Break Magazine : Herfst-Winter 2019

Page 1

BREAK

LIFESTYLE MAGAZINE

Op ontdekking langs de grens:

De charmante sfeer van Givet

Metamorfose in

Kortrijk

Genieten van tuinen:

Les Jardins d’Annevoie

Brugge anders bekeken Herfst-Winter 2019


Markt 24 - 9340 Lede - Tel 053 80 33 06 www.carinevanbossele.be


20

36

04

22

52 In deze editie van

BREAK

04

Kortrijk in het nieuw

Noppe Slaapcultuur

Kortrijk onderging een metamorfose. We nemen u mee in

Al meer dan 45 jaar in Noppe Slaapcultuur een pionier op gebied

een tocht die toont hoe de stad op een korte tijd er helemaal

van slaapcultuur- en comfort. Een unieke slaapwinkel met bedden,

anders uitziet.

pyama’s en lingerie die het bezoeken meer dan waard is.

20

Design in Ronse

36 38

Duquin-Miel uit Ronse, van meubilair tot totaaloplossingen, al

Begeerlijk Brugge

drie generaties lang.

BREAK magazine bezocht Brugge op een alternatieve

22

manier: een groene wandeling omheen de historische

de provincie Namen.

Net over de grens

Prachtige Belgische tuinen Op bezoek in Les Jardins d’Annevoie; tuinen met een ziel in

binnenstad.

52

Givet is een charmant grensstadje, net over de grens met Frankrijk, aan de oever van de Maas

3 BREAK


REGIO REGIONAAL

Ninove, Metamorfose stad vanvan Reuzen Kortrijk

De Metamorfose van

Kortrijk

4 BREAK


Ruim 10 jaar geleden is het dat ik in Kortrijk ben geweest. Vaak heb ik gelezen en gehoord dat deze fiere stad in het zuiden van West-Vlaanderen in enkele jaren tijd een ware metamorfose heeft ondergaan. Van een metamorfose gesproken! Eerlijk toegegeven dit is er één die kan tellen. In zoverre dat Toerisme Leiestreek niet lang heeft moeten zoeken naar een geschikte titel voor een © Kattoo Hillewaere

stadswandelroute. U hebt het geraden: Metamorfose van de stad.

5 BREAK


Metamorfose van Kortrijk

Š Martin De Baerdemaeker

Foto: Gert Swillens

REGIONAAL

Links: De Budafabriek. Rechts: De skatebowl, ontworpen door het Amerikaanse Team Pain, vormt een verrassende architectuur in het Budapark.

In het Budapark ga ik rustig zitten om deze prachtige

bij. Als de zon van de partij is, kun je er mensen van alle

omgeving grondig in me op te nemen. Het moet voor

leeftijden op het strandje met ligweide aantreffen. Een duik

architecten, ontwerpers en stadsplanners een fantastische

in het water mag evenwel niet. De Leie is een bevaarbare

uitdaging zijn om gebruik te kunnen maken van een rivier

waterloop waar het vrachtvervoer de voornaamste plaats

die dwars door de stad loopt, in dit geval de Leie. Net zoals

inneemt. Bij elke passage van een binnenschip ontstaat een

andere steden in Vlaanderen heeft Kortrijk haar gezicht

gevaarlijke onderstroom. De schipper aan het stuurwiel van

resoluut terug naar de rivier gekeerd waaraan het zoveel

het met containers geladen schip heeft geen oog voor ons.

economische welvaart heeft te danken. Ik geniet langdurig

Hij houdt zijn blik strak gericht op de doorvaart van Kortrijk

van het silhouet van de Collegebrug, een stalen fietsers-

waar menige brug moet worden onderdoor gevaren.

en voetgangersbrug die mensen naar de andere oever brengt. Sommigen vergelijken de brug, die hangt aan twee

Niet alleen de elegante Collegebrug is een spectaculaire

schuine masten van 16 meter, met een kronkelende slang.

constructie. In het park trekt een vreemdsoortige realisatie

Dat is misschien iets te giftig uitgedrukt. Ik zie er eerder de

de aandacht. Het is een ronduit indrukwekkende skatebowl,

visie in van architecten voor wie esthetiek iets betekent in

ontworpen door het Amerikaanse bedrijf Team Pain. Met een

het ontwerp van een openbaar kunstwerk. Een waterloop

betonnen oppervlakte van samen 850 m² is de constructie

trekt mensen aan. Zo kreeg Kortrijk met het Budapark er

uniek voor de Benelux. Skaters halen hier halsbrekende

een nieuwe toeristische en vooral recreatieve trekpleister

toeren uit, tenminste dat denken de toeschouwers die niet

6 BREAK


Boven: de Collegebrug over de Leie. Onder: de Leie en het Buda Eiland, gezien van op de Noordbrug. Rechts: Contrastrijk met de moderne architectuur; het Begijnhof van Kortrijk.

meer die soepelheid en durf bezitten om zich aan deze

We zijn naar de Leieboorden gestapt via de Tuin Messeyne,

vrijetijdsbesteding te wagen.

een publieke Engelse tuin met een vijver en een neogotisch paviljoentje. Een oase van stilte zoals we op onze wandeling

Hedendaagse architectuur

meerdere stilteplekken zullen betreden. Als je een levendige stad op mensenmaat wil, moet je bewoning hebben. Dat

We zijn die dag onze wandeling begonnen in het Begijn-

hebben ze in Kortrijk goed begrepen. Langs de oever van

hofpark waar het kantoor van Toerisme Kortrijk is gevestigd

de oude Leiearm vallen de stijlvolle residenties in het oog,

in

een

complex

historische

waar

gebouwen

hedendaagse probleemloos

architectuur

en

ontworpen in wat men een “sobere eenheidsarchitectuur”

harmoniëren.

De

noemt. De Leie is er niet alleen voor de beroepsvaart die

permanente tentoonstelling Kortrijk 1302 is te bezichtigen in

met vracht onderweg is. Kleinere pleziervaartuigen kunnen

de enige resterende laatgotische vleugel van de voormalige

afmeren in de passantenhaven aan het Guido Gezellepad.

Groeningeabdij. In het gerestaureerde dormitorium vertelt

Verderop aan de andere kant van het Buda-eiland, dat

het multimediale museum de Slag der Gulden Sporen. Maar

omsloten wordt door de twee Leie-armen, kunnen grotere

goed dat is meer dan 700 jaar geleden en we zijn gekomen om

boten aanmeren. Ter hoogte van de Handelskaai ligt de

de metamorfose van een stad te zien. Hoe het hedendaagse

horecaboot “Barbootel Ahoi”. We stappen de Collegebrug

Kortrijk door creativiteit en renovatie met glans de 21ste

op en kijken uit over links het Koning Albertpark, vlak voor

eeuw is binnengestapt.

7 BREAK


REGIONAAL

Metamorfose van Kortrijk

Links: De Leieboorden in het centrum van Kortrijk. Midden: Modern stadskunst aan de oevers van de Leie. De Budatoren vormt een herkenningspunt in de Kortrijkse skyline.

© Kattoo Hillewaere

Onder: Wandelen, scaten, fietsen langs de Leie.

ons het Budapark en in de achtergrond de Groeningebrug en het Kanaal Bossuit-Kortrijk dat uitmondt in de Leie. Deze gehele site van water en land geeft lucht en ademruimte aan de stad. Eenmaal de Collegebrug afgedaald, komt de wandelaar op de prachtig her aangelegde Leieboord van de Diksmuidekaai. Een deel van de rivieroever is verlaagd zodat er nauwer contact is met het water, voetgangers en fietsers hebben elk een breed pad dat is afgezoomd met nog jonge bomen, brede zitbanken nodigen uit. Ouderen houden er een praatje, leerlingen van Gulden Sporencollege eten hun middagbroodje en kletsen over dingen waarover jongeren plegen te kletsen. Op het bord van de school lees ik: “Geef je talent de sporen”. Wel, talent is er in elk geval gul aangewend om van Kortrijk te maken van wat de stad nu is. Ik lees dat “in samenwerking met de Barcelonese architect Jordi Farrando is gekozen voor een fiets- en wandelzone met ruime dimensies, subtiel van elkaar gescheiden door straatmeubilair. De zeven nieuwe bruggen over de uitgediepte en verbrede Leie moeten het eigen en individuele karakter van de stad accentueren. Elke brug is uniek en kan worden gebruikt als oriëntatiepunt.”

Skyline We stappen onder de al even elegante Budabrug door die toegang geeft tot het gelijknamige eiland. De bruggen bepalen nadrukkelijk de skyline. Alle hangen ze zeven meter boven de waterspiegel zodat scheepvaart tot 1.350 ton mogelijk is, een vervoersnorm die in de moderne © Kattoo Hillewaere

8 BREAK


emPoRIo aRmanI / FRadI / FYnCH-HaTTon / BoSS oRanGe aLBeRTo / BRaX / GanT / GIoRdano / HUGo / HUGo BoSS maSon’S / SUn 68 / ZILTon / mILeSTone / STenSTRomS SCaBaL / R2 / BLUe IndUSTRY / SeVen GenTILUomo / RoY RoBSon / dIGeL SCHOENEN: HUGo BoSS / meLIK / emPoRIo aRmanI

mannenmode RAMMELSTRAAT 22, 24 • LEDE TEL. 053 80 07 96 • INFO@AREZZO.BE oPen: dI - VR 9U30 - 12U & 14U - 18U Za 9U30 - 18U dooRLoPend ZO 10U - 12U • MAANDAG GESLOTEN

Wenst u op de hoogte te blijven van onze acties en promoties, schrijf u dan vrijblijvend in:

www.arEzzO.bE


REGIONAAL

Metamorfose van Kortrijk

Boven en links: Texture is een museum dat het verhaal vertelt van het ondernemerschap waarvoor Kortrijk bekend is.

© Kattoo Hillewaere

binnenvaart onontbeerlijk is. Er is schaars autoverkeer dat

op de kleur blijven die hen is toegewezen. Kleine klinkers

in enkele richting rijdt. Waarom zou je hier autorijden als je

voor de voetgangers, vlot lopend rood wegoppervlak voor

zo heerlijk veilig kan fietsen en wandelen? Dat alles maakt

de fietsers.

dat de vernieuwde Leieboorden voor de Kortrijkzanen en bezoekers niet alleen een weg vormen om zich veilig en vlot

Het voordeel van deze hogere bruggen is dat je vanzelf een

te verplaatsen maar tevens the place to be zijn.

beter overzicht krijgt van een stad die je niet goed kent. Het is alsof het stadsplan aan je voeten ligt. Aan de voet van de

De voormalige fabriek De Kien is smaakvol gerenoveerd

Noordbrug springt een opvallend gebouw in het oog, te meer

met appartementen en lofts. Vlakbij staat al een nieuwe werf

het schittert in de zon met een goudkleurige dakverdieping.

op stapel. TownHouse zal het woonproject met zicht op de

Dit is Texture, een museum dat het verhaal vertelt van het

Leie heten. We stappen door tot aan de Noordbrug, nog één

ondernemerschap en de bijhorende durf en stoutmoedigheid

van de nieuwe bruggen. Ook hier is duidelijk en consequent

waarvoor Kortrijk ruime bekendheid geniet. Ik herinner me ter

nagedacht over de hedendaagse vervoersmodus in de

zake een Kortrijkse journalist die er een boek over schreef.

binnenstad. Fietsers en voetgangers beschikken over een

De titel luidde: “Het Texas van Vlaanderen”. In het voormalige

veilig van het autoverkeer gescheiden rijweg. En zelfs fietsers

verzendhuis van The Linen Thread Company opende in 2014

en voetgangers kunnen niet in conflict raken als ze tenminste

10 BREAK


A L S P E R F E C T I E D E M A AT S TA F I S

Brusselbaan 329 - 1790 Affligem 0495 38 16 02 - 0475 78 28 06 info@idecorate.be - www.idecorate.be


Metamorfose van Kortrijk

© Kattoo Hillewaere

REGIONAAL

De Budatoren, huisvest zes studio’s voor theater en dans. Vroeger de brouwerijtoren Tack.

Texture. Het is ontstaan uit het voormalige Vlasmuseum dat niet alleen naar het centrum van de stad verhuisde maar een bredere invulling kreeg. De brochure die me die dag door het

spelen. Innovatie in Kortrijk: ze lopen daar graag voorop.

Buda-eiland

nieuwe Kortrijk gidst zegt het heel terecht als volgt: “Texture is het verhaal over innovatie en reconversie die de stad en de

Van op de Noordbrug heb je een fraai zicht op het Buda-

streek typeerden. Het is een verhaal over durvers en doeners.”

eiland, de uitverkoren plek van artiesten en waar het jonge

Kortrijk en omgeving: dat was de vlasteelt. In Texture kan je in

volk samenkomt in enkele toffe cafés. In plaats van deze

de Wonderkamer vernemen hoe de vlasplant de basis is voor

oude brouwerijtoren met de grond gelijk te maken werd hij

textiel en nieuwe toepassingen. In de Leiekamer vallen de

ingericht tot een productiehuis voor allerlei mensen die van

monden van de jongere generaties open als ze zien hoe vlas

kunst hun wereld maken. Kortrijk heeft de reputatie met de

eertijds werd geroot en bewerkt. En daar speelde de rivier

betere architecten te werken. Zo behielden Stéphane Beel

de Leie een cruciale rol in. Aan de voet van de Noordbrug

en Lieven Achtergael het volume van de toren. De oude

staat nog een opvallende en originele constructie, met name

brouwerij kreeg een eigentijdse look. De oude textielfabriek

een basketbalkooi die basketters toelaat veilig op straat te

12 BREAK


Tot 52 GRATIS excursies

Culturele ontdekkingstocht zonder grenzen… 11-daagse ultra luxecruise langs de Adriatische Kust & Griekenland

14 tot 24 juni 2020 , 11 dagen

Venetië

Seven Seas Voyager *****+ Deluxe Veranda Suite vanaf

€ 5.525 pp* (incl. vluchten & transfers)

Ancona

Split Kotor

Inbegrepen: + + + + + + + + + +

Deluxe Veranda Suite in ultra all-inclusive service Inclusief vluchten H/T vanuit Brussel & alle transfers Watertaxi in Venetië van de luchthaven naar de haven Specialiteitenrestaurants zonder prijstoeslag Inclusief ruim assortiment aan champagnes, wijnen & sterke dranken 24u/24 room service & open bar over het ganse schip Fooien, servicekosten & onbeperkt internetgebruik Tal van culturele hoogtepunten en Unesco Werelderfgoedsites Onbeperkte keuze uit 52 GRATIS excursies Gratis limo-service (van bij u thuis) naar Brussels Airport

Bari

Corfu Katakolon

Mykonos Santorini

* Prijs geldig voor een Deluxe Veranda Suite (cat. H) op basis van beschikbaarheid. Concierge Suite vanaf € 6.565 pp – Penthouse Suite vanaf € 7.345 pp

CRUISEN, ONZE PASSIE !

www.cruiseplus.be - info@cruiseplus.be - 03 780 76 60

Brasschaat - Deinze - Dilbeek - Keerbergen - Lanaken - Lochristi - Oostende - Oudenaarde - Sint-Niklaas - Tervuren - Vilvoorde


REGIONAAL

Metamorfose van Kortrijk

De Broeltorens zijn al eeuwenlang het gezicht van Kortrijk, net als de Artillerietoren.

De Smet-De Jaegere is nu de fabriek van de toekomst.

Vrouwekerk, vormen de Broeltorens de enige overblijfselen

Ontwerpers,

ondernemers

van de middeleeuwse vestingen waarmee stedelingen zich in

ontmoeten er elkaar. Zoals gezegd, Kortrijk doet niet zomaar

kunstenaars,

studenten

en

die tijd tegen alle mogelijke vijanden beschermden. Sinds de

een beroep op architecten. Deze oude fabriek belandde op

her aanleg van de Leieboorden hebben de Broeltorens aan

de tekentafels van het architectenbureau van de Vlaamse

uitstraling gewonnen. Toen ik er enige tijd geleden aankwam

Bouwmeester Peter Swinnen. Langs de straatkant bouwden

in het kader van deze reportage kon ik aanvankelijk moeilijk

de architecten een vijfhoekig volume om het pand wat meer

mijn ogen geloven. Waar vroeger auto’s stonden geparkeerd

zichtbaarheid te geven. Kuierend door het Buda-eiland

is nu een charmant pleintje verschenen, zonder auto’s,

komen we op de Broelkaai en bij de bekende Broeltorens die

dichtbij het water. Wat is het hier leuk, gezellig en rustig zitten,

nog altijd als ijkpunt op postkaarten en toeristische folders

al dan niet op de terrasjes. Tja, een metamorfose. Inderdaad.

staan. De torens verzinnebeelden Kortrijk, zoals het Belfort

Als je op de Broelbrug gaat staan, met de torens in je

en zijn Draak dat in Gent doen. De stoere dikbuikige torens

rug, heb je de indruk van een openluchttheater met het

zullen daar nog lang blijven figureren. Wees daar maar

wateroppervlak als scène.

zeker van. Samen met de Artillerietoren bij de Onze-Lieve-

14 BREAK


Heerlijk zitten en nog heerlijker eten. Het Maandmenu in drie gangen, geserveerd met de glimlach die dit adresje zo typeert, is een absolute ‘must do’. Onder de indruk van dat inspirerende, kleurrijk decor?

Esplanadeplein 15

9300 Aalst

T 053 21 49 79

info@purple15.be

open van woensdag tot en met zondag


REGIONAAL

Metamorfose van Kortrijk

© Kattoo Hillewaere

Boven: De rust van de tuinen van het Begijnhof, vlakbij het stadcentrum en de Grote Markt.

Autoluw

de shopper vrijwel alle grote ketens en daarnaast kleinere

Doordat de Kortrijkse binnenstad autoluw is gemaakt, is het

je zijn voor eten en drinken. In restaurants en bistro’s, op de

op veel plekken erg stil. De dag van mijn bezoek werd de stilte

terrassen in de langwerpige patio of op het buitenterras. De

enkel doorbroken door het zachte geluid van werfkranen,

enorme glazen dakconstructie laat gul het daglicht binnen

het kloppen van hamers of het gejank van een slijpschijf.

zodat je niet dat beklemmende gevoel van sommige drukke

Want waar je ook kijkt, Kortrijk timmert naarstig voort aan

winkelcentra hebt. Kortrijk evolueert heel snel. Tegelijk

de ingeslagen weg. Zo is wonen aan de Leieboorden erg in

verliest de Gulden Sporenstad zijn bestaand historisch

trek met het gevolg dat steeds weer nieuwe bouwprojecten

patrimonium niet uit het oog. Het prachtig onderhouden en

uit de grond rijzen. Dat is onder meer het geval naast de

bewoonde – weliswaar niet meer door begijntjes – Begijnhof

Broeltorens. Het nieuwste woonproject zal deze site nog

is een plek voor reflectie over de dingen die je zelf maar

meer allure geven.

uitkiest. Het Sint-Elisabethbegijnhof is mee met zijn tijd.

gespecialiseerde boetieks. Op de hoogste verdieping moet

Sinds enkele jaren kan de bezoeker in de Sint-Annazaal Kortrijk heeft altijd uitgepakt met de kwaliteit van zijn

terecht in het nieuwe belevingscentrum. Het erfgoed dat de

winkelwandelstraten. Nu is er ook K in Kortrijk, een gigantisch

begijntjes achterlieten is thans aangevuld met hedendaagse

overdekt winkelcomplex dat je niet meteen zou verwachten

multimedia die helpen een ander licht te werpen op het leven

in een middelgrote provinciestad. Met dit prestigieuze

van deze vrouwen. De bezoeker krijgt er niet uitsluitend meer

winkelproject van 34.000 m² heeft Kortrijk zich nadrukkelijk

te maken met het beeld van de vrome begijn maar, zoals de

op de kaart gezet van de betere winkelsteden. Verspreid

brochure zegt, met een autonome vrouwengemeenschap

over drie verdiepingen en een ondergronds niveau vindt

van sterke, onafhankelijke vrouwen, die balanceerden op de

16 BREAK


Het restaurant Le Vieux Château verwelkomt u met eenvoud en elegantie in een indrukwekkend kader. Te midden de prachtige, glooiende groene heuvels van de Pays des Collines wordt u verwelkomd in het stijlvol gerestaureerd kasteeltje uit de 17e eeuw. Bij het binnenkomen steekt u de slotgrachtbrug over en geniet u van de prachtige kasteeltuin. Binnen wacht u een wereld van uitgekiende smaken en verrassende combinaties.

Rue Docteur Degavre 23 - 7880 Flobecq - 0496 75 36 79 - gesloten op zondag, maandag en dinsdag


REGIONAAL

Metamorfose van Kortrijk

Foto vanop de Grote Markt ter hoogte van de Belfort met zicht op Sint Maartenskerk.

rand van het wereldlijke en het goddelijke� (einde citaat).

verdient. Bovenaan kunnen Manten en Kalle, de beroemde

Ik neem me voor bij mijn eerstvolgende bezoek aan Kortrijk

folkloristische Kortrijkzanen rustig het uur slaan en de tijd

het belevingscentrum van het begijnhof aandachtig te

langzaam maar zeker verzetten.

bezoeken en meer tijd door te brengen in de schitterende Sint-Maartenskerk met zijn talloze kunstschatten, en waar eeuwenoude kunstwerken te bewonderen zijn in perfecte harmonie met hedendaagse design. Let in dit verband op de verlichting boven het altaar. Vooraleer naar het station terug te lopen, drink ik een glas op de vernieuwde Grote Markt waar de ontwerpers Bernardo Secchi en Paola Vigano het autoverkeer drastisch hebben teruggedrongen naar de rand van het plein zodat het Belfort met zijn beiaard met 48 klokken de plaats kreeg die het

18 BREAK

Info Toerisme Kortrijk Begijnhofpark - 8500 Kortrijk toerisme@kortrijk.be www.toerismekortrijk.be tel. 056 27 78 40 Open van 10 tot 18 uur


XANDRES GIGUE OUI CAROLINE BISS GIOVANE VOLUSPA KAARSEN

CARL GROSS BARUTTI BUGATTI CALAMAR ATELIER TORINO SEIDENSTICKER ETERNA FYNCH-HATTON ALAN PAINE LEYVA GIMO’S MEYER MMX DERBY SPORT STETSON LOAKE SCHOENEN STEFF DRESSLER

FEELING FOR FASHION !

WIJ HEBBEN OOK UW MAAT !

VOORBURG 2-4 - OUDENAARDE - 055 31 86 05 - WWW.ANDREWSOUDENAARDE.BE

OPENINGSUREN ma gesloten di-vr 10.00 - 12.30 & 14.00 - 18.00 za 10.00 doorlopend tot 18.00

MARKT 34 - OUDENAARDE - 055 31 10 23 WWW.VANWAMBEKE.BE

OPENINGSUREN ma gesloten di-vr 9.30 - 12.30 & 14.00 - 18.00 za 10.00 doorlopend tot 18.00


DESIGN

Duquin-Miel in Ronse

Duquin-Miel Van meubilair tot totaaloplossingen Al drie generaties lang is Duquin-Miel in Ronse een

budget, gaan na wat hun persoonlijkheid is om dan nadien

vertrouwde meubelzaak. Dat wil echter niet zeggen dat

een totaal-project voor te stellen.”

het familiebedrijf ter plaatse is blijven trappelen sinds het werd opgericht. Integendeel zelfs, want na een gesprek

Zo’n project kan gedetailleerd zijn; er wordt niet alleen

met Ria De Bleecker van Duquin-Miel blijkt dat dankzij een

een voorstel gedaan voor het meubilair, maar er wordt

dynamische visie, het huis is geëvolueerd naar een bedrijf

ook gedacht aan bijpassende tapijten, verlichting en zelf

dat totaaloplossingen biedt voor ieders interieur.

accessoires. De jarenlange ervaring van het huis helpt zelf bij het bepalen van een kleurpallet voor het interieur, zodat

“We brengen advies aan huis”, zo legt Ria ons uit. “Mensen

elk element perfect bij het geheel past.

bezoeken onze showroom, wandelen er langs vier etages aan meubilair en vragen nadien onze hulp om hun interieur

Soms gaat Duquin-Miel ook op maat werken, zo verduidelijkt

in te richten. Om beter te begrijpen wat bij hen past - want

Ria: “We merken dat onze klanten hun ruimtes steeds

iedereen is verschillend - maken we dan een afspraak bij

optimaler willen gebruiken en in dat geval stellen we

de mensen thuis. We bekijken de ruimtes, bespreken het

maatwerk voor. En of dat nu voor ruime huizen met grote

20 BREAK


leefruimtes is of voor kleine, gezellige appartementen, wij

Al sinds 1957 kan men dus bij Duquin-Miel terecht voor

leveren en plaatsen alles volgens het budget van de klant!”

interieuradvies, ongeacht of men nu jong is of iets minder jong. Een aanrader voor wie een nieuwe look voor het

Op de vraag op welke merken in het aanbod ze vooral

interieur wel ziet zitten!

trots is, antwoordt Ria eerder twijfelend: “Het is zo lastig om er een te noemen.” zegt ze, waarna ze enthousiast de troeven van zowat elk merk opsomt dat ze in de aanbod heeft. Opvallend is wel dat er heel wat Belgisch design kan gevonden worden bij Duquin-Miel. Recor Home bijvoorbeeld of Flemish Tradition en Revor, bekend van de super-comfortabele bedden. In de showroom is trouwens ook een shop-in-shop van het gekende accessoiremerk Riverdale te vinden, bomvol ideeën om uw interieur nog gezelliger te maken.

Info Duquin-Miel Zuidstraat 10 - 9600 Ronse info@duquin-miel.be - www.duquin-miel.be tel. 055 21 53 38 Open Ma van 14u - 18u, Di-Za van 9u30 - 12u en van 14u - 18u

21 BREAK


OP ONTDEKKING

Tuinen van Annevoie

Les Jardins d’Annevoie Tuinen met een ziel

Wie in een wondere wereld wil belanden moet eens naar Annevoie in de provincie Namen. In de Tuinen van Annevoie ontmoeten genialiteit en eenvoud van de natuur elkaar. De ligging van het domein in een Ardense vallei laat de omliggende natuur overgaan in de tuinen en andersom. Met dank aan CharlesAlexis de Montpellier die in 1758 de tuinen aanlegde. BREAK sprak met Monica Goosen. Zij verzorgt de public relations en gidst met aanstekelijk enthousiasme jaarlijks duizenden bezoekers door de watertuinen. Wat watertuinen in Annevoie precies zijn en hoe die er kwamen, laat BREAK haar zelf uitleggen.

22 BREAK


23 BREAK


Tuinen van Annevoie

© Daniel Fouss

OP ONTDEKKING

© Daniel Fouss

Monica Goosen: “Het is een tuin met veel waterpartijen, maar

van smeden. Charles-Alexis de Montpellier was eigenaar

met een speciaal systeem want alle fonteinen en watervallen

van een vijftigtal smidsen in de streek. Als Charles-Alexis in

functioneren zonder hulp van enig mechanisme. Er komt

Parijs hydraulica studeert, bezoekt hij Versailles en Chantilly

geen pomp noch enige machine bij kijken. Het water komt

en wordt helemaal gek van die tuinen. Het is een man die

van vier bronnen, twee die op de hoogte liggen van het dorp

ongelooflijk veel van de natuur houdt. Hij belooft zichzelf ooit

aan de overkant van de tuin. Het water gaat via twee kanalen,

eens een tuin aan te leggen”.

één boven en een beneden de tuin in. En dan zijn er twee bronnen die de kleine rivier Rouillon creëren. Die Rouillon

Hoe gaat het verder?

loopt helemaal door de tuin. Die werd in de 17de en 18de

“Als hij dan rijk is, in 1747 wordt hij trouwens in de adel

eeuw gebruikt voor de hydraulische wielen voor de smid

verheven door Maria-Theresia van Oostenrijk, heeft hij al

en de gieterijen in het dorp. Het was hier de streek van de

twee kasteeltjes in de streek en een mooi huis in Namen. In

gieterijen. Men beschikte immers over veel water, veel hout.

Annevoie bezit hij 400 ha. Het plan wordt steeds concreter.

Het water ging voor het plezier door de tuin, en als het de tuin

Omdat de streek niet vlak is en hij dus geen Franse tuin kan

weer verliet, werd het gebruikt voor de industrie. De familie

aanleggen, gaat hij ideeën opdoen in Italië. Nabij Rome weet

van de Montpellier was vanaf de 17de eeuw een familie

hij een prachtige watertuin. Dan begint hij in Annevoie die

24 BREAK


tuin aan te leggen. Hij gaat zich aanpassen aan de natuur,

een eigen ziel”.

maar gaat overal perspectieven in de stijl van de Franse tuin inpassen. In 1758 is alles klaar. Later zet zijn oudste zoon,

We hebben geen bloemen nodig, zegt u. Doet dat geen

die kunstschilder is, het werk voort. Deze laatste vindt de

afbreuk aan de eigenheid van een tuin?

Engelse stijl veel mooier, dat is het imiteren van de natuur.

“Kijk, Alexis de Montpellier dacht niet aan bloemen. Er

En zo hebben we in Annevoie de drie stijlelementen samen”.

waren hier geen bloemen tot 1952, nergens te bespeuren. Er speelde evenwel iets anders mee. De industrie viel hier

In de Italiaanse stijl is het element water de ziel van de

stil in 1860, want men vond steenkool in de bekkens van

tuin.

Luik, Charleroi, Mons. Dan is die hele industrie weggegaan.

“Jazeker. En het leeft. Water schenkt leven aan een tuin.

Er waren toen in Annevoie meer dan 2.000 inwoners. Ja, in

In feite hebben we hier geen bloemen nodig. De tuin is zo

dit kleine dorpje. Velen zijn toen vertrokken, dus er bleef

ontworpen dat men steeds in kamers komt die met hagen

weinig of niets over. Na de beide wereldoorlogen, werd het

zijn gemaakt, intieme plaatsen in een grote tuin. Deze tuin is

tijd dat er iets gebeurde. We zijn intussen 1950. De familie

bovendien uitzonderlijk door zijn ligging in een kleine vallei,

was een beetje over zijn glorie heen. Pierre de Montpellier

helemaal in de lengte. Het is een hele karaktervolle tuin met

25 BREAK


Tuinen van Annevoie

© Les Jardins d’Annevoie

OP ONTDEKKING

die het kasteel had geërfd, besliste toen zijn tuinen te openen

twee winters droog is geweest. We hebben dat nooit eerder

voor het publiek. De familie had al in het begin van de jaren

gehad. Het is voor het eerst dat er minder grondwater is.

1930 een poging in die zin ondernomen maar dat was niets

Het niveau van het Grand Canal staat 10 cm lager. Deze

geworden.”

waterloop is een belangrijke ader van het hele systeem. Het Canal bevoorraadt Le Buffet d’eau, de fontein Triton, de 14

Monica Goosen vouwt het grondplan van de tuinen open

fonteinen in de bloementuin, de Grot van Neptunus, en de

en wijst de evolutie aan.

grote spuwer of “Le Grand Cracheur” die 7 meter hoog kan

“In 1952 heeft Pierre de Montpellier de hele tuin heringericht

spuiten. Le Buffet d’eau is uniek in België en misschien wel

voor het publiek. Hij hield rekening met de evolutie in de

in Europa. Sinds de bouw in 1760 is het buffet perfect blijven

tuinaanleg. Vandaag zijn bloemen absoluut noodzakelijk.

werken zonder dat er ook maar één machine is aan te pas

In de 18de eeuw lag het accent meer op architecturale

gekomen”.

elementen zoals vergezichten, gesnoeide beplantingen of sierperken van gekleurde grind. Van de moestuin heeft hij

Ligt het niet veeleer aan de winters die we thans kennen?

een mooie Franse tuin gemaakt. Hier heeft hij bloemenpartijen

“De zomer mag wel droog zijn, maar de herfst en de winter

aangelegd. Zijn vrouw heeft langs een muur bloemen geplant

moeten nat zijn want dat water dringt in de grond. Het

voor de zomer én de winter. Hij heeft een ingang gemaakt in

moet sneeuwen om de grondwaterlagen op peil te houden.

de Franse stijl met vier fonteinen die worden gevoed door het

Smeltende sneeuw dringt langzaam de grond in. Met enkele

riviertje. Boven is een lange laan met linden en daarachter

buien zijn we niets. Het is hier leemgrond dus dat water

liggen weilanden”.

loopt er overheen recht naar de Maas richting Namen. We hopen dat het gaat regenen. Als er onvoldoende water in Le

Terug naar vandaag. De voorbije zomer is erg droog

Grand Canal mocht zijn, dan werken de fonteinen niet meer.

geweest. Wat zijn de gevolgen?

Er zijn hier geen machines, dus je moet water hebben om

“We hebben een klein beetje minder waterdruk omdat het al

26 BREAK


Château du Mylord, dat meer dan 35 jaar geleden door Jean-Baptiste Thomaes werd opgericht, is een door gastronomische kenners bijzonder gewaardeerd restaurant. Het werd door de Michelin gids beloond met 2 sterren. Château du Mylord werd zelfs toegelaten van 2013 tot "Les Grandes Tables du Monde", een prestigieuse vereniging waartoe de 150 beste restaurants ter wereld behoren.

Rue Saint-Mortier, 35 ~ B-7890 Ellezelles - Tél. 068 54 26 02 ~ info@mylord.be ~ www.mylord.be


OP ONTDEKKING

Tuinen van Annevoie

© Daniel Fouss

het hele net van ondergrondse en bovengrondse kanalen

zijn. De ambachtsgezellen van de legendarische Les

te bevoorraden en het hele systeem van communicerende

Compagnons du Devoir et de Tour de France werken mee

vaten te doen functioneren”.

in het kader van hun vervolmaking in hun vak. Het zijn heel vakbekwame mensen die gewoon zijn in de monumentenzorg

Sinds enige tijd heeft Annevoie een nieuwe eigenaar. Dat

te werken. Het gerestaureerde kasteel, waar de eigenaars

biedt nieuwe toekomstperspectieven. Vertel het ons.

overigens gaan wonen, zal prachtig tevoorschijn komen.

“Ja, sinds 2,5 jaar zijn het meneer en mevrouw Loumaye die

Kijk hoe het kasteel de lichte kromming van de vallei van de

met hun kinderen een Stichting hebben gemaakt. Zij zijn

Rouillon volgt. De binnenplaats tussen de toegangspoort en

de hele tuin en het kasteel aan het renoveren. Bezoekers

het kasteel wordt ook heraangelegd”.

kunnen zich ervan vergewissen en zien hoe deskundig er wordt gewerkt en hoe snel het vooruitgaat. Wat zijn nu de

Aan de tuinen verandert er niets fundamenteel?

projecten? U zegt terecht dat de tuinen nu al zo mooi zijn.

“Men mag daar niets aan veranderen. Het is een beschermd

Maar, er zijn dingen die kapot zijn gegaan of versleten en

landschap. Monumentenzorg kijkt daar streng op toe. Het

niet vervangen. Het eerste jaar konden de nieuwe eigenaars

model is daar, het plan is daar. Wij moeten een vergunning

niet veel doen. Men moest eerst alles analyseren. Plannen

vragen voor elke boom of haag die wordt gerooid. Er is

moesten worden opgemaakt, vergunningen aangevraagd

een beroep gedaan op een tuinbouwspecialist voor de

bij Monumentenzorg. De werken zijn dan gestart oktober

aanplant van bomen naar de oorspronkelijke plannen. In de

vorig jaar. De voorzijde van het kasteel en achterkant aan

18de eeuw heeft de oudste zoon niet alleen de Engelse tuin

de tuinzijde zijn in de stellingen gezet. In de tuin kunnen we

laten aanleggen, maar hij heeft ook schilderijen gemaakt. Er

alleen in de winter werken als die voor het publiek gesloten

bestaan gravures. Bijvoorbeeld die bassin d’Artichaut heeft

is. Het nieuwe dak van het kasteel zal voor de winter klaar

28 BREAK


BMW SERVICE

BMW is our Passion. Service is our Mission.

BMW 1 reeks

3,8-5,7 L/100KM - 100-121 G CO.2/KM

www.vandekerckhove.bmw.be Gentsebaan 61A – 9750 Zingem – 09/389.62.00 – info@vandekerckhovezingem.net.bmw.be

Een charmant hotelverblijf, vlakbij Brussel Au Coeur du Spinois is een charmant hotel met een familiale sfeer, gelegen op amper een kwartiertje van Brussel in het landelijke Rebecq. Gastvrouw Katy en haar gezin ontvangen er hun gasten met een enthousiaste glimlach. Au Coeur du Spinois is ideaal voor wie er een weekendje tussen uit wil en de streek wilt ontdekken, maar evenzeer voor professionals die vlakbij de stad op een rustige plek willen overnachten. Ze kunnen er zelfs met klanten of collega’s afspreken in een ingerichte vergaderruimte. Ook families kunnen er terecht voor gezellige feesten, waarbij alles tot in de puntjes verzorgd wordt zodat het een onvergetelijk moment wordt. Surf snel naar www.aucoeurduspinois.be voor meer info.

Hostellerie Au Coeur du Spinois Chemin Ardoisiere 60 - 1430 Rebecq - T. 067 84 38 51 - M. 0473 85 05 48 - hotel@aucoeurduspinois.be


OP ONTDEKKING

Tuinen van Annevoie

© Daniel Fouss

nooit iemand gezien. Die was op een bepaald moment kapot

elke week van het jaar, het is 365 meter lang, één meter

en werd niet hersteld. Maar we hebben gravures en hebben

voor elke dag van het jaar. Dat is de poëzie van deze tuin.

een artiest uit Dinant gevonden die, naar de gravures,

Mooi toch? Elk gedeelte heeft zijn verhaaltje. In 1950 heeft

opnieuw in ijzer die artichaut gaat maken om die fontein haar

Pierre de Montpellier onder andere een lindelaan geplant om

oude glorie terug te geven. Ook het everzwijn in het Salon

voor perspectief te zorgen en in de diepte een prieeltje met

du Sanglier wordt opnieuw gemaakt. In Les adieux de mon

haagbeuk waar een prachtig beeld stond van de Romeinse

jardin heeft de Montpellier aan het eind van zijn leven de tuin

god Mercurius, afgebeeld met een gevleugelde helm. Jammer

beschreven in gedichtvorm. Elk deel van de tuin heeft zijn

genoeg is die Mercurius, bij wijze van spreken, weggevlogen.

geschiedenis. Het beeld van het everzwijn had toen de kleur

De nieuwe eigenaar heeft er één gevonden, een prachtige

van brons. Toen de Montpellier in Florence een tuin bezocht

bronzen Mercure. Die wordt volgend jaar pas geplaatst als ze

zag hij daar een bronskleurig everzwijn. De Italianen wreven

weten hoe ze die veilig kunnen plaatsen zonder dat die weer

over de snuit en mochten dan een liefdeswens doen. Hij wou

“weg vliegt”. Je moet weten dat het domein voorheen geen

dat in Annevoie ook. Dan schrijft hij in zijn gedichtjes: “mon

omheining had. Er verdween dus nogal eens wat. Het eerste

cher sanglier vous n’êtes pas en bronze mais bronzé”. En

wat de familie Loumaye heeft gedaan is de 47 ha afsluiten.

de wens gaan we in de fontein doen. Door de historische

Dat biedt tegelijk de mogelijkheid om Schotse schapen te

bronnen waarover we beschikken, weten we overal wat er

houden, ecologische en esthetische grasmaaiers voor onze

gebeuren moet om de tuin zijn historische uitzicht terug te

weiden”.

geven”. Kortom, met de nieuwe eigenaren zit het goed voor de Zo komen we meer te weten over de afmetingen van het

Tuinen van Annevoie.

Grand Canal. Dat is een verhaal apart.

“Ja, wij zijn heel gelukkig. De oude glorie komt terug. Deze

“Precies. Het canal is 7 meter breed, één meter voor elke

mensen zijn gepassioneerd door tuinen. Ze maken in Frankrijk

dag van de week, er stonden 52 bomen langs, één voor

30 BREAK


BEANS & DREAMS KOFFIEHUIS

In het centrum van Oudenaarde vindt U ons koffiehuisje, gevestigd in een prachtige Art Nouveau woning die volledig in ere werd hersteld. Barista Katrien serveert U heerlijke koffie-en melkbereidingen en verse theesoorten aangevuld met heerlijk gebak. Tevens kan U ook huisbereide ijskoffie, ijsthee, unieke frisdranken of een lekker streekbier proeven. Onze koffies zijn gemaakt met traditioneel gebrande Hoorens koffie die zeer mild is van smaak. U hebt keuze uit tal van koffies gemaakt en geserveerd volgens de regels van de kunst. Wij bieden verder ook Hoorens koffie en thee aan en chocolades.

BED & BREAKFAST

In onze geklasseerde Art Nouveau woning uit 1910 stellen wij 2 gastenkamers ter beschikking. Beiden zijn voorzien van een mooi salon, ruime bedden en modern sanitair met inloopdouche. De kamers werden verder ingericht volgens de authentieke stijl van de woning met alle comfort. Een ideale uitvalsbasis om Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen te verkennen. Zowel om cultuur op te snuiven of de streek te verkennen per fiets of te voet. U kan bij ons terecht met uw eigen fietsen of u huurt ze bij ons via ons fietsarrangement. Het ontbijt met koffies naar keuze wordt geserveerd in het mooie koffiehuisje.

Hoogstraat 65 - 9700 OUDENAARDE www.beans-and-dreams.be info@beans-and-dreams.be -

0494/15.05.09

HOOGSTRAAT 34 - 9700 OUDENAARDE Open van dinsdag tot en met zaterdag van 12u00 tot 14u30 & van 18u30 tot 21u30. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. Voor reservaties contacteer ons op 055 23 96 97.

www.wine-dine.be - info@wine-dine.be


Tuinen van Annevoie

© Daniel Fouss

OP ONTDEKKING

ook deel uit van verenigingen van historische tuinen. Ze

geen stadstuin. Ik herhaal: we zitten midden in de ongerepte

steken hier de handen uit de mouwen en ze werken zelf in

natuur”.

de tuin. Voor het onderhoud hebben we 4 tuiniers en een student die stage loopt. Een tuinman kijkt elke ochtend het

De restauratie gebeurt met eigen middelen.

watersysteem na, of er geen verstoppingen zijn, geen algen

“De familie Loumaye heeft de financiële middelen, ze doen

en dergelijke. Deze man maakt leidingen schoon zodat tegen

de hele restauratie met eigen geld. Belangrijk is ook dat ze

halftien, als de bezoekers binnenkomen, alle fonteinen naar

hier gaan wonen. Er komt leven in het kasteel, er stijgt weldra

behoren werken. Waterbeheersing is vanzelfsprekend een

weer rook op uit de schoorsteen. De interieurs worden weer

prioriteit in een watertuin. Bij het onderhoud wordt er sinds

prachtig. Ze zijn er elke dag dichtbij. Zo heeft mevrouw weer

8 jaar geen chemische onkruidverdelgers meer gebruikt. Dat

bloemen gezet in de moestuin zoals het beschreven staat in

betekent heel veel werk, er moet veel worden geschoffeld. En

de archieven”.

dat er al eens bezoekers zijn die opmerken dat ze klavertjes hebben gezien in een grasperk. Ze vinden dat dan niet

Na mijn wandeling door de tuinen en de deugddoende

kunnen. Tja, wij liggen hier midden in de natuur. We vinden

rust en poëzie die ik hier vind, is mijn besluit: hier wil ik

dat helemaal niet erg dat er met de wind zaadjes meekomen.

vaker komen.

Sommige mensen willen een gazon vlak als een biljartlaken.

“Het is inderdaad een tuin om meerdere keren te bezoeken.

Kijk, in de 18de eeuw waren er geen grasmaaiers als nu.

Je moet die een keer bezoeken met uitleg, dan individueel

Maaien gebeurde met de zeis. Dus vlak was dat niet. Het is

32 BREAK


Floralies GARDEN DECO

&

Planten - bloemen - decoratie - dierenproducten - tuingereedschap

Floralies Garden & Deco biedt meer dan 6.000 m² serres en tuinen; een echt paradijs voor de liefhebbers en groene vingers. Een uitgebreide keuze aan bloemen en planten, geselecteerd door onze tuinspecialisten. U vindt er ook duizenden decoratie accessoires - potten, vazen, enz. We maken voor u prachtige boeketten en bloemstukjes voor om het even welke gelegenheid. Ontdek ook al prachtige buitenplanten in een waaier van kleuren. De lente was nog nooit zo kleurrijk ! Floralies Garden & Deco Bergenblokstraat 21 - 1970 Wezembeek-Oppem www.floralies.be - Tel. 02 731 56 99


OP ONTDEKKING

Tuinen van Annevoie

terugkomen voor een bezoek op je gemak in de lente op een met zicht op een fluisterend watervalletje dat schittert in de

Info

zon. Dan ga je op een bruggetje staan en kom je helemaal

Tuinen van Annevoie

mooie ochtend met zon. Dan is Annevoie een prachtige plek

tot rust. ’s Morgens schijnt de zon prachtig op de Engelse waterval. Als je in de namiddag komt spuit de waaiervormige fontein, ook wel de manchet van Neptunus genaamd, in het zonlicht. En kom eens in de herfst als die hele omgeving van kleur verandert en die nevel boven het water opstijgt. In de lente heb je dat palet van groen en de voorjaarsbloemen. Het is een tuin die heel veel charme heeft. Ik loop hier al 16 jaar doorheen met mensen uit de hele wereld, en het is elke dag verschillend�.

34 BREAK

5537 Annevoie Tel. 082 67 97 97 info@annevoie.be - www.annevoie.be Toegankelijk van april tot oktober, elke dag van 9u30 tot 17u30 Iets eten en drinken kan in brasserie BOCOW waar traditionele streekproducten worden aangeboden.


Laure Genonceaux, chef van Brinz’l heeft een creatieve kijk op hedendaagse gastronomie. Na een periode waarin ze ervaring opdeed in sterrenrestaurant Bon Bon, zwaait ze nu de culinaire scepter in Brinz’l, wat haar de titel “Female Chef van 2017” opleverde. “Brinzelle”, aubergine in het creools, verraadt de Mauritiaanse origine van de chef. Deze invloed is precies wat haar creaties zo bijzonder, exotisch en geraffineerd maken. Als u liefhebber bent van gedurfde, verrassende en vooral overheerlijke gerechten, dan is Brinz’l een uitstap naar de hoofdstad meer dan waard!

Brinz’l - Karmelietenstraat 93, 1180 Ukkel - T. 02 218 23 32 - www.brinzl.be


Noppe Slaapcultuur Er zijn heel veel slaapwinkels, maar geloof ons als we zeggen

traditie, ambacht en innovatie. Een vriendelijke, ongedwongen

dat Noppe Slaapcultuur er met kop en schouders bovenuit

aanpak en een luisterend oor voor uw slaapwens, daar staan

steekt.

ze voor.

Nathalie Noppe, haar man Danny en hun gedreven team

Laat u dus meenemen in hun (h)eerlijk verhaal vol passie voor

begeleiden jullie op een uiterst persoonlijke en oprechte manier

slapen. Want een bezoekje aan hun showroom kan 2 maand

bij het vinden van uw ideale bed, matras of hoofdkussen.

later zorgen voor een wereld van verschil! Het doel is om van

Dit doen ze met een duidelijke visie over hoe ze uw slaap

je slaapkamer en je bed de beste plek ter wereld te maken,

effectief kunnen verbeteren. Na meer dan 45 jaar krijgen zij

waar de stress van je afglijdt.

daardoor nog dagelijks nieuwe klanten over de vloer, dikwijls

Het ontbreekt Noppe Slaapcultuur ook niet aan dynamiek. Zo

gestimuleerd om langs te gaan door hun bijzonder trouw

is er 3 jaar geleden een volledig ‘pretverdiep’ bijgebouwd.

cliënteel.

(deze naam is een afleiding van hun online shop www.pret-a-

De uitmuntende service en warm onthaal dragen bij aan hun

dormir.be) Nieuwe bezoekers staan elke keer stomverbaasd

klantvriendelijkheid. Ze weten de ideale balans te vinden tussen

over het fenomenaal aanbod aan nachtkleding, homewear,

36 BREAK


Wat is zaliger dan ‘s avonds in je bed kruipen, wetende dat je metéén ondergedompeld wordt in een gevoel van totale ontspanning? Of tenminste... zo zou het moéten zijn?!

lingerie & beachwear. Terwijl op de benedenverdieping alle

pretverdiep via Instagram@pretadormir

aspecten van (technisch) slapen aan bod komen, is op de bovenverdieping de trendgevoeligheid van Nathalie zeer

Noppe Slaapcultuur is over al die jaren uitgegroeid tot een

duidelijk. De enorme waaier aan merken en stijlen getuigen

heus concept met focus op de slaapwereld, maar met een

van excellente smaak en klasse.

eigenzinnige twist.

Van knusse slaapkleedjes tot ultra luxueuze pyjama’s of gezellige onepiece nachtkleding. Van basic beha tot de speciale lingeriecollecties. Tijdens de zomermaanden kan u kiezen uit de vele merken bikini’s en beachwear. Wandel ons pretverdiep binnen en voel je onmiddelijk thuis. Kijk op je gemak rond en beleef een onvergetelijke winkelervaring. Laat je inspireren door ons smaakvol gepresenteerde collecties, bedlinnen en accessoires. Volg alles over hun

Info Noppe Slaapcultuur - Pret-à-Dormir Gentse Steenweg 9 - 9160 Lokeren Tel 09 348 19 72 www.noppeslaapcultuur.be - www.pret-a-dormir.be Instagram @pretadormir

37 BREAK


WANDELTOCHT

Brugge anders bezoeken

Brugge anders bezoeken

38 BREAK


Brugge is op vele manieren te bezoeken. Er is meer dan koetsen en bootjes op de reien. Meer dan chocolaterieÍn en terrassen waar Š Pierre Van Dromme

buitenlanders halve liters bier drinken. Meer dan de monumenten en rijke musea. Wat dacht u van een rustige, groene wandeling omheen de historische binnenstad? BREAK deed de proef op de som en kwam tevreden terug op het beginpunt. 39 BREAK


Brugge anders bezoeken

Foto: Gert Swillens

WANDELTOCHT

Links: In en rond Brugge zijn er verrassend veel molens, die bovendien uitmuntend onderhouden worden. Boven; het Minnewater is niet alleen voor toeristen een aantrekkelijke plaats om te vertoeven.

Na een uurtje wandelen en genieten van prachtige oude

Markt overspoelen. Doe de Groene Gordel, te voet, breng je

bomen, architectuur, rust en stilte krijg ik dorst en ook wel

eigen fiets mee of huur een rijwiel.

een beetje honger. Ter hoogte van de windmolen De Bonne Chiere daal ik het pad af dat leidt naar In de Windmolen.

Eivormig

Dat is een authentieke bruine kroeg waar mannen aan de toog een pint drinken en West-Vlaams klappen. Je neemt er

Als je naar het plan kijkt, zie je een eivormige lus rondom

plaats aan een stevige tafel en op een houten ouderwetse

de stad die, waar je je ook bevindt, steeds binnen enkele

stoel waarop al veel vaste klanten hebben gezeten. In

minuten te bereiken is.

dit kleine gezellige volkscafĂŠ bestel ik een boterham met

Een tip: laat de brochure De Vesten anders bekeken je

rundstartaar en rauwe groenten, drink daar een plaatselijk

leidraad zijn. Dat staat garant voor een groene wandeling

bier bij, met name een Brugse Zot. Van het vat getapt

rond Brugge waar je ontdekkingen doet die je niet meteen

smaakt die dubbel zo lekker. Het interieur maakt je vanzelf

verwacht. Over een afstand van 7 km wandel je door 26 ha

rustig, de bediening is vriendelijk en verschilt in alles met

groen, enerzijds gazon en beplantingen en parken maar

de nervositeit van garçons en diensters op de toeristische

vooral een fenomenale verzameling van 3.350 bomen. Dat

plekken in Brugge. De prijs is redelijk en de kwaliteit in orde.

hebben we te danken aan de Gentse landschapsarchitect

In de Windmolen is op zaterdag gesloten, vrijdag en zondag

Hubert Jan Van Hulle die op vraag van het Brugse

open van 10 tot 15 uur. Dat is nu het voordeel van de keuze

stadsbestuur in 1879 de vesten als park aanlegde. Hij begon

die ik die dag heb gemaakt, namelijk een wandeling maken

zijn werk aan de Boeverievest en dat is nu juist de plek waar

op de Vesten, de restanten van de vroegere stadsomwalling

we onze wandeling starten.

waarvan de oorsprong teruggaat tot de 13de eeuw. Op

Ik was met de trein aangekomen. In het station verlieten

vandaag is dit nog steeds de grens van de oude binnenstad.

drommen toeristen (veel Aziaten) de trein, staken met snelle

Je hoort Bruggelingen soms klagen over de overlast die het

pas het stationsplein over en trokken zonder aarzelen

massatoerisme veroorzaakt. Wel, ga eens naar Brugge en

de binnenstad in. Ik zag ze graag vertrekken en zich

ontloop de horden die het Begijnhof, het Minnewater of de

40 BREAK


Houten meubelen op maat Halverwege tussen Gent en Oudenaarde vindt u ons meubelatelier met aanpalende toonzaal. We maken er houten meubelen op maat volgens uw of ons ontwerp. Het volledige proces, vertrekkende van de boomstam tot en met de afwerking, wordt in ons atelier gerealiseerd. 2 generaties, die staan voor ervaring en vernieuwing, hebben heel wat in de kast zitten om uw project vorm te geven.

www.atelier7.be Scheldestraat 27 - 9810 Eke - 09 / 384 04 22


WANDELTOCHT

Brugge anders bezoeken

De Smedenpoort is een van de vier overgebleven middeleeuwse stadspoorten rond Brugge. Robuust en toch elegant.

onderdompelen in de vaak ondraaglijke drukte die Brugge in zijn greep houdt. Niet aan mij besteed vandaag. Van op

Flaneren

het stationsplein nemen we de tunnel onder de spoorweg.

Over de Vesten lopen is niet zomaar een wandeling in de

Deze fietsers- en voetgangerstunnel heeft gescheiden

natuur. Je leert een en ander over de ontwikkeling van Brugge

paden voor wandelaars en fietsers. Blauwe borden geven

doorheen de eeuwen. Zo hebben we daarnet de nieuwe

de Vestingsroute aan die je kan volgen om plaatsen in de

Passantenbrug gezien, zo genoemd naar de vele pelgrims

omgeving van Brugge te bereiken: Beernem, Steenbrugge,

en arme reizigers die langs hier Brugge binnenkwamen

Sint-Kruis en nog meerdere bestemmingen.

om voor de nacht onderdak te vinden in het passantenhuis van de broeders en zusters van Sint-Juliaan. Thans is het

Bij het begin van de wandeling stond ooit de middeleeuwse

een brug, gebouwd in een hedendaagse stijl.

Boeveriepoort. De brochure legt uit waarom deze site

infobord lezen we over de functie van de waterhuizen op de

er vandaag zo uitziet. Bijvoorbeeld hoe de wallen en

stadswallen. Daarin werd een waterscheprad geïnstalleerd,

vestinggrachten indertijd werden aangelegd en hoe Hubert

een onderdeel van een ingenieus waterbedelingssysteem

Van Hulle die eeuwen later heeft beplant. Met zijn tweeën zijn

om de stad te bevoorraden. Het was de voorloper van de

we op dat moment van de dag vrijwel de enige wandelaars.

hedendaagse waterdistributie. Flaneren op de Vesten is

Er komt een jogster voorbij die hier een uitgelezen parcours

flaneren door de rijke historie van Brugge. We komen bij

vindt om aan haar conditie te werken. De eerste aanblik

de Smedenpoort, één van de vier overblijvende, en met

van de wandeling is overweldigend. We houden stil onder

vakmanschap gerestaureerde, middeleeuwse stadspoorten,

Canadapopulieren,

paardenkastanjes.

ooit een gedeelte van de versterking rond de stad. Nu heb

De lindenbomen geuren bedwelmend. Platanen leggen een

je de neiging het robuuste bouwwerk enige elegantie toe

schaduwrijk deken over het pad. En hoe indrukwekkend

te dichten. Op het dak staat het klokje dat in het verleden

zijn de eikenbomen met hun wijde en stoere vertakkingen.

sluitingstijd klepte zodat geen verkeer meer in of uit de stad

Ze reiken naar de hemel alsof ze die willen danken voor

kon. Er rijdt een auto onder de poort door. Links en rechts

hun bestaan We gaan even op een bank zitten en nemen

zijn onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers. Zoek

de natuurlijke schoonheid in ons op. De stille waterpartijen

boven de linker doorgang naar een bronzen schedel, een

zorgen voor extra vredigheid. Er dobberen eendjes en een

herinnering aan de verrader die op het schavot stierf. De

waterhoen schiet schichtig weg. Dit is een zalige plek en we

man had geprobeerd langs de Smedenpoort Franse troepen

moerascypressen,

zullen er nog meer vinden langs het traject.

42 BREAK

Op eenWANDELTOCHT

Brugge anders bezoeken

Een van de mooiste plekken is ongetwijfeld de Ezelspoort

binnen te loodsen. In die tijd hadden ze niet veel compassie

het recht om zwanen te houden op de reien en de vesten

met dergelijke kerels. Mannen en vrouwen fietsen door de

afgekocht van de Graaf van Vlaanderen. Dat is 600 jaar of

Smedenpoort en de Smedenstraat naar ’t Zand, het bekende

langer geleden. De zwanen zijn uit Brugge nooit weggeweest.

grote plein in de binnenstad. Ik zie de karakteristieke toren

Het minste wat je van de Ezelpoort kan zeggen, is dat het

van de Sint-Salvatorkerk met haar rijke collectie Vlaamse

een merkwaardig bouwwerk uit de 14de eeuw is waarlangs

schilderijen. Ook de toren van het belfort op de Markt is niet

dagelijks duizenden mensen fietsend de stad binnenkomen.

ver af. De wandelaar krijgt zo een goed idee hoe dicht hij van

Volledig omringd door water toont ze de onverzettelijkheid die

op de Vesten bij het historische centrum is.

elke belager moest afschrikken. De Ezelpoort weerspiegelt in

Langs het groene pad, met links het water en rechts de Guido

het water van het Stil Ende.

Gezellelaan, kuieren we richting Ezelpoort. We vorderen traag want we raadplegen regelmatig de gids die tegelijk een

Vanaf de Ezelpoort wordt onze wandeling iets prozaïscher.

les plantkunde is. Ik waardeer de bevattelijke wijze waarop

Langs de ringlaan die hier de Koningin Elisabethlaan

de brochure uitleg verschaft over de vele merkwaardige

heet. We stappen over een gewoon trottoir langs een stuk

kenmerken van bomen en struiken op onze weg. Wat zijn De

vestinggrachten die in 1899 werden gedempt. Het hevige

Vesten op verschillende vlakken toch een interessant terrein!

protest tegen deze plannen mocht niet baten. We laten het

Tracht als voetganger overeen te komen met de talrijke

niet aan ons hart komen en nemen de tijd om de mooie

fietsers. Er is plaats op het pad voor iedereen. Ik citeer ter

burgerhuizen in neoclassicistische en neogotische stijl te

zake Patrick Moenaert, de toenmalige burgemeester van

bewonderen. We volgen het pad door het Baron Ruzettepark.

Brugge: “Wandelen en fietsen behoren evenzeer bij Brugge

Achter het park ligt de Zwaaikom, aan het kruispunt van het

als de monumenten van de stad”.

Kanaal Brugge-Oostende en het Kanaal Brugge-Zeebrugge.

Zwanen

Hier is het even uitkijken om op de juiste weg te blijven. Vanuit het Ruzettepark steken we de ringlaan over. Omdat er geen zebrapaden vallen te bespeuren, maken we gebruik

Op het water bij de Ezelpoort laten witte zwanen zien hoe

van het pad waar de fietsers oversteken. We nemen de

sierlijk ze wel zijn. De aanwezigheid van deze watervogels

Komvest en stappen een eindje langs de bakstenen blinde

is ook alweer een brok geschiedenis. De stad Brugge had

44 BREAK


Ontdek de mogelijkheden van Bose Soundtouch, streaming music. Overal in huis, te bedienen vanop smartphone, tablet, pc via de gratis app. Ontdek het gebruiksgemak van Bose en bedien al uw apparatuur met 1 enkele afstandsbediening, zelfs in een gesloten kast. Vraag een vrijblijvend bezoek aan huis door onze audiospecialisten!


Brugge anders bezoeken

© Pierre Van Dromme

WANDELTOCHT

© Pierre Van Dromme

© Pierre Van Dromme

In de 16e eeuw stonden er zo’n 30 windmolens op de Vesten, vandaag zijn er nog 4 van te bewonderen in prachtige staat. Boven: Vlakbij de Dampoort is een replica geplaatst van een middeleeuwse houten kraan.

muur van de Gistfabriek, een onderneming met een rijke geschiedenis die vandaag nog steeds operationeel is. Zo

Windmolens

dicht bij de stad. Dat is een beetje verrassend in een tijdperk

Langs dit stukje traject staan de enige vier overgebleven

waarin je nog nauwelijks fabrieken vindt in steden. Maar, er

windmolens statig en fier op de hoge vestingen. Ik flits me in

zijn uitzonderingen. Zoals hier in Brugge.

gedachten terug naar het Brugge van de 16de eeuw toen op

We bevinden ons nu ter hoogte van de Dampoort, daar waar

de Vesten niet minder dan 30 windmolens draaiden. Molenaar

de Damse Vaart begint, ooit gegraven onder het bewind

was toen een beroep met aanzien. Om een patrimonium in

van Napoleon. Via het Sasplein steken we een brugje over

stand te houden zijn soms kunstgrepen nodig. De eerste

en komen zo opnieuw op de Groene Gordel terecht. Links

houten molen die we tegenkomen is de Nieuwe Koelewei,

zien we de scheepvaart op het Kanaal Brugge-Oostende.

een molen die de stad Brugge in 1991 aankocht in Meulebeke

Wandelaars zwaaien naar de opvarenden van voorbijvarende

waar die plaats moest ruimen voor de aanleg van een weg.

plezierjachten. Aan de oever liggen woonboten. Aan de

De Nieuwe Papegaai is op zijn beurt afkomstig uit Beveren

overzijde van het kanaal raast het drukke autoverkeer. Twee

aan de IJzer waar hij in 1709 werd gebouwd. De derde

werelden van verschil. Hoewel, vanaf hier doe je er goed aan

molen is de Sint-Janshuysmolen en is de enige echte Brugse,

een kant van het pad te kiezen. Aan de andere kant laat je

gebouwd in 1770. Hij staat nog steeds op zijn oorspronkelijke

de fietsers passeren. Zeg nu zelf: hier wordt druk gefietst.

plaats. De Nieuwe Koelewei en de Sint-Janshuysmolen zijn

Een groep Spaanse toeristen komt ons tegemoet. Ze zijn

tijdens het toeristisch seizoen te bezichtigen.

uitbundig en maken plezier op hun gehuurde fietsen.

46 BREAK


Samen met zijn vertrouweling en beste vriend, Sibrecht de Vlaminck, biedt Patrick Vandecasserie gastronomische gerechten, bereid met passie, vrijgevigheid en eerlijkheid. De kaart jongleert met “klassiekers”, gerechten uit onze regio en in het bijzonder creaties die in lijn met de markt en seizoenen liggen, zoals speciale wildgerechten in de najaarsperiode. Geraffineerde of gulle borden, én een veeleisende kaart die speciaal is uitgedacht voor kinderen. Vanuit zijn verleden houdt “De Mayeur” het respect hoog voor een gezellige keuken en de kleine tradities. De eindejaarsfeesten op smakelijke wijze doorbrengen? Dat kan bij Restaurant de Mayeur. Ook wie graag thuis viert, want voor nieuwjaarsavond kunt u rekenen op de traiteurdienst van De Mayeur. Voor 60 euro heeft u een 5-gangenmuenu met verschillende keuzes. Neem dus snel een kijkje op onze website! Restaurant De Mayeur, Fabriekstraat 339, 1601 Ruisbroek. Tel: 02/331 52 61 www.demayeur.be


WANDELTOCHT

Brugge anders bezoeken

Links: De Zwitser JĂźrg Conzett ontwierp deze eerder bizarre brug met grote koperen buizen over de Coupure. Boven: De prachtig gerestaureerde Gentpoort, waar een museum in is ondergebracht.

Laten we op de molenwallen even halt houden. Om nogmaals

een smalle doorgang en achthoekige torentjes. Stoere

vast te stellen dat de Groene Gordel rakelings langs de

architectuur, dat zeker. In de Gentpoort is plaats genoeg.

binnenstad loopt. Van op deze wallen ontvouwt zich een

Het Bruggemuseum-Gentpoort werd hier ingericht. Op

magnifiek uitzicht op het Sint-Annakwartier waar zich tal

een interactieve wijze wordt het verhaal verteld van de

van monumenten bevinden zoals het hospitaal OLV van de

stadspoorten, de groei van de stadsomwalling en de rol van

Potterie, de Jeruzalemkerk en het Guido Gezellemuseum.

de vroegere stadsversterking. Hier kom je dus het waarom

Deze site werd als landschap beschermd. Alleen al dit kwartier

en het hoe te weten.

is het waard om nog eens naar Brugge terug te komen. Het is het moment om even de loftrompet boven te halen voor

Sinds 2002 kan men de wandeling langs de Vesten

de manier waarop de stad Brugge de Groene Gordel proper

ononderbroken voortzetten dankzij de bizarre brug over de

en netjes houdt. Arbeiders rijden met aangepaste karretjes

Coupure, ontworpen door de Zwitser JĂźrg Conzett. Het moest

voortdurend rond om de minste rommel op te ruimen. Ik zie

een beweegbare brug worden om de plezierboten door te

een ijverige arbeider die zelfs de groene afvalkorven afwast.

laten naar de jachthaven op de Coupure. Aan twee stalen

Een voorbeeld voor veel andere steden.

buizen werd het brugdek met stalen kabels opgehangen.

Roste buze

We staan toevallig voor de slagbomen want er komen scheepjes aan. Kijk goed naar de buizen. Deze draaien om hun as waardoor de brug naar boven gaat en terug naar

De Kruispoort en de Gentpoort zijn prachtige voorbeelden van de verdedigingsbouwwerken met zware ronde torens,

48 BREAK

beneden. Eenmaal de slagbomen weer open kunnen fietsers


Online shoppen of toch liever gaan shoppen in een inspirerende omgeving? Bij Pret-a-dormir kan het allebei. Surf voor de allermooiste lingerie, nachtkleding, lounge- of beachwear naar onze online shop www.pret-a-dormir.be. Met meer dan 50 topmerken dé referentie in België voor trendy nachtmode en lingerie. U bent ook welkom in hypermoderne concept store in Lokeren waar een kleur- en stijlconsulente u helpt bij het kiezen. Het pretverdiep

Pret-a-dormir (by Noppe) www.pret-a-dormir.be Gentse Steenweg 9, 9160 Lokeren

van meer dan 400m²

is enorm

vooruitstrevend. Een uniek concept met topbeleving voor de klant.


WANDELTOCHT

Brugge anders bezoeken

De Poertoren was ooit de opslagplaats voor buskruit. Vandaag is het een iets vredelievender oord.

en wandelaars naar de overkant. Bruggelingen hadden

de enorme uitgestrektheid van de ommuurde voormalige

onmiddellijk een spotnaam klaar voor de brug van de Zwitser.

Minnewaterkliniek en tegelijk van het groene karakter van de

Ze noemen ze de roste buze. In het Nederlands de roestige

site. Wat ooit een kliniek was is nu het woon- en zorgcentrum

buis. Let wel, iedereen is heel tevreden dat het gat in de

Minnewater.

Groene Gordel is gedicht. Op het einde van de Begijnenvest steken we de ringlaan Eens voorbij de Poertoren, een opslagplaats voor buskruit,

over. Bij de treurbeuk gaan we links en volgen rechts de

word je opnieuw geconfronteerd met het hedendaagse

straat richting station tot voorbij de vestinggracht waar we

toeristische Brugge. Ter hoogte van het Minnewaterpark

het wandelpad rechts nemen. Op het voetpad rechts terug

lopen Japanners, Chinezen en Koreanen elkaar voor de

naar de voetgangerstunnel die ons veilig naar ons beginpunt

voeten om foto’s te nemen. Een koppel heeft trouwkleren

brengt.

aan. Als je als voorbijganger beleefd wacht tot ze met hun bezigheden klaar zijn, kom je er nooit door. Sorry, mogen we passeren is de enige mogelijke formule.

Bron:

De watergeest onder de brug van het Minnewater hebben

“De Vesten anders bekeken, een groene wandeling rond

we niet gezien. Het is maar een legende. Het Minnewater is een romantische omgeving die menig schrijver heeft geïnspireerd. Zoals Maurits Sabbe en Georges Rodenbach, auteur van Bruges la Morte. Nu we stilaan het einde van onze wandeling langs de Groene Gordel naderen, word ik stil van

50 BREAK

Brugge”. Verkrijgbaar bij de dienst toerisme, ’t Zand (concertgebouw), tel. 050/44 46 46; toerisme@brugge.be


TA V E R N E

- R E S TA U R A N T

‘t Kriekske

ZALIG ETEN IN EEN ZALIGE OMGEVING

Bij restaurant ’t Kriekske, gelegen vlakbij het Hallerbos in Halle, staat gezelligheid en kwaliteit van het eten centraal. Wij gaan enkel aan de slag met de beste ingrediënten. Een eerlijke keuken, voor het smakelijkste resultaat. Wij brengen u ondermeer de klassiekers uit de Belgische, Franse en Spaanse keukens. Op deze manier kunnen wij u een steeds wisselende keuze aanbieden, met toch telkens verse topingrediënten.

SUGGESTIES

FEESTEN

Naast onze gewone kaart en onze wisselende suggesties, werken we sterk seizoensgebonden. We serveren u op elk moment van het jaar het beste op de markt: mosselen tijdens de zomer, wild in de herfst, asperges in het voorjaar, ...

’t Kriekske verwelkomt ook groepen en feesten. Wenst u een familiefeest te organiseren? We bespreken graag samen met u onze mogelijkheden. Een aangepast menu behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.

OPENINGSUREN Woensdag tot zaterdag Keuken open van 12.00 - 14.30 en 18.00 - 22.00 Zondag doorlopend open van 12.00 tot 22 uur, keuken gesloten van 15.00u tot 17u30. Feestdagen Open: ook op maandag en dinsdag , maar dan wel woensdag gesloten !!

Restaurant ‘t Kriekske - Kapittel 10 - 1500 Halle T. 02 380 14 21 - www.tkriekske.be


NET OVER DE GRENS

Givet in Frankrijk

Givet

charme van een Frans grensstadje

52 BREAK


In een uur en een kwartier rijden we van Brussel naar Givet in Frankrijk, daar waar de Maas BelgiĂŤ binnenstroomt. Dit Franse grensstadje met 6.700 inwoners, idyllisch gelegen langs beide oevers van de stroom, is een aangename ontdekking. BREAK laat u kennismaken met een historische plek die ooit van groot militair en industrieel belang is geweest, en waar het dagelijks leven toen veel minder idyllisch was.

53 BREAK


NET OVER DE GRENS

Givet in Frankrijk

© Val d’Ardenne Tourisme

© Val d’Ardenne Tourisme

© Val d’Ardenne Tourisme

Boven: het prachtige uitzicht over de Maas vanaf de Tour Grégoire Mont d’Haurs.

De aartslelijke lintbebouwing met zijn talrijke baanwinkels

is vandaag wel even anders. Als we op een hete weekdag in

ter hoogte van Philippeville maakt weldra plaats voor een

augustus in Givet aankomen vaart er een klein pleziervaartuig

stille weg dwars door lommerrijke bossen met hun magie en

voorbij. Het is het enige bootje dat ik die dag zal zien. Op

mystiek die je overal terugvindt in de legendes en verhalen in

uitzondering van het elektrisch toeristische bootje dat twee

de Ardennen. Er staan borden langs de weg die waarschuwen

meisjes hebben gehuurd voor een tochtje op de Maas. Ter

voor overstekende everzwijnen. Ik moet denken aan beelden

hoogte van la Tour Victoire ligt de Charlemagne gemeerd, een

die ik ruim 10 jaar geleden op de Franse televisie zag. Het

toeristische rondvaartboot die onder meer door de tunnel van

was wel een heel vreemd “uitzonderlijk transport”, namelijk

Ham-sur-Meuse vaart. Voor de rest gaat van het rimpelloze

dat van een everzwijn van 8 meter hoog, 5 meter breed, 13

wateroppervlak een zalige rust uit die mee de gezellige sfeer

meter lang en een gewicht van 50 ton. Zijn naam is Woinic. Een

bepaalt in het historische Grote Givet dat in de vorm van een

sculptuur van kunstenaar Eric Sleziak die het beest maakte

halve cirkel is gelegen op de linkeroever van de Maas.

met metaalresten. De kunstenaar wou hiermee verwijzen naar de verdwenen industrieën in de Maasvalleien in Frankrijk.

Als eerste kennismaking prefereer ik de enige brug van Givet

Het uit de kluiten gewassen zwijn staat langs de autoweg in

over te steken en op de rechteroever het bewegwijzerd pad

Saulces-Monclin tussen Charleville-Mézières en Reims. Deze

te beklimmen dat omhoog loopt tegen de flanken van de

herinnering zal terugkomen als ik later op de dag de Maasvallei

Mont d’Haurs. Je start op de Place de la République en gaat

overschouw in Givet. Het is de herinnering aan de tijd (1960)

langs de rue Jules Gilbert. Van hier heb je van op de toren

dat het departement Ardennes het meest geïndustrialiseerde

Grégoire een uitzonderlijk mooi panorama over Givet en dit

van Frankrijk was. Daar is vandaag in Givet niets van over.

stukje adembenemende Maasvallei. Bij de dienst toerisme

Dat bracht op de Maas druk scheepvaartverkeer teweeg. Dat

54 BREAK


Foto: Kevin.Murphy

Westerlaan 104 8790 Waregem

hair

T 056 60 28 07 E info@vanluchene.com W www.vanluchene.com

di - wo - vr 08:00 - 18:00 do 08:00 - 20:00 zat 06:30 - 16:30 zon/ma gesloten bij voorkeur op afspraak

beauty

di do vr zat zon - ma - wo enkel op afspraak

09:00 - 18:00 09:00 - 19:00 09:00 - 18:00 07:00 - 16:00 gesloten


NET OVER DE GRENS

Givet in Frankrijk

heb ik vooraf de brochure over het wandelcircuit en het

omgeving. En waarom waren er hier lijmfabrieken? Simpel.

natuurreservaat op deze heuvel afgehaald. Op pagina 12

Om de restanten van de dode dieren van de leerlooierijen te

staat een hoofdstuk over Givet en zijn verdwenen nijverheden.

gebruiken werden in de 19de eeuw in Givet vier lijmfabrieken

Op een luchtfoto staan de plaatsen aangeduid waar in de

opgericht. Als kind kwam ik vaak in de schrijnwerkerij van een

18de en 19de eeuw de leerlooierijen waren gevestigd, de

oom die colle de Givet gebruikte. Tja, een bezoek aan Givet

lijmfabrieken, de gelatinefabriek, de schorsmolen. Ik val bijna

brengt jeugdherinneringen naar boven. Wil je voorbeelden

om van verbazing als ik lees dat aan de voet van deze heuvel,

zien van het edele ambacht van pijpenmaker ga dan terug

hier in Le Petit Givet, aan de oevers van de kleine rivier La

naar de overkant van de Maas. In het voormalige klooster van

Houille, de potloden van het wereldberoemde merk Gilbert

de Recolletten aan de rue MĂŠhul in le Grand Givet vind je een

werden gemaakt. Van 1829 tot 1938 maakten 300 arbeiders

collectie van 300 stenen pijpen.

elk jaar tot 36 miljoen potloden. Zijn er onder ons mensen die nooit met een Gilbert hebben geschreven, geschetst

Ik zie de haven van Givet. Een haven voor binnenschepen wel

of getekend? We mogen de potloodmakers van Givet dus

te verstaan. In de jaren 1960 was Givet de eerste regionale

dankbaar zijn.

Franse haven maar door de teloorgang van de lokale industrie

Pijpen Gambier

verloor ze almaar aan belangrijkheid. De huidige beheerders willen de haven evenwel nieuw leven in blazen in de hoop dat meer goederen over het water worden vervoerd in plaats van

In Givet zijn ze nog steeds fier op het voormalige huis

over de weg. De Maas is vanuit Nederland en BelgiĂŤ trouwens

Gambier, opgericht in 1780, in Frankrijk ooit een Huis van

bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton. Daarom is de stroom

Vertrouwen voor de vervaardiging van pijpen uit gebakken

hier zo breed en diep. Kijk richting Frankrijk en je merk dat ze

klei, een aardesoort die werd aangevoerd uit kleiputten in de

56 BREAK


Ski- Snowboard Verkoop Verhuur Onderhoud

Crazy about Skiing? Go Sportina ! Sportina - Dorpsstraat 49, 9420 Erpe - 053 80 44 40 - www.sportina.be - info@sportina.be Gesloten op dinsdag maar open op zondag van 14u tot 17u

De Plezanten Hof

RESTAURANT

P H

Verborgen in het idyllische Kobbegem, is restaurant De Plezanten Hof een vaste waarde voor liefhebbers van gastronomie. Gastvrouw Hilde De Swaef ontvangt er haar gasten in een modern en gezellig interieur, terwijl chef Koen De Wilde met zorg de menu’s en suggesties voorschoteld met dagverse producten. Daarbij gebruikt hij graag vis, kreeft, hoppescheuten, wild of ganzelever, die ter plaatse gemarineerd wordt met porto en cognac. Restaurant De Plezanten Hof biedt ook tijdens weekdagen een smakelijke lunch aan.

De Plezanten Hof Broekstraat 2 - 1730 Kobbegem - Tel . : 02/569.80.28 - info@ deplezantenhof.info - www.deplezantenhof.info


Givet in Frankrijk

© Val d’Ardenne Tourisme

NET OVER DE GRENS

niet hetzelfde gabariet heeft. De rivier is er veel smaller.

Natuurgebied

aan gebruik te maken van het boekje met de kaft waarop een kabouter met een groene puntmuts op de rug van een everzwijn zit. Kinderen vinden het fantastisch de antwoorden te zoeken op de 9 vragen die op palen langs het pad staan.

De Mont d’Haurs heeft de bezoeker meer te vertellen. Daarom

Zonder twijfel een reuzefijn en leerzaam spel in een prachtig

is de wandeling van 4 km op deze heuvel een echte aanrader.

natuurkader. Hou regelmatig eens halt om de schoonheid en

Omdat we ons in een beschermd natuurgebied bevinden

de poëzie van de Maasvallei rustig in je op te nemen. En te

gelden er een hele reeks richtlijnen waarmee je het milieu

mijmeren over het strategisch belang dat dit kleine stadje door

beschermt. Blijf op de gemerkte paden en verzamel vooral

de eeuwen heeft gehad voor koningen en hun legers. Givet was

geen gesteenten of planten. Het is een kalksteenplateau en is

één van de ideale plaatsen waar Lodewijk XIV en dan vooral

één van de tien sites van het natuurreservaat van de Pointe de

zijn topingenieur Vauban, forten, versterkingen en citadellen liet

Givet. De diversiteit van de natuur is bijzonder groot. Biologen

bouwen om de noordelijke grens van Frankrijk te verdedigen

hebben, verspreid over het hele reservaat 454 plantensoorten,

tegen de dreiging van de Spaanse Nederlanden. Op de lijn van

waaronder diverse soorten orchideeën, en 320 diersoorten

Duinkerke, Rijsel, Maubeuge lag Givet in de eerste lijn van de

waargenomen. Vogels, insecten, vlinders, reptielen zoals

dubbele verdedigingsgordel.

hagedissen en slangen vinden er een ideale biotoop. Op deze rots proberen natuurbeheerders de oorspronkelijke droge

Citadel

graslanden en ruige vegetatie terug te brengen nadat deze in de tweede helft van de 20ste eeuw door struiken en bomen

Op vandaag lijkt de citadel op de rots aan de rand van de stad

waren overwoekerd. Om het geheim van de Mont d’Haurs

als een logge, waakzame architecturale reus over dit stadje te

op een leuke manier te ontsluieren, raden we de wandelaar

waken. Het militaire bouwwerk in stervorm dat we nu zien is

58 BREAK


een versterking en vergroting die Vauban aanbracht aan het fort Charlemont dat Keizer Karel V al in 1555 liet optrekken. Om dezelfde reden als later Lodewijk XIV. Bovendien was de controle over een belangrijke fluviale handelsweg zoals de Maas voor beide grootmachten van uiterst belang. Na restauratiewerkzaamheden die nog voortduren, is de citadel toegankelijk voor het publiek. Let wel: we bevinden ons hier in Frankrijk en in ons buurland neemt op veel plaatsen het toeristisch seizoen een einde op het eind van september. Vanaf dan is de citadel dicht en opent opnieuw vanaf begin juni 2020. Ook vanaf de rechteroever van de Maas hield men de vijand in de gaten. Vauban, een meester in militaire architectuur, zag in de Mont d’Haurs meteen een strategische kampplaats “waar gemakkelijk 40.000 soldaten kunnen kamperen.” Tjonge, tjonge het kleine Givet heeft in de loop van zijn rijke geschiedenis massa’s militairen zien marcheren of plezier maken in kroegen en hoerententen. Tot in juli 2009 huisvestte het fort Charlemont

Markt 23, Oudenaarde - Tel. 055 31 52 59 - di tot za van 10u - 12u en 14u - 18u30 - gesloten op zo en ma


NET OVER DE GRENS

Givet in Frankrijk

© Val d’Ardenne Tourisme

een trainingscentrum voor paracommando’s. Zolang zijn de

overeind en kreeg een culturele bestemming zodat het nog

militairen uit deze voormalige garnizoenstad dus nog niet

steeds onlosmakelijk deel is van de binnenstad van Givet. De

weg. In de oude stad bekijk ik le manège, het tot spektakel-

straat heet rue Méhul omdat hier het geboortehuis staat van

en bioscoopzaal gerenoveerde gebouw waar vanaf 1826 een

Etienne Nicolas Méhul, de componist van de revolutionaire

heel garnizoen cavaliers zijn intrek nam. Paarden werden

oorlogshymne Le Chant du Départ. Tja, in de straten van Givet

er gedresseerd en ruiters kregen er een opleiding. Zoals

zal het patriottische lied uit menig soldatenmond hebben

zoveel huizen, kerken en kloosters is le manège opgetrokken

weerklonken.

in de typische blauwe hardsteen uit de steengroeven van de Maasvallei. Daardoor krijgt het stadje een vrij homogeen

Geen nood evenwel. Givet is vandaag een rustige, vreedzame

uitzicht vooral omdat de jongste jaren heel wat gebouwen

plek op aarde met de charme van een stad waar het goed

werden gerestaureerd. Dat is op dit ogenblik het geval met de

flaneren is. Op de promenade langs de Maas, door de nauwe

voormalige kerk van de Recolletten waar de werkzaamheden

straatjes en steegjes van de oude stad. Het valt op hoe er

volop aan de gang zijn. In de rue Méhul is het 17de eeuwse

tegelijk veel open ruimte is waar parkings zijn aangelegd.

klooster van de gelijknamige vrouwelijke kloosterlingen te

Een plein aanleggen heeft impact op onze levenskwaliteit. Dat

bewonderen. De religieuzen werden verdreven tijdens de

hebben ze in Givet met smaak gedaan. Op zo’n plein zie ik vier

Franse Revolutie. Een deel van het prachtige complex bleef

oudjes op een bank zitten in de schaduw van een boom. Ze

60 BREAK


zijn verwikkeld in een levendig gesprek over het leven dat ze vroeger hebben gekend. Levenskwaliteit dus.

Belgen Op een paar straten na is parkeren nergens betalend. Givet heeft behoorlijk wat handelszaken. Eén herinnert er aan dat Rimbaud een kind van de Ardennen was vooraleer de dichter naar Parijs trok. De bezoeker vindt er voldoende horecazaken waar je lekker kan genieten van spijs en drank. Mensen luieren op een terrasje en profiteren van het uitzicht op de Maas. We nemen de middaglunch in brasserie de l’Hôtel de Ville op de Place Carnot, naast het statige en gestrenge stadhuis en tegenover de kerk Saint-Hilaire. We eten er lekker en het bier is goed getapt. Op de drankkaart vind ik niet minder dan 20 verschillende Belgische bieren, waaronder de beste. Het toerisme in Givet is dan ook grotendeels op Belgen gericht. © Val d’Ardenne Tourisme

Dat merk je meteen als je in deze brasserie naar het toilet

kom langs en geniet van 10% directe korting in de Sublimshop

Kerkstraat 27, 9160 Lokeren - Tel. 09 348 36 86 www.sublim.be - info@sublim.be

Dagelijks open van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur Zaterdag doorlopend open - Zondag van 14.30 tot 18.00 uur - gesloten op dinsdag en feestdagen

TOTAALINTERIEUR


NET OVER DE GRENS

Givet in Frankrijk

gaat. Een mooi sanitair blok met gescheiden toiletten

stappers. Fietsen langs de oevers van de Maas is een zalige

voor heren en dames. Dat is nog eens wat anders dan de

ervaring, ver weg van de drukte die we vaak in Vlaanderen

schandalige accommodatie die je in veel Franse restaurants,

gewoon zijn. Dat kan in alle seizoenen als het weer een beetje

cafés en brasseries aantreft en die in België nooit door de

meezit. Wil je in de herfst naar Givet noteer dan de datum

gezondheidsinspectie zouden geraken. Een ober spreekt

van 11 november. Op de feestdag van Saint-Martin heeft de

ons in het Nederlands aan als hij hoort dat we in die taal

legendarische Foire aux Oignons plaats, een voor zo’n klein

converseren. Echt aangename stad Givet. Onze auto

stadje gigantische markt met ruim 500 marktkramers die

staat geparkeerd op de Quai des Fours die, volgens het

komen van uit alle hoeken van Frankrijk. En let op, dit is een

straatnaambord ook Promenade des Belges heet. Bij dit

markt met een lange geschiedenis want begonnen in 1617

naambord hangt een rond plaatje dat herinnert aan die

onder impuls van de aartshertogen Albrecht en Isabella, toen

dramatische dag van 30 januari 1995 toen bij een storm de

Givet nog persoonlijk bezit was van de Koning van Spanje. Het

Maas wild tekeer ging en het water in de straten van Givet 1,04

aanbod ajuin was nadrukkelijk aanwezig en de honderden

meter hoog stond. Stromen en rivieren zijn zoals de zee: ze

koebeesten die op de markt werden aangeboden, kwamen

geven en nemen. Eerder op de dag was ik op de rechteroever

in hoofdzaak uit België. Precies 402 jaar na haar stichting

in Le Petit Givet voor een infobord komen te staan waarop

is la Foire aux Oignons springlevend. Grensstadjes hebben

staat uitgelegd welke werkzaamheden nog in uitvoering zijn

altijd een aparte sfeer en charme. Givet maakt daarop geen

om het stadje tegen overstromingen te beschermen. Heel wat

uitzondering. Vooraleer richting België terug te rijden slenter

mensen komen naar Givet om te wandelen en te fietsen. De

ik nog wat rond in de straatjes. Ik stap door de ruelle Charles

Mont d’Haurs en de natuurgebieden zijn een paradijs voor

62 BREAK


Tapis Land L[h\ 8[^Wd]fWf_[h FWha[j HWWcZ[YehWj_[ LWij jWf_`j # L_dob <gVi^h WZhiZ` " eaVVih^c\hY^Zchi KVjXVbehaVVc '+ " &+*) =j^o^c\Zc IZa ;Vm / %' (*+ (% ,+ ^c[d5iVe^haVcY#WZ " lll#iVe^haVcY#WZ

Openingsuren: maandag - woensdag - donderdag - vrijdag van 9u tot 18u. Zaterdag van 9u tot 13u - Gesloten dinsdag en zondag

Verborgen in het groen en toch vlakbij de hoofdstad: Green Park Hotel biedt u alle faciliteiten voor een welgeslaagd verblijf. Voor business of ontspanning, uw verblijf verloopt ontspannen in ons driesterren hotel. Green Park Hotel beschikt bovendien over verschillende zalen, ideaal voor om het even welk evenement: van zakenmeetings en seminaries tot communies. Green Park is bovendien een ideaal vertrekpunt voor boeiende fietsroutes in het mooie Pajottenland. Victor Nonnemanstraat 15 - 1600 Sint Pieters Leeuw Tel 02/331 19 70 – fax 02/ 331 03 11 - www.greenparkhotel.be - info@greenparkhotel.be


Givet in Frankrijk

© Val d’Ardenne Tourisme

NET OVER DE GRENS

Quint en schrik me een bult als van onder de sacristie van de

uitgestald die worden te koop aangeboden door lokale

Sint-Hilairekerk een auto komt gereden. Een onderdoorgang

artiesten. Je kan geen materie bedenken waaruit kunstenaars

van de publieke weg. Onder een kerk. Vreemd.

iets hebben gecreëerd.

Pierres bleus De lokale specialiteit is een zoete lekkernij, met name les pierres bleus, verwijzend naar de blauwe hardsteen. We hadden wat moeite om de snoepjes te vinden. Mensen spraken zichzelf tegen. Tot we voor het theehuis en chocolaterie stonden in de rue d’Orléans. De exploitante zegt dat ze les pierres bleus verkoopt maar niet zelf maakt. Het recept wordt bewaard door iemand anders die op basis daarvan met de hand chocolaatjes maakt in de vorm van een blauwe steen. Over

een

Frans-Belgisch

grensstadje

gesproken.

De

chocolade in België is beter en smakelijker. Een tip ter afsluiting. Wil je van je dagje Givet iets meenemen dat meer waard is dan een ordinair souvenir. Loop dan binnen in het Centre Européen des Métiers d’Art. Op een relatief kleine oppervlakte staan daar kunstwerken en kunstige voorwerpen

64 BREAK

Info Office de Tourisme Val d’Ardenne 10 Quai des Fours - 08600 Givet Tel. 00 33 324 42 92 42 Open: 10 tot 13u, 14u tot 18u Maison de Thé et Chocolaterie Artisanale de Pierre Bleu de Givet 6 rue d’Orléans - Givet Centre Européen des Métiers d’Art 10 Quai des Fours - 08600 Givet Tel. 00 33 324 42 73 36 - www.cem-givet.com mail: metiers.art.ardennes@wannadoo.fr


d ’O u w e H o e v e Brasserie - Restaurant

Familiale charme Op het pittoreske dorpsplein van Deurle vinden we d’Ouwe Hoeve. Een plek waar het heerlijk vertoeven is. Met zijn twee zonneterrassen waan je je zo in de Provence. Kom gezellig lunchen of dineren bij de open haard of in de open wijnkelder. Het restaurant met zijn huiselijke, warme sfeer en de ongedwongen, joviale service zorgen voor een aangename beleving.

o ok uw ad voor fe res est tot 150 en gasten

Iets te vieren? Onze feestzaal biedt plaats voor recepties tot 150 personen (staand) en diner tot 100 personen (zittend). Gratis parking vlakbij het restaurant.

d’Ouwe Hoeve - Dorpsstraat 48 - 9831 Deurle T. 0 9 / 2 8 2 . 3 2 . 5 2 www.ouwehoeve.be


De volgende edities van

BREAK LIFESTYLE MAGAZINE

BREAK

BREAK voorjaar In het voorjaar nummer van 2020 brengen wij u weer mooie ideeën voor leuke dagtrips in het Hageland, Keulen, Pays des Colines, ...

BREAK cruise We werken er lang aan, maar binnenkort nemen we u mee op cruise, met BREAK Cruise. Op ontdekking langs de grens:

De charmante sfeer van Givet

Metamorfose in

Kortrijk

Genieten van tuinen:

Les Jardins d’Annevoie

Brugge anders bekeken Herfst-Winter 2019

BREAK website U kunt voortaan BREAK ook online doorbladeren! Surf snel naar www.breakmagazine.be !

BREAK abonnement Voor slechts €10 per jaar ontvangt u iedere 6 maanden BREAK bij u thuis. Stuur snel een mailtje naar info@pressevolution.com voor meer info of stort €10 op BE49 3101 1951 2271 met vermelding BREAK magazine !

Colofoon BREAK is een uitgave van PRESS EVOLUTION - Louizalaan 523 - 1050 Brussel Uitgever: Michel Puttaert - e-mail: info@pressevolution.com tel. 02/ 735.32.60 Foto’s: M. Puttaert Foto cover: M. Puttaert Lay-out: C2A - c2abelgium@gmail.com

Verspreiding in wachtruimtes en openbare plaatsen via Publica Promotion, geselecteerde adressen en via deelnemende adverteerders. De redactie behoudt het eigendomsrecht op de verschenen foto’s en teksten, behalve diegene waar fotograaf of auteur vermeld zijn. Iedere reproductie, gedeeltelijk of geheel, is daarom ook verboden.

Copywriting: Verbum - Marjolein Naudts www.texthouse-verbum.com - & C2A - c2abelgium@gmail.com

66 BREAK


Get inspired ... by

CALMANI steeds DIRECTE % koRTINg

7

PrivéParking koffiebar BRANDS: XANDRES / GIGUE / GIOVANE / ATMOS / SENSO TERRE BLEUE / FOUR ROSES / BRAX / DTC HAMPTON BAYS / VERY SIMPLE / TRAMONTANA OAKWOOD / MAISON SCOTCH / PEPE JEANS A/X ARMANI EXCHANGE / CIRCLE OF TRUST XANDRES Studio / B-YOUNG / AMELIE & AMELIE YAYA / BO-DOME / SISTERSPOINT / TITTO MIRACLES ACC. by Annelien Coorevits LES CORDES / MURIELLE PERROTTI SHOES : A/X ARMANI EXCHANGE / MARCH23 CYCLEUR de LUXE / VANESSA WU BODYPRODUCTS : LIKAMI skincare

CALMANI Oudenaardsestw. 847 - 9420 Burst T 053 62 97 74 - info@calmani.be www.calmani.be Openingsuren: di-vr: 10 - 12.30 u / 13u30 - 18u30 za: doorlopend van 10 - 18u

elke zondag open van 14u tot 18u !


The right way to dress her ...

Stefanel Piu Piu Art 22 Vicolo Alberto Jeans Vanise Ottodame Private Label

Moment by Moment MĂŞme Road ADD White Stuff Animapop Part Two Compagnia Italiana Dansk

Gu lde n s tra a t 2 6 - 2 8 0 0 Me c h e l e n Tel. 015 67 66 99 -

fb.me/scrupleslife -

@scrupleslife - marina@scrupleslife.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.