BRUZZ - editie 1715

Page 1

#1715

NL

WEEKBLAD HEBDOMADAIRE WEEKLY EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW FLAGEYPLEIN 18 PLACE FLAGEY 1050 ELSENE/IXELLES

FR EN

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X P303153

INTERVIEWS

|

A N A LY S E S

40 + STAYCATION TIPS

|

TIPS

Vakantie in eigen stad

1 | 7 | 2020


7636_VISI_Visit.Us_2m2_Adshel.indd 5


www.visit.brussels

23/06/20 11:47


COLOFON BRUZZ

Inhoud | Sommaire | Inside

Flageyplein 18, 1050 Brussel, 02-650.10.65 ABONNEMENTEN

Josiane De Troyer (abo@bruzz.be), 02-650.10.80, Gratis in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rest van België: 25 euro per jaar; IBAN: BE98 3631 6044 3393 van Vlaams Brusselse Media vzw Buiten België: 30 euro per jaar. ADVERTEREN?

Marthe Paklons, 02-650 10 61 sales@bruzz.be DISTRIBUTIE

Ute Otten, 02-650.10.63, ute.otten@bruzz.be ALGEMENE DIRECTIE

Dirk De Clippeleir HOOFDREDACTIE

Kristof Pitteurs (algemeen hoofdredacteur), Mathias Declercq CULTUUR & UIT

Gerd Hendrickx REDACTIE

Jean-Marie Binst, Eva Christiaens, Sara De Sloover, Kris Hendrickx, Bettina Hubo, Jasmijn Post, Kurt Snoekx, Sophie Soukias, Roan Van Eyck, Steven Van Garsse, Maarten Verdoodt, Danny Vileyn, Tom Zonderman

13, 33, 39

MEDEWERKERS

Nicolas Alsteen, Gilles Bechet, Michaël Bellon, Patrick Jordens, Tom Peeters, Niels Ruëll, Nick Trachet, Tom Van Bogaert, Michel Verlinden EINDREDACTIE

Karen De Becker, Geert Van der Hallen, Sophie Soukias VORMGEVING

GREETINGS FROM BRUSSELS

“There is no excuse not to enjoy all the city’s parks”

Heleen Rodiers, Ruth Plaizier VERTALING

John Arblaster, Frédérique Beuzon, Martin McGarry, Laura Jones FOTOGRAFIE & ILLUSTRATIE

Bart Dewaele, Kim, Wauter Mannaert, Noémie Marsily, Steve Michiels, Ivan Put, Saskia Vanderstichele, Wide Vercnocke Voer uw evenement in op Encodez votre événement sur Enter your event on www.agenda.brussels VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Kristof Pitteurs Flageyplein 18, 1050 Elsene. Bruzz is een uitgave van de Vlaams Brusselse Media vzw, wordt gedrukt op de persen van Eco Print Center (De Persgroep) en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

08

14

De hotelsector na corona

Zomerreeks

“Inzetten op lokaal toerisme is goed voor de Brusselaars, de Belgen en het milieu” Hoteluitbater Jean-Michel André wil meer Brusselaars op vakantie in eigen stad

Meld nieuws

Hebt u nieuws uit Brussel, dan kunt u ons dat melden via het WhatsApp-nummer 0489-988.988 Persberichten kunnen via

nieuws@bruzz.be

4

I

1 JULI 2020

WIN!

Op twee wielen door de achtertuin van de hoofdstad Redacteur Kris Hendrickx toont u de parels van het Pajottenland

GEEN STAYCATION ZOMERSPECIAL ZONDER TRAKTATIES: BRUZZ verloot 6x2 tickets voor de vier expo’s die nog tot 21 juli lopen bij Bozar: Keith Haring, Mondo Cane, Vjenceslav Richter en Jacqueline Mesmaeker. Mail ‘haring’, ‘cane’, ‘richter’ of ‘mesmaeker’ naar win@bruzz.be. Succes!


Edito 07

Stadsleven Burgers palmen publieke ruimte in S TAYC AT I O N T I P S

18

Eat & Drink

20

Podium

22

Cinema

26

Muziek

28

Expo

31

BRUZZket

34

Samenleving Op kamp in de buurt

3 6 Openluchtzwembaden Vier tips voor verkoeling 41

Nick Trachet Nyonya

42

Reportage Wandelen langs de Vijvers

44

Column Jean-Marie Binst over hoop

45

Big City Waar komt de naam Îlot Sacré vandaan?

17 -32

Vakantie in je eigen stad

Een Brusselse zomer om nooit te vergeten Zomerbars, podiumkunsten, openluchtfilms, concerten, expo’s & kinderavontuur!

BRUZZ dj’s Laat de zomer beginnen en geef je zomerse apero wat extra cachet met je favoriete dj-set op de achtergrond. Ontdek de BRUZZ dj’s op BRUZZ mixcloud.

HERONTDEK DE STAD

De schoolpoorten zijn dicht, de boekentassen slingeren nog in een hoek van de gang. De zomervakantie kan nu echt beginnen. Dat we die hoofdzakelijk in onze eigen stad zullen doorbrengen, weten we nu wel. Dat dat niet betekent dat het ook een saaie vakantie zal worden, wordt met de dag duidelijker. De lokale projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. De Brusselse regering steunt initiatieven die de publieke ruimte vakantievriendelijk maken, de Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt 1 miljoen euro uit voor vakantie-in-eigen-stad. Al is het wel jammer dat er een coronacrisis nodig was om zoiets te doen. Voor sommige Brusselaars is vakantie in eigen stad immers eerder regel dan uitzondering. Voor hen én voor u hebben we ook dit bewaarnummer van ons magazine samengesteld. 48 pagina’s met tips om de stad waarin we wonen te herontdekken. En mocht dat niet volstaan: we blijven de volgende twee maanden de vakantie in eigen stad belichten op alle BRUZZ-kanalen. Mogen we u alvast een zorgeloze zomer wensen. Geniet van de vakantie, geniet van Brussel.

REDÉCOUVREZ VOTRE VILLE

Les portes de l’école se sont refermées, les cartables traînent toujours dans l’entrée. Les vacances d’été peuvent vraiment commencer. Nous savons maintenant que nous passerons la majeure partie de l’été dans notre propre ville. Ce qui ne veut pas dire que ce seront des vacances ennuyeuses, et cela paraît chaque jour un peu plus évident. Les initiatives se multiplient comme des champignons. Le gouvernement bruxellois soutient celles qui rendent l’espace public convivial, tandis que la Commission communautaire flamande alloue 1 million d’euros pour les vacances passées en ville. Entre nous, c’est dommage qu’il ait fallu une crise sanitaire pour prendre ce genre d’initiatives ; car pour certains Bruxellois, les vacances en ville sont la règle plutôt que l’exception. C’est pour eux et pour vous que nous avons élaboré ce numéro de notre magazine. 48 pages avec des conseils pour redécouvrir la ville dans laquelle nous vivons. Et si cela ne suffit pas : pendant les deux prochains mois, nous continuerons à promouvoir les vacances en ville sur tous les canaux de BRUZZ. Nous vous souhaitons un bel été insouciant. Profitez bien des vacances et profitez de Bruxelles.

REDISCOVER YOUR CITY

The school gates are closed, and schoolbags have been flung in a corner of the hall. The summer holidays can finally start. We know that most of us will be spending most of the holiday in our own city. But it is also becoming clearer every day that that does not mean that the holidays will be boring. New initiatives are popping up all over the place. The government of Brussels is supporting initiatives that make public space holiday-friendly and the Flemish Community Commission is investing 1 million euro in staycations in the city. Incidentally, it is of course unfortunate that it took a corona crisis to take all these initiatives because for some locals, holidaying at home is the rule, not the exception. For them and for you, we have produced this summer-long issue of our magazine featuring 48 pages of tips to rediscover the city in which we live. And if that were not enough, we will continue to spotlight holidaying in the city for the next two months via all of our BRUZZ channels. We wish you a carefree summer. Enjoy the holidays, enjoy Brussels.

KRISTOF PITTEURS, hoofdredacteur 1 JULI 2020

I 5Stadsleven

Een zandbak op de esplanade tussen Hallepoort en de Louizarotonde. Het is een van de vele projecten waarmee Brusselse verenigingen deze zomer de publieke ruimte onder handen nemen. Ze krijgen hiervoor de financiële steun van het Gewest. — BETTINA HUBO

H

et initiatief voor Brussel op Vakantie komt van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Om de eerste Covid-19zomer zo aangenaam en leefbaar mogelijk te maken, lanceerde ze enkele weken geleden een oproep om de openbare ruimte tijdelijk anders in te delen. Het wordt immers een zomer waarin velen in Brussel zullen blijven, waarin nog steeds de nodige afstand moet worden gehouden en waarin geen grote events zullen plaatsvinden. Verenigingen en buurtcomités mochten voorstellen indienen waarbij de publieke ruimte aangepakt werd, met meer aandacht voor kinderen en actieve weggebruikers en meer plaats voor ontmoeting en voor groen. Volgens het kabinet-Van den Brandt stroomden de ideeën massaal binnen, 186 voorstellen werden er ingediend. Het aanvanke-

lijke budget – 200.000 euro – werd dan ook al snel verdubbeld. Uiteindelijk werden 46 projecten geselecteerd, in zestien Brusselse gemeenten. Een flink deel bestaat erin één of meerdere straten of enkele parkeerplaatsen autovrij te maken, zodat de buurt er vrij spel heeft. Zo zal Filtercafé in de vakantie activiteiten organiseren op een autovrij gemaakt stuk van de Picardstraat in Molenbeek. En de vzw La Chôm’Hier wil in Laken de auto’s weg uit een deel van de Mode

Vlieberghstraat zodat het sociaal restaurant K-Fête de hele zomer feest kan vieren met de bewoners.

HINKELEN EN PICKNICKEN Ook willen veel organisaties de pleintjes in de stad beter benutten. Twee lokale vzw’s uit Oudergem nemen zich voor om het Vriendschapsplein en het Edouard Pinoyplein uit te rusten met plantenbakken, hinkelbanen en picknicktafels. Andere organisaties hebben dan weer plannen om het

“Deze projecten geven een voorsmaakje van wat een herverdeling van de openbare ruimte kan betekenen” KABINET ELKE VAN DEN BRANDT

Het onlangs verwijderde stadstuintje Citizen Garden in Schaarbeek herrijst deze zomer, maar nu in de vorm van houten fietsboxen met daarbovenop een daktuin. © FC

Een greep uit de projecten Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie selecteerde heel wat projecten voor een echt vakantiegevoel in eigen stad. Lees er deze week alles over op BRUZZ.be. Alle 46 projecten zijn te vinden op onze website www.bruzz.be/publiekeruimte

Burgers pakken publieke ruimte aan

Jorezplein in Anderlecht, de Amnesty Internationalsquare in Jette, het Jean Reyplein in Brussel, het Roodhuisplein in Laken en het Sint-Denijsplein in Vorst onder handen nemen. Ook de fiets keert vaak terug in de projecten. Verenigingen willen op verschillende plaatsen fietsateliers opzetten en aan fietseducatie doen. De vzw Elastik zal op de Demetskaai in Anderlecht een soort houten velodroom bouwen, waar moeders en kinderen in alle rust kunnen leren fietsen. Les Amis de L’Entrepote, uit Schaarbeek, is dan weer van plan om een fietsparade en wielerwedstrijd voor burgers te organiseren rond het Josapahatpark. Volgens het kabinet werden alle projecten eerst afgetoetst met de betrokken gemeente. Sommige ideeën sneuvelden omdat er geen akkoord was. Zo komen er geen bootjes op de vijvers van Elsene, wordt er geen picknickzone ingericht op de middenberm van de Louizalaan en wordt de parking van de Zavel deze zomer niet omgevormd tot ministrand. Wel mag er een zandbak komen op de esplanade tussen de Hallepoort en de Louizarotonde. Ook is het met het akkoord van de gemeente Schaarbeek dat Citizen Garden houten fietsboxen met daarop een daktuintje installeert op de plek van het onlangs door de gemeente verwijderde stadstuintje in de Godfried Devreesestraat. Het kabinet-Van den Brandt beseft dat door de ingrepen her en der parkeerplekken verdwijnen. “Maar het gaat om een klein aantal, twee, vier of acht plaatsen. En tijdens de vakantie is er sowieso minder verkeer in de stad.” Het initiatief is ook tijdelijk. De projecten stoppen eind augustus of september. “Ze geven een voorsmaakje van wat een herverdeling van de openbare ruimte kan betekenen.”

BRUZZ | ECONOMIE

BRUSSEL MOBILITEIT FINANCIERT 46 PROJECTEN

1 JULI 2020

I 7


Reportage

B R U Z Z | R E P O R TA G E

BRUSSELSE HOTELS ZOEKEN KLANTEN IN DE EIGEN STAD

‘Als hotelier moet je nu heel flexibel zijn’ De Brusselse hotels die weer open zijn, proberen op alle mogelijke manieren klanten te lokken. Ook de Brusselaars komen daarbij in het vizier, voor een overnachting, maar ook voor een dagje coworking, een barbecue op de ‘rooftop’ of een feestje in een tot disco omgebouwde hotelkamer. — BETTINA HUBO, FOTO’S SASKIA VANDERSTICHELE 8

I

1 JULI 2020

D

onderdagochtend, even voor elf. Michel Quicheron en zijn vrouw Sara stappen vrolijk uit de treinwagon op het dak van het Schaarbeekse Train Hostel waar ze de afgelopen nacht geslapen hebben. Voor het koppel, dat een paar straten verder in Schaarbeek woont, was het het eerste avondje uit sinds de geboorte van hun dochter, nu 22 maanden geleden. “We wilden er nog eens met zijn tweeën op uit, maar toch een beetje in de buurt van haar blijven. Bovendien hou ik van treinen,” vertelt Quicheron. Eigenlijk hadden ze een gewone kamer gereserveerd, maar omdat ze de enige gasten waren in het hostel kregen ze van uitbater Mathieu


Michel Quicheron en zijn vrouw Sara kregen een upgrade in het Train Hostel.

CONCERTJES Diversifiëren. Dat is ook wat Martin Duchateau probeert te doen in Made in Louise, het hotel dat hij acht jaar geleden samen met zijn ouders en zus als een soort familieonderneming opende in de Elsense Veydtstraat. Het hotel met 48 kamers, gevestigd in drie oude herenhuizen, is sinds anderhalve week weer open, na drie maanden sluiting. Langzaam keren de gasten terug, vooral Belgen. Een echtpaar, beladen met chique winkeltasjes,

vijftien en twintig procent. “Dat is zwaar. We zijn nog maar acht jaar open en hebben dus flinke leningen af te betalen. Of er nu tien of 48 kamers bezet zijn, er moet altijd iemand aan de receptie zitten. Nog een geluk dat ik met stagiairs kan werken.” Om de hotelinkomsten aan te vullen, richt Duchateau zich nu nadrukkelijk tot de Brusselaars. Het terras op de binnenkoer – met reuzegroot schaakbord en oude, lommerrijke bomen – stelt hij deze zomer ook open voor niet-hotelgasten. Af en toe zullen er concertjes plaatsvinden. En een ongebruikte ruimte, uitkomend op het terras, richtte hij in als coworkingspace. “Mensen uit de buurt kunnen hier gratis komen werken, ze betalen alleen hun drankjes.” Duchateau hoopt ook Brusselaars te kunnen lokken met een diner-met-overnachting-aanbod. “Ik besef dat de concurrentie met de kust en de Ardennen groot is, maar één nachtje in de eigen stad moet wel lukken.” Hij is zelfs van plan een speciale prijs te hanteren voor Brusselaars. “De prijzen liggen sowieso lager dan vorig jaar.” Duchateau heeft ook het boekingsbeleid aangepast. Tot enkele uren voor aankomst kun je annuleren. “Anders durft niemand nog te reserveren. Als hotelier moet je nu heel flexibel zijn.” Ook knijpt hij een oogje dicht voor day use, stelletjes die de kamer voor een paar romantische uurtjes willen gebrui-

B R U Z Z | R E P O R TA G E

komt het hotel binnen. Het koppel is afkomstig uit Luik en had voor corona al de gewoonte om een dagje shoppen in Brussel te combineren met een nacht in Made in Louise. “Het is hier heerlijk,” zeggen ze terwijl ze op de binnenkoer uitrusten met een fris biertje. “Toen we hoorden dat ze weer opengingen, hebben we meteen geboekt.” Eerder had Duchateau ook al gasten uit Watermaal-Bosvoorde, die na de lockdown de eigen stad wilden verkennen. Nous venons de découvrir cet hôtel dans notre ville. Que du bonheur, schreven ze na afloop in het gastenboek. Hij heeft de indruk dat de mensen wel weer zin hebben om te bewegen, te reizen. “Een klein hotel vinden velen in deze coronatijden ook veiliger dan een hotel met vijfhonderd kamers.” Niet dat Made in Louise afficheert met een Covid Free-label zoals sommige andere hotels doen. Duchateau: “Ik word door allerlei hotelorganisaties benaderd voor zo’n label, maar het is duur en het geeft de gasten natuurlijk geen volledige garantie.” Hij houdt het op ontsmettingsgel, looprichtingen in de ontbijtzaal en een uitgebreidere schoonmaakprocedure voor de kamers. Die blijven na gebruik een nacht leeg en als dat niet kan, worden ze met een gehuurde ozonmachine gedesinfecteerd. Maar het hotel is verre van vol, de bezetting schommelt tussen de

Jacob een upgrade naar de mooiste kamer, de suite in de authentieke wagon op het dak. “Onze bezettingsgraad ligt dezer dagen op minder dan één procent, het is dramatisch,” zucht Jacob, die het vijf jaar geleden geopende hostel vol treinattributen dezer dagen in zijn eentje openhoudt. “Wij moeten het normaliter hebben van groepen scholieren en studenten, en van buitenlandse toeristen. Die zijn er niet op dit moment.” Het hostel met tweehonderd bedden was tijdens de lockdown nooit officieel gesloten. “Maar toen er in april echt niemand meer kwam, zijn we toch even dichtgegaan.” Inmiddels komen de boekingen weer mondjesmaat binnen. “We

hopen de komende maanden een klein beetje Brusselaars en andere Belgen over de vloer te krijgen. Mensen bijvoorbeeld die naar het treinmuseum willen, dat gelukkig weer open is. Maar of er echt veel stadsmensen zullen komen? Willen ze niet liever naar Spa of een ander plekje in het groen?” Om fietstoeristen aan te trekken, profileert het hostel zich deze zomer als fietsvriendelijke accommodatie. “Mensen kunnen met de fiets naar Brussel komen, hier overnachten en ’s anderendaags met de fiets of met de trein weer naar huis. We hebben een beveiligde fietsenstalling met herstellingsmateriaal.” Jacob wil ook op zoek naar andere packages of activiteiten. “Diversifiëren, dat is de enige oplossing.” De hostelprijzen verlagen heeft volgens hem niet zoveel zin. “Dat is een techniek om je marktaandeel te verhogen, maar op dit ogenblik is er gewoon geen markt.”

In guesthouse Chantecler in Ukkel is het al weer business as usual.

1 JULI 2020

I 9


BRUSSELSE HOTELS ZOEKEN KLANTEN IN DE EIGEN STAD

BRUSSELS HOTELS ASSOCIATION

Martin Duchateau stelt het terras van Made in Louise deze zomer ook open voor niet-hotelgasten.

B R U Z Z | R E P O R TA G E

ken. Duchateau: “Liefst niet te vaak, maar dezer dagen neem ik alles aan.”

LOKAAL TOERISME Ook het Pentahotel en het Jam Hotel, om de hoek bij Made in Louise, doen alles om de meubels te redden. Zo biedt Penta Brusselaars die aan de onrust van de eigen woning willen ontsnappen een hotelkamer als privékantoor aan. Het altijd al hippe Jam Hotel, met buitenzwembadje op de vijfde verdieping, stelde een flink deel van zijn kamers en terrassen ter beschikking van Les Organisateurs, een bedrijfje dat sinds enkele jaren het Brusselse nachtleven nieuw leven inblaast met feestjes en andere events. Tot eind augustus kun je in het Jam terecht voor een privébarbecue op de rooftop, een etentje met vrienden in een hotelkamer of een veilig feestje aan de pool of in een tot discotheek verbouwde kamer. Achteraf kun je er natuurlijk overnachten. “Zo hebben we de bezetting toch wat kunnen opdrijven,” zegt CEO

I

meer verleiden met de Brusselse Grote Markt. Die hebben ze gezien. Hen moet je lokken met leuke winkels, fietstochtjes of kleine, bijzondere musea.” Overigens zitten niet alle Brusselse logementen verlegen om klanten. In guesthouse Chantecler in Ukkel, een B&B met vijf gastenkamers, is het sinds de heropening, nu drie weken geleden, alweer business as usual, zegt eigenares Françoise Blum. De paradijselijke villa, gelegen in een park van 38 are, is dan ook de enige overnachtingsplek in het Brussels gewest met een riant openluchtzwembad in het groen. Qua vakantiegevoel en charme hoeft het guesthouse nauwelijks onder te doen voor een Normandisch landgoed. “We hebben momenteel heel veel boekingen van Belgen,” vertelt Blum. Een Brusselse checkt net in, samen met haar zus. “We komen hier om uit te rusten,” vertelt ze, “gewoon bijpraten, lezen en relaxen.” Even later dobberen ze in het zwembad.

HÔTELS CHERCHE HÔTES

HOTELIER SEEKS GUESTS

Plus de la moitié des hôtels bruxellois sont encore fermés par manque de clients. Et dans les hôtels ouverts, le taux d’occupation est particulièrement faible. C’est pourquoi les hôteliers tentent par tous les moyens d’attirer la clientèle. Les Bruxellois sont également ciblés, pour une nuit mais aussi pour une journée de coworking, un barbecue sur le toit ou une fête dans une chambre d’hôtel transformée en discothèque. « En tant qu’hôtelier, il faut savoir être flexible et se diversifier si l’on veut s’assurer des revenus. »

Half of the hotels in Brussels are still closed due to a lack of customers. And the occupancy rates of the hotels that are open are exceptionally low. The hoteliers of the open hotels are trying everything to attract customers. Including targeting Brussels locals themselves, not only for an overnight stay but also for a day of coworking, a barbecue on the rooftop, or a party in a hotel room that has been transformed into a disco. “As a hotelier, you have to be flexible and diversify to continue generating revenue.”

FR

10

Jean-Michel André van het Jam. Zijn hotel werd ook voor de gezondheidscrisis al bezocht door Brusselaars, vanwege de originele bar, en door andere Belgen. “Die tendens zal nu sterker worden,” zegt André. De komende maanden zullen er wat Nederlanders, Fransen en Duitsers bijkomen, verwacht hij. “Maar beperkt, er zijn immers geen evenementen in Brussel. 2020 wordt sowieso een slecht jaar. De Amerikanen en Aziaten, zo belangrijk voor de hotels, komen voorlopig niet terug.” Volgens hem is de sector door de coronacrisis grondig veranderd. “Tot aan de crisis reisde zowat de hele wereld. We hadden gasten uit Roemenië, Marokko, Brazilië, landen waar tot voor enkele jaren nauwelijks gereisd werd.” Al dat reizen is goed voor de hotels, maar minder goed voor onze planeet, beseft André. “Misschien is het sowieso goed om het in de toekomst anders aan te pakken en meer in te zetten op lokaal toerisme. Je moet je hotel dan wel anders presenteren. Antwerpenaars of Amsterdammers kun je niet

1 JULI 2020

EN

‘Met een speciale actie red je geen heel seizoen’ Hoe de Brusselse hotels in deze toerisme-arme tijden weer gevuld krijgen? Het is een vraag waarover de Brussels Hotels Association zich het hoofd breekt. “Het wordt heel moeilijk,” zegt algemeen secretaris Rodolphe Van Weyenbergh. “Nog altijd is meer dan de helft van de hotels dicht bij gebrek aan klanten. In de hotels die open zijn, schommelt de gemiddelde bezettingsgraad rond vier procent.” De Brusselse hotels – goed voor 17.000 kamers – zijn voor 85 procent afhankelijk van gasten uit het buitenland, “Voor deze zomer komen er heel weinig reservaties binnen. Wij schatten dat de bezettingsgraad voor de komende maanden niet boven de vijftien procent zal uitkomen. Dat is catastrofaal.”

Rodolphe Van Weyenbergh. © PHOTONEWS

Is het een optie om de Brusselaars en andere Belgen naar de hotels te lokken, met speciale acties? “We moeten de lokale markt aanboren, maar het stadstoerisme heeft het extra moeilijk omdat de mensen na de lockdown vooral naar buiten willen. We zullen ook acties op touw zetten. Na de aanslagen hebben we de Pyjama’s Nights georganiseerd, een succes. Wie in pyjama naar het hotel kwam, mocht voor halve prijs overnachten. Nu is het niet zo simpel omdat er nog zoveel hotels dicht zijn. Zo’n actie geldt maar op enkele vaste data. Daarmee red je geen heel seizoen.” HUB


I. A cadavre exquis is a collaborative drawing consisting of three parts (head-torso-legs), each drawn by someone else. Gabriela González Rondón started this cadavre exquis, can you finish it?

II.

Anna Rispoli Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas Anoek Nuyens & Rebekka de Wit/Frascati buren Citylab Charleroi Danse David Weber-Krebs & Jeroen Peeters de KOE Diederik Peeters Einat Tuchman Enkidu Khaled Eszter Salamon Etienne Guilloteau & Ictus Femke Gyselinck For All Queens! Francesca Grilli Globe Aroma & Ahilan Ratnamohan

Guy Cassiers/Toneelhuis Gérald Kurdian Het TheaterFestival Ingrid Berger Myhre Ivana Müller Kate McIntosh Kristien De Proost & Bwanga Pilipili Kuno Bakker & Mokhallad Rasem/Toneelhuis Kunstenfestivaldesarts Kyoko Scholiers Lara Staal/NTGent Maatschappij Discordia Madeleine Fournier Maria Acaso Maria Jerez & Edurne Rubio Marion Siéfert Markus Öhrn

Meg Stuart/Damaged Goods & Philippe Quesne Mestizo Arts Platform Mette Edvardsen Michiel Vandevelde Mohamed El Khatib Mothers&Daughters Moussem Nomadic Arts Center Myriam Van Imschoot & HYOID Radouan Mriziga Simon Allemeersch tg STAN The Mouvement Tibaldus Tine van Aerschot Vera Tussing Volmir Cordeiro workspacebrussels

III.

KAAITHEATER IS WORKING ON THE 2020–2021 SEASON, TOGETHER WITH MANY ARTISTS & PARTNERS.

2 0 2 0 – 2 0 2 1

HOW EAGER ARE YOU TO RETURN TO THE THEATRE? GET TO KNOW THE FIRST AUTUMN 2020 DATES AND SHOWS AT > KAAITHEATER.BE

ILLUSTRATION: GABRIELA GONZÁLEZ RONDÓN | DESIGN: PAUL BOUDENS

KaaiAd_Bruzz_200701.indd 1

20/06/2020 15:23


VERKEN DE STAD MET EEN GIDS LEESSTRAAT FEESTSTRAAT VOOR KINDEREN CENTRUM BRUSSEL INFO & INSCHRIJVINGEN: WWW.BRUSSELDANST.BE

DE BENE BENE 100 (RADIO 2) LIVE VANUIT HET STADHUIS


Portret

VAKANTIE IN EIGEN STAD

GROETJES UIT

BRUSSEL

Philippe Debroe is cultuurbeleidscoördinator in Ganshoren, woont in Schaarbeek, en organiseert met zijn vzw Sputnik jaarlijks het festival ‘Alles es Just’ in Schaarbeek in oktober, en het ‘Witloof! Festival’ in Haren in februari. — MICHAËL BELLON, FOTO IVAN PUT

I

k geef mijzelf ook altijd de tijd om tijdens de vakantiemaanden van Brussel te genieten en van de rust van de stad te profiteren. Van de parken waar het minder druk is, en van de guinguettes die ondertussen in bijna elke Brusselse gemeente openbloeien. Tijdens de lockdown hebben we met het gezin veel fietstochten gedaan, en tijdens deze vakantie willen we graag eens de hele Groene Wandeling doen: de volledige cirkel rond de stad. Dan zou het niet slecht zijn om af en toe eens een tussenstop in te lassen in één van de guinguettes of zomerbars. Daar wil ik dan ook inspiratie opdoen voor een project dat we in Ganshoren zouden willen realiseren. In de hoeve van wijlen Theo Hoogstijns willen we volgend jaar een tijdelijk pop-upcafé onderbrengen, geïnspireerd op voorbeelden als

Bar Eliza. Daarvoor ga ik in de zomer dus al wat inspiratie opdoen. Ook in de dorpjes in de rand.” Op de hoeve van Hoogstijns vinden ook nu op 8 en 15 augustus al twee activiteiten plaats om te tonen dat er iets op til is. “Een activiteitenprogramma onder de naam ‘Over ezels, vossen en wolven’, waarvoor we onder meer wandelingen op de Zavelenberg organiseren en de drie Ganshorense ezels van Gaëlle Dewulf een plaats geven. Gaëlle kende Theo, beheert met haar ezels een groene zone van anderhalve hectare in Ganshoren en recycleert ook de blikjes die ze tijdens haar wandelingen tegenkomt.” Heeft Debroe nog tips voor een ommetje in Ganshoren? “Voor de meesten is de gemeente inderdaad een blinde vlek op de weg tussen

Jette en Sint-Agatha-Berchem. Het niemandsland achter de Basiliek van Koekelberg. Wist je dat de Basiliek voor zestig procent op Ganshorens grondgebied ligt? Wij spreken dus ook van de Basiliek van Ganshoren (lacht). Het zwembad is in de zomer helaas gesloten. Maar je hebt wel nog het Moeras en de doorsteek naar het Laarbeekbos die ik wil aanraden. We doen met de gemeente deze zomer ook mee aan een mooi project van Passa Porta dat op stapel staat: het raamkunstproject zomerVITRINEd’été. Een parcours in acht gemeenten, van vensters en vitrines die worden verfraaid door professionele kunstenaars en

“Het Moeras en de doorsteek naar het Laarbeekbos zou ik zeker aanraden” PHILIPPE DEBROE CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

illustratoren die tijdens de lockdown minder opdrachten hebben gehad. Dat wil ik graag gaan bekijken.” In het begin van zijn professionele leven was Debroe ook twee jaar werkzaam in Atelier 340 Muzeum in Jette. “Daarvoor ben ik destijds in Brussel komen wonen. Deze zomer wil ik er zeker naartoe omdat er een prachtige expo loopt, met werk dat de Brusselse abstracte kunstenares Jeanine Cohen speciaal voor de plek heeft gemaakt. Atelier 340 is een monumentale plek met veel troeven. Je kan geen betere bestemming voor je staycation bedenken dan bij Wodek, de bezieler.” De innerlijke mens stuurt Debroe met plezier naar taverne Le Wappers in Schaarbeek. “Dat is een beetje een familiale aangelegenheid, want initiatiefnemer Bernard Leboucq van Brasserie de la Senne is mijn schoonbroer. Lokale horeca en brouwerijen kunnen een duwtje in de rug echt gebruiken, dus ook de nieuwe brouwerij met bar van Brasserie de la Senne staat op mijn lijstje. Al merk ik nu dat ik het ondertussen al veel over cafés en bier heb gehad (lacht)!” 1 JULI 2020

B R U Z Z | VA K A N T I E I N E I G E N S TA D

Philippe Debroe bij Atelier 340 Muzeum: “Je kan geen betere bestemming voor je staycation bedenken dan hier, bij Wodek.”

I 13


Zomerserie

OP TWEE WIELEN DOOR DE ACHTERTUIN VAN BRUSSEL

BRUZZ | ZOMERSERIE

Als een kasteelheer op de fiets door het Pajottenland

Veel Brusselaars ontdekken dezer dagen dat er zoiets bestaat als een landelijke omgeving rond de hoofdstad, die smeekt om een verkenning per fiets. Misschien wel het luidst klinkt de lokroep van het Pajottenland, het Toscane van de Lage Landen. Rijdt u even mee langs idyllische velden, oude boerderijen en soms een oerlelijke villa, naar de parels van het Pajottenland. — KRIS HENDRICKX, FOTO SASKIA VANDERSTICHELE

14

I

L

e Pajottenmachin, oui j’ai entendu parler … ” Heel wat anderstalige vrienden, vaak met roots in het buitenland, beseften pas de voorbije maanden dat Brussel een ommeland heeft om duimen en vingers bij af te likken. Soms doet ook de naam Gaasbeek nog een belletje rinkelen. Maar

1 JULI 2020

Groenenberg, de minstens even magnifieke buur aan de overzijde van de straat? Geeft u het gerust toe, zelfs u kwam er nog niet. Hoog tijd dus om het stalen ros te zadelen. Onze tocht begint in Sint-Gillis en voert langs de achterkant van de veeartsenschool en het kanaal naar de Groene Wandeling. We zingen

hier even de lof van het kanaalfietspad, dat ook fietsers uit het centrum of de brede kanaalbuurt in een mum van tijd buiten de stad brengt. Hoog tijd trouwens dat dat pad dubbel zo breed wordt langs het hele centrum en vooral in Molenbeek. Waarom de Groene Wandeling nemen als we naar het Pajottenland willen? Dat zit zo: ter hoogte van het Erasmusziekenhuis bevindt zich niet enkel een knap ingerichte lummelplek aan het water, je kan er ook doorsteken naar het Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. Dat netwerk van kleine, kronkelende en bucolische wegen is dé manier om de groene omgeving rond Brussel te ontdekken zonder gedoe met kaarten.

De knooppunten bieden ook het voordeel dat de fietser ze naar believen kan combineren en al naargelang het energiepeil de afstand kan doseren. Wie aan het Erasmusziekenhuis doorsteekt en snel naar Gaasbeek wil, kiest zo voor de knooppunten 20 tot 23: snel, liefelijk en landelijk, al wordt het uitzicht heel af en toe verstoord door sterielstrakke villa’s en kitscherige tuintjes. Knooppunt 23 bevindt zich op een boogscheut van het kasteeldomein van Gaasbeek, waar fietsen niet toegelaten is. Het domein zelf heeft meer dan één troef: de 49 hectare groen is daar maar een van – denk bos, strakke vijverpartijen met zicht op het machtige kasteel en


LE PAJOTTENLAND À VÉLO

De rit van Kris

Beaucoup de Bruxellois ont récemment découvert les alentours champêtres de Bruxelles qui s’explorent idéalement à vélo. L’endroit le plus intéressant à découvrir est peut-être bien le Pajottenland, la Toscane du plat pays. Roulez le long de champs idylliques, d’anciennes fermes et de quelques laides villas vers les joyaux du Pajottenland : les domaines de Gaasbeek et de Groenenberg. Le point de départ est le canal et la Promenade Verte pour ensuite bifurquer vers le réseau cycliste flamand à hauteur de l’hôpital Érasme. Via ce réseau, vous arrivez au domaine et château de Gaasbeek (archiconnu) et de Groenenberg (beaucoup moins connu mais tout aussi joli avec son jardin à l’anglaise). Entre les deux, vous pourrez vous arrêter pour une glace à la Krijmerie van Gaasbeek. Sur le chemin du retour – ou le chemin aller si cela vous arrange mieux – le domaine Coloma à Leeuw-Saint-Pierre mérite également un petit détour, ne fût ce que pour la majestueuse allée centrale et le jardin des roses avec plus de 3 000 sortes de roses différentes. FR

xxx

Totale rit circa 33 km Knooppunten 20, 21, 22, 23, 71, 72, 70, 69, 68 en 67 (tot aan kanaal)

2 4

3

Haltes:

1

1 Domein van Gaasbeek 2 Domein Groenenberg 5 6

3 Krijmerie van Gaasbeek 4 Café De Pajot, Gaasbeek 5 Domein Coloma, Sint-Pieters-Leeuw 6 Délitraiteur, Sint-Pieters-Leeuw © BRUZZ

PAUWENGEZIN Het kasteel zelf is open voor bezoekers en biedt een curieuze aaneenschakeling van verzamelobjecten, schilderijen, harnassen en wandtapijten. Maar het is toch vooral aan de buitenzijde dat de burcht indruk maakt met zijn forse contouren. Met een beetje geluk vangt u ook een glimp op van de opvallendste bewoners van de vesting: een pauwengezin dat zijn intrek heeft genomen in de binnentuin van het slot. Hebt u groene vingers of bent u ook maar enigszins geïnteresseerd in planten? Dan kunnen we een

uitkijkpost op plein en kerk heet Café De Pajot, een honderdjarig etablissement op de hoek.

COLOMA Ons glas is leeg, tijd voor de terugweg. We opteren deze keer voor een traject via knoop 74 richting 68. Dat leidt langs landelijk schoon naar Sint-Pieters-Leeuw, waar een tussenstop in het Colomadomein een must is. Het park omvat niet alleen een van de belangrijkste rozencollecties van Europa (3.000 soorten, 300.000 bloemen). Alleen al de majestueuze laan door het domein loont de moeite van een tussenstop. Proviand inslaan kan in de voortreffelijke Delitraiteur vlak bij het park. De laatste etappe voert via een omwegje naar de kanaaloever en in rechte lijn richting centrum, langs vissers en woonboten. Op warme dagen is het daarbij opvallend hoe de temperatuur stijgt naarmate de stad dichterbij komt. Of zoals een Franse kennis die de rit met ons meedeed zou zeggen: “Vive le Pajottenmachin quand même!”

Een gedetailleerd plan vindt u online ▼

een weide in dalvorm die uitnodigt tot picknickpartijtjes.

bezoek aan de museumtuin in het domein aanbevelen. De ommuurde site omvat een schat aan regionale fruit- en groentesoorten, geteeld op negentiende-eeuwse wijze. Het domein van Gaasbeek heeft een zekere renommee en wordt goed bezocht. Wie het meer heeft voor eenzame schoonheid en natuurlijke landschappen sturen we graag naar het domein van Groenenberg, de even uitgestrekte overbuur van Gaasbeek. Het kasteel mag dan wat bescheidener zijn, het park moet zeker niet onderdoen. Terwijl Gaasbeek het eerder van strakke lijnen moet hebben, is Groenenberg aangelegd in de romantische stijl van de Engelse landschapstuinen, met glooiende grasweides en solitaire bomen die er alle plaats krijgen. Al dat fietsen en wandelen scherpt honger en dorst aan. Een absolute aanrader is de Krijmerie van Gaasbeek, de artisanale ijsverkoper die zijn producten maakt én verkoopt tussen de twee kasteeldomeinen in. Voor een volledig brasserieaanbod kan u dan weer terecht in de Graaf van Egmond, aan de ingang van het domein van Gaasbeek. Gaasbeek is trouwens meer dan zijn kasteel. Ook de oude dorpskern even verder verdient uw aandacht. Het schilderachtige dorpsplein (mét schandpaal) geldt als een van de mooiste van de streek. De ideale

www.bruzz.be/fietsen

VOLGENDE WEEK DE RIT VAN STEVEN: een tocht rond de luchthaven

THE PAJOTTENLAND BY BIKE Many Brussels locals are discovering that there is actually countryside around the capital, which is simply screaming to be discovered by bicycle. Perhaps the most appealing of these calls is that of the Pajottenland, the Tuscany of the Low Countries. Come along for a ride along idyllic fields, old farms, and the occasional hideously ugly villa to the gems of the Pajottenland: the estates of Gaasbeek and Groenenberg. We leave along the canal and the Green Walk and then turn off at the Erasmus Hospital to join the Flemish Cycle Node Network. These nodes lead us to the castle estates of Gaasbeek (very famous) and Groenenberg (much less famous but at least as impressive estate in the English country style). Between the two estates, you can eat an ice cream at the ‘Krijmerie van Gaasbeek’. On the return journey, the Coloma estate in Sint-PietersLeeuw is also worth a visit. If only for the rose garden with 3,000 different varieties. EN

1 JULI 2020

I 15


HIER STOND NORMAAL GEZIEN DE AGENDA VOOR ALLES WAT ER DEZE ZOMER TE DOEN IS IN BRUSSEL. INCLUSIEF 32 SPONSORLOGO’S ERGENS ONDERAAN. Maar er is een Plan B. Een website van Brusselse plantrekkers voor Brusselaars en Brussel-lovers. Van muziek tot theater tot food tot alles wat de moeite is om veilig uit ons kot te komen.

Check wat er nog allemaal gebeurt deze zomer op planbrussel.be en trek uw Plan B.

Een initiatief van UiTinBrussel, Muntpunt en de Vlaamse Overheid.

PLAN B advertentie ZG + Algemeen.indd 2

22/06/2020 11:52


Bxl summer mix

Home and away NL/ Deze zomer wordt voor velen

onder ons een staycation. Maar niet getreurd, want dankzij de heropende bioscopen kan je de wereld rondreizen, van het Italië van Pinocchio tot het keizerlijke China van Mulan. En ook de concerten op Recyclart Holidays, de podiumkunstjes van Charleroi Danse en de straatexpo EXI(S)T brengen je geheid in vakantiestemming. Heerlijk chillen kan dan weer in een van onze talrijke guinguettes. Voor alle thuisblijvers: zestien pagina’s aan cultuurtips om je tanden in zetten!

FR/ Beaucoup d’entre nous passeront l’été à la maison. Haut les cœurs ! Grâce à la réouverture des cinémas, vous allez pouvoir voyager dans le monde entier, de l’Italie de Pinocchio à la Chine impériale de Mulan. Et il y a aussi les concerts de Recyclart Holidays, les spectacles de Charleroi Danse et l’expo à ciel ouvert EXI(S)T qui vous mettront en mode vacances. Sans compter les guinguettes pour vous la couler douce. Pour tous ceux qui restent chez eux : seize pages de bons plans culturels à se mettre sous la dent !

EN/ For many of us, this summer

will be a staycation. But don’t be sad about that because thanks to the reopened cinemas, you can still travel around the world, from Pinocchio’s Italy to Mulan’s imperial China. The concerts at Recyclart Holidays, the stage shows at Charleroi Danse, and the street exhibition “EXI(S)T” will likewise get you in the holiday mood. Just feel like chilling? Head to one of our numerous guinguettes. For all the home bodies: sixteen pages of cultural tips to whet your appetite! 1 JULI 2020

I 17


Bxl summer mix EAT & DRINK

The guingette La Mouette in at the canal in Anderlecht.

© SASKIA VANDERSTICHELE

1

Brussels beach Blazing sunshine, glistening water, seagulls flying back and forth… In Anderlecht, a new summer bar is creating the perfect illusion of a beach spot in the middle of the city. Ideal for a brilliant summer.

EN

— MICHEL VERLINDEN

Three or four years ago, they started popping up everywhere: summer bars or guingettes in French. The word guingette originally referred to a popular café where people eat, drink, and dance, often in the open air. Guingettes were most popular in the 19th century, especially on the banks of the river Marne. Many such establishments were immortalized on canvas by painters like Renoir or Van Dongen. Perhaps guingettes have become profoundly relevant again now, after the collective isolation we have experienced. The vitality of guingettes comes from their capacity to blend with their surroundings, disappearing into the landscape, and this new place has that down to a tee. Right beside the canal in Anderlecht, you will find La Mouette, at a perfect location in the sun, which you can enjoy in a deckchair (either single, or a double one for couples), or at a table with friends. The terrace faces full south, but it also looks out on a pedestrian street that is ideal for cyclists and skaters – the municipality has promised to install a ramp. The place was conceived and designed by the urban architects at Vraiment Vraiment, whose motto is “Think with your hands”. They offer us a glimpse of the better world that we long for. This place is run by two young women, the

same duo that manages the guingette in the park in Vorst/Forest. Together, they received the temporary concession (one or two seasons, it has not yet been decided) for part of this hangar. Other young entrepreneurs are also based here, like Urbike and the smithy Bleu Noir Brut, which built the bar, as well as the ecological designer Philvabien.

PASTEIS DE NATA In addition to its décor, which includes a fresco by Aurore Vegas and Aurélia Deschamps, the power of La Mouette undoubtedly lies in the values that the bar represents. The food menu is completely meat-free and offers, among other things, a serving of lupin beans (1.5 euro), pan bagnat with aubergine (5 euro) or toast with tartinades by Les Trempettes de Bruxelles (7.50 euro). There is likewise innovation on the ice cream menu (the Dutch organic label Nice), the pasteis de nata (Forcado), the beer (Brasserie de la Senne, Lefebvre, and a Manneken Pils on tap for 2 euro), and desserts made by the Cokoa studio in Sint-Gillis/Saint-Gilles. Children’s workshops, DJs, concerts, and artisanal markets are also on the menu… But we have to wait until they are permitted by the National Security Council.

LA MOUETTE Vaartdijk 10 digue du Canal, Anderlecht, di/ma/Tu > zo/di/Su, 14 > 23.00 18

I

1 JULI 2020


‘L’été est l’occasion de travailler la fraîcheur’ Des Bruxellois racontent les grandes vacances dans leur ville

2 Zes voor de zomer NL/ Dit jaar zijn ze met z’n zessen, de zomerbars van

Leefmilieu Brussel die je noemt bij hun voornaam (Henri, Fabiola, Maurice…). Ze staan in respectievelijk het Georges Henripark (Sint-Lambrechts-Woluwe), het Koning Boudewijnpark (Jette), het Park van

Laken, het park van de Abdij van Ter Kameren (Elsene), het Jubelpark (Etterbeek) en het Rood-Klooster (Sint-Pieters-Woluwe). Hier geniet je van Silly-biobiertjes, burgers met ambachtelijk brood (van bij Hopla Geiss) en hapjes om te delen. (MV) verschillende locaties, ma/lu/Mo > zo/di/Su 10 > 22.00 (Henri: 10 > 23.00)

chef du Humus x Hortense

3

4

5

Sous le charme

Croque Yoga

FR/ Adresse arrivée sur la scène en 2019 grâce à un trio sympathique (Lisa, Samuel et Charlie), Le Kiosque fait valoir un charme fou. La situation qui flirte avec une partie vallonnée du bois y est pour beaucoup. Il faut aussi pointer la grande terrasse en bois qui invite tant à petit-déjeuner (les viennoiseries de la Fleur du Pain) qu’à déjeuner (vitello tonnato, ribs, carpaccio de betterave…), voire à s'y arrêter le temps d’un apéritif (planches de charcuterie, courgettes marinées, rillettes, sardines millésimées…). (MV)

NL/ Achter La guinguette du

mer bars, which were opened under the auspices of Brasserie de la Senne and the chocolatier Laurent Gerbaud, have wonderful atmospheres. Especially the small establishment in the Warandepark/Parc Royal has everything your summer heart desires: a playground, and a pingpong table, delicious ice creams, special coffees, and a great little menu with burgers and toasts. Incidentally, Bernard Leboucq from Brasserie de la Senne also manages the popular Buvette Sint-Sebastiaan in Josaphat Park. (MV)

Parc de Forest zit dezelfde ploeg als die van La Mouette aan het kanaal. Ook de waarden zijn dezelfde: recyclage, kwaliteitsproducten, ambachtelijke smaken en een gemoedelijke sfeer. De kaart is een tikje minder vegetarisch dan die van La Mouette, met een prima croque monsieur (met ham van Coprosain). Naast eten en drinken kan je hier ook terecht voor yoga, concertjes of workshops. Ze gaan wel pas open op 1 augustus. (MV)

Warandepark/Parc Royal & Ter Kamerenbos/Bois de la Cambre ma/lu/Mo > zo/di/Su 10 > 20.00

Ter Kamerenbos/Bois de la Cambre, ma/lu/Mo > zo/di/Su 9 > 22.00

Park van Vorst/parc de Forest, ma/lu/Mo > zo/di/Su 15 > 23.00

Stay & play EN/ The two Woodpecker sum-

NICOLAS DECLOEDT

FR/ Passer l’été à Bruxelles n’a rien d’exceptionnel pour Nicolas Decloedt. Ce chef aime ces deux mois bénéfiques aux cyclistes en raison de la circulation ralentie. « C’est toujours à vélo que je me rends à mon restaurant à Flagey », confie-t-il. Il reste que cette année, Humus x Hortense sera également ouvert en septembre, afin de mettre du beurre dans les épinards d’une année compliquée. Côté fourneaux, le cuisinier travaillera comme toujours les produits de saison, comme les tomates et les courgettes. À ne pas rater ? L’aubergine, déjà à la carte, servie frite et marinée dans un dashi. Le tout accompagné de patates douces fumées et d’une vinaigrette aux câpres et shitakés de Bruxelles préparés en pickles. Il y a aussi ses mémorables cocktails. Il se réjouit car « l’été est l’occasion de travailler la fraîcheur avec des mélanges à base d’herbes fraîches telles que le géranium citronné, l’oxalis ou la verveine citronnée. » Question : où rencontrer ce magicien du légume quand il n’est pas dans son restaurant ? Réponse : dans ses adresses préférées. « Je suis un grand fan de Tarzan à Ixelles pour le vin naturel », explique-t-il. Mais il adore aussi les bières artisanales du Moeder Lambic, les pizzas de Pasta Madre, les repas plus gastronomiques de Barge ou un délicieux brunch chez Frank. (MV) 1 JULI 2020

I 19


Bxl summer mix THEATRE & DANCE

La danse déconfinée La danse sort de confinement à la Raffinerie avec Unlocked, un festival qui se déploie en extérieur et en intérieur, imaginé en fonction des espaces et des lieux de l’ancienne raffinerie molenbeekoise. Plutôt que des produits finis, on verra des courtes pièces créées en liberté dans un esprit de proximité et de partage. — GILLES BECHET

1

I

20 minutes n’est pas un regard en salle où on ne bouge pas. Il y a des choses qu’on ne peut pas montrer, d’autres qui sont à réinventer. »

SURPRISES, SURPRISES Louise Vanneste proposera Clearing /Clairière, un duo avec Youness Khoukhou qu’elle présente en extérieur. « Ça rencontrait un projet que j’avais depuis un an de me produire dans d’autres contextes que celui, un peu rigide, de la salle. Ça me permet d’amener plus de proximité avec le public. » Elle proposera également Une incursion, un duo avec la performeuse Gwendoline Robin. « C’est assez excitant, parce que c’est un retour au corps même, sans le filtre des éclairages et du son. C’est aussi une pièce liée au végétal, le fait de le présenter dans un espace où vivent les plantes apporte quelque chose de plus simple, de plus direct qui me

Samuel Lefeuvre et Florencia Demestri participent au programme 'Danses de couple' du festival Unlocked.

2

3

4

Rosas XS

Goed gezelschap

Fire and fury

EN/ Rosas is not accustomed to performing in front of small audiences, but that makes the avant-première of The Goldberg Variations, BWV988 at the Rosas Performance Space extra special. The world première of this production was initially programmed during the cancelled Wiener Festwochen. Anne Teresa De Keersmaeker will dance the solo herself, with the alternating accompaniment of pianists Pavel Kolesnikov and Alain Franco. (MB)

NL/ In zijn MILL in de Gosset Building in Molenbeek herneemt Needcompany twee dagen na elkaar de acht uur durende performance-installatie The House of Our Fathers / Mothers of Inventions. Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers en Jan Lauwers jammen in een constant veranderende constellatie van dozen, plexiglas, kubussen en kunstobjecten met meer dan twintig bevriende artiesten. Tot 65 toeschouwers kunnen tegelijk binnen (zonder reserveren en met vrije bijdrage). (MB)

1 > 4/7 (SOLD OUT), Rosas Performance Space, www.rosas.be

3/7, 16 > 0.00, 4/7, 14 > 22.00, MILL, www.needcompany.org

EN/ In 1981, a fire at a birthday party on New Cross Road in London killed thirteen black teenagers. The possibility that it might have been a hate crime was never seriously investigated. The New Cross Fire is one of the issues that inspired the author and multi-talent Jay Bernard, who is currently a writer in residence at Passa Porta, to write the award-winning activist indictment against racist indifference Surge: Side A. Bernard is one of the first people that you can come and listen to live after the lockdown. (MB)

© ANNE VAN AERSCHOT

20

Si la période de confinement n’a pas bridé la créativité des chorégraphes en résidence à Charleroi Danse, il manquait un élément essentiel pour faire vivre leur travail. Alors, quand les verrous ont sauté et que les artistes pouvaient à nouveau se produire devant un public, Annie Bozzini, directrice du centre chorégraphique, a donné carte blanche à ses artistes « Comme ils n’ont pas la liberté de rencontrer le public dans les salles, je leur ai demandé: que vous voulez-vous inventer ? Ça a été un soulagement pour eux. Ils étaient tellement heureux. » Résultat, quatre jours de festival inédit sous l’intitulé Unlocked avec des événements plutôt que des spectacles. Des formes courtes, extraits de spectacles passés ou à venir, des improvisations, tout a été imaginé en fonction des espaces et des lieux. « Un regard qui se déplace de 15 en

© LAETITIA BICA

FR

1 JULI 2020

14/7, 18.00, Passa Porta, www.passaporta.be


‘Moest ik een frietkot openen?’

plaît. » Dans la performance Visiting Works, Ayelen Parolin revisite des extraits de ses spectacles précédents avec sept interprètes et sa pianiste Lea Petra. Unlocked réserve encore d’autres surprises comme ces huit couples de danseurs qui avaient été confinés ensemble et qui présenteront chacun une courte pièce. Par les fenêtres ouvertes, on percevra, depuis la cour, les voix d’une chorale qui chante à l’étage. Juke-box donnera au public l’occasion de choisir dans une playlist, la chanson sur laquelle improviseront les différents danseurs et danseuses invités. Boris Charmatz présentera Levée, une pièce de 25 mouvements oscillatoires et hypnotiques, dansée par une quarantaine d’enfants. « Les enfants sont les grands oubliés de ce confinement, je voulais qu’ils soient présents. »

© FILIP CLAUS

Brusselaars over vakantie in eigen stad

theatermaker

HANNEKE PAAUWE NL/ Ook theatermaker Hanneke Paauwe

© MATTEO TOGGIA

UNLOCKED 2 > 5/7, La Raffinerie, www.charleroi-danse.be

5 Été urbain FR/ Après s’être illustrée pendant le confinement avec des battles de danse virtuels d’envergure internationale,

la plateforme d’arts urbains Timiss prend d’assaut les salles du Zinnema à Anderlecht avec un programme alternant battles de danse, workshops et talk-shows sur les fondements du hip-hop (relayés via Instagram et YouTube), sessions jam, concerts en petits comités, projections de films, ateliers de collage et autres événements qui achèveront de faire de ce Summer Takeover l’épicentre des arts urbains cet été. (SOS) > 31/8, Zinnema, Instagram: Timiss.be (réservation obligatoire)

is niet klein te krijgen door de pandemie. “Het was soms moeilijk om me te concentreren door de onzekerheid over de toekomst van het theater, en alles wat verder nog mis is in de wereld. Ik heb me even afgevraagd of ik misschien geen frietkot moest openen, maar gelukkig had ik een schrijfopdracht voor De binnenkamer van Binta, een project van Laika Laika voor actrice Aminata Demba in het najaar.” Maar ook nu, op de eerste dag dat er weer gespeeld mag worden, staat Paauwe er. “Sneeuwwitje en de 77 vergiften is op 1 juli en 19 augustus twee keer per dag te zien. En De potloodmoordenaar op 25 en 26 augustus ook. Alles op voorlopig nog geheime maar mooie buitenlocaties in Brussel, en gratis als je reserveert via De Kroon.” Daarnaast zet Paauwe zich deze zomer ook in voor een project met het OCMW van Sint-Agatha Berchem, Brede School en het straathoekwerk. “Dat is een belangrijk project met kunst en theater voor kwetsbare kinderen die de afgelopen maanden de voeling met school of hulpverlening aan het verliezen zijn.” Dat betekent wel dat er nog maar één weekje overblijft voor echte vakantie, en ook dat Hanneke Paauwe nog niet de tijd heeft gehad om zelf tickets te bestellen. “Fijn dat Het TheaterFestival doorgaat. Daar wil ik zeker een aantal dingen van gaan zien. En met Zomer in O. is er in Oostende ook een alternatief voor het uitgestelde Theater Aan Zee.” (MB)

1 JULI 2020

I 21


Bxl summer mix CINEMA

1

Samen naar de sterren kijken NL

Daar is de zomer van de openluchtcinema! Tegen een leuke film zegt niemand nee en het vakantiegevoel komt snel als je midden in de stad in goed gezelschap onder de sterren naar de sterren tuurt. “Een film is altijd een beetje reizen.” — NIELS RUËLL

GROOTSTE SCHERM Tegelijk genieten van een film, de zomer, de stad, het gezelschap en de sterren aan de hemel: openluchtcinema spreekt tot de verbeelding en vrolijkt bijgevolg al jaren de Brusselse zomers op. Dit vreemde jaar is er meer openluchtcinema dan ooit. Voor het grootste deel is dat op het conto te schrijven van een nieuw, opvallend, grootschalig evenement: Movie Drive. Vanaf vrijdag verandert de enorme parking van Thurn & Taxis in een heuse drive-inbioscoop. Zo’n echte waar je met de auto naartoe moet. Per auto betaal je 25 euro, ongeacht het aantal inzittenden. Er is plaats voor vierhonderd auto’s. Tot eind september worden er elke dag minstens twee films vertoond. Op het menu staat een waaier aan bekende filmtitels van vroeger en nu, netjes verspreid over verschillende genres. Denk aan de pretentieloze actieprent John Wick, de discomusical Grease, de horrorfilm Get out, het superschurkenspektakel Joker of de Koreaanse Oscar-winnaar Parasite. Movie Drive is een organisatie van 22

I

1 JULI 2020

het evenementenbureau Beegroupe. “Normaal organiseren we een achttal grote evenementen per jaar, zoals de Roller Bike Parade en de Brussels Fashion Days,” vertelt Vanessa Cicero. “Door de coronacrisis hebben we veel moeten uitstellen. Massa-evenementen zijn deze zomer verboden, dus hebben we nagedacht over wat we wel konden doen. Met een drive-inbioscoop geven we de Brusselaars de kans om deze zomer – in alle veiligheid, want in hun eigen auto – uit hun kot te komen en zich te goed te doen aan een culturele zuurstofbom.” De drive-inbioscoop zou de grootste van Europa zijn. “Het ledscherm is 324 vierkante meter groot. Als dat cijfer je niets zegt: dat zijn twee tennisvelden. Het monumentale draagt volgens ons bij tot een buitengewone ervaring.”

FILM IN DE BUURT Diametraal daartegenover staat Bruxelles fait son cinéma, een zomerevenement dat al twintig jaar meegaat en op de buurtpleinen in de

verschillende gemeenten een film vertoont met de expliciete bedoeling om sociale cohesie te versterken. Dit jaar staan onder meer de Jack London-adaptatie Martin Eden en het Egyptische sprookje Yomeddine op het programma. “We hebben even getwijfeld of we niet moesten uitwijken naar augustus. Maar de gemeenten drongen aan op onze normale periode in juli. Hun inwoners hebben al zo lang binnen moeten zitten en verre vakanties zitten er niet in. Dus een gratis culturele activiteit is zeer welgekomen,” zegt Joseph Coché van het organiserende Libération Films. De toegang is gratis maar niet vrij. Er wordt uitgeweken naar plekken die afgesloten kunnen worden, en reserveren is verplicht. Er wordt slechts een honderdtal mensen toegelaten in plaats van de gebruikelijke drie- tot zeshonderd en er is geen bar en mogelijk ook geen toilet. Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden. Maar de maatregelen temperen het enthousiasme niet. “We maakten de data en de locaties op onze website en

Facebook-pagina bekend en tot onze verbazing waren twee dagen later al meerdere vertoningen volzet. Ondertussen zijn we zo goed als in elke gemeente volgeboekt. Ik vrees dat we heel wat Brusselaars moeten teleurstellen.” Wie nog geen kaartje heeft, hoeft nog niet meteen te wanhopen: er waren bij het ter perse gaan nog plaatsen voor de actiethriller Le chant du loup en de tragikomedie La lutte des classes.

GRATIS EN GERIEFLIJK In Elsene is het deze zomer acht keer filmfeest. Kinograph, de organisatie achter de pop-upbioscoop Kinopen Air in de oude rijkswachtkazerne in Elsene, mag de velodroom van SeeU gebruiken. Ook hier wordt met een reservatiesysteem gewerkt. “Maar als het niet volzet is, raak je ook de avond zelf nog binnen. We hebben plaats voor 200 mensen,” zegt Thibaut Quirynen. Elke week wordt een nieuw thema aangesneden. Musicals bijten de


spits af. De vrolijk makende bijna-Oscar-winnaar La La Land opent het seizoen op 9 juli. De uitkomst van een onlinepoll bepaalt welke muziekfilm ’s anderendaags wordt vertoond: Love & Mercy, Almost Famous of Grease. Eind juli moeten twee Belgische films voor ambiance zorgen: de Vlaamse instantklassieker De helaasheid der dingen van Felix Van Groeningen en het bloedmooie, splinternieuwe Adoration van Fabrice Du Welz. Inkomgeld hoeft niet betaald. “De charme van openluchtcinema schuilt in de ontspannen sfeer, het samenzijn met vrienden, iets drinken en samen genieten van een luchtige maar goeie film. Grote reizen en muziekfestivals zijn dit jaar niet mogelijk. Wie zin heeft om even aan de sleur van de dag te ontsnappen, moet bij ons zijn. Een film is altijd een beetje reizen. En dat zonder dat je er Brussel voor moet verlaten. Ideaal voor een staycation.”

SPOTS OP BERLIJN “Deze zomer smeekt gewoon om openluchtvertoningen,” zegt Frédéric Cornet, de directeur van Cinema Galeries. “Het is de ideale

L’heure d'été is een initiatief van Cinema Galeries. Dit jaar ligt de focus op Berlijn.

manier om mensen die een fobie hebben opgelopen voor afgesloten zalen toch films voor te schotelen op een groot scherm. Buiten kan je de stoelen ook veel makkelijker plaatsen zoals je wilt: per bubbel en op afstand van elkaar.” Zoals elk jaar organiseert de bioscoop L’Heure d’été, een zomerfestival met een indoor- en outdoorgedeelte, opgehangen aan een wereldstad. Dit jaar is het een wereldstad met erg veel geschiedenis en cultuur: Berlijn. “De Duitse hoofdstad is ook op het gebied van film een ware starlet. In de openlucht vertonen we onder meer Lola rennt van Tom Tykwer, Victoria van Sebastian Schipper en Der Himmel über Berlin van Wim Wenders. Het fijne aan onze gratis openluchtvertoningen is dat we een brede waaier aan mensen bereiken, die zelden op het idee komen om een arthousefilm te bekijken.” In samenwerking met de Stad Brussel, het Gewest en het Brusselse Goethe-Institut worden openluchtvertoningen georganiseerd in het Warandepark, Laken, het Peter Benoitplein en de Ambiorixsquare. De locaties worden telkens afgesloten en ook hier moet je op voorhand plaatsen reserveren.

‘Je crève d’envie de m’y remettre’ Des Bruxellois racontent les grandes vacances dans leur ville

MOVIE DRIVE 3/7 > 30/9, Thurn & Taxis, www.moviedrive.be

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

9 > 18/7, verschillende locaties, www.bruxellesfaitsoncinema.be

KINOPEN AIR

9/7 > 21/8, SeeU, www.kinograph.brussels

HEURE D'ÉTÉ

29/7 > 22/8, Cinema Galeries + verschillende locaties, www.galeries.be

acteur FABRIZIO RONGIONE FR/ Il y a une semaine encore, Fabrizio Rongione n’avait aucune idée de ce qu’il allait faire cet été. Finalement, il combinera travail et vacances et cela lui plaît. « Pendant le confinement, je suis passé en mode survie. Tout à coup, je n’avais plus de travail. Je vivais à un tout autre rythme. Je suis devenu plus calme, moins hystérique qu’avant. Je suis devenu plus exigeant mais je crève d’envie de m’y remettre », nous explique l’acteur abonné aux films des frères Dardenne et par trois fois maître de cérémonie à la remise des Magritte. Il commencera l’été par un tournage à Rome et finira par un tournage pour L’Événement, un film français d’Audrey Diwan sur l’avortement. « Tout a été décidé en dernière minute. J’ai le sentiment qu’après avoir marché des semaines entières dans le désert, on me tend enfin une gourde d’eau. » Entre les deux rendez-vous professionnels, le Schaerbeekois ira visiter le petit village où vit son grand-père, dans les montagnes italiennes, comme chaque année. Il est ravi de la réouverture des cinémas. « Je me réjouis surtout de voir les films qui ont reçu le label du Festival de Cannes, annulé cette année. C’est une belle petite liste. Mais apparemment, la plupart des films ne sortiront qu’en automne. Ce n’est pas grave, cet été j’irai voir Pinocchio de Matteo Garrone et Tenet de Christopher Nolan. » (NR)

1 JULI 2020

I 23


Bxl summer mix CINEMA

2 Crash course in classics EN/ Even more than during other summers, the art house cinemas are focusing on classics that you should have seen on the big screen at least once in your life. This year Cinema Palace is showing The Mirror (from 1/7) by Andrei Tarkovsky and the Golden Palm-winning The Piano (from 29/7) by Jane Campion. The biggest fanfare was for the release of Crash (photo). In 1996, this compelling adaptation of a 1973 cult book by J.G. Ballard about people who become sexually aroused by car crashes was very controversial. Today, Crash is considered one of the highpoints of David Cronenberg’s career. The Canadian who elevated body horror to a cinematic artform will be interviewed live from Toronto by director Fabrice Du Welz (18/7). From 1 July, Cinema Palace is also screening the two cult films that preceded Crash: Dead Ringers and Videodrome. (NR) www.cinema-palace.be

24

I

3

4

5

Kinderspel

Romance and darkness

Allez Chantal Akerman

NL/ Hoog boven de wolken in een Latijns-Ameri-

kaans land bewaken kindsoldaten een ontvoerde dokteres. Om de verveling te bestrijden spelen ze blind voetbal of knallen ze per ongeluk hun koe af. Niet het verhaal maakt van Monos een van de films van het jaar. Met cinematografische middelen (inclusief de bezwerende soundscape van Mica Levi) creëert de Colombiaans-Ecuadoriaanse Alejandro Landes een verbijsterende, zintuiglijke trip. (NR)

EN/ In the intimate Marianne & Leonard: Words of Love, Nick Broomfield details the decades-long romance between Leonard Cohen and his Norwegian muse Marianne Ihlen. Cohen met her on Hydra, a paradisiacal Greek island that in the sixties was a hotspot for Bohemians who went to enjoy free love and copious quantities of acid. The documentary also covers the dark side of the couple who live on in beautiful songs like “So Long, Marianne” and “Bird on a Wire”. (NR)

FR/ Dans le respect des règles de sécurité, rendez-vous cet été à la Cinematek pour (re)voir des classiques comme Mary Poppins et des chefs-d'œuvre comme Mort à Venise de Luchino Visconti. Les films de Chantal Akerman, la cinéaste la plus influente que le pays ait jamais connue, sont le fer de lance de la programmation estivale. La sélection comprend le Portrait d'une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles et la symphonie urbaine News from Home. (NR)

Release: 1/7

Release: 1/7

Réouverture de la Cinematek: 1/7

1 JULI 2020


6

7

8

9

Anti-Disney

Éros et Thanatos

Girl power!

Een ander Berlijn

NL/ In Italië liep het storm

FR/ Dans un village de la côte normande, un garçon de 16 ans obsédé par la mort tombe passionnément amoureux d’un garçon de 18 ans qui a perdu son père. Été 85 est le premier film de la sélection du Festival de Cannes, annulé, à sortir en salles. François Ozon nous offre là un vrai film estival qui fait revivre les années quatre-vingt. On pourrait considérer Été 85 comme l’équivalent français de Call Me by Your Name si ce n’est que le film compile des thèmes sur lesquels Ozon travaille depuis vingt ans. (NR)

EN/ The enormous commercial success of the live action (of photorealistic) remakes of Dumbo, Aladdin, and The Lion King does nothing to discourage Disney from continuing to recycle its beloved animated films. If you only half remember the 1998 version of Mulan, the titular heroine is a young lady who secretly takes the place of her invalid father in the Chinese army whose mission is to stop an invasion of barbarians from the North. Covid-19 prevented the release of the family-friendly blockbuster for several months. (NR)

NL/ De in Duitsland belande

voor deze fantasierijke bewerking van het overbekende kinderboek over een schelmerige houten pop die tot leven komt. Regisseur Matteo Garrone (Gomorra, Dogman) trekt in zijn Pinocchio voluit de Italiaanse kaart en deinst niet terug voor de wrede of maatschappijkritische aspecten die wegvielen in de Disneyklassieker. Zijn Geppetto lijkt als twee druppels water op Roberto Benigni, zijn Pinokkio op een levende houten pop. Dat laatste is best eng. (NR) Release: 8/7

Sortie: 15/7

Release: 22/7

Afghaan Burhan Qurbani vond het tijd voor een update van Berlin Alexanderplatz, een boek van Alfred Döblin dat Rainer Werner Fassbinder in 1980 verwerkte in een veertiendelige tv-serie. Qurbani maakt er het verhaal van een Afrikaanse vluchteling van die in Berlijn strandt en opklimt in het drugsmilieu. Cinema Galeries hangt zijn zomerprogramma L’Heure d’été traditioneel op aan een wereldstad, en dit jaar is dat Berlijn. (NR) Release: 5/8 L’heure d’été: vanaf 29/7

10 Plein la vue FR/ Tenet est le film spectaculaire qui devrait vous convaincre de revenir vous glisser dans un fauteuil de cinéma. Les rôles principaux sont attribués à Robert Pattinson et John David Washington, le titre est un palindrome et la mystérieuse bande-annonce suggère un thriller d’espionnage avec des éléments de SF. On ne sait pas grand-chose de plus sur ce film à 250 millions de dollars, mais cela ne gâche pas le plaisir de l’attente. Après tout, avec Dunkerque, la trilogie Dark Knight, Interstellar et Inception, Christopher Nolan a prouvé qu’il excellait dans un cinéma ambitieux, époustouflant et immersif. Pour vous entraîner à déchiffrer son œuvre, vous pouvez voir Inception qui ressort en salles le 15/7. (NR) Sortie : 31/7

1 JULI 2020

I 25


Bxl summer mix MUSIC

As long as there are bubbles and bubbly, Recyclart Holidays will be just as cosy as last summer.

© KEVIN VAN DEN PANHUYZEN

1

Hooray, it’s a Recyclart Holiday! Live music is finally returning this summer, albeit on a smaller scale. But that doesn’t make it any less cosy. Recyclart is injecting excitement into its Holidays with improvised stages and a lot of local talent. — TOM ZONDERMAN

EN

While the major festivals are still bound by the straitjacket called corona, the little ones have become more important. That includes Recyclart, which is doing everything it can to ensure that its Holidays can go ahead. “Everything is happening very last minute,” Amber Meulenijzer from the Brussels arts centre tells us. “But we’re actually used to that.” (Laughs) For this edition, Recyclart is collaborating with the community centre Vaartkapoen, with which it shares the site. Every Wednesday in July and August, Vaartkapoen programmes films and on Saturday there are interventions. From Thursday to Saturday, Recyclart is planning live music, performances, and DJ sets. On Thursday and Friday, you can nourish your stomach as well as your eyes and ears. What makes this edition so special is that everything is taking place on and around the courtyard, which has been renamed Manchester Plage. “We have space for 200 people, who sit at little tables. All kinds of things happen around them. We are rediscovering the place. For example, there is the area that we call “La Maison Cassée”, a ramshackle building without windows that works perfectly as a stage. Last month, (the Brussels jazz trio) Schroothoop did a livestream there.”

An improvised stage will also sprout out of the “Bamboo wood”, the place where bamboo grows in abundance. Performances will take place in the roof, like the Collectief Bâbord that is making a sculpture there, or the pole dancers from Art & Pole. The façades will be painted and even the windows will serve as stages.

COWBOY GARAGE POP On 2 July, Ignatz & De Stervende Honden will be the first to sink their teeth into the music programme with their scintillating psych blues. That same evening, Sea (Peoples) will waft a summery sea breeze across the city and ex-Recyclart sous-chef DJ Mustafa will man the turntables. A day later, Spookhuis will give what will probably be their final performance. This will be followed later in the month by, among other things, the psychedelic noise of Vrovl and the grimy pop by Pink Room. In August, Tuff Guac will throw his lasso around “cowboy garage pop”. Recyclart is focusing more than ever on the local. “The ground under the feet of artists is unstable, we seek to ensure they have some perspectives. We have noticed that there is a lot of energy that needs to be vented, both for them, the audience, and us. We need to use it.”

RECYCLART HOLIDAYS 1/7 > 29/8, www.recyclart.be & www.vaartkapoen.be 26

I

1 JULI 2020


‘Ik heb de podcast ontdekt’ Brusselaars over vakantie in eigen stad

2 Le Fuse prend l’air terrasse d’été bordant les bâtiments industriels de Tour Taxis. Au programme: de la house et de la techno entre les bars à cocktail et food trucks, mais également du hip-hop, du jazz et du reggae. Toutes les deux heures, 200 visiteurs seront accueillis. Des curateurs invités comme

C12 et Moodfamily livreront également quelques DJs. On doit l’apogée des festivités au duo du hip-hop anversois blackwave. On se réjouit aussi des sets de folie de Lola Jaro et AliA (photo). (TP)

4

5

Balkonmuziek

Cache-cache

Vauxhall and you

NL/ GC De Markten viert de

FR/ ‘World music in unexpected Brussels’ est le sous-titre de l’outsider des festivals d’été bruxellois. Pour sa cinquième édition, le festival Hide & Seek aura lieu dans des endroits inattendus. Soit un cimetière de Laeken, un immeuble historique à Anderlecht et la seule émaillerie restante de Belgique, à Forest. Avec, entre autres, l’auteur-compositeur Ange Nawasadio et le guitariste flamenco et oudiste Karim Baggili, pour une exploration musicale des quatre coins du globe. (TP)

EN/ It is starting to look like

23 > 29/8, www.muziekpublique.be

9/7 > 20/8, Facebook: fiftysession

1, 8 & 15/7, 20.30, De Markten, www.demarkten.be

LE MOTEL

< 9/7, Tour & Taxis, www.fuse.be/pleinair (réservation obligatoire)

3 herneming van culturele activiteiten met drie balkonconcerten vol muzikale kruisbestuivingen. De fusion van het Magic-Music Trio opent de reeks op 1 juli. Een week later is het de beurt aan 3’ain, waarin accordeonist Piet Maris, trompettist Yamen Martini en contrabassist Otto Kint versmelt jazz met oriëntaalse klanken. Het kamerensemble Traffik Klassik sluit de rij met muziek van Mozart en zijn tijdgenoten. (TP)

beatmaker

summer at the Park of Brussels too. Every Thursday, Friday, and Saturday between 3 July and 23 August, the city will organize events around the stunning Vauxhall. The Thursdays will be dominated by Summer Sessions, concerts for a limited audience. Organizer Five Oh lets festivals like Dour, Paradise City, and Horst pick the artists. First up is Couleur Café, which is delegating Brussels R&B prodigy Meyy (photo) and Antwerp rapper Rare Akuma. (TZ)

© BABETH ALBERT

FR/ Le Fuse crée la surprise avec Plein Air, une

NL/ Niemand die de uithoeken van de wereld zo mooi bij elkaar bindt in zijn subtiele beats als Le Motel, het alias van Vorstenaar Fabien Leclercq. “Normaal zat ik nu in Peru,” vertelt hij. De globetrottende beatmaker zou er reizen, maar vooral ook verse klanken tappen in het Amazonewoud. “Dat is jammer, maar ik heb me snel aangepast. Ik ga nu op exploratie in België. (Lacht) Ik heb nood aan groen, gelukkig zijn hier nog genoeg plekjes om te ontdekken. Maar ik blijf ook graag in Brussel. Het doet je wel nadenken over hoe vanzelfsprekend we het vinden om te vliegen. We moeten lokaler denken. Niet alleen in ons consumptiegedrag, ook in de muziek. Waarom is het nodig om al die buitenlandse bands naar hier te halen, als we hier zoveel talent hebben?” Leclercq heeft genoten van het vertragen van de tijd. “Ik heb dingen kunnen uittesten. Ik heb mijn eerste clip gedraaid, en samen met mijn lief maak ik nu podcasts. Onze eerste aflevering ging over daklozen in lockdown. Heel anders dan mijn soundtracks voor Binti en Rosie & Moussa, maar tegelijk ook heel filmisch. (Lacht) Er is een wereld voor me opengegaan.” Ondertussen is hij bezig met een nieuw filmproject en breidt hij de catalogus van zijn label Maloca uit, straks onder meer met twee nieuwe ep’s onder zijn eigen naam. “Je ziet, ik verveel mij hier nooit.” (TZ) 1 JULI 2020

I 27


Bxl summer mix EXPO

1

Une image à chaque coin de rue FR

28

I

L’idée est tout simplement brillante. Alors que le confinement s’accompagnait d’une désertion massive des panneaux d’affichage bruxellois, la créatrice d’affiches de spectacle Lise Bruyneel convoquait la scène de la photographie contemporaine belge pour me re sur pied EXI(S)T, une immense exposition à ciel ouvert. À savourer tout au long des vacances d’été. — SOPHIE SOUKIAS

1 JULI 2020

« La ville, complètement vide, donnait un aspect déprimant aux panneaux d’affichage faisant la promotion d’événements périmés ou qui n’auraient jamais lieu », se souvient Lise Bruyneel. Spécialisée dans la conception d’affiches de spectacles d’opéra et de théâtre, la freelance en communication visuelle à la carrière internationale se donnait pour mission au mois de mai d’insuffler un peu de vie à sa ville confinée en réanimant ses panneaux publicitaires. Habituée à travailler en étroite collaboration avec, entre autres, la scène de la photographie contemporaine belge, la Saint-Gilloise imagine un concept inédit d’exposition pour accompagner le retour des Bruxellois dans la rue. « Le déconfinement était le moment où les gens allaient se réapproprier la ville et la regarder

autrement parce que ça faisait longtemps qu’ils ne l’avaient pas vue », dit Bruyneel. « Alors que tout le monde était resté scotché devant son écran. Je voulais faire quelque chose qui ne soit pas digital. » Sollicité par Lise Bruyneel, Paul Vankaster, le directeur de l’agence d’affichage culturel Artepub, s’enthousiasme pour l’initiative et répond instantanément par « un soutien inespéré », soit la mise à disposition gratuite de 1 000 panneaux proxys (accrochage mural) et range-cyclos (format plus ambitieux à proximité de points d’attache de vélo) ainsi que la main-d’œuvre nécessaire pour assurer la logistique.

BESOIN DE S’ÉCHAPPER En résulte un parcours photographique en plein air (une carte


digitale est à disposition sur le site d’EXI(S)T) regroupant 100 œuvres de 52 photographes belges réparties sur 1 000 affiches dispersées dans tous les quartiers de la capitale. Des favoris de la discipline tels que Max Pinckers, Cédric Gerbehaye, Lara Gasparotto, Sébastien Van Malleghem, David Uzochukwu, Vincen Beeckman ou encore Marie Sordat, aux artistes « hors radar », en passant par la scène émergeante, Lise Bruyneel a orienté son choix vers « les photographes capables de transfigurer le réel » - « Je voulais donner une visibilité à ces artistes que j'admire et qui souffrent tellement de cette crise. » Quant au choix des images, il reflète avec plus ou moins d’intensité la période trouble et inédite que fut la mise sous quarantaine. « On a voulu, par exemple, prendre le contre-pied du misérabilisme ambiant lorsqu’il s’agit de représenter les personnes âgées. On retrouve aussi pas mal d’images évoquant la distanciation physique ou le besoin de s’échapper. » Encadrée par un même fond blanc (les coûts d’impression auront été couverts grâce à des dons privés), chaque image revendique son appartenance à EXI(S)T tout en s’intégrant parfaitement au décor urbain où elle a pris ses quartiers, entre les façades de bistrots, les murs graffés et l’agitation de la capitale. Ainsi la ville s’invite dans chaque photographie pour en devenir un élément à part entière. De même que les intempéries ou un soleil brûlant achèvent de faire de chaque affiche une œuvre en constante transformation.

UN DIALOGUE INCROYABLE « L’expérience est beaucoup plus imprévisible que dans une galerie ou un musée. Les affiches sont parfois dissimulées dans des rues cachées, la surprise est toujours au rendez-vous. Le dialogue avec la ville est incroyable », dit la curatrice qui se réjouit également de l’aspect démocratique d’un tel concept. « Moi qui ai l’habitude de travailler dans une niche, ici on s’adresse à tout le monde, y compris les gens qui n’ont pas l’habitude de se rendre à des expositions. »

‘I look forward to reconnecting with the city’ Brussels-based artists on their staycation

visual artist OLIVIA HERNAÏZ

Véritable musée à ciel ouvert, EXI(S)T se fait temporairement la vitrine tant attendue de la scène bouillonnante de la photographie belge et bruxelloise, trop peu visible dans la capitale dépourvue de Musée de la photographie. « La photographie contemporaine est présente dans les institutions bruxelloises mais ça n’est pas du tout à l’échelle de ce qui se passe », déplore Lise Bruyneel. « L’aspect muséal et institutionnel n’est pas aussi vivant que la scène. » L’exposition EXI(S)T continuera de faire vibrer la capitale jusqu’à ce que la vie culturelle bruxelloise reprenne ses droits et que les institutions artistiques relancent leurs campagnes d’affichage. « C’est une métamorphose qui se fera progressivement à partir de la mi-août. » Pas de temps à perdre, donc.

EXI(S)T > clôture progressive de l’exposition estimée à partir de la mi-août., www.exi-s-t.be

Ever since she went out into the streets of Brussels to paint small oval paintings on buildings slated for demolition, Olivia Hernaïz learned to embrace the power of dialogue. So, after five years abroad, she is ready to reconnect with the city where she began her art studies in 2009 at La Cambre and won the first prize at Art Contest in 2017. “Lately, I have been connecting with what was happening with my body – my daughter will be born in September! – but now I am looking forward to rediscovering the city.” “We won’t go on our annual hike to Santiago de Compostela, so my holiday feeling will come from the luxury of seeing culture again. I have this thing for random museums, like the Wiertz Museum or the Musée de la Vie Wallonne. (Laughs) I know...” Olivia Hernaïz is also planning trips to Ghent, where she studies at the HISK, and Ostend, where she is organizing a parade for her 2021 solo show at Mu.ZEE. In September, her contribution to the solidarity platform Art Cares Covid will be part of a group show at the Royal Museums of Fine Arts. “And this month, Art & My Career can finally start production.” During live sessions of that boardgame, people will be able to enter into the body of a female artist. “Such encounters nourish me. I don’t need a wall to hang my paintings on, I have my studio in my notebook. I’m more of a mediator, embracing all voices and paying tribute to them.” (KS) 1 JULI 2020

I 29


Bxl summer mix EXPO

2

3

4

Poesje mauw

Less is more

De kaart en het gebied

NL/ Husseldekluts een diploma schilderkunst, een

EN/ Fondation CAB is using the corona pause button to recalibrate the world as we know it. In “Figures on a Ground”, the temple of minimal art is resolutely consigning the traditional distinctions between emotion versus rationality and hysteria versus calm to the past by confronting them with work by female pioneers and contemporary artists like Tauba Auerbach, Agnes Martin, Charlotte Posenenske, and Meg Webster. (KS)

NL/ Vandaag heersen Google Maps, Waze en co.

liefde voor fanzines en het dierenrijk, en een verleden bij Marvel Comics en Walt Disney bij elkaar, en je krijgt een Spaanse meester: Juanjo Guarnido, de man die samen met scenarist Juan Díaz Canales een mythische stripheld maakte van zwarte kater John Blacksad. De stoere detective met trenchcoat, een liefde voor jazz en negen levens verwelkomt fans in het Stripmuseum. (KS) > 8/11, Stripmuseum, www.stripmuseum.be

> 12/12, Fondation CAB, www.fondationcab.com

> 4/10, Villa Empain, www.villaempain.com

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

over de globe, en kan je met één klik bij de buren binnengluren. Maar wereldkaarten waren ooit verzamelplekken van een ander soort kennis, een manier om de wereld te vatten én te sturen. In die twilightzone tussen werkelijkheid en illusie zijn kunstenaars als Sol LeWitt, Wim Delvoye, Ólafur Elíasson, Mona Hatoum en Chéri Samba op hun best, zo blijkt uit Mappa mundi. (KS)

GEWEST

5 Les dessous du décor FR/ À travers plus de 80 dessins et projets, Secrets d’atelier, la nouvelle exposition du Musée Horta, dévoile tout le processus de création de l’ornement Art nouveau pour les tissus et papiers peints depuis le premier croquis jusqu’au produit final. L’occasion de découvrir la patte des créateurs majeurs tels que William Morris, Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Charles R. Mackintosh. Ouvert pour la première fois au public après restauration, l’atelier des dessinateurs dévoilera sa collection de quincailleries et moulages. (GB) 2/7 > 27/9, Musée Horta, www.hortamuseum.be

30

I

1 JULI 2020

MUSEUM SOIREE gaat door zoals gepland

Zaterdag 19 september Museum voor Natuurwetenschappen Gratis bezoek met bijzondere gidsen

Reserveer je plaats via www.willemsfondsbrussel.be


Bxl summer mix KIDS

1

© IVAN PUT

Jonge waaghalzen in actie bij Byrrrh and Skate in Anderlecht.

Plankgas! NL

Het lijkt wel of iedereen tijdens de lockdown een plank gekocht hee en die nu zo snel mogelijk wil gaan ui esten. Daarom geven Brusselse skate- en longboardfans deze zomer volop initiaties, workshops en stages voor Brusselse ke en. — TOM PEETERS

LRBX lrbx.be BYRRRH AND SKATE Klein Eiland 1A, Anderlecht @byrrrhandskate HANGAR DU KANAAL Vaartdijk 10, Anderlecht @hangardukanaal

“Veel ouders die voor hun kinderen een board hebben gekocht en niet goed weten wat ze moeten antwoorden op de vragen die ze krijgen, kunnen met hun kroost bij ons terecht,” zegt de jonge twintiger Kosmo Devos, die deel uitmaakt van LRBX, een tiental jaar geleden het eerste collectief van longboarders in België. Sinds vorig jaar is het ook een vzw, die Devos runt met Lancelot Petrus en Gaspard Berger, twee andere Brusselse longboarders, om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. “Jongeren weten soms ook niet goed welke plank ze nodig hebben.” Longboarden doe je alvast met een grotere plank en dikkere wielen dan skateboarden. Dat maakt de plank stabieler en sneller. Het spectaculairst is de downhill. Zeker in de bochten kan het er spannend aan toe gaan. “Maar die zijn eerder bedoeld voor meer ervaren boarders,” legt Devos uit. “Beginnelingen zijn bijvoorbeeld welkom op onze 'cruise sessions' en kinderen vanaf zes jaar, die

sowieso meer geïnteresseerd zijn in tricks, kunnen een initiatieles volgen. We laten hen daarbij op het einde trouwens altijd even proeven van het snelheidsgevoel en de bijbehorende adrenaline.” Met succes, want ook de interesse in hun laagdrempelige maandagse ‘dancing sessions’ aan de esplanade boven het Luxemburgstation neemt toe. “Op vraag van de gemeente Sint-Gillis bieden we in het kader van Oxygène elke vrijdagnamiddag ook beginnerslessen aan op het Moricharplein, waar we planken, helmen en beschermingsmateriaal voorzien.”

JONG EN OUDER Dat de overheid de jonge skaters ernstiger neemt, kan Youssef Abaoud van Byrrrh and Skate bevestigen. De jeugddienst van Anderlecht vroeg hem om deze zomer een skatepark te bouwen aan Hangar du Kanaal. “Byrrrh and Skate zal er elke zondagnamiddag gratis lessen geven aan de kinderen van de wijk.” Ook in zijn eigen park kan iedereen vanaf zes jaar in het weekend terecht voor lessen, en op maandag zijn er ‘girls only’-initiaties ‘agressive rollerskating’. “Skaten is de voorbije jaren almaar populairder geworden, bij iedereen: jong en ouder, jongens en meisjes. Onze stages waren dit keer sneller dan ooit volzet. Veel mensen blijven deze vakantie ook gewoon thuis, denk ik, zodat kinderen op zoek gaan naar stoere activiteiten in de eigen wijk.” 1 JULI 2020

I 31


Bxl summer mix KIDS

2 Pop-upverrassingen NL/ Plots oog in oog

staan met een roze gorilla, een eenhoorn of een boommens? Je kan het zo gek niet verbeelden of het is mogelijk op Park Poétik. De organisatie achter SuperVliegSuperMouche herdenkt haar werking radicaal: dit jaar is de actie te vinden op het volledige grondgebied van Vorst en Sint-Gillis, en worden mensen opgezocht waar ze zijn, via in-situ-ingrepen en pop-upinterventies. Tegelijk krijgen artistieke collectieven de kans om langere tijd een duurzame relatie op te

5 BRUZZketten worden speurneuzen bouwen met buurtbewoners. Speelstraten worden extra geanimeerd, wandelingen gelanceerd. Een ludieke trapauto wil geen

partymobiel zijn, maar een uitnodiging voor urban performers, slammers, muzikanten en dj’s. Kortom, het wordt één groot

experiment, waarover je vooral online op de hoogte wordt gehouden. (TP) Facebook: parkpoétik

3

4

Kleur de stad

Klimmen en glijden

NL/ Deze zomer leert kunstenaar Tjerk tijdens

NL/ Tijdens de zonnigste uren van de dag loont

graffitiworkshops de streetartists van morgen het verschil tussen stoepkrijtgraffiti, cellograffiti en plakfolie-art. We kunnen alvast verklappen dat de cello hier niet staat voor het strijkinstrument, maar voor het cellofaan dat je tussen twee bomen hangt om het vervolgens kunstig te bekladden. Tijdens een streetartwandeling ontdek je waar (en waarom) graffiti, tags, flops, stickers, sjablonen en stencils opduiken. (TP)

het steeds de moeite om de schaduw op te zoeken van de beuken in het Laarbeekbos in Jette. Deze groene oase in het noorden van de stad is wat minder bekend dan het zuidelijk gelegen Zoniënwoud, maar al jaren een geheimtip bij families met kinderen, die gek zijn op de originele speeltuigen in de speelzones. Vooral avontuurlijke types en alpinisten in spe vinden er hun gading op de klimrots, de hoge glijbaan en de loopbruggen en kabelbanen. (TP)

WORKSHOPS (8-14 j.): 4/7, 11/7, 22/8, 29/8, 13 > 17.00, Viaductpark Elsene STREETARTTOUR (alle leeftijden): 19/7, 14 >17.00, Fernand Cocqplein 1, Elsene, www.gcelzenhof.be

Laarbeeklaan 145, Jette

Toen de verveling tijdens de lockdown toesloeg, kon iedereen op BRUZZKet.be terecht voor handige thuisblijftips. Nu het volop aan het zomeren is en ‘het nieuwe normaal’ zich ook buiten voorzichtig op gang trekt, wil de favoriete webstek van Brusselse ketten van 9 tot 13 jaar (en stiekem ook die van hun ouders en grootouders) hen vooral niet langer binnenhouden. Een zomer lang krijgen ze op de site elke dag een staycationtip. Dat kan een toffe activiteit zijn of een ludieke doetip. Zoals hoe je je zelf gevouwen papieren vliegtuigje het verst door de Brusselse parken laat zweven, of met welke skateboardtrick je je vriendjes paf doet staan. Terwijl we hier op de redactie blijven speuren naar de lekkerste ijsjes en de coolste openluchtzwembaden, speeltuinen en skateparken, nodigen we stoere ketten uit om in de voetsporen te treden van speurhond Pinda, die je misschien kent van de website. Voor de zes opdrachtenparcoursen die we uitgestippeld hebben in evenveel Brusselse wijken, is pienter snuffelwerk een must. Elke onderweg correct uitgevoerde opdracht levert immers een letter op. Zijn alle letters verzameld, dan kan je de BRUZZKet-code kraken en een unieke staycation-gadget winnen. (TP) www.bruzzket.be

32

I

1 JULI 2020


Portrait

HOLIDAYS AT HOME

GREETINGS FROM

BRUSSELS

Misha Downey is a dancer and performer who has performed with Rosas, with his own company Amgod, with the rock group Zita Swoon, and with the Needcompany. In addition, he is also studying patisserie baking, and he is a stay-at-home-dad for his children. — MICHAËL BELLON, FOTO IVAN PUT

Downey lives in “a very strange, rough, and forgotten but interesting little corner of 1000 Brussels”. The area north of the North Station, between Laken and Schaarbeek, near the canal. It is his starting point for lots of trips both inside and outside the Region, usually by bike. “If we go on holiday, it is often to visit family. I was born in Leicester, but my parents moved to the coast of Wales in Pembrokeshire where they have some of the best beaches in Europe. Absolutely beautiful. But on holiday I don’t get the chance to take my bicycle with me. That is one of the reasons that staying in Brussels over the summer is great. Because I always have my bicycle. Any city is great by bike, but Brussels is quite small so you can go up and down the canal and within

minutes you are in the countryside where the canal becomes a beautiful place that you might want to stick your feet into.” Closer to home is Tour & Taxis. “We have been going on after dinner night walks there. Eventually you get to Parckfarm, but along the way the kids will do all sorts of activities and find things to make a sort of gym out of the area. Brasserie de la Senne has also just moved there from Molenbeek and has a fantastic bar there.” Downey was brought up in a place without a garden, so he was always in parks as a child and still loves them. “For me there is no excuse not to enjoy the parks of Brussels. Pick any area, look for the local park, and check out what there is to discover around it. Like

ice cream vendors or other places where everyone goes. In the centre, the Warandepark/Parc Royal is always buzzing in the summer, and they now have better bars there then they used to have. Bozar and Cinematek are nearby to cool down if you want to. We also go to the Josaphat Park quite often because there is a nice café called La Buvette, and because we have a friend who competes in the ‘vertical stake’ – the traditional bow and arrow shooting. Ever so nice and very Belgian.” What Downey misses are opportunities for wild swimming. “I like swimming in rivers and seas, but there is nothing like that here obviously. I take the kids to the

‘We have been going on night walks at Tour & Taxis’ MISHA DOWNEY Dancer-performer

Pierebad in Strombeek-Bever, a nice swimming pool with a skateboard place outside. In the same area there is also the cultural centre CC Strombeek, where they always have interesting exhibitions.” And holidays are also about food of course. “Brussels boasts all the different foods from around the world. The ‘Wolf’ food hall that has opened is pretty well done. I was waiting for something like that in Brussels. And my daughter asked me to mention The Avocado Show near the Bourse, where they apparently have very good Peruvian avocados! The idea of doing a barbecue in the summer is also nice, and they have fantastic meat in Dierendonck.” Need some music to enrich the atmosphere? “I always put on internet radio to hear my BBC and stuff, but if we have a Thai dinner, for example, I just hop over to a Thai radio station. And just yesterday the neighbours were playing Latin music out of their house, and it was lovely to hang out on my terrace. I really felt like I was already on holiday.” 1 JULI 2020

B R U Z Z | H O L I D AY S AT H O M E

Misha Downey with his children at Tour & Taxis. “I often take the kids for a swim at Pierebad in StrombeekBever.”

I 33


Samenleving

BRUSSELSE JEUGD SPENDEERT VAKANTIE MEER DAN OOIT IN EIGEN STAD

‘Deze jongeren kunnen niet meer thuisblijven’ De coronacrisis zal het aantal jongeren dat noodgedwongen de vakantie in Brussel moet doorbrengen, doen stijgen. Ervaren Brusselse jeugd- en sociale organisaties bereiden zich voor op extra veel inschrijvingen. “Na die coronaperiode kijken ze er nog meer naar uit om deel te nemen aan onze activiteiten.” — ELLEN DEBACKERE

V

BRUZZ | SAMENLEVING

akantie in eigen stad is voor een aantal Brusselaars misschien een nieuw concept, maar voor veel andere stadsbewoners verandert er niet zo veel. Zo bokst vzw Foyer al jaren een zomerprogramma voor de Brusselse jongeren in elkaar. “Dit jaar zullen we echter voor het eerst onze sluitingsmaand tot twee weken beperken,” vertelt Ayoub Ben Abdeslam, bij Foyer verantwoordelijk voor de jongerenwerking. “Er zijn dit jaar als gevolg van de coronacrisis immers veel meer jongeren thuis.” Tijdens de zomermaanden biedt Foyer elke dinsdagnamiddag sporten spelactiviteiten aan het

“Wij plannen tijdens ons kamp een-opeen-gesprekken met onze jongeren zodat ze hun hoofd kunnen leegmaken” ILYAS MOUANI Voorzitter vzw Nakama

34

I

1 JULI 2020

Sint-Jan-Baptistvoorplein in Sint-Jans-Molenbeek aan, bezoekt de vereniging elke donderdag met haar jongeren een andere stad en doet ze elke woensdag een uitstap, zoals naar het zwembad. Daarbovenop organiseert de vereniging ook twee kampen. “We hebben dit jaar al veel meer inschrijvingen dan vorig jaar,”

aldus Ben Abdeslam. “Deels heeft dat te maken met ons aanbod. Omdat we de voorbije maanden niet veel hebben kunnen doen, hebben we nog een groter budget over voor in de zomer. Maar deels heeft dat ook te maken met het feit dat zoveel kinderen thuis zitten.” De jongeren die zich inschrijven voor de zomeractiviteiten van Foyer

zijn doorgaans kinderen die tijdens het jaar ook al naar de vereniging komen. “Maar dit jaar merken we dat er ook heel wat nieuwe deelnemers zijn,” voegt Ben Abdeslam toe. “Ik schat dat tien tot twintig procent van de ingeschrevenen nieuwe jongeren zijn. Toen ik vroeger zelf deelnam, keek ik reikhalzend uit naar de zomeractiviteiten. Door die coronaperiode kijken de jongeren er nog meer naar uit.”

ÉCHT OP VAKANTIE Ook de jongeren die zich bij de vzw Nakama in Sint-Jans-Molenbeek voor het zomerprogramma aanmeldden, staan te springen, vertelt voorzitter Ilyas Mouani. Het collectief van jonge Brusselaars zet de zomer in aan de hand van enkele fun days waarmee het jongeren uit huis wil trekken, en hen het gevoel wil geven dat de zomer van start is gegaan. Later staat nog een kamp op het programma. “Wij bestaan nog maar drie jaar, en elk jaar zien we een lichte stijging in het aantal inschrijvingen voor de zomeractiviteiten,” vertelt Mouani. “Maar deze zomer is de groei als


Renovatie Leopold II-tunnel

gevolg van de coronaperiode nog veel sterker. Zo sterk zelfs, dat we een grotere kampgrond hebben gezocht.” Volgens Mouani bestaat de groep niet louter uit bekende gezichten. “Ik schat dat toch 25 procent van de groep nieuwe leden zullen zijn. Voor de jongeren is het echt heel belangrijk dat ze bij ons kunnen aansluiten. Ze kunnen niet langer

thuisblijven, anders ontstaan er grotere problemen. Wij plannen tijdens ons kamp zelfs een-op-eengesprekken met onze jongeren zodat ze hun hoofd kunnen leegmaken. Maar voor de rest proberen we ons kamp zo normaal als mogelijk te organiseren. We willen iedereen het gevoel geven dat ze écht op vakantie zijn.”

Speelpleinen VGC nagenoeg volgeboekt Behalve het aanbod van heel wat jeugd- en sociale organisaties, kunnen kinderen en jongeren tussen drie en vijftien jaar ook terecht op de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). “Kinderen hebben nood aan sociale contacten. Ze spelen in het Nederlands en krijgen op die manier extra taalstimule-

ringskansen. Kansen die ze de voorbije maanden soms wat gemist hebben,” zegt Piet Vervaecke van het Onderwijscentrum Brussel daarover. “In het aantal inschrijvingen merken we geen verschil,” oordeelt Vervaecke. “Ouders en kinderen blijven even enthousiast en velen kiezen voor het speelpleinaanbod. We merken ook dat

ouders heel blij zijn met dit aanbod, omdat ze echt op zoek waren naar een goede opvang en leuke vakantie voor hun kinderen.” Wie nog wil inschrijven, moet zich haasten. Op dit moment zitten de speelpleinen al aan 96 procent van de beschikbare capaciteit. “En voor de jongste kinderen zijn de plaatsen zo goed als ingenomen.”

CHECK DE ALTERNATIEVEN ALS U BRUSSEL IN WIL, WANT DE TUNNEL BLIJFT TOT EIND AUGUSTUS GESLOTEN. Ook deze zomer wordt verder gewerkt aan een veiligere tunnel. Daarom blijft hij tot 30 augustus dag en nacht afgesloten. Wilt u naar Brussel, doe dan zoals ik en kies

Vzw Foyer organiseert al jaren zomerkampen, maar dit jaar zijn er veel meer inschrijvingen.

voor de fiets of de step. Auto toch nodig? Kies dan zeker een alternatieve route. Hieronder mijn tips om files te vermijden.

© FOYER

• Stippel je route uit via https://bike.brussels • Plan je reis bij voorkeur buiten de piekuren • Mondmasker verplicht! • Vanuit het noorden: via de A12 • Vanuit het zuiden: via de Industrielaan

WIJ HELPEN U Algemene vragen:

Specifieke vragen:

0800 94 001

0497 58 22 57

(ombudsman)

Op de hoogte blijven: mobiliteit@gob.brussels

www.leopold2tunnel.be 1 APRIL 2020

I 35


Openluchtzwembaden DRIJVEN ONDER DE ZOMERZON

Zwemmen in de openlucht, niet al te ver

DE NEKKER IN MECHELEN

Vlot bereikbare klassieker Een zwemzone van 4.500 vierkante meter met een zandstrand, een waterspeeltuin voor kinderen, grote speelterreinen, vlot bereikbaar én met een democratische prijs: dat is het Mechelse provinciale domein De Nekker, en dat alles verklaart meteen zijn populariteit. Omdat het domein onder coronaregels maar maximaal 500 mensen mag ontvangen, moet u deze zomer vooraf online reserveren. Van het station Nekkerspoel is het maar een dik kwartier wandelen langs de Dijle, en die tijd kunt u nog eens halveren als u uw (plooi)fiets meeneemt, of aan de stations Mechelen

BRUZZ | OPENLUCHTZWEMBADEN

Op hete dagen snakt elke Brusselaar weleens naar een verkoelende plons in de openlucht. In de stad zijn er echter nog altijd geen openluchtzwemgelegenheden en in de Vlaams-Brabantse provinciale domeinen in Diest of Huizingen kan de prijs oplopen tot 16 euro per persoon. Dit zijn vier tips voor goedkopere verkoeling, op minder dan een uur reizen. — SARA DE SLOOVER

Nog meer openluchtzwembaden zijn online te vinden: www.bruzz.be/zwembaden

NAUSICAA IN WATERLOO

of Nekkerspoel voor 1,15 euro een Blue-bike ontleent. Brusselse sportievelingen kunnen de trip trouwens ook helemaal per fiets afleggen, in zo’n 25 kilometer via fietssnelweg F1. Valt het weer op de dag van uw reservatie minder goed mee dan verwacht? Dan kunt u ook terecht in het binnenbad, dat begin juli heropent. In dat zwembad moet u wel aansluitende kledij dragen, zwemshorts zijn verboden. Openingsuren: De zwemvijvers zijn van 10 tot 20 uur open in juli en augustus. Het domein is toegankelijk tot 22 uur.

© PHOTONEWS

De cabrio van de Brabantse zwembaden Zwembad Nausicaa in Waterloo is in de eerste plaats een binnenzwembad, benadrukt directeur Fabrice Remy. Pas bij temperaturen vanaf 25 graden en zonder al te veel wind gaat het dak eraf. Dit is de enige cabrio onder de Brabantse zwembaden, maar dan wel eentje waar u te allen tijde een badmuts moet dragen. Twee banen zijn voorbehouden om lengtes te zwemmen, verder kunt u lekker dobberen en er is ook een glijbaan om af te sjezen. Naast het water is er een aangename ligweide. Omdat Nausicaa als een binnenzwembad te boek staat, kan het pas ergens begin juli open, laat de directeur weten. Maar wanneer is nog niet duidelijk, en ook niet hoe de reserveringen zullen

verlopen. Bij voorspeld warm weer best op voorhand informeren dus. De trein vanuit Brussel-Centraal naar Waterloo neemt minder dan een half uur in beslag, en houdt bovendien halt in Vorst-Oost, UkkelStalle en Ukkel-Kalevoet. Ook vanuit de stations tussen Schuman en Diesdelle is er een rechtstreekse verbinding. Wie zijn fiets meeneemt, kan de waterpret combineren

met een bezoek aan het historische slagveld waarover de Leeuw van Waterloo troont, zes kilometer verderop. Brusselse wielertoeristen fietsen naar Nausicaa vanaf het Ter Kamerenbos via het Zoniënwoud, twintig kilometer lang bijna uitsluitend in het groen. Openingsuren: Van 10 tot 19 uur. Let op: Precieze openingsdag

Bij mooi weer schuift het dak van zwembad Nausicaa in Waterloo open.

nog onduidelijk. Het dak gaat er pas af als het kwik boven de 25 graden uitkomt. Mogelijk komt er een reserveringssysteem. Badmuts verplicht, geen wijde zwemshorts. Prijzen: Volwassenen: 4,1 euro, kinderen tot 12 jaar: 2,6 euro. Eten en drinken: Automaten met snacks en drankjes, eigen picknick voorlopig niet meer toegelaten. Reistijd met openbaar vervoer: 27 minuten per trein vanaf Brussel-Centraal, of een vergelijkbare tijd vanuit stations als Schuman of Etterbeek langs spoorlijn 26, en dan 3 minuten fietsen of 12 minuten wandelen. Meer info: Tel: 02-354.12.70 en waterloo-sports.be

In Hofstade moeten bezoekers bij de reservatie kiezen voor een van de vier zones op het 650 meter lange strand.

© PHOTONEWS

36

I

1 JULI 2020


ZWEMVIJVER RENIPONT-PLAGE IN LASNE

Vissen en bevers

Let op: Vooraf online reserveren is verplicht, en iedereen boven de 12 jaar moet zijn identiteitskaart tonen aan de ingang. Prijzen: Volwassenen: 4,5 euro, Kinderen 6-12 jaar en 60+’ers: 3,5 euro, kleuters van 4 en 5 jaar: 2,5 euro. Eten en drinken: Picknick mag, ook cafetaria en frituur ter plaatse. Reistijd met openbaar vervoer: 25 minuten vanuit Brussel-Centraal naar Mechelen-Nekkerspoel, dan nog 7 minuten met de (plooi) fiets/15 minuten te voet. Meer info: Tel. 015-55.70.05 en denekker.be

In de Nekker in Mechelen is er ook en waterspeeltuin voor kinderen.

Houdt u van een gokje, dan kunt u ook terecht in Lasne, bij zwemvijver Renipont Plage. Die laat dagelijks 300 mensen toe, maar werkt niet met reserveringen, meldt de ongeduldige receptionist voor hij de hoorn op de haak gooit. Best vooraf even bellen dus, vermoeden we. De vijver wordt gevoed door natuurlijke waterbronnen, de waterkwaliteit durft weleens te wensen overlaten. Omdat er veel vissen in zitten, deelt u de oevers met hengelaars. Ook bevers worden er geregeld gespot. Op het zandstrand staat een glijbaan die uitkomt in het

water, een schommel, een beachvolleybalterrein, een handvol omkleedcabines en een houten snackchalet. Voor de grotere honger is er een restaurant met terras aan de waterkant. Openingsuren: Van 11 tot 20.30 uur. De cafetaria blijft een halfuurtje langer open. Prijzen: 8 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen onder de 6 jaar. Na 15 uur kost de toegang maar 4 euro. Eten en drinken: Restaurant en snackkraam. Eigen picknick niet toegestaan. Reistijd met openbaar vervoer: 22 minuten vanuit Brussel-Centraal naar Eigenbrakel, vervolgens nog 35 minuten met TEC-bus 36. Of 20 à 25 minuten vanuit Brussel-Luxemburg/Schuman/ Etterbeek/Bosvoorde naar Rixensart, en vervolgens nog 10 minuten op bus 36 of per fiets. Meer info: Tel: 02-652 01 62 en la-plage-de-renipont.be

BAIGNADE EN PLEIN AIR À PRIX D’AMI BRUZZ a sélectionné quatre sites non loin de Bruxelles où vous pourrez vous rendre cet été pour prendre un bain à ciel ouvert à un prix raisonnable. Le Domaine provincial De Nekker, la piscine Nausicaa à Waterloo, le lac de Hofstade (Zemst) et enfin la plage de Renipont à Lasne. Les réservations sont souvent obligatoires, car le nombre de visiteurs est encore limité en raison des mesures contre le coronavirus. FR

OPEN-AIR SWIMMING AT A BARGAIN There are not (yet) any openair swimming pools in the Brussels Region, but BRUZZ selected four places in Flanders and Wallonia that you can visit this summer if you would like to swim in the open air at a reasonable price. An old classic, the Nekker in Mechelen is easy to reach, but there is also the limousine of swimming pools in Brabant: Nausicaa in Waterloo, the swimming pond in Hofstade (Zemst) with a colour-coded beach, and finally the Renipont-Plage in Lasne, where you can swim between beavers and fish. EN

ZWEMVIJVER VAN HOFSTADE (ZEMST)

Kleurenzones op het strand Aan het strand van Hofstade zwemt u midden in een natuurgebied van zo’n 172 hectare groot, waar u ook veel andere sporten kan beoefenen, zoals mountainbiken of klimmen. Vanaf 1 juli mag het domein 2.000 bezoekers per dag ontvangen, een stuk minder dan de gebruikelijke 6.000. Daarom is op voorhand online reserveren verplicht. Als u zo’n kaartje koopt, moet u kiezen voor één van de vier kleurenzones waarin het 650 meter lange strand voorlopig is onderverdeeld. In de week is er elk uur een zeer vlotte openbaarver-

voerverbinding: 30 minuten per trein vanaf Brussel-Centraal naar station Hofstade met overstap in Vilvoorde, en dan drie luttele minuutjes wandelen. In het weekend moet u een uur rekenen: trein naar Mechelen, en dan een bus. Vanuit Mechelen kunt u de vijf kilometer naar Hofstade ook afleggen met een eigen fiets of Blue-bike. Langs de oevers van kanaal en Zenne kan de liefhebber in een dik uur zelfs helemaal vanuit Brussel aan komen fietsen. De toegangsprijs deze zomer bedraagt 4,5 euro voor zowel volwassenen als

kinderen. Zo wil het bestuur controles en files aan de ingang vermijden. Mocht de toestroom te groot zijn, wordt mogelijk een systeem met een paar ‘tijdslots’ per dag ingevoerd. Openingsuren: Tot en met 16 augustus: van 10 tot 21 uur. Van 17 tot 31 augustus: 10 tot 20 uur. 1-15 september enkel bij mooi weer. Dicht op 21 juli en 15 augustus. Let op: Onlinereservatie op voorhand verplicht, net als een geldig identiteitsbewijs. Prijzen: Corona-eenheidsprijs voor volwassen en kinderen: 4,5 euro. Onder

de 2 jaar gratis. Eten en drinken: Drie verkooppunten aan strand en speelplein, en een strandrestaurant, waar u moet voor reserveren. Reistijd met openbaar vervoer: In de week: 30 minuten trein vanaf Brussel-Centraal naar station Hofstade met overstap in Vilvoorde. In het weekend: trein naar Mechelen en dan bus 280. Fietsen kan ook. Parking kost 5 euro. Meer info: Tel: 015–61 83 60 en sport.vlaanderen/ hofstade 1 JULI 2020

I 37


WORD CHAUFFEUR in je buurt

Da’s ook bij ons je rijbewijs D halen Solliciteer nu via delijn.be/jobs of bel ons op 059 34 57 30 (lokaal tarief)

#StaycationBXL Projectoproep | Bezorg Brusselaars de ideale staycation.

Heb jij een idee om deze zomer onvergetelijk te maken? Dien dan ten laatste op 15 juli jouw project in. Je kan tot 10.000 euro steun krijgen voor het organiseren van diverse jeugd-, cultuur, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Alle info op www.staycation.brussels.


Portrait

LES VACANCES DANS SA PROPRE VILLE

BONJOUR DE

Grande amoureuse de Bruxelles, la Poétesse nationale, écrivaine et comédienne Laurence Vielle raconte sa ville en été.

L’écrivaine Laurence Vielle est née à Saint-Gilles et y vit encore. Autrefois, elle roulait à vélo et en rollers sur l’avenue Lepoutre, ses enfants suivent son exemple sur le Parvis, à Marie Moskou ou sur la place de Bethléem. — MICHAËL BELLON, PHOTO: IVAN PUT

J

«

’aime les vacances à Bruxelles parce que la ville est différente en été. J’aime surtout marcher dans la ville. Depuis le confinement, Bruxelles nous a invités à faire cela, plutôt qu’à prendre les transports en commun. On peut se promener partout et ce n’est jamais trop loin. L’autre jour, je suis allée marcher jusque Molenbeek le long des canaux pour arriver jusqu’à la place communale avec le marché. On a l’impression d’être dans un autre pays. J’ai aussi marché avec une amie vers Tour & Taxis et, là aussi, il y a plein de nouveaux endroits du côté des entrepôts qui sont

réaménagés, avec le parc derrière. Une magnifique destination. » Vielle nous fait aussi remarquer les endroits en hauteur qui sont splendides. « Il y a un super toit au WIELS, au MIMA, et au-dessus du Musée des instruments de musique où j’aime boire un verre. » En ce qui concerne les Marolles, elle nous encourage à entrer dans le palais de justice. « On peut s’y promener partout. C’est fantastique. Depuis que le marché aux puces a repris, c’est aussi une bonne idée de s’y rendre avec ses enfants pour récolter des trésors entre les pavés après le marché. Mes filles et moi y avons dégoté des choses incroyables. »

Et puis, bien sûr, il y a les petits parcs… À Saint-Gilles, on a le petit parc Pelgrims qui est un peu secret. Entre Louise et Porte de Namur, il y a le petit parc du Palais d’Egmont, où des citations de Marguerite Yourcenar sont écrites par terre et où il y a la statue de Peter Pan. Il y a vraiment beaucoup de surprises à Bruxelles. Il y a aussi les guinguettes: au parc de Forest, au parc Josaphat avec sa Fontaine d’amour… Par tous les temps, c’est une ville pour flâner. Au centre-ville, les voitures ne peuvent plus rouler à plus de vingt kilomètres à l’heure,

‘Bruxelles est une ville pour flâner’ LAURENCE VIELLE, ÉCRIVAINE

donc dès qu’on dépasse la petite ceinture, on peut marcher au milieu de la rue. Ça permet de voir la ville autrement, et de visiter par exemple La Fleur en Papier Doré, ou la cour de la Maison de la Bellone que peu de gens connaissent. » Et là où les écrivains et les lecteurs sont toujours en vacances, c’est dans une librairie, au milieu des livres qui nous emmènent partout ailleurs. « Oui, découvrir Bruxelles avec les booklegs Bruxelles se conte aux éditions MaelstrÖm, mais aussi à la boutique MaelstrÖm même, à côté de l’Espace Senghor et des frites de la place Jourdan. » Et les frites ? « Même quand il fait chaud, c’est bon ! » Vielle a son propre remède poétique contre la chaleur, comme indiqué dans son poème Une lettre d’amour à Bruxelles : ‘À chaque déclaration obsolète d’un politique on fait pousser un arbre / la ville est une forêt pour fleurir tes poumons’. » 1 JULI 2020

B R U Z Z | L E S VAC A N C E S DA N S SA P R O P R E V I L L E

BRUXELLES

I 39


BRUSSELS PHILHARMONIC STÉPHANE DENÈVE

MUSIC DIRECTOR

BRUSSELS, WE’RE BACK! FALL-WINTER 2020 IN BRUSSELS BEETHOVEN 5, 12.09, FLAGEY CHAPLIN THE KID, 19.09 & 20.09, FLAGEY HAYDN DIE SIEBEN LETZTE WORTE, 25.09, BASILIEK KOEKELBERG

VU GUNTHER BROUCKE · ONTWERP LIESBET LUTIN · FOTO © LIESBET PEREMANS MET DANK AAN DE BELGISCHE TAX SHELTER & BELGA FILMS FUND

FA L L / W I N T E R

MAHLER DER ABSCHIED, 2.10, FLAGEY SCHUMANN VIOLINKONZERT E-MOLL, 17.10, FLAGEY MOZART EINE KLEINE NACHTMUSIK, 30.10, FLAGEY FELDMAN ROTHKO CHAPEL, 6.11, BOZAR MOZART KONZERT NR. 23, KV 488, 11.12, FLAGEY BRAHMS 1, 19.12, FLAGEY

INFO & TICKETS

WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE


Nick Trachet

Nyonya Reizen in eigen keuken. Ook al mogen we al meer en meer doen, in je eigen keuken ben je pas veilig en toch kun je genieten van verre zichten en exotische plekken. Nog voor het woord ‘multicultureel’ onze woordenschat binnensloop (na 1990, het komt uit Canada) begreep ik het toen ik in Kuala Lumpur kwam. Het is de moderne hoofdstad van Maleisië. Vanuit mijn hotelkamer kon ik niets zien door de rook van bosbranden, duizend kilometer verderop. Ik hoor dat het nu, dertig jaar later, nog niet veel beter is. In die smog liepen mensen van allerhande pluimage. Daar stonden ze, wachtend op het groene licht voor een zebrapad: de Maleise dame, gesluierd, sjaal strak rond het hoofd, handschoenen aan bij 35 graden Celsius en 100 procent luchtvochtigheid, naast de bijna naakte Chinees: korte broek, flipflops en een ‘marcelleke’ dat over zijn buik omhoog is geplooid. Daarnaast een sikh: lang hemd, baard en tulband; een Australische bankbediende met hoed, bermuda en lange sokken, de bos sleutels obligaat aan zijn broeksriem bengelend. Zoveel mensen, zoveel stijlen, zoveel keukens. De multiculturaliteit komt bijeen bij de Nyonya, de Peranakan of ‘Waterchinezen’ (zij woonden naar het schijnt vaak in paalwoningen op het water, omdat ze geen land bezaten). Hun voorouders kwamen uit China en door de eeuwen heen vermengden ze zich met andere groepen in de streek. Ze leven nu vooral in Penang, Singapore, en Malakka. De Nyonya ontwikkelden een eigen keuken, op de kruising van de volkeren. Rode curry’s, vis en kokosnoot … Dit recept, bijna overal te krijgen in Chinese restaurants, ademt de sfeer van de Nyonya uit: Singapore style noodles. De combinatie van Chinese keuken met curry zegt het allemaal. Het recept is

echt niet moeilijk, maar je moet in ‘schuifjes’ werken. Kook fijne rijstnoedels volgens de instructies op het pak. Spoel ze daarna met koud water, laat opzij uitdruppen. Snij een halve rode en een halve groene paprika in dunne reepjes. Doe

“Nog voor het woord ‘multicultureel’ onze woordenschat binnensloop, begreep ik het toen ik in Kuala Lumpur kwam”

hetzelfde met een halve rode ajuin. Snij ook pijpajuin en hete chili klein. Maak enkele looktenen schoon, pel een portie grote rauwe garnalen en snij een portie kippenwit in hapklare stukjes (neem toch maar beter het vlees van de billen, daar zit meer smaak in!). Kruid ze met zout en meng de kip met een lepeltje maïzena. Snij een vinger gember fijn (kan door de lookpers). Kluts in een kommetje twee eieren met wat zout en peper. Maak de wok nu heet op het vuur. Sprenkel er wat olie in en verspreid die goed over de hele oppervlakte. Giet hierin de eieren en bak daar snel – al draaiend met de pan – een dunne omelet van. Met je lepel of spatel duw je die in kleine stukjes. Hou opzij. Doe weer wat olie in de pan en bak nu de ajuin en paprika’s aan. Een snuif zout zal ze sneller zacht maken. Hou de gebakken groente ook opzij. Meer olie in de wok en dan eerst de kip, dan de garnaal aanbakken. Dat ook is een kwestie van een paar minuten. Wanneer de garnalen roos zijn, haal je alles eruit. Daar gaan we weer met een vette wok: nu de fijne gember, de pijpajuin en de geperste look erin samen met een schep klassiek currypoeder, ‘madras’ bijvoorbeeld, het moet wel een pittig poeder zijn. Er volgt een mokerslag van een parfum. Je bent al helemaal in de Straat van Malakka. Dan de gekookte noedels erbij, de groente en het vlees en goed mengen met eetstokjes. Kijk, dat is een eenpansgerecht, en na het snijden en schoonmaken ook héél snel klaar. Smakelijk.

BRUZZ | NICK TRACHET

BRUSSELAAR DIE DE STAD EN DE WERELD CULINAIR ONTDEKT

De hele reeks nalezen? BRUZZ.be/trachet

1 JULI 2020

I 41


Reportage

FLANEREN ROND DE VIJVERS VAN ELSENE EN MEER

B R U Z Z | R E P O R TA G E

Al bubbelend stadsverhalen ontdekken

Op een stadswandeling je eigen stad herontdekken, het kan deze zomer dankzij het team van cultuurhistorische gidsen van Korei Guided Tour. Wij stapten mee rond de Vijvers van Elsene, en richtten onze blik op de prachtige architectuur. — ELIEN HAENTJENS, FOTO’S IVAN PUT

E

en van de positieve dingen aan de coronacrisis is toch wel dat je het niet altijd ver moet zoeken om verwonderd en geïnspireerd te raken. Zeker in een stad als Brussel, waar achter elke gevel of onder bijna elke straatsteen een verhaal schuilt. “Met de bubbelwandeling spelen we specifiek op de huidige situatie in. We kozen voor wandelingen in de open ruimte, waar er voldoende plaats is om afstand te houden. Mensen kunnen zo’n wandeling boeken met hun vrienden of familie, op het moment dat het hen het beste uitkomt,” vertelt Catherine Dardenne, die sinds begin april de fakkel bij Korei Guided Tours heeft overgenomen van Arlette Clauwers. Dat je over Brussel nooit uitgepraat raakt, daar is gids Olaf Winkler het levende bewijs van. Als een enthousiaste spraakwaterval, in

42

I

1 JULI 2020

Nederlands met een aandoenlijk Duits accent, neemt hij ons op sleeptouw rond de Vijvers van Elsene, met zijn statige huizen en appartementsgebouwen. Een versterkingsapparaatje zorgt ervoor dat hij voldoende afstand kan houden van ons als groep. Starten doen we op het Heilig Kruisplein aan Flagey. De gids vertelt over het moeras dat hier ooit lag, en over het ontstaan van Elsene, met de vestiging van enkele herbergen, waar Brusselaars een tussenstop hielden op weg naar het Zoniënwoud. En over hoe het modernistische Flageygebouw in 1935 naar de plannen van Joseph Diongre werd gebouwd voor de radio, en onder meer de grootste radiostudio van de wereld omvatte. Ook in dit gebouw met de beroemde, 15.000 kubieke meter grote Studio 4 organiseert

“Ik woon al zeven jaar in Brussel, maar het is een verademing om al die boeiende verhalen te horen” FELICITAS ROHDEN Kunstenares (midden op de foto, in het grijs)

Korei rondleidingen, al kan dat nu nog eventjes niet. Via het standbeeld voor Charles De Coster gaat het naar de andere kant van de vijvers, waar de gemeente Elsene de rijbaan volledig heeft afgezet, zodat fietsers, voetgangers, sporters en ook wij er alle ruimte hebben. In een stevig tempo wandelen we langs de prachtige vijvers naar twee appartementsgebouwen: het ene dateert uit de jaren dertig, het andere uit de jaren vijftig. “Terwijl het ene slechts zes garages telt, was er voor het andere oorspronkelijk een tankstation voorzien. Of hoe de maatschappelijke context helemaal veranderd was in twintig jaar tijd,” vertelt Winkler.

ART NOUVEAU UIT DE CATALOGUS Iets verderop, in de Meerstraat, wijst de gids ons op een bijzondere gevel met een prachtig glasraam. Opvallend is ook dat je langs buiten perfect ziet waar de trap aan de binnenzijde zich bevindt. “Het is een ontwerp van Ernest Delune, een van de vier architectenbroers met een vader die


Een reiger aan de Vijvers van Elsene maakt het vakantiegevoel compleet.

Mondmaskers zijn tijdens de wandeling alleen verplicht als je geen eigen bubbel vormt.

bouwpromotor was. Als lid van de tweede generatie van art-nouveau-architecten maakten ze de stijl toegankelijker voor een groter publiek. Terwijl de eerste generatie met Victor Horta, Henry van de Velde en Paul Hankar zich toelegde op individuele ontwerpen, hebben de broers letterlijk een catalogus met opties ontwikkeld. Dat is goed te zien in de Dalstraat, waar Ernest verantwoordelijk is voor een groot deel van de huizen. Ze hebben dezelfde structuur, maar wijken lichtjes van elkaar af door de verschillende opties die de bouwheren hebben gekozen,” vertelt Winkler. Op de kruising met de Vilain XIIII-straat prijken op de tegenovergestelde hoeken twee appartementsgebouwen van de hand van Ernest Blerot, die ook in de Vanderschrickstraat in Sint-Gillis de meeste huizen bouwde. Op een andere hoek staat een gebouw van Ernest Nisoli. Hoewel het uit dezelfde periode dateert, is het opgetrokken in de veel klassiekere beaux-artsstijl. “We zijn nog maar in de helft, en ik heb al ontzettend veel bijgeleerd. Ik woon al

zeven jaar in Brussel, maar het is een verademing om al die boeiende verhalen te horen. Vanaf nu ga ik de stad op een totaal andere manier beleven. Dit smaakt naar meer,” vertelt kunstenares en medewandelaarster Felicitas Rohden. Tweehonderd meter verder staan we opnieuw stil bij twee huizen van Ernest Blerot. Eentje staat zelfs te huur. Het ziet er verleidelijk uit, met de magnifieke glasramen die aan de achterzijde nog intact zijn.

INSTANT VAKANTIEGEVOEL Voor we bij de Abdij van Ter Kameren aankomen, houdt de gids nog eventjes halt bij drie modernistische appartementsgebouwen, met als bekendste het ronde, roze Le Tonneau van Stanislas Jasinski. “Ontwerper Marcel-Louis Baugniet woonde hier, terwijl zijn voormalige vrouw en danseres Akarova aan de andere kant van de vijvers woonde, in een theater dat Jean-Jules Eggericx voor haar had gebouwd. Aan de ene kant kijkt Le Tonneau uit over de Koningstuin, een cadeau van Leopold II aan de

Brusselaars. Aan de andere kant zijn er de vijvers. Hoewel die er natuurlijk uitzien, legde Edouard Keilig ze aan volgens de principes van de Engelse landschapstuin. Zo zetten onder meer de wilgen en de grot met klassieke zuilen het romantische, pittoreske karakter kracht bij,” vertelt Winkler. Een reiger maakt het plaatje vandaag compleet. Met de Abdij van Ter Kameren bereiken we onze laatste stop. Aangezien de abdij al gesticht is in 1201, behoort ze tot de oudste plekken van Brussel. Pas in 1796 kwam er een einde aan. “Al wonen er hier sinds enkele jaren opnieuw enkele monniken,” vertelt Winkler. “Daarnaast kreeg Henry van de Velde in 1926 een deel van de gebouwen ter beschikking om er La Cambre op te richten, en huist de school hier nog steeds. Naast de bron van de Maalbeek, die door heel Brussel stroomt, hangt een plakkaat met zijn naam,” vertelt Winkler. Aangezien de zon van de partij is, zijn heel wat Brusselaars afgezakt naar de parkjes. Hoewel de politie een oogje in het zeil houdt, gaat het er bij een spelletje petanque gemoedelijk aan toe. “Ik woon zelf in Antwerpen, maar ik vind het zeer fijn om na mijn werk wat in Brussel te blijven hangen en de tijd te nemen om de stad te ontdekken. In anderhalf uur is er een nieuwe wereld voor me opengegaan. En aangezien je de hele tijd in de openlucht bent, is ook het risico op besmetting tot een minimum herleid,” vertelt Tine D’haeyere. Als de guinguette binnenkort weer open is, wordt dit een heerlijke plek voor een drankje. Instant vakantiegevoel gegarandeerd.

Korei Guided Tours Al sinds 1994 probeert Korei Guided Tours via rondleidingen Brussel bekender te maken bij Vlamingen. Daarbij vertrekt de gidsenvereniging telkens vanuit de cultuurhistorische context. Het schijnbaar onbewogen gezicht van de stad verbergt een enorme historische verscheidenheid, die gevoed is door architectuur, stadsgroei, literatuur en denkgewoontes. Met haar rondleidingen wil Korei Guided Tours die veelvormigheid bevattelijker maken, en zo bijdragen aan het begrip van en de waardering voor Brussel. www.korei.be

PROMENADES EN BULLES À TRAVERS BRUXELLES Un des effets positifs de la crise du coronavirus c’est qu’on s’est rendu compte qu’il ne faut pas toujours aller très loin pour trouver de l’émerveillement et de l’inspiration. Surtout dans une ville comme Bruxelles, où se cache une histoire derrière chaque façade et chaque pavé. C’est pour cette raison que Korei Guided Tours offre des promenades en bulles cet été. Vous pouvez les réserver avec un groupe d’amis ou en famille, et les thèmes sont choisis de telle sorte que vous parcourrez avant tout de grands espaces ouverts dans la ville. Olaf Winkler, le guide, vous emmène par exemple autour des Étangs d’Ixelles, où il vous parlera avec enthousiasme des différents joyaux architecturaux. Un petit mégaphone lui permet de rester à distance suffisante du groupe. Son enthousiasme est contagieux, et ses histoires fascinantes transformeront votre façon de voir la ville. La promenade se termine à l’Abbaye de la Cambre, où la guinguette refera bientôt son apparition. Sentiment de vacances immédiat assuré. FR

BUBBLE WALKS AROUND BRUSSELS One of the positive things that the corona crisis has thrown into sharp relief is that you don’t always have to go very far to be amazed and inspired. Especially in a city like Brussels, where there is a story to be found around every corner and behind every door. That is why Korei Guided Tours will be organizing bubble walks this summer. You can book them with a group of friends or family, and the themes have been selected so that the tours primarily take you to large open spaces in the city. For example, guide Olaf Winkler takes us around the ponds in Elsene, where he enthusiastically tells us about various architectural gems. A little amplifier ensures that he can maintain sufficient distance from our group. His enthusiasm is infectious, and the fascinating stories make you see the city in an entirely new way. The tour ends at the site of Ter Kameren/La Cambre Abbey, where the bar will soon reopen. Instant holiday feeling guaranteed. EN

1 JULI 2020

I 43


De zeven deugden van Brussel SENIOR WRITER JEAN-MARIE BINST NEEMT AFSCHEID MET ZEVEN COLUMNS

Hoop B R U Z Z | D E Z E V E N D E U G D E N VA N B R U S S E L

Voorzichtigheid, Naastenliefde, Zelfbeheersing, Rechtvaardigheid, Geloof, Sterkte & Hoop: of het nu de traditionele Griekse of de goddelijke deugden zijn, hun verwevenheid met Brussel is als de parels die een kroon haar glans geven. De hele reeks nalezen? www.bruzz.be/deugden

© SASKIA VANDERSTICHELE

“Het Atomium is het laatste symbool van vooruitgang en hoop geweest, zoiets moet dringend heruitgevonden”

44

I

1 JULI 2020

Het vraagt twee minuten lef om te kiezen tussen wanhoop en hoop. Ook in tijden van lijden, als verspreiding van het coronavirus en zelfs deportatie driekwart eeuw terug. De enige vraag is of de stad, de politici en de medeburgers rondom ons eenzelfde keuze maken. Want enkel hoop geeft energie en toekomst. Waarom betert het zo traag? Brusselaar Herman Teirlinck schreef het al in zijn Brusselse kronieken (De Standaard) van 1907, over mensen in de hoofdstad: “‘Ça pourrait toullemême une fois changei,’ gaan ze mommelend. ‘On tient le fou avec nous.’ ‘C’est les contribuables qui paient.’ Die mensen hebben ongelijk. Als ze niet tevreden zijn, kunnen ze opkrabben.” Want Brussel geeft altijd weer een Ommegang, een foor, een reuzenrad vol volk, om blij naar uit te kijken, stelde de schrijver. Enkele jaren later duelleerden wanhoop en hoop alweer. Je zag dan dames met een fijne voile voor de mond en neus door de stad spoken. Zo zag ik onlangs op een oh zo herkenbaar postkaartje van de Lakense uitgeverij Plaizier: ‘1918, de Spaanse griep’. Het waren harde tijden voor Brussel. Zo ook Wereldoorlog II. Al beslisten mijn ouders, pas dertigers met vijf kinderen toen, om een Joods gezin onderdak te bieden. Hoop op betere tijden moet je delen, aanmoedigen. Niet dobberen tussen hoop en vrees. En vooral in duistere tijden geen Sartre lezen, die proclameert: “We moeten zonder hoop leven.” Al wil ik bekennen dat de echt laatste keer dat Brussel vollenbak hoop uitstraalde in de wereld, van Expo 58 dateert. Het Atomium is het laatste symbool van vooruitgang en hoop geweest, zoiets moet dringend heruitgevonden. Brussel liet de atomiumstructuur ‘renoveren’, maar het was voor tijdelijkheid gebouwd. Iedere eeuw moet nieuw futurisme aanzwengelen. Maar nee, de hoop krijgt vaak de wind van voren door te zwakke volksverkozenen. Een heraanleg van het Schumanplein, vol Europese symboliek, wordt met de handrem op georganiseerd. Het Brusselse topbureau Xaveer De Geyter Architects won de aanbesteding vorig decennium en dan weer niet. Het Gewest wou plots wat anders. Het geeft elk greintje waardigheid en hoop een deuk. Net als een grondige politiehervorming voor negentien gemeenten samen. Hoopt iedereen niet dat het einde van de lokale baronieën, met ruim duizend gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters in Brussel, in zicht mag komen? Voor kerst 2019 zou SintAgatha-Berchem nog een kersvers Nederlandstalig gemeenteschooltje een afbouw- en sluitingsplan voorschotelen. Bevoegd minister Sven Gatz

(Open VLD) moest hemel en aarde verzetten om geld en een overname te ronselen voor de redding. Of hoe het kleine grut zijn hoop op een lokale toekomst een trimester lang de kop zag ingedrukt. Wat is dat toch, die angst voor verandering, voor morgen, voor blindelings vertrouwen in de toekomst? Pieter Bruegel de Oude, wiens kinderen in de Hoogstraat zijn opgevoed, tekende een prentenreeks over de zeven deugden. Een prent Spes (Hoop) vol scheepjes in de storm, mannen die een huis blussen, gevangenen en een zwangere vrouw in barre tijden. Figuren die hoop in zich dragen, terwijl ze midden in de miserie staan. Zo ook trotseert hoop de handel en wandel in het Brusselse straatbeeld. De transmigrant komt hier naar een beter leven smachten. De slechtvalken krijgen hun zoveelste broedsel in de kerktorens. De duivenmelkers in Neerpede gaan weer ringen, voor de eerste vlucht naar Barcelona. De naaktfietsers zullen de nazomer kleuren. Het dramatisch lage cijfer van spermadonoren (sinds 2005) hoopt op geloof in de toekomst. Alles rondom de stedeling – voor wie niet over hondendrollen klaagt – glinstert van mogelijkheden, vooruitzichten, potentieel, hoop. De stad zit vol bedrijven, middenstanders, instellingen, zorgcentra, vzw’s en podia die vertrouwen willen schenken en krijgen. Hun slogans liegen er niet om, ze insinueren hoop op nieuwe kansen. De zetel van Delhaize in Hoog-Molenbeek beloofde ‘Zoveel meer voor je geld’. Belgacom, nu Proximus, op de Albert II-laan deed dromen: ‘Bereik meer’. Telenet ‘Opent je wereld’. Heembekenaar Bert Anciaux, tweemaal cultuurminister bij leven, probeerde met ‘Ceci n’est pas Bruxelles’ te scoren. Brussels surrealisme doet hoopvol dromen. Kaaitheater slogant ‘Mooi weer spelen’ vanaf september. Tempels als De Munt, Flagey, Bozar strooien met muzikale hoop. En zelfs BRUZZ vindt ‘You are the city’, de sterkste promo om hoop te vereenzelvigen met de lezer, luisteraar en kijker van zijn media. Laat je laven aan die hoop, vanuit je stadsomgeving. Tot slot, nog heel privé. Toen ik in de vroege ochtend na het plotse overlijden van mijn moeder in 2005, toenmalig Brusselaar en contratenor Andreas Scholl interviewde, kon ik maar één vraag bedenken. Hoe denk je mij met muziek te raken? Het troostende antwoord duurde een eeuwigheid. Wat wil je, hoop vraagt tijd. Geeft echter zuurstof, energie, leven. Zo ook Brussel, met de goddelijkste der zeven deugden. Met Ombra mai fu, Schaduw was er nooit, van Händel, gezongen door Scholl, komt het aardig in die richting.


Big City

Het huidige Îlot Sacré was in de middeleeuwen politiek en economisch belangrijk voor Brussel, er waren heel wat handelszaken en ateliers gevestigd. De steegjes en impasses werden later bijgebouwd, vaak vormden ze een doorgang naar ateliers, zoals de slachterijen die je er kon vinden. De slachthuizen verdwenen, maar ook in de negentiende eeuw bleef de buurt belangrijk. Er vestigden zich steeds meer herbergen en tavernes. In de aanloop van Expo 58 onderging het centrum van Brussel een metamorfose. Woningen moesten plaatsmaken voor parkings en galerijen. Ook voor de wijk rond de Grote Markt stonden er verbouwingswerken op de planning. Bepaalde steegjes zouden moeten wijken, zodat

STEL ZELF JE VRAAG EN STEM OP BRUZZ.BE

in het centrum, waarvan het historisch karakter bewaard moest blijven. De eerste wijk die uitgewerkt werd, waren de straten rond de Grote Markt. Omdat de architectuur ‘heilig’ was voor de wijk kreeg dat eiland de naam ‘Îlot Sacré’ of ‘Heilig Eiland’. Behalve het behoud van de architectuur wilden de handelaars ook de folkloristische tradities van de buurt beschermen. Daarom richtten ze een vereniging op: ‘Îlot Sacré Nummer Eén’. De vereniging heeft een eigen burgemeester, vandaag Alain Tillière, en viert dit jaar haar zestigste verjaardag.

Waar komt de benaming Îlot Sacré vandaan? PHILIPPE UIT LAKEN

Al zestig jaar viert de verenging Îlot Sacré Nummer Eén feest in de wijk. Zo ook in 1973. © PHOTONEWS

de toeristen gemakkelijk de Grote Markt konden bereiken. Dat was buiten de bewoners en handelaars gerekend, die het uitzicht en de opbouw van de wijk wilden beschermen. Een drukkingsgroep hield de afbouwwerken tegen. Die actie voedde burgemeester Lucien Cooremans om na de Expo zeven eilandjes uit te tekenen

— LUANA DIFFICILE

VOLGENDE WEEK Wat is het verhaal achter het gebouw van Parking Panorama op de Lemonnierlaan?

xxx © FC

Vakantie in eigen land? Verhuisplannen? Ga mee op woontour en verken hoe wonen in Brussel is. Ontdek groene ruimtes, betaalbare buurten, het bruisende cultuurleven en kindvriendelijke plekjes in de stad. Schrijf u in voor een woontour via

www.woneninbrussel.be Elke zaterdag in augustus om 14 uur

1.08

Brussel in het groen

8.08

Van Noordwijk tot Tour & Taxis

15.08

Cohousing in Brussel

22.08

Brussel met kinderen

29.08

Wonen rond het Weststation Onze woontours zijn coronaproof.


DB623068I9

Lokaal Bestuur Machelen zoekt enthousiaste collega’s (m/v)

Arbeider rein & wegen D1-D3 - contractueel - voltijds - onbepaalde duur Functie: Als arbeider rapporteer je aan de meewerkende verantwoordelijke van het team rein & wegen. Je zal instaan voor onderhoudsen herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden. Profiel: minstens een diploma lager secundair onderwijs • 4 jaar aantoonbare ervaring in bestrating / aanleggen van terrassen, opritten • rijbewijs B Wij bieden: mooie work-life balance • maaltijdcheques 7,50 euro • hospitalisatieverzekering • fietsvergoeding • gratis abonnement openbaar vervoer woon- en werkverkeer • meerekenbaarheid relevante dienstjaren Interesse? Solliciteren kan tot uiterlijk 16 juli 2020 naar personeelsdienst@machelen.be. Meer info op www.machelen.be/vacatures

machelen.be DB620616H9

DB671126F0

Op zoek naar passende kandidaten voor je bedrijf? hallo@regiotalent.be

tel. 051 26 67 89

Bent u

gepensioneerd of bent u op zoek naar een bijverdienste als toiletdame/heer?

Van maandag tot vrijdag tussen 10u. en 18u.

DB620557H9

DB669939F0

Je vacature in deze rubriek? Wij staan voor je klaar hallo@regiotalent.be

tel. 051 26 67 89

WIJ ZOEKEN: Aankoop huizen, gronden, villa’s, oude herenhuizen, garages,... Enkel privé - Vrijblijvende schatting - Snelle verkoop

VOLTIJDS, CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, D1-D3

Diesterstraat 27b2 • Sint-Truiden 0471 03 68 62 • agstone144@yahoo.com

A&G Stone

DB666218E0

TECHNISCH MEDEWERKER DIENST GEBOUWEN/ KLUSJESMAN OF –VROUW TECHNISCH MEDEWERKER DIENST LOGISTIEK EN SIGNALISATIE VOLTIJDS, CONTRACT, ONBEPAALDE DUUR, D1-D3 WAT BIEDEN WE? > Een boeiende en afwisselende functie in een organisatie in beweging met ruime (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden; > Een aantrekkelijk loon op niveau D1-D3 o Minimum bruto € 1.929,61/maand - maximum bruto: € 2.517,20/maand o Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt voor een maximum van 10 jaar in aanmerking genomen. > Extralegale voordelen: o Maaltijdcheques; o Hospitalisatieverzekering; > Fietsvergoeding; o Socialevoordelenkaart; o Tweede pensioenpijler; o Eindejaarspremie; > Een mooie balans tussen werk en privé; o Een glijdend uurrooster; > De mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen en vormingen;

AANKOOP nertspels (bontjassen) ■ parels oude merkhorloges ■ oud goud zilveren en gouden munten ■ tin tandgoud ■ allerlei zilver porselein ■ zijden tapijt rode koralen ■ edelstenen schilderijen (16e - 17e - 18e E) merkhandtassen ■ diamanten

INTERESSE? o Meer info via sollicitatie@ternat.be o Solliciteren kan via sollicitatie@ternat.be tot en met 31 juli 2020: bezorg ons je cv, motivatiebrief en een recent uittreksel uit het strafregister.

BEL ELL 0489 94 49 72 GRATIS OFFERTE DB666219E0

DB670220F0

DB669041F0

Dan mag u ons steeds contacteren op het nummer 052 505 598.


DB670879F0


Welkom in Studio 4 van Flagey, elke zondagavond in juli en augustus, voor een exclusieve radio-uitzending met beperkt publiek! Met concerten van: 05.07

denis kozhukhin

12.07

claire dĂŠsert

19.07

andrey baranov & maria baranova

26.07

philip catherine quartet

02.08

sophie karthäuser & eugène asti

09.08

trio capricorn

16.08

annelien van wauwe & severin von eckardstein

23.08

vineta sareika & amandine savary

30.08

triofenix

live op

| op later tijdstip op

beperkt aantal tickets beschikbaar : www.flagey.be