Page 1

Kirkebladet for december 2016 - januar - februar 2017

En julefortĂŚlling fra det virkelige liv. LĂŚs s. 2 og 3


Jul i Bøvl

En vognmandsforretning Udenfor Sønder Omme ligger en lille by ved navn Bøvl. Som man siger det med Rom, kan man sige det med Bøvl: nemlig at alle veje fører til Bøvl. For midt i byen er der et vejkryds. Hertil kommer eller herfra udgår en vej mod hvert et verdenshjørne. I dette trafikale knudepunkt finder man købmandsgården og skolen. I hvert fald bygningerne, som i dag ganske vist anvendes til andre formål. Men da jeg kommer fra syd, skal jeg ikke helt ind i Bøvls centrum, for jeg skal nemlig besøge vognmanden. Vognmand Elmo Ringgive, der stadig bor i det hus, som han og Helga købte i 1947, da de overtog Bøvls vogmandsforretning med hus og lastbil og med fast kørsel med svin og kreaturer til slagteriet i Grindsted. Men telefon var der ikke, og hvordan så? Nu kom Helga og Elmo jo til en by. Og en af naboerne i Bøvl havde telefon, en såkaldt partstelefon. Jo, jo, naboen skulle nok tage imod opkald og give ordren videre til vognmanden. Sådan klarede man den sag. Man hjalp hinanden. – Med tiden blev partstelefonen dog overbelastet. Kvinderne snakkede for meget, siger Elmo drilsk. Og der kunne kun være en på linjen ad gangen. Så med tiden fik vognmanden sin egen telefon. Men der var også fordele ved partstelefonen, f.eks. at man kunne lytte med ved hinanden. I dag hedder det telefonmøde. Det var bare allerede opfundet i Bøvl dengang. Engang ringede købmandens søn til sine forældre med besked om, han kom hjem til aftensmad. Hans forældre skulle bare i byen, men det hørte Elmo tilfældigvis og råbte straks til sin kone: Skræl et par ekstra kartofler, for vi bliver en mere til aftensmad. Smart klaret! En lastbil med mange formål Vognmanden i Bøvl hentede dyr til slagteriet rundt om på gårdene. Det var et hårdt job, for Elmo skulle selv få dyrene op på ladet. Svin

2

løftede han op, men kreaturer skulle have en grime på, så man kunne trække dem af sted , og det var ikke uden risiko for liv og lemmer. Især når tyre skulle indfanges. Elmo husker mange farefulde situationer, og denne del af arbejdet var årsag til, at han stoppede efter godt 30 års virke. Men en vognmand blev undertiden også brugt til andet. Nemlig at hente sognets døde fra sygehuset i Brande eller fra deres hjem. Efter udsyngning fra sygehus eller afdødes hjem kørte vognmanden kisten med den døde til kirken. ”Jamen, jamen sagde jeg – en lastbil”? ”Hvad havde du ellers forestillet dig”, spørger Elmo, ”der fandtes altså ikke en rustvogn her ude på landet dengang”! Nå, så blev jeg det klogere. Men opgav ikke så let: ”Jamen lugtede din lastbil ikke af køer og svin”? ”Nej, overhovedet ikke. Den blev gjort pinlig ren hver dag. Det forlangte slagteriet, og de havde en stor vaskehal, som bilen blev kørt ind i, før hjemturen”. Når der blev ringet til vognmanden om ligtransport, var det ikke noget man tog penge for. Sådan gjorde vi hinanden mange tjenester, vi hjalp hinanden, sådan var indstillingen. ”Jeg havde jo bilen til det”, siger Elmo, men det var altid et stort arbejde, for jeg skulle tage alle sidefjælene af ladet og så skulle jeg skynde mig at ringe til en landmand/skovejer, om jeg måtte komme ud og klippe noget rødgran? Det var ikke noget, familien forlangte, men noget man bare gjorde. For kisten skulle ikke stå på det bare lad. Det pyntede jeg, så kisten stod på en bund af rødgran på det åbne lad. Engang kom smeden i Bøvl over og hjalp mig, for når der efter formiddagens slagteritur ved middagstid blev ringet om en ligtransport, havde jeg altid kun kort tid, inden jeg skulle være der. Det med slagteriets vaskehal og vognens renlighed forklarer så også en anden episode. Alle veje fører til Sønder Omme. Her i Elmos lastbil For Elmo fortæller om en jul, han aldrig glem-


mer. Det var juleaftensdag og vognmanden fandt på at samle alle Bøvls børn og køre dem til julegudstjeneste inde i Sønder Omme. Det var stort! Alle julelysene, fællesskabet, julesalmer og musik – og man så andre børn, for børnene, Elmo bragte med, gik naturligvis i Bøvl skole. Købmandens søn har også fortalt mig, hvorledes de tog ind til ”storbyen” Sønder Omme for at se på juleudsmykning. Elmo husker, at denne juleaften bredte der sig en anspændt atmosfære i Sønder Omme kirke. For præsten (pastor Olesen) begyndte ud fra juleevangeliet at tale om, at han ikke forstod, at nogle her i sognet var så fordømmende overfor en ung pige, der var kommet ”i uføre”. Eller ”i ulykke”. Der blev talt om unge piger, der kom ”galt afsted” og blev stemplet – måske for livstid og måske barnet med? Fordi det blev født uden for ægteskab. Så var moderen ”løs på tråden” og barnet ”en horeunge. Et uægte barn”. Elmo husker, hvorledes stemningen i kirken blev mere og mere anspændt, og han tænkte: Hvad mon det ender med? Det her er dristigt gjort af præsten. Men præsten holdt sig til evangeliet. Og spurgte så, hvorledes det kunne være sådan, når Vorherre selv kom på den måde. Efterhånden som forkyndelsen skred frem, skete der noget underfuldt, siger Elmo. Juleevangeliet blev til et befriende nyt budskab, der vendte op og ned på talemåder og tankesæt ja, på al ting og gjorde noget ved folk. Gav os et nyt syn! Indtil det blev og altid bliver nødvendigt at evangeliet renser luften igen, så det høres, som det, det er: Et glædeligt budskab til alle. Den jul var der i hvert fald nogen skranker, der faldt i Sønder Omme sogn, og så kørte vognmanden hjem til Bøvl igen med en kostelig last i lastbilen: alle sin by Bøvl´s børn. Vi trækker streger og sætter skel imellem andre folk og os selv. Imellem alle dem vi kalder ægte, og dem hvis ægthed vi så vil benægte Han fjernede grænser og sletted skel

og derfor slog de manden ihjel. I evangeliet får vi at vide, han stilled sig på de uægtes side. Rom - Betlehem - Bøvl - dér, hvor du er! Alle veje fører til Bøvl - og så til Rom. Sådan begyndte jeg. Udtrykket stammer helt tilbage til Jesu fødsel, hvor Romerriget ekspanderede. Kejseren havde en politisk ideologi om at gøre byen Rom til centrum i hele verden. Derfor anlagde han veje fra og til Rom, så hans hære kunne komme frem. Som en kontrast hertil bliver Guds søn, verdens frelser, et lille barn, født i udkanten, langt fra magtens centrum, nemlig på en mark udenfor en indtil da helt ukendt lille by, Betlehem. Fordi forældrene jages afsted af kejserens folketælling. Men her begynder det nye testamente. Igen noget afgørende nyt og igen en omvurdering af, hvad mennesker nu synes er passende. Men et befriende glædeligt evangelium om, at siden da har alle veje lige så vel ført til Bøvl som til Rom, som der, hvor du nu er! For: Når verden har glemt et kejserligt tal, så husker man barnet, der lå i en stald en glæde for hele folket ……… Guds søn blev født i en bitter nat som alle følte var gudsforladt og plads var der ingen steder. Og lukker vi surt og trist vores dør, har glæden jo prøvet det hele før - og dog blev den født i julen. (Da glæden blev født.1977) Tak til Elmo Ringgive, der kan fortælle og huske, så der kunne være stof til mange numre. Det er Møllehave, der har leveret rimerierne, så også tak til Johannes Møllehave. Og hermed ønskes alle i sognet en glædelig jul! Elna Lasthein

3


Møder og arrangementer Søndag den 4. december: De ni læsninger i kirken kl. 14.00. Konfirmander, voksenkor - og vi håber også, at et Lucia-optog - medvirker. Efter kirke er der æbleskiver, juleklip for de interesserede ved Karin og Lea. I år desuden salg af alverdens julepynt til et godt formål. Alt sammen i konfirmandstuen. Alle er velkomne!

Optakt til nytårsaften En sjov aften, men også en højtidelig aften. For årsskiftet indbyder til både at se tilbage på det gamle, men også med forventning og håb til det nye år, der nu kommer os i møde. Derfor er der gudstjeneste som en optakt til årsskiftet og det er kl. 15.00. Efter gudstjenesten byder vi i kirkens våbenhus på champagne og kransekage og ønsker hinanden et godt nytår.

Sang og musik

Tirsdag den 17. januar kl. 19.00 indbyder vi til sangaften ved Keld DamTelén, Vejle. Onsdag den 22. februar kl. 19.00 indbyder vi ligeledes til sang og musik ved Villy Egmose, Skjern. Onsdag den 14. december er der julekoncert i Sønder Omme kirke kl. 19.30. Igen i år er det lykkedes at engagere et af landets dygtige ungdomskor. Sidste år havde vi besøg af syngedrengene fra Assens, i år bliver det så pigernes tur, nemlig MidtVest Pigekor fra Herning under ledelse af Dorte Bille. 35 velskolede og særdeles godt syngende piger. For en del af os er det blevet god skik, at når vi har hørt julekoncerten kan vi for alvor tage fat på juletiden, så er juletiden sunget godt i gang.

4

Disse to herrer skal nok få det hele til at svinge. Begge aftener er i konfirmandstuen. Vi får brød og chips undervejs. 20 kr pr. person.

Forældremøde for konfirmandernes forældre Konfirmandernes forældre indbydes onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 til forældremøde i konfirmandstuen. Den forestående konfirmation er på programmet. I år er der 29 konfirmander. Konfirmationen bliver i 2017 søndag den 7. maj.


To højskoleaftener

Torsdag den 26. januar kl. 19.30 og torsdag den 2. marts kl. 19.30 fortæller Niels Martin Lasthein den spændende historie om Martin Luther, om hans liv og gerning, der førte frem til Reformationen, Til oktober er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 sætninger op på slotskirkedøren i Wittenberg, hvorved han udfordrede Pavekirken. Derfor er der det kommende år mange steder mere opmærksomhed på Luther, end der normalt er. Og sådan også her hos os. Udover fortællingen om Martin Luther fra fødsel til død, vil vi synge sange om ham samt synge nogle af hans salmer, som f.eks. ”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Nu fryde sig hver kristen mand”.

Minikonfirmander

Vi begynder i 2017 onsdag den 11. januar kl. 13.30 og herefter 10 onsdage frem til søndag den 26. marts, hvor vi afslutter i Sønder Omme kirke. Alle børn på 3. klassetrin indbydes og får brev herom inden jul. Ellers kan man rette henvendelse til sognepræsten. Livets gang fra fødsel til død Liva Weel sang ABC-visen i en revy for mange år siden. Sangerinden stod der med sølvgråt hår som en moderne bedstemor og sang en vise til sit barnebarn ... Den vise er blevet hængende i ørerne siden, og den er blevet gendigtet mange gange, ikke mindst til familiefester. Netop den vise har den unge Iben Krogsdal haft i tankerne, da hun sidste år (2015) digtede denne ”tilbageblikssalme”, som

kunne være passende at bringe netop i dette nummer. Med en artikel om Elmo Ringives erindringer og tillige ved et årsskifte. Men digteren siger – ikke kun der. For salmen kan også synges efter en fest sammen med den berømte skrub-af-suppe. Så bliver det til en ”gå-hjem-salme” . Det kan også være en ”tak for livet trods-alt salme”. Det er Gud, der har givet os livet, salmen henvender sig til. - Og selveste Bent Fabricius-Bjerre har skrevet melodi til. Salmen står i tillægget ”100 salmer”, der er udkommet i år og som vi netop har haft en sangaften med i konfirmandstuen. Du lagde livstid i min krop du kaldte mine kære frem du sagde: Her er mine børn. Det husker jeg på vejen hjem At åbne verden skridt for skridt at flytte ud og komme frem at stå som ung på verdens kant. Det husker jeg på vejen hjem De store muligheders tid at danse lige ind i dem de børn jeg fik og ikke fik. Dem husker jeg på vejen hjem Og tiden gik med sorg og sang og årene skrev knæfald frem i aftensolen stod mit navn. Det husker jeg på vejen hjem. Og tog jeg fejl og faldt jeg hårdt og førte jeg mig solklart frem så sank jeg altid i din hånd. Det husker jeg på vejen hjem. Og dagene der steg af tak og åndedrag og alle dem der gik med mig en tid et sted. Dem husker jeg på vejen hjem. Du kære Gud, din vilje ske forson mig mildt med alle dem der kom og gik. Det liv jeg fik. Og lys for mig på vejen hjem.

5


Nyt fra menighedsrådet Første søndag i advent begynder det nye kirkeår. Samtidig tiltræder Sønder Ommes nyvalgte menighedsråd, som har konstitueret sig. Hermed er det så også skiftedag og et farvel til de to medlemmer, Benta Dejgaard og Søren Peder Frandsen, som ikke ønskede at genopstille. Tak for den tid, I har taget medansvar for kirkens bygninger, jorder og for de koncerter og foredrag, menighedsrådet har holdt. Tak for en god tid med jer og tak til suppleanter for de 4 år, I har stået til rådighed. Vi, som er genvalgte, siger tak for den tillid, der er vist os ved at give 4 år til os igen! Og samtidig velkommen til to nye i menighedsrådet: Anna-Marie Esbjerg Christensen og Martin Rosing. Der ligger 4 år foran os nu, og vi ser frem til 4 gode år, hvor der også kommer til at blive nye ting, vi skal tage stilling til. Men det bliver også spændende. Vi skal have ny provst. Kirken trænger til at blive renoveret. Det første I her kommer til at tage stilling til er nye hynder til kirkens bænke.

På et møde den 9. november 2016 har det nye menighedsråd konstitueret sig, så de, som ovenfor nævnt, er klar til at tiltræde ved det nye kirkeårs begyndelse. Formand: Peder Arvad. Næstformand: Lene Antonsen Kirkeværge: Martin Rosing Kasserer: Anna-Marie Christensen Sekretær: Dorthe Christensen Kontaktperson for kirkegårdspersonalet: Poul Erik Ehrhorn Kontaktperson for organist: Deanna Rasmussen Bygningskyndig: Poul Erik Ehrhorn Møder i det nye menighedsråd afholdes over rullende ugedage i konfirmandstuen kl. 19.00. Første møde tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19. Resterende mødedatoer fastsættes ved møde d. 23/11-16. Kirkens hjemmeside findes på www.sdromme.kirke.dk

Vi har et personale, der er dygtige til deres håndværk. Dem er vi arbejdsgivere for de næste 4 år. Her ønsker vi, at det gode forhold skal fortsætte. Det er dejligt, at vi har en velholdt kirkegård og kirke, og at kirkens personale er velforberedte til kirkegang og til de øvrige arrangementer, de som kirkebetjening på forskellig vis medvirker i. I hvert fald glæder jeg mig til godt samarbejde, for når der kommer nye til, kommer der jo også nye ideer til, og dem glæder vi os til at tage fat på!

Minikonfirmander fra 2016 gør klar til opførelser af to af Jesu lignelser.

Peder Arvad, formand for Sønder Omme menighedsråd

Den fortabte søn vender hjem. Han har sat alt over styr og hånet sin familie. Hvad siger faderen?

6


Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 20. august til og med den 13. november 2016 ”Guds-husets dør er i vor dåb” synger vi i DDS 444. Men det er ikke til at vente, når man skal ind til lillesøsters dåb og venter i våbenhuset. For hvad er der mon derinde? På trods af færre fødsler i vor del af landet, ser vi frem til, at der i det nye år allerede er dåb at glæde sig til. For det er altid stort, når der ved gudstjenesten er dåb.

Døbte: Theodor Arvad Ditlev Sørensen Viede: Linette Andreasen og Simon Karstoft Rasmussen Døde: Kjeld Knudsen Henning Rahbek Nielsen Leif Kjær Otto Nielsen

Der er juleforberedelser af så mange slags. I Blichers ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog” tænker manden, der er blevet ældre: ”Jeg har i dag både venner og bekendte over og under jorden” - og skriver det i sin dagbog. Den erfaring kommer vi alle til at gøre. Trods sorg og savn hører dem, vi har mistet også med i julen - og derfor pynter vi deres grave.

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Martin Rosing Holdgårdsvej 26, 7260 Sønder Omme. Tlf. 41 57 88 67 Kasserer Anna-Marie Christensen, Vandværksvej 1, 7260 Sønder Omme. Tlf. 40 52 63 02 Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af marts 2017. Deadline 1 måned før.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke DECEMBER

Søndag den 4. Kl. 14.00 Anden søndag i advent. De ni læsninger. Efter kirke er der æbleskiver, gløgg, kaffe og juleklip Søndag den 11. Kl. 9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl. 10.00 Fjerde søndag i advent Lørdag den 24. Kl. 14.00 Juleaften og 15.30 Søndag den 25. Kl. 10.30 Juledag Mandag den 26. Kl. 10.00 Anden juledag Lørdag den 31. Kl. 15.00 Nytårsaftensdag. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår med champagne og kransekage

JANUAR

Søndag den 8. Kl. 10.00 Første søndag efter helligtrekonger Søndag den 15. Kl. 10.00 Anden søndag efter helligtrekonger Søndag den 22. Kl. 9.00 Tredje søndag efter helligtrekonger. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 29. Kl. 10.30 Fjerde søndag efter helligtrekonger

FEBRUAR

Søndag den 5. Kl. 10.00 Sidste søndag efter helligtrekonger Søndag den 12. Kl. 10.00 Septuagesima Søndag den 19. Kl. 10.00 Seksagesima Søndag den 26. Kl. 10.00 Fastelavn

MARTS

Søndag den 5. Kl. 9.00 Første søndag i fasten. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 12. Kl. 10.00 Anden søndag i fasten Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Fredag den 23. december kl. 15.00 Lillejuleaften. Der serveres kaffe fra kl.14.00 - altså inden julegudstjenesten. Familie og pårørende er velkomne til at være med. Torsdag den 2. februar Torsdag den 9. marts

8

Profile for Brande Bladet

Sdr omme kirkeblad december 2016  

Sdr omme kirkeblad december 2016  

Advertisement