Page 1

Kirkebladet for juni - juli - august 2016

Med denne glade dreng ønskes bladets lÌsere en dejlig sommer.


Hvorfor være medlem af folkekirken? Af sognepræst Morten Thaysen, Varde sidder på samme bænk. Alle er velkomne uanset kirkelige, politiske, sociale og etniske tilhørsforhold. Det gælder også dem, der søger og tvivler. Folkekirken er stedet, der holder samfundet fast på, at ethvert menneske er ubetinget lige vigtigt I vores samfund tales der mere og mere om, hvad et menneske er værd. Hvad koster en arbejdsløs, en hjemløs eller en flygtning? Det værste der kan ske, er, at du ender som en taber uden værdi for samfundet. Er du da værd at bruge skattekroner på? Folkekirken er et sted, hvor vi holdes fast på, at alle er ubetinget lige vigtige. Den arbejdsløse og direktøren er begge en uundværlig del af den store sammenhæng, og skal behandles som sådan. Forestil dig et samfund, hvor denne stemme ikke længere lyder.

For tiden kører Ateistisk selskab en kampagne, der skal få folk til at melde sig ud af folkekirken. Argumenterne er blandt andet økonomiske og snusfornuftige: ”Hvorfor skal man betale til noget, man ikke bruger”? Ved at melde sig ud, sparer man penge. Ateistisk selskab ligger hermed helt på linje med den gængse tankegang i tiden, der gør alting op i penge. Vi skal kun bruge vores penge på det, der kan betale sig. I tidens ånd vil jeg derfor komme med nogle bud på, hvorfor det alligevel kan betale sig at være medlem af folkekirken. Der kan selvfølgelig være mange andre grunde. Folkekirken er for alle Folkekirken er et af de få steder i Danmark, hvor alle på tværs af alle skel mødes og

2

Folkekirken er et sted for livets store øjeblikke Et menneske er aldrig ligegyldigt. Ved livets store øjeblikke skal det siges højt, at det afgørende ikke er, hvad et menneske er værd, men at det er elsket. Dette sker ved dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser og for resten søndag efter søndag. Endelig er folkekirken også et sted, hvor du altid kan gå hen og tale med en, uden at det registreres og føres til journal. Alt kan siges i fortrolighed. Der er 100% tavshedspligt. Folkekirken er danmarkshistoriens røde tråd Folkekirken er stedet for den kristendom, der har sat sit præg på Danmark i over 1000 år. Kirkebygningerne står rundt omkring i landskabet. En russisk forfatter sagde engang, at kirkerne minder os om, at vi ikke er dyr, men mennesker. Ikke alt i kirkens


historie har været lige smukt. Det er alligevel værd at minde hinanden om, at med kirken kom også universiteterne, skolerne, hospitalerne og omsorgen for de svage. Dertil kom dyrkelsen af musikken, kunsten og meget mere. Kirkerne er således fulde af fortællinger om generationers levede liv. Sådan skal det også gerne fortsætte med at være. Folkekirken er stedet, der forkynder til tro, håb og kærlighed Folkekirken er et sted, hvor der tales om, at livet er meget mere end, hvad videnskaben kan forklare. Her tales om, at tro, håb og kærlighed er sider af livet, der åbner for nye muligheder. Troen og håbet retter sig mod Guds kærlighed, der vil gøre alting nyt mellem os. ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”, som Paulus siger. Dette skal siges ind i et liv, hvor håbet forsvinder. Det skal også siges ind i verden, der bliver mere og mere vred og uforsonlig. Krige føres. Vi sviner hinanden til på de sociale medier. Mistænksomheden og småligheden breder sig. Der skal være et sted, hvor det siges, at det kan være anderledes, og at der er håb om en ny verden. Folkekirken er et sådant sted. Og så alt det andet Folkekirken er mange andre ting. Der er de velholdte kirkegårde og kirkebygninger. Der er det sociale arbejde, der hjælper dem, der er faldet igennem det offentliges sikkerhedsnet. Der er sorggrupper og væresteder for dem, der har det svært. Der er det blomstrende musikliv. Der er undervisning, foredrag, møder og samtaler om livets store spørgsmål. Folkekirken er ikke nogen selvfølge. Den er der kun så længe, der er nogen, der finder den vigtig. Kirkebygningerne står overalt og vidner om, at livet er meget mere end, hvad der kan betale sig. Forestil dig, at kirken ikke længere er der.

Kirkegården - og fremtidens kirkegård, hvordan ser den ud? Vores graver, kirkeværge, kontaktperson og undertegnede var for nylig inviteret til en tema-aften i Grindsted Kirkehus om kirkegården. Det blev et meget interessant møde. Dels fik vi et oplæg om tidsregistrering af de kirkegårds ansattes arbejde. At tælle alt op i tid og omregne i penge er jo tidens store dille. Grebet positivt an kan det være med til at dokumentere graverens arbejde overfor en ide om, at det arbejde ligeså godt kan udliciteres til andre. Dels fik vi et oplæg om, hvad det betyder, at der til en kirkegård er knyttet en fast person. Et menneske, der kender kirkegården ud og ind, fordi han/hun dagligt færdes der. Altså den del af graverens arbejde, der ikke kan ses i et regneark. Graveren som sjælesørger, lytter, tryghedsperson, tillidsperson, - som ved alt og ordner alt. Det første oplæg forstod man nok mest af, hvis man er ansat ved en kirkegård. Men også interessant og udvidende for tankegangen for os alle. For selvfølgelig er økonomi ikke uvæsentlig. Kirkegårdens drift er, at det skal kunne løbe rundt, udgifter og indtægter skal modsvare hinanden. Ingen skal tjene på det. Det synes jeg er en flot målsætning. Og vi har meget flotte kirkegårde i Danmark. Det andet oplæg favnede os alle og gjorde i den grad opmærksom på, hvad kirkegården er for et sted, hvad den betyder, og hvad det også betyder, at der er et menneske, der går og passer den ”som sin egen have” Hvad er din mening? Den ene oplægsholder fortalte, at de i Sverige har undersøgt unges syn på kirkegården, for derigennem måske at få et syn på, hvordan fremtidens kirkegård kommer til at se ud? Fortsættes side 7

3


Møder og arrangementer De nye konfirmander! Der er indskrivning af de kommende konfirmander onsdag den 17. august. Vi begynder i kirken med en gudstjeneste kl. 19.00. Herefter går vi i konfirmandstuen, får noget at vide om den kommende forberedelsestid, hvorefter de, der ønsker det, indskrives. Konfirmationsforberedelsen begynder onsdag den 24. august kl. 8.00 i konfirmandstuen, Linde alle 1. Dette år bliver der kun et hold konfirmander, har jeg hørt, hvorfor konfirmationsdagen i 2017 bliver søndag den 7. maj. Denne aften er for både de kommende konfirmander og deres forældre. Jeg glæder mig til at hilse på jer alle. Medbring venligst barnets fødsels- og dåbsattest. Eller hvis barnet ikke er døbt fødsels-og navneattest. (En kopi heraf er også nok). Elna Lasthein

Voksenkoret Kirkens voksenkor går på sommerferie fra sidst i juni. MEN indleder en ny sæson torsdag den 18. august. Vi mødes i konfirmandstuen denne dag kl. 16.15. Alle med lyst til at synge er velkomne. Vores repertoire er danske salmer og sange. Tidligere, nuværende som nye sangere er hjertelig velkomne. Niels Martin Lasthein organist

Babysalmesang begynder igen onsdag den 28. september kl. 10.30 i Sønder Omme kirke.

4

Kirkegårdsvandring Kom og se og hør om kirkegårdens historie og fremtidsplaner. Et par af kirkegårdens ansatte, Birgitte Birkbak og Eddie Kristiansen, byder på en tur rundt på Sønder Omme kirkegård. De fortæller undervejs om deres arbejde, om inddelingen af kirkegården i parkdelen og gravstedsdelen, om begravelsesskikke og om kirkegården som mindernes sted. Efter endt vandring byder de på noget at drikke i det nye maskinhus. Det hus , som vi tog i brug sidste efterår. Vi mødes ved kirketårnet. Tilmelding er ikke nødvendig og hele familien, børn som voksne er velkomne. Tirsdag den 28. juni kl. 19.00.

Sommermøde for ældre i kirke og præstegård Torsdag den 18. august kl. 14.00 indbyder vi til eftermiddagsgudstjeneste i kirken. Herefter er der kaffe, kage og forskellig underholdning i konfirmandstuen. Eftermiddagen er for ældre i hele sognet, og er der nogle der kan hjælpe gangbesværede til at være med, sætter vi stor pris på denne velvillighed. Tilbud herom kan rettes til Omme Centeret eller til Elna Lasthein.


Nyt fra menighedsrådet

Du bestemmer hvad din kirke kan

Den 8. november 2016 er der valg til menighedsrådet. Mange tror måske at man helst skal være fyldt 50 år for at sidde i et menighedsråd. Det passer bestemt ikke! Alle kan være med og få indflydelse, også selvom du måske ikke er en flittig kirkegænger. Vi har brug for folk med HR og regnskabserfaring, men har du ikke det, så er her en rigtig god mulighed for, at du kan lære det og tilføje det til dit fremtidige CV. Man bliver valgt ind for en 4 årig periode, det vil sige frem til 2020, og her i Sdr Omme har vi rigtig mange spændende opgaver der skal løses de næste 4 år. Vi skal blandt andet have ” Lange Maren”, vores dejlige kirke, renoveret, og vi har brug for folk, der har en mening om, hvad vi skal lave af nye tiltag i kirken. Hvad kunne DU tænke dig vi skal have fokus på de næste 4 år? Meld dig på banen og vis interesse for kulturen i Sdr Omme, vi vil så gerne have nye med i rådet, og det vigtigste af alt er, at du har en holdning og tør dele den. Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 13. september, hvor der er orientering og opstillingsmøde. Mere info følger.

Næste menighedsrådsmøde

er torsdag den 18. august kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue.

Vaser på kirkegården

Menighedsrådet har på maj måneds møde besluttet at indkøbe vaseholdere til kirkegården. Det betyder, at der i nærmeste fremtid bliver opsat vaseholdere i forbindelse med vore affaldsbeholdere + en enkelt ved den nordligste indgang fra Mølle

Allé. Det vil fremover være muligt at tage en vase fra stativet til sine blomster. Vasen bliver - af personalet - sat tilbage i holderen efter brug. Vi undgår på den måde vaser, der ligger rundt om og bag mindestenene på gravstederne. Praktisk vil det foregå sådan, at vi indsamler vaserne fra jeres gravsteder og sætter dem i beholderen. Er der vaser, I, som pårørende, ikke ønsker brugt som fælles vaser, er I velkomne til at tage dem med hjem. Har vi fjernet andet pynt fra gravstedet, som var arrangeret i kurve, hjerter, potter o. lign., har vi det oftest liggende nogen tid indenfor i vores materialegård. I er altid velkomne til at kigge der/ spørge een af os og få det med hjem til genbrug. Som personale synes vi, at det er en meget god beslutning vores menighedsråd har taget. Det er vores håb, at I brugere vil blive ligeså glade for dette initiativ. Med venlig hilsen Birgitte Birkbak Døbte, viede, døde og begravede/ bisætte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 15. februar til og med den 22. maj 2016 Døbte: Sofie Thaysen Camilla Holt Madsen Eva Jeanette Weis Lasthein Emilie Lykkehaab Jespersen Døde: Rosa Marie Olesen Maren Jeppesen Ove Risbøl Nielsen Anny Johanne Sørensen Frank Flemming K. Rasmussen Tage Toksvig Mortensen Lindy Juulsen Ellen Johanne Jensen Gunnar Jakobsen Savarimuthu Anthonipillai Jens Arne Lundsgaard Mikkelsen

5


Ă…rets konfirmander

Konfirmandernes navne kan ses pĂĽ kirkens hjemmeside.

6


Navne og adresser

Kirkegården fortsat... Undersøgelsen har bedt 50 18-20 årige tage stilling til følgende: Kirkegården har kulturel værdi Kirkegården er et tegn på fællesskab på tværs af generationer Kirkegården formidler minder Kirkegården indeholder både fortid og nutid Kirkegråden er mystisk og fascinerer mig Det er godt at vide, at kirkegården findes Kirkegården vil ikke findes i fremtiden, problemet vil løses på en anden måde Jeg synes at begravelse skal foregå ved askespredning i naturen Kirkegården er et vigtigt sted i en krisesituation Kirkegården er et sted, hvor man føler ærbødighed og respekt Kirkegården tilbyder naturoplevelser midt i byen Kirkegården er et vigtigt sted, hvor man finder ro og stilhed Kirkegårdens store træer renser luften i bymidten Tankevækkende er det, at de unge adspurgte giver udtryk for, at kirkegården er et vigtigt og betydningsfuldt sted, men samtidig mener 76 % af dem, at begravelsen i fremtiden skal ske ved askespredning i naturen. Det sidste svar strider fuldstændigt mod, hvad de unge ellers og i overvejende grad har været enige i med hensyn til kirkegården som sted. Nu tænker jeg bare, at hvad helt unge mennesker tænker om kirkegården som sted og om begravelse, det kan ændre sig mange gange senere hen i livet. Alt mens du læser ovennævnte punkter, kan du jo tænke over, hvad du mener? Elna Lasthein

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 24 52 14 86. E-mail: jb.dejgaard@gmail.com Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. De to fotografier af årets konfirmander er taget af Jettes Foto, Grindsted. Billede side 2 af Mie Neel. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af sept. 2016. Deadline 1 måned før.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke JUNI

Søndag den 12. Kl. 10.00 3. s.e.trinitatis Søndag den 19. Kl. 10.00 4. s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 26. Kl. 10.00 5. s.e.trinitatis JULI Søndag den 3. Kl. 10.30 6. s.e.trinitatis Søndag den 10. Kl. 10.30 7. s.e.trinitatis Søndag den 17. Kl. 10.30 8. s.e.trinitatis Søndag den 24. Kl. 09.00 9. s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 31. Kl. 09.00 10. søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard AUGUST Søndag den 7. Kl. 09.00 11. s.e.trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 14. Kl. 10.00 12. s.e.trinitatis. Onsdag den 17. Kl. 19.0 Se side 4 Torsdag den 18. Kl. 14.00 Se side 4 Søndag den 21. Kl. 10.00 13. s.e.trinitatis Søndag den 28. Kl. 10.30 14. s.e.trinitatis SEPTEMBER Søndag den 4. Kl. 10.00 15. s.e.trinitatis Søndag den 11. Kl. 09.00 16. s.e.trintatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl. 10.00 17. s.e.trinitatis. Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 30. juni kl. 10.15 Torsdag den 18. august kl.14.00. Denne gang i Sdr. Omme kirke og efter gudstjenesten er der kaffe og underholdning i præstegården for sognets ældre.

8

sdr omme kirkeblad juni 2016  
sdr omme kirkeblad juni 2016  
Advertisement