BOVATINfo 2021-3

Page 11

november 2021

Wet Kwaliteitsborging? Wij maken hem makkelijk(er) voor u, en duidelijk voor uw klant! Op 1 juli 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in werking. BOVATIN wil zijn leden voorbereiden op de gevolgen van die wet. Tot nu toe is er door veel organisaties en overheden veel algemene informatie verstrekt waardoor ook wij vaak door de bomen het bos niet meer zagen. Maar – en dat mag u ook van uw brancheorganisatie verwachten! – we hebben de Wkb eens goed tegen het licht gehouden, en op een rij gezet wat nu voor een tegelzetbedrijf van belang is. In deze publicatie wordt dus alleen de informatie gegeven die voor een tegelzettersbedrijf relevant is: of u nu rechtstreeks voor een zakelijke klant of voor een consument werkt, of voor een aannemer dan wel voor een ander tegelzetbedrijf. Bij de contractvorming en in elk geval vóór aanvang van de werkzaamheden moet u dus vastleggen of er een opleverdossier komt, en zo ja, wat daar in wordt vermeld! En, tot nu toe vonden de grote bouwbedrijven een KOMOcertificaat van een tegelzetter niet interessant (zie een eerdere editie van dit blad). Maar dat zou wel eens kunnen veranderen – in uw voordeel!

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.