderen - als ze nog leven - zelf bij kleine landbouwers. Zo zijn we zeker van de kwaliteit.”

Slagerij Burms heeft een beperkt maar kwalitatief én goed uitgekiend assortiment kazen. Zijn vader startte er begin jaren 80 al mee. “De kaasboer heeft toen een voorstel gedaan van wat hij vond dat een mooi kaasassortiment was, met een geitenkaas, een jonge Gouda, en een Zwitserse Emmentaler AOP en Gruyère AOP.” Dat assortiment is niet veel veranderd. Enkel een Cheddar en een lokaal kaasje, de Gentse Keizer, vulden het assortiment aan. “We willen hier ook geen te speciale kazen aanbieden. Als mensen dat willen, gaan ze wel naar een speciaalzaak, zoals Het Mekka Van De Kaas in het centrum van Gent. Dat zijn specialisten in kaas. Ik niet, maar ik weet wél heel veel van vlees.”


73

APRIL 2022

“Als ik de kwaliteit van mijn vleeswaren hoog kan houden, blijf ik bestaan. Daar ben ik van overtuigd.” Hans Burms

Authenticiteit Passie en vakmanschap, daar draait het om bij slagerij Burms. “Ik maak veel charcuterie zelf. Als ik de kwaliteit hoog kan houden, blijf ik bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Toen ik de zaak overnam, vroegen ze me wat mijn businessplan is. Maar dat heb ik niet. Ik begin rond half zes te werken en stop om elf uur ‘s avonds. Zes dagen in de week sta ik paraat, enkel op zondagvoormiddag werk ik niet. Dat is mijn businessplan. Maar ik doe het met hart en ziel. Als ik twee keer tegen mijn goesting moet opstaan, stop ik er mee. Ik volg ook geen trends, ik doe wat ik zelf het beste vind en dat appreciëren de klanten. Dus waarom zou ik dat veranderen?”

Zwitserse kaasmakers werken volgens dezelfde waarden als Hans: transparantie, vakmanschap, eerlijkheid, en authenticiteit. En bij die visie passen de Zwitserse kazen perfect. Zwitserse kaasmakers werken volgens dezelfde waarden als Hans: transparantie, vakmanschap, eerlijkheid en authenticiteit. Het succesnummer in de kaastoog van Hans en Marva is dan ook de Gruyère AOP. “De gruyère verkoopt goed tegenwoordig”, weet hij. “Maar dat komt volgens mij omdat mensen meer koken en daar de beste ingrediënten voor willen gebruiken, zoals een échte gruyère.” Kookprogramma’s hebben trouwens een positieve invloed op zijn verkoop. “Het gebeurt dat vijf mensen op één dag exact hetzelfde komen vragen. Dan weet ik genoeg, Jeroen Meus heeft ermee gekookt.” Sinds kort heeft hij ook een Appenzeller en Tête de Moine AOP, twee halfharde Zwitserse kazen, aan het assortiment toegevoegd. Appenzeller is een pittige kaas die nog ambachtelijk en volgens een 700 jaar oude traditie wordt geproduceerd. Tête de Moine AOP, letterlijk

Het succesnummer in de kaastoog van Hans en Marva? De Gruyère AOP.

monnikshoofd, is een cilindervormige kaas. Hij wordt niet gesneden, maar met een speciale schaaf tot fijne roosjes gedraaid. Kaas als mooie extra Wat hij verwacht van de nieuwe kazen in zijn assortiment? “Ik heb in heel mijn leven nog nooit iets moeten ‘verkopen’ aan de klanten. Het enige wat ik doe, is er een bordje met ‘Nieuw’ bijzetten”, lacht hij. “Ik vertel uiteraard wél wat je ermee kan doen. Zo weet ik dat de Appenzeller heerlijk is in sneetjes op de boterham of als aperitief met een Gents biertje. Het is een smeuïge kaas, dus je kan hem in een croque-­ monsieur of raclette verwerken. De Tête de Moine kan ook als aperitief, in roosjes gesneden. Maar hij is ook perfect voor een risotto of in een caesar salade. De klanten zullen die lekkere kazen zeker weten te appreciëren!”


74 De stock wordt door Sandra en Rano gecontroleerd en wat nodig is meteen besteld via de iPad.

Samenwerking in

n e w u ev rtro

Belux-Mondial is specialist in etiketten, papierrollen en verpakkingsfolies voor de foodretail. Zolang ze zich kunnen herinneren werkt het team van Spar Bokrijk samen met het bedrijf. Rano Millen is hun vaste contactpersoon. Rano’s vader, die ook vertegenwoordiger was voor Belux-Mondial, was hier al kind aan huis.

Of ze bij Spar Bokrijk tevreden zijn over de samenwerking met Belux-Mondial? “Jazeker, aangezien we na al die jaren nog steeds onze etiketten en papierrollen bij hen bestellen”, lacht Sandra Peeters. Ze is de rechterhand van zaakvoerder Chris Janssen en werkt al 35 jaar in de winkel. “Rano is altijd bereikbaar. Als er een probleem is of we komen iets te kort, dan stuur ik haar een mailtje en ze lost het meteen op.” Rano komt om de drie à vier maanden langs in de winkel. Samen met Sandra controleert ze de

stock en bestelt meteen wat nodig is via haar iPad. “Die manier van werken is heel voordelig,” zegt Sandra. “Het is fijn dat ze ons dat werk uit handen neemt, alweer een zorg minder.” Als er iets dringends is, zoals de ingebruikname van een nieuwe machine, etiket of kleine problemen, dan zoekt Rano een gaatje om eerder langs te komen.

Veel vertrouwen Bij sommige klanten gaat Rano alleen het magazijn in en noteert ze zelf wat er moet besteld worden. Haar vader deed dat ook. “We hebben doorheen de jaren veel vertrouwen opgebouwd”, vertelt ze. “Onze klanten weten dat Belux-Mondial correct en eerlijk handelt. Er gebeurt bij ons eigenlijk heel veel in vertrouwen.” Jeremy Looijer, zaakvoerder van Belux-Mondial, bevestigt: “We zorgen dat de klant twee of drie maanden verder kan, tot het volgende bezoek van onze vertegenwoordiger. Het heeft geen zin om ze te overladen met materiaal. Etiketten hebben trouwens ook een houdbaarheidsdatum, dus je moet zorgen voor een goede rotatie.”


“Onze samenwerking loopt heel smooth. Als wij ons eens mispakken, dan bellen we en lossen ze het probleem meteen op.” Chris Janssen, zaakvoerder Spar Bokrijk, Beringen en Zepperen

Jeremy Looijer en Rano Millen van Belux-Mondial

Op maat Chris Janssen is zaakvoerder van de Spar in Bokrijk, Beringen en Zepperen. Voor al zijn winkels is hij van bij het begin trouwe klant van Belux-Mondial. “Toen ik de winkel overnam vond ik die fluokleuren van de promo-etiketten zo heftig. Ze schreeuwen om aandacht, ik snap dat wel, maar die tijd is voorbij. Ik heb aan Rano alternatieven gevraagd met een moderne look en feel. Er zijn dan heel veel soorten etiketten bijgekomen, in lichtere, stijlvollere kleuren.

99% van de etiketten wordt op maat gemaakt. Je kan niet verwachten dat het assortiment van vandaag op morgen wordt uitgebreid, maar na verloop van tijd wordt er wel iets met je vraag gedaan.” Voor de winkels van Chris maakte Belux-Mondial ook een gamma etiketten op maat, met een mooie authentieke look. Die worden vooral gebruikt voor de eigen bereidingen. “99% van de

Ook de promo-etiketten kregen een moderne look en feel.

etiketten die we verkopen zijn maatwerk”, vertelt Jeremy. ”Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in een digitale drukpers. Nu kunnen we ook heel kleine oplages in vier kleuren drukken zonder clichékosten. Dat biedt veel mogelijkheden.” Oplossingen zoeken “Zolang zij hun werk goed doen, is er geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om een andere leverancier te zoeken”, besluit Chris. “Onze samenwerking loopt heel smooth. Als wij ons eens mispakken, dan bellen we en lossen ze het probleem meteen op.” “We spelen graag kort op de bal, desnoods kom ik zelf kijken als dat nodig is om een oplossing te vinden”, besluit ook Jeremy. “Zo was er onlangs een probleem met etiketten die niet goed kleefden. Ik begreep niet goed waarom er in de ene winkel een probleem was en in de andere niet. Ik ben toen in mijn wagen gesprongen en ter plekke gaan kijken wat er scheelde. Op die manier vind je de oplossing snel. Bij ons staat de service aan de klant centraal en dat nemen we serieus.”

75

APRIL 2022

BELUX- MOND I AL


VERKOOP JE OVERSCHOT EN STRIJD ZO MEE TEGEN VOEDSELVERSPILLING MEER INKOMSTEN

Genereer extra omzet door minder weg te gooien. 90% van je producten zijn verkocht binnen de dag!

NIEUWE KLANTEN

Trek nieuwe klanten aan dankzij extra zichtbaarheid via de app.

GROENERE PLANEET

Geef jouw zaak een milieubewust imago en zet je in voor een groenere planeet.

Verkoop producte n terwijl je de rekken leeg maakt!

BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voeg je bij 5.243 winkels en tover wat je normaal weggooit om in een extra inkomst.

Registreer je winkel via de QR-code of

toogoodtogo.be/buurtsuper


TOO GOOD TO GO

APRIL 2022

bij Too Good To Go Maar liefst 1,9 miljoen consumenten gaan voedsel­ verspilling tegen met de gratis Too Good To Go-app. Ze kunnen kiezen uit meer dan 5.500 winkels die er hun dagelijkse overschotten aanbieden in de vorm van een verrassingspakket. Ook An Luyckfasseel van Proxy Buizingen is zo’n ‘Waste Warrior’. Zaakvoerders An Luyckfasseel en moeder Christel Tondeur

“Onze sector heeft een grote afvalberg want het is moeilijk om in te schatten hoeveel je moet bestellen. Je wilt tenslotte een volledig assortiment aan je klant aanbieden. Maar de ene week is de andere niet”, legt An uit. Ze biedt dagelijks pakketjes aan via de app van Too Good To Go. Standaard zijn dat vijf gewone pakketten, twee met vis en één met brood. Afhankelijk van wat er effectief over is, kan ze die aantallen handmatig aanpassen. “Sinds enkele weken maken we ook pakketjes met fruit en groenten. ‘s Ochtends doen we de kwaliteitscontrole van de rayon: hebben we voldoende over voor een pakketje, dan bieden we het aan in de app. In dat pakketje zitten dan groenten of fruit met een plekje, of fruit dat al wat te rijp is voor verkoop. Ideaal voor een lekkere smoothie of om je dieren mee te voederen.”

Too Good To Go heeft ons zonder twijfel ook nieuwe klanten opgeleverd.

Ze dacht dat vooral mensen die het niet breed hebben de pakketjes zouden ophalen. Maar dat is allesbehalve zo. “Mensen zijn meer en meer bezig met onze planeet en beseffen dat we de afvalberg moeten verkleinen. We horen ook wel eens zeggen

77

dat het de ideale manier is om nieuwe producten te ontdekken. Too Good To Go heeft ons zonder twijfel ook nieuwe klanten opgeleverd. En die doen hier nu ook hun boodschappen. Maar ik zie ook veel van mijn vaste klanten ‘s avonds enthousiast binnen­ wandelen om hun pakketje op te halen.” De samenwerking met Too Good To Go verloopt volgens An heel vlot. “Zit je met vragen, dan kan je die gemakkelijk stellen via de app. Too Good To Go reageert heel snel. Ze contacteren ons regelmatig om te vragen of alles goed loopt. En wanneer ze iets nieuws lanceren, weten we dat meteen. Een bedrijf waar de service dik in orde is.” “Je trekt nieuwe klanten aan, draagt je steentje bij aan een beter milieu en op de koop toe is onze afvalberg in de winkel meer dan gehalveerd”, besluit An. “Als je weet dat afvalomhaling een zware kost is, dan kan ik een samenwerking met Too Good To Go alleen maar aanmoedigen.”

Meer weten of je vrijblijvend registreren?

Check toogoodtogo.be/buurtsuper of scan deze QR-code.


78

“Hoewel rugby een harde contactsport is, vind je een hechte vriendschap naast het veld.”


Na de uren van Philip Van den Abbeele

Philip Van den Abbeele van Ekowinkel in Lebbeke is na zijn uren manager van de U14 van de Dendermonde Rugby Club. “Eerst kende ik weinig van de sport, maar nu ben ik een echte fan”, vertelt hij ons, samen met zijn zoon Milo, op het rugbyveld in Dendermonde.

De Dendermonde Rugby Club telt meer dan 600 leden. Philips jongste zoon, Milo, speelt al er sinds zijn vijfde verjaardag. Ondertussen maakt hij deel uit van U14, de afdeling waar Philip ook manager van is. “Onze U14’ers tellen een 40-tal leden en spelen nu competitie in klasse D2, de op één na hoogste klasse in de competitie van U14 België. Er zijn verschillende, oudere spelers van de club die in het Belgische nationale team zitten of zelfs in een buitenlands team spelen.”

Eerst kende hij niet zo veel van de sport, maar ondertussen is hij een echte rugbyfan. “Wat me bevalt, zijn de rugbywaarden en de vriendschap. Hoewel het een harde contactsport is op het veld, vind je een hechte vriendschap naast het veld, met respect voor iedereen. De tegenstander of een referee uitjouwen zal bij ons nooit gebeuren. We lachen heel wat af, maar er wordt ook hard gewerkt. En we staan als één blok klaar om onze kleuren te verdedigen.”

Als manager is Philip de schakel tussen ouders en spelers aan de ene kant en de trainers en club aan de andere kant. “Ik hou de aanwezigheden bij, stel het wedstrijdblad op en voer de communicatie naar de spelers en ouders. Ik sta ook in voor het materiaal en de wedstrijdkledij. En tijdens de wedstrijden verzorg ik alles wat er rond en op het rugbyveld gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld ook EHBO zijn als er iemand gekwetst is.”

“Bovendien - en dat is voor mij de belangrijkste reden - zie ik mijn zoon opgroeien. Iets wat ik de vorige jaren, zeker tijdens de pandemie, soms gemist heb. Vooral dan bij mijn oudste zoon.” Philip maakt zich bewust twee keer per week vrij voor het rugby. “Mijn winkelverantwoordelijken weten dat ik dinsdag en donderdag iets vroeger vertrek om met mijn zoon naar het rugbyplein te gaan. Daar komt niets tussen.”

Sluipen zijn ervaringen met de rugbyclub soms in de manier waarop hij zijn winkel leidt? “Zeker! Wil je solliciteren bij Ekowinkel, dan vind je de rugbywaarden vermeld als pluspunt in onze vacatures. Aan de andere kant kan ik mijn ervaring als zaakvoerder goed gebruiken op de club, vooral het efficiënt communiceren en oplossingsgericht denken. Ik kijk er naar uit om zeker nog enkele jaren rugbymanager te zijn!”

OPROEP Heb jij een muzikaal of creatief talent of ben je marathonloper, cliniclown, getalenteerd portretschilder, keramist of doedelzakspeler? Of ken je een collega die een plaats verdient in deze rubriek? Laat het ons weten via info@buurtsuper.be.

APRIL 2022

79


80

P R O D U C TNIE U WS

Nieuw op ‘t schap Nieuwsgierig naar de nieuwe streekproducten? Elk jaar organiseert het Steunpunt Streekproducten, een onderdeel van VLAM, drie erkenningsrondes voor Vlaamse traditionele streekproducten. In de eerste erkenningsronde van 2022 werden twee producten goedgekeurd: Belgische speculaas van Zuger uit Scherpenheuvel en Oostendse garnaalkroketten. Zij dragen voortaan met veel trots het label STREEKPRODUCT.be.

Bacardi goes green Ook familiebedrijf Bacardi blijft niet achter en belooft klimaatvriendelijker te werken. De broeikasgasemissie van Bacardi rum zal in de toekomst met 50% dalen door het nieuwe systeem met warmtekrachtkoppeling dat de distilleerderij in Puerto Rico binnenkort in gebruik neemt. Het innovatieve systeem vervangt zware stookolie door propaangas. De wereldwijde uitstoot van Bacardi, dat ook achter premiummerken als BOMBAY SAPPHIRE® gin, PATRÓN® tequila en GREY GOOSE® wodka staat, zal daardoor met 14% dalen.

Lentecollectie Fijn nieuws! Jules Destrooper lanceerde begin dit jaar opnieuw een kleurrijke lentecollectie van haar koeken­ blikken en -dozen. De bekende Antwerpse designer Inge Rylant mocht haar creativiteit weer botvieren. Met frisse kleuren als lichtblauw, zonnig geel en pastelroze is de lente helemaal in koekjesland. De tekeningen zelf zijn minimalistische illustraties van madeliefjes, bijen, lieveheersbeestjes en vlinders. Smakelijk!


81

King Tony Cannelloni’s nieuwste foodkit is de Cannelloni Royal. Ideaal om gemakkelijk en snel een gezonde maaltijd voor 2 of 3 personen te bereiden. Naast de foodkit koopt de klant (vegetarisch) gehakt, geraspte kaas en groenten zoals bijvoorbeeld courgette, paprika, knoflook en ui in jouw supermarkt. Heel wat buurtsupers in Nederland en België zijn al overtuigd. Binnenkort ook bij jou op ’t schap? Mail naar kingtony@cannelloni-royal.com.

Kaas met geschiedenis: Flandrien Rouge De geschiedenis van roodzuivelkaas gaat helemaal terug tot in de 17de eeuw. In Frans-Vlaanderen wilden kaasmakers een variant maken op de Hollandse kaas. Om het verschil in één oogopslag duidelijk te maken, voegden ze wortelsap of caroteen toe aan de kaasmelk. De kaas kreeg zo zijn aantrekkelijke, diep oranjerode kleur en werd ‘mimolette’ genoemd. De nieuwe Flandrien Rouge is de bourgondische variant van de mimolette, met een rijke smaak met toetsen van honing, noten en een vleugje umami.

Fish Sticks nu ook vegan 59% van de Belgen wil zijn consumptie van dierlijke producten verminderen. Om die reden lanceerde Iglo in 2020 het gamma ‘Green Cuisine’: gezonde en gevarieerde diepgevroren plantaardige alternatieven. Recent voegde het ook de Vegetarische Fish Sticks toe aan dat assortiment. Bereid op basis van rijst, tarwe, kruiden én omgeven door een krokant jasje is deze fish stick helemaal vegan.

food

trend

Gember Producenten van gemberdrankjes rijzen als paddenstoelen uit de grond. En dat hoeft niet te verbazen. Gember is goed voor je lichaam: het verbetert de spijsvertering, verlicht misselijkheid en reisziekte en helpt tegen infecties en gewrichts- en spierpijn. Naast Gimber verovert nu ook Gili de markt met haar bio Gember Elixir. Het heeft nu trouwens een leuke foodpairingactie lopen met koekjesfabrikant Jules Destrooper. Maar ook nieuwkomer Ginger Jack zal met een drankje van biologische gember, koudgeperst en op smaak gebracht met verse munt, limoen, citroen, rietsuiker én een heerlijk kruidenboeket, nog veel harten winnen. En jij, heb jij al een gemberdrankje in je assortiment?

APRIL 2022

King Tony Cannelloni in jouw winkel?


82

A C H T E R DE S CHE R M E N

t n a k e h c s i t e po

De

van Spar Mechelen

Voortaan heb je iets moois te lezen in Mechelen terwijl je wacht tot een schip voorbij is gevaren op de vaart. Op de onderkant van de Plaisancebrug is een gedicht van Herman de Coninck aangebracht. Spar Mechelen ondersteunde het literaire initiatief. Kristof Merckx, zaakvoerder Spar Mechelen, bij de Plaisancebrug.

Herman De Coninck (Mechelen 21/02/1944 - Lissabon 22/05/1997)

Enkele dingen zal ik altijd blijven: een zoon met zelf een zoon. Mijn eigen vader en die van hem. Die schrijven moet, journalistje van zijn ziel: zo’n wit blad. Eerst voor iedereen, hoe het zou. Later alleen voor zichzelf. Hoe het was geworden. (Nostalgie is maar een lelijk woord voor trouw. Toen en nu gebeuren in de verkeerde volgorde.) Ik ben van wat toen kon. Dromen, protest en humor, die hetzelfde waren, onvermogen om bon ton te zijn. Ik ben on. Ik ben van taal die in regelrechte zinnen wou bewaren. En van het kanaal dat in mijn kinderjaren de kortste afstand vormde tussen hier en horizon.

In Mechelen is op de onderkant van de Plaisance­brug, ter hoogte van de Brusselpoort, een gedicht van Herman de Coninck aan­ gebracht. Je kan het enkel lezen wanneer de brug wordt opgetakeld voor de scheepvaart. Niet toevallig koos de stad Mechelen voor deze locatie. De familie De Coninck woonde vlak bij het kanaal Leuven-Dijle, beter bekend als de ‘Leuvense vaart’. Precies op de dag dat Herman de Coninck 78 jaar zou geworden zijn, is het gedicht onder de brug onthuld. Zijn heldere, toegankelijke gedichten zijn trouwens nog altijd heel geliefd en worden veel gelezen, gedeeld op sociale media én in openbare ruimtes. Op een kleine 400 meter van de brug vind je Spar Mechelen van zaakvoerder Kristof Merckx. Hij ondersteunde het initiatief. Het logo van de winkel blinkt dan ook onderaan het gedicht. “Sowieso vind ik het leuk als er iets in ‘onze’ wijk gebeurt”, vertelt hij. “Zo ook met dit bruggedicht. De initiatiefnemers zijn met de middenstandsvereniging in de buurt gaan praten en zo is dit relatief makkelijk tot stand gekomen.” Kristof had nog een andere motivatie om in te gaan op het voorstel. “Al heel vaak in mijn leven stond ik te wachten voor deze brug. Ik zag dus wel snel een opportuniteit en de meerwaarde van het gedicht”, knipoogt hij.

Ook iets leuks gedaan met jouw team? We horen het graag! Laat het ons weten via info@buurtsuper.be.


KINDEROPVANG NODIG? Het Sociaal Fonds helpt uw personeel met premies voor hun kinderopvangkosten.

DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN:

sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be

SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01 Belgische Confederatie van de Broodbakkerij - Banketbakkerij Chocoladebewerking IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.


Articles inside

Striptekenaar in de groente- en fruitafdeling article cover image

Striptekenaar in de groente- en fruitafdeling

3min
page 35
De poëtische kant van Spar Mechelen article cover image

De poëtische kant van Spar Mechelen

2min
page 82
Na de uren van Philip Van den Abbeele article cover image

Na de uren van Philip Van den Abbeele

3min
pages 78-79
Too Good To Go article cover image

Too Good To Go

3min
page 77
Belux-Mondial article cover image

Belux-Mondial

4min
pages 74-75
Authentieke slagerij match met Zwitserse kaas article cover image

Authentieke slagerij match met Zwitserse kaas

4min
pages 72-73
Nieuwe broodjeshoek van Spar Spalbeek article cover image

Nieuwe broodjeshoek van Spar Spalbeek

3min
pages 70-71
Snack-komkommers article cover image

Snack-komkommers

4min
pages 64-65, 67
Hoeveverkoop Gille article cover image

Hoeveverkoop Gille

5min
pages 60-61, 63
Pauwels Sauzen article cover image

Pauwels Sauzen

3min
pages 54-55
Zeo waste gemberdrinks article cover image

Zeo waste gemberdrinks

3min
pages 52-53
Stoffels tomaten article cover image

Stoffels tomaten

3min
pages 50-51
Verover de harten van je klanten article cover image

Verover de harten van je klanten

4min
pages 48-49
Duaal leren article cover image

Duaal leren

3min
pages 38-39
AD Lede, blijven groeien met oog voor vers article cover image

AD Lede, blijven groeien met oog voor vers

6min
pages 28-31
Nino Seafood, groot geworden met mosselen article cover image

Nino Seafood, groot geworden met mosselen

6min
pages 20-23
Op de koffie met Wendy article cover image

Op de koffie met Wendy

4min
pages 12-13
Met plezier voor jou geproefd article cover image

Met plezier voor jou geproefd

3min
pages 10-11
Word jij dé mooimaker van jouw buurt? article cover image

Word jij dé mooimaker van jouw buurt?

3min
pages 8-9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.