Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2013

Dette billede er fra Sanne og Lars Bindesbølls KIRKEBRYLLUP i Sdr. Omme kirke. Læs artiklen på side 3 om kirkelig vielse kontra borgerlig vielse.


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner til stede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 2334 3380 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 4161 2144 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 7672 7776 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


Kirkebryllup det dyre bryllup? I 2012 blev der offentliggjort en undersøgelse som viste, at et bryllup i kirken koster i gennemsnit 108.737 kroner, hvorimod et bryllup på rådhuset kun har en gennemsnitspris på 18.987 kroner. Finanstilsynets penge og pensionspanel stod bag undersøgelsen. Undersøgelsen får ifølge Søndagsavisen en forbrugerøkonom til at udtale, at ”vi kan glæde os over, at der bliver færre og færre af de dyre kirkebryllupper.” Ovenstående tal er chokerende læsning for en præst. For der er noget rivende galt, hvis det ender med, at man kun kommer til kirken, når man er velhavende og kan betale et kæmpe beløb for sit bryllup. Kirkebryllup er gratis Jeg glæder mig som præst over ethvert kirkebryllup, også hvis man vil holde stor fest og bruge mange penge. Men jeg vil ærgre mig voldsomt, hvis kirkebrylluppet går hen og bliver synonymt med det dyre bryllup. For det koster ikke noget at blive gift i kirken. Er man medlem af folkekirken har man ret til at blive viet i sin sognekirke uden at skulle betale ekstra for det. Den kristne ramme gør forskellen Det, der adskiller det kirkelige bryllup fra det borgerlige, er den ramme som udgøres af kristendommen. I kirken handler det om, at noget så vigtigt i et menneskeliv, som ens ægteskab og den kærlighed man har til sin ægtefælle, kan ses i en sammenhæng, som er langt større end en selv – man kan sige ja til hinanden foran alteret, og man kan knæle sammen ved siden af hinanden i en forbøn om Guds velsignelse over ens liv. Det er ikke prisen, men indholdet og rammen, der gør forskellen.

At man vil elske og ære hinanden Finanskrisen har betydet færre kirkebryllupper. Det har for mig været anledning til at tage dette emne op og få skreget ud over tagene, at man er velkommen, også selvom man ikke har mange penge. Det er ikke noget krav, at man skal have det fineste og dyreste tøj. Det er ikke noget krav, at man skal køre til og fra kirken i limousine. Det er ikke noget krav, at man skal have stor fest med dyre retter og gode vine. Det eneste krav, jeg synes, man kan stille (og det er endda ikke lovfæstet) er, at parret, som ønsker at have Gud som ramme om det største i livet, vil elske og ære hinanden. Man kan for min skyld godt spare det dyre bryllup væk, bare man får fokus på de væsentlige ting, som det i sidste ende handler om. Det kirkelige bryllup handler, helt gratis, netop om de væsentlige ting. Juraen Der skal ud over brudeparret og præsten, der forestår vielsen, egentlig kun være to vidner til stede for at en vielse i kirken er gældende. Og det kan i og for sig godt være to af kirkebetjeningen, der har tavshedspligt, men det kan også være to andre. Hvis altså, at man ønsker et helt intimt bryllup. Bare for at sige, at så lille og fortroligt kan et bryllup i kirken altså også være! Elna Lasthein, sognepræst (med skub fra og tak til en kollega i Middelfart, der netop, da jeg i foråret var til konfirmation, havde taget dette emne op).

3


Foredrag:

Vi er inviteret på genvisit i nabosognet: Tirsdag den 17. september kl. 19.30 i Viadukthallens Cafeteria i Filskov. Sogneaften med Henning Nørhøj, Haslev: ”Kierkegaard og Grundtvig. Guldaldertidens to store modsætninger”. Kierkegaard kaldte Grundtvig ”en jodlende Friskfyr” og ”en brølende Grovsmed”. Grundtvig kunne tale om Kierkegaard som ”istapper under Kirketaget”. I foredraget vil Henning Nørhøj gennemgå disse to store guldaldertænkeres liv og sammenligne deres opfattelse af mennesket, kristendommen og kirken. Hvor forskellige var de? Mange havde set dem mødes på gaden, set at de fulgtes med hinanden, mens de talte sammen. Arrangører er Blåhøj og Filskov menighedsråd i samarbejde med Sdr. Omme menighedsråd

Torsdag den 10. oktober kl.19.30 i Sdr. Omme Præstegård, konfirmandstuen. Nasher Khader: Bekendelser fra en kulturkristen muslim. Khader skriver i en ny bog om sin tvivl og kritik af islam. Og om hans sympati for den kristne Gud. Emnet vil blive koordineret med, hvad der sker i den arabiske verden lige nu.

4

Heinrich W. Pedersen foran hovedindgangen til Fødselskirken i Betlehem på Vestbredden. Tirsdag den 19. november kl. 19.30 i Sdr. Omme Præstegård, konfirmandstuen Heinrich Wichmann Pedersen, sognepræst i Nørup: ”Politiske og religiøse spændingsfelter i Israel/ Palæstina” Gennem historien har der været spændinger i Mellemøsten. Konflikter har skabt mure og barrierer mellem israelere og palæstinensere - men også internt i de tre religioner jødedom, kristendom og islam. I foredraget ser vi på hvordan udviklingen har været, og hvordan situationen er i dag. Eksempelvis: Hvordan er forholdet mellem arabiske kristne og Jesustroende jøder. Henrich Wichmann Pedersen har gennem en årrække været med i Israelsmissionen og gennem dette arbejde har han haft mange ophold i Israel/Palæstina. Og har det stadig. Heinrich W. Pedersen er tillige tilknyttet flyvevåbnet som værnspræst. Han er historiker af uddannelse.

KFUMs Soldatermission Torsdag den 26. september kl.19.30 er der soldatervennestævne og generalforsamling i Filskov missionshus. Taler er Dorthe Lundgaard Jeppesen, Sørvad


ULVETIMEN for de 2 - 99 årige Sønder Omme k i r k e o g k ro fortsætter med at vende ulvetimen til noget godt. Flere og flere kommer til. Dejligt! Kl. 17.00 mødes vi i Sønder Omme kirke til ½ times bibelhistorie og sang. Herefter går vi fra kirke til kro, hvor der serveres spagetti og kødsauce til 25 kr. for alle over 10 år. Børn under 10 år ledsaget af en voksen spiser gratis. Drikkevarer mælk, øl og vand kan købes. Kl. 19.00 går vi hjem efter, at vi har ønsket hinanden en god nat. Ulven er tæmmet! Onsdag den 25. september kl. 17-19. ”DANIEL, DEN SKØRE KU(G)LE”. En énmands rap-mucical om Daniel i løvekulen! Humor, alvor, rap og stemningsfuld musik i en medrivende fortælling om tro og magt. Torsdag den 7. november kl. 17-19 mødes vi atter i kirken til endnu en ulvetime!

VI GØR NOGET VED SANGEN! Tirsdag den 1. oktober kl. 19-21. Sangaften i konfirmandstuen. Lotte Brynold Knudsen og Gitte Askholm præsenterer sange, de synes godt om, og vi andre får lov at synge med. Camilla Svanberg sidder ved pianettet. Onsdag den 27. november kl. 19-21 Sangaften i konfirmandstuen. Denne gang har vi inviteret Kenneth Lauridsen og Dennis Holtegaard Nielsen til at byde op til sang ledsaget af vor pianist.

Allehelgen Søndag den 3. november kl. 16.00. Ved allehelgengudstjenesten bliver der musikalsk indslag af kammerkoret GOCK fra Grindsted.

HØST OG TAK! Søndag den 29. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Sønder Omme kirke med efterfølgende frokost og sang i konfirmandstuen. Efter frokosten er der mulighed for at komme med gode ideer til menighedsrådet samt med ros og ris. Der orienteres om, hvad der er arbejdet med i den seneste tid og om, hvilke opgaver, der ligger forude og om hvilke planer og ønsker, rådet har. Det påhviler et menighedsråd ”at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse” her i vores sogn. 5


Forestillingen varer ca. 30 minutter. TRIOfabula er et lille musikdramatisk ensemble, som har eksisteret siden 2000. Den består af ensembleleder Tine Skau, Ingvil Bjaastad og Lisa Balle. De har alle gået på Det Fynske Musikkonservatorium, hvorfra de kender hinanden. Idet instrumentariet er eksotisk med op til to meter høje blokfløjter, accordeon, sang og tibetanske syngeskåle, er de klanglige muligheder meget store.

Noas Ark

- En musikalsk fortælling om glæde og håb. For alle børn og voksne Torsdag den 3. oktober kl. 14.30 har Sdr. Omme Kirke i samarbejde med Fritteren fornøjelsen at invitere børn og voksne til at opleve kirkeoperaen Noas Ark. De fleste mennesker kender denne fortælling om Noa, men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra dimension. Den er nænsomt fortalt med stor respekt for Biblen, men TRIOfabulas musikdramatiske sprog giver samtidig fortællingen en abstrakt fanden-i-voldskhed. Der vil være latter og tårer, gys og håb. Der er noget at glæde sig til!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Kommende menighedsrådsmøder

Torsdag den 19. september Torsdag den 24. oktober Torsdag den 21. november Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Normalt kl. 19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på: www.sdrommekirke.dk

6

Et ekstra tilbud, så børnene får mest muligt ud af forestillingen med TRIOfabula: Torsdag den 26. september kl. 14.00 i kirken fortæller sognepræst Elna Lasthein bibelens historie om Noa, der af Gud får bud om at bygge en ark for at redde livet ud af den ødelæggelse, mennesker påfører jorden. Fortællingen med forskellige input varer max. ½ time og er tænkt som en forberedelse for børnene, til den efterfølgende kirkeopera. Alle børn i ledsagelse af voksne er velkomne i kirken til begge arrangementer.

Sigurd Barrett fortæller bibelhistorier i Egtved kirke lørdag den 28. september kl. 11.00. Sønder Omme kirkes børnekor deltager som sangere sammen med to andre børnekor . Billetter á kr. 50,- stykket kan købes ved Camilla Svanberg. Børn under 18 år er gratis.


Badning ved det døde hav

Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 16. maj til og med 19. august 2013 Døbte: Mia Dam Ørts Hansen Sofia Leiberg Hansen Isabella Luanna Møbjerg Jakobsen Maia Refshøj Olesen. Døbt på Odense Universitetshospital Anna Elisabeth Lyhne Nielsen Olivia Frank Påskesen Lærke Rosenhøj Pedersen Klara Madsen Viede: Linda og Kristian Bøgild Justesen Kirkeligt velsignede efter borgerligt indgået ægteskab: Anja og Martin Dam Ørts Hansen Døde: Frank Jørgensen Mike Løgstrup. Bisat fra Vejle sygehuskapel. Verner Harlev Nielsen Marie Kristensen Elna Lucie Schou Ole Peder Eskildsen Dagmar Bjerg Jørn Steen Klausen. Bisat fra Grindsted Kirke Peter Østergaard Jensen Maia Refshøj Olesen

Den jødiske kirkegård på Oliebjerget.

Sognerejse til Israel-Palæstina foråret 2014 Der er nu udkommet program for rejsen til Israel/ Palæstina i foråret 2014. Det bliver fra den 2.-9. marts og med fly fra og til Billund. Program kan hentes enten ved kirkens eller konfirmandstuens indgange eller hos Lastheins i Præstegården. Det kan også ved henvendelse hertil tilsendes. Tilmeldingsfristen er 25. oktober. Som I kan se af dette blad begynder forberedelsesaftenerne allerede i dette efterår. Disse foredrag er dog åbne for ALLE, uanset om man skal med på rejsen eller ej. I det nye år holder både Elna og Niels Martin hvert sit foredrag om Israel og med hver sin vinkel. Endelig indbyder vi til nogle aftener kun for rejsedeltagerne, så gruppen er godt samlet inden afrejse. På rejsen rundt i Israel bor vi på rigtig gode hoteller, og vi ledsages hele tiden af en dansk talende guide med en meget stor viden. En guide, der bare er til for os! (vi har selv afprøvet begge dele, da vi i februar var på forberedelsesrejse). Unitas rejser, der har mange års erfaring med netop at rejse til Israel, står bag. Rejsen bliver med udgangspunkt herfra, men som altid ved vore rejser er der åbent for udensogns interesserede. Vi håber mange får lyst til at tage med på rejsen. En uforglemmelig oplevelse, eftersom vi jo alle har et forhold til det land og kender stederne i forvejen. Elna og Niels Martin Lasthein

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER

Søndag den 8. Kl. 10.00 Om bekymringer! Søndag den 15. Kl. 10.30 Opvækkelsen af enkens søn fra Nain. Søndag den 22. Kl. 09.00 En helbredelse og lignelsen om pladserne ved bordet. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 29. Kl. 10.30 Høstgudstjeneste med indsamling til Danmissions arbejde i Ægypten. Og med frokost i konfirmandstuen. OKTOBER Søndag den 6. Kl. 09.00 Helbredelsen af den lamme i Kapernaum. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 13. Kl. 10.00 Lignelsen om kongesønnens bryllup Søndag den 20. Kl. 09.00 Den kongelige embedsmand i Kapernaum. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 27. Kl. 10.30 Jordens salt og verdens lys NOVEMBER Søndag den 3. Kl. 16.00 Saligprisningerne. Allehelgensdag Søndag den 10. Kl. 10.00 To helbredelser. Forstanderens datter og kvinden med blødninger. Søndag den 17. Kl. 09.00 De sidste tiders tegn og Jesu genkomst. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 24. Kl. 10.00 Verdensdommen.Sidste søndag i kirkeåret

DECEMBER

Søndag den 1. Kl. 10.00 Søndag den 8. Kl. 14.00 Søndag den 15. Kl. 09.00

Jesus på besøg i sin hjemby Nazaret. Lignelsen om de ti brudepiger. Luciaoptog. Efter gudstjenesten juleklip m.v.i konfirmandstuen Zakarias´ lovsang. Rahbek-Engmarksgaard

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 12. september Kl. 10.00. Høstgudstjeneste Torsdag den 10.oktober Kl.10.00. Gudstjeneste med nadver Torsdag den 21. november Kl.10.00 .

8

Kirkeblad sept nov 2013  

Kirkeblad for Sdr. Omme sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you