BOVATINfo 2021-3

Page 14

14

Bovatinfo

De uitkomsten van de Grote XXXL-enquête! In mei/juni hebben ruim 100 BOVATIN-leden deelgenomen aan het ‘Grote XXXL-tegels ofwel slabs-onderzoek’. En duidelijk is: die enquête heeft veel opgeleverd. Niet allemaal goed nieuws, overigens. Want niet alle bedrijven blijken genegen om überhaupt slabs te (gaan) verwerken. Plus: van de bedrijven die ooit met slabs gewerkt hebben, blijkt ruim 11% het al voor gezien te houden. Anderzijds: ruim de helft van de deelnemers werkt met slabs, en gaat daar ook mee door. Natuurlijk is het ook niet nodig dat ‘iedereen’ slabs gaat verwerken; slabs vormen slechts een deel van de tegelmarkt. Maar belangrijk is dat wie ze verwerkt en blijft verwerken, dat ook probleemloos kan doen. En er zijn – zoals vaak bij nieuwe producten – zaken die beter kunnen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.