Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2017

Læs en god historie. ”Tråden ovenfra” side 3


”Vi pløjed og vi så’de” Årstiderne har deres salmer, høsten også. Salmen er egentlig tysk, men dens oversætter – Jakob Knudsen – hørte den første gang på engelsk sunget i en engelsk landsbykirke på engelsk altså. Han blev indtaget i den og gendigtede den frit til dansk efter den engelske salme. Da så Knudsen fik lyst til at undersøge nærmere om dens historie, hvorfra den egentlig stammede, stødte han på den oprindelige version, der viste sig at være tysk og skrevet af Matthias Claudius – og melodien viste sig også at være gjort af en tysker, nemlig af J.A.P. Schulz, der - i nogle vigtige år i slutningen af 1700-tallet ikke mindst for sangen i Danmark - var syngemester, dirigent og komponist ved Det kongelige Teater i København. I øvrigt skylder vi de to tyskere tak for meget mere, således også for salmen ”Sig månen langsomt hæver”. Salmen siger på menighedens vegne Gud tak for høsten. Gentagelsen af ”Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed!” – omkvædet kommer altså tre gange – gør taksigelsen mere og mere inderlig og dyb, og menigheden kan dette omkvæd og gamle bordvers udenad, menigheden får virkelig sagt Gud tak. Gentagelsen er velgørende; det er godt at gentage, også som vi gør det, når vi jubler med Hans Christensen Sthen i hans morgensalme fra 1589: ”…Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende!” I Knudsens høstsalme ser vi tilbage på den overståede høst og frem mod det, som vi bør give Gud. Der er høstet på håbet om at Han giver fold, høstet i troen på Gud, at han holder hånden over sine små og takket af mennesket for Guds kærlighed. nml

2

Vi pløjed og vi så’de vor sæd i sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i Himlen bor, og han lod snefald hegne mod frosten barsk og hård, han lod det tø og regne og varme mildt i vår. Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! Han er jo den, hvis vilje opholder alle ting, han klæder markens lilje og runder himlens ring, ham lyder vind og vove, ham rører ravnes nød, hvi skulle ej hans småbørn da og få dagligt brød? Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! Ja, tak, du kære Fader, så mild, så rig, så rund, for korn i hæs og lader, for godt i allen stund! Vi kan jo intet give, som nogen ting er værd, men tag vort stakkels hjerte, så ringe som det er! Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! Matthias Claudius 1782. Bearbejdet 1800. Jane M. Campbell 1861. Jacob Knudsen 1891. Mel.: J.A.P. Schultz omkring 1800


Tråden ovenfra Johannes Jørgensen Det var en skøn septembermorgen. Alle enge glimtede af dug, og gennem luften sejlede den flyvende sommers silkeskinnende tråde. Langt fra kom de, langt hen drev de. En af disse tråde strandede i toppen af et træ, og luftskipperen, en lille gul- og sortbroget edderkop, forlod sit lette fartøj og betrådte løvets fastere grund. Men stedet behagede den ikke rigtigt, og med en rask beslutning spandt den sig en ny tråd og firede sig lige ned i en stor tjørnehæk. Her var der nok af strittende skud og kviste, hvorimellem et net kunne udspindes. Og edderkoppen gav sig til at arbejde, idet den lod tråden ovenfra, ad hvilken den var kommet ned, bære nettets øverste hjørne. Det blev et stort smukt væv. Og der kom noget særligt over det, derved at det ligesom stod ret op i den tomme luft, uden at man kunne se, hvad der bar dets øverste rand. Thi der skal gode øjne til for at opfange sådan en lille, fin edderkoppetråd. Dage kom, dage gik. Det begyndte at blive småt med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinde sit net større, så det kunne favne videre, fange mere. Og takket være tråden ovenfra, lykkedes denne udvidelse over al forventning. Edderkoppen byggede sit væv højere og højere op i luften og mere og mere ud til siderne. Nettet spændte over hele hækkens bredde, og når det i de våde oktobermorgener hang fuldt af funklende dråber, var det at se som et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt af sit værk. Den var ikke længere den lille tingest, der var kommet sejlende på et spind gennem luften uden en skilling i lommen - og uden anden formue end sine spindekirtler. Den var nu en stor, svær, velstående edderkop og havde det største net langs hele hækken. En morgen vågnede den i usædvanlig

dårligt humør. Den havde frosset lidt om natten, og nu var der ikke et solglimt at øjne, og ikke en flue summede gennem luften. Sulten og ledig sad edderkoppen hele den lange, grå efterårsdag. For at slå tiden ihjel begyndte den en rundgang i sit net for at se, om det ikke trængte til at bødes her eller der. Den rykkede i alle trådene for at mærke, om de var godt fæstnede. Men skønt den ingen fejl fandt, vedblev den at være utålelig gnaven. I vævets yderste udkant kom den så til en tråd, som den lige med ét syntes, den ikke kendte. Alle de andre gik enten derhen eller didhen - edderkoppen vidste hver kvist, de var gjort fast ved. Men denne ganske ubegribelige tråd gik ingen steder hen - det vil sige, den løb ret op i luften. Edderkoppen rejste sig på bagbenene og kiggede opad med alle sine mange øjne. Men den kunne ikke se, hvor tråden gik hen. Det så ud, som om den førte lige op i skyerne. Edderkoppen blev mere og mere ærgerlig, jo længere den sad og stirrede til ingen nytte. Den huskede slet ikke mere, at den selv en gang på en klar septemberdag var kommet ned ad denne tråd. Den huskede heller ikke, hvor stor nytte netop denne tråd havde ydet, da vævet skulle bygges og udvides. Edderkoppen havde glemt det altsammen den så blot, at her var der en dum, unyttig tråd, som ingen rimelige steder gik hen, men bare op i den tomme luft... ”Væk med dig”, sagde edderkoppen, og i et eneste bid knækkede den tråden midt over. I det samme gav vævet efter - hele det kunstfærdige netværk styrtede sammen - og da edderkoppen kom til sig selv, lå den mellem tjørnebladene med nettet som en lille, våd klud over hovedet. I et eneste øjeblik havde den tilintetgjort hele sin herlighed - fordi den ikke forstod nytten af tråden ovenfra.

3


Høstgudstjeneste 2017 Efter gudstjenesten den 24. september er der frokost i konfirmandstuen. Vi synger sensommerens og høstens sange og formanden Peder Arvad orienterer om, hvad menighedsrådet arbejder med. Vi håber at se mange af jer i kirke og bagefter til høstfrokost.

Sangcyklus Torsdag den 21. september kl. 19-21 i konfirmandstuen. Sangaften med Bjarne Hall, Danmark rundt. Denne sommer cyklede Bjarne Danmark rundt for at cykle penge ind til Børn, Unge og Sorg. Denne aften følger vi Bjarne og de øvrige ryttere rundt i Danmark. Vi gør det gennem billeder, fortælling og sang fra Højskolesangbogen. Niels Martin Lasthein sidder ved klaveret. Vi får forfriskninger undervejs til 20 kr. pr. person.

4

Frivillige til at strikke dåbsservietter I Sønder Omme sogn er man begyndt at stikke/hækle små håndstikkede dåbsservietter med kristne symboler, som dåbsforældrene får med sig som et minde. Vi betaler garn og mønstre. Men vi søger frivillige til at strikke eller hækle de små fine servietter til sognets dåbsbørn. Tirsdag den 12. september kl. 10.00 er der kaffe på kanden og information herom. Et par strikkekyndige damer vil være igangsættere. Det er slet ikke svære mønstre. Medbring strikkepinde str. 3, så sørger vi for garn og opskrift. Kan du ikke komme den dag, men vil gerne være med, så kontakt Lea Ehrhorn leaehrhorn@gmail.com mobil 21671914 eller sognepræsten 75341027. Naturligvis er det noget, man nemt kan sidde med derhjemme, men en gang imellem mødes vi i konfirmandstuen for at få vejledning, vise hinanden, hvad vi har lavet og for at få nye mønstre. Vi håber, at mange har mod på at starte.


To foredrag: Sorgens landskab Torsdag den 28. september kl. 19.30 i konfirmandstuen. Foredrag af Lone Vesterdal Når vi rammes af tab er det ofte som om livet går i sort. Sorgen tårner sig op foran os, og det er mere end svært at øjne en vej videre frem. Men ser vi sorg og tab gennem troens briller, viser det sig, at sorgen er et landskab, og at der i dét landskab er solidarisk følgeskab, perspektiv og nye indsigter - ja, at sorgens landskab ikke kun er sort, men også har udsigt til håb og nye muligheder. Blot fire dage efter fødslen af parrets fjerde barn, fik sognepræst Lone Vesterdals mand den frygtelige besked, at han havde en tumor i hjernen. Hun gik nedenom og hjem. Men at gå nedenom

Ulvetimen genoplives Ulvetime - Kirken i børnehøjde - Du bli´r bidt af det ! Ulvetime er en kort Børnegudstjeneste målrettet 3-10 årige børn, hvor vi synger lette sange og salmer og får fortalt eller opført en historie fra Bibelen. Gudstjenesten varer ca. 30 min. fra 17.00. Efter gudstjenesten er der aftensmad til alle, der har lyst, i Præstegårdens konfirmandstue. Maden koster 25.- kr. for voksne - børn spiser gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Vi slutter med en godnat-sang lidt før kl. 19. Sæt kryds i kalenderen: Onsdag d. 27. september 2017 Onsdag d. 29. november 2017

og hjem er egentlig også et evangelisk udtryk: nemlig at vejen nedenom også er vejen hjem. Onsdag den 8.november kl.19.00 i konfirmandstuen. Foredrag ved Ebbe Nyborg. Redaktør af Danmarks kirker, Nationalmuseets bogværk og internetportal Danmarks Kirker nu er nået til Sønder Omme Kirke. I det forløbne år har kirken haft besøg af museet flere gange. Derfor har vi inviteret redaktøren af beskrivelserne af kirker fra det gamle Vejle amt til Sønder Omme - endnu engang, men denne gang for at fortælle os, hvad de har fået ud af deres undersøgelser. Et musikalsk foredrag: Hjertets vagabond. Med Michael Vesterskov Torsdag den 23. november i Multicentret. Klokkeslæt annonceres senere i dagspressen. Vesterskov skriver: De fleste af os kender til det at spørge sig selv: har jeg nået det, jeg ville i livet, det jeg havde håbet og drømt om? Dette er et koncertforedrag om at stå ansigt til ansigt med en dommer og en jury. En drøm jeg havde som foregik i en retssal - anklagen var: Har du bestået livets audition? Greb du de chancer du fik - kan du leve op til de ord du skriver og synger? Mit forsvar blev ført af mig, min guitar, gennem sange, historier og fortællinger. Hjerteforeningen og menighedsrådet er gået sammen om denne aften.

5


Babysalmesang Det største for de mindste Onsdag den 27. september kl.10.30 - 11.30 begynder et nyt babysalmesangshold i kirken og fortsætter i alt ni gange, sidste gang den 29.11. - efterårsferien fri.

Torben læser Bibelhistorier - højt!

Kirken i børnehøjde er også når dagplejere og børn 4 gange om året besøger vores kirke. Organisten og sognemedhjælper Linda Lauridsen åbner kirken for de små.

6

Kender du din Bibel? Hvad står der egentlig i den? Torben Nielsen har fået lyst til at læse højt fra Bibelen og ganske enkelt begynde forfra og se, hvor langt han når. En time hver mandag læser Torben højt, og er der nogle, der har lyst at lytte med, så mød op og del det med Torben. Første gang mandag den 25. september kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue. Vi begynder og slutter med en sang. Vi får en kop kaffe undervejs. Taler måske lidt derefter, men 20.30-21.00 går man hver til sit med det hørte i ørerne. For så at mødes næste mandag samme tid og sted. I foråret gik Torben til læsninger i Koranen. Han ville godt vide, hvad der egentlig står i den bog? Det gav ham lyst til at læse vores egen Bibel, rub og stub.


Som det måske er gået op for en og anden markeres det her i 2017, det er 500 år siden, reformationen fandt sted. Danmark gik ganske vist først over til den evangelisklutherske lære fra 1536, men det var jo allerede i 1517 at Luther slog sin diskussionslystne teser op på Slotskirkedøren i Wittenberg. Det er imidlertid en kendsgerning at fra denne dag, præcist den 31. oktober 1517, begyndte der at ske noget. Derfor er det denne dato man har valgt verden over for markeringen af alt det, der ændrede sig med reformationen. Og det var rigtig, rigtig meget. Det har præget ikke kun vores kirke, men hele vores kultur her i Danmark ja, hvordan vi indretter og opfatter rigtig meget. Det har også påvirket vores alles moderkirke, den katolske kirke, som vi stadig er i tæt familie med. Og selvfølgelig gerne udveksler med, som søskende gør det i enhver familieflok. I Ribe holdes der i dagene 12.-15.oktober et folkemøde med et væld af arrangementer. Orienter dig herom på stiftets hjemmeside eller på Facebook (se øverst på siden her) og tag så derned. Der vil summe af liv i Ribe i disse dage. I begyndelsen af året skrev jeg om Luther

her i bladet, og vores organist holdt et par fortælleaftener om Luthers udvikling fra uklarhed frem mod afklaring. Her i efteråret, hvor vi nærmer os selve reformationsdagen, holdes der

Formiddagshøjskole ved organisten Torsdag den 12. oktober kl. 09:45 - 11:45 i konfirmandstuen. Organist Niels Martin Lasthein fortæller danmarkshistorie fra tiden omkring reformationen, dvs. tiden med - og under især de to konger Christian den Anden og Christian den Tredje. Fortællingen fortsættes den 23. november Kaffe og rundstykke kr. 20,Onsdag den 25. oktober kl. 18.00 indbyder menighedsrådet til fællesspisning i konfirmandstuen. Menuen bliver Luthergryde med kylling og okse. En gryderet inspireret af de råvarer, som var på Luthers tid. Og med tilbud om et glas Luther øl til. Børn er også velkomne. De får pandekager i stedet. Efter middagen, kl. 19.00, fortæller sognepræst Elna Lasthein om Katharina von Bora, nonnen som munken giftede sig med,

7


og dermed startede også en reformation, noget afgørende nyt. Katharina von Bora var en kvinde med ben i næsen. ”Morgenstjernen fra Wittenberg” kaldte Luther hende, fordi hun stod så tidligt op. Det var ikke forelskelse, da de giftede sig, men Katharina holdt Luther fast på, at han måtte tage konsekvensen af sin lære. Hvad skulle der ellers ske med alle de løsgående nonner, som grundet hans indsmuglede lære flygtede ud af klostrene? Ægteskabet bragte mange forandringer med sig, men efter nogle år skriver Luther til en ven: Jeg vil ikke afgive min Käthe, om jeg så fik hele Frankrig eller hele Venedig tilbudt! Tilmelding til middagen er nødvendig og inden fredag den 20. oktober kl. 12 til Dorthe Stamp Christensen på tlf. 27 63 13 55. Man kan også tilmelde sig hos undertegnede, men da skal det være senest søndag den 15. oktober, tlf. 7534 1027. Pris 25 kr. pr. person, alt inkl. Til fortællingen om Katharina ”Morgenstjernen fra Wittenberg” behøves ingen tilmelding. Tirsdag den 31. oktober kl.16.30 - 17.15 markerer vi de 500 år i kirken umiddelbart før aftenringningen. Vi mødes og synger et par Luther-salmer, får et krus Luther øl, brygget efter tidens opskrifter, og lytter til aftenringningen, der i dagens og jubilæumsårets anledning er udvidet med 15 minutter. Elna Lasthein

8

To fine koncerter: Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Sønder Omme kirke:

Violin Duo Gitana og Kajetan; fremragende violinister Gitana og Kajetan er to højt uddannede violinister, der har gjort fornem karriere i Odense Symfoniorkester. Denne aften vil de fylde kirken med guddommelig musik af J.S. Bach, men de tager os også andre steder hen, og der bliver sandelig også noget ”for husarerne” - hvad, vil vi endnu ikke afsløre. Kom og hør, hvor strålende et instrument violinen er - her to. De kan fylde vores kirkerum med stor og smuk lyd!! Mandag den 11. december kl. 20.00:

Julekoncert

med Det fynske kammerkor For cirka 10 år siden havde vi sidst en julekoncert med Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum - vi kan roligt sige, at koret er et af de bedste syngende kor i Danmark. Nu kommer de igen, så vi kan være sikre på, at julen bliver sunget festligt og fremragende ind. Glæd Dem!!


Børnekor og Luciaoptog

Søndag den 10. december er i år dagen, hvor vi skal have Luciaoptog i kirken i forbindelse med gudstjenesten kl. 14.00 – anden søndag i advent. I år vil vi gerne gøre noget ud af det, således at børnene virkelig har lært noget, når de går i procession ind i kirken og op ad kirkegulvet. Så skal der vælde dejlige toner ud af munden på dem!! Det kommer ikke af sig selv, det tager tid at opbygge et velsyngende kor. Vi har i Sønder Fra en adventssøndag sidste år med de ni læsninger, Lucia sang og efterfølgende samvær i præstegården.

Alle helgen i kirken Første søndag i november holder vi Alle helgen. Prædiketeksten er ”Saligprisningerne”. Mattæus 5,1-12. I en prædiken til denne søndag slutter sognepræst Poul Joachim Stender, Kirke Saaby, således: ….Men her på Alle helgens søndag holder vi ikke kun generalprøve på vor død ved tænke på at vort liv står under en lukkelov, der slet ikke er så liberal som butikkernes lukkelov. Men vi mindes også vore døde i

Omme i den tid vi har boet her af og til haft held med at arbejde med børnekor, og nu tager vi fat igen frem mod Luciaoptoget til december. Tredje- fjerde- femte- og sjette klasserne på Sønder Omme skole inviteres fra torsdag den 21. september og frem til 10. december ned i konfirmandstuen, hvor organisten og korlederen målrettet vil arbejde med koret i de små tre måneder. Han vil træne stemmerne gennem stemme- og sangøvelser og så vil man indstudere og synge gode sange og salmer med henblik på at synge dem for menigheden i kirken, og altså med henblik på at kunne lave et flot Luciaoptog til december… Det små tre måneder er en overskuelig periode. Tilmelding kan foregå til præstegården (75 34 10 27)eller til organisten (tlf. 21 75 20 43) - men der bliver også uddelt tilmeldingssedler i klasserne på skolen. Skulle det lykkes os at få opbygget en stamme, der kan bygges videre på, følger modul 2 også tre måneder efter jul. Overvej det, det er dejligt at synge, især når man er flere, det er dejligt at synge i kor. I hvert fald kan jeg, organisten, sige, at mit liv uden korsang havde været noget fattigere. Lad os mødes til korsang 3.-6. klasser organisten

dag. Og når vi tænker på dem så ser vi lys, ikke sandt? Der strømmer vidunderligt, varmt lys ud fra gravene. Vi kan næsten række hænderne frem mod lyset og varme os i alt det de døde nåede at give os, før de blev taget fra os. At se tilbage er ikke at se tomhed og mørke og kulde. Men lys og varme og kærlighed. Og derfor forstår jeg, hvorfor Kristus kalder os salige i søndagens evangelium. Vi er de salige. Os der sørger over vore døde. Os der hungrer efter en retfærdig verden i en uretfærdig verden. Os der længes efter barmhjertighed i en ubarmhjertig verden.

9


Os der drømmer om en verden fuld af fred i en verden fuld af terror og krig. For vi er jo, trods sorg, ubarmhjertighed, uretfærdighed, ufred, omgivet af kærlighedens lys. Ser vi tilbage på vort liv, de mennesker som vi har mistet og sørger over, så møder der os lys. De var Guds gaver og selv om de er borte er de der stadig. Og når vi ser frem, ser vi også lys. Der står Faderen, Sønnen og Helligånden og kærligheden strømmer ud mod os. Og rundt omkring os, lige i dette magiske øjeblik, er der levende, varme, vidunderlige mennesker, der lyser op i vor tilværelse. Amen

Nyt fra kirkegården Menighedsrådet har vedtaget at gravstederne i afdeling A række 1 til foråret får nye hække. Den eksisterende bøgehæk fjernes og i stedet plantes thujahække, som vi har det i resten af afdeling A. I øvrigt har vi her i august måned åbnet ind til alle gravsteder, sådan at der i forhækken er en lille indgang til gravstedet. Det kan den første tid se lidt bart ud, men vil med tiden vokse til. Grunden til dette er personalehensyn. Det er i løbet af en dag mange gravstedshække vi skal frem og tilbage over, så vi glæder os til de nye indgange. Det er vores håb, at I gravstedsejere synes ligeså godt om tiltaget som os. Mvh. Birgitte Birkbak

Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 12. maj til og med den 14. august 2017 Døbte: Mathis Vad Bjerg Hauk Marius Burgdorff Grøndal Laurids Elmhorst Andersen Laurids omgivet af familie efter dåben. Mor og far og så Natacha, Nadia, Lærke, Willads, Magne, Anna, Nohr – en søskendeflok klar til at hjælpe til, især med at passe lille Laurids. Vores dejlige kirkesanger Alice Tobiesen så, da billedet blev taget, stak hovedet frem og sagde med et smil: ”Er det så nu, at jeg skal sige, at vi var 12”?

10

Døde: Gerda Kristine Kjærsgård Jensen Birthe Mette Marie Nielsen Junker


Nyt fra menighedsrådet

Navne og adresser

Måske har en og anden bemærket at vi har fået nye hynder i kirken. Det klæder kirkerummet og liver vældig op på de grå bænke. De gamle hynder kunne have holdt guldbryllup i år, så de har gjort det godt. De nye hynder er specielt udviklet til kirkebænke. Der er tre lag skum i og der er lynlås så man kan lyne op, hvilket er en fordel, hvis de skal renses. Firmaet, vi købte ved, sagde, at de kunde holde i 40 år, så vi har en aftale om, at vi se på det i året 2057, fortæller Peder Arvad. – Rådet har også bestemt at byde på en forfriskning efter gudstjenesten en gang om måneden. Og man kan aldrig vide, hvornår det bliver!!

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag

Kommende menighedsrådsmøder Onsdag den 13. september Torsdag den 26. oktober Møderne er kl. 19.00 og holdes i præstegårdens konfirmandstue, Linde Allé 1. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvor referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Martin Rosing Holdgårdsvej 26, 7260 Sønder Omme. Tlf. 41 57 88 67 Kasserer Anna-Marie Christensen, Vandværksvej 1, 7260 Sønder Omme. Tlf. 40 52 63 02 Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Forsidefoto: Mie Neel. Næste kirkeblad udkommer i slutningen af november 2017. Deadline 1 måned før.

11


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER Søndag den 10. Søndag den 17. Søndag den 24.

Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 10.00

13.s.efter trinitatis 14.s.efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost

Søndag den 1. Søndag den 8. Søndag den 15. Søndag den 22. Søndag den 29. Tirsdag den 31.

Kl.  9.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl.  9.00 Kl. 10.30 Kl. 16.30

16.s.efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard 17.s.efter trinitatis 18.s.efter trinitatis. 19.s.efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard 20.s.efter trinitatis. 500 års reformationsjubilæum De 500 år fejres forud for aftenringningen. Se s. 8

Søndag den 5. Søndag den 12. Søndag den 19. Søndag den 26.

Kl. 16.00 Kl. 10.30 Kl.   9.00 Kl. 10.00

Allehelgen 22.s.efter trinitatis 23.s.efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Sidste søndag i kirkeåret

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Søndag den 3. Kl. 10.00 Søndag den 10. Kl. 14.00

Første søndag i advent 2. søndag i advent med Luciaoptog og efterfølgende komsammen i konfirmandstuen

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 7. september Torsdag den 5. oktober - med nadver Torsdag den 9. november - med nadver Allehelgen Alle dage kl. 10.15

12

Profile for Brande Bladet

Sdr Omme Kirkeblad september 2017  

Sdr Omme Kirkeblad september 2017  

Advertisement