Page 1

Kirkebladet for juni - juli - august 2017

Ă…rets konfirmander. (Jettes Foto, Grindsted)


Klokkespil - over land og by Klokkespil i Hovedstaden At komme ud på Vesterbrogade fra Københavns Hovedbanegård og spadsere fra Monumentet over Stavnsbåndets ophævelse i 1788, hen over Rådhuspladsen forbi Københavns Rådhus på højre hånd, ned ad Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv, Østergade til Kongens Nytorv, er en svimlende og betagende tur hver gang, om man giver sig tid og affinder sig med mylderet. Her er sandelig noget for øjet, her er - udover pulserende forretningsliv - Danmarkshistorie på stribe; men her er sandelig også noget for øret udover altså støjen fra gågaden: Rådhusklokkerne, som lød første gang ved årsskiftet 1903-04. Der lød endda melodi fra klokkerne, noget man ikke var vant med i København. Martin Nyrop, Rådhusets arkitekt så vestpå, til London. Han ville have et Big Ben til Danmark med faste melodier og ganske få toner, og han fik det som bekendt. Nyrop lod sin svoger Thomas Laub, Holmens kirkes organist, tage sig af, hvad der skulle lyde fra tårnet, og med sin historiske bevidsthed, der passede sammen med Nyrops gammelnordiske indretning af Rådhuset, komponerede Laub fire melodiske, folkeviseagtige formler, der alle bygger på tonerækken h-a-g-e: én for hvert af de tre kvarterslag og én lidt længere til de hele timeslag. Laub overlod så generøst sin kollega P.E. Lange-Müller at skrive en ”Vægtersang”, der spilles kl. 12, kl. 18 og kl. 24, så det er ikke Laub men Lange-Müllers melodi, der byder det nye år velkomment. På Vimmelskaftet ligger en prægtig gammel rød kirke: Helligåndskirken (kig ind næste gang I går forbi på Strøget). Den havde indtil Københavns storbrand i 1728 eget klokkespil, som var en foræring fra 1647 af monarken – Christian den Fjerde. Først efter anden verdenskrig blev det gamle

2

klokkespil erstattet af et nyt på 41 klokker, men klokkerne var ikke gode nok, og de begyndte at smuldre. I dag - takket være en gave fra A.P. Møller, hvor skylder vi dog mæcener megen tak! - har Helligåndskirken et fornemt klokkeinstrument på 49 klokker til glæde for hele indre by. ”Kirkeklokke! Ej til hovedsteder... støbtes du, men til den lille by, hvor det høres trindt, når barnet græder og inddysses blidt ved vuggesang”, digter Grundtvig i sin salme om kirkeklokken - Den Danske Salmebog nr. 783. Det er malmfuldt, andagtsfuldt og højtideligt at høre de store klokker højt over Københavns tage. Man kender melodierne igen, og er man ofte i København, eller skulle man bo der, bliver man fortrolig med ikke bare melodierne, men ligeså meget med deres særlige klang. Den er levende og derfor også livgivende, den giver byen og dens mennesker puls og liv. Kirkeklokker findes imidlertid også udenfor Hovedstaden, også her hos os. Fire gange dagligt går lågerne ind til klokkerne i kirketårnet op - kl. 9,12,15,21 - og hen over by og tage lyder da tonerne af salmemelodier, der hører den pågældende tid i kirkeåret til. Vi har lige nydt kirkeårets festtid, og kommer nu ind i kirkeårets hverdag, i den lange trinitatistid, der løber helt frem til det nye kirkeår den første søndag i Advent. Som der bag Helligåndskirkens klokkespil er en historie, er der det også bag Sønder Omme kirkes klokkespil, der blev installeret i 1977. Til december har byens borgere således lagt øren til klokkespillet i 40 år. Det var den navnkundige sognepræst K.E. Jensen (KE 1912-1991), der fik ideen. Han var selv glad udi musikken, satte sig hjertens gerne til klaveret, hvor end han kom frem. Ved sin side i kirken havde han i mange år haft førstelærer K.O. Knudsen (1880-1979), der altså var degn. Da KE gik


på pension som præst, fortsatte han i kirken som ”folkekirkens nødhjælp” - med hans egne ord - bl.a. altså som kirkesanger og delte således embedet med K.O. Knudsen. De gjorde den aftale ikke at tage honorar for deres kirkesangerembede - de skulle jo alligevel derhen… K.O. Knudsen fortsatte som kirkesanger til han var over 90 år. Han var i embedet i 54 år og tildeltes da også fortjenstmedalje for sin trofaste indsats. Således sparedes deres lønninger op, og beløbet kom til at dække cirka halvdelen af, hvad klokkespillet kostede. En herlig historie om forbundetheden og kærligheden til sognet, til Sønder Omme kirke, til folkekirken; et virkeligt folkeligt mæcenat! I Holland fremstilledes og fremstilles fremdeles de bedste klokker, hollænderne har fra gamle dage tradition og sans for gode klokker, for gammel musik i det hele taget. Helligåndskirkens imponerende klokkespil på 49 klokker af en ganske særlig legering, er støbt og hentet i Holland. Klokkespillet er det eneste i Danmark, der er fuldt kromatisk, som det hedder. Det kan spille alle toner. Det kan vi ikke i Sønder Omme med vores 17 noget mindre klokker, der er melodier, som der ikke er toner til i instrumentet så at sige. Så må m a n Minikonfirmander (2011) på vej v æ l g e op i tårnet for at bese kirkens en anden klokker og kikke ud af gluggen. t o n e a r t Stort nummer hvert år!” end den,

De i alt 19 klokker ankommer fra Holland til ophængning i kirkens tårn.

man havde tænkt sig, men man kan altså komme ud for at måtte ændre en smule på melodien, da der kan mangle en tone i skalaen. Men så klipper vi en tå og hugger en hæl, det vil vi ikke hænge os i herude over heden… Da Sønder Omme kirke fik sit klokkespil, fik kirken også to større kirkeklokker til erstatning af den gamle klokke fra 1734, som hænger over vore hoveder, når vi går gennem tårnrummet. De to klokker bærer følgende indskrift: ”Jeg støbtes til Sønder Omme kirke år 1977 af Petit og Fritsen Holland” - for i Holland kan man lave gode klokker! Tanker om klokkespillet Klokkespillet fortæller ved at spille kirkeårets salmemelodier, at her ligger der en kristen kirke, og det skammer vi os ingenlunde over, tværtimod, det vil vi sandelig godt gøre opmærksom på. Ja, det er vi stolte af. Det vil vi forkynde udover tagene (Mathæus 10,24-31). Klokkespillet er også sognets ur, for salmevalget skal passe til kirkeårets rytme. Der er forskel på fastetidens ”Hil dig, Frelser og Forsoner” og så på adventstidens

3


”Blomstre som en rosengård skal de øde vange”. Mange melodier er indspillede, men instrumentet kan også anvendes manuelt og impulsivt, som KE yndede det. Når jeg kigger i oversigten og vælger salmer til afspillelse, så bemærker jeg og hører fine indspilninger, som min forgænger Camilla Svanberg har foretaget. Jeg hører også nogle af mine egne, bl.a. i øjeblikket den første, jeg indspillede for mange år siden. ”Krist stod op af døde”, og tænker måske: Hov, den må du nyindspille til næste år, den trænger til et pift. Eller jeg kommer i tanke om en melodi, som vi hellere må få med i repertoiret. Man er derfor altid i samtale med instrumentet og på opdagelse i melodierne.

En varm og stille sommeraften, hvor klokkespillet lyder og luften fyldes af tonerne fra ”Nu hviler mark og enge”, eller ”Der står et slot i Vesterled” – eller en morgenstund, der fyldes af tonerne fra ”Alt, hvad som fuglevinger fik” eller ”Giv mig Gud en salmetunge” kaster et skønhedens skær nedover vor by. Gør måske endda sit til, at man føler: Her har jeg hjemme!

Nyt fra kirkegården

andre - Sønder Omme kirkegårds begravede søges. Gravstedet vises foruden på et kort, så man nemt kan finde det på kirkegården. Kirkegårdens takster og kontaktoplysninger findes ligeledes på App-en. God sommer til jer alle fra os på kirkegården. Birgitte Birkbak

Her sidst i april, hvor dette skrives er forårsvarmen endnu ikke ankommet. Det kan bl.a. ses på vore stedmødre, der er lidt sene til at komme i gang. Vi har udnyttet den noget kolde april måned til at få fjernet en del store buske/ træer på nogle af vore gravsteder. Nogle af jer gravstedsejere vil opleve at komme til et gravsted med nye og mindre planter. Udskiftning af ”forvoksede” buske eller misvækster er med i den udvidede pleje, man betaler for ved en legat-aftale. Går du som gravstedsejer med et ønske om en evt. omlægning af dit gravsted, er du altid velkommen til at ringe til os på kirkegården eller komme og få en snak med én af os. NY App til din smartphone: App-en Find gravsted kan downloades i App store eller i GooglePlay. Via denne app kan - blandt mange

4

Niels Martin Lasthein


Grundlovsmøde i præstegårdshaven Grundlovsdag 5. juni - som også er anden pinsedag. Kl. 14.00 åbner Niels Martin Lasthein dette års grundlovsmøde og giver ordet til oberst Lars Reinhardt Møller. Oberst Møller har aldrig forsømt en lejlighed til at råbe vagt i gevær, dersom der var en sag, det var værd at gå i brechen for. Direkte og bramfri og uden omsvøb er oberst Møllers stil, man ved, hvor man har ham. Lars Reinhardt Møller har skrevet flere bøger Medbring selv kaffekurv!

Torsdagsgudstjeneste i august I årets løb kommer kirken månedligt til byens plejehjem, men én gang om året gør vi det omvendt. Da besøger Omme Centerets beboere Sønder Omme kirke. Derfor beder vi hvert år om ”skubbere” eller følgesvende til de, der ikke mere er så godt gående. Kan du give en hånd eller et skub, så henvend dig venligst til Omme Centeret. Så er jeg vis på, at nogle her vil fordele opgaverne. I år bliver det torsdag den 17. august kl. 14.00. Efter en kort gudstjeneste i kirken, samles vi til kaffe i konfirmandstuen. Kirkesangerne og organisten synger og spiller og præsten viser lokale billeder. Eftermiddagen er for alle sognets ældre, også for dig der springer rask afsted.

1.juni kl. 19-21: Pinsesang i konfirmandstuen: Kirkens kor går på sommerferie efter pinse, og begynder så igen, når skolen begynder. Der vil komme annonce i avisen, og der vil blive omtale heraf på kirkens hjemmeside. Men op til pinse inviterer koret og dets dirigent til et par timer, hvor vi kan synge frit fra den skatkiste af pinsesalmer, som salmebogen rummer. Og frit fra den anden skatkiste i højskolesangbogen, som hedder sommerens sange. Det er blevet en hyggelig tradition, at der skænkes et glas vin ved disse sangsammenkomster. Velkommen! NML

Indskrivning af konfirmander

De nye konfirmander for året 2017/ 18 og jeres forældre indbydes til gudstjenesten den 20. august kl. 10.00.Efter kirketid går vi i konfirmandstuen, hvor indskrivningen finder sted. Medbring venligst barnets dåbsattest eller navneattest. Jeg glæder mig til at tage imod jer. Sognepræsten

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 22. juni Tirsdag den 15. august Møderne er kl. 19.00 og holdes i præstegårdens konfirmandstue, Linde Allé 1. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvor referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

5


Indsamling af konfirmationstøj

Konfirmation 1975 Da jeg for nylig var på besøg hos en kær veninde, fik jeg lov til at affotografere dette dejlige billede. I 1975 var der to konfirmationer. Den første søndag efter påske, hvor 21 blev konfirmerede, og så anden søndag efter påske svarende til dette billede. Her blev 25 unge mennesker konfirmerede. Et dejligt konfirmationspåskebillede fra 13. april. K.E. Jensen hedder præsten. Og konfirmandernes navne er Ivan, Bjarne, Jens, Erik, Niels Keld, Johannes, Niels Christian, Peder, Per, Niels, Per, Torben, Anna Margrethe, Ulla, Else, Eva, Inga, Betty, Hanna, Lone, Susanne, Hanne Margrethe, Lene, Bente og Mai-Britt

Pinsetanker Det var først til pinse, at disciplene kom til sig selv efter påskens voldsomme og dramatiske begivenheder. Det var først her de blev sig bevidste om, at livet vandt. Og først da bliver den første kirke til. Derfor bliver vores kirke også hvidtet hvert år til pinse. I Sønder Omme drejer det sig stort set kun om tårnet. Netop kalken kan få et tårn eller en bygning til at lyse. Man har prøvet at gøre pinsen til fiskespisernes højtid. Det er ikke rigtig slået an… Hvad med at gøre den til sangens højtid? For sangen er ånd. Sindets, sjælens, hjertets åndedræt. Det er umuligt at synge en munter sang, hvis man er trist, men en salme, der bærer sorgen, kan forløse. I sangen kommer

6

Kære konfirmander og forældre! Præsterne i Grene provsti har tænkt, at det fine konfirmationstøj sagtens kan bruges igen. Derfor vil vi ved Give kirke gerne tage imod konfirmationstøj, som ellers skulle hænge i skabet. Det er lige meget hvilket sogn, I bor i, hvis I er interesseret, så samler vi gerne tøjet ét sted. På den måde kan vi med tiden få etableret et system, så det konfirmationstøj, der har været brugt en enkelt gang, kan skabe glæde et andet sted. Skulle I allerede nu ligge inde med konfirmationstøj, så er I meget velkomne til at kontakte Britta Poulsen, kirketjener ved Give Kirke. Derudover er der også mulighed for at aflevere tøjet direkte i Give Sognehus. • •

Britta Poulsen, Kirketjener Tlf.: 51850507 Give Sognehus Bøgetorvet 1, 7323 Give


dét frem, der er i vort sind - altså den ånd, der viser, hvad der bor i os, hvilket stof, vi er gjort af. Ja netop: I vore sange er den ånd, der gør os til mere end mennesker af støv og muld. Og i salmerne ånder det himmelsk over støvet. For i salmerne er det ikke kun vort eget åndedrag, der rører vore stemmebånd. Her røres vi også af Guds Ånd. Ja så evangeliets himmelsus går igennem dig - som Guds livsånde, der puster nyt liv og livsmod i os. Det Himmel-sus, der går igennem os, når vi synger. Og en ting mere. I salmesangen bliver vi præster for hinanden - netop det Luther, ville med at genoplive menighedens sang i vores kirke! Så gå hen i din sognekirke og skrål op, som en af mine gamle bekendte altid sagde! EL

Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra d. 14. februar til og med d. 11. maj 2017 Døbte: Maria Sørup Damgaard Døde: Hans Dejgaard Kaj Mosegaard Christensen Ove Tisgaard Therkildsen Anker Madsen Ulla Skou Gudiksen Inger Lorentsen Peder Majland Lauridsen Grethe Hansen, Haderslev Olga Holm

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Martin Rosing Holdgårdsvej 26, 7260 Sønder Omme. Tlf. 41 57 88 67 Kasserer Anna-Marie Christensen, Vandværksvej 1, 7260 Sønder Omme. Tlf. 40 52 63 02 Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af september 2017. Deadline 1 måned før.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke JUNI

Søndag den 4. Kl. 10.00 Pinsedag Mandag den 5. Ingen Anden pinsedag. Kl.14.00 Grundlovsmøde se s. 5 Søndag den 11. Kl. 10.00 Trinitatis Søndag den 18. Kl.   9.00 1. søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 25. Kl. 10.00 2. s. efter trinitatis JULI Søndag den 2. Kl. 10.30 3. s. efter trinitatis Søndag den 9. Kl. 10.30 4. s. efter trinitatis Søndag den 16. Kl. 10.30 5. s. efter trinitatis Søndag den 23. Kl.   9.00 6. s. efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 30. Kl.   9.00 7. s. efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard

AUGUST

Søndag den 6. Kl.   9.00 8. s. efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 13. Kl. 10.00 9. s. efter trinitatis Torsdag den 17. Kl. 14.00 Med efterfølgende kaffe og underholdning i konfirmandstuen. Søndag den 20. Kl. 10.00 10. s. efter trinitatis Søndag den 27. Kl. 10.30 11. s. efter trinitatis

SEPTEMBER Søndag den 3. Søndag den 10 Søndag den 17.

Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl.   9.00

12. s. efter trinitatis 13. s. efter trinitatis 14. s. efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 8. juni. Pinsegudstjeneste med nadver Torsdag den 6. juli. Torsdag den 17. august kl. 14.00 i Sønder Omme kirke med efterfølgende underholdning, kaffe og beværtning i Præstegårdens konfirmandstue. Torsdag den 7. september.

8

Alle dage kl. 10.15.

Sdr omme kirkeblad juni 2017  
Sdr omme kirkeblad juni 2017  
Advertisement