BOVATINfo 2021-3

Page 47

november 2021

informatie van de

Beton bereikt na drie maanden vereiste eindsterkte voor stuc-, egaliseer- of tegelwerk

Prefab beton vaak nog te jong voor afwerking Nederland staat voor de opgave om voor 2030 ruim 900.000 woningen te bouwen. Om dit voor elkaar te krijgen, neemt modulair of industrieel bouwen een steeds grotere vlucht. Met prefab betonbouw voor wand- en vloertoepassingen kunnen zeer hoge bouwsnelheden worden bereikt. Maar prefab bouwen heeft ook een keerzijde: het blijkt in de praktijk veelal onmogelijk om het zeer jonge beton af te werken met bijvoorbeeld stucwerk of tegelwerk. Het beton moet daarvoor eerst op de benodigde eindsterkte komen. Leveranciers van tegellijmen, verenigd in de VLK (Vereniging Lijmen en Kitten), en bouwers worden geregeld geconfronteerd met schade aan stuc-, egaliseer- en/of tegelwerk op prefab betonnen ondergronden. Dat ligt meestal aan het zeer jonge beton dat nog niet op de vereiste eindsterkte is om een geschikte ondergrond te zijn voor stuc- of tegelwerk. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenafwerking. Qua constructieve sterkte is het prefab beton vaak voldoende uitgehard om in de ruwbouw te worden toegepast, maar het is nog volop bezig met het opbouwen van de eindsterkte. Het bereiken van die eindsterkte is cruciaal. Lijmleveranciers vermelden in hun technisch advies en productbladen dat de betonnen ondergrond tenminste drie maanden oud moet zijn om te kunnen worden voorzien van stuc-, egaliseerof tegelwerk.

Informatie in de keten Deze situatie kan vrij eenvoudig worden voorkomen door betere communicatie in de keten. Zo is de producent van de betonnen prefab-elementen niet direct betrokken bij het bouwproces en weet hij meestal niet wanneer het beton van stuc-, egaliseer- of tegelwerk wordt voorzien. De stukadoor, de vloerafwerker en tegelzetter heeft van dit alles geen weet: hij wordt ingehuurd voor het werk en krijgt geen informatie over de leeftijd van het beton. Ook hier mist noodzakelijke communicatie. Het is van belang dat zowel de betonproducent als de afwerker hier informatie over ontvangen, zodat mogelijke schade - en daardoor oponthoud - kan worden voorkomen. Goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen is dus van groot belang.

Van belang voor de tegelzetter! Dus, voor u als tegelzetter: zorg dat u in een vroeg stadium bij het bouwproces betrokken bent, en geef al in het begin van het bouwtraject aan dat u informatie over de leeftijd van het beton wilt krijgen! Zo weet de aannemer hier tijdig van, en kan hij tijdig inplannen om het betonnen element de noodzakelijke leeftijd van drie maanden te laten bereiken. Sterker nog, door middel van bijvoorbeeld een sticker met productiedatum op de zichtzijde van de betonelementen kunnen misverstanden worden voorkomen. Uiteraard speelt de aannemer, als spin in het web, hier de belangrijkste communicatieve en bepalende rol. Het moet tenslotte gisteren al af zijn ... ■

47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.