Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2016

Menighedsrådet i Sønder Omme 2016 Læs om medlemmernes arbejde og om det forestående valg side 3-5. (På billedet er Benta Dejgaard desværre fraværende).


Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 24 52 14 86. E-mail: jb.dejgaard@gmail.com Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af december 2016. Deadline 1 måned før.

2

Pynt fra høstgudstjenesten 2014. Birgitte Birkbak, kirkens graver, har lavet lam af blomkål!

Døbte, viede, døde og begravede/bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 23. maj til og med den 19. august 2016 Døbte: Liam Helmuth Larsen Pelle Svejstrup Nanna Svejstrup Viede: Carina Gier og Per Lykke Lauridsen Helle Pedersen og Anja Camilla Zabell Sonnesen Døde: Ruth Bente Lind Christensen Kaj Kjær Simonsen Elly Dorthea Sørensen Jens Arne Nielsen Begravet fra Blåhøj kirke Jensine Nielsen. Begravet fra Grindsted kirke Gurli Elinor Holm. Bisat fra Grindsted kirke


Menighedsrådsvalg Sdr. Omme 2016 Tirsdag den 13. september kl 19.00 er der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet i konfirmandstuen på Linde Allé. Formand Peder Arvad vil fortælle om menighedsrådets arbejde de sidste 4 år og om de planer der er for den kommende periode. Vi kan være stolte af den kirke, vi har i dag og dens personale. Kirkegården og kirken bliver ofte rost, og den bliver passet, udsmykket og vedligeholdt til en meget høj standard. Det kommer ikke af sig selv, og vi vil gerne benytte lejligheden til at rose alle kirkens medarbejdere, som hver især sikrer, vi har en kirke vi med stolthed kan vise frem. Menighedsrådets opgaver er mange, og du har mulighed for at få indflydelse på mange ting. Vi har blandt andet behov for en kontaktperson, som sørger for kontakten mellem rådet og kirkens personale , er med til opgaver som at ansætte folk og ikke mindst at fastholde og sikre et godt arbejdsklima for kirkens ansatte. Vi har også en økonomi-ansvarlig, her søger vi efter folk med interesse for bogføring og tal, og der er kirkeværgen, som fører tilsyn med kirkens bygninger og med kirkegården. Det er også menighedsrådet der står for aktiviteter i kirken og i præstegårdens konfirmandstue, det kan være koncerter, foredrag, sangaftener, fællespisninger, sogneudflugter mv. Også her har du mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske i din kirke. Altså en masse spændende

opgaver, hvor kodeordet altid er ”kirkens liv og vækst”. Der er hjælp at hente, når man som ny træder ind i et menighedsråd: Vi støtter hinanden i at få løst opgaverne. Arbejdet er frivilligt; dog er der visse menighedsrådsmedlemmer med specielle opgaver, der modtager et honorar. Du har ingen udgifter i forbindelse med dit arbejde. Til gengæld er du sikret indsigt i en spændende verden hvor den ”nye fagre verden ” skal gå hånd i hånd med historie og kulturarv. Vi håber, at I vil møde talstærkt frem til orienteringsmødet. Vi håber også, at I er nogle, der vil involvere jer aktivt i menighedsrådets arbejde. Er der flertal for det, kan orienteringsmødet ende med, at vi allerede denne aften laver en liste med kandidater. Vi skal have 7 kandidater og 2-3 suppleanter valgt. Valgperioden er 4 år. Kun i tilfælde af flere lister vil der blive et decideret valg kampvalg (den 8.11). Ellers er det listen fra orienterings- og opstillingsmødet den 13.9, der gælder. Alle folkekirkemedlemmer i sognet - og sognebåndsløsere til sognet - der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstilles på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere. Vil du vide mere - læs på www.sdrommekirke.dk Sønder Omme Menighedsråd

3


De vigtigste tiltag i den forgangne periode: Sønder Omme kirke er optaget i pjecen om ”Vejkirker og andre åbne kirker” i Jylland. Derfor bliver vores kirke besøgt af mange. Det er længe siden, at Sønder Omme kirke fik egen hjemmeside. Men nu er vi også på facebook. Bliv ven med din sognekirke på facebook, følg med og del gerne. Bygget ny graverbygning med samtalerum for pårørende. Handikaptoilet på kirkegården. Renovering af kapelbygningen. Installeret en luft til luft varmepumpe i kirken, hvorved vi har reduceret udgifterne med 40 %. Sønder Omme kirke er den første kirke, hvor denne installation fungerer perfekt. Derfor har vi haft besøg af flere menighedsråd, der har ønsket at se, hvorledes vi har løst opgaven. Indkøbt katafalk, der er en vogn på hjul til tansport af kiste på kirkegården. Bedemand Katri Søgaard har rost vognen. Menighedsrådet har i perioden ansat to gravere og en organist. Indledt samarbejde med en arkitekt med henblik på renovering af kirkens indre til glæde og gavn for de fremtidige generationer.

4

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre. • God kirkelig ledelse handler om at få det bedste frem i andre. • Giv noget godt videre til vores børn. • Tænk, om vi fik en god diskussion om kirkens relevans. • Hvad skal kirken tilbyde det moderne menneske, som det ikke kan få andre steder? • Tør du tro og håbe på kærlighed i dagens Danmark?


Deanna Rasmussen: ” Det er spændende at få indflydelse på, hvem der kommer og underholder med musikarrangementer i kirken og holder foredrag, arrangerer sangaftener og andre hyggestunder i konfirmandstuen. Det er alt sammen også en del af arbejdet i menighedsrådet”

Peder Arvad: Jeg har en drøm om, at flere får lyst til at gå i kirke, og jeg vil arbejde for, at vi i næste periode får nye kirkebænke, der er mere handikapvenlige.

Dorthe Stamp Christensen: Det er vigtigere nu end nogensinde at bakke op om de frie kristelige værdier. Kirken er et gammelt hus, som vi skal værne om men også finde på at benytte i mange situationer - så vis jer på banen og kom med gode ideer.

5


Møder og arrangementer BIBELEN SOM LITTERATUR

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen. v. Arne Mariager. Biblen er den mest citerede bog i verden. Den er også den mest citerede bog i Danmark. Selv om vi dårligt kan beskyldes for at være et stærkt religiøst folk. Hvad er det, der gør, at en bog med et par tusinde år på bagen henvender sig til så mange mennesker i en tid, hvor vi kan flyve til månen, gennemføre hjertetransplantationer og trække verden ind i stuerne via tv, pc´er, avancerede mobiltelefoner etc….Hvad er magien? Arne Mariager er journalist, har været chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad, hvorfra vi husker hans evne til at formidle, så vi aldrig glemmer det. Bøger har været hans store passion sine barneårene. Det private bibliotek tæller omkring 11.000 bind. Biblen er en af de mest slidte. ”Alle kaffepletterne fortæller, hvor tit den bliver brugt”, siger Mariager. – ”Kristendommen er et tilbud til mennesker om tro, håb og kærlighed. Men det religiøse budskab præsenteres i en bog, der trods sin alder byder på litteratur af verdensklasse”. Skolefest den 17. september. Der er åben kirke i tiden kl.12 - 14. Kik ind og få en kop kaffe, en snak, nyd kirkerummet, se nogle gamle billeder m.v.

6

KOM OG SYNG MED

En mand der brænder for salmer... også de nye Mandag den 31. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen. Nye salmer ved Morten Skovsted. 100 nye salmer er netop udkommet. Alle er de skrevet af nulevende digtere. Morten Skovsted, der præsenterer nyudgivelserne for os, er selv gift med en af de nye digterspirer. Skovsted giver os en smagsprøve på salmer og melodier fra vor tid. - Dagen er ikke tilfældigt valgt. Den historie følger ved fremmøde. Onsdag den 2. november kl. 19-21 i konfirmandstuen. Sangaften med Jane Mølgaard Christensen og Leif Skovhus. De to, der denne sommer har cyklet til Paris for Team Rynkeby og Børnecancerfonden, skal nu vælge sange. Billeder og tanker, de har mødt og tænkt undervejs bliver sikkert en del af aftenen og af deres valg af sange. Vi synger fra Højskolesangbogen, organisten spiller til, vi får et glas vin og snacks undervejs.


Tirsdag den 15. november kl. 19.30 i konfirmandstuen. ”Den enfoldige Søren Kierkegaard”. Foredrag ved Sten-Ove Vedstesen, Brøns. Vedstesen er medforfatter til en bog om vores verdensberømte Søren Kierkegaard og fortæller gerne om ham. Denne aften fortæller han frit, og det er Vedstesen eminent til. Kom og få en introduktion til Søren Kierkegaard.

Babysalmesang

Begynder onsdag den 28. september kl. 10.30 - 11.30 i kirken. Herefter otte gange. Tilmelding og spørgsmål: Linda Lauridsen 20 64 81 97.

Voksenkoret

mødes hver torsdag kl. 16.15 i konfirmandstuen. Repertoire danske sange og salmer. Enhver er altid velkommen til at slutte sig til. Vil du vide mere, kan du kontakte korets leder Niels Martin Lasthein på mobil 21 75 20 43. Eller på tlf. 75 34 10 27.

Søndag den 4. december kl. 14.00. De ni læsninger i kirken før jul. Ord og musik og sang veksler. Konfirmander og voksenkor medvirker. Herefter indbydes alle, der har lyst til gløgg, kaffe, saft og æbleskiver i konfirmandstuen. Der kan fortsættes med juleklip ved Karin og Lea. Enkelt og flot design, lige til at tage med hjem. Søndag den 18. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste. Ove Jensen ledsager orgel og sang med musik fra sangblad. Høstgudstjeneste er en glad og en festlig gudstjeneste. Vi håber mange har lyst til at være med. Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen. Pris 25,pr person. Peder Arvad fortæller om menighedsrådets arbejde det sidste år, og hvad rådet agter at arbejde med fremefter.

Julekoncert den 14. december kl. 19.30 med Midtjysk Pigekor. Dirigent Dorthe Bille.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER Søndag den 11. Kl.   9.00 16.s.e.trintatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl. 10.00 17.s.e.trinitatis. Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost. Se side 7 Søndag den 25. Kl. 10.30 18.s.e.trinitatis OKTOBER Søndag den 2. Kl. 10.30 19.s.e.trinitatis Søndag den 9. Kl. 10.00 20.s.e.trinitatis Søndag den 16. Kl.   9.00 21.s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 23. Kl. 10.00 22.s.e.trinitatis Søndag den 30. Kl.   9.00 23.s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard NOVEMBER Søndag den 6. Kl. 16.00 Allehelgen Søndag den 13. Kl.   9.00 25.s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 20. Kl. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 27. Kl. 10.00 Første søndag i advent DECEMBER Søndag den 4. Kl. 14.00 Anden søndag i advent. De ni læsninger. Efter kirke er der æbleskiver, gløgg, kaffe og juleklip Søndag den 11. Kl.   9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl. 10.00 Fjerde søndag i advent Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 29. september kl. 10.15. Høstgudstjeneste. Torsdag den 27. oktober kl. 10.15 med nadver Torsdag den 24. november kl. 10.15 med nadver Fredag den 23. december kl. 15.00 Lillejuleaften. Der serveres kaffe fra kl. 14.00 - altså inden julegudstjenesten. Familie og pårørende er velkomne til at være med.

8

Sdr omme kirkeblad september 2016  
Sdr omme kirkeblad september 2016  
Advertisement